Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Trapongeluk Oudegracht 10 jaar geleden

o     Van Zanen klaar voor Utrechts succes in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Gemeente Utrecht werkt steeds efficiënter: vergunning al verleend voordat de zienswijzentermijn begint

o     Innovatie: één dag tussen bekendmaking vergunningaanvraag en vergunningverlening

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen. Waardeloze aanpak

o     ‘Bomen weg? Dat doet pijn’

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

o     Beantwoording vragen over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale

–    Zonde van het gemeenschapsgeld: Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Trapongeluk Oudegracht 10 jaar geleden

Zes augustus is het precies tien jaar geleden dat een houten trap instortte tijdens een concert op de Oudegracht. Daardoor kwam Freek Penning de Vries om het leven en raakten twintig mensen gewond. Er komt geen officiële herdenking maar de slachtoffers staan wel stil bij het drama.

Maneesha Sluyzer raakte zwaargewond tijdens het drama. “Ik kreeg de trap op mijn hoofd en heb dus een enorme klap gehad”, zegt ze. “Zelf heb ik twee jaar lang gerevalideerd vanwege mijn nekklachten en daarnaast had ik een behoorlijk mentaal en emotioneel trauma.”

Ook meerdere familieleden raakten gewond. Onder hen haar 30-jarige zwager Freek. Hij overleed drie dagen na het ongeluk. “We zijn natuurlijk door heftige tijden gegaan de afgelopen tien jaar, maar het is ook een dag die voor veel veranderingen heeft gezorgd.”

In de afgelopen tien jaar hebben Sluyzer en haar familie het drama proberen te verwerken. En dat is behoorlijk gelukt. Het gemis van Freek zal nooit worden opgevuld, zegt Sluyzer, maar de slachtoffers hebben hun leven weer opgepakt. “Er is zoveel bijgekomen dat het leven een heel andere kleur heeft gekregen.”

Sluyzer en haar familie staan zaterdag stil bij het drama, maar het zal geen droevige gebeurtenis worden. “De dag staat meer in het teken van een feestje”, zegt ze. “We willen het leven vieren.”

Er komt geen officiële herdenking bij het monument op de Oudegracht, laat de gemeente weten.

(RTV Utrecht, 5 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1508101/trapongeluk-oudegracht-10-jaar-geleden.html

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=r56h81dxE2A

Goed te begrijpen dat de gemeente er niet bij wil stilstaan. De gemeente leeft in het hier en nu. Niks over gisteren en evenveel over morgen. En ook niet de vraag: Wat heeft de gemeente ervan geleerd?

En al helemaal niet het antwoord daarop.

Het eenvoudige antwoord op de vraag is: Niks. Er wordt nu nog meer langs elkaar heen gewerkt dan eerder. Er wordt nog minder dan eerder gekeken naar betrokken belangen, risico’s van allerlei aard, de beperkingen die de krappe stad heeft. Leidgedachte is: drukte in de stad is goed voor de stad. Alles moet wijken voor de drukte.

En als je ziet hoe het er bij andere evenementen aan toegaat, dan besef je dat het wachten is op het volgende ongeval. Dat zal dan van andere aard zijn als het trapongeluk. Een onderliggend probleem zal de raad dan niet willen zien.
Van Zanen klaar voor Utrechts succes in Rio

 
Burgemeester Van Zanen verheugt zich op de olympische wedstrijden van stadsgenoot Dafne Schippers. De atlete komt vrijdag voor het eerst in actie op de 100 meter, de finale van het koningsnummer is een dag later.

Van Zanen is daarom donderdagochtend vertrokken naar Brazilië. De sportliefhebber gaat niet alleen naar de Utrechtse sprintster kijken. Hij heeft ook kaartjes bemachtigd voor turn- en hockeywedstrijden.

“Ik ga als fan en als sportliefhebber, maar ik vind het land ook mooi”, aldus de Utrechtse burgemeester. Hij had ook graag wat voetbalwedstrijden willen zien, maar dat komt er deze Olympische Spelen niet van.

Van Zanen betaalt deze reis en de stadionkaartjes overigens geheel uit eigen zak. Hij maakt de reis niet alleen, zijn vriendin is ook van de partij. (RTVUtrecht, 11 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1509849/van-zanen-klaar-voor-utrechts-succes-in-rio.html

Er zijn 8000 Utrechters klaar voor Utrechts succes. Met een zak chips en een pilsje of een cola onder handbereik. Dat in flatjes in Overvecht en op Kanaleneiland.

Petje zal in Rio wel gepocheerde witvis met een Chablis Grand Cru eten. Latere snacken met zalmsnippers en een Pouilly-Fuissé om die weg te spoelen. Wat een patserigheid daar in Rio.

En heel goed mogelijk dat een hardloopster hem een engerd vindt.

Wat moeten ze in de Utrechtse flatjes wel niet denken van die man? Waarom laat die het zou breed hangen? Wat is er met hem aan de hand; moet die met zijn publiciteitsgeilheid wat compenseren? Laat die toch aan zijn werk gaan.

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Gemeente Utrecht werkt steeds efficiënter: vergunning al verleend voordat de zienswijzentermijn begint

Het bouwen van een dakkapel aan de achterkant van de woning, Simplonbaan 336 te Utrecht, HZ_WABO-16-24365

Aanvraag gepubliceerd op 4 augustus 2016

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108243.html

Vergunning twee dagen eerder al verleend:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-110003.html

Dit gebeurt tientallen keren per jaar. Raad ziet ’t niet (waardeloos) of ziet er aan voorbij (nog erger).

Wat heb je aan zo’n gemeenteraad.

Leden van B&W, de burgervader voorop, kunnen zich beter met het hun werk bezighouden dan met tientallen nevenfuncties en publiciteitsgeile strapatsen.

Zonder onderzoek moet de mogelijkheid opengehouden worden dat B&W of een afzonderlijk collegelid sturing aan deze verfoeide praktijken geeft.

 

Innovatie: één dag tussen bekendmaking vergunningaanvraag en vergunningverlening

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak in een dragende muur, Wittevrouwenstraat 23 te Utrecht, HZ_WABO-16-24119

Aanvraag bekend gemaakt op 2 augustus 2016

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-106617.html

Vergunning verleendop 4 augustus 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-110896.html

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Waardeloze aanpak

Bomen kappen

Lunet 1 en 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-24396

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 109864. Gepubliceerd op 9 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-109864.html

Bij de aanvraag horen vier tekeningen. In de publicatie van de aanvraag wordt er maar één openbaar gemaakt. Belanghebbenden hebben daar geen bal aan. Ze moeten alsnog 1½ uur tijd investeren in een bezoek aan het stadskantoor. Waardeloze aanpak.

 

‘Bomen weg? Dat doet pijn’

Wie op zo’n 200 meter van het Nieuwe Zandpad in Utrecht woont, heeft niets te zeggen over de honderden bomen die daar gekapt moeten worden voor de bouw van de 162 sekscabines.

Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak die een bewoner van de Paranadreef had aangespannen.

Jan van Breugel (59) had bezwaar aangetekend tegen de kap van 232 bomen, maar kreeg van de gemeente te horen dat hij geen belanghebbende is. Zijn flatwoning staat op ongeveer 200 meter van de bomen, die vanaf maandag weggehaald worden, en daarmee ondervindt hij daar persoonlijk geen last van, zo vindt de gemeente. De rechter is het daar mee eens.

,,Het doet me gewoon pijn dat die bomen weg moeten”, zei Van Breugel gisteren. ,,Ik woon daar al vijftig jaar. De gemeente zegt dat ze iets moois wil maken van Overvecht. Het gaat me niet om de prostituees, die zaten er al toen ik er kwam wonen. Maar we krijgen wel erg veel op ons bordje. Er komt ook een vluchtelingenopvang zonder dat we daar over gehoord zijn, er is een hostel voor drugsverslaafden geweest en nu dit weer.”

Milieuzone

Ook vindt hij het raar dat de gemeente Utrecht zo’n groot punt van de milieuzone maakt en de uitstoot van fijnstof wil tegengaan, maar tegelijkertijd wel zoveel bomen kapt die fijnstof kunnen tegenhouden, betoogde Van Breugel. Op het bezwaar dat hij indiende, kreeg hij van de gemeente alleen als antwoord dat hij geen belanghebbende is. ,,Dat vond ik wel wat kortaf.”

Gemeentelijk jurist Desiree Krak stelt echter dat Breugel wel antwoord had gekregen toen hij een zienswijze tegen het nieuwe plan voor het Zandpad had ingediend. ,,Daar hebben we zeer uitvoerig op gereageerd, daarom hebben we dat nu ook wat korter gedaan”, zei ze tegen de bestuursrechter.

Kolencentrale

Samen met Krak en Van Breugel boog de rechter zich over de plattegrond van Overvecht en daarop concludeerde ze dat Van Breugel inderdaad niet persoonlijk geraakt wordt door de bomenkap. ,,Als er nu een kolencentrale op die afstand gebouwd zou worden, was het wat anders geweest.” De bomenkap kan wat de rechtbank betreft maandag dus beginnen.

(AD.nl, 10 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/bomen-weg-dat-doet-pijn~a91bd470/

 

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

Uit de nieuwste cijfers van EnTranCe blijkt dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland stagneert op 6%.

Iedere maand stelt dr. Martien Visser (lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en verbonden aan EnTranCe) een overzicht van ‘Renewable Energy in the Netherlands’.

Tegenvallende cijfers

Het meest recente overzicht (juli 2016) is gisteren gepubliceerd en laat een aantal tegenvallende cijfers zien:

  • Het aandeel hernieuwbare elektriciteit is niet groter, maar kleiner geworden: nu 10,7%, was vorig jaar 12,9%.
  • De hoofdreden is dat het in juli minder waaide dan vorig jaar. Hierdoor was het feitelijk geproduceerde aandeel windenergie op jaarbasis de afgelopen maand 21% lager dan een jaar geleden.
  • 70% van de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsproductie komt van de kolencentrales.
  • De benutting van de capaciteit van windmolens bleef steken op 18% en van zonnepanelen op 15%.

Ook meevallers

Maar er waren ook meevallers:

  • Er wordt op jaarbasis nu 12% meer zonne-energie geproduceerd dan een jaar geleden (meer zon, meer panelen).
  • De CO2-emissie van energiegebruik daalde 2% (van 12,1 Mton in juli 2015 naar 11,9 Mton in juli 2016).

 

We zijn nog niet halverwege het doel

Belangrijkste bijdragen komen van biomassa en windOnze afvalcentrales zijn op dit moment de belangrijkste leverancier van hernieuwbare energie, naast windenergie. Samen leveren zij 2,6% van alle energie in Nederland. Zonne-energie komt nog niet verder dan 0,5%.

De bronnen van onze energieconsumptie


In juli: 23 TWh gasexport en 35 TWh gasimport

In de maand juli was Nederland wederom een netto gasimporteur. De netto import van aardgas bereikte zelfs een recordhoogte van 12 TWh (1,2 miljard m3)

Bronnen
EnTranCe, 11 augustus 2016: Renewable Energy in the Netherlands, july 2016 (pdf, 95 pag.)
(EnTranCe is ‘the living lab of Energy Academy Europe’)

(Fullenergie.nl, 12 augustus 2016)
http://www.fluxenergie.nl/ontwikkeling-hernieuwbare-energie-stagneert/

 

Beantwoording vragen over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/12/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale

Voor de brief, zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/08/12/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale.pdf

 

Zonde van het gemeenschapsgeld: Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’

Artikel 11: Deze intentieovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar

Artikel 1: Partijen hebben als doel het blijvend verbeteren van de stedelijke leefomgevingskwaliteit van de gemeente Utrecht, door:

  • innovaties in beleid en best practices centraal te stellen en belemmeringen in regelgeving op te sporen, met de kanttekening dat achterliggende opgaven niet noodzakelijkerwijs ook middels uitvoering van deze intentieovereenkomst worden opgelost, maar wel worden geagendeerd;
  • de mogelijkheid te bieden om innovatieve concepten en technieken toe te passen.

Er is weliswaar een jaarlijkse evaluatie bedacht (artikel 8) maar zonder een omschrijving van een vertrekpunt (‘nulmeting’) en de omschrijving van toetsbare doelen: zonde van het gemeenschapsgeld.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 42673. Gepubliceerd op 10 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-42673.html

Windowdressing. Biedt B&W weer de gelegenheid voor een fotoshoot.

 

 

 

 

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–    DOSSIER EVENEMENTEN

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     De vierde macht in het kwadraat

–    Geflatteerde misdaadcijfers

–    Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

–    Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

–    Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

–    Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

–    Inzet erfpacht neemt toe

–    Afwaarderingen grondposities achter de rug

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     EU encouraged car industry to cheat, French report says

o     Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

o     Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven, nrs. 44 t/m 47

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

 

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

De vierde macht in het kwadraat

Dat de feitelijke bestuursmacht bij de ambtelijke dienst ligt en dat wethouders en burgemeesters niet veel meer zijn dan (zeer) goed betaalde woordvoerders is een open deur.         Het werd betoogd door hoogleraar en staatsraad Crince Le Roy in 1969 en na veel gedegen onderzoek nog eens bevestigd door hoogleraar bestuursrecht Bovens in 2000. Ze hebben echt niets in te brengen, weten nauwelijks waar ze het over hebben en weten zelfs vaak niet wat ze zelf besloten hebben.

Nadat RTL op 1 juli het nieuws bracht dat de Amsterdamsestraatweg qua verkeer de gevaarlijkste straat is in Nederland liet wethouder en zelfbenoemde ‘bondscoach’ Van Hooijdonk weten dat 30 km/uur zou worden ingevoerd, niet wetende dat ze een paar weken eerder geweigerd had om dat te doen (besluit op bezwaar 8 juni 2016) en niet wetende dat ze kort tevoren besloot verkeerslichtinstallaties uit te zetten zodat auto’s lekker hard door kunnen rijden.

Crince Le Roy en Bovens verklaren de almacht van de ambtelijke dienst door kennisoverwicht van de ambtelijke dienst. De ambtelijke dienst telt zoveel gespecialiseerde ambtelijke deskundigen, het zou voor een bestuurder onmogelijk zijn om net zoveel te weten als al zijn gespecialiseerde medewerkers bij elkaar. En dat maakt dat de bestuurder een soort stempelmachine is: hij/zet zijn paraaf onder het besluit zonder ook maar te begrijpen waar het besluit over gaat.

De gemeenteraad is een tenenkrommende vertoning. De wethouder of burgemeester weet nauwelijks waar het over gaat, het gros van de raadsleden nog minder. Het is een theater waarbij raadsleden en de portefeuillehouder doen alsof ze weten waar ze over praten terwijl het voor de aanwezige ambtelijke ondersteuners en de toevallige deskundige toehoorder duidelijk is dat ze de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Volgens Bovens (2000) is de macht van de ambtelijke dienst alleen maar groter geworden sinds Crince Le Roy daar in 1969 voor het eerst de aandacht op vestigde. Dat zou komen omdat het openbaar bestuur steeds complexer wordt: steeds meer wetjes en verordeningen. Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is, namelijk dat politieke partijen steeds slechter functioneren. Politieke partijen zijn er om het volk te vertegenwoordigen en de uitvoerende macht te controleren en dat is juist wat ze steeds minder doen.

Het aantal kiezers dat lid is van een politieke partij neemt al jaren af. Het aantal leden is inmiddels 2%, terwijl het vlak na de oorlog nog 13% was. Een ander verschil is dat er vroeger nog partijen waren met een forse aanhang onder het volk, terwijl het lidmaatschap inmiddels een elitaire aangelegenheid is. In de Partij van de Arbeid is geen arbeider meer te bekennen. Net als bij GroenLinks en D66 tref je er vrijwel alleen maar hoger opgeleiden aan die zich niet erg druk maken over de problemen van gewone mensen.

De ambtelijke dienst in Utrecht neemt dagelijks tientallen besluiten waardoor individuele burgers en ondernemers in hun belangen worden geschaad. Die klagen daar dan over of maken bezwaar. Dat gaat vrijwel geheel buiten raadsleden om. Het gebeurt zelden dat een raadslid zich druk maakt om onrecht dat door de gemeente aan een burger wordt aangedaan. De meeste raadsleden kijken de andere kant uit want ze willen de harmonie bewaren en hun collegeleden niet afvallen of lastig vallen met problemen van burgers die door de gemeente in de knel raken.

Raadsleden zien zichzelf niet eens als volksvertegenwoordigers die op moeten komen voor de belangen van het volk en die er op moeten toezien dat de ambtelijke dienst niet zijn eigen hobby’s uitleeft of alleen de belangen dient van een paar hele grote ondernemers en financiële instellingen. Het gedoe in de gemeenteraad moet de schijn wekken van volksvertegenwoordiging, maar gaat in feite om het politieke spel, de knikkers en de baantjes.

Dat de gemeenteraad geen volksvertegenwoordiging is heeft als voornaamste oorzaak dat politieke partijen steeds meer als kruiwagen worden gebruikt, clubjes waar vooral (aspirant) hoogopgeleiden lid van worden om te netwerken en carrière te kunnen maken. Met name partijen met carrièreperspectief. Gewone, minder hoogopgeleiden komen er niet aan de bak en lopen weg. Idealisten en activisten tref je er steeds minder aan, wel mensen die weten te doen alsof.

Actief lid worden van een politieke partij en goeie maatjes worden met de wethouder is een veel gebruikte strategie van ondernemende adviseurs (ook van bureautjes die graag aan groen, fietsen, participatie en duurzaam willen verdienen!) om opdrachten in de wacht te slepen en uit de ruif van de overheid te eten. Ambtenaren die hogerop willen plegen lid te worden van een politieke partij die in de lift zit (en op tijd van partij te wisselen!).

Het feit dat in politieke partijen de dienst steeds meer wordt uitgemaakt door lieden die als ambtenaar bij de overheid werkzaam zijn, bij de overheid carrière willen maken of er belang bij hebben goeie maatjes te zijn met ambtenaren die voor opdrachten kunnen zorgen, maakt dat die politieke partijen niet de belangen van het volk behartigen maar de belangen van hoger opgeleiden die bij en voor de overheid werkzaam zijn.

Dat de fractie van GroenLinks sinds GroenLinks in het college zit (2006) nog nooit een luchtkwaliteitsonderzoek van de afdeling milieu ter discussie heeft gesteld, ondanks het feit dat de gemeente een tiental procedures verloren heeft en dat GroenLinks de milieuzone blijft toejuichen ondanks het feit dat het effect daarvan te verwaarlozen blijkt te zijn, valt slechts te verklaren door aan te nemen dat er bij de afdeling Milieu invloedrijke groene partijgenoten werken.

Toen de PvdA nog de grootste partij was ging het net zo. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op de sloop van de 9500 sociale huurwoningen (“De Utrechtse Opgave”/”Utrecht Vernieuwt”) onder wethouder Harry Bosch, want de partijgenoten bij Stadsontwikkeling laten we niet vallen. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op het falend onderwijs- en welzijnsbeleid, want ook daar zaten veel partijgenoten van de PvdA (misschien inmiddels lid van D66 en GroenLinks).

Een partij die macht verovert kan zich verheugen in de belangstelling van ambtenaren die carrière willen maken en adviseurs/ondernemers die aan de gemeente willen verdienen. En die maken in die partij dan ook meteen de dienst uit. Die maken dat de fractie het college lof toezwaait dat niets anders doet dan de besluiten van de ambtelijke dienst uitvoeren. Of de PvdA de meerderheid heeft in het college, Leefbaar Utrecht, GroenLinks of de VVD, het maakt allemaal weinig uit.

Wat de politiek naar de pijpen doet dansen van de ambtelijke dienst en haar ondernemende vrienden is dus niet alleen het kennisoverwicht van de ambtelijke dienst, zoals Crince Le Roy en Bovens meenden, maar vooral het feit dat hogere ambtenaren en bedrijven die aan de gemeente willen verdienen de dienst uit weten te maken in politieke partijen die aan de macht zijn. Dat is het kwadraat van de vierde macht.

(Nieuws030, 29 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-vierde-macht-in-het-kwadraat/

 

Geflatteerde misdaadcijfers

Soms komen er van die onderzoeksrapporten uit met conclusies waarvan iedereen denkt: “Dat wist ik al lang.”

Natuurlijk is dat niet zo. Waarheden worden immers pas waarheden als er de handtekening van een wetenschapper onder staat. Althans zo werkt dat in bestuurlijk Nederland.

Vorige week betrof het een onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CBS over de bereidheid van de Nederlandse burger om aangifte van ervaren misdrijven te doen. Die bereidheid neemt af, stellen de onderzoekers vast. Voor veel Utrechters waarschijnlijk geen verrassing. Ook in de Domstad wordt al jaren bij elke raadsdiscussie over misdaad en veiligheid, en dat is minstens éénmaal per jaar, gewezen op het verschil tussen de ervaren veiligheid, aangiftebereidheid en de misdaadcijfers.

Ik herinner me nog pittige discussies met voormalig burgemeester Annie Brouwer over de misdaadcijfers en de mogelijke vertekening van de cijfers door het feit dat aangifte doen vaak een te grote drempel opwierp en men het gevoel had dat er zelfs met een gelukte aangifte toch niets gedaan werd. Dat ontaarde dan meestal in een welles nietes discussie die uiteindelijk weinig opleverde. Het volgend jaar waren de misdaadcijfers opnieuw gedaald volgens de rapporten en begon de discussie opnieuw.
Dat het gevoel van zinloosheid rond het doen van aangifte toeneemt, is natuurlijk niet zo vreemd als je alle perikelen rond de reorganisatie van de politie, die ons dagelijks via de media worden voorgeschoteld, in ogenschouw neemt. Zoals zo vaak bij dit soort overheidsoperaties is de dagelijkse werkelijkheid voor de mensen op de werkvloer een heel andere dan die van het management.

Heel triest is dat voor die hardwerkende wijkagenten die zich een slag in de rondte werken om de veiligheid in de buurt te verhogen maar die voortdurend op één hoop geschoven worden met de falende leiding. De leiding die zich trots blijven beroepen op dalende misdaadcijfers terwijl iedereen met gezond boerenverstand op zijn klompen aanvoelt dat het niet klopt.

Hopelijk dat dit rapport over aangifte nu eens niet in een la op het ministerie verdwijnt want een goed veiligheidsbeleid begint bij het kennen en erkennen van de dagelijkse werkelijkheid op straat en niet bij het vastklampen aan geflatteerde cijfers.

(Nieuws030.nl, 25 juli 2016)

Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen is een uur lang te gast in het zomeravondgesprek van WNL met Margreet Spijker. We hebben het met hem over zijn stad Utrecht, zijn reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, zijn turbulente jaren als partijvoorzitterschap, zijn toekomstplannen en nog veel meer. (NPO.nl, 2 augustus 2016)

http://www.npo.nl/sportzomer-2016/02-08-2016/RBX_RA1_4124310/RBX_WNL_4679864

Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij wil onder meer kijken naar sprintster Dafne Schippers.

Samen met zijn vriendin Simone reist hij naar Brazilië, zegt Van Zanen dinsdagavond in gesprek met het ZomerAvondgesprek van WNL op Radio 1. Hij gaat dus privé en niet in functie.

Van Zanen heeft net als bijna alle Nederlanders hoge verwachtingen van de Utrechtse Schippers. “Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.” (RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507966/burgemeester-van-zanen-moedigt-schippers-aan-in-rio.html

Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro om onder anderen Dafne Schippers toe te juichen. De Spelen beginnen vrijdag.

Met vriendin

Van Zanen gaat met zijn vriendin Simone Richardson, vertelde hij in het radioprogramma ZomerAvondgesprek van WNL. ,,Ik hoop Dafne Schippers te zien lopen. Dus zo kom ik in ieder geval een paar dagen op de Olympische Spelen.”

Privéreisje

De burgervader gaat als privépersoon naar Brazilië, maar is zich bewust van zijn taken als burgemeester. ,,De burgemeester gaat natuurlijk wel mee. Er zijn natuurlijk heel veel sporters, ook uit Utrecht, maar ik ga in ieder geval naar Dafne. Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee medailles. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.”

(Sportnieuws.nl, 2 augustus 2016)

https://sportnieuws.nl/overig/olympische-spelen/burgemeester-utrecht-juicht-rio-dafne-schippers/

Nog meer: https://www.google.nl/search?as_q=&as_epq=Burgemeester+Jan+van+Zanen+van+Utrecht+gaat+naar+de+Olympische+Spelen+in+Rio+de+Janeiro+om+onder+anderen+Dafne+Schippers+toe+te+juichen.+&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=w&as_si tesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

Bezwaren van de Raad van Staten leiden tot uitstel van de bouw van het Noord- en het Zuidgebouw in het Stationsgebied. De gemeente moet snel met aanpassingen van de bouwplannen komen waarna de Raad van State de plannen opnieuw zal beoordelen.

Bewoners van de appartementen in Gildeveste en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bewoners van de Gildeveste vinden met name dat het Noordgebouw veel te hoog wordt terwijl Hoog Catharijne van mening is dat er te weinig parkeerruimte is. Door deze bezwaren liggen de bouwwerkzaamheden voorlopig stil. (deStadUtrecht.nl, 30 juli 2016)

http://destadutrecht.nl/economie/uitstel-bouw-noord-en-zuidgebouw/

Inzet erfpacht neemt toe

Gemeenten gebruiken steeds vaker erfpacht. Dat kan aantrekkelijk zijn voor starters op de woningmarkt, voor huishoudens met een lager inkomen, en voor bedrijven.

Dat zegt Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate, in een interview met BNR. Een op de tien nieuwbouwwoningen werd afgelopen drie jaar uitgegeven in erfpacht, blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate.

Zekerheid

Kopers van nieuwbouwwoningen met erfpacht zijn goedkoper uit dan zonder erfpacht. Zij hebben lagere maandlasten omdat ze (sinds 2013) de hypotheek volledig moet aflossen naar nul. Over erfpacht betaal je alleen rente en geen aflossing. Dit maakt nieuwbouwwoningen volgens Ten Have ook bereikbaar voor lagere inkomensgroepen. Erfpacht wordt ook steeds vaker aangeboden aan bedrijven op bedrijventerreinen.

Eeuwigdurende erfpacht

De vorm van de erfpacht is wel belangrijk. Ten Have: ‘Je moet kunnen kiezen voor wel of geen erfpacht. Afkopen moet mogelijk zijn op elk moment, naar volledige eigendom. En mensen moeten niet verrast worden door plotselinge forse kostenstijgingen door de zogeheten canonverhoging, ook wel de tikkende tijdbom onder je woning genoemd.’

Daarop inspelend heeft Amsterdam vanaf juli dit jaar eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. De gemeente stelt de canon dan in een keer vast en herziet die niet meer elke vijftig jaar. Dit geeft woningbezitters meer zekerheid over hun erfpachtkosten op langere termijn.

(Gemeente.nu, 4 augusrus 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/8/Inzet-erfpacht-neemt-toe-2849743W/

De gemeente Utrecht (waar onder diverse vlaggen de liberale partijen de overhand hebben) koerst in tegenovergestelde richting. Niet in het belang van de lagere inkomensgroepen, wel in het belang van de vastgoedsector.

De lerende organisatie: Er is weer alle ruimte voor fout gedrag

Afwaarderingen grondposities achter de rug

Grondposities: jarenlang waren ze een enorme verliespost voor gemeenten. Maar dankzij de aantrekkende woningmarkt hoeven lokale overheden over 2015 niet meer af te boeken op de waarde van hun grond, enkele uitzonderingen daargelaten. De voorzieningen die gemeenten hebben genomen om verwachte verliezen op te vangen zijn afgelopen jaar slechts met 1,3% toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Deloitte dat dinsdag verschijnt.

Voldoende opgeschoond

‘Er is voldoende opgeschoond. Grosso modo is lucht uit de waarderingen’ zegt Frank ten Have, partner van Deloitte. In vijf jaar tijd is zo’n € 3 mrd afgeboekt. Een meerderheid van de gemeenten verkleinde afgelopen jaar zelfs de pot met voorzieningen. Dat de verliezen van alle gemeenten samen toch iets zijn gestegen, komt door enkele uitschieters. Zo moest Rotterdam nog € 41,9 mln afboeken en Nijmegen € 32 mln. Ook zijn er gemeenten die grond hebben voor bedrijventerreinen; die markt trekt nog nauwelijks aan.

Grote lappen gekocht in de goede tijd

Gemeenten kochten op het hoogtepunt van de markt grote lappen grond, in totaal voor zo’n € 12 mrd. Toen de vastgoedmarkt nog op volle toeren draaide, verdienden ze goed geld aan het bouwrijp maken van de grond om het vervolgens met winst door te verkopen aan projectontwikkelaars voor de bouw van woningen of ander vastgoed. Maar toen de crisis uitbrak wilde niemand de grond meer kopen en moest er fors worden afgeboekt.

Prijzen stijgen fors

Dankzij de lage rente en de aantrekkende economie is de woningmarkt weer op stoom. In alle provincies behalve Zeeland zijn in 2015 10% meer woningen verkocht dan in 2014. Ook de prijzen stijgen fors, vooral in Noord-Holland (5%) en Utrecht (4%). Dat maakt dat gemeenten hun grond weer weten te verkopen, zonder verlies. Het vermogen dat gemeenten in 2015 nog in grond hebben zitten is hierdoor met 8% gedaald tot €8 mrd.

(Financieele Dagblad, 2 augustus 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1162154/afwaarderingen-grondposities-achter-de-rug

Door het opjagen van de prijs van de bouwgrond worden indirect ook de huurprijzen opgejaagd, waardoor ook het beroep op huursubsidie en de bijstand oploopt.

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

Het festivalseizoen is in volle gang met elk weekend honderden festivals en muziekevenementen door het hele land.

Ondanks de populariteit van festivals zijn er veel bezoekers die zich ergeren aan de hoge prijzen, lange rijen voor de wc en – niet onbelangrijk – aan te harde muziek. Uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting onder ruim duizend jongeren van 18 t/m 30 jaar blijkt dat muziek op festivals en muziekevenementen soms zo hard aan staat dat zij het niet tot het einde volhouden. Maar liefst een derde van de bezoekers loopt weleens voortijdig weg. Het merendeel van de jongeren vindt dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor informatie en gehoorbescherming maar 43% geeft aan dat ze nog nooit hierop zijn gewezen vooraf of tijdens een muziekevenement. Een positieve ontwikkeling is dat een derde van de jongeren zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen de schadelijke decibels.

De Hoorstichting geeft aan dat, sinds het ondertekenen van het geluidsconvenant (2014) met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over het geluidsniveau bij muziekevenementen, zaken al sterk zijn verbeterd. “Zo blijkt uit het onderzoek dat ruim de helft van de festivalbezoekers door organisatoren van een festival weleens is geïnformeerd over gehoorschade. Toch lopen veel jongeren weg omdat de muziek te hard staat. Daar moet verandering in komen. Want uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren die nooit naar een festival gaan dat juist niet doen vanwege de te harde muziek (73%). Hier laten festivalorganisatoren duidelijk kansen liggen”, aldus Kelly Coenen, woordvoerder bij de Hoorstichting.

Tijd voor een wettelijke limiet geluidsniveau

Volgens Coenen is het tijd voor de overheid om een wettelijke limiet van het geluidsniveau bij muziekevenementen in het leven te roepen. “Wij zijn al goed op weg maar uit de reacties van de jongeren in dit onderzoek maken wij op dat gehoorschade het beste kan worden aangepakt met een wettelijke limiet. Een groot aantal organisatoren houdt zich aan het huidige convenant maar er zijn er nog teveel die niet zijn aangesloten. Zij zijn van mening dat bezoekers wegblijven als de muziek niet hard genoeg aan staat. Ons onderzoek toont juist aan dat te harde muziek een groot probleem is. Bezoekers lopen weg of blijven weg”. Voor jongeren lijkt een wettelijke geluidslimiet overigens niks nieuws, ruim acht op de tien jongeren menen dat er in Nederland al een limiet geldt op festivals/muziekevenementen.

Jongeren nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid

In vergelijking met een vorig onderzoek van de Hoorstichting blijkt dat een toenemend aantal jongeren zelf voor bescherming zorgt. 36% neemt zelf de verantwoordelijkheid en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen harde festival dancebeats. “Een zeer positieve ontwikkeling, uit een onderzoek van vier jaar geleden onder 130.000 stappers lag dit aantal nog op 4%”.

Over het onderzoek ‘Festivalbezoek jongeren 18-30 jaar’

De Hoorstichting heeft onderzoek verricht onder 1.044 jongeren tussen de 18 en 30 jaar via PanelWizard. Er is een online vragenlijst afgenomen tussen 20 en 22 juli 2016. Een onderzoeksverantwoording en een rapportage zijn op aanvraag beschikbaar.

Over de Nationale Hoorstichting

De Nationale Hoorstichting strijdt voor een gezond gehoor voor iedereen in Nederland. De Hoorstichting organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast spoort zij organisaties en de overheid aan om maatregelen te treffen. Meer informatie op www.hoorstichting.nl en www.oorcheck.nl

(Zorgkrant.zorgportaal.nl, 31 juli 2016)

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/index.php/bericht/9741-een-derde-bezoekers-verlaat-voortijdig-festival-vanwege-te-harde-muziek.html

Zie vooral ook: http://www.hoorstichting.nl/een-derde-bezoekers-loopt-weg-bij-festivals-vanwege-te-harde-muziek/
 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

EU encouraged car industry to cheat, French report says

European national authorities “encouraged” car manufacturers to produce diesel cars that polluted more than EU limits allowed by insufficiently investigating emissions of cars on the road, a French committee concluded in a report published Friday (29 July).

The report said market surveillance of emissions of diesel vehicles, once sold, was “largely insufficient”.

“The absence or lack of transparency of surveillance testing and control by public authorities on emissions of vehicles offered for sale in the European Union, constitutes incitement to fraud and therefore must be absolutely corrected,” the committee wrote.

The group was set up in October 2015 by French environment minister Segolene Royal after the Volkswagen emissions cheating scandal raised suspicions about other car manufacturers’ behaviour.

It included members from the environment ministry, French MPs, research institutes, environmental and consumer groups, but also representatives from industry.

At the committee’s request, France’s car certification body carried out emissions tests on 86 vehicles. Just like previous exercises carried out by German and UK authorities, it found that many diesel cars were emitting much higher pollutants on the road than in the laboratory.

The committee concluded that car manufacturers were “systematically” using defeat devices, which switched off or turned down the emissions filter system under certain conditions.

These are banned under EU law, but an exception exists: if they are used to protect the engine.

The authors of the report said it seemed that in some cases the exception was used too freely.

They asked carmakers to explain why the emissions filter is sometimes switched off under normal driving conditions, but complained about lack of cooperation from several carmakers.

“At this stage, the committee has not demonstrated the use of illegal defeat devices, but can not rule them out either,” the report noted.

The committee concluded that car manufacturers designed their diesel cars to pass the test, but not to stay under EU pollution limits in the real world.

“The impacts that this approach generates on the emissions of harmful elements and the air quality near roads seem to have been largely ignored” during the design phase, they wrote.

The report also gave an insight into where the cars were certified. The cars that were tested had mostly been certified in western Europe. However, there appeared to be no correlation to certain testing authorities compared to bad performances on the road.

A Citroen C4 Picasso for example emitted 4.1 times the EU limit when driving on the road. It was tested and approved in France.

A BMW 116D emitted 6.2 times above the limit. It was tested for emissions in Ireland and received its final approval to be sold on the market in Germany.

A Ford C-Max (6.1 times above the limit) was tested for emissions in the UK, and approved in Luxembourg.

The report was delayed several times, and the timing of its publication after 10 months of work is conspicuous.

Originally scheduled to be published in June, the report was finally released on a Friday afternoon in the middle of summer, with public attention diverted by the European holiday season.

The UK and Germany, which carried out similar tests and produced similar results, published their reports in April. (EUObserver, 30 juli 2016)

https://euobserver.com/dieselgate/134536

 

Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

Wel meer asfalt en hogere snelheden op de autowegen, maar onvoldoende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Milieudefensie is het zat. Omdat de gezondheid van Nederlanders op het spel staat, sleept de belangenorganisatie de staat voor de rechter. De dagvaarding is gisteren bezorgd op het ministerie van infrastructuur en milieu.

Ruim vijftig particulieren hebben de aanklacht mede ondertekend, net als de stichting Adem in Rotterdam. De kosten voor de rechtszaak worden opgebracht door middel van crowdfunding, waaraan inmiddels meer dan 1500 mensen hebben bijgedragen.

Het gaat hun allereerst om een principe-uitspraak: dat Nederland de mensenrechten schendt door ongezonde lucht – die vooral van verkeer komt – niet aan te pakken, zegt Anne Knol van Milieudefensie. “Duizenden Nederlanders gaan eerder dood en tienduizenden worden ziek als gevolg van de vervuilde lucht die ze inademen. Dat is onacceptabel. We willen voor iedereen schone lucht.”

Europese normen

Met behulp van een luchtkwaliteitsplan moet Nederland zorgen dat het binnen een half jaar in elk geval voldoet aan de wettelijke normen, eist Milieudefensie. Die normen zijn Europees vastgesteld en Nederland overschrijdt ze al sinds 2010, aanvankelijk met toestemming van Brussel.

Die toestemming is op 1 januari vorig jaar vervallen. Toch vonden bewoners van straten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Maastricht bij eigen metingen nog te hoge concentraties stikstofdioxide.

Stikstofdioxide

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat op sommige plaatsen nog te veel stikstofdioxide in de lucht zit, en verwacht dat dat tot 2020 nog wel zo zal blijven. Maar het aantal overschrijdingen van de normen is sinds 2010 wel drastisch afgenomen, van enkele duizenden keren naar 125 vorig jaar.

Milieudefensie erkent dat het aantal overschrijdingen afneemt en daarmee de lucht iets schoner wordt. “Veel plaatsen in Nederland zitten echter net onder de norm, bij een beetje variatie schieten ze eroverheen”, aldus Knol. “Die kans is veel groter dan dat de variatie leidt tot een duidelijke vermindering van ongezonde lucht.” .

Scherpere eisen

Daarom vindt Milieudefensie dat de overheid in plaats van de Europese normen eigenlijk de veel scherpere eisen zou moeten nastreven die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt aan schone lucht. De aanklagers vragen de rechter het voorzorgsbeginsel toe te passen en flink onder de wettelijke maxima te sturen. Daarvoor zijn maatregelen nodig als de kilometerheffing en lagere snelheden op autowegen. Knol: “Dezelfde oplossingen als Urgenda bepleitte in de vorig jaar gewonnen zaak tegen de staat over het klimaatbeleid.”

Gezien de aard van de luchtvervuiling zullen veel maatregelen lokaal moeten worden genomen. Toch klaagt Milieudefensie niet de gemeenten, maar de landelijke overheid aan. Die frustreert vaak het gemeentelijk beleid, zegt Knol. Zo stemde dit voorjaar een Kamermeerderheid tegen de instelling van gemeentelijke milieuzones en hield het ministerie lange tijd het verbod op dat Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oplegt aan verouderde scooters. (Trouw.nl, 2 augustus 2016)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4350038/2016/08/02/Milieudefensie-eist-schone-lucht-op-als-mensenrecht.dhtml

 

Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

Ook in Utrecht voldoet de luchtkwaliteit nog niet overal aan de Europese normen. Dat zegt Milieudefensie. De actiegroep eist nu van de Staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de normen.

(…….)

“De gemeente Utrecht neemt maatregelen, maar je ziet wel dat het Rijk bijvoorbeeld de A27 gaat verbreden. Dat zal meer verkeer aantrekken. Daarmee hef je eigenlijk de eerdere verbetering op en dat is erg zonde”, aldus Anne Knol van de milieuorganisatie.

(RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507932/ook-utrechtse-luchtkwaliteit-voldoet-niet-aan-europese-normen.html
 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-24087

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105628. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105628.html

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-23842

Het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105605. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105605.html

Van Vollenhovenlaan 206 te Utrecht, HZ_WABO-16-24470

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 108931. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108931.html

 

Nr. 44, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Driebergsestraatweg 59a Doorn (code HDSR3790)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6296. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6296.html

Nr. 45, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hogelanden W.Z. 211 Utrecht (code HDSR4054)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6382. Gepubliceerd op 4 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6382.html

Nr. 46, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – H de Keyserkwartier 88 Bilthoven (code HDSR4087)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6405. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6405.html

Nr. 47, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Weerdsingel O.Z. 83BS Utrecht (code HDSR4033)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6402. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6402.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

Het Nederlandse Ministerie van EZ heeft een voorstel gemaakt voor herziening van de Warmtewet. De internetconsultatie loopt tot 17 augustus. In de toelichting bij het voorstel bespreekt men o.a. blokverwarming, de introductie van maximum tarieven voor koude,tariefregulering en eenmalige aansluitbijdrage.

