Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 maart 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER STADSVERWARMING

o     Ambtenaren wisten van problemen stadsverwarming

o     Alternatief voor een stadsverwarmingsleiding door het Cremerpark

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

–    Amsterdam zet flink in op zonne-energie

–    De motor van internet loopt in het rood

–    Utrecht eerste Nederlandse stad met regenboog-verkeerslichten

–    Regenboogverkeerslicht ‘omdat het kan’

–    B en W: Ook wonen in Utrechtse Cartesiusdriehoek

–    SP heeft vragen over Woningnet

–    Gemeenteraad eist unaniem grotere rol huurders van SP-wethouder Jansen

–    “Utrecht had prostitutieramen veel eerder kunnen sluiten”

–    Hergebruik overheidsinformatie nog niet ingeburgerd

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

–    Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2016 gemeente Utrecht

–    Reclame op rotondes. Uit de agenda van de Vergadering Commissie Welstand & Monumenten

–    Plan voor vergroten wandelgebied binnenstad Utrecht

–    Eén op de tien Utrechters beheerst Nederlands onvoldoende

–    Grondig saneren Nedereindse Plas onbetaalbaar

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 17 maart 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 24 maart 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER STADSVERWARMING

 

Ambtenaren wisten van problemen stadsverwarming

Utrechtse ambtenaren wisten al een jaar dat stadsverwarming veel minder milieuvriendelijk is dan gedacht. Mogelijk voldoen duizenden woningen in Leidsche Rijn nu niet meer aan het bouwbesluit. Een ernstige zaak, zeiden geschokte raadsleden donderdag na een raadsinformatiebijeenkomst.

Stadswarmte wordt al tientallen jaren gebruikt. Vroeger was het restwarmte bij de opwekking van elektriciteit in de centrale op Lage Weide. Vorige maand bleek dat Eneco tegenwoordig elektriciteit elders opkoopt en de ketels in Utrecht alleen gebruikt voor het opwekken van warmte. Daardoor zijn zo’n 50.000 huizen in Utrecht en Nieuwegein veel minder milieuvriendelijker dan werd aangenomen.

“Waar ik met name van geschrokken ben is dat de informatie over stadsverwarming al een jaar geleden op drie plekken in de gemeentelijke organisatie is binnengekomen”, zegt D66-raadslid Matthijs Siennot. Hij is geschokt dat die informatie niet bij de gemeenteraad terecht is gekomen.

BOUWBESLUIT

“Wat ik heel pijnlijk vind is dat insprekers letterlijk tegen ons zeggen dat nu woningen worden gebouwd die niet aan het bouwbesluit voldoen”, zegt raadslid Jan Wijmenga van de ChristenUnie. “Dat is een zeer zorgelijke constatering, want daar is de gemeente deels verantwoordelijk voor.”

Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat stadsverwarming veel te duur is. Klanten betalen ruim 22 euro per GigaJoule. Deskundigen zeggen dat de stadsverwarming hooguit 17 euro mag kosten. Die prijs wordt landelijk vastgesteld en Wijmenga gaat zijn collega’s in de Tweede Kamer dan ook oproepen om in te grijpen.

TOEKOMST

Energiedeskundige Henk-Jan Visscher zei tegen de raad dat stadsverwarming geen toekomst meer heeft. “Er zijn veel alternatieven en die zijn ook nog eens goedkoper.” Hij denkt dat consumenten voor iets anders zouden kiezen als ze niet gedwongen zouden worden om stadsverwarming af te nemen.

Op 24 maart praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp. Dan moet ook blijken of de blunders consequenties hebben voor de verantwoordelijk wethouders Paulus Jansen en Lot van Hooijdonk.

(RTV Utrecht, 11 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1458305/ambtenaren-wisten-van-problemen-stadsverwarming.html

Ambtenaren, met name die in de hogere echelons, moeten op hun lazer krijgen. Disciplinair. Maar de raad moet ook voor de spiegel gaan staan. De raad besteedt erg veel tijd aan allerlei onzin, waaronder regenboogstoplichten die geen gedragsverandering bewerkstelligen. Ondertussen laat de raad na wat resultaatloos vragenstellen Eneco een buurtpark bijna volledig verwoesten.

Er is een verkeerde cultuur. De organisatie wordt onbekwaam aangestuurd door een soort raad van elf.

 

Alternatief voor een stadsverwarmingsleiding door het Cremerpark

Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

Op 16 februari werd een warmteleiding met een lengte van 800 meter onder het Noordzeekanaal door getrokken vlak naast de Coentunnel. Het technische hoogstandje verliep probleemloos. Eind 2016 zal afvalenergiecentrale AEB al duurzame warmte leveren aan 4.000 woningen in Amsterdam-Noord.

(Warmtenieuws, 24 februari 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=fab229e980&e=d945a066ea

Deze boring was van Nuon.

Eneco zal het wel weglachen. Maar de Raad moet in het belang van zijn onderdanen zich onafhankelijk laten adviseren, zich niet door ambtenaren en B&W over de onfhankelijkheid van onderzoekers wat laten wijsmaken. Controleren !

 
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Cremerstraat, sectie A, perceelnummer 1000 te Utrecht, HZ_WABO-16-07277

Het wijzigen van een rijweg in een fietspad en het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 29935. Gepubliceerd op 11 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29935.html

Kanaalweg 36 te Utrecht

Als de kap van 6 bomen aangevraagd is verleent men doodgewoon de kap van 7 bomen. Dit zonder een gewijzigde aanvraag. En op geen stukken na voor het eerst. B&W, dat wil zeggen de mandataris van B&W, rotzooit maar wat aan. B&W controleert zijn mandataris niet en de raad controleert B&W niet. De raad kan beter de mandaten terugnemen, dan hoeft er niet gecontroleerd te worden.

De raad zou eens een extern belegd functioneringsonderzoek over zichzelf mogen organiseren.

Aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-123504.html

Vergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29657.html

Lieven de Keypad 2 t/m 60 te Utrecht, HZ_WABO-16-06714

Het kappen van één esdoorn. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 27049. Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-27049.html

St.-Maartendreef 280 te Utrecht, HZ_WABO-16-06646

Het kappen van twee sierkersen en twee catalpa’s

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 27054. Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-27054.html

RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van 152 bomen, Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Per abuis is op 9 februari 2016 onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht

HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 03-02-2016

Dit had moeten zijn:

Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat te Utrecht

HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen
(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 28692. Gepubliceerd op 9 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28692.html

Tractieweg, kadastrale sectie B, perceelnummer 7574 te Utrecht, HZ_WABO-16-06868

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 28273. Gepubliceerd op 9 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28273.html

Op 26-02-16 twee aanvragen voor resp. 4 en 23 bomen. Op 29-02-16 nog eens drie. Nu weer drie, maar ditmaal zonder huisnummer, maar de aanvraag verstopt achter een kadastraal perceelnummer dat niemand iets zegt.

