Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 november 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 november 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DIVERSE BERICHTEN

–      Bijstand. Stop de kostendelersnorm

–      Burgemeester Van Zanen krijgt eigen drank

–      Lokale handhavers missen steun burgemeester

–      Nieuwe directeur voor Utrechtse marketingorganisatie (propaganda-eenheid v.d gemeente

–      Utrecht investeert 141 miljoen in trams

–      Openbare toiletten in binnenstad en parken Utrecht

–      Parkeerfabels doorgeprikt

–      Fietsers zijn na drie jaar nog niet bekend met ‘Herenroute’

o   DOSSIER GALGENWAARD

–      Curator legt miljoenenbeslag bij Joop Leliveld van bouwbedrijf Midreth

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Eneco heeft, nu er bijna geen afvalwarmte meer is, het concept stadsverwarming niet losgelaten en gaat onverdroten verder met de uitbouw ervan

–      Utrecht wil afscheid nemen van aardgas

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen

–      Griftpark al veel schoner dan gedacht

o   DOSSIER HERRIE, GEHOORSCHADE, AANTASTING WOONGENOT

–      Geluidsoverlast door horeca en evenementen

–      Controleer B&W ! Aan gemeenteraad en raadsleden

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Website Luchtradar verwarrend en niet betrouwbaar

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      ‘Gemeenteraad moet op de schop’

–      Conclusies stadsgesprek over het nieuwe centrum

–      Agenda Gemeenteraad – 10 november 2016

–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 17 november 2016

–      Raadsinformatiebijeenkomst – 17 november 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Onderteken de petitie

Bijstand. Stop de kostendelersnorm

De regering wil een samenwoonboete invoeren. Dit noemt zij de kostendelersnorm; volgens de regering hebben uitkeringsgerechtigden die in hetzelfde huis wonen, te maken met lagere kosten en moeten zij maar gekort worden op hun uitkering. De norm wordt in vele sociale zekerheidswetten ingevoerd.

Petitie

Wij

burgers van Nederland

constateren

dat de kostendelersnorm leidt tot verarming. Vele gezinnen met een minimaal inkomen gaan er honderden euro’s per maand op achteruit. Mantelzorg wordt gefrustreerd en het verdwijnen van koopkracht is slecht voor de werkgelegenheid en de lokale economie

en verzoeken

de maatregel van de kostendelersnorm of samenwoonboete niet in te voeren.

https://petities.nl/petitions/stop-de-kostendelersnorm

 

Burgemeester Van Zanen krijgt eigen drank

Utrechtse stokerij Staffhorst werkt aan een eau de vie van fruit uit de tuin van burgemeester Jan van Zanen.

Eau de vie, Frans voor ‘levenswater’, is een verzamelnaam voor sterke alcoholische dranken, die vaak worden gefabriceerd van vergiste en daarna gedistilleerde vruchten. In september oogstte Bastiaan Staffhorst, net als vorig jaar, appels en peren uit de tuin van Karel V, in Lunetten en op landgoed Oostbroek bij de Uithof.

Via gemeentemedewerker Erlijn Mulder, die als dichteres meewerkte aan zijn project Stadsoogst, kwam de Utrechter ter ore dat burgemeester Van Zanen veel kweeappels en mispels heeft. “We mochten ze onlangs komen plukken en nu gaan we er een mooie eau de vie van maken”, zegt Staffhorst, die nog broedt op een geschikte naam voor de drank.

Volgens de Utrechter is het een goed slot van het oogstseizoen. “Kweeappels en mispels worden zeer laat in het seizoen geoogst om de vruchten zoveel mogelijk de kans te geven suikers te ontwikkelen. Met het mooie weer in september en oktober levert dat dit jaar een prachtige oogst op.” Staffhorst denkt zo’n dertig flessen eau de vie uit de oogst van Van Zanen te halen.

De verzamelde fruitoogsten zullen de komende maanden vergisten en worden daarna in distilleerderij De Pronckheer in Cothen verstookt. Volgend jaar, rond de oogstperiode, zullen de distillaten klaar zijn om verkocht worden in de serie Stadsoogst, een samenwerking tussen het Utrechts Stadsdichtersgilde, Staffhorst en Utrechtse kunstenaars.

Onlangs verscheen de eerste editie van Stadsoogst. Deze bevat distillaten van stadsfruit, gecombineerd met poëzie van Ingmar Heytze, Ruben van Gogh en Alexis de Roode. De gedichten zijn geïllustreerd door de Utrechtse kunstenares Agnes Loonstra.

(RTV Utrecht, 1 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1540717/burgemeester-van-zanen-krijgt-eigen-drank.html

 

Lokale handhavers missen steun burgemeester

Bijna een kwart van de gemeentelijke toezichthouders op overtredingen van de drank- en horecawet geeft aan zich niet of niet altijd gesteund te voelen door de burgemeester. ‘Meestal omdat de belangen in de betreffende gemeenten ergens anders liggen.’

Dat staat in een evaluatierapport van de Drank- en Horecawet dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten opstellen drie jaar na de overdracht van de handhavingstaak aan de gemeenten. In het kader van de evaluatie werd een enquête gehouden onder de verantwoordelijke toezichthouders. In totaal zijn er 157 reacties gegeven op de enquête. Dat betreft ruim een kwart van het totale aantal DHW-toezichthouders.

De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de lokale handhaving. Van de toezichthouders geeft 22 procent aan zich niet of slechts soms gesteund te voelen door de burgemeester als hij handhaaft. Ze vermoeden dat dat komt omdat in veel gevallen ‘de belangen in de gemeente ergens anders liggen’ en daardoor te veel gewaarschuwd wordt en te weinig sancties volgen. ‘Ook wordt er in veel gevallen geen actie ondernomen door het bestuur’, aldus de onderzoekers van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Een aantal toezichthouders geeft aan dat het al dan niet ondernemen van actie vaak afhankelijk is van de (lokale) ondernemer. ‘Het is nog te vaak afhankelijk van welke lokale ondernemer over de streep gaat. Als het bestuur en de burgemeester het goed kunnen vinden met de betreffende ondernemer dan willen zij nog wel graag afwijken van de te nemen maatregel zoals die is vastgesteld in het handhavingsbeleid’, zo staat in het rapport.

