Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Belang van lopen onderschat

–    Bezwaarschrift “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieuonvriendelijke asfalt) Cremerstraat

–    “Utrecht doet niets aan overlast op het water”

–    Besluit tot aanwijzing rijksmonument

–    Op de kaart. Gemeentebestuur Utrecht genomineerd voor de ranking Zinloos Handelen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Utrecht maait parken met paard en wagen

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: nr. 2016 / 41

–    Groeitempo in horeca mindert vaart; Brexit-effect vooral in Amsterdam en Utrecht

–    ‘Linkse weldoeners’

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Diesel niet weg om milieuzone. Andere redenen vervanging

o     Kantonrechter: bebording milieuzone Utrecht onduidelijk

o     Helemaal niet te vroeg. Mogelijk meer borden voor milieuzone

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Commissiebrieven S&R

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     De andere agenda

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Brief lobby energiedialoog. Brief van de wethouder aan de raadscommissie

o     ‘Vervanging biomassa bijstook door wind op zee bespaart bijna 1 miljard euro’

 

 

 

Belang van lopen onderschat

We lopen maar liefst 40 procent meer kilometers dan de officiële cijfers aangeven. Dat komt vooral omdat de wandelingen naar het station of naar de buren verderop niet worden meegenomen in de cijfers.

Dat stelt KpVV-CROW die heeft uitgezocht dat de cijfers die voortkomen uit onderzoeken als MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) en OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland) van IenM en CBS een vertekend beeld geven. Zo bedraagt het gemiddelde aantal voetgangersverplaatsingen als je ook de kleine wandelingen meetelt niet 0,49 maar 1,0. En de gemiddelde verplaatsingsafstand ligt niet op 710 meter, maar bedraagt in werkelijkheid 1075 meter.

Lopen moet dus serieuzer worden genomen, ook omdat de helft van de Nederlanders geen auto tot zijn beschikking heeft, aldus KpVV-CROW. Als deze mensen eropuit willen, zijn ze vaak afhankelijk van fietsen of lopen. Dat kan zijn als trip van deur tot deur of als onderdeel van de keten: naar de bushalte, station of naar de deelauto.

Het belang van lopen zal de komende jaren toenemen, stelt KpVV-CROW verder.

(Verkeersnet.nl, 14 juli 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19640/belang-van-lopen-onderschat/

Bezwaarschrift “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieuonvriendelijke asfalt) Cremerstraat

Aan het college en de gemeenteraad,

Bijgaand het door de Stichting Rekenkamer Utrecht ingediende bezwaarschrift tegen de zgn. “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieu onvriendelijke asfalt) Cremerstraat.

Naar het oordeel van de Stichting is dit pure geldsmijterij. Nog niet zo heel erg lang geleden werd voor enige miljoenen de zgn. “hoofdfietsstraat” aangelegd langs de Vleutenseweg.

Kennelijk vond de gemeente destijds (geheel terecht!) dat een belangrijke fietsroute langs de Vleutenseweg te verkiezen was. De keuze voor de fietsstraat Cremerstraat is naar het oordeel van de Stichting gebaseerd op politieke stokpaardjes en gelobby door de Fietsersbond in plaats van op gedegen kennis van zaken.

Overigens is het de Stichting opgevallen dat ook overwegingen van verkeersveiligheid in het geheel geen rol hebben gespeeld bij de beslissing van het college, noch overwegingen m.b.t. rust en woongenot van de bewoners van de Cremerstraat.

Naar het oordeel van de Stichting betreft het hier weer een project dat bedacht en ontwikkeld is om ambtelijke diensten, externe adviseurs en asfaltondernemers aan werk en omzet te helpen.

De Stichting wijst erop dat de gemeente een schuld heeft van om en nabij de 1 miljard euro en dat de gemeenteraad wel eens wat kritischer mag zijn over dit soort geldsmijterij.

(E-mail, 17 juli 2016)

Zie ook bijlage.

“Utrecht doet niets aan overlast op het water”

Utrecht doet niets om de overlast op het water aan te pakken. Dat zeggen bewoners in de binnenstad en recreatieondernemers in een reactie op het plan om het vergunningensysteem voor boten aan te scherpen.