Wat is daar aan de hand?

Leidseweg 71 te Utrecht, HZ_WABO-16-06870

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 28235. Gepubliceerd op 9 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28235.html

 

Amsterdam zet flink in op zonne-energie

De gemeente Amsterdam heeft een programma gepresenteerd om 80.000 huishoudens van zonne-energie te gaan voorzien.

Het programma voorziet in een stijging van 7.500 huishoudens nu tot 80.000 in 2020 en 450.000 in 2040.

Duurzaamheidsfonds

Met het onlangs gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon wordt ingezet op een grootschalige, actieve en gerichte benadering van meerdere doelgroepen. De gemeente gaat bijvoorbeeld VvE’s wijzen op de mogelijkheden van zonne-energie en energiebesparing, en hen vervolgens helpen om met alle leden knopen door te hakken en de business cases rond zonnepanelen sluitend te krijgen. Indien nodig kan daarvoor een beroep gedaan worden op het vorig jaar ingestelde Duurzaamheidsfonds van €49,5 miljoen.

Zoncoalitie

Voor Amsterdammers die geen (geschikt) eigen dak hebben voor zonnepanelen gaat de gemeente met de Amsterdamse Zoncoalitie in zee, een open initiatief van Amsterdamse zoncoöperaties, zonne-energie aanbieders, installateurs en netwerkbedrijf Alliander. Eigenaren van grote daken, zoals grote zorginstellingen, bouwmarkten en andere bedrijven, worden benaderd om hun daken te beleggen met zonnepanelen voor eigen gebruik of om ter beschikking te stellen aan Amsterdammers zonder geschikt dak. Ook de gemeente gaat zijn eigen daken inbrengen.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Om Amsterdam een duurzame stad te maken gaan we de komende jaren op naar de grote aantallen: van duizenden huizen met zonnepanelen naar tienduizenden, en daarna door naar honderdduizenden. Die beweging gaan we als stad goed ondersteunen.’

Om de uiteindelijke doelen te halen zijn zoveel mogelijk daken in de stad nodig. Daarom wordt er ook gewerkt aan afspraken met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties op het gebied van zonne-energie.

Een belangrijke rol is verder weggelegd voor innovatie. De markt wordt uitgedaagd tot het ontwikkelen van innovatieve zontechnologie voor beschermd stadsgezicht en monumenten en het uitvoeren van projecten op het snijvlak van elektrische mobiliteit, opslag en zonne-energie.

(Gemeente.nu, 4 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Amsterdam-zet-flink-in-op-zonne-energie-2771110W/

De motor van internet loopt in het rood

De onstuitbare digitalisering vraagt steeds nieuwe datacenters. Die slurpen energie, vooral voor hun koeling. Er wordt volop gezocht naar zuinige technieken, maar kunnen die de enorme groei bijhouden?

 

Hoofdstad van het internet: verspreid over Nederland staan zo’n 180 ‘datahotels’, bij elkaar meer dan 240.000 m2. Nederland, en dan vooral Amsterdam, is de ‘hoofdstad’ van het internet.

 

Wat is hoger dan de Eiffeltoren — hoger zelfs dan ieder ander gebouw in Nederland — is ouder dan 50 jaar, heeft de officiële status van Rijksmonument en is toch gevuld met geavanceerde hightechapparatuur? De Gerbrandytoren, beter bekend als de zendmast bij Lopik. Het gevaarte is vanaf drie snelwegen te zien, zeker rond kerst, als de toren is volgehangen met duizenden lichtjes.

De zendmast werd in 1961 in gebruik genomen, maar doet tegenwoordig ook dienst als datacenter. ‘Eigenlijk verkopen we lucht’, grapt Ed Boerema. Hij is ceo van Alticom, eigenaar van alle 24 zendmasten in Nederland. In 11 van hen worden niet alleen FM-signalen doorgegeven, maar staan ook duizenden servers te zoemen. ‘Door de hoogte van onze mediatorens kunnen we een energiebesparende koeltechniek inzetten. Alle verdiepingen hebben vier ramen, dus we hoeven geen aparte koelingskanalen aan te leggen. We zetten bij wijze van spreken gewoon de ramen open. Een natuurlijke manier van koelen met een bijzonder laag elektriciteitsgebruik. De rekening halveert.’ De volgende stap die Boerema wil zetten, is de vrijkomende warmte om te zetten in energie.

 

Opslagruimte

De masten van Alticom zijn een voorbeeld van een snel om zich heen grijpend fenomeen: de grote behoefte aan opslagruimte voor alle gegevens die het internetgebruik met zich mee brengt. Datacenters vormen de machinekamer van het internet. Zonder datacenters geen Netflix, Whatsapp, Thuisbezorgd.nl of Bol.com.

De explosieve groei van data dwingt bedrijven hun it-beheer niet meer in de kelder of bezemkast onder te brengen, maar in de cloud. Die ‘wolk’ bestaat in werkelijkheid helemaal niet. Het is een goed beveiligd en hypermodern gebouw met daarin honderden servers waarin gegevens worden opgeslagen, doorverbonden en afgeschermd voor digitale pottenkijkers.

De groei lijkt onstuitbaar en Nederland is in trek, vanwege de aanwezigheid van snelle en betrouwbare internetverbindingen. Nu al staan verspreid over het land, maar vooral in de regio Amsterdam, zo’n 180 datahotels, bij elkaar meer dan 240.000 m2.

 

Elektriciteitsverbruik

De centra leggen ook een donkere kant van het internet bloot: gebruik van IT jaagt het elektriciteitsverbruik schrikbarend op. In ‘The cloud begins with coal’ van onderzoeksbureau Digital Power Group wordt geconcludeerd dat het jaarlijks verbruik van de sector nu al de 10% van het totale elektriciteitsgebruik in de wereld heeft bereikt. Omgerekend naar brandstof is dit zo’n 50% meer dan de luchtvaartindustrie gebruikt. Per uur worden nu bijna evenveel bytes getransporteerd als in het hele jaar 2000 en het einde van de groei is nog lang niet in zicht. Binnen twintig jaar heeft de internetindustrie waarschijnlijk verlichting ingehaald als ’s werelds voornaamste verbruiker van elektriciteit. Ieder mailtje dat wordt geopend, elke handeling op een smartphone, ergens ter wereld wordt in een datacenter it-capaciteit geactiveerd en is er dus elektriciteit nodig.

