Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Hij is heengegaan, Chris Swinkels, nog voor hij zichtbaar en effectief was.

o     Uitgelicht

o     Bomen kappen. ’t Is weer een zooitje

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Beloftes die schuld maken – over het Centrumplan Utrecht

o     Vincent van Rossem over Utrechts Centrumplan

o     De transformatie naar de levende en bruisende stad, aangegeven in allerlei beleidsstukken

o     Utrecht gaat centrum uitbreiden aan de Jaarbeurszijde

o     “Kansen en keuzes voor een nieuw en groter centrum van Utrecht”

o     Alweer zoiets. Eigen schuld, dikke bult

o     Omzeilen van de bescherming van het bestemmingsplan

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 15 september 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Argumenten tegen de Biowarmte-installatie van Eneco

o     Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

o     Eneco publiceert rapport over Urgenda-doel

o     Onderzoek: gemeenten gaan voor goedkope kolenstroom

–    Gemeente peilt gezondheid Utrechters

–    B&W heeft niet graag burgerreacties op plannen:

–    Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten gemeente Utrecht

–    Mandaatbesluit college aan directeur publieke gezondheid, tevens aanwijzingsbesluit college – dpg

–    Vechten om plek in de Jaarbeurspleingarage

–    50% meer ongevallen op terugweg van school dan onderweg naar school

–    Gemeente Utrecht kampte met groot datalek

–    ‘Koopkracht studenten neemt flink af’

–    ‘Studenten hebben veel minder te besteden in 2017’

–    Van Zanen bezoekt stedenconferentie in Colombia

–    Geklungel of bedrog ? T.b.v. de politie

–    Netverklaring 2018 ProRail

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Hij is heengegaan, Chris Swinkels, nog voor hij zichtbaar en effectief was.

Omdat er geen ander op het taakgebied zichtbaar en vooral effectief is geworden, moet worden geconcludeerd dat Swinkels onvervangbaar is.

 

(Klinker, personeelsblad Gemeente Utrecht, september 2008)

 

Uitgelicht:

En dat geldt ook voor evenementen tijdens de opbouw, de openingstijden en de afbraak.

De ambtenaren die hebben besloten ondergrondse afvalcontainers in kroonprojectiegebieden van bomen in te graven (hele stad) of op zo’n plek een openbare wc te bouwen (Moreelsepark), hadden er van Swinkels van langs moeten krijgen.

De gemeenteraad heeft er alle begrip voor dat het verkeerde toch gebeurt.

 

Bomen kappen. ’t Is weer een zooitje

Leeuwesteyn te Utrecht, HZ_WABO-16-26614

Het kappen van 71 bomen en herplanten van nieuwe bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 119444. Gepubliceerd op 30 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-119444.html

Het is voor B&W o zo moeilijk een ordentelijke publicatie te verzorgen.

Weer een geheimhoudingstekst. Leeuwesteyn komt niet voor in het officiële straatnamenregister van Utrecht. Waar is het?

Tegelijk ook onzintekst. Als je bomen kapt, dan kun je gekapte bomen niet herplanten. Er kunnen wel nieuwe bomen worden geplant. Is de wethouder te weinig taalvaardig? Indien er nieuwe bomen worden geplant, hoeveel dan? 2 of 71? Hartstikke onduidelijk.

Van de 8 bijlagen bij de aanvraag zijn er maar 2 openbaar gemaakt. Je moet dan weer 1½ uur investeren in een tochtje naar en van het stadkantoor.

Het verzoek van de raad om de boel eens goed open te gooien wordt in feite terzijde gelegd.

Torreslaan te Utrecht, HZ_WABO-16-26799

Het kappen van 4 bomen en het herplanten van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121101. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121101.html

Ondeugdelijke publicatie:

– Gekapte bomen kunnen niet herplant worden?

– 3 bijlagen niet gepubliceerd. Op naar het stadskantoor.

Adama van Scheltemabaan te Utrecht, HZ_WABO-16-26793

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121095. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121095.html

Ondeugdelijke publicatie:

– 1 bijlage niet gepubliceerd. Op naar het stadskantoor.

Balkstraat, C. Smeenkstraat, Larixstraat, Amperestraat, Vechtensteinlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-26803

Het kappen van 25 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016. Nr. 121091. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121091.html

Ondeugdelijke publicatie:

– Gekapte bomen kunnen niet herplant worden?

– 15 van de 20 bijlagen niet gepubliceerd. Op naar het stadskantoor.

Kruising Hoofddijk te Utrecht, HZ_WABO-16-26795

Het kappen van één eik.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121098. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121098.html

Ondeugdelijke publicatie.

– Volgens de tekst moet boom U325 worden gekapt. In één van de luchtfoto’s is echter boom U324 gemarkeerd.
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Beloftes die schuld maken – over het Centrumplan Utrecht

De gemeente Utrecht lijkt nauwelijks grip te hebben op de verbouwing van het stationsgebied, de grootste en misschien wel duurste binnenstedelijke verbouwing van Nederland. Dat toont onderstaande mini-documentaire, waarin de ontwikkelingen sinds het referendum in 2002 bekeken worden. De destijds gemaakte politieke beloftes en de achterliggende doelstellingen zijn grotendeels terzijde geschoven.

 

Utrecht sprak zich in 2002 duidelijk uit voor een open en groene variant. De huidige ruimtelijke opzet van Hoog Catharijne veroorzaakte sociale onveiligheid en die moest aangepakt worden. Uit de analyse blijkt echter dat de huidige opzet gewoon gehandhaafd blijft. Hoog Catharijne ontspringt de dans en wordt vooral groter. De begane grond blijft een schemergebied vol stallingen. Van een populair onderdeel van de plannen, het herstellen van de historische singel, blijft weinig over.

http://sargasso.nl/gebroken-beloftes-en-ruimtelijke-problemen-in-centrumplan-utrecht-een-minidocumentaire/#comments

Complexe ruimtelijke ontwikkelingen zoals dit centrumplan hebben een looptijd van vele jaren en dan blijkt het niet makkelijk het eigenlijke doel voor ogen te houden. Daarbij spelen drie factoren een complicerende rol.

