Nieuwsch en ander Nieuwsch 17 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 17 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Ombudsman: Thuiskomen van een koude kermis

o     Foodfestival Lepelenburg onzeker na bezwaar omwonenden

o     Afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht

–    DOSSIER A27

o     A27-verbreding door middel van in velerlei opzicht zeer riskante “badkuip”-damwanden

o     Krankzinnig

o     Zienswijze klimaatpartij mbt ontwerp tracebesluit verbreding A27-A12

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Vergunning al verleend voordat de aanvraag was bekend gemaakt.

–    Over de heg: Delegatiebesluit. Tegelijk ook ‘outsourcen’ van werkgelegenheid

–    B&W: Van Zanens vereniging mag buren met meer herrie opzadelen

–    Stadsbelang Utrecht: ‘Utrecht schuift schuld TivoliVredenburg onder het tapijt’

–    Aflevering 2016 van B&W’s ‘Feel Good’-nieuws

–    Rijk: milieuzone zaak van Utrecht

–    Utrechters steeds meer ontevreden over bereikbaarheid binnenstad per auto

–    Oude diesels in Utrecht met 69 procent afgenomen

–    DOSSIER STADSVERWARMING EN ENERGIE

o     20 MW restwarmte voor warmterotonde Zuid-Holland

–    Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”

–    Bekendmaking ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost en ontwerpbesluit Hogere waarde

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 23 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

WONDER. en ook: DE RAAD VERKEERD GEÏNFORMEERD

Anders dan B&W aan de Raad heeft laten weten kunnen aanvraagdocumenten wel bij de publicatie gevoegd worden. (Maar dat kon meer dan vijf jaar geleden al, wat toen al enkele keren gebeurde). Laat men dat altijd maar doen en volledig. Nu zijn maar 3 van de 10 in de aanvraag aangegeven bijlagen opgenomen. Moet je toch weer naar dat stadskantoor.

Beethovenlaan in Park Oog in Al te Utrecht, HZ_WABO-16-18234

Het vellen van 10 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77473 Gepubliceerd op 14 juni 2016 09:10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77473.html

Geprolongeerd wonder. Bij de kennisgeving van de kapaanvraag zaten nog geen stukken. Nu, bij de vergunning, wel. Overigens ook hierbij incompleet. Moet je toch weer naar dat stadskantoor.

Loggerstraat en Goethelaan te Utrecht, HZ_WABO-16-08842

Het kappen van zes bomen

Datum besluit: 06-06-2016

Besluit: Verleend

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77456. Gepubliceerd op 14 juni 2016 09:10)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77456.html

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

In de gemeente Utrecht gebeurt dit op grote schaal en met opzet, zodat er geen tijd meer is voor een gang naar de rechtbank.

Ombudsman: Thuiskomen van een koude kermis

Tonnie* woont in het Gelderse Apeldoorn. Zodra de winter voorbij is en de temperaturen stijgen, worden ook in deze gemeente veel evenementen georganiseerd. Zo ook de jaarlijkse kermis bij Tonnie in de wijk. Hiervoor heeft de gemeente een evenementenvergunning afgegeven. Maar de gemeente heeft dit besluit pas laat openbaar gemaakt. Het is nu al de tweede keer dat dit gebeurt.

Tonnie dient weer een klacht in bij de gemeente. Op deze manier kan niemand meer bezwaar maken tegen een afgegeven vergunning. De gemeente laat weten dat het besluit over de kermis zo laat genomen werd doordat er met veel factoren rekening gehouden moest worden. Ook ligt de werkdruk erg hoog. Wel had de gemeente het besluit eerder openbaar moeten maken.

Tonnie vindt het antwoord niet voldoende. Ze vindt dat de gemeente de organisatoren van een evenement vaak belangrijker vindt dan de omwonenden.

Regelmatig ontvangen we signalen zoals dat van Tonnie. Burgers worden pas laat door hun gemeente geïnformeerd over evenementen bij hen in de buurt. Wij vinden het belangrijk dat burgers op tijd worden betrokken door de gemeente bij de besluitvorming over evenementen. Alleen dan kunnen omwonenden hun stem laten horen en bezwaar maken als ze dat willen. Dit is voor ons de aanleiding om een breder onderzoek te starten. We willen kijken hoe we gemeenten handvatten kunnen geven om de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming goed te organiseren.

Voor ons onderzoek ontvangen we graag uw ervaringen met uw gemeente over de manier waarop u betrokken wordt bij besluitvorming over evenementen. Hoe zorgt uw gemeente er bijvoorbeeld voor dat er op tijd een beslissing wordt genomen? Op welke manier zou u graag door de gemeente betrokken willen worden bij de voorbereiding van een evenement? We gebruiken uw ervaringen voor ons onderzoek. U kunt mailen naar evenementen@nationaleombudsman.nl of bellen (gratis) met 0800-33 55 555.

