Nieuwsch en ander Nieuwsch 14 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 14 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Verplichte en expliciet beloofde zienswijzenmogelijkheid wordt vaak niet gegund

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Politici in bestuur HDSR, PS, raden Bunnik en Utrecht lijken geeuwende slaap te hebben

o     Schippers ontdekken de Kromme Rijn

o     Bomen kappen

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Verkeerde cijfers over klimaatdoelen in begroting gemeente Utrecht

o     RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

–    Vrouw overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

–    Amsterdamsestraatweg: gevaarlijkste straat van Nederland. Uitnodiging aan wethouder.

–    Vermist

–    Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

–    Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 25 oktober 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

o     Een andere agenda voor dezelfde bijeenkomst

o     Agenda Gemeenteraad – 27 oktober 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 1 november 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Verplichte en expliciet beloofde zienswijzenmogelijkheid wordt vaak niet gegund

Vaak wordt een zienswijzentermijn in het vooruitzicht gesteld, maar feitelijk wordt die niet gegund en wordt de vergunning vrijwel subiet of zelfs verleend voordat de zienswijzen is afgekondigd. Dit is bedrog van de burgers. Voorbeeld:

Wilhelminapark 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-30877

Het vervangen van de vloer in het souterrain van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 30-09-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

Uit: Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 137688. Gepubliceerd op 6 oktober 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137688.html

Vergunning verleend op 5 oktober 2016. Zie: Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 139861. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-139861.html

Een foutje maken is menselijk. Deze handelswijze komt echter zo vaak voor dat het niet onder het label menselijke vergissing kan worden gebracht. Het geeft een onluisterende kijk op de manier waarop de lokale overheid zich tot de burgers verhoudt. Er moet bij de overheid iets zijn in de trant van ‘die Utrechters kunnen allemaal doodvallen’.

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Politici in bestuur HDSR, PS, raden Bunnik en Utrecht lijken geeuwende slaap te hebben

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5958)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 8264. Gepubliceerd op 14 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8264.html

De groenliefhebbers in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap, in Provinciale Staten en in de gemeenteraden van Bunnik en Utrecht lijken dit op hun krent zittend, geeuwend aan te kijken. Niemand verneemt iets van hen.

Er zijn ruim 130 vaarvergunningen voor pretpark Kromme Rijn afgegeven.

 

Schippers ontdekken de Kromme Rijn

Botenbezitters uit Utrecht hebben rivier de Kromme Rijn ontdekt als vaarwater. Het aantal vergunningen om er te mogen varen, steeg dit jaar van dertig naar vijftig. Daarbij zit ook voor het eerst de collectieve aanvraag van de Kleine Boten Club Utrecht die enkele tientallen leden de vrijheid geeft de Kromme Rijn te verkennen.

Volgens woordvoerder Astrid Russchen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn aan de vergunningen strikte regels verbonden. De vergunning voor boten met verbrandingsmotor moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden, alleen elektrisch voortgestuwde scheepjes kunnen een blijvende vergunning krijgen.

Ook mogen de schepen niet langer zijn dan 7 meter, niet harder varen dan 6 kilometer per uur en mogen ze niet in donker varen.

Het is volgens Russchen niet een bepaalde groep botenbezittters die plotseling de Kromme Rijn ontdekt heeft. Particulieren, bootverhuurders en rondvaartboten willen allemaal graag in oostelijke richting de stad uitvaren.

Vergunningplicht

Het hoogheemraadschap stelde in 2011 regels vast voor varen op de Kromme Rijn, maar bekijkt of die aan herziening toe zijn. De rivier kent, als enige van de grotere wateren waarvoor De Stichtse Rijnlanden verantwoordelijk is, een vergunningplicht. Op bijvoorbeeld de Leidsche Rijn en de Hollandse IJssel mag vrijuit gevaren worden zolang de schippers zich maar gedragen volgens de algemene zorgplicht.

De vergunningsplicht op de Kromme Rijn is niet bij iedereen bekend. Ook Witteveen van de Kleine BotenClub Utrecht biecht op eerder wel eens naar Rhijnauwen gevaren te zijn net als veel andere leden. In die zin is de vergunningaanvraag de legalisatie van een bestaande praktijk.

