Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen, zomaar weer 620 stuks. Halfjaarlijkse vellijst.
–      Vredenburg krijgt veertien bomen in 2018
–      Weer 3 watervergunningen voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 3 werkdagen na bekndmaking aanvraag verleend. Nieuwe wettelijke termijn?

o   DOSSIER ASFALT

–      De oplossing “Meer asfalt aanleggen” werkt averechts

–      Amelisweerd vestigt hoop op Haagse PvdA

–      IJdele hoop PvdA geeft stemadvies want Verbreding Ring Utrecht gaat door

–      Ook de VVD gelooft in teer

o   DOSSIERWARMTE EN ENERGIE

–      Persbericht BWI Utrecht niet schoon voor de omgeving, niet goed voor het klimaat. Milieu-organisaties in de zak van B&W

–      Wie gaat hierop Wobben: “BioWarmte installatie draagt positief bij aan verduurzaming energie”

–      Rapport Berenschot
–      Van Hooijdonk en Eneco

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      ‘Effecten Milieuzone Utrecht’ zoals gestuurd naar de Afdeling Bestuursrecht Raad van State voor de zitting 6 december waar het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht behandeld wordt tegen de milieuzone Utrecht

o   DIVERSE BERICHTEN

–       ‘Utrechtse aanpak van huisjesmelkers niet waterdicht’

–      Afvalscheiden aan de bron waarschijnlijk gedreven door ideologie, het blijven doorzetten van een eenmaal ingeslagen weg en van aangegane contracten (ook voor kopen en legen van ondergrondse containers), het ontbreken van de bereidheid om te evalueren en overigens niet weten hoe dat moet

–      Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht

–      Herstelwerkzaamheden Maliesingel en Tolsteegsingel

–      Nieuwe regelingen parkeren binnenstad

–      ‘Wobber’ mag vragen om geheimhouding op te heffen

–    Rechter verbiedt inzet vrijwilligers door Bibliotheek Utrecht
–    Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

–      “Utrecht moet meer buitenstedelijk bouwen”

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Agenda Gemeenteraad – 8 december 2016
–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 en 15 december 2016
–      Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 december 2016

–      Raadsbrieven
–      Commissiebrievn M&S
–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen, zomaar weer 620 stuks

De wethouder vertelt in commissie S&R prachtige verhalen over zijn bomenbeleid. De raad vertikt het om de vertelling met de realiteit te confronteren en vervolgens de vent vanwege recidive, in het belang van de stad naar huis te sturen. Hij maakt er telkens een potje van. Nu weer niet aangevraagde kap vergund.

2e Polderweg 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-28937

Het bouwen van een kantoor bij een woning en het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127898. Gepubliceerd op 19 september 2016 09)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127898.html

De vergunning: Het kappen van twee bomen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169126.html

Pablo Picassostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-35934

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166142. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166142.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven drie bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er twee niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Nijenoord 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-35923

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166125. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166125.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunning is er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

XXXX

Jan Overdijkstraat t.h.v. nummer 63 te Utrecht, HZ_WABO-16-35853

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166139. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166139.html

Het valt op dat het kappen van drie platanen op gang wordt gebracht door een bij nota bene Volker Rail binnengekomen klacht van één bewoner.

De vereiste bijlagen ontbreken.

Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Opaalweg 33 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-36078

Het kappen van één boom

Wonder ! Wonderbaarlijk is dat de boom op de eerste verdieping boven nummer 33 staat. [N.B. Nummer 331 bestaat niet op de Opaalweg. De vele onregelmatigheden leiden de gedachten naar weer een onregelmatigheid van de gemeente.]

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166133. Gepubliceerd op 28 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166133.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunningaanvraag is er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Strijkviertel 61 te De Meern, HZ_WABO-16-35911

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166129. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166129.html

Van de aangegeven twee bijlagen van de vergunningaanvraagis er een niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Huurweerstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-35926

Het kappen van zes bomen en het herplanten van 9 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166138. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166138.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Uppsalalaan te Utrecht, HZ_WABO-16-35912

Het kappen van 28 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166144. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166144.html

Waar in de straat?

Van de aangegeven zes bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vijf niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Boorstraat en Bethlehemweg te Utrecht, HZ_WABO-16-35914

Het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166135. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166135.html

Waar in de straten?

Van de aangegeven zeven bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er zes niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Op de Werf ter hoogte van Oudegracht – Tolsteegzijde 176 te Utrecht, HZ_WABO-16-36327

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166082. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166082.html

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

Oudegracht-Tolsteegzijde huisnummer 183 te Utrecht, HZ_WABO-16-36325

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166088. Gepubliceerd op 28 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166088.html

Van de aangegeven vijf bijlagen van de vergunningaanvraag zijn er vier niet openbaar gemaakt. Je zult weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet, met de hand digitale informatie op stick op te halen.

 

Zogenoemde halfjaarlijkse vellijst: 556 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 166653 Gepubliceerd op 29 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166653.html

Rechtstreeks naar de lijst:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-40357/currentItem

Opvallend is het grote aantal bomen (129 stuks, 23 % van de lijst) met stambeschadigingen. Het gaat hier behalve om een enorme beeld-, ecologische- en klimaatadaptieschade. Ook om een enorm kapitaal. Als de lijn van het verleden doorgetrokken mag worden dan gaat het in de meeste gevallen om aanrijdschade en schade als gevolg van werken in de openbare ruimte.

De verantwoordelijke wethouders zouden best wel mogen zorgen dat de aldus bedreigde bomen snel in kaart worden gebracht en vervolgens preventieve voorzieningen worden aangebracht.

 

Briljantlaan 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-36465

Het kappen van 8 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 169092. Gepubliceerd op 2 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169092.html

 

Hup gemeenteraad

Vredenburg krijgt veertien bomen in 2018

Het Vredenburgplein krijgt minimaal veertien bomen, bankjes en een kunstwerk. Dit zijn de eerste uitkomsten voor de herinrichting van het plein.

Dat laat wethouder Victor Everhardt weten. De definitieve herinrichting gaat plaatsvinden in 2018. Het plein wordt tevens ingericht zodat er een markt met 65 standplaatsen wekelijks kan neerstrijken.

(Nu.nl, 1 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4358870/vredenburg-krijgt-veertien-bomen-in-2018.html

Toe maar. Wat veel.

Als er geen goede beschermingsvoorzieningen rond de bomen worden geplaatst, is er snel genoeg aanrijdschade. (Dat plein zal voor van alles en nog wat gebruikt worden.) Bijna alle leeftijdsgroepen Utrechters zullen anders nog meemaken dat de bomen vanwege stambeschadigingen geveld worden.

Hup gemeenteraad, zet het in de begroting en laat het uitvoeren. (Begrotingsrecht.)

 

Zijn we al aan 200 vergunningen, bestuurders in de regio ?