De gemeente vindt het te druk op de Utrechtse grachten en wil een betere balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers en toeristen. Het plan heeft met name gevolgen voor de rondvaartboten die in de toekomst geen vergunning meer krijgen voor onbepaalde tijd.

Rob Veldt kocht drie jaar geleden voor veel geld een vergunning om met schone, elektrische boten te gaan varen over de grachten. “Daar stond bepaalde exclusiviteit tegenover, maar dat wordt niet gehandhaafd door de gemeente. Er is nog steeds veel illegale verhuur, daar komt ook een groot deel van de overlast vandaan.”

Ook Wijkraad Binnenstad is niet blij met de situatie op het water. “Het is af en toe heel erg druk op de gracht. Dan zitten waterfietsen, kano’s en plezierjachten elkaar vreselijk in de weg. Een ander probleem is dat bepaalde groepen mensen nogal voor overlast kunnen zorgen”, zegt Ben Nijssen. Ook hij vindt dat er niet wordt gehandhaafd.

De Utrechtse gemeenteraad beslist na de zomervakantie over de plannen. (RTV Utrecht, 17 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499780/utrecht-doet-niets-aan-overlast-op-het-water.html

Zie ook: http://nieuws.nl/algemeen/20160714/utrecht-moet-wildgroei-rondvaarten-aanpakken/

B&W heeft in de afgelopen tijd valse concurrentie, soms slecht identificeerbare ‘grijze’ ondernemers toegelaten.

Besluit tot aanwijzing rijksmonument

Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap diverse obejecten behorende tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen tot beschermd rijksmonument op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Besluit tot aanwijzing met alle bijbehorende stukken zijn in de bijlage te vinden.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98040. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98040.html

Heeft betrekking op de forten Blauwkapel, de Bilt, Ruigenhoek, Griffenstein, Voordorp, de Gagel, Lunetten en aanpalende werken.

Op de kaart. Gemeentebestuur Utrecht genomineerd voor de ranking Zinloos Handelen

De oppositie in de Utrechtse gemeenteraad drong bij B&W aan op bij de digitale kennisgeving van (aangevraagde) velvergunningen ook de aanvraag, c.q. de vergunning en alle bijlagen op te nemen. Daardoor zouden burgers niet uit alle uithoeken van de gemeente naar het stadskantoor hoeven af te reizen, heen en terug gemiddeld anderhalf uur tijd, om daar ambtenaren op stang te jagen met hun gerechtvaardigde verzoeken om openheid, transparantie.

B&W zei toe dit kunstje op zijn mogelijkheden te onderzoeken, hoewel eerder gebleken was dat de gemeente het kunstje bijna zes jaar geleden al onder de knie had, toen ook al meerdere malen toepaste.

Na nieuwe, lange studie gaf B&W gevolg aan het verzoek, maar dan wel met een eigen draai eraan: slechts een klein deel van de bijlagen wordt bij de digitale publicaties gedaan, opdat er gemord blijft worden en het bestuur kan blijven zeggen “die burgers van ons hebben altijd wat te zeiken”. Verder biedt het een rechtvaardiging vond om het teveel aan ambtenaren in dienst te houden.

B&W is blij, hoewel men de manco’s niet zag is de oppositie opgetogen en laat het onderwerp verder rusten. De coalitiefracties – die het toch al niet interesseerde – interesseert het nog steeds niet waardoor het kalme bestaan kan worden voortgezet.

Minister Plasterk beziet het met belangstelling omdat dit zinloze gedoe de vernieuwing van het bestuur vormgeeft, waar hij zo naar streeft.

Stuur jouw steunbetuiging voor de nominatie naar raadsleden@utrecht.nl

(Van een correspondent)

Zie hierna ‘Bomen kappen’
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Zandweg 200 te De Meern, HZ_WABO-16-22322

Het kappen van 25 bomen en het herplanten van 40 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98022. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98022.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar een vijftal essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Homeruslaan 57 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-22325

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98018. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98018.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar twee van de drie essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Graanstraat 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-22436

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98014. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98014.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar drie van de vier essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Oudegracht aan de Werf te Utrecht, HZ_WABO-16-22318

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97774. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97774.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Kleine Hof naast nummer 1 te Vleuten, HZ_WABO-16-22316

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97762. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97762.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Oudegracht aan de Werf te Utrecht, HZ_WABO-16-22314

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97767. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97767.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vijf van de zes essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Zandweg 208 te De Meern, HZ_WABO-16-22317

Het kappen van 26 populieren

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97723. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97723.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Pagodedreef 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-22328

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97719. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97719.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar een van de twee essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

 

Utrecht maait parken met paard en wagen

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.

Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.” (RTV Utrecht, 22 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501228/utrecht-maait-parken-met-paard-en-wagen.html

Heel goed. De Bronnen, Achterbergen en enige andere groenaannemers raggen met te weinig gekwalificeerd personeel door de parken en richten daarbij nogal wat schade aan. Snelheid vergroot immers de winstmarge en en tegelijk ook schade aan het openbaar groen.

Goedkoop is duurkoop’, zegt het Delftsblauwe bord dat uit het stadhuis gestolen is.

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 41, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR3444)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 20 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6040. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6040.html
Groeitempo in horeca mindert vaart; Brexit-effect vooral in Amsterdam en Utrecht

De groei van de horecabranche in Nederland vlakt momenteel iets af. Voor 2016 wordt een omzetgroei in de horeca van 3% verwacht. Door de Brexit, het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, houden veel consumenten de hand op de knip. Voor 2017 zal de omzet in de Nederlandse horeca met 1,5% gematigd groeien.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ING dinsdag in een persbericht. Volgens ING verliezen de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland wat aan glans, met name doordat Britse toeristen minder geld spenderen. Het zijn vooral de plaatsen Amsterdam en Utrecht waar de horeca gevoelig is voor het Brexit-effect. Volgens ING ligt de horeca op koers om in 2016 een omzetgroei van circa 3% te realiseren. De vraag ontwikkelt zich positief en vooral restaurants en andere eetgelegenheden plukken de vruchten van een consument die meer uitgeeft. Hotels verwelkomden in het eerste kwartaal meer gasten en realiseerden hogere prijzen dan een jaar eerder. Cafés krabbelen wat op na een jarenlange daling van de omzetvolumes. (Foodclicks.nl, 19 juli 2016)

http://foodclicks.nl/nieuws/groeitempo-horeca-mindert-vaart-brexit-effect-vooral-amsterdam-en-utrecht.html

‘Linkse weldoeners’

In het boek ‘Leven aan de Onderkant’ betoogt de Engelse psychiater Dalrymple, die door links Nederland als een aartsconservatief wordt beschouwd, dat professionele weldoeners vooral profitéren van de mensen die tot de onderklasse behoren. Zij zouden de onderklasse juist in standhouden. Die weldoeners hebben er volgens Dalrymple belang bij alle mensen die het slecht getroffen hebben te rekenen tot hun potentiële cliënten die het zonder hun professionele en goed betaalde hulp niet

kunnen redden.

Iwan Illich betoogde in ‘Ontscholing van de Maatschappij’ (1972) eigenlijk hetzelfde. Weliswaar zijn er arbeiderskinderen en kinderen van migranten die door betaalbaar hoger onderwijs tot de middenklasse gaan behoren, maar voor de meesten geldt dat niet. Ook ons peperdure onderwijssysteem blijkt de onderklasse juist in stand te houden en in het voordeel te werken van de bevoorrechte klasse. De valse belofte dat ons onderwijssysteem iedereen een kans geeft helpt ervoor te zorgen dat de onderklasse niet in opstand komt.

De opvatting dat armoede en achterstelling bestreden zou kunnen worden door individuele hulpverlening, welzijnswerk en onderwijs, gaat er vanuit dat armoede en achterstelling hun oorzaak hebben niet in toeval (geboren zijn in een achtergesteld milieu of arm land) maar in een gebrek aan vaardigheden die ‘nu eenmaal’ nodig zijn in een competitieve maatschappij. Op die manier kunnen armoede en achterstelling verklaard worden uit het tekortschieten van de arme en achtergestelde zelf in plaats van uit de ongelijkheid in de maatschappij.

