Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Het Utrechts Archief

–    Waar is de gemeente Utrecht zoal gehuisvest?

–    Westbroek – Een boekje open over Ton van Vlimmeren

–    Utrecht zoekt nieuw pand voor Broese

–    ‘Laat grote tractoren op hoofdrijbaan rijden’

–    Gebrekkige kennis

–    Gemeenten bepalen zelf regels rondom zondagsrust

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     ‘Bouw sociale huurwoningen vaker in groen gebied’

o     Den Haag lokt huismussen terug naar de stad

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

–    ‘Utrecht moet wildgroei rondvaarten aanpakken’

–    Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening (opnieuw ter inzage)

–    Lepeltje Lepeltje Utrecht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     De man die Eneco op de knieën kreeg

–    De gevaarlijkste straat van Nederland

–    Veiligheid evenementen opnieuw bekeken

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Aandacht voor integriteit raadsleden neemt toe

o     Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht

o     Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Utrecht.

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

o     Raadsbrieven

 

 

 

Het Utrechts Archief

Een aantal jaren geleden is het Utrechts Archief in het voormalig gerechtsgebouw in de Hamburgerstraat gevestigd.

Alras bleek dat het om windowdressing ging. Het archief was gewoon op de Alexander Numankade gebleven. In het voormalig gerechtsgebouw kwam alleen een toegang tot de digitale archiefcatalogus, een zeer beperkt aantal naslagwerken en teveel personeel. Dat is (terug)verhuisd naar de Alexander Numankade. Het voormalig gerechtsgebouw wordt echter nog steeds gesierd met de labels van het Utrechts Archief.

Het middendeel van het gerechtsgebouwcomplex was en is een uitermate onhandig, onpraktisch gebouw. Deze handicap in aanmerking nemend was en is het ook veel te duur.

Net zoals op diverse andere plaatsen in de stad heeft de gemeente de eigenaar van het gebouw erg veel plezier gedaan door het te kopen (?) of te huren (?). Ander voorbeeld. Het voormalig hoofdpostkantoor is een misinvestering van ASR. De portemonnee van de Utrechtse inwoners werd ten voordele van ASR als reddende engel ingezet. De bibliotheek wordt er veel te duur gehuisvest.

In het gerechtsgebouw zit een groot aantal ondernemingen, voor een deel zogenoemde brievenbusfirma’s, te weten:

– Het Utrechts Archief, nevenvestiging

– Stichting Utrechtse Feesten

– Fair & Sustainable Holding B.V. met een aantal dochterondernemingen

– Vereniging voor Milieurecht

– House of Performance Academy B.V.

– FairClimateFund

– Stichting Natuur en Milieu

– Groenland Advocatuur B.V.

– Annona Sustainable Investments B.V.

– Vereniging van Eigenaars Balijelaan 57/57 bis te Utrecht

– SCOPEinsight

– Advocatuur Weiland

– Stichting Train2EU

– Managed by House of Performance B.V.

– House of Performance B.V.

– Stichting AMEA

– NewForesight Holding B.V.

– Stichting Springtij Festival Terschelling

– NewForesight Consultancy B.V.

– Explorement B.V.

– Museumkwartier B.V.

Je kan het allemaal vinden op www.kvk.nl. In de zoekbalk achtereenvolgens invoeren: Korte Nieuwstraat 12, Korte Nieuwstraat 14, Hamburgerstraat 24, … 26, …. 28, 30.

Onder de vlag van het Utrechts Archief is er in het voormalig gerechtsgebouw een matig bezochte expositieruimte ingericht, waar een heleboel voor het archief wezensvreemde tentoonstellingen plaatsvinden. Een fiks aantal ruimten staat zo goed als leeg.

Interessant is de vraag wat boven aangegeven windowdressing, alsook de huidige flauwekul de Utrechters gekost heeft en nog steeds kost. Dat geldt ook de vraag ten laste van welke voorziening dit geboekt wordt.

(Van een correspondent.)

Waar is de gemeente Utrecht zoal gehuisvest?

