Nieuwsch en ander Nieuwsch 21 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 21 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud
o    Uitgebreid onderzoek naar programmering RTV Utrecht
o    Van Zanen op Zuid-Amerikaanse toer

o    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    Bomen kappen
–    Laat je niks wijsmaken. Minibos langs de spoorbaan

o    FC Utrecht verwacht nieuw miljoenentekort
o    BASF: veiligheid in De Meern niet in het geding
o    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE
–   ‘Rapporten slingeren’
–   Vieze vier houden stand, stroomleveranciers worden nauwelijks groener
–   Onafhankelijk onderzoek naar uitstoot biomassacentrale
–   Energieneutrale woningvoorraad in Europa nog ver weg

o    TNO werkte al vóór opdracht. Onderzoek effect milieuzone was al bezig
o    80.000 euro kasgeld gestolen bij TivoliVredenburg

o    De werkplek van de burgemeester: “Als ik bij de bakker sta, ben ik nog steeds de burgemeester”

o    ‘Toezicht en Handhaving’? Machtsmisbruik?

o    Extra geld voor snelwegen rond grote steden

o    Hoe meer verkeer te verwerken?

o    Ontpoppende samenwerking rond klimaatadaptatie

o    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
–   Commissiebrieven S&R

 

 

Uitgebreid onderzoek naar programmering RTV Utrecht

Er komt een uitgebreid onderzoek, een zogeheten visitatie, naar de programmering van RTV Utrecht. Het is de eerste stap van de gemeente (op verzoek van de gemeenteraad) om te kijken hoe het Utrechtse medialandschap versterkt kan worden. Eind maart moet het onderzoek afgerond zijn.

Het huidige subsidiestelsel rond RTV Utrecht is te vaag. Zo krijgt de omroep tien miljoen euro subsidie vanuit het Commissariaat van de Media en daarbovenop krijgt het ook nog eens 640.000 euro vanuit de gemeente. Maar wat er precies moet gebeuren van deze 640.000 euro is voor de raadsleden, die DUIC voor dit artikel sprak, niet helemaal duidelijk.

De gemeente is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de RTV Utrecht een volwaardig omroeppakket (radio, televisie en diverse digitale media) kan bieden aan de stad. De gemeente mag niet oordelen over de programma’s van RTV Utrecht, maar wel of de omroep representatief genoeg is voor de bevolking van de gemeente. (………)

(Nu.nl, 15 oktober 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4335902/uitgebreid-onderzoek-programmering-rtv-utrecht.html

Aanzienlijke kans dat DUIC een stevige rol gaat krijgen.

DUIC dat opgericht en gevestigd is ten kantore van het bedrijf DDK dat voor B&W een deel van de propagandateksten verzorgt, is bedreven in een mix van slippendragerij, ‘feel good’-teksten en heel zachte kritiek. Het geheel verschijnt aan de weinig kritische lezer als onpartijdig en evenwichtig oordelend. Wie echter goed kijkt ziet dat DUIC de status quo krachtig steunt. De gevestigde orde houdt van een “medialandschap” dat deze rol vervult en niet buiten de lijntjes kleurt. DUIC bedient de gevestigde orde prima.

Van Zanen op Zuid-Amerikaanse toer

Burgemeester Van Zanen is de komende dagen in Zuid-Amerika. Hij deelt daar namens Utrecht en Nederland deel aan twee conferenties.

Van Zanen is in zijn rol van voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vrijdag en zaterdag in het Colombiaanse Bogotá bij de driejaarlijkse vergadering van de UCLG, de mondiale koepelvereniging voor gemeenten. Vervolgens reist hij door naar Ecuador voor de Habitat-III-conferentie van de Verenigde Naties. Die gaat over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Bij de bijeenkomst in Quito, die van maandag tot en met woensdag duurt, leidt Van Zanen de Nederlandse delegatie.

(RTV Utrecht, 14 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1532765/van-zanen-op-zuidamerikaanse-toer.html

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Brandstraat 61 te Utrecht, HZ_WABO-16-31727

Het kappen van een boom achter de woning

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142742. Gepubliceerd op 17 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142742.html

Deze keer geen enkele bijlage weggelaten. Het was er dan ook maar één.