De gemeenteraad zou controle moeten uitoefenen, maar zij wordt zelden bevolkt door mensen die, bijvoorbeeld door studie of ervaring, verstand hebben van complexe ruimtelijke projecten. Dat zelfde geldt overigens ook vaak voor wethouders ruimtelijke ordening. Lees hier het C.V. van de vorig jaar toegetreden D66-wethouder Victor Everhardt en constateer dat daarin niets in te vinden is dat hem ook maar enige houvast geeft in het beoordelen van een zo complex stedenbouwkundig project als het stationsgebied waar hij op het moment verantwoordelijk voor is.

De mensen die wel iets begrijpen van dit soort complexe opgaven, zijn in dienst van degene die aan de touwtjes trekken. Dat snoert ze de mond: ze spreken hun opdrachtgever hooguit binnenskamers tegen en dat is ze misschien niet eens kwalijk te nemen. Architecten of stedenbouwkundigen die niet rechtstreeks betrokken zijn, lijken onafhankelijk, maar zijn het niet. Als je je vandaag kritisch uitlaat over de gemeente Utrecht, moet je niet verwachten dat de wethouder je morgen een opdracht toeschuift. In het kleine Nederlandse bouwwereldje laat dat weinig ruimte voor een onafhankelijk geluid.

Tot slot is het niet eenvoudig dergelijke plannen op een toegankelijke manier voor het voetlicht te brengen van een publiek dat wellicht geïnteresseerd, maar niet deskundig is. Een journalist komt er met woorden niet, beeld is onontkoombaar, maar met één beeld ben je er ook nog niet. Wil je 3 dimensionale plannen, die door de tijd heen veranderen, en veel zichtbare en onzichtbare (regelgeving, logistieke techniek) beperkingen kennen, inzichtelijk maken, dan is film misschien wel de enige mogelijkheid. Maar film is weer een discipline op zich. Bovendien vereist het net als het onderzoekswerk dat eraan vooraf moet gaan, tijd en geld om het verhaal uiteindelijk begrijpbaar en inzichtelijk in beeld te brengen.

Deze minidocumentaire is een poging dat voor het Utrechtse stationsgebied toch te doen. Een journalistiek project dat een groot publiek inzicht probeert te geven in wat er met dat stationsgebied nou eigenlijk allemaal aan de hand is. (Saragossa, 18 maart 2011)

http://sargasso.nl/gebroken-beloftes-en-ruimtelijke-problemen-in-centrumplan-utrecht-een-minidocumentaire/#comments

 

Vincent van Rossem over Utrechts Centrumplan

Na het publiceren van een minidocumentaire, is dit interview een tweede gastbijdrage van architect Ad van der Stok over het Utrechtse Centrumplan.

De minidocumentaire over het Utrechtse Centrumplan, Beloftes die schuld maken, is sinds afgelopen vrijdag op Sargasso te zien. Hierin wordt geanalyseerd hoe de Utrechtse politiek de uitkomst van het referendum uit 2002 naast zich neerlegt en de doelstellingen van deze grootschalige binnenstedelijke verbouwing uit het oog verliest.

Terwijl er veel aandacht is voor deelproblemen van deelprojecten als het Muziekpaleis en de nieuwe bibliotheek, laat Utrecht het belangrijkste probleem ongemoeid: de ruimtelijke opzet van Hoog Catharijne met een boven- en onderwereld. Terwijl de sociale onveiligheid die dat tot gevolg had, de aanleiding vormde van deze miljarden kostende binnenstedelijke verbouwing.

 

Vincent van Rossem, Architectuurhistoricus en hoogleraar Monumenten en Stedenbouwkundige vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam bekeek de documentaire. In onderstaand interview reageert hij.

Interview:
Wat is na het zien van de documentaire uw eerste reactie?
Altijd weer dezelfde ellende…

 

Wat verwacht u van de kwaliteit van de architectuur en stedenbouw in het gebied als straks de bouwkranen verdwenen zijn? Mogen we de verbetering verwachten die de gemeente ons voorgespiegeld?
Mijn verwachting is dat het niet beter zal worden.

Kunt u Hoog Catharijne plaatsen binnen de context van de modernistische stedenbouw? Wellicht in relatie tot de Bijlmer waar de functiescheiding ook een niveauscheiding tot gevolg had.
Hoog Catharijne is natuurlijk kenmerkend voor de meest radicale en dus dwaze ideeën van de moderne stedenbouw. Scheiding van verkeerssoorten leidt altijd tot onveilige ruimten. Alleen een gewone straat werkt goed.

 

Het lijkt erop dat de gemeenteraad ondanks goede bedoelingen geen grip heeft op het plan. Ziet u dat vaker gebeuren in relatie tot dit soort stedenbouwkundige plannen en kent u misschien voorbeelden waar dat juist goed gaat? En waar hangt dat eigenlijk vanaf?
De gemeente Utrecht heeft ooit uitverkoop gehouden rond het CS en kan nu niet meer terug. Want wie gaat dat betalen? Men zal afhankelijk blijven van die onroerend goed maffia.

 

De invloed die lokale politici op plannen hebben hangt dus mede af van de vraag wie de grond in eigendom heeft. Toch komen deze plannen grotendeels bij de gemeentelijke projectorganisatie vandaan en ze zijn ook verschillende keren in de raad besproken. Bovendien geeft de gemeente ook de bouwvergunning af. Kan de gemeenteraad niet op een andere manier controle uitoefenen, door zelf bijvoorbeeld een second opinion van deskundigen te vragen?
De bewegingsvrijheid van de overheid is klein wanneer het gaat om grote investeringen. Om dergelijke projecten te realiseren is de armlastige gemeente in feite geheel afhankelijk van ontwikkelaars. Er is genoeg controle en regelgeving, daar gaat het niet om. De wethouder heeft geen keus, wordt in feite gechanteerd. Bovendien denkt elke gemeente in Nederland dat dergelijke ontwikkelingen goed zijn voor de vooruitgang. Vooral werkgelegenheid telt zwaar, terwijl met gronduitgifte veel geld verdiend wordt om andere dingen mee te doen.

