Nieuwsch en ander Nieuwsch 10 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 10 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Belangrijke nieuwe inzichten m.b.t. bomen: ‘Bomen helpen elkaar’. Zie ook bijlage.

o     Ovonde voor kruispunt Maliebaan lijkt van de baan

o     Utrecht gaat met paard en wagen 60 jaar terug in de tijd

o     Watervergunning voor 2016 voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     De praktijk van het integere bestuur

o     B&W benadeelt burgers in hun rechten

–    Jansen lost schot voor de boeg van FC Utrecht en treft Nieuw Utrecht

–    Open brief: Wolfsen moet man en paard noemen of beschuldiging intrekken

–    Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

–    Verstoring op overheid.nl. Misschien heb je iets gemist

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Pijltjes gooien en baarlijke nonsens

–    “Aankoop sekspanden Hardebollenstraat juridisch in orde”

–    Bibliotheek Utrecht mag werknemers niet voor vrijwilligers vervangen

–    Kennisgeving Ontwerpbesluiten A27 Houten – Hooipolder, ministerie van Infrastructuur en Milieu

–    Anti-discriminatie partij

–    Meer jonge gezinnen verlaten Utrecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 23 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Belangrijke nieuwe inzichten m.b.t. bomen: ‘Bomen helpen elkaar’

Boswachter Peter Wohlleben ontdekte dat het bomenleven veel rijker en geheimzinniger is dan hij ooit dacht. Hij pleit nu voor een duurzame vorm van bosbeheer die nog meer oplevert ook.

‘Boswachters denken tegenwoordig dat bomen maar honderd of tweehonderd jaar worden’, zegt hij. ‘Of dat ze zwak zijn omdat er zo veel vervuiling is. Onzin. Ze zijn zwak omdat ze worden beheerd als losstaande exemplaren, in een soort intensieve veehouderij.’ We zien alleen nog maar de bomen, maar niet meer het bos.

Peter Wohlleben is een man die heeft geleerd om het bos te lezen. Hij verraste de Duitse bestseller¬lijsten met zijn boek Het verborgen leven van bomen, waarin hij de leek inwijdt in de geheimen van het bomenbestaan. Bomen kunnen insecten herkennen, temperatuurschommelingen onthouden, voedingsstoffen delen en met elkaar communiceren, legt hij uit. Peter Wohlleben is geen bomenknuffelaar, integendeel. Hij is boswachter in het dorpje Hümmel in de Eifel en wordt aan het eind van het jaar door de Hümmelaren gewoon afgerekend op het geld dat hij aan de houtoogst heeft verdiend. Maar het is duidelijk dat hij die oogst op een andere manier benadert. ………………….

(Lees verder in de bijlage)

 

Schrappen van plan beter voor de bomen. De ovonde zou kap in de bomenlaan nodig maken.

Ovonde voor kruispunt Maliebaan lijkt van de baan

 

Het plan om van het kruispunt bij de Maliebaan een ovonde te maken lijkt na de commissievergadering van donderdagmiddag van de baan.

Het Utrechts college heeft opdracht gegeven om meer plannen, waaronder het Park Maliebaan, te laten uitwerken.

De ovonde zoals die was bedacht voor het kruispunt kan op weinig goedkeuring rekenen van omwonenden, politici en de Fietsersbond.

Het zou weinig van de huidige verkeersproblemen oplossen, niet veilig genoeg zijn en niet in het straatbeeld passen.

Varianten

Donderdag heeft het Utrechts college besloten om verschillende varianten uit te werken voor het kruispunt. Het verkeerspunt moet verbeterd worden nadat er veel klachten op binnenkwamen op het Meldpunt Verkeerslichten van de gemeente. Gebruikers ervoeren lange wachttijden en ongeloofwaardige verkeersregelingen.

Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA, denkt dat een ovonde de problemen niet oplost. “Deze ovonde is een halfslachtig idee. Het houdt met alle belangen rekening en lost daardoor juist net niks op. Als iedereen zich aan de regels houdt op een ovonde krijg je enorme files.”

“We kregen afgelopen tijd zoveel reacties dat het nodig werd om aan de rem te trekken”, zegt Van Waveren. “Het is goed dat er nu even pas op de plaats wordt gemaakt en er gekeken kan worden naar een zwaardere ingreep.”

Park Maliebaan

Op initiatief van raadslid Thijs Weistra van GroenLinks wordt ook de variant ‘Park Maliebaan’ uitgewerkt door het college van B&W.

Een bewonersinitiatief, van onder andere historicus Maarten van Rossem, dat ervoor pleit om de autobaan op de Maliebaan af te sluiten voor verkeer om er zo een park van wil maken. In dit plan is ook de kruising verleden tijd.

“Het is bijzonder dat de bespreking van dit plan al in zo’n vroeg stadium bij de gemeenteraad komt te liggen”, zegt Weistra. “Een noviteit die ik nog niet eerder heb meegemaakt.” Hoewel Weistra laat weten zich niet met de plannen te willen bemoeien (‘Juist mooi dat bewoners dit aan het opzetten zijn’) juicht hij het initiatief toe.

‘Fantastisch’

“Het plan houdt in dat er een park bij komt in de stad. Dat is fantastisch. Al moet er wel goed rekening worden gehouden met het alternatief voor het verkeer. Maar op voorhand ben ik enthousiast.”

Ook Van Waveren ziet het plan om van de Maliebaan een park te maken op voorhand zitten. “Het kruispunt eruit halen zou betekenen dat het verkeer op andere plekken terecht komt. Waarschijnlijk de singel en de Biltstraat. Ik weet niet of dat gaat werken maar dat moet nu uitgezocht gaan worden.”

Verder

In april kwam het radicale idee Park Maliebaan van Van Rossem en buurtbewoners naar buiten en inmiddels zijn de plannen een stuk verder.

“We zijn met de wijkraad, ondernemersvereniging, politici en buurtbewoners in gesprek geweest en krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties”, zegt initiatiefnemer Mariette Graafland.

“Al zijn er ook zorgen over het verkeer. Bewoners willen wel echt dat de straat autoluw wordt. We willen nu met de gemeente een co-creatie proces ingaan om te kijken wat er allemaal mogelijk is.”

(DUIC.nl, 5 juni 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4272240/ovonde-kruispunt-maliebaan-lijkt-van-baan.html

Alleen op de tekentafel kun je op een stukje van 4½ meter breed twee linden volwassen laten groeien en dat met de wortels voor een flink stuk onder het beton, bomen die elkaar bovendien weinig in de weg zitten. En dat moois in een decor (Reigerstraat naar Nachtegaalstraat) dat visueel minstens het dubbele toont van wat er aan ruimte is en wat mogelijk is.