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven; (code HDSR6818)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9584. Gepubliceerd op 30 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9584.html

 

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR6765)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9575. Gepubliceerd op 30 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9575.html

 

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn – Alexander Numankade 9 Utrecht (code HDSR6785)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 9578. Gepubliceerd op 30 november 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9578.html

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel, Amsterdamsestraatweg 303 te Utrecht, HZ_WABO-16-35808

Datum ontvangst aanvraag: 14-11-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 161064. Gepubliceerd op 18 november 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-161064.html

“Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.”

Vergunning verleend op 24 november 2016.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-167492.html

Er zitten maar drie werkdagen tussen bekendmaking van de aanvraag en de vergunningverlening.

Vraag voor het juridisch wonder van B&W, is de wettelijke termijn al tot drie werkdagen bekort?

Nee, omdat B&W en zijn ondersteuning het gewoon zijn schijt te hebben aan wat de Utrechters er van vinden, wordt er opzichtig overal overheen gelopen.

 
DOSSIER ASFALT

 

De oplossing “Meer asfalt aanleggen” werkt averechts

Het ministerie van I&M heeft recent laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk optreden. Dit gebeurde in het kader van Beter Benutten en de deur-tot-deur benadering in mobiliteitsbeleid.

Tevens is onderzocht waar de vertragingen het grootst zijn. Wat blijkt? Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats in de stad, en niet op de snelweg (zie o.a. ook CROW, 2015)

De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overige, regionale- en stedelijke wegen) en juist niet op het hoofdwegennet (HWN, snelwegen). De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag.

Verkeer op stedelijke ringwegen is vooral stadsregionaal

De verklaring hiervoor ligt in het feit dat tweederde van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is; slechts eenderde is doorgaand verkeer. Voor experts is dit niet echt nieuw, maar voor beleidmakers en politici mogelijk wel. Het is de hoogste tijd om deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar te maken.

Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten van snelweg naar stad, zal het doorgaande (vracht-)verkeer nog meer gehinderd worden. Dan wordt met het verbreden van snelwegen de reistijdwinst op de snelweg teniet gedaan en wordt de kans op netto reistijdverlies van deur tot deur nog groter.

Nieuwe feiten en inzichten over effectiviteit van mobiliteitsbeleid

De minister zou dit binnen het ministerie recent verworven inzichten over de effectiviteit van beleid met de Kamer moeten delen. De meest recente congestie-indices van TomTom (zie figuur hieronder) gaven al eerder aanwijzingen voor de hierboven omschreven inzichten. Meer files op snelwegen -> meer asfalt aanleggen?” is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem (zie eerste figuur: If this is your problem…).

In de lijst met top 20 files – november 2016 door de EVO aangedragen – missen wij een overzicht van de afslagen en de toename van het personenvervoer als eigenlijke oorzaken van de files. Zowel voor de EVO als voor een klimaatvriendelijk Nederland liggen de kansen dan ook veel meer in de beïnvloeding van (veel grotere) verkeersstromen in de regio. De oplossingsrichting is het (vraaggericht) innovatief en intelligent benutten van het regionale mobiliteitssysteem, waardoor ook het doorgaande (vracht-)verkeer meer ruimte krijgt.

 

Figuur 1: Congestie indices voor hoofdwegennet (HWN) en overige wegen, volgens TomTom data (bron: figuur 6 in Jaarbericht Trafficquest, 2016)

 

 

Minister: “Maak deze recente inzichten van het ministerie openbaar en bespreekbaar”

Vragen die geïnteresseerden in deze problematiek aan de minister en het ministerie kunnen stellen zijn:

  1. A) Kunt u ons informeren over de effectiviteit van de strategie van ‘Beter Benutten / deur tot deur benadering in de spits’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Toelichting:

o   Wij begrijpen dat u in uw beleidsprogramma’s intensief inzet op de deur tot deur benadering en het gebruik van waargenomen snelheden en verplaatsingen in en rond steden.

o   Steeds duidelijker wordt dat de sleutel tot gedragsverandering gevonden moet worden in de overgang van het hoofdwegennet (HWN) naar het stedelijk- en regionaal wegennet (OWN).

o   Als steden de toevloed van auto’s niet gaan reguleren met parkeerbeleid, dan gaan zij noodgedwongen het verkeer opvangen aan de rand van de stad. Dit zal ten koste gaan van de doorstroming op het HWN door terugslageffecten vanuit het OWN.

  1. B) Hoe gaat u met deze nieuwe inzichten de samenwerking met de steden vormgeven?
  2. C) Wilt u de onder a) besproken recente inzichten openbaar en bespreekbaar maken, en uw inzichten aan ons toesturen, opdat wij andere betrokken partijen deze inzichten kunnen beoordelen?

(Kracht van Utrecht, 26 november 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/481-de-oplossing-meer-files-meer-asfalt-werkt-averechts

Het is slim de werkgever te belonen die medewerkers in dienst neemt èn houdt, werknemers die geen auto gebruiken. Ook in andere domeinen het laten staan van de auto belonen. Dat kan bekostigd worden op basis van inverdienen.

 

Amelisweerd vestigt hoop op Haagse PvdA

Gemeente én provincie Utrecht hopen dat de PvdA in de Tweede Kamer voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd gaat liggen. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil dit deel van de Utrechtse ring verbreden naar twee keer zeven rijstroken, maar daarvoor moet een flink stuk bos wijken.

Honderden bomen zullen eraan moeten geloven als de plannen van het Rijk uitgevoerd worden, waarschuwt Jos Kloppenborg, één van de Vrienden van Amelisweerd. En dat terwijl de Utrechtse gemeenteraad, College van B&W én de provincie hebben aangegeven dat er geen behoefte is aan de verbreding. Kloppenborg tast in het duister over de vasthoudendheid van minister Schultz. ‘Het is heel duidelijk dat er steeds minder draagvlak is in de regio Utrecht, waar ook heel hard gewerkt wordt om het fileprobleem op een andere manier op te lossen.’

(BNR.nl, 27 november 2016)

https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10314573/amelisweerd-vestigt-hoop-op-den-haag

Zie ook het artikel direct hierboven.

 

PvdA geeft stemadvies

Verbreding Ring Utrecht gaat door

Dat werd gister bij de bespreking van het plan voor de A27 duidelijk. De petitie van ‘Kerngroep Ring Utrecht’, waarin gevraagd wordt de verbreding niet door te laten gaan, blijkt geen effect te hebben.

Zo’n 8.700 mensen zetten een handtekening onder de petitie, die gister in de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit gebeurde tijdens de bespreking van MIRT; het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bij de bespreking werden verschillende plannen voor de verbreding en aanleg van wegen geëvalueerd. Ook het plan voor de A27 kwam aan de orde.

Kerngroep Ring Utrecht, bestaande uit meerdere bewoners- en milieuorganisaties, wil niet dat het plan doorgaat. Om de verbreding mogelijk te maken, moet er namelijk een stuk bos gekapt worden. Dat heeft volgens de organisatie nadelige gevolgen voor de natuur. Andere klachten gaan over de verslechtering van luchtkwaliteit voor omwonenden, geluidsoverlast, veiligheid en cultuurhistorie.