Naast het oude stadhuis en het stadskantoor nog 27 geregistreerde andere vestigingsadressen

Zie: https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?orig=gemeente+utrecht%2c+utrecht#!shop?&q=30280353&start=0&prefproduct=&prefpayment=
Maar dat zal niet alles zijn.

(Van een correspondent.)

Nu nog de vraag welke gebouwen en grondpercelen die gemeente en de para-gemeentelijke instellingen binnen en buiten de gemeentegrenzen in bezit hebben of huren?

Westbroek – Een boekje open over Ton van Vlimmeren

Henk Westbroek – Het eerste wat oudere mensen voor altijd verliezen, zijn de familieleden die net nog een beetje ouder zijn dan zij. Daarna volgt het korte-termijngeheugen.

Het lange-termijngeheugen schijnt nog prima te werken als je in de situatie bent dat je op maandagdefinitief vergeten bent wat je de zondag ervoor uitspookte. Dat mensen tot op hoge leeftijd in het bezit van een geheugen zijn dat ze prima van dienst is als het om voorvallen van vroeger gaat, komt me nu goed uit.

Ik hoef dan namelijk alleen maar even aan te stippen dat ik twee volle weken terug hier schreef dat ik vrijwilligers enorm bewonder. En u weet dan nu ook gelijk weer dat ik er aan toevoegde dat ons landvergeven is van opportunisten die dolgraag misbruik maken van de onbaatzuchtige neigingen van die ruim 3 miljoen Nederlanders.

Mijn stukje stond was nog maar net gepubliceerd (lcolumns/westbroek-Iang-Ieve-de-vrijwilliger/}of in het AD/UN verscheen een artikel dat me in de gelegenheid stelt om zo’n opportunist eens tegen het licht te houden. Hij heet Ton van Vlimmeren en mag voor een jaarsalaris van 121 duizend euro, plus 21 duizend euro pensioenpremie per jaar directeur van de Utrechtse Bibliotheek zijn.

Ik heb er in principe geen bezwaar tegen als een bibliotheekdirecteur per jaar nog een half tonnetje meer zou verdienen; want ik gun iedere ambtenaar een topsalaris. Alleen – het is niet anders – Ton niet.

Ton mag in mijn beleving niet meer verdienen dan het salaris dat hij de andere ibliotheekmedewerkers het liefst betalen zou. Dat is 0 euro per jaar met een pensioenafdracht van eveneens 0 euro.

Hoe ik dit weet? Omdat Ton in de krant vertelde dat hij het een slechte beslissing van de rechtbank vond dat die hem verbood om betaalde werknemers in te wisselen voor werknemers die onbetaald zouden blijven. Als hij andere mensen dan zichzelf niet gratis zou kunnen laten werken, kunnen namelijk de plannen die hij met de bibliotheek heeft niet uitgevoerd worden. Het stiltecentrum in de bibliotheek zou niet 100 procent geluidsdicht geïsoleerd kunnen worden van het bibliotheekcafé dat – zoals u hoort te weten – een overlevingsvoorwaarde van elke eigentijdse bibliotheek is.

Ook de financiering van een kleuterspeelruimte in de bibliotheek zou in het geding komen; in de zin dat het wellicht niet meer mogelijk is om uitsluitend speelgoed van gecertificeerd waaibomenhout aan te schaffen waardoor – nu even diep ademhalen en rustig tot tien tellen – plastic speelgoed aangekocht moet worden.

Dat niet alle wijkfilialen van de Openbare Bibliotheek open kunnen blijven vond Ton met name zo vreselijk omdat het stadsbestuur nou eenmaal van hem eiste dat die filialen niet gesloten zullen worden. Als het zo is – en wie ben ik om Ton van Vlimmeren voor jokkebrok uit te maken – dat ons gemeentebestuur van de directeur van de Openbare Stadsbibliotheek eist dat hij plannen uitvoert die alleen maar uitvoerbaar zijn als het bibliotheekpersoneel gratis werkt, dan is ook de mentaliteit van ons stadbestuur verwerpelijk.