De tekenaar als leugenaar.

 

Parallel met aspecten van het eerste artikel

Utrecht gaat met paard en wagen 60 jaar terug in de tijd

Sinds enkele tijd is er een opvallend beeld in enkele Utrechtse parken. Een boer met paard en wagen gaat langs parken in de binnenstad om het gras te maaien. Een ecologische keuze van de gemeente: “Mensen helpen maar wat graag mee.”

DUIC vroeg zich af of bovenstaand ritueel met paard en wagen alleen deze dagen plaatsvindt of dat er meer achter zat. De gemeente laat weten dat het een bewuste keuze is geweest en dat dit voortaan altijd zo gedaan zal worden.

Parkbeheerder van de gemeente, Wim Horst, is het brein achter dit project. “We gaan dit de komende jaren doen. Het is een samenwerking met bewoners. Het spreekt de mensen aan. Hier komt geen uitlaatgas bij kijken en het maakt veel minder herrie. Daarnaast helpen mensen graag mee bij het op laden van de wagen.”

De nieuwe grasmaaier komt inmiddels in het Zocherpark, Griftpark en Bloeyendael. “Het lijkt een hele intensieve en daardoor inefficiënte manier van werken”, vertelt Horst. “Maar per saldo maakt het niet uit doordat bewoners en parkbezoekers altijd bereid zijn mee te werken. Dit plan komt ook voort uit ideeën van bewoners, die vroegen hierom.”

Het voordeel van paard en wagen is dat er veel preciezer gewerkt kan worden. “We gaan hiermee 60 jaar terug in de tijd. Maar doordat het steeds drukker wordt in de parken komt dat eigenlijk wel goed uit. Er wordt gemaaid met een kleine handmachine waardoor het park veel minder beschadigt en je kan veel makkelijker bij moeilijke plekken.”

De verschillende paarden worden bereden door boer Dirk van firma Van Zuilen. Hij brengt de bergen gras dagelijks naar de compostbewerking in Amelisweerd. “Dirk maait al 25 jaar jaar lang het gras voor de gemeente. En hij had toevallig paarden en wagens waarmee dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Superleuk toch?”

(DUIC, 8 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/paard-en-wagen-ecologische-vervanger-grasmaaier-utrecht/

Net als evenementenorganisatoren beschadigen de ingehuurde commerciële groenverzorgers in ernstige mate de bomen. Schampen, er tegenaan knallen enz. (Tijd is immers geld.) Wie de halfjaarlijkse vellijsten doorneemt ziet in toenemende mate stambeschadigingen als kapmotief.

 

HDSR – watervergunning voor 2016 voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn – Tolsteegsingel 10 Utrecht (code 1064078)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor voor 2016 voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Tolsteegsingel 10 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 9 juni 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 4609. Gepubliceerd op 9 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-4609.html

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

De praktijk van het integere bestuur

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van reclame, Steenweg 50 te Utrecht, HZ_WABO-16-16777

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen. Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 70345. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-70345.html

Het aanbrengen van reclame

Datum besluit: 06-06-2016

Besluit: Verleend

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 75991. Gepubliceerd op 10 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-75991.html

Dat de mening van burgers de prullenbak ingaat hoeft niet zo opzichtig gedemonstreerd te worden door reacties niet af te wachten.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen en vergroten van een woning, Terentiuslaan 6 te Utrecht, HZ_WABO-16-16765

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 70385. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-70385.html

Datum besluit: 06-06-2016

Besluit: Verleend

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 75995. Gepubliceerd op 10 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-75995.html

Dat de mening van burgers de prullenbak ingaat hoeft niet zo opzichtig gedemonstreerd te worden door reacties niet af te wachten.

Dit gebeurt heel veel keren per jaar.

 

B&W benadeelt burgers in hun rechten

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 73072. Gepubliceerd op 7 juni 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-73072.html

Op 7 juni 2016 wordt bekend gemaakt dat B&W evenementenvergunningen heeft verleend voor evenementen op 28-29 mei en op 4 juni.

Aangenomen mag worden dat B&W een voldoende ontwikkelingsniveau heeft om te kunnen bevroeden dat het niet mogelijk is om (als men dat wil) bezwaar te maken tegen evenementen die voorbij zijn. Het kan dan niet anders dan dat hier sprake is van de opzet burgers hun rechten af te pakken.

Wordt dit weer gedekt door de linkse coalitie van SP, GroenLinks, D’66 en VVD?
Jansen lost schot voor de boeg van FC Utrecht en treft Nieuw Utrecht. Slaat Jansen misschien slinks een tweede vlieg in dezelfde klap: het voetbalveld leegmaken ten behoeve van bouwprojecten?

  1. Wethouder Jansen heeft geen vertrouwen meer in Nieuw Utrecht

Wethouder Paulus Jansen heeft er geen vertrouwen meer in dat het bestuur van voetbalvereniging Nieuw Utrecht de financiële problemen gaat oplossen. In de stad zijn volgens Jansen voldoende verenigingen waar de voetballers van Nieuw Utrecht terecht kunnen.

Al vanaf 2011, bij de oplevering van de nieuwe kantine, zijn er financiële problemen bij Nieuw Utrecht. Keer op keer kon Nieuw Utrecht haar financiële verplichtingen niet nakomen. (deStadUtrecht.nl, 7 juni 2016)

http://destadutrecht.nl/sport/wethouder-jansen-geen-vertrouwen-meer-nieuw-utrecht/

 

  1. Reactie van Nieuw Utrecht

Datum brief: 10 juni 2016

Betreft: Reactie – persbericht op de brief van Paulus Jansen aan de Leden van de Commissie Mens en Samenleving (leden van de Raad)

Kenmerk: 3649610 –

Betreft brief:         06 juni 2016.

Behandeld door: V.C.M. Hulsebosch

Ons kenmerk: SV Nieuw Utrecht inbedden.

Aan het College van B&W, gemeenteraad en politieke partijen en pers.

Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen en een reactie geven op de brief van de wethouder Jansen. De wethouder heeft via de media laten weten ”het is afgelopen met de vereniging SVNU”. Dit naar aanleiding van vragen van diverse politieke partijen. De wethouder is stelselmatig bezig om onze vereniging in een verkeerd daglicht te zetten. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen de manier waarop de wethouder selectief is met zijn berichtgeving. Hij houdt hierbij geen rekening met mogelijk negatieve effecten, de schade hij aanricht en ook niet met de reputatie van de vereniging.
Wij hebben vanaf februari 2016 contact met u als gemeentebestuur en hebben geprobeerd u ervan te overtuigen dat het plan van de wethouder onze vereniging ‘kapot’maakt. We hebben in overleg met de wethouder geprobeerd om de betalingsregeling van 2 jaar naar 4 jaar te verlengen. Tot op heden is het helaas niet gelukt om het besluit van de wethouder te herzien. De werkwijze van de wethouder Jansen is niet nieuw, 2 jaar gelden heeft hij ook geroepen dat we bijna failliet waren, waardoor wij toen meer dan 80 leden zijn kwijtgeraakt. Nu doet hij dit weer zonder daarbij enige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Zoals u wellicht weet is er al sinds de bouwplannen van het clubhuis een verslechterde relatie tussen de gemeente en de vereni­ging. Diverse zaken zijn misgegaan waaronder het faillissement van de aannemer tijdens de bouw, de bouw van diverse woningen die niet gerealiseerd is vanwege de crisis, de hele infrastructuur in het gebied die veel later is gerealiseerd dan gepland en nog steeds niet helemaal klaar is, de eindafrekening die heel anders uitviel dan de tussenrapportage deed verwachten en tenslotte het proces van de btw teruggaaf. Zonder een schuldige aan te wijzen vragen wij hiervoor wel uw aandacht.

Er blijkt weinig tot geen ruimte te zijn voor een gesprek met de wethouder, laat staan dat er afspraken gemaakt kunnen worden. Na zijn bezoek eerder dit jaar, op ons aandringen en via omwegen, heeft de wethouder meerdere malen aangegeven de inzet van de initiatiefnemers zeer te waarderen. De wethouder zegt dit wel, maar die waardering blijkt niet uit zijn handelen en besluiten.. Wij zijn dan ook ontzettend teleurgesteld in de wethouder.

Wethouder Jansen beweert dat zijn doel is de sport te bevorderen. Kan de wethouder aangeven wat hij tot nu toe heeft gedaan voor SVNU (graag details zodat het voor iedereen duidelijk is), welke inspanning/investeringen hij heeft gedaan/gaat doen om het voor ons mogelijk te maken de sport te bevorderen. Tot nu toe hebben wij geen enkele medewerking gehad van de wethouder-
Integendeel, de Gemeente heeft een rechtszaak aangespannen. De rechter heeft uitspraak gedaan over het geschil van de bouwkosten en hierna heeft de gemeente een brief geschreven met dagtekening 22 februari 2016 waarin wordt bepaald dat wij voor 24 februari diverse kosten moeten betalen én dat het totale bedrag binnen 2 jaar terug moet worden betaald met daar bovenop 4% rente. Dit past toch niet bij een Gemeente die het goed heeft voor zijn burgers en bij ons komt het zeker niet over als gelijke monniken gelijke kappen behandeling. Hierin voelen wij ons in de steek gelaten door de Gemeente. Daarnaast zijn wij tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan en de zaak loopt nog.

De manier waarop de gemeente handelt in het geval van SVNU staat in schril kontrast met bijvoorbeeld FC Utrecht, dat meerdere malen overeind is gehouden met miljoenen gemeenschapsgeld. De wethouder heeft kennelijk zijn voorkeuren, is selectief en niet consequent met zijn beleid. De Gemeente hoeft svNU geen geld te geven of te schenken zoals bij FC Utrecht en veel andere amateur­verenigingen het geval is geweest. Het enige wat wij willen en vragen is meer tijd!


Rechtszaak
Tijdens de rechtszaak heeft de rechter geschorst en partijen gevraagd te overleggen om te kijken of er overeenstem­ming kon worden bereikt over de te betalen bedrag van circa €148.000. Het leek erop dat wij een deal konden sluiten totdat de gemeente, op het laatste moment, met aanvullende eisen kwam, namelijk dat de hockeyvereniging gratis gehuisvest moest worden (op dit moment huren zij bij ons een ruimte). Daarnaast moesten wij (SVNU) afstand doen van onze mogelijke rechten van de 2 hockeyvelden deze waren namelijk in 1e instantie bedoeld voor ons als we verder zouden groeien. Uitein­delijk werd door de aanvullende eisen van de Gemeente/wethouder geen overeenstemming bereikt.
Wij hebben daarna nog geprobeerd om via VSU (Jan Boesenkool, voorzitter) met de gemeente te overleggen en tot overeenstemming te komen, maar daar wilde de gemeente niets van weten. VSU heeft ondertussen aangegeven niets meer te kunnen doen, omdat de wethouder hun advies ook naast zich neerlegt.

De wethouder geeft aan dat er van het niet betwiste deel nog 2 termijnen openstaan. Dit onjuiste informatie. Het totaal bedrag wat nog open staat is € 4.906,96, terwijl het één termijnbedrag ruim €7.500 was. Hoe kan dit?.

Er is voorafgaande aan de rechtszaak geen betalingsregeling afgesproken tussen de Gemeente en onze vereniging.


Onze financiële situatie
Wij zijn in het jaar 2012 verhuisd en zoals uw ambtelijk projectleiders ook wisten hadden we toen geen buffer, geen tijd en ruimte om reserves op te bouwen en geen inboedel (daar de oude locatie in Terwijde) zo verpauperd was door achterstallig onderhoud van de gemeente). Het oude pand was smerig en zelfs gevaarlijk voor de gezondheid van de leden; foute boel waar we jaren lang gedwongen moesten wachten voor de nieuwbouw. De laatste jaren werd er niet of nauwelijks gebruikt gemaakt van douches omdat deze ontzettend smerig was. Onze bezoekers gingen na de wedstrijd er snel vandoor zonder een hapje of een drankje te doen, het kwam erop neer dat wij niet of nauwelijks kantine inkomsten hadden.


Ontstaan van tekorten (circa €148.000).
De gemeente is en was zelf de opdrachtgever voor de nieuwbouwlocatie. Wij hebben destijds aangegeven niet akkoord te gaan met de aanbesteding, daar er onvoldoende zekerheid/garanties waren (aannemersbedrijf kon geen borg storten) voor het geval van faillissement. De gemeente heeft doorgezet en onze waarschuwing in de wind geslagen. De aannemer ging failliet. Financiële tussenrapportages gaven echter een positief beeld en we kregen in januari 2012 te horen van de heer Richard Smits (Projectleider/opdrachtgever) namens de Gemeente, dat er geld over zou blijven door meevallers in de bouwkosten. De bank zou het bedrag aan ons vrijgeven zodat wij de mogelijkheid hadden om de locatie in te richten en inventaris aan te schaffen. De eindafrekening volgde in mei 2012 en gaf een heel ander beeld. Geschrokken en verbaasd hebben diverse keren overleg gehad met de betreffende ambtenaren. Wij waren niet eens met de afrekening en de gemeente hield voet bij stuk. Echter tot een oplossing kwam het helaas niet.

