Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen: slechts 211

o     HDSR – watervergunning voor het realiseren van twee insteekhavens aan de Kromme Rijn – Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 Utrecht

o     HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – Kranenburgerweg 18 Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Stadsverwarming blijft lastige zaak

o     Onderzoek naar linke lekkages in Ypenburg

o     Einde aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht

o     VVD kritisch op Nieuwegeins college over stadverwarming

–    Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

–    Experiment met hogere huren voor kleinere woningen

–    Meldpunt snackbaroverlast blijft langer open

–    Utrecht: Ingrijpende wijzigingen busvervoer op komst

–    CPB: ‘Begeleiden werklozen heeft nul effect’

–    Utrechtse dak- en thuislozen in de knel

–    ‘Gemeente Utrecht trekt geld uit voor laatste stuk singel’

–    Tweede Kamer neemt Wet Open Overheid aan

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 12 mei 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 12 mei 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen: slechts 211

Mauritslaan 1 te De Meern, HZ_WABO-16-11720

het kappen van één gewone es, een witte populier en een schietwilg, aan achterzijde van tuin

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 47329. Gepubliceerd op 18 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-47329.html

Grebbeberglaan 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-11915

Het plaatsen van ballenvangers op een sportveld en het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 48191. Gepubliceerd op 19 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-48191.html

Gehele stad Utrecht, HZ_WABO-16-10923

Het kappen van 98 bomen. De vellijst is eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/vellijst

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 45549. Gepubliceerd op 19 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45549.html

Maliebaan 34 te Utrecht, HZ_WABO-16-12427

Het veranderen en vergroten van een kantoorgebouw ten behoeve van 23 (zorg)appartementen na sloop van de achterbebouwing en het kappen van drie bomen met herplant voorstel.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50627. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50627.html

Paranádreef 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-12415

Het kappen van honderd bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50631. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50631.html

In plaats van 151 woningen; de adresaanduiding klopt niet. Op het perceel staan geen 100 bomen.

Tolsteegplantsoen 27 tot en met 28 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-12302

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50641. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50641.html

Gildstraat 118 te Utrecht, HZ_WABO-16-12491

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50616. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50616.html

 

Kromme Rijn: Ecologisch Efteling-verbindingslint

HDSR – watervergunning voor het realiseren van twee insteekhavens aan de Kromme Rijn – Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 Utrecht (code 1050294/1045524)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het realiseren van twee insteekhavens aan de Kromme Rijn. Op de locatie Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 april 2016.

Ter inzage. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 april 2016 tot en met 2 juni 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 2988. Gepubliceerd op 20 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2988.html

B&W van Utrecht vindt het kennelijk ook een wenkend perspectief. Zie:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een kleine insteekhaven, Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-07446

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-30324.html

 

Andermaal Kromme Rijn: Ecologisch Efteling-verbindingslint

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – Kranenburgerweg 18 Utrecht (code 1047634)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats. Op de locatie Kranenburgerweg 18 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 april 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 2977. Gepubliceerd op 20 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2977.html

Beleid is er om met de mond te kunnen belijden.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Stadsverwarming blijft lastige zaak

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag duidelijk gesproken, maar het lastige dossier stadsverwarming is hiermee verre van gesloten. Wie uiteindelijk voor de extra kosten moet opdraaien om 240 woningen extra te isoleren, is nog onduidelijk.

Tevredenheid alom over de belofte van VVD-wethouder Kees Geldof dat bewoners van deze woningen niet de dupe mogen worden van blunders van de gemeente en nalatigheid van Eneco. De 240 huizen in Leidsche Rijn met stadsverwarming moeten extra geïsoleerd worden of van zonnepanelen worden voorzien omdat met een verkeerd milieurendement is gerekend.

Volgens klokkenluider Henk-Jan Visscher moet rekening worden gehouden met een bedrag van 7500 euro per woning. De gemeente gaat uit van maximaal 1600 euro per woning.

Lof van dezelfde Visscher en Bart van den Heuvel van de website Stadsverarming over de ‘daadkrachtige en snelle’ manier waarop het college de problemen met stadsverwarming heeft opgepakt, op het moment dat de wethouders hier ruim twee maanden geleden hoogte van kregen.

Snel om de tafel

Geldof moet nu snel met Eneco om tafel om te praten over het afschaffen van de aansluitplicht op stadsverwarming en het verlagen van de afsluitkosten. Als het aan de raad ligt, mag de wethouder hierbij best zijn rug rechten. Waarschijnlijk hoeft dat niet. Eneco denkt, net als de raad, dat beide partijen er wel gaan uitkomen, aldus woordvoerder Toby Ellson. Te meer ook omdat het eerste project (22 woningen) in Leidsche Rijn zonder stadsverwarming al in de maak is.

Alternatieven

Schrappen van de aansluitplicht betekent niet dat stadsverwarming helemaal exit is. Eneco moet het gaan opnemen tegen alternatieven als warmtepompen. Die zullen slechts op kleine schaal worden toegepast: voornamelijk bij de (middel)duurdere woningen, is de verwachting.

