Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 maart 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen

–    Utrecht onderzoekt hoge kosten stadsverwarming

–    1997: ,,Utrecht is altijd gewaarschuwd voor illegale stort Put van Weber”

–    Kromme Rijn, pretpark

–    Limiet op rondvaart- en verhuurboten in Utrechtse grachten en singels

–    Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

–    Goed wegdek voor fietser belangrijker dan kortste route

–    Natuurbeschermers lonken nog wat onwennig naar investeerders

–    Eerste omgevingsvisies onder de loep

–    Utrechtse aanpak naar een omgevingsvisie

–    30 km/uur wordt de standaard in Utrecht

–    Gemeenten: stadswacht gelijkwaardig aan agent

–    Nog steeds onregelmatigheden bij omzettingsvergunningen

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnvliet’ en bijbehorend ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Intrekkingen van omgevingsvergunningen

–    Willekeurig veiligheidsbeleid

–    Gemeenten niet alert op risico’s evenementen

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Woonlasten stijgen, kosten bouwvergunningen dalen

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Tam debat over financiële missers Tivoli-Vredenburg

o     Aantal schriftelijke vragen in Utrechtse raad neemt verder toe

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 31 maart 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    Enthousiasme over stadsstrand langs Utrechtse Catharijnesingel

–    Gemeenteraad akkoord met grondruil Jaarbeurs

–    Park en woningen op Smakkelaarsveld

–    Zware tijden voor Utrechtse theaters: minder bezoekers en subsidie

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen:

Tractieweg 41 te Utrecht, HZ_WABO-16-07677

Het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 31784. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31784.html

Voor de Tractieweg is vanaf 26 februari 2016 verdeeld over vijf aanvragen de kap van 39 bomen aangevraagd. 30 voor nr. 2 (gemeente) zonder dat dat benutbare ruimte oplevert, 3 voor een geheim gehouden adres en ditmaal 6 kerngezonde bomen in het trottoir bij de Hogeschool voor de Kunsten

op nr. 41.

Lamérislaan 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-07581

Het kappen van één boom (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 31582. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31582.html

20 straten wijk Overvecht te Utrecht, HZ_WABO-16-06428

Het kappen van 213 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 31504. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31504.html

De sraten zijn allemaal in de publicatie genoemd, maar om welke bomen het gaat is niet aangegeven.

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 7 Ulmus hollandica’s, Voorveldselaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-01884

Datum besluit: 08-03-2016. Besluit: Verleend. Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33296.html

Zo gaat dat in Utrecht: kap van 6 bomen aanvragen, de kap van 7 vergund krijgen. Er was geen wijziging van de aanvraag. Schijt aan rechtsbescherming en geldende regels.

Aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7758.html

Laan van Puntenburg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-08185

Het kappen van tien bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33183. Gepubliceerd op 18 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33183.html

Verschrikkelijke puinhoop:

Tweemaal op één dag gepubliceerd, onder verschillende publicatienummers :

RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 22 bomen, Salamancapad, perceelnummer 1482 te Vleuten, HZ_WABO-16-01625

Op 27 januari 2016 hebben wij onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Salamancapad, perceelnummer 1482 te Utrecht

HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 18-01-2016

Dit had moeten zijn:

Ter Hoogte van Brink te Vleuten

HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 18-01-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33062. Gepubliceerd op 18 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33062.html

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33063. Gepubliceerd op 18 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33063.html

Onjuist. In de publicatie van 27 januari 2016 was het Salamancapad niet vermeld. Er was alleen een kadastraal perceel vermeld. In zijn effect was dat gelijk aan geheimhouden.

Het Salamancapad is overigens op de Uithof te vinden, niet in Vleuten.

De locatie is na de rectificatie nog bar slecht omschreven. ” Ter hoogte van” betekent ergens op onbepaalde afstand rondom de Brink. Misschien moeten daar nog steeds de een paar hectares of vierkante kilometers voor worden afgezocht.

Probleem is verder dat er in Vleuten geen Brink is. Wel is er een Brink in Haarzuilens.

Het moet verdorie toch wel mogelijk zijn een goed locatie-omschrijving te maken. Stuur ambtenaren eens op taalles en op basiscursus geografie !

De Wierslaan 2 t/m 34 te Utrecht, HZ_WABO-16-08039

Het kappen van tien houtopstanden

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33224. Gepubliceerd op 18 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33224.html

 

Utrecht onderzoekt hoge kosten stadsverwarming

Utrecht bekijkt of het mogelijk is om de kosten voor verwijdering van loze leidingen en kabels voor stadsverwarming onder de grond te verlagen. Hierdoor wordt het afsluiten voor de bewoners een stuk goedkoper.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA en ChristenUnie. Zij waren geschrokken van de kosten (3500 euro), die onder meer Leidsche Rijner Bart van den Heuvel aan leverancier Eneco moet betalen om van stadsverwarming af te willen. Dat die rekening zo hoog is, komt omdat de gemeente Utrecht de eigenaar/leverancier verplicht bij afsluiting van stadsverwarming alle loze leidingen en kabels in de grond weg te halen. Dit om lekkages te voorkomen. (AD.nl, 17 maart 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4264581/2016/03/17/Utrecht-onderzoekt-hoge-kosten-stadsverwarming.dhtml

Het verdienmodel van Eneco zal op de schop gaan. Dan zal blijken dat het park Cremerstraat gespaard kan blijven.

Op gemeenschapskosten is een aannemer van een financieel probleem verlost. Voordien heeft de overheid hem en zijn rechtsvoorgangers geholpen het milieuprobleem te laten ontstaan.

Uit de oude doos.

  1. ,,Utrecht is altijd gewaarschuwd voor illegale stort Put van Weber”

Vier dikke ordners vormen het dossier Put van Weber. In 1967 begon de nu 63-jarige L. van Woudenberg uit IJsselstein met het verzamelen van gegevens over de omstreden stortlocatie. Dertig jaar lang zag hij met eigen eigen ogen wat er misging. De verantwoordelijke instanties wilden niet luisteren of deden weinig. Tot in juni vorig jaar het milieuschandaal zijn voorlopig hoogtepunt bereikte en waterrecreatie voorlopig verboden werd.

De Nedereindse Plas tussen Nieuwegein en IJsselstein kent een lange historie. De ontgronding van de Put van Weber dateert uit de jaren dertig. In 1960 had de plas een oppervlakte van 4 hectare. De firma Weber diende in 1964 een aanvraag in voor uitbreiding van de ontgrondingsput. Omdat de provincie bang was dat er een te grote plas zou ontstaan, zonder duidelijk nut, kreeg Weber de opdracht het nieuwe stuk te dempen met bouw- en sloopafval.

Hoewel er nooit huisvuil en chemische afvalstoffen gedumpt mochten worden, veranderde de samenstelling van het afval vooral in de jaren tachtig. Steeds vaker werden bedrijfsafvalstoffen en verontreinigde grond uit bodemsaneringen aangeboden. Incidenteel werd daar door de provincie toestemming voor gegeven. Het storten in water werd in 1988 stopgezet. Op het land ging dat door tot 1993.

Al vanaf de jaren tachtig werd steeds meer toegewerkt naar de recreatieve ontwikkeling van het terrein. In 1990 gaven Gedeputeerde Staten officieel toestemming om in de plas te surfen en te zwemmen, tegen het advies van het Wageningse onderzoeksbureau Staring in. Ook de milieu-inspectie keurde dat af. Beide instanties waren bang dat stoffen op de bodem van de plas op den duur de waterkwaliteit negatief zouden beïnvloeden. Ook obstakels in de put kunnen voor een onveilige situatie zorgen.