We gaan met gemeenten in gesprek om te zien hoe zij mensen op tijd kunnen betrekken bij de besluitvorming en hoe het beter kan. We ronden het onderzoek af met tips en handvatten voor gemeenten. Het rapport over het onderzoek publiceren we ook op onze website. Laat ons uw ervaringen weten over hoe uw gemeente u betrekt in de besluitvorming over een evenement.

(deTelegraaf.nl, 12 juni 2016)

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/25977114/__Thuiskomen_van_een_koude_kermis__.html

Doen !!!

 

Foodfestival Lepelenburg onzeker na bezwaar omwonenden

Het culturele foodfestival ‘Lepeltje Lepeltje’ dat volgend weekend gaat plaatsvinden in Park Lepelenburg staat op losse schroeven. Stichting Behoud Lepelenburg heeft bezwaar aangetekend tegen het evenement. “Het college moet zich aan haar eigen regels houden.”

Stichting Behoud Lepelenburg heeft niet zozeer iets tegen Lepeltje Lepeltje of andere festivals, maar wel aan het het feit dat er op regelmatige basis festivals of evenementen worden georganiseerd in het Rijksmonument.

Secretaris van de stichting, Jan Verheugen, legt uit wat er mis is met het beleid: “De gemeente heeft een groenbeleid opgesteld. Eén van de kernpunten hiervan is dat bomen en struiken in symbiose leven met de grond. Hier leven voor bomen belangrijke schimmels en diertjes in. Door alle evenementen wordt de grond steeds meer aangestampt en daardoor minder goed doordringbaar voor de bomen. Van die symbiose is dus geen sprake.”

Dit heeft tot gevolg dat de bomen in het Lepelenburg niet zomaar zullen omvallen, maar jarenlang langzaam zullen afsterven, zo legt Verheugen uit. “Een boom die normaal 200 jaar oud kan worden, wordt in Lepelenburg hooguit 60 jaar. Wij zijn er ook van overtuigd dat bij een meting die we binnenkort gaan laten doen zal blijken dat de gronddichtheid hier vele malen hoger is dan in bijvoorbeeld het Wilhelminapark.”

Leefklimaat

Stichting Behoud Lepelenburg heeft hierom bezwaar aangetekend bij de gemeente en een verzoek om een voorlopige voorziening neergelegd bij de rechtbank. De stichting hoopt met de rechtsgang te voorkomen dat organisaties zomaar evenementen kunnen organiseren zonder rekening te houden met de natuur. De stichting hoop maandag al op een uitspraak van de rechter.

Er staan dit jaar namelijk 14 evenementen op de planning en de ervaring van voorgaande jaren leert de bewoners dat hier nog wel eens een stuk of tien bij kunnen komen. Verheugen: “Tientallen dagen in de zomer staat het hier vol met van alles en nog wat, dat is niet alleen inbreuk op de natuur maar ook op het leefklimaat. En er zijn zeker mensen in de buurt die zo’n festival ontzettend leuk vinden, maar vanwege de mailtjes die we krijgen en wat we op straat horen hebben we de stellige indruk dat de meerderheid van de bewoners niet blij is met de vele evenementen.”

Ondernemersrisico

De stichting laat als geheel nog weten dat een eventuele afgelasting van het festival eigen schuld is: “De evenementenondernemer dient zich net als ieder ander te oriënteren op het lokale beleid. Ervan uitgaande dat hij dat gedaan heeft, dan heeft hij gezien dat datgene wat hij wil niet mag, ongeacht dat B&W er een gewoonte van maakt eigen beleid en regels met voeten te treden. Stapt hij daar dan overheen, dat is een eventueel niet doorgaan van het evenement doodnormaal ondernemersrisico; geen reden voor gejammer.”

(DUIC.nl, 16 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/foodfestival-lepelenburg-onzeker-klachten-omwonenden/

Maandag 20 juni 15:00 u. Rechtbank Utrecht

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht, HZ_WABO-16-12860

Datum ontvangst aanvraag: 21-04-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53152.html

Vergunning verleend op 7 juni 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 76838 Gepubliceerd op 13 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-76838.html?

B&W heeft weer geen aanvraag van een evenementen gepubliceerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, Evenementenbeleid en gewoonterecht is dat verplicht.

B&W houdt zich stelselmatig niet aan eigen regels. Utrechter, val toch dood !

 

DOSSIER A27

 

A27-verbreding door middel van in velerlei opzicht zeer riskante “badkuip”-damwanden

Tussen het knooppunt Lunetten en Amelisweerd ligt de A27 in een sleuf, die onder het grondwaterniveau ligt. Om het grondwater uit die sleuf te houden is er bij de aanleg van de A27 een PVC folie (ook bekend als vlies) ingegraven.

Nu wil de minister de A27 verbreden. Bij de werkzaamheden mag het folie niet beschadigd worden, want dat zou betekenen dat de A27 onder water komt te staan. De hele regio zou onbereikbaar worden.

