Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Alweer de Cremerstraat, het liefdeskind van B&W en raad. Handhavers kijken de andere kant op; nekpijn.

o     Persbericht andere illegale kap

o     Bomen kappen. Deze wel via een vergunningtraject

o     Twee watervergunningen voor motorbootvaren op de Kromme Rijn. Utrecht – Wijk bij Duurstede

–    Dossier Energie

o     Korte film: De problemen rond de stadsverwarming in Utrecht

o     Moody’s is van plan kredietoordeel over tiental energiebedrijven te verlagen

–    Virtueel beleid. Wonderlijke uitwerking van besluit B&W

–    Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Utrecht

–    Utrecht ziet ‘goede score’ in Financial Times als bewijs voor belang regionale samenwerking

–    Ontwerp WTC Utrecht afgekeurd door welstand

–    Aanbodeconomie

–    WOB voor beginners en gevorderden. Utrecht

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Utrecht onderneemt geen actie tegen ‘spookwoningen’

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 3 maart 2016

–    Agenda Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

–    Raadsbrieven

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Alweer de Cremerstraat, het liefdeskind van B&W en raad. Handhavers kijken de andere kant op; nekpijn.

Aan het college,

Namens de Utrechtse Bomenstichting verzoek ik u handhavend op te treden tegen het verminken van de bomen langs de spoorlijn bij de Cremerstraar ter hoogte van de speeltuin. De eigenaar van de bomen (NS/Prorail) had aangekondigd de bomen te snoeien omdat overhangende takken een veiligheidsrisico zouden kunnen vormen.

Van snoeien blijkt echter geen sprake. De bomen zijn zodanig ‘half gekapt’ dat ze deze ingreep waarschijnlijk niet zullen overleven. Temeer niet omdat het ook het meest ongunstige seizoen is om te snoeien.

Ik verzoek u bij deze handhavend op te treden tegen het verminken van de bomen. Er was geen vergunning aangevraagd en verkregen om meer te doen dan snoeien.

(Bureau Rechtsbescherming, e-mail van 19-02-16)
 

 

Deze week: halfkap.

Bestuurlijk is de stadsverwarmingsleiding en salami-traject waar de gemeenteraad door niksigheid feitelijk van harte mee instemt. (Een vernieuwing van de stadsverwarmingsleiding die in een plantsoen ophoudt. Raad heeft geen belangstelling voor het totaalplaatje.) Het kappen lijkt ook salami-gewijs te lopen.

Overigens is de halfkap op zodanig jaarmoment gedaan dat zoals bedoeld vrijwel verzekerd is dat de bomen doodgaan.

 

Persbericht andere illegale kap

Naar uit goede bron is vernomen hebben ook de dienst Vergunning, Handhaving en Toezicht (VTH) van de gemeente Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vastgesteld dat er op het terrein van de Golfclub de Haar illegaal bomen zijn gekapt. Dat wil zeggen er zijn bomen gekapt waarvoor (nog) geen kapvergunning was verleend/onherroepelijk geworden terwijl daar wel een vergunning voor nodig was.

Op 11-2-2016 is namens de Utrechtse Bomenstichting een verzoek tot handhaving gedaan. Daarop heeft de gemeente de kapwerkzaamheden stilgelegd. De gemeente moet nog een beslissing nemen op het verzoek tot handhaving. Het kappen zonder vergunning is strafbaar (Boswet), reden waarom namens de UBS ook aangifte is gedaan bij het OM.

(Bureau Rechtsbescherming. E-mail, 17 februari 2016)

Zie de foto’s in de bijlagen !!!

 

Bomen kappen. Deze wel via een vergunningtraject

Europaplein 1043S te Utrecht, HZ_WABO-16-04544

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 18606. Gepubliceerd op 17 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-18606.html

Klaverstraat 30 te Utrecht, HZ_WABO-16-04500

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 18588. Gepubliceerd op 17 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-18588.html

 

HDSR – watervergunning voor het varen met een motorboot op de Kromme Rijn – tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede (code 922887_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een motorboot op de Kromme Rijn. Op de locatie tussen gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede. Dit besluit is verzonden op 18 februari 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 1170. Gepubliceerd op 18 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-1170.html

 

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn           – tussen de gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede (code 931620 -2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie tussen de gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede. Dit besluit is verzonden op 18 februari 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 1159. Gepubliceerd op 18 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-1159.html
 

DOSSIER ENERGIE

 

Korte film: De problemen rond de stadsverwarming in Utrecht

Filmmaker Michel Post heeft een mini-documentaire gemaakt over de Utrechtse stadsverwarming. In deze korte film komen mensen aan het woord die problemen hebben met stadsverwarming. Eén van de hoofdrolspelers in de film is Bart van den Heuvel, initiatiefnemer van stadsverarming.nl, die de laatste maanden flink in de clinch heeft gelegen met Eneco.