Lang leve de rechter die moderne slavernij in de bibliotheek verbood. (Nieuws030.nl, 8 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/westbroek-een-boekje-open-over-ton-van-vlimmeren/

Mis, Henk ! Ton is nl. ook een slaaf, een voormanslaaf van het gemeentebestuur. Hij doet de vuile dingen, zoals het drijven van de andere slaven. Hij krijgt daartoe meer te vreten en hij voelt zich een hele meneer, ook omdat hij zelfs een compleet paar schoenen aan zijn voeten heeft (twee schoenen). Als zijn taak erop zit wordt Ton van de plantage gestuurd. De twee schoenen zullen dan snel versleten zijn.

!!! Gebleken is overigens dat alle bibliotheekvestigingen in Utrecht uit het handelsregister zijn uitgeschreven. Op grond van de wet dienen ze echter ingeschreven te zijn.

Utrecht zoekt nieuw pand voor Broese

De gemeente Utrecht gaat actief op zoek naar een nieuw pand voor boekhandel Broese. De winkel op de Stadhuisbrug zit in hetzelfde gebouw als de bibliotheek en die gaat verhuizen naar het Postkantoor op de Neude. Daarom wil het gemeentebestuur het monumentale pand verkopen.

Utrecht wilde de huur van het pand opzeggen, maar haalde bakzeil bij de rechter. Daarop ging de stad in gesprek met de nieuwe eigenaren van Broese, de familie Van Doorn. Die willen volgens wethouder Jansen best verhuizen, maar alleen als er een groter en iets goedkoper pand wordt gevonden.

De gemeente wacht nu tot de bibliotheek de huur officieel heeft opgezegd en gaat daarna op zoek naar een koper voor het complete pand dat in 1850 werd gebouwd als Magazijn de Zon, de voorloper van V&D.

Wethouder Paulus Jansen verwacht dat er meer animo is zonder huurders en wil een nieuw pand voor Broese eventueel in de verkoopvoorwaarden opnemen. Als de biedingen toch tegenvallen, stelt de gemeente de verkoop uit. (RTV Utrecht, 8 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499366/utrecht-zoekt-nieuw-pand-voor-broese.html

Het prestigeproject ‘een bieb in het postkantoor’ kost zoveel geld dat de functionaliteit van de bibliotheek daardoor onder druk is komen te staan, net zoals de werkgelegenheid.

De verkwisting door het gemeentebestuur (dat de Utrechtse bevolking met een miljard schuld heeft opgezadeld) heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

Het gemeentebestuur wil het oude bibliotheekgebouw onderhands verkopen (verrassing aan wie) en daarom moet huurder Broese iets anders worden geboden. Broese is niet gek en wil alle verhuis- en inrichtingskosten vergoed hebben en wil zelfs het omzetrisico als gevolg van verhuizing bij de gemeente neerleggen. Zal er voor de gemeente uiteindelijk nog wel iets van de verkoopsprijs overblijven? Knapt de gemeentebalans überhaupt wel op van verkoop en vergoedingen aan Broese, of knapt vooral de nu nog onbekende koper er van op?

Wat moeten loonwerkers bij de Maliebrug, een plek waar alle leeftijden fietsen?
‘Laat grote tractoren op hoofdrijbaan rijden’

Grote tractoren en graafmachines op een smalle ventweg, waar forenzen en schoolkinderen fietsen. Bewoners langs de provinciale N411 tussen Utrecht en Bunnik zien het elke dag en zijn bang dat er ongelukken van komen. Zij vinden dat de loonwerkers op weg naar en van Utrecht de hoofdrijbaan op moeten. (AD.nl, 14 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/laat-grote-tractoren-op-hoofdrijbaan-rijden~a93dc968/

Gebrekkige kennis

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-92891.html

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-92900.html

Ambtenaar weet niet dat een verordening niet aangevraagd kan worden (- een verordening is immers regelgeving -) maar dat je een vergunning moet aanvragen.