Er bestaan diverse technieken om beschadiging te voorkomen, maar geen van die technieken is toegepast in de situatie van de A27. Er is dan ook een groot uitvoeringsrisico. Rijkswaterstaat zegt wel (namens de minister) dat het project uitvoerbaar is, maar intussen blijken ze toch niet zo zeker van hun zaak. Zo onderzoeken ze momenteel de mogelijkheid om de hele weg in een soort badkuip in te pakken, en dan die badkuip leeg te pompen. Als dan eventueel het folie scheurt kunnen ze het uitgraven en herstellen.

De wanden van die “badkuip” zouden moeten bestaan uit bentoniet, een soort waterdichte klei, die in een sleuf wordt aangebracht. Die sleuf moet 60 m diep worden, want op die diepte zit een waterdichte kleilaag, die de bodem van de badkuip moet vormen.

Aan zo’n constructie kleven ook weer grote risico’s. Zo is de techniek toegepast bij de A4, waar sindsdien enorme lekkages optreden. De badkuip zou grote effecten op de grondwaterstromingen kunnen hebben, waardoor mogelijk de bomen in Amelisweerd verdrinken en de drinkwatervoorziening in Leidsche Rijn in gevaar komt. Foutjes in de verwerking van bentoniet kunnen funest zijn voor de vegetatie in de omgeving.

Door omwonenden geraadpleegde deskundigen zijn het er eigenlijk wel over eens dat dit paniekvoetbal van Rijkswaterstaat is, en – nog afgezien van de vraag of het haalbaar of nodig is – vooral gezien moet worden als een teken dat Rijkswaterstaat helemaal niet zo zeker van deze zaak is als wat de minister de Tweede Kamer voorhoudt.

(Bron: Betrouwbaar)

 

Krankzinnig

Het Kimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten plaatst ook Nederland voor een immense opgave. Over 30 jaar moet de wereld vrij zijn van fossiele brandstof. Dus niet alleen zou het dan afgelopen moeten zijn met steenkolen en aardolie, maar ook met aardgas.

Dat klimaatakkoord houdt in dat de opwarming tot 1,5 graad Celsius beperkt moet blijven. Een dergelijke opwarming heeft al zeer ingrijpende gevolgen, zoals wegsmelten van het Noordpool ijs, verdere verwoestijning in droge landen, sterk toenemen van het aantal orkanen, stijging van de zeespiegel waardoor ook dichtbevolkte delta’s onder water komen te staan en niet te vergeten enorme regenbuien die ook in Nederland steeds vaker voorkomen.

Maatregelen die genomen moeten worden om de opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken gaan aanzienlijk verder dan woningen en kantoren beter isoleren, waartoe het beleid in Nederland zich tot op heden beperkt. Ook veel verder dan het plaatsen van zonnepanelen en het bouwen van windmolens (wat in de provincie Utrecht niet erg van de grond komt).

Het is een illusie om te denken dat wij fossiele energie in de mate waarin we die nu gebruiken, zouden kunnen vervangen door zonne- , wind en andere schone energie. Het kan niet op lange en al helemaal niet op korte termijn. Het moet gewoon minder, veel minder.

Zonder een drastische reductie in het gebruik van energie en fossiele grondstoffen komen we er niet. Voor heel veel producten (asfalt!) zijn aardolie en steenkool noodzakelijke grondstoffen. Het is dus niet voldoende het gebruik van energie terug te dringen, ook het gebruik van materialen moet teruggebracht worden waarvoor fossiele grondstof nodig is.

Wat stelselmatig over het hoofd wordt gezien is dat de productie die nodig is voor vrijwel alle non-food die wij hier kopen en verbruiken geproduceerd wordt in lage lonen landen en dat de CO2 die daarvoor nodig is dus onze CO2 is die in lage lonen in de lucht wordt gebracht. Dat wordt in onze CO2-balans ten onrechte niet meegenomen.

De CO2 reductie die wij hier in Nederland per saldo moeten realiseren gaat aanzienlijk verder dan wat de overheid ons wil doen geloven. Wij moeten immers ook de CO2 uitstoot terugbrengen die plaatsvindt in de lage lonen landen om ons te voorzien van bouwmaterialen, motoren en gebruiksgoederen in het algemeen.

Een belangrijke bron van CO2 uitstoot en energiegebruik is mobiliteit, in het bijzonder auto- en vrachtverkeer. In een stad als Utrecht maakt dat tussen de 30% en 40% uit van de lokale uitstoot. In 2014 was het verkeer en vervoer voor meer dan 20 procent verantwoordelijk voor de in Nederland uitgestoten hoeveelheid CO2. Binnen de sector zorgt het wegverkeer voor bijna 80 procent van de uitstoot, meer dan de helft (53 procent) is afkomstig van het personenvervoer.