De laatste maanden zijn er meerdere problemen met de stadsverwarming in Utrecht aan het licht gekomen. Zo rekent Eneco 3.500,- euro als je je wilt laten afsluiten van de stadsverwarming. Ook werd de gemeente zelf verrast door de energieleverancier: de stadsverwarming blijkt veel minder duurzaam te zijn dan gedacht. (DUIC. 16 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/korte-film-de-problemen-rond-de-stadsverwarming-in-utrecht/

 

Moody’s is van plan kredietoordeel over tiental energiebedrijven te verlagen

Moody’s schat de kredietwaardigheid van een aantal Europese energie- en nutsbedrijven lager in. De onderneming is van plan de rating van een tiental bedrijven neerwaarts bij te stellen.

Dat heeft Moody’s zaterdag bekendgemaakt. De maatregel heeft te maken met de onrust op de grondstoffenmarkten en de lagere prijs voor elektriciteit.

Renteopslag

Hoe hoger de rating, des te lager de rente. Als de kredietrating van een bedrijf neerwaarts wordt bijgesteld, is de kans groot dat de onderneming uiteindelijk een renteopslag moet gaan betalen op uitstaande leningen of dat het moeilijker wordt een bank te vinden voor een nieuwe lening.

De onderneming heeft onderzoek gedaan naar dertig Europese energie- en nutsbedrijven. Van negentien bedrijven blijft de beoordeling van de kredietwaardigheid ongewijzigd. Zij lijken goed in staat de lagere marktprijzen voor de levering van elektriciteit op te kunnen vangen.

Voor tien van de dertig ondernemingen is dat niet het geval. Zij zijn door Moody’s op de lijst geplaatst van bedrijven waarvan de rating mogelijk neerwaarts wordt bijgesteld. Daarover wordt nader onderzoek gedaan en zal binnen drie maanden een besluit vallen. Het gaat onder meer om Vattenfall, RWE, Engie, EON en Centrica. (Financieele Dagblad, 13 februari 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1139559/moodys-is-van-plan-kredietoordeel-over-tiental-energiebedrijven-te-verlagen
Virtueel beleid. Wonderlijke uitwerking van besluit B&W

Op 4 december 2009 berichtten wij over het laatste collegebesluit “….om met ingang van 1-4-2010 geen vergunningen meer te verlenen voor kleine reclamevormen in de openbare ruimte zoals voor spandoekreclame op rotondes en bij invalswegen, flexibele driehoeksborden en jaarbeursbordjes.”

En wat gebeurt er dan ….???

Men laat alles bij het oude en doet daar op voorspraak van de VVD nog een schepje bovenop. Zie hierna.

Ergenis rond reclameborden bij Maliebaan

Wel of geen reclameborden op de rotonde Maliebaan/Museumlaan in Utrecht-Oost? Ja, zegt Jeroen van Vliet van advocatenkantoor Amice Advocaten aan de Emmalaan. Hij is woedend op de mensen die vier van zijn reclameborden met rode verf hebben besmeurd. Nee, zegt zijn vakgenoot Bernard Tomlow, die het besluit van het college een ‘weeffout’ noemt.

Van Vliet heeft – met toestemming van de gemeente Utrecht – vier reclameborden op de rotonden van de Maliebaan geplaatst. Door een rotonde te adopteren geven bedrijven een bedrag om het groen op de rotonde te onderhouden. Bij een aantal omwonenden is deze reclame in de fraaie omgeving van Utrecht-Oost in het verkeerde keelgat geschoten. Ze noemen het heiligschennis.

Van Vliet meent dat mensen van andermans eigendommen moeten blijven. “Ik probeer op deze manier reclame voor mijn bedrijf te maken en anderen maken dat onmogelijk. Ik hoop dat de politie mijn aangifte serieus zal behandelen.” De dader of daders, door hem omschreven als ‘treurige mensen die dit ’s nachts doen’, moeten worden bestraft, meent hij.