Witteveen verwacht niet dat horden botenbezitters nu de Kromme Rijn opstomen tot de sluis bij Werkhoven. ,,We hebben ongeveer 240 leden waarvan iets minder dan de helft elektrisch vaart. Alleen daarvoor is de vergunning verleend. Maar de meesten komen niet zo ver. Om het pannenkoekenhuis te halen heb je flinke accu’s nodig, er staat een flinke stroming in de rivier. Ik denk dat maar een kwart van onze leden dat haalt.”

(AD.nl, 11 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/schippers-ontdekken-de-kromme-rijn~a488ea9b/

 

Bomen kappen

Keulsekade 181 te Utrecht, HZ_WABO-16-31279

Het kappen van 20 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142073. Gepubliceerd op 14 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142073.html

Vier van de vijf bijlagen zijn niet bijgevoegd. Je zult dan toch weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet de gedigitaliseerde informatie op te halen. Het is immers pas 2016 en Utrecht heeft nog 84 jaar te gaan tot de moderne tijd.

Atoomweg 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-31282

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142067. Gepubliceerd op 14 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142067.html

Vier van de vijf bijlagen zijn niet bijgevoegd. Je zult dan toch weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet de gedigitaliseerde informatie op te halen. Het is immers pas 2016 en Utrecht heeft nog 84 jaar te gaan tot de moderne tijd.

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Verkeerde cijfers over klimaatdoelen in begroting gemeente Utrecht

In de begroting van 2017 van de gemeente Utrecht staan verkeerde cijfers. Zo lijkt het nu alsof de gemeente haar klimaatdoelen flink naar beneden heeft bijgesteld, maar in werkelijkheid gaat het om verkeerde cijfers.

Nu is te lezen dat de doelstelling om in het jaar 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten is bijgesteld naar 8 procent. Ook is de toename van duurzame energiebronnen van 20 procent teruggebracht naar 8 procent. De gemeente Utrecht laat echter weten dat deze cijfers niet juist zijn: “Dat zijn uiteraard niet de goede cijfers”, laat gemeentewoordvoerder Eefje Nienhuis weten. “We weten niet precies hoe die er zijn gekomen. Het zijn ingewikkelde stukken; het gaat vaak door de organisatie heen. Als je iets heel vaak herschrijft met verschillende auteurs, dan weet je op een gegeven moment niet meer waar het is fout gegaan.”

De gemeente Utrecht heeft haar klimaatdoelen niet naar beneden bijgesteld, maar houden de ambities voor het jaar 2030 aan. “Of het een realistisch doel is, dat is een ander gesprek. Het wordt heel hard werken, maar daar zijn we ook heel hard mee bezig.”

(DUIC.nl, 8 oktober 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/verkeerde-cijfers-begroting-gemeente-utrecht/

Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. “Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn”, stelt het NMU.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528079/provincie-utrecht-loopt-achter-met-schone-energie.html

 

RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

heeft een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken om biomassa mee te kunnen stoken in de kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg en in haar kolencentrale aan de Eemshaven. Mocht de subsidieaanvraag voor de Amercentrale worden toegekend, dan kan RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om energie op te wekken.

(………)

Bijstook van biomassa is controversieel. Door subsidies te verstrekken aan het stoken van hout in kolencentrales, worden ook die centrales impliciet gesteund, zeggen critici. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland worden gesloten. De PvdA noemde subsidie voor de bijstook eind vorig jaar nog ‘geld over de balk smijten’ en Groen Links-kamerlid Liesbeth van Tongeren riep minister Henk Kamp vorige week nog op de biomassa-subsidie uit te stellen totdat een definitief besluit is genomen over de toekomst van de kolencentrales.

Kamp voelt daar echter niets voor, omdat biomassa volgens hem essentieel is om de duurzame doelstellingen van het Energieakkoord te halen. Zonder biomassa lukt dat volgens hem niet en hij wil niet tornen aan gemaakte afspraken in het Energieakkoord.

De subsidieaanvraag van RWE/Essent komt ook om een andere reden op een pikant moment. Deze week kondigde RWE namelijk aan een grote gascentrale in Moerdijk per 1 februari 2018 stil te leggen. Een groot aantal andere gascentrales ligt nu al stil. Met het stilleggen van Moerdijk 1 begin 2018 ligt straks ongeveer 80% van alle gascentrales van RWE/Essent in Nederland stil. Gascentrales stoten veel minder Co2 uit dan kolencentrales.

