Nieuwsch en ander Nieuwsch 13 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 13 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Plannen A27/A12 ter inzage; bezwaarmakers slijpen messen

o     Natuurmonumenten wil World Expo 2025 naar Nederland halen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     B&W bedot burgers – en dat op deze manier vele tientallen keren per jaar

o     Opnieuw bedot B&W burgers. Burgers horen ook in hun hok. Koest.

o     En weer een

o     Nog strakker georganiseerd

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Eneco hoopt op hoger rendement warmte Utrecht

o     Bestuurders snappen niets van technische verhalen warmtebedrijven’

o     Daling variabele energieprijs zet door

o     Energiefonds Utrecht zorgt voor financiering 1 megawatt zonnepanelen

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     Luchtkwaliteit steden boven Europese norm

o     Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

–    Utrechtse raad tevreden met omstreden verkeersplan

–    Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

–    ‘Utrecht steeds onveiliger?’

–    Gemeente wil leefklimaat Straatweg verbeteren met winkelgebieden

–    Mobiliteitsbehoud cruciaal voor ouderen

–    Rapport: Utrecht moet opnieuw miljoenen in TivoliVredenburg pompen

–    “Utrecht was gewaarschuwd voor financiële risico’s DOMunder”

–    Meer woningen op Veemarktterrein Utrecht

–    Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

–    ‘Financiering gemeenten moet anders’

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 19 mei 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Tractieweg 41, 41A en 41T te Utrecht, HZ_WABO-16-13835

Het verbouwen van de werkspoorkathedraal tot evenementenlocatie, het aanleggen van een inrit en het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 58335. Gepubliceerd op 9 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58335.html

Smalle Themaat 22 te Vleuten, HZ_WABO-16-03119

Het kappen van dertien bomen

(Gemeenteblad, aargang 2016 Nr. 58934. Gepubliceerd op 10 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58934.html

Onregelmatigheid. Is er bijna het dubbele verleend van wat is aangevraagd. Zo’n geknoei moet kunnen, zo vindt het gemeentebestuur. Voorgeschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13337.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29841.html

Rijkswaterstaat presenteert plannen uitbreiding A27

Rijkswaterstaat presenteerde dinsdagochtend de uitgewerkte ideeën, die de doorstroming op de ‘draaischijf van Nederland’ zou gaan verbeteren en tot maximaal tweehonderd bomen van Amelisweerd gaan kosten. (………..)

Een opvallend deel van de uitbreidingsplannen is de zogeheten ‘Bak Amelisweerd’. Dit dak wordt twee hectare groot. Rijkswaterstaat laat weten dat voor de 1,7 hectare die hiervoor er aan natuur wordt weggekapt er 4,73 elders wordt aangelegd.

De overkapping wordt 250 meter lang en begint ten zuiden van de Koningsweg. De gemeente Utrecht werkt het definitieve plan voor de inrichting van de overkapping nog uit. (Nu. nl, 10 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4259447/rijkswaterstaat-presenteert-plannen-uitbreiding-a27.html

 

Plannen A27/A12 ter inzage; bezwaarmakers slijpen messen

Rijkswaterstaat legt de plannen voor de verbreding van de A27 en de A12 dinsdagochtend ter inzage. Bezwaarmakers kunnen dan reageren en de actiegroep Vrienden van Amelisweerd gaat dat zeker doen.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd verbreden van zes naar zeven banen, om aparte rijstroken aan te leggen voor doorgaand verkeer. Dat moet veel files voorkomen. Ook wordt de verbindingsweg van de A28 naar de A27 aangepast en gaat knooppunt Rijnsweerd op de schop.

Voor de uitbreiding van de A27 moet een strook van 15 meter bos bij Amelisweerd verdwijnen. In ruil komt bovenop de snelweg een groen park en worden nieuwe bomen geplaatst. Ook wordt er stil asfalt aangelegd.

Vrienden van Amelisweerd ziet de afkalving van het bos niet zitten. De actiegroep wil ‘uitgebreid bezwaar gaan maken’. Tot 20 juni kunnen bezwaren tegen de plannen voor de ring Utrecht worden ingediend. Als de bezwaren niets opleveren, wordt over twee jaar begonnen met de werkzaamheden. (RTV Utrecht, 9 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476609/plannen-a27-a12-ter-inzage-bezwaarmakers-slijpen-messen.html

 

Natuurmonumenten wil World Expo 2025 naar Nederland halen

Ruim zeventig organisaties willen de wereldtentoonstelling van 2025 naar Nederland halen. Ook Natuurmonumenten zet zich er enthousiast voor in. De World Expo 2025 biedt een prachtige kans om als Nederland te laten zien dat economische groei en het behouden en versterken van natuur hand in hand kunnen gaan.

Creating a human Metropolis

De wereldtentoonstelling is een belangrijk internationaal evenement dat miljoenen bezoekers trekt. Vorig jaar ontving de Expo Milaan 21 miljoen mensen. De World Expo 2025 wordt daarom een uitnodiging aan de wereld en met als thema ‘Creating a human Metropolis’. De bedrijven en organisaties die zich ervoor inzetten, waaronder DSM, het Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, Van Oord, de culturele sector en Natuurmonumenten, willen de transitie naar een intelligente economie versnellen en Nederland daarmee op voorsprong zetten in de wereld. Dat begint al direct: in de aanloop naar Expo 2025 worden investeringen gedaan en projecten aangejaagd die economische kansen opleveren voor bedrijven en kennisinstellingen, maar ook banen en stages voor studenten en middelbare scholieren.