Illegaal

Omwonenden hebben jarenlang geklaagd over illegale stort. Vooral ”s nachts zou die plaatsvinden. Massale sterfte van vis en stankoverlast was het gevolg. Steeds werd er door de bewonerscommissie van de IJsselsteinse wijk geklaagd bij de verantwoordelijke overheden: Justitie, provincie en gemeente Nieuwegein. Met die bezwaren gebeurde weinig. Om die reden werd in 1989 de Stichting Mens en Milieu in het leven geroepen. Die behaalde in juni 1996 haar eerste grote succes. Zwemmen en surfen in de put bleek na onderzoek te gevaarlijk: waterrecreatie werd voorlopig verboden. Eind vorige maand werd de openstelling van het water door de provincie opnieuw uitgesteld.

Vanaf 1967 heeft de IJsselsteiner Van Woudenberg, nu vrijwilliger bij de stichting, de ontwikkelingen op en rond de Put van Weber nauwlettend in de gaten gehouden. Hij was jachtopziener en kwam uit hoofde van zijn functie regelmatig op het terrein van Weber. Vanuit zijn flat kon hij met zijn verrekijker bovendien goed in de gaten houden wat er ”s nachts gebeurde. Een inspectie de volgende dag bewees vaak zijn vermoedens dat er illegaal materialen in het water gedumpt werden. Inspecties van diverse duikteams vorig jaar hebben die verdenkingen bevestigd.

Foto’s

Woudenberg maakte steeds foto”s. Ook van de massale vissterfte in 1972. ,,Ik heb toen gebeld naar de provincie en de veldbrigade ingeschakeld. Volgens de provincie was die dode vis het gevolg van zuurstofgebrek. Maar zo plotseling? Dat kan niet. Het is een diepe put en zelfs paling kwam bovendrijven. Een ander voorbeeld. In 1994, toen er dus niet meer gestort mocht worden, stikte het er van de kleine vis. In 1995 en vorig jaar zat er opeens niets meer”.

De firma Weber stelde het speurwerk van de IJsselteiner niet altijd op prijs. ,,In ”82 ben ik weggejaagd door een man die er nu nog werkt. Ze waren op dat moment bezig met de stort van afval in het water. Je hebt hier niets te zoeken, schreeuwde hij. Op dat moment zag ik een grote partij cilinders liggen. Ik heb dat aan Justitie doorgeven, maar er nooit meer wat van gehoord”.

Vorig jaar vonden duikers van de genie vaten met chemicaliën in het water. ,,Die zijn vooral ”s nachts gestort”, verzekert Van Woudenberg. ,,Ik weet dat van getuigen die daar op dat moment aan het vissen waren”. Naast de vaten werd er ook huisvuil en ziekenhuisafval aangetroffen: materiaal waarvoor nooit een stortvergunning is afgegeven.

Waarschuwing

,,De provincie is van alle kanten gewaarschuwd dat het mis zou gaan met de plas. Desondanks zijn ze akkoord gegaan met het inrichten tot een volwaardig recreatieterrein. Onze opmerkingen en adviezen van deskundigen zijn jarenlang in de wind geslagen. Het zwemmersstrand werd notabene al aangelegd toen er nog volop gestort werd in het water. De problemen zijn nog lang niet voorbij. Probeer de mensen straks maar eens uit het water te houden”.

De controleur van de Stichting Mens en Milieu volgt iedere vergadering van de provinciale onderzoekscommissie. Die bekijkt of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt in de besluitvorming van de provincie rond de Nedereindse Plas. Voor Van Woudenberg is dat al lang geen vraag meer. ,,Als je de stukken leest, wordt duidelijk dat Gedeputeerde Staten tegen beter weten in besluiten hebben genomen ten gunste van waterrecreatie”.

Verder is hij bang dat vooral de afgevaardigden van de collegepartijen in de onderzoekscommissie, zullen proberen het eindrapport te beïnvloeden. Hun gedeputeerden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken. Zo vraagt Van Woudenberg zich bijvoorbeeld af waarom de commissieleden niet nader zijn ingegaan op de 107 inspecties die de provincie tussen 1989 en 1993 heeft uitgevoerd bij de put. ,,In de praktijk zijn dat er maar twee per maand. Veel te weinig. Maar ik vraag me af wat ze hebben ontdekt en gesignaleerd. Niemand die daar vragen over stelt”. (Digibron. Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte, 5 maart 1997)

http://www.digibron.nl/search/detail/012de107ecb7b4781dd5f72a/utrecht-is-altijd-gewaarschuwd-voor-illegale-stort-put-van-weber

Bestuurscolleges naaien gemeenteraden, provinciale staten en de onderdanen vaak een oor aan. In dit geval milieu verpest en de gemeenschap op kosten gejaagd. Bestuurscolleges doen dat geheel belangeloos. Dat is integer bestuur.

Kromme Rijn, pretpark

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een kleine insteekhaven, Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-07446

Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 te Utrecht

HZ_WABO-16-07446

Het realiseren van een kleine insteekhaven

Datum ontvangst aanvraag: 08-03-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 30324. Gepubliceerd op 14 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-30324.html

Limiet op rondvaart- en verhuurboten in Utrechtse grachten en singels

Door een uitspraak van de Raad van State is Utrecht gedwongen het beleid rond de verhuur van verschillende type boten in de gemeentelijke wateren aan te passen. Voor onbepaalde tijd verstrekte vergunningen zijn niet langer toegestaan en er komt een limiet op het aantal vergunningen.

De Raad van State heeft onlangs in een uitspraak besloten dat ‘een vergunning uitsluitend voor bepaalde tijd mag worden verleend, indien het aantal te verlenen vergunningen is gebonden aan een limiet’.

In Utrecht mochten tot voor kort onbeperkt vergunningen worden verleend voor bootverhuur, maar dit is niet langer wenselijk. “Een limiet is, naast de rechterlijke uitspraak, daarom noodzakelijk om een goede balans te houden tussen de mogelijkheden voor ondernemers op het water en de doorvaarbaarheid en impact op de omgeving,” zo laat het college van B&W weten. (DUIC, 14 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/limiet-op-rondvaart-en-verhuurboten-in-utrechtse-grachten-en-singels/


Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

12 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26983.html

9 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26982.html

15 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26981.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26989.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26984.html

2 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26987.html

6 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26977.html

9 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26980.html

1 rondvaartboot, niet-elektrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26978.html

Consequentie voor hobbelroute route naar rotonde middenin de Maliebaan ??

Goed wegdek voor fietser belangrijker dan kortste route

Een fietspad met vlak wegdek van hoge kwaliteit is voor fietsers belangrijker dan kortste route.

Dat blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV en de TU Eindhoven.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een masterstudie van TU/e-student Rens van Overdijk bij het bureau, waarbij gezocht is naar omgevingskenmerken die routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen bepalen.

Voor het onderzoek is aan 728 mensen gevraagd een keuze te maken tussen verschillende fietsroutes die werden omschreven door reistijd en route-comfort aspecten.

Doel van het onderzoek is om verkeersmodellen te verbeteren, waarin de fiets tot nu slechts een bescheiden plaats inneemt.

Uit het onderzoekt blijkt dat het type fietspad, de wegdek kwaliteit en het ontwijken van hellingen op de route meer invloed heeft op de routekeuze van fietsers dan het verkorten van de reistijd met vier minuten.