In Utrecht wemelt het van de initiatieven om armen een hart onder de riem te steken en vooral om ze te leren verstandiger om te gaan met het beetje geld wat ze hebben en om de mavo/havo af te maken waarmee je alleen voor de nederigste baantjes in aanmerking komt. Wie het ondanks

al die goedbedoelde hulp niet redt moet niet klagen (is de boodschap), want dat ligt dan echt aan hem of haar zelf. Armen en achtergestelden mogen in de Armoedecoalitie meepraten als ‘ervaringsdeskundigen’. Zo serieus worden ze genomen.

De armen en achtergestelden die het lukt om tot de middenklasse door te dringen, opgenomen te worden in politieke partijen en soms mooie bestuurlijke functies krijgen worden aan de onderklasse ten voorbeeld gesteld: kijk, als je je best maar doet, dan kom je er wel. Hetzelfde geldt voor de ‘ervaringsdeskundigen’ die trots komen vertellen hoe ze er in slagen met heel weinig geld toch rond te komen en daarvoor beloond worden door aan te mogen schuiven bij clubjes waar met de gemeente wordt overlegd hoe er bezuinigd kan worden op de zorg en de armoedebestrijding.

Wat armen en achtergestelden echt zou helpen is als de gemeente hun goedkope sociale huurwoningen niet zou afbreken (met instemming van de PvdA en GroenLinks!) ,waardoor het aandeel sociale huur van 46% is gedaald naar 30%. Wat ook zou helpen is als de honderden miljoenen die, met instemming van de PvdA en GroenLinks, gestoken zijn in het Muziekpaleis of de zestig miljoen die, met instemming van de PvdA en GroenLinks (én de SP!) gestoken wordt in de parkeergarage bij het station, gebruikt zouden worden voor armoedebestrijding.

Of de 10 miljoen die is uitgegeven voor een milieuzone die niets blijkt te helpen, de tientallen miljoenen die straks worden uitgegeven om de Marxdreef en de Schweitzerdreef tot een snelweg op te waarderen (waarlangs veel armen en achtergestelden wonen!), de miljoenen voor de aanleg van fietsstraten, het geld dat wordt uitgegeven om de Tour de France of de Giro d’ Italia naar Utrecht te halen of de vele miljoenen die worden uitgegeven voor het opstellen van deskundigenrapporten, onder andere over de bestrijding van armoede.

Opmerkelijk is dat ook politieke partijen die de mond vol hebben over armoedebestrijding (en milieu!), niets doen om de afbraak van sociale huurwoningen tegen te gaan, niets doen tegen de realisering van steeds meer infra (asfalt) en peperdure prestige projecten, niets doen tegen de

tomeloze productie van kostbare deskundigenrapporten (al of niet van externe adviesbureaus) en er zich bij neerleggen dat het budget voor armoedebestrijding de komende jaren niet verhoogd wordt terwijl er steeds meer armen (en vluchtelingen) bijkomen.

Misschien is de keuze van de PvdA en GroenLinks voor geldverspilling en tegen echte armoedebestrijding beter te begrijpen als we de lessen van Dalrymple en Illich ter harte nemen: de elite van linkse weldoeners heeft er geen belang bij armoede uit de wereld te helpen. Want armen

moeten geholpen worden en dat zorgt voor goedbetaalde banen voor hoogopgeleiden die graag het gevoel hebben goed te doen. Stel je voor dat er geen armen meer zijn, hoe moeten die hoogopgeleiden dan aan hun trekken komen. Kunnen ze zelf vakken gaan vullen.

Linkse weldoeners hebben armen en achtergestelden natuurlijk ook nodig om goeie sier te maken met hun sociale bewogenheid, want dat levert prestige en stemmen op. Armen hebben geen geld, maar mogen wel stemmen. En dus loont het voor politieke partijen als de PvdA en GroenLinks om armen wijs te maken dat ze opkomen voor hun belangen, ook al is dat niet het geval en geven ze het geld met bakken tegelijk uit aan projecten waar armen niets aan hebben zodat er bezuinigd moet worden op armoedebestrijding.

Tenslotte nog dit: linkse weldoeners bewijzen de kapitalistische samenleving waar zij zo tégen beweren te zijn, een belangrijke dienst. Zij helpen bij de armen en achtergestelden de illusie in stand te houden dat in opstand komen en organisaties op te zetten waarin de armen en achtergestelden zelf de dienst uitmaken geen optie is. Dat zou de linkse weldoeners zelf ook slecht uitkomen.