Marker Wadden

Ook Natuurmonumenten wil in aanloop en tijdens Expo 2025 tonen welke initiatieven er al zijn en komen in aansluiting op dit thema. Zo legt Natuurmonumenten samen met het Rijk de Marker Wadden aan. Deze eilandengroep in het Markermeer zorgt voor meer natuur, meer biodiversiteit in het meer en biedt de economie in het gebied om het Markermeer nieuwe kansen. Samen met andere natuurorganisaties knapt Natuurmonumenten het gebied rond het Haringvliet op met dezelfde doelstellingen. (Natuurmonumenten.nl, 9 december 2015)

https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/persberichten/natuurmonumenten-wil-world-expo-2025-naar-nederland-halen

Met deze opvatting is het niet verwonderlijk dat Natuurmonumenten (NM) een van de hoofdrolspelers is in de beoogde massale kap van stokoude bomen bij Haarzuilens: Human Metropolis.

Natuurmonumenten kent een ouderwetse Oostduits-aandoend bestuursmodel, waarin is verzekerd dat de leden nagenoeg geen invloed op het beleid kunnen hebben. De top, die in belangrijke mate bestaat uit leden van het old boys network, kunnen dan hun gang gaan: natuurbehoud door de kap van 774 stokoude bomen. Verder: industriële en ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg zitten en wel door na te laten tegen de Eemsmondontwikkelingen op te treden. Voor de tribune wel een klein beetje NM-verzet in de marge, dat dan sterk uitvergroot wordt.
DOSSIER BURGERBEDROG

 

B&W bedot burgers – en alleen al op deze manier vele tientallen keren per jaar

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een dakterras op een uitbouw aan de achterzijde van een woning, Korte Lauwerstraat 9 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-13209

Korte Lauwerstraat 9 BS te Utrecht

HZ_WABO-16-13209

Het legaliseren van een dakterras op een uitbouw aan de achterzijde van een woning

Datum ontvangst aanvraag: 25-04-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54643.html

B&W publiceert het bovenstaande op 2 juni 2016. De burger werd de mogelijkheid van een reactie die meetelt beloofd.

Maar wat doet B&W? Op diezelfde 2de juni 2014 wordt de vergunning al verleend ! https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58288.html Wat is dit anders dan het belazeren van de burger en het bevoordelen van de illegale bouwer van het dakterras.

De gemeenteraad kijkt telkens met grote bewondering naar dit stoere no-nonse-optreden van B&W.

 

Opnieuw bedot B&W burgers. Burgers horen ook in hun hok. Koest.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een inkoopstation op het terrein van de KPN-centrale, Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-13519

Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht

HZ_WABO-16-13519

Het bouwen van een inkoopstation op het terrein van de KPN-centrale

Datum ontvangst aanvraag: 28-04-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56515.html

B&W publiceerde het bovenstaande op 4 mei 2016.

Fijn, denkt de burger, hier mag ik wat van vinden. Maar nee hoor. B&W vindt het wel genoeg als burgers één keer in de vier jaar een hokje rood kruisen. Verder opgedonderd. We nemen het vergunningbesluit gewoon daags voordat we de burger een zienswijzenworst voorhouden krijgt, zo is gedacht.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58938.html

 

En weer een

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tuinhuisje bij een volkstuintje, Gageldijk 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-12903

Gageldijk 4 te Utrecht

HZ_WABO-16-12903

Het bouwen van een tuinhuisje bij een volkstuintje

Datum ontvangst aanvraag: 22-04-2016.

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54192.html

B&W publiceerde deze aanvraag op 29 april 2016. In een moeite door nam B&W het besluit die dag de vergunning te verlenen. De mening van anderen legt bij B&W immers geen gewicht in de schaal.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-59832.html

 

Nog strakker georganiseerd

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een voetbalkooi, Teun de Jagerdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-09158

Teun de Jagerdreef te Utrecht

HZ_WABO-16-09158

Het bouwen van een voetbalkooi

Datum besluit: 28-04-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-59830.html

Hier is zelfs geen aanvraag van gepubliceerd. En er is geen enkele aanwijzing gevonden dat er überhaupt wel een aanvraag is ingediend; niet te vinden bij de balie Bouwen en Wonen.

Het hoofd VTH zal wel door B&W geprezen worden voor de strakke aanpak.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Bidden?

Eneco hoopt op hoger rendement warmte Utrecht

Energieleverancier Eneco verwacht dat het milieurendement van zijn warmtenet in Utrecht over twee jaar weer bijna op het niveau van 2012 ligt. Volgens manager marktontwikkeling Stan de Ranitz van het bedrijf zal een geplande biomassacentrale ertoe leiden dat het zogenoemde equivalent opwekrendement (EOR) van de warmteproductie in 2018 uitkomt op tussen de 150 en 160%.

Hij zei dat donderdag tijdens een bijeenkomst van stichting Warmtenetwerk. Tot mei vorig jaar ging Eneco uit van een EOR van 177%, maar dat percentage wordt al sinds 2012 niet meer gehaald; het huidige niveau is 125%. Over de afname van de EOR is recent veel commotie ontstaan. De gemeente Utrecht is namelijk nog maandenlang uitgegaan van de oude, hogere waarde.

Overigens staat het nog niet vast dat de biomassacentrale er daadwerkelijk komt; Eneco moet hier nog een definitief besluit over nemen. (Energeia, 13 mei 2016)

http://energeia.nl/nieuws/513033-1605/bestuurders-snappen-niets-van-technische-verhalen-warmtebedrijven

Onzin. Het rendement kan niet hoger dan 100 zijn.

 

‘Bestuurders snappen niets van technische verhalen warmtebedrijven’

De warmtesector moet zichzelf beter verkopen. Een kernachtige boodschap afgestemd op de doelgroep is veel effectiever dan technische verhalen over rendementen en marktmodellen, zegt communicatieadviseur Danieck Meere. “Bedrijven zijn vaak erg enthousiast over wat ze kunnen, maar vergeten voor wie zij hun oplossing hebben gemaakt.”