Nederland heeft toch mensen van naam op het gebied van stedenbouw en architectuur. Waarom horen we in de media nooit iets van hen als dit soort plannen bedacht worden?
De stedenbouwkundigen en architecten zijn allemaal afhankelijk van ontwikkelaars voor opdrachten. Zwijgen is goud in die wereld. Bovendien gelooft men in die kringen graag in projecten als HC, dat is voor de ontwerpers kassa. Denk je heus dat ze gaan zeggen: meneer, we gaan weer gewoon ouderwets straatjes maken met kleine huisjes en een kruidenier op de hoek. Daar wordt niemand rijk van.

Wat zou er voor nodig zijn om alsnog de verwachtingen waar te maken?
De enige goede oplossing is natuurlijk de hele kolerezooi afbreken en de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur herstellen. Dit jaar bestaat Heemschut 100 jaar (vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten, red.) en ze hebben in feite al die tijd groot gelijk gehad: alleen de oude binnensteden functioneren goed.

http://sargasso.nl/vincent-van-rossem-over-utrechts-centrumplan/

Met de in 2014 aangetreden onbekwame gemeenteraad, die zich laat bemoederen en bevaderen door de ambtelijke top, daar geen distantie van weet te houden, is het al maar erger geworden.

Voor de komende generaties Utrechters is er heel wat werk aan het teniet doen van de ellende.

Hopelijk weet de gemeenteraad bij het laatste onderdeel, het opengraven van de Catharijnesingel, over zijn eigen schaduw heen te springen. Maar de eerste aanloop ziet er niet erg bemoedigend uit.

 

De transformatie naar de levende en bruisende stad, aangegeven in allerlei beleidsstukken

Het ondergrondse Utrecht: de Stationsstraat

Zie vooral ook de bijlage.

 

Utrecht gaat centrum uitbreiden aan de Jaarbeurszijde

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit grotere centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad.

Er wordt nu al gebouwd op een groot aantal plekken rondom het station, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2030. De gemeente organiseert op zaterdag 24 september het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum. Iedereen kan dan meekijken, meedenken en meepraten over de plannen en vraagstukken.

De gemeente heeft grote ambities met het toekomstige nieuwe centrum van Utrecht. Zoals hoogstedelijke bouw verbinden met veel ruimte voor groen en water, fietsers en voetgangers.

Voordat de bouw in 2023 kan starten, zijn er nog veel keuzes te maken en vragen te beantwoorden. In het Stadslab hebben de afgelopen tijd al veel gesprekken met bewoners, belangengroepen en ondernemers plaatsgevonden. Op zaterdag 24 september krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten tijdens het stadsgesprek op locatie, in het toekomstige nieuwe stadsdeel van Utrecht. In het Beatrixgebouw is die dag tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te zien en te doen. Elk uur start een tour door het gebied.

De Toekomstvisie Utrecht Centrum – a Healthy Urban Boost is in 2015 door de raad vastgesteld. De ambities daaruit worden nu uitgewerkt in een structuurvisie voor het Jaarbeursgebied en Westplein. Een tussenstap zijn zeven keuzedocumenten, waarin alle keuzes en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het toekomstige nieuwe centrum in beeld zijn gebracht. Ze behandelen prangende kwesties over identiteit, structuur, stad op ooghoogte, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit & parkeren en ontwikkelstrategie: Wat is de mate van stedelijkheid die past bij Utrecht? Hoe maken we van het Westplein een aantrekkelijk plein? Hoe organiseren we het parkeren op afstand? Hoe garanderen we de bereikbaarheid van de historische binnenstad terwijl ook Lombok goed verbonden wordt met de stad? Kiezen we voor veel kleinere parkjes of één groot stadspark? Hoe zorgen we voor een zo energieneutraal mogelijk gebied?

De komende weken wordt over deze keuzedocumenten verder van gedachten gewisseld met bewoners en belanghebbenden partijen in de stad. De totale opbrengst aan ideeën en resultaten uit de gesprekken wordt gebruikt als input voor de structuurvisie. Architectuurcentrum Aorta zal in oktober een bijeenkomst organiseren om te reflecteren op de uitkomsten van het stadsgesprek. De structuurvisie wordt dit najaar opgesteld. Na inspraak zal de raad de structuurvisie naar verwachting in de zomer van 2017 vaststellen. In 2023 komt grond van Jaarbeurs vrij voor ontwikkeling door de gemeente en kan met de bouw gestart worden. (deStadUtrecht.nl, 31 augustus 2016)

http://destadutrecht.nl/stationsgebied/utrecht-gaat-centrum-uitbreiden-aan-jaarbeurszijde/

Zie ook: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=008bf828-e4df-4ea9-a375-ead3db371be0&searchtext=

 

Snel verder met het geld van de Utrechters overdragen aan onroerend goed-exploitanten en aannemers

“Kansen en keuzes voor een nieuw en groter centrum van Utrecht”

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit grotere centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad. Er wordt nu al gebouwd op een groot aantal plekken rondom het station, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2030. De gemeente organiseert op zaterdag 24 september het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum. Iedereen kan dan meekijken, meedenken en meepraten over de plannen en vraagstukken.

De gemeente heeft grote en vernieuwende ambities met het toekomstige nieuwe centrum van Utrecht. Zoals hoogstedelijke bouw verbinden met veel ruimte voor groen en water, fietsers en voetgangers. Met het benutten van nieuwste inzichten en technologieën over duurzaamheid, gezondheid, milieu en mobiliteit om van dit nieuwe deel van het centrum een prettige plek te maken voor mensen om te werken, wonen en ontspannen.

Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied): ‘Hoe geven we samen vorm aan dit nieuwe deel van het centrum? Welke kansen zien we? Welke keuzes maken we? Voor bijvoorbeeld veel groene straten naast kantoren en bedrijfjes. Een plek waar mensen te voet hun dagelijkse boodschappen doen, de fiets pakken naar hun geparkeerde auto en waar mensen ’s avonds of tijdens hun lunchpauze wandelen langs het water. Dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende tijd.’

Samen bouwen aan de stad

Voordat de bouw in 2023 kan starten, zijn er nog veel keuzes te maken en vragen te beantwoorden. In het Stadslab hebben de afgelopen tijd al veel gesprekken met bewoners, belangengroepen en ondernemers plaatsgevonden. Op zaterdag 24 september krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten tijdens het stadsgesprek op locatie, in het toekomstige nieuwe stadsdeel van Utrecht. In het Beatrixgebouw is die dag tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te zien en te doen. Elk uur start een tour door het gebied.

Van Toekomstvisie naar Structuurvisie

De Toekomstvisie Utrecht Centrum – a Healthy Urban Boost is in 2015 door de raad vastgesteld. De ambities daaruit worden nu uitgewerkt in een structuurvisie voor het Jaarbeursgebied en Westplein. Een tussenstap zijn zeven keuzedocumenten, waarin alle keuzes en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het toekomstige nieuwe centrum in beeld zijn gebracht. Ze behandelen prangende kwesties over identiteit, structuur, stad op ooghoogte, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit & parkeren en ontwikkelstrategie: Wat is de mate van stedelijkheid die past bij Utrecht? Hoe maken we van het Westplein een aantrekkelijk plein? Hoe organiseren we het parkeren op afstand? Hoe garanderen we de bereikbaarheid van de historische binnenstad terwijl ook Lombok goed verbonden wordt met de stad? Kiezen we voor veel kleinere parkjes of één groot stadspark? Hoe zorgen we voor een zo energieneutraal mogelijk gebied?

Vervolg

De komende weken wordt over deze keuzedocumenten verder van gedachten gewisseld met bewoners en belanghebbenden partijen in de stad. De totale opbrengst aan ideeën en resultaten uit de gesprekken wordt gebruikt als input voor de structuurvisie. Architectuurcentrum Aorta zal in oktober een bijeenkomst organiseren om te reflecteren op de uitkomsten van het stadsgesprek. De structuurvisie wordt dit najaar opgesteld. Na inspraak zal de raad de structuurvisie naar verwachting in de zomer van 2017 vaststellen. In 2023 komt grond van Jaarbeurs vrij voor ontwikkeling door de gemeente en kan met de bouw gestart worden.

De keuzedocumenten dienen als inspirerende bron van informatie voor het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum op zaterdag 24 september, van 10.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het stadsgesprek door een mail te sturen naar stadslab@utrecht.nl

De zogenoemde keuzedocumenten: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=008bf828-e4df-4ea9-a375-ead3db371be0&searchtext=

Vooral interessant voor de burgers die andere ambities hebben dan de aangestelde volksvertegenwoordiging heeft.

 

Alweer zoiets. Eigen schuld, dikke bult

De gemeente Utrecht vreest dat de bouw van de Uithoflijn niet op tijd van start kan gaan. De tramlijn gaat onder het Noord- en Zuidgebouw bij Utrecht Centraal door, maar de bouwplannen daarvan zijn eerder opgeschort door de Raad van State.

Het college heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend om toch te mogen beginnen met de bouw van het Zuidgebouw. Het gaat alleen om het deel dat nodig is voor de bouw van het tram- en busstation, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van raadsvragen.

Als de Raad van State niet akkoord gaat met het verzoek van de gemeente, loopt de bouw van de Uithoflijn mogelijk vertraging op omdat het station alleen tegelijk met het Zuidgebouw kan worden gebouwd.

In juli werd bekend dat de gemeente Utrecht opnieuw moet kijken naar de plannen voor de twee nieuwe gebouwen in het stationsgebied. Tot die tijd mag de bouw niet beginnen, zo oordeelde de Raad.

Bewoners van nabijgelegen appartementen hadden een klacht ingediend dat het Noordgebouw veel te hoog gaat worden. Ook vrezen ze voor hun privacy en extra geluidsoverlast. (RTV Utrecht, 29 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518685/utrecht-vreest-voor-vertraging-uithoflijn.html

Het stadsbestuur zou er voor de Utrechters moeten zijn, maar het stadsbestuur handelt alsof de Utrechters de vijand zijn, die in een snel offensief klem gezet moeten worden. Er zijn Utrechters die – terecht – terugvechten.

 

Omzeilen van de bescherming van het bestemmingsplan

Beleidsregels Kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT vast te stellen de Beleidsregels Kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1

Onder transformatie wordt verstaan: het veranderen van de gebruiksfunctie van een pand dat op grond van het geldende bestemmingsplan is toegestaan in een andere gebruiksfunctie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 120631. Gepubliceerd op 1 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-120631.html

De volgende stap is van kleinschalig naar grootschalig.

Dit is de Utrechtse materialisering van het vertrouwensbeginsel in het recht. De raad staat er bij en lacht er om.

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 15 september 2016

1   Muziek en geluid in horeca en podia

2   Gokken

3   Stoppen met Starterslening

4   Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

5   Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

6   Commissiebrief stadsverwarming

7   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

8   Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

9   Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

en voor de tweede agenda:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=37514c45-3282-4e96-af80-bd1253579079&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

31-8-2016         Keuzedocumenten Nieuwe Centrum.