Als ambtenaar onvoldoende geschoold is, is dat de ambtenaar niet aan te rekenen maar zijn baas die voor een voldoende scholingsniveau had moeten zorgen en die de verrichtingen van de ambtenaar op de grote lijn zou moeten volgen. Omdat de ambtenaar regelmatig en ongecorrigeerd dezelfde fout maakt, mag gezegd worden dat de baas beter moet opletten, wat meer op z’n post moet zijn. De ambtenaar is immers geen Baron von Münchausen.

Gemeenten bepalen zelf regels rondom zondagsrust

Het kabinet trekt de Zondagswet in. Gemeenten krijgen daarmee meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij omgaan met de openbare rust op zondag.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Hierdoor kunnen gemeenten naar eigen inzicht al dan niet regels stellen. Het is gemeenten echter niet toegestaan om sportbeoefening en ontspanning op zondag met het oog op de zondagsrust te verbieden.

Lawaai

De huidige Zondagswet bevat een aantal algemene verboden, waarbinnen gemeentebesturen op onderdelen eigen keuzes kunnen maken. Zo is het bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00 uur optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door het intrekken van de Zondagswet gelden deze verboden niet meer landelijk. Al blijft het verstoren van religieuze bijeenkomsten wel strafbaar.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. (Gemeente.nu, 11 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/7/Gemeenten-bepalen-zelf-regels-rondom-zondagsrust-2832833W/

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Ravellaan 200 t/m 258 (E), Leidseweg 132 t/m 139, 141 t/m 213 te Utrecht, HZ_WABO-16-15851

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 95747. Gepubliceerd op 14 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-95747.html

WONDER: Het gaan hier om een besluit de beslissingstermijn voor een vergunningaanvraag te verlengen. Echter ….. er is helemaal geen vergunningaanvraag. ZIe:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad|Staatsblad|Staatscourant|Gemeenteblad|Provinciaalblad|Waterschapsblad|BladGemeenschappelijkeRegeling|ParlementaireDocumenten&vrt=HZ_WABO-16-15851&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20160714&epd=20160714&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

Wonder of niet, het deugt niet.

Nabij Utrecht Centraal Station te Utrecht, HZ_WABO-16-21727

Het kappen van 9 acacia’s

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 96622. Gepubliceerd op 15 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96622.html

Wel plattegrond bijgevoegd, maar de overige vergunningaanvraagstukken echter niet. Weer 1½ uur investeren in een gang naar het stadskantoor en daar ambtenaren afhouden van nuttiger werk.

 

‘Bouw sociale huurwoningen vaker in groen gebied’

Utrechtse verhuurders willen dat er een Plan B komt voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarvoor moet zelfs in groen gebied gebouwd worden, waar dit nu nog niet mag.

Utrecht is een economische topregio. Om dat te blijven, moeten huishoudens wel de kans krijgen zich hier te vestigen. Het lukt alleen om voldoende huizen te bouwen, als de provincie samen met gemeenten nieuwe plekken aanwijst waar dat kán. Desnoods buiten de harde grenzen die zijn getrokken om het landschap te beschermen.

Wij kunnen er de komende vijf jaar 7.500 bouwen, als we plek hadden. Dat is helaas niet het geval

-Secretaris Hans van Harten

Dit pleidooi komt van secretaris Hans van Harten van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht. Hierbij zijn alle 23 grote en kleinere verhuurders in de Utrechtse regio aangesloten

(AD.nl, 12 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/bouw-sociale-huurwoningen-vaker-in-groen-gebied~ac73577e/

In de steenstad hebben we groen van relatief hoge ecologische waarde en er is groen van een minder gehalte. En er is een gemeente die het aldoor toelaat om het groen aan te passen aan elders al gebruikte bouwplannen, die op de 2de hands markt opgescharreld zijn. Dat wordt dus bomen kappen, en vooral in meer waardevolle stukken groen.