Tegenstander

Advocaat Bernard Tomlow is een fel tegenstander van reclame op rotondes in zijn wijk. Hij noemt het een weeffout van de gemeente. Maar hij neemt meteen afstand van wat zijn confrère is overkomen. “Maar dit heb ik natuurlijk niet gedaan, want ik strijd met open vizier. Er is hier een grens overgegaan.” Volgens Tomlow is het aan de politiek om deze situatie te herstellen.”Het lijkt een prestigekwestie te worden. Deze borden horen en passen hier niet. Bij de Berekuil kunnen ze prima staan, maar niet hier, op deze historische plek.”

De gemeente betreurt het incident. Het rotondebeleid is een besluit van het college. “Dit heeft geen zin en kost alleen maar geld. Maar dit is een democratisch genomen besluit”, aldus woordvoerder Jacqueline Rabius. De reclame levert de stad een kleine 70.000 euro op. (nieuws.nl, 17 februari 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/53394/ergenis-rond-reclameborden-maliebaan/

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Utrecht

Betreft

Artikel 2:40 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht (i.z. handelaren)

Artikel 2:16 Begripsbepalingen (inzake voetbalwedstrijden)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 17241. Gepubliceerd op 15 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-17241.html

Utrecht maakt goede sier met meer dan een miljard geleend geld

Utrecht ziet ‘goede score’ in Financial Times als bewijs voor belang regionale samenwerking

Utrecht doet het prima op de nieuwe lijst van beste investeringsklimaten van Europa van The Financial Times. De gemeente en samenwerkende organisaties zien dat de steeds intensievere samenwerking met instanties uit de regio werkt. “Ik zie een groot buitenlands bedrijf zich liever vestigen in Amersfoort dan in Neurenberg.”

In de lijst scoort Utrecht top 10 posities in drie van de zes onderdelen waarop gemeten is. Zo scoren de stad en de regio hoog op ‘connectivity’ (bereikbaarheid, internetgebruik en snelheid), ‘human capital’ (onderwijs, meertaligheid, opleidingsniveau) en ‘fDi’ (strategie voor het aantrekken van buitenlandse investeerders). Daarnaast staat Utrecht op plek zes in de overallcategorie “mid-size cities”. De onderzoekers van de The Financial Times verzamelden voor de ranking de gegevens van 468 steden en regio’s in Europa.

De bestuurders van de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Zeist, de provincie Utrecht, Utrecht Science Park en Economic Board Utrecht (EBU) zijn allen zeer te spreken over deze cijfers. Volgens de bestuurders bevestigt de score de kracht van de regio in een tijd van toenemende concurrentie.

(DUIC, 15 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-ziet-goede-score-in-financial-times-als-bewijs-voor-belang-regionale-samenwerking/

In relatief korte tijd een miljard schuld gemaakt. Bevolking moet de rekening van het bovengenoemde ‘succes’ betalen. Hartelijk dank volksvertegenwoordigers. U wordt op waarde geschat.

Ontwerp WTC Utrecht afgekeurd door welstand

Een gevoelige afkeuring van het ontwerp dat MVSA Architects maakte voor het WTC op het Jaarbeursplein in Utrecht. De welstandscommissie van de stad keurde het definitieve ontwerp af omdat het niet aan de geformuleerde criteria voor het gebied zou voldoen. De welstandscommissie heeft dan ook negatief advies gegeven omtrent het verstrekken van de omgevingsvergunning. Ook de inrichting van de omliggende openbare ruimte door GroupA kon rekenen op kritische kanttekeningen.

Dit werd een week geleden al gemeld door lokale nieuwssite Bouwput Utrecht, deze week werden de notulen van de welstandscommissie openbaar waarin de volledige motivatie te lezen is. (deArchitect.nl, 16 februari 2016)

http://www.dearchitect.nl/home
Geen stoer persbericht van B&W gezien, wel het bericht dat B&W een nieuwe voorzitter van de welstandscommissie heeft voorgedragen.

Aanbodeconomie

Volgens de theorie van de aanbodeconomie wordt de economische ontwikkeling vooral bepaald door wat fabrikanten, instellingen en de overheid aanbieden. Reagan en Thatcher waren enthousiaste aanhangers van de aanbodeconomie. En ze hadden gelijk.

