Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Eneco gaat voor groen! Ook als er lege parkeerplaatsen zijn, ook als een permissie voor gebruik geoormerkte parkeerplaatsen gekocht kan worden.

–      Ruim 280 bomen moeten wijken voor aanleg busbaan Transwijk

–      Bomen kappen

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Geen vertrouwen in de gemeenteraad.

–      De raad zoekt raad, maar niet bij ons

–      Agenda Gemeenteraad – 22 december 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Wettelijke termijn van min één dag. Niks zienswijze. Kop houden.

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Inzamelingsactie voor tegen-onderzoek verbreding A27

–      Leidt meer asfalt altijd tot een kortere reistijd?

–      Zorgelijke verschraling van het media-aanbod in Utrecht

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      “Kamermotie PvdA geen invloed op Utrechtse biomassacentrale”

o   DIVERSE BERICHTEN 2

–      Voorstraat en Wittevrouwenstraat op de schop

–      ‘Tussen 2018 en 2025 komt de grote digitale clash’

–      ‘Gemeenten geven zomaar vergunningen voor markten’

–      Heel goed, maar … D66 maakt circulair bouwen de norm in Utrecht

–      Minder woningen in handen corporaties

–      Op de kaart: Cannabisgebruik Utrecht en Eindhoven hoogste van Europa

–      Grootschalige fraude ambtenaren Amsterdam

–      Geen parkeervergunning meer voor bewoners van nieuwbouw in Amsterdam

–      Ondeugdelijke beleidsregel uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2017

–      Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 gemeente Utrecht

–      Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

–      Bekendmaking bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

–      Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

–      Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, … voormalige postkantoor

–      Siervuurwerk hoog in de lucht, minutenlang

–      ‘Blinden lopen gevaar bij Utrecht CS’

–      Steeds minder WW-uitkeringen in Utrecht

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Eneco gaat voor groen! Ook als er lege parkeerplaatsen zijn, ook als een permissie voor gebruik geoormerkte parkeerplaatsen gekocht kan worden.

Kenteken: VV-802-P

 

B&W gaat voor taoïstisch lui: het is beter niet in te grijpen, het (groen) lost zich immers vanzelf op. Dit soort gevallen zie je door de hele stad, voortdurend.

 

Ruim 280 bomen moeten wijken voor aanleg busbaan Transwijk

De gemeente begint met het markeren van bomen, die vervolgens in januari gekapt of verplaatst gaan worden. Uiteindelijk moeten er bij de oplevering in 2019 meer bomen langs de busbaan staan dan nu het geval is.

Samen met de Nationale Bomenbank heeft de gemeente een plan gemaakt voor de bomen op en rond de busbaan. Dit houdt in dat van de 127 bomen grotendeels in hetzelfde gebied kunnen worden verplant en 161 bomen worden gekapt.

Het hout van de gekapte bomen wordt door de aannemer geschonken aan onder meer stichting Tafelboom en stichting De Bouwloods. Na afloop van de grote werkzaamheden, worden er meer bomen teruggeplant dan er nu staan (500 ten opzichte van 485).

Onderdeel

De busbaan Transwijk is vanaf eind 2019 onderdeel van een zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoer-baan die Utrecht Centraal via Papendorp met Vleuten verbindt.

Bij de aanleg van de busbaan worden onderdoorgangen gerealiseerd bij het 5 Meiplein en Anne Frankplein en de heringerichte kruispunten Marco Pololaan/Churchilllaan en Lomanlaan/Koningin Wilhelminalaan.

(NU.nl, 13 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4364779/ruim-280-bomen-moeten-wijken-aanleg-busbaan-transwijk.html

 

Bomen kappen

Isotopenweg 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-37801

Het kappenvan 21 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174075. Gepubliceerd op 12 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174075.html

Verenigingstraat, Schermerhornstraat, Goerman-Borgesiuslaan te Utrecht, HZ_WABO-16-37805

Het kappen van 9 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174080. Gepubliceerd op 12 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174080.html

De bomenparagraaf ontbreekt bij de aanvraag. Tekening toont niet 9 maar 12 bomen. Moet afgewezen worden.

Volkstuincomplex Pal Maleterstraat 64 te Utrecht, HZ_WABO-16-38225

Het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177811. Gepubliceerd op 16 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177811.html

Een van de twee bijlagen uit de aanvraag is in de publicatie niet bijgevoegd. Je zult weer naar het stadskantoor moeten om te voet een digitaal bestand op te halen. Het is bijna 2017

Rijnhuizenlaan 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-38120

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177808. Gepubliceerd op 16 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177808.html

Vijf van de zes bijlagen uit de aanvraag zijn in de publicatie niet bijgevoegd. Je zult weer naar het stadskantoor moeten om te voet een paar digitale bestanden op te halen. Het is bijna 2017

Rijnhuizenlaan 10 te Utrecht, HZ_WABO-16-38117

Het kandelaberen van een schietwilg

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177805. Gepubliceerd op 16 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177805.html

Vier van de vijf bijlagen uit de aanvraag zijn in de publicatie niet bijgevoegd. Je zult weer naar het stadskantoor moeten om te voet een paar digitale bestanden op te halen. Het is bijna 2017

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Raad beseft terecht: Weinig Utrechters hebben vertrouwen in gemeenteraad (en B&W).

Externe commissie licht contact Utrechtse gemeenteraad met de stad door

Op verzoek van de gemeenteraad gaat een commissie van externe experts aan de slag om te verkennen hoe de raad zich toegankelijker en meer open kan stellen voor de stad.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad de motie ‘Een open, toegankelijke, stad verdient een open, toegankelijke gemeenteraad’ aangenomen. Hierin spreekt de raad haar wens uit om in gesprek te gaan met bewoners en experts om te leren op welke manier de contacten met de stad versterkt kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat een open, toegankelijke stad als Utrecht, een open en toegankelijke raad verdient. (…..)

(Persbericht Gemeente Utrecht, 8 december 2016)

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/externe-commissie-licht-contact-utrechtse-gemeenteraad-met-de-stad-door/

De gemeenteraad moet zichzelf opnieuw uitvinden en zet met de commissie van deskundigen in het toedekken natuurlijk de verkeerde stap.

Dat valt enigszins te begrijpen. De gemeenteraad heeft helemaal afgeleerd te luisteren naar de normale burgers (die geen lobbyisten of geschreeuw inzetten) en diepgaand met hen praten gebeurt al helemaal niet. Toch beweren raadsleden dat zij een mandaat van de Utrechters hebben.

Het is een gotspe dat de raad met een paar externe factuurschrijvers aan de slag gaat.

De raad kan beter een hele tijd sprakeloos naar de modale Utrechters luisteren en ondertussen ophouden met het vlooien van B&W en zijn ambtenaren.

De Utrechters moeten worden opgezocht zonder de vreselijke communicatiemedewerkers of ‘KGB-ers’ in het kielzog. De modale Utrechter mijdt het stadhuis van de vijand en is allergisch voor de chapperones van de raadsleden.

 

De raad zoekt raad, maar niet bij ons

Onze prachtige stad Utrecht, al bewoond sinds de steentijd, heeft vanaf het jaar 1196 een gemeenteraad. Op de kaart gezet door de Romeinen, gevormd door Willibrord en zijn volgelingen, kreeg Utrecht al in 1122 stadsrechten van de Duitse keizer Hendrik V.

Laat ik het anders formuleren: Athene en Rome zijn oud, maar Utrecht blaast wel degelijk een deuntje mee als het gaat om ouderdom en traditie. En dus ook op het gebied van democratie en stadsbestuur. Om nog even de draak te steken met een flink aantal van de huidige raadsleden: als er al Utrechts dna zou bestaan moet een flink aandeel daarvan bestaan uit burgerparticipatie bij het besturen van de stad.

Natuurlijk moet hierbij een kanttekening worden geplaatst. Vele eeuwen van die inmiddels 820 jaar gemeenteraad werd Utrecht bestuurd door edele lieden van uitsluitend het mannelijk geslacht. Democratie is leuk, maar het moet wel een beetje overzichtelijk blijven. Voorts was er altijd wel een vorst die de lijnen uitzette, al dan niet zwaar onder invloed van een machtige aartsbisschop. Dat waren andere tijden.

Terug naar de onze. De gemeenteraad die in 2014 plaatsnam in de wilde schakering van middeleeuwse (en een paar nieuwere) panden aan de Oudegracht was helemaal vol van participatie. Alles zou om de burger draaien. Dat beloofde democratie in het kwadraat. Maar ondanks dat er nu, anders dan in de middeleeuwen, al boeren, burgers en buitenlui (woonachtig binnen de gemeentegrens) in de raad zitten komen ze er na bijna drie jaar meebesturen, niet uit. Mensen van allerlei leeftijden, achtergrond, sekse en seksuele voorkeur zouden toch moeiteloos contact moeten kunnen leggen met ons, doodgewone inwoners.

Maar nee, ook al gaf de raad zich onlangs 20 procent meer geld voor betere ondersteuning en is vorige week een externe commissie ingesteld die kijkt, ik citeer, ‘Hoe de raad zich toegankelijker en meer open kan stellen

De visitatiecommissie – alleen het woord al – bestaat uit vier leden (waarvan ik niemand ken) en komt in het voorjaar met adviezen. De raad zoekt raad maar niet bij ons. Je zou bijna terugverlangen naar de middeleeuwen.

(AD.nl, 15 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/de-raad-zoekt-raad-maar-niet-bij-ons~a72b0572/

De Heus heeft groot gelijk, maar zou dat beter kunnen uitwerken.

 

Agenda Gemeenteraad – 22 december 2016

o.a.

5 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van: 1 bijlage bij het conceptvoorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de NPD-strook aan de Brailledreef in het Centrumgebied van Overvecht

6 Procedurebesluit burgerinitiatief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht!

7 Sportnota 2017-2020

7.a Cie M&S: Toezegging raadsvoorstel Sportnota

8 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

9 Toekomstvisie Raadsorganen

10 Legesverordening 2017

11 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017

12 Derde begrotingswijziging 2016

13 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2017

14 Verordening Jeugdhulp 2017

15 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

16 Vaststelling herontwikkeling bestemmingsplan Oudegracht 245, Binnenstad

17 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

18 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

18.a Raadsbrief Water en ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplan Kanaalweg 59)

19 Verordening leges omgevingsvergunning 2017

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=4e9e5b91-14c0-461a-9a71-c53dddb7f9d5&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

16-12-2016        Aanvullende informatie t.b.v. raadsbehandeling bestemmingsplan Kanaalweg 59

16-12-2016        Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017

16-12-2016        Reactie op Motie Tekort Stageplaatsen

15-12-2016        Evaluatie Initiatievenfonds

15-12-2016        Uitnodiging vernieuwing wijkparticipatie

13-12-2016        Stand van zaken onderzoek permanente locatie Internationale School

13-12-2016        Huurprijzen in nieuwbouw

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

14-12-2016        Afhandeling verschil in debiteurenstand met BGHU

14-12-2016        Toezegging raadsvoorstel Sportnota

14-12-2016        Rapport Kwaliteit Pedagogiek alFitrah

14-12-2016        Bijgestelde criteria en werkwijze Zaalverdelingscommissie (ZVC)

13-12-2016        Datagedreven sturing en open data

12-12-2016        Dashboardbrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen 3e kwartaal 2016

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

15-12-2016        Ontwikkelingen Uithoflijn

13-12-2016        Bouwenvelop Jan van Foreeststraat 2

12-12-2016        Start werkzaamheden HOV busbaan Transwijk

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Wettelijke termijn van min één dag. Niks zienswijze. Kop houden.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, Koningin Wilhelminalaan 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-38106

Koningin Wilhelminalaan 7 te Utrecht

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 174690. Gepubliceerd op 13 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174690.html

Vergunning verleend op 12 december 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177606. Gepubliceerd op 16 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177606.html

Dit komt vele malen per jaar voor. De gemeenteraad blijft in zijn cocon suffen. Staat er zelfs niet bij en kijkt er zelfs niet naar. Ziende blind, horende doof.

Ruimte genoeg voor B&W en zijn ambtenaren om er telkens een schepje bovenop te doen.

 
DIVERSE BERICHTEN 1

 

Inzamelingsactie voor nieuwe cijfers verbreding A27

Utrechters zijn een inzamelingsactie begonnen om geld op te halen voor een nieuw rapport over de A27. Ze willen aantonen dat minister Schultz van Infrastructuur verouderde cijfers gebruikt en dat de verbreding van de snelweg bij Amelisweerd niet meer nodig is.

Het kabinet wil al jarenlang het stuk snelweg rond Utrecht verbreden tot twee keer zeven rijbanen. Gevolg is dat een strook bos van Amelisweerd moet verdwijnen, tot groot ongenoegen van de gemeenten Utrecht en De Bilt.

GROEI AUTOVERKEER

Volgens de actievoerders gebruikt Schultz cijfers uit 2006 om aan te tonen dat de verbreding van 1,1 miljard euro noodzakelijk is. De Utrechters denken dat uit nieuwe cijfers blijkt dat de groei van het autoverkeer helemaal niet zo groot is, als Schultz steeds zegt.

De actievoerders hebben 30.000 euro nodig om een onafhankelijk ingenieursbureau gedegen onderzoek te laten doen op basis van de meest actuele cijfers. Binnen een dag is bijna een derde van het benodigde geld ingezameld.

Het rapport zal niet alleen bij de rechter worden ingezet, als het al zover komt, maar ook bij de partijen die na de verkiezingen volgend jaar maart een nieuw kabinet moeten vormen.

(RTV Utrecht, 10 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1549289/inzamelingsactie-voor-nieuwe-cijfers-verbreding-a27.html

Zie ook: https://www.duic.nl/opinie/steun-vincent-bijlo/

Het is ongelijk verdeeld. VVD-minister Schulz von Hagen gebruikt de gemeenschapskas om een rapport dat niet deugt te financieren. Als de burgergemeenschap ook een rapport wil laten maken dan kan die de gemeenschapskas niet aanspreken maar moeten zelf           een ‘belasting’ heffen om dat mogelijk te maken.

De actuele stand: https://voorjestadsie.nl/campaigns/15tegen14/

Nog niet genoeg. Doe mee. Haal ook een lokale politicus over om mee te doen met een daad bij het woord.

Leidt meer asfalt altijd tot een kortere reistijd?

“Nieuwe wegen en spoorlijnen hebben nauwelijks zin”, “Meer asfalt en meer spoor helpt de welvaart niet meer” [1,2]. Zo luidden in mei de krantenkoppen in de Volkskrant en NRC Handelsblad naar aanleiding van de publicatie Kansrijk mobiliteitsbeleid van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving [3]. Volgens het CBP en het PBL is voor weguitbreidingen op het hoofdwegennet “het meeste laaghangende fruit geplukt”. “Veelal zal het uitvoeren van nieuwe projecten alleen tot welvaartswinst leiden als de congestie substantieel toeneemt.”

Echter, welvaart is niet het enige perspectief van waaruit je naar het nut van ‘asfalt’, ofwel uitbreiding van het wegennetwerk, kunt kijken. Wanneer we kijken naar de pure effectiviteit, hoe zit het dan? Kunnen we stellen dat nieuwe wegen altijd leiden tot een kortere reistijd voor de automobilist?

Boerenslimheid schiet soms tekort

De Duitse wiskundige Dietrich Braess publiceerde in 1968 een paradox [4] waarin hij aantoonde dat een uitbreiding van het wegennet kan leiden tot een langere reistijd. Dit klinkt in eerste instantie niet logisch, maar daar is het dan ook een paradox voor. Wiskundige Ionica Smeets noemde de Braessparadox in 2014 haar favoriete idee [5]: “Het mooiste aan dit idee vind ik dat het laat zien hoe onze boerenslimheid tekort schiet en dat minder soms echt meer is.”

Een uitbreiding van het wegennet die leidt tot een langere reistijd. Hoe kan dat?

De Braessparadox gaat ervan uit dat iedere automobilist voor zichzelf de best mogelijke route kiest. Dit kan hij doen wanneer hij de situatie goed kent, bijvoorbeeld omdat hij de route dagelijks aflegt voor woon-werkverkeer. Wanneer alle automobilisten voor zichzelf de best mogelijke route kiezen, ontstaat er een gebruikersevenwicht. Onder verkeerskundigen is dit bekend als het Wardropequilibrium [6]. Dit is een specifieke vorm van het Nashequilibrium [7], dat veel toepassingen kent in de economie. Bij dit evenwicht kan een automobilist geen andere route kiezen om zijn reistijd te bekorten.

Uitbreiding van het wegennet betekent dat er een nieuw gebruikersevenwicht ontstaat. Dit kan een gunstig effect hebben, waardoor de reistijd van alle automobilisten korter wordt. Het omgekeerde kan zich echter ook voordoen, zoals Braess liet zien. Wanneer een bestaande weg intensiever wordt gebruikt, kan de reistijd voor iedereen toenemen in plaats van afnemen. Ook dit klinkt mogelijk niet logisch: waarom nemen automobilisten een nieuwe weg in gebruik als hun reistijd daarmee langer wordt?

Dit valt als volgt te begrijpen. Voor een individuele automobilist kan het in eerste instantie gunstig lijken om de nieuwe weg te kiezen. Als hij de enige is die dat doet, kan zijn reistijd korter worden. Tijdens de rit zal de automobilist echter merken dat hij niet de enige is en dat de keuze minder gunstig is dan voorzien. Deze ervaring neemt hij mee naar de volgende keer dat hij een route kiest. Zo verdelen de automobilisten zich steeds op een andere wijze over het netwerk. Uiteindelijk ontstaat een nieuw gebruikersevenwicht, waarin ook gebruik wordt gemaakt van de nieuwe weg. Ondanks dat het voor iedereen beter zou zijn de uitbreiding van het netwerk te negeren, zal het individu de verleiding van de nieuwe weg niet kunnen weerstaan.

Een voorbeeld

We illustreren de Braessparadox met een voorbeeld uit het oorspronkelijke artikel van Braess [4] en in de Wikipedia [8]. Stel er zijn 6.000 auto’s die van A naar B willen rijden (figuur 1). In de oorspronkelijke situatie, dus zonder uitbreiding van het netwerk, kunnen de automobilisten kiezen tussen twee routes. De reistijd op beide routes is afhankelijk van het aantal voertuigen. We gaan ervan uit dat zich een gebruikersevenwicht zal voordoen. In dit gebruikersevenwicht bevinden zich op beide routes 3.000 voertuigen, waardoor de reistijd voor elke automobilist gelijk is aan 83 minuten (zie figuur 1). De automobilist kan geen andere route kiezen die resulteert in een kortere reistijd.

 

 1. Wegennet zonder weguitbreiding

 

Dit kan vragen oproepen als: “waarom dit netwerk?” of “waarom deze reistijdfuncties?”. Dit voorbeeld is echter illustratief voor een meer algemeen verschijnsel. Het voert te ver om hier de situaties waarvoor het geldt precies te beschrijven. Zie hiervoor het wiskundige bewijs van Braess [4].

Wanneer er vervolgens een nieuwe weg wordt aangelegd, zijn er drie mogelijke routes voor de automobilisten (figuur 2). De automobilisten verdelen zich op een andere wijze over het netwerk. Elke route wordt nu, in het nieuwe gebruikersevenwicht, gekozen door 2.000 automobilisten. Dit betekent dat het aantal voertuigen op de wegen (1) en (4) toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. De reistijd voor elke automobilist is nu gelijk aan 92 minuten.

Ook nu kan de individuele automobilist geen andere route kiezen die resulteert in een kortere reistijd. Als de automobilisten met elkaar zouden afspreken dat ze de nieuwe weg niet gebruiken, kunnen ze terug naar de eerdere situatie, waarin ieders reistijd 83 minuten was. Dit zal echter zeer waarschijnlijk niet gebeuren. Een individuele automobilist kan in dit geval immers zijn reistijd bekorten door toch over de, nu lege, nieuwe weg te rijden. Maar als er één schaap over de dam is, volgen er ongetwijfeld meer. Uiteindelijk zal de reistijd voor alle automobilisten dan weer gelijk zijn aan 92 minuten.

 

 1. Wegennet met weguitbreiding.

 

Leuk zo’n theorie, maar dat staat toch ver af van de praktijk?

Dit is niet alleen maar theorie. Er zijn praktijkvoorbeelden te vinden van de werking van de Braessparadox. Eind twintigste eeuw werd 42nd street in New York een keer tijdelijk afgesloten, een straat waar altijd veel congestie was. De verwachting was dat de afsluiting zou leiden tot grote verkeersproblemen: “Je hoefde geen hooggeleerde te zijn of een geavanceerd computermodel te hebben om te zien dat dit een groot probleem zou kunnen worden”. Tot ieders verbazing deden zich geen problemen voor, de doorstroming verbeterde zelfs [9].

Gegeven de Braessparadox kunnen we niet anders dan concluderen dat meer asfalt niet altijd leidt tot een kortere reistijd. Daarentegen zijn er natuurlijk zeker situaties waarin meer asfalt, een uitbreiding van het wegennetwerk, wel leidt tot een kortere reistijd. Of meer asfalt effectief is, moet daarom in de praktijk van geval tot geval worden bepaald.

 1. De Volkskrant (2016). Nieuwe wegen en spoorlijnen hebben nauwelijks zin. http://www.volkskrant.nl/binnenland/nieuwe-wegen-en-spoorlijnen-hebben-nauwelijks-zin~a4299150/
 2. NRC (2016). Meer asfalt en meer spoor helpt de welvaart niet meer. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/12/meer-asfalt-en-meer-spoor-helpt-de-welvaart-niet-meer-a1407323
 3. Verrips, A.S. & Hoen, A. (2016). Kansrijk Mobiliteitsbeleid. Den Haag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving.
 4. Braess, D. (1968). Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. Unternehmensforschung 12, 258–268.
 5. Uitgeverij De wereld (2014). Minder is meer. http://www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2014/artikelen/minder-is-meer
 6. Wardrop, J. (1952). Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institute of Civil Engineers, Part II, I(2), 325–378.
 7. Nash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences 36(1), 48-49.
 8. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Braess-paradox
 9. The New York Times (1990). What if They Closed 42d Street and Nobody Noticed? http://www.nytimes.com/1990/12/25/health/what-if-they-closed-42d-street-and-nobody-noticed.html

(Verkeersnet.nl, 9 december 2016)

http://www.verkeersnet.nl/21056/21056/

 

Zorgelijke verschraling van het media-aanbod in Utrecht

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het medialandschap in Utrecht. Opvallendste conclusie van de onderzoekers: zelfstandige nieuwssites verrijken het Utrechtse nieuwslandschap enorm.

De resultaten zijn vrijdagmiddag in het Stadskantoor gepresenteerd. De onderzoekers hebben één week in september lang bijgehouden wat er allemaal gepubliceerd werd over Utrecht. De twee traditionele media – RTV Utrecht en het AD Utrechts Nieuwsblad – zorgden in deze week voor 73 procent van de 858 nieuwsberichten in totaal. In deze week zijn 36 nieuwsmedia in de stad onderzocht.

(DUIC, 9 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/onderzoek-duic-genereert-meeste-reacties-utrechtse-media/

Als het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bij het overheidsbestuur op schoot kruipt, zoals vrijdag gebeurde, dan is het heel slechts gesteld met de onafhankelijke pers.

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

“Kamermotie PvdA geen invloed op Utrechtse biomassacentrale”

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat subsidies voor biomassa worden stopgezet, maar dat geldt niet voor de plannen voor een biomassacentrale in Utrecht. Volgens energiemaatschappij Eneco gaat het alleen om subsidies voor het bijstoken van biomassa in bestaande kolencentrales.

Een biomassacentrale stookt biologisch materiaal, zoals hout, om energie op te wekken. Dat kan ook in kolencentrales en de eigenaren daarvan hebben daarvoor subsidies aangevraagd. Een Kamermeerderheid zegt dat het onduidelijk is waaraan dat geld wordt besteed.

Ook liggen er grote vragen over de herkomst van het materiaal. Zo kan het zijn dat hele bossen worden gekapt voor de Nederlandse energiebehoefte. Bovendien wordt biomassa steeds duurder, terwijl zonne- en windenergie juist goedkoper worden.

LAGE WEIDE

De bezwaren van de Kamer zijn legitiem, zegt Eneco, maar ze gelden niet voor de te bouwen biomassacentrale op industrieterrein Lage Weide. Dat is geen kolencentrale en in de centrale wordt straks alleen snoeiafval gebruikt. Eneco is niet blij met kolencentrales omdat die erg vervuilend zijn en is dus tevreden met de opstelling van de Tweede Kamer.

De energie die in de Utrechtse centrale moet worden opgewekt, is bedoeld voor stadswarmte voor 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar, stellen de voorstanders. Daarom ziet ook GreenPeace de centrale graag komen. De centrale is niet voor electriciteit.

Omwonenden wijzen erop dat het snoeiafval door veel vervuilende vrachtwagens moet worden aangevoerd en dat is verre van milieuvriendelijk.

De provincie heeft al een vergunning aan Eneco afgegeven.

(RTVUtrecht, 8 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1549146/kamermotie-pvda-geen-invloed-op-utrechtse-biomassacentrale.html

Wat zijn ze nerveus bij Eneco. De bezwaren snijden wel degelijk hout.

Het feit dat de provincie een vergunning afgaf is nietszeggend wat de milieuprestaties van de biomassacentrale betreft, maar alleszeggend waar het gaat om de beroerde manier van werken van Gedeputeerde Staten en het geeuwen van Provinciale Staten.

