Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Trapongeluk Oudegracht 10 jaar geleden

o     Van Zanen klaar voor Utrechts succes in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Gemeente Utrecht werkt steeds efficiënter: vergunning al verleend voordat de zienswijzentermijn begint

o     Innovatie: één dag tussen bekendmaking vergunningaanvraag en vergunningverlening

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen. Waardeloze aanpak

o     ‘Bomen weg? Dat doet pijn’

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

o     Beantwoording vragen over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale

–    Zonde van het gemeenschapsgeld: Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Trapongeluk Oudegracht 10 jaar geleden

Zes augustus is het precies tien jaar geleden dat een houten trap instortte tijdens een concert op de Oudegracht. Daardoor kwam Freek Penning de Vries om het leven en raakten twintig mensen gewond. Er komt geen officiële herdenking maar de slachtoffers staan wel stil bij het drama.

Maneesha Sluyzer raakte zwaargewond tijdens het drama. “Ik kreeg de trap op mijn hoofd en heb dus een enorme klap gehad”, zegt ze. “Zelf heb ik twee jaar lang gerevalideerd vanwege mijn nekklachten en daarnaast had ik een behoorlijk mentaal en emotioneel trauma.”

Ook meerdere familieleden raakten gewond. Onder hen haar 30-jarige zwager Freek. Hij overleed drie dagen na het ongeluk. “We zijn natuurlijk door heftige tijden gegaan de afgelopen tien jaar, maar het is ook een dag die voor veel veranderingen heeft gezorgd.”

In de afgelopen tien jaar hebben Sluyzer en haar familie het drama proberen te verwerken. En dat is behoorlijk gelukt. Het gemis van Freek zal nooit worden opgevuld, zegt Sluyzer, maar de slachtoffers hebben hun leven weer opgepakt. “Er is zoveel bijgekomen dat het leven een heel andere kleur heeft gekregen.”

Sluyzer en haar familie staan zaterdag stil bij het drama, maar het zal geen droevige gebeurtenis worden. “De dag staat meer in het teken van een feestje”, zegt ze. “We willen het leven vieren.”

Er komt geen officiële herdenking bij het monument op de Oudegracht, laat de gemeente weten.

(RTV Utrecht, 5 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1508101/trapongeluk-oudegracht-10-jaar-geleden.html

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=r56h81dxE2A

Goed te begrijpen dat de gemeente er niet bij wil stilstaan. De gemeente leeft in het hier en nu. Niks over gisteren en evenveel over morgen. En ook niet de vraag: Wat heeft de gemeente ervan geleerd?

En al helemaal niet het antwoord daarop.

Het eenvoudige antwoord op de vraag is: Niks. Er wordt nu nog meer langs elkaar heen gewerkt dan eerder. Er wordt nog minder dan eerder gekeken naar betrokken belangen, risico’s van allerlei aard, de beperkingen die de krappe stad heeft. Leidgedachte is: drukte in de stad is goed voor de stad. Alles moet wijken voor de drukte.

En als je ziet hoe het er bij andere evenementen aan toegaat, dan besef je dat het wachten is op het volgende ongeval. Dat zal dan van andere aard zijn als het trapongeluk. Een onderliggend probleem zal de raad dan niet willen zien.
Van Zanen klaar voor Utrechts succes in Rio

 
Burgemeester Van Zanen verheugt zich op de olympische wedstrijden van stadsgenoot Dafne Schippers. De atlete komt vrijdag voor het eerst in actie op de 100 meter, de finale van het koningsnummer is een dag later.

Van Zanen is daarom donderdagochtend vertrokken naar Brazilië. De sportliefhebber gaat niet alleen naar de Utrechtse sprintster kijken. Hij heeft ook kaartjes bemachtigd voor turn- en hockeywedstrijden.

“Ik ga als fan en als sportliefhebber, maar ik vind het land ook mooi”, aldus de Utrechtse burgemeester. Hij had ook graag wat voetbalwedstrijden willen zien, maar dat komt er deze Olympische Spelen niet van.

Van Zanen betaalt deze reis en de stadionkaartjes overigens geheel uit eigen zak. Hij maakt de reis niet alleen, zijn vriendin is ook van de partij. (RTVUtrecht, 11 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1509849/van-zanen-klaar-voor-utrechts-succes-in-rio.html

Er zijn 8000 Utrechters klaar voor Utrechts succes. Met een zak chips en een pilsje of een cola onder handbereik. Dat in flatjes in Overvecht en op Kanaleneiland.