Fabrikanten ontwerpen producten niet omdat ze denken dat de consument daar op zit te wachten. Belangrijk voor de fabrikant is de vraag of het aanbieden van een bepaald product de behoefte naar dat product in voldoende mate kan oproepen om omzet te garanderen en winst te maken.

Ter verdediging van de aanbodeconomie wordt wel aangevoerd dat de consument heus geen producten koopt waar hij geen behoefte aan heeft. Maar reclamemakers weten dat dat niet waar is. Die weten dat je de behoefte van de consument eindeloos kan manipuleren. Niet voor niets worden er vele miljarden uitgegeven aan reclame. Kennelijk werkt het.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat ook van aanbodeconomie sprake is bij de overheid. Ambtenaren van stadsontwikkeling maken plannen voor nieuwe kruispunten, geasfalteerde rode fietspaden, het herstel van de singel, een nieuw muziekcentrum, plannen om sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door koopwoningen. Maar de burger heeft daar nooit om gevraagd.

Zoals de fabrikant zijn ontharingscrème, afslankdrankjes, espresso machientjes en nieuwe auto’s aanprijst, zo prijst de gemeente de “ontwikkeling” van de stad aan. Zoals de consument met reclame wordt bewerkt, zo wordt de burger door de gemeente met “voorlichting” wijsgemaakt dat alle geldverslindende projecten die de gemeente op touw zet de stad steeds leefbaarder maakt.

Er is één groot verschil. Als een consument echt niet wil kan hij besluiten bepaalde producten niet te kopen. Dat kan de burger niet. De gemeenteraad beslist voor hem. De gemeenteraad beslist over ons geld. De gemeenteraad beslist dat wij ons in de schulden steken. Daar hebben wij als burger niets over te vertellen. De gemeente Utrecht heeft inmiddels ruim één miljard euro schuld.

Het is ons zelfs niet gegund om door middel van een referendum uit te spreken dat wij geen nieuw muziekcentrum willen, dat het muziekcentrum dat in de 70-er jaren werd gebouwd goed genoeg is. Of dat wij niet een parkeervoorziening willen onder het Jaarbeursplein van 50 miljoen. En dat we geen nieuw WTC willen.

Waarom dringt stadsontwikkeling ons voortdurend plannen op waar wij niet om gevraagd hebben, waarom ligt de gemeenteraad er niet wakker van dat de schuld van de gemeente steeds verder oploopt? Waarom is de gemeente eigenlijk veel erger dan die fabrikanten die ons met reclame verleiden producten te kopen waar wij tenminste nog ‘nee’ tegen kunnen zeggen?

Het antwoord op die vraag is dat de gemeente de belangen behartigt van financiële instellingen, projectontwikkelaars, asfaltondernemers, grote aannemers en adviesbureaus en zichzelf die samen rusteloos de stad afstruinen om te kijken of er nog wat te slopen, te kappen, te bouwen, aan te leggen en te verdienen valt. Dat is het enige wat voor de gemeente telt.

Steekt de gemeenteraad daar dan geen stokje voor? Nee, de gemeenteraad is er om ons wijs te maken dat wij zelf gekozen hebben voor al die plannen die wij niet willen, waar wij niet voor willen betalen en waarvoor wij ons zeker niet in de schulden zouden willen steken. Inmiddels ruim een miljard. (nieuws030.nl, 18 februari 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-aanbodeconomie/

WOB voor beginners en gevorderden. Utrecht

Zie Fringe Shop

https://cyberwar.nl/d/201402_Roger-Vleugels_Fringe-Shop-and-Colofon.pdf

Aangevraagde evenementenvergunningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 19822. Gepubliceerd op 19 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-19822.html

Utrecht onderneemt geen actie tegen ‘spookwoningen’

De gemeente Utrecht gaat geen maatregelen nemen tegen langdurige leegstand van woningen in de stad. Dat meldt wethouder Paulus Jansen in een brief aan de commissie Stad & Ruimte. Wel gaat hij een steekproef houden om meer inzicht te krijgen in zogenoemde ‘spookwoningen’.

De wethouder reageert daarmee op een verzoek van de commissieleden om onderzoek te doen naar het thema. In de stad staat ongeveer 1,6 procent van de woningen langdurig leeg, zo becijferde het CBS eerder. Dat komt neer op ruim 2300 woningen. Met langdurige leegstand bedoelt het CBS woningen die langer dan anderhalf jaar niet worden bewoond en met een laag energieverbruik.