Herziening Warmtewet

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

Doel van de regeling

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Zie verder: https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Soest compenseert Amersfoortse bomenkap

o     Bomen kappen

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 42 en 43 vanaf 1 januari 2016

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Vragen GroenLinks over nieuw contract met Eneco

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Gekluns, wijziging APV

o     Met toekijken van de raad: collegelid vergunningen bedondert de Utrechters regelmatig

o     RvS: Plannen nieuwe gebouwen bij Utrecht Centraal voldoen niet

o     Aanleg Uithoflijn mogelijk vertraagd

–    DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Utrecht lokt steeds meer toeristen

–    Goed opletten: Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

–    Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging

–    Bekendmaking bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening en bijbehorende besluit hogere waarde HW 1134

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

–    Huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (besluit van 15-04-2014)

–    Loodgieter Utrecht maakt zich zorgen over tekort vakbekwame loodgieter

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Soest compenseert Amersfoortse bomenkap

Amersfoort krijgt hulp van Soest bij de compensatie van de massale bomenkap. Het gaat om het natuurgebied dat sneuvelt voor de aanleg van de westelijke ontsluiting.

Duizenden bomen moeten worden gekapt, maar in het kader van de Boswet moet de gemeente net zoveel jonge bomen planten. Volgens het AD/Amersfoortse Courant wil de buurgemeente daar wel bij helpen en ze heeft ook al een plek op het oog. Het wordt een ecologische zone tussen de Eem en Bos Birkhoven.

De strijd over de aanleg van de westelijke rondweg is overigens nog niet gestreden. Het bestemmingsplan voor het gebied moet nog worden gewijzigd. (RTV Utrecht, 22 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501239/soest-compenseert-amersfoortse-bomenkap.html

Idee voor de gemeenteraad van Utrecht. Utrecht hoort tot de steden met het minste groen (bron: Universiteit Wageningen). Als Utrecht de massale bomenkap nu eens ruimhartig compenseert in Pieterburen dan kan Utrecht zich – op een wijze als in de emissiehandel – profileren als langzaam groen wordende stad.

 

Bomen kappen

Torreslaan 1 t/m 19 te Utrecht, HZ_WABO-16-22819

Het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 101733. Gepubliceerd op 25 juli 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-101733.html

Overste den Oudenlaan 20D C te Utrecht, HZ_WABO-16-22702

Het kappen van 33 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 101723. Gepubliceerd op 25 juli 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-101723.html

Strijkviertel 39B te De Meern, HZ_WABO-16-23259

Het kappen van 40 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 103684. Gepubliceerd op 28 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-103684.html

de Thoriumweg, tussen de Reactorweg en de Wolfgang Pauliweg te Utrecht, HZ_WABO-16-23841

Het aanleggen van een busverbinding en het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 104620. Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-104620.html

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 42, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen deWaterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maatschapslaan 24 Bunnik (code HDSR3575)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6120. Gepubliceerd op 26 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6120.html

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 43, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van deKromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Oudegracht 219 Utrecht (code KEUR_HDSR3684)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6241. Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6241.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Vragen GroenLinks over nieuw contract met Eneco

De fractie van GroenLinks heeft het college schriftelijk vragen gesteld over het nieuwe contract dat de gemeente in april heeft gesloten met Eneco. Hierin is de levering van energie vastgelegd tot 31 augustus 2018.

Volgens GroenLinks strookt dat niet met het gemeentelijke actieplan duurzaamheid. De gemeente is sinds 2013 in gesprek met de EigenWijkse Energie Coöperatie over de eventuele levering van lokale energie en had aangegeven bij het afsluiten van een nieuw contract te zullen kiezen voor een duurzame leverancier.

Hieronder vindt u de vragen zoals ze zijn gesteld: (……)

(Wijkse Courant, 23 juli 2016)

http://wijksecourant.nl/nieuws/vragen-groenlinks-over-nieuw-contract-met-eneco-1.6214269
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Gekluns, wijziging APV

Strekt ter vervanging, Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV), gemeente Utrecht

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (STREKT TER VERVANGING)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 10

(raadsbesluit van 26 mei 2016)

De raad van de gemeente Utrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende wijzigingen

  1. Het schrappen van:

– Artikel 4:5a Winkelwagens, eerste lid

Het is verboden zich met een winkelwagentje op of aan een openbare plaats te bevinden op een afstand van meer dan 100 meter van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld.

  1. Het wijzigen van:

– Artikel 5:24 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (binnenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

– Artikel 5:35 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (buitenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De griffier,

Mr. M. van Hall

De burgemeester,

Mr. J.H.C. van Zanen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 100701. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100701.html

In Nieuwsch van 24 juni 2016 wezen wij op het ontbreken van de ingangsdatum het wijzigingsbesluit.

Met de bovenvermelde rectificatie is nog steeds geen inwerkingtredingsdatum gegeven. De rectificatie behelst alleen het weglaten van:

“1.   Het schrappen van:

–   Artikel 4:3 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.”

Gemeentebestuurders moeten beter leiding geven aan de gemeentedienst, kunnen beter niet hun tijd verdoen aan 36 nevenfuncties, niet genoegzaam onderscheidingen laten opspelden, niet recepties aflopen. Gewoon doen: de kerntaak vervullen. Dan is er meer kans dat ze door Utrechters in plaats van door verkeerde lui blijvend herinnerd worden.

 

Met toekijken van de raad: collegelid vergunningen bedondert de Utrechters regelmatig

Nogal wat keren per jaar wordt de Utrechters voorgespiegeld dat hun mening er toe doet:

“U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen“, zo schrijft hij of laat hij schrijven in de bekendmaking van een vergunningaanvraag. Nogal wat keren is de vergunning al verleend voordat de aanvraag van de vergunning is bekend gemaakt.

Nu al weer:

“Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van twee doorbraken in een dragende muur, Da Costakade 52 te Utrecht, HZ_WABO-16-23485. Datum ontvangst aanvraag: 20-07-2016. bekendgemaakt op 26 juli 2016.” Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-102462.html
Op 25 juli 2016 was de vergunning al verleend zo blijkt uit de publicatie van 29 juli 2016: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-104591.html

Raadsleden kunnen dat met z’n 45 net als anderen ook zien. Een aantal van hen, zo niet allen, ziet het ook. Het is hen Wurst en zij verrichten hun taak niet naar behoren en kunnen dan beter vertrekken.

 

RvS: Plannen nieuwe gebouwen bij Utrecht Centraal voldoen niet

De gemeente Utrecht moet opnieuw kijken naar de plannen voor twee nieuwe gebouwen bij het Utrecht Centraal. Het Noord- en het Zuidgebouw moeten aan de stadskant van het station komen maar omwonenden en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bouw mag voorlopig niet beginnen.

Bewoners van appartementen in Gildeveste vinden dat het Noordgebouw veel te hoog gaat worden. Ook vrezen ze voor hun privacy en extra geluidsoverlast. In het gebouw tussen Utrecht Centraal en het Smakkelaarsveld moeten een hotel, appartementen, kantoren en winkels komen.

De Raad van State vraagt zich net als de bewoners af waarom het Noordgebouw zo hoog moet worden. De gemeente krijgt deopdracht om voor het eind van dit jaar aan te geven waarom het Noordgebouw een hoogte mag krijgen van zo’n 41 meter.

Ook moet de gemeente opnieuw kijken naar de parkeernormen voor zowel het Noord- als het Zuidgebouw, waarin woningen, winkels, horeca en een sportschool zijn gepland. Hoog Catharijne zegt dat de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein veel te klein wordt voor alle bewoners en bezoekers van de nieuwe gebouwen. Ook op dat punt moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen.

“Als ze dat gedaan hebben dan zal de Raad van State verder gaan met de beoordeling van deze plannen. En in de tussentijd geldt dat voor beide bestemmingsplannen voorlopig geen werkzaamheden mogen worden verricht in het gebied”, aldus woordvoerder Wendy van der Sluijs van de Raad van State.

De start van de werkzaamheden aan de twee gebouwen stonden gepland voor dit jaar, maar dat zal nu vertraging oplopen. Volgens de gemeente was de bouwvergunning ook nog niet verleend.

D66 heeft over de uitspraak schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De fractie wil weten wat de gevolgen zijn voor de vele werkzaamheden in het stationsgebied. (RTV Utrecht, 27 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501605/bouwplannen-stationsgebied-vertraagd.html

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88503&summary_only=

D66 en andere fracties moeten zichzelf maar eens vragen stellen, zoals: op welke gronden zijn we indertijd akkoord gegaan met de plannen?

Dat opeenvolgende colleges van B&W, aan de hand lopend van onroerend goed-investeerders, er een potje van maken mag genoegzaam bekend zijn.

Het publiek zou ervan doordrongen mogen worden dat het met de gemeenteraad (die het budgetrecht heeft, het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan controleert) nog erger is gesteld.

 

Aanleg Uithoflijn mogelijk vertraagd

De VVD vreest dat de Uithoflijn minimaal een halfjaar vertraging oploopt door een uitspraak van de Raad van State. Die haalde deze week een streep door de huidige bestemmingsplannen voor twee beeldbepalende gebouwen in het Utrechtse Stationsgebied, te weten het Noord- en Zuidgebouw.

Hierdoor loopt de bouw hiervan vrijwel zeker een paar maanden vertraging op.

Het Zuidgebouw komt boven het toekomstige bus- en tram- station aan het Stationsplein tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de toekomstige Moreelsebrug. De eindhalte van de Uithoflijn komt onder dit gebouw te liggen. De planning is dat de Uithoflijn medio 2018 in gebruik wordt genomen. Wat precies de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State zijn, is nog niet duidelijk,

noch bij gemeente noch bij projectorganisatie Uithoflijn.

Volgens VVD-raadslid André van Schie wordt de aanleg van de tram naar De Uithof onvermijdelijke de dupe. “Ze gaan niet eerst de lijn aanleggen en dan het gebouw erboven bouwen. Dan zouden ze zowel de bussen als de trams moeten stilleggen.”

Van Schie baalt ervan dat de gemeente na het echec met de Bijenkorf weer bij de Raad van

State onderuit gaat in een parkeerkwestie. “Erg vervelend en erg onzorgvuldig.”

Coalitiegenoot D66 is optimistischer dan de VVD. Raadslid Maarten Koning denkt dat de uitspraak van de Raad van State niet zo’n vaart zal lopen voor de Uithoflijn. Groenlinks kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn voor de Uithoflijn.

(AD.nl, 29 juli 2016)

Van Schie en kornuiten moeten de hand in eigen boezem steken. Een en ander is een rechtstreeks gevolg van de afkeurenswaardige wijze waarop de Utrechtse gemeenteraad te werk gaat. Er is geen grond om een echec aan anderen toe te schrijven.

 

 

DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Utrecht lokt steeds meer toeristen

De interesse in de stad Utrecht neemt toe. Steeds meer toeristen brengen een bezoek aan de Domstad. Dat stelt Toerisme Utrecht.

Directeur Ronald Besemer baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en op ervaringen van de branche.

Het eerste kwartaal van dit jaar was het aantal hotelovernachtingen in Utrecht 126.000. Dat is ruim 10 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal overnachtingen bleef steken op 114.000.

Het hotelbezoek komt vooral op conto van buitenlandse toeristen. Ook afgelopen maanden was het geenszins rustig in de stad. ,,We merken dat die groei zich de afgelopen maanden heeft doorgezet.”Cijfers zijn daar nog niet van beschikbaar.

Tour de France

Gevraagd naar een verklaring stelt Besemer dat ‘de interesse in de stad toeneemt’. Mogelijk is dit nog het gevolg van de aandacht rondom de Tour de France.

Diezelfde Tour zorgt er wel voor dat het ondoenlijk wordt om deze maand net zoveel toeristen te trekken als vorig jaar. ,,Toen was de stad fully booked, het was krankzinnig.” (AD.nl, 26 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrecht-lokt-steeds-meer-toeristen~a3795d6e/

Dat zelfs zogenoemde professionals niet weten (zie boven) of de Tour de Francestart een lange termijn-effect op de toerirsische toeloop naar Utrecht heeft, onderstreept dat het politieke besluit om tientallen miljoenen van andersmans geld (daarin meegenomen de ‘verstopte’ uitgaven) in de Tour de Francestart te steken, lichtvaardig is genomen, aangeprate ‘degelijkheid’ betrof.

Nu.nl doet er een schepje bovenop door een oorzakelijk verband te suggereren. http://www.nu.nl/utrecht/4298957/utrecht-in-trek-bij-toeristen-tourstart.html
Goed opletten !!

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit diverse gebieden verspreid over de stad:

Daalsetunnel/Leidseveertunnel, Mineurslaan (twee locaties), Vondellaan ter hoogte van de Bleekstraat, Rubicondreef, Gageldijk 100, Odenveltlaan 7, Frederik Hendrikstraat 68-70, Ovidiuslaan 2 t/m 5, Minstraat 56, Amsterdamsestraatweg 1029, Herenweg 95, Rijksstraatweg 12A/B tot en met 22, Lange Nieuwstraat 85, Meerndijk 6 -24, Maliesingel 27 en 27A, Bruisdreef, Cartesiusweg (twee locaties), Papendorp, Zeehaenkade/Overijssellaan en een technische aanpassing van artikel 21 Woongebied van het bestemmingsplan Vleuterweide.

Het doel van het bestemmingsplan is het opnemen van een actuele juridisch-planologische regeling voor de hierboven genoemde locaties in de stad waar nu een dergelijke regeling ontbreekt. Het bestemmingsplan richt zich op beheer van de bestaande situatie. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39232. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39232.html

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJNCN1WIJZI-0N01. gml.

Plangebied en doelstelling

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het spoor met het station Utrecht Leidsche Rijn aan de zuidzijde, het talud van het spoor aan de westzijde, het gebouw B@ducated en het Reijkjavikplein aan de noord- en oostzijde.

Inmiddels zijn de plannen om deze kavel te ontwikkelen tot een woongebouw met diverse functies vergevorderd en heeft de ontwikkelaar verzocht om hiervoor een wijzigingsplan op te stellen. Het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid is nodig omdat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord niet toereikend zijn voor de beoogde ontwikkeling van het gebouw B@ducated, dat deels op het deze kavel wordt ontwikkeld. Het bouwvlak dient voor de verschillende functies verruimd te worden. Het wijzigingsplan past in de regels daarvoor van het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39112. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39112.html

Bekendmaking bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening en bijbehorende besluit hogere waarde HW 1134

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 28 juli 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 7 juli 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT1EHERZ-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is 31 hectare groot en omvat globaal het bestaande Veemarkt terrein en de daar om heen liggende sportvelden. De grens van het plangebied wordt gevormd door de rand van het woongebied Voordorp in het noorden, de rijksweg A27 in het oosten, de Biltse Rading in het zuiden en in het westen de Sartreweg en het zuidelijk deel van volkstuinencomplex De Pioniers.

Als gevolg van de economische crisis en een verschuiving in het programma voor Veemarkt stelde de gemeenteraad in maart 2014 het Ambitiedocument Woningbouwprogramma Veemarkt vast. In dit Ambitiedocument wordt aangegeven welke verschuivingen er optreden in het woningenprogramma op de Veemarkt als gevolg van de crisis en het niet meer bouwen van een kleine supermarkt en de school. Kort gezegd komt het ambitie document er op neer dat met behoud van de oorspronkelijke stedenbouwkundige uitgangspunten meer en kleinere woningen zullen worden gerealiseerd op het Veemarkt terrein. In plaats van de oorspronkelijke 580 woningen die als maximum waren vastgelegd in het bestemmingsplan uit 2011 zullen nu circa 730 woningen (en woon eenheden) gerealiseerd worden (voor de flexibiliteit zal in de regels worden uitgegaan van maximaal 750 woningen).

Het doel van het bestemmingsplan is de lijn zoals die in het ambitiedocument uit 2014 is vastgelegd planologisch-juridisch mogelijk te maken. Omdat het plan uit 2011 een globaal ontwikkelingsplan is en er inmiddels diverse bouwblokken zijn gebouwd en worden ontwikkeld bestaat er inmiddels ook behoefte aan een beheerregeling voor het plangebied.

Besluit hogere waarden HW 1134

Burgemeester en wethouders hebben op 10 mei 2016 ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 38925. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-38925.html

Omdat de herrie ontoelaatbaar groot en het beleid is ontoelaatbare herrie terug te dringen, wordt de grens van toelaatbare opgekrikt, zodat de herrie juridisch piekfijn in orde is. Dus in juridisch opzicht geen overlast meer van herrie.

Hiermee heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan het vertrouwensbeginsel in het recht.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt gevormd door het complex aan de Oudegracht 245 en de panden aan de Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij behorende tuinen. Het complex wordt globaal begrensd door de Oudegracht, de Brandstraat, de Springweg en de Zwaansteeg. Het plangebied is omgegeven door de Oudegracht aan de oostzijde, bestaande bouwblokken aan de noord- en zuidzijde en een (semi)openbare binnentuin aan de westzijde.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt diverse invullingen van het complex mogelijk, zoals culturele functies, hotel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en woningen. Ondergeschikt aan voornoemde functies kan ook detailhandel en creatieve bedrijvigheid gerealiseerd worden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39040. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39040.html

Huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (besluit van 15-04-2014)

Het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT

vast te stellen:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht ………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 103312. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-103312.html

Loodgieter Utrecht maakt zich zorgen over tekort vakbekwame loodgieter

In Nederland is een tekort aan loodgieters. Zeker in de grote steden kan dit tekort grote problemen gaan veroorzaken. Eigenlijk is het gek dat een loodgietersbedrijf aan de alarmbel trekt wat betreft de aanstaande problemen. Immers zou je denken dat zij hier alleen maar beter van worden doordat er meer werk beschikbaar is voor hen. Daarbij zullen de bestaande loodgieters ook meer geld voor klussen kunnen vragen omdat hun beschikbare tijd schaarser en dus kostbaarder wordt. De loodgieter neemt echter zijn vak serieus en is zich bewust van het grote belang van vakbekwame loodgieters voor een goed functionerende samenleving.

Loodgieterstekort blijft toenemen

De loodgieter Utrecht is overigens niet de enige organisatie die waarschuwt voor aanstaande problemen. Ook brancheorganisatie ENETO-VNI waarschuwde in maart van dit jaar al dat het tekort aan loodgieters de komende jaren zal gaan toenemen. Zij lieten een officieel onderzoek uitvoeren waarmee het toenemende tekort is vastgesteld. Het probleem wordt vooral veroorzaakt doordat veel oudere loodgieters de komende jaren hun pensioenleeftijd bereiken en dus stoppen met werken. Om dit gat op te vullen zijn er niet genoeg jongeren die kiezen voor een studie om loodgieter te worden. Een eventuele oplossing voor het tekort zou kunnen zijn om werklozen uit andere vakgebieden om te scholen tot loodgieter. Voor hen zijn er immers genoeg kansen op werk in de loodgietersbranche.

(Nieuwsbank.nl, 29 juli 2016, echter gepubliceerd op 23 juli 2016)

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2016/07/29/H001.htm

Utrecht slaagt er slecht in om meters te maken op het punt van structurele werkgelegenheidsverbetering voor lager gekwalificeerden. Praten met branche-organisaties zou een goede stap in de richting van verbetering kunnen zijn.

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Belang van lopen onderschat

–    Bezwaarschrift “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieuonvriendelijke asfalt) Cremerstraat

–    “Utrecht doet niets aan overlast op het water”

–    Besluit tot aanwijzing rijksmonument

–    Op de kaart. Gemeentebestuur Utrecht genomineerd voor de ranking Zinloos Handelen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Utrecht maait parken met paard en wagen

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: nr. 2016 / 41

–    Groeitempo in horeca mindert vaart; Brexit-effect vooral in Amsterdam en Utrecht

–    ‘Linkse weldoeners’

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Diesel niet weg om milieuzone. Andere redenen vervanging

o     Kantonrechter: bebording milieuzone Utrecht onduidelijk

o     Helemaal niet te vroeg. Mogelijk meer borden voor milieuzone

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Commissiebrieven S&R

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     De andere agenda

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Brief lobby energiedialoog. Brief van de wethouder aan de raadscommissie

o     ‘Vervanging biomassa bijstook door wind op zee bespaart bijna 1 miljard euro’

 

 

 

Belang van lopen onderschat

We lopen maar liefst 40 procent meer kilometers dan de officiële cijfers aangeven. Dat komt vooral omdat de wandelingen naar het station of naar de buren verderop niet worden meegenomen in de cijfers.

Dat stelt KpVV-CROW die heeft uitgezocht dat de cijfers die voortkomen uit onderzoeken als MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) en OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland) van IenM en CBS een vertekend beeld geven. Zo bedraagt het gemiddelde aantal voetgangersverplaatsingen als je ook de kleine wandelingen meetelt niet 0,49 maar 1,0. En de gemiddelde verplaatsingsafstand ligt niet op 710 meter, maar bedraagt in werkelijkheid 1075 meter.

Lopen moet dus serieuzer worden genomen, ook omdat de helft van de Nederlanders geen auto tot zijn beschikking heeft, aldus KpVV-CROW. Als deze mensen eropuit willen, zijn ze vaak afhankelijk van fietsen of lopen. Dat kan zijn als trip van deur tot deur of als onderdeel van de keten: naar de bushalte, station of naar de deelauto.

Het belang van lopen zal de komende jaren toenemen, stelt KpVV-CROW verder.

(Verkeersnet.nl, 14 juli 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19640/belang-van-lopen-onderschat/

Bezwaarschrift “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieuonvriendelijke asfalt) Cremerstraat

Aan het college en de gemeenteraad,

Bijgaand het door de Stichting Rekenkamer Utrecht ingediende bezwaarschrift tegen de zgn. “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieu onvriendelijke asfalt) Cremerstraat.

Naar het oordeel van de Stichting is dit pure geldsmijterij. Nog niet zo heel erg lang geleden werd voor enige miljoenen de zgn. “hoofdfietsstraat” aangelegd langs de Vleutenseweg.

Kennelijk vond de gemeente destijds (geheel terecht!) dat een belangrijke fietsroute langs de Vleutenseweg te verkiezen was. De keuze voor de fietsstraat Cremerstraat is naar het oordeel van de Stichting gebaseerd op politieke stokpaardjes en gelobby door de Fietsersbond in plaats van op gedegen kennis van zaken.

Overigens is het de Stichting opgevallen dat ook overwegingen van verkeersveiligheid in het geheel geen rol hebben gespeeld bij de beslissing van het college, noch overwegingen m.b.t. rust en woongenot van de bewoners van de Cremerstraat.

Naar het oordeel van de Stichting betreft het hier weer een project dat bedacht en ontwikkeld is om ambtelijke diensten, externe adviseurs en asfaltondernemers aan werk en omzet te helpen.

De Stichting wijst erop dat de gemeente een schuld heeft van om en nabij de 1 miljard euro en dat de gemeenteraad wel eens wat kritischer mag zijn over dit soort geldsmijterij.

(E-mail, 17 juli 2016)

Zie ook bijlage.

“Utrecht doet niets aan overlast op het water”

Utrecht doet niets om de overlast op het water aan te pakken. Dat zeggen bewoners in de binnenstad en recreatieondernemers in een reactie op het plan om het vergunningensysteem voor boten aan te scherpen.

De gemeente vindt het te druk op de Utrechtse grachten en wil een betere balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers en toeristen. Het plan heeft met name gevolgen voor de rondvaartboten die in de toekomst geen vergunning meer krijgen voor onbepaalde tijd.

Rob Veldt kocht drie jaar geleden voor veel geld een vergunning om met schone, elektrische boten te gaan varen over de grachten. “Daar stond bepaalde exclusiviteit tegenover, maar dat wordt niet gehandhaafd door de gemeente. Er is nog steeds veel illegale verhuur, daar komt ook een groot deel van de overlast vandaan.”

Ook Wijkraad Binnenstad is niet blij met de situatie op het water. “Het is af en toe heel erg druk op de gracht. Dan zitten waterfietsen, kano’s en plezierjachten elkaar vreselijk in de weg. Een ander probleem is dat bepaalde groepen mensen nogal voor overlast kunnen zorgen”, zegt Ben Nijssen. Ook hij vindt dat er niet wordt gehandhaafd.

De Utrechtse gemeenteraad beslist na de zomervakantie over de plannen. (RTV Utrecht, 17 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499780/utrecht-doet-niets-aan-overlast-op-het-water.html

Zie ook: http://nieuws.nl/algemeen/20160714/utrecht-moet-wildgroei-rondvaarten-aanpakken/

B&W heeft in de afgelopen tijd valse concurrentie, soms slecht identificeerbare ‘grijze’ ondernemers toegelaten.

Besluit tot aanwijzing rijksmonument

Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap diverse obejecten behorende tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen tot beschermd rijksmonument op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Besluit tot aanwijzing met alle bijbehorende stukken zijn in de bijlage te vinden.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98040. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98040.html

Heeft betrekking op de forten Blauwkapel, de Bilt, Ruigenhoek, Griffenstein, Voordorp, de Gagel, Lunetten en aanpalende werken.

Op de kaart. Gemeentebestuur Utrecht genomineerd voor de ranking Zinloos Handelen

De oppositie in de Utrechtse gemeenteraad drong bij B&W aan op bij de digitale kennisgeving van (aangevraagde) velvergunningen ook de aanvraag, c.q. de vergunning en alle bijlagen op te nemen. Daardoor zouden burgers niet uit alle uithoeken van de gemeente naar het stadskantoor hoeven af te reizen, heen en terug gemiddeld anderhalf uur tijd, om daar ambtenaren op stang te jagen met hun gerechtvaardigde verzoeken om openheid, transparantie.

B&W zei toe dit kunstje op zijn mogelijkheden te onderzoeken, hoewel eerder gebleken was dat de gemeente het kunstje bijna zes jaar geleden al onder de knie had, toen ook al meerdere malen toepaste.

Na nieuwe, lange studie gaf B&W gevolg aan het verzoek, maar dan wel met een eigen draai eraan: slechts een klein deel van de bijlagen wordt bij de digitale publicaties gedaan, opdat er gemord blijft worden en het bestuur kan blijven zeggen “die burgers van ons hebben altijd wat te zeiken”. Verder biedt het een rechtvaardiging vond om het teveel aan ambtenaren in dienst te houden.

B&W is blij, hoewel men de manco’s niet zag is de oppositie opgetogen en laat het onderwerp verder rusten. De coalitiefracties – die het toch al niet interesseerde – interesseert het nog steeds niet waardoor het kalme bestaan kan worden voortgezet.

Minister Plasterk beziet het met belangstelling omdat dit zinloze gedoe de vernieuwing van het bestuur vormgeeft, waar hij zo naar streeft.

Stuur jouw steunbetuiging voor de nominatie naar raadsleden@utrecht.nl

(Van een correspondent)

Zie hierna ‘Bomen kappen’
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Zandweg 200 te De Meern, HZ_WABO-16-22322

Het kappen van 25 bomen en het herplanten van 40 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98022. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98022.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar een vijftal essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Homeruslaan 57 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-22325

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98018. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98018.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar twee van de drie essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Graanstraat 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-22436

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98014. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98014.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar drie van de vier essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Oudegracht aan de Werf te Utrecht, HZ_WABO-16-22318

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97774. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97774.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Kleine Hof naast nummer 1 te Vleuten, HZ_WABO-16-22316

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97762. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97762.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Oudegracht aan de Werf te Utrecht, HZ_WABO-16-22314

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97767. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97767.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vijf van de zes essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Zandweg 208 te De Meern, HZ_WABO-16-22317

Het kappen van 26 populieren

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97723. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97723.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Pagodedreef 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-22328

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97719. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97719.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar een van de twee essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

 

Utrecht maait parken met paard en wagen

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.

Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.” (RTV Utrecht, 22 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501228/utrecht-maait-parken-met-paard-en-wagen.html

Heel goed. De Bronnen, Achterbergen en enige andere groenaannemers raggen met te weinig gekwalificeerd personeel door de parken en richten daarbij nogal wat schade aan. Snelheid vergroot immers de winstmarge en en tegelijk ook schade aan het openbaar groen.

Goedkoop is duurkoop’, zegt het Delftsblauwe bord dat uit het stadhuis gestolen is.

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 41, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR3444)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 20 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6040. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6040.html
Groeitempo in horeca mindert vaart; Brexit-effect vooral in Amsterdam en Utrecht

De groei van de horecabranche in Nederland vlakt momenteel iets af. Voor 2016 wordt een omzetgroei in de horeca van 3% verwacht. Door de Brexit, het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, houden veel consumenten de hand op de knip. Voor 2017 zal de omzet in de Nederlandse horeca met 1,5% gematigd groeien.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ING dinsdag in een persbericht. Volgens ING verliezen de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland wat aan glans, met name doordat Britse toeristen minder geld spenderen. Het zijn vooral de plaatsen Amsterdam en Utrecht waar de horeca gevoelig is voor het Brexit-effect. Volgens ING ligt de horeca op koers om in 2016 een omzetgroei van circa 3% te realiseren. De vraag ontwikkelt zich positief en vooral restaurants en andere eetgelegenheden plukken de vruchten van een consument die meer uitgeeft. Hotels verwelkomden in het eerste kwartaal meer gasten en realiseerden hogere prijzen dan een jaar eerder. Cafés krabbelen wat op na een jarenlange daling van de omzetvolumes. (Foodclicks.nl, 19 juli 2016)

http://foodclicks.nl/nieuws/groeitempo-horeca-mindert-vaart-brexit-effect-vooral-amsterdam-en-utrecht.html

‘Linkse weldoeners’

In het boek ‘Leven aan de Onderkant’ betoogt de Engelse psychiater Dalrymple, die door links Nederland als een aartsconservatief wordt beschouwd, dat professionele weldoeners vooral profitéren van de mensen die tot de onderklasse behoren. Zij zouden de onderklasse juist in standhouden. Die weldoeners hebben er volgens Dalrymple belang bij alle mensen die het slecht getroffen hebben te rekenen tot hun potentiële cliënten die het zonder hun professionele en goed betaalde hulp niet

kunnen redden.

Iwan Illich betoogde in ‘Ontscholing van de Maatschappij’ (1972) eigenlijk hetzelfde. Weliswaar zijn er arbeiderskinderen en kinderen van migranten die door betaalbaar hoger onderwijs tot de middenklasse gaan behoren, maar voor de meesten geldt dat niet. Ook ons peperdure onderwijssysteem blijkt de onderklasse juist in stand te houden en in het voordeel te werken van de bevoorrechte klasse. De valse belofte dat ons onderwijssysteem iedereen een kans geeft helpt ervoor te zorgen dat de onderklasse niet in opstand komt.

De opvatting dat armoede en achterstelling bestreden zou kunnen worden door individuele hulpverlening, welzijnswerk en onderwijs, gaat er vanuit dat armoede en achterstelling hun oorzaak hebben niet in toeval (geboren zijn in een achtergesteld milieu of arm land) maar in een gebrek aan vaardigheden die ‘nu eenmaal’ nodig zijn in een competitieve maatschappij. Op die manier kunnen armoede en achterstelling verklaard worden uit het tekortschieten van de arme en achtergestelde zelf in plaats van uit de ongelijkheid in de maatschappij.

In Utrecht wemelt het van de initiatieven om armen een hart onder de riem te steken en vooral om ze te leren verstandiger om te gaan met het beetje geld wat ze hebben en om de mavo/havo af te maken waarmee je alleen voor de nederigste baantjes in aanmerking komt. Wie het ondanks

al die goedbedoelde hulp niet redt moet niet klagen (is de boodschap), want dat ligt dan echt aan hem of haar zelf. Armen en achtergestelden mogen in de Armoedecoalitie meepraten als ‘ervaringsdeskundigen’. Zo serieus worden ze genomen.

De armen en achtergestelden die het lukt om tot de middenklasse door te dringen, opgenomen te worden in politieke partijen en soms mooie bestuurlijke functies krijgen worden aan de onderklasse ten voorbeeld gesteld: kijk, als je je best maar doet, dan kom je er wel. Hetzelfde geldt voor de ‘ervaringsdeskundigen’ die trots komen vertellen hoe ze er in slagen met heel weinig geld toch rond te komen en daarvoor beloond worden door aan te mogen schuiven bij clubjes waar met de gemeente wordt overlegd hoe er bezuinigd kan worden op de zorg en de armoedebestrijding.

Wat armen en achtergestelden echt zou helpen is als de gemeente hun goedkope sociale huurwoningen niet zou afbreken (met instemming van de PvdA en GroenLinks!) ,waardoor het aandeel sociale huur van 46% is gedaald naar 30%. Wat ook zou helpen is als de honderden miljoenen die, met instemming van de PvdA en GroenLinks, gestoken zijn in het Muziekpaleis of de zestig miljoen die, met instemming van de PvdA en GroenLinks (én de SP!) gestoken wordt in de parkeergarage bij het station, gebruikt zouden worden voor armoedebestrijding.

Of de 10 miljoen die is uitgegeven voor een milieuzone die niets blijkt te helpen, de tientallen miljoenen die straks worden uitgegeven om de Marxdreef en de Schweitzerdreef tot een snelweg op te waarderen (waarlangs veel armen en achtergestelden wonen!), de miljoenen voor de aanleg van fietsstraten, het geld dat wordt uitgegeven om de Tour de France of de Giro d’ Italia naar Utrecht te halen of de vele miljoenen die worden uitgegeven voor het opstellen van deskundigenrapporten, onder andere over de bestrijding van armoede.

Opmerkelijk is dat ook politieke partijen die de mond vol hebben over armoedebestrijding (en milieu!), niets doen om de afbraak van sociale huurwoningen tegen te gaan, niets doen tegen de realisering van steeds meer infra (asfalt) en peperdure prestige projecten, niets doen tegen de

tomeloze productie van kostbare deskundigenrapporten (al of niet van externe adviesbureaus) en er zich bij neerleggen dat het budget voor armoedebestrijding de komende jaren niet verhoogd wordt terwijl er steeds meer armen (en vluchtelingen) bijkomen.

Misschien is de keuze van de PvdA en GroenLinks voor geldverspilling en tegen echte armoedebestrijding beter te begrijpen als we de lessen van Dalrymple en Illich ter harte nemen: de elite van linkse weldoeners heeft er geen belang bij armoede uit de wereld te helpen. Want armen

moeten geholpen worden en dat zorgt voor goedbetaalde banen voor hoogopgeleiden die graag het gevoel hebben goed te doen. Stel je voor dat er geen armen meer zijn, hoe moeten die hoogopgeleiden dan aan hun trekken komen. Kunnen ze zelf vakken gaan vullen.

Linkse weldoeners hebben armen en achtergestelden natuurlijk ook nodig om goeie sier te maken met hun sociale bewogenheid, want dat levert prestige en stemmen op. Armen hebben geen geld, maar mogen wel stemmen. En dus loont het voor politieke partijen als de PvdA en GroenLinks om armen wijs te maken dat ze opkomen voor hun belangen, ook al is dat niet het geval en geven ze het geld met bakken tegelijk uit aan projecten waar armen niets aan hebben zodat er bezuinigd moet worden op armoedebestrijding.

Tenslotte nog dit: linkse weldoeners bewijzen de kapitalistische samenleving waar zij zo tégen beweren te zijn, een belangrijke dienst. Zij helpen bij de armen en achtergestelden de illusie in stand te houden dat in opstand komen en organisaties op te zetten waarin de armen en achtergestelden zelf de dienst uitmaken geen optie is. Dat zou de linkse weldoeners zelf ook slecht uitkomen.

(Nieuws030.nl, 21 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-linkse-weldoeners/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100284.html

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Framing door het stadhuis van geconstrueerd succes van verkeersmaatregel is nu ontmaskerd

Diesel niet weg om milieuzone. Andere redenen vervanging

Niet de milieuzone die vorig jaar werd ingevoerd, maar de landelijke afschaffing van de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oude auto’s in 2014 heeft ervoor gezorgd dat Utrechters massaal hun

oude diesel van de hand deden. Daarnaast heeft een gunstige sloopregeling (met een bonus van 1500 euro) ervoor gezorgd dat de oude bak uit het straatbeeld verdween.

Het aantal oude dieselauto’s dat in Utrecht is verdwenen sinds 2010 is het laagste van de vier grote steden, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Percentueel gezien is de daling van het aantal dieselauto’s wel het grootste in Utrecht. In totaal verdwenen er tot en met dit jaar 6800 dieselauto’s uit Utrecht.

Het aantal oude dieselauto’s daalde in Amsterdam met 12800, in Rotterdam met 12100 en in Den Haag met 8300. Landelijk ligt het verschil met andere steden erg laag, de conclusie kan zijn dat de milieuzone nauwelijks effect heeft”, aldus Ted Zorn van Stratus Luchthygiëne die een rapport

schreef over de effecten van de milieuzone.

Met uitzondering van Amsterdam troffen de overige grote gemeenten tussen 2010 en 2016 verscheidene maatregelen om hel aantal oude op diesel rijdende personen- en bestelauto’s te weren.

Het totale subsidiebedrag dat de gemeente Utrecht tussen 2013 en 1 december 2015 uitgaf aan het laten slopen en vervangen van vervuilende auto’s bedroeg 3,8 miljoen euro. ln totaal deden 2330 mensen hun auto van de hand door deze regeling. Ten slotte zijn veel oude auto’s naar de sloop gebracht omdat ze simpelweg aan het eind van hun Latijn waren.

(de Telegraaf, 21 juli 2016)

http://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7Rd

 

Kantonrechter: bebording milieuzone Utrecht onduidelijk

Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Utrecht) heeft op 11 juli jl. een milieuzone-boete teruggedraaid, omdat de bebording rond de zone onduidelijk is. Automobielclub KNAC pleit voor terugbetaling van álle opgelegde boetes.

Het betreft de borden die aangeven dat men de milieuzone nadert. Naar het oordeel van de kantonrechter is het onduidelijk voor wie de zone eigenlijk geldt. Het argument van de officier van justitie dat dit algemene bekendheid geniet, werd niet door de kantonrechter gedeeld. Als gevolg hiervan hoeft de gedupeerde de boete van 90 euro niet te voldoen.

Directeur Peter Staal van de KNAC ziet in deze uitspraak het zoveelste bewijs van het feit dat de Utrechtse milieuzone overhaast en onzorgvuldig is ingevoerd. “Mede dankzij deze uitspraak zien wij als KNAC de uitspraak in zaak die we hierover hebben aangespannen bij de Raad van State met nog meer vertrouwen tegemoet.” Die uitspraak wordt eind dit jaar verwacht.

De recente uitspraak van de rechter moet volgens de KNAC voor de gemeente Utrecht aanleiding zijn om alle opgelegde boetes terug te betalen. Staal: “Die onduidelijkheid bestaat immers al sinds de invoering van de milieuzone, iets wat we ook herhaaldelijk hebben aangegeven. Een dergelijke actie van de gemeente voorkomt een enorme rompslomp, want nu ben je als gedupeerde eigenlijk altijd genoodzaakt om naar de kantonrechter te stappen. Veel beter zou het zijn wanneer de gemeente Utrecht lering trekt uit de recente uitspraak en de boetes zelf terugdraait.”

Eerder al stelde de rechtbank in Utrecht de KNAC en de SSLU in het gelijk in een zaak waarin zij stelden dat de onderbouwing van de milieuzone niet deugt. De rechter vernietigde het verkeersbesluit, maar liet de rechtsgevolgen helaas in stand. “De stapeling van uitspraken zou de gemeente Utrecht moeten overtuigen van het feit dat die de milieuzone moet opheffen. De KNAC is wel degelijk voor schone lucht, maar niet door middel van dure en zinloze milieuzones”, aldus Staal. (Automobielmanagement, 19 juli 2016)

http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/auto-milieu/nid24447-kantonrechter-bebording-milieuzone-utrecht-onduidelijk.html

 

Helemaal niet te vroeg

Mogelijk meer borden voor milieuzone

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of er extra verkeersborden moeten komen voor de milieuzone.

Dat wordt aangekondigd nadat een rechter vorige week een boete uit mei 2015 kwijtschold. Een automobilist vond dat sommige borden te onduidelijk waren en de rechter stelde hem in het gelijk.