Omdat Utrecht in weerwil van andersluidende beweringen van B&W weinig groen heeft, zou Utrecht het voorbeeld van Helsinki (hoofdstad van het boomrijkste land op het continent) mogen volgen: bouwplannen aanpassen aan het aanwezige groen in plaats van andersom.

In Helsinki worden voor bouwplannen verdraaid weinig bomen gekapt.

 

Den Haag lokt huismussen terug naar de stad

Gemeente Den Haag gaat huismussen teruglokken naar de stad door huismussennestkasten op te hangen.

Het aantal huismussen in Den Haag is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp leven nog grote populaties huismussen. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Duurzaam Den Haag, de Groene Ruimte, gemeente Den Haag en de Haagse Vogelbescherming.

De huismus en zijn leefplekken, zoals nesten en schuilplaatsen, zijn beschermd via de Flora- en faunawet. Maar onder Haagse dakranden is steeds minder plek voor de vogels. De gemeente wil de vogels teruglokken door huismussennestkasten op te hangen. Medio juli worden de eerste tien nestkasten opgehangen. (Gemeente.nu, 6 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/7/Den-Haag-lokt-huismussen-terug-naar-de-stad-2830818W/

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

Nr. 38, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Fentener v Vlissingenkd 109 Utrecht (code HDSR3191)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Fentener v Vlissingenkd 109 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 12 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5590. Gepubliceerd op 12 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5590.html

Nr. 39, vanaf 1 januari 2016

Tijdelijke watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR3241)

Het waterschap heeft een tijdelijke vergunning (2016) verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 15 juli 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5812. Gepubliceerd op 15 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5812.html

Nr. 40, vanaf 1 januari 2016

Tijdelijke watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik- Frederik Hendrikstraat 104 Utrecht (code HDSR3318)

Het waterschap heeft een tijdelijke vergunning (2016) verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Op de locatie Frederik Hendrikstraat 104 in Utrecht, in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 15 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5814. Gepubliceerd op 15 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5814.html
Vinger aan de pols en doortastend optreden

‘Utrecht moet wildgroei rondvaarten aanpakken’

Utrecht wil exploitanten van rondvaartboten vanaf 2022 laten loten voor een vergunning. De stad heeft negentien vergunningen te vergeven, maar er zijn op dit moment veel meer botenverhuurders actief.

(Nieuws.nl, 14 juli 2016)

http://nieuws.nl/algemeen/20160714/utrecht-moet-wildgroei-rondvaarten-aanpakken/

Eerst de boel laten ontsporen, dan besluiten dat nog maar 6 jaar zo te laten en dan pas handelen.

Het stadsbestuur lijkt met zijn piemel te zitten spelen.

Bekendmaking bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening (opnieuw ter inzage)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 juli gedurende zes weken voor een ieder opnieuw ter inzage ligt het op 26 mei 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Hoge Woerd, 1e herziening” dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOGEWOERD1EHERZ-VA02.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten noorden van de rivierloop Leidsche Rijn en woongebied De Woerd, ten zuiden van het spoor tussen Utrecht en Den Haag, ten westen van de woongebieden Parkwijk en Langerak, en ten oosten van de wijk Vleuterweide en de kern De Meern.

De herziening van het bestemmingsplan Hoge Woerd heeft betrekking op een regeling voor het Castellum Hoge Woerd. De herziening regelt onder andere evenementen en geluid, detailhandel en zaalverhuur.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding (plankaart)de regels en de toelichting.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Op de verbeelding is de aanduiding castellumwal uitgebreid, zodat ook het paviljoen hier onder valt.

– Daarnaast is op de verbeelding de aanduiding specifieke vorm van verkeer- en verblijf-1 opgenomen om te verduidelijken dat het binnenterrein een openbare ruimte is.

– In artikel 1 van de regels is het begrip evenement aangepast.

– In artikel 4.1 van de regels is toegevoegd dat de functies evenementen, horeca en zaalverhuur niet zijn toegestaan boven op de omloop van de castellumwal.