Deze week werd bekend dat naast de 240 ‘sjoemelwoningen’ ook nog 950 huizen in de stad zijn waar verkeerd is gerekend met het milieurendement. Onbekend is of Utrecht hiervoor verantwoordelijk is.

(AD.nl, 15 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4283355/2016/04/15/Stadsverwarming-blijft-lastige-zaak.dhtml

 

Onderzoek naar linke lekkages in Ypenburg

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gevaarlijke lekkages in het warmtenet van Ypenburg. Na jaren vol incidenten met gloeiend heet wa-ter hopen de bezorgde bewoners nu op stevige maatregelen. ‘Als de feiten straks op tafel liggen, móet er wel iets gebeuren.’

Royal HaskoningDHV meldde zich deze week bij Ypenburger Theo Barenburg. Het onderzoeksbureau gaat voor het ministerie van Economische Zaken de veiligheid van de Nederlandse stadsverwarming in kaart brengen. En de problemen met het warmtenet van de Haagse wijk komen daarbij nadrukkelijk aan bod.

Voor de voorzitter van de stichting Stadswarmte Den Haag-Ypenburg is het belletje een zeer welkome verrassing. In februari werd de wijk nog geplaagd door twee lekkages. Honderden liters gloeiend heet water stroomden de kruipruimtes van twee Ypenburgse woningen binnen.

Geen gevaar

Niemand liep gevaar, benadrukt energiebedrijf Eneco, maar de buurt is de jarenlange ellende met het warmtenet meer dan zat. Volgens een inventarisatie van de stichting zijn 20 gezinnen getroffen door ‘heel grote lekkages’, met soms meer dan een ton schade. Bij het aantal ‘grote lekkages’ bleef de teller steken op 45. Ook telde men ruim 100 kleine lekken. Die aantallen kon warmteleverancier Eneco overigens niet bevestigen.

De 10.000 huizen in Ypenburg zijn allemaal aangesloten op het open systeem van de stadsverwarming. Heet water wordt hierbij voortdurend door de leidingen gepompt. ,,Probleem is dat er geen beveiliging is ingebouwd,” vertelt Barenburg. ,,Als je een lekkage hebt, stroomt je huis vol water met een temperatuur tot wel 85 graden. En dat kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn.”

Onafhankelijk onderzoek

Hoewel Eneco in 2014 duizenden woningen inspecteerde en honderden reparaties uitvoerde, deden zich onlangs dus opnieuw lekkages voor. Barenburg is daarom heel blij dat er nu een onafhankelijk onderzoek komt. VVD-raadslid Monique van der Bijl juicht met hem mee. Al twee jaar probeert zij overal aandacht te vragen voor de ellende met de stadsverwarming. ,,Ik hoop dat er nu eindelijk vooruitgang kan worden geboekt.”

Het ministerie verwacht dat het onderzoek naar de veiligheid van de stadsverwarming voor de zomer klaar is. Een woordvoerder bevestigt dat Ypenburg vanwege de lekkages nadrukkelijk in de studie is opgenomen. Eneco wilde gisteren niet reageren. (AD.nl, 16 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4283800/2016/04/16/Onderzoek-naar-linke-lekkages-in-Ypenburg.dhtml

 

Einde aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht

Afgelopen donderdagmiddag en -avond vergaderde de Utrechtse gemeenteraad met het college van B&W over de misstanden met stadsverwarming die de stad al maanden bezig houden.

De gemeenteraad in Utrecht heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat er een einde komt aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht.

Utrecht is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die vergaande maatregelen neemt om haar burgers met een aansluiting op stadsverwarming beter te beschermen, eventueel gesjoemel met het milieurendement van stadsverwarming aan banden legt en zorgt voor een evenwichtige afweging over de eventuele uitbreiding van stadsverwarming. Tevens worden ontwikkelaars nu in de gelegenheid gesteld andere duurzamere en beter betaalbare warmte oplossingen aan kopers van nieuwe woningen aan te bieden. Voor bewoners met een (in het verleden verplichte) aansluiting op stadsverwarming worden de afsluitkosten, tot een redelijk niveau, verlaagd.

Afgelopen donderdagmiddag en -avond vergaderde de Utrechtse gemeenteraad met het college van B&W over de misstanden met stadsverwarming die de stad al maanden bezig houden. Na een Raadsinformatieavond op 10 maart en een commissievergadering op 24 maart was dit raadsdebat het voorlopige sluitstuk waarmee de recente periode werd afgerond.