(RTV Utrecht, 21 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501205/gemeente-onderzoekt-of-borden-milieuzone-duidelijk-zijn.html

Schandelijk hoe B&W en de Raad met gemeenschapsmiddelen omspringen.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Commissiebrieven S&R

20-7-2016         Llobby Energiedialoog

15-7-2016         Voortgang Het Nieuwe Inzamelen

15-7-2016         Busbaan Dichterswijk

15-7-2016         Uitkomsten overleg taxi

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (VJN)

3 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

4 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

5 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

6 Luchtkwaliteit

7 Commissiebrief stadsverwarming

8 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

 

De andere agenda voor hetzelfde: Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

Toelichting voorstel Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrath

Visie inwoners- en milieuorganisaties Meerjaren Groenprogramma

Maak Meer Merwede Mogelijk

Ongevallenregistratie Crouweldijk/Parkzichtlaan en elders in stad

Verdere verbetering luchtkwaliteit

Ervaringen bewoners oplossingen afhandeling stadsverwarming

Technische toelichting Privacy-verordening 2016

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

Bijzonder dat men het al jaren volhoudt om twee ambtelijke klups twee agenda’s voor dezelfde bijeenkomst te laten samenstellen.
 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Brief lobby energiedialoog. Brief van de wethouder aan de raadscommissie

Aan de orde:

– Landelijke energiedialoog

– Samenwerking zonne-energie

– SDE+ regeling

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6c72dc14-7cc9-44dd-ae8f-a55aae54b59a

Zie verder:

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=3d6cfaa6-8581-44f9-b9fa-f6335a6f4626&searchtext=

 

‘Vervanging biomassa bijstook door wind op zee bespaart bijna 1 miljard euro’

Investeren in een pakket met wind op zee, zon en biowarmte is bijna 1 miljard euro goedkoper dan biomassa bijstook in kolencentrales. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu en Eneco. Aanleiding van de studie is de onlangs bekendgemaakte Borssele tender die het goedkoopste windpark ter wereld bleek te zijn.

Het voordeel van 940 miljoen euro komt doordat uit de nieuwe Borssele tender blijkt dat wind op zee 7,3 cent per kilowattuur kost volgens de subsidieregeling SDE+, terwijl het meestoken van biomassa in nieuwe kolencentrales 11,4 cent per kilowattuur vraagt. Daarnaast levert het pakket met wind op zee 3 keer zoveel banen op en zorgt het voor een lagere energierekening voor consumenten.

In eerder onderzoek werd becijferd dat dit pakket met wind op zee 400 miljoen euro goedkoper was dan biomassa bijstook. Zonder netkosten was dit voordeel zelfs 600 miljoen. Dit onderzoek publiceerden Natuur & Milieu en Eneco in februari 2016. Uit de nieuwe berekening, waarin de fors lagere kostprijs van wind op zee is verwerkt, blijkt dat het nog meer dan 2 keer goedkoper is om de subsidie voor biomassa in te zetten voor wind op zee.

Zie voor meer informatie het rapport “Alternatieven voor bijstook van biomassa in kolencentrales “, update juli 2016: https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/07/CE_Delft_7I44_Alternatieven_voor_biomassabijstook_in_kolencentrales_Upda-.pdf

(AgriHolland.nl, 19 juli 2016)

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=182925

Er moet niet alleen naar de beprijzing worden gekeken maar ook naar de macro-milieu-effecten.

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Het Utrechts Archief

–    Waar is de gemeente Utrecht zoal gehuisvest?

–    Westbroek – Een boekje open over Ton van Vlimmeren

–    Utrecht zoekt nieuw pand voor Broese

–    ‘Laat grote tractoren op hoofdrijbaan rijden’

–    Gebrekkige kennis

–    Gemeenten bepalen zelf regels rondom zondagsrust

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     ‘Bouw sociale huurwoningen vaker in groen gebied’

o     Den Haag lokt huismussen terug naar de stad

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

–    ‘Utrecht moet wildgroei rondvaarten aanpakken’

–    Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening (opnieuw ter inzage)

–    Lepeltje Lepeltje Utrecht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     De man die Eneco op de knieën kreeg

–    De gevaarlijkste straat van Nederland

–    Veiligheid evenementen opnieuw bekeken

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Aandacht voor integriteit raadsleden neemt toe

o     Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht

o     Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Utrecht.

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

o     Raadsbrieven

 

 

 

Het Utrechts Archief

Een aantal jaren geleden is het Utrechts Archief in het voormalig gerechtsgebouw in de Hamburgerstraat gevestigd.

Alras bleek dat het om windowdressing ging. Het archief was gewoon op de Alexander Numankade gebleven. In het voormalig gerechtsgebouw kwam alleen een toegang tot de digitale archiefcatalogus, een zeer beperkt aantal naslagwerken en teveel personeel. Dat is (terug)verhuisd naar de Alexander Numankade. Het voormalig gerechtsgebouw wordt echter nog steeds gesierd met de labels van het Utrechts Archief.

Het middendeel van het gerechtsgebouwcomplex was en is een uitermate onhandig, onpraktisch gebouw. Deze handicap in aanmerking nemend was en is het ook veel te duur.

Net zoals op diverse andere plaatsen in de stad heeft de gemeente de eigenaar van het gebouw erg veel plezier gedaan door het te kopen (?) of te huren (?). Ander voorbeeld. Het voormalig hoofdpostkantoor is een misinvestering van ASR. De portemonnee van de Utrechtse inwoners werd ten voordele van ASR als reddende engel ingezet. De bibliotheek wordt er veel te duur gehuisvest.

In het gerechtsgebouw zit een groot aantal ondernemingen, voor een deel zogenoemde brievenbusfirma’s, te weten:

– Het Utrechts Archief, nevenvestiging

– Stichting Utrechtse Feesten

– Fair & Sustainable Holding B.V. met een aantal dochterondernemingen

– Vereniging voor Milieurecht

– House of Performance Academy B.V.

– FairClimateFund

– Stichting Natuur en Milieu

– Groenland Advocatuur B.V.

– Annona Sustainable Investments B.V.

– Vereniging van Eigenaars Balijelaan 57/57 bis te Utrecht

– SCOPEinsight

– Advocatuur Weiland

– Stichting Train2EU

– Managed by House of Performance B.V.

– House of Performance B.V.

– Stichting AMEA

– NewForesight Holding B.V.

– Stichting Springtij Festival Terschelling

– NewForesight Consultancy B.V.

– Explorement B.V.

– Museumkwartier B.V.

Je kan het allemaal vinden op www.kvk.nl. In de zoekbalk achtereenvolgens invoeren: Korte Nieuwstraat 12, Korte Nieuwstraat 14, Hamburgerstraat 24, … 26, …. 28, 30.

Onder de vlag van het Utrechts Archief is er in het voormalig gerechtsgebouw een matig bezochte expositieruimte ingericht, waar een heleboel voor het archief wezensvreemde tentoonstellingen plaatsvinden. Een fiks aantal ruimten staat zo goed als leeg.

Interessant is de vraag wat boven aangegeven windowdressing, alsook de huidige flauwekul de Utrechters gekost heeft en nog steeds kost. Dat geldt ook de vraag ten laste van welke voorziening dit geboekt wordt.

(Van een correspondent.)

Waar is de gemeente Utrecht zoal gehuisvest?

Naast het oude stadhuis en het stadskantoor nog 27 geregistreerde andere vestigingsadressen

Zie: https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?orig=gemeente+utrecht%2c+utrecht#!shop?&q=30280353&start=0&prefproduct=&prefpayment=
Maar dat zal niet alles zijn.

(Van een correspondent.)

Nu nog de vraag welke gebouwen en grondpercelen die gemeente en de para-gemeentelijke instellingen binnen en buiten de gemeentegrenzen in bezit hebben of huren?

Westbroek – Een boekje open over Ton van Vlimmeren

Henk Westbroek – Het eerste wat oudere mensen voor altijd verliezen, zijn de familieleden die net nog een beetje ouder zijn dan zij. Daarna volgt het korte-termijngeheugen.

Het lange-termijngeheugen schijnt nog prima te werken als je in de situatie bent dat je op maandagdefinitief vergeten bent wat je de zondag ervoor uitspookte. Dat mensen tot op hoge leeftijd in het bezit van een geheugen zijn dat ze prima van dienst is als het om voorvallen van vroeger gaat, komt me nu goed uit.

Ik hoef dan namelijk alleen maar even aan te stippen dat ik twee volle weken terug hier schreef dat ik vrijwilligers enorm bewonder. En u weet dan nu ook gelijk weer dat ik er aan toevoegde dat ons landvergeven is van opportunisten die dolgraag misbruik maken van de onbaatzuchtige neigingen van die ruim 3 miljoen Nederlanders.

Mijn stukje stond was nog maar net gepubliceerd (lcolumns/westbroek-Iang-Ieve-de-vrijwilliger/}of in het AD/UN verscheen een artikel dat me in de gelegenheid stelt om zo’n opportunist eens tegen het licht te houden. Hij heet Ton van Vlimmeren en mag voor een jaarsalaris van 121 duizend euro, plus 21 duizend euro pensioenpremie per jaar directeur van de Utrechtse Bibliotheek zijn.

Ik heb er in principe geen bezwaar tegen als een bibliotheekdirecteur per jaar nog een half tonnetje meer zou verdienen; want ik gun iedere ambtenaar een topsalaris. Alleen – het is niet anders – Ton niet.

Ton mag in mijn beleving niet meer verdienen dan het salaris dat hij de andere ibliotheekmedewerkers het liefst betalen zou. Dat is 0 euro per jaar met een pensioenafdracht van eveneens 0 euro.

Hoe ik dit weet? Omdat Ton in de krant vertelde dat hij het een slechte beslissing van de rechtbank vond dat die hem verbood om betaalde werknemers in te wisselen voor werknemers die onbetaald zouden blijven. Als hij andere mensen dan zichzelf niet gratis zou kunnen laten werken, kunnen namelijk de plannen die hij met de bibliotheek heeft niet uitgevoerd worden. Het stiltecentrum in de bibliotheek zou niet 100 procent geluidsdicht geïsoleerd kunnen worden van het bibliotheekcafé dat – zoals u hoort te weten – een overlevingsvoorwaarde van elke eigentijdse bibliotheek is.

Ook de financiering van een kleuterspeelruimte in de bibliotheek zou in het geding komen; in de zin dat het wellicht niet meer mogelijk is om uitsluitend speelgoed van gecertificeerd waaibomenhout aan te schaffen waardoor – nu even diep ademhalen en rustig tot tien tellen – plastic speelgoed aangekocht moet worden.

Dat niet alle wijkfilialen van de Openbare Bibliotheek open kunnen blijven vond Ton met name zo vreselijk omdat het stadsbestuur nou eenmaal van hem eiste dat die filialen niet gesloten zullen worden. Als het zo is – en wie ben ik om Ton van Vlimmeren voor jokkebrok uit te maken – dat ons gemeentebestuur van de directeur van de Openbare Stadsbibliotheek eist dat hij plannen uitvoert die alleen maar uitvoerbaar zijn als het bibliotheekpersoneel gratis werkt, dan is ook de mentaliteit van ons stadbestuur verwerpelijk.

Lang leve de rechter die moderne slavernij in de bibliotheek verbood. (Nieuws030.nl, 8 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/westbroek-een-boekje-open-over-ton-van-vlimmeren/

Mis, Henk ! Ton is nl. ook een slaaf, een voormanslaaf van het gemeentebestuur. Hij doet de vuile dingen, zoals het drijven van de andere slaven. Hij krijgt daartoe meer te vreten en hij voelt zich een hele meneer, ook omdat hij zelfs een compleet paar schoenen aan zijn voeten heeft (twee schoenen). Als zijn taak erop zit wordt Ton van de plantage gestuurd. De twee schoenen zullen dan snel versleten zijn.

!!! Gebleken is overigens dat alle bibliotheekvestigingen in Utrecht uit het handelsregister zijn uitgeschreven. Op grond van de wet dienen ze echter ingeschreven te zijn.

Utrecht zoekt nieuw pand voor Broese

De gemeente Utrecht gaat actief op zoek naar een nieuw pand voor boekhandel Broese. De winkel op de Stadhuisbrug zit in hetzelfde gebouw als de bibliotheek en die gaat verhuizen naar het Postkantoor op de Neude. Daarom wil het gemeentebestuur het monumentale pand verkopen.

Utrecht wilde de huur van het pand opzeggen, maar haalde bakzeil bij de rechter. Daarop ging de stad in gesprek met de nieuwe eigenaren van Broese, de familie Van Doorn. Die willen volgens wethouder Jansen best verhuizen, maar alleen als er een groter en iets goedkoper pand wordt gevonden.

De gemeente wacht nu tot de bibliotheek de huur officieel heeft opgezegd en gaat daarna op zoek naar een koper voor het complete pand dat in 1850 werd gebouwd als Magazijn de Zon, de voorloper van V&D.

Wethouder Paulus Jansen verwacht dat er meer animo is zonder huurders en wil een nieuw pand voor Broese eventueel in de verkoopvoorwaarden opnemen. Als de biedingen toch tegenvallen, stelt de gemeente de verkoop uit. (RTV Utrecht, 8 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499366/utrecht-zoekt-nieuw-pand-voor-broese.html

Het prestigeproject ‘een bieb in het postkantoor’ kost zoveel geld dat de functionaliteit van de bibliotheek daardoor onder druk is komen te staan, net zoals de werkgelegenheid.

De verkwisting door het gemeentebestuur (dat de Utrechtse bevolking met een miljard schuld heeft opgezadeld) heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

Het gemeentebestuur wil het oude bibliotheekgebouw onderhands verkopen (verrassing aan wie) en daarom moet huurder Broese iets anders worden geboden. Broese is niet gek en wil alle verhuis- en inrichtingskosten vergoed hebben en wil zelfs het omzetrisico als gevolg van verhuizing bij de gemeente neerleggen. Zal er voor de gemeente uiteindelijk nog wel iets van de verkoopsprijs overblijven? Knapt de gemeentebalans überhaupt wel op van verkoop en vergoedingen aan Broese, of knapt vooral de nu nog onbekende koper er van op?

Wat moeten loonwerkers bij de Maliebrug, een plek waar alle leeftijden fietsen?
‘Laat grote tractoren op hoofdrijbaan rijden’

Grote tractoren en graafmachines op een smalle ventweg, waar forenzen en schoolkinderen fietsen. Bewoners langs de provinciale N411 tussen Utrecht en Bunnik zien het elke dag en zijn bang dat er ongelukken van komen. Zij vinden dat de loonwerkers op weg naar en van Utrecht de hoofdrijbaan op moeten. (AD.nl, 14 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/laat-grote-tractoren-op-hoofdrijbaan-rijden~a93dc968/

Gebrekkige kennis

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-92891.html

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-92900.html

Ambtenaar weet niet dat een verordening niet aangevraagd kan worden (- een verordening is immers regelgeving -) maar dat je een vergunning moet aanvragen.

Als ambtenaar onvoldoende geschoold is, is dat de ambtenaar niet aan te rekenen maar zijn baas die voor een voldoende scholingsniveau had moeten zorgen en die de verrichtingen van de ambtenaar op de grote lijn zou moeten volgen. Omdat de ambtenaar regelmatig en ongecorrigeerd dezelfde fout maakt, mag gezegd worden dat de baas beter moet opletten, wat meer op z’n post moet zijn. De ambtenaar is immers geen Baron von Münchausen.

Gemeenten bepalen zelf regels rondom zondagsrust

Het kabinet trekt de Zondagswet in. Gemeenten krijgen daarmee meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij omgaan met de openbare rust op zondag.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Hierdoor kunnen gemeenten naar eigen inzicht al dan niet regels stellen. Het is gemeenten echter niet toegestaan om sportbeoefening en ontspanning op zondag met het oog op de zondagsrust te verbieden.

Lawaai

De huidige Zondagswet bevat een aantal algemene verboden, waarbinnen gemeentebesturen op onderdelen eigen keuzes kunnen maken. Zo is het bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00 uur optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door het intrekken van de Zondagswet gelden deze verboden niet meer landelijk. Al blijft het verstoren van religieuze bijeenkomsten wel strafbaar.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. (Gemeente.nu, 11 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/7/Gemeenten-bepalen-zelf-regels-rondom-zondagsrust-2832833W/

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Ravellaan 200 t/m 258 (E), Leidseweg 132 t/m 139, 141 t/m 213 te Utrecht, HZ_WABO-16-15851

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 95747. Gepubliceerd op 14 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-95747.html

WONDER: Het gaan hier om een besluit de beslissingstermijn voor een vergunningaanvraag te verlengen. Echter ….. er is helemaal geen vergunningaanvraag. ZIe:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad|Staatsblad|Staatscourant|Gemeenteblad|Provinciaalblad|Waterschapsblad|BladGemeenschappelijkeRegeling|ParlementaireDocumenten&vrt=HZ_WABO-16-15851&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20160714&epd=20160714&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

Wonder of niet, het deugt niet.

Nabij Utrecht Centraal Station te Utrecht, HZ_WABO-16-21727

Het kappen van 9 acacia’s

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 96622. Gepubliceerd op 15 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96622.html

Wel plattegrond bijgevoegd, maar de overige vergunningaanvraagstukken echter niet. Weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor en daar ambtenaren afhouden van nuttiger werk.

 

‘Bouw sociale huurwoningen vaker in groen gebied’

Utrechtse verhuurders willen dat er een Plan B komt voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarvoor moet zelfs in groen gebied gebouwd worden, waar dit nu nog niet mag.

Utrecht is een economische topregio. Om dat te blijven, moeten huishoudens wel de kans krijgen zich hier te vestigen. Het lukt alleen om voldoende huizen te bouwen, als de provincie samen met gemeenten nieuwe plekken aanwijst waar dat kán. Desnoods buiten de harde grenzen die zijn getrokken om het landschap te beschermen.

Wij kunnen er de komende vijf jaar 7.500 bouwen, als we plek hadden. Dat is helaas niet het geval

-Secretaris Hans van Harten

Dit pleidooi komt van secretaris Hans van Harten van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht. Hierbij zijn alle 23 grote en kleinere verhuurders in de Utrechtse regio aangesloten

(AD.nl, 12 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/bouw-sociale-huurwoningen-vaker-in-groen-gebied~ac73577e/

In de steenstad hebben we groen van relatief hoge ecologische waarde en er is groen van een minder gehalte. En er is een gemeente die het aldoor toelaat om het groen aan te passen aan elders al gebruikte bouwplannen, die op de 2de hands markt opgescharreld zijn. Dat wordt dus bomen kappen, en vooral in meer waardevolle stukken groen.

Omdat Utrecht in weerwil van andersluidende beweringen van B&W weinig groen heeft, zou Utrecht het voorbeeld van Helsinki (hoofdstad van het boomrijkste land op het continent) mogen volgen: bouwplannen aanpassen aan het aanwezige groen in plaats van andersom.

In Helsinki worden voor bouwplannen verdraaid weinig bomen gekapt.

 

Den Haag lokt huismussen terug naar de stad

Gemeente Den Haag gaat huismussen teruglokken naar de stad door huismussennestkasten op te hangen.

Het aantal huismussen in Den Haag is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp leven nog grote populaties huismussen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Duurzaam Den Haag, de Groene Ruimte, gemeente Den Haag en de Haagse Vogelbescherming.

De huismus en zijn leefplekken, zoals nesten en schuilplaatsen, zijn beschermd via de Flora- en faunawet. Maar onder Haagse dakranden is steeds minder plek voor de vogels. De gemeente wil de vogels teruglokken door huismussennestkasten op te hangen. Medio juli worden de eerste tien nestkasten opgehangen. (Gemeente.nu, 6 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/7/Den-Haag-lokt-huismussen-terug-naar-de-stad-2830818W/

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

Nr. 38, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Fentener v Vlissingenkd 109 Utrecht (code HDSR3191)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Fentener v Vlissingenkd 109 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 12 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5590. Gepubliceerd op 12 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5590.html

Nr. 39, vanaf 1 januari 2016

Tijdelijke watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR3241)

Het waterschap heeft een tijdelijke vergunning (2016) verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 15 juli 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5812. Gepubliceerd op 15 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5812.html

Nr. 40, vanaf 1 januari 2016

Tijdelijke watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik- Frederik Hendrikstraat 104 Utrecht (code HDSR3318)

Het waterschap heeft een tijdelijke vergunning (2016) verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Op de locatie Frederik Hendrikstraat 104 in Utrecht, in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 15 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5814. Gepubliceerd op 15 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5814.html
Vinger aan de pols en doortastend optreden

‘Utrecht moet wildgroei rondvaarten aanpakken’

Utrecht wil exploitanten van rondvaartboten vanaf 2022 laten loten voor een vergunning. De stad heeft negentien vergunningen te vergeven, maar er zijn op dit moment veel meer botenverhuurders actief.

(Nieuws.nl, 14 juli 2016)

http://nieuws.nl/algemeen/20160714/utrecht-moet-wildgroei-rondvaarten-aanpakken/

Eerst de boel laten ontsporen, dan besluiten dat nog maar 6 jaar zo te laten en dan pas handelen.

Het stadsbestuur lijkt met zijn piemel te zitten spelen.

Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening (opnieuw ter inzage)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 juli gedurende zes weken voor een ieder opnieuw ter inzage ligt het op 26 mei 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Hoge Woerd, 1e herziening” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOGEWOERD1EHERZ-VA02.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten noorden van de rivierloop Leidsche Rijn en woongebied De Woerd, ten zuiden van het spoor tussen Utrecht en Den Haag, ten westen van de woongebieden Parkwijk en Langerak, en ten oosten van de wijk Vleuterweide en de kern De Meern.

De herziening van het bestemmingsplan Hoge Woerd heeft betrekking op een regeling voor het Castellum Hoge Woerd. De herziening regelt onder andere evenementen en geluid, detailhandel en zaalverhuur.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding (plankaart)de regels en de toelichting.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Op de verbeelding is de aanduiding castellumwal uitgebreid, zodat ook het paviljoen hier onder valt.

– Daarnaast is op de verbeelding de aanduiding specifieke vorm van verkeer- en verblijf-1 opgenomen om te verduidelijken dat het binnenterrein een openbare ruimte is.

– In artikel 1 van de regels is het begrip evenement aangepast.

– In artikel 4.1 van de regels is toegevoegd dat de functies evenementen, horeca en zaalverhuur niet zijn toegestaan boven op de omloop van de castellumwal.

– In artikel 4.1 is de regeling voor horeca uitgebreid. Horeca in de categorie A2 is toegelaten tot een oppervlakte van maximaal 115m2 en horeca in de categorie D1 is toegelaten met een oppervlakte van maximaal 300m2. Ook zijn bijbehorende terrassen toegelaten tot een maximale oppervlakte van 300m2”

– Artikel 4.4 van de regels met betrekking tot evenementen is aangepast. In totaal zijn 77 dagen per jaar evenementen toegelaten. Maximaal 60 dagen per jaar zijn 1000 bezoekers per dag toegestaan. Maximaal 15 dagen per jaar zijn 3500 bezoekers per dag toegestaan. Maximaal 2 dagen per jaar zijn 7000 bezoekers per dag toegestaan. Dit zijn bezoekers aan het Castellum en het evenement tezamen.

– De regeling voor het geluid tijdens evenementen is gewijzigd. Er is een eindtijd voor versterkt geluid toegevoegd. Ten opzichte van het ontwerp zijn maximaal 10 (in plaats van 20) dagen per jaar evenementen met een geluidsniveau categorie B (midden-categorie) toegelaten.

– In artikel 4.5 is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om 1500 bezoekers toe te laten in plaats van 1000 bezoekers indien de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte van een evenement laag is.

– In de toelichting is de paragraaf over het Rijksbeleid uitgebreid met de ladder van duurzame verstedelijking.

Het akoestisch onderzoek en het mobiliteitsonderzoek zijn beide aangepast.

– De paragraaf handhaving is aangepast met specifieke afspraken over handhaving van evenementen.

– De paragraaf over maatschappelijke uitvoerbaarheid is aangepast.

– De onderwerpen luchtkwaliteit en milieu-effectrapportage zijn toegevoegd aan de toelichting.

– In de bijlage van de toelichting zijn een beoordeling luchtkwaliteit en een memo over parkeren toegevoegd.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 36594. Gepubliceerd op 13 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36594.html

Lepeltje Lepeltje Utrecht

(……………..) Foodfestivals zijn eigenlijk altijd hartstikke leuk, gezellig en het eten is lekker, maar het is wel erg belangrijk voor mij dat het weer goed is, er voldoende publiek aanwezig is en ik vond persoonlijk de opstelling bij het Trek Foodtruck Festival in Nijmegen veel mooier. Dat kwam ook echt door de omgeving, het park Lepelenburg ademde minder sfeer, doordat het voornamelijk omgeven is met kille gebouwen en weinig bomen. Dus Lepeltje Lepeltje is ook hartstikke leuk, alleen door de setting bloeide het voor mij wel iets minder op dan ik verwacht had. (Fitonheels, 27 juni 2016)

http://fitonheels.nl/2016/06/27/lepeltje-lepeltje-utrecht/
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

De man die Eneco op de knieën kreeg

Interview | Leidsche Rijner Bart van den Heuvel is de man, die het grote en machtige Eneco vorige week op de knieën kreeg. Dankzij het hardnekkige verzet van de 38-jarige hoofdinkoper van een leasemaatschappij wordt het voor alle klanten van Eneco vanaf volgende maand een stuk goedkoper om van stadsverwarming af te komen. (…………………)

Is Eneco nu van u af?

Ik ben initiatiefnemer van de Stichting Stadsverarming. We kunnen ons nu op een beperkter aantal onderwerpen focussen. De geplande biomassacentrale in Utrecht heeft nog steeds niet onze voorkeur. We zijn tevens betrokken bij de oprichting van een landelijke stichting die wil gaan lobbyen voor betere wet- en regelgeving. Met name waar dit de portemonnee van de huishoudens met stadsverwarming raakt. De regelgeving die bepaalt hoe de tarieven worden vastgesteld, komt helaas uit Den Haag. Er klaar mee ben ik – en zijn we – de komende tijd dus nog zeker niet. Wel erg tevreden over het tot nu toe bereikte resultaat.” (AD.nl, 12 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/de-man-die-eneco-op-de-knieen-kreeg~ac7e73a7/

De gevaarlijkste straat van Nederland

Naar aanleiding van het RTL Nieuws dat de Amsterdamsestraatweg in Utrecht met 31 ernstige ongelukken in 2015 de gevaarlijkste straat is in Nederland, liet wethouder Van Hooijdonk weten dat de ASW tot aan de Marnixlaan binnenkort 30 km/uur wordt.

Dat er 30 km/uur zou moeten worden ingevoerd op de ASW stond al in de nota “Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg” 2014. Van Hooijdonk belooft dus iets wat in 2014 al had moeten gebeuren. Dat had waarschijnlijk enkele tientallen ernstige ongelukken gescheeld.

Van de reactie van Van Hooijdonk keek ik overigens wel even op, want mijn verzoek om 30 km/uur op de ASW in te voeren werd op 1 maart 2016 door de wethouder afgewezen met de simpele mededeling “Wij zien geen aanleiding om aan uw verzoek te voldoen”.

Mijn bezwaarschrift tegen de weigering om 30 km/uur in te voeren werd door Van Hooijdonk afgewezen op 8 juni. Op 10 juni heb ik daar beroep tegen ingesteld. Ben benieuwd wat de gemeente nu tegen dat beroep gaat aanvoeren nu Van Hooijdonk inmiddels heeft laten weten die 30 km/uur in te voeren.

Mochten er raadsleden zijn die de wethouder ter verantwoording willen roepen, dan heb ik daar wat vragen voor bedacht.

  1. Was de wethouder, toen ze op 1 maart 2016 het verzoek om 30 km/uur afwees, er wel van de hoogte dat dat al was beloofd in de nota “Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg” 2014?
  2. Was de wethouder, toen ze op 1 maart 2016 en op 8 juni 2016 het verzoek om 30 km/uur afwees er niet mee bekend dat er in 2015 31 ernstige ongelukken hadden plaatsgevonden op de ASW en dat de ASW de gevaarlijkste straat van Nederland is?
  3. Heeft de wethouder, toen ze besloot om een aantal verkeerslichten buiten werking te stellen op de ASW om het autoverkeer te bevorderen, er helemaal niet bij stil gestaan dat dat de ASW nóg onveiliger zou maken?
  4. Weet de wethouder eigenlijk wel wat zij heeft beslist of wat er uit haar naam wordt beslist? Denkt de wethouder wel eens na over belangrijke zaken als verkeersveiligheid? (Nieuws030.nl, 13 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-gevaarlijkste-straat-van-nederland/

Veiligheid evenementen opnieuw bekeken

Gemeenten en veiligheidsdiensten zullen na de aanslag met een vrachtwagen in Nice opnieuw kijken naar de beveiliging van evenementen in Nederland. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie heeft dat gezegd.

Dat zal onder meer gebeuren bij de Nijmeegse Vierdaagse die volgende week wordt gehouden. “Alles is tegenwoordig een wapen”, zei Akerboom op NPO Radio 1 over het gebruik van een voertuig voor een aanslag. Onder leiding van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof zullen alle betrokken diensten opnieuw kijken of de (meestal onzichtbare) beveiligingsmaatregelen afdoende zijn. (Gemeente.nu, 15 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/7/Veiligheid-evenementen-opnieuw-bekeken-2837043W/ en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=e98174bc-e5f0-4143-852d-a98be7297f01

Op de boulevard In Nice was niet eens sprake van een evenement, wel van een lang lint van traag lopende mensen, op weg van en naar een verder verwijderd vuurwerkevenement.

In Utrecht is een aanslag als in Nice even zo goed mogelijk, bijvoorbeeld bij evenementen op de Neude, op het Jaarbeursplein, in de parken. Maar ook in Tivoli-Vredenburg en op de zaterdagen op de Vismarkt.

Lastig te beveiligen. Een rustig en vooral realistisch verhaal van de burgemeester is wel het beste.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Aandacht voor integriteit raadsleden neemt toe

De aandacht voor integriteit van raadsleden en bestuurders bij gemeenten is toegenomen.

Bureaus Necker van Naem en Berenschot zien het aantal screeningen explosief stijgen, zo meldt BNR Nieuwsradio. Een screening moet vooral bekijken of het netwerk en (voormalige) functies van de toekomstige bestuurder geen risico vormen.

Volgens Hans Oostendorp, manager en adviseur bij Necker van Naem, is vooral de aandacht voor preventie enorm toegenomen. Gemeenten brengen bijvoorbeeld in kaart waar integriteitsrisico’s liggen voor politici. Met als mogelijk resultaat dat een wethouder een voor haar of hem riskant deel van de portefeuille afstaat.

Berenschot ziet ook een toename in het aantal onderzoeken naar aanleiding van misstanden, maar heeft daarover geen cijfers. Ook OIO (Onderzoeksraad Integriteit Overheid) en BIOS (Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector), die recent zijn opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders, herkennen een toegenomen aandacht voor integriteit bij gemeenten.

Deze toegenomen aandacht speelt niet alleen bij gemeenten, maar ook bij provincies, waterschappen en toezichthouders. Vooral in verkiezingsperiodes. (Gemeente.nu, 12 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/7/Aandacht-voor-integriteit-raadsleden-neemt-toe-2833493W/

Deze toegenomen aandacht is op zichzelf goed, maar het is een eendimensionale aandacht voor integriteit.

Onder integriteit wordt niet alleen verstaan het vrij zijn van corruptie, het niet naar zichzelf of naar een relatie toerekenen, maar er valt ook onder: doen wat men als raadslid behoort te doen, zoals kritisch zijn ten opzichte van gepresenteerde raadsvoorstellen, gevoerd beleid. Niet wegkijken.

Er zijn teveel raadsleden die aangeven niet voor hun taak toegerust te zijn, te weinig tijd te hebben, er geen verstand van te hebben. Ze           geven diegenen die men kritisch op de huid hoort te zitten, hoort te controleren, ongezien ongedekt krediet . (“Jemoet toch kunnen vertrouwen op …..” Nee, je behoort te controleren !)

Systematisch laat de raad na om onder zijn hiërarchische aansturing een degelijke ondersteuning neer te zetten, geen telefoonopnemers en dergelijke, maar relevant geschoolde, ervaren mensen die vooral in het beleidsvormingsproces datgene kunnen onderzoeken waar de raad geen verstand van heeft, geen tijd voor zegt te hebben. Dat kost wel wat, maar de werkwijze van nu ook kost door de aangerichte rampen waarschijnlijk nog meer. Zie bijvoorbeeld de vele financiële debacles die als de reis van Livingstone gaan: vage doelen die onderweg ook nog veranderen en al reizend uitzoeken waar het precies heen gaat.

Dit aspect van integriteit verdient evenzeer aandacht.

 

Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2016 Nr. 13

Verordening op de financiële bijdrage aan fracties

(raadsbesluit van 7 juli 2016)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 95422. Gepubliceerd op 14 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-95422.html

 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Utrecht.

VERORDENING VAN UTRECHT 2016 Nr. 12

REGLEMENT VAN ORDE voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad van de gemeente Utrecht

(raadsbesluit van 7 juli 2016)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 95405. Gepubliceerd op 14 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-95405.html

 

Commissiebrieven M&S

13-7-2016         Analyse Veiligheidsbeleving 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

15-7-2016         Voortgang Het Nieuwe Inzamelen

15-7-2016         Busbaan Dichterswijk

15-7-2016         Uitkomsten overleg taxi

13-7-2016         Beleid exploitatie Utrechtse wateren

12-7-2016         Europaweg, uitvoering motie 2016-154

12-7-2016        Samenwerkingsovereenkomst Stedin

12-7-2016         Stand van zaken n.a.v. motie 2016-27 zonnepanelen op corporatiedaken

12-7-2016         Zienswijzen Herijking provinciale structuurvisie en ruimtelijke verordening

11-7-2016         Beleidsregel huurdersparticipatie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Raadsbrieven

15-7-2016         Aanslagen Nice 14 juli 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 juli 2016

sinds 19 december 2003

Inhoud

–    Burgers voelen zich bedrogen
–    Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen

–    Een Huis voor Klokkenluiders in Utrecht

–    Stadhuis Utrecht krijgt genderneutrale toiletten. verdomd belangrijk, maar …

–    Video: burgemeester Utrecht: “Ik ben hier niet voor niets”

–    Nieuw busstation: taxi-chauffeurs boos op gemeente

–    Restaurant Karel V kookt niet voor daklozen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

o     Wat de gemeentesecretaris ontving ……………

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Bewoners zelf doorslaggevende factor bij energieverbruik van woningen

o     ACM veegt bezwaren tegen opsplitsen Delta en Eneco van tafel

o     Eneco verlaagt kosten afsluiten stadsverwarming

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     “Steeds meer en oudere bomen in Utrecht”

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

–    Echte misdaad loont

–    Nieuwe erfgoedwet

–    Utrecht kritisch op vuurwerk bij festivals

–    31 ongelukken, 35 gewonden: Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land

–    Ook in Utrecht wijken bedrijven voor woningen

–    Gemeenten investeren minder in grondexploitaties

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

Burgers voelen zich bedrogen

De Utrechtse bestuurscultuur is een’ karikatuur. Volgens bewoner Ben van Diest nemen ‘passanten’ de besluiten.

Ik denk dat marktkoopman Henk Bunschoten de spijker op de kop heeft geslagen met zijn opmerking (AD van 14 mei) over de miljoenensubsidie voor TivoliVredenburg: projecten ‘worden bedacht door mensen die hier niet vandaan komen’.

Toen mijn dochter twaalf jaar geleden werd geboren, ben ik naar Utrecht getrokken. En ik heb me de afgelopen periode hogelijk verbaasd en geërgerd over hoe het de gemeente Utrecht steeds weer lukt ‘zich de kaas van het brood te laten eten’, ‘achter het net te vissen’, ‘een te grote of een te kleinebroek aan te trekken’. Het is het al tijd net niet, vaak met kostbare gevolgen. En als iets welslaagt, dan gebeurt dat vaak op een manier waar niemand blij van wordt.

Passanten

Dat komt doordat Utrecht niet bestuurd wordt door Utrechters, maar door ‘passanten’.

Van de vele raadsleden die de stad de afgelopen tien jaren heeft gekend is het aantal dat zijn wieg in Utrecht had staan op twee handen te tellen. Wethouders komen van elders. Dat heeft belangrijke gevolgen.

Zo wordt de bevolking voortdurend gevraagd wat het vindt (zoals referendum, stadsgesprek, raadsinformatieavond, wijkbezoeken). Van dit hele inspraakcircus wordt de Utrechter niets wijzer. Uiteindelijk geven partijpolitieke overwegingen de doorslag! Bewoners voelen zich niet serieus genomen; hoor hoe Utrechters nog spreken over het fameuze referendum!

Toen ik in Utrecht West kwam wonen, waren grote groepen bewoners betrokken bij de stedelijke omwikkeling van Utrecht west. ‘Trek Lombok door naar het spoor!’ was de leus. Grote bijeenkomsten van bewoners met ambtenaren en belanghebbenden, compleet met tekeningen, maquettes en

presentaties. Twaalfjaar later is daar niets van over.

Niet alleen de bewoners staan voor joker, maar ook de ambtenaren. Goede ambtenaren ver trekken. (Nu ligt er een plan, compleet met kabelbaan, fluisterbootjes en reuzenrad. Een plan dat de Efteling eer zou aandoen. Utrecht is straks de enige stad ter wereld die een parkeerplaats laat ontsluiten met een fly-over.)

Wat is hieraan te doen? In eerste instantie mag je van bestuurders reflectie verwachten.Dat zij nadenken over de bestuurscultuur en de bestuursprocessen in Utrecht. Ook zou ik willen pleiten voor een door het AD samen met de Universiteit Utrecht te geven politiek-bestuurlijk jaarboek,

waarin wordt gereflecteerd op de bestuurlijke gang van zaken in Utrecht.

(AD, 2 juli 2016)

Ook Van Diest slaat met zijn verdere analyse de spijker op de kop, maar de door hem voorgestelde oplossing is het niet, is zelfs gevaarlijk. De lokale (digitale en papieren) pers bespaart op redactiekosten door persberichten van vooral het stadskantoor al dan niet ietwat bewerkt te recyclen. Daarmee komt men (hopelijk onbedoeld) in de buurt van His Masters Voice, het nabrauwen van het wat het zich plezierig presenterend autoritair bestuur de wereld instuurt. De lokale media zijn in verschillende mate van afhankelijk van het lokale bestuur.

De pers in Utrecht die een kritische functie vervult is vooral bij historici bekend.

Het gemeentebestuur moet zeer zeker de maat genomen worden, maar op een andere manier dan Van Diets voorstelt. Mede doordat een kritische pers ontbreekt moeten we het vooral doen met zelfevaluaties van het gemeentebestuur, evaluaties die zelden terugkijken op het aanvankelijk gestelde doel, als er überhaupt een doel was. Evaluaties vallen – wat een wonder – bijna altijd redelijk tot zeer goed uit. En dan hebben we nog de stapel kleurige boekjes, monitoren genoemd. Methodisch zijn die op geen enkele manier verantwoord. Er zijn zomaar wat cijfers en andere gegevens bij elkaar gedonderd. In veel gevallen kun je met weinig werk ook materiaal vinden dat de andere kant uitwijst dan de monitoren doen.

De monitoren roepen door inhoud en vormgeving een ‘feel good’-sensatie op en creëren een beeld dat wringt met de werkelijkheid en dat de Utrechter onwetend houdt over hoe er met zijn belangen wordt omgesprongen en hoe het belastinggeld wordt gebruikt. “Ignorance is strength – Onwetendheid is kracht”. (George Orwell – Nineteen Eighty-four).

Zou de raad het lef kunnen opbrengen om door middel van een gedegen publieksonderzoek (zeker niet het prutserige ‘Bewonerspanel’ waarmee de Universiteit Twente zakgeld verdient) het functioneren van het gemeentebestuur te laten onderzoeken? Het gemeentebestuur is er immers voor de burgers. Wordt gezegd.

Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen

Het vervangen van de straatstenen in de Cremerstraat door rood asfalt en de inrichting van de fietsstraat kost ons ruim een miljoen. Hoewel de totale schuld van de gemeente meer is dan één miljard euro, is er niet één fractie in de gemeenteraad die daar wakker van ligt.

De aanleg van de NOUW2 langs de A2 (tussen de Vleutenseweg en de op/afrit NOUW 1 Lage Weide) heeft ruim 8 miljoen gekost terwijl die nauwelijks wordt gebruikt. Je kunt immers net zo makkelijk de Atoomweg nemen die helemaal niet druk is.

Terwijl er bezuinigd wordt op de zorg, op schoolzwemmen, verkeerstuinen om kinderen te leren veilig aan het verkeer deel te nemen, op armoedebestrijding, op bibliotheken, wordt het geld met miljoenen tegelijk over de balk gegooid om asfalt aan te leggen waar dat helemaal niet nodig is. En geen raadslid dat daar problemen over maakt.

In het geval van de fietsstraat Cremerstraat komt er nog bij dat het voor fietsers uit Leidsche Rijn geen enkel probleem is om de Vleutenseweg te nemen. Qua afstand maakt dat niets uit en de Vleutenseweg heeft brede (geasfalteerde!) fietspaden. Met andere woorden, het is echt geldsmijterij om de Cremerstraat te herinrichten als fietsstraat.

De bewoners van de Cremerstraat zijn er in grote meerderheid helemaal niet blij mee. De Cremerstraat is een woonstraat waar kinderen nog veilig buiten kunnen spelen. De auto’s die er komen zijn van de bewoners. Door daar nu een drukke fietsstraat van te maken (met brommers!) is het gedaan met de rust en de veiligheid.

Waarom douwt de gemeente ondanks het verzet van de bewoners die fietsroute dan toch door? Daar zijn twee antwoorden voor. In de eerste plaats is het een prestigeproject van GroenLinks. Die heeft dat samen met de Fietsersbond bedacht en zich daar sterk voor gemaakt. En dus moet die fietsstraat er komen. Politiek prestige dus.

In de tweede plaats bedenken ambtenaren van ‘Stadsontwikkeling’ voortdurend projecten om hun budget op te maken, want als er aan het eind van het jaar wat overblijft beslist de gemeenteraad dat ze volgend jaar wel met minder toe kunnen.

Om kort te gaan: die fietsstraat is volkomen overbodig, slecht voor het milieu vanwege al dat asfalt, slecht voor de leefbaarheid. Het politieke belang van GroenLinks en het belang van Stadsontwikkeling (voldoende werk op de plank) maken echter dat die fietsstraat toch wordt aangelegd. Als de bewoners er niet tegen in opstand komen. (Alles over Utrecht, 8 juli 2016)

http://allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2016/juli/Fietsstraat_Cremerstraat_kost_een_miljoen_(2016-07-08).php

Een Huis voor Klokkenluiders in Utrecht

Vanaf 1 juli kunnen mensen die werkgerelateerde misstanden willen melden met hun verhaal terecht aan de Maliebaan.

Op 1 juli gaat het Huis voor klokkenluiders van start als een zelfstandig bestuursorgaan. Het is bedoeld voor mensen die in loondienst zijn, ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en kan ook onderzoek doen naar de meldingen. Op die manier wil de organisatie meewerken aan het beëindigen van de misstanden.

Meer informatie treft u vanaf 4 juli aanstaande aan op de website: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Contactgegevens: Telefoon: (088) 371 30 30 | E-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl | Bezoekadres: Maliebaan 72 te Utrecht.

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/57283/huis-klokkenluiders-aan-maliebaan/

Het Huis voor Klokkenluiders is een instituut dat bevoegdheden heeft om klokkenluiders te adviseren en onderzoek te doen naar misstanden van maatschappelijk belang in zowel de publieke als de private sector. Op 1 maart 2016 heeft het parlement definitief ingestemd met het wetsvoorstel voor oprichting van dit instituut.

In de oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel zou het Huis voor Klokkenluiders worden ondergebracht bij de Nationale ombudsman. In een daarop volgende versie, de zogenaamde novelle, is deze opzet gewijzigd naar oprichting van het Huis voor Klokkenluiders als een zelfstandig bestuursorgaan. Het Huis is dus geen onderdeel van de Nationale ombudsman.

https://www.nationaleombudsman.nl/Huis-voor-Klokkenluiders

Het Zelfstandig Bestuursorgaan heeft verzuimd zich in het Handelsregister te registreren.

Men is onder dak gegaan bij Stichting Tour Sous le Dom, een vreemdsoortige stichting die dikke vrienden is met het Utrechtse stadsbestuur. Het stadsbestuur past de Stichting Tour Sous le Dom in bij stadspromotie. Utrechtse klokkenluiders kunnen zomaar van Zanen, die vooral doende is met eigen en Utrechts glorie, op de trap van Sous le Dom tegenkomen.

Een slimme zet kan deze huisvestingsbeslissing niet genoemd worden.

Verdomd belangrijk. Maar zou iemand zich eens willen bekommeren over het nog grotere percentage Utrechters dat al jaren net onder of boven de armoedegrens zit?

Stadhuis Utrecht krijgt genderneutrale toiletten

De gemeente Utrecht gaat alle toiletten op het Utrechtse stadhuis ‘genderneutraal’ maken. Er zullen geen specifieke mannen- en vrouwentoiletten meer zijn.

Dit meldt het Utrechtse raadslid van D66 Anne-Marijke Podt op de website van de partij. Volgens Podt voelt 1 tot 4 procent van de bevolking voelt zich niet eenduidig man of vrouw. ‘Zij worden er bij elk wc-bezoek mee geconfronteerd dat zij niet in één van de standaard hokjes passen. Voor de meeste mensen lijkt dit niet zo’n probleem, maar voor een kleine groep is het wel degelijk een issue.’

De ervaringen met de genderneutrale toiletten worden na een paar maanden geëvalueerd en besproken. Als de ervaringen goed zijn, worden de algemene toiletten ook ingevoerd in het Stadskantoor en andere gemeentelijke panden. D66-raadslid Anne-Marijke Podt: ‘Het maakt niet uit in welk hokje je past. Genderneutrale toiletten op het Stadhuis zijn een mooie eerste stap. En laten we het ook vooral niet groter maken dan het is; het gaat om het aanpassen van een paar bordjes. Maar voor een klein groepje mensen is dit een heel belangrijk signaal.’

De motie van D66 werd in de Utrechtse gemeenteraad breed gesteund en overgenomen door wethouder Paulus Jansen (SP) van het college. (Binnenlands Bestuur, 1 juli 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/stadhuis-utrecht-krijgt-genderneutrale-toiletten.9542101.lynkx

Video: burgemeester Utrecht: “Ik ben hier niet voor niets”

De Tour de France is begonnen. Vorig jaar ging het belangrijkste wielerevenement nog in Utrecht van start en burgemeester Jan van Zaanen van de Domstad was nu ook aanwezig bij het Grand Départ. En niet zomaar: “Ik ben hier niet voor niks, als u begrijpt wat ik bedoel”, aldus de burgemeester.

Geruchten gaan al langer dat Utrecht bezig is om de start van de Vuelta naar Utrecht te halen. Of dat ook echt zo is, laat Van Zaanen niet los. Maar hij zei wel: “Ik vind wel dat je als Utrecht moet kijken of er nog een nieuwe kans is.”

Mocht de Ronde van Spanje inderdaad naar Utrecht komen, dan heeft de stad een primeur te pakken. Nog nooit heeft een stad alle drie de grote rondes (Tour de France, Giro D’Italia, Vuelta) binnen haar gemeentegrenzen gehad. Dat zou nu wel het geval zijn. (RTLNieuws.nl, 2 juli 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/sport/algemeen/video-burgemeester-utrecht-ik-ben-hier-niet-voor-niets

Nee, wij begrijpen niet wat hij bedoelt. Utrecht heeft heel veel sores, toegedekt onder propaganda die het tegenovergestelde moet doen geloven. Dáár zouden de leden van B&W zich mee bezig moeten houden.

Nieuw busstation: taxi-chauffeurs boos op gemeente

Boze taxichauffeurs hebben zaterdagmiddag een klein uur het nieuwe busstation bij het Beatrix-theater in Utrecht geblokkeerd. De chauffeurs zijn woedend op de gemeente. Ze eisen         betere standplaatsen rond het centraal station. Klanten kunnen de taxi’s achter het tramstation niet vinden, is de kritiek. (AD.nl, 2 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuw-busstation-taxi-chauffeurs-boos-op-gemeente~a328d3b2/

Indien de gemeente dik op taxi’s zou inzetten, kwaliteitstaxi’s die flink wat bagage kunnen meenemen, en een voelbaar lager tarief hebben (bij een lager tarief minder stilstand) dan zouden er heel wat particulieren hun auto van de hand doen. De gemiddelde particuliere auto rijdt immers niet zo veel.

Restaurant Karel V kookt niet voor daklozen

Restaurant Karel V in Utrecht ziet af van een diner voor daklozen. Afgelopen winter daagden collega’s van restaurant Podium onder de Dom de koks van het toprestaurant uit om hun benefietdiner tijdens Kerstmis over te nemen.

Die handschoen wordt niet opgepakt, maar het chique restaurant en hotel benadrukt wel andere maatschappelijke projecten te steunen, zoals ‘Eet met je Hart’. Daarvoor krijgen enkele tientallen eenzame ouderen binnenkort een gezellige middag bij Karel V aangeboden. (RTV Utrecht, 1 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493295/restaurant-karel-v-kookt-niet-voor-daklozen.html

Mensen structureel aan voldoende betaald werk helpen is veel belangrijker dan éénmaal een chique hap. Overigens heeft een heel groot deel van het Utrechtse horecapersoneel ‘weggooibanen’ die ook nog slecht betaald worden.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

Binnen de EU is een akkoord gesloten over een nieuwe Europese Richtlijn om verdergaand luchtvervuiling aan te pakken en voor schonere lucht te zorgen. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging moet daardoor in 2030 zijn gehalveerd.

Dat gebeurt door plafonds op te leggen voor stoffen (onder andere fijnstof, stikstof en ammoniak) die een groot effect hebben op het welzijn van mensen.

De nieuwe Richtlijn zal een vermindering betekenen van de hoeveelheid verontreiniging die binnen de EU door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. Lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. De nieuwe Richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Dit leidt tot een aanzienlijke gezondheidsverbetering in Europa.

Lidstaten krijgen ook een verplichting een nationaal reductieprogramma op te stellen om zeker te zijn dat de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden. De Europese Commissie beoordeelt de voortgang en kan zo nodig lidstaten aanspreken op het uitblijven van (voldoende) resultaat. (Verkeersnet.nl, 30 juni 2016)
http://www.verkeersnet.nl/19527/europees-akkoord-tegen-luchtvervuiling-moet-leiden-tot-halvering-sterfgevallen/

Wat de gemeentesecretaris ontving ……………..
Aan alle Nederlandse gemeenten
t.a.v. de gemeentesecretaris
Betreft: Standpunt Longfonds over houtrook ten behoeve van de VNG- enquête
Amersfoort, 23 juni 2016

Geachte gemeentesecretaris,

 

Het Longfonds volgt met belangstelling de ontwikkelingen binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en haar leden omtrent de aangehouden motie aanpak houtrook ingediend door de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het Longfonds waardeert het dat de VNG zich in het onderwerp verdiept en u daarover bevraagt. In de enquête wordt u gevraagd naar de mate van overlast die burgers in uw gemeente ervaren, naar uw behoefte aan een instrumentarium en naar uw wens ten aanzien van (landelijk) beleid. Het Longfonds vindt een instrumentarium en landelijk beleid gewenst.

 

Het Longfonds vindt het hoog tijd dat gemeenten adequate handvatten krijgen om gezondheidsschade door houtrook te voorkomen. Daarnaast is ook landelijk beleid nodig om de problematiek aan te pakken. Uit onze contacten met gemeenten én met mensen die overlast ondervinden van houtrook, blijkt dat het daaraan nu ontbreekt. Hierdoor wordt de gezondheid van mensen die ziek worden van de rook van hun buren niet afdoende beschermd door de overheid.

 

Houtrook maakt ziek

Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haardeni en dit aantal neemt toe vanwege het duurzame en goedkope imago van houtstook. Ook blijft de overlast niet langer beperkt tot het traditionele stookseizoen in de wintermaanden. Door de huidige overheidssubsidie op pelletkachels, kiezen mensen vaker voor een cv-ketel op pellets. Deze emitteert het hele jaar door ziekmakende stoffen. Daarnaast nemen ook vuurkorven en terrashaarden toe in populariteit. Het CBS berekende dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrookii. Onze verwachting is dat dit aantal door de genoemde ontwikkelingen snel stijgt.

 

Luchtvervuiling kan mensen ziek maken. Het RIVM iiigaat ervan uit dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s) en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

 

Er zijn één miljoen mensen met een longziekte in Nederland. Zij zijn gevoeliger voor houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met een hart- en vaatziekte en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze ‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie wordt slechter. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur al uit is. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven.

De gevolgen zijn voor deze mensen snel merkbaar, maar blijven niet tot hen beperkt. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker zelf. Lokaal kunnen de risico’s hoog oplopen.

 

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zo af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om steeds te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.

 

Tientallen mensen die ziek worden door de houtrook van hun buren melden zich jaarlijks bij het Longfonds. Zonder uitzondering hebben ze de ervaring dat de gemeente hen niet kan helpen. Door alle activiteit op sociale media rond dit onderwerp, zien we dat dit het topje van de ijsberg is. Gemeenten rapporteren ons dat zij inderdaad niet over de juiste instrumenten beschikken om mensen te kunnen helpen.

 

Het Longfonds wil de gezondheidsschade van houtrook voorkómen, met name bij gevoelige groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen.

 

Stel gezondheid centraal in aanpak houtrookoverlast

Het Longfonds wil dat gezondheid het uitgangspunt is van het gemeentelijk beleid omtrent houtrook. Het Longfonds is blij met de motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het is een mooie stap in de goede richting. Het Longfonds is er van overtuigd dat zowel gemeenten als burgers geholpen zijn met een instrumentarium en landelijk beleid.

Maatregelen die wij aanbevelen zijn:

  • Stop de landelijke subsidie op pelletkachels. Door de subsidiëring wordt het hele jaar door gestookt, dat is een ongewenste situatie.
  • Stel een stookverbod in voor het stoken op hout zowel binnen als buiten bij bepaalde weersomstandigheden (windstil weer en mist). Stel BOA-tijd beschikbaar voor handhaving.
  • Richt houtrookvrije nieuwbouwwijken in, waar in de huizen ook achteraf geen rookkanaal mag worden ingebouwd.
  • Maak beleid waarin gezonde energiekeuze wordt gestimuleerd en stoken op hout actief wordt ontmoedigd, zoals een landelijke sloopregeling voor houtkachels en een aanschafsubsidie voor gezonde alternatieven.
  • Start- en steun gemeentelijke duurzame initiatieven met burgers bijvoorbeeld voor wijken waar gezamenlijk zonneboilers worden aangeschaft.
  • Houtrook heeft onterecht een duurzaam imago, geef landelijke en lokale voorlichting over de schadelijke gezondheidseffecten.

 

Voor meer informatie, zie onze website www.longfonds.nl/gezondelucht of neem contact op met Christine Strous, projectleider buitenlucht bij het Longfonds, (06) 51 49 21 74, christinestrous@longfonds.nl

 

Hoogachtend,

(Brief van 23 juni 2016)  Zie bijlage.

Het Utrechtse gemeentebestuur (B&W en Raad) heeft zich tot dusver nauwelijks bekommerd om een structurele en betekenisvolle verbetering van de gezondheidssituatie van de Utrechters. Er is veel symbool- en uitstelbeleid. Dat mag wel anders.

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

2030: Claims van de gemeente m.b.t. energiebesparing blijken niet te kloppen

Bewoners zelf doorslaggevende factor bij energieverbruik van woningen

Energielabels krijgen pas betekenis wanneer ze worden gekoppeld aan werkelijke in plaats van aan theoretische verbruiksgegevens, stelt promovenda Daša Majcen.

Die koppeling is ook duidelijker voor bewoners en kan leiden tot meer bewustwording.

Energielabels zijn in Nederland de belangrijkste etiketten voor de energieprestaties van woningen,

maar feitelijk zeggen ze weinig. Aan de hand van de labels zijn alleen de thermische waarden van

woningen met elkaar te vergelijken. Veel factoren, waaronder de gezinssamenstelling en hoe bewoners hun woning verwarmen, worden onterecht als vaststaande

gegevens gezien”, constateert OTB-onderzoekster Daša

Majcen, die in april 2016 cum laude promoveerde op energieverbruik van gerenoveerde woningen.

Werkelijke besparingen blijven achter bij theoretische besparingen.

Voor haar proefschrift over het verschil tussen verwacht en werkelijk energieverbruik en energiebesparing door Nederlandse huishoudens analyseerde Majcen de gegevens van meer dan 200.000 woningen met als doel de oorzaken van die verschillen te achterhalen. Zulke grote steekproeven zijn in Nederland niet eerder hiervoor gebruikt en ze geven resultaten die representatief zijn voor de hele woningvoorraad. Daarnaast gebruikte de promovenda informatie die ze verkreeg uit een analyse van de effectiviteit van hoofdstedelijke subsidies aan woningcorporaties voor energierenovatie van hun huurwoningen, die ze uitvoerde in opdracht van de Rekenkamer Amsterdam. De hoofdvraag van dat onderzoek was of een verbetering aan de woning die recht

geeft op een gunstiger energielabel, werkelijk leidt tot minder energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot. Ze voerde daarvoor een steekproef uit onder een kleine veertigduizend sociale huurwoningen door de database met energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te koppelen aan de energiedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook onderzocht zij de

werkelijke energiebesparing in ruim 600.000 gerenoveerde woningen op basis van de SHAERE-database van Aedes.

Deze studie liet zien dat de werkelijke besparingen in op hoog niveau gerenoveerde woningen sterk achterblijven bij de theoretische besparingen. In dit onderzoek analyseerde ze ook de werkelijke energiebesparing van verschillende renovatiemaatregelen. Enkele van die maatregelen pakten gunstiger uit dan verwacht, maar de meeste andere niet. (bk.tudelft.nl, 2de kwartaal 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_26/kwartaalblad_O_O_2016_2.pdf

De bevindingen doen vermoeden dat de claims van de gemeente Utrecht over toekomstige energiebesparing in de gemeente niet kloppen.

De gemeente moet vooral focussen op gedragsverandering van zijn burgers. Dat gedragsverandering bijna niet lukt door website, folder of perspresentatie, verwijzen naar een bevriend adviesbureau of telefonische beïnvloeding van achter het gemeentelijk bureau, dat kan als vaststaand worden beschouwd. De gemeente zal zijn burgers met inzet van consulenten moeten opzoeken, wanneer de burgers thuis zijn. Het vereist een ander type ambtenaar, met kennis behept, die ‘de straat’ op wil gaan.

 

ACM veegt bezwaren tegen opsplitsen Delta en Eneco van tafel

Energiebedrijven Delta en Eneco moeten worden opgesplitst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bezwaren van beide bedrijven tegen de verplichte splitsing van tafel geveegd.

Delta moet uiterlijk 30 juni volgend jaar zijn opgedeeld in een netbeheerder en een energieleveringsbedrijf, laat de toezichthouder dinsdag weten. Voor elke week vertraging moet een boete van 1,5 miljoen euro worden betaald, tot een maximum van 30 miljoen euro.

Al in 2008 is wettelijk vastgelegd dat energiebedrijven geen eigen transportnet meer mogen hebben. Delta verzette zich tegen de opsplitsing, omdat het last heeft van de lage stroomprijzen en de inkomsten van de energielevering niet kan missen bij de andere helft van de onderneming.

Ook vrezen zowel Delta als Eneco na een splitsing te worden opgeslokt door een groot buitenlands bedrijf, zoals dat met Nuon en Essent gebeurde. Delta kreeg eerder al uitstel van de ACM.

Een woordvoerder van het Zeeuwse bedrijf laat weten dat door de beslissing van de ACM nu niets verandert voor het bedrijf. ”We hadden ons al ingesteld op die termijn en die blijft nu overeind.”

Verkoop

In reactie op de aankomende splitsing zette Delta zichzelf in de etalage, maar de verkoop wil nog niet echt vlotten. Er wordt nu ook gekeken naar een verkoop van losse onderdelen.

Delta is samen met Eneco het enige bedrijf in Nederland dat nog stroom opwekt én beschikt over eigen kabels voor de levering van elektriciteit. Eneco moet uiterlijk 1 februari zijn opgesplitst.

(Nu.nl, 5 juli 2016)

http://www.nu.nl/economie/4288275/acm-veegt-bezwaren-opsplitsen-delta-en-eneco-van-tafel-.html

De kans is groot dat de consument door het liberale zakkenrollen meer gaat betalen dan wanneer e.e.a. in één hand zou zijn. In de nieuwe situatie willen er twee van de tegenvallende dienstverlening plukken.

 

Eneco verlaagt kosten afsluiten stadsverwarming

Energiebedrijf Eneco verlaagt de kosten voor het afsluiten van stadsverwarming van 3500 euro naar 423. De verlaging komt onder meer nadat Utrechter Bart van den Heuvel stevige kritiek uitte op de hoge kosten die de energiemaatschappij daarvoor in rekening brengt.

Van den Heuvel wil af van de stadsverwarming om over te kunnen stappen op een duurzamere manier van verwarming. Hij zei begin dit jaar naar de rechter te stappen. De Utrechter begon het platform StadsverARming en wilde Eneco zo dwingen om hem tegen geringe kosten af te sluiten van de stadsverwarming. De 3500 euro die het energiebedrijf daar voor vroeg, vond Van den Heuvel absurd hoog.

Tevreden

Van den Heuvel is blij met de verlaging. “Ik ben tevreden. Ik heb een jaar lang strijd gevoerd met Eneco, maar als ik het resultaat zie is dat het waard geweest. Het is een overwinning”, zegt hij tegen RTV Utrecht.

De verlaging geldt voor alle huizen die Eneco voorziet van stadsverwarming. Dat is een derde van alle stadsverwarmingen in Nederland. “Ik heb nu nog stadsverwarming, maar vanaf 1 augustus kan ik er tegen een redelijk bedrag van af. Eerst was het een bizar bedrag, welke dienst in Nederland kun je niet gratis of tegen een redelijk bedrag afsluiten? Dit is vergelijkbaar met het afsluiten van een gasaansluiting.”

Kritiek

De discussie rondom stadsverwarming leidde tot flinke kritiek op het Utrechtse stadsbestuur. Zo werd eerder dit jaar bekend dat de voorziening een stuk minder efficiënt is dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambtenaren wisten daar al langer van, maar lieten dit niet weten aan bewoners.

Niet klaar

“Ik ben een jaar geleden begonnen met een website om dit probleem aan te kaarten”, zegt Van den Heuvel. Dat is uitgegroeid tot een platform tegen dit soort praktijken. Het probleem met Eneco was het meest schrijnende. Ik ben blij dat dit is opgelost en ik hoop dat het een voorbeeld is voor andere problemen.”

Van den Heuvel is nog niet helemaal klaar met zijn strijd: “Er moet een landelijke stichting komen om alle misstanden rondom stadsverwarming op te lossen. Er zijn veel lokale initiatieven van bewoners. Zo zijn er in Den Haag problemen met lekkages in de leidingen van de stadsverwarming. Die mensen wordt geadviseerd niet in hun kruipruimte te komen vanwege de kans op heet water dat lekt. Die problemen gaan we hier in Utrecht ook krijgen als de leidingen ouder zijn. Voor die landelijke stichting wil ik me sterk maken.” (RTV Utrecht, 6 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499180/eneco-verlaagt-kosten-afsluiten-stadsverwarming.html

Bravo Bart

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

“Steeds meer en oudere bomen in Utrecht”

Het aantal bomen dat de gemeente Utrecht beheert is de afgelopen jaren gestaag toegenomen tot bijna 160.000. Daarnaast telt de stad meer volwassen bomen. Bij nieuwe aanplant plant de gemeente waar mogelijk grotere bomen. Daar waar bij herinrichtingen bomen geveld moeten worden, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om bomen te verplaatsen. Deze acties en zorgvuldig beheer van het Utrechts groen leveren resultaat op, zo blijkt uit de evaluatie van het Bomenbeleid over de periode 2013-2016. (Persbericht Gemeente Utrecht,8 juli 2016)

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/steeds-meer-en-oudere-bomen-in-utrecht/

Zie: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=2080fbb8-5e25-46ab-b509-b9c3af82aad7

Daar valt wat op af te dingen. Volgt later.

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

Nr. 35 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeenten Bunnik en Utrecht (code KEUR_1075778, zaak: 3030)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie in de gemeenten Bunnik en Utrecht. Dit besluit is verzonden op 6 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5438 Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5438.html

Nr. 36 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Vedergraslaan 7 Vleuten (code 1072102)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor a. het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Vedergraslaan 7 in Vleuten, in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 1 juli 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5429. Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5429.html

Nr. 37 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven;- Rietkamp 2 Odijk (code 1070929)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven;Op de locatie Rietkamp 2 in Odijk, in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 1 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5431. Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5431.html

Wie zou het varen ten westen van de Waterlinieweg vergunnen?

De Vrienden van Amelisweerd hebben de beste positie om tegen het aantasten van het gebied op te trekken.

Voor alle pretvergunningen sinds maart 2013, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Waterschapsblad&vrt=kromme+rijn&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode&spd=20100101&epd=20160707&sdt=DatumPublicatie&pnr=1&rpp=10&_page=12&sorttype=1&sortorder=4

Echte misdaad loont

Het strafrecht was ooit bedoeld om burgers te beschermen. Beschermen tegen schurken die roven, stelen, verkrachten en moorden.

In Nederland worden pakweg 150 mensen per jaar vermoord. Uit een recent historisch onderzoek naar 7493 in Nederland woonachtige slachtoffers van moord en doodslag in de periode 1911–2002 blijkt dat de kans om vermoord te worden vooral in de periode 1965–1990 substantieel is toegenomen.

Volgen de Enquête Slachtoffers Misdrijven van het CBS worden in ons land jaarlijks pakweg 6,5 miljoen delicten gepleegd, waaronder 1,6 miljoen tegen personen, 2,7 miljoen diefstallen en 1,9 miljoen vernielingen. Met name winkeldiefstallen en fietsdiefstallen nemen hand over hand toe.

De waarheid is, zo moeten we dus vaststellen, dat de overheid ons land niet veiliger maakt. Bepaald niet, denk ik soms, want zo nu en dan lees je dat de politie weer een burger van allochtone afkomst heeft doodgeschoten of verwurgd.

Volgens Abram de Swaan (Huizingalezing 2003) is de moderne overheid veruit de grootste moordenaar, gemeten naar het aantal onschuldige burgerslachtoffers. Het moorden door middel van drones, waar de VS onder Obama zich op heeft toegelegd, was toen nog niet aan de orde. Ook de bombardementen op Irak en Syrië niet.

Met zo’n beroerde staat van dienst moet de overheid alle zeilen bij zetten om de burger ervan te overtuigen dat het echt nodig is miljarden uit te geven om onze veiligheid te garanderen. Én om duizenden verboden aan de burger op te leggen. Zoveel, dat het volstrekt onmogelijk is die allemaal te kennen en ze niet per ongeluk te overtreden.

Om te laten zien dat de gemeente, justitie en politie er alles aan doen om criminaliteit keihard aan te pakken is het vervolgings- en handhavingsbeleid erop gericht om zoveel mogelijk overtredingen vast te stellen en boetes op te leggen. Dat laatste om te laten zien dat vervolging en handhaving niet alleen wat kost maar de overheid ook geld oplevert.

Omdat het makkelijk scoren is met vergrijpen waarvan het bewijs makkelijk rond te krijgen is, wordt voornamelijk tegen overtredingen en misdrijven opgetreden waarbij de ernst van het vergrijp alleen bestaat uit makkelijk aan te tonen overtreding van regels, door de overtreding waarvan eigenlijk niets of niemand kwaad wordt gedaan.

Formulier niet goed ingevuld, 1200 euro boete. Mevrouw had niet gemeld dat ze af en toe gratis en voor niets een SOS-hondje verzorgde: strafkorting want ze had gehandeld in strijd met de aan de bijstand verbonden informatieplicht. Huisuitzetting, want mevrouw had niet tijdig een adreswijziging gestuurd aan Burgerzaken.

  1. had zelf een ondergrondse brandstoftank van 2000 liter verwijderd: 6000 euro boete. Dat had een gecertificeerd bedrijf moeten doen en er had een vergunning aangevraagd moeten worden. B wist dat niet. Jammer, maar elke burger hoort de wet te kennen. Wat voor schade heeft B aangericht? Niets, maar zo is de wet nu eenmaal.

Aangiften van diefstal, bedreiging, verkrachting, daar wordt zelden iets mee gedaan, want de opheldering daarvan is moeilijk en tijdrovend. Klagen en aangiften doen tegen onterecht optreden van de overheid en gewelddadig optreden van de politie is zinloos, want voor de overheid geldt strafrechtelijke immuniteit.

Kortom, de grootste kans om vervolgd en beboet te worden heeft de fatsoenlijke burger die zich van geen kwaad bewust is omdat hij onmogelijk alle regeltjes kan kennen en zich ook nog eens makkelijk laat intimideren door ambtenaren en politie. En de echte boeven die onze veiligheid bedreigen? Daar komen er steeds meer van, want de pakkans bij het grote werk is maar klein en misdaad loont.

(Nieuws030.nl, 6 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-echte-misdaad-loont/

Nieuwe Erfgoedwet

Door de Erfgoedwet die per juli in werking treedt, krijgen gemeenten bij een beoogde vervreemding van gemeentelijk cultuurgoed of een verzameling nieuwe verplichtingen.

Deze wet gaat over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed: zowel cultuurgoederen en verzamelingen als monumenten en archeologie. Zij vervangt een aantal wetten zoals de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit, zo meldt de VNG.

Vervreemding

De Erfgoedwet kent een aantal nieuwe bepalingen, zoals het vaststellen van een gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook wat vervreemding betreft: B&W zijn verplicht om het bekend te maken als ze van plan zijn om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden. Zij moeten de kans bieden om zienswijzen in te dienen en – bij het vermoeden van landelijke betekenis – een adviescommissie van deskundigen inschakelen.

Lokale gevolgen

De wet bevat ook diverse veranderingen met lokale gevolgen. Zoals vervanging van de landelijke aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten door een Rijksinstructie aan gemeenten. De minister van OCW kan voortaan wel te beschermen ensembles aanwijzen. Een tegemoetkomingvoor excessieve opgravingskosten van het Rijk aan gemeenten vervalt. Er is hiervoor een beperkte tegemoetkoming in het gemeentefonds. En er komt (tijdelijk) een landelijk fonds of subsidieregeling voor archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

Museale cultuurgoederen

Voorts wordt de opgravingsvergunning vervangen door een archeologie-certificaat. De minister van OCW wordt verantwoordelijk voor alle museale cultuurgoederen van de Staat. De rijksmusea die deze vaak beheren gaan hun beheersgelden los van de andere publieke middelen ontvangen. (Gemeente.nu, 1 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/7/Nieuwe-plichten-voor-gemeenten-door-Erfgoedwet-2827603W/

De Erfgoedwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2016-07-01

Besluit Erfgoedwet Archeologie http://wetten.overheid.nl/BWBR0037866/2016-07-01

Utrecht kritisch op vuurwerk bij festivals

Het afsteken van vuurwerk bij festivals en evenementen in Utrecht is niet meer vanzelfsprekend. De gemeente en de plaatselijke politiek worden steeds kritischer.

Deze week werd bekend dat het vuurwerk bij aanvang van de Piekenkermis op de Maliebaan voor het eerst sinds vele jaren niet doorgaat.
Maar ook bij popfestivals zoals Lief en Zomerkriebels en op Koningsdag is het afsteken van vuurwerk geen vanzelfsprekendheid meer. De belangen van de buurt en de natuur worden zorgvuldig afgewogen, laat de gemeente weten.
Weerstand
De gemeente Utrecht heeft er bij de organisator van de Piekenkermis op aangedrongen dit jaar geen vuurwerk af te steken, omdat er in de buurt weerstand is.

Volgens organisator Job de Voer van de Piekenkermis had de gemeente er aanvankelijk geen problemen mee, maar is men gezwicht voor de kritische leden van de Stichting Behoud Lepelenburg. Deze stichting van omwonenden staat op gespannen voet met de gemeente, vanwege de vele festivals die er in het park worden toegestaan.

De Stichting Behoud Lepelenburg heeft bezwaar gemaakt bij het college tegen de vuurwerkshow, omdat zo’n show de vele vogels en vleermuizen in het park verstoort.

Konijnen

,,We hebben in het park twintig soorten vogels en veel vleermuizen en die willen we daar graag behouden”, zegt Jan Verheugen namens de stichting. ,,De konijnen, die hier voorheen liepen, zijn al gevlucht voor alle drukte. Laten we ervoor zorgen dat de vogels blijven.”

Fractievoorzitter Eva van Esch van de Partij voor de Dieren is blij met het afblazen van de vuurwerkshow. ,,We hebben er aardig wat druk op gezet bij het college. Zeker in het broedseizoen moet je de vogels niet storen. Wij zullen er ook bij Zomerkriebels en op Koningsdag bij de gemeente op aandringen om vuurwerk aan banden te leggen.”

Fractievoorzitter Steven de Vries van GroenLinks is niet voor een totaal verbod, maar wel voor zeer selectief gebruik van vuurwerk bij festivals.

Op de vlucht

,,Ik hoorde dat door het vuurwerk bij festival Lief bij de Strijkviertelplas vogels en wilde dieren massaal op de vlucht slaan,” vertelt De Vries. ,,Dat moeten we niet willen.” D66, de grootste fractie in de gemeenteraad, kon gisteren nog geen standpunt formuleren.

Bij vuurwerkshows waarbij niet meer dan 200 kilo aan vuurwerk wordt afgestoken, heeft de gemeente geen bevoegdheid om die te verbieden. Bij meer dan 20 kilo theatervuurwerk kan de burgemeester dat wel. (AD, 6 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrecht-kritisch-op-vuurwerk-bij-festivals~abd2ab4f/

31 ongelukken, 35 gewonden: Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land

Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gebeurden in 2015 minstens 31 ernstige ongelukken. Daarbij raakten zeker 35 mensen gewond. Eén van de kruisingen is bovendien het een-na-gevaarlijkste kruispunt van Nederland. Alles bij elkaar maakt dat de straat de gevaarlijkste van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van Buurtfacts van RTL Nieuws, op basis van gegevens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal werden meer dan 18.000 ongelukken geregistreerd, waarbij ten minste één persoon gewond raakte of overleed. (…….)

In 2015 zijn meer dan 8000 ongelukken op kruispunten gebeurd. Minstens 144 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 9000 mensen raakten gewond. (…….)

Op zeven verschillende kruispunten gebeurden zeven ernstige ongelukken. De twee kruispunten met de meeste gewonden (9) liggen allebei in Utrecht. Het gaat om het kruispunt van het Pascalplein met de Carnegiedreef en de kruising Amsterdamsestraatweg, Marnixstraat en St.-Josephlaan.

Voor buurtbewoners is het geen verrassing dat de Amsterdamsestraatweg als gevaarlijkste straat uit de bus komt. Verschillende bewonersgroepen zijn actief om de verkeerssituatie aan te passen. Volgens de buurtbewoners rijden auto’s, die er 50 kilometer per uur mogen, op verraderlijke stukken van de straat soms wel 100 kilometer per uur. Omdat het juist lijkt dat de weg breed genoeg is, ontstaan onveilige situaties.

Auto ramt wachtkamer

Arvid Dam, die op de straat een mesologiepraktijk heeft, schreef als voorzitter van de ondernemersvereniging een brandbrief aan de gemeenteraad. Vorige maand reed een auto na een botsing door de ruit van zijn wachtkamer. “Een paar minuten voor het ongeluk zat er nog een moeder met haar drie weken oude baby. Toen de auto de wachtkamer binnenreed, was zij gelukkig net weg”, schrijft Dam aan de gemeenteraad.

De gemeente Utrecht zegt tegen RTL Nieuws het beeld van een gevaarlijke straat te herkennen. Daarom heeft wethouder van Verkeer Lot van Hooijdonk aangekondigd dat het stuk van het centrum tot aan de Marnixlaan binnenkort een 30 kilometer-zone wordt. (RTL Nieuws, 1 juli 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/31-ongelukken-35-gewonden-utrecht-heeft-de-gevaarlijkste-straat-van-het-land

Ook in Utrecht wijken bedrijven voor woningen

Net als in Amsterdam zet Utrecht druk op bedrijven om te verhuizen zodat er ruimte komt voor woningbouw. De gemeente en de provincie Utrecht betalen samen € 430.000 aan de autospuiterij van garage Sham en de meubelspuiterij Pastoefabriek zodat ze vertrekken van voormalig bedrijventerrein Rotsoord. Het zijn beide bedrijven die milieuhinder veroorzaken en daarom woningbouw belemmeren.

(………….) Zowel in Amsterdam als Utrecht is de druk op de woningmarkt groot. Met name huishoudens met een middeninkomen hebben grote moeite betaalbare woonruimte te vinden. Daarom zoeken de steden naarstig naar plekken waar nog woningen gebouwd kunnen worden. (……)

In de achtergebleven panden van de auto- en meubelspuiterij in Utrecht komen 200 woningen, de Hogeschool voor de Kunsten, creatieve bedrijven en horeca. De gemeente wil dat het voormalige bedrijventerrein aan de rand van de binnenstad een creatieve en culturele hotspot wordt, waar mensen ook kunnen wonen. Er zijn al 225 startersappartementen in aanbouw. Ook zijn er plannen voor de bouw van 230 studentenwoningen. Eerder investeerde de gemeente al €800.000 in het gebied.

Pastoe verhuist van Rotsoord naar Houten, en Sham stopt de activiteiten. Bedrijven zien het lang niet altijd zitten om zich uit te laten kopen. (FD.nl, 4 juli 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1158770/ook-in-utrecht-wijken-bedrijven-voor-woningen

Gemeenten investeren minder in grondexploitaties

Gemeenteraden hebben regelmatig nog te weinig inzicht in de risico’s van hun grondexploitaties en missen daardoor sturingsmogelijkheden. De nieuwe serie kwartaaluitgaven ‘Financiële gegevens

bouwgrondexploitatie’ geeft sinds kort inzicht in de landelijke cijfers. (bk.tudelft.nl, 2de kwartaal 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_26/kwartaalblad_O_O_2016_2.pdf

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

5-7-2016           Benoeming gemeentesecretaris

5-7-2016           Stand van zaken Bewonersbod

4-7-2016           Ontwerp HOV Zuidradiaal Z80 (Busbaan Transwijk

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-7-2016           Commissiebrief aanpassing coffeeshopbeleid

7-7-2016           Nationaal Hockeycentrum

7-7-2016           Planning opvang Einsteindreef en wijkbericht

7-7-2016           Bredere inzet loonkostensubsidie

6-7-2016           Utrechtse aanpak diervriendelijk bouwen

6-7-2016           Commissiebrief Versnelling uitbreiding sociale huur

6-7-2016           Stand van zaken aanpak opvang en beschermd wonen

6-7-2016           Voortgang raamprostitutie

5-7-2016           Marktbewerkingsplan Utrechtse Werktafel

5-7-2016           Postkantoor Neude planologische procedure

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

8-7-2016           Stand van zaken Broese pand

8-7-2016           Klanttevredenheidsonderzoek

8-7-2016           Evaluatie bomenbeleid 2016

8-7-2016           Leefstraten

8-7-2016           Ontwikkelkoers Oudenoord-Nijenoord

7-7-2016           Concept visie religieus erfgoed

7-7-2016           Nationaal Hockeycentrum

6-7-2016           Voortgangsrapportage herstel Wal- en kluismuren

6-7-2016           Commissiebrief Versnelling uitbreiding sociale huur

6-7-2016           Voortgang raamprostitutie

5-7-2016           Informatie over kunst op het Vredenburgplein

5-7-2016           Postkantoor Neude planologische procedure

5-7-2016           Definitief Ontwerp Fietsstraat Cremerstraat

4-7-2016           Klepierre, Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 juli 2016

sinds 19 december 2003

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen: slechts een kleine 650

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Gemeente Utrecht start evenementenfonds

o     Vuelta mogelijk naar Utrecht in 2019

o     Utrecht: Ruim je rotzooi op in het park

o     Utrecht decor van eerste Lichtfestival Nederland

o     Pop-up popt in Utrecht overal op

–    Kunstzinnige mesthoop voor stadskantoor

–    Miljoenen nodig voor beeldbepalende monumenten

–    Milieuzone goudmijn adviseurs

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost en bijbehorende ontwerpbesluiten

–    Wethouder: Steeds meer huurwoningen in Utrecht

–    Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

–    Hoe meer beleid, hoe groter de problemen

–    Campingspel. Nieuwjaarsspeech burgemeester Jan van Zanen: “Utrecht zijn we samen”

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     “Motie madness in Utrechtse gemeenteraad”

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen: slechts een kleine 650

Parkweg 5 te Vleuten, HZ_WABO-16-20509

Het uitbreiden van een golfbaan, het kappen van 600 bomen en het aanleggen van een nieuwe inrit.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 87779. Gepubliceerd op 1 juli 2016 09:01)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-87779.html

Geen vergunningaanvraagstukken gekoppeld. 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

‘Mooi’ rond getal die 600. Natuurlijk is het nauwkeurig bepaald. De top van Natuurmonumenten (net als enige andere betrokkenen behorend tot het ‘old boys network’) speelt een vuige rol bij de bomenkap onderwijl voorgevend dat men onschuldig klem is gezet. Later daarover meer.