Petje zal in Rio wel gepocheerde witvis met een Chablis Grand Cru eten. Latere snacken met zalmsnippers en een Pouilly-Fuissé om die weg te spoelen. Wat een patserigheid daar in Rio.

En heel goed mogelijk dat een hardloopster hem een engerd vindt.

Wat moeten ze in de Utrechtse flatjes wel niet denken van die man? Waarom laat die het zou breed hangen? Wat is er met hem aan de hand; moet die met zijn publiciteitsgeilheid wat compenseren? Laat die toch aan zijn werk gaan.

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Gemeente Utrecht werkt steeds efficiënter: vergunning al verleend voordat de zienswijzentermijn begint

Het bouwen van een dakkapel aan de achterkant van de woning, Simplonbaan 336 te Utrecht, HZ_WABO-16-24365

Aanvraag gepubliceerd op 4 augustus 2016

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108243.html

Vergunning twee dagen eerder al verleend:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-110003.html

Dit gebeurt tientallen keren per jaar. Raad ziet ’t niet (waardeloos) of ziet er aan voorbij (nog erger).

Wat heb je aan zo’n gemeenteraad.

Leden van B&W, de burgervader voorop, kunnen zich beter met het hun werk bezighouden dan met tientallen nevenfuncties en publiciteitsgeile strapatsen.

Zonder onderzoek moet de mogelijkheid opengehouden worden dat B&W of een afzonderlijk collegelid sturing aan deze verfoeide praktijken geeft.

 

Innovatie: één dag tussen bekendmaking vergunningaanvraag en vergunningverlening

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak in een dragende muur, Wittevrouwenstraat 23 te Utrecht, HZ_WABO-16-24119

Aanvraag bekend gemaakt op 2 augustus 2016

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-106617.html

Vergunning verleendop 4 augustus 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-110896.html

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Waardeloze aanpak

Bomen kappen

Lunet 1 en 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-24396

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 109864. Gepubliceerd op 9 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-109864.html

Bij de aanvraag horen vier tekeningen. In de publicatie van de aanvraag wordt er maar één openbaar gemaakt. Belanghebbenden hebben daar geen bal aan. Ze moeten alsnog 1½ uur tijd investeren in een bezoek aan het stadskantoor. Waardeloze aanpak.

 

‘Bomen weg? Dat doet pijn’

Wie op zo’n 200 meter van het Nieuwe Zandpad in Utrecht woont, heeft niets te zeggen over de honderden bomen die daar gekapt moeten worden voor de bouw van de 162 sekscabines.

Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak die een bewoner van de Paranadreef had aangespannen.

Jan van Breugel (59) had bezwaar aangetekend tegen de kap van 232 bomen, maar kreeg van de gemeente te horen dat hij geen belanghebbende is. Zijn flatwoning staat op ongeveer 200 meter van de bomen, die vanaf maandag weggehaald worden, en daarmee ondervindt hij daar persoonlijk geen last van, zo vindt de gemeente. De rechter is het daar mee eens.

,,Het doet me gewoon pijn dat die bomen weg moeten”, zei Van Breugel gisteren. ,,Ik woon daar al vijftig jaar. De gemeente zegt dat ze iets moois wil maken van Overvecht. Het gaat me niet om de prostituees, die zaten er al toen ik er kwam wonen. Maar we krijgen wel erg veel op ons bordje. Er komt ook een vluchtelingenopvang zonder dat we daar over gehoord zijn, er is een hostel voor drugsverslaafden geweest en nu dit weer.”

Milieuzone

Ook vindt hij het raar dat de gemeente Utrecht zo’n groot punt van de milieuzone maakt en de uitstoot van fijnstof wil tegengaan, maar tegelijkertijd wel zoveel bomen kapt die fijnstof kunnen tegenhouden, betoogde Van Breugel. Op het bezwaar dat hij indiende, kreeg hij van de gemeente alleen als antwoord dat hij geen belanghebbende is. ,,Dat vond ik wel wat kortaf.”

Gemeentelijk jurist Desiree Krak stelt echter dat Breugel wel antwoord had gekregen toen hij een zienswijze tegen het nieuwe plan voor het Zandpad had ingediend. ,,Daar hebben we zeer uitvoerig op gereageerd, daarom hebben we dat nu ook wat korter gedaan”, zei ze tegen de bestuursrechter.