Verkiezingsprogramma PvdA

De kerngroep had goede hoop dat de PvdA zijn steun voor het plan zou intrekken. In het verkiezingsprogramma staat namelijk het volgende: “Alle bestaande plannen voor wegen beoordelen we opnieuw op hun nut en noodzaak”. Daarnaast gaf partijleider Diederik Samsom laatst tijdens een debat aan dat hij het nut van deze specifieke verbreding niet inziet.

Tijdens de bespreking van gister, bleef PvdA toch achter het plan staan. Minister Schultz van Haegen, die graag wil dat de verbreding plaatsvindt, benadrukte tijdens de bijeenkomst dat het plan gewoon doorgaat. Een volgend kabinet zou deze beslissing niet terug kunnen draaien.

(Nu.nl, 29 november 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4357769/verbreding-ring-utrecht-gaat.html

 

De VVD gelooft in teer

Maak eens een helikoptervlucht en je zult zien dat er nog heel veel ruimte is, aldus Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Limburgh Stierum Harinckxveld thoe Sloten-Janssen en Tilanus (ik mag haar Mel noemen) in het AD van afgelopen maandag.

Daarmee wilde ze niet zeggen: ‘Gelukkig, er zijn nog plekken in ons drukbevolkte land die niet zijn volgeplempt’, maar het tegenovergestelde. Bij elk reepje groen dat haar al wentelwiekend onder ogen komt, kirt ze: ‘daar moet een laag asfalt op!’ Dat zou je beroepsdeformatie kunnen noemen. Ze is tenslotte Verkeersminister.

Maar Mel is ook VVD’er. En die partij lijdt zoals bekend aan asfaltfetisjisme; het irrationele geloof dat het land mooier en gelukkiger wordt als je er een laag teer overheen smeert. Golfbanen vanzelfsprekend uitgezonderd.

Perpetuum immobile

Dat de filedruk niet afneemt door al die nieuwe wegen, is voor de rechtgeaarde asfaltfetisjist alleen reden er nóg meer aan te leggen. Het is de liberale perpetuum immobile.

In de prille jaren 80 werd er fel gedemonstreerd tegen de aanleg van de A27, dwars door Amelisweerd, de achtertuin van Utrecht. Dat mocht uiteraard niet baten. Met als gevolg twee maal vier rijbanen waar het autoverkeer regelmatig vastloopt.

Op de schop

Om er voor te zorgen dat we binnenkort op nóg meer rijbanen in de file kunnen staan, heeft Mel besloten dat de boel daar weer op de schop gaat. Dat natuurgebied was toch al aangetast.

Eerder deze week werd er in de Tweede Kamer een petitie aangeboden tegen de uitbreiding van de Utrechtse ring. De Kerngroep Ring Utrecht, die bijna 9.000 handtekeningen had verzameld, meldde zich in Den Haag in de stille hoop dat de PvdA vier maanden voor de verkiezingen haar principes af zou stoffen om het onzalige plan alsnog naar de vuilnisbak te verwijzen.

Helaas zijn de nieuwe ballen van Diederik Samsom nog niet ingedaald en was het de petitie die in de prullenbak kon. De VVD gelooft in teer. Maar als je met een helikopter boven de PvdA vliegt zie je niks. Helemaal niks.

(AD.nl, 1 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/de-vvd-gelooft-in-teer~a536957c/

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Coalitie en B&W gemeente Utrecht hebben de salonfähige milieu-organisaties in de zak

Persbericht BWI Utrecht niet schoon voor de omgeving, niet goed voor het klimaat

Geachte heer, mevrouw,

In tegenstelling tot Greenpeace, Milieudefensie en de Utrechtse Milieufederatie kan onze organisatie zich niet verenigen met de Biomassacentrale in Utrecht. Deze centrale is zowel slecht voor de omgeving (veel te ruime normen in de vergunning voor o.a. zeer schadelijke stoffen) als slecht voor het klimaat (leidt niet tot minder CO2, maar eerder meer). Wij zijn daarom ook in beroep gegaan tegen de vergunning voor deze centrale.

Onze conclusies vindt u in de bijgevoegde kort memo. Deze zullen wij toelichten op de raadsinformatieavond van morgenavond.

Wij stellen het op prijs als u in uw programma of op uw website aandacht wil geven aan dit tegengeluid.

Mocht u meer info willen, dan kunt u bellen met mijn collega Johan Vollenbroek, tel. 024 3230491 / 0654674047

Met vriendelijke groet,

Ewald Korevaar

MOBilisation for the Environment

www.mobilisation.nl

(E-mail, 30 november 2016)

Zie vooral ook de bijlage.

 

 

Wie gaat hierop wobben?

‘BioWarmte installatie draagt positief bij aan verduurzaming energie’

Volgens de gemeente draagt de BioWarmte installatie die Eneco gaat bouwen positief bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie. Die zal bovendien vele malen groter zijn dan de beperkte impact op luchtkwaliteit. Het college heeft Eneco gevraagd om met een routekaart te komen naar volledig duurzame vervanging van aardgas. (………….)

(destadutrecht.nl, 26 november 2016)

http://destadutrecht.nl/energie/biowarmte-installatie-draagt-positief-aan-verduurzaming-energie/

Om deze uitspraak te kunnen doen moet B&W onder meer beschikken over documenten die spijkerhard aantonen (niet voor één week maar voor langjarig) langs welke routes, met welke vaar/voertuigen (typen, vermogen enz. van motoren) en met welke vaar/voertuigfrequenties Eneco zijn biomateriaal aanvoert en laat aanvoeren. Bovendien moet B&W daar berekeningen op gemaakt hebben.

Wie gaat daarop wobben en laat weten waar B&W het openbaar maakt zodat iedereen het kan inzien en narekenen?

 

Rapport Berenschot

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=2a78154e-f3c1-40cf-a2a2-5e7d54911fd8

 

Het ‘groene’ boegbeeld van het liberale ‘Groen”Links’

Van Hooijdonk en Eneco

Volgens GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk is de biowarmteinstallatie die Eneco wil bouwen verantwoord. Dat zou blijken uit de rapportage van RoyalHaskoning (die we kennen van de milieuzone!) en van Berenschot. RoyalHaskoning zou onderzoek gedaan hebben naar de gevolgen voor luchtkwaliteit. Berenschot heeft gerapporteerd over CO2-uitstoot (klimaat).

Over de rapportage van RoyalHaskoning kan ik kort zijn. Die heeft zich volledig gebaseerd op de luchtkwaliteitrapportage die in opdracht van Eneco door Arcadis is uitgevoerd om de vergunning te krijgen van de provincie. Op het ‘onderzoek’ van Arcadis was tijdens de rechtszitting van 9 september nogal wat kritiek van de SSLU, maar daar had RoyalHaskoning kennelijk geen weet van.