Nicolaasdwarsstraat 2-12 te Utrecht, HZ_WABO-16-20004

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85081. Gepubliceerd op 27 juni 2016 09:39)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85081.html

Geen vergunningaanvraagstukken gekoppeld. 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Leuvenumseboslaan te Vleuten, HZ_WABO-16-19926

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85062. Gepubliceerd op 27 juni 2016 09:39)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85062.html

Slechts één van de vier bijlagen gekoppeld. 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Belcampostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-13396

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 11 bomen en het realiseren van twee in- en uitritten. Besluit: Verleend. Rechtsmiddel: Bezwaar.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85020. Gepubliceerd op 27 juni 2016 09:39)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56582.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77498.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85020.html

Wat is dat nou? Vergunning aangevraagd voor de kap van 10 bomen en er wordt een vergunning voor 11 verleend. Vanuit juridische optiek deugt het niet. B&W is te royaal. Voor de verkeerde mensen.

Kastelenplantsoen 50 te Utrecht, HZ_WABO-16-19634

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85897. Gepubliceerd op 28 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85897.html

Ditmaal alles in de bijlagen.

Maliebaan 81-89 te Utrecht, HZ_WABO-16-19762

Het bestraten van een achterterrein en het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 85892. Gepubliceerd op 28 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-85892.html

Kennelijk is er een administratieve chaos bij vergunningen want verleden week werd dit ook al gepubliceerd onder hetzelfde nummer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-83632.html. Zoiets gebeurt vele malen per jaar. Een of enkele keren kan dan een ‘vergissing’ heten, maar bij vaker voorkomen ontkomt men niet aan de conclusie van chaos.

Tomaatstraat 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-19258

Het vellen van 11 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 86624. Gepubliceerd op 29 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-86624.html

Aanvraag bijgevoegd, maar de twee bijlagen bij de aanvraag zijn weer weggelaten. E.e.a. is niet goed te beoordelen, dus weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Operettelaan t.h.v. nummer 16 en 17 te Utrecht, HZ_WABO-16-19216

Het kappen van één boom en het herplanten van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 86633. Gepubliceerd op 29 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-86633.html

Rare tekst.

Van de vier bijlagen is er maar één gepubliceerd. E.e.a. is niet goed te beoordelen, dus weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.

Dorpsplein te Vleuten, HZ_WABO-16-20191

Het kappen van 8 bomen en het herplanten van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 87661. Gepubliceerd op 30 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-87661.html

Slechts twee van de bijlagen bij de aanvraag bijgevoegd. Die zijn essentieel om het plan te begrijpen.
Dus weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor.
DOSSIER EVENEMENTEN

 

Gemeente Utrecht start evenementenfonds

De gemeente Utrecht gaat een evenementenfonds starten om meer evenementen naar de stad te halen. Het doel is om de bekendheid van Utrecht te vergroten.

Succesvolle grote evenementen van de afgelopen tijd zijn de Grand Depart, het Nederlands Film Festival, Festival Oude Muziek en het muziekfestival Le Guess Who.

In het fonds komt voor 2017 en 2018 300.000 euro beschikbaar. Evenementen die in aanmerking willen komen worden beoordeeld op Inhoudelijke kwaliteit, bezoekersbereik, mediawaarde, ondernemerschap en professionaliteit. (RTV Utrecht, 25 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488869/gemeente-utrecht-start-evenementenfonds.html

Om niet terug te keren sloegen en slaan bewoners op de vlucht als gevolg van evenementenbeleid van Utrecht. Uitstroom naar elders.

 

Vuelta mogelijk naar Utrecht in 2019

Na de Tour de France vorig jaar heeft Utrecht wederom kans op een plekje op de kalender van een grote wielerkoers. De Vuelta gaat namelijk in 2019 mogelijk in de Domstad van start. Dat meldt RTV Utrecht, dat sprak met Cor Jansen van het Business Peloton Utrecht. (Metronieuws.nl, 29 juni 2016)

http://www.metronieuws.nl/xl/sport/2016/06/vuelta-mogelijk-naar-utrecht-in-2019

Jansen is ‘communicatie-adviseur’, gekneed in het vak mensen iets door de strot te duwen. Ditmaal is hij ingehuurd om de Utrechters te laten denken dat ze de Vuelta zelf willen en daar de prijs van een groot aantal buurtvoorzieningen voor in willen leveren.

 

Utrecht: Ruim je rotzooi op in het park

Utrecht wil dat de stadsparken schoner worden. Dat gemeente start daarom een nieuwe campagne.

Zo opent wethouder Geldof woensdagmiddag in het Griftpark de eerste ondergrondse afvalcontainers. De containers worden geplaatst voor een proefperiode.

De gemeente hoopt zo te voorkomen dat er veel zwerfafval naast de volle afvalbakken geplaatst wordt. Als de proefperiode goed verloopt, krijgen andere parken ook ondergrondse containers.

Ook is er een nieuwe zuig- en borstelmachine aangeschaft voor het opruimen van “klein zwerfafval” als blikjes en papiertjes. (RTV Utrecht, 29 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1492938/

Niet bovenmatig grote evenementen houden in de parken en anders dan administratief handhaven helpt al heel veel. Het spraakmatige evenement op het Lepelenburg van afgelopen weekeinde had naar verluidt tot en met woensdagavond een bonte verzameling van terecht afgedankte bankstellen, pallets en andere rommel achtergelaten.

 

Utrecht decor van eerste Lichtfestival Nederland

De eerste Nederlandse editie van het Flowing Lights festival komt naar Utrecht.

Op 10 september is de Haarrijnseplas het decor van het evenement dat in het teken staat van herdenken, vieren, wensen en het beleven van een magisch moment.

Soortgelijke lichtfestivals worden wereldwijd al georganiseerd en zijn de inspiratie voor dit initiatief. Bezoekers van het festival ontvangen een bootje waarop zij hun persoonlijke boodschap schrijven. Verder kan er gegeten worden zullen er optredens zijn.

“Wereldwijd wordt er met licht betekenis gegeven aan een speciale levensgebeurtenis”, vertelt initiatiefnemer Klaas Rohde.

“We zien dat hier ook in Nederland steeds meer ruimte voor is. Er heerst steeds minder een taboe op het gezamenlijk stilstaan bij een verlies, het herdenken en of het vieren van iets moois. Flowing Lights Festival is een initiatief om dit met gelijkgestemden op een nieuwe en bijzondere manier te ervaren”, aldus Rohde. (DUIC.spreekbuis van B&W.nl, 27 juni 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4284112/utrecht-decor-van-eerste-lichtfestival-nederland.html

Het komt wel goed uit dat collegepartij GL niet meer aan het milieu doet, anders dan erover praten.

 

Pop-up popt in Utrecht overal op

Het fenomeen pop-up heeft zich in onze wereld genesteld. Het staat voor een ad-hoc-activiteit waarvan je zeker weet dat hij over niet al te lange tijd verdwijnt.

De UDB organiseert regelmatig een ‘pop-updenktank’ rondom een vraagstuk in de stad. Vogels van diverse pluimage steken dan een avond de koppen bij elkaar. Leren elkaar snel kennen. Ze gaan daarna allemaal weer verder met hun eigen onderwerpen, maar het contact leidt tot oplossingen. Zij werken dus belangeloos samen, voor de stad. De formule werkt, zo blijkt. Er komt onverwachte creativiteit boven. Lezers van deze column kunnen deze UDB-initiatieven soms volgen.

(DUIC spreekbuis van B&W, 28 juni 2016)

https://www.duic.nl/opinie/pop-up-popt-utrecht-overal-op/

UDB = Utrecht Development Board, het echte stadsbestuur van Utrecht, waarin de vertegenwoordigers van onroerend goedexploitanten en financiële bedrijven dominant aanwezig zijn.

http://www.utrechtdb.nl/

Kunstzinnige mesthoop voor stadskantoor

Het Utrechtse Stadsplateau, voor de deur van het stadskantoor bij de Jaarbeurs, wordt woensdag 29 juni de hele dag verfraaid met een mesthoop.

Dit is onderdeel van natuurproject Arrivals / Departures, een reeks van 30 kunstzinnige gebeurtenissen die met de natuur te maken hebben, die kunstenaar Marcus Coates tot en met mei 2017 uitvoert in het stationsgebied. De gebeurtenissen vinden plaats met hulp van studenten van het Gerrit Rietveld College, buurtbewoners en mensen die in de buurt werken.

De mesthoop verwijst naar de warme broeierige plekken waar ringslangen vanaf 29 juni weer hun eieren gaan leggen. De kunstenaar nodigt iedereen uit om een wens op een papiertje te schrijven en achter te laten in de mesthoop. Aan het eind van de dag wordt de mesthoop verwijderd en uitgereden over het land, waar de wensen voedsel vormen voor gewassen die mensen vervolgens weer eten, zodat de wensen uiteindelijk in iedereen terechtkomen. (Gemeente.nu, 28 juni 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/6/Kunstzinnige-mesthoop-voor-stadskantoor-2824743W/

Er is een veel geciteerde definitie van cultuur, die kort samengevat aangeeft: cultureel is al hetgeen de mens voortbrengt. Tegen die achtergrond heeft het college besloten de mesthoop een goede plek te geven, vlak voor haar stadskantoor.

Miljoenen nodig voor beeldbepalende monumenten

Er is veel te weinig geld beschikbaar voor omvangrijke restauraties van grote, beeldbepalende rijksmonumenten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de twaalf provincies.

Zij willen van het Rijk een ,,meer realistisch” budget voor restauraties, anders dreigt volgens de provincies een aantal iconische monumenten verloren te gaan.Volgens een berekening van het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat de restauratie van 36 beeldbepalende rijksmonumenten de komende vijf jaar zo’n 373 miljoen euro kosten. De rijksmonumenten die moeten worden opgeknapt zijn onder meer het Centraal Station in Amsterdam (50 miljoen), Paleis Soestdijk (45 miljoen) en de Domtoren in Utrecht (20 miljoen). Daarnaast gaat het opknappen van de Maastunnel in Rotterdam, de oudste tunnel van Nederland, nog eens zo’n 262 miljoen euro kosten.

De provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor het restaureren van rijksmonumenten. Zij krijgen daarvoor jaarlijks 20 miljoen euro van het Rijk en dragen zelf ook bij. ,,Provincies zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en dat doen zij, ook financieel, maar bij het takenpakket hoort ook een realistische bijdrage van het Rijk die in verhouding staat tot de opgave die er ligt. Deze inventarisatie geeft aan dat een substantiële bijdrage van het Rijk noodzakelijk is om te voorkomen dat deze iconen in verval raken”, zegt de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper, portefeuillehouder cultureel erfgoed namens de gezamenlijke provincies.

(Gemeente.nu, 27 juni 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/6/Miljoenen-nodig-voor-beeldbepalende-monumenten-2824288W/

Belastingeld is er om aan de gemeenschap te besteden, zegt men

Milieuzone goudmijn adviseurs

De milieuplannen van de gemeente Utrecht hebben tonnen gekost aan externe adviseurs, juristen en onderzoekers.

Juristenkantoor Loyens & Loeff alleen al factureerde voor ruim 354.000 euro. Onder meer voor rechtszaken over de milieuzone, maar ook over eerdere verkeersmaatregelen waarbij de luchtkwaliteit een rol speelde.

Voor (milieu-)rapportages over het stationsgebied diende advies- en ingenieursbureau Arcadis rekeningen in voor een kleine 135 mille. De megabioscoop: 441 uur à 135 euro per uur maakt 59.535 euro (ex btw) van de juristen van Rechtsom.

De documenten zijn op tafel gekomen na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur door jurist Kees van Oosten, dat reeds half januari was ingediend.

Het verstrekte overzicht vermeldt honderden bedragen maar is zo summier dat niet altijd helder is om welk deelproject of dispuut het gaat.

In ieder geval betreft het de fly-over van het 24 Oktoberplein, de Majellaknoop, de Bijenkorf en de megabios. Aan die projecten werd in het Wob-verzoek ook nadrukkelijk gerefereerd.

Duidelijk wordt dat tegen nieuwe plannen van de gemeente Utrecht met het onderwerp verkeer of milieu weerstand komt die met duurbetaalde adviseurs gecounterd moet worden.

Het zwaartepunt van de externe inhuur zit in de milieuzone. Aan voorlichting en reclame daarvoor (advertenties, flyers, abri’s) werd meer dan twee ton neergelegd. De huur voor een ’rode knop en tafeltje voor opening’: 120 euro.

Dat blijkt uit een overzicht van facturen die de ingeschakelde bedrijven de afgelopen tien jaar hebben ingediend bij de gemeente. Het betreft voornamelijk kosten voor de milieuzone en de voorloper daarvan, het Actieplan Luchtkwaliteit.

Uit stukken die zijn vrijgegeven blijkt dat de gemeente zwaar heeft moeten leunen op juridische expertise, die binnen het eigen apparaat niet beschikbaar was. (Detelegraaf.nl, 29 juni 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26106888/__Milieuzone_goudmijn_adviseurs__.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost en bijbehorende ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 30 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

– het ontwerpbestemmingsplan De Gaard e.o., Tuindorp Oost dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDEGAARDTUINOOST-ON01.gml;

– het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het herontwikkelen en uitbreiden van een winkelcentrum op de locatie Eykmanlaan/Troosterhof (winkelcentrum De Gaard) met kenmerk HZ_WABO-16-15237;

– het ontwerpbesluit (HW1150) tot vaststelling van hogere waarden ingevolge artikel 83 en artikel 100a Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de wijk Noordoost (Tuindorp Oost). De planlocatie wordt globaal begrensd door de Eykmanlaan (noordwestzijde), de Valetonlaan (westzijde), de Kapteynlaan en de Lamerislaan (noordoostzijde) en de Obbinklaan (zuidzijde).

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 15 nieuwe woningen, de uitbreiding van het winkelcentrum en de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de bovengenoemde ontwerp omgevingsvergunning tegelijk behandeld.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder (vanwege wegverkeerslawaai). Daarnaast wordt overwogen hogere waarden vast te stellen voor de woning aan de Professor Jordanlaan 72 als gevolg van de reconstructie van een weg als bedoeld in artikel 100a Wet geluidhinder.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 33707. Gepubliceerd op 29 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-33707.html
De aanvraag omhgevingsvergunning wordt hierin meegenomen, zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63929.html

Je zal maar op Prof. Jordanlaan 72 wonen.

Het beleid is gericht op het verminderen van de herrie. Daarom schroeft de gemeente de juridisch toelaatbare herrie op. Dan heeft men wat gedaan, weliswaar in tegenovergestelde richting, ten nadele van gezondheid en leefklimaat. Maar de raad is dan tevreden: de kloof tussen het toelaatbare en het feitelijk bestaande is gedicht.

En meestal nogal duur

Wethouder: Steeds meer huurwoningen in Utrecht

In de gemeente Utrecht worden steeds meer huurwoningen gebouwd. Volgens wethouder Jansen is daar vooral bij starters veel vraag naar en staan pensioenfondsen te trappelen om daar geld in te steken. Jansen zegt dat vlak voor de start van een congres over woningbouw in Utrecht.

(RTV Utrecht, 29 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493088/wethouder-steeds-meer-huurwoningen-in-utrecht.html

De grondprijzen die de gemeente rekent voor de nieuwbouw zijn niet kinderachtig. De huurprijzen zijn daardoor ook schrikbarend hoog. Via de bocht van de huurprijzen worden de lagere inkomensgroepen en starters indirect zeer zwaar aangeslagen om de gemeentekas te spekken.

Voor deze categorieën mag best wat extra’s worden gedaan. Voor de beter gesitueerden is er de Stadsschouwburg, Tivoli-Vredenburg, de nieuwjaarsborrel enzovoort.

Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

De vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het gebied van fietsvoorzieningen. Daarom werd het standaardwerk voor de fietsontwerper ingrijpend herzien.

In de uitgave zijn de nodige nieuwe onderwerpen opgenomen, zoals de snelle fietsroute, vergevingsgezinde fietspaden en de fietsrotonde. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de fietsstrook en de fietspaal.

De kennis uit Ontwerpwijzer fietsverkeer omvat argumenten, ervaringsgegevens, ideeën en tips die de ontwerper praktisch ondersteunen om de fiets een volwaardige plaats te geven in het verkeers- en vervoerssysteem.

De inhoud concentreert zich op de ontwerpaspecten van het fietsverkeer: de fietsvoorzieningen. Maar zonder beleid worden geen voorzieningen aangelegd. Daarom is er ook ruim aandacht voor beleidsmatige aspecten. Zo is de ‘Beleidswijzer fietsverkeer’ van CROW-Fietsberaad in de ontwerpwijzer opgenomen.

De Ontwerpwijzer kost €115,-, inclusief een abonnement op de CROW Kennismodule Fietsverkeer.

(Verkeersnet.nl, 29 juni 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19502/nieuwe-versie-ontwerpwijzer-fietsverkeer/

Hoe meer beleid, hoe groter de problemen

Toen Diederik Samsom nog woordvoerder was voor milieu betoogde hij (wetgevingsoverleg, 25 september 2006) namens de PvdA: “Dat NSL is in de ogen van mijn fractie de ultieme smokkelstap (…) om met gegeven luchtvervuiling alsnog de goedkeuring voor bouwprojecten er doorheen te smokkelen, een goedkeuring die er anders niet zou komen (…) een bureaucratisch monstrum, dat beleidsambtenaren, juristen en adviesbureaus gouden tijden zal bezorgen.”.

NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Een miljardenproject dat dus volgens Diederik Samsom bedoeld was om bouw- en wegenbouw projecten doorgang te laten vinden ook al maken die de luchtverontreiniging erger. Samsom had gelijk. Jammer dat het NSL een paar jaar later werd ingevoerd onder PvdA-minister dr. Jacqueline Cramer en dat Samsom inmiddels voorstander is van de verdubbeling van de A27 bij Lunetten.

In het kader van dat NSL werden door Utrecht “actieplannen” opgesteld. De totale kosten voor de uitvoering van het Ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 werden geraamd op ruim 75 miljoen. Volgens het in 2011 door de Utrechtse Rekenkamer gepubliceerde rapport “Geen vuiltje aan de lucht” kon echter niet worden vastgesteld dat de lucht in Utrecht door de uitvoering van dat dure actieplan schoner was geworden.

De ambtelijke organisatie, zo stond in het rapport, “geeft aan dat het belang van zicht op de geleverde prestaties en resultaten relatief is, omdat de gemeente voor de NSL maatregelen een uitvoeringsplicht heeft en niet verantwoordelijk is voor het behalen van het effect op de luchtkwaliteit”. Om die reden vond de ambtelijke organisatie het dus niet nodig om te kijken of die 75 miljoen belastinggeld goed waren besteed.

Of die Utrechtse actieplannen voor luchtkwaliteit de lucht wel of niet schoner hebben gemaakt is niet zo moeilijk te beoordelen. Om te berekenen wat de totale concentratie stikstofdioxide (NO2) is in een straat moet je bij de “achtergrondconcentratie” optellen de NO2-uitstoot van het verkeer in die straat: de “lokale verkeersbijdrage”. Dat het in de ene straat viezer is dan in een andere straat komt vooral omdat in de ene straat meer verkeer is dan in de andere straat.

De achtergrondconcentratie wordt vaak voorgesteld als een deken die over de stad land ligt. Volgens deskundigen van de gemeente heeft het gemeentelijk beleid daar geen invloed op omdat die grotendeels veroorzaakt wordt door de uitstoot van bedrijven, huishoudens (cv), landbouw, snelwegen en het buitenland. De pieken die in de grafiek boven de achtergrondconcentratie uitsteken geven de “lokale verkeersbijdrage” aan. Die pieken zijn drukke straten.

Dat de concentratie NO2 in de stad over de hele linie sinds 2005 lager is geworden kan nu volledig worden verklaard door twee factoren waar de gemeente geen invloed op heeft: de daling van de achtergrondconcentratie en het “schoner” worden van auto’s: de uitstoot NO2 per gemiddelde auto is sinds 2005 meer dan gehalveerd. Conclusie: de actieplannen van de gemeente hebben niets uitgehaald en die 75 miljoen is over de balk gegooid.

Wat voor luchtkwaliteitsbeleid geldt, geldt echter ook voor het autobereikbaarheidsbeleid: reistijden in Utrecht zijn sinds 2005 alleen maar toegenomen. Ook kostbare maatregelen om Utrecht klimaatneutraal te maken blijken juist te leiden tot een toename van CO2 uitstoot. En dat geldt ook voor de bestrijding van criminaliteit en woningnood. Dus, hoe meer beleid, hoe groter de problemen. Kortom, de wet van behoud van ellende.

Wie die wet van behoud van ellende wil begrijpen moet even alle vrome verhalen van burgemeesters, wethouders, adviesbureaus en ambtelijke diensten vergeten. Die zijn namelijk alleen bedoeld om de waarheid te verhullen. De waarheid is dat beleid helemaal niet wordt gemaakt om problemen op te lossen, beleid wordt gemaakt om aan beleid te verdienen. Het echt oplossen van problemen is dus het slachten van de kip met gouden eieren.

Problemen zijn er in het openbaar bestuur en de politiek niet om op te lossen, maar om beleid te kunnen maken, regelgeving te bedenken en te handhaven. Duizenden politici, ambtenaren, deskundigen, juristen, adviseurs en communicatiedeskundigen verdienen daar aan. Dat is waarom er steeds meer problemen worden bedacht, waarom er nooit iets wordt opgelost en waarom de gemeente ook nooit blij is als burgers met simpele doeltreffende oplossingen komen.

Hoe komt het nu dat politieke partijen en de gemeenteraad hier niets tegen doen? Dat komt omdat politieke partijen (1% van de bevolking) voornamelijk bevolkt worden juist door die politici, ambtenaren, juristen, woordvoerders, wetenschappers en adviseurs voor wie geldt: hoe meer overheidsbeleid, hoe zekerder het inkomen. Hoogopgeleiden die aan de overheid verdienen zorgen er via politieke partijen voor dat dat zo blijft.

Zo komt het dat er honderden miljoenen uitgetrokken worden voor allerlei beleid waarmee niets opgelost wordt, terwijl er bezuinigd wordt op broodnodige zorg en armoedebestrijding. En dat zal zo blijven zolang de mensen die tekort komen zich laten wijsmaken dat de politiek en de gemeente al dat beleid maken om de problemen van gewone mensen op te lossen. (Nieuws030, 30 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-hoe-meer-beleid-hoe-groter-de-problemen/

Zeker 11 van de 45 raadsleden hebben geen baan, een kennelijk marginale baan, of een opgegeven werkkring die op internet geen sporen heeft nagelaten. Eén keer bleek een opgegeven onderneming niet in het handelsregister te zijn ingeschreven, wat de marginaliteit indiceert.

Deze raadsleden zijn economisch sterk afhankelijk van het raadslidmaatschap. Deze situatie heeft op z’n minst de schijn dat een onafhankelijk oordeel over het gemeentelijk beleid voor hen lastigheden voortbrengt.

Ook deze raadsleden lijken voorbestemd te zijn om de burgers met niet uit te voeren beleid lastig te vallen.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-6341.html

Lang over nagedacht of we dit zouden plaatsen omdat in de tekst verschrikkelijk veel verkeerd wordt voorgesteld. Maar het campingseizoen breekt aan en op regenachtige dagen is een wedstrijd in het vinden van de meeste foute uitspraken best wel een leuk gezelschapsspel.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Jan van Zanen: “Utrecht zijn we samen”

De jaarlijkse nieuwjaarsspeech vindt vanavond plaats in de Stadsschouwburg. Traditiegetrouw blikt de burgemeester terug op het afgelopen jaar en kijkt het vooruit naar het jaar dat gaat komen. Hieronder leest u de integrale tekst.

Dames en heren,

(…………………………………………….)

Daarbij komt het vóór alles aan op kennen en gekend worden in de buurten en wijken. ‘Klein, kleiner, kleinst is de kern’. ‘Utrecht zijn we samen’ is voor mij meer dan een programma. Het is een levenshouding. Ik draag het iedere dag uit: iedereen hoort er bij en kan meedoen.

 

Uit onze stad Utrecht, dames en heren, kwamen het afgelopen jaar (gelukkig) veel positieve berichten. Groot en klein. Brasa Dei kwam na 30 jaar terug. Oudegrachtkaas zag het licht. In de Oudegracht zelf zwom een zeehond. Nijntje werd 60. 70 jaar bevrijding werd uitvoerig gevierd. Utrecht werd uitgeroepen tot Solar City 2015 en Nederlandse stad met de meeste zonnepanelen. Claudia de Breij kreeg de Louis Davidsring. FC Utrecht haalde de winterstop op plaats zeven. De paus stond in het Straatnieuws en onze eigen paus (Adrianus VI) kreeg na bijna 500 jaar een monument.

 

Er was nieuws over een geleidelijk aantrekkende economie. Die zich vertaalt in groeiend ondernemersvertrouwen, minder faillissementen, meer startende ondernemingen, een woningmarkt die aantrekt. ‘Werken aan werk’ blijft voor het gemeentebestuur ondertussen een topprioriteit. Want de werkgelegenheid groeit nog niet echt mee…

Samen met partners in stad en regio (denk aan de Rabobank Foundation, de maatschappelijk ondernemers in de social impact factory en de ABN Amro) zetten we alles op alles voor meer stageplaatsen, leerwerkmogelijkheden en banen. Vooral voor jongeren. Een stadsgesprek over de jeugdwerkloosheid met inwoners en ondernemers hielp daarbij. Net als de stadsgesprekken over Utrecht fietsstad, de horeca en energie dat hebben gedaan voor die andere thema’s.

 

Positief nieuws was er over de veiligheid in de stad. Utrecht wordt steeds veiliger.

Velen dragen bij. Onze vrouwen en mannen van de politie niet in de laatste plaats. Ben trots op ze, ook na de afgelopen jaarwisseling. De nationale politie staat financieel onder druk, roep met mijn ambtgenoten uit de G4 het kabinet op, te investeren in de kwantiteit en de kwaliteit van onze politie.

 

Positief nieuws over de decentralisaties in de zorg: de buurtteams verzetten bergen werk, iedereen krijgt de zorg die nodig is, niemand komt tussen wal en schip.Positieve berichten over de 1.000 woningen die in 2015 zijn gecreëerd door ombouw (omzetting) van voormalige kantoren en zorginstellingen. Dat is maar liefst een derde van het totale aantal toegevoegde woningen. Een prestatie die er toe doet: we zijn een van de snelste groeiers in Europa.

 

Positief nieuws dat ik u vorig jaar in het Stadskantoor beloofde: het water komt terug in de singel. Langs de Daalsesingel stróómt inmiddels water en het nieuwe stukje singel is nu al een geliefde route voor een wandeling. En er komt nog veel méér. Bij de Mariaplaats ligt de Moreelsebrug er al. Bij het station zijn een nieuw noordgebouw, een nieuw zuidgebouw en een prachtig nieuw Smakkelaarsveld in voorbereiding. Op naar een vergroot centrum.

 

Iets positiefs was er ook te melden over het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude (de Neude). De bibliotheek komt er in, als onderdeel van een gastvrije huiskamer voor de stad. En er waren in 2015 ook positieve berichten over het Utrechtse culturele leven, nu het gemeentebestuur heeft besloten het budget op peil te houden en u in alle wijken kunt blijven genieten van theater en muziek. Twee indrukwekkende, nieuwe locaties kwamen er in 2015 bij waar u dat kunt doen. In Leidsche Rijn, ‘De Sterrenkijker’ oftewel bioscoop en zalencentrum Cinémec. En in De Meern, Castellum Hoge Woerd, museum, theater, ontmoetingsplaats en nog veel meer.

 

En het allerbeste nieuws van 2015 was natuurlijk, dames en heren, de definitieve doorbraak van Dafne Schippers. Inmiddels Sportvrouw èn Nederlander van het Jaar. Haar zilveren medaille op de 100 meter op de WK in Peking was al een topprestatie. Laat staan de bijna bovenaards goede race op de 200 meter, die ze won in een Europees record.

 

Noem graag nog een paar Utrechtse inwoners die in 2015 in de prijzen vielen als toppers op hun terrein. Jamila Achahchah bijvoorbeeld, de vrouw achter Ladyfit, die omdat ze al zo veel jaren, en met succes, vrouwen stimuleert om aan sport te gaan doen, een hoge koninklijke onderscheiding kreeg.

 

Sannie Blankenstein van TivoliVredenburg, door de luisteraars van 3FM uitgeroepen tot Toiletjuffrouw van het Jaar. Mevrouw Blankenstein is niet de enige die keihard werkt om het de inmiddels meer dan een miljoen bezoekers aan TivoliVredenburg naar de zin te maken.

 

Justin van Tergouw, 15 jaar oud, winnaar van het jeugd-WK darts. Carlijn Bröring, freelancer van het Jaar 2015. José Manshanden, gemeentelijk themadirecteur Sociaal: overheidsmanager van het Jaar. En chefkok Leon Mazairac: culinaire Belofte van het Jaar. Vaak in het nieuws, Utrecht. Meestal gunstig. Om een goed humeur van te krijgen. En opgewekt en vol vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan.

 

En vertrouwen is goed. Het geeft kracht in 2016, het Sint Maartensjaar, het jaar van 100 jaar Hubrecht Instituut, 100 jaar Jaarbeurs, 380 jaar Universiteit. Het jaar waarin we, eind deze maand al, de sterkste schakers van de wereld mogen verwelkomen in het Spoorwegmuseum, op de tiende dag van het Tata Steel Schaaktoernooi. En in mei de knapste en creatiefste koppen op het gebied van techniek, internet en ondernemen tijdens de Campus Party, ’s wereld grootste technologiefestival in de Jaarbeurs.

 

Een jaar waarin Utrecht er nog beter en mooier op wordt, nog groener, gezonder en slimmer… Een jaar waarin niet alleen het nieuwe Centraal Station zal worden geopend, maar ook – hè, hè – station Vaartse Rijn. Ik zei het vaker: samen met een herboren Rotsoord, geeft dit een flinke impuls aan Tolsteeg en omgeving, waar Pastoe vertrekt (en toch niet helemaal) en de HKU zich zal vestigen. Woonde de eerste zestien maanden na mijn terugkeer in Rivierenwijk en kan dus uit eigen ervaring bevestigen: het wordt daar steeds leuker. Vanaf het fraaie dakterras op de Watertoren kunt u het met eigen ogen zien. Net als – let op wat ik nu zeg – de skyline van Utrecht. En aan de westkant van onze stad komt in 2016 de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Leidsche Rijn is dan nog dichterbij. En als u straks doorfietst naar De Haar, ontdekt u voorbij het kasteel het Utrechtse Parkbos: 70 hectare fonkelnieuwe natuur.

 

Maar het is pas, dames en heren, als je wat verder vooruit kijkt dan naar 2016, dat duidelijk wordt wat de betekenis is van de prestaties (en successen) die Utrecht als stad laat zien. Een aantal jaren geleden maakten de Verenigde Naties bekend dat er voor het eerst méér mensen op de wereld ín steden woonden dan daarbuiten. Over 10 jaar zal wereldwijd zelfs ruim tweederde van alle mensen in steden wonen. Steden, stedelijke regio’s (zo beseffen we steeds meer) zijn de plaatsen waar geld wordt verdiend, waar innovatie plaatsvindt. Waar mensen – simpelweg – willen wónen.

 

Wij wonen, dames en heren, met elkaar in zo’n stad, Een stad met, binnen een jaar of vijftien niet meer 338 duizend inwoners zoals nu, maar, op dat zelfde stuk grond van 10 bij 10 kilometer, tegen de 400 duizend. En 800 duizend inwoners in het stedelijk gebied van de U10, de gemeenten om Utrecht heen. Want de stad houdt niet op bij de grenzen van onze gemeente. En dat roept de vraag op: hoe hou je het leven in zo’n stad voor iedereen leefbaar en gezond? Hoe zorg je dat de inwoners van zo’n stad en hun kinderen lang en gelukkig kunnen leven? Dat iedereen kan meedoen?

 

Wat helpt bij het beantwoorden van die vraag, is onze levenservaring. Over zes jaar is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Wat ook helpt, is een zelfbewuste en actieve gemeenteraad. Die hebben we, en bovendien met een nieuwe raadsgriffier, Merel van Hall, die het afgelopen jaar Ad Smits opvolgde. Zoals we in het college van B en W wethouder Kees Diepeveen mochten verwelkomen als opvolger van Margriet Jongerius.

 

Wat, dames en heren, ook helpt om het leven in onze zich ontwikkelende stad voor iedereen leefbaar en gezond te houden, is de samengebalde kennis in het Utrecht Science Park. Kennis van alle aspecten van een gezond leven in de stad. ‘Gezond’ bedoel ik overigens in de breedste zin. Een groene, gezonde en slimme stad heeft niet alleen gezonde mensen en een gezond leefmilieu, maar ook een krachtige economie, een groeiende werkgelegenheid, een bloeiend onderwijs, een veilige omgeving (ook tijdens de jaarwisseling) en een effectieve infrastructuur op basis van heldere keuzes.

 

Kennis over gezond leven maakt Utrecht, samen met de in U10-verband samenwerkende gemeenten, de regio en de provincie, bovendien tot een onweerstaanbare magneet voor studenten, ondernemers, werknemers en bezoekers. Geluk trekt meer geluk aan.

Wat nog meer helpt, dames en heren? Dat zijn al die creatieve, sociale en ondernemende mensen die hier wonen en werken. U dus. En wat je kunt bereiken als je die stadgenoten inschakelt, dat zie je bijvoorbeeld aan het Energieplan dat op dit moment in de gemeenteraad wordt besproken.

 

Gezien de ontwikkeling die Utrecht de komende jaren ondergaat, kunnen we alle ideeën, kennis en ervaring gebruiken die er toe bijdragen dat onze stad zich kan ontwikkelen en tegelijk onvervreemdbaar zichzelf blijven. Gezond stedelijk leven – ‘healthy urban living’ – als uitdaging voor iedereen. Of het nu om slimme laadpalen gaat of om meertaligheid, om stamcelonderzoek of om buurtteams, om serious games of om mensenrechten, om gezond gewicht of om sociaal ondernemerschap, om nul-op-de-meterwoningen, circulair inkopen of open data. Prestaties (en successen) die Utrecht nu al laat zien, maar waarvan de grote betekenis pas over enkele jaren in zijn volle omvang zal blijken.

 

Slimme oplossingen zijn voor Utrecht en regio goud waard. Ook nationaal en internationaal. De feiten zullen het aantonen: in Utrecht bouwen we aan de stad van de toekomst… Ik zeg het er maar voor alle zekerheid, in alle bescheidenheid, richting het Haagse Binnenhof bij.

 

We lopen, fietsen, wonen en werken midden in die stad van de toekomst. Je ziet het in het Stationsgebied, je ziet het in Leidsche Rijn, je ziet het in het Utrecht Science Park, je ziet het overal in de stad. We zorgen er voor dat Utrecht ook in de nabije toekomst één van de beste plekken in de wereld blijft om te leven. En dat doen we samen.

 

Samen met de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, sociale werkers en andere zorgprofessionals in Overvecht, die hun patiënten bewust maken van de waarde van een goede gezondheid. Samen met de buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Food for Good in Transwijk, die groenten produceren voor de buurt, lokale restaurants en voedselbanken. Samen met de Economic Board Utrecht en de vrouwen en mannen van de Colour Kitchen social impact bond.

 

Volop in ontwikkeling. Positieve signalen zat. En ik zie het helemaal voor me: op 2 januari 2030 (de laatste verkeersomleiding in het Stationsgebied is net weggehaald) komen we ergens in de stad bijeen en halen herinneringen op aan het jaar 2015, het jaar waarin het allemaal begon. Het jaar waarin de vonken er in Utrecht vanaf vlogen zoals niet vaak tevoren.

 

Aan het voorjaar van 2015, toen het aftellen begon, toen op scholen, in theaters, op straten en pleinen werd genoten van cultuur en sport. Toen de stad langzaam geel kleurde. Toen een heuse klimtijdrit werd verreden in een parkeergarage. Aan de zomer, toen topsporters de stad aandeden. Toen velen genoten in de snikhitte. Tuinslang-douches en kinderbadjes uitkomst brachten. Een geweldig zangkoor de Singel bevolkte. En vele miljoenen mensen over de hele wereld meekeken.

 

Het voorjaar en de zomer van 2015, waarin het ploegenspel in de stad het ploegenspel in het peloton evenaarde. Want de vonken vlogen er óók vanaf door de verbindingen die toen zijn gelegd. Verbindingen in de stad, in de regio en ver daarbuiten. Verbindingen die ons sindsdien verder hebben gebracht met de profilering van onze gezonde, groene, slimme en gastvrije stad en regio.

 

Namens mijn echtgenote, de gemeenteraad, het college, de raadsgriffie en al onze medewerkers, wens ik u een gelukkig 2016.

(DUIC, de spreekbuis van B&W, 2 januari 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/nieuwjaarsspeech-burgemeester-jan-van-zanen-utrecht-zijn-we-samen/

Hoewel spraakwater genoeg bleek het niet-toereikend om de Utrechters die het al heel lang slecht hebben het “Utrecht zijn we samen”-gevoel te geven. Maar de rechtsopvolger van de CPN-PSP-PPR-EVP alsook de SP staan klaar om dat te compenseren.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

S&S wordt gestoord

“Motie madness in Utrechtse gemeenteraad”

Motie madness. Zo noemt de fractie van Student & Starter het recordaantal van 75 moties en amendementen die de Utrechtse raadsleden hebben ingediend voor de Voorjaarsnota. Ook andere partijen vinden dat aantal wel een beetje teveel van het goede.

Donderdag was het slotdebat van de Voorjaarsnota en dat is het aangewezen tijstip om nog wat wijzigingen aan te brengen. In de Voorjaarsnota staat de begroting voor komend jaar en de fracties kunnen dan extra geld reserveren voor onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Tenminste, als hun plan door een meerderheid van de raad wordt overgenomen. De politici hebben de afgelopen maand medestanders proberen te vinden voor hun plannen en tijdens het slotdebat blijkt of dat is gelukt.

Als het aan de VVD ligt, gaat de zee aan moties tot het verleden horen. De fractie wil voorkomen dat de Voorjaarsnota een ideeënbus wordt. Toch diende ook die partij enkele moties in. (RTV UTrecht, 30 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493182/motie-madness-in-utrechtse-gemeenteraad.html

Als de Voorjaarnota’s gegrond waren op deugdelijke probleemsignaleringen, probleembeschrijvingen, analyses en draagvlakpeilingen, dan was er misschien wat voor de klacht te voelen.

De raad heeft echter bijna alle middelen waarmee zij grip op het beleid kan hebben op verzoek van de opeenvolgende colleges afgestaan. Er rest dan niet veel meer dan moties en krachteloze raadsvragen. Natuurlijk kunnen de voorstellen van B&W ook verworpen worden. Voor dat laatste heeft men onvoldoende visie en lef.

In een aantal lokale partijen trekken hoge ambtenaren achter de schermen aan heel wat touwtjes. Als raadsleden voor de ambtenaren vervelend kan dat fnuikend zijn voor hun toekomst. Het draagt niet bij aan een goede inzet van middelen.

Zou de studentenpartij wel begrijpen wat er aan de hand is?

 

Raadsbrieven

1-7-2016           Werkklimaat Werk en Inkomen

30-6-2016         Benoeming leden Participatieraad

29-6-2016         Verwisseling gegevens bij uitgifte paspoort

28-6-2016         Reactie op het controlerapport externe accountant

28-6-2016         Toekomst Hardebollenstraat

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

1-7-2016           Antidiscriminatie Agenda

29-6-2016         Beantwoording toezegging vervolg Speeltuinwerk

29-6-2016         Huuroverwegingen Vredenburg 40

28-6-2016         Uitstel uitvraag sociaal makelaarschap

28-6-2016         Waarborg Stichting Vlietkop-Nieuw Utrecht

28-6-2016         Maatschappelijk initiatief onder dak in buurtcentra van de toekomst

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

1-7-2016           Brief Toezeggingen Actieplan Studentenhuisvesting en aanpak huisjesmelkers

29-6-2016         Brief Huurteam Utrecht – Jaarrapportage 2015

29-6-2016         Huuroverwegingen Vredenburg 40

28-6-2016         Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

28-6-2016         Zelfgebouwde blauwe zones

28-6-2016         Startdocument Helling 3

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 24 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 24 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Volksaufklärung und Propaganda

o     Uitgeput ogende Van Hooijdonk schittert in eigen personality-publicatie. Open microfoon.

o     De mythe van de onafhankelijke pers

o     Worden wij niet eenzijdig voorgelicht door de media? Lezing Janneke Monshouwer: 28 juni 19.30 uur in het EMMA Centrum, Cremerstraat 245-247

o     Verzoek voor een interview. Aan wethouder L. van Hooijdonk

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Vooruitgang. Er is al bijna een halve maatregel

–    “Veel problemen bij Utrechtse recherche”

–    DUIC geeft bibliotheek-directeur platform. B&W gebruikt directeur als bliksemafleider

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Kennisgeving Inspraak Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017

–    Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Utrecht

–    Aanvraag huisvestingsverordening, Jutfaseweg 223 te Utrecht, HZ_HUIS-16-18514

–    “Gezondheidsklachten door zendmast Lombok”

–    ‘Gezondheidsklachten’ door zendmast Utrecht: GroenLinks, PvdA, CU en PvdD trappen er in

–    Start inspraaktermijn concept Stedenbouwkundig Plan Haarzicht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 30 juni 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 7 juli 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Volksaufklärung und Propaganda

DUIC is opgezet op verzoek van de Gemeente Utrecht, dan wel heeft DDK (DUIC) zich aan de gemeente aangeboden om de publieke opinie te bespelen. In effect is dat hetzelfde.