Ook blijkt dat de aanwezigheid van een fietsvoorziening veel belangrijker wordt gevonden door e-fietsers dan door gewone fietsers en dat het belang van de wegdekkwaliteit groter wordt als de ritafstand toeneemt.

Verder komt uit het onderzoek dat de invloed van reistijdverkorting groter is voor woon-werk fietsverkeer dan voor een bestemming met recreatieve doeleinden.

Daarnaast liet een vervoerwijzekeuze-experiment zien dat route-comfort een positieve invloed heeft op de keuze om te gaan fietsen.

De modal split in verkeersmodellen zou dus niet langer moeten plaatsvinden op basis van een statische verhouding tussen de keuze voor de fiets, auto of openbaar vervoer, maar zou moeten worden gerelateerd aan de aanwezige faciliteiten en de kwaliteit van de infrastructuur, zo concluderen de onderzoekers.

Zwolle gaat de resultaten gebruiken in het fietsverkeersmodel AIMSUN. (Verkeersnet.nl, 13 maart 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18567/goed-wegdek-voor-fietser-belangrijker-dan-kortste-route/

Studenten en medewerkers van universiteit en hogeschool zijn bijna niet te bewegen de hotsebotsroute via de Springweg in de binnenstad te volgen. Het historiserend wegdek kan niet veel beter, er zit wat helling in de Haverstraat, er zijn teveel hoeken en oversteken die remmend werken en er is een veelheid van over de weg zwabberende voetgangers (het worden alleen maar meer) en auto’s die de doorgang hinderen of zelfs blokkeren.

Een gevaarlijke rotonde in de Maliebaan – die dan ook nog eens partij bomen kost – kan daarvoor niet compenserend zijn

Inzetten op een fietssnelweg via Catharijnesingel en Stadionplein (net zoals de andere route 6 km lang) lijkt een veel betere oplossing om de fietsdrukte door de binnenstad te minderen.

Natuurbeschermers lonken nog wat onwennig naar investeerders

Ze staan er wat ongemakkelijk bij en ze zoeken nog naar de juiste toon voor hun verhaal. In een leslokaal op Nyenrode Business Universiteit oefenen vijf medewerkers van natuurorganisaties een pitch om geld op te halen bij investeerders. De een zoekt kapitaal om ecotoerisme op het Haringvliet te stimuleren, een ander hoopt met hulp van investeerders het Nederlandse weidelandschap te verfraaien. ‘Het is lastig om de juiste balans te vinden tussen mijn passie voor de natuur en de harde cijfers waar investeerders ook om vragen’, vertelt een van hen.

Het spreken met investeerders is nieuw terrein voor de medewerkers persoonlijk, maar ook voor de organisaties die zij vertegenwoordigen. Dat zijn onder meer Vogelbescherming Nederland, Wetlands International en Sovon Vogelonderzoek. Zij zijn traditiegetrouw afhankelijk van donaties en subsidies. Maar nu de overheid minder scheutig is met subsidies moeten zij op zoek naar nieuwe bronnen van kapitaal. De deelnemers aan de workshop zoeken investeringsgeld van enkele tonnen tot een paar miljoen. Ze mikken onder meer op banken, groene beleggingsfondsen en rijke particulieren om dat kapitaal aan te dragen.

Taal van bankiers

‘Er is genoeg geld, maar natuurorganisaties moeten de taal van bankiers leren spreken’, zegt Gerhard Mulder van IUCN NL een koepel van maatschappelijke organisaties ofwel NGO’s. Mulder was bankier bij ABN Amro. Tegenwoordig adviseert hij natuurorganisaties over groene investeringen en financiering. ‘Zij hebben vaak fantastisch mooie projecten, die ze ook commercieel kunnen inzetten’, aldus Mulder.

Hij wijst op de groeiende belangstelling voor groene en duurzame beleggingen, waar vrijwel iedere bank en grote vermogensbeheerder op in probeert te spelen. ‘Het is nu aan de natuurorganisaties om hun projecten geschikt te maken voor investeerders en die goed te presenteren. In mijn tijd als bankier, merkte ik dat het daar nog vaak aan schort.’

Uit natuurbeschermingsprojecten komen vaak diensten voort met een economische waarde. Denk aan bijvoorbeeld aan waterhuishouding. Een natuurgebied kan als overstromingbekken fungeren. Zo heeft het gebied waarde voor diegenen die nu geen schade meer lijden door overstromingen.

Geen zakenmensen

Natuurorganisaties erkennen zulke waardes lang niet altijd. ‘Zij moeten commerciëler denken’, zegt Mulder. ‘NGO’s zijn vooral gericht op de impact van hun projecten. Het zijn geen zakenmensen. Ze hebben al snel het gevoel hun ziel te verkopen, als ze in zee gaan met investeerders. Dat geldt trouwens ook voor hun achterban van donateurs.’

Toch is de bereidheid commerciëler te werken ‘verbazingwekkend groot’, aldus Mulder. Om de natuurbeschermers te helpen, heeft IUCN met Nyenrode een programma van workshops opgezet. Deelnemers leren er hun projecten te verkopen. Het doel is om later dit jaar een roadshow langs potentiële investeerders te houden.

Maasheggen

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft Egbert Jaap Mooiweer afgevaardigd. Het project waarvoor hij investeerders probeert te interesseren draait om het oudste cultuurlandschap van Nederland: de Maasheggen. Dat is een landschap met karakteristieke hagen, houtwallen en knotbomen langs de randen van de akkers en weilanden.

‘VNC wil dit landschap herstellen in Noord-Brabant en Gelderland’, vertelt Mooiweer. De vereniging wil daarvoor een grondfonds oprichten. ‘Met dat fonds gaan wij investeren in de aankoop van landbouwgrond om die daarna langjarig in pacht te geven. Voorwaarde is dan wel dat de pachters biologische landbouw bedrijven en langs de rand van hun percelen stroken vrijlaten voor hagen, bloemen en andere beplanting.’

In zijn pitch legt Mooiweer uitvoerig uit dat landbouwgrond doorgaans een vastrenderende waarde heeft, met inflatiegerelateerde inkomsten uit pacht. Ook gaat hij in op de belastingvoordelen voor de geldschieter. Het is een helder verhaal, maar toch krijgt hij kritiek van zijn medecursisten en de aanwezige docenten. Zij vinden Mooiweers verhaal te zakelijk.

‘Vind je het zelf wel een leuk project?’, vraagt medecursist Laurien Holtjer van Sovon, die meer beelden van het heggenlandschap had willen zien. Mooiweer antwoordt dat hij dit oorspronkelijk ook van plan was. ‘Maar toen ik mijn verhaal eerder voor een investeerder hield zei hij: “denk je dat ik het na twee plaatjes nog niet snap?”‘

Maatschappelijk rendement

Een element waar alle deelnemers het moeilijk mee hebben is het maatschappelijk rendement van hun projecten. ‘Dat blijft nog onderbelicht’, merkt docent Erik Maier van Nyenrode. ‘De combinatie van goede doel en ondernemen blijft moeilijk.’ Hij geeft een voorbeeld hoe de deelnemers dat in hun pitch toch voor elkaar kunnen krijgen: ‘Wat is een mooi Haringvliet u waard? Die vraag is moeilijk te valideren, maar daarom hebben we een investeringsplan erop geplakt.’