Sommige toezichthouders signaleren volgens de onderzoekers ‘een gemeentelijke belangenverstrengeling’. Met name door de decentralisatie zou het voor sommige toezichthouders lastig zijn geworden om een onafhankelijke positie in te nemen. ‘Dat speelt voornamelijk in de wat kleinere gemeenten’, aldus het rapport. Een van de aanbevelingen is daar nader onderzoek naar te doen.

(Binnenlands Bestuur, 28 oktober 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/lokale-handhavers-missen-steun-burgemeester.9550969.lynkx

 

Nieuwe directeur voor Utrechtse marketingorganisatie (propaganda-eenheid v.d gemeente)

Utrecht Marketing heeft een nieuwe directeur. Rijk van Ark gaat per 1 januari aan de slag bij de nieuwe stedelijke marketingorganisatie.

Voorheen hadden de Stichting Toerisme Utrecht en Stichting Cultuurpromotie Utrecht de verantwoordelijkheid om de Domdstad goed te promoten, maar die stichtingen zijn nu opgegaan in één organisatie.

Volgens Van Ark is dat een goede zet, omdat een stad zich tegenwoordig alleen goed zou kunnen positioneren als er een duidelijke en gerichte marketingaanpak is.

(RTVUtrecht, 4 november 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1541121/nieuwe-directeur-voor-utrechtse-marketingorganisatie.html

Zie ook: https://www.duic.nl/cultuur/amsterdammer-nieuwe-directeur-utrecht-marketing/

 

Utrecht investeert 141 miljoen in trams          

De provincie Utrecht wil 141 miljoen euro investeren in een compleet nieuw tramnetwerk voor de gelijknamige stad. Vanaf 2020 moeten reizigers rechtstreeks vanuit Nieuwegein en IJsselstein naar de campus van de Universiteit Utrecht (De Uithof) kunnen reizen. Ze zitten dan in een van de 22 nieuwe trams die bij een Spaanse trambouwer worden besteld, aldus de provincie vrijdag.

De trams die nu in Utrecht rijden zijn aan vernieuwing toe. Dat geldt ook voor een gedeelte van de trambanen. Omdat de nieuwe trams een moderne, lage instap hebben, moeten de perrons van alle halteplaatsen worden aangepast. De provincie denkt dat de omvangrijke verbouwing in ongeveer drie maanden klaar is. Het karwei zou in 2020 uitgevoerd moeten worden.

De provincie verwacht een flinke toename van reizigers op de nieuwe Uithoflijn. De nieuwe trams worden daarom langer en bieden ruimte aan 490 personen. Voor hen zijn 140 zitplaatsen beschikbaar. Provinciale Staten beslissen in december over het plan.

(detelegraaf.nl, 28 oktober 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26905809/__Utrecht_investeert_in_trams__.html

 

Openbare toiletten in binnenstad en parken Utrecht

Vijf Utrechtse parken krijgen de komende jaren vaste toiletvoorzieningen en watertappunten. In uitgaansgebieden in het centrum komen vijf uriliften (verzinkbare urinoirs). De gemeente Utrecht heeft hiervoor in de Voorjaarsnota 2016 per jaar 125.000 euro vrijgemaakt.

De binnenstad van Utrecht en de Utrechtse parken en plantsoenen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Zeker op mooie dagen en in de weekenden is er een en al levendigheid. Wethouder Geldof: “De vraag naar aantrekkelijke plekken voor ontmoeten, winkelen, sport en spel nemen toe. Ik vind het belangrijk om bezoekers aan de Utrechtse binnenstad en parken te faciliteren met goede voorzieningen. Daar horen ook openbaar toegankelijke toiletten en watertappunten bij.” Omwonenden, belangengroepen en bezoekers kunnen meedenken over de beste inpassing van deze toiletvoorzieningen. Uitstraling, toegankelijkheid, veiligheidsgevoel en beheer spelen hierbij een belangrijke rol.

Locaties openbare toiletten en watertappunten

Het eerste openbare toilet met watertappunt komt in de Voorveldse Polder in het voorjaar van 2017. Daarna volgen Park Lepelenburg en het Wilhelminapark en in 2018 het Griftpark en het Julianapark. In de Utrechtse binnenstad moeten diverse toiletvoorzieningen bijdragen aan een gastvrij uitgaansgebied en overlast door wildplassen voorkomen. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van openbare toiletten in de fietsenstallingen in het centrum. Ook worden er verzinkbare urinoirs geplaatst die op momenten dat ze niet nodig zijn in de straat wegzakken. Een beproefd recept in andere steden waaronder Zutphen en Amsterdam. De eerste urilift wordt geplaatst op de Mariaplaats. Deze was in het recent uitgevoerde herinrichtingsplan al opgenomen en kan nu worden geplaatst. Daarna volgen Janskerkhof, de Neude, de Tolsteeg barrière en de Ganzenmarkt. In Moreelsepark en bij Lucasbolwerk staan tijdelijke plaskruizen; deze worden vervangen door plaskrullen.

(Utrechtnieuws.nl, 28 oktober 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/60863/openbare-toiletten-binnenstad-en-parken-utrecht/

 

Parkeerfabels doorgeprikt

Een relatief groot aantal bewoners gebruikt de parkeervergunning nooit, ondanks het feit dat ze hem wel gekocht hebben. En hoge parkeertarieven horen bij winkels met een hogere omzet per vierkante meter. Deze en andere opvallende bevindingen zijn te vinden in het proefschrift van Giuliano Mingardo, een bekende naam in de parkeerwereld, die deze week promoveerde aan de TU Delft.