– In artikel 4.1 is de regeling voor horeca uitgebreid. Horeca in de categorie A2 is toegelaten tot een oppervlakte van maximaal 115m2 en horeca in de categorie D1 is toegelaten met een oppervlakte van maximaal 300m2. Ook zijn bijbehorende terrassen toegelaten tot een maximale oppervlakte van 300m2”

– Artikel 4.4 van de regels met betrekking tot evenementen is aangepast. In totaal zijn 77 dagen per jaar evenementen toegelaten. Maximaal 60 dagen per jaar zijn 1000 bezoekers per dag toegestaan. Maximaal 15 dagen per jaar zijn 3500 bezoekers per dag toegestaan. Maximaal 2 dagen per jaar zijn 7000 bezoekers per dag toegestaan. Dit zijn bezoekers aan het Castellum en het evenement tezamen.

– De regeling voor het geluid tijdens evenementen is gewijzigd. Er is een eindtijd voor versterkt geluid toegevoegd. Ten opzichte van het ontwerp zijn maximaal 10 (in plaats van 20) dagen per jaar evenementen met een geluidsniveau categorie B (midden-categorie) toegelaten.

– In artikel 4.5 is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om 1500 bezoekers toe te laten in plaats van 1000 bezoekers indien de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte van een evenement laag is.

– In de toelichting is de paragraaf over het Rijksbeleid uitgebreid met de ladder van duurzame verstedelijking.

Het akoestisch onderzoek en het mobiliteitsonderzoek zijn beide aangepast.

– De paragraaf handhaving is aangepast met specifieke afspraken over handhaving van evenementen.

– De paragraaf over maatschappelijke uitvoerbaarheid is aangepast.

– De onderwerpen luchtkwaliteit en milieu-effectrapportage zijn toegevoegd aan de toelichting.

– In de bijlage van de toelichting zijn een beoordeling luchtkwaliteit en een memo over parkeren toegevoegd.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 36594. Gepubliceerd op 13 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36594.html

Lepeltje Lepeltje Utrecht

(……………..) Foodfestivals zijn eigenlijk altijd hartstikke leuk, gezellig en het eten is lekker, maar het is wel erg belangrijk voor mij dat het weer goed is, er voldoende publiek aanwezig is en ik vond persoonlijk de opstelling bij het Trek Foodtruck Festival in Nijmegen veel mooier. Dat kwam ook echt door de omgeving, het park Lepelenburg ademde minder sfeer, doordat het voornamelijk omgeven is met kille gebouwen en weinig bomen. Dus Lepeltje Lepeltje is ook hartstikke leuk, alleen door de setting bloeide het voor mij wel iets minder op dan ik verwacht had. (Fitonheels, 27 juni 2016)

http://fitonheels.nl/2016/06/27/lepeltje-lepeltje-utrecht/
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

De man die Eneco op de knieën kreeg

Interview | Leidsche Rijner Bart van den Heuvel is de man, die het grote en machtige Eneco vorige week op de knieën kreeg. Dankzij het hardnekkige verzet van de 38-jarige hoofdinkoper van een leasemaatschappij wordt het voor alle klanten van Eneco vanaf volgende maand een stuk goedkoper om van stadsverwarming af te komen. (…………………)

Is Eneco nu van u af?

Ik ben initiatiefnemer van de Stichting Stadsverarming. We kunnen ons nu op een beperkter aantal onderwerpen focussen. De geplande biomassacentrale in Utrecht heeft nog steeds niet onze voorkeur. We zijn tevens betrokken bij de oprichting van een landelijke stichting die wil gaan lobbyen voor betere wet- en regelgeving. Met name waar dit de portemonnee van de huishoudens met stadsverwarming raakt. De regelgeving die bepaalt hoe de tarieven worden vastgesteld, komt helaas uit Den Haag. Er klaar mee ben ik – en zijn we – de komende tijd dus nog zeker niet. Wel erg tevreden over het tot nu toe bereikte resultaat.” (AD.nl, 12 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/de-man-die-eneco-op-de-knieen-kreeg~ac7e73a7/

De gevaarlijkste straat van Nederland

Naar aanleiding van het RTL Nieuws dat de Amsterdamsestraatweg in Utrecht met 31 ernstige ongelukken in 2015 de gevaarlijkste straat is in Nederland, liet wethouder Van Hooijdonk weten dat de ASW tot aan de Marnixlaan binnenkort 30 km/uur wordt.