30-8-2016         Actieplan Jeugdwerkloosheid juli 2016

30-8-2016         Sportnota 2017-2020

24-8-2016         Scenario’s toekomst tippelzone “De Baan”

24-8-2016         Initiatiefvoorstel Referendumverordening

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

2-9-2016           Privacyverordening Utrecht 2016

1-9-2016           Bewonerspeiling en uitgangspunten toekomstige locaties asielzoekers

24-8-2016         Spanningen Utrechtse gemeenschap n.a.v. coup Turkije

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

26-8-2016         Beleidsregels kleinschalige transformaties naar wonen

26-8-2016         Aanbieding onderzoek effecten vergunningsvrij bouwen

24-8-2016         Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

19-8-2016         Ontwerpbesluit horecaterrassen op Ledig Erf

18-8-2016         Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Argumenten tegen de Biowarmte-installatie van Eneco

De door Eneco geplande biowarmte-installatie is slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat en slecht voor de luchtkwaliteit. Onbegrijpelijk dat GroenLinks zich er niet tegen verzet en dat GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk er zelfs een voorstander van is. Gelukkig is de Partij voor de Dieren tegen.

  1. De biowarmte-installatie is niets anders dan een megagrote houtkachel, met alle nadelen van een houtkachel. Houtkachels stoten gruwelijk veel roet en fijnstof uit. In de winter stoten ze net zoveel roet en fijnstof uit als het verkeer. Het verbieden van houtkachels in Utrecht en het niet door laten gaan van de biowarmte-installatie levert een veel grotere reductie op van roet dan de milieuzone. Eneco heeft niet eens laten berekenen wat de uitstoot is van roet en de gemeente heeft er niet naar gevraagd.
  2. Hout is een fossiele brandstof. Net als steenkool, gas en olie. Als je van steenkool, gas en olie af wil omdat die CO2 in de lucht brengen is het natuurlijk dwaas om dan hout te gaan branden, want dat brengt ook CO2 in de lucht.
  3. De biowarmte-installatie stoot ook NO2 uit. Net als de 50 vrachtwagens per dag die het stookhout aanleveren. Utrecht voldoet nog steeds niet overal aan de EU-norm voor NO2. Je zou zeggen: wie haalt het nu in zijn hoofd om er nog een schepje NO2 bovenop te doen als de norm nog steeds overschreden wordt? De vergunning bevat niet eens het voorschrift dat alleen de “schoonste” (qua uitstoot) vrachtwagens mogen worden gebruikt.
  4. Als brandstof wordt onbewerkt hout gebruikt, met name snoei-, hak- en dunningshout. Klinkt onschuldig, maar dat is het helemaal niet. Dooie takken en bladeren in een bos zijn juist erg belangrijk voor flora en fauna. Het weghalen van alle dooie takken en bladeren (leegschrapen) van bossen en parken leidt tot verschraling van de biodiversiteit. En als er niet genoeg is leidt dat tot een nog actiever gemeentelijk boomkapbeleid.
  5. Voor zover het verantwoord is om dooie takken en bladeren uit bossen en parken niet te laten liggen maar af te voeren kunnen die beter gebruikt worden voor het maken van compost. Ga je het verbranden, dan moet je namelijk grondstof voor compost gaan invoeren. Nederland voert nu al 4 miljoen ton veen per jaar in om compost te maken. Door biowarmte-installaties in gebruik te nemen neemt de noodzaak veen voor compost in te voeren toe, wat tot extra transport en natuurvernietiging leidt elders.
  6. Tegen de biowarmte-installatie moet natuurlijk ook worden aangevoerd dat die dient voor de stadsverwarming. Die stadsverwarming was een goed idee om het warme koelwater van de energiecentrale niet op het kanaal te hoeven lozen en nuttig te gebruiken: “restwarmte”. Maar bij de biowarmte-installatie is geen sprake van “restwarmte”, dan wordt alleen voor de warmte gestookt. Dat de stadsverwarming bijzonder ineffectief is (grote warmteverliezen door transport door de stad) is algemeen bekend.

Waarom is Eneco eigenlijk zo op die biowarmte-installatie gebrand? Daar heeft Eneco twee redenen voor. De eerste is dat je met biowarmte forse staatssteun in de wacht kan slepen. De tweede is dat Eneco veel geïnvesteerd heeft in de stadsverwarming en die om die reden niet wil afbouwen. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen de aanzienlijke milieu- en klimaatschade.

(Nieuws030.nl, 2 september 2016)
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-argumenten-tegen-de-biowarmte-installatie-van-eneco/

 

Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

Vanwege oplopende verliezen grijpt Eneco hard in bij zijn installatiebedrijven. Zeker 120werknemers raken hun baan kwijt doordat onderdeel Eneco Installatiebedrijven (EIS) stoptmet dienstverlening aan woningcorporaties en bedrijven.

De onrust is groot bij EIS, Eneco’s installatiebedrijf dat actief is op de markt voor cv-ketels, geisersen boilers. “Mensen worden met bosjes boventallig verklaard”, zegt een werknemer die zijn halveafdeling deze week opgedoekt zag worden.

Afgelopen week vond de tweede ronde plaats van een forse reorganisatie die energiebedrijf Enecomomenteel aan het doorvoeren is. Eind dit jaar volgt nog een nieuwe, laatste ronde. Volgenswerknemers moeten honderden mensen weg, maar vakbond FNV stelt dat het ruim 120 man

betreft die hun huidige baan niet kunnen houden.

De klappen bij EIS – in 2013 ontstaan uit lokale bedrijven GSU, Tempus en Metapart – vallen ondermeer in Amsterdam, Houten en Schiedam. Die kantoren bedienen de provincies Utrecht, Noord-en Zuid-Holland. In totaal werken er nu nog zo’n 450 werknemers, verdeeld over 7 vestigingen.

Eerder waren dat er 850, maar de aanzienlijke flexibele schil van enkele honderden mensen isafgelopen jaar al afgebouwd. EIS biedt advies, installatie en onderhoud voor 650.000 cv-ketels en warmwatertoestellen.

