Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Soest compenseert Amersfoortse bomenkap

o     Bomen kappen

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 42 en 43 vanaf 1 januari 2016

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Vragen GroenLinks over nieuw contract met Eneco

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Gekluns, wijziging APV

o     Met toekijken van de raad: collegelid vergunningen bedondert de Utrechters regelmatig

o     RvS: Plannen nieuwe gebouwen bij Utrecht Centraal voldoen niet

o     Aanleg Uithoflijn mogelijk vertraagd

–    DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Utrecht lokt steeds meer toeristen

–    Goed opletten: Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

–    Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging

–    Bekendmaking bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening en bijbehorende besluit hogere waarde HW 1134

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

–    Huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (besluit van 15-04-2014)

–    Loodgieter Utrecht maakt zich zorgen over tekort vakbekwame loodgieter

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Soest compenseert Amersfoortse bomenkap

Amersfoort krijgt hulp van Soest bij de compensatie van de massale bomenkap. Het gaat om het natuurgebied dat sneuvelt voor de aanleg van de westelijke ontsluiting.

Duizenden bomen moeten worden gekapt, maar in het kader van de Boswet moet de gemeente net zoveel jonge bomen planten. Volgens het AD/Amersfoortse Courant wil de buurgemeente daar wel bij helpen en ze heeft ook al een plek op het oog. Het wordt een ecologische zone tussen de Eem en Bos Birkhoven.

De strijd over de aanleg van de westelijke rondweg is overigens nog niet gestreden. Het bestemmingsplan voor het gebied moet nog worden gewijzigd. (RTV Utrecht, 22 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501239/soest-compenseert-amersfoortse-bomenkap.html

Idee voor de gemeenteraad van Utrecht. Utrecht hoort tot de steden met het minste groen (bron: Universiteit Wageningen). Als Utrecht de massale bomenkap nu eens ruimhartig compenseert in Pieterburen dan kan Utrecht zich – op een wijze als in de emissiehandel – profileren als langzaam groen wordende stad.

 

Bomen kappen

Torreslaan 1 t/m 19 te Utrecht, HZ_WABO-16-22819

Het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 101733. Gepubliceerd op 25 juli 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-101733.html

Overste den Oudenlaan 20D C te Utrecht, HZ_WABO-16-22702

Het kappen van 33 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 101723. Gepubliceerd op 25 juli 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-101723.html

Strijkviertel 39B te De Meern, HZ_WABO-16-23259

Het kappen van 40 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 103684. Gepubliceerd op 28 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-103684.html

de Thoriumweg, tussen de Reactorweg en de Wolfgang Pauliweg te Utrecht, HZ_WABO-16-23841

Het aanleggen van een busverbinding en het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 104620. Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-104620.html

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 42, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen deWaterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maatschapslaan 24 Bunnik (code HDSR3575)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6120. Gepubliceerd op 26 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6120.html

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 43, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van deKromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Oudegracht 219 Utrecht (code KEUR_HDSR3684)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6241. Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6241.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Vragen GroenLinks over nieuw contract met Eneco

De fractie van GroenLinks heeft het college schriftelijk vragen gesteld over het nieuwe contract dat de gemeente in april heeft gesloten met Eneco. Hierin is de levering van energie vastgelegd tot 31 augustus 2018.

Volgens GroenLinks strookt dat niet met het gemeentelijke actieplan duurzaamheid. De gemeente is sinds 2013 in gesprek met de EigenWijkse Energie Coöperatie over de eventuele levering van lokale energie en had aangegeven bij het afsluiten van een nieuw contract te zullen kiezen voor een duurzame leverancier.

Hieronder vindt u de vragen zoals ze zijn gesteld: (……)

(Wijkse Courant, 23 juli 2016)

http://wijksecourant.nl/nieuws/vragen-groenlinks-over-nieuw-contract-met-eneco-1.6214269
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Gekluns, wijziging APV

Strekt ter vervanging, Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV), gemeente Utrecht

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (STREKT TER VERVANGING)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 10

(raadsbesluit van 26 mei 2016)

De raad van de gemeente Utrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende wijzigingen

  1. Het schrappen van:

– Artikel 4:5a Winkelwagens, eerste lid

Het is verboden zich met een winkelwagentje op of aan een openbare plaats te bevinden op een afstand van meer dan 100 meter van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld.

  1. Het wijzigen van:

– Artikel 5:24 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (binnenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

– Artikel 5:35 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (buitenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De griffier,

Mr. M. van Hall

De burgemeester,

Mr. J.H.C. van Zanen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 100701. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100701.html

In Nieuwsch van 24 juni 2016 wezen wij op het ontbreken van de ingangsdatum het wijzigingsbesluit.

Met de bovenvermelde rectificatie is nog steeds geen inwerkingtredingsdatum gegeven. De rectificatie behelst alleen het weglaten van:

“1.   Het schrappen van:

–   Artikel 4:3 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.”

Gemeentebestuurders moeten beter leiding geven aan de gemeentedienst, kunnen beter niet hun tijd verdoen aan 36 nevenfuncties, niet genoegzaam onderscheidingen laten opspelden, niet recepties aflopen. Gewoon doen: de kerntaak vervullen. Dan is er meer kans dat ze door Utrechters in plaats van door verkeerde lui blijvend herinnerd worden.

 

Met toekijken van de raad: collegelid vergunningen bedondert de Utrechters regelmatig

Nogal wat keren per jaar wordt de Utrechters voorgespiegeld dat hun mening er toe doet:

“U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen“, zo schrijft hij of laat hij schrijven in de bekendmaking van een vergunningaanvraag. Nogal wat keren is de vergunning al verleend voordat de aanvraag van de vergunning is bekend gemaakt.

Nu al weer:

“Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van twee doorbraken in een dragende muur, Da Costakade 52 te Utrecht, HZ_WABO-16-23485. Datum ontvangst aanvraag: 20-07-2016. bekendgemaakt op 26 juli 2016.” Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-102462.html
Op 25 juli 2016 was de vergunning al verleend zo blijkt uit de publicatie van 29 juli 2016: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-104591.html

Raadsleden kunnen dat met z’n 45 net als anderen ook zien. Een aantal van hen, zo niet allen, ziet het ook. Het is hen Wurst en zij verrichten hun taak niet naar behoren en kunnen dan beter vertrekken.

 

RvS: Plannen nieuwe gebouwen bij Utrecht Centraal voldoen niet

De gemeente Utrecht moet opnieuw kijken naar de plannen voor twee nieuwe gebouwen bij het Utrecht Centraal. Het Noord- en het Zuidgebouw moeten aan de stadskant van het station komen maar omwonenden en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bouw mag voorlopig niet beginnen.

Bewoners van appartementen in Gildeveste vinden dat het Noordgebouw veel te hoog gaat worden. Ook vrezen ze voor hun privacy en extra geluidsoverlast. In het gebouw tussen Utrecht Centraal en het Smakkelaarsveld moeten een hotel, appartementen, kantoren en winkels komen.

De Raad van State vraagt zich net als de bewoners af waarom het Noordgebouw zo hoog moet worden. De gemeente krijgt deopdracht om voor het eind van dit jaar aan te geven waarom het Noordgebouw een hoogte mag krijgen van zo’n 41 meter.

Ook moet de gemeente opnieuw kijken naar de parkeernormen voor zowel het Noord- als het Zuidgebouw, waarin woningen, winkels, horeca en een sportschool zijn gepland. Hoog Catharijne zegt dat de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein veel te klein wordt voor alle bewoners en bezoekers van de nieuwe gebouwen. Ook op dat punt moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen.

“Als ze dat gedaan hebben dan zal de Raad van State verder gaan met de beoordeling van deze plannen. En in de tussentijd geldt dat voor beide bestemmingsplannen voorlopig geen werkzaamheden mogen worden verricht in het gebied”, aldus woordvoerder Wendy van der Sluijs van de Raad van State.

De start van de werkzaamheden aan de twee gebouwen stonden gepland voor dit jaar, maar dat zal nu vertraging oplopen. Volgens de gemeente was de bouwvergunning ook nog niet verleend.

D66 heeft over de uitspraak schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De fractie wil weten wat de gevolgen zijn voor de vele werkzaamheden in het stationsgebied. (RTV Utrecht, 27 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501605/bouwplannen-stationsgebied-vertraagd.html

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88503&summary_only=

D66 en andere fracties moeten zichzelf maar eens vragen stellen, zoals: op welke gronden zijn we indertijd akkoord gegaan met de plannen?

Dat opeenvolgende colleges van B&W, aan de hand lopend van onroerend goed-investeerders, er een potje van maken mag genoegzaam bekend zijn.

Het publiek zou ervan doordrongen mogen worden dat het met de gemeenteraad (die het budgetrecht heeft, het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan controleert) nog erger is gesteld.

 

Aanleg Uithoflijn mogelijk vertraagd

De VVD vreest dat de Uithoflijn minimaal een halfjaar vertraging oploopt door een uitspraak van de Raad van State. Die haalde deze week een streep door de huidige bestemmingsplannen voor twee beeldbepalende gebouwen in het Utrechtse Stationsgebied, te weten het Noord- en Zuidgebouw.

Hierdoor loopt de bouw hiervan vrijwel zeker een paar maanden vertraging op.

Het Zuidgebouw komt boven het toekomstige bus- en tram- station aan het Stationsplein tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de toekomstige Moreelsebrug. De eindhalte van de Uithoflijn komt onder dit gebouw te liggen. De planning is dat de Uithoflijn medio 2018 in gebruik wordt genomen. Wat precies de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State zijn, is nog niet duidelijk,

noch bij gemeente noch bij projectorganisatie Uithoflijn.

Volgens VVD-raadslid André van Schie wordt de aanleg van de tram naar De Uithof onvermijdelijke de dupe. “Ze gaan niet eerst de lijn aanleggen en dan het gebouw erboven bouwen. Dan zouden ze zowel de bussen als de trams moeten stilleggen.”

Van Schie baalt ervan dat de gemeente na het echec met de Bijenkorf weer bij de Raad van

State onderuit gaat in een parkeerkwestie. “Erg vervelend en erg onzorgvuldig.”

Coalitiegenoot D66 is optimistischer dan de VVD. Raadslid Maarten Koning denkt dat de uitspraak van de Raad van State niet zo’n vaart zal lopen voor de Uithoflijn. Groenlinks kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn voor de Uithoflijn.

(AD.nl, 29 juli 2016)

Van Schie en kornuiten moeten de hand in eigen boezem steken. Een en ander is een rechtstreeks gevolg van de afkeurenswaardige wijze waarop de Utrechtse gemeenteraad te werk gaat. Er is geen grond om een echec aan anderen toe te schrijven.

 

 

DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Utrecht lokt steeds meer toeristen

De interesse in de stad Utrecht neemt toe. Steeds meer toeristen brengen een bezoek aan de Domstad. Dat stelt Toerisme Utrecht.

Directeur Ronald Besemer baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en op ervaringen van de branche.

Het eerste kwartaal van dit jaar was het aantal hotelovernachtingen in Utrecht 126.000. Dat is ruim 10 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal overnachtingen bleef steken op 114.000.

Het hotelbezoek komt vooral op conto van buitenlandse toeristen. Ook afgelopen maanden was het geenszins rustig in de stad. ,,We merken dat die groei zich de afgelopen maanden heeft doorgezet.”Cijfers zijn daar nog niet van beschikbaar.

Tour de France

Gevraagd naar een verklaring stelt Besemer dat ‘de interesse in de stad toeneemt’. Mogelijk is dit nog het gevolg van de aandacht rondom de Tour de France.

Diezelfde Tour zorgt er wel voor dat het ondoenlijk wordt om deze maand net zoveel toeristen te trekken als vorig jaar. ,,Toen was de stad fully booked, het was krankzinnig.” (AD.nl, 26 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrecht-lokt-steeds-meer-toeristen~a3795d6e/

Dat zelfs zogenoemde professionals niet weten (zie boven) of de Tour de Francestart een lange termijn-effect op de toerirsische toeloop naar Utrecht heeft, onderstreept dat het politieke besluit om tientallen miljoenen van andersmans geld (daarin meegenomen de ‘verstopte’ uitgaven) in de Tour de Francestart te steken, lichtvaardig is genomen, aangeprate ‘degelijkheid’ betrof.

Nu.nl doet er een schepje bovenop door een oorzakelijk verband te suggereren. http://www.nu.nl/utrecht/4298957/utrecht-in-trek-bij-toeristen-tourstart.html
Goed opletten !!

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit diverse gebieden verspreid over de stad:

Daalsetunnel/Leidseveertunnel, Mineurslaan (twee locaties), Vondellaan ter hoogte van de Bleekstraat, Rubicondreef, Gageldijk 100, Odenveltlaan 7, Frederik Hendrikstraat 68-70, Ovidiuslaan 2 t/m 5, Minstraat 56, Amsterdamsestraatweg 1029, Herenweg 95, Rijksstraatweg 12A/B tot en met 22, Lange Nieuwstraat 85, Meerndijk 6 -24, Maliesingel 27 en 27A, Bruisdreef, Cartesiusweg (twee locaties), Papendorp, Zeehaenkade/Overijssellaan en een technische aanpassing van artikel 21 Woongebied van het bestemmingsplan Vleuterweide.

Het doel van het bestemmingsplan is het opnemen van een actuele juridisch-planologische regeling voor de hierboven genoemde locaties in de stad waar nu een dergelijke regeling ontbreekt. Het bestemmingsplan richt zich op beheer van de bestaande situatie. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39232. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39232.html

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJNCN1WIJZI-0N01. gml.

Plangebied en doelstelling

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het spoor met het station Utrecht Leidsche Rijn aan de zuidzijde, het talud van het spoor aan de westzijde, het gebouw B@ducated en het Reijkjavikplein aan de noord- en oostzijde.

Inmiddels zijn de plannen om deze kavel te ontwikkelen tot een woongebouw met diverse functies vergevorderd en heeft de ontwikkelaar verzocht om hiervoor een wijzigingsplan op te stellen. Het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid is nodig omdat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord niet toereikend zijn voor de beoogde ontwikkeling van het gebouw B@ducated, dat deels op het deze kavel wordt ontwikkeld. Het bouwvlak dient voor de verschillende functies verruimd te worden. Het wijzigingsplan past in de regels daarvoor van het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39112. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39112.html

Bekendmaking bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening en bijbehorende besluit hogere waarde HW 1134

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 28 juli 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 7 juli 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT1EHERZ-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is 31 hectare groot en omvat globaal het bestaande Veemarkt terrein en de daar om heen liggende sportvelden. De grens van het plangebied wordt gevormd door de rand van het woongebied Voordorp in het noorden, de rijksweg A27 in het oosten, de Biltse Rading in het zuiden en in het westen de Sartreweg en het zuidelijk deel van volkstuinencomplex De Pioniers.

Als gevolg van de economische crisis en een verschuiving in het programma voor Veemarkt stelde de gemeenteraad in maart 2014 het Ambitiedocument Woningbouwprogramma Veemarkt vast. In dit Ambitiedocument wordt aangegeven welke verschuivingen er optreden in het woningenprogramma op de Veemarkt als gevolg van de crisis en het niet meer bouwen van een kleine supermarkt en de school. Kort gezegd komt het ambitie document er op neer dat met behoud van de oorspronkelijke stedenbouwkundige uitgangspunten meer en kleinere woningen zullen worden gerealiseerd op het Veemarkt terrein. In plaats van de oorspronkelijke 580 woningen die als maximum waren vastgelegd in het bestemmingsplan uit 2011 zullen nu circa 730 woningen (en woon eenheden) gerealiseerd worden (voor de flexibiliteit zal in de regels worden uitgegaan van maximaal 750 woningen).

Het doel van het bestemmingsplan is de lijn zoals die in het ambitiedocument uit 2014 is vastgelegd planologisch-juridisch mogelijk te maken. Omdat het plan uit 2011 een globaal ontwikkelingsplan is en er inmiddels diverse bouwblokken zijn gebouwd en worden ontwikkeld bestaat er inmiddels ook behoefte aan een beheerregeling voor het plangebied.