Zo bleek Arcadis slechts berekend te hebben wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn voor de bewoners van de Fregatbuurt, hemelsbreed 300 meter van de geplande installatie, in plaats van wat de gevolgen zijn op het Eneco terrein zelf (waar ook wordt gewoond), laat staan op een afstand van 10 meter van de rijweg (de Atoomweg) zoals de regelgeving dat voorschrijft.

En totaal anders dan wat de wethouder beweert is er geen enkele aanwijzing dat Eneco alleen ‘schone’ vrachtwagens gebruikt, want een voorschrift van die strekking staat ten onrechte niet in de vergunning. Eén van de punten waar de SSLU bezwaar tegen maakte. Hoe kan je als wethouder een milieuzone instellen en geen probleem maken over de bevoorrading door Eneco met vervuilende vrachtwagens? Voor de SSLU was dat een reden om bezwaar te maken tegen de vergunning van de provincie. Voor het college en de wethouder was het dat kennelijk niet.

Overigens, de manier waarop Arcadis aan zijn rekenuitkomsten kwam was in het geheel niet te controleren, want de gebruikte invoergegevens stonden niet in de rapportage vermeld. Voor RoyalHaskoning geen reden om zich niet op de Arcadis rapportage te baseren. Zolang RoyalHaskoning geen kritiek heeft op Arcadis heeft Arcadis geen kritiek op RoyalHaskoning. Ze werkt dat in de wereld van commerciële adviesbureaus: werk genoeg.

Wat noch Arcadis noch RoyalHaskoning heeft onderzocht is wat de uitstoot is van EC (‘roet’) van de biohoutkachel van Eneco. Daar bestaan geen wettelijke normen voor en dus had Eneco dat niet laten onderzoeken. De stukken die bij de verleende vergunning horen bieden daar geen informatie over. De EC uitstoot is dus onbekend. Heel vreemd dat de wethouder daar geen probleem van maakt want EC is nog haar enige argument voor de milieuzone.

En dan de uitstoot van CO2 (klimaat). Volgens Van Hooijdonk zou uit de rapportages gebleken zijn dat de biowarmteinstallatie een belangrijke bijdrage is aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Berenschot heeft twee berekeningen vergeleken, die van CE Delft en die van Stadsverarming. CE Delft heeft in opdracht van Eneco een berekening gemaakt die moet aantonen dat de biowarmteinstallatie tot een reductie leidt van CO2. Stadsverarming heeft berekend dat er juist sprake is van een toename van CO2.

En wat zegt Berenschot? “Beide berekeningen zijn op zich cijfermatig correct, maar door het gebruik van een andere referentiesituatie en aannames komt dit verschil tot stand”. Om het simpel te zeggen: het hangt er maar van af waar je de situatie ‘wel-biowarmteinstallatie’ mee vergelijkt. Dat is dus wat anders dan wat Van Hooijdonk zegt.

De stadsverwarming is ooit opgezet om de warmte te kunnen benutten die vrijkomt door het koelen van de gasgestookte elektriciteitscentrale op Lage Weide. Beter het heet geworden koelwater gebruiken voor stadsverwarming dan het ongebruikt te lozen in het kanaal. In die situatie kost de productie van heet water helemaal geen CO2. Dat hete water is immers ‘restwarmte’. Je krijgt het voor niets. Nu is er wel sprake van warmteverliezen als dat getransporteerd wordt naar woningen in Utrecht e.o. Daarom wordt dat water halverwege opgewarmd. Het warmteverlies is circa 30%. Maar dat laat ik even buiten beschouwing, want dat is in het alternatief ook het geval.

Ga je nu een biowarmteinstallatie in gebruik nemen, dan ga je CO2 uitstoten die je niet zou hoeven uitstoten als de restwarmte gebruikt zou worden afkomstig van de gas gestookte elektriciteitscentrale. Dat levert dus hoe dan ook een forse toename op van de uitstoot van CO2. Waarom houdt Eneco het dan niet bij die ‘restwarmte’ en waarom moet er dan een biowarmteinstallatie komen?

Welnu, Eneco, die zich profileert als een groene leverancier van stroom, koopt liever stroom in die door vuile kolencentrales wordt geproduceerd, want dat is goedkoper dan die stroom zelf te produceren met de eigen gasgestookte centrale in Lage Weide. Maar als die eigen gasgestookte centrale minder stroom produceert is er ook minder ‘restwarmte’. Die biowarmteinstallatie moet er dus komen omdat Eneco zoveel mogelijk schone ‘gasgestookte’ stroom wil vervangen door vuile ‘kolengestookte’ stroom die goedkoper kan worden ingekocht.

Het verstoken van kolen brengt aanzienlijk meer CO2 in de lucht dan het verstoken van gas, maar voor het groene Eneco is dat geen punt van overweging. Die verdient meer aan vuile kolengestookte stroom. Een kind begrijpt nu dat de biowarmteinstallatie om twee redenen een buitengewoon klimaatonvriendelijke oplossing is. In de eerste plaats ga je biomassa verstoken, waarmee heel veel CO2 in de lucht wordt gebracht om water voor stadsverwarming op te warmen die je anders als ‘restwarmte’ gewoon krijgen kan. In de tweede plaats werk je in de hand dat Eneco steeds meer schone gasgestookte stroom vervangt door vuile kolengestookte stroom, doordat de noodzaak om ‘restwarmte’ te leveren wegvalt.

Hoeveel CO2 door de biowarmteinstallatie in de lucht wordt gebracht weet overigens niemand, want dat heeft Eneco niet laten uitrekenen. Voor de uitstoot van CO2 bestaan in ons klimaatonvriendelijke land helemaal geen normen en dus vroeg de provincie daar niet naar toen Eneco de vergunning aanvroeg. En als de provincie daar niet naar vraagt, waarom zal je het dan als groene leverancier van stroom laten uitrekenen?

Wat zou wethouder Lot van Hooijdonk nu tegen Eneco moeten zeggen? Precies: “als jij die biowarmteinstallatie wil hebben omdat je meer kan verdienen door vuile kolengestookte stroom in te kopen in plaats van zelf stroom te produceren met relatief schoon gas en als je ook nog eens extra CO2 gaat uitstoten met die enorme houtkachel, dan lazer je maar op want daar werk ik niet aan mee”. Dat zou een GroenLinks wethouder moeten zeggen tegen Eneco.