Hooft Graaflandstraat 52 te Utrecht, HZ_WABO-16-30893

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 144302. Gepubliceerd op 19 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-144302.html

Van de twee in de aanvraag aangegeven bijlagen er maar één bijgevoegd en een niet aangegeven bijlage wel bijgevoegd.

Handig die digitalisering. Maar je zilt wel naar het stadskantoor moeten reizen om te voet de ontbrekende digitale informatie op te halen, d.i. de beloofde verbetering van de service aan het publiek.

Isotopenweg / Sophialaan te Utrecht, HZ_WABO-16-30892

Het kappen van 13 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 144289. Gepubliceerd op 19 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-144289.html

De aanvraag is incompleet, geeft niet aan welke bijlagen er bij horen. Er is maar één bijlage gepubliceerd.

Handig die digitalisering. Maar je zilt wel naar het stadskantoor moeten reizen om te voet de ontbrekende digitale informatie op te halen, d.i. de beloofde verbetering van de service aan het publiek.

 

Laat je niks wijsmaken

Minibos langs de spoorbaan

Stichting de Cremertuin in Utrecht wil een bos creëren naast de moestuintjes aan het spoor. Het bos wordt niet toegankelijk voor passariten. “Er staat een hek omheen en dat blijft staan”, aldus initiatiefnemer Maarten Bruns. (39) De Cremertuin was vroeger een braakliggend stuk grond langs het spoor aan de Cremerstraat. NS Vastgoed besloot het stuk te verhuren als moestuin aan geïnteresseerden en plaatste een hek om het gebied. ‘Alleen mensen met een sleutel kunnen de tuinen benaderen. Het bos komt binnen het hek. “Het is ook niet de bedoeling ‘dat mensen door het bos heen gaan rauzen. Je moet ernaar kijken en ervan genieten op afstand”, aldus Bruns die zelf in de binnenstad woont.

Het plan voor een tiny forest op 150 vierkante meter met maximaal 900 bomen werd gisteren genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs waaraan 10.000 euro gekoppeld zit.

Als het project wint, dan moeten de eerste bomen nog dit jaar geplant worden.

Aan de Crernerstraat worden momenteel bijna 150 bomen gekapt door Pro Rail om plaats te maken voor spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Die bomen worden in de wijk herplant, maar dat staat los van het project in de Cremertuin.

“We kunnen wel samen kiiken met Pro Rail wat we kunnen doen, maar in principe staat dit project daar los van”, aldus Bruns. Volgens de initiatiefnemer wordt er momenteel gekeken naar meer geschikte locaties in de stad voor een minibos.

(de Telegraaf, 18 oktober 2016)

www.telegraaf.nl

Het plan komt neer op 6 bomen per vierkante meter. De bomen zullen elkaar in de weg zitten en niet kunnen uitgroeien. Waanzinnig.

Het Nationaal Groenfonds Natuurprijs herbergt geen natuurkenners, maar wel schaamlapverstrekkers. (dr. C.P. (Cees) Veerman, ir. P.O. (Pim) Vermeulen, mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra, drs. J.C.M. (Jolande) Sap, mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies, drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker, CFA) die het geld van anderen verbeuzelen.

Groenfonds heeft de organisatie en dagelijkse bedrijfsvoering ondergebracht bij Fondsenbeheer Nederland (FBNL) te Hoevelaken. Dankzij deze organisatievorm worden belangrijke synergie voordelen behaald en is Groenfonds een zeer efficiënte organisatie met weinig overhead.

https://www.nationaalgroenfonds.nl/wiewijzijn/bestuur-en-organisatie

En met weinig deskundigheid.

De congsi van het Utrechtse gemeentebestuur met Eneco is van plan om volgend jaar nog veel meer bomen in de Cremerstraat te mollen. Het initiatief van het idiote bosje kan misbruikt worden om te suggereren dat er in de Cremerstraat een overvloed aan bomen is.

FC Utrecht verwacht nieuw miljoenentekort

FC Utrecht verwacht over vorig seizoen 2015/16 andermaal rode cijfers te schrijven. Het gaat om een verlies van rond de vier miljoen euro. Het definitieve bedrag wordt in november bekend.