Dat de gascentrales worden uitgezet, is het gevolg van de naweeën van de economische crisis waardoor de elektriciteitsvraag is afgenomen en er door een grote toename van hernieuwbare energie uit Duitsland overcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet is ontstaan. Omdat de kolenprijs de afgelopen jaren sterk daalde is het aandeel gas in de Nederlandse elektriciteitsproductie tussen 2010 en 2014 daardoor in hoog tempo afgenomen, van 62% naar 48%, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Conventionele energiecentrales zullen de komende jaren volgens RWE een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week, energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. ‘Zij spelen daardoor een essentiële rol bij het slagen van de energietransitie’, aldus RWE.

(FD.nl, 11 oktober 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1170949/rwe-vraagt-meer-subsidie-voor-bijstook-biomassa-in-kolencentrales

 

Vrouw overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

Een 70-jarige vrouw uit Utrecht is donderdag 6 oktober overleden als gevolg van verwondingen die zij opliep door een aanrijding. De fatale botsing vond 24 september plaats op de Amsterdamsestraatweg.

Op 24 september stak de vrouw, naast een bushokje op de Amsterdamsestraatweg, het fietspad over. Op dat moment kwam van rechts een 18-jarige scooterbestuurder uit Utrecht aanrijden.

De scooterbestuurder probeerde haar te ontwijken, maar raakte de vrouw die daardoor ten val kwam. Met letsel aan haar hoofd werd de Utrechtse naar een ziekenhuis gebracht.

Daar overleed zij donderdag 6 oktober.

(Nu.nl, 11 oktober 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4334144/vrouw-overleden-aanrijding-amsterdamsestraatweg.html

 

Amsterdamsestraatweg: gevaarlijkste straat van Nederland. Uitnodiging aan wethouder.

Aan wethouder Van Hooijdonk,

Dinsdag 25 oktober om 11.00 uur wordt het beroep behandeld tegen uw weigering om 30 km/uur en veilige oversteekplaatsen te realiseren op de Amsterdamsestraatweg, de gevaarlijkste straat van Nederland (RTLNieuws) waar recentelijk een 70-jarige vrouw bij een poging over te steken is aangereden als gevolg waarvan zij is overleden.

Uw weigering is temeer onbegrijpelijk omdat het instellen van 30 km/uur en een veilige inrichting al in de Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg (april 2014) in het vooruitzicht werd gesteld en

recentelijk opnieuw aan de bewoners en winkeliers in het vooruitzicht is gesteld (zie bijlage “Wijkbericht”).

Een van uw voorgangers, Tymon de Weger, placht bij belangrijke zaken zelf het standpunt van de gemeente te komen verdedigen bij de bestuursrechtbank en de Raad van State. Ik zou het waarderen als u dat in dit geval als verantwoordelijk wethouder ook zelf komt doen.

Misschien dat u niet alleen aan de rechtbank kunt komen uitleggen waarom u een besluit weigert te nemen dat door het college een en andermaal aan de bewoners en de winkeliers in het vooruitzicht is gesteld en dat ook door uzelf nog eens in het vooruitzicht is gesteld naar aanleiding van het bericht van RTL dat de ASW de gevaarlijkste straat is van Nederland, maar dat u ook kunt komen uitleggen waarom u besloten heeft verkeerslichten buiten werking te stellen die kennelijk voor het veilig

oversteken nodig zijn.

U bent volgens Trouw genomineerd als beste lokale bestuurder en u laat zich er graag op voor staan verantwoordelijkheid te willen nemen, ik ga er dus vanuit dat u op 25 oktober zelf uw eigen beslissing bij de rechtbank komt verdedigen.