De raadsvergadering leverde zeven inhoudelijke moties over het onderwerp op en één motie van afkeuring voor het college (dit was de 1e motie van afkeuring tegen dit college en gebeurde zes jaar geleden voor het laatst). De onderstaande drie moties werden tijdens de raadsvergadering al door het college overgenomen en daardoor weer door de raad ingetrokken:

 • Motie 40: ‘Waarborg onafhankelijkheid bij gebiedsgerichte aanpak’
 • Motie 41: ‘Maak werk van echte groene stadsverwarming’
 • Motie 43: ‘Onderzoek artikel 2 intentieverklaring Utrecht-REMU’

Deze vier moties werden door de raad instemming gebracht en werden allen met meerderheid (moties over verlagen afsluitkosten en schadeloos stelling van kopers van sjoemelwoningen werden zelfs unaniem) aangenomen:

 • Motie 39: ‘Stop met aansluitplicht op stadverwarming’
 • Motie 42: ‘Dat staat zo vast als een huis’ (Maximale energiebesparing bij nieuwbouw aangesloten op stadsverwarming)
 • Motie 44: ‘Verlaag afsluitkosten stadsverwarming’
 • Motie 45: ‘Milieu en bewoners niet duperen’

Samengevat zijn de volgende belangrijke punten door het college overgenomen of door de raad aan het college opgedragen:

 • Maximale inspanning voor het afschaffen van de afsluitplicht voor nieuwbouw woningen in Leidsche Rijn en alle andere nieuwbouw projecten tot het nieuwe Warmteplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld (motie 39);
 • Bij gebiedsgerichte aanpak een deskundige partij aan te stellen die een onafhankelijke review verzorgt, zodat wordt gekozen voor de meest duurzame en betaalbare oplossingen om energie te besparen en op te wekken (motie 40);
 • Verzoekt het college om organisaties met kansrijke, grootschalige opties voor voeding van het warmtenet snel een plaats te geven aan de regietafel ‘warmte’ en de mogelijkheden te onderzoeken (motie 41);
 • Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor nieuwbouw te blijven rekenen met de forfaitaire waarde voor stadsverwarming, met het doel meer CO2 te besparen (motie 42);
 • Bij de gebiedsgerichte aanpak, zoals beschreven in de Utrechtse Energieagenda’s, bij het kiezen van de warmte oplossing, uit te gaan van het werkelijke (EOR) opwekrendement (motie 42);
 • Liefst met Eneco, maar anders zelfstandig, onderzoek te doen naar de invulling van artikel 2 van de intentieovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en REMU uit 1996 (motie 43). Wethouder Jansen heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven te vragen of de ACM hier onderzoek naar kan doen;
 • In de onderhandelingen met Eneco afspraken te maken over het verlagen van de afsluitkosten van stadsverwarming, zonder gemeentelijke bijdrage, en hierbij als uitgangspunt de gemiddelde afsluitkosten van een standaard gasaansluiting voor kleinverbruikers van de drie grootste netbeheerders (Liander, Enexis en Stedin) te nemen en de raad over de uitkomsten te informeren (motie 44);
 • In principe geen omgevingsvergunningen meer te verlenen indien daarbij een opwekkingsrendement wordt gebruikt dat boven de forfaitaire waarde van 110% ligt;
 • Voorgaande ook van toepassing is op vergunningsaanvragen dien voor 19 februari 2016 zijn ingediend, en waarover nog geen besluit is genomen (motie 45);
 • Met betrokken projectontwikkelaars en Eneco mee te denken over oplossingen voor een mogelijk EPC-gat en hierbij als uitgangspunt te nemen dat eventuele (financiële) consequenties niet worden afgewenteld op bewoners (motie 45).

Het is nu afwachten of het college hetgeen de raad gevraagd heeft ook daadwerkelijk in acties en nieuw beleid omzet. Dit zullen we met de raad de komende maanden scherp in de gaten moeten houden. (Stadsverarming.nl, 17 april 2016)

http://www.stadsverarming.nl/einde-voor-het-stadsverwarming-monopolie-van-eneco-in-utrecht/

 

VVD kritisch op Nieuwegeins college over stadverwarming

Het Nieuwegeinse VVD-raadslid Henk-Jan Schat verwijt het college de gemeenteraad niet actief genoeg te hebben geïnformeerd over de problemen met stadsverwarming.

,,Dankzij Utrecht weten we dat in Nieuwegein dezelfde problemen spelen met het milieurendement van stadsverwarming. Burgemeester en wethouders leunen te veel op Utrecht.”

Het AD Utrechts Nieuwsblad onthulde dat in minimaal 240 huizen in Leidsche Rijn (Utrecht) het milieuvoordeel van huizen met stadsverwarming lager is dan eerst gedacht. Eneco heeft daarom de norm aangepast, maar de gemeente hield daar in de bouwaanvraag van de 240 woningen geen rekening mee. Zij krijgen nu extra zonnepanelen of moeten extra worden geïsoleerd.

Utrecht wil nu van de aansluitplicht op stadsverwarming af en wil de afsluitkosten omlaag hebben. Ze is hierover in gesprek met Eneco.