Mingardo betoogt in zijn proefschrift dat parkeren nog te weinig onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek. Hij noemt vier argumenten waardoor parkeren een interessant onderwerp daarvoor is. Ten eerste speelt parkeren een belangrijke rol bij beslissingen met betrekking tot het bezit en/of het gebruik van de auto. In de tweede plaats neemt parkeren (veel) ruimte in en ruimte is schaars in stedelijke gebieden. Ten derde vraagt parkeren een zeer kostbare infrastructuur. En ten vierde zijn parkeer-gerelateerde inkomsten een belangrijke bron van inkomsten voor veel lokale overheden.

(Verkeersnet.nl, 30 oktober 2016) http://www.verkeersnet.nl/20627/parkeerfabels-doorgeprikt/

 

Fietsers zijn na drie jaar nog niet bekend met ‘Herenroute’

De zogeheten ‘Herenroute’, een alternatieve route van het Centraal Station naar De uithof, is bij weinig fietsers bekend in de stad. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente, nadat de route drie jaar geleden in het leven is geroepen.

De Herenroute is bedacht om het drukke fietsverkeer in de ochtend richting De Uithof via het Vredenburg te ontlasten. De gemeente probeert  om een deel van de fietsers via de andere kant van het Centraal Station, over de Mariaplaats, Haverstraat, Hamburgerstraat en Herenstraat te laten fietsen.

Hiervoor is in 2013 met een campagne de Herenroute ingevoerd. Nu blijkt echter dat te weinig fietsers (27 procent) bekend zijn met de alternatieve route. Ook de ‘markpins’ die in het wegdek van de Herenroute zijn geplaatst, voldoen niet aan de verwachtingen. Minder dan tien procent van de ondervraagden die de Herenroute kennen, hebben deze ontdekt door de rode pinnen op de straat.

De gemeente gaat echter niet direct over tot actie, omdat het college in Utrecht eerst wil afwachten of er van bepaalde delen van de binnenstad een voetgangersgebied gemaakt gaat worden.

(Nu.nl, 1 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4343950/fietsers-drie-jaar-nog-niet-bekend-met-herenroute.html
DOSSIER GALGENWAARD

 

Daarin de claim a.g.v. de door de gemeenteraad verbeuzelde gemeenschapsmiljoenen

Curator legt miljoenenbeslag bij Joop Leliveld van bouwbedrijf Midreth

Bouwer Joop Leliveld moet van zijn curatoren miljoenen terugbetalen die hij ten onrechte zou hebben onttrokken aan zijn omgevallen bouwbedrijf Midreth. De curatoren van het failliete aannemersconcern Midreth hebben daarom voor €16.247.872,80 beslag gelegd op onroerend goed van Leliveld, de voormalig eigenaar en oprichter van het bouwbedrijf. Dit blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad in de registers van het Kadaster.

Met hun claim op de 72-jarige Leliveld lopen de curatoren vooruit op de resultaten van een forensisch onderzoek naar de ondergang van Midreth. Dat onderzoek hebben zij vier jaar geleden gestart. ‘Het onderzoek is uiterlijk eind dit jaar klaar,’ zegt curator Frank Somers. Zijn medecurator Marie José Cools laat weten dat de curatoren verder geen enkele toelichting geven op hun eis aan Leliveld, omdat de zaak onder de rechter is. De 72-jarige Leliveld zelf was niet te bereiken voor commentaar.

Langlopende lening

Het bouwbedrijf van Leliveld ging in 2011 bankroet. Dat was op het dieptepunt van de malaise op de vastgoedmarkt. Een reddingsactie van de Rabobank en Cor van Zadelhoff mocht niet baten. De ondergang is tot nu toe vooral geweten aan een combinatie van toevallige pech en tegenvallende marktomstandigheden. Maar de verhaalsactie van de curatoren op Leliveld toont dat zij voor een deel van de financiële problemen bij Midreth kwade opzet vermoeden. Uit hun faillissementsverslagen blijkt dat zij onder meer vraagtekens zetten bij een omvangrijke langlopende lening door het concern aan Leliveld.

Met het omvallen van Midreth verloren 150 werknemers hun baan. Zo bezien lijkt de deconfiture van het bouw- en ontwikkelingsbedrijf een klein incident. Na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 gingen veel grotere vastgoedbedrijven onderuit. Maar uit het laatste faillissementsverslag van de curatoren over Midreths topholding Beheermaatschappij Leliveld blijkt nu dat de schade van het bankroet veel groter is dan media tot nu toe meldden. In totaal blijken banken en andere financiers €195 mln aan vorderingen op het concern uit te hebben staan. De grootste schuldeiser is Rabo, die samen met zijn vastgoeddochter FGH €71,5 mln heeft uitstaan bij Leliveld.

Galgenwaard

Het bankroet van Midreth trok nogal wat aandacht omdat het bedrijf betrokken was bij enkele spraakmakende vastgoedprojecten. Daaronder zijn de nieuwbouw van het stadion van AZ in Alkmaar en het nieuwe Galgenwaard-stadion van FC Utrecht. Als oud-doelman van FC Utrecht had Leliveld affiniteit met voetbalstadions. Zijn betrokkenheid bij de Galgenwaard leverde hem een schadepost van €22 mln op. De gemeente Utrecht kwam volgens Leliveld niet over de brug met beloofde compensatieorders, in ruil voor zijn hulp bij de redding van FC Utrecht.

Door het faillissement van DSB Bank bleef Midreth zitten met een onbetaalde rekening van €10 mln voor het Scheringa Museum. Een derde vastgoedproject dat Midreth in de problemen bracht was de almaar uitlopende verbouwing van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een geruchtmakend vastgoedproject was de aanleg van de jachthaven in IJmuiden voor Willem Endstra, die later bekend kwam te staan als de onderwereldbankier.

