Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 december 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 december 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bomen kappen

o   DOSSIER BURGERBEDROG

–      Vergunning verleend vóór publicatie van de vergunningaanvraag

o   DIVERSE BERICHTEN 1

–      Utrecht neemt na 650 jaar afscheid van papier; alles wordt digitaal

–      Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017

–      Aangevraagde evenementenvergunningen

–      GroenLinks wil geschiedenis schrijven met heel veel positieve vibes

–      Regionaal werkgeversnetwerk voor inclusieve arbeidsmarkt van start

–      Postzegelgroot gebied als vuurwerkvrije zone aangewezen

o   BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

–      Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2016 gemeente Utrecht

–      Beleidsregel Lokaal Economisch Fonds gemeente Utrecht

–      Beleidsregel Initiatievenfonds

–      Financiële verordening 2017 gemeente Utrecht

–      Beleidsregels Wmo 2017 gemeente Utrecht

–      Beleidsregels Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Wmo 2017 gemeente Utrecht

–      Financieel besluit Wmo 2017 gemeente Utrecht

–      Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht december 2016

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Gasunie New Energy beoogd partner voor Warmtenet Noordwest Warmtenet Noordwest

–      Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten aardgas terugdringen

–      2050: 90 % elektriciteit uit offshore-wind

–      Proefschrift: Ambities energiebesparing in bestaande koopwoningen wordt niet gehaald
o   DIVERSE BERICHTEN 2

–      Moeten industrieterreinen in de stad blijven?

–      Extra zebrapaden op Amsterdamsestraatweg. Van Oosten had gelijk.

–      Tussen beloning en prestatie is nauwelijks verband

–      ‘Die data zijn straks niet meer van jou’

–      Het vinden van een bus op Utrecht CS is een grote puzzel

o    DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

–      SP verbaasd over negeren pers door Lot van Hooijdonk

–      Uit de oude doos. Vermist: cargo-hopper

–      30.000 euro ingezameld tegen verbreding A27 bij Utrecht

o   DIVERSE BERICHTEN 3

–      Meer ruimte voor de horeca in de stad

–      “Maak Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden”

–      Taalgrapje van RTV Utrecht

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Kap van meer bomen vergund dan is aangevraagd. Deugt niet.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125034.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van twee bomen, Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183764.html
Kap van boom zonder vergunningaanvraag. Wel verlengingsbesluit van geen aanvraag. Deugt niet.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Alendorperweg 79 te Vleuten, HZ_WABO-16-31380

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-162609.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Alendorperweg 79 te Vleuten, HZ_WABO-16-31380

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183595.html

 

Kap van meer bomen vergund dan is aangevraagd. Deugt niet.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 31 bomen en het herplanten van 34 bomen, Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125510.html

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 32 bomen en het herplanten van 34 bomen, Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183606.html

 

Nieuwe kapaanvragen

West op de werf ter hoogte van de Oudegracht-Weerdzijde 3 en 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-38517

Het kappen van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178203. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178203.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Oostbroekselaan 64 te Utrecht, HZ_WABO-16-38523

Het kappen van 4 bomen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178199.html

Drie van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Nieuwegracht aan de Werf 84 te Utrecht, HZ_WABO-16-38518

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180006. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180006.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Den Hamstraat 46 te Vleuten, HZ_WABO-16-38384

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180001. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180001.html

De aanvraag is helemaal niet bijgevoegd. Hier is geen touw aan vast te knopen. Ondeugdelijke publicatie.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Oudegracht Weerdzijde 86 te Utrecht, HZ_WABO-16-38520

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180027. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180027.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Oudegracht aan de Werf 65 te Utrecht, HZ_WABO-16-38519

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180009. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180009.html

Vier van de vijf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Ter hoogte van Oudegracht Weerdzijde 112 t/m 118 te Utrecht, HZ_WABO-16-38521

Het kappen van zeven bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 180011. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-180011.html

Toen van de elf bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Alendorperweg 42 te Vleuten, HZ_WABO-16-39373

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183696. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183696.html

Van de zes bijlagen is er afgaande op de documenttitels geen enkele bij de publicatie gevoegd, wel een document met een andere titel.

Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. de moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Mecklenburglaan 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-39252

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183686. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183686.html

Drie van de vier bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Bilstraat (Berekuil zijde) te Utrecht, HZ_WABO-16-39424

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183672. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183672.html

Drie van de drie bijlagen bij de vergunningaanvraag (dus allemaal) zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Uilenboslaan 1 te Vleuten, HZ_WABO-16-39372

Het kappen van één boom en het verplanten van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183665. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183665.html

De enige bijlage in de aanvraag vermelde (bomenparagraaf) is in de publicatie niet bijgevoegd, wel een niet genoemde bijlage (tekening). De vraag die dan rijst is of de aanvraag wel deugt. Er duikt immers een niet bij de aanvraag vermelde bijlage op.

Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

Nijeveldsingel t.h.v. nummer 2-3 te Utrecht, HZ_WABO-16-38936

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183549. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183549.html

Twee van de drie bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn in de publicatie op overheid.nl weggelaten.

Hoeft de Utrechter niet weten, vindt de ambtenaar. Er zal weer naar het stadskantoor gereisd moeten worden om persoonlijk digitale informatie op te halen. De moderne tijd moet immers nog aanbreken.

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van een woning, Paleistuinlaan 14 te Vleuten, HZ_WABO-16-38052

Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar …………… Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 173899. Gepubliceerd op 12 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-173899.html

Via adresrectificatie NA vergunningverlening, welke vergunning al drie dagen na bovenvermelde publicatie afgegeven werd (dus geen zienswijzentermijn) werd het juiste adres voor de vergunning pas bekend. B&W houdt nog alleen in de publicatie de schijn op dat de burger er iets van mag vinden.

In feite is het: hoepel op vervelende Utrechter, je loopt in de weg.

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-177559.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-181436.html

 
DIVERSE BERICHTEN  1

 

Utrecht neemt na 650 jaar afscheid van papier; alles wordt digitaal

Alles wordt digitaal bij de gemeente Utrecht. Het is hiermee één van de eerste grote gemeenten in Nederland die deze stap maakt. Zowel het archief als de dienstverlening en administratie worden volledig gedigitaliseerd.

Utrecht sluit met de digitale vervanging van het archief een tijdperk van 650 jaar aan papieren archivering af. Door het besluit van het college worden documenten vanaf 1 januari 2017 louter digitaal gearchiveerd. Een papieren origineel dat binnenkomt wordt gescand en daarna vernietigd. Alleen het digitale document wordt opgeslagen.

Hiervoor gelden vanaf 1 januari 2017 nog een beperkt aantal uitzonderingen. Dit gaat met name over papieren documenten die volgens wetgeving nog niet vervangen mogen worden, of die dermate vertrouwelijk zijn dat ze ongezien door moeten naar de behandelaar.

Dit besluit betekent niet dat de gemeente niets meer op papier verstuurt. Bewoners zullen altijd nog informatie op papier ontvangen waar dat nog nodig blijft.

(DUIC, 16 december 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-neemt-650-jaar-afscheid-papier-alles-wordt-digitaal/

Hoe is geborgd dat alles gedigitaliseerd wordt. Je kan het wel besluiten, maar de concrete handelingen moeten het doen.

In het gemeenteblad wordt door de gemeente utrecht regelmatig het e.e.a. met fouten gepubliceerd (w.o. weglatingen). Zie volgende item. Kennelijk vindt er geen controle plaats, althans geen effectieve. Wat maakt dan dat aangenomen moet worden dat bij de digitale archivering wel met een foutloos resultaat gewerkt wordt? Voor de recht- en bewijszoekende burger is het van het grootste balng dat dit een foutloos proces is.

 

Ondeugdelijke publicatie

Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, gelezen het advies van de gemeentearchivaris van 25 november 2016 en gelet op:

 • artikel 7 Archiefwet 1995;
 • artikel 6 Archiefbesluit 1995;
 • Hoofdstuk 3a Archiefregeling;
 • Archiefverordening gemeente Utrecht 2014;
 • Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014.