(AD.nl, 17 oktober 2016)

http://www.ad.nl/eredivisie/fc-utrecht-verwacht-nieuw-miljoenentekort~a404bc4a/

Het voorbeeld van de socialist Spekman volgend kan de socialist wethouder Jansen best wel een paar miljoen euro gemeenschapsgeld in de bodemloze put donderen. Dan krijgt ook hij misschien ook wel een persoonlijke, levenslang geldige gratis toegangskaart voor alle wedstrijden van FC Utrecht in Galgenwaard.

BASF: veiligheid in De Meern niet in het geding

De veiligheid bij BASF in De Meern is niet in het geding. De situatie bij de vestiging is niet te vergelijken met die in Duitsland, waar een ongeluk maandag twee levens eiste. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen RTV Utrecht.

(RTV Utrecht, 17 oktober 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1535289/basf-veiligheid-in-de-meern-niet-in-het-geding.html

Als BASF het zegt zal het wel zo zijn.

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

‘Rapporten slingeren’

Het energiedebat is geplaveid met onderzoeksrapporten die – natuurlijk niet toevallig – altijd de standpunten van de betalende opdrachtgevers ondersteunen. Met die onderzoeken, en de onderzoekers die ze maken, is niets mis. Toch betekent dat niet dat er niets scheef zit.

Je struikelt er bijna over: de stapel onderzoeksrapporten die aantonen dat sluiting van nieuwe kolencentrales ‘onvermijdelijk’ is, dat de kerncentrale van Borssele dicht móét of dat biomassa-bijstook he-le-maal niet nodig is. “Rapporten slingeren”, noemde de chef-spindoctor van een energiebedrijf het onlangs tijdens een presentatie. Oftewel met studies de publieke opinie bewerken om vervolgens in de Kamer het kwartje jouw kant op te laten vallen.

Succesvol ‘slingeren’ begint met het inhuren van onafhankelijke onderzoekers van naam en faam. Als slingeraar wil je namelijk het liefst dat de conclusies niet als de jouwe de wereld in gaan, maar als die van hen. Dat geeft gewicht en geloofwaardigheid. Bijkomend voordeel is dat eventuele kritiek eenvoudig kan worden afgeserveerd. Want wie kritiek op onafhankelijk onderzoek durft te hebben, die deugt zelf niet.

Hoewel de resultaten van al die studies in lijn zijn met de standpunten van de opdrachtgevers, is er van directe inmenging in de uitvoering geen sprake. Dat hoeft ook helemaal niet. De belangrijkste conclusie leg je namelijk al vast met het onderwerp van studie, de uitgangspunten en de scope. Die kies je zó dat op voorhand zeker is dat de uitkomst naadloos in je campagne-strategie past.

Zo onderzocht CE Delft in opdracht van Eneco hoe aan het Urgenda-vonnis kan worden voldaan. Sluiting van minimaal één nieuwe kolencentrale zou onvermijdelijk zijn. Maar de studie keek alléén naar de CO2-uitstoot in Nederland, niet naar mogelijke stijging in het buitenland door stroomimport. Alsof je van je vuilniszak af wilt, je niets van de buren aantrekt en tot de conclusie komt dat ‘op het balkon van de buurman gooien’ de beste oplossing is.

En de onderzoekers van Spring Associates analyseerden voor Greenpeace en Wise de financiële situatie – en ook alleen dát aspect – van de kerncentrale Borssele. Op basis daarvan kregen de twee opdrachtgevers bij de NOS vrij baan om hun weerzin tegen kernenergie te verpakken in teksten als “weggegooid geld” en “het is niet te verkopen dat burgers moeten betalen voor het risico op kernrampen”.

Voor de goede orde: met die rapporten is niets mis. Alleen kijken ze allemaal maar naar een stukje van de puzzel, het stukje dat de opdracht was. Wel naar de kosten, niet naar de opbrengsten. Wel naar de eigen uitstoot, niet naar die bij de buren. Enzovoort. Zo ontstaat een schijnbaar overzichtelijke wereld van goed of fout, schoon of vies, ja of nee. Een wereld waarin het balkon van de buurman buiten beschouwing blijft.