CNV-bestuurder Sen Hoogendam spreekt van een ‘hard gelag’. “Dit is heel pijnlijk voor mensen die vaak allang in dienst zijn. Tegelijk is er een sociaal plan afgesproken, waarvan ik zeg dat het echt een fatsoenlijke regeling is.”

Oude werknemers

Werknemers mogen kiezen of ze een geldbedrag meekrijgen, ook mogen opteren voor een trajectmet begeleiding naar ander werk binnen of buiten Eneco. Geld dat overblijft krijgen ze uitgekeerd,waardoor ze tijdens de duur van de oude WW 85 procent van hun oude salaris ontvangen. Voor

oude werknemers is er bovendien een overbruggingsoptie naar een vroeger pensioen. Vakbond FNV noemt de regeling eveneens uitstekend. “Wij zullen er scherp op toezien dat Eneco

zich aan alle afspraken houdt”, zegt Ruud Cornelisse.

In een reactie stelt Eneco dat aanhoudende verliezen bij EIS aanleiding vormen voor de sanering.”We zien dat de marktomstandigheden voor met name het zakelijke installatiewerk, bijvoorbeeld bij woningcorporaties, moeilijk zijn, waardoor deze activiteiten verlieslatend zijn,” verklaart

woordvoerder Arie Spruit.

Koerswijziging

Het energiebedrijf wil zich bovendien richten op duurzame producten en diensten. “Denk aan onze slimme thermostaat Toon, Tesla’s thuisbatterij Powerwall, zonnepanelen en warmtepompen. Deze koerswijziging heeft gevolgen voor het personeel van onze installatiebedrijven.”

Eneco probeert boventallige werknemers zo veel mogelijk te herplaatsen binnen Eneco of ze te helpen naar ander werk. Dat is al bij zo’n 40 mensen gelukt, maar het energiebedrijf houdt er rekening mee dat eind dit jaar blijkt dat er voor 80 werknemers geen ander werk kan worden

gevonden.

Nuon

Eneco blijft met EIS wel actief op de markt voor particulieren. “Die is echter ook zeer lastig,” stelt Spruit.

Het energiebedrijf is niet de enige die het moeilijk heeft, ook Nuon wil van zijn installatiebranche af. Momenteel bereidt de concurrent de verkoop van dochter Feenstra Verwarmingvoor, onthullen goed ingevoerde bronnen aan het AD. Bedoeling is dat het onderdeel, waar 1500 mensen werken,

begin 2017 wordt verkocht.
(AD.nl, 2 september 2016)

http://www.ad.nl/economie/eneco-reorganiseert-verlieslatende-installatietak~a4e64f90/

 

Eneco publiceert rapport over Urgenda-doel

Nadat Trouw vanmorgen over de inhoud berichtte, heeft Eneco besloten het rapport over de haalbaarheid van het Urgenda-doel nu te publiceren.

De volledige tekst van het begeleidend persbericht van Eneco:

Urgenda-doel haalbaar zonder maatschappelijke kosten

Met een slim samengesteld pakket van CO2-reductiemaatregelen kan per saldo zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda-uitspraak. Het sluiten van één of twee nieuwe kolencentrales en CO2-afvang (CCS) in de industrie maken deel uit van dit meest kosteneffectieve pakket. Als ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n 400 tot 600 miljoen euro en de kosten voor huishoudens stijgen dan met 50 tot 80 euro per jaar. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft, in opdracht van European Climate Foundation (ECF) en Eneco.

In de Urgenda-uitspraak is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25% ten opzichte van het niveau in 1990. Om de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020 te halen, is een extra broeikasgasreductie nodig van 15 miljoen ton. Het kabinet heeft op 9 april jl. aangegeven dat dit najaar wordt besloten welke concrete CO2-reductie-maatregelen moeten worden genomen om de Urgenda-doelstelling te halen. Als mogelijke maatregelen noemt het kabinet de sluiting van de twee jaren negentig kolencentrales en het intensiveringspakket van het Energieakkoord.

CE Delft komt met een aantal bevindingen en aanbevelingen hoe de Urgenda-doelstelling zo kosteneffectief mogelijk kan worden bereikt:

  • De door het kabinet voorgestelde maatregelen (o.a. Energieakkoord, CCS ROAD en sluiting twee jaren negentig centrales) zijn niet voldoende om aan de Urgenda-doelstelling te voldoen. Dit voorgestelde pakket van het kabinet leidt tot een CO2-reductie van 5 tot 8 miljoen ton terwijl een reductieopgave van 15 miljoen ton nodig is. Dit betekent dat, zelfs als de twee jaren negentig kolencentrales voor 2020 worden gesloten, de resterende opgave om te voldoen aan de gerechtelijke uitspraak zo’n 7 tot 10 miljoen ton bedraagt.
  • CE Delft heeft alle in 2020 realiseerbare maatregelen in een kostencurve met reductiepotentieel gezet om vast te stellen wat het meest kosteneffectieve pakket is om de resterende CO2-reductie opgave van 7 tot 10 miljoen ton in te vullen. 3 miljoen ton CO2-reductie kan worden gerealiseerd met maatregelen die niets kosten of zelfs geld opleveren. Het gaat dan om energiebesparingsmaatregelen in de industrie, gedragsmaatregelen in het verkeer en maatregelen in de landbouwsector.
  • Naast deze rendabele maatregelen zijn CO2-afvang en opslag (CCS) in de industrie (kosten 24 euro per vermeden ton CO2) en sluiting van één of twee van de nieuwe kolencentrales (kosten 29 euro per vermeden ton CO2) de goedkoopste maatregelen om aan de resterende Urgenda-opgave te voldoen.
  • Indien ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. Voorbeelden van deze duurdere maatregelen zijn volgens de CE-studie: biomassa in stadsverwarming, een kilometerheffing voor het verkeer en rantsoenaanpassingen bij melkvee. Als dit alternatieve duurdere pakket wordt doorbelast aan de huishoudens, bedragen de jaarlijkse meerkosten per huishouden zo’n 50 tot 80 euro per jaar.