Wanneer echter bij de CO2 uitstoot van verkeer en vervoer opgeteld wordt de CO2 uitstoot die nodig is voor de aanleg van wegen en rijkswegen, de aanleg van parkeervoorzieningen en de productie van auto’s en andere motorvoertuigen, dan is de totale uitstoot door verkeer en vervoer nog aanzienlijk meer dan die landelijke 20%.

De verbreding van de A27 is gelet op de enorme inspanning die gedaan moet worden om het energiegebruik, de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele grondstof terug te dringen volstrekt krankzinnig. Dat geldt uiteraard ook voor het voornemen om van de Marxdreef en de Schweitzerdreef langs Overvecht een snelweg te maken, waarmee de RING om Utrecht wordt gesloten en voor de aanleg van de ondergrondse parkeervoorziening onder het Jaarbeursplein (naast het station).

Dat het Utrechtse college een zienswijze indient tegen de voorgenomen verbreding van de A27 is overigens behoorlijk hypocriet. Immers, het beleid van dit college is niet gericht op het terugdringen en ontmoedigen van het autogebruik. De milieuzone heeft geen andere doel dan het autoverkeer niet te hoeven terugdringen. In plaats van het terugdringen van het autoverkeer is het beleid van de gemeente erop gericht het zoveel mogelijk te verplaatsen naar de RING waarmee het college minister Schultz een extra argument verschaft om de A27 te verbreden. (Nieuws030.nl, 16 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-krankzinnig/

 

Zienswijze klimaatpartij mbt ontwerp tracebesluit verbreding A27-A12

Vereniging De Klimaatpartij

Mereveldseweg 4

3585 LH Utrecht

Directie Participatie

O.v.v. A27/A12 Ring Utrecht

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

 

Datum:16-6-2016

 

Betreft: Zienswijze m.b.t. het

ontwerptracébesluit A27/A12 Utrecht

Deze zienswijze wordt mede ingediend door de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) die zich sinds haar oprichting in 2005 verzet tegen plannen van de gemeente Utrecht de groei van het autoverkeer in, van en naar de stad ten koste van de luchtkwaliteit en de gezondheid te faciliteren door het aanleggen van extra parkeervoorzieningen in de directe omgeving van het station en door het verruimen van de capaciteit van autowegen in en om de stad.

 

De Klimaatpartij maakt zich sterk voor klimaat en milieu. Voor de Klimaatpartij staat het vast, zoals dat overigens ook het geval is voor vrijwel alle gezaghebbende nationale en internationale wetenschappelijke instellingen die zich bezighouden met het probleem van de klimaatverandering, dat de opwarming van de aarde niet tot staan kan worden gebracht en ook niet kan worden afgeremd zolang met name rijke westerse landen blijven streven naar economische groei en meer mobiliteit.

 

Verbreding van de A27 heeft, behalve bouwend Nederland, commerciële adviesbureau en instellingen als Rijkswaterstaat van werk te voorzien, geen ander doel dan de groei van het verkeer en vervoer over de weg te bevorderen. Het verkeer op de weg in een stad als Ut¬recht maakt tussen de 30% en 40% uit van de lokale uitstoot. In 2014 was het verkeer en vervoer voor meer dan 20 pro¬cent verantwoordelijk voor de in Nederland uitgestoten hoeveelheid CO2. Binnen de sector zorgt het wegverkeer voor bijna 80 procent van de uitstoot, meer dan de helft (53 procent) is afkomstig van het personenvervoer. (*)

 

Wanneer echter bij de CO2 uitstoot van verkeer en vervoer opgeteld wordt de CO2 uitstoot die nodig is voor de aanleg van wegen en rijkswegen, de aanleg van parkeervoorzieningen en de productie van auto’s en andere motorvoertuigen, dan is de totale uitstoot door verkeer en vervoer uiteraard nog aan¬zienlijk meer dan die landelijke 20%.

 

De verbreding van de A27 en de A12 is gelet op de immense opgave waar ook de Nederlandse regering voor staat om het energie¬gebruik, de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele grondstof terug te dringen naar het oordeel van de Klimaatpartij en de SSLU volstrekt krankzinnig.

 

Dat geldt uiteraard ook voor het voornemen om de Marxdreef en de Schweitzerdreef langs Over¬vecht te verbreden, waarmee de RING om Utrecht wordt gesloten. Het geldt uiteraard ook voor de aanleg van de ondergrondse parkeervoorziening onder het Jaarbeursplein (naast het station) en de plannen om nog diverse verkeerspleinen in Utrecht te reconstrueren met het oogmerk het stadscentrum beter voor auto’s bereikbaar te maken. De zienswijze welke door het college van b en w Utrecht is/wordt ingediend tegen de verbreding van de A27 is naar het oordeel van de Klimaat¬partij en de SSLU ook daarom volstrekt hypocriet omdat het beleid van dit college er helemaal niet op gericht is het autoverkeer terug te dringen (de milieuzone is juist ingevoerd om een argument te hebben om dat niet te hoeven doen!), maar om het interwijkverkeer zoveel mogelijk te verplaatsen naar de RING (dus ook naar de A27 en de A12), waarmee het college de minister een extra argument verschaft om de A27 en de A12 te verbreden.