Op verzoek van Schat en zijn D66-collega Tom Verhoeve is donderdagavond een raadsinformatieavond over de Nieuwegeinse problemen met stadsverwarming. De twee wilden eerder al via schriftelijke vragen weten wat de gevolgen van het lagere milieuvoordeel voor Nieuwegein zijn. Die zijn beperkt, aldus het college. Alleen voor vijftig woningen in de wijk Blokhoeve-Oost is met het lagere milieurendement gerekend. Omdat de ontwikkelaar hier extra zonnepanelen op het dak laat leggen, is het milieurendement van deze woningen weer opgekrikt.

Op verzoek van VVD en D66 komt ook Bart van den Heuvel donderdagavond zijn zegje doen. Hij is een van degenen die in Utrecht de sjoemelwoningen aan het licht brachten. Hij adviseert Nieuwegein zijn eigen koers te varen. Wat hem betreft, moet Nieuwegein ook van de aansluitplicht af. (AD.nl, 21 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4286732/2016/04/21/VVD-kritisch-op-Nieuwegeins-college-over-stadverwarming.dhtml

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Achtergrond

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is van kracht sinds 1 augustus 2009 en loopt tot 1 januari 2017. Het kabinet wil het NSL verlengen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het NSL moet ervoor zorgen dat Nederland voldoet aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. In het NSL staan de projecten en maatregelen die Rijk, provincies en gemeenten hebben uitgevoerd of nog gaan uitvoeren de komende jaren. De maatregelen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit zodanig verbetert dat de projecten die in het NSL staan zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Ieder jaar worden berekeningen uitgevoerd en hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd: de gemiddelde concentratie stikstofdioxide en fijn stof daalt. De prognoses laten zien dat er slechts nog een beperkt aantal overschrijdingen van de normen kan optreden. U kunt de meest recente resultaten van de monitoring van het NSL bekijken op de website: www.nsl-monitoring.nl.

Reden voor verlenging

Er zijn twee redenen het NSL te verlengen. Ten eerste voorkomen dat er voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ander juridisch kader voor projecttoetsing geldt. Ten tweede wordt op een aantal punten nog niet voldaan aan de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Het NSL is en blijft erop gericht te voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit en, in geval van overschrijding, de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. Daarnaast blijft ook het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen oogmerk van het NSL.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft daarom in overleg met de provincies en gemeenten die partners zijn in het NSL, besloten dat het gewenst is de programmatische aanpak voort te zetten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat houdt de verlenging in?

Het huidige NSL blijft in stand, de reikwijdte verandert dus niet, alleen de einddatum wordt verlengd. Via de meldingsprocedure zijn in de afgelopen jaren nieuwe projecten en maatregelen toegevoegd of gewijzigd. Deze procedure blijft mogelijk onder het verlengde NSL. Het NSL omvat de volgende regio’s: Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noordvleugel (een deel van Noord-Holland en Flevoland), Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

U kunt uw mening geven

Van 19 april tot en met 30 mei 2016 kunt u ………………..

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 19650. Gepubliceerd op 18 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19650.html

Experiment met hogere huren voor kleinere woningen

Minister Blok gaat experimenteren met huurverhogingen in Amsterdam en Utrecht. Verhuurders buiten de vrije sector krijgen daar vanaf 1 juli de kans om hogere huren te vragen voor kleine nieuwbouwappartementen. Dit tot grote teleurstelling van lokale politici uit beide steden.

Blok wil de woningbouw stimuleren door investeerders meer te laten verdienen op appartementen van maximaal 40 vierkante meter. De minister wil de huurprijs door een andere puntentelling laten bepalen, waardoor in theorie een stijging van enkele honderden euro’s mogelijk is. Tot zo’n 1000 euro per maand, zo stellen tegenstanders.

Een motie om het experiment tegen te houden, kon vandaag niet rekenen op een Kamermeerderheid. Onder andere coalitiepartij PvdA bleef het plan van de VVD-minister steunen. “Ik zou er zelf niet voor kiezen, maar je maakt in een coalitie onderling nou eenmaal afspraken”, aldus Tweede Kamerlid De Vries.

Verontwaardiging

In de steden waar het experiment moet worden uitgevoerd, is met verbazing gereageerd. Zeker vijftien Amsterdamse en Utrechtse politici lieten dat vandaag duidelijk merken in Den Haag. Voor de stemming overhandigden zij een manifest aan de Tweede Kamer: ‘Dankzij Blok 1000 euro voor dit hok’.

“Ik wil niet dat er over de rug van onze huurders experimenten worden uitgevoerd”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage uit Utrecht. Ze vindt het jammer dat haar partijgenoten in het parlement de minister blijven steunen. “Hier komt de ware aard van liberaal Blok naar boven. Wat hij vooral doet, is de zakken vullen van projectontwikkelaars.” (NOS.nl, 19 april 2016)

http://nos.nl/artikel/2100218-experiment-met-hogere-huren-voor-kleinere-woningen.html

Meldpunt snackbaroverlast blijft langer open

Mensen die overlast ervaren van snackbars in Utrecht, kunnen nog tot de zomer terecht bij het speciale meldpunt van de gemeente.