Aan plannen voor warmtenetwerken geen gebrek. Maar ondanks de behoefte aan alternatieven voor aardgas stuit de realisatie ervan niet zelden op een weerbarstige praktijk. En als het dan toch lukt, leiden verhalen in de media over te hoge tarieven of te lage milieurendementen tot een negatief imago (zie kader). Het is daarom tijd om het anders te doen, vindt Meere. Op verzoek van stichting Warmtenetwerk gaf hij donderdag tijdens de jaarbijeenkomst van de belangenorganisatie een eerste aanzet.

Specifieke boodschap

“Toen ik hiervoor werd gevraagd, kreeg ik een tekst toegestuurd met een heleboel technische begrippen”, zegt de communicatieadviseur. “Daarnaast stonden ook weer technische begrippen en die waren gelardeerd met technische begrippen. U begrijpt dat ik daar niks van snap. En waarom zou een bestuurder of klant zonder technische achtergrond dat wel snappen? Bedrijven zijn vaak erg enthousiast over wat ze kunnen, maar vergeten voor wie zij hun oplossing hebben gemaakt. Over gebruikers wordt niet gepraat.”

Meere stelt de volgende aanpak voor. Eerst moeten de doelgroepen worden gedefinieerd; in het geval van warmtenetten zijn dat bestuurders, eigenaren en ontwikkelaars, en vaklieden. Voor elk van hen moet vervolgens een profiel worden geschreven, waarin zaken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en drijfveren zijn omschreven. Nuttig hierbij is om uit te gaan van een persoon –een zogenoemd persona– in plaats van een groep. Ten slotte dient elke categorie met een specifieke boodschap te worden benaderd.

Zo definieert Meere de bestuurder als vrouw, rond de vijftig jaar, wetenschappelijk opgeleid en wethouder in een middelgrote gemeente. “Deze persona is niet geïnteresseerd in warmtenetten. Zij heeft andere doelstellingen die zij wil bereiken en schenkt alleen aandacht aan dingen die haar daarbij kunnen halen. Politici zijn altijd bezig met de volgende periode, wat ga ik over vier jaar doen. Dat moet je snappen als je met haar komt praten.” Meere raad initiatiefnemers daarom aan bestuurders te benaderen om te praten over een gezamenlijke visie in plaats van simpelweg warmtenetten te verkopen.

Sociale verandering

Stichting Warmtenetwerk trekt zich de opmerkingen van Meere aan. De organisatie is van plan een evenement te organiseren, dat is gericht op de persona van de vakman (rond de vijftig, laagopgeleid, trots op zijn werk). Ook is er aandacht voor wat in de communicatiewereld social marketing heet; door te benadrukken op welke wijze warmtenetten kunnen bijdrage aan sociale verandering (lees: de energietransitie) is volgens secretaris Astrid Madsen van de stichting meer te bereiken.

(Energeia, 13 mei 2016) http://energeia.nl/nieuws/513033-1605/bestuurders-snappen-niets-van-technische-verhalen-warmtebedrijven

Of het verhaal van Eneco (vorige artikel) klopt kunnen de meeste bestuurders niet beoordelen, net zo min als een bouwbegroting of een exploitatieplan. Raad laat zich adviseren door degenen die de zij moet controleren. Burgers zijn aan de goden overgeleverd.

 

Daling variabele energieprijs zet door

Per 1 juli gaat de energierekening van de meeste Nederlandse huishoudens flink omlaag. En dit keer zelfs met gemiddeld 75 euro op jaarbasis voor contracten met variabele tarieven. Dit heeft vergelijkingssite Pricewise.nl becijferd na onderzoek bij leveranciers, inkopers en andere experts op de energiemarkt. In 2015 en begin 2016 daalden de variabele tarieven ook al, maar niet zo fors als deze keer. (Energiegids.nl, 10 mei 2016)

http://www.energiegids.nl/nieuws/daling-variabele-energieprijs-zet-door

 

Energiefonds Utrecht zorgt voor financiering 1 megawatt zonnepanelen

Energiefonds Utrecht heeft een handtekening gezet voor de financiering van bijna 4.000 zonnepanelen op 10 daken in en om Utrecht, goed voor een vermogen van 1 megawatt. De panelen komen op de daken van 7 scholen.

Daarnaast komen er zonnepanelen op 2 studentencomplexen en een museum. Hierdoor zal een groot deel van het eigen verbruik met de zonnepanelen opgewekt worden. Robin Berg van Lomboxnet licht toe: ‘Dit project brengt in alle opzichten Utrecht veel moois. Eind vorig jaar tekenden 15 wethouders van Utrecht en omliggende gemeenten de ambitie om met 1.000 zongestuurde laadpalen, 1.000 elektrische deelauto’s en 10.000 nieuwe zonnepanelen een nieuw lokaal energiesysteem te realiseren. Deze nieuwe zonnepanelen zijn daarin een belangrijk onderdeel.’

Voor de financiering van het project is er een subsidie uit het SDE+-programma verkregen en is er een overeenkomst met het Energiefonds Utrecht getekend. Roy Ellenbroek fondsmanager van het Energiefonds Utrecht: ‘Een haalbaar project is niet per definitie financierbaar. Fantastisch dat het ons tóch gelukt is.’

LomboXnet leidt het consortium Smart Solar Charging. Hierin werken de gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin, GE Benelux, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet samen voor de realisatie van een regionaal energiesysteem met 1.000 laadpunten, evenzovele elektrische auto’s en tienduizend gekoppelde zonnepanelen. (Solarmagazine.nl, 11 mei 2016)

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i11314/energiefonds-utrecht-zorgt-voor-financiering-1-megawatt-zonnepanelen

 
DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

Onbetamelijke relatie

Luchtkwaliteit steden boven Europese norm

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Dat blijkt uit een meetrapport dat Milieudefensie vandaag publiceert. Van de grote steden bleef alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm.

Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de luchtkwaliteit in verschillende gemeenten gemeten. De metingen van bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat de norm voor stikstofdioxide (NO2) op zeker elf plekken in het land wordt overschreden.