 

Volstrekt krankzinnig is naar het oordeel van de Klimaatpartij en de SSLU het feit dat niet eens is onderzocht wat de impact is van de uitvoering van het besluit op de emissie van CO2 en wat het besluit betekent voor de opgave om de uitstoot van CO2 en het energiegebruik met het oog op de klimaatverandering substantieel terug te dringen. Er is slechts (een beetje) gekeken naar manieren waarop het besluit zo kan worden uitgevoerd dat de toename van de emissie van CO2 en energiegebruik een beetje kan worden beperkt. Maar de toename van de emissie van CO2 en het energiegebruik wordt, zonder die ook maar bij benadering te kwantificeren, als vanzelfsprekend en onvermijdelijk geaccepteerd. Met andere woorden, de vraag of de verbreding van de A27 en de A12 in het licht van de klimaatverandering en de noodzaak om de uitstoot van CO2 en het energiegebruik terug te dringen überhaupt moet plaatsvinden wordt niet eens gesteld. En dat voor een regering waarin ook de PvdA zit die al sinds het Rapport van de Club van Rome (1972) vrome verhalen over grenzen aan de groei ophangt.

 

Dat het ontwerp tracébesluit totaal voorbij gaat aan de vraag of de verbreding van de A27 en de A12, gelet op het draconische probleem van de klimaatverandering, überhaupt moet plaatsvinden wordt in de hand gewerkt door het ontbreken van wet- en regelgeving waardoor de uitstoot van CO2 aan normen kan worden gebonden. Dat die wet- en regelgeving er niet is kan alleen maar worden verklaard door er vanuit te gaan dat de overheid wil voorkomen gedwongen te worden rekening te houden met klimaatdoelstellingen, waardoor infraprojecten als de verbreding van de A27/A12, waarmee de belangen van bouwend Nederland met alles wat er omheen hangt (inclusief die van Rijkswaterstaat zelf en de vele adviesbureaus die daar hun werk aan te danken hebben) niet meer zouden kunnen worden uitgevoerd.

 

Naar het oordeel van de Klimaatpartij en de SSLU is het ontbreken van wettelijke normen door middel waarvan getoetst zou moeten worden of het tracébesluit voldoet aan eisen die gesteld zouden moeten worden om te doen wat noodzakelijk is om klimaatverandering tegen te gaan, echter in het geheel geen reden om daar bij de voorbereiding van het besluit dan maar geen rekening mee te houden. Het is dom, kortzichtig en onverantwoordelijk om alleen maar rekening te houden met belangen die door wettelijke normen worden beschermd. De Algemene wet bestuursrecht schrijft terecht een afweging voor van alle eventuele belangen. Die heeft dus niet plaatsgevonden, want aan het belang van het tegengaan van klimaatverandering is vrijwel volledig voorbijgegaan.

Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat onze overheid, terwijl klimaat¬deskundigen er vrijwel unaniem over eens zijn dat een klimaatcatastrofe nauwelijks meer valt te voorkomen, voordat de wereld vergaat, nog gauw even wat extra snelweg wil aanleggen.

Wat betreft het belang van de luchtkwaliteit, voor zover in het geding wat betreft de uitstoot van stikstofdioxide (een indicatorgas waarmee wordt aangegeven in welke mate kankerverwekkende en anderszins ziekmakende stoffen in de lucht zitten als PAK’s, benzeen, dioxine e.d.) en fijnstof (dat naarmate het kleiner is dieper in de longen en via de longen in het bloed en in het lichaam terecht komt en daar ontstekingen en aandoeningen als kanker kan veroorzaken) wijzen de SSLU en de Klimaatpartij erop dat het aanvankelijk (1999) de bedoeling was om zowel NO2 als fijnstof in stappen terug te dringen. Om te beginnen werd de norm gelegd bij 40 microgram/m3, maar daarna zou de norm worden aangescherpt. Die voor fijnstof zou al in 2005 worden aangescherpt, die voor NO2 in 2010. De bedoeling was om op zijn minst uit te komen bij de normen zoals die door de Wereld Gezondheidsorganisatie worden gesteld.

 

Zoals bekend is van die voorgenomen aanscherping, vooral door de lobby door de Nederlandse regering bij de EU, niets terecht gekomen. Sterker nog, de normen zijn in allerlei opzichten juist minder streng gemaakt. Zo hoeft de concentratie NO2 niet meer op een afstand van 5 meter van de rand van de weg te worden vastgesteld, maar mag dat inmiddels op een afstand van 10 meter. Aanvankelijk moest overál aan de normen worden voldaan, inmiddels hoeft dan alleen nog maar op plaatsen waar mensen wonen en “significant” aan luchtverontreiniging worden blootgesteld, wat in de praktijk betekent dat op fietspaden, trottoirs, in voortuinen, op sportvelden en speeltuinen niet meer aan de normen hoeft te worden voldaan. In plaats van de normen aan te scherpen heeft de overheid de normen dus juist minder streng gemaakt, zodat de gezondheid van mens en dier steeds minder door die normen wordt beschermd. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat de zorg voor de gezondheid niet in de weg kan staan aan de zorg voor bouwend Nederland, de vernietiging van het milieu en de onrustbarend toenemende klimaatverandering.