BSO Nokikk heeft een kleine 2 jaar de ruimte gehuurd bij SVNU. De huuropbrengst ging toen direct naar de bank, hypotheekaf­los­sing, totdat zij helaas failliet gingen en wel om de volgende redenen: de gemeente heeft niet de geplande nieuwbouw van meer dan 2000 woningen kunnen realiseren. Zelfs tot op heden anno juni 2016 is dit nog steeds niet het geval. Op 14 april 2016 heeft de wethouder, tijdens zijn bezoek aan ons gezegd, dat er pas medio 2017 zou worden gestart met de eerste woningen. Daarbij komt dat de gemeente ons destijds heeft gesteund en aangemoedigd om de BSO te huisvesten in ons pand. Hiervoor is zelfs Ilze Eikmans ingehuurd om onderzoek te doen. Dit advies hebben wij dan ook opgevolgd omdat er een grote vraag was naar de BSO, waaraan de gemeente graag wilde voldoen. Wij hebben daarop een BSO kinderopvang gerealiseerd en speciaal ingericht in delen met een speciale ondervloer, WC en nooduitgangen, maar helaas voor niets.


Na nieuwbouw
Al deze jaren hebben we het moeilijk gehad; veel problemen met de bereikbaarheid, geen fatsoenlijke wegen, geen busbaan, geen fietspaden, geen lantaarnpalen, weinig parkeerplekken, kortom een onaantrekkelijke en onveilige situatie waar ouders hun kinderen liever niet alleen naartoe lieten gaan. Zelfs nu is de bereikbaarheid per fiets nog steeds een probleem. De gemeente heeft veel laten liggen en veel toezeggingen/beloftes niet nagekomen.

In de zomer van 2014 heeft de wethouder de raadscommissie geïnformeerd over de ontstane situatie, waarbij hij ook uitlatingen heeft gedaan over een dreigend faillissement. Ook toen heeft hij de pers opgezocht. Deze informatie was pertinent onjuist. Dit ging ook toen over het geschil van de kosten van de verbouwing. Er zijn toen wel gesprekken gevoerd en om verdere kosten laag te houden hebben wij een voorstel gedaan om een arbitragecommissie te vormen uit 3 personen waaronder de voorzitter VSU. Dat bracht geen oplossing. De gemeente wilde dit niet en heeft ons doorverwezen naar NAI (Nationale Arbitrage Instituut). Na ons contact met NAI kwamen we erachter dat dit een erg dure procedure zouden worden (circa €30.000 – €40.000). Wij durfden dit niet aan vanwege geen ruimte financieel. De gemeente heeft het daarbij laten zitten en later dus de rechtszaak aangespannen..


Het financieel risico
zoals dat wordt voorgesteld is niet waar; We hadden een bedrag van €145.000 van de belastingsdienst tegoed, BTW teruggave, deze hebben we niet allemaal kunnen krijgen, we zijn 3 jaar kwijt (dit i.v.m. wetswijziging), hebben nu nog een bedrag van €105.000 tegoed van de belas­tingdienst, alleen krijgen wij deze niet in een keer. We hebben de gemeente gevraagd om dit bedrag rechtstreeks te incasseren bij de belastingdienst. Dan blijft er nog een bedrag van ongeveer €40.000 over en dit bedrag kunnen wij dan binnen 1 jaar terugbeta­len. Daarbij komt dat wij al 2 termijnen van € 6.450, 00 hebben betaald.


Brede wijk vereniging;
Dit zijn wij voornemens om te worden daar er vanaf 2017 in totaal meer dan 1000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden, onze plannen en voorbereidingen zijn ook daarop gericht.

De Wethouder heeft het over een groeiende vraag, wat bedoelt de wethouder precies? Op de hockey?

Wij hebben voor het volgende seizoen een enorme groei gezien, geen 6 maar 12 jeugdteams. Hier zijn we uiteraard erg blij mee! 12 Jeugdteams bestaande uit; F1- F2 – E1- E2 – E3 (meiden team)- D1 – D2 – C1- B1 – 1 Damesteam en 2 G -Teams. Voor de zondag hebben we 6 teams.


Tot slot:
Daar er voldoende financieel ruimte en zekerheden zijn hebben wij het gevoel dat de wethouder geen intentie heeft ons te willen helpen.


We doen hierbij de wethouder een vernieuwde voorstel :

We hebben nog een bedrag van €105.000 belastingteruggave tegoed die we in 7 jaar terugkrijgen. Gemiddeld is dit €15.000 per jaar. Dit bedrag kunnen we aan de Gemeente verpanden. We vragen de gemeente nogmaals dit bedrag zelf rechtstreeks te incasseren. Als men hiermee akkoord kan gaan dan blijft er nog een bedrag van ongeveer €40.000 over en dit bedrag kunnen en willen wij dan ook binnen 1 jaar terugbetalen. In feite is er dus een tekort van €40.000 en niet van €150.000. De belastingdienst heeft ons verteld dat als de gemeente meewerkt dat het dan direct geregeld zou kunnen worden. De wethouder is met ons voorstel niet akkoord gegaan, wij verzoeken het college en de raad om dat wél te doen.

Wij zijn van mening dat er meer dan voldoende mogelijkheden zijn om uit deze impasse te komen. Daarvoor hebben we de hulp en medewerking van de gemeente nodig. Wij, het bestuur, hebben nog alle hoop op een positieve uitkomst zodat SVNU weer energie kan steken in het versterken van de sport en daarmee ook extra bijdrage kan leveren voor verbinding, samenhang en bevorderen van sociale cohesie in onze stad!

Voor meer info of contact: Mesut Cavusoglu (bestuurslid – Technisch coördinator), tel: 06.29 508 758 of per mail: mcavusoglu91@gmail.com

In afwachting van uw positieve berichtgeving, verblijven wij.

Hoogachtend,

SVNU Bestuur

Is die nog niet weg?

Open brief: Wolfsen moet man en paard noemen of beschuldiging intrekken

In een ingezonden brief heeft Bernard Tomlow stevige kritiek geuit op een uitspraak van oud-burgemeester Aleid Wolfsen in het boek van Jeroen Wielaert, Utrecht en de Tour. In het boek zijn verhalen over de Tour gebundeld en is in het stuk van Wolfsen te lezen dat de Rabobank een antilobby zou hebben gevoerd tegen de Tour de France. Onzin, vindt Tomlow. Lees hieronder zijn brief.

“Door persoonlijke financiële bemoeienis van de Rabo kon in 2015 de gezellige, informatieve, creatieve Utrecht over Utrecht-dag (dit jaar voor de tiende keer op zondag 26 juni in Louis Hartlooper Complex) doorgaan. Een van de vele projecten die Rabo jaarlijks in Utrecht sponsort.