Nederland moest in 2015 voor het eerst voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), maar haalt deze normen nog niet. “Jaarlijks overlijden duizenden mensen door ongezonde lucht. Gemeenten en het Rijk moeten nu echt drastische maatregelen nemen”, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie. De metingen vonden plaats op bijna zestig plekken in het land. Op elf meetpunten werd de wettelijk vastgelegde norm overschreden. “Terwijl die Europese norm eigenlijk al onvoldoende is om de gezondheid van inwoners te beschermen”.

Alle overschrijdingen zijn gemeten op drukke, binnenstedelijke wegen met veel autoverkeer. Ook in Rotterdam, Den Haag en Maastricht zijn forse overschrijvingen gemeten. Alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm.

Anne Knol: “We kunnen erover blijven praten. Maar iedereen weet wat er moet gebeuren: schonere auto’s, minder hard rijden en veel vaker op de fiets of met de trein. Dat is veel beter voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat en de leefbaarheid in de stad. Het is nu tijd voor concrete actie.”

Vandaag biedt Milieudefensie het meetrapport aan, aan de gemeente Amsterdam. Het rapport wordt volgende week ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht aangeboden. (Gemeente.nu, 11 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/5/Luchtkwaliteit-steden-boven-Europese-norm-2801438W/

Verbazingwekkende uitkomsten. Het is goed de methodische verantwoording kritisch te lezen, zeker als men weet dat Mileudefensie en Van Hooijdonk al een tijdje met elkaar vrijen.

 

Methodiek is knudde. Geen grond om Utrecht als het schoonst aan te merken, maar de “vrije pers” heeft dat verhaal al geframed.

Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

Milieudefensie heeft een rapport uitgebracht waaruit zou blijken dat de luchtkwaliteit in Utrecht eigenlijk best meevalt. * Daar zullen het college en wethouder Van Hooijdonk wel blij mee zijn. Ten onrechte, want het rapport geeft een verre van representatief en betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit in Utrecht.

De metingen van MD hebben alleen plaatsgevonden in straten (en delen van straten) waar ze vrijwilligers konden vinden. Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden. Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.

De SSLU heeft destijds, toen Milieudefensie het plan opvatte om die metingen te gaan doen, gewaarschuwd voor het effect van dit project. Stel namelijk dat er door een ongelukkige keuze van meetlocaties uit zou komen wat er nu uitgekomen is, namelijk dat er geen overschrijdingen zijn waargenomen, dan zou dat voor het college en gemeenteraad een krachtig argument zijn om niet op te houden met het bouwen van parkeergarages en het bevorderen van het autoverkeer.

Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens (waarvan de rechtbank heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone).

(Stopluchtverontreiniging.nl, 12 mei 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1103

 

Utrechtse raad tevreden met omstreden verkeersplan

De Utrechtse gemeenteraad is in meerderheid tevreden met de verkeersplannen van wethouder Van Hooijdonk. Dat bleek dinsdagavond nadat de raad tijdens een commissievergadering opnieuw uren over het verkeersplan had vergaderd.

De raadsleden hadden veel vragen, maar de meeste kon de wethouder goed beantwoorden. De oppositie is minder blij. Onder meer CDA, PvdA en Stadsbelang Utrecht vinden dat er nog heel veel vaag blijft. Ook vrezen zij grote economische schade als de plannen doorgaan omdat autogebruik wordt ontmoedigd.

Wethouder Van Hooijdonk wil minder auto’s in de stad en mensen vaker op de fiets en met het openbaar vervoer laten reizen. In de plannen staat dat vierbaanswegen moeten worden omgebouwd tot tweebaans stadsboulevards. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk via de snelwegen om de stad heen geleid. Ook moet bijna de hele stad een 30-kilometer zone worden.

Van Hooijdonk noemt de plannen ingrijpend, maar geen trendbreuk. Ze is blij met de brede steun die ze in de raad krijgt. Buiten die raad zijn de plannen omstreden. Zo vrezen omliggende gemeentes, de provincie, Rijkswaterstaat en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu dat de Utrechtse plannen zullen zorgen voor files vlak buiten de gemeentegrenzen en voor vertragingen in het openbaar vervoer.

De PvdA in Utrecht is ontevreden omdat er weinig concreets in de plannen staat. Vooral op essentiële gebieden zijn de plannen vaag, aldus de fractie. Stadsbelang Utrecht deelt die kritiek. Die partij maakt zich boos over het plan dat automobilisten die naar het centrum willen bij de Jaarbeurs zouden moeten parkeren. De fractie zegt dat het onduidelijk is hoe ze vervolgens verder moeten reizen naar de winkels en restaurants op de Oudegracht.

Coalitiepartij D66 maakt zich zorgen over de plannen voor een tram door de binnenstad. Die plannen zijn al tientallen jaren oud, maar er is altijd veel verzet geweest tegen dit idee. De Democraten vrezen dat als ze akkoord gaan met dit verkeersplan, ze automatisch ook instemmen met een tram door de binnenstad. De partij wil daar later over kunnen beslissen.

Oppositiepartij CDA vindt dat de wethouder geen aandacht heeft voor de gevolgen. Zo is er niet uitgerekend hoeveel economische schade de plannen voor de stad zullen opleveren. Maar er staat ook niet in wat de winst voor de luchtkwaliteit zal zijn. De partij vraagt de wethouder om dit soort zaken beter in beeld te brengen.

Op 26 mei stemt de gemeenteraad over het plan.

(RTVUtrecht.nl, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476679/utrechtse-raad-akkoord-met-omstreden-verkeersplan.html

Het traditionele electoraat van de PvdA heeft geen middelen om vanuit Ondiep of Overvecht per auto naar de Jaarbeurs te reizen om vervolgens restaurants en winkels op de Oudegracht te bezoeken. Zou de PvdA het traditionele electoraat voor een ander hebben ingeruild?

Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in zijn rapport ‘Burgerperspectief op schuldhulpverlening’. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. Van Zutphen: ‘Er is een illusie van zelfredzaamheid. Burgers die niet aan de standaard voldoen, staan buitenspel.’ De ombudsman adviseert de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid de ervaringen van burgers mee te nemen in de evaluatie van de Wgs en om in gesprek te gaan met gemeenten en de knelpunten weg te nemen. (Nationaleombudsman.nl, 11 mei 2016) https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/schuldhulpverlening-moet-beter-aansluiten-op-hulpvraag-burger

Voor het rapport: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202016-050%20Burgerperspectief%20op%20Schuldhulpverlening_0.pdf

‘Utrecht steeds onveiliger?’

Aan de burgemeester van Utrecht,

Op 4 mei vond de zitting plaats waarop het verzoek behandeld werd uw besluit ‘collectieve beperking openingstijden horeca Amsterdamsestraatweg’ te schorsen zolang u het bezwaar van een aantal horeca ondernemers daartegen niet behandeld heeft. Daags voor de zitting ontving ik van de gemeente een lange lijst met 3089 Incidenten ASW‘ die volgens de politie zouden hebben plaatsgevonden op de (hele) Amsterdamsestraatweg in 2014, 2015 en 2016 (tot maart)

Het gaat om ruim 3000 ‘incidenten’, dat wil zeggen klachten/meldingen. Opmerkelijk is dat het slechts in 7 gevallen gaat om klachten/meldingen die te maken hebben met de horeca. Belangrijk is het er op te wijzen dat huisnummer aanduiding in de lijst betekent dat het feit ter zake waarvan geklaagd/gemeld is zich op de Amsterdamsestraatweg heeft afgespeeld ter hoogte van dat huisnummer. Het feit hoeft zich dus beslist niet op dat adres te hebben afgespeeld!

Klachten/meldingen hebben betrekking op diefstal, bedreiging, vuurwapenbezit, burenruzie, chantage, mishandeling, fraude, handel in drugs, heling, mensenhandel, verkrachting, vernieling, winkeldiefstal, diefstal uit auto’s, diefstal van fietsen, diefstal uit woningen, zakkenrollen, geweldpleging, oplichting, prostitutie, dronkenschap, stalking, vals geld en ‘overige meldingen’.

De vraag die bij het kennisnemen van die omvangrijke lijst van klachten/meldingen (het gaat hier dus alleen nog maar op de Amsterdamsestraatweg van Paardenveld tot Maarssen) opkomt is: wat heeft de politie gedaan met die ruim 3000 klachten/meldingen? Eigenlijk gaat het om de vraag: heeft het wel zin om te klagen en te melden bij de politie? Immers: Aangenomen dat de politie alleen voor de Amsterdamsestraatweg niet meer kan inzetten dan enkele fulltimers (er zijn nog veel meer straten en gebieden in Utrecht waarop klachten en meldingen betrekking kunnen hebben), dan is het volstrekt onaannemelijk dat de politie die ruim 3000 klachten/meldingen die in ruim 2 jaar m.b.t. feiten op de Amsterdamsestraatweg zijn gedaan ook maar kan hebben onderzocht.

In het geval dat de politie bij lange na niet elke klacht/melding onderzoekt ligt het voor de hand te veronderstellen dat er steeds minder geklaagd en gemeld wordt. Immers, klagers en melders zullen steeds vaker de conclusie trekken dat klagen/melden toch geen zin heeft want er volgt toch geen onderzoek/actie. Dat zou betekenen dat het aantal klachten veel groter is dan het aantal geregistreerde klachten en dat de ervaren onveiligheid nog veel groter is dan uit de lijst van de politie blijkt.

Aannemelijk (hopelijk) is overigens dat niet elke klacht/melding gegrond is. Of van een gegronde klacht/melding sprake is kan alleen blijken aan de hand van ingesteld onderzoek. Uit de lijst van die ruim 3000 klachten/meldingen blijkt niet of het om gegronde klachten gaat. Of het werkelijk zo ernstig is gesteld met de onveiligheid is dus een te beantwoorden vraag.

Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur verzoek ik u thans inzage in documenten waaruit blijkt in hoeveel gevallen (graag een specificatie per incidentcategorie) de klacht/melding gevolgd is door een onderzoek en hoe vaak de klacht/melding gegrond is gebleken.

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

De huisnummeraanduiding in de lijst ‘incidenten ASW’ betekent niet (of hoeft niet te betekenen) dat het incident zich op dat adres heeft afgespeeld, maar dat het incident zich op straat heeft afgespeeld ter hoogte van de huisnummer.

http://www.rechtsbescherming.com/utrecht-steeds-onveiliger/

Zie ook: http://www.rechtsbescherming.com/hoe-burgemeester-van-zanen-de-onveiligheid-bevordert/

Zie ook Spierballenvertoon als handhaving: http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-spierballenvertoon-als-handhaving/

Gemeente wil leefklimaat Straatweg verbeteren met winkelgebieden

De gemeente Utrecht heeft een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld voor de Amsterdamsestraatweg. Tussen het begin van de straat en de Marnixlaan moeten zogenoemde winkelconcentratiegebieden worden aangewezen.

Binnen die gebieden is ruimte voor daghoreca, zoals ijssalons en lunchrooms. Buiten de gebieden kunnen winkelpanden woningen worden.

Doel van de nieuwe plannen is de leefbaarheid in de straat te verbeteren. Zo moet het “onwenselijk gebruik van panden” worden tegengegaan. Daarmee doelt de gemeente op horecaondernemingen en massagesalons waar illegale praktijken plaatsvinden. Die worden met regelmaat gesloten op last van de burgemeester.

Het bestemmingsplan ligt van 20 mei tot en met 30 juni ter inzage bij de gemeente. 31 mei is een infobijeenkomst voor buurtbewoners.