Besluit vast te stellen het volgende

Besluit vervanging archief bescheiden Gemeente Utrecht 2017

Artikel 1

 1. De Gemeente Utrecht gaat, met ingang van de in artikel 3 genoemde datum, over tot routinematige vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.
 2. De Gemeente Utrecht gaat over tot retrospectieve vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden uit de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016, tenzij individuele hoofden van beheereenheden ervoor kiezen om de papieren ordening tot een latere datum (maar dan wel uiterlijk tot de datum als in artikel 3 genoemd) voort te zetten. Op basis van de gemaakte keuzes hieromtrent worden papieren archiefbescheiden vernietigd.

Artikel 2

 1. De routinematige digitale reproductie van archiefbescheiden vindt plaats op de wijze zoals beschreven in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum van de Gemeente Utrecht. Dit Handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.
 2. De digitale bestanden die door de reproductie ontstaan worden beheerd in de informatiehuishouding van de Gemeente Utrecht met inachtneming van het Kwaliteitssysteem Documentaire Informatie van de Gemeente Utrecht. Dit kwaliteitssysteem maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.
 3. De processen waar dit besluit op van toepassing is, zijn gespecificeerd in de systematische ordeningsstructuur van processen en informatie (conform artikel 18 Archiefregeling en artikel 6 onder d Besluit informatiebeheer Gemeente Utrecht 2014), die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van voorliggend besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Utrecht 2017.

Toelichting

De Gemeente Utrecht neemt dit besluit tot vervanging vanuit de zorg voor een goede kwaliteit van de informatiehuishouding. In dat kader is een hybride situatie (papieren archieven in combinatie met digitale archieven) onwenselijk omdat er risico’s dreigen op het vlak van vindbaarheid, samenhang en volledigheid. Ook sluit volledig digitaal werken aan bij de ambities van de overheid om alle dienstverlening aan de burger in 2017 digitaal te laten plaatsvinden.

Het besluit tot vervanging is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die zijn ontvangen of opgemaakt in processen van de Gemeente Utrecht. Eventuele uitzonderingen (archiefbescheiden waarvan de originelen na scanning niet worden vernietigd) zijn beschreven in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum.

Het besluit betreft zowel permanent te bewaren als op termijn te vernietigen archiefbescheiden.

De uitvoering van de in artikel 1 lid 2 genoemde vernietiging vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip na goedkeuring door het Strategisch Informatie Overleg.

Bij het scannen van papieren archiefbescheiden is het uiteraard belangrijk dat de daarin opgenomen gegevens blijven behouden. Ook moeten de digitale bestanden toegankelijk zijn en blijven. De Gemeente Utrecht heeft hiertoe een reeks waarborgen georganiseerd die zijn beschreven in het Kwaliteitssysteem Documentaire informatie en in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum. Onderdeel van de kwaliteitsbewaking is een periodieke interne monitoring door het Kennis- en Kwaliteitcentrum Documentaire informatie (KKCD) om de werkwijzen te controleren en evalueren. Ook de gemeentearchivaris zal vanuit zijn toezichthoudende rol bewaken of de vervanging en het informatiebeheer voldoen aan de kwaliteitseisen.

Bezwaar

Het vervangingsbesluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, zoals de toelichting bij artikelen 6 en 7 van het Archiefbesluit 1995 expliciet vermeldt. Het vervangingsbesluit staat dan ook open voor bezwaar.

Bij de Gemeente Utrecht kunt u online bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken per e-mail. U kunt ook schriftelijk (per post) bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Utrecht

T.a.v. Concernafdeling Informatie en Procesmanagement

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Wat staat in uw bezwaarschrift?

 • Uw naam en adres
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • Datum van het bezwaarschrift
 • Reden(en) van bezwaar
 • Uw handtekening

Bezwaar gemaakt, en dan?

 • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging (schriftelijk of per e-mail).
 • De gemeente neemt binnen 6 weken een besluit. Als het nodig is, mogen we dit één keer met 6 weken verlengen. De commissie handelt binnen 12 weken een bezwaar af.
 • In sommige gevallen wordt u gebeld door een juridisch medewerker van de gemeente, dit is afhankelijk van de bezwaarprocedure. Samen met u wordt dan het geschil bekeken en onderzoeken we of er een oplossing is zónder hoorzitting. Van dit telefoongesprek maken we een gespreksverslag.