Begrijpelijkerwijs werken de bedrijven koortsachtig aan efficiencyverbetering en vergroening van de energiehuishouding. De vraag voor de nabije toekomst is of de winst die nu al geboekt wordt en de verwachte besparingen opwegen tegen de stijging van de vraag naar stroom door de datagroei. Zoals ook in een recent rapport van onderzoeksbureau CE Delft wordt geschreven: ‘Ontwikkelingen in techniek hebben geleid tot een sterke daling in energiegebruik van datacenters, en dat blijft ook zo, echter de ontwikkeling van “internet of things” kan de andere kant op gaan.’

 

Groene stroom

Dat het de bedrijven menens is blijkt uit de vele initiatieven die worden genomen. Google baarde in Nederland opzien met de aankondiging van de bouw van een datacenter in de Eemshaven dat volledig op groene stroom draait, afkomstig van wind op zee. Kosten: ¤ 600 mln. Het techconcern bezit veruit de meeste datacentra ter wereld. Iedere minieme besparing heeft grote impact op het geheel. Nu al werken de Google-centra 50% efficiënter dan het gemiddelde. ‘Onze ambitie is 100% groene stroom voor onze datacenter wereldwijd’, aldus Francois Sterin, directeur van het Global Infrastructure Team, dat verantwoordelijk is voor de investeringen in datacenters in Europa. Nu is dat nog 35%.

Maar zelfs als alle datacenters ter wereld volledig op groene stroom zouden draaien blijven er voldoende redenen over om aan energiebesparing te doen. Ook schone elektriciteit kost immers geld. Meer dan de helft van de kosten in een datacenter is terug te vinden in de maandelijkse elektriciteitsrekening. Koeling van de servers is daarbij de grootste boosdoener.

‘Hoe kan energiebesparing leiden tot verdere verbetering zonder dat de prestaties verslechteren’, vat Jaak Vlasveld de ambitie voor de komende jaren samen. Vlasveld is directeur van Green IT Amsterdam Regio, een bundeling van het (internet)bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten met als doel het energieverbruik terug te dringen en te verduurzamen. Er zijn al finke stappenOp alle mogelijk manieren wordt geprobeerd de efficiency te verhogen.

 

Warmte

Equinix, een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf, bouwt in Amsterdam datacenters waarbij de vrijkomende warmte wordt gebruikt om gebouwen van de Universiteit van Amsterdam te verwarmen. Bovendien experimenteert het met ventilatoren die in de muur zijn aangebracht. Een andere techniek is het maken van hardware die hogere temperaturen aankan. Ook worden servers in bakken met olie ondergedompeld, waardoor de koelingkosten afnemen. En Microsoft lanceerde enkele weken geleden een project waarbij de bedenkers een datacenter in zijn geheel tot op grote diepte van de — koele — oceaan laten zakken.

De pogingen de datacentra te verduurzamen ontstaan niet uitsluitend uit groen denken , geeft Vlasveld toe: ‘Uiteraard hebben hebben klanten en beleggers tegenwoordig meer oog voor duurzaamheid en stellen overheden strengere eisen voor de uitstoot van CO2. Maar de markt is volwassen geworden en de concurrentie neemt toe. De uitdijende clouddiensten kosten bedrijven geld. Iedere kostenbesparing in de datacenters is voor de klanten die de ruimte huren, interessant.’

Vlasveld ziet voor de komende jaren genoeg mogelijkheid verdere winst te boeken: ‘De centra worden “good citizens”. Ik bedoel daarmee dat ze in gesprek gaan met hun omgeving en kijken waar samenwerking mogelijk is. Ik zie mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen: datacentra die hun restwarmte doorverkopen.’

Ook Patricia Lago, hoogleraar Software and Services aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is optimistisch. ‘Het is een boeiende race tegen de klok. Een race die zeer belangrijk is voor Nederland, de datacenterhoofdstad van Europa: ongeveer 30% van de datacenters staat in Nederland. De verschuiving van IT-beheer naar datacentra zal de komende jaren zeer groot zijn.’

 

Slimmere software

Maar alleen vergroening is niet voldoende, verwacht Lago. De winst moet komen van toepassingen die het internet zelf te bieden heeft: ‘Het besluit van bedrijven, dus de klanten van datacentra, hun databeheer uit te besteden wordt vaak genomen vanuit een oogpunt van bezuiniging, maar ze denken te weinig na over de kosten op wat langere termijn. Hoe meer data, hoe hoger de kosten.

Om dat doel te bereiken werkt Lago aan een ‘software footprint’. ‘Hoe maken we software slim en tegelijkertijd duurzaam? Dat kan door bij het ontwerp hier al rekening mee te houden. Datacenters worden steeds groter, maar meestal gebruiken ze maar een geringe hoeveelheid van hun capaciteit . Betere software kan die capaciteit slimmer managen en voorspellen, hetgeen geld én energie scheelt.’

 

Wie het brandstofprobleem van de nieuwe machinekamer oplost is nog niet duidelijk. Google bouwt centra die zijn gebaseerd op ‘machine learning,’ neurale netwerken die beter dan de mens in staat zijn het gebruik van stroom te monitoren en managen. Tegelijkertijd heeft Google ook aangekondigd oude energiecentrales om te bouwen tot datacenters. Bij Alticom zetten ze voorlopig domweg op grote hoogte de ramen in de zendmasten open om koude lucht binnen te laten.