Gemeente en brainwasher DDK (DUIC) hebben een innige relatie.

http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?q=helling+12+utrecht#!shop?&q=helling%2014%20utrecht&start=0&prefproduct=&prefpayment=

http://www.denieuwereporter.nl/2012/08/duic-nl-moet-utrechts-nieuws-verrijken/

http://www.ddk.nl/medewerker/joris-daalhuisen/attachment/joris_still-2/

http://www.ddk.nl/ons-werk/gemeente-utrecht/

http://www.ddk.nl/ons-werk/gemeente-utrecht-2/

http://www.ddk.nl/

http://fontanel.nl/jobs/bedrijf/ddk

http://ddk.pr.co/122337-versterking-team-utrechts-reclamebureau-ddk

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/finale-avond-academische-jaarprijs-op-23-oktober-in-utrecht.html

http://www.utrechttoolkit.nl/sites/nl.utrechttoolkit.www/files/documents/EEF%20flyer%20DEF_schermversie.pdf

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/5.sociaal-maatschappelijk/Welzijn/GEU-1438-folder-v12.pdf

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Milieu/Energie/Duiding-van-het-College-bij-het-Energieplan.pdf

http://meesenpartners.nl/gemeenteUtrecht_nl.html

https://www.youtube.com/watch?v=ukiAk4Xmh98

https://www.youtube.com/watch?v=ri1YNu7T7v4

http://www.adformatie.nl/nieuws/uitbreiding-directie-utrechts-reclamebureau-ddk

http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?q=helling+14+utrecht#!shop?&q=helling%2014%20utrecht&start=0&prefproduct=&prefpayment=

https://www.duic.nl/algemeen/vier-prijswinnende-ideeen-voor-slimme-vervoerskeuzen-in-utrecht/

http://ddk.pr.co/85672-203-nieuwe-huurwoningen-voor-starters-in-utrecht

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/lifestyle/wonen/artikel/3700404/203-nieuwe-huurwoningen-voor-starters-in-utrecht.aspx Dichtbij zit/zat onder dezelfde stolp

http://fonkonline.nl/artikelen/bureaus/directie-ddk-breidt-uit-31179.html

https://issuu.com/duic/docs/duic_special_januari_2016_lr

https://www.youtube.com/watch?v=ZpAIBT3AFsE

https://www.singelswimutrecht.nl/actie/martijn-rademakers/doneren

http://www.nieuws030.nl/achtergrond/gemeentelijke-subsidie-lokale-journalistiek-is-verdeeld/

http://geschiedenisteruggehaald.nl/bestuur/

http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/17321305/regionieuws-duic-lanceert-nieuwe-huis-aan-huiskrant-en-app

http://www.vrouwentijdschriften.nl/archiefactueel.html

https://pmdrie.files.wordpress.com/2013/02/duic-deelt-presentatie.pdf

http://www.yatedo.com/p/Michael+Kroonbergs/normal/cdf528289d8bf00b60ba3d1d3e20f926

https://www.duic.nl/algemeen/duic-krant-en-duic-app-feestelijk-gepresenteerd/

Enzovoort, enzovoort.

Doorzoek de websites met de trefwoorden DUIC, DDK, Joris Daalhuizen, Martijn Rademakers, Michael Kroonbergs, Gemeente Utrecht.

 

DUIC-artikelen worden vaak gevolgd door een staart met al dan niet geregisseerde reacties waarvan een deel de atmosfeer van de Sturmabteilung uitademt. Het straatgedrag uit die staart geeft de raadsleden aan waar ze maar beter niet over moeten praten.
 

‘Communicatie’ is afgeleid van het Latijnse ‘communicatio’ dat onder meer meedelen (éénrichtingsverkeer) betekent. Voor die tak van ‘sport’ heeft Utrecht enkele touringcars vol medewerkers. Deze medewerkers helpen de raadsleden te begrijpen wat de voorstellen inhouden en hoe zij geacht worden te stemmen.

Gewoon eerlijk zeggen wat er gebeurt is met enkele ‘communicatie-adviseurs’ wel te behappen. Dat is erg goedkoop en bevredigend voor iedereen, behalve voor de machthebbers en hun vrienden.

(Van een correspondent, e-mail 23 juni 2016)

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(communicatie)

 

Uitgeput ogende Van Hooijdonk schittert in eigen personality-publicatie voor de Open Microfoon

DUIC Krant: “Soms voel ik mij net de bondscoach”

In de snelst groeiende stad van Nederland is mobiliteit altijd een groot en veelbesproken vraagstuk. Hoe wordt omgegaan met leefbaarheid ten opzichte van bereikbaarheid, luchtkwaliteit versus gemak en energieverbruik naast ondernemerschap? Iedereen heeft ermee te maken en iedereen heeft er een mening over. “Ik voel mij soms een bondscoach”, zegt wethouder van Verkeer & Mobiliteit, duurzaamheid en milieu Lot van Hooijdonk. “Maar gelukkig hebben we een redelijk progressieve bevolking en kunnen we dingen doen die in andere steden ingewikkelder zijn.”

Lot van Hooijdonk komt zoals verwacht op de fiets naar het interview. De fiets wordt in de stalling op de Mariaplaats gezet en ze wandelt naar het afgesproken koffietentje op de hoek. Ontspannen bestelt ze een kop thee en gaat er eens goed voor zitten. “Zeg maar ‘je’ hoor”, zegt ze al snel. Dan doen we dat. Van Hooijdonk oogt relaxt en overtuigd van haar visie. Die wil ze dan ook graag nog eens toelichten. ……………. (DUIC, 18 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/duic-krant-stad-moet-bereikbaar-ook-aantrekkelijk/

DUIC als bruinwerker.

 

De mythe van de onafhankelijke pers

Over Cuba had ik gelezen dat de armoede er zo erg is dat er zelfs geen tandpasta te koop is. Dat ik er flink wat van mee moest nemen om aan arme Cubanen uit te delen. Het stond in de reisgids Trotamundos, waar verder een heleboel onaardige dingen in stonden over Castro. Dat ie een onecht kind was en meer van die dingen die je als toerist kennelijk echt moet weten.

Er was inderdaad van alles niet te koop, maar tandpasta, zeep, shampoo en meer van die dingen die je dagelijks nodig hebt waren er in overvloed. En heel goedkoop. Al die spullen die ik meegenomen had om aan arme Cubanen uit te delen, daar wist ik me toen niet goed raad mee. Mijn hospita heeft zich erover ontfermd zonder me al te erg uit te lachen.

In Trouw las ik een artikel van een journalist over Cuba. Daarin stond dat je 10 euro moest betalen om een uur te kunnen internetten. Toen wist ik dat die journalist het hotel niet uit was geweest, want dat is wat je in chique hotels betalen moet. In de internetwinkels, waar je vaak lang op je beurt moet wachten betaal je 2 euro per uur. Nog veel als je van een Cubaans inkomen rond moet komen.

Er zijn maar weinig dingen waar ik echt verstand van heb. Eén daarvan is luchtkwaliteit. Wat ik daarover lees in ‘kwaliteitskranten’ kranten als de NRC, Trouw en de Volkskrant is eigenlijk altijd onzin. In korte tijd bij elkaar geschreven op basis van handzame informatie die door de woordvoerder van de wethouder is verstrekt. Soms word ik opgebeld door een journalist die me vraagt om heel kort te vertellen wat daar in staat, want zelf lezen kost teveel tijd.

Een paar Cubanen waar ik mee sprak waren er van overtuigd dat wij in het ‘vrije westen’ in een democratie leven, dat wij onze eigen regeringsleiders zelf mogen kiezen én dat wij door ons kranten en tv objectief worden voorgelicht. Ze wilden niet geloven dat wij hier ook niets te vertellen hebben, dat onze wethouders naar de pijpen dansen van grote investeerders en dat wij door onze pers niet beter worden voorgelicht dan zij door Granma, de enige krant in Cuba.

Granma wordt uitgegeven door de staat. Onze kranten worden uitgegeven door lieden die daar aan willen verdienen. Waarom dat een garantie zou zijn voor een vrije en onafhankelijk pers is niet duidelijk. Op verzoek van Wolfsen werd het artikel over zijn verhuisvergoeding niet door het AD gepubliceerd en op zijn verzoek verdwenen 120.000 exemplaren van Ons Utrecht in de papierversnipperaar.

DUIC bracht een paar dagen terug een interview met wethouder Van Hooijdonk. De journalist had mij gebeld of ik nog een vraag wist die hij aan de wethouder kon stellen. De wethouder wilde namelijk vooraf een aantal quotes hebben waar haar woordvoerders alvast een antwoord op konden bedenken. Mijn quote werd door de wethouder afgekeurd. Ik geloof dat ik gevraagd had waarom zij niet met mij over de milieuzone wilde debatteren.

Zo’n interview als in DUIC met Van Hooijdonk had ook in de officiële partijkrant van Noord Korea kunnen staan of op de website van de gemeente Utrecht. Niet in Granma. Dat lees ik nog vaak op internet en dat is toch heel wat informatiever. De vraag is: wat maakt dat kranten de overheid naar de mond praten? Is dat alleen dat zij afhankelijk zijn van inkomsten uit reclame c.q. officiële bekendmakingen zoals bij Ons Utrecht en nu bij DUIC het geval is?

Volgens Janneke Monshouwer, die 30 jaar bij de NOS gewerkt heeft en 28 juni over haar boek “Ander Nieuws” komt vertellen, nemen overheden graag journalisten in dienst die bij kranten en tv hebben gewerkt omdat die een netwerk van collega’s met zich meebrengen. Dat maakt het eenvoudiger info in de pers te krijgen zoals de overheid die hebben wil. Hedendaagse redacties hebben geen tijd voor eigen onderzoek en bij de overheid wemelt het woordvoerders.

Kortom: wat klopt er van de mythe van de onafhankelijke pers? Is die eigenlijk wel beter dan de door de staat gecontroleerde pers in landen die wij als dictaturen beschouwen? Misschien kunnen we het daarover hebben als Janneke Monshouwer haar verhaal komt vertellen, dinsdag 28 juni in het Emma Centrum, Cremerstraat 245-247 (begin 19.30 Entree is 10 euro).

(Nieuws030, 22 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-mythe-van-de-onafhankelijke-pers/

 

Worden wij niet eenzijdig voorgelicht door de media?

Lezing Janneke Monshouwer: 28 juni 19.30 uur in het EMMA Centrum, Cremerstraat 245-247

Over dat onderwerp schreef Janneke Monshouwer een interessant boek: “ANDER NIEUWS”. Monshouwer werkte zo’n 30 jaar voor de NOS en andere actualiteitsrubrieken. Haar ervaring is dat wat ons dagelijks wordt voorgeschoteld een selectie is die past in wat de overheid en de industrie ons willen doen geloven. En niet alleen een selectie, maar ook een kijk op de werkelijkheid zoals de overheid en de industrie willen dat wij de werkelijkheid zien.

Heel veel nieuws dat door onze media wordt verspreid komt van internationale nieuwsdiensten die al vast een selectie maken en hun berichten ook nog eens op een pro-westerse manier bewerken. Monshouwer heeft in boek “Ander Nieuws” veel nieuws en informatie bij elkaar gebracht dat niet door de NOS en de media is verspreid, dat buiten de selectie is komen te vallen.

Monshouwer laat ik ook zien dat het met de onafhankelijkheid van de media niet zo best is gesteld. Ervaren journalisten worden vaak door de overheid en de industrie aangetrokken omdat het via hun informele netwerk met ex-collega’s makkelijker is berichten in de pers te krijgen zoals die door voorlichters van de overheid en de industrie worden geconcipieerd en geplugd.

Hedendaagse journalisten hebben vaak de tijd niet om grondig onderzoek te doen en media zijn dan snel geneigd om persberichten van de overheid en de industrie min of meer over te schrijven. Daar komt de financiële afhankelijkheid bij van grote adverteerders en de goede relaties die hoofdredacties en journalisten vaak hebben met politieke partijen van hun voorkeur.

U bent bij deze uitgenodigd voor de lezing van Janneke Monshouwer.

Met vriendelijke groet,

Kees van Oosten

Omdat aan de avond kosten verbonden zijn vragen wij een bijdrage van 10 euro. Daar zit dan de koffie bij in!

www.klimaatpartij.nl

(E-mail van 19 juni 2016)

Zie ook bijlage

 

Verzoek voor een interview. Aan wethouder L. van Hooijdonk

Bij dezen het verzoek voor een interview. Reden voor het verzoek is dat in het interview dat u onlangs gaf aan DUIC een aantal zeer voor de hand liggende vragen niet gesteld werden. Zoals dat tegenwoordig gebruikelijk schijnt te zijn stuur ik u mijn vragen alvast toe.

Indien u tot het interview bereid bent, zou ik graag willen afspreken tijdens het interview gewoon “u” tegen elkaar te zeggen om de sfeer zakelijk te houden. Overigens, als dat uw voorkeur heeft, ben ik ook graag bereid om met u in een openbaar debat te gaan. Maar dat weet u wel.

Kees van Oosten
Vraag 1. U bent niet alleen wethouder voor luchtkwaliteit, maar ook voor bereikbaarheid. In de nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (2012) staat:
De ingrepen in het wegennet gaan niet ten koste van de autobereikbaarheid; integendeel: het aantal mensen dat de economische kerngebieden in 30 minuten kan bereiken neemt dankzij ‘Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar’, ‘Voor de Utrechtse binnenstad leiden de maatregelen van ‘Utrecht: aantrekkelijk en bereikbaar” ertoe dat het aantal inwoners dat de binnenstad kan bereiken binnen 30 minuten autoreistijd met +4% toeneemt” (p. 65).

Veel automobilisten klagen erover dat het de laatste jaren juist steeds moeilijker wordt om de binnenstad en het stationsgebied met de auto te bereiken en dat er ook elders in de stad, vooral in de spits,  geen doorkomen meer aan is: Waterlinieweg tussen het Stadion en de A12, ’t Goylaan, Catharijnesingel tussen het Ledig Erf en het Paardenveld, Oudenoord/Weerdsingel, Daalsetunnel en het Westplein, Marnixlaan ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg.

De vraag is dus: heeft het autobereikbaarheidsbeleid van de laatste jaren niet juist geleid tot een verslechtering van de autobereikbaarheid terwijl de nota Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar juist een verbetering beloofde? Is de gemiddelde reistijd nu op genoemde trajecten wel eens gemeten en vergeleken met die uit 2012?

Vraag 2. U heeft een paar keer beweerd dat de milieuzone de lucht in Utrecht 30% schoner zou maken. BNR-radio 29-10-2014. U heeft dat ook getwitterd.
Volgens het TNO-rapport 25 maart 2016 is er aan afname berekend van de uitstoot NO2 van 0,4% op de Catharijnesingel. Wat de gemeten daling betreft van de concentratie roet geeft TNO aan dat die niet zonder meer aan de milieuzone kan worden toegerekend. Volgens de metingen van het Utrechtse meetnet In de periode mei t/m dec 2014-2015 is de concentratie NO2 buiten de milieuzone meer afgenomen dan binnen de milieuzone, namelijk 11,1% resp. 9,5%. Opmerkelijk is dat het aantal diesels van en naar de milieuzone sterk is afgenomen. Kennelijk heeft dat dus nauwelijks invloed en zijn diesels die de milieuzone nog wel in mogen nauwelijks schoner dan de diesels die er niet meer in mogen.

De vraag is dus: Hoe kunt u nu nog steeds staande houden dat het instellen van de milieuzone een noemenswaardig effect heeft, laat staan dat de lucht daar 30% schoner van wordt?. Vindt u het niet heel erg dat de gemeente miljoenen uitgeeft aan een maatregel die nauwelijks effect sorteert en voor duizenden automobilisten (Utrechters en niet-Utrechters) betekent dat zij hun auto naar de sloop moeten brengen en kosten moeten maken voor nieuwere types die dus nauwelijks schoner zijn? Bent u niet bang dat u daarmee het maatschappelijk draagvlak verspeelt dat nodig is voor maatregelen die wél effectief zijn?

Vraag 3. U bent als wethouder de eerst verantwoordelijke voor het beleid gericht op reductie van CO2. De uitstoot van CO2 is van belang i.v.m. het tegengaan van klimaatverandering (opwarming). Uit de beschikbare cijfers blijkt dat er de laatste jaren van een reductie van CO2 ook in Utrecht in de verste verte geen sprake is. Er wordt wel meer geïsoleerd en apparaten zijn wat zuiniger, maar daar staat kennelijk weer zoveel groei van energiegebruik tegenover dat per saldo de uitstoot van CO2 niet minder wordt. Dat Utrecht op deze manier ooit een klimaatneutrale stad wordt is een illusie.
Het autoverkeer in een stad als Utrecht is verantwoordelijk voor ca. 40% van de totale CO2-uitstoot. De uitstoot van CO2 door autoverkeer in Utrecht neemt relatief en absoluut toe. Dit college heeft besloten de parkeergarage onder het Jaarbeursplein te (laten) bouwen, wil er aan meewerken dat de capaciteit van Marxdreef/Schweitzerdreef toeneemt, is van plan om de capaciteit van het Anne Frankplein en het 5 Meiplein op te voeren.

De vraag is: valt uw klimaatbeleid überhaupt serieus te nemen en bestaat dat niet alleen uit vrome prietpraat?

 

Vraag 4. Nadat u geschiedenis, een jaartje political science en het diplomatenklasje gedaan heeft bent u speechschrijver en persvoorlichter geworden van minister Peijs (CDA) van Verkeer en Waterstaat (2003-2005). Van 2005 – 2010 bent adviseur geweest bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2010 besloot u uit het wereldje van Verkeer en Waterstaat te stappen en voor het milieu te gaan door adjunct-directeur te worden van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Deze loopbaan heeft mij altijd een beetje verbaasd.

De vraag is: hoe kan iemand die actief lid is van GroenLinks tekstschrijver en persvoorlichter zijn van de minister van Verkeer en Waterstaat, dat immers het bolwerk is van de asfaltlobby? Is het niet gewoon zo, wat heel veel voorkomt bij politici, dat u gewoon carrière wil maken en dat u op een zeker moment begreep dat dat beter linksom (GroenLinks) dan rechtsom (Verkeer en Waterstaat) zou lukken?

(E-mail van 23 juni 2016)

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Prinses Amaliapark te Utrecht, HZ_WABO-16-18365

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van nieuwe bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 81899. Gepubliceerd op 21 juni 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-81899.html

Locatie herplant niet aangegeven. Niet aangegeven hoeveel herplant.

Maliebaan 81-89 te Utrecht, HZ_WABO-16-19762

Het bestraten van een achterterrein en het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 83632. Gepubliceerd op 23 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-83632.html

Bestraten van de tuin om de regen naar de straat of naar de buren te laten stromen? Kan de raad niet in verordening bepalen dat dat afgelopen moet zijn, behoudens een terrasje van max. …m2 ?

Alendorperweg nabij nummer 42 te Vleuten, HZ_WABO-16-19061

Het kappen van twee lindebomen en ?? herplanten van twee bomen ??

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 84130. Gepubliceerd op 24 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-84130.html

De kop van het bericht houdt ook herplant in. De inhoud van het bericht spreekt niet meer over herplant.

Heidelberglaan 100 te Utrecht, HZ_WABO-16-18897

Het kappen van een eikenboom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 84125. Gepubliceerd op 24 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-84125.html

 

Vooruitgang. Er is al bijna een halve maatregel

De praktijk van bijna zes jaar geleden om in de digitale publicatie van vergunningprocedures bomenkap links naar stukken mee te geven, is kennelijk selectief hervat.

Er is een publicatie van een verleende vergunning waar althans een deel van de stukken in zit. Op dezelfde dag in een andere procedure is het achterwege gebleven.

Geen stukken bij de Cremerstraat: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-84091.html

Daar heeft men al genoeg dwars gelegen en daarom maar geen stukken.

Wel een deel van de stukken bij Groene Draecklaan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-84454.html, maar wel met een voddige situatieschets zonder legenda. Wie er iets mee wil moet nog steeds anderhalf uur uittrekken voor een bezoek aan het stadskantoor om de ontbrekende stukken op te halen.

Wel een deel van de stukken bij https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-84125.html

Wie er iets mee wil moet nog steeds anderhalf uur uittrekken voor een bezoek aan het stadskantoor om de ontbrekende stukken op te halen.

 

 

“Veel problemen bij Utrechtse recherche”

Het is behelpen bij de recherche in de regio Utrecht. Er is te weinig personeel, de apparatuur is verouderd en rechercheurs verdoen hun tijd omdat ze dagenlang dossiers moeten kopiëren, meldt politievakbond ACP in het AD.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp en CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg bezochten afgelopen week het kantoor van de Utrechtse politie aan de Kroonstraat.

Volgens Van Toorenburg verdoen rechercheurs kostbare tijd in het kopieerhok omdat er geen administratieve ondersteuning meer is. Ze noemt het “te bizar voor woorden”. Ook moeten rechercheurs de enige computer met internet delen.

Politiewoordvoerder Bernhard Jens zegt in de krant dat de problemen bekend zijn. “Agenten moeten soms met hun eigen smartphone een foto maken en die doorsturen want zelf hebben ze een extreem ouderwetse Nokia. Dat kan gewoon niet in deze tijd.” (RTV Utrecht, 18 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488490/veel-problemen-bij-utrechtse-recherche.html

Gelukkig dat allerlei gespuis, ook dat met witte boorden, geduldig wacht tot dat de politie de moderne tijd bereikt heeft. Anders is de meegedeelde daling van de criminaliteit http://www.ad.nl/binnenland/daling-criminaliteit-zet-door~add796cb/ niet verklaarbaar.

 

DUIC geeft bibliotheek-directeur platform. B&W gebruikt directeur als bliksemafleider

Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren: Open brief aan de SP

SP-raadslid Hilde Koelmans maakt zich zorgen of het plan ‘Bieb op Neude’ überhaupt nog wel doorgang kan vinden na alle berichten van bezuinigingen en ontslagen bij de Bibliotheek Utrecht. Ze schreef een open brief aan DUIC om aandacht te vragen voor haar zorgen. Directeur Bibliotheek Utrecht Ton van Vlimmeren reageert: “De SP gaat als een van de weinige politieke partijen niet in op uitnodigingen van ons voor informatiebijeenkomsten of een 1 op 1 gesprek.” Enzovoort.

(DUIC, 18 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/open-brief-aan-sp/

Een gesprek van de SP met de bibliotheek-directeur botst met de controle-opdracht die de raad en de raadsfracties met betrekking tot de gedragingen van B&W hebben. B&W wil weer geld steken in een prestigeproject, ditmaal de openbare bibliotheek.

De bibliotheekdirecteur is de man die het geld moet verbeuzelen. Raadsleden hebben niet primair deze directeur transparant te controleren, maar B&W. Dus geen smoezelige achterkamergesprekjes.

Als de directeur zijn via B&W te debiteren verhaal niet goed op papier krijgt en daarom mondeling moet uitleggen wat hij bedoelt, zou die terug naar school kunnen of een ghostwriter kunnen inschakelen.

 

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-81088.html

 

Kennisgeving Inspraak Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017

Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017 ligt vanaf 20 juni 2016 gedurende tien weken ter inzage voor het onderdeel natuurbeheer. Hiermee start de formele inspraak en kunt u een zienswijze indienen. Op 12 april 2016 hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017 vastgesteld voor het agrarisch natuurbeheer. Bij de vaststelling van het plan wordt de procedure voor inspraak doorlopen die is geregeld in Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017 is de gewijzigde opvolger van het Natuurbeheerplan, provincie Utrecht 2016.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 32550. Gepubliceerd op 20 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32550.html

 

Suf

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Utrecht

Verordening van Utrecht 2016, nr. 10

(raadsbesluit van 26 mei 2016)

De raad van de gemeente Utrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende wijzigingen Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  1. Het schrappen van:

–   Artikel 4:3 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

–    Artikel 4:5a Winkelwagens, eerste lid

Het is verboden zich met een winkelwagentje op of aan een openbare plaats te bevinden op een afstand van meer dan 100 meter van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld.

  1. Het wijzigen van:

–    Artikel 5:24 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (binnenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

–    Artikel 5:35 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (buitenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 80094. Gepubliceerd op 20 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-80094.html

Vergeten is de inwerkingtredingsdatum vast te stellen.

 

Alweer. Chef suf.

Aanvraag huisvestingsverordening, Jutfaseweg 223 te Utrecht, HZ_HUIS-16-18514

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 80643 Gepubliceerd op 20 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-80643.html

Verordeningen kunnen niet worden aangevraagd. De ambtenaar zal dat niet begrijpen want onvoldoende geschoold. Chef ziet deze repeterende onzin niet. Chef suf.

 

“Gezondheidsklachten door zendmast Lombok”

Inwoners van de Utrechtse wijk Lombok klagen over hun gezondheid. Het zou kunnen liggen aan de zendmast op het dak van de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat, zeggen de bewoners. PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen dat de gemeente daar onderzoek naar laat doen.

De fracties zijn benaderd door een twintigtal bewoners van Lombok die last hebben van hoofdpijn, stress, slapeloosheid en pieptonen in hun oren. Ze hebben daar al melding van gedaan bij de GGD, maar die zou er tot nog toe niets mee hebben gedaan.

De bewoners snappen niet waarom de GGD nog niet in actie is gekomen. “De GGD die verantwoordelijk is voor een gezonde leefomgeving van de Utrechters zou heel betrokken en nieuwsgierig moeten zijn als mensen zeggen ergens last van te hebben”, zegt Lombokker Mirjam Bout. “Het gaat er niet om om gelijk te krijgen, maar toon interesse in de burger.”

(RTVUtrecht, 22 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488714/gezondheidsklachten-door-zendmast-lombok.html

 

‘Gezondheidsklachten’ door zendmast Utrecht: GroenLinks, PvdA, CU en PvdD trappen er in

Politiek holt achter hype aan, niet gehinderd door enige kennis

We hebben er weer een paar: verontruste burgers die beweren dat zij ‘ziek’ worden van een zendmast. De ‘klachten’ bestaan uit vage ongemakken die iedereen weleens heeft: hoofdpijn, stress, slapeloosheid en pieptonen in hun oren. De boosdoener zou een zendmast op het dak van de Antoniuskerk zijn. GroenLinks, PvdA, CU en PvdD hebben raadsvragen gesteld over de kwestie, klaarblijkelijk zonder zich eerst te verdiepen in de houdbaarheid van de beweringen van de burgers.

Het is namelijk al lang bekend dat deze straling niet zorgt voor ziekte. U kunt hier op de site van stichting Skepsis een zeer uitgebreid artikel lezen over de onzinnigheid van de (on)gezondheidsclaims. Jan Willem Nienhuys, secretaris van Skepsis, voegt daar desgevraagd op persoonlijke titel aan toe: “het valt me op dat in de berichtgeving niets staat over

  1. sinds wanneer staat die zendmast daar?
  2. sinds wanneer is die in gebruik genomen?
  3. sinds wanneer zijn de klachten begonnen?

Wat betreft 2, er zijn veel gevallen bekend van zendmasten die alvast gebouwd werden in afwachting van verlening van een zendvergunning, die al lang voor ingebruikname klachten opleverden.”

(ThePostOnline, 23 juni 2016)

http://nieuws.tpo.nl/2016/06/23/gezondheidsklachten-zendmast-utrecht/

 

Start inspraaktermijn concept Stedenbouwkundig Plan Haarzicht

Vleuten-De Meern krijgt er een groene ruime woonwijk bij met maximaal 555 woningen. Haarzicht ligt aan de noordwestkant van Vleuten, grenzend aan het Wielrevelt en de Thematervelden. Het concept Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Haarzicht is door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak en ligt vanaf 24 juni ter inzage.

Het concept Stedenbouwkundig Plan is gemaakt door de Groep Haarzicht (ontwikkelaars). De gemeente is verantwoordelijk voor een deugdelijke inspraak met betrekking tot het concept Stedenbouwkundig Plan en vervolgens verantwoordelijk voor het publiekrechtelijke traject van het bestemmingsplan.

Inloopavond Haarzicht

Op donderdag 7 juli is er, vanaf 19.30 tot 21.00 uur, een inloopavond op het Wijkservicecentrum Vleuten De Meern (Dorpsplein 1, Vleuten). Op deze avond wordt het concept Stedenbouwkundig Plan Haarzicht digitaal gepresenteerd en er is gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de inloopavond zal het alleen gaan over het concept SP Haarzicht. Er wordt geen verkoopinformatie gegeven over de woningen.

Inzage

U kunt de stukken inzien van vrijdag 24 juni t/m vrijdag 26 augustus 2016 op het volgende adres:

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 5e etage.

Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Het concept Stedenbouwkundig Plan Haarzicht kunt u hier downloaden: www.utrecht.nl/haarzicht

Reageren

Van 24 juni t/m 26 augustus 2016 kunt u uw reactie indienen door ……………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 84455 Gepubliceerd op 24 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-84455.html

Aanzienlijke kans dat met zo’n klein geïsoleerd stedenbouwkundig plan meer het verdienmodel van de ontwikkelaars dan geen stedenbouwkundige beginselen (die Utrecht de facto niet heeft) aan de orde zullen zijn. Ook vrijwel zeker dat het onverkort doorgaat omdat het aantal belanghebbenden in de ridicule interpretatie van de wet net iets meer dan nul is.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 30 juni 2016

0.a.

2 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van: • een tweetal bijlagen bij het conceptraadsvoorstel Subsidie en garantie DOMunder • een bijlage bij het conceptraadsvoorstel Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Gaat over mismanagement en financieel debacle

4 Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2016 externe accountant

4.1 Rapport van bevindingen/Accountantsverslag

4.2 Definitief accountantsverslag 2015

5 Jaarstukken 2015

6 Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016

6.1 Raadsbrief: Beantwoording schriftelijke raadsvragen jaarstukken 2015 voorjaarsnota 2016 en bijbehorende raadsvoorstellen 2016

6.2 Raadsbrief Beantwoording nagekomen schriftelijke Voorjaarsnota 2016

6.3 Raadsbrief Beantwoording nieuwe schriftelijke raadsvragen Stadsbelang Utrecht d.d. 15 juni 2016

7 Resultaatbestemming 2015

8 Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016

9 Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2016

10 Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f3d08622-7a45-475b-afc9-68e96ab49b22&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 7 juli 2016

2 Cie M&S Commissiebrief hotspot Sociaal Ondernemen

De fracties van CDA, VVD, D66 en Stadsbelang willen de Commissiebrief hotspot Sociaal Ondernemen graag agenderen voor een commissievergadering omdat er zorgen zijn over het voornemen van het college om dit pand te verhuren en de voorwaarden waaronder de verhuur plaatsvindt.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d74b7c15-7d76-4353-a640-7dbcf6261a5a&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

23-6-2016         Beantwoording nieuwe schriftelijke raadsvragen Stadsbelang Utrecht d.d. 15 juni 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

23-6-2016         Meicirculaire 2016

21-6-2016         Visitatiecommissie WMO/Jeugdwet

21-6-2016         Datagedreven sturing en open data

21-6-2016         Jaarverantwoording Inspectie Kinderopvang 2015

21-6-2016         Regionale samenwerking BOA’s

21-6-2016         Tijdelijke huisvesting methadonbehandeling in De Stek

21-6-2016         Nationale Sportweek

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

21-6-2016         Visie op tunnels 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 17 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 17 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Ombudsman: Thuiskomen van een koude kermis

o     Foodfestival Lepelenburg onzeker na bezwaar omwonenden

o     Afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht

–    DOSSIER A27

o     A27-verbreding door middel van in velerlei opzicht zeer riskante “badkuip”-damwanden

o     Krankzinnig

o     Zienswijze klimaatpartij mbt ontwerp tracebesluit verbreding A27-A12

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Vergunning al verleend voordat de aanvraag was bekend gemaakt.

–    Over de heg: Delegatiebesluit. Tegelijk ook ‘outsourcen’ van werkgelegenheid

–    B&W: Van Zanens vereniging mag buren met meer herrie opzadelen

–    Stadsbelang Utrecht: ‘Utrecht schuift schuld TivoliVredenburg onder het tapijt’

–    Aflevering 2016 van B&W’s ‘Feel Good’-nieuws

–    Rijk: milieuzone zaak van Utrecht

–    Utrechters steeds meer ontevreden over bereikbaarheid binnenstad per auto

–    Oude diesels in Utrecht met 69 procent afgenomen

–    DOSSIER STADSVERWARMING EN ENERGIE

o     20 MW restwarmte voor warmterotonde Zuid-Holland

–    Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”

–    Bekendmaking ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost en ontwerpbesluit Hogere waarde

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 23 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

WONDER. en ook: DE RAAD VERKEERD GEÏNFORMEERD

Anders dan B&W aan de Raad heeft laten weten kunnen aanvraagdocumenten wel bij de publicatie gevoegd worden. (Maar dat kon meer dan vijf jaar geleden al, wat toen al enkele keren gebeurde). Laat men dat altijd maar doen en volledig. Nu zijn maar 3 van de 10 in de aanvraag aangegeven bijlagen opgenomen. Moet je toch weer naar dat stadskantoor.

Beethovenlaan in Park Oog in Al te Utrecht, HZ_WABO-16-18234

Het vellen van 10 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77473 Gepubliceerd op 14 juni 2016 09:10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77473.html

Geprolongeerd wonder. Bij de kennisgeving van de kapaanvraag zaten nog geen stukken. Nu, bij de vergunning, wel. Overigens ook hierbij incompleet. Moet je toch weer naar dat stadskantoor.

Loggerstraat en Goethelaan te Utrecht, HZ_WABO-16-08842

Het kappen van zes bomen

Datum besluit: 06-06-2016

Besluit: Verleend

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77456. Gepubliceerd op 14 juni 2016 09:10)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77456.html

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

In de gemeente Utrecht gebeurt dit op grote schaal en met opzet, zodat er geen tijd meer is voor een gang naar de rechtbank.

Ombudsman: Thuiskomen van een koude kermis

Tonnie* woont in het Gelderse Apeldoorn. Zodra de winter voorbij is en de temperaturen stijgen, worden ook in deze gemeente veel evenementen georganiseerd. Zo ook de jaarlijkse kermis bij Tonnie in de wijk. Hiervoor heeft de gemeente een evenementenvergunning afgegeven. Maar de gemeente heeft dit besluit pas laat openbaar gemaakt. Het is nu al de tweede keer dat dit gebeurt.

Tonnie dient weer een klacht in bij de gemeente. Op deze manier kan niemand meer bezwaar maken tegen een afgegeven vergunning. De gemeente laat weten dat het besluit over de kermis zo laat genomen werd doordat er met veel factoren rekening gehouden moest worden. Ook ligt de werkdruk erg hoog. Wel had de gemeente het besluit eerder openbaar moeten maken.

Tonnie vindt het antwoord niet voldoende. Ze vindt dat de gemeente de organisatoren van een evenement vaak belangrijker vindt dan de omwonenden.

Regelmatig ontvangen we signalen zoals dat van Tonnie. Burgers worden pas laat door hun gemeente geïnformeerd over evenementen bij hen in de buurt. Wij vinden het belangrijk dat burgers op tijd worden betrokken door de gemeente bij de besluitvorming over evenementen. Alleen dan kunnen omwonenden hun stem laten horen en bezwaar maken als ze dat willen. Dit is voor ons de aanleiding om een breder onderzoek te starten. We willen kijken hoe we gemeenten handvatten kunnen geven om de betrokkenheid van de burger bij de besluitvorming goed te organiseren.

Voor ons onderzoek ontvangen we graag uw ervaringen met uw gemeente over de manier waarop u betrokken wordt bij besluitvorming over evenementen. Hoe zorgt uw gemeente er bijvoorbeeld voor dat er op tijd een beslissing wordt genomen? Op welke manier zou u graag door de gemeente betrokken willen worden bij de voorbereiding van een evenement? We gebruiken uw ervaringen voor ons onderzoek. U kunt mailen naar evenementen@nationaleombudsman.nl of bellen (gratis) met 0800-33 55 555.

We gaan met gemeenten in gesprek om te zien hoe zij mensen op tijd kunnen betrekken bij de besluitvorming en hoe het beter kan. We ronden het onderzoek af met tips en handvatten voor gemeenten. Het rapport over het onderzoek publiceren we ook op onze website. Laat ons uw ervaringen weten over hoe uw gemeente u betrekt in de besluitvorming over een evenement.

(deTelegraaf.nl, 12 juni 2016)

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/25977114/__Thuiskomen_van_een_koude_kermis__.html

Doen !!!

 

Foodfestival Lepelenburg onzeker na bezwaar omwonenden

Het culturele foodfestival ‘Lepeltje Lepeltje’ dat volgend weekend gaat plaatsvinden in Park Lepelenburg staat op losse schroeven. Stichting Behoud Lepelenburg heeft bezwaar aangetekend tegen het evenement. “Het college moet zich aan haar eigen regels houden.”

Stichting Behoud Lepelenburg heeft niet zozeer iets tegen Lepeltje Lepeltje of andere festivals, maar wel aan het het feit dat er op regelmatige basis festivals of evenementen worden georganiseerd in het Rijksmonument.

Secretaris van de stichting, Jan Verheugen, legt uit wat er mis is met het beleid: “De gemeente heeft een groenbeleid opgesteld. Eén van de kernpunten hiervan is dat bomen en struiken in symbiose leven met de grond. Hier leven voor bomen belangrijke schimmels en diertjes in. Door alle evenementen wordt de grond steeds meer aangestampt en daardoor minder goed doordringbaar voor de bomen. Van die symbiose is dus geen sprake.”

Dit heeft tot gevolg dat de bomen in het Lepelenburg niet zomaar zullen omvallen, maar jarenlang langzaam zullen afsterven, zo legt Verheugen uit. “Een boom die normaal 200 jaar oud kan worden, wordt in Lepelenburg hooguit 60 jaar. Wij zijn er ook van overtuigd dat bij een meting die we binnenkort gaan laten doen zal blijken dat de gronddichtheid hier vele malen hoger is dan in bijvoorbeeld het Wilhelminapark.”

Leefklimaat

Stichting Behoud Lepelenburg heeft hierom bezwaar aangetekend bij de gemeente en een verzoek om een voorlopige voorziening neergelegd bij de rechtbank. De stichting hoopt met de rechtsgang te voorkomen dat organisaties zomaar evenementen kunnen organiseren zonder rekening te houden met de natuur. De stichting hoop maandag al op een uitspraak van de rechter.

Er staan dit jaar namelijk 14 evenementen op de planning en de ervaring van voorgaande jaren leert de bewoners dat hier nog wel eens een stuk of tien bij kunnen komen. Verheugen: “Tientallen dagen in de zomer staat het hier vol met van alles en nog wat, dat is niet alleen inbreuk op de natuur maar ook op het leefklimaat. En er zijn zeker mensen in de buurt die zo’n festival ontzettend leuk vinden, maar vanwege de mailtjes die we krijgen en wat we op straat horen hebben we de stellige indruk dat de meerderheid van de bewoners niet blij is met de vele evenementen.”

Ondernemersrisico

De stichting laat als geheel nog weten dat een eventuele afgelasting van het festival eigen schuld is: “De evenementenondernemer dient zich net als ieder ander te oriënteren op het lokale beleid. Ervan uitgaande dat hij dat gedaan heeft, dan heeft hij gezien dat datgene wat hij wil niet mag, ongeacht dat B&W er een gewoonte van maakt eigen beleid en regels met voeten te treden. Stapt hij daar dan overheen, dat is een eventueel niet doorgaan van het evenement doodnormaal ondernemersrisico; geen reden voor gejammer.”

(DUIC.nl, 16 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/foodfestival-lepelenburg-onzeker-klachten-omwonenden/

Maandag 20 juni 15:00 u. Rechtbank Utrecht

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht, HZ_WABO-16-12860

Datum ontvangst aanvraag: 21-04-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53152.html

Vergunning verleend op 7 juni 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 76838 Gepubliceerd op 13 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-76838.html?

B&W heeft weer geen aanvraag van een evenementen gepubliceerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, Evenementenbeleid en gewoonterecht is dat verplicht.

B&W houdt zich stelselmatig niet aan eigen regels. Utrechter, val toch dood !