Besluit hogere waarden HW 1134

Burgemeester en wethouders hebben op 10 mei 2016 ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 38925. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-38925.html

Omdat de herrie ontoelaatbaar groot en het beleid is ontoelaatbare herrie terug te dringen, wordt de grens van toelaatbare opgekrikt, zodat de herrie juridisch piekfijn in orde is. Dus in juridisch opzicht geen overlast meer van herrie.

Hiermee heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan het vertrouwensbeginsel in het recht.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt gevormd door het complex aan de Oudegracht 245 en de panden aan de Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij behorende tuinen. Het complex wordt globaal begrensd door de Oudegracht, de Brandstraat, de Springweg en de Zwaansteeg. Het plangebied is omgegeven door de Oudegracht aan de oostzijde, bestaande bouwblokken aan de noord- en zuidzijde en een (semi)openbare binnentuin aan de westzijde.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt diverse invullingen van het complex mogelijk, zoals culturele functies, hotel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en woningen. Ondergeschikt aan voornoemde functies kan ook detailhandel en creatieve bedrijvigheid gerealiseerd worden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39040. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39040.html

Huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (besluit van 15-04-2014)

Het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT

vast te stellen:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht ………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 103312. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-103312.html

Loodgieter Utrecht maakt zich zorgen over tekort vakbekwame loodgieter

In Nederland is een tekort aan loodgieters. Zeker in de grote steden kan dit tekort grote problemen gaan veroorzaken. Eigenlijk is het gek dat een loodgietersbedrijf aan de alarmbel trekt wat betreft de aanstaande problemen. Immers zou je denken dat zij hier alleen maar beter van worden doordat er meer werk beschikbaar is voor hen. Daarbij zullen de bestaande loodgieters ook meer geld voor klussen kunnen vragen omdat hun beschikbare tijd schaarser en dus kostbaarder wordt. De loodgieter neemt echter zijn vak serieus en is zich bewust van het grote belang van vakbekwame loodgieters voor een goed functionerende samenleving.

Loodgieterstekort blijft toenemen

De loodgieter Utrecht is overigens niet de enige organisatie die waarschuwt voor aanstaande problemen. Ook brancheorganisatie ENETO-VNI waarschuwde in maart van dit jaar al dat het tekort aan loodgieters de komende jaren zal gaan toenemen. Zij lieten een officieel onderzoek uitvoeren waarmee het toenemende tekort is vastgesteld. Het probleem wordt vooral veroorzaakt doordat veel oudere loodgieters de komende jaren hun pensioenleeftijd bereiken en dus stoppen met werken. Om dit gat op te vullen zijn er niet genoeg jongeren die kiezen voor een studie om loodgieter te worden. Een eventuele oplossing voor het tekort zou kunnen zijn om werklozen uit andere vakgebieden om te scholen tot loodgieter. Voor hen zijn er immers genoeg kansen op werk in de loodgietersbranche.

(Nieuwsbank.nl, 29 juli 2016, echter gepubliceerd op 23 juli 2016)

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2016/07/29/H001.htm

Utrecht slaagt er slecht in om meters te maken op het punt van structurele werkgelegenheidsverbetering voor lager gekwalificeerden. Praten met branche-organisaties zou een goede stap in de richting van verbetering kunnen zijn.

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen

o     Kappen met kappen

o     Privatisering openbaar groen ???

o     Pretpark Kromme Rijn (vervolg)

–    DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Tour de France in Utrecht: financieel debacle

–    Stadsverwarming uit afvalwarmte gaat tot de geschiedenis behoren

–    Verworpen amendement Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

–    De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid

–    Senioren fors beperkt in keuze huurwoning

–    Zorgen om zwervende kinderen in Utrecht

–    Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016

–    Ambtelijke fusies zijn onzin!!

–    Hoe de overvloed aan festivals het festival zelf om zeep helpt

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Asbest-registratie maar in helft gemeenten

–    Agenda Subcommissie Controle en Financien – 8 februari 2016

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 9 februari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 11 februari 2016

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S
–    Commissiebrieven S&R

–    Nog niet geagendeerde raadsvoorstellen

 

 
DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen

Alenveltpark 209 te Vleuten, HZ_WABO-16-02950

Het kappen van 2 bomen (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13076. Gepubliceerd op 4 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13076.html

Jacob Catsstraat 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-02974

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13088. Gepubliceerd op 4 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13088.html

Komeetstraat naast 72 en

Ina Boudier-Bakkerstraat naast 133 te Utrecht, HZ_WABO-16-03049

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13344. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13344.html

Twee verschillende locaties, gescheiden door spoorlijn, op één hoop gegooid. Weinig zorgvuldig. Twee dakkapellen uit twee verschillende straten worden ook apart behandeld. Waarom niet alles van een week op één hoop gooien? Dan verveelt de Utrechter zich niet.

Molenwerfsteeg 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-03048

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13314. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13314.html

Smalle Themaat 22 te Vleuten, HZ_WABO-16-03119

Het kappen van zeven bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13337. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13337.html

 

Kappen met kappen

De gemiddelde leeftijd van bomen neemt in de gemeente Utrecht voortdurend af. In enkele jaren was die afgenomen van 32 naar 27 jaar.

Wat heeft de gemeente tegen ouwe bomen? Vaak staan ze in de weg. Op het Smakkelaarsveld hebben vrijwel alle ouwe bomen plaats moeten maken voor een tijdelijke fietsstalling. De bomen langs het Cremerpark moeten er aan geloven omdat Eneco de leiding van de stadsverwarming wil vervangen (nog net even voordat we van de stadsverwarming afstappen).

Langs de Kinglaan – Weg der VN moesten 144 ouwe bomen verdwijnen vanwege de fly-over. Op landgoed De Haar moeten 744 bomen (waaronder 91 monumentale) gekapt worden voor uitbreiding van de golfbaan. Het kappen van bomen wordt sterk in de hand gewerkt door een intensivering van het stedelijk grondgebruik. Asfalt, beton, glad gemaaide grasvelden rukken op, dus voor bomen blijft steeds minder over.

Om de bevolking uit te leggen dat het helemaal niet erg is om bomen te kappen terwijl ze nog heel lang mee zouden kunnen wordt de laatste tijd het argument gebruikt dat bomen vooral CO2 opslaan tijdens de groei en dat je dus de meeste CO2 kunt opslaan door bomen zodra ze wat groter zijn te vervangen door kleine sprietjes. Dat blijkt niet waar te zijn.

Ook ouwe bomen groeien. Daarbij komt dat grote volwassen bomen een enorm oppervlak hebben (inclusief bladeren) om CO2 op te nemen. Het argument van de CO2 opslag pleit dus juist tegen het kappen van ouwe bomen. Hoe meer ouwe bomen, hoe meer CO2 opslag.

Behalve het toenemend stedelijk ruimtegebruik is een reden voor het kappen: kostenbesparing. Oudere bomen kosten meer qua onderhoud. Jonge sprietjes daar heb je jarenlang geen omkijken naar, ouwe bomen daar moeten vaak hoogwerkers aan te pas komen. Als dat ouwe hout dan bovendien flink wat opbrengt (biomassa installaties met veel CO2 uitstoot!) is de keus door Stadswerken snel gemaakt. De afgelopen jaren werd elke aanvraag voor een kapvergunning door de gemeente Utrecht gehonoreerd. Soms mochten er zelfs meer bomen gekapt worden dan waarvoor de kapvergunning werd gevraagd. Verreweg de meeste aanvragen kwamen overigens van de gemeente zelf.

Voor het kappen van een boom heb je een vergunning nodig. Maar dat werkt ongeveer zoals bij de steigervergunning. Als je daarvoor belt, krijg je te horen: begin maar vast, de factuur voor de leges krijg je wel als je klaar bent. De vergunningverlening voor het kappen van bomen blijkt in de praktijk een formaliteit. Een formaliteit die de gemeente veel geld (leges) en werk oplevert. De aanvraag wordt nooit geweigerd, ook niet als de aanvraag in alle opzichten in strijd is met de weigeringsgronden in de APV (art. 88).

Voor de uitbreiding van de golfbaan De Haar werd een kapvergunning gevraagd voor 744 bomen. De aanvraag was voorzien van een lyrische beschrijving van het “zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl” in 1896 van de beroemde Hendrik Copijn. De aanvrager (de golfclub) had er heel eerlijk een boekje bijgedaan waarin uitvoerig de bomendiversiteit werd beschreven met vermelding van alle soorten vogels, zoogdieren, reptielen, vleermuizen (12 soorten). Zo van: ‘we wilden het eigenlijk zelf niet, maar van de gemeente mocht het’. Het mocht niet baten, de kapvergunning werd verleend.

Hoewel de APV dat voorschrijft hadden de vergunningverleners nagelaten de bomen te beoordelen (natuurwaarde, ecologische waarde, cultuurhistorische waarde, milieuwaarde). Logisch, want als ze dat wél gedaan hadden hadden ze de aanvraag moeten weigeren en de politiek had in meerderheid besloten dat die 744 bomen er aan moesten om de golfbaan uit te breiden. In de motivering van het besluit wordt nu volstaan met wat argumenten waarvan de logica niet voor iedereen vanzelf spreekt. Ik zal een paar voorbeelden geven.

Dat er 91 monumentale bomen gekapt worden is niet zo erg want in totaal gaan er 744 bomen om. Het verlies van monumentale bomen zal worden gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen (kennelijk maakt het voor het monumentale karakter niet uit of die bomen nu oud zijn of jong). De conditie van die 744 bomen varieert van slecht tot goed. Een vermindering van de milieuwaarde betekent niet dat die verdwijnt. “De locatie ligt echter in het buitengebied van de stad Utrecht, daarbij rekening houdend en de hoeveelheid groen wat er na de kap resteer en opnieuw wordt geplant”. Wij hebben dus besloten de vergunning te verlenen.

Robert Giesberts stelde ooit voor, in de korte periode dat hij wethouder was voor GroenLinks, de kapverordening gewoon af te schaffen zodat je voor het kappen van een boom geen vergunning nodig had. Daar kwam de bevolking tegen in opstand, zodat dat niet doorging. Sindsdien wordt de kapvergunning min of meer automatisch verleend met een zwamverhaal erbij. Voor wie daar wat aan wil doen zit er maar één ding op: hou het stemgedrag bij van je favoriete partij en wees zo flink om daarbij weg te lopen als die kiest voor asfalt, beton en gladgeschoren golfvelden in plaats van voor bomen. (Nieuws030.nl, 3 februari 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-kappen-met-kappen/

 

Privatisering openbaar groen ???

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het afwijken van de bestemming ten behoeve van het gebruik van een gedeelte van het openbaar groen als tuin, Mr. J.M.M. Hamersplantsoen 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-03205

Het afwijken van de bestemming ten behoeve van het gebruik van een gedeelte van het openbaar groen als tuin

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1334. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13341.html

Hoe wordt eigendomsovergang door verjaring gestuit ??

 

Pretpark Kromme Rijn (vervolg)

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – Kromme Rijn Utrecht (code 787552)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Kromme Rijn in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 1 februari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 2 februari 2016 tot en met 15 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 761. Gepubliceerd op 1 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-761.html

en idem

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-837.html
 

DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Tour de France in Utrecht: financieel debacle

Volgzame gemeenteraad hartstikke blij met 60 miljoen virtueel geld en – volgzaam – wil nog wel eens.

Maarsseveen – Hoe steel je 6 miljoen ?

Rob komt wel vaker een kop koffie bij me drinken. Meestal belt hij tevoren op, want ik ben niet altijd op kantoor. Eind vorige week kwam hij op de bonnefooi. Ineens stond hij er. Ik zag dat er iets aan de hand was. Snel daarna wist ik het zeker. Hij wilde geen koffie en ging met zijn jas aan tegenover me zitten.

‘Jij maakt je nergens druk over hè, klinkt het verwijtend, ‘bij jou glijdt de wereldproblematiek zo van je schouders’

Ik kijk Rob aan en besluit niet te reageren.

Ik vraag me af hoe jij de krant leest’, gaat hij verder, ‘lees je überhaupt de krant, kijk je wel naar het nieuws?’

‘Waar wil je heen, Rob?’, vraag ik tenslotte, ‘wat is er aan de hand?’

‘Heb jij niet de pest in als je ziet hoe gemakkelijk de overheid met gemeenschapsgeld omgaat. Neem zo’n schikking met die fraudeurs van parkmanagement Papendorp. Die sjoemelen even ruim 5 ton weg uit het Ondernemersfonds en na lang soebatten wordt een schikking getroffen voor een schijntje van dat bedrag’

‘Wat wil je dat ik zeg, Rob. We gaan het toch niet weer over dat Ondernemersfonds hebben, hè?’

‘Ja, ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Je weet er te weinig van en bottom line ga je ervan uit dat iedereen altijd vanuit eigen belang handelt’.

‘Inderdaad’, antwoord ik, ‘en daarbij spelen allerlei drijfveren die je toch niet kunt achterhalen of waar betrokkenen glashard over liegen of die ze zelf niet bewust kennen. Van wat ik van jou heb gehoord, begrijp ik dat het Ondernemersfonds en veel van die verenigingen op industrieterreinen wespennesten zijn. Ik wil daar inderdaad niets mee te maken hebben’

‘Maar hoe de gemeente Utrecht, via dat Ondernemersfonds, ruim 6 miljoen steelt voor de Tour de France, dat vind je wel interessant?’

Ik ben altijd bereid te luisteren’, zeg ik met een voorzichtige glimlach.

‘We betalen als ondernemers 10% extra over niet-woningen. Dat extraatje gaat naar die pot van het Ondernemersfonds. Daar zat ongeveer 11 miljoen euro per jaar in. Daar mogen de onbezoldigde bestuurders 10 procent van gebruiken voor onkostenvergoedingen, recepties en dergelijke. De rest moet worden besteed aan activiteiten voor ondernemers. Daarvan ging dus 5 ton naar dat parkmanagement’.

‘Ja, en ruim 6 miljoen euro naar de Tour de France. Dat heb je me al eens verteld’

‘Maar de pest is dat meerdere verenigingen tegen die bijdrage hebben gestemd, voor zover het ze al was gevraagd. Geen enkele weldenkende ondernemer had er fiducie in dat die Tour ze iets zou gaan opleveren. Maar niet-ondernemers, loonslaven dus die zelf geen enkel financieel risico nemen, berekenden dat het 34 miljoen gaat opleveren. Niet dus’.

‘Ik las laatst dat het een grote economische impact heeft gehad’, val ik Rob in de rede, ‘en dat er wereldwijd veel publiciteit is geweest, tezamen voor een waarde van 60 miljoen euro’.

‘Jongen, ben je nou zo naïef? Dat is luchtfietserij. Van dat soort geld kun je de bakker niet betalen hoor. Je moet het hebben over de harde pecunia, zoals die 6 miljoen euro die van de Utrechtse ondernemers is gejat. Dat hele Tourgrapje kostte 15 miljoen, waarvan dus 40 procent uit het Ondernemersfonds kwam. Uiteindelijk blijkt dat de gemeente 3 ton te kort is gekomen op de Tourbegroting. Nou die hadden ze er nog wel even bij kunnen stelen’.

‘Ok, ik begrijp het. En dat is waarschijnlijk de reden dat jij hier zo recalcitrant met je jas aanzit en geen koffie wilt’.

‘Nuah, het is dat. Maar vooral het gemak en het gekonkel van dat Ondernemersfonds. Daar zitten een stel idioten die maar wat doen. En er omheen zitten nog grotere idioten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en een stel ratten en roofridders die er alleen maar op uit zijn zichzelf zoveel mogelijk toe te eigenen’.

‘Weet je, Rob, doe nou gewoon zoals ik. Laat het van je afglijden. Het is heel ongezond je zo druk te maken, helemaal als je er toch weinig of niets aan kunt doen. Doe je jas uit, dan krijg je van mij een lekkere bak koffie en dan gaan we het over leuke dingen hebben’.