Rapporten lijken elkaar tegen te spreken. “Het ene rapport weet precies uit te leggen waarom wat in het andere rapport staat, niet klopt”, zei minister Kamp deze maand in de Kamer. Alleen kenners zien dat vooral de uitgangspunten anders zijn. Het grote publiek denkt eerder dat van deugdelijk onderzoek blijkbaar geen sprake is. Iets wat dodelijk is in een tijd waarin expertise toch al vaak wordt afgedaan als ‘ook maar een mening’.

Ook al zijn onderzoekers onafhankelijk, spatzuiver en zo integer als de pest, steeds vaker spelen ze de hoofdrol in een spannend toneelstuk van belangen, invloed en macht – of ze dat nu willen of niet. Een groot dilemma, want ook hun schoorsteen moet roken. En wat is het alternatief? Geen onderzoek meer doen? Alleen heel uitgebreide studies doen die álle aspecten in acht nemen? En wat zijn dan ‘alle’ aspecten?

Voorlopig ligt de oplossing bij die ándere hoofdrolspeler, de media. Die zouden onderzoek in een bredere context moeten plaatsen. Die zouden inzicht moeten geven in de belangen die spelen en partijen die ze behartigen. ‘Waarom verschijnt dit rapport? En waarom nú?’ Duiden dus in plaats van doorkoppen. Het gevolg? Beter geïnformeerde burgers en politici die minder makkelijk wegkomen met cherry picking. Wees eerlijk: wie kan dáár nou tegen zijn?

(Energeia.nl, 21 oktober 2016)

http://energeia.nl/columns/column/411670-1610/rapporten-slingeren

 

Vieze vier houden stand, stroomleveranciers worden nauwelijks groener

De grootste energiebedrijven wekken nog steeds vooral energie op uit fossiele bronnen. Dat laten de resultaten van de jaarlijkse duurzame stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise zien. Van de vijf grootste leveranciers die in Nederland actief zijn, scoort alleen Eneco een voldoende (7). Essent is het meest vervuilend en sluit de ranglijst met een 3. Deze vijf grootste bedrijven hebben samen een marktaandeel van 80 procent.

Fossiele meerderheid

Van alle onderzochte stroomleveranciers scoort twee derde onder de zes. Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie, maar kiezen vooral voor grijze stroominkoop tegen bodemprijzen. Ook proberen ze hun oude, vaak vervuilende, centrales zo lang mogelijk in bedrijf te houden. Daardoor draaien ze nog voor een groot deel op niet-duurzame bronnen als kolen, gas of kernenergie.

(…..)

Nederlandse stroomleveranciers viezer dan buitenland

Met name de grote energiebedrijven opereren ook internationaal. Opmerkelijk is dat hun buitenlandse stroomproductie vaak sneller verduurzaamt dan die in Nederland. Zo zijn in Nederland recent nog nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, dankzij coulant overheidsbeleid. Dit zorgt voor de paradoxale situatie dat de totale stroomproductie van deze bedrijven wel iets duurzamer is geworden, maar de CO2-uitstoot in Nederland het afgelopen jaar is gestegen.

Maar waar blijft de echte uitleg?

Opvallend blijft dat geen van de bedrijven, de meest groene inbegrepen, nu eens goed en duidelijk uitlegt aan consumenten hoe stroom nu eigenlijk werkt. Want het beeld dat je wasmachine werkt op stroom die aan de andere kant van het land door een windmolen wordt opgewekt, is net zo misleidend als Essent die zegt dat het de groenste stroom levert van allemaal.

Stroom volgt de weg van de minste weerstand. Uit jouw stopcontact komt dus stroom die het dichtstbij wordt opgewekt. Als klant van het groenste energiebedrijf kun je dus stroom uit een kolen- of atoomcentrale krijgen als je toevallig in Borssele woont. En andersom kan het ook.

Groene energiebedrijven praten daar niet graag over, uit angst dat het te verwarrend is voor consumenten. En dat wordt het natuurlijk ook als je maar de halve waarheid vertelt.

Het gaat om de opwek

Uiteindelijk kun je niet echt kiezen wat er uit je stopcontact komt. Die stroom is niet groen of is geen sjoemelstroom. Waar het vooral om gaat is hoe de totale hoeveelheid stroom die we verbruiken wordt opgewekt. En dat kan niet langer met fossiele bronnen. Daarom blijft het een van de grootste en belangrijkste maatschappelijke opgaven om stroom zo veel mogelijk groen op te wekken. Maar laten we ondertussen wel helder uitleggen aan consumenten, aan burgers en aan beleidsmakers hoe het echt werkt, alle goede bedoelingen ten spijt.

(Duurzaamnieuws.nl, 17 oktober 2016)

http://www.duurzaamnieuws.nl/vieze-vier-houden-stand-stroom-wordt-nauwelijks-groener/

Eneco-dochter Oxxio krijgt overigens een 4,3.

 

Onafhankelijk onderzoek naar uitstoot biomassacentrale

De gemeente Utrecht laat onafhankelijk onderzoek doen naar de eigen rapporten van Eneco over de uitstoot van de nog te bouwen biomassacentrale van het energiebedrijf op Lage Weide.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van D66 en Stadsbelang Utrecht.

Het college erkent dat er geen onafhankelijk onderzoek is geweest naar de gevolgen van de centrale voor het milieu.

Volgens de wet moet Eneco dat zelf doen. Hiervoor moeten de opdrachtgever gebruik maken van gecertificeerde bureaus. Dat heeft het energiebedrijf ook gedaan.

Kritisch

D66, de grootste coalitiepartij, is echter niet tevreden met de beantwoording van haar vragen. De fractie, kritisch over de gevolgen van de biomassacentrale voor het milieu, had liever een breder onderzoek gehad naar de omstreden centrale.

Raadslid Matthijs Sienot: ,,Ik ben blij dat het college erkent dat er geen onafhankelijk onderzoek is geweest. Ook ben ik blij te lezen dat de vergunning voor de centrale nog niet onherroepelijk is. Ik zou graag zien wat de alternatieven zijn voor de biomassacentrale. Die mis ik.”

Voor Sienot is de ongerustheid bij zijn fractie niet weggenomen met de beantwoording. ,,Daarom gaan we ze agenderen voor een raadsinformatiebijeenkomst.”

Ook Bart van den Heuvel, initiatiefnemer van de website Stadsverarming Utrecht en fel tegenstander van de biomassacentrale, is niet gerustgesteld. ,,Ik mis de alternatieven voor de centrale en een langetermijnvisie.”

Van den Heuvel is twee weken geleden een petitie tegen de komst van de nieuwe biocentrale gestart. Die is inmiddels door 560 inwoners ondertekend. Volgens hem is de extra jaarlijkse uitstoot van de centrale te vergelijken met de uitstoot van 111.500 auto’s.

(AD.nl, 17 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/onafhankelijk-onderzoek-naar-uitstoot-biomassacentrale~a97b2d41/


Energieneutrale woningvoorraad in Europa nog ver weg

De Europese Unie wil dat door de woningvoorraad evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Dat betekent dat de zogeheten energieprestatie van woningen nog aanzienlijk moet verbeteren. Een recent ontwikkeld rekenprogramma geeft een beeld van de stand van zaken en de voortgang in de afzonderlijke lidstaten.

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_42/kwartaalblad_O_O_2016_3.pdf

Zie verder: http://www.episcope.eu/welcome/
Was de betaling door de gemeente rechtmatig?

TNO werkte al vóór opdracht. Onderzoek effect milieuzone was al bezig

Onderzoeksbureau TNO blijkt, nog voordat zijn ‘miIieuzone-offerte’ daadwerkelijk was goedgekeurd door de gemeente Utrecht, al werkzaamheden te hebben verricht.

Daarnaast werd, voordat de metingen naar het effect van de maatregel werden verricht, al aangegeven dat een flink deel van de concentratie fijnstof de domstad ‘letterlijk komt binnenwaaien’.