Penthouse

Het beslag door de curatoren bij Leliveld treft een penthouse en parkeerplaats van Leliveld in Utrecht naast voetbalstadion Galgenwaard, vijf appartementen van hem in Rotterdam en een voetbalveld dat hij in Jaarsveld op zijn naam heeft staan. De curatoren zijn niet de eersten die op deze bezittingen beslag leggen. Lelivelds financier Nationale Borg heeft er al een beslag van €1,5 mln op rusten en de Kroonenberg Groep een beslag van €4,2 mln.

(FD.nl, 7 november 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1174204/curator-legt-miljoenenbeslag-bij-joop-leliveld-van-bouwbedrijf-midreth

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Eneco heeft, nu er bijna geen afvalwarmte meer is, het concept stadsverwarming niet losgelaten en gaat onverdroten verder met de uitbouw ervan

Ontwerp watervergunning voor het onttrekken en lozen van bronneringswater voor de aanleg van een warmteleiding van Eneco tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein in Utrecht (HDSR3207)

Het waterschap is van plan een vergunning te verlenen om voor het onttrekken en lozen van bronneringswater voor de aanleg van een warmteleiding van Eneco tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein in Utrecht, kadastrale gemeente Utrecht, sectie R nummers 1157 en 678 en sectie S nummer 2355 …………………

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 8861. Gepubliceerd op 4 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8861.html

 

Utrecht wil afscheid nemen van aardgas

90 gemeenten en ook andere partijen willen af van aardgas. Hiervoor hebben zij een manifest ondertekend. Het manifest roept op om in Nederland te stoppen met koken en stoken op aardgas. De gemeente Utrecht ondertekende het manifest ook. In Overvecht loopt zelfs al een proefproject om woningen aardgasloos te maken.

Op 26 oktober boden de ondertekenaars het manifest aan premier Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma aan. Dit deden zij tijdens de landelijke klimaattop.

De ‘Flat met toekomst’ in Overvecht is een proefproject van Mitros en Nieuw Utrechts Peil. Acht flatwoningen worden omgebouwd tot energieneutrale woningen zonder aardgas. Een energieneutrale woning verbruikt in elk geval niet meer energie dan hij opwekt.

Is de proef succesvol dan zullen veel meer van dit soort woningen worden gerenoveerd tot woningen zonder aardgas. In Utrecht zijn maar liefst 6.500 flatwoningen die hiervoor geschikt zijn.

In 2050 mogen we onze huizen en gebouwen niet meer verwarmen met aardgas. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord in Parijs. Dit betekent dat in Nederland ruim 7 miljoen huishoudens van aardgas af gaan. Het huis verwarmen, koken en het verwarmen van tapwater gaat dan op een andere manier. Bijvoorbeeld met warmtepompen, een zonneboiler of met warmte- en koudeopslag in de bodem.

(deStadUtrecht.nl, 27 oktober 2016)

http://destadutrecht.nl/energie/utrecht-wil-afscheid-nemen-aardgas/

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Victoria Regiadreef 137 en Agavedreef 66 te Utrecht, HZ_WABO-16-32949

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 150398. Gepubliceerd op 31 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-150398.html

Een van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan (1½ uur nuttige tijd) om te voet digitale informatie op te halen.

Schoenlappervlinder naast nummer 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-34057

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 152675. Gepubliceerd op 3 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-152675.html

Drie van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan (1½ uur nuttige tijd) om te voet digitale informatie op te halen.

Thorbeckelaan 16 te Utrecht, HZ_WABO-16-34056

Het kappen van 3 bomen op een sportpark

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 152693. Gepubliceerd op 3 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-152693.html

Zes van de zeven bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan (1½ uur nuttige tijd) om te voet digitale informatie op te halen.

Lauwerecht, Westerdijk te Utrecht, HZ_WABO-16-34058

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 152707. Gepubliceerd op 3 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-152707.html

 

Griftpark al veel schoner dan gedacht

De vervuiling van het grondwater bij het Utrechtse Griftpark verdwijnt veel sneller dan gedacht. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

In de bodem rond het park zit een bacteriesoort die zich volledig heeft aangepast aan de verontreiniging en de schadelijke stoffen afbreekt. Binnen 20 jaar blijkt al 80 procent van de grondwatervervuiling rond het park verdwenen. Eerder werd berekend dat dit vele malen langer zou duren. Er komt nu onderzoek naar nieuwe technieken, die de sanering nog verder kunnen versnellen.

Bij het Griftpark, stond vroeger een gasfabriek. Daardoor werd het één van de meest vervuilde plekken van Nederland.

(RTVUtrecht, 27 oktober 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1540382/griftpark-al-veel-schoner-dan-gedacht.html

 

DOSSIER HERRIE, GEHOORSCHADE, AANTASTING WOONGENOT

 

Geluidsoverlast door horeca en evenementen

Dat het streven ook van het huidige college erop gericht is Utrecht op de kaart te zetten als een bruisende metropool blijkt uit het bijzonder tolerante horecabeleid: 24 uur per etmaal feest! De website Stad Utrecht berichtte vorig jaar over de sterke groei van het aantal restaurants in de stad. Eerder berichtte StadUtrecht dat de groei van het aantal restaurants in Utrecht het sterkste was van de vier grote steden én dat het college nog méér restaurants wil.

Die sterke groei van restaurants heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om daarin een redelijke boterham te verdienen. Het gevolg is dat restaurants langere avonden maken en dat ze er activiteiten bij gaan doen die niets met het verstrekken van maaltijden te maken hebben en veel herrie en overlast voor de omwonenden met zich meebrengen: feesten en optredens met luidruchtige muziek.

Het tolerante horecabeleid van de gemeente blijkt ook uit het softe ‘Ontwikkelingskader Horeca 2012’. Dat kent een indeling in hindercategorieën, waarbij de lichte categorie zo vloeiend in de zwaardere categorie overgaat, dat het verschil tussen de lichtere en de zwaardere categorie voor veel discussie vatbaar is. Een restaurant zou een horecabedrijf zijn waarvan het “hoofddoel” is het verstrekken van maaltijden ter plaatse. Wat is precies een ondergeschikt doel en wanneer vinden daar zoveel feesten en optredens plaats dat die feesten in werkelijkheid minstens een nevendoel zijn?