(Nieuws030.nl, 30 november 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-van-hooijdonk-en-eneco/

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

‘Effecten Milieuzone Utrecht’ zoals gestuurd naar de Afdeling Bestuursrecht Raad van State voor de zitting 6 december waar het hoger beroep van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht behandeld wordt tegen de milieuzone Utrecht

Conclusies

Naar het oordeel van de SSLU had de gemeente ten tijde van het nemen van het besluit op bezwaar alle reden om te vrezen dat het niet weren van diesel Euro 3 tot gevolg zou hebben dat het toch al zeer margi¬nale effect van 0,11 µg/m3 NO2 (personenwagens) en dus ook het effect op PM10 en roet, op een onjuiste inschatting/berekening was geba¬seerd en dat het ef¬fect in werkelijkheid negatief zou uitpakken, met name door de voor de hand liggende vervanging van diesels Euro 1 en 2 door de nóg ‘viezere’ diesel Euro 3 en de vol¬strekt onvoldoende compensatie daarvan door diesels met hogere Euroklasse, temeer omdat dat marginale effect ook om andere redenen nog te hoog was ingeschat: de meest ‘vieze’ diesels zouden immers toch al naar de sloop gaan of geëxporteerd worden door de wijziging van de oldtimer regeling, vieze auto’s die uit de milieuzone geweerd werden zou¬den naar de stadsring uitwijken en daar dub¬bel zoveel kilometers maken en mensen die op kosten gejaagd worden om een nieuwere auto te kopen zullen daar ook meer mee gaan rijden. De rechtbank heeft een en ander miskend.

Wat betreft de effectmeting TNO EC (roet)

De keuze van één meetlocatie, namelijk Catharijnesingel 71, en het vergelijken van de EC-concentratie op die ene meetlocatie met de EC-concentratie in het Griftpark (achtergrondconcentratie) voldoet niet aan de meest elementaire methodologische eisen die aan zo’n effectme¬ting gesteld moeten worden. Dat het effect van de milieuzone 16% is, zoals de gemeente in het verweerschrift beweert, is geheel bezijden de waarheid. Uit het TNO-rapport kan slechts de conclusie getrokken worden dat de milieuzone geen aantoon¬baar effect op de EC-concentratie heeft gehad en dat het positieve effect van de milieu¬zone er door de effectmeting bepaald niet aannemelijker door is geworden.

Overigens, de wijze waarop TNO het effect van de milieuzone heeft vastgesteld, zowel voor NO2 als voor EC, doet het ergste vrezen wat betreft deugdelijkheid van de berekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de vooruitberekening van de effecten van de milieuzone. Als die op dezelfde ondeskundige wijze zijn uitgevoerd kan daar geen betekenis aan worden toegekend.

(E-mail namens SSLU, 29 november 2016)

Zie vooral ook de bijlage.

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

B&W klungelt weer

‘Utrechtse aanpak van huisjesmelkers niet waterdicht’

Utrecht laat het na om adequaat op te treden tegen ‘huisjesmelkers’ als Marcel van Hooijdonk. De regeling die het mogelijk moet maken om een huisjesmelker via de Wet Bibob aan te pakken, is niet waterdicht.

Dat zegt CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard. Hij ontdekte dat toepassing van de Wet Bibob in Utrecht, wat de aanpak van huisjesmelkers betreft, juridisch niet sluitend is.

De Wet Bibob maakt het een gemeente mogelijk in te grijpen wanneer het vermoeden bestaat dat met een vergunning strafbare feiten worden gepleegd. In Breda worden alle plannen van Van Hooijdonk inmiddels getoetst aan de Wet Bibob. Utrecht heeft twee keer bij een bouwplan van Van Hooijdonk gedreigd deze te toetsen aan de Wet Bibob. Beide keren trok de huisbaas ze in.

Brussaard ontdekte dat dit dreigement achteraf loos bleek. ,,In de beleidsregel van de gemeente ten aanzien van huisjesmelkerij wordt verwezen naar artikelen uit een wet die 1 januari vorig jaar is vervallen. Hierdoor ontstaat het juridisch risico dat huisjesmelkers, zelfs als het college ze eindelijk eens op basis van de Wet Bibob bestrijdt, niet kunnen worden aangepakt, omdat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft.”

(AD.nl, 28 november 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/aanpakken-huisbaas-niet-in-orde~ad7dbba6/

 

Afvalscheiden aan de bron waarschijnlijk gedreven door ideologie, het blijven doorzetten van een eenmaal ingeslagen weg en van aangegane contracten (ook voor kopen en legen van ondergrondse containers), het ontbreken van de bereidheid om te evalueren en overigens niet weten hoe dat moet

Er zijn al lange tijd indicaties dat het gescheiden afvoeren van vele afvalsoorten ineffectief is en bovendien veel duurder dan het ongescheiden ophalen.

Beter blijvend gedwaald dan onderweg omgekeerd.

Nu vroeg de Vara daarvoor de aandacht:

http://www.npo.nl/groen-licht/28-11-2016/VARA_101380535

Zie ook: http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23253

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23255 en

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23249

 

Eerste indruk: goede stap.

Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de bevoegdheidsbepalingen in de Participatiewet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Overwegende dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte beleidsregels vast te stellen om kaders te stellen voor het vanuit de bijstand uitvoeren van activiteiten als zelfstandige op bescheiden schaal;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht. …………………

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 168499. Gepubliceerd op 1 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-168499.html

 

Herstelwerkzaamheden Maliesingel en Tolsteegsingel

De gemeente laat van maandag 5 december tot en met vrijdag 16 december herstelwerkzaamheden uitvoeren wegens verzakkingen aan de Maliesingel en Tolsteegsingel. Deze werden onlangs heringericht, maar op het gedeelte van de Maliesingel ten zuiden van de Zonstraat blijkt de klinkerweg te verzakken. Dit meldt de gemeente.

De verzakkingen van de klinkers in de rijbaan hebben te maken met de fundering. De betonconstructie van de oude trambaan is verwijderd. Na het weghalen van deze betonconstructie blijkt de grond onder de betonconstructie en de nieuwe fundering zich anders te zetten dan voorspeld en is gaan zakken. Tijdens de herstelwerkzaamheden worden de klinkers in de rijbaan verwijderd, wordt de fundering afgetrild, opgevuld met funderingsmateriaal, nogmaals afgetrild en vervolgens weer bestraat.

(Nieuws.nl, 1 december 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/61674/herstelwerkzaamheden-maliesingel-en-tolsteegsingel/

 

Nieuwe regelingen parkeren binnenstad

In de binnenstad gaat het parkeren met je auto op straat volgend jaar duurder worden. Tegelijkertijd wordt het parkeren in garages in de binnenstad goedkoper. De gemeente wil hiermee het aantal geparkeerde auto’s op straat verminderen, om zo de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

(Nu.nl, 1 december 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4358344/nieuwe-regelingen-parkeren-binnenstad.html

 

‘Wobber’ mag vragen om geheimhouding op te heffen

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen.

De gemeenteraad van Het Bildt moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen over de vraag of afspraken die de gemeente heeft gemaakt over de bouw van een woonzorgcentrum in Sint Annaparochie, geheim moeten blijven of niet. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.

Een journalist van de Leeuwarder Courant had op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gevraagd om de afspraken openbaar te maken die de gemeente Het Bildt heeft gemaakt met de eigenaar van een supermarkt naast het woonzorgcentrum. Hij stuitte daarbij echter op een weigering van het college van burgemeester en wethouders, omdat de gemeenteraad eerder had besloten om de afspraken geheim te houden. De rechtbank Noord-Nederland oordeelde eerder nog dat de journalist geen belanghebbende was.