Donderdag kwamen we in restaurant Le Canard Jeroen Wielaert en kornuiten tegen die uitbundig het nieuwe boek Utrecht en de Tour vierden. Al snel kwam het gesprek op de bijdrage van de oud-burgemeester Aleid Wolfsen. Hij schreef: “Rabobank heeft ook korte tijd geantilobbyd. Ze benaderden andere bedrijven om zich ook terug te trekken. Dat heeft ons een stuk teruggeworpen.”

“Het is niet de eerste keer dat Wolfsen de belangen van de stad ernstig schaadt.”

Mijn disgenoot van de Rabo was onaangenaam verrast. Hij kende het dossier. Rabo vond het juist uiterst pijnlijk voor Utrecht, dat Rabo vanwege de dopingaffaire moest afhaken. Er was in het begin een miljoen bijdrage genoemd. Dat kon begrijpelijkerwijs niet meer rechtstreeks. Dat miljoen kwam alsnog via een andere oplossing bij Utrecht. Wolfsen spuugt op de hand, die geeft. Wat bezielt hem om de Rabo, die juist in Utrecht een enorme sponsor en meedenker is zo in een kwaad daglicht te stellen. Rabo ontkent uitdrukkelijk. Of Wolfsen noemt man en paard of hij trekt zijn beschuldiging in. Het is niet de eerste keer dat Wolfsen de belangen van de stad ernstig schaadt.”

Bernard Tomlow, inwoner Utrecht. (DUIC.nl, 4 juni 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/open-brief/

“Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraa”

Het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk moet over veertien jaar volledig energieneutraal draaien. Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Dat schrijft minister Schultz in een brief aan de Kamer.

De weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking. Zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales en gemaaid bermgras wordt omgezet in groen gas. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van asfalt dat zorgt voor minder brandstofverbruik en op innovaties zoals een weg die de energie levert aan het verkeer dat er over heen rijdt. (…………)

Ook traject van de A6 bij Almere dat tussen 2017 en 2020 wordt verbreed, wordt energieneutraal. In de buurt van het wegtraject worden zonnepalen geplaatst die net zo veel energie leveren als nodig is voor de verlichting en het verkeersmanagementsysteem op de weg. (Verkeersnet.nl, 5 juni 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19291/nederlandse-infrastructuur-in-2030-energieneutraal/

Tegelijk wil de Rotterdamse haven de grootste dieselhub van Europa worden. Beleidscoördinatie heet dat.

http://fd.nl/ondernemen/1154818/rotterdamse-haven-wil-grootste-dieselhub-europa-worden

Verstoring op overheid.nl. Misschien heb je iets gemist.

Geachte meneer, mevrouw,

U ontvangt deze e-mail omdat u een abonnement heeft op de e-mail attenderingsservice Berichten over uw buurt. Deze attenderingsservice komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Door een verstoring binnen de attenderingsdienst (op 26 mei 2016) heeft u mogelijk geen volledige e-mailattendering ontvangen. Hierdoor heeft u mogelijk berichten die voor u relevant zijn gemist. U kunt deze berichten vinden via:

https://zoek.overheid.nl/zoekresultaat/berichten_over_uw_buurt/1/10/fields[van][0]=2016-5-23&fields[tot][0]=2016-5-27&sortBy=temporal_start,descending&query[keyword][op]==&query[keyword][val][0]=

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter vragen hebben dan kunt u ons bereiken via overuwbuurt@koop.overheid.nl

Met vriendelijke groet,

Servicedesk KOOP

Omdat velen niet met overheid,nl uit de voeten kunnen, hier een link naar de 106 Utrecht-publicaties van de desbetreffende week: https://zoek.overheid.nl/zoekresultaat/berichten_over_uw_buurt/1/10/sru[enrichedgemeente]=Utrecht&fields[zoekterm][0]=utrecht&fields[van][0]=2016-5-23&fields[tot][0]=2016-5-27&sortBy=temporal_start,descending&query[keyword][op]==&query[keyword][val][0]=

Aangevraagde evenementenvergunningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 73072. Gepubliceerd op 7 juni 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-73072.html

Pijltjes gooien en baarlijke nonsens

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsing , Anthoniedijk 37, 37A, 37B te Utrecht, HZ_HUIS-16-12675

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 53159. Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53159.html

Op bovenstaand raar verhaal is ook nog een besluit genomen, namelijk:

Verleende huisvestingsverordening aanvragen, Anthoniedijk 37, 37A, 37B te Utrecht, HZ_HUIS-16-12675

(Gemeenteblad, jaargang 2016 Nr. 72421. Gepubliceerd op 6 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-72421.html

Het gaat in de omschrijving van de aanvraag om 5 verschillende handelingen waaruit gekozen kan worden. Aanvrager moet echter stellig zijn in zijn aanvraag.

Moet de gemeente nu pijltjes gooien om te bepalen welke vergunning het wordt?

Op deze manier worden de rechten van derden geschonden omdat niet duidelijk is waar op gekoerst wordt.

Kijken we naar de vergunning: “een verleende verordening aanvragen”??? Wat een onzin. Het vaststellen van een verordening is de bevoegdheid van de raad. Verordeningen kunnen niet worden aangevraagd zoals een zak friet. En dan zou het ook nog eens gaan om een al verleende verordening. Verordeningen worden niet verleend maar vastgesteld.

Hebben we hier te maken met wat bijzondere ambtenaren, één onvoldoende geschoolde die zijn werk niet begrijpt en een ander die niet controleert?

“Aankoop sekspanden Hardebollenstraat juridisch in orde”

De gemeente Utrecht handelt niet onrechtmatig met het aankopen van de prostitutiepanden in de Hardenbollenstraat. Dat is de conclusie van de second opinion die juridisch kantoor Loyens & Loeff voor de gemeenteraad uitvoerde.

(RTV Utrecht, 7 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1484038/aankoop-sekspanden-hardebollenstraat-juridisch-in-orde.html

Een heleboel zaken zijn daarmee nog niet opgelost. Het wordt na jaren talmen wel eens tijd voor de oplossing daarvan.

Bibliotheek Utrecht mag werknemers niet voor vrijwilligers vervangen

De Bibliotheek Utrecht mag het werk dat door bibliotheekmedewerkers wordt gedaan niet laten uitvoeren door vrijwilligers. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een zaak die was begonnen door de FNV. Volgens de rechter overtreedt de bibliotheek de cao.

De bibliotheek is aan het reorganiseren. De kantonrechter heeft bepaald dat cao de reorganisatie an sich niet in de weg staat. Functies kunnen vervallen en de formatie kan worden ingekrompen. Ook de inzet van (meer) vrijwilligers is niet verboden.