Tegen restaurants en horecabedrijven die tot diep in de nacht open zijn, waar aangeschoten luidruchtige bezoekers de rust verstoren en allerlei vormen van overlast geven wordt in Utrecht niet of nauwelijks gehandhaafd. Althans niet in de binnenstad. Toezicht & Handhaving lijkt alleen in actie te komen als de buren klagen dat de versterkte muziek veel te hard staat. In dat geval wordt er een ‘maatwerkvoorschrift’ opgelegd.

Als in een restaurant elk weekend in plaats van het verstrekken van maaltijden gelegenheid wordt geboden voor een groot feest treedt de gemeente daar als regel niet tegen op, ook al wordt er geklaagd door omwonenden. Handhaving valt na 22.30 niet meer te bellen, zodat die niet komt kijken en als Handhaving de overtreding niet zelf geconstateerd heeft wordt er niet gehandhaafd. Ook al kunnen omwonenden aan de hand van foto’s bewijzen dat er weer een groot feest was met veel overlast.

Anders dan het geval is bij koffiehuizen en shoarmazaken op de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg, lijken het college en de burgemeester de restaurants in de binnenstad de hand boven het hoofd te houden. Het is kennelijk de bedoeling van de Utrechtse binnenstad hét uitgaanscentrum van Europa te maken. Dat sluit ook aan bij het evenementenbeleid: hoe meer, hoe beter. Of de buurt er last van heeft dat het elk weekend raak is speelt klaarblijkelijk geen enkele rol.

Het beleid van de gemeente ten aanzien van hinder door horeca en evenementen beperkt zich tot het stellen van en handhaven op wettelijke geluidsnormen. Die geluidsnormen zijn echter zo ruim dat ze alleen geacht worden gehoorbeschadiging te voorkomen. ‘Geacht worden’, want wie regelmatig aan dat geluid wordt blootgesteld loopt wel degelijk gehoorbeschadiging op. Dat geldt in versterkte mate voor kinderen die aan het geluid van buitenevenementen op het Neude of het Lepelenburg worden blootgesteld.

Als de gemeente rekening zou willen houden met het belang van omwonenden, dan is ook een norm die wél tegen gehoorbeschadiging beschermd nog niet genoeg. De norm zou dan de leefbaarheid voor de omwonenden als uitgangspunt moeten nemen en die is een stuk scherper. Daar wil het college echter niet aan, zo is in verschillende rechtszaken gebleken waarbij omwonenden beroep instelden tegen wéér een evenementenvergunning. Het college vindt dat bewoners die in en rond de binnenstad wonen niet moeten zeuren, want herrie hoort nu eenmaal bij een bruisende binnenstad.

Omwonenden die het hart hebben om bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen evenementen moeten er rekening mee houden op websites als die van DUIC door zowel de redactie als reageerders getrakteerd te worden op scheldpartijen en het dringende advies om maar gauw naar een plattelandsgemeente te verhuizen. Precies dus wat het college ook vindt. Veel omwonenden laten zich door die scheldpartijen ervan weerhouden om bezwaar te maken en laten de herrie gelaten over zich heen gaan of verhuizen inderdaad.

Waarschijnlijk is het aantal bewoners en omwonenden dat minder horeca- en evenementenherrie (en minder verkeersherrie!) wil veel groter dan het handjevol kwaie reageerders dat op sociale media en bij DUIC, uiteraard anoniem, de kans grijpt om eens lekker los te gaan, maar doet die zwijgende meerderheid niet van zich spreken. Reden waarom er een stichting tegen geluidhinder in de maak is die het bezwaar tegen al die herrie een stem wil geven en namens bewoners bezwaar en beroep gaat instellen tegen besluiten van het college die onvoldoende met het belang van omwonenden rekening houdt.

Wie denkt dat hij/zij een nuttige bijdrage kan leveren aan die stichting is van harte welkom. Het mailadres is: ustg@xs4all.nl

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-actie-tegen-overlastgevende-horeca/

 

Controleer B&W !

Aan gemeenteraad en raadsleden

Ik verzoek u deze brief [zie het item hierboven – N&aN] niet in handen te stellen van het college, maar om die als raad zelf te behandelen. Ik vraag u namelijk om het college en de burgemeester te controleren en dat is uw taak.

Burgemeester en college weigeren al jaren effectief op te treden tegen Mammoni/Sociëteit waar met regelmaat ontvangsten, feesten en partijen plaatsvinden terwijl het bestemmingsplan ter plaatse slechts de lichtste categorie (D1) toestaat. Mammoni heeft een paar keer 10.000 euro moeten betalen omdat hij zich niet aan het bestemmingsplan houdt, maar de sanctie van 10.000 euro per overtreding is voor Mammoni helemaal geen probleem omdat de gemeente de meeste overtredingen door de vingers ziet en de dwangsom voor Mammoni een lachertje is. Het verdienen aan feesten en partijen is kennelijk zo lucratief dat dat ruimschoots opweegt tegen af en toe 10.000 euro betalen.

De overtredingen zijn in 2003 meteen begonnen toen er een bouwvergunning en een horecavergunning werd verleend voor de Mariaplaats 14. Daarna heeft het tien jaar geduurd voordat er voor het eerst handhavend tegen Mammoni werd opgetreden in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom. Zoals gezegd sorteert dat geen enkel effect, Mammoni gaat er gewoon mee door en noch de burgemeester (horecaverordening) noch het college (bestemmingsplan) ziet daarin aanleiding om eindelijk iets te doen wat wél helpt, bijvoorbeeld het opleggen van een sluitingsuur om 22.30 uur met de waarschuwing dat de vergunning wordt ingetrokken zodra de uitbater weer de fout in gaat.