Wethouder Paulus Jansen vindt het aantal langdurig leegstaande woningen in Utrecht relatief laag. Van de vier grote steden heeft Den Haag relatief de meeste leegstand met 2,6 procent, gevolgd door Rotterdam (2,3 procent) en Amsterdam (1,7 procent). Het landelijk gemiddelde ligt op 1,4 procent.

(RTV Utrecht, 19 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1440129/utrecht-onderneemt-geen-actie-tegen-spookwoningen.html

Het zou jammer zijn als het aantal woningzoekenden zou dalen en daarmee de koop- en huurprijzen onder neerwaartse druk komen te staan.

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 3 maart 2016

o.a.

8.a Raadsinformatiebrief arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

De Informatie arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016 en de raadsbrief Actieplan Jeugdwerkeloosheid 2015-2016 worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Post, PvdA: In de commissie gaat de PvdA graag in debat over de gemaakte keuzes, m.n. over de vraag hoe de groep kwetsbare jongeren wordt gediend met dit actieplan. Ook bespreekt de fractie de mate en wijze van aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

8.b Raadsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

De Informatie arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016 en de raadsbrief Actieplan Jeugdwerkeloosheid 2015-2016 worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Post, PvdA: In de commissie gaat de PvdA graag in debat over de gemaakte keuzes, m.n. over de vraag hoe de groep kwetsbare jongeren wordt gediend met dit actieplan. Ook bespreekt de fractie de mate en wijze van aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

10.a Commissiebrief incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin

De commissiebrieven Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016 en Incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin worden in samenhang behandeld. Wethouder Everhardt wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer Post, PvdA, mevrouw Tielen, VVD, de heer van Ooijen, ChristenUnie, mevrouw de Regt, GroenLinks, de heer Meijer, D66. Voor agenderingsmotivering zie bijlage.

10.b Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016

De commissiebrieven Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016 en Incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin worden in samenhang behandeld. Wethouder Everhardt wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer Post, PvdA, mevrouw Tielen, VVD, de heer van Ooijen, ChristenUnie, mevrouw de Regt, GroenLinks, de heer Meijer, D66. Voor agenderingsmotivering zie bijlage.

11 Commissiebrief Terugdringen van eenzaamheid

Geagendeerd door de heer Van Ooijen, ChristenUnie De ChristenUnie is door de Raadsinformatieavond aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid rondom het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Uit de RIA bleek in ieder geval dat de insprekers zich druk maken over de ontwikkeling van het probleem: de cijfers over eenzaamheid gaan helaas de verkeerde kant op. De meeste betrokkenen onderschreven daarom het belang van een aanpak door diverse betrokkenen, in welke mate en hoedanigheid dan ook. De ChristenUnie wil daartoe in de commissie een aantal voorstellen doen, en die ter consultatie neerleggen bij het college en de fracties.

13 1e technische begrotingswijzing 2016

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging.

15.a Commissiebrief Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg

De commissiebrieven Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016 en Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg worden in samenhang behandeld. Wethouder Diepeveen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de heer Kleuver, D66. Motivering ChristenUnie De ChristenUnie heeft aan de burgemeester een aantal vragen over waarom het geld aan de Amsterdamsestraatweg in grote mate niet is uitgegeven in de daarvoor bestemde periode (2014-2015), omdat slechts een zeer klein deel is besteed. De ChristenUnie fractie wil weten of en in welke mate hier sprake is van vertragingen en of het college er zeker van is dat de komende jaren dit budget voor de Amsterdamsestraatweg wel wordt uitgegeven. En ten derde, betreffende de collectieve sluitingstijden, wanneer het college daadwerkelijk tot invoering van de sluitingstijden overgaat en op welke manier de belangenafweging tussen bewoners en ondernemers in de inspraakronde wordt meegenomen. Motivering D66: Inzake de brief collectieve sluitingstijden ASW wil D66 in debat met het college om helderheid te krijgen over de te doorlopen procedure indien er bezwaren zijn. Voorts wil D66 in debat over de begrenzing van het gebied, de duur van de maatregel en de monitoring van de effecten. D66 is niet overtuigd dat de BOA’s niet meer nodig zijn als collectieve sluitingstijden zijn ingevoerd en wij willen het college daarop bevragen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de standpunten van andere fracties