Uit correspondentie tussen het onderzoeksinstituut en medewerkers van de gemeente Utrecht blijkt dat de onderzoekers maar al te graag voor het stadsbestuur met het milieuzone-onderzoek aan de slag gingen. Zo wilden de onderzoekers in het beginstadium, nog voor duidelijk was wie de metingen zou uitvoeren, al meedenken “hoe je zo’n soort traject zou moeten opzetten”.

De TNO-onderzoekers zetten in hun enthousiasme hun eigen collega’s zelfs op het verkeerde been. “Een detail over de oplevering, ik kan hier intern moeilijk schrijven dat we al bezig zijn en dat we voor opdrachtverstrekking resultaten opleveren. Vandaar dat ik schrijf binnen twee weken na opdrachtverstrekking … “, schrijft een van de onderzoekers naar een ambtenaar, die betrokken was bij de milieuzone-plannen. Uiteindelijk mocht TNO een bedrag van een ton voor zijn onderzoeken in rekening brengen. TNO heeft zich in de Wob-procedure verzet tegen het openbaar maken van een e-mail en wilde diverse documenten anonimiseren. Het onderzoeksinstituut laat weten dat de vragen die De Telegraaf stelde over de opdrachtverstrekking niet te herleiden zijn. “We kennen de mail niet”, zegt een woordvoerder. De gemeente Utrecht laat echter weten dat het een afweging van een bedrijf is “om aan de slag te gaan met een opdracht zonder goedgekeurde offerte”. Ze wijst er daarbij op dat er zonder goedgekeurde offerte nog geen betaalverplichting is.

Uit de mails komt onder andere naar voren dat de wethouders en ambtenaren ook regelmatig terug moesten vallen op de expertise van de TNO-onderzoekers. “Dat was inderdaad het geval”, bekent de gemeentewoordvoerder. “Met input van in dit geval TNO geeft de wethouder vorm aan het antwoord richting de raad.”

In een e-mail van 1 november 2013 wordt geschreven dat de effecten van de milieuzones “lastig vast te stellen zijn met behulp van PM10 en/of NO2 -concentratiernetingen”. Volgens de onderzoekers komt dat doordat PM10 uit zeer veel deeltjes bestaat. “Denk aan zeezout, slijtage van banden, remmen en opwaaiend stof. Bovendien komt een flink deel van de concentratie Utrecht letterlijk binnenwaaien.” Uiteindelijk wordt daarom gekozen voor de alternatieve EC-meting, omdat dat een stof is die voor een belangrijke mate afkomstig is van de uitlaten van dieselauto’s.

In het eindrapport dat TNO begin dit jaar opleverde, kon TNO echter ook niet wetenschappelijk onder-

bouwen dat de milieuzone werkt, hoewel Utrecht volhoudt dat dat wel het geval is.

Door het RIVM wordt momenteel nog een aanvullend onderzoek gedaan. Dat richt zich op de gezondheid van inwoners van de stad.

(de telegraaf, 19 oktober 2016)

www.telegraaf.nl

80.000 euro kasgeld gestolen bij TivoliVredenburg

Het financieel worstelende muziekcentrum TivoliVredenburg is bestolen door een eigen medewerker. Een 40-jarige verdachte wist ruim 80.000 euro kasgeld te verduisteren. Hij is geschorst.

De medewerker had toegang tot de kluis van het muziekcentrum. De medewerker is vanochtend officieel geschorst, maar de man is sinds zijn arrestatie het gebouw niet meer binnen geweest. Vanwege het rechercheonderzoek kon TivoliVredenburg dit nieuws niet eerder naar buiten brengen. De verduistering is ontdekt bij het opstellen van de jaarcijfers over 2015.

De medewerker werd op 11 oktober aangehouden door de politie en werd dezelfde dag vrijgelaten. Hij ontvreemde het geld tussen januari en oktober vorig jaar.

(AD, 18 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/80-000-euro-kasgeld-ontvreemd-bij-tivolivredenburg~aa716a7e/

Het bedrijfsmanagement is deel van het probleem. Er is een ontoereikend controlesysteem.