Ik verzoek u dringend de burgemeester en het college hierover ter verantwoording te roepen, te meer omdat er overduidelijk met twee maten wordt gemeten. Shoarmazaakjes op de ASW krijgen een sluitingsuur opgelegd terwijl ze niets misdaan hebben (er was nooit handhavend tegen ze opgetreden en er wordt ze ook geen overtreding verweten) en Mammoni speelt het klaar zich nergens iets van aantrekken en hoeft voor het opleggen van een sluitingsuur kennelijk niet te vrezen. Het zou belangrijk zijn te weten of hier vriendjespolitiek in het spel is, bijvoorbeeld door de verwevenheid van Mammoni en de Sociëteit waar de elite van Utrecht samenkomt en de burgemeester een prominent lid van is. Daar heeft het m.i. alle schijn van.

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

(E-mail van 2 november 2016)

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Website Luchtradar verwarrend en niet betrouwbaar

Een nieuw meetnet voor luchtkwaliteit in Utrecht zorgt voor verwarring. De resultaten zijn niet betrouwbaar en lastig te interpreteren.

Sinds afgelopen zondag is via de website luchtradarutrecht.nl live op zes plekken in het centrum de mate van luchtverontreiniging te zien. Sensoren meten op Janskerkhof, Oudkerkhof, Kroonstraat, Westplein, Maliesingel en Biltstraat de hoeveelheid stikstofdioxide en geven de waardes direct door.

Het is een initiatief van stichting cultuurpromotie Utrecht en straatmeubelbedrijf JCDecaux en is gepresenteerd in aanwezigheid van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk. De gemeente doet mee met het project.

De wethouder meldde een dag later dat de website niet betrouwbaar is. ,,De eerste metingen laten zien dat de sensoren nog onnauwkeurig en storingsgevoelig zijn”, schrijft ze aan de gemeenteraad. Bovendien lijkt de apparatuur lagere waarden te meten dan de dure RIVM-meetstations in de stad.

De concentratie stikstof is bovendien lastig te interpreteren. LuchtradarUtrecht.nl kwalificeert 30 tot 75 microgram als onvoldoende, terwijl het luchtmeetnet van het RIVM 75 tot 100 microgram betitelt als onvoldoende.

,,De sensoren zijn nog niet helemaal uitontwikkeld”, erkent Joris Duindam van JCDecaux. ,,Deze meetstations zijn een stuk goedkoper dan die van het RIVM. De data komen nog niet altijd perfect door, maar zeggen wel wat over de verschillen in de stad. Bovendien meten wij op meer plekken. We gaan het nu goed monitoren.”

Twee sensoren worden binnenkort geplaatst op de RIVM-meetstations. Dat moet zorgen voor een betere kwaliteit van de metingen.

Duindam zegt dat er veel interesse is om de apparatuur op meer plekken in de stad te plaatsen, zoals bij scholen. Die kunnen er lessen aan koppelen.

Kees van Oosten, die via stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht de luchtkwaliteit in Utrecht probeert te verbeteren, vindt dat de website niets toevoegt. ,,De meetpunten staan niet waar de meeste luchtverontreiniging is. Er is genoeg informatie beschikbaar die aantoont dat echte maatregelen nodig zijn.” Hij pleit voor streng afgestelde verkeerslichten bij de belangrijkste invalswegen, zodat er minder verkeer de stad in komt.

(AD.nl, 2 november 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/website-luchtradar-verwarrend-en-niet-betrouwbaar~a43b9085/


DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

‘Gemeenteraad moet op de schop’

De houdbaarheidsdatum van de traditionele gemeenteraad is verstreken. Honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers roepen in een manifest op tot een radicale verandering van de lokale democratie. Ze bepleiten nieuwe gemeenteraden met 150 leden die drie keer per jaar bij elkaar komen.

De huidige onvrede over politici en de maatschappelijke polarisatie roepen volgens de ondertekenaars om een nieuwe democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zou om die reden de Gemeentewet moeten aanpassen om experimenten mogelijk te maken.

De nieuwe raad zou deels via loting tot stand moeten komen. Burgemeester en wethouders voeren vervolgens de genomen besluiten uit. Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Zij kunnen dan per onderwerp een eigen vervanger aanwijzen. De groep vernieuwers telt twintig burgemeesters en twintig wethouders. Burgemeester Bert Blase van Vlaardingen geldt als voorman, aldus dagblad Trouw.

Experimenten

Eerder schreef hij in Trouw dat de dalende vertrouwenscijfers aantonen dat de partijpolitieke representatieve democratie zijn langste tijd heeft gehad. Via experimenten wil hij burgers een grotere stem en invloed geven. Plasterk moet die mogelijk maken door daar in de Gemeentewet ruimte voor te scheppen. Enkele gemeenten zouden dan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen al met de nieuwe democratie aan de slag kunnen.

‘Systeemwereldje’

In Binnenlands Bestuur van vorige week liet oud-burgemeester Hans Alberse (Oude IJsselstreek) zich ook al in ongeveer dezelfde bewoordingen uit. De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is volgens hem in het geding. Het ‘systeemwereldje’ moet plaatsmaken voor  burgerforums. Politiek en bestuur zouden er volgens hem verstandig aan doen om de macht over te dragen aan inwoners via jury’s en forums. ‘Want democratie is oneindig veel meer dan om de vier jaar stemmen’, aldus Alberse. ‘De legitimiteit van het democratisch functioneren van gemeenteraden is in het geding. In deze tijd vertegenwoordigt de burger graag zichzelf.’

‘Code Oranje’

De groep, die opereert onder de naam ‘Code Oranje’, wil dat ook Den Haag zich democratisch vernieuwt. Er is volgens de opstellers van het manifest ‘een grondig herontwerp’ nodig, dat het ‘gif uit het debat moet trekken en de samenleving weer verbindt’.