Naar verwachting gaat de gemeenteraad rond november in discussie over het plan voor de Amsterdamsestraatweg. (RTVUtrecht, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476751/gemeente-wil-leefklimaat-straatweg-verbeteren-met-winkelgebieden.html

Mobiliteitsbehoud cruciaal voor ouderen

Mobiliteitsbehoud is cruciaal voor het behoud van een sociaal leven, het behoud van bewegingsvrijheid, en het behoud van vrijheid. Thuisblijven maakt passief, versterkt gevoelens van angst en depressie, terwijl actief zijn belangrijk is en bijdraagt aan levensvreugde en gezondheid.

Dat stelde prof. dr. Dick de Waard bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verkeerspsychologie en Mobiliteitsbehoud aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij het ouder worden gaat het gezichtsvermogen achteruit en naast het feit dat verslechterde visus de waarneming direct beïnvloedt, is er ook indirect een effect op de zekerheid die men ervaart bij deelname aan het verkeer. Ook het gehoor gaat achteruit. Vooral als voetganger en fietser gebruiken wij geluid, we horen auto’s van achteren naderen, aldus de Waard.

‘Ouderen ervaren problemen in het verkeer, maar zijn ook heel goed in het mijden van deze problemen. Als ze slecht zien in het duister, proberen ze voor het donker thuis te zijn. En er zijn ouderen die kruispunten waar fietsers gelijk groen krijgen mijden, omdat ze dit te chaotisch vinden. Strategisch gedrag. Maar het vermindert de mobiliteit wel. Bovendien werkt het niet altijd.’

De Waard stelt dat mensen langer mobiel kunnen blijven door de infrastructuur te optimaliseren, door op of in het voertuig technologische ondersteuning te bieden, of door te bekijken of een ander vervoermiddel op een bepaald moment wellicht geschikter is.

‘Als de locaties waar fietsers en automobilisten elkaar ontmoeten zodanig ingericht worden dat auto’s niet hard kúnnen rijden en goed zicht hebben op de fietsers, dan neemt het aantal ongevallen af. Je moet hierbij denken aan het creëren van ruimte tussen het fietspad en de weg, bijvoorbeeld bij een T-splitsing, of het ophogen van het kruisende wegvak. En aan maatregelen in de berm, verharding, betere zichtbaarheid van stoepranden en objecten, en het verwijderen van fietspaaltjes. (……….)

(Verkeersnet.nl, 10 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18986/mobiliteitsbehoud-cruciaal-voor-ouderen/

Gemeente doet er goed aan om de openbare ruimte door deskundigen op dit punt, belangenorganisaties en ouderen te laten nakijken op noodzakelijke verbeteringen.

TivoliVredenburg moet gesloten worden

Rapport: Utrecht moet opnieuw miljoenen in TivoliVredenburg pompen

De gemeente Utrecht moet de komende jaren opnieuw miljoenen investeren in TivoliVredenburg en een streep zetten onder het verleden. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek over de toekomst van het muziekpaleis.

Om de financiële problemen op te lossen zou de gemeente onder meer de jaarlijkse huur structureel met 1,9 miljoen euro moeten verlagen. Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels, ex-wethouder cultuur in Amsterdam, bekeek de afgelopen maanden hoe de organisatie commercieel succesvoller kan worden. Dat zou kunnen als de gemeente tot 2020 jaarlijks twee ton investeert om meer zakelijke inkomsten te genereren.

Ook moet er ieder jaar 200.000 euro subsidie naar het binnenhalen van grote artiesten, denken de onderzoekers. Verder wordt voorgesteld om 1,1 miljoen euro aan de financiële reserves van het muziekpaleis toe te voegen. Verder zou bekeken kunnen worden over de prijs van toegangskaartjes in de toekomst omhoog moet.

156 Miljoen

TivoliVredenburg kwam zwaar in de problemen toen de nieuwbouw Vredenburgkade tientallen miljoenen euro’s duurder werd dan begroot. In 2006 werden de kosten voor bouw en inrichting nog geraamd op 98,6 miljoen euro. In 2015 was het bedrag opgelopen tot circa 156 miljoen euro. De tegenvaller leidt nu tot ernstige problemen bij de jaarlijkse exploitatie van het muziekpaleis.

De instelling krijgt zijn begroting niet rond vanwege de hoge huurlasten, die weer gekoppeld zijn aan de hoge bouwkosten. Die werden niet goed in de gaten gehouden door geruzie en gebrek aan regie, concludeerde de Rekenkamer eerder al. Ook weet de instelling onvoldoende sponsoren aan te trekken.

Risico’s

Vanwege de grote risico’s die de tekorten meebrengen voor de gemeente, moet de stad volgens de Rekenkamer bepalen welke culturele prestaties zij verwacht en welk subsidiebedrag zij beschikbaar wil stellen.

Volgende week dinsdag maakt het college bekend of het de aanbevelingen van de commissie opvolgt.

Zie het adviesrapport: http://www.rtvutrecht.nl/data/docus/796690.pdf

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476828/rapport-utrecht-moet-opnieuw-miljoenen-in-tivolivredenburg-pompen.html

Het puike management van Utrecht dat het TivoliVredenburg debacle veroorzaakte heeft nu een adviescommissie ingeschakeld met een opdracht die harde conclusies en voorstellen op voorhand uitsloot. Het advies is er dan ook naar: doormodderen.

Het extra geld moet uit de lengte of de breedte komen. Vooral de laagste inkomens gaan dit indirect ophoesten, al moet gezegd worden dat de relatief kleine categorie profiteurs van deze slokop ook ietsjes minder weinig gaan betalen.

Het is wachten op de volgende aflevering.

In de oliewinning legt men olieplatforms en -tankers, als die teveel van de concernbegroting vreten, gewoon op (de scheepsterm voor buiten bedrijf stellen, sluiten).