Kolencentrale

Samen met Krak en Van Breugel boog de rechter zich over de plattegrond van Overvecht en daarop concludeerde ze dat Van Breugel inderdaad niet persoonlijk geraakt wordt door de bomenkap. ,,Als er nu een kolencentrale op die afstand gebouwd zou worden, was het wat anders geweest.” De bomenkap kan wat de rechtbank betreft maandag dus beginnen.

(AD.nl, 10 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/bomen-weg-dat-doet-pijn~a91bd470/

 

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Ontwikkeling hernieuwbare energie stagneert

Uit de nieuwste cijfers van EnTranCe blijkt dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland stagneert op 6%.

Iedere maand stelt dr. Martien Visser (lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en verbonden aan EnTranCe) een overzicht van ‘Renewable Energy in the Netherlands’.

Tegenvallende cijfers

Het meest recente overzicht (juli 2016) is gisteren gepubliceerd en laat een aantal tegenvallende cijfers zien:

  • Het aandeel hernieuwbare elektriciteit is niet groter, maar kleiner geworden: nu 10,7%, was vorig jaar 12,9%.
  • De hoofdreden is dat het in juli minder waaide dan vorig jaar. Hierdoor was het feitelijk geproduceerde aandeel windenergie op jaarbasis de afgelopen maand 21% lager dan een jaar geleden.
  • 70% van de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsproductie komt van de kolencentrales.
  • De benutting van de capaciteit van windmolens bleef steken op 18% en van zonnepanelen op 15%.

Ook meevallers

Maar er waren ook meevallers:

  • Er wordt op jaarbasis nu 12% meer zonne-energie geproduceerd dan een jaar geleden (meer zon, meer panelen).
  • De CO2-emissie van energiegebruik daalde 2% (van 12,1 Mton in juli 2015 naar 11,9 Mton in juli 2016).

 

We zijn nog niet halverwege het doel

Belangrijkste bijdragen komen van biomassa en windOnze afvalcentrales zijn op dit moment de belangrijkste leverancier van hernieuwbare energie, naast windenergie. Samen leveren zij 2,6% van alle energie in Nederland. Zonne-energie komt nog niet verder dan 0,5%.

De bronnen van onze energieconsumptie


In juli: 23 TWh gasexport en 35 TWh gasimport

In de maand juli was Nederland wederom een netto gasimporteur. De netto import van aardgas bereikte zelfs een recordhoogte van 12 TWh (1,2 miljard m3)

Bronnen
EnTranCe, 11 augustus 2016: Renewable Energy in the Netherlands, july 2016 (pdf, 95 pag.)
(EnTranCe is ‘the living lab of Energy Academy Europe’)

(Fullenergie.nl, 12 augustus 2016)
http://www.fluxenergie.nl/ontwikkeling-hernieuwbare-energie-stagneert/

 

Beantwoording vragen over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de inzet van restwarmte uit de Uniper kolencentrale.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/12/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale

Voor de brief, zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/08/12/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale/beantwoording-vragen-over-de-inzet-van-restwarmte-uit-de-uniper-kolencentrale.pdf

 

Zonde van het gemeenschapsgeld: Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad’

Artikel 11: Deze intentieovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar

Artikel 1: Partijen hebben als doel het blijvend verbeteren van de stedelijke leefomgevingskwaliteit van de gemeente Utrecht, door:

  • innovaties in beleid en best practices centraal te stellen en belemmeringen in regelgeving op te sporen, met de kanttekening dat achterliggende opgaven niet noodzakelijkerwijs ook middels uitvoering van deze intentieovereenkomst worden opgelost, maar wel worden geagendeerd;
  • de mogelijkheid te bieden om innovatieve concepten en technieken toe te passen.

Er is weliswaar een jaarlijkse evaluatie bedacht (artikel 8) maar zonder een omschrijving van een vertrekpunt (‘nulmeting’) en de omschrijving van toetsbare doelen: zonde van het gemeenschapsgeld.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 42673. Gepubliceerd op 10 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-42673.html

Windowdressing. Biedt B&W weer de gelegenheid voor een fotoshoot.

 

 

 

 

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–    DOSSIER EVENEMENTEN

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE