Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Verkeersdrama in Pijlsweerd

o     Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

o     Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

–    Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

–    Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

–    ‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

–    Grote gemeenten blijven sterk groeien

–    Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125034. Gepubliceerd op 12 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125034.html

Een van de twee bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de bijlage in levende lijve digitaal op te halen.

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-27635

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125033. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125033.html

Drie van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de drie bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Castellumlaan te De Meern, HZ_WABO-16-20191

Het kappen van 8 bomen en het herplanten van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125576. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125576.html

In de aanvraag staat als straat vermeld: Dorpsplein in Vleuten, zonder nadere locatie-vermelding. Nu verschijnt er een rectificatie met een geheel andere locatie erin, met daarin nog steeds de straat Dorpsplein in de Meern.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 verkeerde (nl. Dorpsplein De Meern) bijgevoegd

Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 9 bijlagen en de juiste aanvraag in levende lijve digitaal op te halen.

De aanvraag maakt geen melding van herplant van bomen.

DIT DEUGT VAN GEEN KANTEN.

Overigens is de verkeerde locatiemelding pas gezien na de veel te late bekendmaking ven de verlenging van de besluittermijn. Erg slordig. Snappen ze het wel allemaal in dat stadskantoor?

Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

Het kappen van 31 bomen en het herplanten van 34 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125510. Gepubliceerd op 13 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125510.html

De vergunningaanvraag maakt (vraag 2) gewag van de herplant van 2 bomen, niet 34 ! DEUGT NIET.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 7 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Wattlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-28253

Het kappen van 14 bomen en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125527. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125527.html

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Laan van Minsweerd te Utrecht, HZ_WABO-16-28251

Het kappen van 5 bomen en het herplanten van 7 bomen

Herplant van gekapte bomen is niet mogelijk.

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

 

Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

Krommerijn, sectie A, perceelnummer 0 te Utrecht, HZ_WABO-16-28779

Het realiseren van een aanmeerplaats

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127508. Gepubliceerd op 16 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127508.html

In eendrachtige samenwerking realiseren het Hoogheemraadschap (met zijn bijna honderd vergunningen voor het varen met plezierbootjes) en de gemeente Utrecht (bouwvergunningen) de teloorgang van de Krommerijn als natuurgebied.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

Kennedylaan 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-28214

Het bouwen van een tijdelijke padelbaan

Datum ontvangst aanvraag: 07-09-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125022. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125022.html

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

Vergunning echter al verleend vier dagen voor de bovengenoemde publicatie: 08-09-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127469.html

Dit is gewoon bedrog. Niks belangenafweging.

Dit gebeurt vele keren per jaar. B&W en de toeziende gemeenteraad moeten vertrouwen verdienen. Ze hebben daarin nog heel wat kilometers te maken.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Verkeersdrama in Pijlsweerd

De Utrechtse wijk Pijlsweerd zucht onder de verkeersoverlast. Use Harms en Bouwe van den Ende luiden de noodklok.

Twee weken geleden publiceerde de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd een zorgwekkend rapport over de actuele verkeerssituatie in Pijlsweerd. De conclusie: ‘Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd

verslechterd’, Doel van het rapport is niet om gelijk te krijgen, maar om de gemeente Utrecht

inzicht te geven en haar te motiveren tot actie.

Succes heeft vele vaders.

Meer dan een jaar geleden heeft Utrecht een ‘knijp’ aangelegd bij de Pijlsweerdse Monicabrug. Doel was verkeer op de Weerdsingel te weren om zo de luchtkwaliteit op deze straat te verbeteren. De luchtkwaliteit is er verbeterd, dat doet het overigens al jaren, maar de negatieve gevolgen die deze ingrijpende rnaatregel ook met zich meebracht zijn nog steeds niet aangepakt. De problemen,

veroorzaakt door deze lokale maatregel, zijn zelfs voelbaar buiten Pijlsweerd.

Chaos

Chaos en lange files van de Daalsetunnel, via de Oudenoord, tot aan de Adelaarstraat.

Overlast op de Acaciastraat. Verkeerslichten die gevaarlijk gedrag en door rood rijden uitlokken op het kruispunt Monicabrug. Sterk afgenomen leefbaarheid in de Kaatstraat. Straten in de wijk waar kinderen niet meer veilig kunnen spelen, zoals de Balkstraat. En als ‘stank voor dank’ loop je als bewoner langs de stinkende stilstaande rij auto’s op de Oudenoord de stad in. Een oplossing om deze averechtse effecten aan te pakken, is er nog steeds niet. Wij, Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, vinden de ‘knijp’ dan ook nog geen succes.

Ons rapport ‘Milieunorrn gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd’ legt bloot dat er onvoldoende

wordt gewerkt vanuit een integrale visie of doelstelling. Het rapport leidde tot veel instemmende reacties van bewoners van Utrecht. Vanuit de gemeente en de raad bleef het

echter angstvallig stil. Tot deze week. Een uitnodiging voor overleg met de gemeente over ons rapport. Op hoofdlijnen trekken we dezelfde conclusies; maar of de problemen die zijn ontstaan door de ‘knijp’ ook worden opgelost?

We hebben de toezegging gekregen voor een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk over de averechtse effecten van de ‘knijp’, Of dit ook gaat leiden tot de gewenste daadkracht is de vraag.

Wie neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ‘knijp’? Niet alleen voor de successen, maar ook voor de negatieve gevolgen. Wie durft met de bewoners en ondernemers reële oplossingen te bedenken die gezondheid, veiligheid en leefbaarheid daadwerkelijk verbeteren?” (AD.nl, 10 september 2016)

www.ad.nl

 

Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

Europa staat aan de vooravond van zijn grootste autoterugroepactie. In eerste instantie gaat het om zo’n 8,5 miljoen sjoemeldiesels, allemaal van Volkswagen. Met de andere merken erbij kan dat aantal oplopen tot 20 miljoen.

Fabrikanten moeten de sjoemelsoftware – waarmee ze de uitstoottesten manipuleerden – verwijderen. Die werkt in het laboratorium optimaal, maar op de weg leidt die er juist toe dat de auto’s minder schoon rijden dan mogelijk is. Als Volkswagen en andere frauderende fabrikanten niet binnen een paar weken beginnen met het verwijderen van de software en lidstaten weigeren hen te dwingen, sleept Brussel die lidstaten voor het Hof.

In heel Europa rijden naar schatting 20 miljoen diesels rond die veel meer uitstoten dan wettelijk mag. De uitgestoten NOx en minieme stofdeeltjes zijn er de oorzaak van dat elk jaar 72.000 mensen voortijdig overlijden. Dat is evenveel als er door verkeersongelukken omkomen, aldus een boos Euro-

pees Parlement gisteren in Straatsburg.

Hete adem

Met de hete adem van dat parlement in de nek gaat Industriecommissaris Bienkowska over

tot actie. Lidstaten die weigeren haar wetgeving uit te voeren, sleept ze voor de rechter. “De industrie werkt al achttien jaar met die sjoemelapparatuur. Als regels niet worden nageleefd, dan moeten we dat aanpakken.”

De lakse houding van industrie en lidstaten – tot nu toe werken alleen Denemarken en Finland goed mee – noemde ze ‘ontmoedigend en teleurstellend’ en ‘schadelijk voor het vertrouwen’. Haar dreigende gang naar de rechter is een effectief wapen tegen belangrijke autoproducerende landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. Rechters kijken immers niet naar industriële belangen, maar naar wetteksten.

De vaart kwam er gisteren in bij de behandeling van een tussenrapport van de parlementaire onderzoekseemmissie naar Dieselgate. Die is nu een aantal maanden bezig, de laatste weken ook met verhoren van hoofdrolspelers. Steeds duidelijker tekent zich af dat vooral lidstaten en nationale toezichthouders hun werk niet deden.

“In Amerika hebben ze de industrie simpelweg gevraagd: hoe komt het toch dat jullie auto’s in het laboratorium zo veel schoner zijn dan op de weg? De eerste vijf keer dat de Amerikanen dat vroegen, werd er keihard gelogen. Daarna zeiden de Amerikanen: laat ons maar eens zien hoe jullie testen. En toen het bedrog bleek, heeft Obama de frauderende industrie onmiddellijk bij de kladden gegrepen en boetes en schadevergoedingen opgelegd. In Europa hebben lidstaten die vragen allemaal niet gesteld, en Brussel is deel van de omerra”, aldus Claude Turmes van de Groenen.

D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, een van de twee rapporteurs van’ de onderzoekscommissie, is ‘heel blij’ met de plotse, assertieve benadering van Bienkowska. “Zij is

helemaal klaar met Volkswagen, dat geen sjoege geeft, geen gebaar maakt naar zijn klanten,

en ze wijst ook steeds duidelijker de lidstaten als schuldigen aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de typegoedkeuring van 20 miljoen auto’s, die eigenlijk nooit op de weg hadden mogen komen. Zij zijn ook de enigen die die typegoedkeuring weer kunnen intrekken.”

Eigen belang

Bienkowska zelf zei dat ze niet handelt tegen, maar in het belang van de industrie. “Ik doe alles om haar te laten floreren en concurrerend te laten zijn, maar nu – en ik hoop dat de sector dat eindelijk zelf ook gaat inzien – moet ik in haar eigen belang streng zijn.” Intussen kijkt haar collega van Justitie Jourovà samen met consumentenorganisaties naar mogelijkheden voor schadevergoeding aan gedupeerde autokopers.

De onderzoekscommissie hoort de komende weken vooral (ex-)rministers. Volgens Gerbrandy gaat ook dat weer moeizaam. Met name Frankrijk en Italië zouden onwillig zijn om te getuigen.

(AD.nl., 14 september 2016)

www.ad.nl

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Subsidies

Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

Doel van deze beleidsregel is het stimuleren van de aanschaf en plaatsing van zonneboilers in de gemeente Utrecht om daarmee de CO2 -uitstoot in de stad te verminderen.

……… Deze Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II treedt bij bekendmaking in werking. …

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 126154. Gepubliceerd op 14 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-126154.html

 

Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

‘Met middelmatige prestaties gaan we het in de toekomst niet redden’, weten ze bij energiedienstverlener Eneco. Om te kunnen blijven vernieuwen, moet de lat bij medewerkers omhoog. Daarom worden er nu nog maar 5 simpele vragen gesteld. Twee daarvan zijn cruciaal.

Eneco zit middenin een transformatie: de energiemarkt verandert razendsnel. Van het puur leveren van energie wil Eneco toe naar innovatieve dienstverlening waarin het sámen met de klant duurzame energie voor iedereen creëert.

Een flinke transformatie, kun je wel stellen. Dit vraagt erom op tijd klaar zijn voor een nieuwe realiteit. En die stelt hoge eisen aan de medewerkers: om mee te bewegen met de toekomstige organisatie moet de lat omhoog. ‘Met middelmatige prestaties gaan we het niet redden’, stelt Jonne-mei Beetz, Manager HR Development bij Eneco. En in dat kader ‘werken klassieke HR-oplossingen niet meer’. Continue verbetering en feedback is noodzaak.

Weg met middelmatige prestaties

Daarom ging twee jaar geleden het performancemanagement op de schop: het traditionele functioneringsgesprek verdween. Het oude beoordelingssysteem hield die ‘middelmatige prestaties’ namelijk juist in stand.

Beetz: ‘Managers konden een score geven tussen de 1 en de 5 om medewerkers te beoordelen op hun performance. Daarbij was 3 ‘volgens afspraak’, 1 ver onder de afspraken en 5 ver boven de afspraken. We merkten dat 80 procent van de medewerkers ‘naar afspraak’ werd beoordeeld. De rest zat daar vlak onder of boven. Maar zeer slechte of exceptioneel goede beoordelingen kwamen nauwelijks voor. (….)

(pwdegids.nl, 15 september 2016)

http://pwdegids.nl/artikel/32771/

 

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Aantal blijft achter

Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal ‘beschutte werkplekken’ dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Kwart biedt geen beschut werk

Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

(Binnenlands Bestuur, 12 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verplicht-om-beschut-werk-te-bieden.9547883.lynkx

Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar met 1 procentpunt. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Veel winkelmeters zijn recent leeg komen te staan onder andere door faillissementen van ketens zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus en House of Shoes. Recent – maar nog niet in deze cijfers te zien – kwamen daar nog MS Mode, Mitra en McGregor bij.

Ondanks de oplopende winkelleegstand is het totale winkelvloeroppervlakte de afgelopen jaren steeds nog gestegen. In 2015 is deze trend voor het eerst gebroken: de totale hoeveelheid m2 winkeloppervlakte is gedaald, doordat er meer m2 zijn onttrokken aan de voorraad dan dat er nieuw zijn toegevoegd. Veel voormalige winkelpanden hebben nieuwe functies gekregen, zoals woningen of kinderopvang.

Er zijn wel behoorlijk grote verschillen in leegstand binnen Nederland.

Met name in de krimpregio’s in Friesland, Groningen, Limburg, Drenthe, Overijssel en Zeeland zien we bovengemiddelde leegstandspercentages. Ook de Haagse regio valt op met een regionaal gemiddelde van bijna 13%.

Ongeveer een kwart van de leegstaande winkelmeters staat structureel leeg, dat wil zeggen meer dan 3 jaar. Door die leegstandsduur is het minder waarschijnlijk dat er zich nog een winkel zal vestigen.

(Verkeersnet, 9 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20165/winkelleegstand-stijgt-tot-boven-de-10/

Makelaars hebben dezelfde opvatting

‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

Een derde van de Nederlandse gemeenten komt de huidige hoge leegstand in de winkelstraten niet meer te boven.