Besluit blijft gelden tijdens bezwaarprocedure

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 182006. Gepubliceerd op 22 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-182006.html

Het “Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum van de Gemeente Utrecht” (in de tekst hierboven geel gemarkeerd), kan geen integraal onderdeel van het besluit zijn omdat het nu niet (niet bijgevoegd) en eerder ook niet openbaar is gepubliceerd. Het besluit is op dit punt niet-verbindend.

Verder is het vraag of het door de gemeenteraad aan B&W verleende delegaat of mandaat wel zo ver reikt dat B&W de documenten van de gemeenteraad wel kan vernietigen onder de voorwaarde van digitalisering. Is dat niet een bevoegdheid van de gemeenteraad?

 

Aangevraagde evenementenvergunningen

Evenementen op de openbare weg in de gemeente Utrecht in 2017. U mag erop reageren!

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178598. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178598.html

Dit is niet de zogenoemde reserveringskalender.

Het gaat om evenementen op “de openbare weg”. Het merendeel – dus niet alle – zijn op tijd aangevraagd en gepubliceerd. Echter gen zienswijzentermijn aangegeven.

Nu is het zaak dat het besluit op elke aanvraag tijdig wordt genomen en tijdig wordt bekendgemaakt.

Opmerkelijk is het tweede, een Indoor Festival, dat gelet op de tekst op de openbare weg moet plaatsvinden.

 

GroenLinks wil geschiedenis schrijven met heel veel positieve vibes

Bij het partijcongres van GroenLinks leest Guido Weijers tekstjes van zijn mobieltje

En de mensen maar denken dat cabaretier Guido Weijers fan is van de Partij voor de Dieren. Dat is zaterdagmiddag in Utrecht opeens niet meer zo want Guido praat het programma van MeetupXL aan elkaar: een bijeenkomst met Jesse Klaver na afloop van het GroenLinks-congres. Guido maakt grapjes: de leden moeten hun handen warm wrijven en ze vervolgens in het kruis van hun buurman leggen. Als Guido vindt dat hij onvoldoende wordt toegejuicht, komt hij gewoon nog een tweede keer op.

(Postonline, 18 december 2016)

http://politiek.tpo.nl/2016/12/18/groenlinks-wil-geschiedenis-schrijven-heel-positieve-vibes/

Is er geen verslag van de politiek-maatschappelijke daden van GroenLinks ?

Dit lijkt veel op een wedstrijd ver plassen.

 

Wat zijn verdorie inclusieve arbeidsmarkten en inclusieve werkgevers ? Kun je daar brood van eten?

Regionaal werkgeversnetwerk voor inclusieve arbeidsmarkt van start

Afgelopen vrijdag 16 december vond bij de Rabobank in Utrecht de kick-off plaats van de ’99vanUtrecht’. Met ruim 100 deelnemers was dit een mooie start van een nieuw regionale, inclusieve werkgeversnetwerk in de arbeidsmarktregio Utrecht.

Onder de naam ‘de 99 van’ worden overal in Nederland regionale en inclusieve werkgeversnetwerken gestart. Ze zijn een initiatief van De Normaalste Zaak – een landelijk netwerk van bijna 500 inclusieve werkgevers – en regionale werkgeversverenigingen. De 99vanUtrecht zal komend jaar werkgevers in de arbeidsmarktregio Utrecht bij elkaar en in beweging brengen. Het doel: werk beschikbaar maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor dragen ze onder andere bij aan de banenafspraak: 125.000 banen voor arbeidsbeperkten in 2026.

(destadutrecht.nl, 19 december 2016)

http://destadutrecht.nl/economie/regionaal-werkgeversnetwerk-inclusieve-arbeidsmarkt-start/

Hebben we hier van doen met windowdressing ? De webpagina van de Normaalste Zaak werkt niet, is helemaal leeg. Ook zoeken via de omweg van Home en gebruik van de zoekfunctie levert niets op.

 

Tegemoetkoming aan maatschappelijke wens

Postzegelgroot gebied als vuurwerkvrije zone aangewezen

Besluit aanwijzing Voorveldse Polder als vuurwerkvrije zone

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179649. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179649.html

De wereldstad Maasdriel en Eemnes pakken groter uit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179665.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-174678.html

 
BESTUURLIJKE BESLUITEN (beleidsregels, verordeningen e.d.)