(Nieuws030, 26 januari 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/maarsseveen-hoe-steel-je-6-miljoen/
Stadsverwarming uit afvalwarmte gaat tot de geschiedenis behoren

Utrechter strijdt tegen hoge kosten afsluiten stadsverwarming

Bart van den Heuvel uit Leidsche Rijn stapt naar de rechter om Eneco te dwingen om hem tegen geringe kosten af te sluiten van de stadsverwarming. Het energiebedrijf vraagt daar nu 3500 euro voor, maar dat vindt Van den Heuvel absurd hoog.

De inwoner van Leidsche Rijn heeft een klimaatneutraal huis, dankzij onder meer zonnepanelen. Hij moet nu betalen voor stadsverwarming, terwijl hij het systeem niet gebruikt. Hij wil daarom dat de stadsverwarming zo snel mogelijk wordt afgesloten.

Van den Heuvel weigert de 3500 euro te betalen. Volgens hem is het een koud kunstje om de leiding af te toppen. De inwoner van Leidsche Rijn stapte al naar de geschillencommissie Energie om de rekening aan te laten passen, maar daar kreeg hij ongelijk.

Volgens Van den Heuvel was de motivatie van de geschillencommissie slecht en daarom stapt hij nu naar de kantonrechter. Hij zegt dat meerdere mensen van stadsverwarming af willen en met smart wachten op een uitspraak.

Eneco blijft bij het standpunt dat het bedrag terecht is. Aan RTV Utrecht laat het bedrijf weten dat de weg sowieso moet worden opengebroken om de stadsverwarming af te sluiten.

(RTV Utrecht, 29 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1435429/utrechter-strijdt-tegen-hoge-kosten-afsluiten-stadsverwarming.html

Eneco stuurt op bestendiging van de afhankelijkheid van centrale voorzieningen, terwijl de techniek meer en meer individuele oplossingen mogelijk maakt. Het gemeentebestuur faciliteert Eneco daarin.

Verworpen amendement Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

Onderwerp A 01 Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

Datum 14-1-2016

Portefeuillehouder Lot van Hooijdonk

Status Amendement verworpen

Indiener(s) Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)

Bijlage(s) amendement 01

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=95d24cf1-9ab5-41f1-ad8a-0504bc170067&ReportId=a5fe674d-1a89-4969-b91b-1b0d19ba27dd&EntryId=e54347bc-f1e7-4b72-8d29-fca3e3753ba8&searchtext=

Amendement: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=dbf29435-087e-4f08-9f02-31a88c9fce4d

De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid

In arren moede heeft burgemeester Van Zanen aangekondigd een collectief sluitingsuur op te leggen aan alle winkels. horeca en dienstverlenende bedrijven aan de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acacialaan. Een noodsprong omdat de burgemeester niet weet wat hij anders nog zou moeten doen om aan de overlast en onveiligheid een eind te maken. De details krijgen we nog te horen, daar schijnt de burgemeester nog over te willen praten met de betrokken ondernemers en de bewoners.

Met het opleggen van een sluitingsuur wordt de schuld van de overlast bij de ondernemer gelegd. De redenering is: zijn zaak trekt volk aan dat voor overlast zorgt en daarom mag hij ’s avonds niet of minder lang open blijven. De ondernemer loopt daardoor omzet mis. Dat zal hem wel leren, is de gedachte, om ervoor te zorgen dat dat verkeerde volk wegblijft of zich beter gaat gedragen.

Een collectief sluitingsuur is natuurlijk een bijzonder oneerlijk middel: de goeie moeten onder de kwade lijden. Ik kan mij niet voorstellen dat de burgemeester in het gelijk zou worden gesteld door de bestuursrechter als ondernemers straks tegen dat collectieve sluitingsuur beroep instellen.

Het gevolg van dat collectieve sluitingsuur zal zijn dat overlastplegers een eindje verderop overlast gaan plegen, een ander stuk van de Amsterdamsestraatweg. Bijvoorbeeld tussen het Paardenveld en het spoor. En als daar dan een collectief sluitingsuur wordt ingesteld, gaan ze weer terug naar het stuk tussen het spoor en de Acacialaan.

Behalve dat de maatregel oneerlijk is en de overlast alleen maar verplaatst, gaat de maatregel volkomen voorbij aan de oorzaken van de overlast. Die overlast is niet de oorzaak maar het gevolg van de verloedering van de Amsterdamsestraatweg. En die verloedering is in de eerste plaats de schuld van de gemeente.

Door de verdubbeling van Hoog Catharijne, de uitbreiding van wijkwinkelcentra en de meubelboulevard, de vestiging van de Wall is er een in ruim 10 jaar tijd een gigantische overbewinkeling ontstaan in Utrecht. Dat dat zou gebeuren wist de gemeente in 2006 heel goed, maar het kon de gemeente niets schelen. Voor de gemeente is maar één ding echt belangrijk. Dat is dat er voortdurend gebouwd kan worden in Utrecht, ook al is het voor leegstand.

Die gigantische overbewinkeling betekent dat winkeliers op de Amsterdamsestraatweg het moeilijk hebben, dat er winkels leeg komen te staan, dat de panden minder opleveren en daardoor vanzelf ook minder goed verzorgd worden. De overbewinkeling zorgt voor verloedering van de Amsterdamsestraatweg. Steeds minder winkeliers durven op de Amsterdamsestraatweg nog een winkel te beginnen.

Eigenaren van leegstaande panden zouden hun pand wel willen verhuren aan aantrekkelijke winkels, maar omdat die er mee ophouden en er zich maar weinig nieuwe aandienen zijn ze min of meer gedwongen te gaan verhuren aan dienstverlenende bedrijven die de bewoners en de gemeente liever niet hebben of liever helemaal niet hebben. Daarmee zet de verloedering verder door.

De gemeente beweert de oversteekbaarheid op de Amsterdamsestraatweg te willen bevorderen (‘Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg’ april 2014). In plaats daarvan besloot wethouder Van Hooijdonk een aantal verkeerslichten uit te zetten, zodat de ASW nog aantrekkelijker wordt voor doorgaande auto’s en de straatweg nóg moeilijker valt over te steken.

Wat de ASW natuurlijk ook geen goed gedaan heeft is de sluiting van het Zandpand, doorgedrukt door Wolfsen die daarmee nog iets van zijn imago probeerde te redden. Ten koste van de vrouwen waarvoor hij beweerde op te komen, want doordat prostitutie nu verspreid en veel meer verborgen plaatsvindt is het veel moeilijker om de vrouwen tegen misbruik en vrouwenhandel te beschermen.

Kortom, de gemeente heeft er een puinhoop van gemaakt. Ik heb een tijd gedacht dat het pure dommigheid is van de gemeente om de ASW zo te laten verloederen, maar zo dom kan een gemeente niet zijn. Je hoeft echt niet veel van stedenbouw of planologie te weten om te begrijpen dat je traditionele winkelstraten om zeep helpt als je geen maat houdt met nieuwe winkelcentra (laat staan de verdubbeling van Hoog Catharijne). En een kind begrijpt dat het uitschakelen van verkeerslichten slecht is voor de oversteekbaarheid.

Maar waarom zou de gemeente de Amsterdamsestraatweg met opzet laten verloederen? Het antwoord is: door verloedering in de hand te werken wordt de grond en worden de panden goedkoper. Daarmee worden ze aantrekkelijke objecten voor projectontwikkelaars. Die kunnen dan de boel opkopen, tegen de vlakte gooien en nieuwe strakke nieuwbouw realiseren. Daar verdienen niet alleen die projectontwikkelaars flink aan, maar ook de gemeente zelf (hogere grondprijzen, leges).

Als je het zo bekijkt begrijp je waarom de gemeente niets doet om de Amsterdamsestraatweg voor verdere verloedering te behoeden. En je begrijpt dan ook waarom de gemeente er zo op gebrand was de huurflats in Kanaleneiland en Overvecht te laten verloederen (dan konden ze vervangen worden door dure koopwoningen). En je begrijpt ook waarom de gemeente Lombok en de Kanaalstraat zo lang heeft laten verloederen. Voor de gemeente Utrecht is het allerbelangrijkste ervoor te zorgen dat er voortdurend gebouwd kan worden. Dat levert ook de gemeente zelf geld en werk op.

Maar om te kunnen blijven bouwen moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat er telkens straten en gebieden bij komen die rijp zijn voor de sloop. En dat doe je door ze te laten verloederen.

(Allesoverutrecht.nl, 31 januari 2016)

http://allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2016/januari/De_Amsterdamsestraatweg_en_het_verloederingsbeleid_%282016-01-31%29.php

Senioren fors beperkt in keuze huurwoning

Senioren die van een koophuis overstappen naar een sociaal huurhuis, mogen vanwege Haagse regelgeving alleen in kleine huizen wonen. Daardoor wordt de wachtrij voor goedkope sociale huurwoningen langer.

Daarvoor waarschuwt Hassan Najja, sinds 1 oktober de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam). “Senioren met een klein inkomen die hun woning verkopen en in een huurwoning willen gaan wonen, mogen alleen wonen in een woning onder de 587 euro, de aftoppingsgrens. Terwijl veel van hen meer zouden willen betalen om groter te kunnen wonen. Dankzij het eigen vermogen uit de verkoop van de woning is dat ook mogelijk.” (Cobouw, 1 februari 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1615836-senioren-fors-beperkt-keuze-huurwoning

Hier ligt weer een uitdaging voor de wethouder volkshuisvesting

Nog een uitdaging voor de wethouder

Zorgen om zwervende kinderen in Utrecht

In Utrecht wonen honderden mensen die geen fatsoenlijk onderdak krijgen. Onder hen zijn ook gezinnen met kinderen. Dat zeggen PvdA en ChristenUnie. Ze maken zich grote zorgen en hebben het college van B en W gevraagd snel maatregelen te nemen.

De cijfers kwamen volgens PvdA-raadslid Bouchra Dibi aan het licht tijdens een werkbezoek aan daklozenorganisaties Leger des Heils, Lister, Tussenvoorziening en Moviera. “Die geven aan dat er wachtlijsten zijn en die lopen op”, zegt ze.

“Het gevolg daarvan is dat er bijna 400 mensen op de wachtlijst staan, veel gezinnen en veel kinderen ook”, aldus Dibi. “De consequentie is dat de gezinnen in caravans slapen, of tuinhuisjes of over-en-weer bij familie. Dat kan natuurlijk niet.”

De PvdA wil dat buurtteams worden ingezet om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en dat ze worden geholpen worden als er in geestelijke problemen spelen. “Je moet heel goed kijken hoe je de zorg aanbiedt.”

Die buurtteams moeten daarom veel beter worden. “Daar gaat nog wel wat mis”, zegt Dibi. Zo vallen mensen onder meer tussen wal en schip als hun zorgvraag niet goed wordt geformuleerd. “Het gevolg hiervan is dat sommige mensen niet de juiste zorg krijgen.”

De PvdA zegt dat veel problemen opgelost kunnen worden door meer huizen te bouwen. (RTV Utrecht, 4 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1436143/zorgen-om-zwervende-kinderen-in-utrecht.html

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-12569.html

Met geld smijten

Ambtelijke fusies zijn onzin!!

Steeds meer ambtelijke fusies zien het licht. Er is zelfs een – slim commercieel gesponsord – Kennisplatform voor. Intussen is feitelijk aangetoond dat doelen als kwaliteitsverhoging en kostenreductie nauwelijks uit de verf komen. Tegenstanders roepen dat het de democratische legitimiteit ondermijnt en voorstanders vinden dat ze meer in de vaderlandse pap kunnen brokkelen. Hoe dan ook. Net als herindelen is ambtelijk fuseren “onderweg naar gisteren”.

Hoe komt dat nou?

Aan goede bedoelingen ligt het niet. De verse ambtelijke top gaat met vereende kracht aan de gang. Nieuwe managementteams worden platgelopen door commerciële – vaak door met vergane kennis behepte oud collega’s bevolkte – adviesbureaus. Door complexiteit met complexiteit te lijf gaan valt immers grof geld te verdienen. Doordacht wordt een oerwoud aan aanpakfilosofietjes in het leven geroepen. Niks wordt geschuwd tot het inzetten van “gratis” bijeenkomsten toe. Uiteraard uitsluitend toegankelijk voor gemeentelijke doelgroepen. De brainwash met variaties op thema’s uit de vorige eeuw beginnen. En zo blijven ook ambtelijk gefuseerde gemeenten losgezongen van de huidige moderne samenleving. (Gemeente.nu, 1 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/2/Ambtelijke-fusies-zijn-onzin-2754609W/

Hoe de overvloed aan festivals het festival zelf om zeep helpt

Alleen in Amsterdam vonden de afgelopen zomer al driehonderd festivals plaats. Een record. Waarom vinden al die festival eigenlijk plaats? De oorzaak vond ik in ‘de grote verveling.’ Festivals beloven deze op te lossen, maar verergeren haar ondertussen juist.

Twaalf jaar geleden, ik was net van de Randstad naar Groningen verhuisd, liep ik op een vrijdagmiddag door het stadscentrum naar het Noorderplantsoen, op weg naar het jaarlijkse theaterfestival Noorderzon. Ik weet niet meer naar welke voorstellingen ik dat jaar ging, ik kan me alleen nog het moment herinneren dat ik over de Plantsoenbrug liep, de eerste festivalgeluiden opving en iedereen op straat verwachtingsvol in de richting van het plantsoen zag kijken. ‘Gelukkig,’ dacht ik, ‘de grote verveling heeft Groningen nog niet bereikt.’

Ik was er al aan gewend geraakt dat festivals of optredens in parken niet zozeer om de voorstellingen draaiden, maar om het publiek zelf en de bar. En eerlijk is eerlijk, ikzelf ben natuurlijk ook ontvankelijk voor de verveling die juist in de verlokkingen op de loer ligt. Hoe vaak heb ik niet de zon op mijn huid gevoeld en het gras in mijn rug, terwijl elders in een tent een optreden bezig was waar ik eigenlijk ook wel heen had gewild. En even vaak heb ik denk ik tijdens het gedreun van een optreden gedacht: waarom lig ik niet gewoon met een boekje in het gras?

En misschien kwam het daarom op de Plantsoenbrug ook wel als een opluchting dat er buiten de Randstad nog een wereld leek te bestaan die niet alleen door narcisme en hedonisme werd geleid. Helaas bleek het een kwestie van tijd. Net als op vele andere festivalterreinen draait het ook op Noorderzon inmiddels nog maar nauwelijks om de kunst, maar vooral om het vermaak van de consument.

Zoals de Ice Bucket Challenge een van de vele varianten is van reclame onder het mom van het goede doel, zo is het hedendaagse festival consumentisme onder het mom van kunst en cultuur. De afgelopen jaren schieten deze gepimpte braderieën dan ook als paddenstoelen uit de grond. Elk weekend is er wel een kade of hondenuitlaatplek waar een tap, een tent, een dj en een band tegemoetkomen aan de schijn van deze culturele behoefte. Deze zomer telde Amsterdam meer dan driehonderd (!) festivals en ook deze maand zijn er honderden grote en kleine festivals door het hele land.

Zowel de hoeveelheid als de aard van het aanbod op festivals begint langzamerhand het festival als cultureel fenomeen om zeep te helpen. Het festival als grote jaarlijks terugkerende viering, omlijst met eten, drank en muziek, laat steeds meer de gedachte van het vieren los en richt zich op het consumeren alleen. Het verveelde gevoel dat je op een festival kan overvallen komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Het festival dat niets meer te wensen overlaat

Satiricus Micha Wertheim ridiculiseerde onlangs in Vrij Nederland de festivalisering met een paginagrote knipbonactie voor fictieve zomerfestivals waaronder Rosé in the Mud: ‘Bezoekers trekken in dit festival met een gebroken plastic bekertje door de modder van wijnbar naar wijnbar.’ Ik heb hard gelachen toen ik het las, maar heel moeilijk is het niet om deze mode te persifleren.

Neem nu het altijd ver van tevoren uitverkochte Into The Great Wide Open    De website van het festival. (ITGWO voor intimi) dat dit weekend voor de zesde keer wordt gehouden op Vlieland. ‘Middenin de natuur,’ valt te lezen op de website. ‘Voor alle liefhebbers van goede alternatieve popmuziek die behoefte hebben aan een sfeerrijk festival, maar ook graag zelf het tempo willen bepalen en net iets meer keuzemogelijkheden willen. Oesters van het wad, vers gevangen zeebaars, met zorg bereid. Uit je dak gaan op een festivalveld én kampvuurliedjes op het strand. Intiem festivalgevoel én de ‘great wide open.’

Wat wil je nog meer? Natuur, goede muziek, sfeer, eigen tempo, eigen keus, duurzame lokale lekkernijen, gezelligheid, maar ook genoeg stilte om even tot jezelf te komen. Heel veel meer vált er volgens mij niet te willen, en dan ligt verveling dus op de loer. ‘Geluk en welzijn,’ schreef Arthur Schopenhauer (1788-1860) ‘zijn niets anders dan de snelle overgang van wens naar bevrediging en van bevrediging naar nieuwe wens; het uitblijven van bevrediging betekent immers lijden, het uitblijven van een nieuwe wens uit zich in een ijdel verlangen, verveling.’

Met Schopenhauer zou je dus kunnen zeggen dat het probleem van het hedendaagse festival júist is dat het niets te wensen over laat. Maar er is meer aan de hand dan overdaad alleen.

  Vieren we ook echt nog iets?

Het festival is niet zo oud als de mens, maar toch zeker zo oud als de landbouw, want met de cycli van de oogst hadden we een telkens terugkerende reden om iets te vieren. Zo ontstonden de oogstfeesten die voor de eenheid van een samenleving van groot belang waren.

Het festival zoals wij dat kennen heeft zijn oorsprong natuurlijk vooral in de legendarische popfestivals van de jaren zestig en zeventig, zoals Isle of Wight (’68), Woodstock (’69) en Kralingen (’70). In zijn verschijningsvorm heeft het veel weg van van zijn revolutionaire voorgangers: de centrale rol van muziek, drank en drugs, de preoccupatie met natuur, rust en ruimte, het koketteren met kunst en filosofie en het verlangen naar authenticiteit en saamhorigheid.

Toch is er een wereld van verschil tussen de eerste popfestivals en de geprofessionaliseerde evenementen van vandaag. Wat ooit tegencultuur heette, is nu in feite doodgewone vrijetijdsbesteding. Er is geen oogst die gevierd wordt, en geen cultuur waartegen wordt afgezet.

Bovendien is ook het ‘gezamenlijk’ op de achtergrond verdwenen. Tot 1994 speelde Pinkpop zich nog af op één veld en op één dag. Het breidde in navolging van het in 1993 voor het eerst gehouden Lowlands uit met meer velden, meer podia over meer dagen. Sindsdien is er nergens meer één podium waar iedereen tegelijkertijd getuige is van hetzelfde optreden, maar is voor iedereen wat wils.

Sterker nog, het draait niet eens meer om de optredens. ‘Het is vooral de context die ons festival eigen maakt,’ meent de organisatie van ITGWO. ‘Verrassende randprogrammering, beeldende kunst, film, uitdagende kinderactiviteiten en voldoende rust en ruimte om er optimaal van te kunnen genieten.’ Aan alles is gedacht. Ook de papa’s en de mama’s hebben de handen vrij om met een gevuld bierkartonnetje in een duinpan neer te strijken.

De randprogrammering is de kern geworden

Randprogrammering behoort dan ook tot de core business van het hedendaagse festival en wordt vooral mogelijk gemaakt door marketing en merchandising – met een rosé’tje in de nieuwste hot-tub of op een ergonomische zitzak. De organisatie wordt zelfs betaald, zodat de kookcoach, de yogatrainer en de massagetherapeut hun workshops kunnen aanbieden.

Het verschil tussen een festival en een wellnessweekend is moeilijk te vinden. Alles is leuk, alles is mooi, alles is lekker en alles is binnen handbereik. De bands die optreden doen feitelijk vooral dienst als de live-versie van Spotify.

Ik ben zelf ook weleens onderdeel van een randprogrammering. Zonder mezelf naar beneden te willen halen: ik vind een schrijver in een tent niet per definitie ‘cultuur’. Maar als eenmanszaak met hooguit een beamer en een microfoon, ben ik natuurlijk wel een stuk goedkoper dan een theatergezelschap of een band. Op een van die gelegenheden trad ik op in een spiegeltent. ‘Mooie spiegeltent hè,’ bleef het meisje van de organisatie maar benadrukken, want het was duidelijk dat de tent er meer toe deed dan wie erin stond, laat staan wat hij te vertellen had.

De vaste bankjes in de spiegeltent bleken ook maar weinig geschikt om naar een verhaal van een filosoof te luisteren. Door de taxerende blikken van het publiek dat zich afvroeg of het nu niet misschien iets beters miste in een andere tent, kreeg ik het gevoel dat ik vaker heb als ik optreed op een festival: ik ben hier voor hun en voor hun ‘totaalbeleving,’ voor hun ‘life changing event,’ zij komen niet voor mij.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat andere schrijvers juist een gretig publiek in hun tent troffen, maar het gevoel dat mijn aanwezigheid in feite bijzaak was, bleef mij het meeste bij.

   De consument is bevredigd, maar is hij er ook mee gediend?

Doordat de zo belangrijk geworden randprogrammering vooral bestaat uit lieden die iets te verkopen hebben, van schrijver tot saunagroothandel, en omdat de artiest er is voor het publiek en niet andersom, houdt het festival vandaag de dag hooguit de schijn op van cultuur. Niet de kunst, maar de consument staat centraal. En het aanbod richt zich op het bevredigen van zijn onuitputtelijke en individuele wensen.

Je zou kunnen denken: daar is niets mis mee, toch? De consument lijkt er in elk geval mee gediend. Maar paradoxaal genoeg is dat nu juist niet het geval. Een mens is, schreef de Duitse filosoof Helmuth Plessner (1892-1985) immers ‘van nature kunstmatig.’ Dat wil zeggen: we leven evenveel van natuur als van cultuur. Wanneer de mens alleen wordt aangesproken als consument, als een bevrediger van zijn natuurlijke prikkels, dan blijft zijn culturele behoefte onbevredigd. Ook dat kan dat onbestemde verveelde gevoel tijdens een festival verklaren.

Cultuur is afhankelijk van vieringen. Het festival als cultuurfenomeen is dus de moeite van het verdedigen waard. Maar de meeste vieringen zijn net als de monarchie een evenement geworden dat vrijwel niemand nog durft te verdedigen, maar waarvan velen wel nog graag het feestje mee willen vieren.

Het festival is ook zo’n feestje. Een feestje vol verbondenheid, medemenselijkheid, creativiteit en engagement. Tenminste, zolang het festival duurt. Zodra de polsbandjes af zijn, is het zoeken naar betrokkenheid en verbondenheid. En is alles saai wat niet tot evenement gebombardeerd is.

Is dat erg? Allicht zijn er ergere dingen te verzinnen. Maar de terugkeer van het festival als cultuurfenomeen, dat zou pas reden voor een feestje zijn. (De Correspondent, 6 september 2014)

https://decorrespondent.nl/1708/Hoe-de-overvloed-aan-festivals-het-festival-zelf-om-zeep-helpt/60354026348-8ab32fea

Maar we gaan gewoon door

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-11478.html

Asbest-registratie maar in helft gemeenten

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten wordt asbestvervuiling niet geregistreerd in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS . Eind vorig jaar was in 181 van de 393 gemeenten geen enkele asbestlocatie doorgegeven.

Dit meldt Nu.nl op basis van gegevens die zij heeft ingezien. In het registratiesysteem worden met asbest vervuilde locaties bijgehouden. Alle betrokken partijen bij het vinden, verwijderen en onderzoeken van asbestvervuiling kunnen via het LAVS terugvinden waar eerdere vondsten van asbest zijn gedaan.

De streefdatum voor een verplichte melding in het systeem is al een aantal keren opgeschoven, de huidige streefdatum ligt op 2017. Volgens een deskundige wilde geen enkele minister zich aan dit ‘hoofdpijndossier’branden.

Met name in Friesland (80%) en Limburg (70%) ontbreekt een overzicht van asbestlocaties. (Gemeente.nu, 2 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/2/Asbest-registratie-maar-in-helft-gemeenten-2755075W/

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 8 februari 2016

o.a.

4 1e Technische Wijziging op de begroting 2016

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft bij de concept-stukken, welke waar van toepassing verwerkt worden in de versie aan de commissies. Achtergrond: De subcommissie bespreekt de concept- wijzigingen op de begroting, 3x per jaar. Aandachtspunt is de technische herkenbaarheid van de wijzigingen.

5 Aard begrotingstoezicht 2016

Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Toelichting op de brief door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen of opmerkingen heeft bij de brief (zie B5), en of de brief u aanleiding geeft om de commissie M&S van advies te voorzien. Achtergrond: Jaarlijks ontvangt de gemeente een brief van de provincie over de aard van het begrotingstoezicht. Voor 2016 geldt wederom dat er sprake is van de meest lichte vorm van toezicht; repressief toezicht.

6 Terugkoppeling delegatie-overleg accountant 7 december 2015

Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter en accountant. Aangeven of u nog vragen/opmerkingen heeft bij het verslag. Stilstaan bij de volgende punten: 1) de afstemming over vorm, deelnemers, frequentie en onderwerpen van het delegatie-overleg, is verwerkt in het jaarplan van de subcommissie. 2) de accountant zal nu de stand van zaken toelichten bij de controle 3D’s, planning en implicaties voor een goedkeurende verklaring. (Zie ook expertmeeting sociaal domein dd. 10 december 2015.)

7 Right to challenge, pilots wijk- en buurtbudgetten

Behandelvoorstel: Presentatie ‘Nieuwe financiële instrumenten’ (B7a) door of namens de wethouder Financiën en onderliggende inventarisatie (B7b). Aangeven of u nog vragen/opmerkingen heeft, en op welke manier u bij het vervolg aangehaakt wenst te zijn. Achtergrond: Met ‘Right to challenge’ kunnen bewoners zelf het initiatief nemen om een overheidsdienst uit te voeren als zij denken dat zij het beter of goedkoper kunnen. Begin 2015 vroeg u naar de stand van zaken in Utrecht hierbij. In de subcommissievergadering van 1 juni 2015 besprak u start van de pilots wijk- en buurtbudgetten. U was positief over de pilots en gaf mee de raad goed aangehaakt te houden. U ging o.a. in op verwachtingenmanagement, het aantal deelnemers in de kerngroep, specialistengroep en klankboardgroep, het betrekken van vakinhoudelijke ambtenaren, de wijze van budgetberekening, de geldigheid van de raadskaders en de mogelijke routing van een wijkvoorstel richting raad. U suggereerde een commissiebrief te maken die zowel in zou gaan op Right to Challenge als de pilots wijk- en buurtbudgetten.

8 Financiële werkwijzen raad.

Behandelvoorstel: Toelichting door dhr. Meijer. In gesprek gaan over de werkwijzen rondom de financiële dekking en prioritering bij voorstellen, moties en amendementen. Doel van dit gesprek is te komen tot een door de subcommissie en wethouder Financiën gedragen voorstel voor de werkwijzen, en de verdere routing te bepalen richting raad en college.

9 Jaarplan 2016

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5ec3d5b3-9026-4065-82c8-877106c6660b&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 9 februari 2016

o.a.

2 Commissiebrief Nieuwe locaties opvang asielzoekers

De leden van de commissie Stad en Ruimte en wethouder Jansen worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Dit debat is een voortzetting van het debat in de commissie van 28 januari waarbij uit uw commissie is aangegeven dat vergadering van 9 februari vooral bedoeld is om conclusies te trekken uit de voorafgaande debatten.

3 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

Wethouder Diepeveen, wethouder Everhardt, wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis. Daarbij heeft de rekenkamer zich vooral gericht op de actuele risico’s voor de gemeente. Met risico’s wordt bedoeld de kans dat de doelen vanuit het cultuurbeleid en de financiële resultaatverwachtingen van de gemeente niet uitkomen. De Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het creëren van helderheid over dit complexe dossier en aanbevelingen doen voor de toekomst. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. Bovendien wil de rekenkamer de komende, eerste evaluatie van TivoliVredenburg in 2016 voeden met informatie

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=4ac777a9-ac81-4f24-8fe8-02640b9a0b15&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 11 februari 2016

o.a.

3 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van 4 bijlagen behorende bij.het conceptraadsvoorstel BOO Jaarbeursplein.

4 Voorbereidingsbesluit Amsterdamsestraatweg

5 Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

6 Vaststelling Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

7 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

8 Zienswijze Kadernota 2017 VRU

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=7a2feaab-204c-403d-8daf-9ad10392f5e7&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

2-2-2016           Raadsbrief Stand van zaken right to challenge januari 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

4-2-2016           Stand van zaken toezegging Utrechtse Regenboogagenda

2-2-2016           Stand van zaken Utrechtse Cultuurlening en Borgstellingsfonds Creatieve Industrie

1-2-2016           Convenant Veilig Uitgaan 2016-2021

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

5-2-2016           Commissiebrief bestemmingsplan Zuidgebouw

1-2-2016           Woningbouw Sijpesteijnkade fase 3A

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

Nog niet geagendeerde raadsvoorstellen

Hier vindt u de raadsvoorstellen die nog niet zijn opgenomen in een gepubliceerde agenda van een raadsinformatieavond, commissie- of raadsvergadering. De raadsvoorstellen van 2016 zijn gegroepeerd op 31 december 2016.

Deze raadsvoorstellen worden opgenomen in de respectievelijke agenda’s van de commissies Mens en Samenleving, Stad en Ruimte en de gemeenteraad, en indien van toepassing in de agenda van de Raadsinformatieavond. De meest recente raadsvoorstellen staan onderaan de lijst.

1 Smakkelaarsveld

2 Ketenaanpak Openbare Ruimte: Ruimtelijk Kader

3 Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht

4 Intrekken beleidsnota’s ruimtelijk domein

5 Vaststellen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=559aef04-aaa7-4ada-b4df-78e81ff8a981&FoundIDs=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

 

–      De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd

–      DOSSIER TOUR DE FRANCE

o   Twee miljoen euro uit Ondernemersfonds. Tourstart slurpte veel subsidie op.

o   Stad wordt beter van start wielerwedstrijd

–      DOSSIER BOMENLEED

o   Bomen kappen

–      Utrecht wil landelijke APK voor woninginstallaties

–      Pretpark Kromme Rijn

–      Aangevraagde evenementenvergunningen

–      Aanwijzing collectieve festiviteiten (Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer)

–      Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’

–      Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze

–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven

 

 

 

 

Besluit B&W vernietigd

De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd

De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd wegens de motiveringsgebreken die eraan kleven. Die gebreken zijn echter volgens de rechtbank niet zo ernstig dat de milieuzone niet zo mogen blijven.

De rechtbank is het met de SSLU eens dat de gemeente een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over het effect van de milieuzone (r.o.26) en dat het effect “wellicht marginaal” (r.o. 40) zal zijn. Dat blijkt voor de rechtbank echter geen reden te zijn de milieuzone zoals vastgesteld door de raad te verbieden. Als de gemeente heel veel geld wil uitgeven voor een maatregel met een marginaal effect, dan is dat een keuze van de politiek, waar de rechtbank zich niet in wil mengen.

Bijzonder interessant is wat de rechtbank in r.o. 37 overweegt: Als de berichten over het grote verschil tussen de fabrieksspecificatie (euroklasse) en de praktijktests eerder bekend waren gemaakt (en niet vlak na de zitting) dan had dat een reden kunnen zijn voor de rechtbank om het milieuzonebesluit daarop te beoordelen. Ten tijde van de bestreden beslissing zou dat echter volgens de rechtbank nog niet bekend zijn geweest.

De SSLU heeft er echter zowel in de bezwaarfase als in de beroepsfase op gewezen dat de werkelijke uitstoot van diesels Euro 3 en hoger aanzienlijk hoger is dan op grond van euroklassificatie mocht worden aangenomen. De SSLU heeft er bovendien op gewezen dat dat al lang bekend was en dat de gemeente daar ten onrechte aan voorbij is gegaan. De rechtbank is aan dit argument van de SSLU ten onrechte voorbijgegaan. Reden waarom de SSLU in hoger beroep gaat.