 

DIVERSE BERICHTEN 2

 

Voorstraat en Wittevrouwenstraat op de schop

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat gaan op de schop. De gemeente gaat beide straten volledig herinrichten. Er is straks meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Als de werkzaamheden klaar zijn moet het gebied als winkelgebied aantrekkelijker zijn en de leefbaarheid zijn verbeterd.

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat verbinden de binnenstad met de Biltstraat. Daarmee is het een belangrijke verbinding met Utrecht Oost. Elke dag rijden er duizenden fietsers, maar ook veel auto’s, bussen en vrachtwagens over deze wegen. De straten zijn nu vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf, zo vindt de gemeente.

Daarom wil Utrecht het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte beter op elkaar afstemmen. Ook vindt de gemeente, dat voetgangers te weinig ruimte hebben en meer loopruimte verdienen.

Visie

De gemeente vraagt bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers naar hun wensen en ideeën over de twee straten. Alle betrokkenen in de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat krijgen hiervoor een uitnodiging. Aan de verkeersdeelnemers op straat gaat de gemeente zelf een aantal vragen voorleggen.

(AD, 9 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/voorstraat-en-wittevrouwenstraat-op-de-schop~abfc4088/

 

‘Tussen 2018 en 2025 komt de grote digitale clash’

Digitalisering bij politie en gemeenten beter integreren en meer onderdeel van het dagelijks werk maken. Daarvoor pleit de Gentse hoofdcommissaris Steven de Smet, alias De Flik. “Het moet nu.”

Dat zei hij tijdens het Jaarcongres Evenementenveiligheid van Gemeente.nu. De Smet heeft jarenlange ervaring bij de Belgische politie, als woordvoerder en hoofdcommissaris bij de politie Gent. Sinds 2014 is hij naast hoofdcommissaris de strategisch adviseur (crisis)Communicatie en Veiligheid van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur. ………

(Gemeente.nu, 12 december 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/e-overheid/flik-social-media-werd-vaak-gek-verklaard/

 

‘Gemeenten geven zomaar vergunningen voor markten’

Volgens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) doen gemeenten te weinig om te voorkomen dat op markten gestolen spullen worden aangeboden. Dit gebeurt vooral op jaarmarkten en braderieën waar nauwelijks controle is. De organisatie dringt daarom aan op een strenge aanpak.

“We vragen gemeenten al langer om niet zomaar vergunningen af te geven. We hopen dat hier nu echt eens verandering in zal komen. Hierdoor krijgt de markt op zich een heel slecht imago. Mensen die wekelijks op de markt staan worden juist uitvoerig gescreend, maar daarbuiten is geen controle. Dat is een slechte zaak en dat moedigt dit soort praktijken juist aan ”, zegt voorzitter Henk Achterhuis van de CVAH naar aanleiding van een bericht in het AD.

Rotterdam

Uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat bendes, veelal uit Oost-Europa, kooplui weten te bewegen om gestolen spullen op markten te verkopen. Gemeenten doen nog te weinig om de heling door marktkooplui aan te pakken, stellen de onderzoekers. Zo kunnen gemeenten bepaalde marktdelen sluiten, vergunningen intrekken, meer controleren en waarschuwingen geven. Maar dat gebeurt nauwelijks. DE gemeente Rotterdam heeft onlangs wel besloten minder snel vergunningen af te geven. “We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld snel zullen volgen”, aldus Achterhuis.

(Gemeente.nu, 12 december 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/vergunningen/gemeenten-geven-zomaar-vergunningen-markten/

 

Heel goed, maar …

D66 maakt circulair bouwen de norm in Utrecht

D66 wil dat circulair bouwen de nieuwe bouwnorm wordt voor de stad. Een motie met deze strekking is afgelopen week met een grote meerderheid aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad.

Met circulair bouwen wordt de uitstoot van CO2 in het bouwproces gereduceerd en het zorgt volgens D66 ook voor extra banen. Bij circulair bouwen let je er goed op wat je nog kunt hergebruiken. Ook let je er bij het bouwen al op dat je het later weer uit elkaar kan halen zonder alles te hoeven slopen.

Volgens een recent TNO-rapport levert circulair bouwen bovendien veel nieuwe banen op. Het circulaire bouwpotentieel voor de regio Utrecht is de komende decennia goed voor een structurele banengroei van 1500 arbeidsplaatsen, aldus D66-raadslid Susanne Schilderman. Het blijft voor bouwers mogelijk om niet circulair te bouwen, maar zij moeten dit wel goed kunnen uitleggen, aldus D66. (deStadUtrecht.nl)

http://destadutrecht.nl/wonen/d66-maakt-circulair-bouwen-norm-utrecht/

… maar de inzet kan eenvoudig en zonder kosten behoorlijk vergroot worden, sterker nog, het levert de gemeenschap geld op.

Bij het ‘kaal’ maken van projectruimten in de openbare ruimte worden door en/of namens de gemeente allerlei materialen afgevoerd naar …..? In elk geval niet naar het hergebruik. Mogelijk naar de stortplaats, mogelijk naar Marktplaats o.i.d.

Het gaat om straatmeubilair, palen, verhardingselementen, voethekjes, en ga zo maar door. Het invoeren van verantwoordingsrapportages (en daar dan ook het noodzakelijke mee doen) bij het kaal maken van de ruimte, stimuleert het hergebruik. En het is niet erg als er vlekje op zit.