(Binnenlands Bestuur, 26 oktober 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeenteraad-moet-op-de-schop.9550842.lynkx

 

Conclusies stadsgesprek over het nieuwe centrum

De gemeente Utrecht is druk met de de definitieve inrichting voor ‘het nieuwe centrum’ op het huidige Jaarbeursterrein. Hier moet over een paar jaar een nieuwe, moderne stadswijk verrijzen.

De gemeente heeft hiervoor afgelopen 24 september een stadsgesprek laten plaatsvinden waar zo’n honderdvijftig bewoners, belanghebbenden en experts op zijn afgekomen. Uit dit gesprek zijn nu elf conclusies getrokken. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt.

(Nu.nl, 3 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4344859/conclusies-stadsgesprek-nieuwe-centrum.html?redirect=1

 

Agenda Gemeenteraad – 10 november 2016

o.a.

4 Programmabegroting 2017

5 Tweede bestuursrapportage 2016

6 Verordening parkeerbelastingen 2017

7 Verordening precariobelasting 2017

8 Verordening afvalstoffenheffing 2017

9 Verordening brug- schut en havengelden

10 Verordening hondenbelasting 2017

11 Verordening marktgelden 2017

12 Verordening rioolheffing 2017

13 Verordening rechten begraafplaatsen

14 Verordening toeristenbelasting 2017

15 Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020

16 Begrotingswijziging BBV

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=de35d9e4-2c19-44b8-af9b-de1e5a414e59&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 17 november 2016

o.a.

6 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte  

In deze kadernota staat centraal wat inhoudelijk nodig is om het gebruik, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en daarmee de regie te verbeteren. Onderdeel hiervan is een kaart met de hoofdstructuur en een kaart met 3 kwaliteitsniveau’s (Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure. De Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte past bij de lijn die wordt ingezet met de in uw Raad voorliggende Ruimtelijke Strategie Utrecht en loopt vooruit op de ontwikkelingen rond de omgevingswet. Voorliggend kader kan worden gebruikt voor het opstellen van omgevingsvisies.

7 Beleid exploitatie Utrechtse wateren            

Geagendeerd door dhr. Sienot, D66, mevr. Paardekooper, GroenLinks, dhr. Van Eijndhoven, VVD en de heer Isik, PvdA. D66 wil graag met de wethouder in gesprek over een werkbare introductie van het nieuwe beleid voor schone lucht en een open speelveld voor nieuwe toetreders op de Utrechtse wateren. Zij begrijpen de achtergrond voor de nieuwe spelregels die het college voorstelt, maar zij willen ook een aanpak die samen met de stad wordt bepaald en waarbij ondernemers een serieuze kans krijgen om zich aan te passen aan het nieuwe beleid, zonder dat ze met onrealistische kosten worden opgezadeld en waarbij ook daadwerkelijk op overlast wordt gehandhaafd. Hierover gaan zij naar aanleiding van de RIB graag met de wethouder in gesprek. De VVD wil graag zo snel mogelijk duidelijkheid bieden aan ondernemers over de situatie na 2022. Ook over de betrokkenheid van ondernemers over de inrichting van het proces daar naartoe is een punt waarover de VVD graag in gesprek gaat met de wethouder. In de commissievergadering wil de PvdA fractie van het college horen waarom het college zijn handhaving en toezichtstaak onvoldoende uitvoert. Een andere zaak waar ze discussie over willen, is de duurzaamheidsdoelstelling van het college op de Utrechtse wateren. Hoe gaat het college meer oplaadpunten realiseren? Hoe wil het college hout branden op de boten tegengaan? En hoe kunnen ze de eigenaren van boten faciliteren om hun boten te verduurzamen door met elektrische boten te varen.

8 Proces rondom toekomstvisie AVU  

Geagendeerd door mevrouw Bollen, GroenLinks en mevr. Uringa, CU. GroenLinks heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de beperkte zeggenschap van Utrecht in AVU verband en daarmee de beperking om voor Utrecht belangrijke zaken (de duurzaamheidsambitie en social return) in voldoende mate binnen AVU verband te realiseren. GroenLinks ziet in de stukken hier geen voorstel voor verbetering terug, terwijl dit wel wordt benoemd in de commissie brief. Tevens is het moment waarbij gesproken wordt over een toekomstvisie een goede gelegenheid om kritisch naar de AVU-doelstelling te kijken. GroenLinks ziet graag dat bij het vaststellen van de toekomstvisie AVU de doelstelling aangepast wordt aan deze tijd: maximaal terugbrengen van de restafvalstroom die verbrand wordt en primair inzetten op het hoogwaardig verwerken van afvalstoffen (afval = grondstof). Daarnaast stelt GroenLinks voor om het zeggenschap van de deelnemende gemeenten meer in verhouding te brengen met de omvang. De ChristenUnie vraagt zich aanvullend af of we dit debat niet moeten voeren in het licht van het aflopende contract van AVU (eind 2018). Indien de gemeente voornemens is opnieuw aan te besteden kunnen we met elkaar de randvoorwaarden en doelen bespreken.

9 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

Op 25 maart 2016 heeft ASR Vastgoed Vermogensbeheer (ASR) een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van het bestaande pand Neude 11 (voormalig postkantoor) aan de zijde van de Oudegracht ná sloop van het bestaande bijgebouw (trafogebouw), het bouwen van hefplateau’s aan de Drakenburgstraat, het aanpassen van de gevels alsmede voor het gebruiken van het pand ten behoeve van detailhandel, een maatschappelijke functie (bibliotheek), horeca en een inpandige openbare fietsenstalling. De vergunningsaanvraag is op onderdelen in strijd met het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad”. Voordat een vergunning kan worden verleend moet daarvoor eerst een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven door de gemeenteraad.

10 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

Het doel is om op deze planlocatie 167 woningen te realiseren rondom een nieuw te graven binnenhaven, met een horecavoorziening. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Vanwege het incidentele geluid van de nabijgelegen hulpwarmtecentrale worden de woningen extra geïsoleerd. Dit raadsvoorstel is eerder besproken in de commissie Stad en Ruimte van 29 september.