Naar het oordeel van de SSLU is de uitstoot van diesels Euro 3 en 4 qua NO2 (waarmee roet correleert) zoveel hoger dan Euro 1 en 2, dat het effect van de milieuzone per saldo negatief is: de luchtkwaliteit verslechtert. Steeds meer persberichten wijzen er inderdaad op dat nieuwe diesels niet of nauwelijks schoner zijn en dat het dus geen zin heeft om Euro 1 en 2 te vervangen door nieuwere diesels. (Persbericht Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, 22 januari 2016)

Zie de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:339&keyword=luchtverontreiniging (naar beneden scrollen):

In de uitspraak is aangegeven

– verklaart de beroepen gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit van 25 maart 2015;

– bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven.

Met andere woorden: het besluit deugt niet, het werkt waarschijnlijk niet, maar als de gemeente wil doorgaan met voor veel andermans geld bijna niks te presteren, dan gaat ze haar gang maar.

 

DOSSIER TOUR DE FRANCE
Niet (apart) te vinden in rapportages.

Twee miljoen euro uit Ondernemersfonds. Tourstart slurpte veel subsidie op. UTRECHT. Utrechtse bedrijven en ondernemers hebben in het …

Zie het relaas op http://www.taxiprijzenutrecht.nl/attachments/File/5%20januari%202016/Tourstart%20slurpte%20veel%20subsidie%20op.pdf

Zie ook:

Evaluatierapport van de Universiteit

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=60d9501d-3999-4b77-8a4d-b6761ad58bb1

Eindverantwoording van B&W

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=c2671d66-ebf3-45c6-9eb5-6b6dda6bc746

Brief van B&W

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=924c2467-51a6-4159-8d3d-c516c2339614

De universiteit stelde vast dat het bedrijfsleven uit de stad Utrecht € 2.400.000 heeft bijgedragen. Indien de 2 miljoen in dat bedrag zijn opgenomen, levert het een vertekening op. De 2 miljoen “ondernemersfonds” is niets anders dan afgezonderde WOZ-belastingopbrengst.

Indien de 2 miljoen niet in dat bedrag zijn opgenomen, is de onttrekking aan het “ondernemersfonds” niet verantwoord.

Dat zou betekenen dat de veel geroemde bijdragen van het Utrechtse bedrijfsleven niet meer dan € 400.000 waren. De rest is dan vooral onttrokken aan onderhoud van de buurten, de sociale zorg, onderwijs, e.d.

Wat zijn de getallen toch mooi rond.

Beter is het de volgende keer, geen Vuelta, Giro of Tour te organiseren maar gewoon een paar ton aan de Utrechtse ondernemers te geven. Dat is veel goedkoper voor de Utrechtse bevolking.

 

Stad wordt beter van start wielerwedstrijd

CBS: Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond

In 2015 gaf 15 procent van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens. Van de (geraamde) 718 duizend huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens kwamen vier op de tien moeilijk rond. Dit uitte zich in het uitstellen of achterwege laten van reguliere uitgaven zoals verwarming of het kopen van kleding. Dat meldt CBS.

Piek financiële krapte in 2013

Na jaren van stabiliteit, ook gedurende de economische crisis, steeg bij huishoudens met een laag inkomen het aandeel dat aangeeft moeilijk rond te komen van 40 procent in 2012 naar ruim 50 procent in 2013. Daarna daalde het aandeel en kwam in 2015 met 41 procent weer op het oude stabiele niveau te liggen.

Bij de huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens schommelde het percentage dat moeilijk kan rondkomen in de afgelopen jaren rond de tien procent.

 

[Voor de grafiek Huishoudens die moeilijk rond komen, volg de weblink]

 

Financiële beperkingen eerder regel dan uitzondering

Huishoudens met een laag inkomen hebben regelmatig te maken met financiële beperkingen. In 2014 gaf 76 procent van hen aan onvoldoende geld te hebben voor één of meer veel voorkomende uitgaven, uiteenlopend van het verwarmen van het huis (13 procent) tot het vervangen van versleten meubels (61 procent).

 

[Voor de grafiek Huishoudens met financiële beperkingen 2015, volg de weblink]

 

De helft van de huishoudens met een laag inkomen had onvoldoende geld om regelmatig nieuwe kleding te kopen en bijna twee op de drie hadden geen geld voor onverwachte noodzakelijke uitgaven van zo’n duizend euro. Van de 6,4 miljoen huishoudens met een hoger inkomen had 31 procent te stellen met minimaal één van de genoemde financiële beperkingen. (CBS, 20 januari 2016)

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/ruim-miljoen-huishoudens-komen-moeilijk-rond.htm

Zie ook: Armoede en sociale uitsluiting, regionale cijfers 2013

http://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33fda81db5434d519d7766d4c99b0ab5

Utrecht behoort tot de treurigste categorie, 14 % of meer huishoudens met een laag inkomen. Voor hen is het dan ook fantastisch dat Utrecht er naar streeft weer miljoenen gemeenschapsgeld in de start van een wielerwedstrijd te steken; de stad en daarmee vooral de hier bedoelde inwoners, worden er immers beter van.
 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen

Willibrordpad, secie F, perceelnummer 90 te Vleuten, HZ_WABO-16-01076

Het kappen van twee Alnus glutinosa’s en het kandelaberen van elf Populus xcanadensissen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 5107. Gepubliceerd op 18 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-5107.html

Locatie had goed anders aangegeven kunnen zijn: tegenover Hindersteinlaan ……. Deze wijze van publiceren is bedoeld om ongewis te laten om welke bomen het gaat. Immers, in het recentste vindbare straatnamenregister van de gemeente Utrecht komt het Willibrordpad als naam niet voor, Voor alle bomen geldt: van de bomen uit gezien geen kapnoodzaak.

Olympus, sectie P, perceelnummer 5524 te Utrecht, HZ_WABO-16-01075

Het kappen van acht Populus xcanadensissen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 5098. Gepubliceerd op 18 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-5098.html

Net als de vorige: een Canadese populier. Net als bij de vorige is hier de locatie verhuld. Is er een bestuurder die graag deze houtsoort stookt en niet wil dat men het weet?

Karawanken 62 te Utrecht, HZ_WABO-16-01465

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016Nr. 6095. Gepubliceerd op 20 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-6095.html

Wittevrouwensingel 94 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-01538

Het kappen van een esdoorn bij een woning.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7058. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7058.html

Van Bijnkershoeklaan 280 te Utrecht, HZ_WABO-16-01702

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7313. Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7313.html

Maliebaan 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-01682

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7297. Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7297.html
Utrecht wil landelijke APK voor woninginstallaties

Uit een pilot van de gemeente Utrecht blijkt dat ruim de helft van de woningen niet aan de keuringseisen van elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties voldoet. De resultaten van de pilot zijn in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om besproken te worden bij de parlementaire behandeling van koolmonoxide problematiek.

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen, laat de gemeente weten. In de pilot, uitgevoerd samen met UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), werden in 160 woningen de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd en vooral veroorzaakt zijn door fouten bij de installatie, gedrag en hobbyisme. Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18%). Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen. 47% van de woningen heeft een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.

De gemeente en UNETO-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden. Dat controle op installaties noodzakelijk is, wordt bevestigd door de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind 2015. Zij hebben daarom vandaag hun bevindingen per brief naar de Tweede Kamer gestuurd om hun bevindingen te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. (Gemeente.nu, 19 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2016/1/Utrecht-wil-landelijke-APK-voor-woninginstallaties-2747893W/

Goed initiatief van Utrecht.

Toen jaren geleden het toezicht onder de bezielende leiding van de grootste politieke partijen werd afgeschaft, werd er al voor gewaarschuwd dat dit op enig moment weer hersteld moest worden.

Pretpark Kromme Rijn

Watervergunning 2016 voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven – Werkhoven (code keur_899614_ 2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven. Op de locatie in Werkhoven, in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 467. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-467.html

 

Watervergunning 2016 voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik – (code 601852)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 472. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-472.html

 

Watervergunning voor het varen met een sloep op de Kromme Rijn – Salamanderpad 102 Utrecht (code keur 633780_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een sloep op de Kromme Rijn. Op de locatie Salamanderpad 102 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016         Nr. 432 Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-432.html

 

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – Provincialeweg 83 Bunnik (code keur_874180)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Provincialeweg 83 Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 430. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-430.html

 

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – bij Schoudermantel 57a Bunnik (code 1006308)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats. Op de locatie bij Schoudermantel 57a in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 15 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 16 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 280. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-280.html

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7234.html

Aanwijzing collectieve festiviteiten (Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer)

Vrijmarkt (alleen voor het gebied van de Vrijmarkt)

Koningsdag

Jaarwisseling

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7198. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7198.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’ zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKTJEERDDAMGRO-ON01.gml ter inzage ligt.

Bestemmingsplangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in Leidsche Rijn-Langerak. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Groenedijk in het noorden, de Damraklaan in het oosten, de Tjeerdsraklaan in het zuiden en de bestaande bebouwing aan de Groenedijk/Tjeerdsraklaan in het westen. Het doel van het bestemmingsplan is om maximaal 10 woningen te realiseren. Daarbij zal er ook openbare ruimte worden toegevoegd en aangepast.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 1099. Gepubliceerd op 13 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1099.html

Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze

Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarentegen vaker de auto. De vervoermiddelkeuze hangt sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Scheepers (RIVM) dat zij in samenwerking met de TU Eindhoven en de VU Amsterdam deed.

Nederlanders verplaatsen zich per dag gemiddeld drie keer. Ongeveer 70% van al deze verplaatsingen is korter dan 7,5 km. Wanneer we een rit van 7,5 km op de fiets maken, komt dit overeen met ongeveer 30 minuten fietsen. Kortom, een makkelijke manier om aan de beweegnorm te voldoen. De praktijk is anders: slechts een derde van deze ritten wordt met de fiets gedaan. Het stimuleren van fietsen en lopen in plaats van het gebruik van de auto heeft niet alleen een positieve invloed op onze gezondheid, maar ook op het milieu, als gevolg van een afname in luchtverontreiniging en broeikasgassen.

In gesprek met doelgroep

De resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift wijzen erop dat het stimuleren van actief transport niet alleen gericht moet zijn op de omgeving, maar ook op de individuele perceptie van die omgeving. ‘Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de aanleg van een tunneltje als oplossing voor een druk kruispunt op papier een goede oplossing lijkt, maar dat in gesprek met de doelgroep naar voren komt dat dit tunneltje juist niet aansluit bij de wensen van de doelgroep omdat het bijvoorbeeld als onveilig wordt ervaren’, legt Eline Scheepers uit. ‘Wanneer je in gesprek gaat met deze doelgroepen en aandacht besteedt aan hun beleving, dan is de kans dat ze daadwerkelijk hun gedrag gaan veranderen waarschijnlijk groter. Dus uit de auto en op de fiets.’ (RIVM, 21 januari 2016)

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Beleving_van_bereikbaarheid_belangrijk_bij_vervoermiddelkeuze

Door de specifieke invulling van informatieberichten over bereikbaarheid, scheppen lokale overheden nogal eens onbedoeld het beeld dat de gemeente slecht bereikbaar is met het OV of met een mix van transferium en OV.

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

o.a.

2 Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

De gemeente Utrecht en de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW hebben een traditie van samenwerken en het maken van meerjarige prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningenvoorraad. De huidige afspraken zijn vastgelegd in Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken Gemeente en woningcorporaties 2011-2015. Deze afspraken lopen af per 1 januari 2016.De Woningwet 2015 schrijft voor dat de maatschappelijke investeringen door corporaties verankerd zijn in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Utrecht heeft dat beleid vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie. De vijf grootste corporaties en de STUW hebben op basis van Woonvisie een bod gedaan waarin zij hebben aangegeven in welke mate zij ieder kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen uit de Woonvisie. Zij hebben dit aanbod financieel onderbouwd. Vervolgens hebben gemeente, corporaties en hun huurdersorganisaties onderhandeld met als resultaat de voorliggende prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. In de Woningwet hebben huurdersorganisaties een positie gekregen bij het opstellen van prestatieafspraken. Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken. Intentie is dat ook de huurdersorganisaties de afspraken ondertekenen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a938dc5-0654-4bdb-9b78-91977f7e88ab&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

19-01-2016        Raadsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

22-1-2016         Commissiebrief incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin

22-1-2016         Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016

19-1-2016         Regionaal Programma Educatie 2016-2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

22-1-2016         Brief Uitspraak rechtszaak milieuzone

20-1-2016        Eerste reactie op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

19-1-2016         Commissiebrief Reactie wensen en bedenkingen Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein en bijlagen

19-1-2016         Meldpunt verkeerslichten

19-1-2016         Aanhuur fietsenstalling Laag Catharijne

19-1-2016         Schikking Vereniging Parkmanagement Papendorp

19-1-2016         Voortgang Project Noordelijke Randweg Utrecht

18-1-2016         Onderzoeksresultaten pilot APK voor woninginstallaties

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen, 3 maal onbegrijpelijke locatie. Dat is “bekendmaken”

o     Utrecht één van de minst groene steden

o     Bodem grote speelweide verdicht

o     Geplande bomenkap Cremerpark

o     Eneco stelt bomenkap Cremerstraat Utrecht uit

o     Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Gemeente Utrecht is binnen Tour-budget gebleven

o     Tourstart Utrecht levert tekort van 400.000 euro op

o     Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart?

–    D66 kampioen vragenstellen in Utrechtse raad. Hou op met vragenstellen

–    ‘Gemeente Utrecht betaalt ondernemers lang niet altijd op tijd’

–    Mannen domineren gemeenteraad

–    Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

–    Brandalarm gaat af in stadsschouwburg Utrecht

–    Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

–    Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

–    Nieuwe busdienstreling. Reageer op het vervoerplan!

–    Prostitutieboten. Procesbesluit Wegra APV

–    Agenda Raadsinformatieavond – 19 januari 2016

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 en 26 januari 2016

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 28 januari 2016

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen, 3 maal onbegrijpelijke locatie. Dat is nou pas “bekendmaken”

Minhof, Platolaan, Herculeslaan, Burgemeester Fockema Andreaelaan en Flamingostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-00576

Het kappen van 18 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 3562. Gepubliceerd op 13 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-3562.html

Onbegrijpelijke locatie-aanduiding

Ten westen van AmsterdamRijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718

Het kappen van bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4434. Gepubliceerd op 14 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4434.html

180 meter kanaaldijk en een vrijgelaten aantal bomen. Mag houtverstoker Eneco zelf het bomenaantal bepalen? Overigens, waar is dat kappen voor nodig; niemand snapt het.

De gemeenteraad staat er bij en kijkt er naar.

Utrechtse Heuvelrug, kadastrale sectie E, perceelnummer 7565 te Vleuten, HZ_WABO-16-00720

Het kappen van een wilg. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4437. Gepubliceerd op 14 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4437.html

Onbegrijpelijke locatie-aanduiding

Seringstraat, sectie B, perceelnummer 8598 te Utrecht, HZ_WABO-16-00708

Het aanbrengen van een ondergrondse trillingswerende damwand en het kappen van 6 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4658. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4658.html

Locatie-aanduiding onherkenbaar.

 

Utrecht één van de minst groene steden

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat Utrecht een van de minst groene steden van Nederland is.

De groenste gemeente van Nederland anno 2014 is Heerlen, gevolgd door Emmen en Lelystad.

De conclusies van onderzoeksinstituut Alterra zijn tot stand gekomen door het aantal vierkante meters openbaar groen binnen de bebouwde kom te delen door het aantal woningen.

Grote gemeenten van Nederland

In het onderzoek van de Universiteit Wageningen zijn de 31 grote gemeenten in Nederland meegenomen. De beste zeven gemeenten uit het onderzoek zijn: Heerlen, Emmen, Lelystad, Amersfoort, Eindhoven, Almelo en Arnhem. Onderaan de lijst staan: Utrecht, Leiden en Haarlem.