Het meldpunt snackbaroverlast zou eigenlijk rond deze tijd al dicht gaan, maar burgemeester Van Zanen verwacht in de zomermaanden meer overlast en heeft daarom besloten het langer open te houden.

Eerder lieten bewoners van de binnenstad weten de nachtelijke overlast rond snackbars spuugzat te zijn. Volgens de gemeente is het belangrijk dat inwoners melding maken omdat de ervaren overlast niet overeenkomt met het aantal geregistreerde meldingen.

Mensen die een klacht hebben, kunnen een mail sturen naar overlastsnackbars@utrecht.nl

(RTVUtrecht.nl, 15 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463431/meldpunt-snackbaroverlast-blijft-langer-open.html

Utrecht: Ingrijpende wijzigingen busvervoer op komst

Het openbaar vervoer in en rondom de stad Utrecht verandert vanaf 2 juli ingrijpend. Zo rijden er meer bussen van, naar en via De Uithof en Papendorp/Leidsche Rijn. Reizigers kunnen profiteren van directe verbindingen en betere overstapmogelijkheden. Dit staat in het Vervoersplan 2016 dat op 19 april door de Provincie is vastgesteld.

(…………………)

Om deze aanpassingen mogelijk te maken, is besloten om op een aantal verbindingen ritten te schrappen. Zo gaat lijn 2 in de spitsuren een kwartierdienst rijden en rijdt lijn 4 vanwege de beperkte belangstelling onder reizigers niet verder dan NS station Terwijde. Buslijn 126 wordt ingekort tot NS Station Maarssen-Vleuten vanwege de beperkte vraag onder reizigers. Ook lijn 15 vervalt ’s avonds en in het weekend vanwege de beperkte vraag.

(Nieuws.nl, 20 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55473/55473/

CPB: ‘Begeleiden werklozen heeft nul effect’

Alle denkbare maatregelen om werklozen aan een baan te helpen, zijn zo goed als zinloos. Dat valt op te maken uit het onderzoek ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB).

“Het verbaasde ons ook”, reageerde een woordvoerder van het CPB in Trouw. Tientallen maatregelen zijn onderzocht, en de uitkomst is volgens het rapport voornamelijk: ‘nul, nul, geen effect, afname, onbekend, nul, 0,1 procent, onbekend’. Alleen het verlagen van het wettelijk minimumloon zorgt er voor dat werkgevers flink meer mensen een baan willen geven. Maar dan neemt de armoede ook toe, waarschuwt het CPB, doordat veel mensen minder gaan verdienen.

Effecten

Fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie heeft in Nederland steeds minder effect. De mensen die nu nog niet werken of op zoek zijn naar werk, zijn steeds moeilijker te prikkelen om dat wel te doen. De keuze om wel of niet te gaan werken is gevoeliger voor fiscale prikkels dan de keuze voor het aantal dagen per week. Van het resterende arbeidspotentieel zijn vooral moeders van jonge kinderen nog fiscaal te prikkelen om (meer) te gaan werken. Een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting of een lager kindgebonden budget zijn voorbeelden van beleidsopties die relatief veel werkgelegenheid opleveren. Een lager kindgebonden budget leidt daarbij tot een toename in de inkomensongelijkheid, een hogere combinatiekorting niet.

Beschut werk

Verder wordt er gewezen op het belang van arbeidsparticipatie voor mensen die zonder hulp echt niet aan werk zouden komen. Als er meer budget komt voor gemeenten om zogenoemde beschutte werkplekken te realiseren voor werkzoekenden met heel veel beperkingen, helpt dat deze mensen wel aan een baan. Daar worden mensen die voorheen in de sociale werkplaats werkten echt mee geholpen. (Gemeente.nu, 21 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/4/CPB-Begeleiden-werklozen-heeft-nul-effect-2792972W/

Voor het CPB-rapport zie: http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-22-kansrijk-arbeidsmarktbeleid-deel-2.pdf

Deze bevinding behoort ook consequenties te hebben voor het beleid van gemeenten.

Utrechtse dak- en thuislozen in de knel

De allerzwaksten in Utrecht hebben het moeilijk. Dat blijkt uit een rondvraag van RTV Utrecht onder zorginstellingen in de stad. De PvdA in Utrecht wil opheldering van het college van B en W.

Jongeren met problemen raken onnodig dakloos, uitgeprocedeerde asielzoekers staan op straat, en mensen met acute psychische problemen moeten eindeloos op hulp wachten. De problemen worden veroorzaakt door bezuinigingen op de zorg, maar ook door een schrijnend tekort aan betaalbare woonruimte in de stad.