Behalve veel geld scheelt het ook veel CO2.

 

Minder woningen in handen corporaties

Het aantal woningen in bezit van woningcorporaties is in 2014 afgenomen met ruim 9 duizend. Er waren in Nederland op 1 januari 2015 in totaal 2,3 miljoen corporatiewoningen.

Dit blijkt uit onderzoek over het eigendom van de woningvoorraad in opdracht van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door CBS. De totale woningvoorraad telde op 1 januari 2015 bijna 7,6 miljoen woningen. Het aantal koopwoningen was met bijna 29 duizend toegenomen en het aantal woningen in bezit van overige verhuurders nam met bijna 25 duizend toe ten opzichte van 1 januari 2014. Het corporatiebezit nam juist af. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Van de woningvoorraad is 56 procent een koopwoning, 30 procent is een huurwoning van een corporatie en 13 procent is in bezit van overige verhuurders.

Van de grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage corporatiewoningen. Maar liefst 45 procent van de woningvoorraad is in het bezit van corporaties. Het aandeel koopwoningen ligt in de vier grote steden veel lager dan het landelijk gemiddelde van 56 procent. In Amsterdam bestaat slechts 29 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen. Ook het aantal woningen van overige verhuurders laat een heel ander beeld zien dan het landelijk gemiddelde van 13 procent. In Amsterdam ligt dat percentage tweemaal zo hoog. Bij overige verhuurders gaat het onder andere om bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

(Gemeente.nu, 13 december 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/minder-woningen-handen-corporaties/

 

Op de kaart

Cannabisgebruik Utrecht en Eindhoven hoogste van Europa

In Utrecht en Eindhoven is het drugsgebruik dit jaar ten opzichte van eerdere metingen toegenomen. Het cannabisgebruik is in deze steden het hoogst van Europa. Grote en kleine steden tellen evenveel drugsverslaafden. Dat bracht het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (emcdda) vandaag naar buiten.

Voor het zesde jaar op rij onderzocht Pim de Voogt van KWR Watercycle Research Institute het rioolwater in ruim zestig steden in Europa op verdovende middelen. Begin dit jaar deed hij hetzelfde bij negen kleine gemeenten 
in de provincie Utrecht, waaronder Oudewater. Daaruit bleek onder meer dat het gebruik van amfetamine in die gemeente veel hoger ligt dan in steden 
als Utrecht, Amsterdam en Berlijn. Maar volgens nieuwe gegevens blijkt het verschil tussen grote en kleine steden gering.

Over Amsterdam zijn geen nieuwe gegevens bekend. De resultaten voor 2016 zijn niet beschikbaar door een technisch probleem in de verwerking van de metingen.

Slechts weinig gemeenten laten hun rioolwater onderzoeken op sporen van verdovende middelen. „Tot nu toe hebben amper 20 van de 390 Nederlandse gemeenten een rioolonderzoek uit laten voeren”, zegt De Voogt. „De besturen van deze gemeenten krijgen confronterende cijfers over drugsgebruik onder ogen die, na openbaarmaking, stevige discussies teweegbrengen. In de media oogsten zij met onze bevindingen voornamelijk negatieve aandacht.”

Oudewater nam wel maatregelen naar aanleiding van het onderzoek. De gemeente trok een jongerenwerker aan. Uit contacten van haar met jongeren moet duidelijk worden waar drugsresten in het riool vandaan komen.

Voor het onderzoek werkte KWR samen met waterschap De Dommel (Eindhoven), Waternet (Amsterdam) en hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Utrecht).

Voor het rioolwateronderzoek verzamelden onderzoekers gedurende één week in maart chemische analyses van afvalwatermonsters in ruim zestig steden in Europa. Het gaat daarbij om cocaïne, amfetamine, xtc, methamfetamine en cannabis.

(Reformatorisch Dagblad, 13 december 2016)

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/cannabisgebruik-utrecht-en-eindhoven-hoogste-van-europa-1.1358827

Potentiële politieke oppositie aan de dope.

 

Grootschalige fraude ambtenaren Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Van der Laan informeert vandaag de gemeenteraad over 32 fraude- en corruptiegevallen van ambtenaren die de afgelopen vier jaar aan het licht zijn gekomen.

Het is het vervolg op een inventarisatie van fraude die het stadsbestuur op verzoek van De Telegraaf maakte. De gemeente heeft hierdoor in elk geval honderdduizenden euro’s bewezen schade geleden. In negentien van de 32 gevallen is plichtsverzuim vastgesteld.

(Gemeente.nu, 13 december 2016)

https://www.gemeente.nu/bestuur/financien/grootschalige-fraude-ambtenaren-amsterdam/

 

Geen parkeervergunning meer voor bewoners van nieuwbouw in Amsterdam

Bewoners van nieuwbouw krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat is de inzet van de nieuwe Nota Parkeernormen Auto van Amsterdam.

(Verkeersnet, 14 december 2016)

http://www.verkeersnet.nl/21122/geen-parkeerverguning-meer-voor-bewoners-van-nieuwbouw-in-amsterdam/

 

Ondeugdelijke beleidsregel. Beleidsregel die met artikel 2 begint.