“Utrecht was gewaarschuwd voor financiële risico’s DOMunder”

De gemeente Utrecht wist al voor de bouw van DOMunder dat het museum niet rendabel zou zijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTV Utrecht. Woensdag werd bekend dat het museum op korte termijn 1,6 miljoen euro nodig heeft om te overleven.

Voor aanvang van de bouw kreeg de gemeente van meerdere kanten een negatief advies, maar daar is niet naar geluisterd. Utrecht gaf namelijk wel subsidie en staat voor 900.000 euro garant.

Bouwkosten

Nu twee jaar na opening verkeert DOMunder in grote financiële problemen. De bouwkosten en de exploitatie van de Schatkamer Domplein kostten veel meer meer dan berekend.

Het museum hoopt nu dat de gemeente wil helpen de schuld te betalen.

Bijspringen

De VVD in Utrecht heeft al laten weten dat de stad zal moeten bijspringen, want sluiting van DomUnder zou geen optie zijn. “Ik denk dat het gewoon niet anders kan dan meebetalen. DOMunder kan niet dicht vanwege de archeologische waarde en ook voor het publiek moet het openblijven,” zegt VVD-raadslid André van Schie.

DOMunder onder het Domplein toont 2000 jaar geschiedenis van de historische plek in het hart van Utrecht. Zo komen de Romeinen aan bod en krijgt de bezoeker te horen wat gebeurde in de middeleeuwen. (RTV Utrecht, 12 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476800/utrecht-was-gewaarschuwd-voor-financiele-risicos-domunder.html

Ook hier geen “opleggen”, sluiten.

En ja hoor:           http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476844/wethouder-komt-met-reddingsplan-voor-domunder.html

Meer woningen op Veemarktterrein Utrecht

Op het terrein van de voormalige Utrechtse Veemarkt komen meer huizen dan gepland. In de oude plannen stond een maximum van 580 huizen. Dat worden er nu 750.

De groei komt door de bouw van 50 tot 100 studentenwoningen op de plek waar eerder eengezinswoningen waren gepland. Dat wilde de gemeenteraad graag. Ook worden huizen gebouwd op een locatie in de wijk waar eerder een supermarkt en school waren bedacht.

De gemeente denkt dat een kleine supermarkt in de wijk niet levensvatbaar is en de school is niet nodig want daar zijn er al voldoende van in de omgeving. De plannen voor de school en super waren al eerder geschrapt, maar nu heeft de gemeente besloten om op die plek huizen te bouwen. Daarom is geen extra grond nodig voor die woningen.

De wijk Veemarkt moet een duurzame wijk worden. Inmiddels zijn er al delen van de wijk bewoond.

(RTV Utrecht, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476740/meer-woningen-op-veemarktterrein-utrecht.html

Utrecht vangt zo meer geld om enkele van de vele gaten van het mismanagement te kunnen stoppen.

Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

De Utrechtse binnenstad is autotechnisch een van de meest onvriendelijkste van het land. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Strabo.

En dat heeft gevolgen voor de lokale economie. De VVD in Utrecht maakt zich daar zorgen over en heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

Het onderzoek is er gekomen op initiatief van Centrum Management Utrecht. De winkeliersvereniging was benieuwd wat de gevolgen zijn van de slechte bereikbaarheid voor auto’s voor de ondernemers in de stad.

Het rapport concludeert dat het aandeel autobezoekers aan de binnenstad 11 procent is. Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde dat tussen de 20 en 26 procent ligt.

Dit scheelt inkomsten omdat bezoekers die met de auto komen vaak twee keer zoveel uitgeeft als iemand die met het OV komt.

Als Utrecht aan het landelijk gemiddelde zou kunnen voldoen, wordt er volgens het onderzoek 200 miljoen euro meer besteed in de binnenstad.

De VVD wil dan ook weten van het college of het de conclusies deelt van het onderzoek, en zo ja of er dan ook mogelijkheden zijn om de parkeervoorzieningen bij de Jaarbeurs en aan de oostkant van de stad uitgebreid kunnen worden. (Nu.nl, 12 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4260751/roep-uitbreiding-parkeerplaatsen-binnenstad.html

Rare lui die VVD-ers, want eerder hebben ze gelezen dat fietsers het meeste uitgeven.

En fietsers doen dat dan ook nog in het ééndimenesionaal winkelbestand: 55 x dezelfde succesformule met schoenen, broeken, make-up, enz.

Misschien blijven de autoklanten wel weg omdat ze thuis dezelfde winkels hebben als in het centrum van Utrecht. Of misschien komen ze toch, maar dan zonder auto.

Aan de oostkant van het centrum staan veel buitenlanders op belanghebbendenparkeerplaatsen, zonder een vergunning. Ze worden in hoge mate ongemoeid gelaten. Kennelijk zijn daar teveel parkeerplaatsen.

‘Financiering gemeenten moet anders’

De Raad voor de Financiële verhoudingen stelt in een advies voor om de financiering van gemeenten te veranderen. Omdat gemeenten er meer taken bij krijgen is het huidige model achterhaald.

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze situatie ter discussie stellen.

Nieuwe denkrichting

In het stuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ schetst de Rfv een nieuwe denkrichting voor de bekostiging van gemeentelijke taken. Met dit stuk wil de Rfv een bijdrage leveren aan de discussie die de fondsbeheerders over het gemeentefonds willen openen, die verder gaat dan het gemeentefonds alleen.

De manier waarop gemeenten hun taken nu bekostigen, is, volgens de Raad, gebaseerd op ‘gestolde, vaak onbe­wuste, principes’. Deze zijn het duidelijkst tot uitdrukking gekomen in de Financiële-verhoudings­wet 1997. Sinds die tijd zijn er vele ingrijpende ontwikkelingen geweest: bestuurlijk, maatschap­pelijk en economisch. De actualiteit laat zien waar dit knelt.