In de cao is echter (onder meer) bepaald dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste van de betaalde formatie van de professionele organisatie mag gaan. Volgens de kantonrechteris dat in de huidige reorganisatieplannen wel het geval. De kantonrechter zag ook geen aanknopingspunten voor een ruimere uitleg van de cao-tekst.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de bibliotheek de cao moet naleven. Als dat niet gebeurt kunnen dwangsommen van maximaal 75.000 euro worden opgelegd. (Blikopnieuws.nl, 9 juni 2016)

http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/242050/bibliotheek-utrecht-mag-werknemers-niet-voor-vrijwilligers-vervangen.html

 

FNV voorkomt gedwongen ontslagen Bibliotheek Utrecht door gewonnen kort geding

FNV heeft het kort geding tegen de Bibliotheek Utrecht gewonnen. FNV spande dit aan vanwege de geplande bezuinigingen door de reorganisatie van de bibliotheek. Daardoor zijn de banen van 15 medewerkers gered. En voor nog 15 andere medewerkers stopt de onzekerheid of zij na de reorganisatie nog terecht kunnen in hun oude baan.

De bibliotheek had de functies in de eerste instantie flink aangepast zodat het voor de huidige medewerkers moeilijk was aan de nieuwe functie-eisen te voldoen. De rechter stak ook een stokje voor de wens van de bibliotheek om in de toekomst – nu betaald – werk te willen laten doen door vrijwilligers. Hiermee is verdringing van banen voorkomen.

FNV-bestuurder Hanan Yagoubi is blij met de uitspraak: ‘Gelukkig is de rechter het met ons eens dat de vernieuwingsslag van de bibliotheek ook met de huidige medewerkers kan worden gerealiseerd. Nu willen wij snel weer met de directie van de Bibliotheek Utrecht om tafel om verder te praten over de invulling van de reorganisatie.’

Geen inzicht financiële situatie

De FNV probeerde al sinds november 2015 goede afspraken te maken met de directie van Bibliotheek Utrecht over de reorganisatie. Maar de houding van de directie en het weigeren van inzage in stukken over de financiële situatie, maakte het lastig. Ook was er binnen de gemeentepolitiek veel onduidelijkheid of het nu wel of niet om een bezuiniging ging. Het subsidiebudget was namelijk verhoogd ten opzichte van de huidige budgetten.

Yagoubi: ‘De gang naar de rechter is niet onze gewenste route, maar was door de houding van de directie onvermijdelijk. Onze leden maakten zich niet alleen zorgen om hun baan, maar zien ook de kaalslag in de kwaliteit en dienstverlening van de bibliotheek. Met deze winst zijn wij positief dat we samen met onze leden het tij hebben gekeerd.’

(FNV.nl, 8 juni 2016)

https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/juni/FNV-voorkomt-gedwongen-ontslagen-Bibliotheek-Utrecht-door-gewonnen-kort-geding/

Personeel driegt de dupe te worden van managerskolder in de gemeentelijke organisatie en in de bibliotheek: relatief goedkope, geschikte huisvesting verruilen voor prestige huisvesting waarin het doel (volksverheffing) helemaal achter de Italiaanse koffies op de achtergrond raakt.

Kennisgeving Ontwerpbesluiten A27 Houten – Hooipolder, ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 mei 2016 het Ontwerp-Tracébesluit en het Ontwerp-Saneringsplan getekend.

Achtergrondinformatie

De doorstroming van het verkeer op de A27 tussen de aansluiting Houten en het knooppunt Hooipolder vormt een probleem. De weg kan op een groot aantal plaatsen het huidige verkeersaanbod niet goed verwerken. Zo stonden er de afgelopen jaren bijna dagelijks files op delen van het traject A27 Houten – Hooipolder. Door de verdere toename van het verkeer op de A27 in de komende jaren nemen de verkeersproblemen op de A27 verder toe. Deze groei wordt onder andere veroorzaakt door de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de omgeving van de A27. Maatregelen aan de A27 zijn nodig om de doorstroming te verbeteren en het aantal files te verminderen. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren moet door de minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken, een Tracébesluit worden genomen. In het Ontwerp-Tracébesluit staan de voorstellen voor de wijzigingen aan de A27 tussen de aansluiting Houten en het knooppunt Hooipolder gedetailleerd beschreven. Separaat van het Ontwerp-Tracébesluit, maar wel tegelijkertijd, wordt een Ontwerp-Saneringsplan vastgesteld. Dit Ontwerp-Saneringsplan heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het Ontwerp-Tracébesluit kan plaatsvinden.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het Ontwerp-Tracébesluit, het Ontwerp-Saneringsplan en de overige relevante stukken van 10 juni tot en met 21 juli 2016 tijdens kantooruren inzien op de volgende locaties:

(…………………..)

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan van 10 juni tot en met 21 juli 2016 een zienswijze kenbaar maken over het Ontwerp-Tracébesluit en/of het Ontwerp-Saneringsplan.

(…………………..)

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 28885. Gepubliceerd op 9 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-28885.html

Anti-discriminatie partij

Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid in behandeling op grond van ras, etniciteit, geloof, sekse, leeftijd. In Nederland is dat heel normaal. Het is zo normaal dat er alleen iets van wordt gezegd als het hele manifeste vormen aanneemt. Zoals in het geval van de aanhouding van Typhoon of, dichter bij huis, in het geval van makelaar Lauteslager.

Bij discriminatie wordt vaak gedacht aan werkgevers die weigeren personeel aan te nemen uit een gediscrimineerde groep. Wat men zich onvoldoende realiseert is dat de overheid niet veel beter is dan zulke werkgevers en net zo goed discrimineert. Helaas, want het is in de eerste plaats de overheid die tegen discriminatie moet optreden en het goede voorbeeld moet geven.

Utrecht heeft jarenlang een energiek beleid gevoerd om buurten kapot te maken waar voornamelijk allochtonen wonen. Dat gebeurde samen met Mitros, Portaal en BO-EX door sociale huurwoningen te slopen die door allochtonen bewoond werden en die door dure huurwoningen en koopwoningen te vervangen. Voor allochtonen kwam dat neer op beleid van gedwongen spreiding en het uit elkaar trekken van sociale structuren.

Kennelijk geldt het recht om te wonen voor iedereen behalve voor allochtonen. Als dat geen discriminatie is! Het idee achter dat gedwongen spreidingsbeleid was dat concentraties van allochtonen tot criminaliteit leiden en er aan in de weg staan dat zij goed ingeburgerde Hollanders worden. Dat beleid, gedwongen spreiding door slopen van sociale huurwoningen had overigens ook de instemming van GroenLinks en de PvdA.