 

DOSSIER A27

 

A27-verbreding door middel van in velerlei opzicht zeer riskante “badkuip”-damwanden

Tussen het knooppunt Lunetten en Amelisweerd ligt de A27 in een sleuf, die onder het grondwaterniveau ligt. Om het grondwater uit die sleuf te houden is er bij de aanleg van de A27 een PVC folie (ook bekend als vlies) ingegraven.

Nu wil de minister de A27 verbreden. Bij de werkzaamheden mag het folie niet beschadigd worden, want dat zou betekenen dat de A27 onder water komt te staan. De hele regio zou onbereikbaar worden.

Er bestaan diverse technieken om beschadiging te voorkomen, maar geen van die technieken is toegepast in de situatie van de A27. Er is dan ook een groot uitvoeringsrisico. Rijkswaterstaat zegt wel (namens de minister) dat het project uitvoerbaar is, maar intussen blijken ze toch niet zo zeker van hun zaak. Zo onderzoeken ze momenteel de mogelijkheid om de hele weg in een soort badkuip in te pakken, en dan die badkuip leeg te pompen. Als dan eventueel het folie scheurt kunnen ze het uitgraven en herstellen.

De wanden van die “badkuip” zouden moeten bestaan uit bentoniet, een soort waterdichte klei, die in een sleuf wordt aangebracht. Die sleuf moet 60 m diep worden, want op die diepte zit een waterdichte kleilaag, die de bodem van de badkuip moet vormen.

Aan zo’n constructie kleven ook weer grote risico’s. Zo is de techniek toegepast bij de A4, waar sindsdien enorme lekkages optreden. De badkuip zou grote effecten op de grondwaterstromingen kunnen hebben, waardoor mogelijk de bomen in Amelisweerd verdrinken en de drinkwatervoorziening in Leidsche Rijn in gevaar komt. Foutjes in de verwerking van bentoniet kunnen funest zijn voor de vegetatie in de omgeving.

Door omwonenden geraadpleegde deskundigen zijn het er eigenlijk wel over eens dat dit paniekvoetbal van Rijkswaterstaat is, en – nog afgezien van de vraag of het haalbaar of nodig is – vooral gezien moet worden als een teken dat Rijkswaterstaat helemaal niet zo zeker van deze zaak is als wat de minister de Tweede Kamer voorhoudt.

(Bron: Betrouwbaar)

 

Krankzinnig

Het Kimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten plaatst ook Nederland voor een immense opgave. Over 30 jaar moet de wereld vrij zijn van fossiele brandstof. Dus niet alleen zou het dan afgelopen moeten zijn met steenkolen en aardolie, maar ook met aardgas.

Dat klimaatakkoord houdt in dat de opwarming tot 1,5 graad Celsius beperkt moet blijven. Een dergelijke opwarming heeft al zeer ingrijpende gevolgen, zoals wegsmelten van het Noordpool ijs, verdere verwoestijning in droge landen, sterk toenemen van het aantal orkanen, stijging van de zeespiegel waardoor ook dichtbevolkte delta’s onder water komen te staan en niet te vergeten enorme regenbuien die ook in Nederland steeds vaker voorkomen.

Maatregelen die genomen moeten worden om de opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken gaan aanzienlijk verder dan woningen en kantoren beter isoleren, waartoe het beleid in Nederland zich tot op heden beperkt. Ook veel verder dan het plaatsen van zonnepanelen en het bouwen van windmolens (wat in de provincie Utrecht niet erg van de grond komt).

Het is een illusie om te denken dat wij fossiele energie in de mate waarin we die nu gebruiken, zouden kunnen vervangen door zonne- , wind en andere schone energie. Het kan niet op lange en al helemaal niet op korte termijn. Het moet gewoon minder, veel minder.

Zonder een drastische reductie in het gebruik van energie en fossiele grondstoffen komen we er niet. Voor heel veel producten (asfalt!) zijn aardolie en steenkool noodzakelijke grondstoffen. Het is dus niet voldoende het gebruik van energie terug te dringen, ook het gebruik van materialen moet teruggebracht worden waarvoor fossiele grondstof nodig is.

Wat stelselmatig over het hoofd wordt gezien is dat de productie die nodig is voor vrijwel alle non-food die wij hier kopen en verbruiken geproduceerd wordt in lage lonen landen en dat de CO2 die daarvoor nodig is dus onze CO2 is die in lage lonen in de lucht wordt gebracht. Dat wordt in onze CO2-balans ten onrechte niet meegenomen.

De CO2 reductie die wij hier in Nederland per saldo moeten realiseren gaat aanzienlijk verder dan wat de overheid ons wil doen geloven. Wij moeten immers ook de CO2 uitstoot terugbrengen die plaatsvindt in de lage lonen landen om ons te voorzien van bouwmaterialen, motoren en gebruiksgoederen in het algemeen.

Een belangrijke bron van CO2 uitstoot en energiegebruik is mobiliteit, in het bijzonder auto- en vrachtverkeer. In een stad als Utrecht maakt dat tussen de 30% en 40% uit van de lokale uitstoot. In 2014 was het verkeer en vervoer voor meer dan 20 procent verantwoordelijk voor de in Nederland uitgestoten hoeveelheid CO2. Binnen de sector zorgt het wegverkeer voor bijna 80 procent van de uitstoot, meer dan de helft (53 procent) is afkomstig van het personenvervoer.

Wanneer echter bij de CO2 uitstoot van verkeer en vervoer opgeteld wordt de CO2 uitstoot die nodig is voor de aanleg van wegen en rijkswegen, de aanleg van parkeervoorzieningen en de productie van auto’s en andere motorvoertuigen, dan is de totale uitstoot door verkeer en vervoer nog aanzienlijk meer dan die landelijke 20%.

De verbreding van de A27 is gelet op de enorme inspanning die gedaan moet worden om het energiegebruik, de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele grondstof terug te dringen volstrekt krankzinnig. Dat geldt uiteraard ook voor het voornemen om van de Marxdreef en de Schweitzerdreef langs Overvecht een snelweg te maken, waarmee de RING om Utrecht wordt gesloten en voor de aanleg van de ondergrondse parkeervoorziening onder het Jaarbeursplein (naast het station).

Dat het Utrechtse college een zienswijze indient tegen de voorgenomen verbreding van de A27 is overigens behoorlijk hypocriet. Immers, het beleid van dit college is niet gericht op het terugdringen en ontmoedigen van het autogebruik. De milieuzone heeft geen andere doel dan het autoverkeer niet te hoeven terugdringen. In plaats van het terugdringen van het autoverkeer is het beleid van de gemeente erop gericht het zoveel mogelijk te verplaatsen naar de RING waarmee het college minister Schultz een extra argument verschaft om de A27 te verbreden. (Nieuws030.nl, 16 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-krankzinnig/

 

Zienswijze klimaatpartij mbt ontwerp tracebesluit verbreding A27-A12

Vereniging De Klimaatpartij

Mereveldseweg 4

3585 LH Utrecht

Directie Participatie

O.v.v. A27/A12 Ring Utrecht

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

 

Datum:16-6-2016

 

Betreft: Zienswijze m.b.t. het

ontwerptracébesluit A27/A12 Utrecht

Deze zienswijze wordt mede ingediend door de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) die zich sinds haar oprichting in 2005 verzet tegen plannen van de gemeente Utrecht de groei van het autoverkeer in, van en naar de stad ten koste van de luchtkwaliteit en de gezondheid te faciliteren door het aanleggen van extra parkeervoorzieningen in de directe omgeving van het station en door het verruimen van de capaciteit van autowegen in en om de stad.

 

De Klimaatpartij maakt zich sterk voor klimaat en milieu. Voor de Klimaatpartij staat het vast, zoals dat overigens ook het geval is voor vrijwel alle gezaghebbende nationale en internationale wetenschappelijke instellingen die zich bezighouden met het probleem van de klimaatverandering, dat de opwarming van de aarde niet tot staan kan worden gebracht en ook niet kan worden afgeremd zolang met name rijke westerse landen blijven streven naar economische groei en meer mobiliteit.

 

Verbreding van de A27 heeft, behalve bouwend Nederland, commerciële adviesbureau en instellingen als Rijkswaterstaat van werk te voorzien, geen ander doel dan de groei van het verkeer en vervoer over de weg te bevorderen. Het verkeer op de weg in een stad als Ut¬recht maakt tussen de 30% en 40% uit van de lokale uitstoot. In 2014 was het verkeer en vervoer voor meer dan 20 pro¬cent verantwoordelijk voor de in Nederland uitgestoten hoeveelheid CO2. Binnen de sector zorgt het wegverkeer voor bijna 80 procent van de uitstoot, meer dan de helft (53 procent) is afkomstig van het personenvervoer. (*)

 

Wanneer echter bij de CO2 uitstoot van verkeer en vervoer opgeteld wordt de CO2 uitstoot die nodig is voor de aanleg van wegen en rijkswegen, de aanleg van parkeervoorzieningen en de productie van auto’s en andere motorvoertuigen, dan is de totale uitstoot door verkeer en vervoer uiteraard nog aan¬zienlijk meer dan die landelijke 20%.

 

De verbreding van de A27 en de A12 is gelet op de immense opgave waar ook de Nederlandse regering voor staat om het energie¬gebruik, de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele grondstof terug te dringen naar het oordeel van de Klimaatpartij en de SSLU volstrekt krankzinnig.

 

Dat geldt uiteraard ook voor het voornemen om de Marxdreef en de Schweitzerdreef langs Over¬vecht te verbreden, waarmee de RING om Utrecht wordt gesloten. Het geldt uiteraard ook voor de aanleg van de ondergrondse parkeervoorziening onder het Jaarbeursplein (naast het station) en de plannen om nog diverse verkeerspleinen in Utrecht te reconstrueren met het oogmerk het stadscentrum beter voor auto’s bereikbaar te maken. De zienswijze welke door het college van b en w Utrecht is/wordt ingediend tegen de verbreding van de A27 is naar het oordeel van de Klimaat¬partij en de SSLU ook daarom volstrekt hypocriet omdat het beleid van dit college er helemaal niet op gericht is het autoverkeer terug te dringen (de milieuzone is juist ingevoerd om een argument te hebben om dat niet te hoeven doen!), maar om het interwijkverkeer zoveel mogelijk te verplaatsen naar de RING (dus ook naar de A27 en de A12), waarmee het college de minister een extra argument verschaft om de A27 en de A12 te verbreden.

 

Volstrekt krankzinnig is naar het oordeel van de Klimaatpartij en de SSLU het feit dat niet eens is onderzocht wat de impact is van de uitvoering van het besluit op de emissie van CO2 en wat het besluit betekent voor de opgave om de uitstoot van CO2 en het energiegebruik met het oog op de klimaatverandering substantieel terug te dringen. Er is slechts (een beetje) gekeken naar manieren waarop het besluit zo kan worden uitgevoerd dat de toename van de emissie van CO2 en energiegebruik een beetje kan worden beperkt. Maar de toename van de emissie van CO2 en het energiegebruik wordt, zonder die ook maar bij benadering te kwantificeren, als vanzelfsprekend en onvermijdelijk geaccepteerd. Met andere woorden, de vraag of de verbreding van de A27 en de A12 in het licht van de klimaatverandering en de noodzaak om de uitstoot van CO2 en het energiegebruik terug te dringen überhaupt moet plaatsvinden wordt niet eens gesteld. En dat voor een regering waarin ook de PvdA zit die al sinds het Rapport van de Club van Rome (1972) vrome verhalen over grenzen aan de groei ophangt.

 

Dat het ontwerp tracébesluit totaal voorbij gaat aan de vraag of de verbreding van de A27 en de A12, gelet op het draconische probleem van de klimaatverandering, überhaupt moet plaatsvinden wordt in de hand gewerkt door het ontbreken van wet- en regelgeving waardoor de uitstoot van CO2 aan normen kan worden gebonden. Dat die wet- en regelgeving er niet is kan alleen maar worden verklaard door er vanuit te gaan dat de overheid wil voorkomen gedwongen te worden rekening te houden met klimaatdoelstellingen, waardoor infraprojecten als de verbreding van de A27/A12, waarmee de belangen van bouwend Nederland met alles wat er omheen hangt (inclusief die van Rijkswaterstaat zelf en de vele adviesbureaus die daar hun werk aan te danken hebben) niet meer zouden kunnen worden uitgevoerd.

 

Naar het oordeel van de Klimaatpartij en de SSLU is het ontbreken van wettelijke normen door middel waarvan getoetst zou moeten worden of het tracébesluit voldoet aan eisen die gesteld zouden moeten worden om te doen wat noodzakelijk is om klimaatverandering tegen te gaan, echter in het geheel geen reden om daar bij de voorbereiding van het besluit dan maar geen rekening mee te houden. Het is dom, kortzichtig en onverantwoordelijk om alleen maar rekening te houden met belangen die door wettelijke normen worden beschermd. De Algemene wet bestuursrecht schrijft terecht een afweging voor van alle eventuele belangen. Die heeft dus niet plaatsgevonden, want aan het belang van het tegengaan van klimaatverandering is vrijwel volledig voorbijgegaan.

Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat onze overheid, terwijl klimaat¬deskundigen er vrijwel unaniem over eens zijn dat een klimaatcatastrofe nauwelijks meer valt te voorkomen, voordat de wereld vergaat, nog gauw even wat extra snelweg wil aanleggen.

Wat betreft het belang van de luchtkwaliteit, voor zover in het geding wat betreft de uitstoot van stikstofdioxide (een indicatorgas waarmee wordt aangegeven in welke mate kankerverwekkende en anderszins ziekmakende stoffen in de lucht zitten als PAK’s, benzeen, dioxine e.d.) en fijnstof (dat naarmate het kleiner is dieper in de longen en via de longen in het bloed en in het lichaam terecht komt en daar ontstekingen en aandoeningen als kanker kan veroorzaken) wijzen de SSLU en de Klimaatpartij erop dat het aanvankelijk (1999) de bedoeling was om zowel NO2 als fijnstof in stappen terug te dringen. Om te beginnen werd de norm gelegd bij 40 microgram/m3, maar daarna zou de norm worden aangescherpt. Die voor fijnstof zou al in 2005 worden aangescherpt, die voor NO2 in 2010. De bedoeling was om op zijn minst uit te komen bij de normen zoals die door de Wereld Gezondheidsorganisatie worden gesteld.

 

Zoals bekend is van die voorgenomen aanscherping, vooral door de lobby door de Nederlandse regering bij de EU, niets terecht gekomen. Sterker nog, de normen zijn in allerlei opzichten juist minder streng gemaakt. Zo hoeft de concentratie NO2 niet meer op een afstand van 5 meter van de rand van de weg te worden vastgesteld, maar mag dat inmiddels op een afstand van 10 meter. Aanvankelijk moest overál aan de normen worden voldaan, inmiddels hoeft dan alleen nog maar op plaatsen waar mensen wonen en “significant” aan luchtverontreiniging worden blootgesteld, wat in de praktijk betekent dat op fietspaden, trottoirs, in voortuinen, op sportvelden en speeltuinen niet meer aan de normen hoeft te worden voldaan. In plaats van de normen aan te scherpen heeft de overheid de normen dus juist minder streng gemaakt, zodat de gezondheid van mens en dier steeds minder door die normen wordt beschermd. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat de zorg voor de gezondheid niet in de weg kan staan aan de zorg voor bouwend Nederland, de vernietiging van het milieu en de onrustbarend toenemende klimaatverandering.

 

Ook ten aanzien van de luchtkwaliteit (NO2 en fijnstof) wijzen de Klimaatpartij en de SSLU erop dat een afweging van belangen méér is dan het voldoen aan wettelijke normen en dat dié afweging klaarblijkelijk niet heeft plaatsgevonden.

 

Het RIVM berekende in 2005 dat er elk jaar tussen de 12.000 en 18.000 Nederlanders vroegtijdig sterven door luchtverontreiniging. Dat zou het geval zijn als overal nipt aan de normen zou worden voldaan. Een serieuze belangenafweging zou nu zijn als berekend werd hoeveel vroegtijdige doden en verziekte levensjaren het zou schelen als de verbreding van de A27 en de A12 achterwege zou blijven en welk belang zo zwaar weegt dat dat dient te prevaleren.

 

Het al of niet serieus aantonen dat het project aan wettelijke normen voldoet heeft nauwelijks iets met een afweging van belangen te maken. Sterker nog, het is een manier om die afweging van belangen juist niet te hoeven maken, althans niet zichtbaar te hoeven maken.

 

De Klimaatpartij en de SSLU willen er tenslotte op wijzen dat met het project astronomische kosten zijn verbonden en dat ook dat volstrekt krankzinnig is gelet op de schrijnende armoede in de wereld en ook in Nederland en de bezuinigingen die plaatsvinden wat betreft elementaire voorzieningen.

(Email, 17 juni 2016)
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Herman Gorterstraat 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-17723

Het bouwen van een damwand ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen.

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 73943. Gepubliceerd op 8 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-73943.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een damwand ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen, Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Herman Gorterstraat 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-17723

Datum besluit: 07-06-2016

Besluit: Verleend.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 78814. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-78814.html

Vergunning al verleend voordat de aanvraag was bekend gemaakt. B&W: “Niks zienswijzen. Rot op.”

Weet u wat die oorverdovende herrie is? Dat is de gemeenteraad die geeuwt en in het kruis krabt.

Over de heg: Delegatiebesluit. Tegelijk ook ‘outsourcen’ van werkgelegenheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

Gelet op artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht; artikel 10 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 232, vierde lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

aan het bestuur van het samenwerkingsverband Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht de bevoegdheid over te dragen tot het heffen en invorderen (inclusief het behandelen van bezwaar- en beroepschriften) van:

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Leges, alsmede de daarbij behorende tarieventabel

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Leges omgevingsvergunning, alsmede de daarbij behorende tarieventabel

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Brug-, schut- en havengelden, alsmede de daarbij behorende tarieventabel

– de rechten op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Begraafplaatsrechten, almede de daarbij behorende tarieventabel

– de belasting op basis van de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen alsmede de daarbij behorende tarieventabel.

Op het moment dat het bestuur van de BghU de heffingsambtenaar heeft aangewezen treedt dit besluit in werking.

Aldus besloten op 9 februari 2016 ,

De secretaris, de burgemeester,

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77000 Gepubliceerd op 13 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77000.html

B&W: Van Zanens vereniging mag buren met meer herrie opzadelen

Besluit maatwerkvoorschriften geluid voor Sociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14 te Utrecht, HZ_MAAT-16-07980

Sociëteit De Vereeniging

Mariaplaats 14 te Utrecht

HZ_MAAT-16-07980

Maatwerkvoorschriften geluid voor Sociëteit de Vereeniging

Rechtsmiddel: Bezwaar 6 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 77567 Gepubliceerd op 14 juni 2016 09:10.)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-77567.html

Verlangen naar het Ancien regime. Vroeger konden de Heeren ook alles maken.

Stadsbelang Utrecht: ‘Utrecht schuift schuld TivoliVredenburg onder het tapijt’

De gemeente Utrecht schuift een schuld van 9 ton van TivoliVredenburg onder het taptijt. Dat stelt Stadsbelang Utrecht. De partij vindt dat de gemeente daar helder over moet zijn.

In 2014 leende de gemeente Utrecht een bedrag van 9 ton aan TivoliVredenburg. Dit bedrag blijkt echter niet voldoende om de tegenvallers op te vangen en daarom krijgt Tivoli Vredenburg een schenking van 1,1 miljoen en wordt de schuld van 9 ton vrij gescholden.

Dat blijkt echter volgens Stadsbelang Utrecht niet uit de Voorjaarsnota, want de gemeente gebruikt hiervoor volgens de Utrechtse partij een handige accountantstruc. De 9 ton wordt namelijk kwijtgescholden per 2020.

Stadsbelang Utrecht vindt dat de gemeente helder moet zijn. De gemeente moet nu haar verlies nemen. (deStadUtrecht.nl, 14 juni 2016)

http://destadutrecht.nl/cultuur/stadsbelang-utrecht-utrecht-schuift-schuld-tivolivredenburg-tapijt/

Kaartjessubsidie voor voornamelijk de meer welgestelden die deze eurospons bezoeken.

Aflevering 2016 van het ‘Feel Good’-nieuws

Utrecht Monitor: “Het gaat goed met de stad”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1485134/utrecht-monintor-het-gaat-goed-met-de-stad.html

De Utrecht Monitor: http://www.utrecht-monitor.nl/

Geprolongeerd: Opnieuw zonder methodische verantwoording. Vermelden van “Voor het samenstellen van de Utrecht Monitor maakt Intern Bedrijf Onderzoek gebruik van uiteenlopende bronnen” en een aantal daarvan dan noemen is geen methodische verantwoording. De keuze van de bronnen moet verantwoord worden, net zoals de kwaliteit van de bronnen, wat men er bij ophaalt, hoe het verwerkt wordt, hoe trends en ontwikkelingen zijn en waarom er geen heldere conclusies worden getrokken.

Waardeloos propagandastuk.

Rijk: milieuzone zaak van Utrecht

Utrecht moet zelf op basis van het TNO-rapport afwegen of het doorgaat met de milieuzone waarmee oude dieselauto’s worden geweerd uit de stad. Staatssecretaris Dijksma laat dat weten aan de Tweede Kamer. Ze stelt dat het TNO-onderzoek in opdracht van de gemeente nog niet heeft aangetoond dat de milieuzone bijdraagt aan schonere lucht in Utrecht.

Dijksma reageert op vragen van de Tweede Kamer over de tegenstrijdige berichtgeving in media over het TNO-rapport dat vorige maand uitkwam. Volgens sommige kranten droeg de milieuzone wel bij aan schonere lucht, volgens andere juist niet.

RTV Utrecht berichtte vorige maand dat de onderzoekers geen direct verband leggen tussen de verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht en de milieuzone.

“Uit het rapport blijkt dat de invoering van de milieuzone in Utrecht bijdraagt aan de verlaging van de uitstoot van fijnstof”, schrijft de staatssecretaris. “Dit effect op de luchtkwaliteit blijkt wel uit het onderzoek naar de samenstelling van het wagenpark, maar kan vooralsnog niet met metingen worden aangetoond. Verder blijkt uit het rapport dat het effect van de milieuzone op de uitstoot van stikstofoxiden marginaal is. Het is aan de gemeente Utrecht om op basis van dit rapport een belangenafweging te maken.” (RTV Utrecht, 15 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1485144/rijk-milieuzone-zaak-van-utrecht.html

Utrechters steeds meer ontevreden over bereikbaarheid binnenstad per auto

Steeds meer inwoners van Utrecht zijn ontevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto. De laatste vier jaar is het percentage dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto gedaald naar 23 procent.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Utrecht Monitor van de gemeente Utrecht waarin allerlei statistieken over de stad worden gepubliceerd. In 2012 was nog 31 procent van de inwoners tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto. In 2015 is dit percentage gedaald tot slechts 23 procent. Zestig procent van de panelleden van het Utrechts Bewonerspanel vindt de bereikbaarheid per auto van de binnenstad verslechterd de laatste jaren.

Daar staat tegenover dat in Utrecht de tevredenheid over het bereik van de binnenstad per fiets hoog is met 83 procent. Steeds meer Utrechters pakken dan ook de fiets om naar de binnenstad te gaan (59%): het is hiermee veruit de meest gekozen vervoerswijze om het centrum op te zoeken. Ruim één op de zes Utrechters neemt hiervoor meestal de bus (17%) en tien procent gaat lopend. De overige dertien procent pakt de auto, trein, bromfiets of tram. (DUIC.nl, 15 juni 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4277751/utrechters-steeds-meer-ontevreden-bereikbaarheid-binnenstad-per-auto.html

Oude diesels in Utrecht met 69 procent afgenomen

Het aantal dieselauto’s van voor 2001 is in Utrecht met 69 procent afgenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam de cijfers tussen 2013 en 2016 onder de loep.

Sinds 2015 is de milieuzone van kracht in Utrecht, waarmee oude diesels worden geweerd. Inwoners konden gebruik maken van een sloopregeling waarbij ze een premie ontvingen. (RTV Utrecht, 15 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1488138/oude-diesels-in-utrecht-met-69-procent-afgenomen.html

Gegeven het feit dat onderzoeksinstellingen hebben aangetoond dat de diesels van 2001 of jonger niet wezenlijk schoner zijn, sterker nog soms vuiler zijn, kan men zeggen dat de GL-wethouder en haar collega’s de autohandel een aardig duwtje in de rug hebben gegeven.

20 MW restwarmte voor warmterotonde Zuid-Holland

Op 15 juni maakte Shell bekend dat ze samen met Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam restwarmte gaat leveren voor de Zuid-Hollandse warmterotonde Het beschikbare warmtevermogen zal 20 MW zijn, voldoende voor het verbruik van 16.000 huishoudens. Minister Kamp sprak zijn waardering uit voor de voortrekkersrol die deze bedrijven op zich nemen bij de invulling van het Energieakkoord.

Het project vergt een investering van 16 miljoen euro. Shell investeert in de installaties voor warmteterugwinning, Havenbedrijf Rotterdam in de leiding van Pernis naar het bestaande warmtenet en warmtebedrijf Rotterdam in de koppeling met dit net. (Warmtenieuws, 17 juni 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=ad662918fc&e=d945a066ea

Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 16 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 26 mei 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Hoge Woerd, 1e herziening” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOGEWOERD1EHERZ-VA02.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten noorden van de rivierloop Leidsche Rijn en woongebied De Woerd, ten zuiden van het spoor tussen Utrecht en Den Haag, ten westen van de woongebieden Parkwijk en Langerak, en ten oosten van de wijk Vleuterweide en de kern De Meern.

De herziening van het bestemmingsplan Hoge Woerd heeft betrekking op een regeling voor het Castellum Hoge Woerd. De herziening regelt onder andere evenementen en geluid, detailhandel en zaalverhuur. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30817. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30817.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Vleuterweide, Centrum, Fase 2”, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVLEUTCENTRUMFA2-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan weerszijden van de Vossenburcht. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het bouwblok Vossenburcht/Burchtwal in het noorden, de kiosken bij het winkelplein en de Dassenburcht in het oosten, de waterpartij in het zuiden en het parkeerterrein aan de Burcht promenade in het westen.

In het plangebied van dit bestemmingsplan zullen 54 woningen gebouwd worden: 30 appartementen in blok 8, 12 laagbouwwoningen in blok 9, 12 appartementen in blok 5.

Het doel van het bestemmingsplan is met de bouw van de betreffende woningen de afronding van de 2e fase van het winkelcentrum planologisch-juridisch mogelijk te maken. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30728. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30728.html

 

Bekendmaking ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp “Vleuterweide, uitwerkingsplan, Centrum, fase 2”, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.UPVLEUTCENTRFASE2-ON01.gml

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten zuiden van het winkelcentrum Vleuterweide en wordt begrensd door: de Zuiderburcht in het noorden, de busbaan Vleuterweide in het oosten, de Landschapsbaan in het zuiden en de waterpartij in het westen. Aan de zuidzijde van het voltooide deel van het centrum bevinden zich nog onbebouwde terreinen. Twee bouwblokken met in totaal 89 woningen zijn nog niet gerealiseerd. Het doel van het uitwerkingsplan is de afronding van het centrum door deze twee bouwblokken planologisch-juridisch mogelijk te maken. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30810.

Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30810.html

 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost en ontwerpbesluit Hogere waarde

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

–   het ontwerpbestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost, dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLEIDRIJNCENOOST-ON01gml;

–   het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1143) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van Leidsche Rijn Centrum, waar twee hoofdinfrastructurele lijnen elkaar kruisen: de rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag/Rotterdam. De oostgrens wordt gevormd door het Amsterdam-Rijnkanaal. De grens met Leeuwesteyn vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid begrenzen de westkant van het gebied.

De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor dit bestemmingsplan. De doelstelling van het bestemmingsplan is het realiseren van en een verscheidenheid aan functies en voorzieningen, te weten detailhandel, horeca en congresruimte, leisure, maatschappelijke voorzieningen, voorzieningen op het gebied van cultuur en ontspanning, dienstverlening en wonen. Daarnaast bevinden zich twee parken in het plangebied en wordt de historische boerderij Rood Noot (gemeentelijk monument) ingepast in een nieuwe (groene) omgeving. De bioscoop en het Berlijnplein zijn inmiddels aangelegd.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk VI en V Wet geluidhinder en hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai overschreden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 30707. Gepubliceerd op 15 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-30707.html

Omdat het beleid ook het terugdringen van herrie betreft die de normen overschrijdt, kiest B&W de luie weg: de normen opkrikken zodat de herrie althans juridisch geen probleem is.

De Utrechter wenst zich met Sinterklaas – liefst nog eerder – een heel veel beter stadsbestuur en een gemeenteraad die niet slaafs is.
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 23 juni 2016

1 Cie S&R Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=cf4814fc-89ee-4f33-a515-45f0e47626f7&FoundIDs=&year=2016 en

https://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma-donderdag-raadsdag/

 

Raadsbrieven

15-6-2016         Beantwoording nagekomen schriftelijke Voorjaarsnota 2016

14-6-2016         Regeling Nadeelcompensatie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

17-6-2016         Beantwoording toezeggingen voortgang onderdelen armoedeaanpak

14-6-2016         Tegemoetkoming aan toezegging VRU

14-6-2016         Stand van zaken onderzoek permanente locatie ISU

14-6-2016         Motie Geef ouders en leerlingen een stem

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

17-6-2016         Start participatie herinrichting Westelijke Stadsboulevard

17-6-2016         KENN fase 2, urgenties blok 2

16-6-2016         Zienswijze ontwerp tracebesluit A27-A12 Ring Utrecht

15-6-2016         Voortgang planontwikkeling Rijnvliet

15-6-2016         Commissiebrief stadsverwarming

14-6-2016         Besluit uitschakelproeven verkeerslichten

14-6-2016         Stand van zaken onderzoek permanente locatie ISU

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 10 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 10 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Belangrijke nieuwe inzichten m.b.t. bomen: ‘Bomen helpen elkaar’. Zie ook bijlage.

o     Ovonde voor kruispunt Maliebaan lijkt van de baan

o     Utrecht gaat met paard en wagen 60 jaar terug in de tijd

o     Watervergunning voor 2016 voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     De praktijk van het integere bestuur

o     B&W benadeelt burgers in hun rechten

–    Jansen lost schot voor de boeg van FC Utrecht en treft Nieuw Utrecht

–    Open brief: Wolfsen moet man en paard noemen of beschuldiging intrekken

–    Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

–    Verstoring op overheid.nl. Misschien heb je iets gemist

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Pijltjes gooien en baarlijke nonsens

–    “Aankoop sekspanden Hardebollenstraat juridisch in orde”

–    Bibliotheek Utrecht mag werknemers niet voor vrijwilligers vervangen

–    Kennisgeving Ontwerpbesluiten A27 Houten – Hooipolder, ministerie van Infrastructuur en Milieu

–    Anti-discriminatie partij

–    Meer jonge gezinnen verlaten Utrecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 23 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Belangrijke nieuwe inzichten m.b.t. bomen: ‘Bomen helpen elkaar’

Boswachter Peter Wohlleben ontdekte dat het bomenleven veel rijker en geheimzinniger is dan hij ooit dacht. Hij pleit nu voor een duurzame vorm van bosbeheer die nog meer oplevert ook.

‘Boswachters denken tegenwoordig dat bomen maar honderd of tweehonderd jaar worden’, zegt hij. ‘Of dat ze zwak zijn omdat er zo veel vervuiling is. Onzin. Ze zijn zwak omdat ze worden beheerd als losstaande exemplaren, in een soort intensieve veehouderij.’ We zien alleen nog maar de bomen, maar niet meer het bos.

Peter Wohlleben is een man die heeft geleerd om het bos te lezen. Hij verraste de Duitse bestseller¬lijsten met zijn boek Het verborgen leven van bomen, waarin hij de leek inwijdt in de geheimen van het bomenbestaan. Bomen kunnen insecten herkennen, temperatuurschommelingen onthouden, voedingsstoffen delen en met elkaar communiceren, legt hij uit. Peter Wohlleben is geen bomenknuffelaar, integendeel. Hij is boswachter in het dorpje Hümmel in de Eifel en wordt aan het eind van het jaar door de Hümmelaren gewoon afgerekend op het geld dat hij aan de houtoogst heeft verdiend. Maar het is duidelijk dat hij die oogst op een andere manier benadert. ………………….

(Lees verder in de bijlage)

 

Schrappen van plan beter voor de bomen. De ovonde zou kap in de bomenlaan nodig maken.

Ovonde voor kruispunt Maliebaan lijkt van de baan

 

Het plan om van het kruispunt bij de Maliebaan een ovonde te maken lijkt na de commissievergadering van donderdagmiddag van de baan.

Het Utrechts college heeft opdracht gegeven om meer plannen, waaronder het Park Maliebaan, te laten uitwerken.

De ovonde zoals die was bedacht voor het kruispunt kan op weinig goedkeuring rekenen van omwonenden, politici en de Fietsersbond.

Het zou weinig van de huidige verkeersproblemen oplossen, niet veilig genoeg zijn en niet in het straatbeeld passen.

Varianten

Donderdag heeft het Utrechts college besloten om verschillende varianten uit te werken voor het kruispunt. Het verkeerspunt moet verbeterd worden nadat er veel klachten op binnenkwamen op het Meldpunt Verkeerslichten van de gemeente. Gebruikers ervoeren lange wachttijden en ongeloofwaardige verkeersregelingen.

Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA, denkt dat een ovonde de problemen niet oplost. “Deze ovonde is een halfslachtig idee. Het houdt met alle belangen rekening en lost daardoor juist net niks op. Als iedereen zich aan de regels houdt op een ovonde krijg je enorme files.”

“We kregen afgelopen tijd zoveel reacties dat het nodig werd om aan de rem te trekken”, zegt Van Waveren. “Het is goed dat er nu even pas op de plaats wordt gemaakt en er gekeken kan worden naar een zwaardere ingreep.”

Park Maliebaan

Op initiatief van raadslid Thijs Weistra van GroenLinks wordt ook de variant ‘Park Maliebaan’ uitgewerkt door het college van B&W.

Een bewonersinitiatief, van onder andere historicus Maarten van Rossem, dat ervoor pleit om de autobaan op de Maliebaan af te sluiten voor verkeer om er zo een park van wil maken. In dit plan is ook de kruising verleden tijd.

“Het is bijzonder dat de bespreking van dit plan al in zo’n vroeg stadium bij de gemeenteraad komt te liggen”, zegt Weistra. “Een noviteit die ik nog niet eerder heb meegemaakt.” Hoewel Weistra laat weten zich niet met de plannen te willen bemoeien (‘Juist mooi dat bewoners dit aan het opzetten zijn’) juicht hij het initiatief toe.

‘Fantastisch’

“Het plan houdt in dat er een park bij komt in de stad. Dat is fantastisch. Al moet er wel goed rekening worden gehouden met het alternatief voor het verkeer. Maar op voorhand ben ik enthousiast.”

Ook Van Waveren ziet het plan om van de Maliebaan een park te maken op voorhand zitten. “Het kruispunt eruit halen zou betekenen dat het verkeer op andere plekken terecht komt. Waarschijnlijk de singel en de Biltstraat. Ik weet niet of dat gaat werken maar dat moet nu uitgezocht gaan worden.”

Verder

In april kwam het radicale idee Park Maliebaan van Van Rossem en buurtbewoners naar buiten en inmiddels zijn de plannen een stuk verder.

“We zijn met de wijkraad, ondernemersvereniging, politici en buurtbewoners in gesprek geweest en krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties”, zegt initiatiefnemer Mariette Graafland.

“Al zijn er ook zorgen over het verkeer. Bewoners willen wel echt dat de straat autoluw wordt. We willen nu met de gemeente een co-creatie proces ingaan om te kijken wat er allemaal mogelijk is.”

(DUIC.nl, 5 juni 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4272240/ovonde-kruispunt-maliebaan-lijkt-van-baan.html

Alleen op de tekentafel kun je op een stukje van 4½ meter breed twee linden volwassen laten groeien en dat met de wortels voor een flink stuk onder het beton, bomen die elkaar bovendien weinig in de weg zitten. En dat moois in een decor (Reigerstraat naar Nachtegaalstraat) dat visueel minstens het dubbele toont van wat er aan ruimte is en wat mogelijk is.

De tekenaar als leugenaar.

 

Parallel met aspecten van het eerste artikel

Utrecht gaat met paard en wagen 60 jaar terug in de tijd

Sinds enkele tijd is er een opvallend beeld in enkele Utrechtse parken. Een boer met paard en wagen gaat langs parken in de binnenstad om het gras te maaien. Een ecologische keuze van de gemeente: “Mensen helpen maar wat graag mee.”

DUIC vroeg zich af of bovenstaand ritueel met paard en wagen alleen deze dagen plaatsvindt of dat er meer achter zat. De gemeente laat weten dat het een bewuste keuze is geweest en dat dit voortaan altijd zo gedaan zal worden.

Parkbeheerder van de gemeente, Wim Horst, is het brein achter dit project. “We gaan dit de komende jaren doen. Het is een samenwerking met bewoners. Het spreekt de mensen aan. Hier komt geen uitlaatgas bij kijken en het maakt veel minder herrie. Daarnaast helpen mensen graag mee bij het op laden van de wagen.”

De nieuwe grasmaaier komt inmiddels in het Zocherpark, Griftpark en Bloeyendael. “Het lijkt een hele intensieve en daardoor inefficiënte manier van werken”, vertelt Horst. “Maar per saldo maakt het niet uit doordat bewoners en parkbezoekers altijd bereid zijn mee te werken. Dit plan komt ook voort uit ideeën van bewoners, die vroegen hierom.”

Het voordeel van paard en wagen is dat er veel preciezer gewerkt kan worden. “We gaan hiermee 60 jaar terug in de tijd. Maar doordat het steeds drukker wordt in de parken komt dat eigenlijk wel goed uit. Er wordt gemaaid met een kleine handmachine waardoor het park veel minder beschadigt en je kan veel makkelijker bij moeilijke plekken.”

De verschillende paarden worden bereden door boer Dirk van firma Van Zuilen. Hij brengt de bergen gras dagelijks naar de compostbewerking in Amelisweerd. “Dirk maait al 25 jaar jaar lang het gras voor de gemeente. En hij had toevallig paarden en wagens waarmee dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Superleuk toch?”

(DUIC, 8 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/paard-en-wagen-ecologische-vervanger-grasmaaier-utrecht/

Net als evenementenorganisatoren beschadigen de ingehuurde commerciële groenverzorgers in ernstige mate de bomen. Schampen, er tegenaan knallen enz. (Tijd is immers geld.) Wie de halfjaarlijkse vellijsten doorneemt ziet in toenemende mate stambeschadigingen als kapmotief.

 

HDSR – watervergunning voor 2016 voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn – Tolsteegsingel 10 Utrecht (code 1064078)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor voor 2016 voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Tolsteegsingel 10 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 9 juni 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 4609. Gepubliceerd op 9 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-4609.html

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

De praktijk van het integere bestuur

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van reclame, Steenweg 50 te Utrecht, HZ_WABO-16-16777

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen. Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 70345. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-70345.html

Het aanbrengen van reclame

Datum besluit: 06-06-2016

Besluit: Verleend

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 75991. Gepubliceerd op 10 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-75991.html

Dat de mening van burgers de prullenbak ingaat hoeft niet zo opzichtig gedemonstreerd te worden door reacties niet af te wachten.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen en vergroten van een woning, Terentiuslaan 6 te Utrecht, HZ_WABO-16-16765

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 70385. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-70385.html

Datum besluit: 06-06-2016

Besluit: Verleend

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 75995. Gepubliceerd op 10 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-75995.html

Dat de mening van burgers de prullenbak ingaat hoeft niet zo opzichtig gedemonstreerd te worden door reacties niet af te wachten.

Dit gebeurt heel veel keren per jaar.

 

B&W benadeelt burgers in hun rechten

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 73072. Gepubliceerd op 7 juni 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-73072.html

Op 7 juni 2016 wordt bekend gemaakt dat B&W evenementenvergunningen heeft verleend voor evenementen op 28-29 mei en op 4 juni.

Aangenomen mag worden dat B&W een voldoende ontwikkelingsniveau heeft om te kunnen bevroeden dat het niet mogelijk is om (als men dat wil) bezwaar te maken tegen evenementen die voorbij zijn. Het kan dan niet anders dan dat hier sprake is van de opzet burgers hun rechten af te pakken.

Wordt dit weer gedekt door de linkse coalitie van SP, GroenLinks, D’66 en VVD?
Jansen lost schot voor de boeg van FC Utrecht en treft Nieuw Utrecht. Slaat Jansen misschien slinks een tweede vlieg in dezelfde klap: het voetbalveld leegmaken ten behoeve van bouwprojecten?