Ook als de economie flink aantrekt en de koopkracht toeneemt, zullen in 111 van de 390 gemeenten veel lege panden niet worden gevuld. Dat komt doordat er te veel winkels zijn gebouwd. Ook krimpt vaak de bevolking in het omliggende gebied, of ligt de gemeente vlakbij een grote stad met een aantrekkelijker centrum en gevarieerder winkelaanbod. Dat blijkt uit een analyse van makelaarsvereniging Dynamis.

(Gemeente nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeenten-maak-een-plan-voor-een-compacter-centrum-2874330W/

Utrecht stuurt de andere kant op

Grote gemeenten blijven sterk groeien

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen tot 2030 een derde van de totale bevolkingsgroei te verwerken.

Dit voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS in een gezamenlijk rapport. De steden groeien daarmee met 15 procent. Amsterdam telt dan een miljoen inwoners.

Meer woningbouw

De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook buurgemeenten van die steden, zoals Diemen bij Amsterdam of Rijswijk bij Den Haag, zien het inwonertal stijgen. Volgens de prognose neemt ook het aantal huishoudens toe, met circa 700.000. Daarom is in vrijwel het hele land meer woningbouw nodig.

Samenstelling

Een op de vijf gemeenten telt over vijftien jaar juist minder inwoners. Daarbij gaat het vooral om buitengebieden, zoals Drenthe, delen van Groningen en Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Ook de samenstelling van gemeenten gaat veranderen. Rond de eeuwwisseling telden zowel steden als dorpen zo’n 15 procent ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo’n 17 procent, terwijl in kleinere gemeenten juist 26 procent ouderen woont. Oorzaak daarvan is vooral dat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad trekken. (Gemeente.nu, 12 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Grote-gemeenten-blijven-sterk-groeien-2873169W/

Omwille van de leefbaarheid en omwille van de vuurrode financiële balans van de gemeente Utrecht (die steeds meer druk op de gemeenschapsvoorzieningen zet) is het gewenst dat Utrecht de toestroom doelbewust een halt toeroept. Meer toestroom, dan een groter bouwprogramma met allerlei infrawerk. Het gaat bakken met geld kosten, geld dat niet meer zo vrolijk als vroeger snel terugstroomt.

De ruimte voor recreatie in de open lucht (parken, ander groen) neemt ook af en wordt uitgeleend aan drukke evenementen die rustige ontspanning belemmeren.

Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

Er is dringend behoefte aan meer huurwoningen in de vrije sector. Vooral in de grote steden is een nijpend tekort in het middensegment huurwoningen.

Dat schrijven makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM) in een rapport over de woningmarkt.

Vanwege striktere regelgeving bij de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn steeds meer huishoudens aangewezen op de vrije sector. Daarbij komt dat voor het kopen van een huis ook steeds strengere regels gelden, waardoor de druk op de vrije sector verder toeneemt.

Oververhitting

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in een jaar tijd met 5,9 procent gestegen. Wel zijn de verschillen per regio aanzienlijk. Prijzen in Noord-Holland stegen vooral als gevolg van de oververhitting op de woningmarkt in Amsterdam op jaarbasis gemiddeld met 13 procent.

Volgens de verenigingen moeten gemeenten, Rijk, woningcorporaties en marktpartijen betere afspraken maken over hoe ze het aanbod van huurwoningen in de vrije sector beter kunnen afstemmen op de behoefte.

(Gemeente.nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Nijpend-tekort-huurwoningen-vrije-sector-2874355W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o.a.

4   Vaststellen Privacyverordening 2016

4.a Raadsbrief Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

5    Agenda U10

6    2-e technische begrotingswijziging 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=ac74d7bf-d273-4f3b-bb3f-9c43feb7b42d&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o.a.

6   Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

Doel van de beheersverordening is het actualiseren van de grondgebieden van De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt en Wittevrouwen. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur wordt vastgelegd.. Daarnaast worden de tot dusver geldende bestemmingsplannen in de verordening overgenomen, zodat de bestaande rechten van eigenaren en gebruikers niet worden ontnomen.

7   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

Het betreft de planlocatie ‘Rhenomare’. Deze locatie is onderdeel van het centrumplan De Meern dat voorziet in de vorming van een nieuw dorpshart. Het nieuwe plan sluit aan bij het dorpse karakter van de omgeving. Het doel is om 63 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Voor dit gebied is al eerder een plan gemaakt. Zowel de omwonenden als de gemeenteraad vonden het plan toen te hoog.