 

Koele centra als exportproduct

De kennis en ervaring die in Nederland wordt opgedaan met het bouwen van datacentra, levert een nieuw exportproduct op. Over de hele wereld zijn Nederlandse bedrijven actief. RoyalHasKoning DHV haalt een substantieel deel van de omzet uit de bouw van datacentra in het buitenland. Naast Europese projecten wordt onder meer gebouwd in Azië en Afrika. Veel winst wordt behaald met nieuwe duurzame methodes om te koelen. Onder andere bij het datacenter dat in Finland is gerealiseerd voor Yandex, het Russische internetbedrijf dat ongeveer 60% van de zoekmachines in Rusland in handen heeft. Bij advies- en ingenieursbureau Deerns maakt de bouw van datacenters in den vreemde tussen de 25 en 30% van de omzet uit. Ook Deerns zet vol in op betere koeling. Bijvoorbeeld met het Cube-concept, waarbij deuren als warmtewisselaar werken die de uitgeblazen warme lucht direct koelen en de stroomkosten met een kwart terugdringen Volgens de bedrijven speelt de regelgeving een belangrijke rol. Amsterdam hanteert strengere eisen op het gebied van C02-uitstoot die alle partijen stimuleren in te zetten op nieuwe concepten, die ook weer voor het buitenland aantrekkelijk zijn. Dit versterkt de exportpositie.

(Financieele Dagblad, 5 maart 2016)

http://fd.nl/morgen/1142192/de-motor-van-internet-loopt-in-het-rood

Utrecht eerste Nederlandse stad met regenboog-verkeerslichten

Twee figuurtjes van hetzelfde geslacht zijn vanaf dinsdag te zien in verkeerslichten voor voetgangers in Utrecht. Wethouder Kees Geldof onthult dan bij de oversteekplaats op het kruispunt Knipstraat-Daalsesingel de nieuwe regenboog-verkeerslichten.

Utrecht is de eerste Nederlandse stad met met deze figuurtjes in de lichten. Eerder had Wenen de Europese primeur. Utrecht gebruikt het Oostenrijkse ontwerp bij drie voetgangerslichten.

Utrecht wil hiermee de aandacht vestigen op de acceptatie en zichtbaarheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en van transgenders. Utrecht heeft al een regenboogzebrapad in het stadscentrum daar komen nu de regenboog-verkeerslichten bij. Het is op initiatief van raadslid Pepijn Zwanenberg (GroenLinks).

(DUIC, 5 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-eerste-nederlandse-stad-met-regenboog-verkeerslichten/

De spelende mens in ‘de politiek’. Groenlinks heeft het speelkwartier er opzitten. Nu maar eens aan de slag met thema’s waarvoor de CPN, PSP, PPR en de EVP destijds bij elkaar kropen.

 

Regenboogverkeerslicht ‘omdat het kan’

Wethouder Geldof (VVD) onthulde dinsdag samen met GroenLinkser Pepijn Zwanenberg een zogeheten regenboogverkeerslicht op de kruising bij de Knipstraat en Daalsesingel (bij het Paardenveld).”

Volgens de gemeente is Utrecht de eerste Nederlandse stad met deze speciale figuurtjes voor de voetgangersverkeerslichten. Als voorbeeld voor het ontwerp werden de verkeerslichten in Wenen, dat de Europese primeur had, genomen.

Zwanenberg was de initiatiefnemer voor de verkeerslichten, hij kwam ook met de regenboogzebra bij de Lange Viestraat.

Beste Pepijn, hoe en waarom? Kun je ons iets daarover vertellen?

“Natuurlijk! Er zijn dus drie nieuwe verkeerslichten Een met twee mannetjes op rood en groen, een met twee vrouwtjes en een met een mannetje en een vrouwtje.”

Waarom?

“Utrecht is een mensenrechtenstad en heeft al jarenlang een goed LHBTQ (lesbisch, homo, bi, transgender, queer) beleid. Zo waren we in 2013 een jaar lang Roze Stad met de Roze Zaterdag en hebben we elk jaar het Midzomergrachtfestival (dat bestaat dit jaar 20 jaar).

Utrecht is een sociale, tolerante stad maar in vroeger tijden stond Utrecht juist bekend om zijn brute homovervolging. En als je bedenkt dat LHBTQ’ers in veel landen worden getreiterd, vervolgd en vermoord, dan ben ik blij dat we in Utrecht een regenboogzebrapad hebben (het eerste van Europa!) en nu de regenboogverkeerslichten in de exclusieve kleuren rood en groen.”

Moet dat nou?

“We doen het ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’ (Ronnie Flex en Lil Kleine). Dat klinkt laconiek, maar is het zeer zeker niet. In veel landen worden homo’s getreiterd, het leven onmogelijk gemaakt, vervolgd en vermoord. En onlangs nog werden in Indonesië de emoticons met twee poppetjes van hetzelfde geslacht verboden. Een regenboogverkeerslicht kan hier wel. En omdat het kan, vind ik dat we het zeker niet moeten nalaten.”

Wat kost dat?

“De stoplichten zijn ter vervanging/toevoeging. Er werden geen goede exemplaren voor vervangen. Het regenboogzebrapad kostte zo’n 800 euro, maar weet je dat het nu een van de meest gefotografeerde plekken van Utrecht is? Hier zouden dus sowieso nieuwe verkeerslichten komen en deze kostten 1200 euro. (Nieuws030.nl, 9 maart 2016)

http://www.nieuws030.nl/nieuws/regenboogverkeerslicht-omdat-het-kan/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+week+10&utm_source=YMLP&utm_term=

Regenboogevenementen zijn een publiekstrekker, er komen andere spelende mensen op af en er wordt bier verkocht. De mensen die zich in het algemeen hurkerig tegenover ‘andersgeaarden’ gedragen, gaan niet naar de evenementen en volharden in hun gedrag. Het stoplicht wordt dan ook een verbeelding van wat niet wordt bereikt..

Als iedere partij wat leuks om te spelen krijgt, dan is men weer even zoet en hebben de ambtenaren van hen geen last. Bravo.

B en W: Ook wonen in Utrechtse Cartesiusdriehoek

In de Cartesiusdriehoek in het westen van de stad Utrecht moet een nieuwe woonwijk verrijzen met veel groen. Daarnaast blijft er ruimte voor bedrijven. Er zijn wel zorgen om het verkeer van en naar de wijk en de geluidsoverlast van treinen. Dat schrijft het college van B en W in een discussiedocument.

(RTV Utrecht, 4 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1446637/b-en-w-ook-wonen-in-utrechtse-cartesiusdriehoek.html

Framing. Er is geen ruimte voor een woonwijk, hooguit voor een woonbuurtje en dat in een vanuit milieugezichtspunt bedenkelijke omgeving. Er is ook geen ruimte voor veel groen. Wat heeft veel groen overigens voor zin als B&W op allerlei plekken zelfs weinig groen van enkele jaren oud aan het kappen is. Dan is het “veel groen” van het Cartesiusbuurtje over enkele jaren ook gekapt.

Het verhaal is dat Utrecht tot over de oren in de schuld zit (meer dan een miljard) en daar bovenop allerlei projecten heeft die qua kosten gierend uit de hand lopen. Er wordt naar voren gevlucht: allerlei kleine lapjes grond met een verhaal dat kant noch wal raakt proberen te verpatsen, in de hoop dat het debacle later pas blijkt als de bestuurders elders anderen met de zegeningen van hun werk lastig vallen.

 

SP heeft vragen over Woningnet

SP Utrecht heeft ontdekt dat woningzoekenden met een laag inkomen die via Woningnet willen reageren op een goedkopere sociale huurwoning in veel gevallen geen kans blijken te maken. Bij ongeveer één derde van het aanbod van deze huizen (< 628,76 euro kale huur) is reageren voor huishoudens met recht op huurtoeslag onmogelijk.

SP-fractievoorzitter en woordvoerder Wonen Tim Schipper: “Begin dit jaar is het zogeheten ‘passend toewijzen’ ingevoerd. Met deze maatregel moeten de betaalbare huurwoningen juist bij de laagste inkomens terechtkomen. Of je woningen van ruim 600 euro betaalbaar kan noemen is daarbij de vraag, maar met huurtoeslag kunnen armere huurders het nog opbrengen. Dan is het vreemd dat je die groep uitsluit van een deel van het voor hen bestemde aanbod”.

Schipper heeft er dan ook bij de wethouder op aangedrongen de corporaties hierop aan te spreken als dit inderdaad de trend blijkt te zijn. Volgens de Woningwet zijn die vanaf 1 januari 2016 verplicht 95% van de nieuwe verhuringen onder de 628,76 euro toe te wijzen aan de laagste inkomens. Hiervan lijkt nu in Utrecht geen sprake van te zijn.

Mogelijke oorzaak

Niet valt uit te sluiten dat in veel advertenties op Woningnet onjuiste informatie wordt gegeven. Het feit dat een recent aangeboden nieuwbouwwoningen in Leidsche Rijn volgens Woningnet niet toegankelijk zijn voor huishoudens met recht op toeslag en volgens de verhuurbrochure van de corporatie wél, kan hierop wijzen. In dat geval worden kandidaat-huurders op het verkeerde been gezet. Schipper: “Als dit aan de orde is, moeten de advertenties op Woningnet zo snel mogelijk worden aangepast. Huurders hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn.” De SP heeft over de gesignaleerde problemen vragen gesteld aan het stadsbestuur. (Nieuws.nl, 4 maart 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/53947/53947/

 

Gemeenteraad eist unaniem grotere rol huurders van SP-wethouder Jansen

De unaniem aangenomen motie 2016/25 herinnert wethouder Jansen eraan dat de nieuwe Woningwet en ‘Utrecht maken we samen’ geen loze woordjes zijn: huurders betrek je honderd procent bij de Prestatieafspraken. De noodkreet van Miriam Sterk, voorzitter van de koepel van Utrechtse huurdersplatforms De Bundeling, is gehoord. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept haar woorden. Maar een motie wordt pas daad bij uitvoering dankzij dwang van de gemeenteraad. ‘Ook woorden zijn daden, maar niet alle daden zijn woorden’, grimlacht Goetgeluk.

Motie 2016/25 (zie plaatje) is afkomstig van GroenLinks, D66, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en zelfs de SP. Deze corrigerende motie is echter door alle partijen aangenomen. De tekst is slim omdat de naam van de wethouder ontbreekt. De boodschap is: bestuur (de wethouder) én bedrijf (woningcorporatie) houdt u zich aan de Woningwet en ‘Utrecht maken ons samen.’ (Dichtbij.nl, 7 maart 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4231111/grimlachje-gemeenteraad-eist-unaniem-grotere-rol-huurders-van-sp-wethouder-jansen.aspx

Om op het pluche te mogen klimmen moest ook de SP wat ideologische veren afschudden. Een weg terug is nu mogelijk, maar niet met een voor iedereen geloofwaardig verhaal.

“Utrecht had prostitutieramen veel eerder kunnen sluiten”

Aan de raamprostitutie in de Utrechtse Hardebollenstraat had twaalf jaar geleden al een einde kunnen komen. De gemeente Utrecht wilde toen niet meewerken aan een vertrek van de dames uit de binnenstad. Ook toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen heeft in 2012 de kans gehad om de prostitutie definitief te verplaatsen, maar hij liet deze kans lopen. Nu kan een eventuele sluiting de stad veel geld kosten.

Dat de gemeente de gelegenheid een aantal keer voorbij liet gaan valt op te maken uit het boek ‘Moord op het Zandpad’ van voormalig Wegra-topman Cees Jobben. In het boek beschrijft Jobben dat hij als exploitant in 2004 aan de gemeente voorstelde om de zeventien prostitutieramen op te doeken. Ter compensatie wilde hij op het Zandpad zeventien extra ramen in gebruik nemen. (RTVUtrecht, 7 maart 2016.)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1446728/utrecht-had-prostitutiezone-veel-eerder-kunnen-sluiten.html

Utrecht wou koste wat kost de boten bij het Zandpad weg hebben om er een wandelboulevard te maken. De grond in de omgeving is dan immers meer waard.

Met de verkoop van dure grond kunnen er meer idiote projecten bekostigd worden, want meer lenen dan er nu al geleend is (> 1 miljard) maakt de rentelast riskant.

Extra prostitutieramen maakt de transitie lastiger.

Hergebruik overheidsinformatie nog niet ingeburgerd

Het lukt veel overheden en publieke instellingen nog steeds niet openbare informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik

Steekproef

Sinds de invoering van de Wet hergebruik overheidsinformatie vorig jaar, zijn bij ministeries nog geen mandaatbesluiten genomen, zijn ambtenaren niet bekend met de termen ‘open formaat’ en ‘machine-leesbaar’ en ontbreekt het aan voldoende prikkels voor tijdige besluitvorming en toepassing. Dit constateren Open State Foundation en Open Archieven. Een groot aantal ministeries, provincies, gemeenten en publieke instellingen moeite hebben volgens deze organisaties met de uitvoering van de wet.

Sinds 18 juli 2015 is de Wet hergebruik overheidsinformatie van kracht. Burgers en bedrijven kunnen met deze wet in de hand een verzoek indienen voor het gebruik van openbare overheidsinformatie. Documenten moeten zoveel mogelijk ‘machine-leesbaar’ en in een open formaat beschikbaar worden gesteld.

Open State Foundation heeft sinds oktober 2015 een aantal verzoeken voor hergebruik gedaan bij ministeries, gemeenten en provincies. De hergebruikregels zijn sinds de zomer ook van toepassing op musea, bibliotheken en archieven. Open Archieven heeft sinds januari 2016 hergebruik verzoeken gedaan bij meer dan vijftig archiefinstellingen en diverse gemeenten.

Langdurig proces

Resultaten geven een wisselend beeld. Het duurt vaak minimaal twee maanden voordat overheden en publieke instellingen een besluit nemen op een hergebruik verzoek. Bijna alle aangeschreven overheden en instellingen gebruiken de mogelijkheid tot verdaging. Nog langer duurt het voordat daadwerkelijk toegang is verkregen tot de gevraagde gegevens in een open machine-leesbaar formaat. De wet schrijft voor dat als een verzoek wordt ingewilligd, de verstrekking zo snel mogelijk dient te geschieden. Er bestaat hier echter geen termijn voor.

Landelijke overheid

Doordat het Ministerie van Economische Zaken nog geen mandaatbesluit genomen, kunnen alle bestuursorganen, waarover ministerie zeggenschap heeft, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tot nu toe geen besluit nemen. In deze twee gevallen werd na navraag bevestigd dat het om ‘organisatorische redenen’ niet was gelukt om op tijd een besluit te nemen en dat de ‘te volgen procedure nog niet geheel uitgewerkt’ is waardoor de minister van Economische Zaken de beslissing op het verzoek moet nemen. Inmiddels zijn sinds deze hergebruik verzoeken vier maanden verstreken.

Verzoeken voor hergebruik van overheidsinformatie bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie werden wel binnen twee maanden beantwoord en verzoeken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden binnen een week beantwoord.

Decentraal niveau

Op decentraal niveau is de ervaring in de steekproef         hetzelfde. Van 12 provincies waar een hergebruik verzoek is gedaan, heeft de helft beslissing op het verzoek verdaagd. Gemiddeld duurde het 44 werkdagen om uiteindelijk de gevraagde gegevens te ontvangen. Vier van de twaalf provincies leverden de gevraagde gegevens niet met als reden dat de gegevens bij andere overheden aanwezig moesten zijn maar geen enkele provincie heeft in dit geval het verzoek doorgestuurd naar de medeoverheden waar de informatie wel zou moeten zijn. Positief is dat de wet wel helpt om overheden opnieuw te vragen informatie in een open formaat te verstrekken. Zo hebben 20 gemeenten, gegevens die in Pdf-formaat op de eigen gemeentewebsite staan, na een hergebruik verzoek op basis van de nieuwe wet, de gevraagde informatie in een open CSV-bestand beschikbaar gesteld.

Inspanningsverplichting

Bij veel overheden bestaat nog geen mechanisme waarmee informatie die via deze wet in een open formaat zijn opgevraagd standaard kunnen worden aangemeld bij het open data rijksportaal data.overheid.nl. Het doel van de wet is dat overheidsinformatie door anderen ten volle kan worden gebruikt en benut voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie in eerste instantie is geproduceerd. Volgens de Wet hergebruik overheidsinformatie heeft een bestuursorgaan of publieke instelling een inspanningsverplichting om de informatie in herbruikbare vorm aan te bieden. Bij de verstrekking voor hergebruik gaat het om de ‘ruwe’ gegevens, dat wil zeggen, de gegevens zoals die bij de instelling aanwezig zijn. (Gemeente.nu, 3 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Nieuws-in-Organisatie/2016/3/Hergebruik-overheidsinformatie-nog-niet-ingeburgerd-2770280W/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-27653.html

Gracht- en singelomwonenden kunnen hun wel lol wel op

Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

12 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26983.html

9 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26982.html

15 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26981.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26989.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26984.html

2 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26987.html

6 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26977.html

9 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26980.html

1 rondvaartboot, niet-elektrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26978.html

Geen vergunningaanvragen bekend gemaakt. Dus ook geen zienswijzentermijn. Geen belangeninventarisatie, geen belangenafweging. Nee, hoppa, meteen een vergunning.

Ambtenaren zijn weer eens te keer gegaan. Benieuwd hoe hun ‘frontmensen’ dit aan de raad uitleggen.

Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2016 gemeente Utrecht

(collegebesluit van 1 maart 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Overwegende dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV 2014) bevoegd zijn tot verstrekking van subsidies;

Dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies met betrekking tot activiteiten die schoon vervoer bevorderen.

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht en op artikel 3 lid 2 ASV 2014;

BESLUIT

vast te stellen de volgende Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Doel van de subsidie

Bijdragen aan de doelstelling gericht op zo min mogelijk kilometers met gemotoriseerd vervoer in de stad en als dat toch gebeurt, zo schoon mogelijk.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 26957. Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26957.html

De beleidsregel maakt duidelijk dat het om vervoer op wielen gaat, geen boten.

Reclame op rotondes. Uit de agenda van de Vergadering Commissie Welstand & Monumenten

dinsdag 8 maart 2016

locatie Stadskantoor – Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht – 6e verdieping, vergaderzaal V34

2016-05 AGENDA

A Ingekomen stukken en mededelingen

B Notulen Commissie Welstand & Monumenten 23 februari 2016

C Algemeen

10.10u C1

(B)

Emmalaan [Wilhelminapark]

Reclamebebording in plantsoen

http://www.welstandutrecht.nl/downloads/4!6841/cwmu_20160308_agd_oost_Pub.pdf

Opmerkelijk is de volgorde. Eerst handelt B&W tegengesteld aan zijn besluit van 1 december 2009 en vervolgens komt de Adviescommissie Welstand & Monumenten aan zet.

Plan voor vergroten wandelgebied binnenstad Utrecht

Het wandelgebied in het centrum van Utrecht zou een stuk groter moeten worden. Auto’s en toeleveranciers, maar ook fietsen, zouden moeten wijken voor voetgangers. Op die manier wil het college van B en W de groei van het aantal bezoekers aan de stad opvangen. Voorlopig is het een plan. Eerst volgt een onderzoek en een stadsgesprek.