Dat er 30 km/uur zou moeten worden ingevoerd op de ASW stond al in de nota “Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg” 2014. Van Hooijdonk belooft dus iets wat in 2014 al had moeten gebeuren. Dat had waarschijnlijk enkele tientallen ernstige ongelukken gescheeld.

Van de reactie van Van Hooijdonk keek ik overigens wel even op, want mijn verzoek om 30 km/uur op de ASW in te voeren werd op 1 maart 2016 door de wethouder afgewezen met de simpele mededeling “Wij zien geen aanleiding om aan uw verzoek te voldoen”.

Mijn bezwaarschrift tegen de weigering om 30 km/uur in te voeren werd door Van Hooijdonk afgewezen op 8 juni. Op 10 juni heb ik daar beroep tegen ingesteld. Ben benieuwd wat de gemeente nu tegen dat beroep gaat aanvoeren nu Van Hooijdonk inmiddels heeft laten weten die 30 km/uur in te voeren.

Mochten er raadsleden zijn die de wethouder ter verantwoording willen roepen, dan heb ik daar wat vragen voor bedacht.

  1. Was de wethouder, toen ze op 1 maart 2016 het verzoek om 30 km/uur afwees, er wel van de hoogte dat dat al was beloofd in de nota “Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg” 2014?
  2. Was de wethouder, toen ze op 1 maart 2016 en op 8 juni 2016 het verzoek om 30 km/uur afwees er niet mee bekend dat er in 2015 31 ernstige ongelukken hadden plaatsgevonden op de ASW en dat de ASW de gevaarlijkste straat van Nederland is?
  3. Heeft de wethouder, toen ze besloot om een aantal verkeerslichten buiten werking te stellen op de ASW om het autoverkeer te bevorderen, er helemaal niet bij stil gestaan dat dat de ASW nóg onveiliger zou maken?
  4. Weet de wethouder eigenlijk wel wat zij heeft beslist of wat er uit haar naam wordt beslist? Denkt de wethouder wel eens na over belangrijke zaken als verkeersveiligheid? (Nieuws030.nl, 13 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-gevaarlijkste-straat-van-nederland/

Veiligheid evenementen opnieuw bekeken

Gemeenten en veiligheidsdiensten zullen na de aanslag met een vrachtwagen in Nice opnieuw kijken naar de beveiliging van evenementen in Nederland. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie heeft dat gezegd.

Dat zal onder meer gebeuren bij de Nijmeegse Vierdaagse die volgende week wordt gehouden. “Alles is tegenwoordig een wapen”, zei Akerboom op NPO Radio 1 over het gebruik van een voertuig voor een aanslag. Onder leiding van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof zullen alle betrokken diensten opnieuw kijken of de (meestal onzichtbare) beveiligingsmaatregelen afdoende zijn. (Gemeente.nu, 15 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/7/Veiligheid-evenementen-opnieuw-bekeken-2837043W/ en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=e98174bc-e5f0-4143-852d-a98be7297f01

Op de boulevard In Nice was niet eens sprake van een evenement, wel van een lang lint van traag lopende mensen, op weg van en naar een verder verwijderd vuurwerkevenement.

In Utrecht is een aanslag als in Nice even zo goed mogelijk, bijvoorbeeld bij evenementen op de Neude, op het Jaarbeursplein, in de parken. Maar ook in Tivoli-Vredenburg en op de zaterdagen op de Vismarkt.

Lastig te beveiligen. Een rustig en vooral realistisch verhaal van de burgemeester is wel het beste.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Aandacht voor integriteit raadsleden neemt toe

De aandacht voor integriteit van raadsleden en bestuurders bij gemeenten is toegenomen.

