Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Klassementscijfers

o     Bomen kappen

–    Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een asfaltcentrale, Groenewoudsedijk 7 te Utrecht

–    ‘Vroegafsteker’ nauwelijks beboet

–    ‘Milieuzone Rotterdam nu al succes’

–    FC Utrecht lijdt weer miljoenenverlies

–    Burgemeester van Utrecht spil in duister complot?

–    Agenda Raadsvergadering 7 en 14 januari 2015

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Klassementscijfers

In 2015 in vergunningaanvragen verschenen bomen: 3611, verdeeld in 510 in de zogenoemde halfjaarlijkse vellijsten en 3101 in ad hoc-vergunningaanvragen.

Ook met de ca. 750 te kappen bomen om de leden van de golfclub in Haarzuilens te plezieren (B&W heeft het juiste aantal in het midden gelaten), waren het er in 2015 minder dan in 2014.

Met de bomen op de halfjaarlijkse vellijsten is meestal wat aan de hand, voor een deel overigens onnodig want uiteindelijk veelal veroorzaakt door lompigheid van evenementenorganisatoren en-deelnemers, parkerende automobilisten, in opdracht van de gemeente werkende groenverzorgingsbedrijven.

De bomen in de ad hoc-vergunningaanvragen zijn merendeels het slachtoffer van het ruimtelijk beleid van de gemeente Utrecht. De gemeenteraad zou hier meer zijn aandacht op mogen richten.

Er bestaan nog twee categorieën zonder bekende cijfers:

– De bomen van de zogenoemde noodkap. De noodkap is het vrije speelveld van enige ambtenaren. Vaak noozakelijke kap, maar ook dubiueuze kap.

– De door of in opdracht van de gemeente Utrecht illegaal gekapte bomen, want zonder vergunning(aanvraag). Sommigen bomenwatchers hebben de indruk dat dit er meer zijn dan in 2014.


Bomen kappen:  247
stuks

Rooseveltlaan 560 e.o. te Utrecht, HZ_WABO-15-44393

Het kappen van 200 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 129557. Gepubliceerd op 29 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-129557.html

Dit is nou eens aanpakken: zo wordt Utrecht echt klimaatbestendig ! Die 150 bomen in de Cremerstraat is echt te dunnetjes. Steviger aanpakken en de locatie lekker vaag houden. Dan kunnen de verrekte burgers er tenminste geen chocola van maken. Anders gaan die zich weer met onze stad bemoeien.

Monnetlaan en de Trumanlaan te Utrecht, HZ_WABO-15-44200

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 128551. Gepubliceerd op 28 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-128551.html

Van de locatie kan weer niemand chocolade maken. Gemeenteraad vindt dit soort gedrag acceptabel; doet er niets aan.

Vlampijpstraat 50 te Utrecht, HZ_WABO-15-44296

Het kappen van drie wilgen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 129544. Gepubliceerd op 29 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-129544.html

Melkmeisjeslaan-Nijevelt te De Meern, HZ_WABO-15-44567

Het kappen van 4 bomen ten behoeve van de aanleg van een drainagesysteem

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131113. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

Exacte locatie geheim gehouden. Men zou immers eens bezwaar kunnen maken.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131113.html

Belcampostraat te Utrecht, HZ_WABO-15-44566

Het maken van een inrit en een uitrit en het kappen van 10 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131083. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

Exacte locatie geheim gehouden. Men zou immers eens bezwaar kunnen maken.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131083.html

Damraklaan te Utrecht, HZ_WABO-15-44565

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131090. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131090.html

Exacte locatie geheim gehouden. Men zou immers eens bezwaar kunnen maken.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het maken van een inrit en het kappen van zes bomen, Groenewoudsedijk 7 te Utrecht, HZ_WABO-15-39733

Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131022. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131022.html

Dit houdt ongetwijfeld verband met het plan een nieuwe asfaltcentrale te bouwen, zie hierna. B&W vertikt het echter om zoals de Nota Bomenbeleid verplicht, vergunningen samenhangend te presenteren. De aanvraag velvergunning was al op 13-11-2015 gepubliceerd. Op oudejaarsdag komt B&W voor de dag met de aanvraag omgevingsvergunning asfaltcentrale, die naar men zegt redengevend voor de bomenkap is. [Misschien kunnen de bomen met een beetje goede wil toch gespaard worden.]