De politieke leiding in Utrecht is eveneens deel van het probleem. (De zoveelste misser.) Het muziekcentrum is weliswaar op afstand van de gemeentelijke organisatie gezet, maar als er over vele jaren grote sommen gemeenschapsgeld in de put van het muziekcentrum gegooid worden, dan is het zaak na te gaan of het Muziekcentrum wel goed geleid wordt. Goed managen als opdracht geven is niet genoeg, maar het is wel gemakkelijk als je met andermans geld speelt.

De werkplek van de burgemeester: “Als ik bij de bakker sta, ben ik nog steeds de burgemeester”

De burgemeester van een grote stad heeft per definitie een bijzondere werkplek. Jan van Zanen van Utrecht niet uitgezonderd. Op de twintigste etage van het stadskantoor is het uitzicht van de werkkamer spectaculair en de inrichting bijzonder. Vooral de verzameling aan attributen is groot. Van Zanen: “In het stadhuis hangt nog meer zooi van mij.”

Bij binnenkomst valt vooral de muur op. Plek om nog iets nieuws op te hangen is er niet meer. Burgemeester Van Zanen loopt er even snel doorheen: “Dit is de keizerlijke onderscheiding van Japan, hier twee van de mooiste verkiezingsposters die ik ken uit de jaren twintig, een schilderij over zeven ondeugden (ik weet ook niet waarom ik die kreeg), ……….

(DUIC, 19 oktober 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/werkplek-burgemeester-als-bakker-sta-nog-steeds-burgemeester/

‘Toezicht en Handhaving’? Machtsmisbruik?

Catharijnesteeg, donderdag 20 oktober 2016 om 10:02.

 

 

Vanuit de Lange Nieuwstraat achteruit ingestoken.

Hoe is die vrachtauto daar gekomen?

– Via het Domplein? Mag niet. Inrijden voor dit voertuig verboden.

– Via de Abstederbrug? Mag niet. Voor dit voertuig verboden want de lengte overschrijdt de 9 meter.

– Via de Bartholomeusbrug, Lange Smeestraat, Korte Smeestraat? Mag niet. Voor dit voertuig verboden want de lengte overschrijdt de 9 meter.

– Via de Twijnstraat, Nicolaasstraat, Nicolaaskerkhof? Mag niet. Bij het Nicolaaskerkhof moet de reis ophouden; verboden in te rijden.

Is er sprake van een delict?
De plaats van waarneming is naast de kathedrale kerk. Zijn er misschien hogere machten (niet) aan het werk geweest?

Ja !! B&W heeft het toezicht inadequaat georganiseerd en misschien worden er ook wel handenvol ontheffingen verleend. In beide gevallen wordt de binnenstad op de portemonnee van de Utrechters, op het altaar van ondernemers’ kostenefficiëntie, aan gort gereden.

Er is een dweilploegje ‘handhaving’ in de stad maar dat kan maar op één plaats tegelijk zijn. Effectiever is het dan om zoals in de 18e en 19e eeuw bij elke toegangsbrug een eenvoudige toezichthouder te posteren die iedere potentiële overtreder terugwijst.

Als er geen delict aan de orde is dan is er een ontheffing verleend, hoewel dat niet achter de autoruit te zien was.

Zouden deze en de tientallen andere vrachtauto’s van deze proportie (en nog groter) die op elke werkdag in de binnenstad te vinden zijn, allemaal ontheffing hebben? In dat geval is er sprake van het structureel passeren van de regel en maakt B&W zich daarmee schuldig aan machtsmisbruik.

(Van een correspondent)

Extra geld voor snelwegen rond grote steden

Minister Schultz trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Beide regio’s krijgen 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren.

Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Er wordt onder meer 50 miljoen euro gereserveerd voor de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden (Burgerveen –Leiden). Er loopt voorbereidend onderzoek voor de verbreding van de hoofdrijbaan naar drie stroken.

Verder wordt 30 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Gezien het aantal ernstige enkelzijdige ongevallen wordt het geld met name besteed om de bermen veiliger te maken.

Verder is er geld voor enkele nieuwe projecten. Zo krijgt de provincie Zeeland een bijdrage van 5 miljoen van het Rijk voor de Sloeweg (N62). Daarnaast zijn er besluiten genomen voor de verbreding van de A6 bij Lelystad en de verbetering van de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

(Verkeersnet.nl, 14 oktober 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20527/extra-geld-voor-snelwegen-rond-grote-steden/

Hoe meer verkeer te verwerken?