Bureaus Necker van Naem en Berenschot zien het aantal screeningen explosief stijgen, zo meldt BNR Nieuwsradio. Een screening moet vooral bekijken of het netwerk en (voormalige) functies van de toekomstige bestuurder geen risico vormen.

Volgens Hans Oostendorp, manager en adviseur bij Necker van Naem, is vooral de aandacht voor preventie enorm toegenomen. Gemeenten brengen bijvoorbeeld in kaart waar integriteitsrisico’s liggen voor politici. Met als mogelijk resultaat dat een wethouder een voor haar of hem riskant deel van de portefeuille afstaat.

Berenschot ziet ook een toename in het aantal onderzoeken naar aanleiding van misstanden, maar heeft daarover geen cijfers. Ook OIO (Onderzoeksraad Integriteit Overheid) en BIOS (Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector), die recent zijn opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders, herkennen een toegenomen aandacht voor integriteit bij gemeenten.

Deze toegenomen aandacht speelt niet alleen bij gemeenten, maar ook bij provincies, waterschappen en toezichthouders. Vooral in verkiezingsperiodes. (Gemeente.nu, 12 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/7/Aandacht-voor-integriteit-raadsleden-neemt-toe-2833493W/

Deze toegenomen aandacht is op zichzelf goed, maar het is een eendimensionale aandacht voor integriteit.

Onder integriteit wordt niet alleen verstaan het vrij zijn van corruptie, het niet naar zichzelf of naar een relatie toerekenen, maar er valt ook onder: doen wat men als raadslid behoort te doen, zoals kritisch zijn ten opzichte van gepresenteerde raadsvoorstellen, gevoerd beleid. Niet wegkijken.

Er zijn teveel raadsleden die aangeven niet voor hun taak toegerust te zijn, te weinig tijd te hebben, er geen verstand van te hebben. Ze           geven diegenen die men kritisch op de huid hoort te zitten, hoort te controleren, ongezien ongedekt krediet . (“Jemoet toch kunnen vertrouwen op …..” Nee, je behoort te controleren !)

Systematisch laat de raad na om onder zijn hiërarchische aansturing een degelijke ondersteuning neer te zetten, geen telefoonopnemers en dergelijke, maar relevant geschoolde, ervaren mensen die vooral in het beleidsvormingsproces datgene kunnen onderzoeken waar de raad geen verstand van heeft, geen tijd voor zegt te hebben. Dat kost wel wat, maar de werkwijze van nu ook kost door de aangerichte rampen waarschijnlijk nog meer. Zie bijvoorbeeld de vele financiële debacles die als de reis van Livingstone gaan: vage doelen die onderweg ook nog veranderen en al reizend uitzoeken waar het precies heen gaat.

Dit aspect van integriteit verdient evenzeer aandacht.

 

Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2016 Nr. 13

Verordening op de financiële bijdrage aan fracties

(raadsbesluit van 7 juli 2016)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 95422. Gepubliceerd op 14 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-95422.html

 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Utrecht.

VERORDENING VAN UTRECHT 2016 Nr. 12

REGLEMENT VAN ORDE voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad van de gemeente Utrecht

(raadsbesluit van 7 juli 2016)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 95405. Gepubliceerd op 14 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-95405.html

 

Commissiebrieven M&S

13-7-2016         Analyse Veiligheidsbeleving 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

15-7-2016         Voortgang Het Nieuwe Inzamelen

15-7-2016         Busbaan Dichterswijk

15-7-2016         Uitkomsten overleg taxi

13-7-2016         Beleid exploitatie Utrechtse wateren

12-7-2016         Europaweg, uitvoering motie 2016-154

12-7-2016        Samenwerkingsovereenkomst Stedin

12-7-2016         Stand van zaken n.a.v. motie 2016-27 zonnepanelen op corporatiedaken

12-7-2016         Zienswijzen Herijking provinciale structuurvisie en ruimtelijke verordening

11-7-2016         Beleidsregel huurdersparticipatie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Raadsbrieven

15-7-2016         Aanslagen Nice 14 juli 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=