Wachtlijsten

Instellingen als het Leger de Heils, het Steunpunt Illegalen en De Tussenvoorziening in Utrecht bevestigen de problemen. De wachtlijsten voor de allerzwaksten zijn veel te lang. Dat komt onder andere doordat de hulpverlening verstopt raakt. Cliënten die toe zijn aan een volgende stap, kunnen niet doorstromen omdat er onvoldoende goedkope woonruimte is.

Ook aan plekken met begeleid wonen is een schrijnend tekort. Cliënten houden zo schaarse plekken bij de zorginstellingen bezet, waardoor nieuwe gevallen tussen wal en schip belanden. (RTVUtrecht, 20 april 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1464244/utrechtse-dak-en-thuislozen-in-de-knel.html

‘Gemeente Utrecht trekt geld uit voor laatste stuk singel’

De gemeente Utrecht heeft genoeg geld om het laatste stuk van de Stadsbuitengracht in ere te herstellen. Dat meldt het AD/Utrechts Nieuwsblad op basis van bronnen rondom het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat om de laatste 350 meter van de gracht tussen de Mariaplaats en hotel Karel V. Het zou volgens de krant uiterlijk vanaf 2020 mogelijk moeten zijn om een compleet rondje Oudegracht­/Catharijnesingel te varen.

Bronnen rondom het Utrechtse college van burgemeester en wethouders melden dat de gemeente de nog benodigde 9 miljoen euro gaat bijleggen. Het doortrekken van de singel is een vurige wens van de grootste coalitiepartij D66 en collegepartijen VVD, GroenLinks en SP. Het geld voor het laatste stuk singel zou zijn opgenomen in de voorjaarsnota die op 17 mei wordt gepresenteerd.

Eind vorig jaar werd het gedeelte van de singel tussen de Daalsesingel tot aan de Vredenburgknoop geopend. Voor de zomer stroomt het water van de singel ook voor het terras van TivoliVredenburg. Daarna volgt het stuk onder Hoog Catharijne en in 2018 het allerlaatste traject tussen de Mariaplaats en Karel V. (RTVUtrecht, 21 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1464493/gemeente-utrecht-trekt-geld-uit-voor-laatste-stuk-singel.html

Tweede Kamer neemt Wet Open Overheid aan

Met ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer de Wet Open Overheid (Woo), een initiatief van GroenLinks en D66, aangenomen. De wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken

(…………………..)

In de nieuwe wet wordt het verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft. Een ‘informatiecommissaris’ moet één en ander in goede banen gaan leiden.

(…………………..)

In de nieuwe wet moeten overheden bij elke weigering uitleggen waarom het belang om informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet.

De nieuwe Wet open overheid maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid en bevordert daarmee de informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en medeoverheden. Hiermee zou een een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld schelen, maar ook de samenleving als geheel, stelden enkele sympathiserende organisaties eerder in een open brief. ‘Overheidsinformatie die proactief gedeeld wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Bovendien verbetert het de kwaliteit van de informatie’, werd daaraan toegevoegd. (Gemeente.nu, 19 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/4/Tweede-Kamer-neemt-Wet-Open-Overheid-aan-2791819W

Zie ook: http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/4/Organisaties-willen-instemming-met-Wet-Open-Overheid-2790354W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 12 mei 2016

o.a.

6 Meedoen naar Vermogen, Transformatieagenda 2016-2017 Maatschappelijke ondersteuning

Utrecht heeft de decentralisaties in het sociaal domein vanaf de start aangegrepen om ook een inhoudelijke transformatie in de zorg en ondersteuning te realiseren. Deze transformatieagenda beschrijft de ontwikkelopgaven voor dit en komend jaar om de ambities en doelen zoals gesteld in de WMO kadernota Meedoen naar Vermogen (2013) en de daarop gebaseerde twee Uitvoeringsplannen (2014) te bereiken. Het college heeft de raad bij de 3e voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen toegezegd om een WMO-brede transformatie-agenda op te stellen. Dit om voor de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen, voortgang en aankomende mijlpalen in hun samenhang te kunnen bespreken en vast te stellen.

7 Contract TSN

Geagendeerd door mevr. Van Gemert, SP Naar aanleiding van de RIA over deze onderwerpen, het akkoord tussen staatssecretaris van Rijn en de vakbond en diverse gerechtelijke uitspraken, is de SP-fractie van mening dat anderhalf uur thuiszorg in Utrecht onvoldoende is voor cliënten, maar ook onhaalbaar is voor de medewerkers in de thuiszorg. De SP maakt zich zorgen dat de signaleringsfunctie geen ruimte kan krijgen in de thuiszorg zoals zij nu georganiseerd is en wil van de wethouder weten of hij de kwaliteit nog wel kan garanderen. Verder is een toekomstvisie over de thuiszorg in Utrecht toegezegd. Samen met de andere commissieleden wil de SP in gesprek over de toekomst van de thuiszorg, waarbij partijen tevens aan kunnen geven op welke manier zij het overschot in de WMO willen aanwenden voor medewerkers en cliënten. Tenslotte wil de SP van de wethouder horen hoe hij het bijkopen van extra uren wil gaan monitoren en stimuleren, waarbij ook aandacht is voor de cliënten die vanwege hun hoge eigen bijdrage onterecht gebruik maken van de bijkoopregeling en daarbij geen gebruik maken van de aan hun geïndiceerde uren met eigen bijdrage.