  1. Wethouder Jansen heeft geen vertrouwen meer in Nieuw Utrecht

Wethouder Paulus Jansen heeft er geen vertrouwen meer in dat het bestuur van voetbalvereniging Nieuw Utrecht de financiële problemen gaat oplossen. In de stad zijn volgens Jansen voldoende verenigingen waar de voetballers van Nieuw Utrecht terecht kunnen.

Al vanaf 2011, bij de oplevering van de nieuwe kantine, zijn er financiële problemen bij Nieuw Utrecht. Keer op keer kon Nieuw Utrecht haar financiële verplichtingen niet nakomen. (deStadUtrecht.nl, 7 juni 2016)

http://destadutrecht.nl/sport/wethouder-jansen-geen-vertrouwen-meer-nieuw-utrecht/

 

  1. Reactie van Nieuw Utrecht

Datum brief: 10 juni 2016

Betreft: Reactie – persbericht op de brief van Paulus Jansen aan de Leden van de Commissie Mens en Samenleving (leden van de Raad)

Kenmerk: 3649610 –

Betreft brief:         06 juni 2016.

Behandeld door: V.C.M. Hulsebosch

Ons kenmerk: SV Nieuw Utrecht inbedden.

Aan het College van B&W, gemeenteraad en politieke partijen en pers.

Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen en een reactie geven op de brief van de wethouder Jansen. De wethouder heeft via de media laten weten ”het is afgelopen met de vereniging SVNU”. Dit naar aanleiding van vragen van diverse politieke partijen. De wethouder is stelselmatig bezig om onze vereniging in een verkeerd daglicht te zetten. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen de manier waarop de wethouder selectief is met zijn berichtgeving. Hij houdt hierbij geen rekening met mogelijk negatieve effecten, de schade hij aanricht en ook niet met de reputatie van de vereniging.
Wij hebben vanaf februari 2016 contact met u als gemeentebestuur en hebben geprobeerd u ervan te overtuigen dat het plan van de wethouder onze vereniging ‘kapot’maakt. We hebben in overleg met de wethouder geprobeerd om de betalingsregeling van 2 jaar naar 4 jaar te verlengen. Tot op heden is het helaas niet gelukt om het besluit van de wethouder te herzien. De werkwijze van de wethouder Jansen is niet nieuw, 2 jaar gelden heeft hij ook geroepen dat we bijna failliet waren, waardoor wij toen meer dan 80 leden zijn kwijtgeraakt. Nu doet hij dit weer zonder daarbij enige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Zoals u wellicht weet is er al sinds de bouwplannen van het clubhuis een verslechterde relatie tussen de gemeente en de vereni­ging. Diverse zaken zijn misgegaan waaronder het faillissement van de aannemer tijdens de bouw, de bouw van diverse woningen die niet gerealiseerd is vanwege de crisis, de hele infrastructuur in het gebied die veel later is gerealiseerd dan gepland en nog steeds niet helemaal klaar is, de eindafrekening die heel anders uitviel dan de tussenrapportage deed verwachten en tenslotte het proces van de btw teruggaaf. Zonder een schuldige aan te wijzen vragen wij hiervoor wel uw aandacht.

Er blijkt weinig tot geen ruimte te zijn voor een gesprek met de wethouder, laat staan dat er afspraken gemaakt kunnen worden. Na zijn bezoek eerder dit jaar, op ons aandringen en via omwegen, heeft de wethouder meerdere malen aangegeven de inzet van de initiatiefnemers zeer te waarderen. De wethouder zegt dit wel, maar die waardering blijkt niet uit zijn handelen en besluiten.. Wij zijn dan ook ontzettend teleurgesteld in de wethouder.

Wethouder Jansen beweert dat zijn doel is de sport te bevorderen. Kan de wethouder aangeven wat hij tot nu toe heeft gedaan voor SVNU (graag details zodat het voor iedereen duidelijk is), welke inspanning/investeringen hij heeft gedaan/gaat doen om het voor ons mogelijk te maken de sport te bevorderen. Tot nu toe hebben wij geen enkele medewerking gehad van de wethouder-
Integendeel, de Gemeente heeft een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft uitspraak gedaan over het geschil van de bouwkosten en hierna heeft de gemeente een brief geschreven met dagtekening 22 februari 2016 waarin wordt bepaald dat wij voor 24 februari diverse kosten moeten betalen én dat het totale bedrag binnen 2 jaar terug moet worden betaald met daar bovenop 4% rente. Dit past toch niet bij een Gemeente die het goed heeft voor zijn burgers en bij ons komt het zeker niet over als gelijke monniken gelijke kappen behandeling. Hierin voelen wij ons in de steek gelaten door de Gemeente. Daarnaast zijn wij tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan en de zaak loopt nog.

De manier waarop de gemeente handelt in het geval van SVNU staat in schril kontrast met bijvoorbeeld FC Utrecht, dat meerdere malen overeind is gehouden met miljoenen gemeenschapsgeld. De wethouder heeft kennelijk zijn voorkeuren, is selectief en niet consequent met zijn beleid. De Gemeente hoeft svNU geen geld te geven of te schenken zoals bij FC Utrecht en veel andere amateur­verenigingen het geval is geweest. Het enige wat wij willen en vragen is meer tijd!


Rechtszaak
Tijdens de rechtszaak heeft de rechter geschorst en partijen gevraagd te overleggen om te kijken of er overeenstem­ming kon worden bereikt over de te betalen bedrag van circa €148.000. Het leek erop dat wij een deal konden sluiten totdat de gemeente, op het laatste moment, met aanvullende eisen kwam, namelijk dat de hockeyvereniging gratis gehuisvest moest worden (op dit moment huren zij bij ons een ruimte). Daarnaast moesten wij (SVNU) afstand doen van onze mogelijke rechten van de 2 hockeyvelden deze waren namelijk in 1e instantie bedoeld voor ons als we verder zouden groeien. Uitein­delijk werd door de aanvullende eisen van de Gemeente/wethouder geen overeenstemming bereikt.
Wij hebben daarna nog geprobeerd om via VSU (Jan Boesenkool, voorzitter) met de gemeente te overleggen en tot overeenstemming te komen, maar daar wilde de gemeente niets van weten. VSU heeft ondertussen aangegeven niets meer te kunnen doen, omdat de wethouder hun advies ook naast zich neerlegt.

De wethouder geeft aan dat er van het niet betwiste deel nog 2 termijnen openstaan. Dit onjuiste informatie. Het totaal bedrag wat nog open staat is € 4.906,96, terwijl het één termijnbedrag ruim €7.500 was. Hoe kan dit?.

Er is voorafgaande aan de rechtszaak geen betalingsregeling afgesproken tussen de Gemeente en onze vereniging.


Onze financiële situatie
Wij zijn in het jaar 2012 verhuisd en zoals uw ambtelijk projectleiders ook wisten hadden we toen geen buffer, geen tijd en ruimte om reserves op te bouwen en geen inboedel (daar de oude locatie in Terwijde) zo verpauperd was door achterstallig onderhoud van de gemeente). Het oude pand was smerig en zelfs gevaarlijk voor de gezondheid van de leden; foute boel waar we jaren lang gedwongen moesten wachten voor de nieuwbouw. De laatste jaren werd er niet of nauwelijks gebruikt gemaakt van douches omdat deze ontzettend smerig was. Onze bezoekers gingen na de wedstrijd er snel vandoor zonder een hapje of een drankje te doen, het kwam erop neer dat wij niet of nauwelijks kantine inkomsten hadden.


Ontstaan van tekorten (circa €148.000).
De gemeente is en was zelf de opdrachtgever voor de nieuwbouwlocatie. Wij hebben destijds aangegeven niet akkoord te gaan met de aanbesteding, daar er onvoldoende zekerheid/garanties waren (aannemersbedrijf kon geen borg storten) voor het geval van faillissement. De gemeente heeft doorgezet en onze waarschuwing in de wind geslagen. De aannemer ging failliet. Financiële tussenrapportages gaven echter een positief beeld en we kregen in januari 2012 te horen van de heer Richard Smits (Projectleider/opdrachtgever) namens de Gemeente, dat er geld over zou blijven door meevallers in de bouwkosten. De bank zou het bedrag aan ons vrijgeven zodat wij de mogelijkheid hadden om de locatie in te richten en inventaris aan te schaffen. De eindafrekening volgde in mei 2012 en gaf een heel ander beeld. Geschrokken en verbaasd hebben diverse keren overleg gehad met de betreffende ambtenaren. Wij waren niet eens met de afrekening en de gemeente hield voet bij stuk. Echter tot een oplossing kwam het helaas niet.

BSO Nokikk heeft een kleine 2 jaar de ruimte gehuurd bij SVNU. De huuropbrengst ging toen direct naar de bank, hypotheekaf­los­sing, totdat zij helaas failliet gingen en wel om de volgende redenen: de gemeente heeft niet de geplande nieuwbouw van meer dan 2000 woningen kunnen realiseren. Zelfs tot op heden anno juni 2016 is dit nog steeds niet het geval. Op 14 april 2016 heeft de wethouder, tijdens zijn bezoek aan ons gezegd, dat er pas medio 2017 zou worden gestart met de eerste woningen. Daarbij komt dat de gemeente ons destijds heeft gesteund en aangemoedigd om de BSO te huisvesten in ons pand. Hiervoor is zelfs Ilze Eikmans ingehuurd om onderzoek te doen. Dit advies hebben wij dan ook opgevolgd omdat er een grote vraag was naar de BSO, waaraan de gemeente graag wilde voldoen. Wij hebben daarop een BSO kinderopvang gerealiseerd en speciaal ingericht in delen met een speciale ondervloer, WC en nooduitgangen, maar helaas voor niets.


Na nieuwbouw
Al deze jaren hebben we het moeilijk gehad; veel problemen met de bereikbaarheid, geen fatsoenlijke wegen, geen busbaan, geen fietspaden, geen lantaarnpalen, weinig parkeerplekken, kortom een onaantrekkelijke en onveilige situatie waar ouders hun kinderen liever niet alleen naartoe lieten gaan. Zelfs nu is de bereikbaarheid per fiets nog steeds een probleem. De gemeente heeft veel laten liggen en veel toezeggingen/beloftes niet nagekomen.

In de zomer van 2014 heeft de wethouder de raadscommissie geïnformeerd over de ontstane situatie, waarbij hij ook uitlatingen heeft gedaan over een dreigend faillissement. Ook toen heeft hij de pers opgezocht. Deze informatie was pertinent onjuist. Dit ging ook toen over het geschil van de kosten van de verbouwing. Er zijn toen wel gesprekken gevoerd en om verdere kosten laag te houden hebben wij een voorstel gedaan om een arbitragecommissie te vormen uit 3 personen waaronder de voorzitter VSU. Dat bracht geen oplossing. De gemeente wilde dit niet en heeft ons doorverwezen naar NAI (Nationale Arbitrage Instituut). Na ons contact met NAI kwamen we erachter dat dit een erg dure procedure zouden worden (circa €30.000 – €40.000). Wij durfden dit niet aan vanwege geen ruimte financieel. De gemeente heeft het daarbij laten zitten en later dus de rechtszaak aangespannen..


Het financieel risico
zoals dat wordt voorgesteld is niet waar; We hadden een bedrag van €145.000 van de belastingsdienst tegoed, BTW teruggave, deze hebben we niet allemaal kunnen krijgen, we zijn 3 jaar kwijt (dit i.v.m. wetswijziging), hebben nu nog een bedrag van €105.000 tegoed van de belas­tingdienst, alleen krijgen wij deze niet in een keer. We hebben de gemeente gevraagd om dit bedrag rechtstreeks te incasseren bij de belastingdienst. Dan blijft er nog een bedrag van ongeveer €40.000 over en dit bedrag kunnen wij dan binnen 1 jaar terugbeta­len. Daarbij komt dat wij al 2 termijnen van € 6.450, 00 hebben betaald.


Brede wijk vereniging;
Dit zijn wij voornemens om te worden daar er vanaf 2017 in totaal meer dan 1000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden, onze plannen en voorbereidingen zijn ook daarop gericht.

De Wethouder heeft het over een groeiende vraag, wat bedoelt de wethouder precies? Op de hockey?

Wij hebben voor het volgende seizoen een enorme groei gezien, geen 6 maar 12 jeugdteams. Hier zijn we uiteraard erg blij mee! 12 Jeugdteams bestaande uit; F1- F2 – E1- E2 – E3 (meiden team)- D1 – D2 – C1- B1 – 1 Damesteam en 2 G -Teams. Voor de zondag hebben we 6 teams.


Tot slot:
Daar er voldoende financieel ruimte en zekerheden zijn hebben wij het gevoel dat de wethouder geen intentie heeft ons te willen helpen.


We doen hierbij de wethouder een vernieuwde voorstel :

We hebben nog een bedrag van €105.000 belastingteruggave tegoed die we in 7 jaar terugkrijgen. Gemiddeld is dit €15.000 per jaar. Dit bedrag kunnen we aan de Gemeente verpanden. We vragen de gemeente nogmaals dit bedrag zelf rechtstreeks te incasseren. Als men hiermee akkoord kan gaan dan blijft er nog een bedrag van ongeveer €40.000 over en dit bedrag kunnen en willen wij dan ook binnen 1 jaar terugbetalen. In feite is er dus een tekort van €40.000 en niet van €150.000. De belastingdienst heeft ons verteld dat als de gemeente meewerkt dat het dan direct geregeld zou kunnen worden. De wethouder is met ons voorstel niet akkoord gegaan, wij verzoeken het college en de raad om dat wél te doen.

Wij zijn van mening dat er meer dan voldoende mogelijkheden zijn om uit deze impasse te komen. Daarvoor hebben we de hulp en medewerking van de gemeente nodig. Wij, het bestuur, hebben nog alle hoop op een positieve uitkomst zodat SVNU weer energie kan steken in het versterken van de sport en daarmee ook extra bijdrage kan leveren voor verbinding, samenhang en bevorderen van sociale cohesie in onze stad!

Voor meer info of contact: Mesut Cavusoglu (bestuurslid – Technisch coördinator), tel: 06.29 508 758 of per mail: mcavusoglu91@gmail.com

In afwachting van uw positieve berichtgeving, verblijven wij.

Hoogachtend,

SVNU Bestuur

Is die nog niet weg?

Open brief: Wolfsen moet man en paard noemen of beschuldiging intrekken

In een ingezonden brief heeft Bernard Tomlow stevige kritiek geuit op een uitspraak van oud-burgemeester Aleid Wolfsen in het boek van Jeroen Wielaert, Utrecht en de Tour. In het boek zijn verhalen over de Tour gebundeld en is in het stuk van Wolfsen te lezen dat de Rabobank een antilobby zou hebben gevoerd tegen de Tour de France. Onzin, vindt Tomlow. Lees hieronder zijn brief.

“Door persoonlijke financiële bemoeienis van de Rabo kon in 2015 de gezellige, informatieve, creatieve Utrecht over Utrecht-dag (dit jaar voor de tiende keer op zondag 26 juni in Louis Hartlooper Complex) doorgaan. Een van de vele projecten die Rabo jaarlijks in Utrecht sponsort.

Donderdag kwamen we in restaurant Le Canard Jeroen Wielaert en kornuiten tegen die uitbundig het nieuwe boek Utrecht en de Tour vierden. Al snel kwam het gesprek op de bijdrage van de oud-burgemeester Aleid Wolfsen. Hij schreef: “Rabobank heeft ook korte tijd geantilobbyd. Ze benaderden andere bedrijven om zich ook terug te trekken. Dat heeft ons een stuk teruggeworpen.”

“Het is niet de eerste keer dat Wolfsen de belangen van de stad ernstig schaadt.”

Mijn disgenoot van de Rabo was onaangenaam verrast. Hij kende het dossier. Rabo vond het juist uiterst pijnlijk voor Utrecht, dat Rabo vanwege de dopingaffaire moest afhaken. Er was in het begin een miljoen bijdrage genoemd. Dat kon begrijpelijkerwijs niet meer rechtstreeks. Dat miljoen kwam alsnog via een andere oplossing bij Utrecht. Wolfsen spuugt op de hand, die geeft. Wat bezielt hem om de Rabo, die juist in Utrecht een enorme sponsor en meedenker is zo in een kwaad daglicht te stellen. Rabo ontkent uitdrukkelijk. Of Wolfsen noemt man en paard of hij trekt zijn beschuldiging in. Het is niet de eerste keer dat Wolfsen de belangen van de stad ernstig schaadt.”

Bernard Tomlow, inwoner Utrecht. (DUIC.nl, 4 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/open-brief/

“Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraa”

Het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk moet over veertien jaar volledig energieneutraal draaien. Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Dat schrijft minister Schultz in een brief aan de Kamer.

De weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking. Zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales en gemaaid bermgras wordt omgezet in groen gas. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van asfalt dat zorgt voor minder brandstofverbruik en op innovaties zoals een weg die de energie levert aan het verkeer dat er over heen rijdt. (…………)

Ook traject van de A6 bij Almere dat tussen 2017 en 2020 wordt verbreed, wordt energieneutraal. In de buurt van het wegtraject worden zonnepalen geplaatst die net zo veel energie leveren als nodig is voor de verlichting en het verkeersmanagementsysteem op de weg. (Verkeersnet.nl, 5 juni 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19291/nederlandse-infrastructuur-in-2030-energieneutraal/

Tegelijk wil de Rotterdamse haven de grootste dieselhub van Europa worden. Beleidscoördinatie heet dat.

http://fd.nl/ondernemen/1154818/rotterdamse-haven-wil-grootste-dieselhub-europa-worden

Verstoring op overheid.nl. Misschien heb je iets gemist.

Geachte meneer, mevrouw,

U ontvangt deze e-mail omdat u een abonnement heeft op de e-mail attenderingsservice Berichten over uw buurt. Deze attenderingsservice komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Door een verstoring binnen de attenderingsdienst (op 26 mei 2016) heeft u mogelijk geen volledige e-mailattendering ontvangen. Hierdoor heeft u mogelijk berichten die voor u relevant zijn gemist. U kunt deze berichten vinden via:

https://zoek.overheid.nl/zoekresultaat/berichten_over_uw_buurt/1/10/fields[van][0]=2016-5-23&fields[tot][0]=2016-5-27&sortBy=temporal_start,descending&query[keyword][op]==&query[keyword][val][0]=

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter vragen hebben dan kunt u ons bereiken via overuwbuurt@koop.overheid.nl

Met vriendelijke groet,

Servicedesk KOOP

Omdat velen niet met overheid,nl uit de voeten kunnen, hier een link naar de 106 Utrecht-publicaties van de desbetreffende week: https://zoek.overheid.nl/zoekresultaat/berichten_over_uw_buurt/1/10/sru[enrichedgemeente]=Utrecht&fields[zoekterm][0]=utrecht&fields[van][0]=2016-5-23&fields[tot][0]=2016-5-27&sortBy=temporal_start,descending&query[keyword][op]==&query[keyword][val][0]=

Aangevraagde evenementenvergunningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 73072. Gepubliceerd op 7 juni 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-73072.html

Pijltjes gooien en baarlijke nonsens

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsing , Anthoniedijk 37, 37A, 37B te Utrecht, HZ_HUIS-16-12675

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 53159. Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53159.html

Op bovenstaand raar verhaal is ook nog een besluit genomen, namelijk:

Verleende huisvestingsverordening aanvragen, Anthoniedijk 37, 37A, 37B te Utrecht, HZ_HUIS-16-12675

(Gemeenteblad, jaargang 2016 Nr. 72421. Gepubliceerd op 6 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-72421.html

Het gaat in de omschrijving van de aanvraag om 5 verschillende handelingen waaruit gekozen kan worden. Aanvrager moet echter stellig zijn in zijn aanvraag.

Moet de gemeente nu pijltjes gooien om te bepalen welke vergunning het wordt?

Op deze manier worden de rechten van derden geschonden omdat niet duidelijk is waar op gekoerst wordt.

Kijken we naar de vergunning: “een verleende verordening aanvragen”??? Wat een onzin. Het vaststellen van een verordening is de bevoegdheid van de raad. Verordeningen kunnen niet worden aangevraagd zoals een zak friet. En dan zou het ook nog eens gaan om een al verleende verordening. Verordeningen worden niet verleend maar vastgesteld.

Hebben we hier te maken met wat bijzondere ambtenaren, één onvoldoende geschoolde die zijn werk niet begrijpt en een ander die niet controleert?

“Aankoop sekspanden Hardebollenstraat juridisch in orde”

De gemeente Utrecht handelt niet onrechtmatig met het aankopen van de prostitutiepanden in de Hardenbollenstraat. Dat is de conclusie van de second opinion die juridisch kantoor Loyens & Loeff voor de gemeenteraad uitvoerde.

(RTV Utrecht, 7 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1484038/aankoop-sekspanden-hardebollenstraat-juridisch-in-orde.html

Een heleboel zaken zijn daarmee nog niet opgelost. Het wordt na jaren talmen wel eens tijd voor de oplossing daarvan.

Bibliotheek Utrecht mag werknemers niet voor vrijwilligers vervangen

De Bibliotheek Utrecht mag het werk dat door bibliotheekmedewerkers wordt gedaan niet laten uitvoeren door vrijwilligers. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een zaak die was begonnen door de FNV. Volgens de rechter overtreedt de bibliotheek de cao.

De bibliotheek is aan het reorganiseren. De kantonrechter heeft bepaald dat cao de reorganisatie an sich niet in de weg staat. Functies kunnen vervallen en de formatie kan worden ingekrompen. Ook de inzet van (meer) vrijwilligers is niet verboden.

In de cao is echter (onder meer) bepaald dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste van de betaalde formatie van de professionele organisatie mag gaan. Volgens de kantonrechteris dat in de huidige reorganisatieplannen wel het geval. De kantonrechter zag ook geen aanknopingspunten voor een ruimere uitleg van de cao-tekst.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de bibliotheek de cao moet naleven. Als dat niet gebeurt kunnen dwangsommen van maximaal 75.000 euro worden opgelegd. (Blikopnieuws.nl, 9 juni 2016)

http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/242050/bibliotheek-utrecht-mag-werknemers-niet-voor-vrijwilligers-vervangen.html

 

FNV voorkomt gedwongen ontslagen Bibliotheek Utrecht door gewonnen kort geding

FNV heeft het kort geding tegen de Bibliotheek Utrecht gewonnen. FNV spande dit aan vanwege de geplande bezuinigingen door de reorganisatie van de bibliotheek. Daardoor zijn de banen van 15 medewerkers gered. En voor nog 15 andere medewerkers stopt de onzekerheid of zij na de reorganisatie nog terecht kunnen in hun oude baan.

De bibliotheek had de functies in de eerste instantie flink aangepast zodat het voor de huidige medewerkers moeilijk was aan de nieuwe functie-eisen te voldoen. De rechter stak ook een stokje voor de wens van de bibliotheek om in de toekomst – nu betaald – werk te willen laten doen door vrijwilligers. Hiermee is verdringing van banen voorkomen.

FNV-bestuurder Hanan Yagoubi is blij met de uitspraak: ‘Gelukkig is de rechter het met ons eens dat de vernieuwingsslag van de bibliotheek ook met de huidige medewerkers kan worden gerealiseerd. Nu willen wij snel weer met de directie van de Bibliotheek Utrecht om tafel om verder te praten over de invulling van de reorganisatie.’

Geen inzicht financiële situatie

De FNV probeerde al sinds november 2015 goede afspraken te maken met de directie van Bibliotheek Utrecht over de reorganisatie. Maar de houding van de directie en het weigeren van inzage in stukken over de financiële situatie, maakte het lastig. Ook was er binnen de gemeentepolitiek veel onduidelijkheid of het nu wel of niet om een bezuiniging ging. Het subsidiebudget was namelijk verhoogd ten opzichte van de huidige budgetten.

Yagoubi: ‘De gang naar de rechter is niet onze gewenste route, maar was door de houding van de directie onvermijdelijk. Onze leden maakten zich niet alleen zorgen om hun baan, maar zien ook de kaalslag in de kwaliteit en dienstverlening van de bibliotheek. Met deze winst zijn wij positief dat we samen met onze leden het tij hebben gekeerd.’

(FNV.nl, 8 juni 2016)

https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/juni/FNV-voorkomt-gedwongen-ontslagen-Bibliotheek-Utrecht-door-gewonnen-kort-geding/

Personeel driegt de dupe te worden van managerskolder in de gemeentelijke organisatie en in de bibliotheek: relatief goedkope, geschikte huisvesting verruilen voor prestige huisvesting waarin het doel (volksverheffing) helemaal achter de Italiaanse koffies op de achtergrond raakt.

Kennisgeving Ontwerpbesluiten A27 Houten – Hooipolder, ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 mei 2016 het Ontwerp-Tracébesluit en het Ontwerp-Saneringsplan getekend.

Achtergrondinformatie

De doorstroming van het verkeer op de A27 tussen de aansluiting Houten en het knooppunt Hooipolder vormt een probleem. De weg kan op een groot aantal plaatsen het huidige verkeersaanbod niet goed verwerken. Zo stonden er de afgelopen jaren bijna dagelijks files op delen van het traject A27 Houten – Hooipolder. Door de verdere toename van het verkeer op de A27 in de komende jaren nemen de verkeersproblemen op de A27 verder toe. Deze groei wordt onder andere veroorzaakt door de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de omgeving van de A27. Maatregelen aan de A27 zijn nodig om de doorstroming te verbeteren en het aantal files te verminderen. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren moet door de minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken, een Tracébesluit worden genomen. In het Ontwerp-Tracébesluit staan de voorstellen voor de wijzigingen aan de A27 tussen de aansluiting Houten en het knooppunt Hooipolder gedetailleerd beschreven. Separaat van het Ontwerp-Tracébesluit, maar wel tegelijkertijd, wordt een Ontwerp-Saneringsplan vastgesteld. Dit Ontwerp-Saneringsplan heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het Ontwerp-Tracébesluit kan plaatsvinden.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het Ontwerp-Tracébesluit, het Ontwerp-Saneringsplan en de overige relevante stukken van 10 juni tot en met 21 juli 2016 tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

(…………………..)

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan van 10 juni tot en met 21 juli 2016 een zienswijze kenbaar maken over het Ontwerp-Tracébesluit en/of het Ontwerp-Saneringsplan.

(…………………..)

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 28885. Gepubliceerd op 9 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-28885.html

Anti-discriminatie partij

Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid in behandeling op grond van ras, etniciteit, geloof, sekse, leeftijd. In Nederland is dat heel normaal. Het is zo normaal dat er alleen iets van wordt gezegd als het hele manifeste vormen aanneemt. Zoals in het geval van de aanhouding van Typhoon of, dichter bij huis, in het geval van makelaar Lauteslager.

Bij discriminatie wordt vaak gedacht aan werkgevers die weigeren personeel aan te nemen uit een gediscrimineerde groep. Wat men zich onvoldoende realiseert is dat de overheid niet veel beter is dan zulke werkgevers en net zo goed discrimineert. Helaas, want het is in de eerste plaats de overheid die tegen discriminatie moet optreden en het goede voorbeeld moet geven.

Utrecht heeft jarenlang een energiek beleid gevoerd om buurten kapot te maken waar voornamelijk allochtonen wonen. Dat gebeurde samen met Mitros, Portaal en BO-EX door sociale huurwoningen te slopen die door allochtonen bewoond werden en die door dure huurwoningen en koopwoningen te vervangen. Voor allochtonen kwam dat neer op beleid van gedwongen spreiding en het uit elkaar trekken van sociale structuren.

Kennelijk geldt het recht om te wonen voor iedereen behalve voor allochtonen. Als dat geen discriminatie is! Het idee achter dat gedwongen spreidingsbeleid was dat concentraties van allochtonen tot criminaliteit leiden en er aan in de weg staan dat zij goed ingeburgerde Hollanders worden. Dat beleid, gedwongen spreiding door slopen van sociale huurwoningen had overigens ook de instemming van GroenLinks en de PvdA.

Teveel Turkse en Marokkaanse horeca en winkels op een kluitje, daar hebben de gemeente en de Utrechtse politiek ook iets tegen. De Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acaciastraat wordt in het Brancheplan aangeduid als “etnische specialiteitenstraat”. Daar streeft de gemeente volgens het ontwerp bestemmingsplan ontwinkeling na. De omzet kan volgens de gemeente beter ten goede komen aan nieuwbouw voor grootwinkelbedrijven op de kop van de Amsterdamsestraatweg en de Plantage.

De openingstijden van de Turkse en Marokkaanse horeca in de “etnische specialiteitenstraat” zijn door de burgemeester beperkt. Kennelijk vormt de Turkse en Marokkaanse horeca daar, waar géén of nauwelijks alcohol ingenomen kan worden (!), een groter overlast probleem dan de horeca in de binnenstad waar men zich 24 uur per etmaal klem kan zuipen. Uit cijfers blijkt de overlast door Turkse en Marokkaanse horeca allerminst, maar feiten spelen bij discriminatie zelden een rol. GroenLinks steunt de burgemeester.

Een aantal jaren terug werd aan een Marokkaans theehuis preventief (dus nog voordat het geopend was) een sluitingsuur opgelegd: om 23.00 uur dicht. De horeca mag in Utrecht overal het hele etmaal open. De reden was dat zich bij de ingang allochtone mannen zouden kunnen ophouden, wat op passanten “intimiderend” kon werken. Ook toen was er geen enkele partij die daar zijn afkeuring over uitsprak. Ook GroenLinks en de PvdA niet.

Kortom, in Utrecht is het hoog tijd voor een anti-discriminatie partij want de gevestigde partijen laten het er lelijk bij zitten.

(Nieuws030.nl, 8 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-anti-discriminatie-partij/

Meer jonge gezinnen verlaten Utrecht

Meer jonge gezinnen hebben de afgelopen twee jaar de stad Utrecht verruild voor een kleinere gemeente dan in de jaren daarvoor. Ook steeds meer alleenstaanden tussen de 20 en 30 jaar gaan de stad uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste gezinnen die verhuizen hebben kinderen die nog niet naar school gaan. Zodra hun kroost de basisschoolleeftijd bereikt, wordt het lastiger om de stad te verlaten. Toch gaan ook die gezinnen vaker naar een dorp in de buurt, aldus het CBS. De meesten blijven in de provincie, maar twee op de vijf zoekt zijn heil verder weg.

Het gaat vooral om hoogopgeleide gezinnen die de stad verruilen voor een kleinere gemeente, zegt het CBS. Gezinnen met een laag inkomen verhuizen minder vaak uit de stad.

Hoewel veel gezinnen Utrecht verlaten, komen er wel meer bij. Door het grote aantal twintigers en dertigers in Utrecht worden namelijk relatief meer baby’s geboren.

De trend van gezinnen die de stad verlaten, is niet alleen in Utrecht te zien. Ook de andere drie grote steden zien veel jonge ouders vertrekken. Dat is vooral goed te zien in de hoofdstad. In Amsterdam steeg het percentage van 6 procent in 2012 tot 10 vorig jaar.

(RTVUtrecht.nl, 9 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1484100/meer-jonge-gezinnen-verlaten-utrecht.html
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Agenda Commissie Mens en Samenleving – 23 juni 2016

o.a.

7.1 Raadsbrief Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

De leden van de commissie Stad en Ruimte en wethouder Geldof worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer de Vries namens de fracties van GroenLinks, D66, VVD, SP, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht, mevrouw Bouazani, PvdA en mevrouw Metaal en de heer Brussaard, CDA. Voor motivering, zie bijlage.

7.2 Raadsbrief Procesbeschrijving culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

De raadsbrief Procesbeschrijving culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum wordt in samenhang besproken met Raadsbrief Culturele voorzineingen Leidsche Rijn, punt 7.1.

8 Commissiebrief Bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociaal domein: stand van zaken

Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de her Post, PvdA. Uit de Raadsinformatiebijeenkomst bleek dat een aantal cliëntenraden op dit moment, mede door de beoogde bezuiniging, op omvallen staat, waardoor de inbreng van verschillende groepen verloren dreigt te gaan. Daarnaast geven de raden aan dat de gemeente zeer stuurt op efficiency maar niet op visie, en dat gemeenschappelijke kaders, andere dan de financiële, ontbreken. De partijen willen daarover in debat met de wethouder.

9 Commissiebrief Handhavingsprogrammas 2016

Wethouder Jansen wordt ook uitgenodigd voor dit agendapunt. Geagendeerd door mevrouw Freytag, Student & Starter Motivering: De fractie van Student & Starter gaat graag met het college en de andere fracties in discussie over het Handhavingsprogramma voor 2016. Student & Starter wil voornamelijk kijken naar de inzet van handhaving op de naleving van de Horecaverordening 2015 en de Drank- en Horecawet (DHW), omdat de fractie haar twijfels heeft bij de effectiviteit hiervan. Daarnaast heeft de fractie van Student & Starter naar aanleiding van de nieuwe regels omtrent splitsen en omzetten en de ambitie van de gemeente om huisjesmelkers tegen te gaan de vraag of de handhaving hierop te realiseren valt binnen de huidige (nagenoeg gelijk gebleven) inzet.

11 Zienswijze conceptbegroting BghU 2017-2020

Conform de artikelen 43 en 44 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU biedt het dagelijks bestuur van de GGDrU deelnemende partijen jaarlijks een ontwerpbegroting aan met daarin de inhoudelijke en beleidsmatige uitgangspunten voor het betreffende jaar, in dit geval 2017. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

13 Commissiebrief Derde voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen

Geagendeerd door mevrouw Haage, PvdA en de heer van Corler, GroenLinks. Voor motivering agendering zie bijlage.

15.1 Commissiebrief Jaarverslag Dierenwelzijn 2015

Geagendeerd door mevrouw van Esch, Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de passage “In 2015 zijn stappen gezet ten behoeve van een gebiedsgerichte ontheffing Flora- en faunawet”, terwijl er eerder sprake was van een Green Deal die juist beter zou zijn voor gebouw bewonende dieren. Graag gaat de fractie hierover met de wethouder in gesprek. Daarnaast maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de afname van een aantal vogelsoorten in Utrecht en het aantal aanrijdingen met dieren in met name Kanaleneiland. De fractie wil met de wethouder in gesprek over een betere bescherming van wilde dieren in onze stad. De fractie vindt dat het college hierover tot nu toe nog niet concreet genoeg geweest is.

15.2 Beantwoording technische vragen PvdD over jaarverslag Dierenwelzijn

De Beantwoording technische vragen PvdD over jaarverslag Dierenwelzijn wordt in samenhang besproken met agendapunt 15.1

16 Commissiebrief Concept nota tarievenbeleid sportaccommodaties

Geagendeerd door de heer de Vries, GroenLinks. De motivering van de heer de Vries volgt. De motivering heeft met name betrekking op het budgetrecht van de gemeenteraad.

18 Concept zienswijze begrotingen 2016-1 en 2017 GGDrU

Het bestuur van de BghU heeft de concept kadernota en ontwerp meerjarenbegroting 2017-2020 vastgesteld. De raad is, conform wettelijk voorschrift, in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De meerjarenbegroting van de BghU past binnen het begrotingskader van de gemeente Utrecht. De BghU stelt een extra efficiencytaakstelling voor, waardoor de bijdrage van de gemeente Utrecht kan verminderen. De gehanteerde loon- en prijsontwikkelingen passen binnen de uitgangspunten die de gemeente Utrecht hanteert. Hierom stelt het college voor om geen zienswijze op de meerjarenbegroting in te dienen en de BghU hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

19 Commissiebrief Derde Voortgangsrapportage transitie Zorg voor Jeugd

Geagendeerd door mevrouw Dibi, PvdA en de heer van Corler, GroenLinks: De motiveringstekst is toegevoegd als bijlage.

20.1 Commissiebrief Pilot levensgebeurtenissen

Geagendeerd door mevrouw Metaal, CDA, mevrouw Tielen, VVD en mevrouw van Gemert, SP. Motivering CDA: De fractie van het CDA wil graag met de wethouder en de andere partijen in debat over of deze opzet van de pilot voldoende inzicht gaat verschaffen over de werking van het Life Event Budget, en of dat op deze manier goed wordt ingericht. Ook wil het CDA graag met de andere partijen in debat over of het grip-budget past binnen wat we afgesproken hebben met het nieuwe armoedebeleid te bereiken. Motivering VVD: De fractie van de VVD is positief over het omvormen van structurele financiële ondersteuning voor potentiele armen naar incidentele ondersteuning op basis van noodzaak en behoefte. De inzet op levensgebeurtenissen ziet de VVD dan ook positief in. Dat maakt dat de VVD zorgen heeft over de effectiviteit en doorvertaalbaarheid van de nu beoogde pilot. Het beschikbare budget voor deze pilot is wat de VVD betreft ruim, maar de opzet van het onderzoek is te smal. De VVD wil bespreken met de wethouder en de andere fracties waar de ruimte zit voor meer types life events en op welke manier ook kwantitatief meer informatie en inzicht opgehaald kan worden uit deze pilot. Zodat de raad goedbeslagen en breed geïnformeerd kan evalueren in het najaar. Motivering SP: De SP maakt zich zorgen over de pilot levensgebeurtenissen. Met name de keuze voor de levensgebeurtenissen en het ontbreken van criteria om de succesvolheid van de pilot te meten baren de SP zorgen. Daarover wil ze met de wethouder in gesprek.

20.2 Onderzoeksvoorstel Evaluatie pilot levensgebeurtenissen

De punt wordt in samenhang besproken met commissiebrief Pilot levensgebeurtenissen, agendapunt 20.1

21 Commissiebrief Afbouwregeling Woonlastenfonds          

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: De PvdA constateert dat het college bij zijn uitwerking van de afschaffing van het woonlastenfonds stuit op de nadelige effecten voor mensen die de PvdA al had voorspeld: mensen komen erdoor in de financiële problemen en er zijn te weinig betaalbare woningen beschikbaar. De PvdA wil van het college weten hoe het de problemen gaat oplossen en of het niet verstandig is een pas op de plaats te maken bij het afschaffen van het woonlastenfonds. Ook wil de PvdA weten hoe de communicatie met de betrokken mensen plaats vindt.

22.1 Commissiebrief Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: Tijdens de commissievergadering gaat de PvdA graag in debat over de wat de PvdA betreft zorgwekkende uitkomsten van de audit, o.a. op het punt van het ontbreken van gegevens en het beperkte bereik van schuldhulpverlening onder de doelgroep. Tevens vraagt de PvdA zich af in hoeverre de beoogde uitwerking van amendement 2015/62 een antwoord biedt op de toenemende ernstige schuldenproblemen in de stad, mede gelet op het incidentele karakter van het beschikbare budget.

22.2 Commissiebrief Auditrapport Geen schuld meer.

Deze brief wordt in samenhang besproken met commissiebrief Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening, agendapunt 22.1

23 Commissiebrief Handhavingsprogramma’s 2016: handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang

Geagendeerd door mevrouw Bas namens de fracties van D66, PvdA en GroenLinks Motivering: In de gesprekken met de aanbieders van kinderopvang hebben genoemde fracties vernomen dat de beleidsoverwegingen van het handhavingsmodel in de praktijk lokaal niet worden toegepast, nut en noodzaak van de strikte(re) Utrechtse uitwerking van het boetebeleid niet stroken met de beleidsoverwegingen en willekeur in de hand werken. Bovendien, zo hebben genoemde fracties begrepen, zou het voor aanbieders onduidelijk zijn wat precies wel en niet mag. De fracties zouden graag een nadere toelichting over de lokale doorvertaling van het inspectiekader in het handhavingsprogramma. (Voor alle stukken handhavingsprogramma’s 2016, zie agendapunt 9.)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=91846c5d-eaab-4734-850b-163b334a947f&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

8-6-2016           Beantwoording schriftelijke raadsvragen jaarstukken 2015 voorjaarsnota 2016 en bijbehorende raadsvoorstellen 2016

8-6-2016           Uitgifte overeenkomst WTC

8-6-2016           Procesbeschrijving culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

10-6-2016         Brief commissieadvies en Nota Beleidsinzet Cultuurnota 2017-2020

10-6-2016         Aanpak wachtlijsten opvang en beschermd wonen

8-6-2016           Evaluatie noodopvang Kanaleneiland

8-6-2016           Brief Stand van zaken pilots buurtbudgetten

7-6-2016           Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2016

7-6-2016           Voortgang programma Publieksdienstverlening 2016

6-6-2016           SV Nieuw Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

10-6-2016         Toelichtende commissiebrief bij raadsvoorstel DOMunder

10-6-2016         Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9-6-2016           Informatie busverhuizing per 2 juli 2016

8-6-2016           Commissiebrief Actieplan De Gebruiker Centraal 2016-2020

7-6-2016           Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

7-6-2016           Motie 39

6-6-2016           Reactie Peilnota Ruimtelijk-economische koers U10

6-6-2016           Duurzaamheidsverslag 2015

6-6-2016           Herinrichting Oudkerkhof

6-6-2016           Pilot openbare ruimte centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=