Met deze studie willen ECF en Eneco een actieve bijdrage leveren aan het publieke debat over de vraag hoe tegen de laagste kosten invulling kan worden gegeven aan de rechterlijke uitspraak om 25% CO2 te reduceren in 2020. Beide organisaties zijn overigens van mening dat zonder de Urgenda-zaak ook een doel van 25% CO2-reductie in 2020 noodzakelijk is om op koers te blijven van de mondiale klimaatafspraken die gemaakt zijn in Parijs.

Bronnen
Eneco, persbericht, 2 september 2016: Urgenda-doel haalbaar zonder maatschappelijke kosten
CE Delft, rapport, 2 september 2016: Recht doen aan klimaatbeleid. Kosteneffectief naar 25% reductie in 2020 (pdf, 50 pag.)

(FluxEnergie, 2 september 2016)

http://www.fluxenergie.nl/eneco-publiceert-rapport-urgenda-doel/

 

Zie ook:

Onderzoek: gemeenten gaan voor goedkope kolenstroom

Slechts 103 van de Nederlandse steden en dorpen kopen hun stroom duurzaam in, blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Greenpeace. De rest lapt afspraken met het kabinet aan hun laars en kiest voor goedkope kolenstroom van fossiele reuzen als Nuon, Essent en E.ON.

http://www.ad.nl/economie/onderzoek-gemeenten-gaan-voor-goedkope-kolenstroom~a3290ed9/

Gemeente peilt gezondheid Utrechters

De gemeente Utrecht gaat de gezondheid van haar bevolking peilen door middel van een vragenlijst. Deze Gezondheidspeiling wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

De vragenlijst bevat vragen over zowel lichamelijke als psychische gezondheid. Bijvoorbeeld over ziekten en aandoeningen, huisarstbezoek, sociale contacten en leefstijl.

Met deze informatie brengt de afdeling Volksgezondheid van de gemeente de gezondheid van de Utrechters in kaart. Welke gezondheidsproblemen doen zich voor in Utrecht en welke gezondheidsproblemen komen alleen bij specifieke groepen mensen voor of bij de gehele Utrechtse bevolking. Daarnaast worden de uitkomsten van de gezondheidspeiling van dit jaar jaar met de uitkomsten van voorgaande jaren vergeleken om te bepalen of de gezondheid van de Utrecht in de tijd is veranderd.

Op basis van de uitkomsten kan de gemeente bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. (deStadUtrecht.nl, 27 augustus 2016)

http://destadutrecht.nl/gezondheid/gemeente-peilt-gezondheid-utrechters/

Gebrekkige opzet als er niet ook vragenlijsten die huisartsen zijn voorgelegd, tegenaan gelegd worden.

B&W heeft niet graag burgerreacties op plannen:

In plaats van een wijds gebaar met daarbij het woord “ergens” gesproken : Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit / uitweg, Sectie N(1542), perceelnummer 888 te Utrecht, HZ_WABO-16-26749. Sectie N(1542), perceelnummer 888 te Utrecht. HZ_WABO-16-26749. Het aanleggen van een inrit / uitweg. Datum ontvangst aanvraag: 23-08-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 118644. Gepubliceerd op 29 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118644.html

Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten gemeente Utrecht (collegebesluit van 23 augustus 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT vast te stellen de volgende Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten gemeente Utrecht.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 118620. Gepubliceerd op 29 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118620.html

“Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 10 juli 2016.” Wat wordt hier met terugwerkende kracht en evt. met opzijzetten van concurrenten of bezwaarhebbers gewit ?

Mandaatbesluit college aan directeur publieke gezondheid, tevens aanwijzingsbesluit college – dpg

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 118622. Gepubliceerd op 29 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118622.html

Vechten om plek in de Jaarbeurspleingarage

De nieuw te bouwen Jaarbeurspleingarage in het stationsgebied van Utrecht is het middelpunt van discussie bij grote bouwprojecten in het stationsgebied.

De Raad van State had bij de bestemmingsplannen voor het Noordgebouw en Zuidgebouw al de gemeente op de vingers getikt omdat ze de garage wil gebruiken voor de toekomstige gebrui-

kers van deze gebouwen. Nu moet ook de ontwikkelaar van het nieuw te bouwen Amräth hotel bekijken welk deel van de parkeervraag in de Jaarbeurspleingarage past en hoeveel parkeerplaatsen zij onder haar eigen gebouw moet realiseren.

“Het Arnrûth krijgt een eigen garage voor een deel van de 350 appartementen bovenop het hotel. De ontwikkelaar van het hotel en de gemeente hebben afgesproken dat alle bezoekers de

Jaarbeurspleingarage gaan gebruiken. ,Door de uitspraak van de Raad van State moet door gemeente en ontwikkelaar echter nog eens goed bezien worden of daarvoor plek is”, aldus Hetzer Patyhuis, projectleider Vastgoed van de afdeling Stationsgebied van de gemeente Utrecht.

Wanneer het Noord- of Zuidgebouw een overeenkomst sluit met Hoog Catharijne komt er op papier

ruimte vrij in de Jaarbeurspleingarage.

Het is echter de vraag of Hoog Catharijne desondanks niet wederom naar de Raad van State stapt. Zij vreest dat de garage veel te snel vol staat en gebruikers van de nieuwe gebouwen aan het Jaarbeursplein uitwijken naar garages van Hoog Catharijne, terwiil deze bedoeld zijn voor bezoekers van het winkelgebied.

De nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein biedt ruimte aan maximaal 800 auto’s. Aan het Jaarbeursplein zitten nu al het Beatrixtheater, het Stadskantoor, de Jaarbeurs

en een entree tot het Centraal Station. De eigenaren van deze gebouwen zorgen nu zelf voor hun benodigde parkeergelegenheid.