(Mail Bureau Rechtsbescherming, 12 oktober 2016)

Zie ook: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4392017/2016/10/08/D100-33-Haar-missie-milieubeleid-samen-met-burgers-vormgeven.dhtml

 

Vermist: cargo-hopper

Het signalement

Cargohopper Utrecht binnenkort van start

Utrecht start met de Cargohopper, een elektrisch aangedreven voertuig met daarachter drie mini-trailers waarop losse wisselcontainers geplaatst worden die de afmeting van drie europallets hebben. Door deze in het wegtransport gestandaardiseerde afmeting, kunnen de containers zelf met een normale trekker/oplegger worden vervoerd van het huidige stadsdistributiecentrum langs de A2 buiten de stad naar een overslagpunt op loopafstand van de Utrechtse binnenstad. Daar worden de containers eenvoudig op de mini-trailers gezet en vervolgens worden in het stadscentrum de zendingen uitgeleverd. (Verkeersnet.nl, 23 maart 2009)

http://www.verkeersnet.nl/milieu/cargohopper-utrecht-binnenkort-van-start/

Nadere gegevens

‘Cargohopper onterecht onder vuur’

Het lijkt er op dat RTV Utrecht in haar eigen voet heeft geschoten met een ‘onthullende’ reportage over de Utrechtse Cargohopper. Volgens de Utrechtse TV-zender schermt Cargohopper met te hoge cijfers over het gebruik; volgens Cargohopper hanteert de journalist van RTV Utrecht verkeerde aannames. Ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel is boos op de zender omdat zijn uitlatingen verkeerd worden weergegeven. Dat meldt Logistiek.nl.

In het item stelt RTV Utrecht dat de initiatiefnemers van Cargohopper onterecht en te optimistisch zijn met de stelling dat vrachtauto’s honderdduizend kilometer in de binnenstad van Utrecht moeten rijden om hetzelfde werk te doen als de stadsdistributietrein doet met zesduizend kilometer.

Bert Roozendaal die samen met Jacques van der Linden, directeur van Hoek Transport, aan de wieg stond van Cargohopper stelt nu dat de journalist verkeerde aannames heeft gehanteerd bij zijn beweringen die in zijn ogen onterecht en ongefundeerd worden gepresenteerd. “Wij gaan wel degelijk uit van honderdduizend kilometer. Ploos van Amstel zelf zegt dat daar zestig tot tachtigduizend kilometer direct zijn terug te vinden in keiharde berekeningen. De overige kilometers is het deel dat wat zachter is omdat dit getal komt uit het aantal auto’s dat dankzij ons niet meer de stad inrijdt omdat ze afladen op industrieterrein Lage Weide bij Hoek Transport. Dat is minder hard te kwantificeren maar twintigduizend kilometer is daarbij beslist een heel voorzichtig getal. Het ligt waarschijnlijk veel gunstiger.” (TTM.nl, 7 februari 2011)

http://www.ttm.nl/nieuws/id29320-cargohopper-onterecht-onder-vuur.html

Voor het laatst gesignaleerd

“Uw domeinnaam is geparkeerd.”

http://www.cargohopper.nl/index.php/utrecht

Tips

Eenieder die beschikt over tastbare gegevens over de vrachtautoreductie (met de daar bijbehorende emissie- en herriereductie, reductie van schaden, beeldverbetering en verbetering van het leefklimaat) in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken van Utrecht, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeenteraad van Utrecht die nog niet heeft gemerkt dat er niets gebeurt m.b.t. de vrachtautoreductie, tel. 030-2860000. (20 minuten wachten voor u te woord wordt gestaan).

 

Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de A27 verbreding tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van Amelisweerd…

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

Besluit over verbreding Ring Utrecht na Tweede Kamerverkiezingen

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op het verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. De PvdA-fracties in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

De strijd is nog lang niet gestreden. Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit (TB) in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat de verkiezingen in maart, de kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord beslissend zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).

1376 zienswijzen ingediend tegen Ontwerp Tracébesluit

In de maanden mei en juni hebben zijn er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij ook een uitgebreide zienswijze die door de Kerngroep Ring en haar deelnemende organisaties is ingediend en ook veel zienswijzen, die door meerdere mensen zijn ondertekend. Een samenvatting van alle bezwaren is te vinden bij Platform Participatie.

Ook de gemeenteraden van Utrecht, Bunnik en De Bilt vragen in zienswijzen om heroverweging van de verbreding. Heel belangrijk is de zienswijze, die de Provincie Utrecht via een breed ondersteunde motie heeft ingediend. De provincie zet vraagtekens bij de huidige onderbouwing van nut en noodzaak. Daarnaast zijn Provinciale Staten niet blij met de voorgestelde natuurcompensatie. Het verlies aan natuur wordt niet gecompenseerd, en dat moet wel volgens de wet. Aangezien de provincie daar zelf over gaat, is dit van groot belang.