(Nieuws030.nl, 21 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-linkse-weldoeners/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100284.html

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Framing door het stadhuis van geconstrueerd succes van verkeersmaatregel is nu ontmaskerd

Diesel niet weg om milieuzone. Andere redenen vervanging

Niet de milieuzone die vorig jaar werd ingevoerd, maar de landelijke afschaffing van de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oude auto’s in 2014 heeft ervoor gezorgd dat Utrechters massaal hun

oude diesel van de hand deden. Daarnaast heeft een gunstige sloopregeling (met een bonus van 1500 euro) ervoor gezorgd dat de oude bak uit het straatbeeld verdween.

Het aantal oude dieselauto’s dat in Utrecht is verdwenen sinds 2010 is het laagste van de vier grote steden, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Percentueel gezien is de daling van het aantal dieselauto’s wel het grootste in Utrecht. In totaal verdwenen er tot en met dit jaar 6800 dieselauto’s uit Utrecht.

Het aantal oude dieselauto’s daalde in Amsterdam met 12800, in Rotterdam met 12100 en in Den Haag met 8300. Landelijk ligt het verschil met andere steden erg laag, de conclusie kan zijn dat de milieuzone nauwelijks effect heeft”, aldus Ted Zorn van Stratus Luchthygiëne die een rapport

schreef over de effecten van de milieuzone.

Met uitzondering van Amsterdam troffen de overige grote gemeenten tussen 2010 en 2016 verscheidene maatregelen om hel aantal oude op diesel rijdende personen- en bestelauto’s te weren.

Het totale subsidiebedrag dat de gemeente Utrecht tussen 2013 en 1 december 2015 uitgaf aan het laten slopen en vervangen van vervuilende auto’s bedroeg 3,8 miljoen euro. ln totaal deden 2330 mensen hun auto van de hand door deze regeling. Ten slotte zijn veel oude auto’s naar de sloop gebracht omdat ze simpelweg aan het eind van hun Latijn waren.

(de Telegraaf, 21 juli 2016)

http://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7Rd

 

Kantonrechter: bebording milieuzone Utrecht onduidelijk

Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Utrecht) heeft op 11 juli jl. een milieuzone-boete teruggedraaid, omdat de bebording rond de zone onduidelijk is. Automobielclub KNAC pleit voor terugbetaling van álle opgelegde boetes.

Het betreft de borden die aangeven dat men de milieuzone nadert. Naar het oordeel van de kantonrechter is het onduidelijk voor wie de zone eigenlijk geldt. Het argument van de officier van justitie dat dit algemene bekendheid geniet, werd niet door de kantonrechter gedeeld. Als gevolg hiervan hoeft de gedupeerde de boete van 90 euro niet te voldoen.

Directeur Peter Staal van de KNAC ziet in deze uitspraak het zoveelste bewijs van het feit dat de Utrechtse milieuzone overhaast en onzorgvuldig is ingevoerd. “Mede dankzij deze uitspraak zien wij als KNAC de uitspraak in zaak die we hierover hebben aangespannen bij de Raad van State met nog meer vertrouwen tegemoet.” Die uitspraak wordt eind dit jaar verwacht.

De recente uitspraak van de rechter moet volgens de KNAC voor de gemeente Utrecht aanleiding zijn om alle opgelegde boetes terug te betalen. Staal: “Die onduidelijkheid bestaat immers al sinds de invoering van de milieuzone, iets wat we ook herhaaldelijk hebben aangegeven. Een dergelijke actie van de gemeente voorkomt een enorme rompslomp, want nu ben je als gedupeerde eigenlijk altijd genoodzaakt om naar de kantonrechter te stappen. Veel beter zou het zijn wanneer de gemeente Utrecht lering trekt uit de recente uitspraak en de boetes zelf terugdraait.”