 

Ook ten aanzien van de luchtkwaliteit (NO2 en fijnstof) wijzen de Klimaatpartij en de SSLU erop dat een afweging van belangen méér is dan het voldoen aan wettelijke normen en dat dié afweging klaarblijkelijk niet heeft plaatsgevonden.

 

Het RIVM berekende in 2005 dat er elk jaar tussen de 12.000 en 18.000 Nederlanders vroegtijdig sterven door luchtverontreiniging. Dat zou het geval zijn als overal nipt aan de normen zou worden voldaan. Een serieuze belangenafweging zou nu zijn als berekend werd hoeveel vroegtijdige doden en verziekte levensjaren het zou schelen als de verbreding van de A27 en de A12 achterwege zou blijven en welk belang zo zwaar weegt dat dat dient te prevaleren.

 

Het al of niet serieus aantonen dat het project aan wettelijke normen voldoet heeft nauwelijks iets met een afweging van belangen te maken. Sterker nog, het is een manier om die afweging van belangen juist niet te hoeven maken, althans niet zichtbaar te hoeven maken.

 

De Klimaatpartij en de SSLU willen er tenslotte op wijzen dat met het project astronomische kosten zijn verbonden en dat ook dat volstrekt krankzinnig is gelet op de schrijnende armoede in de wereld en ook in Nederland en de bezuinigingen die plaatsvinden wat betreft elementaire voorzieningen.

(Email, 17 juni 2016)
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Herman Gorterstraat 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-17723

Het bouwen van een damwand ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen.

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 73943. Gepubliceerd op 8 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-73943.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een damwand ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen, Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Herman Gorterstraat 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-17723

Datum besluit: 07-06-2016

Besluit: Verleend.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 78814. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-78814.html

Vergunning al verleend voordat de aanvraag was bekend gemaakt. B&W: “Niks zienswijzen. Rot op.”

Weet u wat die oorverdovende herrie is? Dat is de gemeenteraad die geeuwt en in het kruis krabt.

Over de heg: Delegatiebesluit. Tegelijk ook ‘outsourcen’ van werkgelegenheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

Gelet op artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht; artikel 10 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 232, vierde lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

aan het bestuur van het samenwerkingsverband Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht de bevoegdheid over te dragen tot het heffen en invorderen (inclusief het behandelen van bezwaar- en beroepschriften) van:

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Leges, alsmede de daarbij behorende tarieventabel

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Leges omgevingsvergunning, alsmede de daarbij behorende tarieventabel

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Brug-, schut- en havengelden, alsmede de daarbij behorende tarieventabel

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Begraafplaatsrechten, almede de daarbij behorende tarieventabel

– de belasting op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen alsmede de daarbij behorende tarieventabel.

Op het moment dat het bestuur van de BghU de heffingsambtenaar heeft aangewezen treedt dit besluit in werking.

Aldus besloten op 9 februari 2016 ,

De secretaris, de burgemeester,

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77000 Gepubliceerd op 13 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77000.html

B&W: Van Zanens vereniging mag buren met meer herrie opzadelen

Besluit maatwerkvoorschriften geluid voor Sociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14 te Utrecht, HZ_MAAT-16-07980

Sociëteit De Vereeniging

Mariaplaats 14 te Utrecht

HZ_MAAT-16-07980

Maatwerkvoorschriften geluid voor Sociëteit de Vereeniging

Rechtsmiddel: Bezwaar 6 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77567 Gepubliceerd op 14 juni 2016 09:10.)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77567.html

Verlangen naar het Ancien regime. Vroeger konden de Heeren ook alles maken.

Stadsbelang Utrecht: ‘Utrecht schuift schuld TivoliVredenburg onder het tapijt’

De gemeente Utrecht schuift een schuld van 9 ton van TivoliVredenburg onder het taptijt. Dat stelt Stadsbelang Utrecht. De partij vindt dat de gemeente daar helder over moet zijn.

In 2014 leende de gemeente Utrecht een bedrag van 9 ton aan TivoliVredenburg. Dit bedrag blijkt echter niet voldoende om de tegenvallers op te vangen en daarom krijgt Tivoli Vredenburg een schenking van 1,1 miljoen en wordt de schuld van 9 ton vrij gescholden.