CPB en PBL: Het kan anders

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven aan dat andere oplossingen beter en meer rendabel zijn: Los de problemen in stadsregio’s op met beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik. Dan verlicht je de druk op het landelijke snelwegennet. Steeds meer mensen weten dat meer asfalt niets oplost. In 2010 dacht 41% nog dat meer asfalt files zou helpen oplossen. Nu – volgens een recent landelijk onderzoek van I&O- denkt nog maar 28% van de bevolking dat. Als Kracht van Utrecht wijzen wij op alternatieven, die Utrecht bereikbaar houden zonder meer snelwegasfalt.

Steun ons en onderteken de petitie!

Het tij keert. Er is geen noodzaak om de bak in Amelisweerd te verbreden. En met 80 km/uur op de Ring wordt zowel het leefklimaat als de doorstroming verbeterd. Teken de petitie als je het nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!

Als we de verbreding van de Ring Utrecht willen voorkomen, dan moet er veel gebeuren. Je kunt de activiteiten van de Kracht van Utrecht financieel steunen via rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

(Kracht van Utrecht, 12 oktober 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/477-kamerverkiezingen-cruciaal-voor-plannen-verbreding-a27-door-amelisweerd?utm_medium=email&utm_campaign=Breed+verzet+tegen+verbreding+A12%2FA27%3A+…&utm_source=YMLP&utm_term=Een+uitgebreidere+versie+van+d

 

Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt

Genoeg ruimte in bak Amelisweerd voor oplossing knelpunt

Utrecht, 3 april 2011

Een gedegen rapport van het adviesbureau Movares toont aan dat oplossingen gebaseerd op ‘De Kracht van Utrecht’ een heel goed antwoord kunnen bieden op de bereikbaarheidsproblemen rond Utrecht. Sturen via ruimtelijke ordening, beprijzing en mobiliteitsmanagement en een hoge ambitie op het gebied van OV- en fietsgebruik bieden wellicht een veel betere oplossing voor de problemen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid dan het aanleggen van steeds meer asfalt.

Het rapport is geschreven in opdracht van de Stichting Onderzoek en Educatie Amelisweerd (SOESA) en mede bekostigd door het Utrechts Verkeers- en Vervoerberaad (UVVB) , waarin provincie, gemeente en BRU zitting hebben. Het 1ste rapport ‘De Kracht van Utrecht’ verscheen in 2009 als gezamenlijk product van de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). In 2009 nam de Tweede Kamer de motie Vendrik aan, die uitsprak dat het rapport zou moeten meegenomen in de 2e fase van de Milieu Effect Rapportage voor de Ring Utrecht.

In 2010 verscheen ‘KvU 2.0’ waarin het APPM Consultants, Strukton Rail en Stratagem het duurzame alternatief nader uitwerkten. Movares heeft dit alternatief nu op effecten doorgerekend. Een belangrijke uitkomst is dat het aantal voertuigverliesuren sterk afneemt tegenover het referentiescenario. Het aantal autoverplaatsingen naar de stad neemt af, maar het totaal aantal verplaatsingen, en dus de bereikbaarheid met fiets en OV neemt toe. Die toename is goed voor de Utrechtse economie.

Het Movares rapport laat verder zien dat voortzetting van de huidige aanpak zeer grote problemen zal opleveren op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad zelf. Dit is enkel te voorkomen door een stevige keuze voor fiets en openbaar vervoer. Het rapport laat zien dat de doorstromingsproblematiek in de bak bij Amelisweerd in het ‘Kracht van Utrecht’ model niet geheel is opgelost en beveelt aan te onderzoeken in hoeverre oplossingen binnen de bak mogelijk zijn.

Recent onderzoek van de Vrienden van Amelisweerd/SOESA heeft inmiddels in beeld gebracht dat een uitbreiding van het huidige wegprofiel (2×4) tot 2×5 of eventueel zelfs 2×6 stroken zeer goed mogelijk is binnen de breedte van de huidige bakconstructie.