Utrecht staat op de 29e plaats. Alleen Leiden en Haarlem hebben een nog minder aantal vierkante meters groen.

Gelukkig is er wel een duidelijke stijging zichtbaar. Utrecht heeft in 2014 53,2 vierkante meter groen per woning. In 2009 was dat nog 42,8 vierkante meter. Een verschil van 24,3 procent.

Utrecht in 1832

Laten we het nog positiever bekijken. Uit kadasterinformatie van 1832 (zie afbeelding, afkomstig uit Watwaswaar.nl) blijkt dat Utrecht centrum het tot in de negentiende eeuw vrijwel geheel zonder groen moest doen. De enige groene plek in 1832 binnen de singels van Utrecht was het Janskerkhof. Alle mooie parken die de stad nu kent zijn na die tijd, hoofdzakelijk buiten de singels, aangelegd.

Janskerkhof eind zestiende eeuw

En zo zal het eeuwen geweest zijn. Niet voor niets schreef de Utrechtse stadshistoricus Aernout van Buchel (1565-1641) eind zestiende eeuw in zijn Monumenta over de Janskerk: “Collegiorum canonicorum ordine quartum, ab eodem Bernulpho, episcopo, in honorem divi Joannis Baptistae fundatum est, manetque adhuc hodie in loco urbis amoenissimo, arboribus undique septum.” Oftewel: “De vierde in de rij van kapittelkerken is gesticht door bisschop Bernulfus ter ere van St. Jan de Doper, en staat tot op de dag van vandaag op het mooiste plekje van de stad, aan alle kanten omringd door bomen.”

http://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/utrecht-een-van-de-minst-groene-steden/

Het gaat hier om groenpercelen, ongeacht de invulling. In de wetenschap dat er in Leidsche Rijn veel sprieten geplant zouden worden die de gemiddelde bomenleeftijd omlaag halen, besloot Utrecht in 2009 om de gemiddelde leeftijd op te krikken. Wat vraagt dat? Er omzichtig omgaan met volwassen en half-volwassen bomen. Utrecht kapt echter in razend tempo volwassen bomen, waardoor de gemiddelde leeftijd steeds verder daalt en het beleid faalt. Dat in de omstandigheid dat er als gevolg van klimaatsontwikkelingen meer en meer behoefte is aan veel lommer. Het vermindert het risico op vroegtijdig overlijden door oververhitting, stress, hittegerelateerde ruzie & geweld, vermindering arbeidsproductiviteit, lusteloosheid en ziekte.

Hoera voor het gemeentebestuur.

 

Bodem grote speelweide verdicht

De grote speelweide is een favoriete locatie voor evenementen. Ook onder de Utrechtse jongeren is dit veld een favoriete zomerse ontmoetingsplek. Begrijpelijk: het is een ruim zonnig veld, omzoomd met bomen. Maar door dit intensieve en massale gebruik raakt de bodem verdicht, en dit is vooral schadelijk voor de wortels van de bomen. Deze kunnen zich dan niet goed ontwikkelen, wat de kwaliteit en uiteindelijk de levensduur van de bomen aantast.

Onderzoek

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft bureau Boomtotaalzorg de bodemgesteldheid van de grote speelweide onderzocht, Bij een kwart van de meetpunten werd een goede tot optimale weerstand gemeten, bij 40% een hoge weerstand, en bij een derde werd een te sterke verdichting te gemeten. Dit laatste veelal onder de bomenrand.

Henk van Scherpenzeel van Boomtotaalzorg: “Wij adviseren de gemeente om de bodemverdichting in die zones aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via de pneumatische verdichtingmethode. [Noot N&aN: het laatste woord lijkt verkeerd weergegeven te zijn.] Je gaat met een lans de bodem in, en werkt de grond los met luchtdruk. In de scheurtjes die ontstaan voeg je structuurverbeterende korrel toe, eventueel aangevuld met voeding.”

Ook wordt aangeraden het lopen in en tussen de bomen te beperken. Het stichtingsbestuur en de beheergroep maken zich voor beide oplossingen sterk in hun contacten met de gemeente.

(Stichting Wilhelminapark e.o. Nieuws uit het park. Nr. 37 Zomer 2015.)

http://www.wilhelminapark.com/

 

Geplande bomenkap Cremerpark

Aan de gemeenteraad,

De raadscommissie spreekt woensdag (morgen) over de omstreden bomenkap Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerplein. Die bomenkap zou nodig zijn voor de vernieuwing van de hoofdleiding van de stadsverwarming.

In de bezwaarschriften van de Bomenstichting en van de bewoners (ruim 150 bewoners) is als één van de argumenten naar voren gebracht dat de toekomst van de stadsverwarming zeer twijfelachtig is. Ook tijdens de gesprekken die hebben plaatsgevonden tijdens de stadsgesprekken over energie is dat door veel deelnemers naar voren gebracht.

Stadsverwarming was een goede oplossing omdat de NUON-centrale met het probleem van de restwarmte zat. Omdat het zonde is warm water op het kanaal te lozen werd die voor stadsverwarming aangewend. NUON heeft de stadsverwarming van de hand gedaan omdat het er geen toekomst meer in zag. Daarbij speelde een rol dat er steeds meer gezocht wordt naar energieopwekking zonder fossiele brandstof.

Als energie niet opgewekt met fossiele brandstof is er dus ook geen restwarmte. Dat betekent dat er alleen voor de stadsverwarming gestookt zou moeten worden. Het argument van de restwarmte valt dan weg. Dat werd door deelnemers van de energie stadsgesprekken goed begrepen. Reden waarom er getwijfeld werd aan de duurzaamheid van stadsverwarming.

Eneco heeft een en ander maal laten weten dat de hoofdleiding langs de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerplein nog best 5 á 10 jaar mee kan en dat de vervanging alleen naar voren gehaald werd om de bewoners tegemoet te komen (de werkzaamheden van Eneco en Prorail zouden dan op elkaar aansluiten, zodat de bewoners er in één keer af zouden zijn).

Gelet op de twijfel die er bestaat over de duurzaamheid van de stadsverwarming begrijpen bewoners en de Bomenstichting niet waarom Eneco de hoofdleiding persé in 2016 zou moeten vervangen en waarom Eneco niet wacht tot er meer duidelijkheid bestaat over de vraag of de stadsverwarming nog wel toekomst heeft. Waarom ruim 160 bomen kappen als dat over een paar jaar bij nader inzien niet nodig blijkt te zijn?

Reden waarom zij in hun bezwaarschriften gewezen hebben op de twijfels ten aanzien van de duurzaamheid van de stadsverwarming.

De duurzaamheid van de stadsverwarming blijkt inmiddels ook om heel andere redenen een belangrijke kwestie te zijn. Uit een wob-besluit van zeer recente datum (zie bijlagen) blijkt dat er jaarlijks sprake is van omvangrijke stromen snoeihout afkomstig o.a. van bomenkap in de gemeente Utrecht. Deze stromen zijn dermate groot dat de Bomenstichting zich afvraagt of er niet een verband bestaat met de behoefte aan hout i.v.m. bijstook.

Recentelijk publiceerde DUIC het bericht dat Eneco haar biomassa centrale wil bevoorraden met 50 vrachtwagens per dag. De behoefte van Eneco aan brandhout is dus groot. De vraag of de omvangrijke bomenkap in Utrecht (ruim 4000 bomen per jaar) en andere gemeenten iets met de behoefte aan brandhout te maken heeft ligt dus voor de hand.

De Bomenstichting zou er uiteraard grote bezwaren tegen hebben als er bomen gekapt worden om als brandhout te dienen. Niet alleen omdat daarmee de bomen in Utrecht niet meer veilig zijn, maar ook omdat het klimaat (de noodzaak om CO2-uitstoot terug te dringen) er niets mee opschiet als kolen, gas en olie als brandstof door hout vervangen worden.

De Bomenstichting heeft dus ernstige twijfels over de duurzaamheid van de stadsverwarming en staat daarin bepaald niet alleen. De Bomenstichting zou er bovendien faliekant tegen zijn als er installaties voor het stoken van biomassa nodig zijn voor de stadsverwarming als die ook nog eens behoefte aan snoeihout doen ontstaan waardoor meer bomen in de gemeente worden gekapt dan strikt noodzakelijk is voor de leefbaarheid in de stad.

Om de boven genoemde redenen dringt de Bomenstichting er bij de gemeente en bij Eneco op aan om voorlopig af te zien van de vervanging van de hoofdleiding in de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerpark zodat eerst een aantal urgente kwesties kunnen worden opgehelderd.

(E-mail Bomenstichting aan Utrechtse gemeenteraad, 14 januari 2016)

 

Eneco stelt bomenkap Cremerstraat Utrecht uit

Energiemaatschappij Eneco wacht voorlopig met de omstreden kap van bomen aan de Cremerstraat. De warmteleidingen zijn aan groot onderhoud toe en moeten deels worden verlegd vanwege de spoorverdubbeling, maar het stuk bij de Cremerstraat kan nog een paar jaar wachten.

Het tracédeel vanaf de Galjoenstraat tot en met Thomas à Kempisplantsoen wordt in opdracht van ProRail verlegd. Daarvoor gaat Eneco sneller bomen kappen dan eerder gemeld. Omwonenden krijgen daar van Eneco nog een brief over.

Het deel dat loopt langs de parkstrook Cremerstraat hoeft de komende jaren nog niet te worden vervangen. Om het werk in één keer te kunnen klaren, wilde Eneco dat eigenlijk wel. Vanwege fel verzet van buurtbewoners tegen de kap van bomen, stelt de energiemaatschappij het onderhoud op dat deel toch uit.

In een brief schrijft Eneco dat de noodzaak voor het kappen van bomen aan de Cremerstraat wel degelijk blijft bestaan, maar dat eerst verder met de buurt moet worden gesproken. Het uitstellen van het werk betekent in ieder geval dat een nieuw aan te leggen fietsstraat over enkele jaren weer moet worden opengebroken.

De plannen waren eerder al aangepast en Eneco en de gemeente gaan nu in kaart brengen wat de gevolgen van het uitstel zijn. (RTV Utrecht, 13 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1431532/eneco-stelt-bomenkap-cremerstraat-utrecht-uit.html

Op de webpagina een foto van het Cremerpark zoals het er (volgens ProRail) over 45 jaar uitziet.

 

Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

De bomen in de Utrechtse Cremerstraat blijven nog een een paar jaar staan. Eneco, dat onder de bomenstrook warmteleidingen moet vervangen, laat aan het college van B&W weten de kap van 150 bomen in twee delen op te splitsen.

Eneco doet dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over de aankondiging van de uitgebreide kap. De energieleverancier wil eerst duidelijke afspraken maken met de wijk zodat er begrip is onder de bewoners voor de toekomstige kap.

De kap gaat nu vijf jaar later vinden. De gewijzigde benadering van Eneco heeft geen consequenties voor de realisatie van de fietsstraat. Wel bestaat het risico van extra hinder voor de bewoners door deze gewijzigde benadering. In de komende periode zal de gemeente dit in beeld brengen.

Voor het deel Galjoenstraat – Thomas a Kempisplantsoen geldt dat Eneco, in tegenstelling tot wat zij eerder hebben aangegeven, op korte termijn al moeten beginnen met de bomenkap. Het bedrijf informeert zeer binnenkort de bewoners over hun besluit.

Eerder op woensdag liet GroenLinks al weten voor elke gekapte boom aan de Cremerstraat een nieuwe terug te willen zien. (Nu.nl, 14 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4197336/eneco-stelt-deel-bomenkap-cremerstraat.html
DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Gemeente Utrecht is binnen Tour-budget gebleven

‘We hebben een kosten- en baten analyse gedaan over de Grand Depart afgelopen weekend in Utrecht. Tot nu toe blijkt uit de cijfers dat de gemeente binnen het budget van 6 miljoen euro is gebleven, dus dat is goed nieuws.’ Dat zegt RTV-Utrecht verslaggever Jules Banffer vandaag in de rubriek Nieuws van Dichtbij. (Ditisdedag, 6 juli 2015)

https://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/utrecht-ruimt-4000-kilo-tour-afval-op-1/

Bij een evenement als de tour zijn er veel na-ijlende kosten. Men is nu nog bezig met opruimen en herstel. De kosten waren j.l. maandag niet bekend. Over de hoogte daarvan kan men dromen (‘forecast’), maar na de rekeningen zie je pas wat de realiteit is.

 

Tourstart Utrecht levert tekort van 400.000 euro op

Bezoekers aan de Grand Départ hebben 25 miljoen euro uitgegeven in Utrecht en omgeving.

De start van de Tour de France in Utrecht heeft de gemeente een tekort van vier ton opgeleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente en de Universiteit Utrecht. Wel hebben bezoekers van de Grand Départ ruim 25 miljoen euro uitgegeven in Utrecht en omgeving. De tourstart in de Domstad werd bijna 750.000 keer bezocht.

Het organiseren van de Grand Départ kostte bijna 15,5 miljoen. Dat bedrag werd betaald door de gemeente, het Rijk en private partners. Het bedrag is grotendeels terugverdiend, maar er ontstond een tekort van 386.200 euro. Dat komt volgens de gemeente onder andere door maatregelen tegen de grote hitte in het weekend van de tourstart, minder inkomsten uit parkeergeld en een tegenvallende bijdrage van private partners.

Toerisme

Utrecht hoopt dat de tourstart zal bijdragen aan het toerisme in Utrecht. Het is de bedoeling dat het aantal bezoekers aan de stad met 2 procent toe zal nemen. Volgens de evaluatie heeft de start zoveel media-aandacht opgeleverd dat het vergelijkbaar is met minstens 35 miljoen euro aan advertentiekosten.

De gemeente is zelf tevreden over de evaluatie en schrijft dat de tourstart “een groot feest” was, “zonder incidenten met een buitengewone saamhorigheid”. De Grand Départ is door bezoekers beoordeeld met een 8,4. (NRC.nl, 14 januari 2015)

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/tourstart-utrecht-levert-tekort-van-400-000-euro-op

Rapport:

http://www.scribd.com/doc/295443574/Eindrapportage-Le-Grand-Depart-Utrecht-2015

NRC volgt het persbericht op de voet en stelt geen kritische vragen.

Vage doelstelling, slecht toetsbaar. Bijv. “stijging toeristisch bezoek na juli 2015”. (Welke is de nulmeting?)

Bedrag van 15 miljoen aan kosten klopt niet zeggen mensen die van kosten van evenementen verstand hebben.

E.e.a. is geflatteerd door het kannibaliseren van deelbegrotingen van andere gemeentelijke diensten. Verder door de grootscheepse inzet van gemeentefunctionarissen die niet aan het project gekoppeld waren en de kosten van door de gemeente ingehuurde derden niet ten laste van het tourproject te brengen, maar ten laste van gemeentelijke diensten. Ook zijn onderhoudskosten in en om het centrum vanuit de meerjarenbegroting naar voren gehaald.

Achterwege gebleven onderhoud in bijv. Overvecht, op Kanaleneiland, is de rekening.

De tour heeft meer gekost dan die opbracht. De lasten vooral voor de gemeenschap en de baten vooral voor bedrijven. De door Den Uyl gedroomde herverdeling van inkomens?

De toekomstige opbrengsten (“toename van de bekendheid van de stad, internationale (media) exposure en een stijging van toeristisch bezoek na juli 2015”, blz. 6) zullen vast wel slagen door er nog meer geld tegenaan te gooien. Daarmee wordt tegelijk – zoals boven aangegeven – nog sterker gewerkt aan Den Uyls droom.

 

Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart?

Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart? Dat is een van de belangrijkste vragen nu de karavaan de stad heeft verlaten. Onderzoeker Bake Dijk van de Universiteit Utrecht leidt dat onderzoek naar de ‘legacy’, de nalatenschap van de Tour de France.