Volgens Mulder van IUCN NL zal het in de toekomst makkelijker worden om de waarde van een ecosysteem als het Haringvliet in geld uit te drukken. Steeds meer bedrijven maken gebruik van een nieuwe boekhoudmethode, ‘natural capital accounting’, die dit in principe mogelijk maakt, maar nog in de kinderschoenen staat. ‘Het wachten is op uniforme boekhoudregels hiervoor.’

Mooiweer van VNC heeft geen tijd om daarop te wachten. Hij, en de andere deelnemers aan de workshop, hebben hun pitches later op de dag mogen testen bij een jury van professionele investeerders. Droogzwemmen in een Dragon’s Den. Met zijn bijgeschaafde verkoopverhaal lijkt Mooiweer nu de juiste aanpak te hebben. ‘Ik kwam volgens de jury uiteindelijk als beste uit de bus van de voorgestelde initiatieven.’ (Financieele Dagblad, 14 maart 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1142583/natuurbeschermers-lonken-nog-wat-onwennig-naar-investeerders

Eerste omgevingsvisies onder de loep

Hoe brengen gemeenten hun ambities in beeld? Hoe maken zij ruimte voor initiatief uit de samenleving? MijnOmgevingsvisie.nl nam de eerste vier omgevingsvisies onder de loep.

Hoe brengen gemeenten hun ambities in beeld? Hoe maken zij ruimte voor initiatief uit de samenleving? MijnOmgevingsvisie.nl nam de eerste vier omgevingsvisies onder de loep. Deze visies zijn vastgesteld door de gemeenten Tilburg, Uden, Opsterland en Hellendoorn. De analyse biedt een belangwekkend inzicht in hoe gemeenten omgaan met participatie, omgevingskwaliteit, veranderende rollen van de overheid en mondige burgers. Ook levert de analyse informatie en inspiratie op voor gemeenten die nog aan de slag moeten of bezig zijn met het opstellen van een omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingswet treedt in 2018 in werking. (Gemeente.nu, 15 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Eerste-analyse-van-gemeentelijke-omgevingsvisies-2775650W/

Voorbeeld Tilburg. Geen touw aan vast te knopen: http://0855.roview.net/?phID=D80B5364-70FB-4FF1-8CEE-71473AFFE6DD. Plaatjes en nietszeggende teksten.

 

De gemeente Utrecht werkt aan een omgevingsvisie die bestaat uit een integraal kader op het niveau van de gehele stad met als onderdeel daarvan uitwerkingen in deelvisies op wijkniveau.

Utrechtse aanpak naar een omgevingsvisie

Tal van gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk werken, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, op dit moment hard aan een omgevingsvisie. Ook Utrecht erkent de urgentie van de Omgevingswet, maar neemt tijd en probeert de gehele organisatie en samenleving te betrekken. Utrecht wil een omgevingsvisie meer laten zijn dan een structuurvisie waar extra participatie bij heeft plaatsgevonden. Maar wat is dat meer dan? Wat is een integrale omgevingsvisie? Qua thema’s, qua planvormingsproces, qua doorlooptijd, qua inbreng van de bevolking en meer.

Vakgebied overstijgende thema’s

Een omgevingsvisie vraagt volgens ons om een andere inzet op inhoud: vakgebiedoverstijgende thema’s in plaats van sectorale behandeling van onderwerpen waarbij elke beleidsafdeling een paragraaf aanlevert. Utrecht maakt in eerste instantie niet een nieuwe (sectorale) visie op de fysieke leefomgeving, maar ordent de bestaande beleidskaders en ruimt de boekenkast op door verouderde beleidsnota’s in te trekken. De inhoud uit de overblijvende beleidsnota’s wordt samengebracht tot een overzichtelijk meer integraal beleidskader. In de literatuur vaak aangeduid als een ‘Omgevingsvisie light’. Maar vergis je niet: ‘light’ is niet zo gemakkelijk als het lijkt. We willen dat het een product wordt van alle beleidsafdelingen. We vragen hulp en we doen het samen. Draagvlak vorming intern, cultuurverandering en integraal kijken zijn hier misschien wel moeilijker dan de inhoud sec. En het kost tijd.

Van eindproduct naar doorlopend proces

Hier in Utrecht gaan we uit van een integraal beleidskader (Omgevingsvisie Light) op stadsniveau en een uitwerking daarvan in de Omgevingsvisie op deelgebiedniveau (die weer wordt vertaald in het Omgevingsplan). Maar een Omgevingsvisie is een nieuw product en naast inhoud lopen we ook tegen tal van andere vragen aan. Is een Omgevingsvisie bij vaststelling bijvoorbeeld niet al achterhaald? De doorlooptijd van een traditionele structuurvisie was vaak minimaal tien jaar. Als de visie samen met bewoners en andere belanghebbenden tot stand is gekomen, wat doe je dan met nieuwe belanghebbenden en bewoners? En hoe houd je zo’n product bijvoorbeeld politiek-bestendig? Wat als een volgend bestuur andere overstijgende thema’s wil? De Utrechtse omgevingsvisie kon weleens niet in één keer af zijn, maar een doorlopend proces. En bevat misschien ook geen gelijkwaardige uitwerking van alle mogelijke thema’s, maar maakt bijvoorbeeld keuzes voor datgene wat nu belangrijk is en wat straks nadere uitwerking verdient. Of erkennen we de verschillen tussen gebieden in de stad en vullen we de Omgevingsvisie doorlopend met op-maat-gemaakte deelomgevingsvisies? Zo experimenteert Utrecht nu met een Omgevingsvisie voor een deelgebied, waarin alle gesprekspartners in dat gebied uitspreken wat de te behouden waarden en mogelijke ontwikkelingen zijn. Daarna volgt pas het Omgevingsplan. Dit lijkt ons de meest logische volgorde, in het besef dat dat de regels en vergunningstelsels de instrumenten zijn om beleid uit te voeren.

Meerdere goede antwoorden

Net als vele gemeenten in Nederland zijn we aan het zoeken. We weten nog niet precies hoe het product of proces er uit zal zien. Op dit moment is de reis naar een tussenproduct en het vervolgproces daarvan misschien wel net zo belangrijk als het uiteindelijke product zelf. Een reis waarin we werken naar een product waar iedereen zich in herkent, zowel binnen het stadkantoor als in de stad. Misschien niet iedereen honderd procent, maar is tachtig procent niet al heel erg goed? Utrecht heeft geen verlossend antwoord, maar stelt de opgave in de stad of in een gebied voorop, maakt keuzes met alle gesprekspartners en daagt uit om mee te doen. Resulterend in een hele andere Omgevingsvisie? Misschien wel, misschien niet, wie weet.

Robbin Knuivers en Martine van Rijn werken bij gemeente Utrecht aan het project Beter Bestemmen. Hierin wordt geanticipeerd op de nieuwe planinstrumenten uit de Omgevingswet, maar wordt vooral ook gezocht naar meer flexibiliteit in de huidige en toekomstige ruimtelijke ordeningspraktijk.

Het bijzondere van de huidige omgevingsvergunningen in Utrecht is dat de omgeving, het kenmerkende van de omgeving niet of nauwelijks is het bestuurlijk afwegingsproces wordt betrokken.

30 km/uur wordt de standaard in Utrecht

‘Voor elke vervoerwijze hebben we een doel voor ogen: ruim baan voor de voetganger, nieuwe routes met korte reistijden voor de fietser, een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, minder doorgaand autoverkeer door de stad en slimmere logistiek in de stad’. Zo introduceert het gemeentebestuur van Utrecht het nieuwe verkeersplan van de gemeente.

Het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen dat B&W aan de gemeenteraad hebben voorgelegd voorziet een groeit van de stad van ruim 330.000 inwoners naar circa 400.000 inwoners rond 2030.

Uitgangspunt is dat deze bevolkingsgroei plaats vindt binnen de bestaande stad. Een stad met meer inwoners binnen dezelfde ruimte biedt volgens het gemeentebestuur volop kansen voor het verduurzamen en efficiënter maken van mobiliteit doordat meer reizigers gebruik kunnen gaan maken van de beschikbare stations en bushaltes.

De voetganger komt op nr. 1 te staan in de binnenstad. Dat betekent meer ruimte, betere routes en ontmoetingsplekken in de stad. De fietser gaat profiteren van minder stops op weg naar de bestemming en de aanleg van ontbrekende schakels. Voor het ov rekent Utrecht op het benutten van andere knooppunten dan CS, zoals Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum. Verder gaat men voertuigen met meer capaciteit inzetten.

Zeker in de centrumgebieden maar ook in de rest van de stad is de auto steeds vaker te gast en past zich ook qua rijsnelheid aan. 30 km per uur voor alle weggebruikers is hierbij uitgangspunt tenzij een hogere snelheid noodzakelijk is voor de doorstroming of bereikbaarheid. Utrechtse wijken en buurten blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer maar auto’s worden gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van stedelijke verbindingswegen en snelwegen en niet onnodig door woonstraten te rijden.

In 2025 moet zo het aantal afgelegde fietskilometers binnen heel Utrecht zijn toegenomen van 25 tot 37%, het aantal ov-kilometers van 13 tot 25%. Het aantal autokilometers in de stad (inclusief Leidsche Rijn) schat men dan op 1% krimp tot 10% groei. (Verkeersnet.nl, 14 maart 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18597/30-kmu-wordt-de-standaard-in-utrecht/

Gemeenten: stadswacht gelijkwaardig aan agent

Ook stadswachten moeten een bon kunnen uitschrijven voor lichte verkeersovertredingen zoals fietsen zonder licht en rijden door rood. De politie moet op straat niet langer de regie hebben over deze ‘handhavers’, maar op basis van gelijkwaardigheid met ze samenwerken.

Dit pleidooi staat in een toekomstvisie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het stuk is aangeboden aan minister Van der Steur. (NOS.nl, 15 maart 2016)

http://nos.nl/artikel/2092930-gemeenten-stadswacht-gelijkwaardig-aan-agent.html

Dit vereist een type stadswacht dat we nog te weinig zien, namelijk een die durft te handhaven.

Nu lijken nog te veel stadswachten op het dappere Irakese leger.

Nog steeds onregelmatigheden bij omzettingsvergunningen

Ditmaal een verleende vergunning, zonder aanvraag. Bovendien veel tijd tussen besluit en publicatie daarvan. Ruikt niet fris.

Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), HZ_OWR-15-41539, Amsterdamsestraatweg 220 BS te Utrecht

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor de onderstaande adres (tijdelijke) vergunning is verleend voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte:

Amsterdamsestraatweg 220 BS te Utrecht

Verleend 01-03-2016

Verzonden 02-03-2016

HZ_OWR-15-41539 (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 30696. Gepubliceerd op 14 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-30696.html

(Van een correspondent)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnvliet’ en bijbehorend ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 maart 2016 gedurende 6 weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnvliet’ zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-ON01.gml ter inzage ligt met het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarden HW 1137.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden door de percelen aan de Rijksstraatweg.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan “Rijnvliet”, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden. (Staatscourant, Jaargang 2016
Nr. 12028. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12028.html

Fantastisch zo’n grensverleggend plan.

Het beleidsstreven is minder herrie in de gemeente. Omdat B&W in strijd daarmee de herrie niet wil aanpakken,- van het taaie verzet door het bedrijfsleven wordt B&W zo moe -, wordt de grens van het juridisch toelaatbare maar verhoogd.

Dat moet later vast de erepenning van de stad opleveren omdat men de herrie binnen de juridische grenzen weet te houden.

Nieuw: intrekkingen melden. Het voorkomt dat derden-belanghebbenden met procedurestappen gaten in de lucht slaan. Prima, maar …….

Intrekkingen van omgevingsvergunningen

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw op een woning, Malakkastraat 29 te Utrecht, HZ_INT-16-05663

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31836.html

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterkant van een woning, Meredith Willsonstraat 113, HZ_INT-16-05669

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31842.html

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de damwand langs het Amsterdam Rijnkanaal, vak 4 (langs Havenweg), Langs het Amsterdam-Rijnkanaal Project DARK (damwandvak 4, km 34,07-34,37) te Utrecht, HZ_INT-16-05654

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31831.html

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het inpandig wijzigen van een asielzoekerscentrum (bouwen en slopen), Joseph Haydnlaan 2 te Utrecht, HZ_INT-16-05662

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31826.html

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakterras op het dak van een woning, Jan Pieterszoon Coenstraat 13BS te Utrecht, HZ_INT-16-05674

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31821.html

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een balkon aan de achterzijde van een monumentale woning, Alexander Numankade 14 te Utrecht, HZ_INT-16-01149

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31804.html

  1. Intrekking omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning in twee appartementen, Harpstraat 34 te Utrecht, HZ_INT-16-00779

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31810.html

Maar …..dit moet met alle intrekkingen alsook wijzigingen gebeuren, niet slechts met een deel ervan.

En het is beter het dossiernummer ongewijzigd te laten. Dat wordt immers ook niet gewijzigd bij een verlengingsbesluit m.b.t. de beslistermijn.

Willekeurig veiligheidsbeleid

 

Heeren-sociëteit-voorzitter Jan van Dijkhuizen spelt (in 2014) een lidmaatschapsspeldje op het jasje van Van Zanen. Foto: Ton van den Berg

 

Veiligheid en overlast worden door de Utrechtse afdeling Openbare orde en Veiligheid ‘gemeten’ door inwoners te vragen naar hun beleving daarvan en door te kijken naar de zogenaamde geregistreerde criminaliteit’ (het aantal aangiften). Je hoeft geen deskundige of burgemeester te zijn om te begrijpen dat dat maar weinig met echte veiligheid en overlast te maken heeft. Van Zanen, die over veiligheid en overlast gaat, en de afdeling Openbare orde en Veiligheid denken van wel.

Een paar weken terug stond in de krant dat Van Zanen een collectief sluitingsuur wil opleggen in een stuk van de Amsterdamsestraatweg. Vandaag stond in een groot krantenartikel dat de gemeente invallen had gedaan op de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg en dat daarbij een groot aantal ondernemers (horeca en dienstverlening) werd geverbaliseerd.

Volgende week vindt er een veiligheidsenquete plaats onder de bewoners van de Amsterdamsestraatweg. Wat een timing! Die bewoners zullen zich nu wel knap onveilig voelen als ze de berichten in de krant gelezen hebben. Beleving van veiligheid valt heel makkelijk te beïnvloeden en is dus een onbetrouwbare maatstaf voor veiligheid en overlast.

Aangifte doen bij de politie van fietsdiefstal, een scheldpartij of bedreiging, zo weet elke Utrechter, heeft geen enkele zin. Het is een hoop werk en de politie doet er toch niets mee. Ook inbraken worden zelden onderzocht met sporenonderzoek, daar heeft de politie de capaciteit niet voor. Het ophelderingspercentage in Nederland is dan ook schrikbarend laag vergeleken met dat in bijvoorbeeld Duitsland. Het gevolg is dat er steeds minder vaak aangifte wordt gedaan. Die ‘geregistreerde criminaliteit’ (aantal aangiften) is dus ook een onbetrouwbare maatstaf voor veiligheid en overlast.

Aan het melden van overlast of het doen van aangifte kleeft ook nog een heel ander probleem: de gemeente en de politie komen alleen in actie als zij denken dat het echt nodig is en daarbij spelen de vooroordelen van politie, ambtenaren en de burgemeester onvermijdelijk een grote rol. Als omwonenden overlast melden over de kakofonie die bij warm weer door de HKU (waar dan alle ramen van alle oefenlokalen open staan) op de Mariaplaats wordt geproduceerd voelt de gemeente er niets voor om daar tegen op te treden. Ook niet als de HKU bij de rechter erkent de geluidsnormen te overschrijden en zich niet bereid verklaart zich aan de geluidsnormen te zullen houden.

Als omwonenden klagen over de luidruchtige feesten in het gebouw van Sociëteit de Vereeniging (Mariaplaats 14) worden ze door de gemeente naar de politie verwezen en de politie laat de bewoners weten dat de gemeente daar vergunning voor heeft gegeven. In 2013 kon de gemeente er niet onderuit om aan de exploitant een last onder dwangsom op te leggen in verband met een ‘zware overschrijding van de geluidsnormen’. Dat de gemeente vergunning geeft voor activiteiten die het verboden heeft is niet te geloven. Kennelijk heeft de gemeente geen zin de last onder dwangsom (10.000 euro per overtreding) ten uitvoer te leggen. En dus komt er geen eind aan de zware overschrijding van geluidsnormen.

Sterker nog. Om de Sociëteit de Vereeniging zeer ter wille te zijn heeft de gemeente het middels een piepkleine bestemmingsplannetje (‘Bestemmingsplan Mariaplaats 14) mogelijk gemaakt dat ook in de achtertuin die grenst aan Achter Clarenburg plezierigheden kunnen plaatsvinden en de rust voor omwonenden wordt verstoord. Dat de Sociëteit verhuurt aan een exploitant waaraan een last onder dwangsom is opgelegd speelt kennelijk geen rol. Omwonenden voerden tijdens het beroep tegen dat bestemmingsplan aan dat Van Zanen, net als zijn voorganger, lid waren van de Sociëteit. Uit de uitspraak blijkt niet dat dat door de gemeente werd ontkend.

Hoe anders worden horeca ondernemers op de Amsterdamsestraatweg door onze burgemeester behandeld. De HKU en de exploitant van de Sociëteit de Vereeniging worden ontzien terwijl zij aantoonbare overlast veroorzaken, de horeca ondernemers van de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acaciastraat krijgen een collectief sluitingsuur hoewel daarmee ook ondernemers worden getroffen die, zoals Van Zanen schrijft in zijn brief aan die ondernemers, “op zichzelf beoordeeld geen aantoonbare overlast veroorzaken”. Het objectief veroorzaken van overlast is voor Van Zanen kennelijk geen relevant criterium.

Als ‘zware overschrijding van geluidsnormen’ en het veroorzaken van ‘aantoonbare overlast’ er voor Van Zanen niet toe doen, dan gaat het hem kennelijk om het verschil tussen enerzijds studenten van de HKU en heeren die in de Sociëteit feest vieren en anderzijds de (allochtone) mannen die een horeca zaak runnen en bezoeken op de Amsterdamsestraatweg. Tegen horecazaken op de Amsterdamsestraatweg wordt door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid aangevoerd dat zich bij de ingang van die zaken ‘mannen’ ophouden. Tegen de HKU en de Sociëteit wordt niet aangevoerd dat zich bij de ingang studenten en heren ophouden.

Van Zanen zou zich moeten afvragen of het niet de subjectieve veiligheidsbeleving is van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of misschien ook wel zijn eigen veiligheidsbeleving die leidend is in zijn veiligheidsbeleid en of die niet op het publiek wordt overgedragen door willekeurig handhaven en de berichtgeving daarover in de media.

(Nieuws030.nl, 17 maart 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-willekeurig-veiligheidsbeleid/

Een groot deel van de horeca in de binnenstad zorgt ook voor overlast, een aantal bedrijven structureel, andere bedrijven minder vaak maar toch teveel.

Klachten daarover leiden meestal niet tot ingrijpen.

Gemeenten niet alert op risico’s evenementen

Gemeenten moeten bij evenementen meer oog hebben voor de risico’s die spektakels met zich mee kunnen brengen. Dat constateren de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Er zijn ,,substantiële verbeteringen mogelijk en noodzakelijk”.

De Inspecties deden in 2015 onderzoek bij 124 gemeenten, de 25 veiligheidsregio’s en de tien regionale eenheden van de politie. Ze ontdekten dat vaak onduidelijk is wat de gemeenten op het gebied van veiligheid en gezondheid verlangen van organisatoren. Ook gaat het niet altijd goed met de beoordeling van het risico-gehalte en wordt er daarbij te weinig deskundigheid ingeroepen.

Dat moet dus beter en het zou goed zijn als ervaringen op dit gebied worden gedeeld. Veiligheidsminister Ard van der Steur onderschrijft de constateringen. ,,Ik verwacht dat zowel gemeenten als veiligheidsregio’s de uitkomsten serieus nemen en tot actie zullen overgaan, en heb de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad gevraagd hier een actieve rol in te vervullen.” (Gemeente.nu, http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Gemeenten-niet-alert-op-risicos-evenementen-2777269W/

Het rapport (waarin Utrecht de gemeente Utrecht onherkenbaar verwerkt is):

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/17/rapport-meer-aandacht-nodig-voor-veiligheid-en-gezondheid-bij-publieksevenementen/rapportmeeraandachtvoorveiligheidengezondheidbijpublieksevenementen.pdf

Wat opvalt is dat een van de auteurs, nl. de Inspectie voor de Gezondheidszorg, bij de Gemeente Utrecht in huis kantoor houdt.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33514.html

Woonlasten stijgen, kosten bouwvergunningen dalen

Huishoudens betalen in 2016 1,1 procent (7 euro) meer aan gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing enrioolheffing) dan in 2015. Dit blijkt uit berekeningen van COELO

Enkele andere gemeentelijke heffingen, zoals de hondenbelasting en de leges voor een bouwvergunning dalen. Ook paspoorten en id-kaarten zijn enkele procenten goedkoper geworden. Dit blijkt uit deAtlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. Hiermee kunnen lokale lasten per gemeente berekend en vergeleken worden. Hier een landelijk tarievenoverzicht.

(Gemeente.nu, 18 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Woonlasten-stijgen-kosten-bouwvergunningen-dalen-2777729W

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

De raad heeft tonnen boter op het hoofd.

Tam debat over financiële missers Tivoli-Vredenburg

Het kritische rapport van de Rekenkamer over de financiële missers van TivoliVredenburg heeft geen stof doen opwaaien in de Utrechtse gemeenteraad. Donderdagmiddag sprak die raad over het rapport, maar tot commotie leidde dat niet en geen enkele wethouder kwam in de problemen.

TivoliVredenburg werd tientallen miljoenen euro’s duurder dan begroot. Dat leidt tot ernstige problemen bij de jaarlijkse exploitatie van het muziekpaleis. De instelling krijgt zijn begroting niet rond vanwege de hoge huurlasten, die weer gekoppeld zijn aan de hoge bouwkosten. Die werden niet goed in de gaten gehouden door geruzie en gebrek aan regie, concludeerde de Rekenkamer.

Het rapport van de Rekenkamer legde de blunders van de Utrechtse politiek haarfijn bloot, maar diezelfde politiek verbindt geen consequenties aan de extreme financiële overschrijdingen. Meer dan een enkel vermanend vingertje stak de raad niet op. Alleen de SP verhief zijn stem tijdens het debat, maar dat maakte weinig indruk. (RTV Utrecht, 17 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460236/tam-debat-over-financiele-missers-tivolivredenburg.html

Rekenkamer in het hemd gezet
Aantal schriftelijke vragen in Utrechtse raad neemt verder toe

Het aantal schriftelijke vragen dat Utrechtse gemeenteraadsleden stellen aan het stadsbestuur blijft toenemen. Dit jaar staat de teller op vijftig, terwijl het pas half maart is.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski stelde vorig jaar schriftelijke vragen over het aantal schriftelijke vragen. Ze hoopte op een “stukje bewustwording” bij haar collega’s. “Is het wel relevant”, vroeg ze hardop af.

Vorig jaar werden 203 vragen gesteld. Als de raadsleden in de rest van 2016 in hetzelfde tempo doorgaan komt de teller boven het aantal van vorig jaar uit.

In 2014 werden in totaal 150 vragen gesteld, een jaar eerder waren het er 174. (RTV Utrecht, 15 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460089/aantal-schriftelijke-vragen-in-utrechtse-raad-neemt-verder-toe.html

Er is een cultuur gegroeid waarin men een benoemd college van B&W of een individuele wethouder gewoon laat zitten, niet op het flikker geeft of naar huis stuurt als er een potje van gemaakt wordt.

De manier waarop raadsleden stoom afblazen is het stellen van schriftelijke vragen. Die vragen worden vervolgens vaak op een misselijk makende manier beantwoord. [De raad laat zich tegen het been pissen.] Maar de stoom is er ondanks alles af. Iedereen gaat over tot de orde van de dag. Alles blijft hetzelfde. Op naar de volgende stoomopbouw.

Als Queeny de raadsvragen zou analyseren dan zou haar blijken dat heel veel vragen niet informerend van aard zijn, maar bedekt oordelend.

Queeny zou haar probleem kunnen indammen door het college naar huis te sturen.

Er zijn overigens ook informerende vragen.

Het is wat bedenkelijk om over dit onderwerp schriftelijke vragen aan B&W te stellen (met een verhuld oordeel). B&W gaat immers niet over de werkwijze van de raad en moet zich daar ook niet mee inlaten.

Queeny kan de werkwijze van de raad beter binnen de raad zelf bespreken, waarbij het er helemaal niet toe doet of er nu 129 of 174 vragen zijn gesteld. Het punt moet dan zijn: waarom stellen we vragen en hoe kunnen we B&W effectief op de huid zitten. Het vragenstellen idammen is geen oplossing

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 31 maart 2016

o.a.

6 Integratie/plan vluchtelingen

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Metaal, CDA. De fracties van D66 en CDA willen graag spreken over de enorme opgave op het gebied van integratie in de komende jaren. Aan het verzoek ligt geen commissiebrief of raadsvoorstel ten grondslag, maar een ten tijde van de eerder gevoerde debatten over de opvang van vluchtelingen uitgesproken gedachte om over dit onderwerp verder te praten. Daarnaast wil D66 binnen dit agendapunt graag haar plan bespreken om vluchtelingen, waarvan vrijwel zeker is dat zij in Nederland mogen blijven, direct op te vangen in reguliere huisvesting. In afwachting van hun verblijfsvergunning kan dan gelijk begonnen worden met het leren van de taal, het vinden van een baan en het integreren in de Utrechtse samenleving. De eerste gedachten hiertoe zijn u al eerder toegestuurd en ook bij deze agenda gevoegd. Beide fracties willen graag in de commissie van gedachten wisselen met andere partijen over de opgave op het gebied van re-integratie en het plan. Daarnaast zijn zij benieuwd naar de visie en ideeën van de andere fracties. Ook hoort D66 graag welke mogelijkheden de wethouder ziet voor het plan.

7 Commissiebrief Wachtlijstonderzoek beschermd wonen en opvang

Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en mevrouw Podt, D66. De ChristenUnie heeft in de raadsinformatiebijenkomst verschillende signalen van kritiek gehoord op de gemeentelijke aanpak van de wachtlijsten in het beschermd wonen. De kritiek spitst zich met name toe op een ruimtelijk probleem. Daarom wil de ChristenUnie in de commissie de wethouder onder andere vragen stellen over een plus op de oplossingsrichting, bijvoorbeeld door uitbreiding van het contingent. De fractie van D66 sluit aan bij de motivering van de ChristenUnie.

12 Commissiebrief Gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1130

Geagendeerd door mevrouw van Esch, Partij voor de Dieren. De commissiebrief roept bij de Partij voor de Dieren meer vragen op dan dat deze antwoorden geeft. In de brief wordt aangegeven dat er geen neonicotinoïden worden gebruikt, maar er wordt niet aangeven welke gifsoorten er dan wel worden gebruikt. Tevens zijn er voldoende (grote) gemeentes in Nederland die wel geheel gifvrij werken op hun sportvelden. Waarom zou Utrecht dit dan niet kunnen? Daarover gaat de Partij voor de Dieren graag in debat met gemeenteraad en college.

13 Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Jansen

14 Commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen vierde kwartaal 2015

Geagendeerd door de heer Post, PvdA. Tijdens de bespreking gaat de fractie van de PvdA graag met het college en andere fracties in debat over de achterblijvende resultaten van de afspraak over garantiebanen, met name met betrekking tot mensen op de wachtlijst WSW. De PvdA wil weten wat de wethouder, ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van de arbeidsmarktregio Utrecht Midden, doet om de voortgang te versnellen. Daarbij is ook de aansluiting van het VSO-onderwijs op de garantiebanen en de overige instrumenten van de gemeente een aandachtspunt. Ook bespreekt de PvdA onder andere de toeleiding van statushouders naar werk en/of opleiding.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b94a9323-ec8e-42e9-b28d-04e88664b0e1&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

17-3-2016         Raadsbrief Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein 16 maart 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

18-3-2016         Huisbankierschap-aanbesteding in relatie tot duurzaam inkopen

18-3-2016         Advies onderzoek Speeltuinwerk

18-3-2016         Beantwoording diverse toezeggingen portefeuille Kees Diepeveen

18-3-2016         Toezegging opzet Minima effectrapportage Nibud

16-3-2016         Stand van zaken aanpak en preventie van radicalisering

16-3-2016         Commissiebrief Handhavingsprogramma’s 2016

15-3-2016         Zingeving en het Utrechtse zorgmodel

15-3-2016         Toezegging besteding digitale vaardigheden 2016

15-3-2016         TivoliVredenburg: derde tussenrapportage 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

18-3-2016         Uitnodiging Eurocities Environment Forum 6, 7 en 8 april 2016

18-3-2016         Stand van zaken Rijnvliet

18-3-2016         Duiding en antwoord op vragen stadsverwarming

16-3-2016         Commissiebrief Handhavingsprogramma’s 2016

16-3-2016         Inventarisatie locaties zonne-energiesystemen

15-3-2016         Voortgangsbericht herinrichting Vredenburgplein

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=
Opmerkelijk enthousiasme van D66 elders niet waargenomen. Om gezondheidsredenen af te raden.

Enthousiasme over stadsstrand langs Utrechtse Catharijnesingel

Vlak langs het nieuwe stuk singel in Utrecht moet deze zomer een tijdelijk stadsstrand komen. Dat wil D66 in de stad. Sinds een paar maanden stroomt er weer water tussen het Paardenveld en Hoog Catharijne.

Aan de oevers bij het Paardenveld ziet D66-raadslid Koning mogelijkheden. “Wij willen daar graag een tijdelijk stadsstrand. Dat is mogelijk geworden, omdat de plannen voor de nieuwe bioscoop De Kade zijn uitgesteld en mogelijk zelfs afgeketst. Dat is op zich jammer, maar er ligt nu wel een kans om Utrechters te laten genieten van dit mooie stukje Utrecht langs de Catharijnesingel.”

Wethouder Everhardt, die over het Stationsgebied gaat, heeft al laten weten de plannen toe te juichen. Maar hij wacht af welke concrete plannen bij hem worden ingediend.

In de wandelgangen van de raad wordt gezegd dat de uitbater van het Stadsstrand in Oog in Al zich al bij de wethouder gemeld heeft. (RTV Utrecht, 18 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460247/enthousiasme-over-stadsstrand-langs-utrechtse-catharijnesingel.html
De Stadsstrandondernemer grossiert in bedenkelijke evenementen, die op gespannen voet staan met gezondheid en/of leefbaarheid. Ditmaal D66 voor zijn karretje gespannen.

Wie goed bij zijn hoofd is gaat zijn gezondheid niet op het spel zetten. Hoge concentratie fijnstof en beroerde gassen. Gelet op Wet publieke gezondheid moet de GGD hier adviseren.

Gemeenteraad akkoord met grondruil Jaarbeurs

De Utrechtse gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met een plan van het college van B en W om grond te ruilen met de Jaarbeurs. De Jaarbeurs gaat zijn activiteiten concentreren ten westen van het Merwedekanaal. Het gebied waar nu de Prins van Oranjehal staat, wordt terrein van de gemeente.

Rond de eeuwwisseling had de Jaarbeurs nog plannen om juist aan de centrumkant van het Merwedekanaal te gaan uitbreiden. Daarvoor kocht de Jaarbeurs huizen langs de Croeselaan. Naar nu blijkt heeft de Jaarbeurs die portiekwoningen twee jaar geleden van de hand gedaan aan een vastgoedexploitant.

De ruil betekent dat de Prins van Oranjehal op termijn gesloopt wordt. De hal werd gebouwd in 1993 en was destijds het paradepaardje van de Jaarbeurs. Op de plek moet een hotel komen. Op de parkeerplaats bij de Croeselaan wordt nu een bioscoop gebouwd, er wordt tijdelijk een parkje aangelegd en er komen op termijn woningen.

Auto’s van Jaarbeursbezoekers moeten aan de andere kant van het Merwedekanaal blijven. Voor expeditieverkeer komt een nieuwe brug over het kanaal, zo staat in het masterplan van de Jaarbeurs.

ASBEST

De fractie van Stadsbelang Utrecht vroeg aan het college van B&W of ze bij de aankoop van de Prins van Oranjehal wel voldoende rekening hebben gehouden met asbest.

De hal zelf zal geen asbest bevatten, zo is de verwachting, maar onder de hal liggen de resten van een woonwijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De kans dat in die fundamenten asbest zit, is wel aanwezig.

De Jaarbeurs staat garant voor een half miljoen euro, voor de sanering van asbest die daar wordt gevonden. Stadsbelang Utrecht vraagt zich af of dat wel voldoende is. (RTV Utrecht, 17 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460241/gemeenteraad-akkoord-met-grondruil-jaarbeurs.html

Verstandige vragen van Stadsbelang. Jammer dat de raad met gebrekkige antwoorden genoegen nam.

Utrecht heeft tekort aan pleinen voor evenementen. Tekort moe maar blijven vindt de raad.

Park en woningen op Smakkelaarsveld

Het Utrechtse Smakkelaarsveld krijgt een groot woongebouw en er wordt een park aangelegd. Dat heeft de Utrechtse gemeenteraad donderdagavond besloten. Nu is het gebied één grote fietsenstalling, maar die verdwijnt als een nieuwe overdekte fietsenstalling vlak naast het station klaar is.

Op het Smakkelaarsveld zou eerst de Bieb++ komen, een groot gebouw met woningen, met een filmhuis en de centrale bibliotheek. Dat plan werd op het laatste moment afgeschoten door de kleinst mogelijke meerderheid in de raad.

De partijen in de raad hadden veel wensen voor het gebied, waarvoor de gemeente al drie scenario’s klaar had liggen. Zo moet met de opbrengst van de verkoop van de nieuwe woningen in het nieuwe Smakkelaarsveldgebouw het park worden betaald. Het park moet deels op het dak van het gebouw komen en het pand mag niet te hoog worden.

Er mag maar een minimaal aantal parkeerplekken worden aangelegd. Verder wil de raad dat de Leidse Rijn weer wordt uitgegraven en wordt aangesloten op de Catharijnesingel.

Wethouder Everhardt gaat nu op zoek naar marktpartijen die bereid zijn een gebouw neer te zetten dat past in de wensen van de raad. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Als de zogenoemde marktconsultatie klaar is zal de wethouder aan de raad laten weten wat er mogelijk is.

(RTV Utrecht, 17 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460243/

Raad heeft zich weer in de fuik laten trekken. Eerst neemt de raad een fundamenteel besluit waar lastig op terug te komen is. Daarna wordt er uitgezocht of het wel financieel haalbaar is.

Goed dat de ondergrondse uitbreiding stadsschouwburg niet heeft plaatsgevonden. Anders was de financiële last nog groter.

Zware tijden voor Utrechtse theaters: minder bezoekers en subsidie

Theaters in de provincie Utrecht hebben het de afgelopen jaren financieel erg moeilijk gehad. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs zeven theaters in onze provincie. Vrijwel alle theaters hebben te maken gehad met teruglopende bezoekersaantallen en kortingen op de subsidie. (………)

De Stadsschouwburg in Utrecht onderkent dat het aantal bezoekers onder druk straat en dat er sprake is van een financiële uitdaging. Alle theaters hebben dan ook maatregelen moeten nemen om de financiën op orde te kunnen houden.

ECONOMISCHE CRISIS

Cultureel adviseur en oud-directeur van poppodium Tivoli Dick te Winkel begrijpt wel waar de problemen vandaan komen. “Theaters hebben last gehad van de economische crisis. Mensen zijn wat voorzichter geworden in het uitgeven van geld. Maar er is ook veel concurrentie van andere evenementen, zoals festivals.”

Er is onder theaters grote angst dat er opnieuw in de culturele sector gesneden gaat worden. In de stad Utrecht zijn bijvoorbeeld de procedures voor de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar in volle gang.

GOEDE ZAKEN

Toch zijn er ook theaters die het goed doen. Zo doen Theater Kikker in Utrecht en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijnmomenteel prima zaken. Theater de Slinger in Houten probeert het hoofd boven water te houden door de samenleving meer bij het theater te betrekken.”We doen kunsteducatie- en dansprojecten met scholen. Ook organiseren we festivals, zoals Gluren bij de Buren”, aldus directeur Arjen Berendsen. (RTV Utrecht, 18 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460260/zware-tijden-voor-utrechtse-theaters-minder-bezoekers-en-subsidie.html