Dubbel belanghebbende

Het uitgangspunt dat als iemand informatie opvraagt waarop een geheimhoudingsplicht rust, dat verzoek tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om die geheimhouding op te heffen, heeft directe gevolgen voor deze zaak. Het betekent dat de indiener van een Wob-verzoek, in dit geval de journalist, zowel belanghebbende is bij het besluit op zijn Wob-verzoek als bij het besluit over het verzoek om de geheimhouding op te heffen. Omdat de gemeenteraad heeft volstaan met een enkele verwijzing naar de geheimhoudingsplicht zonder in te gaan op de bezwaren van de journalist daartegen, is dat besluit onvoldoende gemotiveerd.

Tussenuitspraak

De gemeenteraad krijgt twaalf weken de tijd om zijn besluit op het verzoek van de journalist om de geheimhouding op te heffen alsnog goed te motiveren of om een besluit met een andere strekking te nemen. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak doen.

(Gemeente.nu, 25 november 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/wobber-mag-vragen-om-geheimhouding-op-heffen/

 

Rechter verbiedt inzet vrijwilligers door Bibliotheek Utrecht

Vaste medewerkers van de Bibliotheek Utrecht mogen niet vervangen worden door vrijwilligers. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald.

Vakbond FNV spande de zaak tegen Bibliotheek Utrecht afgelopen zomer aan. De vakbond kwam op voor de belangen van de vaste medewerkers wier baan op het spel stond. Daarnaast vindt de vakbond het niet kunnen dat werknemers niet betaald krijgen voor hun werk. Ondanks een eerdere uitspraak van de rechter in het voordeel van FNV heeft de bibliotheek al wel personeel ontslagen om te kunnen bezuinigen.

Dit tot ongenoegen van FNV-bestuurder Hanan Yagoubi: “Daar valt je mond natuurlijk wel van open. Dat het UWV, ondanks de uitspraak van het kort geding en in afwachting van het hoger beroep, toch een vergunning verleent. Met het arrest van het hoger beroep in ons hand gaan wij uiteraard bestrijden dat de Bibliotheek Utrecht alsnog de ontslagen gaat doorvoeren. Dit zou in strijd zijn met de cao-afspraak.”

Directeur Ton van Vlimmeren van de Bibliotheek Utrecht liet vanochtend weten dat de bibliotheek kijkt hoe het met dit vonnis de dienstverlening voor de inwoners van Utrecht op peil kan houden en tegelijkertijd vorm kan blijven geven aan de vernieuwingen.

Yagoubi: “De gang naar de rechter was nooit onze gewenste route, maar was in het belang van alle bibliotheekmedewerkers onvermijdelijk. Onze leden maken zich niet alleen zorgen om hun baan, maar zien ook de kaalslag in de kwaliteit en dienstverlening van de bibliotheken. Vrijwilligers zijn prima om een bibliotheekteam mee te versterken, maar mogen niet echte banen verdringen. De reorganisatie van de Bibliotheek Utrecht hoeft niet ten koste te gaan van echte banen en kwaliteit van de dienstverlening aan de bezoekers van de bibliotheek. Gelukkig is de rechter het hiermee eens.”

(DUIC, 1 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/rechter-verbiedt-inzet-vrijwilligers-bibliotheek-utrecht/

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam ‘Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0’.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 66074. Gepubliceerd op 2 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-66074.html

Wat aan de regeling opvalt is dat de deelnemers niet bestaan uit de provincie en gemeenten, maar uit de dagelijkse besturen daarvan: gedeputeerde staten en colleges van B&W. Dit onderstreept de verdere uitholling van wat men democratische controle noemt, waar provinciale staten en gemeenteraden met open ogen en vanzelfsprekend zonder de burger iets te vragen in stappen. Het is een fictie dat gemeenteraden voldoende zicht hebben op wat er in regionale uitvoeringsdienst wordt bekokstoofd. Het is voor leden van gemeenteraden lastig op alles goed te volgen, bij te houden, maar ze vertikken het om – met inzet van hun begrotingsrecht, dat ze in het komende decennium ook wel zullen afstaan – zichzelf goed uit te rusten voor controle. Het toenemend soezerig bestaan is verdomd comfortabel.

En dan maar mopperen over de zogenoemde popularisering.

 

Het schaduw gemeentebestuur spreekt. Tot dsuver heeft het veel gehoor gekregen.

‘Utrecht moet meer buitenstedelijk bouwen’

De binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn volstrekt onvoldoende om de groei van Utrecht van de huidige 340.000 naar 410.000 inwoners in 2040 op te vangen. Utrecht moet daarom een schaalsprong maken.

Dat betoogde Amvest-ceo Wienke Bodewes tijdens Utrecht Vastgoed, een congres georganiseerd door Spryg Real Estate Academy.

“De druk op de woningmarkt is enorm. De woningvraag kan niet binnenstedelijk worden opgelost, heeft ook het CPB berekend. Utrecht moet maximaal inzetten op buitenstedelijke woonmilieus. Om marktpartijen duidelijkheid te geven waar absoluut niet mag worden gebouwd, moet de provincie niet de rode maar de groene contouren beschrijven. Gebeurt dat niet, dan wordt Utrecht een exclusieve stad, onbereikbaar voor lagere middeninkomens.”

Utrecht moet rekening houden met prijsexplosie

Een prijsexplosie in Utrecht is volgens Bodewes onvermijdelijk. “Door de crisis hebben mensen hun woningplannen vijf jaar uitgesteld. Net als Amsterdam werkt Utrecht bovendien als een magneet op jonge professionals. Die enorme woningvraag springt er nu uit. Het duurt echter jaren voordat een woningplan is omgezet in beschikbare huizen. We hebben het begin van de prijsexplosie in de Domstad nog niet gezien.”

Net als in Amsterdam zullen ook in Utrecht de woningprijzen, gemeten vanaf 2013, verdubbelen, alleen iets later, verwacht Bodewes. “Dat is fantastisch voor de huur- en beleggingswaarde van onze woningportefeuille, maar maatschappelijk volstrekt ongewenst.”

Gemeente ziet nog voldoende binnenstedelijke locaties

Pim Sanders, waarnemend afdelingshoofd Grondzaken gemeente Utrecht, voelt niets voor buitenstedelijk bouwen, liet hij weten. “Marktpartijen moeten eerst aan de slag met verouderde bedrijventerreinen en spoorwegemplacementen in de stad. De komende vijftien jaar zijn er genoeg binnenstedelijke ontwikkellocaties in Oost, de Uithof, in het stationsgebied en in de Merwedekanaalzone. Alleen in die laatste zone is al plek voor ruim 6.000 woningen. In 2023 komt bovendien 8 hectare in het Jaarbeursgebied vrij. En in Leidsche Rijn worden tot 2025 nog eens 9.000 woningen gerealiseerd.”