Voor harde conclusies is het nog te vroeg, maar Dijk heeft wél al een aanbeveling voor Utrecht: het is heel belangrijk dat de stad nu de invloed van het Grand Départ verzilvert. ,,Alles rond de Tour de France werd gedaan vanuit de organisatie Le Tour Utrecht. Dat was de verbindende factor tussen allerlei instellingen, zoals de stichting Cultuurpromotie Utrecht, Toerisme Utrecht, het Business Peloton Utrecht. Die organisatie wordt nu snel afgebouwd. Zaak is dat alle kennis die daar is opgedaan, goed wordt overgedragen.” (AD.nl, 6 juli 2015)

http://www.ad.nl/ad/nl/33180/Grand-Depart-Utrecht/article/detail/4095532/2015/07/06/Wat-houdt-Utrecht-over-aan-de-Tourstart.dhtml
Hou op met vragen stellen

D66 kampioen vragenstellen in Utrechtse raad

Van alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad stelt D66 de meeste schriftelijke vragen. In totaal dienden raadsleden het afgelopen jaar 203 vragen in. Hoeveel belastinggeld daarmee gemoeid is, kan het college van burgemeester en wethouders niet zeggen.

Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen die VVD-raadslid Queeny Rajkowski in december stelde. De vragenbrief van Rajkowski was nummer 200 van dat jaar. Ze wilde onder meer inzichtelijk maken hoe duur het is om alle vragen te beantwoorden en wilde weten of de kosten de afgelopen jaren zijn gestegen.

Ruimte en groen

De raadsleden van Utrecht lijken het meest geïnteresseerd in – of het meest kritisch over – het onderwerp ruimte en groen. Afgelopen jaar werd daar 27 keer vragen over gesteld. Ook verkeer en mobiliteit, en openbare orde en veiligheid staan in de belangstelling. Opmerkelijk is dat de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarmee het Rijk begin 2015 belangrijke zorg- en welzijnstaken naar de gemeente overhevelde, afgelopen jaar nul schriftelijke vragen opleverde. (RTVUtrecht, 12 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1431098/d66-kampioen-vragenstellen-in-utrechtse-raad.html

Zoals de gang van zaken rond het kampioensonderwerp ruimte en groen laat zien is vragenstellen hartstikke leuk, geeft media- aandacht en kan op het cv van de vragensteller, maar er verbetert geen ene moer. Althans het publiek (en daar gaat het om) ziet geen verbetering. Misschien dat een raadslid een kleine verbetering ziet, met oude theologen-ogen die vroeger het aantal engelen op een speldenknop telden. Dat is nauwelijks relevant.

Geef B&W op z’n flikker, stuur naar huis als ze het beleid, regels, coalitieprogramma, enz. niet uitvoeren. Hou op met het steriele, antiseptische, afstandelijke vragenstellen. Ga de directe confrontatie aan.

Understatement?

‘Gemeente Utrecht betaalt ondernemers lang niet altijd op tijd’

De gemeente betaalt facturen lang niet altijd binnen de termijn zoals ondernemers deze opstellen. Gemiddeld betaalt de gemeente elf dagen later dan de gestelde termijn van de ondernemer.

Dat zeggen de fracties van de VVD, CDA en D66. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

Ze snappen dat “het grote bedrijf dat de gemeente Utrecht is niet altijd alles binnen de tien dagen termijn kan uitbetalen, die ondernemers vaak stellen”. Wel willen de fracties weten of de gemeente nog wel altijd aan hun eigen gestelde betaaltermijn van dertig dagen voldoet.

“Vooral voor kleine ondernemers en ZZP’ers is het heel belangrijk dat ze op tijd betaald worden. Zij hebben minder financiële armslag”, zegt D66-raadslid Jony Ferket.

In 2014 betaalde de gemeente 95 procent van de rekeningen binnen de eigen gestelde termijn, maar gemiddeld 11 dagen later dan de ondernemer wenste. De partijen willen weten of dit percentage het afgelopen jaar gedaald of gestegen is. (Nu.nl, 8 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4194447/gemeente-utrecht-betaalt-ondernemers-lang-niet-altijd-tijd.html

Mannen domineren gemeenteraad

De vergoeding die gemeenteraadsleden voor hun raadswerk ontvangen is sinds 2007 met 28% gestegen. Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. Er is een lichte stijging in het aantal vrouwelijke raadsleden, mannen bezetten nog steeds veruit de meeste zetels

Dat blijkt uit het vierde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht in samenwerking met Raadslid.Nu

Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. Door de jaren heen besteden raadsleden twee derde van hun tijd aan bestuurlijke activiteiten en een derde aan activiteiten als volksvertegenwoordiger. De vergadertijd is met circa 25 procent toegenomen, waar de stijging voor hhet lezen van stukken 25 procent is.

Herindelingen

De kostenstijging komt vooral voort uit de gemeentelijke herindelingen. De vergoeding die raadsleden voor hun werkzaamheden ontvangen is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. De vergoeding voor de raadsleden in de heringedeelde gemeenten neemt toe, vanwege het stijgende inwonertal waaraan de vergoeding gekoppeld is. Het aantal raadsleden is gedaald.

Mannen domineren raad

De samenstelling van gemeenteraden is sinds 2007 significant veranderd. Zo is het aandeel vrouwelijke raadsleden sinds 2007 met 10% gestegen. Desondanks zijn nog steeds meer dan 7 op de 10 raadsleden mannelijk. Naast de verschuiving in de zetelverdeling over mannen en vrouwen, laat het onderzoek zien dat landelijke partijen steeds meer zetels verliezen in gemeenteraden. Sinds 2009 is het aantal zetels voor landelijke partijen gedaald met 10%, ten gunste van lokale partijen. (Gemeente.nu, 11 juni 2015)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Mannen-domineren-gemeenteraad-2743580W/

Het onderzoek: http://www.daadkracht.nl/advies-en-projecten/onderzoek/raadsledenonderzoek/

Zelfs met een uitgekiende taakverdeling in grote fracties kunnen deze fracties niet anders dan bij steekproef de materie tot zich nemen. Anders pro forma luisteren naar de burger en ook het controleren van B&W is er vrijwel niet meer bij, zeker als de agendavaststelling en vergaderprocedures op afstand door de ambtelijke top gestuurd wordt.

Dit leidt tot een groot legitimiteitsprobleem en de noodzaak geheel anders te gaan werken.

Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

Afgelopen week verschenen er reclameborden op rotondes in Utrecht-Oost. Dit leidde tot veel verontruste reacties.

Er verschijnen steeds meer reclameborden op rotondes in Utrecht. Sinds een half jaar mogen rotondes in Utrecht gesponsord worden.

“Dit lijkt me in strijd met goede ruimtelijke ordening”, reageert een bewoner. “Een wirwar aan borden, het zal niet bijdragen aan de verkeersveiligheid”, zegt een buurtgenoot. “Hoe is het mogelijk dat je op deze plek vier keer een reclameboord mag plaatsen?”, vraagt een ander.

Gesponsord

In Utrecht mogen 47 rotondes gesponsord worden. De voornaamste reden hiervoor is de besparing op onderhoudskosten. Via een aanbesteding zijn zijn de rotondes afgfelopen verkocht.

Dit exploiteren van rotondes moet de gemeente jaarlijks zo ’n 32.500 euro opleveren en nog eens 47.000 euro besparen aan onderhoud. Het kost Utrecht zo’n 10.000 per jaar om de contracten te maken en in de gaten te houden of de exploitant zich wel aan de afspraken houdt.

Besparingen

Per rotonde mogen maximaal vier reclame-uitingen op een metalen frame geplaatst worden met een maximale afmeting van 50x70cm. De netto besparing en reclameinkomsten zijn bestemd voor het Programma Beheer Openbare Ruimte.

De gemeente wil, naast het besparen op onderhoudskosten, meer betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven bij de openbare ruimte creëren met rotonde-reclame, en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verhogen. (Nu. nl, 11 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4195777/bewoners-in-utrecht-oost-ergeren-zich-reclameborden-rotondes.html

Als publieke mannen en vrouwen zouden raadsleden ook met teksten van de Nederlandse Zuivel Organisatie op hun rug kunnen lopen. Daarmee kan de biologische hap in raadsvergadering gesponsord worden.

Brandalarm gaat af in stadsschouwburg Utrecht

In de Douwe Egberts-zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht ging zondagmiddag plots het brandalarm af.

Dat gebeurde tijdens de Culturele Zondagen in de stad.

Alle aanwezigen moesten naar buiten, waar net een flinke regenbui losbarstte. Even was er natuurlijk schrik voor de onlangs opgeleverde schouwburg.

Maar al snel bleek dat er niets aan de hand was en kon het publiek weer naar binnen. (Nu.nl, 11 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4195469/brandalarm-gaat-af-in-stadsschouwburg-utrecht.html

Er was wel wat aan de hand: vals alarm.

Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

Minister Plasterk erkent dat gemeentelijke verordeningen niet altijd op de juiste wijze gepubliceerd zijn. Dit schrijft hij naar aanleiding van kamervragen van de VVD

Het Tweede Kamerlid Veldman (VVD) had op basis van een onderzoek van Bureau Daadkracht vragen gesteld over de vermeende ongeldigheid van 900 gemeentelijke verordeningen. Deze waren volgens de onderzoekers niet, of op onjuiste wijze (online), gepubliceerd. Plasterk erkent dat ze wellicht niet geheel op de juiste wijze zijn gepubliceerd maar laat het aan de rechter om te kijken of deze dan niet “onderbindend” zijn, iets wat de onderzoekers stelden: “Het is aan de rechter om te oordelen of een tekortkoming in een bekendmaking zodanig is dat de betreffende bepalingen daardoor niet verbindend zijn. Voor zover mij bekend is het nog niet voorgekomen dat een rechter in een dergelijke situatie tot dat oordeel is gekomen.”

Wetsvoorstel

Plasterk laat verder weten dar in het kader van het programma Digitaal 2017 een wetsvoorstel wordt voorbereid dat erin voorziet dat bestuursorganen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen en kennisgevingen moeten doen in een elektronisch publicatieblad dat met behulp van een centrale voorziening (thans de GVOP) wordt uitgegeven. Daarmee zal het niet langer kunnen voorkomen dat een bekendmaking niet voldoet aan wettelijke eisen m.b.t. het bestandsformaat.

VNG

Hij zal tevens de gemeenten nog eens wijzen op hun plicht en daarover ook contact opnemen met de VNG. Daarbij zal er steekproefsgewijs worden getoetst. (Gemeente.nu, 12 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Gemeentelijke-verordeningen-moeten-beter-gepubliceerd-2744099W/

Daarnaast is het zaak om niet elke verordening afzonderlijk, maar de hele verzameling als zodanig digitaal doorzoekbaar te maken met (aaneengesloten) trefwoorden. Titels van verordeningen zijn vaak niet erg sprekend over de precieze inhoud. Het kan anders dagen of langer duren voordat men gevonden heeft wat men zoekt.

Voor Utrecht is dat een zware opgave.

Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′ vast te stellen. Dit maakt de gemeente Utrecht vandaag bekend.

Het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland deelgebied 4 en 5’ omvat een herinrichting van de openbare ruimte, renovatie, de realisatie van vier nieuwe woontorens en uitbreiding van de horeca. Deze dragen bij aan de verbetering van de woonkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk en aan een gezonde verstedelijking, aldus de gemeente.

De grootste verandering binnen het plangebied is de sloop van vier blokken laagbouwwoningen langs de Churchilllaan. Daarvoor komen vier nieuwe woontorens in de plaats. De bestaande eensgezinswoningen aan de Bernadottelaan krijgen een extra bouwlaag. De reeds aanwezige horecagelegenheid kan worden uitgebreid.

Het gaat in het plan om 390 woningen, deels in de vorm van nieuwbouw, deels in de vorm van renovatie en intensivering van bewoning van bestaande blokken. De nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig en alle bereikbaar met een lift. De bestaande woningen en woongebouwen krijgen door renovatie een aanzienlijke kwaliteitsimpuls op het gebied van isolatie en energieverbruik. In ieder geval één, wellicht meer laagbouwclusters worden als CPO-project ontwikkeld tot Nul op de Meter woningen.

De binnenterreinen aan de achterkant van de flats worden groen ingericht en bieden ruimte aan recreatie en ontmoeting. De groenstructuur van het plangebied wordt verbonden met het recreatief verblijfsgebied dat inmiddels langs het Amsterdam Rijnkanaal is aangelegd.

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland in februari of maart 2016. (Nieuws.nl, 14 januari 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/52299/kanaleneiland-ondergaat-gedaantewisseling/

Ook al heeft de raad nog niets gezien, men weet nu al dat de raad dan in katzwijm ligt.

Nieuwe busdienstreling. Reageer op het vervoerplan!

De concept-plannen voor de dienstregeling vanaf 2 juli 2016 zijn bekend. In het vervoerplan 2016-2 leest u de voorstellen voor de nieuwe dienstregeling in de tweede helft van het jaar. De hoofdthema’s zijn dit jaar: …………………. (U-ov.info, 24 december 2015)

http://u-ov.info/contact/actueel/reageer-op-het-vervoerplan/

Opmerkelijk is de beoogde halvering van de dienstregeling van buslijn 2 in spits en avond, van een kwartierdienst nar een halfuurdienst. De chauffeurs worden naar verluidt in spits (dat is overigens geen goed omschreven tijdsperiode) ingezet op bussen naar de Uithof.

Buslijn 2 heeft een belangrijke functie voor de musea en voor oudere mensen die in de zuidelijke binnenstad wonen, c.q. die bezoeken.

Ook de drukke lijn 8 wordt aangepakt: minder ritten op lijn 8 tussen Lunetten en het Wilhelminapark in de spits; meer inzet van gelede bussen door straten die zich daar slecht voor lenen.

Daar tegenover ook enige verbeteringen.

De dienstregeling wordt in april vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie.

De webpagina van U-OV vermeldt waar reacties naar toe kunnen, te weten U-OV. Dat hoeft niemand te hinderen om de reactie ook naar Gedeputeerden van de Provincie Utrecht te sturen, info@provincie-utrecht.nl of Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. Vermeld in elk geval in de brief of mail het verzoek de mail/brief te betrekken bij het vaststellingsbesluit van de nieuwe dienstregeling.

Prostitutieboten

Procesbesluit Wegra APV

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

overwegende:

dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wegra Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht –verder te noemen eiser- de gemeente Utrecht –verder te noemen gedaagde – heeft gedagvaard om te verschijnen op:

13 januari 2016 ter terechtzitting van de Rechtbank Midden-Nederland, alsdan zitting houdende te Utrecht;

dat eiser vordert

(……………………..)

dat tegen de ingestelde vorderingen verweer dient te worden gevoerd;

gelet op artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen betreffende voornoemd geschil;

Besluit en :

  1. Verweer te voeren tegen de door eiser ingestelde rechtsvorderingen zoals deze zijn omschreven in de considerans;
  2. Het hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken, na instemming van de burgemeester, mandaat te verlenen tot het namens het college zo nodig nemen van een besluit tot het instellen van hoger beroep en/of cassatie dan wel tot het voeren van verweer in hoger beroep en/of cassatie ter zake van de onder 1 vermelde rechtsvorderingen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4666. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4666.html

Agenda Raadsinformatieavond – 19 januari 2016

Zoals in Utrecht gebruikelijk zijn er twee agenda’s voor hetzelfde:

1 Cie M&S: Nieuwe locaties opvang asielzoekers

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=fa4867ce-d111-49cf-b467-607676940b44&FoundIDs=&year=2016

  1. Extra opvang asielzoekers

Definitief tijdstip volgt, bijeenkomst vindt plaats in het oude stadhuis.

De gemeente Utrecht wil extra opvang voor asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op een drietal locaties in Utrecht. Het gaat om uitbreiding van het AZC in Oog in Al met 100-150 plaatsen, een tijdelijk AZC op de Ravellaan in Utrecht West voor 250 plaatsen en een noodopvang op de Einsteindreef in Overvecht voor maximaal 400 asielzoekers. Maandag 11 en dinsdag 12 januari worden omwonenden geïnformeerd, aansluitend zijn er ook bijeenkomsten in de daarop volgende week. Raadsleden horen graag de mening van omwonenden en andere belanghebbenden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 en 26 januari 2016

11 Cie S&R: Heroverweging blauwe zones bij winkelcentra

Geagendeerd door CDA en PvdA. De fractie van het CDA wil met de commissie in gesprek over de uitkomsten van de RIA en de wenselijkheid van het voeren van een parkeerbeleid met meer variatie in instrumenten bij winkelcentra. De fractie van de PvdA wil met het college en de overige fracties in gesprek over de onderbouwing van het college om niet te kiezen voor blauwe zones. Daarbij wil de PVDA ook de proef voor goedkoper parkeren op de Kanaalstraat betrekken.