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2017 gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat burgemeester en wethouders, in het kader van artikel 3 lid 3 van de Parkeerplaatsenverordening 2014, de bevoegdheid hebben om nadere regels te stellen voor het aanvragen, toewijzen en uitgeven van parkeervergunningen;

overwegende dat de nadere regels per doelgroep aangeven waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning voor het parkeren op straat dan wel een garageplaats in de door de gemeente geëxploiteerde belanghebbendengarages;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

AFDELING I – DOELGROEPEN

Artikel 2 Parkeervergunning bewoner

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 173520. Gepubliceerd op 12 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-173520.html

 

Betreft cameratoezicht

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 gemeente Utrecht

Wijziging van artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 177146. Gepubliceerd op 16 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177146.html

 

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten ……….. Utrecht ………..

Overwegende dat ……………….

Gelet op ………………

Besluiten

de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 69540. Gepubliceerd op 14 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-69540.html

 

Bekendmaking bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 1 december 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-VA01.gml en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit diverse gebieden verspreid over de stad:

– Daalsetunnel/Leidseveertunnel,

– Mineurslaan (twee locaties),

– Vondellaan ter hoogte van de Bleekstraat,

– Rubicondreef,

– Gageldijk 100,

– Odenveltlaan 7,

– Frederik Hendrikstraat 68-70,

– Ovidiuslaan 2 t/m 5,

– Minstraat 56,

– Amsterdamsestraatweg 1029,

– Herenweg 95,

– Rijksstraatweg 12A/B tot en met 22,

– Lange Nieuwstraat 85,

– Meerndijk 6-24,

– Maliesingel 27 en 27A,

– Bruisdreef, Cartesiusweg (twee locaties),

– Papendorp,

– Zeehaenkade/Overijssellaan
– en een technische aanpassing van artikel 21 Woongebied van het bestemmingsplan Vleuterweide.

Het doel van het bestemmingsplan is het opnemen van een actuele juridisch-planologische regeling voor de hierboven genoemde locaties in de stad waar nu een dergelijke regeling ontbreekt. Het bestemmingsplan richt zich op beheer van de bestaande situatie.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 67828. Gepubliceerd op 14 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67828.html

 

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 december 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen het op 1 december 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT2EHERZ-VA01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan is een correctie van de verbeelding van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. De correctie is er op gericht om de beoogde ondergrondse dan wel halfverdiepte gebouwde parkeeroplossingen onder de woningbouwblokken in een aantal bouwvelden in het plangebied te regelen. De correctie heeft geen gevolgen voor de bestaande situering van bouwblokken of de bovengrondse bouwmogelijkheden in het plangebied.

De grens van het plangebied wordt gevormd door de rand van het woongebied Voordorp in het noorden, de rijksweg A27 in het oosten, de Biltse Rading in het zuiden en in het westen de Sartreweg en het zuidelijk deel van volkstuinencomplex De Pioniers.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 68207. Gepubliceerd op 14 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-68207.html

 

ASR-Vastgoed met de gemeenteportemonnee van Utrecht uit de brand geholpen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, … voormalige postkantoor ten behoeve van een bibliotheek inclusief additionele horeca en kantoor, horeca D2, detailhandel en een fietsenstalling in het souterrain, Neude 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-09655

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 176560. Gepubliceerd op 15 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-176560.html

 

Siervuurwerk hoog in de lucht, minutenlang

Woensdag 14 december 2016. Einde van de middag. Spoorwegmuseum of omgeving.

(Van een correspondent)

 

‘Blinden lopen gevaar bij Utrecht CS’

Het busstation bij Utrecht Centraal is onduidelijk en soms zelfs gevaarlijk voor blinden en slechtzienden. Het gevaarlijkst is de opstapplek bij busterminal D.

Dat meldt RTV Utrecht die met de visueel beperkte Jos Sprenkels sprak. Hij gaat de gemeente op de situatie aanspreken.

Sprenkels zegt dat de ribbeltegels op de grond die slechtzienden gebruiken als looplijnen nog geen halve meter bij de stoeprand vandaan liggen en daar komen bussen soms hard langs scheuren. “Ik voel mij hier totaal onveilig”, zegt hij.

(de Telegraaf, 15 december 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27243838/___Blinden_lopen_gevaar_bij_Utrecht_CS___.html

 

Onzindelijke redenering

Steeds minder WW-uitkeringen in Utrecht

Steeds minder mensen in de provincie zijn afhankelijk van een WW-uitkering. Ook worden steeds minder WW-nieuwe uitkeringen verstrekt. Volgens het UWV komt dat doordat de economie aantrekt.

In vergelijking met vorig jaar zijn er 15 procent minder nieuwe WW-uitkeringen, zegt het UWV. Tot november kwamen er in regio Amersfoort en in Utrecht en omgeving ruim 26.000 nieuwe uitkeringen bij. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat ruim 30.000.

(RTVUtrecht, 15 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1553920/steeds-minder-wwuitkeringen-in-utrecht.html

Veel mensen zijn uit de WW in de bijstand gevallen en worden door het UWV niet meer gezien. Veel mensen zijn vanuit de WW in een gat gevallen omdat door de rare regelgeving de woon-/leefsituatie iedere uitkering uitsluit. Het merendeel wordt door de gemeente ook niet gezien.

Er is een behoefte aan een statistiek van werkzoekenden die in de bijstand zitten of zonder enige uitkering zijn.