Om meer binnenstedelijk te realiseren heeft gemeente Utrecht wel hulp van provincie Utrecht en het Rijk nodig, voegde Sanders toe. “Ook in Kanaalzone-Zuid is plek voor veel woningen. Door de geluidscontouren van de A12 is transformatie naar woningen nu echter onmogelijk. Forse investeringen in infrastructuur zijn daarvoor nodig. Er komt echter steeds minder geld van het Rijk naar gemeenten.”

Kabinet moet investeringsfonds oprichten, vindt provincie

De provincie Utrecht wil zich bij een nieuw kabinet daarvoor hard maken, reageerde gedeputeerde Pim van den Berg (Ruimtelijke Ordening).

“Utrecht dreigt zijn troefkaart van best bereikbare Nederlandse stad te verspelen, doordat de A2-as en de A12-zone binnenkort zullen dichtslibben. Als dat gebeurt, heeft de BV Nederland een groot probleem. Utrecht draagt namelijk veel bij aan het bnp van Nederland. Het nieuwe kabinet zou daarom een landelijk investeringsfonds moeten oprichten, waaruit een infrastructurele schaalsprong van Utrecht kan worden gefinancierd.”

(Cobouw.nl, 2 december 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1651251-utrecht-moet-meer-buitenstedelijk-bouwen

Een ramp voor het leven in de stad. Utrecht is meer dan groot genoeg. Stop de groei.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 8 december 2016

o.a.

5 Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’    

De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.

5.1 Commissiebrief Verbetering dienstverlening Hulp bij het Huishouden en andere Wmo-voorzieningen

De bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ in de commissie is niet de aanleiding om het raadsvoorstel Rekenkameronderzoek ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ te agenderen als B-punt. Het raadsvoorstel is geagendeerd als B-punt, omdat de gerelateerde Commissiebrief verbetering dienstverlening HbH (Hulp bij Huishouden) aanleiding geeft tot het mogelijk indienen van een motie met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor ‘Hulp bij Huishouden’.

6 Vervolg vernieuwing armoedeaanpak: armoederegelingen vanaf 2017  

7 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve van flexibel cameratoezicht  

8 Actualisatie ‘Financiële verordening gemeente Utrecht’            

9 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa  

10 Toekomstvisie Raadsorganen  

11 Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”  

12 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!    

13 Benoeming leden van de Referendumcommissie  

14 Specifieke verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit voormalige postkantoor (Neude 11)

N.a.v. een memo van wethouder Jansen ivm aanvullende informatie over de onderbouwing van permanente geheimhouding is dit strekt ter vervanging van het raadsvoorstel.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=68659a79-9fb3-40ec-9652-235e2e1012cd&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 en 15 december 2016

o.a.
6 Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht    

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) op een aantal punten gewijzigd en in werking getreden. Deze inwerkingtreding was aanleiding om te bekijken welke wijzigingen voor de RUD en haar deelnemers van toepassing zijn. Daarnaast zijn andere wensen die de deelnemers in de loop der tijd hebben geopperd in de veranderingen meegenomen. De voorgestelde wijziging van de GR heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemers. Tot wijziging van de GR kan worden besloten als ten minste drie vierde van de colleges van de 12 deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie Utrecht hiertoe hebben besloten. Het college kan de regeling pas wijzigen nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend.

7 Cie S&R: Fietsparkeren bij Utrecht CS            

Geagendeerd door dhr. Post, PvdA. De PvdA fractie wil met name twee onderwerpen aan de orde stellen: De fractie maakt zich zorgen over het uitstel van een definitieve oplossing van het fietsparkeren. Terwijl de meerderheid van de raad al lang geleden heeft gepleit voor een situatie waarin OOK gratis stallen mogelijk is (zij het wat verder weg van het station). De PvdA is benieuwd wanneer de raad een definitief voorstel krijgt voorgelegd. Het baart de PvdA-fractie zorgen dat de Jaarbeursstalling nu al vaak vol zit. De fractie wil weten welke oplossing het college heeft voor de nu al vaak te volle stalling. Verder wil de fractie weten of ook in de stalling wordt gehandhaafd en welke alternatieve mogelijkheden aan fietsers worden geboden.

8 Marktverordening 2017  

In de Marktverordening gemeente Utrecht 2017 heeft het college alle noodzakelijke regels voor de markt vastgelegd. Inclusief de inrichtingsplannen van de markten op het Vredenburg en de diverse wijk- en waren markten in Utrecht. Voorgesteld wordt de wijze van samenstellen en de invulling van de verantwoordelijkheden van een marktcommissie per markt te onderzoeken, in de proef voor de markten op het Vredenburg. De Marktverordening Utrecht 2009 wordt overbodig, met vaststelling van dit raadsvoorstel.

9 Cie S&R Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum  

Geagendeerd door dhr. Brussaard, CDA, dhr. Bos, SBU en mevrouw Bouazani, PvdA. Naar aanleiding van de brief “Toevoeging speciaalzaken in LRC” van 18 augustus jl. en de RIB waar het college haar voornemen heeft toegelicht om 600 m2 ruimte beschikbaar te maken in LRC voor foodspeciaalzaken willen de fracties van het CDA, PvdA en SBU met de wethouder en andere fracties bespreken onder welke voorwaarden het college ruimte wil geven aan foodspeciaalzaken in LRC. Wat bovenstaande fracties betreft is het nodig om duidelijkheid te scheppen naar ASR en de winkeliers uit de omliggende winkelgebieden (Terwijde, Vleuterweide etc.) wat onder ‘foodspeciaalzaken’ wordt verstaan, zodat dit aanvullend is op het bestaande aanbod “food” in de omliggende winkelcentra, en wordt de ruimte die het college heeft om hier invloed op uit te oefenen, benut.

10 Cie S&R Brief Domplein extra impuls openbare ruimte  

Geagendeerd door mevrouw Freytag, Student&Starter Student & Starter is blij dat er aandacht is voor het meest historisch en centrale plein in de stad, en is van mening dat het Domplein een plek is waar levendigheid thuishoort. Het plein wordt nu enkel door ruimtelijke ingrepen een impuls gegeven, terwijl er meer manieren zijn te bedenken om het plein tot een fijne, levendige plek te maken (exposities, foodtrucks, terrasjes etc.). De fractie bespreekt graag met de wethouder en andere fracties wat de mogelijkheden zijn om het Domplein tot een levendige, fijne verblijfsplek te maken. Doel: extra inzet op levendigheid op het Domplein.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=c0a18b3e-f17f-4372-b4ec-1eace6768f72&FoundIDs=&year=2016

11 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg  

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg, door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen. Het college stelt voor om profiel 12 van het ontwikkelingskader Horeca Utrecht te wijzigen, zodat een verruiming van de mogelijkheden voor daghoreca en voor (aanvullende eisen) ondersteunende horeca in dit bestemmingsplan mogelijk is.

12 Vaststelling herontwikkeling bestemmingsplan Oudegracht 245, Binnenstad  

Doel van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op het beheer van de bestaande ruimtelijke structuur.