Daar komt het nieuwe WTC samen met het Amràth hotel bij, die gedeeltelijk gebruik maken van de

Jaarbeursgarage. Om de hoek komt de woontoren van de Sijpesteijnkade, die eigen parkeergelegenheid krijgt. Het Noord- en Zuidgebouw komen aan de andere zijde van hel CS aan het

nieuwe Stationsplein. (AD, 30 augustus 2016)

www.ad.nl

50% meer ongevallen op terugweg van school dan onderweg naar school

In Nederland wijzen de cijfers uit dat in de eerste weken na de zomervakantie 30% meer ongevallen gebeuren. Vooral onder jonge fietsers vallen meer slachtoffers. Het Belgische onderzoekinstituut BIVV ontdekte nog enkele opvallende trends.

Uit een nieuwe statistische analyse van het BIVV blijkt dat er in België meer dan 4 kinderen en jongeren op 10 die betrokken waren bij een letselongeval, op weg waren van of naar school. Het verlaten van de school is hierbij 1,5 keer gevaarlijker dan het traject naar de school. En hoe verder de week vordert, hoe hoger het risico op een ongeval. Zo zijn er 70% meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend.

Het BIVV denkt dat de vermoeidheid en het feit dat iedereen blij is dat de schoolweek achter de rug is hierbij een rol spelen.

Ook op woensdagmiddag is het risico groter. Alle kinderen verlaten de school dan op hetzelfde moment. Dat brengt meer verkeer met zich mee en ongebruikelijke interacties met andere weggebruikers op dat uur.

(Verkeersnet, 30 augustus 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20059/50-meer-ongevallen-op-terugweg-van-school-dan-onderweg-naar-school/

Gemeente Utrecht kampte met groot datalek

De persoonsgegevens van duizenden Utrechters zijn eerder dit jaar onbeschermd geweest door een zogeheten datalek bij de gemeente Utrecht.

In totaal stonden 316 pagina’s met namen en bijbehorende burgerservicenummers op intranet. Het gaat om minimaal 5000 en maximaal 140.000 personen.

Dat blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door De Telegraaf met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. De personen om wie het gaat zijn niet door de gemeente Utrecht in kennis gesteld.

Omdat de gegevens op het intranet stonden, zou het onwaarschijnlijk zijn dat de blootgestelde informatie werd ingezien en/of misbruikt. Bij de gemeente werken echter een kleine 4000 mensen.

Mogelijk misbruik van de persoonsgegevens was volgens de gemeente niet aantoonbaar maar valt tegelijkertijd ook niet uit te sluiten. Niet duidelijk is hoelang de gegevens in te zien waren.

Kwaadwillenden kunnen identiteitsfraude plegen met de combinatie BSN en naam, adres en woonplaats. De (im-)materiële schade valt dan niet te overzien.

Het datalek werd op 3 maart opgemerkt door een ambtenaar. Er is melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), overigens één dag later dan de 72 uur die daarvoor staat. Sinds 1 januari van dit jaar geldt een meldplicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De intranetsite is na vaststelling van het lek ’dichtgezet’. Niet duidelijk is om welke site het ging; deze informatie in de stukken is zwartgelakt.

Van de negen datalekken die zich tot mei bij de gemeente hebben voorgedaan, waren er in twee zo ernstig dat de Autoriteit Persoonsgegevens is geïnformeerd. Bij het tweede incident was een kopie van een paspoort en een bankpas voor het aanvragen van een vergunning per mail verstuurd.

Vanaf 2017 besteedt de gemeente jaarlijks structureel 550.000 euro aan de beveiliging van haar systemen. In de Voorjaarsnota staat dat de gemeente Utrecht haar processen en systemen nog onvoldoende onder controle heeft om datalekken te voorkomen of te minimaliseren.

In Amersfoort kwamen eerder dit jaar gegevens van 1900 burgers in verkeerde handen. Die informatie werd via mail verspreid. (deTelegraaf.nl, 1 september 2016)

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/26519517/__Persoonsgegevens_lagen_op_straat__.html

‘Koopkracht studenten neemt flink af’

De koopkracht van studenten daalt de komende jaren onevenredig hard door de afschaffing van de basisbeurs en het steeds hoger wordende collegegeld. Dat meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op basis van eigen onderzoek.

Volgens het ISO wordt de drempel om te studeren hiermee steeds hoger. De organisatie roept ministers Jet Bussemaker (Onderwijs) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) daarom op tot maatregelen.

‘Dijsselbloem kondigde een forse koopkrachtreparatie aan’, zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige. ‘We willen dat hij studenten hierin meeneemt, maar we vrezen het ergste.’ Als mogelijke oplossing noemt hij het bevriezen van het collegegeld bij inschrijving, zodat een student weet waar hij of zij de komende vier jaar op kan rekenen.

Sinds de invoering van het leenstelsel is het Nibud gestopt met berekenen van de koopkracht voor studenten. Het ISO doet de berekening daarom nu zelf. ‘De cijfers liegen er niet om’, aldus Sinnige. ‘Dit is vooral problematisch voor studenten waarvan hun ouders niet kunnen bijspringen.’

(Financieel Dagblad, 27 augustus 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1165102/koopkracht-studenten-neemt-flink-af

‘Studenten hebben veel minder te besteden in 2017’

De afschaffing van de basisbeurs en de stijging van het collegegeld zorgen ervoor dat studenten volgend jaar aanzienlijk minder kunnen besteden. De koopkracht daalt onevenredig hard, zegt ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg uit Utrecht.

De organisatie trekt aan de bel op basis van eigen onderzoek. Het ISO wil dat de ministers Jet Bussemaker (Onderwijs) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maatregelen nemen.

Een oplossing kan volgens het ISO zijn dat het collegegeld bij inschrijving bevroren wordt, zodat de student jarenlang weet waar hij of zij aan toe is.

Bij het vaststellen