 

Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2016 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178096. Gepubliceerd op 19 december 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178096.html

De beleidsregel geeft aan hoe de gemenete Utrecht met de Wet Bibob omspringt.

Voor een beknopte uitleg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_Bibob

Artiekl 5 derede lid van de beleidsregel zegt: ” Het bestuursorgaan kan een Bibob-toets doen bij het zich voordoen van een of meer van de op de bijlage vermelde indicatoren met betrekking tot nieuwe aanvragen of als genomen besluiten aangaande: ….”

De bijlage bevat de indicatoren die hieronder zijn weergegeven. Wanneer er een niet bepaald aantal keren op de indicatoren ‘gescoord’ wordt dan is dat een indicatie van ‘geen zuivere koffie’. Of dat werkelijk aan de orde is zal een nader onderzoek moeten uitwijzen.

 

Bijlage: indicatorenlijst bij Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2016

Behoort bij de beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob (Stb. 2003, 216), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht en door de burgemeester van Utrecht op 13 december 2016.

Indicatoren die aanleiding kunnen vormen tot het doen van een Bibob-toets zoals bedoeld in deze beleidsregel zijn vermeld in de onderstaande lijst. Deze lijst is imperatief noch limitatief; de beslissing om tot een Bibob-toets over te gaan is altijd het resultaat van een integrale afweging.

Bedrijf(sstructuur)

Onduidelijke, ondoorzichtige, a-typische en/of gecompliceerde organisatiestructuur, mede in relatie tot de aard en omvang van de onderneming of transactie. Dit kan blijken uit:

–    Onnodig veel rechtspersonen en/of complexe structuur

–    Recente oprichting in combinatie met een niet voor de hand liggende exploitatie

–    Gebruik stichting bij commerciële onderneming

–    Betrokkenheid buitenlandse rechtspersonen

–    Veel wisselingen in rechtsvorm, functionarissen en/of aandeelhouders

–    Het is niet duidelijk wie zeggenschap en/of verantwoordelijkheid heeft en/of uiteindelijke begunstigde is

–    Onduidelijk of niet goed onderbouwd ondernemingsplan

–    Aangegeven leidinggevende/beheerder is mogelijk niet de (enige) leidinggevende/beheerder, en/of personen met feitelijke zeggenschap staan niet op vergunning, aanvraag of overige officiële documenten (katvanger- of stromanconstructie)

–    Wijziging exploitant kort na eerdere vergunningverlening, overheidsopdracht of vastgoedtransactie

–    Betrokkene, exploitant of beheerder is feitelijk vaak afwezig

–    Weinig leidinggevenden ten opzichte van het aantal openingsuren

–    Weigerachtige houding bij inzicht geven in organisatiestructuur of frequente wisselingen hierin

–    Boekhouder/fiscalist van betrokkene heeft klanten met een dubieuze reputatie

–    Gebruik van stichting bij commerciële onderneming

–    Betrokkenheid van buitenlandse rechtsvormen zoals Limited’s, Trust’s, Antilliaanse SPF’s NV’s, Belgische NV, GmbH’s of Liechtensteinse Familienstiftungen of Familienanstalten

–    Inrichting of activiteit zoals bedoeld in art. 5 lid 3 sub h en i van de beleidsregel betreft inzameling, opslag, transport, bewerking en verwerking van (afval)stoffen zoals bijvoorbeeld huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval, metaal/schroot, kunststof en/of papier, gevaarlijke (afval)stoffen

–    Autosloperijen/autodemontage

–    Vuurwerkopslag en/of vuurwerkverkoop

–    Verwerking dan wel sanering van (verontreinigde) grond en/of bagger

Financieel

–    Ongebruikelijk hoge of lage huur/bieding/aankoopsom, ongebruikelijke betalingswijze, ongebruikelijke betaalperiode

–    Onduidelijke financiering van (nieuwe inrichting van) pand(en), bijvoorbeeld lage hypotheek ten opzichte van aankoopwaarde

–    De op de aanvraag aangegeven investeringssom wijkt substantieel af van het gebruikelijke normbedrag