Het aantal bezoekers zal de komende tien jaar groeien van 25 miljoen naar 40 miljoen. In een convenant dat de gemeente Utrecht heeft gesloten met Stichting Centrummanagement Utrecht staat dat er maatregelen moeten worden genomen om de binnenstad aantrekkelijk te houden.

(RTV Utrecht, 9 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1450706/plan-voor-vergroten-wandelgebied-binnenstad-utrecht.html

Eén op de tien Utrechters beheerst Nederlands onvoldoende

Eén op de tien Utrechters is onvoldoende taalvaardig om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat zegt ‘Taal doet meer’, een organisatie die taalvaardigheid bij Utrechters wil bevorderen.

Het gaat zowel om vluchtelingen die pas kort in de stad zijn als om geboren en getogen Utrechters, aldus ‘Taal doet meer’.

Mensen die onvoldoende Nederlands spreken hebben daar veel last van. Ze vinden bijvoorbeeld moeilijker een baan en kunnen slecht communiceren met een huisarts. (RTV Utrecht, 10 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1454608/een-op-de-tien-utrechters-kan-onvoldoende-nederlands.html

Grondig saneren Nedereindse Plas onbetaalbaar

Het volledig afgraven van de vuilstort bij de Nedereindse Plas kost 200 miljoen euro. Dat schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

Het werk zou tien jaar duren en de milieueffecten zijn gering. Volgens de wethouder is afgraven niet zinvol, omdat je het afval daarna elders weer moet storten.

De Nedereindse Plas was vroeger een vuilstort, bekend onder de naam Put van Weber. Het afval werd gestort in een plas die was ontstaan na zandwinning voor de aanleg van de snelweg A2 in het begin van de vorige eeuw.

AFVAL

In de Put van Weber is ook heel veel illegaal afval terecht gekomen, waaronder licht radioactief ziekenhuisafval, lasplasma en vaten met onbekende inhoud. Nadat de stort gesloten is, werd hij omgebouwd tot recreatieplas met een wielerbaan en een skipiste.

Na onderzoek van de voorganger van RTV Utrecht bleek zwemmen niet veilig en werd de plas weer gesloten. Saneringen van de plas zijn keer op keer mislukt. Grond om het afval af te dekken bleef niet liggen en folie begon te drijven.

De gemeente wil nu een nieuwe poging doen het afval af te dekken. De gemeenteraad is daar niet gerust op en vroeg om alternatieven te onderzoeken. Die alternatieven blijken er niet te zijn, meent de wethouder.

KOSTEN

Alternatieven zijn niet nuttig of veel te duur. Zo kost het afgraven 200 miljoen euro. Als de plas gedempt wordt, kost dat altijd nog 50 miljoen euro.

De gemeente heeft in het verleden de plas gekocht van aannemer Mourik voor een bedrag van een euro, op voorwaarde dat de aannemer niet meer financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor de verontreiniging.

In 2005 werd het saneren van de plas geschat op zes miljoen euro. (RTV Utrecht, 10 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1457683/grondig-saneren-nedereindse-plas-onbetaalbaar.html

Dat er iets niet deugde met de deal met aannemer Mourik en dat eerder of huidig onderzoek ook niet deugde, lijkt geïndiceerd.

Op de geperesenteerde getallen moet men maar niet varen want de stukjesschrijver is niet zo precies. Hij/zij situeert de aanleg van de A2 immers in het begin van de vorige eeuw. Volgens een Bovag/Rai-schatting waren er in 1910 in geheel Nederland maar 2.000 auto’s. Het was toen mogelijk uren te rijden zonder een andere auto te zien.

http://www.bovagrai.info/auto/2012/images/MIC_AUTO_voor_WEB.pdf

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 17 maart 2016

o.a.

4 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van 1 bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

5 1e technische begrotingswijzing 2016

Daar is niets technisch bij. Het gaat uiteindelijk om politieke keuzen.

5 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

Sorry, de raad nummert zelf niet goed

7 Smakkelaarsveld

8 BOO Jaarbeursterrein

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a1584d6-48ea-437e-9e99-94c68846e9df&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 24 maart 2016

o.a.

  1. Utrecht Global Goals City

Met de Global Goals for Sustainable Development hebben de Verenigde Naties afspraken vastgelegd over doelen die de aangesloten landen gezamenlijk in 2030 bereikt willen hebben. Samen met de stad werkt de gemeente al op veel verschillende manieren aan duurzame ontwikkeling. Met de Nota Utrecht Global Goals City wil de gemeente Utrecht gehoor geven aan de oproep van de Verenigde Naties om als lokale overheid ook een bijdrage te leveren aan de internationale component van de Global Goals.

8 Eindrapportage Tour de France 2015

Geagendeerd door GroenLinks, SP en CDA (gezamenlijk). De fracties willen conclusies trekken over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de financiële kaders die de raad heeft gesteld en de mate waarin daar door het college op gestuurd is.

10 Ontwerp-begroting AVU 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) heeft de concept begroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Tot uiterlijk 30 april 2016 kunnen de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk bezwaar maken tegen de door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgestelde concept begroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020.

10.b Samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling AVU

11 Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

Het Stedenbouwkundige Plan Leeuwesteyn is een flexibel stedenbouwkundig raamwerk voor een duurzame, gezonde en groene stedelijke woonwijk van circa 950-1100 woningen, afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. Met dit plan wordt Leeuwesteyn een gebied waar energie opwekken eerder regel is dan uitzondering en water op eigen terrein wordt opgevangen. Een gebied met nieuwe en bestaande bomen. Met een fijnmazig netwerk van wandel- en fietsverbindingen en fijne ontmoetingsplekken aan het kanaal. Een gebied met hoogteverschil dat samen met de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) beide delen van Utrecht met elkaar verbindt.