7.a SV 2016, nr 24 over huishoudelijke hulp TSN (met antwoord)

9 Commissiebrief Advies onderzoek Speeltuinwerk

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en de heer van Corler, GroenLinks. Tijdens de commissiebehandeling spreekt D66-fractie graag met het college en andere fracties over diezelfde oplossingsrichting: in hoeverre biedt verzelfstandiging en oplossing voor de uitdagingen van de speeltuinen, welke mogelijkheden en bezwaren zijn er, wat zijn de gevolgen voor de kwetsbare speeltuinen en voor de Sociaal Makel Organisaties. GroenLinks wil stil staan bij de vraag bij de voor- en nadelen van de voorgestelde verzelfstandiging. GroenLinks is er niet direct van overtuigd dat de problemen die ervaren worden het beste opgelost worden met een verzelfstandiging.

 1. Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

Sinds januari 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de hulp en ondersteuning aan jeugd. In aanloop naar 2015 is de Utrechtse ambitie vastgelegd in een contourennota, een kadernota en twee uitvoeringsnotities. Met de notitie Meerjarige Sturing en Bekostiging Jeugdhulp 2017-2020 geeft het college verdere invulling aan de kaders die in die eerdere nota’s zijn gesteld.

 1. Verordening U-Pas 2016

De commissie wordt gevraagd de Verordening U-Pas 2016 vast te stellen, waarin de mogelijkheid is opgenomen om een bedrag te verstrekken dat kinderen aan verschillende doelen kunnen besteden, gericht op participatie (het U-Pas Kindpakket).

 1. Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.

NUOVO Scholengroep verzorgt het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht. Het college van bestuur bestaat uit één persoon en de Raad van Toezicht telt vijf leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer dr. Prof. Theo Wubbels voor een tweede termijn te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep.

 1. Visie Utrecht ‘maakt kennis’ met de bibliotheek van de 21e eeuw/ Ondernemingsplan 2016-2020 de Bibliotheek Utrecht; ondernemend en programmerend voor de stad.

Het college heeft de concept-visie “Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21 eeuw” vastgesteld en op basis daarvan is de bibliotheek gevraagd als zelfstandige organisatie een ondernemingsplan uit te werken met een vooruitzicht naar de komende 4 jaar. Het ondernemingsplan moet passen binnen het financiële kader en de concept-visie (brandsheet) Deze zijn de uitkomst van een uitgebreid met de stad doorlopen proces.

 1. Zienswijze op ontwerp jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Utrecht

Per brief van 31 maart 2016 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp van de jaarstukken 2015 van de VRU aangeboden aan het college. Daarbij is gevraagd om de zienswijze van de gemeenteraad op de jaarstukken bekend te stellen aan de VRU bij voorkeur uiterlijk 27 mei 2016. Alle zienswijzen die de VRU ontvangt, worden betrokken bij het vaststellen van de jaarrekening door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2016.

 1. Zienswijze op ontwerp 1ste wijziging programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht

Per brief van 31 maart 2016 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp van de 1ste wijziging van de programmabegroting van de VRU aangeboden aan het college. Daarbij is gevraagd om de zienswijze van de gemeenteraad op deze 1ste wijziging bekend te stellen aan de VRU bij voorkeur uiterlijk 27 mei 2016. Alle zienswijzen die de VRU ontvangt worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2016.

 1. Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

Per brief van 31 maart 2016 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp van de programmabegroting 2017 van de VRU aangeboden aan het college. Daarbij is gevraagd om de zienswijze van de gemeenteraad op de programmabegroting bekend te stellen aan de VRU voor 25 mei 2016. Na verwerking door de VRU van alle ontvangen zienswijzen wordt de programmabegroting 2017 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd op 4 juli 2016. De programmabegroting is geschreven op basis van de Kadernota 2017 van de VRU. De zienswijzen die door de gemeenten zijn ingebracht zijn hierin ook meegenomen.