Dat blijkt echter volgens Stadsbelang Utrecht niet uit de Voorjaarsnota, want de gemeente gebruikt hiervoor volgens de Utrechtse partij een handige accountantstruc. De 9 ton wordt namelijk kwijtgescholden per 2020.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente helder moet zijn. De gemeente moet nu haar verlies nemen. (deStadUtrecht.nl, 14 juni 2016)

http://destadutrecht.nl/cultuur/stadsbelang-utrecht-utrecht-schuift-schuld-tivolivredenburg-tapijt/

Kaartjessubsidie voor voornamelijk de meer welgestelden die deze eurospons bezoeken.

Aflevering 2016 van het ‘Feel Good’-nieuws

Utrecht Monitor: “Het gaat goed met de stad”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1485134/utrecht-monintor-het-gaat-goed-met-de-stad.html

De Utrecht Monitor: http://www.utrecht-monitor.nl/

Geprolongeerd: Opnieuw zonder methodische verantwoording. Vermelden van “Voor het samenstellen van de Utrecht Monitor maakt Intern Bedrijf Onderzoek gebruik van uiteenlopende bronnen” en een aantal daarvan dan noemen is geen methodische verantwoording. De keuze van de bronnen moet verantwoord worden, net zoals de kwaliteit van de bronnen, wat men er bij ophaalt, hoe het verwerkt wordt, hoe trends en ontwikkelingen zijn en waarom er geen heldere conclusies worden getrokken.

Waardeloos propagandastuk.

Rijk: milieuzone zaak van Utrecht

Utrecht moet zelf op basis van het TNO-rapport afwegen of het doorgaat met de milieuzone waarmee oude dieselauto’s worden geweerd uit de stad. Staatssecretaris Dijksma laat dat weten aan de Tweede Kamer. Ze stelt dat het TNO-onderzoek in opdracht van de gemeente nog niet heeft aangetoond dat de milieuzone bijdraagt aan schonere lucht in Utrecht.

Dijksma reageert op vragen van de Tweede Kamer over de tegenstrijdige berichtgeving in media over het TNO-rapport dat vorige maand uitkwam. Volgens sommige kranten droeg de milieuzone wel bij aan schonere lucht, volgens andere juist niet.

RTV Utrecht berichtte vorige maand dat de onderzoekers geen direct verband leggen tussen de verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht en de milieuzone.

“Uit het rapport blijkt dat de invoering van de milieuzone in Utrecht bijdraagt aan de verlaging van de uitstoot van fijnstof”, schrijft de staatssecretaris. “Dit effect op de luchtkwaliteit blijkt wel uit het onderzoek naar de samenstelling van het wagenpark, maar kan vooralsnog niet met metingen worden aangetoond. Verder blijkt uit het rapport dat het effect van de milieuzone op de uitstoot van stikstofoxiden marginaal is. Het is aan de gemeente Utrecht om op basis van dit rapport een belangenafweging te maken.” (RTV Utrecht, 15 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1485144/rijk-milieuzone-zaak-van-utrecht.html

Utrechters steeds meer ontevreden over bereikbaarheid binnenstad per auto

Steeds meer inwoners van Utrecht zijn ontevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto. De laatste vier jaar is het percentage dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto gedaald naar 23 procent.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Utrecht Monitor van de gemeente Utrecht waarin allerlei statistieken over de stad worden gepubliceerd. In 2012 was nog 31 procent van de inwoners tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto. In 2015 is dit percentage gedaald tot slechts 23 procent. Zestig procent van de panelleden van het Utrechts Bewonerspanel vindt de bereikbaarheid per auto van de binnenstad verslechterd de laatste jaren.

Daar staat tegenover dat in Utrecht de tevredenheid over het bereik van de binnenstad per fiets hoog is met 83 procent. Steeds meer Utrechters pakken dan ook de fiets om naar de binnenstad te gaan (59%): het is hiermee veruit de meest gekozen vervoerswijze om het centrum op te zoeken. Ruim één op de zes Utrechters neemt hiervoor meestal de bus (17%) en tien procent gaat lopend. De overige dertien procent pakt de auto, trein, bromfiets of tram. (DUIC.nl, 15 juni 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4277751/utrechters-steeds-meer-ontevreden-bereikbaarheid-binnenstad-per-auto.html

Oude diesels in Utrecht met 69 procent afgenomen

Het aantal dieselauto’s van voor 2001 is in Utrecht met 69 procent afgenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam de cijfers tussen 2013 en 2016 onder de loep.

Sinds 2015 is de milieuzone van kracht in Utrecht, waarmee oude diesels worden geweerd. Inwoners konden gebruik maken van een sloopregeling waarbij ze een premie ontvingen. (RTV Utrecht, 15 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488138/oude-diesels-in-utrecht-met-69-procent-afgenomen.html

Gegeven het feit dat onderzoeksinstellingen hebben aangetoond dat de diesels van 2001 of jonger niet wezenlijk schoner zijn, sterker nog soms vuiler zijn, kan men zeggen dat de GL-wethouder en haar collega’s de autohandel een aardig duwtje in de rug hebben gegeven.