Sturingsvisie DVM Midden-Nederland

Onder de vlag van VERDER werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. VERDER onderzoekt welke maatregelen nodig zijn, om de bereikbaarheid van de regio voor 2020 en in de periode daarna te waarborgen. De oplossingen liggen o.a. op het gebied van openbaar vervoer, fiets, verkeersmanagement. Pas als dergelijke oplossingen geen soelaas bieden, is uitbreiding of aanleg van nieuwe infrastructuur aan de orde.

Dit geeft aan dat verkeersmanagement één van de instrumenten is om de regio bereikbaar te houden. Verkeersmanagement is onderdeel van een totaal pakket aan middelen.

Het doel van verkeersmanagement in de regio Midden Nederland is:

  • Een beter gebruik van het gezamenlijk beheerde verkeers- en vervoersnetwerk;
  • De reiziger bewust te laten kiezen: ga ik reizen, met welk vervoermiddel, via welke route en op welk tijdstip?
  • De keuzes van de reiziger te kennen en te beïnvloeden met (verkeers-)informatie.

Verkeersmanagement is een krachtig instrument: Het KiM heeft voor Rijkswaterstaat becijferd dat investeringen in verkeersmanagement in de periode 2000-2013 tot een reductie van 7 verliestijd als gevolg van files heeft geleid. Tegelijkertijd weten we ook dat verkeersmanagement slechts tot een bepaald niveau een oplossing biedt; op sommige momenten of locaties is de ruimte die ‘over’ is

beperkt en kan er ook met verkeersmanagement niet meer geschakeld worden, zonder de afgesproken grenswaarden te overschrijden.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=31c9a947-1bfc-4eaa-9bf4-ac260e845bdb

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=df6e170e-07ec-4204-b195-4f06312d525f

en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=86b277f4-d978-4111-8b2f-c97becd1aa9a

Ontpoppende samenwerking rond klimaatadaptatie

Gemeenten willen en waterschappen móeten het waterprobleem oplossen, ze krijgen hulp van een onverwachte coalitie.

Hoewel ze zich allebei bezighouden met groen, zijn ze elkaars tegenpolen: de vakspecialisten van Natuur Milieu Educatie-centra en de tuincentra die ook een commercieel oogpunt hebben in hun werk. NME-centra en tuincentra bemoeien zich doorgaans dan ook niet met elkaar. Maar daar is sinds een paar maanden verandering in gekomen. De klimaatverandering brengt deze partijen bij elkaar.

Vivian Siebering werkt voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en is facilitator van lokale NME-organisaties. Siebering: “Mensen van NME-centra zijn idealisten, die in het verleden niet samenwerkten met tuincentra vanwege de vele bestrijdingsmiddelen die hier gebruikt worden.” Maar nu het klimaat verandert, er langere droogte is en heftigere regenbuien, staan we allemaal voor een uitdaging. In steden kan het water niet meer weg omdat er overal betegeld is. “Overlast door regenbuien is voor gemeenten een groot probleem. Ze willen niet dat het riool ‘ontploft’ met alle gevolgen van dien”, vertelt Siebering.

Gemeenten willen en waterschappen móeten het waterprobleem oplossen, en klimaatadaptatie – de omgeving aanpassen aan het klimaat – is daarop het antwoord. Siebering: “Klimaatadaptatie is mogelijk door in je tuin meer groen te plaatsen. Regenwater zakt dan in de grond, in plaats van het riool. Zo ontstaat er minder overlast op straat. Deze natuurlijke manier van omgaan met regenwater is ook beter voor de biodiversiteit.”

(Gemeente.nu, 20 oktober 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/10/Ontpoppende-samenwerking-rond-klimaatadaptatie-2901452W/

 
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Commissiebrieven S&R

17-10-2016        Stand van zaken herinrichting ’t Goylaan

17-10-2016        Recente ontwikkelingen aanpak huisjesmelkers

17-10-2016        Sturingsvisie Midden Nederland

17-10-2016        Proces rondom toekomstvisie AVU

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=