15.b Commissiebrief Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016

De commissiebrieven Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016 en Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg worden in samenhang behandeld. Wethouder Diepeveen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de heer Kleuver, D66. Motivering ChristenUnie De ChristenUnie heeft aan de burgemeester een aantal vragen over waarom het geld aan de Amsterdamsestraatweg in grote mate niet is uitgegeven in de daarvoor bestemde periode (2014-2015), omdat slechts een zeer klein deel is besteed. De ChristenUnie fractie wil weten of en in welke mate hier sprake is van vertragingen en of het college er zeker van is dat de komende jaren dit budget voor de Amsterdamsestraatweg wel wordt uitgegeven. En ten derde, betreffende de collectieve sluitingstijden, wanneer het college daadwerkelijk tot invoering van de sluitingstijden overgaat en op welke manier de belangenafweging tussen bewoners en ondernemers in de inspraakronde wordt meegenomen. Motivering D66: Inzake de brief collectieve sluitingstijden ASW wil D66 in debat met het college om helderheid te krijgen over de te doorlopen procedure indien er bezwaren zijn. Voorts wil D66 in debat over de begrenzing van het gebied, de duur van de maatregel en de monitoring van de effecten. D66 is niet overtuigd dat de BOA’s niet meer nodig zijn als collectieve sluitingstijden zijn ingevoerd en wij willen het college daarop bevragen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de standpunten van andere fracties

16 Commissiebrief Criminaliteitscijfers 2015 Utrecht

Geagendeerd door de heer Kleuver,D66, de heer de Vries, GroenLinks en de heer Menke, Student & Starter Motivering D66: De fractie van D66 wil naar aanleiding van de brief en de Raadsinformatiebijeenkomst bespreken of aanvullende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen fietsendiefstal. Van de burgemeester horen wij graag welke mogelijkheden hij ziet om zijn strijd tegen heling ook uitgebreid kan worden met de bestrijding van heling van fietsen. Fietsparkeerplekken in Utrecht voldoen niet aan de parkeur-norm: is dit van invloed op het aantal gestolen fietsen en als dat zo is, wat kan er dan gedaan worden aan de kwaliteit van fietsparkeerplekken? Welke mogelijkheden ziet het college om samen te werken met het bedrijfsleven in de strijd tegen fietsendiefstal? Wij denken aan aangifte doen bij de fietsenzaak als slachtoffers van diefstal een andere fiets gaan kopen en wellicht ook aan samenwerking met belangenorganisaties als BOVAG en ANWB Motivering GroenLinks: Na bespreking in de Raadsinformatiebijeenkomst is de fractie van GroenLinks nog niet overtuigd van het feit dat fietsendiefstal voldoende aangepakt wordt. De fractie willen hierover duidelijk toezeggingen van de burgemeester horen. Motivering Student &Starter: De fractie van Student & Starter bespreekt graag de criminaliteitscijfers. Dit mede n.a.v. de Raadsinformatiebijeenkomst. Student &Starter wil graag met andere fracties en de portefeuillehouder in gesprek over mogelijkheden om het aantal diefstallen te laten dalen. Tevens wil de fractie graag met de portefeuillehouder in gesprek over de duidbaarheid van het effect van lokaal beleid in het licht van de landelijke trends.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f406059a-5d4c-40a1-9bb6-f55908926c8d&FoundIDs=&year=2016\

Agenda Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

Ingebruikname fietsenstalling Stationsplein

De oplevering van het eerste deel van de fietsenstalling naast Utrecht Centraal is met een jaar uitgesteld. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omdat de veiligheid bij een oplevering in 2016 minder groot zou zijn dan bij een oplevering medio 2017. De gemeenteraad wil graag een technische toelichting op dit besluit. U bent welkom als toehoorder.

Renteswaps

Het onderwerp derivaten en renteswaps roept met enige regelmaat vragen op. In de vorige raadsperiode is hier al aandacht aan besteed en de huidige raad wil ook duidelijk hebben hoe de gemeente Utrecht hiermee omgaat. De raad krijgt tijdens deze bijeenkomst een technische toelichting. U bent welkom als toehoorder.