13 Verordening leges omgevingsvergunning 2017            

In 2017 zal naar verwachting het bouwvolume stijgen en daarmee ook het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning. Op basis van de huidige legestarieven zal als gevolg van deze toename, in 2017 eenmalig een netto meeropbrengst aan bouwleges worden gegenereerd van circa 2 miljoen euro. Wettelijk is bepaald dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Om daaraan te voldoen wordt voorgesteld, de legestarieven voor de omgevingsvergunning activiteit bouw voor bouwprojecten met een bouwsom vanaf EUR 1.000.000 te verlagen. Daarnaast heeft het college in deze verordening het eerste deel van motie 2016/139 ‘duurzame leges’ uitgewerkt. Door middel van het geven van een korting op, of vrijstelling van leges willen zij initiatieven en activiteiten stimuleren die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

14 Cie S&R Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht  

Geagendeerd door dhr. Van Waveren, CDA. motivatie staat in de bijgesloten word-agenda

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=cc65ce3b-55cb-4c90-8db7-4130d06561b5&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 december 2016

o.a.
6 Verordening Jeugdhulp 2017            

In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de raad richtinggevende kaders voor de uitvoering van de wet dient vast te leggen in een verordening. Het is gebruikelijk dat na enige tijd uitvoering te hebben gegeven aan de verordening, geconstateerd wordt dat deze op onderdelen aanpassing behoeft. De aanpassingen in de nu voorliggende verordening Jeugdhulp betreffen geen grote beleidswijzigingen.

7 Commissiebrief Proef anoniem solliciteren  

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Dibi, PvdA. De fracties van D66 en de PvdA willen graag met de wethouder en andere fracties in gesprek over de soortgelijke pilot in Den Haag en de mogelijkheden tot verlenging van de pilot. Bij het opstellen van het onderzoek rond de pilot anoniem solliciteren is expliciet meegenomen dat in Den Haag tegelijkertijd een soortgelijke pilot is gedaan. Waar de Utrechtse pilot zich focuste op kwalitatief onderzoek naar (bijvoorbeeld) de effecten op de selectieprocedure en het sollicitatieproces, ging het in Den Haag (door de grotere hoeveelheid vacatures in de pilot) juist over de kwantitatieve effecten: komen er daadwerkelijk meer mensen met een andere achtergrond werken. In de brief wordt helemaal voorbij gegaan aan de Haagse pilot, terwijl juist een combinatie van beide pilots zo’n goed beeld zou geven. De fracties van D66 en PvdA zouden graag willen weten waarom ze nu niets meer horen over deze pilot en wat de mogelijkheden zijn om hier alsnog lessen uit te halen. Daarnaast willen de fracties graag in gesprek over de mogelijkheden om inclusiviteit in de organisatie beter te monitoren en transparant te maken. D66 en PvdA willen de mogelijkheid bespreken over verlenging van de pilot.

8 Raadsbrief Onderhoud Stadhuis  

Griffie: De Procedurecommissie heeft op 24 november 2016 besloten de Raadsbrief Onderhoud Stadhuis met geheime bijlage, onder voorbehoud van concrete agenderingsverzoeken, te agenderen voor commissie Mens en Samenleving van 15 december 2016. Indien fracties de brief daadwerkelijk wensen te bespreken is hen verzocht om na de Raadsinformatiebijeenkomst van 1 december en uiterlijk 8 december een motivering voor de commissiebespreking bij de commissiegriffier aan te leveren. Indien geen gemotiveerde agenderingsverzoeken worden ontvangen, wordt de raadsbrief bij aanvang van de vergadering van de agenda gevoerd.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=343c7f76-2dc1-47e2-9b95-6129ce66b26d&FoundIDs=&year=2016

9 Derde begrotingswijziging 2016  

Bijgevoegd een aangepaste bijlage 3e BGW. Deze is aangepast n.a.v. de behandeling in de subcommissie Controle en Financiën. De aanpassingen zijn niet inhoudelijk maar verduidelijkend. Bij mutatie 3 is een tabel ingevoegd waarin de mutaties zijn verwerkt voor Dumunder. Bij mutatie 7. Is een zin opgenomen wat is gedaan om voortaan geen fout in de kostentoerekening meer te hebben. Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. Met de derde begrotingswijziging 2016 worden de cijfers van de Programmabegroting 2016 voor het laatst voor het boekjaar 2016 geactualiseerd.

10 Legesverordening 2017  

Jaarlijks wordt de legesverordening geactualiseerd. Het gaat om het aanpassen van de tarieven met loon- en prijsbijstelling en aanpassing van artikelen.

11 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017              

Voorgesteld wordt om voor 2017 de percentages voor de OZB woningen en niet-woningen zodanig aan te passen dat de totale opbrengst OZB slechts met het inflatiepercentage wordt aangepast.

12 Internationale School  

De commissie ontvangt de Stand van zaken brief van de wethouder uiterlijk 9 december 2016. Wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de fracties van D66, VVD en Student en Starter. De fracties van D66, VVD en Student en Starter willen met het college en de andere fracties in debat over de stand van zaken van de nieuwe huisvesting van de Internationale School Utrecht (ISU). We zijn nu al 5 jaar, 4 werkbezoeken, 2 locatieonderzoeken verder en nog steeds is er geen zicht op een nieuwe locatie voor de school. De situatie lijkt met ingang van het schooljaar 2017-2018 nog nijpender te zijn vanwege de groei van het aantal leerlingen. De fracties willen de voor- en nadelen van de verschillende locatieopties, inclusief de voorkeurslocatie van de ISU, bespreken en reageren op het proces tot zover. Doel van de agendering is om te polsen of we als raad een voorkeurslocatie uit kunnen spreken teneinde zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de ISU in Utrecht, het moment waarop een nieuwe locatie wordt gekozen en wat daarvoor nodig is. Het college is verzocht een actueel document ter bespreking aan te leveren. Dit wordt uiterlijk 9 december 2016 nagezonden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=34e539c1-951e-4439-afba-e3c74bf0b250&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

2-12-2016         Beantwoording toezeggingen commissie over vervolg armoedeaanpak

30-11-2016        Informeren eerste evaluatie U-pas Kindpakket

29-11-2016        Regionale samenwerking transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

28-11-2016        Zienswijzen scheidingsvoorstellen corporaties inzake financiering mét en zonder staatssteun

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

1-12-2016         Inventarisatie tbv gesprek over ombudsfunctie

29-11-2016        Evaluatie tarieven en faciliteiten welzijnsaccommodaties

29-11-2016        Pilot geen gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1196

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-12-2016         Eindrapportage Knijp Monicabrug

1-12-2016         Voortgang werkzaamheden Dafne Schippersbrug

30-11-2016        Voortgang herinrichting en kunst Vredenburgplein

30-11-2016        Rapportage Monumentenwacht inspectie Domtoren

29-11-2016        Genderneutrale toiletten

29-11-2016        Evaluatie maatregel brommer op de rijbaan

29-11-2016        Parkeertarieven garages en stallingen 2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=