12 Cie S&R Rol en Stand van zaken Ondernemersfonds Utrecht

Geagendeerd door GroenLinks en VVD. De GroenLinksfractie en de VVD willen met de wethouder en andere fracties in gesprek over de invulling van de voorwaarden aan de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds. Ze willen met name een nadere toelichting op de invulling van de gemeentelijke inzet op werkgelegenheid en de oplossing ten aanzien van onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden.

13 Cie S&R: ALV Vereniging Parkmanagement Papendorp

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA heeft in het dossier aanpak onregelmatigheden opdrachtverlening Vereniging Parkmanagement Papendorp steeds gepleit voor het terugbetalen van het onjuist verstrekte bedrag van ruim 5 ton. Tussen het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp en voormalige bestuursleden en The Rose is een schikking overeen gekomen, die niet openbaar is. Mede gelet op Good Governance en transparantie had de PvdA zowel vanuit de vereniging als van de gemeente als lid van de Vereniging Parkmanagement verwacht transparant te zijn over de uitkomsten van deze schikking. De PvdA wil van het college horen waarom zij hier niet voor kiezen. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten en wil horen welke schikking er getroffen is.

15 Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

De HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, maakt deel uit van de Zuidradiaal van het HOV-netwerk van Utrecht. De Zuidradiaal is de vrijliggende busbaan die Vleuten-De Meern via Papendorp verbindt met het Centraal Station. De HOV-baan Transwijk betreft het zogenaamde trajectdeel Z80 van de Zuidradiaal. Dit trajectdeel loopt vanaf de Churchilllaan, via de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan naar de dr. M.A. Tellegenlaan. In het verlengde hiervan zal de busbaan Dichterswijk (Z90) aangelegd worden over de dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Z90 wordt met een apart bestemmings-plan mogelijk gemaakt. Beide radialen vormen het sluitstuk van de HOV Zuidradiaal die de bereikbaarheid van de OV-Terminal en het busstation West voor het openbaar busvervoer mogelijk maakt. Op 24 november jl. heeft het college het Ontwerp HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, vastgesteld. Het voorstel dat nu voorligt betreft het vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland op basis van de vaststellingsrapportage van reacties op het Ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland.

16 Cie S&R Afronding beëindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum Utrecht  

Geagendeerd door de PvdD. Op het moment van ontvangst van de commissiebrief is het beëindigen van de subsidie nog niet in de commissie en de raad besproken. Noch in de programmabegroting 2016, noch in de commissiebrief is een uitgewerkt plan gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van de belangrijke taak om het milieu te beschermen. De Partij voor de Dieren gaat hierover graag in gesprek met andere partijen en de wethouder.

17 Cie S&R: OV Vervoerplan 2016 deel 2

Geagendeerd door de PvdA en ChristenUnie. Tijdens de commissie geeft de fractie, mede op basis van de uitkomsten van de RIA, graag richting aan de reactie die het college in de consultatiefase op het Vervoerplan zal geven. De PvdA-fractie vindt dit mede van belang, omdat is aangekondigd dat in het betreffende vervoerplan veel wijzigingen zitten, die veelal betrekking hebben op de stad Utrecht. Tijdens de RIA werden door de insprekers een aantal mogelijke aanpassingen gesuggereerd en in de loop van de week na de RIA werd ook duidelijk dat in Leidsche Rijn veel vragen leven over de voorgestelde wijzigingen. De ChristenUnie zou deze graag met de raad en het college bespreken zodat ze betrokken kunnen worden bij de reactie van het college.

18 Cie S&R: stand van zaken Uithoflijn

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA gaat graag met het college in gesprek over de beoogde doorkoppeling van de Uithoflijn naar de SUNIJ-lijn, het tijdpad hiervoor en de financiering hiervan. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de algehele voortgang van de Uithoflijn nog op schema (ingebruikname medio 2018) ligt.

18.b Raadsbrief beantwoording vragen koppeling tramlijnen in Stationsgebied

20 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

De gemeente Utrecht is bezig haar Stationsgebied te herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied (2006). De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar Vervoers-knooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

21 BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over: grondoverdracht, financiën en het herontwikkelen van delen van het gebied; de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein; de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal; de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop; de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente; de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs; verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan; de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie; zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

23 Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Bij besluit van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld door een drietal appellanten (waarvan 1 appellant het beroep heeft ingetrokken). Op 7 oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van een zogenaamde tussenuitspraak (201501762/1/R2) gedaan en de gemeente opgedragen het door de Raad van State geconstateerde gebrek te herstellen en de geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat bij de woonbestemming een aanhef ontbreekt bij de regeling voor een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf, en dat in dezelfde regeling rechtsonzekerheid ontstaat doordat onbedoeld niet eenduidig is aangegeven dat in de regeling van aan-huis verbonden bedrijven uitsluitend bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A en B1 van de bij de planregels behorende Lijst van bedrijven ‘functiemenging’ zijn toegestaan, mits daarvoor ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is op deze onderdelen aangepast.

24 Cie S&R Cohenlaan

Geagendeerd door PvdD. De PvdD maakt zich zorgen over de toekomst van de 19 bomen die op het terrein staan. Daarom wil de PvdD graag met de wethouder in gesprek over de tendervoorwaarden en de randvoorwaarden bij de tender. Daarnaast vraagt de PvdD zich af hoe het college tot het besluit gekomen is het terrein aan de Cohenlaan te verkopen en of ook is overwogen het terrein een groene bestemming te geven.

25 Cie S&R Informatie over woningdelen en Friends-concept in Amsterdam

Geagendeerd door Student & Starter. De fractie van Student & Starter gaat graag in gesprek met de wethouder en andere fracties over woonconcepten waar meerdere huurders als niet-partners een woning delen. De bestaande woningvoorraad wordt op deze manier op een flexibele en efficiënte manier benut. Volgens de fractie kan het bestaande beleid toegankelijker worden gemaakt voor huurders zonder dat dit voordeliger uitpakt voor huisjesmelkers.

26 Cie S&R: Huisvesting Voedselbank/uitgiftepunten

Geagendeerd door CU en CDA. De fracties van de ChristenUnie en het CDA willen graag in gesprek op welke manier de Gemeente de voedselbanken in Utrecht zo welwillend mogelijk tegemoet kan treden voor het faciliteren van de huisvesting. De voedselbanken zijn namelijk van onmisbare waarde voor de stad en hun huisvesting is hierbij van groot belang. De fracties zullen de wethouder bevragen naar de mogelijkheden binnen het gemeentelijk vastgoed en hoe de gemeente de voedselbanken tenminste kan helpen bij een zoektocht op de particuliere markt.”

27 Verslagen Expertmeetings Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Geagendeerd door D66, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP, S&S en VVD willen de samenvattingen van de expertmeetings over gebieds-ontwikkeling nieuwe stijl agenderen voor de commissievergadering. De expertmeetings hebben op initiatief van de gemeenteraad plaatsgevonden. De bijeenkomsten leverden nuttige conclusies en aanbevelingen op voor gemeentelijke planprocessen. Omdat het college bezig is met de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategie, de doorontwikkeling van het UPP en de invoering van de Omgevingswet, willen genoemde fracties graag in debat om te bespreken welke kaders we als gemeenteraad het college willen meegeven voor bovengenoemde ontwikkelingen. De fracties gaan graag in gesprek met andere fracties en de wethouder over de hoofdthema’s uit de expertmeetings: de rol van bewoners en ondernemers in alle stappen van het UPP, maatschappelijke waarde binnen ruimtelijke processen, transparantie en verwachtingenmanagement, open, gezamenlijke processen en versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke processen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b11f92ea-4487-488f-a062-48b419526142&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=806965d8-dd07-4b2e-a814-7c348a2de001&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 28 januari 2016

6 Commissiebrief Nieuwe locaties opvang asielzoekers

9.35-11.35 uur. De leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Vanuit de commissies is o.a. verzocht om geïnformeerd te worden over de afspraken met het COA, een terugkoppeling te mogen ontvang van de voorbereidende gesprekken en afspraken met de sleutelfiguren uit de wijken, informatie over de financiële consequenties én het bieden van mogelijkheden tot een reactie aan andere betrokkenen. De commissiebrief komt ook aan de orde op de Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdagavond 19 januari. Tevens zijn/worden voor omwonenden en ondernemers rondom de in de brief genoemde locaties informatieavonden gehouden. Voor West op dinsdagavond 12 januari en maandagavond 18 januari. Voor de Overvecht op maandagavond 11 januari en donderdagavond 21 januari.

7 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

1.35-12.35 uur. Wethouder Diepeveen, wethouder Everhardt, wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis. Daarbij heeft de rekenkamer zich vooral gericht op de actuele risico’s voor de gemeente. Met risico’s wordt bedoeld de kans dat de doelen vanuit het cultuurbeleid en de financiële resultaatverwachtingen van de gemeente niet uitkomen. De Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het creëren van helderheid over dit complexe dossier en aanbevelingen doen voor de toekomst. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. Bovendien wil de rekenkamer de komende, eerste evaluatie van TivoliVredenburg in 2016 voeden met informatie

8 Commissiebrief Terugdringen van eenzaamheid

12.35-13.05 uur. Geagendeerd door de heer Van Ooijen, ChristenUnie De ChristenUnie is door de Raadsinformatieavond aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid rondom het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Uit de RIA bleek in ieder geval dat de insprekers zich druk maken over de ontwikkeling van het probleem: de cijfers over eenzaamheid gaan helaas de verkeerde kant op. De meeste betrokkenen onderschreven daarom het belang van een aanpak door diverse betrokkenen, in welke mate en hoedanigheid dan ook. De ChristenUnie wil daartoe in de commissie een aantal voorstellen doen, en die ter consultatie neerleggen bij het college en de fracties.

11.a Commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK

14.10-15.25 uur. De commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK en de commissiebrief Stand van Zaken UCK worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Schipper ,SP, de fractie van Stadsbelang Utrecht en mevrouw Bouazani, PvdA. De fractie van de SP wil graag in de commissie Mens en Samenleving het debat aan over de vraag welke rol college en raad zien voor het UCK. Het UCK krijgt – als alles qua reorganisatie achter de rug is – alleen nog subsidie voor amateurkunsteducatie en juist daar lijkt men nu het mes in te gaan zetten. Een zorgelijke ontwikkeling, waarmee ook een heleboel kapitaalvernietiging op de loer ligt. De fractie van Stadsbelang Utrecht (SBU) wil het graag in de commissie hebben over de toekenning van een eenmalige subsidie en de financiële onderbouwing daarvan. SBU wil onder andere scherp krijgen voor hoeveel jaren dit het UCK uit de brand gaat helpen. Ook wil de fractie van SBU bespreken of er een betere exploitatie mogelijk is in samenwerking met andere partijen. Daarnaast is Stadsbelang Utrecht benieuwd wat de inschatting is voor een honorering uit het cultuurconvenant. De PvdA is bezorgd over de toekomst van het belangrijke aanbod van amateurkunst en cultuureducatie van het UCK en meer in het bijzonder het aanbod in onze jongste wijk Leidsche Rijn. De PvdA wil van het college weten waarom het de aanbeveling van de externe commissie niet overneemt dat, wanneer het belang van de Cultuurcampus Leidsche Rijn wordt onderschreven, het UCK de voor de hand liggende aanbieder is. De PvdA wil weten waarom het UCK nu in zeer beperkte tijd een aanvraag moet indienen voor het Cultuurconvenant, in tegenstelling tot de financiering in de afgelopen jaren.

11.b Commissiebrief Stand van zaken UCK

De commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK en de commissiebrief Stand van Zaken UCK worden in samenhang behandeld.

12 Commissiebrief Garantstelling Bibliotheek Neude / voorhangprocedure

15.25-16.40 uur. Griffie: Het college meldt dat de leden van de betrokken commissie Mens en Samenleving tot en met 26 januari 2016, naar aanleiding van deze commissiebrief waarin melding wordt gemaakt van een voornoemde overeenkomst, wensen en bedenkingen kunnen indienen bij het college en in afschrift aan de griffie. Bij geen wensen en bedenkingen vervalt dit agendapunt.

14 Raadsvoorstel kadernota 2017 GGD regio Utrecht          

16.45-17.30 uur. Griffie: Dit raadsvoorstel is geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016 onder voorwaarde dat het raadsvoorstel uiterlijk aan de commissie is aangeleverd op 22 januari 2016. Indien het raadsvoorstel uiterlijk 22 januari aan de commissie is geleverd en daarna een Raadsinformatiebijeenkomst hierover wordt aangevraagd, wordt het voorstel alsnog doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.

16 Commissiebrief Toezeggingen Dierenwelzijn

20.10-20.40 uur. Geagendeerd door de fractie van de Partij voor de Dieren. De fractie van de Partij voor de Dieren is blij met de gedane toezeggingen, maar wat de PvdD betreft ontbreken er nog wel belangrijke punten in de brief, onder andere de informatie over veehouderij in Utrecht in het jaaroverzicht. Ook over het feit dat de Green Deal niet meer nodig lijkt te zijn en de gemeente de handhaving van de flora- en faunawet gaat doen, geeft voor de PvdD voldoende aanleiding om hierover in debat te gaan in de commissie. Tevens gaat de fractie graag in op de gepresenteerde visie van het college over de contacten met de AHVU.

18 STREKT TER VERVANGING: Initiatiefvoorstel ‘Houd de APV actueel’

20.45-21.15 uur. De Burgemeester wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Minder regels, minder ‘ paarse krokodillen’1, minder bureaucratie: de gemeente moet mogelijk maken! Afgelopen jaar was er veel aandacht voor berichten over ‘minder regels’: “70% regels geschrapt in Hollands Kroon” en soortgelijke koppen. Vaak gaat het daarbij om het aantal artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) . In het kader van minder regels en vooral ook vindbare regels die eenduidig en uitlegbaar zijn, heeft de fractie van D66 samen met de werkgroep Economische Zaken van de afdeling D66 Utrecht zich geboden over de Utrechtse APV.

19 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

21.15-21.45 uur. Het raadsvoorstel behelst de volgende wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV): verlenging van de bewaartermijn voor handelaren van opgekochte goederen van 3 naar 5 dagen en een redactionele correctie van artikel 2:16, zijnde een begripsbepaling in afdeling 2.7 over de orde rond voetbalwedstrijden.

20 Herziening buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen

21.45-22.05 uur. De noodzaak voor de vaststelling van de gewijzigde buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen is ontstaan doordat de openbare ruimte naam voor het Leidsche Rijnpark (oude naam) gewijzigd is in Máximapark (nieuwe naam). Verder worden nog enkele kleine wijzigingen in openbare ruimte namen doorgevoerd voor de wijk West

21 Raadsvoorstel Kadernota 2017 VRU.

16.45-17.30 uur. Griffie: Dit raadsvoorstel is geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016 onder voorwaarde dat het raadsvoorstel uiterlijk aan de commissie is aangeleverd op 22 januari 2016. Indien het raadsvoorstel uiterlijk 22 januari aan de commissie is geleverd en daarna een Raadsinformatiebijeenkomst hierover wordt aangevraagd, wordt het voorstel alsnog doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=7710c6e0-8e0b-4681-be73-11501fbcd0b0&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

13-1-2016         Criminaliteitscijfers 2015 Utrecht

12-1-2016         Garantstelling Bibliotheek Neude / voorhangprocedure

12-1-2016         Afronding Plan van Aanpak subsidieverstrekking

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-1-2016         eindrapportage Tour de France

13-1-2016         Parkstrook Cremerstraat

11-1-2016         Beantwoording vragen over stilleggen bouw en staken gebruik Rooseveltlaan 826

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=