12 Vaststellen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

12.b Vragen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

13 Aanwijzen ligplaatsen historische boten (08122015)

Geagendeerd door het CDA en GroenLinks. De CDA-fractie begrijpt uit het voorstel niet welk probleem het college met deze extra regelgeving probeert op te lossen. De fractie wil graag de overwegingen daarachter horen en hoe tot deze locatiekeuze is gekomen. De fractie wil het college daarom graag oproepen om de onderbouwing nader (overtuigender) toe te lichten óf het voorstel in te trekken. Ook hoort het CDA graag hoe andere fracties tegen nut en noodzaak van deze nieuwe quasi-welstandstoets voor boten aankijken. Conform de door het college in de brief geschetste procedure wil de fractie dan ook graag de commissie gebruiken om hun zienswijze helder te maken en daarmee het college aanmoedigen om een aangepast besluit te nemen: of beter onderbouwd óf het besluit niet nemen. GroenLinks is enerzijds blij zijn met deze stap die gezet wordt maar heeft anderzijds ook nog wat vragen hebben over de notitie. Daarnaast hopen ze dat het aanwijzen van ligplaatsen voor historische boten een eerste stap zal zijn in het anders om gaan met cultuur-historische waarden van het wonen op het water en de rol die dit al zo’n 100 jaar speelt in Utrecht. De fractie van GroenLinks wil ook graag beelden laten zien van ligplaatsen waar eerder historische schepen lagen en nu watervilla’s om zo het (negatieve) effect op de ruimtelijke kwaliteit te tonen.

14 Conversieregeling 2003

Geagendeerd door VVD, D66, CDA en SBU (gezamenlijk) De fracties agenderen de aanvullende informatie over de erfpachtconversies en de input op de Raadsinformatiemiddag van 7 januari voor de Commissie Stad & Ruimte om de verkregen informatie te bespreken met de andere fracties en de wethouder. De berichtgeving over het afschaffen van de erfpacht in Utrecht, eerst voor de kopers van een nieuwbouwwoning in Utrecht op grond van de gemeente en daarna voor de inwoners die de erfpacht eeuwigdurend hebben afgekocht, heeft bij veel erfpachters die de canon nog niet hebben afgekocht geleid tot onrust en vragen over de conversieregeling 2003. In Utrecht gaat door de recente besluiten van de gemeenteraad de situatie ontstaan dat erfpacht niet meer de regel is. Hierdoor ontstaat keuzevrijheid voor de nieuwe kopers van woningen in Utrecht en dit heeft een effect voor de 3200 woningeigenaren die hun erfpacht nog niet eeuwigdurend hebben afgekocht. De fracties van de VVD, D66, CDA en SBU bespreken dit graag met de andere fracties in de raad en de wethouder.

16 Stadsverwarming

De PvdA-fractie wil met de andere fracties hierover in discussie gaan en wil van het college horen hoe zij denken dat ze de problemen rondom deze zaak kunnen oplossen. Ook wil de PvdA horen hoe het college met dit bedrijf wil omgaan in de toekomst en daarover de discussie aangaan met de andere fracties. Er is sprake van een vertrouwensbreuk. De ChristenUnie heeft vernomen dat door een te hoog ingeschatte efficiency van de stadsverwarming honderden woningen in Leidsche Rijn een verkeerde EPC hebben gekregen. Dit kan voor deze woningeigenaren allerlei consequenties hebben, variërend van kosten voor na-isolatie tot mogelijke problemen bij wederverkoop vanwege een verkeerd energielabel. De ChristenUnie wil graag in debat met de wethouder over de gevolgen van de problemen met de efficiency van de stadsverwarming voor de duurzaamheidsambities van het college, over de maatregelen en ondersteuning die richting woningeigenaren worden geboden en (indien de beantwoording van SV 2016, 17 tijdig binnen is:) over de mogelijkheden voor woningen om afgekoppeld te kunnen worden van het stadsverwarmingssysteem. D66, GroenLinks, VVD en SBU willen graag met de wethouder in gesprek over de ontstane situatie en welke lessen de gemeente hieruit trekt om herhaling te voorkomen. Ook willen zij graag met de wethouder van gedachten wisselen hoe de gemeente kan zorgen voor een eerlijk speelveld voor aanbieders van warmte-oplossingen en vrije keuze voor consumenten. Zij zijn daarbij erg benieuwd hoe stadsverwarming zich verhoudt tot andere duurzame warmtebronnen, zowel milieu- als prijstechnisch. Verder vragen de fracties zich af of het recente inzicht in de energieprestaties invloed heeft op de aansluitplicht op stadsverwarming? Ook willen ze in gesprek met de wethouder over het feit dat nieuwbouwhuizen die aangesloten zijn op stadverwarming minder goed geïsoleerd hoeven te zijn om aan de wettelijke normen te voldoen.

16.b SV 2016, nr. 17 over kosten verwijderen meter stadsverwarming

18 Benoeming voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijnen van de huidige voorzitter Commissie Welstand en Monumenten is de benoeming van een nieuwe voorzitter gewenst. Voor het werven van een nieuwe voorzitter is in het najaar van 2015 een vacature uitgezet op diverse sites.

19 Klanttevredenheid UVO

Geagendeerd door Student & Starter, GroenLinks en D66 (gezamenlijk). De fracties willen spreken over de uitwerking van het klanttevredenheid-onderzoek en de waardering die de verschillende doelgroepen hebben voor het vastgoed. Het is voor de agenderende fracties op dit moment onduidelijk hoe de gebruikerstevredenheid gemeten wordt en of dit binnen UVO en Stadsbedrijven op een vergelijkbare wijze gebeurt. De fracties hebben signalen uit de stad ontvangen die niet duidelijk in het klanttevredenheids-onderzoek terugkomen. Bij de Voorjaarsnota is motie 74 (Weistra, Roodenburg, Brussaard, Schipper, Buunk) aangenomen waarin het college is opgeroepen om extra inzicht te krijgen bij de bundeling van Utrechts Vastgoed. Daarnaast bespreken de fracties graag de lessen die getrokken kunnen worden en hoe de klanttevredenheid cijfers omgezet kunnen worden tot ambities op het gebied van duurzaamheid en participatie.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2ea6fe14-ca38-462f-a4fc-bf4e611655c9&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

11-3-2016         Instellen limieten voor aantallen exploitatievergunning

Over rondvaartboten e.d. Zie een van de eerdere items.

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=4f9db952-cfd5-41f7-bb8c-25b0f357d653&searchtext=

 

Commissiebrieven M&S

11-3-2016         Auditrapport Geen schuld meer.

10-3-2016         Citydeal Inclusieve Stad

8-3-2016           Eindrapportage Masterplannen Primair Onderwijs 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

10-3-2016         Scenario’s Nedereindse Plas

9-3-2016           Brief Informatie Stadsverwarming

8-3-2016           Brommer op de rijbaan

8-3-2016           Spoedlocatielijst Bodemlocaties

8-3-2016           Convenant centrum Gemeente Utrecht CMU

8-3-2016           Overzicht zonnepanelen op gemeentelijke daken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=