Eerder al stelde de rechtbank in Utrecht de KNAC en de SSLU in het gelijk in een zaak waarin zij stelden dat de onderbouwing van de milieuzone niet deugt. De rechter vernietigde het verkeersbesluit, maar liet de rechtsgevolgen helaas in stand. “De stapeling van uitspraken zou de gemeente Utrecht moeten overtuigen van het feit dat die de milieuzone moet opheffen. De KNAC is wel degelijk voor schone lucht, maar niet door middel van dure en zinloze milieuzones”, aldus Staal. (Automobielmanagement, 19 juli 2016)

http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/auto-milieu/nid24447-kantonrechter-bebording-milieuzone-utrecht-onduidelijk.html

 

Helemaal niet te vroeg

Mogelijk meer borden voor milieuzone

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of er extra verkeersborden moeten komen voor de milieuzone.

Dat wordt aangekondigd nadat een rechter vorige week een boete uit mei 2015 kwijtschold. Een automobilist vond dat sommige borden te onduidelijk waren en de rechter stelde hem in het gelijk.

(RTV Utrecht, 21 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501205/gemeente-onderzoekt-of-borden-milieuzone-duidelijk-zijn.html

Schandelijk hoe B&W en de Raad met gemeenschapsmiddelen omspringen.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Commissiebrieven S&R

20-7-2016         Llobby Energiedialoog

15-7-2016         Voortgang Het Nieuwe Inzamelen

15-7-2016         Busbaan Dichterswijk

15-7-2016         Uitkomsten overleg taxi

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (VJN)

3 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

4 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

5 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

6 Luchtkwaliteit

7 Commissiebrief stadsverwarming

8 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

 

De andere agenda voor hetzelfde: Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

Toelichting voorstel Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrath

Visie inwoners- en milieuorganisaties Meerjaren Groenprogramma

Maak Meer Merwede Mogelijk

Ongevallenregistratie Crouweldijk/Parkzichtlaan en elders in stad

Verdere verbetering luchtkwaliteit

Ervaringen bewoners oplossingen afhandeling stadsverwarming

Technische toelichting Privacy-verordening 2016

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

Bijzonder dat men het al jaren volhoudt om twee ambtelijke klups twee agenda’s voor dezelfde bijeenkomst te laten samenstellen.
 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Brief lobby energiedialoog. Brief van de wethouder aan de raadscommissie

Aan de orde:

– Landelijke energiedialoog

– Samenwerking zonne-energie

– SDE+ regeling

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6c72dc14-7cc9-44dd-ae8f-a55aae54b59a

Zie verder:

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=3d6cfaa6-8581-44f9-b9fa-f6335a6f4626&searchtext=

 

‘Vervanging biomassa bijstook door wind op zee bespaart bijna 1 miljard euro’

Investeren in een pakket met wind op zee, zon en biowarmte is bijna 1 miljard euro goedkoper dan biomassa bijstook in kolencentrales. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu en Eneco. Aanleiding van de studie is de onlangs bekendgemaakte Borssele tender die het goedkoopste windpark ter wereld bleek te zijn.

Het voordeel van 940 miljoen euro komt doordat uit de nieuwe Borssele tender blijkt dat wind op zee 7,3 cent per kilowattuur kost volgens de subsidieregeling SDE+, terwijl het meestoken van biomassa in nieuwe kolencentrales 11,4 cent per kilowattuur vraagt. Daarnaast levert het pakket met wind op zee 3 keer zoveel banen op en zorgt het voor een lagere energierekening voor consumenten.

In eerder onderzoek werd becijferd dat dit pakket met wind op zee 400 miljoen euro goedkoper was dan biomassa bijstook. Zonder netkosten was dit voordeel zelfs 600 miljoen. Dit onderzoek publiceerden Natuur & Milieu en Eneco in februari 2016. Uit de nieuwe berekening, waarin de fors lagere kostprijs van wind op zee is verwerkt, blijkt dat het nog meer dan 2 keer goedkoper is om de subsidie voor biomassa in te zetten voor wind op zee.

Zie voor meer informatie het rapport “Alternatieven voor bijstook van biomassa in kolencentrales “, update juli 2016: https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/07/CE_Delft_7I44_Alternatieven_voor_biomassabijstook_in_kolencentrales_Upda-.pdf

(AgriHolland.nl, 19 juli 2016)

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=182925

Er moet niet alleen naar de beprijzing worden gekeken maar ook naar de macro-milieu-effecten.