We mogen aannemen dat er zeer binnenkort een velvergunning zal zijn, maar zeker nog geen onherroepelijke bouwvergunning. Er mag tot het onherroepelijk zijn van de bouwvergunning niet gekapt worden, dit gezien de heel ruim aangenomen motie van 2006, maar B&W zal zoals zo vaak met deze motie, liever de raad schofferen dan dit in de velvergunningvoorwaarden opnemen. Gemeenteraad, op uw qui-vive.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een asfaltcentrale, Groenewoudsedijk 7 te Utrecht, HZ_WABO-15-44657

Datum ontvangst aanvraag: 24-12-2015

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131093. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131093.html

‘Vroegafsteker’ nauwelijks beboet

De politie komt nauwelijks in actie tegen het afsteken van vuurwerk buiten de wettelijk toegestane tijden. Dat blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij Halt en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Vorig jaar werden rond de jaarwisseling 524 mensen bekeurd die te vroeg vuurwerk afstaken, tegenover 647 een jaar eerder.

Utrecht is een van de steden waar in 2014 nauwelijks vuurwerkbonnen werden uitgeschreven, meldt het AD. Er werden slechts vijf mensen bekeurd. “Als er tijd is, gaan we erop af”, zegt een politiewoordvoerder. “Maar als er een melding van een inbraak of een overval is, gaat dat voor.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is niet verbaasd over de “ontzettend lage aantallen”. “Agenten hebben geen tijd om hierop te controleren”, zegt hij in de krant. “In december moeten de overuren opgemaakt worden, waardoor er nauwelijks mankracht is. Ook heeft vuurwerkoverlast geen prioriteit.”

“Ik snap heel goed dat mensen daar boos om worden. Zij willen dat er iets wordt gedaan met de tienduizenden meldingen van vuurwerkoverlast”, aldus Van de Kamp. (RTV Utrecht, 28 december 2015)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420268/vroegafsteker-nauwelijks-beboet.html

Het gemeentebestuur zou zich sterk kunnen maken voor het ontvlechten van de Nationale politie, die blijkens onderzoek ondoelmatig georganiseerd is.

‘Milieuzone Rotterdam nu al succes’

De milieuzone die vanaf 1 januari in werking treedt is nu al een succes. Er zijn al bijna 10.000 auto’s verdwenen uit het centrum

“Iedere Rotterdammer heeft recht op gezondere lucht. Roet is de grootste boosdoener voor de gezondheid omdat het diep in de longen doordringt. Autoverkeer is met 50 procent de grote veroorzaker van het aandeel roet in de lucht’. Dieselauto’s van voor 1 januari 2001 en benzineauto’s van voor 1 juli 1992 mogen niet meer in de milieuzone. Dat past bij de leefbare, aantrekkelijke én gezonde stad waar Rotterdammers prettig kunnen wonen”, zegt wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid) in De Telegraaf.

Volgens de wethouder is het aantal vervuilende auto’s binnen de zone al met 10.000 gedaald naar 5.000.

In totaal zijn er 6560 aanvragen voor een slooppremie ingediend, wat betekent dat een auto in aanmerking voor sloop komt. De auto moet dan nog wel daadwerkelijk gesloopt worden en daarvan bewijs geleverd worden door de eigenaar. Het aantal daadwerkelijk gesloopte auto’s waarvoor mensen een slooppremie hebben gekregen is 2654.

De gemeente heeft eerst een gewenningsperiode ingesteld voor de milieuzone. Deze loopt van 1 januari tot 1 mei . Daarna is een overtreder negentig euro per overtreding verschuldigd.

(Gemeente.nu, 29 december 2015)

http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2015/12/Milieuzone-Rotterdam-nu-al-succes-2739139W/

FC Utrecht lijdt weer miljoenenverlies

FC Utrecht heeft vorig seizoen opnieuw verlies geleden. De club maakt vandaag bekend dat het 4,8 miljoen euro tekort komt.

Algemeen directeur Wilco van Schaik verwacht dat zijn vereniging zonder transfers in het huidige voetbaljaar ook rode cijfers blijft schrijven. Daarna moet FC Utrecht winst gaan maken.

De club maakte vorig seizoen 3,6 miljoen euro verlies. Een jaar eerder eindigde FC Utrecht voor 13 miljoen euro in de min. (RTLZ, 29 december 2015)

http://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/fc-utrecht-lijdt-weer-miljoenenverlies

Burgemeester van Utrecht spil in duister complot?

De spruitjeslucht die momenteel rond de Mariaplaats in Utrecht hangt, is niet te harden. Bron van deze onwelriekende odeur zijn omwonenden van heerensociëteit De Vereeniging. Zij hebben niet alleen een rechtszaak aangespannen uit angst voor eventuele geluidsoverlast van de deftige sociëteit, maar beschuldigen hun burgemeester Jan van Zanen daarnaast van een duistere samenzwering.

Sociëteit De Vereeniging werd in 1869 opgericht om ‘onder Utrecht’s inwoners uit den beschaafden stand een nuttigen en gezelligen omgang te bevorderen.’ Als het aan de omwonenden van het sociëteitspand ligt, wordt de omgang aan de Mariaplaats 14 echter een stuk minder gezellig.

Het college van B&W verleende De Vereeniging eerder dit jaar een vergunning voor de verbouwing van hun pand. In de plannen van de soostijgers zal op de plek van een oude aanbouw een nieuwe, kleinere aanbouw herrijzen met lieflijke binnentuin. Deze kunnen worden gebruikt door de leden zelf of door eventuele huurders. Uit vrees voor rumoerige borrelaars sleepten de omwonenden de gemeenteraad en het college van B&W, verleners van de vergunning, op voorhand voor de rechter.

Saillant onderdeel van de klaagzang van de buren vormt de beschuldiging aan het adres van VVD-er Jan van Zanen, burgervader van de domstad. Van Zanen is, net als de vorige burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, lid van de sociëteit. Volgens de complotdenkers zouden Wolfsen en Van Zanen hun geheimzinnige clubje veel te makkelijk toestemming hebben verleend voor de verbouwingsplannen. Maar de achterdocht gaat nog verder: ‘Omdat de ledenlijst van de Sociëteit niet openbaar is, kan ook niet worden uitgesloten dat andere leden van het college van burgemeester en wethouders lid zijn van de Sociëteit,’ aldus de klaagburen in de uitspraak. Gelukkig ging de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet mee in deze kolderieke aantijgingen. Wel eiste zij een nadere uitwerking van het bestemmingsplan. In een reactie laat Sociëteit de Vereeniging weten ‘de tussenuitspraak te bestuderen en de definitieve uitspraak met vertrouwen tegemoet te zien.’ Of zij dat vertrouwen ontleent aan het lidmaatschap van deze of gene laten we voor het gemak maar even in het midden… (Quotenet, 30 december 2015)

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Burgemeester-van-Utrecht-spil-in-duister-complot-171386

Zie ook: http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/51840/ramen-dicht-bij-utrechtse-societeit-de-vereeniging/

en

http://www.nu.nl/utrecht/4190398/heerensocieteit-mariaplaats-mag-voorlopig-niet-borrelen-in-tuin.html

en

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420589/utrechtse-societeit-moet-ramen-dichthouden.html

Agenda Raadsvergadering 7 en 14 januari 2015

Geheimgehouden

http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Utrecht

Botst dit niet met de reglementen?

Commissiebrieven S&R

28-12-2015        OV Vervoerplan 2016 deel 2

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=