Teveel Turkse en Marokkaanse horeca en winkels op een kluitje, daar hebben de gemeente en de Utrechtse politiek ook iets tegen. De Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acaciastraat wordt in het Brancheplan aangeduid als “etnische specialiteitenstraat”. Daar streeft de gemeente volgens het ontwerp bestemmingsplan ontwinkeling na. De omzet kan volgens de gemeente beter ten goede komen aan nieuwbouw voor grootwinkelbedrijven op de kop van de Amsterdamsestraatweg en de Plantage.

De openingstijden van de Turkse en Marokkaanse horeca in de “etnische specialiteitenstraat” zijn door de burgemeester beperkt. Kennelijk vormt de Turkse en Marokkaanse horeca daar, waar géén of nauwelijks alcohol ingenomen kan worden (!), een groter overlast probleem dan de horeca in de binnenstad waar men zich 24 uur per etmaal klem kan zuipen. Uit cijfers blijkt de overlast door Turkse en Marokkaanse horeca allerminst, maar feiten spelen bij discriminatie zelden een rol. GroenLinks steunt de burgemeester.

Een aantal jaren terug werd aan een Marokkaans theehuis preventief (dus nog voordat het geopend was) een sluitingsuur opgelegd: om 23.00 uur dicht. De horeca mag in Utrecht overal het hele etmaal open. De reden was dat zich bij de ingang allochtone mannen zouden kunnen ophouden, wat op passanten “intimiderend” kon werken. Ook toen was er geen enkele partij die daar zijn afkeuring over uitsprak. Ook GroenLinks en de PvdA niet.

Kortom, in Utrecht is het hoog tijd voor een anti-discriminatie partij want de gevestigde partijen laten het er lelijk bij zitten.

(Nieuws030.nl, 8 juni 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-anti-discriminatie-partij/

Meer jonge gezinnen verlaten Utrecht

Meer jonge gezinnen hebben de afgelopen twee jaar de stad Utrecht verruild voor een kleinere gemeente dan in de jaren daarvoor. Ook steeds meer alleenstaanden tussen de 20 en 30 jaar gaan de stad uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste gezinnen die verhuizen hebben kinderen die nog niet naar school gaan. Zodra hun kroost de basisschoolleeftijd bereikt, wordt het lastiger om de stad te verlaten. Toch gaan ook die gezinnen vaker naar een dorp in de buurt, aldus het CBS. De meesten blijven in de provincie, maar twee op de vijf zoekt zijn heil verder weg.

Het gaat vooral om hoogopgeleide gezinnen die de stad verruilen voor een kleinere gemeente, zegt het CBS. Gezinnen met een laag inkomen verhuizen minder vaak uit de stad.

Hoewel veel gezinnen Utrecht verlaten, komen er wel meer bij. Door het grote aantal twintigers en dertigers in Utrecht worden namelijk relatief meer baby’s geboren.

De trend van gezinnen die de stad verlaten, is niet alleen in Utrecht te zien. Ook de andere drie grote steden zien veel jonge ouders vertrekken. Dat is vooral goed te zien in de hoofdstad. In Amsterdam steeg het percentage van 6 procent in 2012 tot 10 vorig jaar.

(RTVUtrecht.nl, 9 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1484100/meer-jonge-gezinnen-verlaten-utrecht.html
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Agenda Commissie Mens en Samenleving – 23 juni 2016

o.a.

7.1 Raadsbrief Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

De leden van de commissie Stad en Ruimte en wethouder Geldof worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer de Vries namens de fracties van GroenLinks, D66, VVD, SP, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht, mevrouw Bouazani, PvdA en mevrouw Metaal en de heer Brussaard, CDA. Voor motivering, zie bijlage.

7.2 Raadsbrief Procesbeschrijving culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

De raadsbrief Procesbeschrijving culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum wordt in samenhang besproken met Raadsbrief Culturele voorzineingen Leidsche Rijn, punt 7.1.

8 Commissiebrief Bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociaal domein: stand van zaken

Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de her Post, PvdA. Uit de Raadsinformatiebijeenkomst bleek dat een aantal cliëntenraden op dit moment, mede door de beoogde bezuiniging, op omvallen staat, waardoor de inbreng van verschillende groepen verloren dreigt te gaan. Daarnaast geven de raden aan dat de gemeente zeer stuurt op efficiency maar niet op visie, en dat gemeenschappelijke kaders, andere dan de financiële, ontbreken. De partijen willen daarover in debat met de wethouder.

9 Commissiebrief Handhavingsprogrammas 2016

Wethouder Jansen wordt ook uitgenodigd voor dit agendapunt. Geagendeerd door mevrouw Freytag, Student & Starter Motivering: De fractie van Student & Starter gaat graag met het college en de andere fracties in discussie over het Handhavingsprogramma voor 2016. Student & Starter wil voornamelijk kijken naar de inzet van handhaving op de naleving van de Horecaverordening 2015 en de Drank- en Horecawet (DHW), omdat de fractie haar twijfels heeft bij de effectiviteit hiervan. Daarnaast heeft de fractie van Student & Starter naar aanleiding van de nieuwe regels omtrent splitsen en omzetten en de ambitie van de gemeente om huisjesmelkers tegen te gaan de vraag of de handhaving hierop te realiseren valt binnen de huidige (nagenoeg gelijk gebleven) inzet.

11 Zienswijze conceptbegroting BghU 2017-2020

Conform de artikelen 43 en 44 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU biedt het dagelijks bestuur van de GGDrU deelnemende partijen jaarlijks een ontwerpbegroting aan met daarin de inhoudelijke en beleidsmatige uitgangspunten voor het betreffende jaar, in dit geval 2017. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

13 Commissiebrief Derde voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen

Geagendeerd door mevrouw Haage, PvdA en de heer van Corler, GroenLinks. Voor motivering agendering zie bijlage.

15.1 Commissiebrief Jaarverslag Dierenwelzijn 2015

Geagendeerd door mevrouw van Esch, Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de passage “In 2015 zijn stappen gezet ten behoeve van een gebiedsgerichte ontheffing Flora- en faunawet”, terwijl er eerder sprake was van een Green Deal die juist beter zou zijn voor gebouw bewonende dieren. Graag gaat de fractie hierover met de wethouder in gesprek. Daarnaast maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de afname van een aantal vogelsoorten in Utrecht en het aantal aanrijdingen met dieren in met name Kanaleneiland. De fractie wil met de wethouder in gesprek over een betere bescherming van wilde dieren in onze stad. De fractie vindt dat het college hierover tot nu toe nog niet concreet genoeg geweest is.