Binnenkort start de 2e fase van Milieu Effect Rapportage van de planstudie Ring Utrecht. De initiatiefnemers van de KvU zijn van mening dat de uitkomsten van het Movares onderzoek en de onderzochte opties ‘binnen de bak’ mee dienen te worden genomen in de 2e fase MER en de

bijbehorende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/images/Downloads/Persbericht%20Rapport%20Movares.pdf

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 25 oktober 2016

o.a.

2 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!

In 2012 is bij de Voorjaarsnota door de Raad tevens de Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht vastgesteld. Daarbij is afgesproken deze periodiek te actualiseren. In 2013 heeft dit geleid tot een aanscherping van de kantorenstrategie op basis van het STEC-rapport. In de vastgestelde strategie werd vooral ingespeeld op de op dat moment heersende vastgoedcrisis. Inmiddels is die crisis voor wat betreft de woningmarkt voorbij en zijn de andere vastgoedmarkten van karakter veranderd. Er is een nieuw college aangetreden en het thema “Gezonde verstedelijking” is meer centraal komen te staan. Om die redenen is nu een nieuwe Ruimtelijke Strategie voorbereid.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b280024d-2b44-4d85-a6ff-5521bc05e81f&FoundIDs=&year=2016

Dit is een vergadering waarin de raad die eerste schreden zet om de portemonnee en het leefklimaat van de Utrechters weer voor flinke tijd te belasten.

Met de Utrechters wordt echter niet gepraat. Die hebben in 2104 een vakje rood mogen kleuren (toen dit plan nog niet in beeld was) en dat moet toch wel genoeg zijn. In de 19de eeuw viel er immers helemaal niets te kleuren.

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

1 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

2 Beleid exploitatie Utrechtse wateren

3 SV 2016, nr. 89 inzake overload aan brood voor Utrechtse waterdieren (met antwoord)

4 Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

5 Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e197e98c-f85d-4f4f-ad3a-c633385395d4&FoundIDs=&year=2016

Een andere agenda voor dezelfde bijeenkomst

1   Controle en verantwoording op samenwerkingsverbanden van de gemeente

2   Waarderen, activeren, afschrijven van vaste activa

3   Exploitatie Utrechtse Wateren

4   Overload aan brood

5   Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

6   Speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/programma

Waarom twee agenda’s? Vaak verschillen die van elkaar.

 

Agenda Gemeenteraad – 27 oktober 2016

o.a.

4 Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

5 Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

6 Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

7 Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

8 Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

9 Actuele motie (s)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b548d7ec-bfff-49cc-8017-caeccd3cbbb8&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 1 november 2016

o.a.

2 Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020  

Het college heeft de Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 als bijlage/onderlegger bij de Programmabegroting 2017 meegestuurd De Procedurecommissie van de gemeenteraad heeft, gezien de ervaringen in het verleden en het tijdsgebonden Programmabegrotingstraject, besloten de Nota te agenderen voor de Raadsinformatiebijeenkomst van 27 oktober. Ook heeft de Procedurecommissie besloten de Nota te agenderen voor bespreking in een extra vergadering van de commissie Mens en Samenleving op dinsdagavond 1 november. Definitieve besluitvorming zal dan plaatsvinden tijdens het slotdebat in de raadsvergadering van donderdag 10 november.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d84b9585-52db-46c3-b3ca-b6508b77e0fa&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

14-10-2016        Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

13-10-2016        Planologische procedure Postkantoor Neude

12-10-2016        Beantwoording aanvullende schriftelijke raadsvragen PVDD over de begroting2017

11-10-2016        Nadere uitwerking (financiële) kaders irt duurzaamheidsambities vastgoed

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

12-10-2016        Commissiebrief uitkomsten citydeal.

12-10-2016        Voortgang programma Publieksdienstverlening 2016

11-10-2016        Septembercirculaire 2016

11-10-2016        Evaluatie mediabeleid

11-10-2016        Eindrapport Visitatiecommissie decentralisaties

11-10-2016        Management Letter 2016 van BDO accountants

10-10-2016        Diervriendelijk bouwen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-10-2016        Gebiedsverkenning Utrecht Oost

12-10-2016        Particuliere Vakantieverhuur & Shortstay

12-10-2016        Brief Domplein extra impuls openbare ruimte

12-10-2016        Actuele ontwikkelingen bomen op de werven

12-10-2016        Voortgang Lokaal Economisch Fonds

12-10-2016        Stand van zaken StartupUtrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=