 1. Initiatiefvoorstel mevr. Ferket Houd de APV Actueel

Tijdens de vergadering van de commissie M&S van 28 januari is voornoemd initiatiefraadsvoorstel besproken. Destijds is besloten dat de initiatiefnemer, op basis van de reacties uit de commissie, het voorstel zou aanpassen en om een reactie voor zou leggen aan het college. Na de reactie van het college zou het voorstel worden doorgeleid naar de raadvergadering. Op 1 april is in reactie op het voorstel de raadsbrief ‘Houd de APV actueel’ ontvangen. Mevrouw Ferket heeft gemeld dat het aangepaste voorstel wellicht nog vragen oproept en daarom in de commissie daarop nog een korte toelichting te mogen geven/de mogelijke vragen te mogen beantwoorden. Het aangepaste voorstel is bij de stukken gevoegd. De Procedurecommissie heeft besloten mevrouw Ferket toe te staan het aangepaste voorstel in de commissievergadering toe te lichten, c.q. vragen n.a.v. het aangepaste voorstel te beantwoorden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e80b3033-1014-42a9-a809-840c80bb02e1&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

19-4-2016         Overeenstemming voortzetting Victas

19-4-2016         Waarnemend gemeentesecretaris

18-4-2016         Raadsbrief werkklimaat Werk en Inkomen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

20-4-2016         Motie 2015/155: vernieuw de wijkparticipatie

19-4-2016         Kinderrechten

19-4-2016         Uitvoering motie 18 over opvang asielzoekers

19-4-2016         Jaarverslag Dierenwelzijn 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

22-4-2016         Hart van De Meern

20-4-2016         Regionale samenwerking bereikbaarheid

19-4-2016         Vormgeving Parkorganisatie Maximapark

18-4-2016         Bestemmingsplan Castellum Hoge Woerd

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 12 mei 2016

Tekort studenteneenheden/aanpak huisjesmelkers

De gemeente prestenteerde nieuwe juridische instrumenten tegen malafide verhuurders. De raad hoort graag van Vidius en het Huurteam wat zij vinden en wat de huidige stand van zaken is. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Vaststelling bestemmingsplan NedalKWS

In Leidsche Rijn ligt het industrieterrein Hooggelegen, waarop de bedrijven Nedal Aluminium B.V. en Asfalt centrale Utrecht KWS Infra B.V. zijn gevestigd. Voor Hooggelegen is een geluidzone ten behoeve van industrielawaai vastgesteld. Deze geluidzone ligt over een deel van het toekomstige woongebied Leeuwensteyn Noord. Het bestemmingsplan beoogt de huidige geluidzonering van het industrieterrein aan te passen. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meeprater.

Groene Verbinding

Bij de aanpak van de A27 komt een overkapping van de bak bij Amelisweerd. Met een lengte van 249 meter. Het dak is in te richten als groene verbinding. De gemeente presenteerde de ruimtelijke verkenning. De raad wil een toelichting. Van de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat. Over de planning van extra benodigd onderzoek en de gevolgen. Daarnaast laat de raad inwoners en andere betrokkenen aan het woord. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Zonnepanelen op gemeentedaken

De gemeente wil het plaatsen van zonnepanelen op gemeentedaken versnellen. Bijvoorbeeld daken van sportcomplexen en scholen. De raad ziet ook kansen voor grondgebonden zonne-installaties en wil inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de realisatie te versnellen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Kop Op Tuindorp

Het college vraagt de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het inrichtingsplan Kop Op Tuindorp vast te stellen. Vastgoedeigenaar Careyn, ontwikkelaar Zenzo en gemeente hebben drie participatiebijeenkomsten georganiseerd om inbreng op te halen voor de herontwikkeling van het gebied. De raad wil graag van betrokken horen hoe zij het participatietraject hebben ervaren. U bent welkom als meeprater.

Riolen, Ratten en Renovatie Kanaleneiland

In Kanaleneiland hebben bewoners last van ratten. De gemeenteraad wil meer inzicht in de planning van het onderhoudsproject aan de riolen en wat de verwachtingen van de gemeente zijn over het verloop van de rattenoverlast. Ook wil de raad van verschillende partijen horen hoe zij de aanpak nu beleven en welke knelpunten zij zien. U bent welkom als meeprater.

Het nieuwe inzamelen

De gemeenteraad gaat tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst graag dieper in op de manieren waarop de gemeente bewoners kan betrekken en motiveren bij de introductie van het nieuwe inzamelen, de positieve impact van afval scheiden op de afvalstoffenheffing, en de kansen om beter aan te sluiten bij de wensen van inwoners om afval te scheiden. Ook de communicatie rondom de plaatsing van ondergrondse containers als overvolle containers komen aan de orde. U bent welkom als meeprater.

Verhuizing busstation

Het busstation Centrumzijde gaat zaterdag 2 juli anderhalf jaar dicht. Vanwege de verbouwing tot bus- en tramstation voor de Uithoflijn. Gedurende de verbouwing verhuizen de buslijnen naar 2 busstations aan de westkant van het station: het busstation Jaarbeurszijde en het tijdelijk busstation Jaarbeursplein. De raad wil graag een presentatie over de gevolgen. En vernemen of er mogelijkheden zijn om aan de stadszijde tijdelijk extra haltes te creëren, bijvoorbeeld aan het Smakkelaarsveld, of de Catharijnesingel. Of meer bussen laten stoppen aan het Vredenburg. Zijn partners zoals U-OV, rover, Solgu en de taxibranche betrokken? Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=20e731cb-2f82-411a-8c2f-b36f453019a8&FoundIDs=&year=2016   en

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/