20 MW restwarmte voor warmterotonde Zuid-Holland

Op 15 juni maakte Shell bekend dat ze samen met Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam restwarmte gaat leveren voor de Zuid-Hollandse warmterotonde Het beschikbare warmtevermogen zal 20 MW zijn, voldoende voor het verbruik van 16.000 huishoudens. Minister Kamp sprak zijn waardering uit voor de voortrekkersrol die deze bedrijven op zich nemen bij de invulling van het Energieakkoord.

Het project vergt een investering van 16 miljoen euro. Shell investeert in de installaties voor warmteterugwinning, Havenbedrijf Rotterdam in de leiding van Pernis naar het bestaande warmtenet en warmtebedrijf Rotterdam in de koppeling met dit net. (Warmtenieuws, 17 juni 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=ad662918fc&e=d945a066ea

Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 16 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 26 mei 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Hoge Woerd, 1e herziening” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOGEWOERD1EHERZ-VA02.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten noorden van de rivierloop Leidsche Rijn en woongebied De Woerd, ten zuiden van het spoor tussen Utrecht en Den Haag, ten westen van de woongebieden Parkwijk en Langerak, en ten oosten van de wijk Vleuterweide en de kern De Meern.

De herziening van het bestemmingsplan Hoge Woerd heeft betrekking op een regeling voor het Castellum Hoge Woerd. De herziening regelt onder andere evenementen en geluid, detailhandel en zaalverhuur. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30817. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30817.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVLEUTCENTRUMFA2-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan weerszijden van de Vossenburcht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het bouwblok Vossenburcht/Burchtwal in het noorden, de kiosken bij het winkelplein en de Dassenburcht in het oosten, de waterpartij in het zuiden en het parkeerterrein aan de Burcht promenade in het westen.

In het plangebied van dit bestemmingsplan zullen 54 woningen gebouwd worden: 30 appartementen in blok 8, 12 laagbouwwoningen in blok 9, 12 appartementen in blok 5.

Het doel van het bestemmingsplan is met de bouw van de betreffende woningen de afronding van de 2e fase van het winkelcentrum planologisch-juridisch mogelijk te maken. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30728. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30728.html

 

Bekendmaking ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.UPVLEUTCENTRFASE2-ON01.gml

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten zuiden van het winkelcentrum Vleuterweide en wordt begrensd door: de Zuiderburcht in het noorden, de busbaan Vleuterweide in het oosten, de Landschapsbaan in het zuiden en de waterpartij in het westen. Aan de zuidzijde van het voltooide deel van het centrum bevinden zich nog onbebouwde terreinen. Twee bouwblokken met in totaal 89 woningen zijn nog niet gerealiseerd. Het doel van het uitwerkingsplan is de afronding van het centrum door deze twee bouwblokken planologisch-juridisch mogelijk te maken. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30810.

Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30810.html

 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost en ontwerpbesluit Hogere waarde

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

–   het ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost, dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCENOOST-ON01gml;

–   het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor dit bestemmingsplan. De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van en een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen. Daarnaast bevinden zich twee parken in het plangebied en wordt de historische boerderij Rood Noot (gemeentelijk monument) ingepast in een nieuwe (groene) omgeving. De bioscoop en het Berlijnplein zijn inmiddels aangelegd.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk VI en V Wet geluidhinder en hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai overschreden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30707. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30707.html

Omdat het beleid ook het terugdringen van herrie betreft die de normen overschrijdt, kiest B&W de luie weg: de normen opkrikken zodat de herrie althans juridisch geen probleem is.

De Utrechter wenst zich met Sinterklaas – liefst nog eerder – een heel veel beter stadsbestuur en een gemeenteraad die niet slaafs is.
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 23 juni 2016

1 Cie S&R Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=cf4814fc-89ee-4f33-a515-45f0e47626f7&FoundIDs=&year=2016 en

https://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma-donderdag-raadsdag/

 

Raadsbrieven

15-6-2016         Beantwoording nagekomen schriftelijke Voorjaarsnota 2016

14-6-2016         Regeling Nadeelcompensatie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

17-6-2016         Beantwoording toezeggingen voortgang onderdelen armoedeaanpak

14-6-2016         Tegemoetkoming aan toezegging VRU

14-6-2016         Stand van zaken onderzoek permanente locatie ISU

14-6-2016         Motie Geef ouders en leerlingen een stem

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

17-6-2016         Start participatie herinrichting Westelijke Stadsboulevard

17-6-2016         KENN fase 2, urgenties blok 2

16-6-2016         Zienswijze ontwerp tracebesluit A27-A12 Ring Utrecht

15-6-2016         Voortgang planontwikkeling Rijnvliet

15-6-2016         Commissiebrief stadsverwarming

14-6-2016         Besluit uitschakelproeven verkeerslichten

14-6-2016         Stand van zaken onderzoek permanente locatie ISU

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=