15.2 Beantwoording technische vragen PvdD over jaarverslag Dierenwelzijn

De Beantwoording technische vragen PvdD over jaarverslag Dierenwelzijn wordt in samenhang besproken met agendapunt 15.1

16 Commissiebrief Concept nota tarievenbeleid sportaccommodaties

Geagendeerd door de heer de Vries, GroenLinks. De motivering van de heer de Vries volgt. De motivering heeft met name betrekking op het budgetrecht van de gemeenteraad.

18 Concept zienswijze begrotingen 2016-1 en 2017 GGDrU

Het bestuur van de BghU heeft de concept kadernota en ontwerp meerjarenbegroting 2017-2020 vastgesteld. De raad is, conform wettelijk voorschrift, in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De meerjarenbegroting van de BghU past binnen het begrotingskader van de gemeente Utrecht. De BghU stelt een extra efficiencytaakstelling voor, waardoor de bijdrage van de gemeente Utrecht kan verminderen. De gehanteerde loon- en prijsontwikkelingen passen binnen de uitgangspunten die de gemeente Utrecht hanteert. Hierom stelt het college voor om geen zienswijze op de meerjarenbegroting in te dienen en de BghU hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

19 Commissiebrief Derde Voortgangsrapportage transitie Zorg voor Jeugd

Geagendeerd door mevrouw Dibi, PvdA en de heer van Corler, GroenLinks: De motiveringstekst is toegevoegd als bijlage.

20.1 Commissiebrief Pilot levensgebeurtenissen

Geagendeerd door mevrouw Metaal, CDA, mevrouw Tielen, VVD en mevrouw van Gemert, SP. Motivering CDA: De fractie van het CDA wil graag met de wethouder en de andere partijen in debat over of deze opzet van de pilot voldoende inzicht gaat verschaffen over de werking van het Life Event Budget, en of dat op deze manier goed wordt ingericht. Ook wil het CDA graag met de andere partijen in debat over of het grip-budget past binnen wat we afgesproken hebben met het nieuwe armoedebeleid te bereiken. Motivering VVD: De fractie van de VVD is positief over het omvormen van structurele financiële ondersteuning voor potentiele armen naar incidentele ondersteuning op basis van noodzaak en behoefte. De inzet op levensgebeurtenissen ziet de VVD dan ook positief in. Dat maakt dat de VVD zorgen heeft over de effectiviteit en doorvertaalbaarheid van de nu beoogde pilot. Het beschikbare budget voor deze pilot is wat de VVD betreft ruim, maar de opzet van het onderzoek is te smal. De VVD wil bespreken met de wethouder en de andere fracties waar de ruimte zit voor meer types life events en op welke manier ook kwantitatief meer informatie en inzicht opgehaald kan worden uit deze pilot. Zodat de raad goedbeslagen en breed geïnformeerd kan evalueren in het najaar. Motivering SP: De SP maakt zich zorgen over de pilot levensgebeurtenissen. Met name de keuze voor de levensgebeurtenissen en het ontbreken van criteria om de succesvolheid van de pilot te meten baren de SP zorgen. Daarover wil ze met de wethouder in gesprek.

20.2 Onderzoeksvoorstel Evaluatie pilot levensgebeurtenissen

De punt wordt in samenhang besproken met commissiebrief Pilot levensgebeurtenissen, agendapunt 20.1

21 Commissiebrief Afbouwregeling Woonlastenfonds          

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: De PvdA constateert dat het college bij zijn uitwerking van de afschaffing van het woonlastenfonds stuit op de nadelige effecten voor mensen die de PvdA al had voorspeld: mensen komen erdoor in de financiële problemen en er zijn te weinig betaalbare woningen beschikbaar. De PvdA wil van het college weten hoe het de problemen gaat oplossen en of het niet verstandig is een pas op de plaats te maken bij het afschaffen van het woonlastenfonds. Ook wil de PvdA weten hoe de communicatie met de betrokken mensen plaats vindt.

22.1 Commissiebrief Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: Tijdens de commissievergadering gaat de PvdA graag in debat over de wat de PvdA betreft zorgwekkende uitkomsten van de audit, o.a. op het punt van het ontbreken van gegevens en het beperkte bereik van schuldhulpverlening onder de doelgroep. Tevens vraagt de PvdA zich af in hoeverre de beoogde uitwerking van amendement 2015/62 een antwoord biedt op de toenemende ernstige schuldenproblemen in de stad, mede gelet op het incidentele karakter van het beschikbare budget.

22.2 Commissiebrief Auditrapport Geen schuld meer.

Deze brief wordt in samenhang besproken met commissiebrief Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening, agendapunt 22.1

23 Commissiebrief Handhavingsprogramma’s 2016: handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang

Geagendeerd door mevrouw Bas namens de fracties van D66, PvdA en GroenLinks Motivering: In de gesprekken met de aanbieders van kinderopvang hebben genoemde fracties vernomen dat de beleidsoverwegingen van het handhavingsmodel in de praktijk lokaal niet worden toegepast, nut en noodzaak van de strikte(re) Utrechtse uitwerking van het boetebeleid niet stroken met de beleidsoverwegingen en willekeur in de hand werken. Bovendien, zo hebben genoemde fracties begrepen, zou het voor aanbieders onduidelijk zijn wat precies wel en niet mag. De fracties zouden graag een nadere toelichting over de lokale doorvertaling van het inspectiekader in het handhavingsprogramma. (Voor alle stukken handhavingsprogramma’s 2016, zie agendapunt 9.)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=91846c5d-eaab-4734-850b-163b334a947f&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

8-6-2016           Beantwoording schriftelijke raadsvragen jaarstukken 2015 voorjaarsnota 2016 en bijbehorende raadsvoorstellen 2016

8-6-2016           Uitgifte overeenkomst WTC

8-6-2016           Procesbeschrijving culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

10-6-2016         Brief commissieadvies en Nota Beleidsinzet Cultuurnota 2017-2020

10-6-2016         Aanpak wachtlijsten opvang en beschermd wonen

8-6-2016           Evaluatie noodopvang Kanaleneiland

8-6-2016           Brief Stand van zaken pilots buurtbudgetten

7-6-2016           Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2016

7-6-2016           Voortgang programma Publieksdienstverlening 2016

6-6-2016           SV Nieuw Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

10-6-2016         Toelichtende commissiebrief bij raadsvoorstel DOMunder

10-6-2016         Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9-6-2016           Informatie busverhuizing per 2 juli 2016

8-6-2016           Commissiebrief Actieplan De Gebruiker Centraal 2016-2020

7-6-2016           Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

7-6-2016           Motie 39

6-6-2016           Reactie Peilnota Ruimtelijk-economische koers U10

6-6-2016           Duurzaamheidsverslag 2015

6-6-2016           Herinrichting Oudkerkhof

6-6-2016           Pilot openbare ruimte centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=