10.1 Bestemmingsplan Kanaalweg 59 / Wilhelminawerf            

11 Reparatiebesluit bestemmingsplan Veemarkt; vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening  

Het bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening is een correctieve herziening van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. Na vaststelling van de 1e herziening is een technische omissie geconstateerd. Het betreft de begrenzing van de aanduiding P (parkeerterrein) op de verbeelding in de woonbestemmingen. De herziening heeft uitsluitend betrekking op de verbeelding in de Woonbestemmingen.

12 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016  

Het plan Actualisering diverse gebieden 2016 voorziet een aantal locaties binnen het grondgebied van de gemeente van een actuele juridisch planologische regeling. Daarnaast fungeert dit plan voor een aantal locaties als een reparatieplan; kleine omissies worden met dit plan hersteld. Ook zijn in dit plan een aantal (rest)groenstroken opgenomen die na verkoop nu de bestemming wonen krijgen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=514f1396-f4e3-4db0-a19e-a31dc8a86664&FoundIDs=&year=2016

13 Voorontwerp inpassingsplan kantoren  

De gemeenteraad is verzocht haar standpunt kenbaar te maken over het voorontwerp inpassingsplan kantoren tijdens een hoorzitting op 14 december 2016.

14 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’    

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA, dhr. te Ronde, D66, dhr. Gilissen, VVD en dhr. Post, PvdA. Het college geeft aan tegen juridische bezwaren op te lopen bij de uitvoering van de motie. De fracties zijn overtuigd dat dit komt omdat de motie te beperkt is uitgelegd en er geen pogingen zijn om alternatieve scenario’s te onderzoeken dan een één-op-één financiële bijdrage door de Woonboulevard. De mogelijkheden daarvoor kwamen in de Raadsinformatiebijeenkomst van 27 oktober al aan de orde. De agenderende fracties rekenen erop vóór de behandeling informatie te ontvangen over het voorbeeld in Ede, waar tijdens de RIB over gesproken is. De fracties willen dat het college opnieuw aan de slag gaat om snel tot een werkbare oplossing te komen, waarbij de motie wordt uitgevoerd en de Woonboulevard op korte termijn een proef met een blauwe zone heeft.

15 Particuliere Vakantieverhuur & Shortstay            

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA. De CDA-fractie is blij dat het college stappen lijkt te gaan zetten om ontduiking van toeristenbelasting tegen te gaan. In de brief noemt het college een aantal bouwstenen voor de regulering van de markt voor vakantieverhuur en shortstay, zoals aantal huurders en duur van de verhuur. Op een aantal onderdelen wil de fractie nader ingaan: a. de handhaving wordt nu beperkt tot spontane naleving en reacties op klachten. Wat het CDA betreft mag hier een – zeker bij de start – intensievere aanpak op om alle verhuurders in beeld te krijgen. Zeker waar het om sociale huurwoningen gaat. Graag spreken ze daar ook doelstellingen bij af. b. de regelingen wat betreft het maximale aantal dagen en het maximale aantal personen lijken helder, maar bieden wellicht onvoldoende maatwerk om uitvoerbaar te zijn. De aard van de verhuring is daarbij van belang. De CDA-fractie wil graag benadrukken dat er een sluitende aanpak komt qua categorieën voor hotels, B&B en shortstay/vakantieverhuur. Tot slot is het CDA benieuwd naar de insteek van de city deal en de voortgang daarop. De fractie hoopt dat het college daarin ook wil zoeken naar mogelijkheden om bestanden te koppelen om handhavingen en belastinginning te vergemakkelijken.

16 Raadsbrief: Duiding stadsgesprek het nieuwe centrum  

Geagendeerd door mevr. Bollen, GroenLinks en dhr. Koning, D66. GroenLinks wilt graag in debat met collega’s en het college over de gegeven duiding van de ‘kwesties’, met name over het mobiliteitsvraagstuk rond Westplein/Lombokplein, wel of geen grote publieksfunctie, het park en het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid/groen. Met het debat over deze stukken geeft GroenLinks de voor haar gewenste richtingen aan het college mee voor de ontwikkeling van het beurskwartier en Lombokplein. D66 gaat graag in op het verzoek van het college om de keuzedocumenten en uitkomsten van het stadsgesprek m.b.t. de Structuurvisie Tweede Fase Stationsgebied te bespreken in commissieverband. Op deze manier kan de raad richtingen en accenten meegeven waaraan een gedragen structuurvisie tegemoet moet komen. D66 wil in dit debat met name ingaan op de aspecten mobiliteit, duurzaamheid en energie, functies en ontwikkelstrategie.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=551ae71b-da22-44b1-a7e8-77ed856ddf6f&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsinformatiebijeenkomst – 17 november 2016

1.a Citydeal Inclusieve Stad

1.b Commissiebrief uitkomsten citydeal.

2 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en verlenging subsidie opdracht Spelenderwijs Utrecht

3 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017

4 Raadsbrief sportnota 2017-2020

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f4e12cd8-5d01-4fed-95c2-41266cad65e7&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

4-11-2016         Inzet toezicht en handhaving Lombok

4-11-2016         Diverse toezeggingen tbv slotdebat Programmabegroting 2017

2-11-2016         Beantwoording toezeggingen PB 2017 Werk en Inkomen

2-11-2016         Eindrapport en aanpak Werkklimaat Werk en Inkomen

1-11-2016         Duiding stadsgesprek ‘het nieuwe centrum’

1-11-2016         Monitor Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

4-11-2016         Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen

1-11-2016         Voortgang Utrecht Zijn We Samen

28-10-2016        Aanpak personen met verward gedrag Utrecht Midden-West

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-11-2016         Voortgang Opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk

4-11-2016         Verhuur Vredenburg 40

1-11-2016         Bestemmingsplan Kanaalweg 59 / Wilhelminawerf

1-11-2016         Ingebruikname verkeersmodel VRU 3.3u

31-10-2016        Evaluatie Herenroute

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=