8   Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

Het doel is om op deze planlocatie 167 woningen te realiseren rondom een nieuw te graven binnenhaven, met een horecavoorziening. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Vanwege het incidentele geluid van de nabijgelegen hulpwarmtecentrale worden de woningen extra geïsoleerd.

9   Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

Het gaat om een functionele herziening van het bestemmingsplan. Hiermee wordt een uitbreiding van 6000 m2 ten behoeve van woningbouw planologisch mogelijk gemaakt. Dit in aanvulling op de geplande woningbouw op de Westflank Noord.

10 Stand van zaken bestemmingsplan Noordgebouw (tussenuitspraak Raad van State)

10.1 Stand van zaken bestemmingsplan Zuidgebouw (tussenuitspraak Raad van State).

11    Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Op 27 juni 2016 heeft de RUD Utrecht het ontwerp van de eerste bestuursrapportage 2016 RUD Utrecht aangeboden aan de gemeente. Dit om de raad in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De RUD heeft de concept-zienswijze, onder het voorbehoud van vaststelling door de raad, voor 2 september ontvangen.

12           Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

13      Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door PvdA. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit gaat om de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. Met betrokken partijen zijn maatregelen getroffen om de schade te herstellen en de kosten en onder de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=95fc7d35-8af5-4b7d-9d2c-74a968712cc4&FoundIDs=&year=2016

Vervolg

14        Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

15 Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

16 Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

Het doel van dit bestemmingsplan is om de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Oost juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan, dat op verzoek van de gemeenteraad op basis van een voorkeursscenario is aangepast, vormt de basis van het voorliggende bestemmingsplan.. Dit nieuwe bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor de nieuwe woningen en voorzieningen in dit deel van Leidsche Rijn. Het bestemmingsplan biedt een flexibel kader, dat ruimte geeft om in te spelen op de actuele markt ontwikkeling. Het bestemmingsplan kent daarom een globale en flexibele planopzet.

17        Cie S&R: Evaluatie bomenbeleid 2016

Geagendeerd door de PvdD, PvdA, D66 en GroenLinks. PvdD is van mening dat het beleid en de criteria voor velvergunningen en herplant dienen te worden aangescherpt. Ook zijn er betere maatregelen nodig om de omgang met bomen te verbeteren. De fractie bespreekt graag met wethouder en andere fracties welke stappen nodig zijn om tot aanscherping van het bomenbeleid te komen en te waarborgen dat dit ook in de praktijk gebracht wordt. De PvdD wil bijvoorbeeld dat de reden voor aanvraag weer meegenomen wordt als toetsingscriterium, dat er nooit bomen gekapt mag worden wegens hinder en dat er criteria komen voor het herplantplan bij een vergunningaanvraag. PvdA wil spreken over de werkwijze van het college bij omvangrijke bouwprojecten in relatie tot het kappen van bomen. Zie voorbeeld Leeuwensteinlaan. De fractie wil kijken of het mogelijk is om de werkwijze van het college zo aan te passen, dat bij omvangrijke kapprojecten ten behoeve van grootschalige bouwprojecten, in scenario’s gewerkt kan worden? GroenLinks wil spreken over de bomenparagraaf, die beter uitgewerkt is, maar niet alle stadia van het UPP optimaal wordt gebruikt. De fractie wil de dat de bomenparagraaf optimaal wordt ingezet in elk stadium van Upp, ook in de uitvoering. GroenLinks wil graag zo snel als mogelijk dat alle achterliggende stukken van een kapaanvraag online raadpleegbaar zijn, zodat bezwaar maken gemakkelijker gaat. Tenslotte wil de fracties geinventariseerd zien, welke mogelijkheden er zijn om de nu nog stenige wijken west en noordwest te vergroenen. D66 wil van het college horen in hoeverre er daadwerkelijk met scenario’s wordt gewerkt en wat het verschil is met de vroegere werkwijze. De fractie wil graag dat er met scenario’s gewerkt wordt en dat bewoners goed en pro actief betrokken worden bij vraagstukken rondom bomen en de wethouder vragen dit goed te borgen indien dit inderdaad niet het geval is.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=945a8921-b203-4557-ac30-d608c535c508&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

16-9-2016         Rapportage 2016 Utrecht Goed Geregeld!

16-9-2016         Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

16-9-2016         Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

16-9-2016         Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

16-9-2016         Nalevingsonderzoeken DHW

14-9-2016         Stadsgesprekken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

16-9-2016         Beeldkwaliteit openbare Ruimte van KIOR naar CROW

13-9-2016         Jaarverslagen 2015 Commissie Welstand en Monumenten en college

13-9-2016         DAEB en niet DAEB

12-9-2016         Aanpassing beleidsregel zonneboilers

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=