Starten nieuwe school

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is een set regels en afspraken tussen gemeente en schoolbesturen. Bij uitbreiding van een school moet de gemeente binnen de zogenaamde verwijsafstand van 1.000 meter huisvesting bieden. Zo kunnen leerlingen uit de wijk in de wijk naar school gaan. Hierop kan de gemeente een uitzondering maken indien binnen de verwijsafstand geen passende huisvesting beschikbaar is. In de zomer van 2015 heeft de Vrije School Utrecht gevraagd naar de mogelijkheden voor het starten van een dependance in een onderwijslocatie in Leidsche Rijn. Dit verzoek is afgewezen, omdat de Vrije school voldoende plek heeft om de groei te faciliteren op hun bestaande locaties. De raad wil tijdens deze bijeenkomst een technische toelichting op de verwijsafstand en geeft initiatiefnemers graag de gelegenheid te reageren. U bent welkom als meeprater.

Knelpunten en inspectie kinderopvang

Tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan een kinderopvanglocatie in zelfbeheer kreeg hij signalen van verschillende ondernemers dat zij knelpunten ervaren in het beleid van de inspectie. De raad wil met ondernemers om tafel om deze knelpunten boven water te krijgen. U bent welkom als meeprater.

Energiebesparing bij bedrijven

De gemeenteraad gaat graag in gesprek met bedrijven die voorlopen op het gebied van energiebesparing en bedrijven die achterblijven op dit gebied. Welke maatregelen zijn succesvol volgens hen en welke inzet vanuit de gemeente is het meest effectief? Daarnaast wordt de raad door de gemeente geïnformeerd over de maatregelen die bedrijven nemen en waarom bedrijven al dan niet kiezen voor de vrijwillige route en hoe ze hiertoe te verleiden zijn. U bent welkom als meeprater.

Uitvoering verstrekkingen individuele voorzieningen

De gemeenteraad organiseert een bijeenkomst over de uitvoering van de verstrekkingen individuele voorzieningen in het kader van de WMO. De bijeenkomst heeft als doel om de signalen die raadsleden ontvangen (over bureaucratie, verkeerde verstrekkingen, voorwaardelijkheden, etc.), nader te begrijpen. U bent welkom als meeprater.

Aanpak overlast brom- en snorfietsen

In de brief Actieplan Stop Scooteroverlast staan ambities en plannen ten aanzien van brommers op de rijbaan, aanpak parkeeroverlast, handhaving snelheid en het weren van vervuilende scooters. Graag gaat de raad in gesprek met belanghebbenden, experts, gebruikers en inwoners van Utrecht over deze plannen. U bent welkom als meeprater.

Stadsverwarming

De raad heeft zijn ongenoegen geuit over het functioneren van stadsverwarming in Utrecht. Dit betreft de hoge naheffingen, de slechte installaties en onvoldoende communicatie met bewoners door Eneco. De raad wil van het college en toelichting op wat er precies is gebeurd en door wie het college werd geïnformeerd. Eneco wordt gevraagd tijdens deze bijeenkomst openheid van zaken te geven. U bent welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

Bij de tweede agenda voor dezelfde bijeenkomst vind je de vergaderstukken:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d9f081c0-02e0-4ada-9c26-bba0aebd0adb&FoundIDs=&year=2016

Commissiebrieven M&S

18-2-2016         Wachtlijstonderzoek beschermd wonen en opvang

18-2-2016         Stand van zaken raamprostitutie

18-2-2016         Notitie Swaps

17-2-2016         Succesvolle VSV aanpak RMC regio Utrecht

16-2-2016         Handhavingsresultaten Drank- en Horecawet 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

19-2-2016         Commissiebrief busbaan Vleuterweide

19-2-2016         Iinformeren collegebesluit stadsverwarming

19-2-2016         Startdocument Kruisvaart

19-2-2016         Langdurig leegstaande woningen

19-2-2016         Plaatsing netten omloop en voorbereiding onderzoek restauratie Domtoren

18-2-2016         Stand van zaken raamprostitutie

18-2-2016         Snelheidssignalering op busbanen

15-2-2016         Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

15-2-2016         Gezondheidscentrum Rijnhuizenlaan

15-2-2016         Evaluatie Verruiming openstelling afvalscheidingsstations Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

Raadsbrieven

18-2-2016         Raadsbrief demonstraties op zaterdag 20 februari

18-2-2016         Raadsbrief stand van zaken ontwikkeling Skaeve Huse

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=