Meer autonomie voor gemeenten

De Raad stelt dat gemeenten zelf hun bestuur, huishouding en uitvoering mogen regelen. Dit is geregeld in de Grondwet. Daarin is echter ook vastgelegd dat het Rijk aan ze kan opdragen om taken uit te voeren (medebewind). Door decentralisatie te stimuleren wordt bestuur zo dicht mogelijk bij de burger gebracht. Daarnaast is een doelmatige besteding van belastinggeld belangrijk; dit kans soms juist pleiten voor centralisatie. Bijvoorbeeld vanwege de beheersing van overheidsuitgaven of vanwege schaalvoordelen.

Burger centraal

In een toelichting zegt de Rfv dat bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet staan; het bestuur is er immers namens hem. Belangen van verschillende burgers lopen echter uiteen. Dan is het belangrijk dat deze zorgvuldig en op het juiste (schaal)niveau tegen elkaar afgewogen worden. Het niveau van het Rijk is voor veel taken te ver weg. Zeker als het de persoonlijke levenssfeer of de directe woonomgeving betreft, zijn gemeenten het aangewezen niveau.

Gemeenten hebben dan wel beleidsvrijheid nodig, anders had de afweging net zo goed bij het Rijk kunnen liggen. Beleidsvrijheid kan tot verschillen tussen gemeenten leiden. (Gemeente.nu, 9 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Financiering-gemeenten-moet-anders-2799987W/
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

  1. Ideeënmarkt

Op 19 mei vindt de fysieke ideeënmarkt plaats. Voor meer informatie over de digitale en de fysieke ideeënmarkt kijk hier. Wil je een kraam bemannen om je idee te presenteren? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier of via raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl.

  1. Herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Ongeveer 450 à 550 woningen op het voormalige defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan. Dat wordt mogelijk als de raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein vaststelt. De raad gaat met belanghebbenden in gesprek over de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied. Vragen die aan de orde komen zijn: is het mogelijk meer middel-dure huurwoningen te realiseren en meer appartementen? Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

  1. Vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening

In een bestemmingsplan legt de gemeente planologische bepalingen voor een gebied vast. Om de bouw van het grotere aantal woningen op de Veemarkt mogelijk te maken is een herziening nodig van het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2011. In plaats van de 580 woningen die als maximum waren vastgelegd zullen nu circa 730 woningen (en wooneenheden) gerealiseerd worden. Deze verhoging heeft nauwelijks ruimtelijke gevolgen en wordt vooral veroorzaakt door het vervangen van eengezinswoningen door 50/100 studenteneenheden en het bouwen van woningen op de plek waar eerst een supermarkt en een school waren gepland. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meeprater.

  1. Advies TivoliVredenburg commissie Gehrels

Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels, ex-wethouder cultuur in Amsterdam, onderzocht hoe TivoliVredenburg commercieel succesvoller kan worden. Bijvoorbeeld door meer activiteiten en zakelijke verhuur. De bevindingen worden toegelicht. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

  1. Ook de buurt maken we samen

De gemeente heeft geen standaardstappenplan voor veranderingen in de straat of wijk. Communicatie is maatwerk, afhankelijk van het project en de buurt. De raad wil graag in gesprek over communicatie en participatie voor inwoners bij veranderingen in de buurt. De raad wil het bewustzijn in de gemeentelijke organisatie vergroten. Bijvoorbeeld met een standaardstappenplan. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

  1. Terugblik op jaarwisseling

Het aantal gemeentelijke maatregelen rond de jaarwisseling maakte indruk op de gemeenteraad. Toch is sprake van toenemende kosten vanwege vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals steeds meer parkeerautomaten, en stijging van het aantal autobranden. Welke inzet kan dit tegengaan? Graag gaat de raad met het college in gesprek over mogelijke oplossingen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

  1. Proef levensgebeurtenissen

Door levensgebeurtenissen zoals ontslag of scheiding kunnen kosten opeens stijgen en inkomsten dalen. Deze financiële veranderingen leiden vaak tot stress en zorgen er zelfs voor dat mensen in de schulden komen. De gemeente wil inwoners hierbij helpen. Een pilot (proefperiode) is bedoeld om te onderzoeken wat het effect is als mensen die te maken hebben met een levensgebeurtenis in een vroeg stadium bereikt worden. Met advies en een financieel steuntje in de rug. De raad wil graag een toelichting van de gemeente én het onderzoeksbureau over onder meer hoe de pilot tot stand kwam. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

en de tweede agenda voor hetzelfde:

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

1   SV 2015, nr. 177 over Ook de buurt maken we samen (met antwoord)

2   Cie M&S: Commissiebrief terugblik op jaarwisseling 2015-2016

3   Cie M&S: Pilot levensgebeurtenissen

4   Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

5   Vaststelling bestemmingsplan ‘Veemarkt, 1e herziening’.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=761&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 19 mei 2016

o.a.

4   Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een 7 tal bijlagen bij het conceptraadsvoorstel SpvE Kop op Tuindorp. Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een geheime raadsbrief met bijlagen uit de portefeuille van wethouder Jansen met het kenmerk: 16.502423 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2015.

5   Vaststelling bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

6   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak

7   Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad vanwege tussenuitspraak Raad van State .

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=130046a3-b889-46f9-aae4-112be78afd4d&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

12-5-2016         Rapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

10-5-2016         SV 2016 nr 66 inzake persoon met visuele beperking

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

12-5-2016         Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie Universiteit Utrecht

12-5-2016         Beëindiging Aanpak bijzondere woningtoewijzing Zwanenvechtplein e.o

11-5-2016         Uitkomsten JMU 2015-2016

11-5-2016         Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

12-5-2016         Stand van zaken Domunder

11-5-2016         Jaarlijkse huurverhoging Stuw-corporaties

11-5-2016         Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

11-5-2016         Sociaal Ondernemerschap in Utrecht

10-5-2016         Pilots CO2 arm asfalt

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=