–    Ongebruikelijke of verdachte (mede)financierder of financiering(sstructuur), bijvoorbeeld blijkende uit:

–      door natuurlijk persoon verstrekte hypotheek

–      financiering uit het buitenland

–      financiering door buitenlandse rechtspersoon

–      Zeer hoge, lage of geen waarborgsom vereist terwijl dit in de markt wel gebruikelijk is gelet op kredietrisico of hoogte van verplichtingen

–      De huur of de waarborgsom wordt niet betaald door de wederpartij maar door een ander

–      De wederpartij heeft meerdere jaarrekeningen in het verleden niet gedeponeerd

–      Voortzetten van (financiering van) verliesgevende vorige of andere onderneming

–    Onverklaarbaar vreemd vermogen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:

–      Uitkering in combinatie met hoge investeringen, dure bezittingen

–      Financiering met contant aangehouden ‘spaargeld’

–      Er is sprake van niet-marktconforme financieringsmodaliteiten

–      Boekhouding niet op orde en/of weigerachtige houding verstrekken boekhouding

–      Ongebruikelijk hoge of lage goodwill en/of overnamesom

–      Schijnbaar weinig klandizie, toch hoge omzetten

De betrokkene

Minder voor de hand liggende persoon vraagt de vergunning aan, wil vastgoedtransactie aangaan of overheidsopdracht krijgen, wat bijvoorbeeld kan blijken uit:

–    Geen ervaring in de branche

–    Geen kwalificaties en/of vakkennis

–    Ongebruikelijke leeftijd om een eigen onderneming met hoge investeringslasten te starten

–    Betrokkene vertoont structureel slecht naleefgedrag

–    De vertegenwoordiger van de wederpartij is niet bevoegd om de partij te vertegenwoordigen of vervult daar geen functie

–    Betrokkene heeft veel panden in bezit en/of vastgoedportfolio groeit snel

–    Betrokkene wordt vergezeld door (branchevreemde) lijfwacht, adviseur, jurist, vriend, chauffeur of familielid

–    (Aanvraag)formulieren worden onvolledig ingevuld en/of vragen worden onvolledig beantwoord

–    Ongebruikelijk of (tot recent) onbekend woonadres, zoals Leger des Heilsadres, postadres, gevangenis, adres waar ongebruikelijk veel mensen ingeschreven staan

–    Huurder huurt van een (rechts)persoon waarvan de integriteit niet buiten twijfel staat

–    Betrokkene heeft tot voor kort in het buitenland verbleven of is een buitenlandse rechtspersoon

–    Minder voor de hand liggende aanvraag met betrekking tot of interesse in vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor deze betrokkene

–    De betrokkene gebruikt binnen de gemeente het “lobby- circuit”

–    Betrokkene maakt strategisch gebruik van rechtspersonen of heeft dit in het verleden gedaan

Aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit

Met betrekking tot betrokkene, diens financier, leidinggevende, (ver)huurder, zakenpartner, vorige vergunninghouder of anderszins zakelijk samenwerkingspartner bestaan aanwijzingen van (betrokkenheid) bij criminaliteit, wat onder meer kan blijken uit:

–    signalen van handhavingsambtenaren of meldingen van burgers (schietpartijen, geweld, (hard)drugsgebruik, heling, illegale prostitutie, illegaliteit, wapens, drugs);

–    signalen van de politie (idem) ;

–    tip van het Openbaar Ministerie ex artikel 26 Wet Bibob

–    het betreffende pand is heropend na sluiting ex artikel 13b Opiumwet

–    Er vinden a-typische (oneigenlijke) activiteiten plaats in en rond de inrichting of het vastgoed

–    Onderneming of vastgoed biedt infrastructuren aan het illegale circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensenhandel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering, wapenhandel

–    Betrokkene is de afgelopen vijf jaar al vaker een vergunning, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geweigerd

–    Een voorgaande aanvraag of onderhandeling is ingetrokken, buiten behandeling gesteld respectievelijk door betrokkene beëindigd na aankondiging of uitvoering van een Bibob-toets

–    Vermoedelijk gedwongen overname, vermoeden van wurgcontract of afpersing

Locatie, object en activiteiten

–    Het object van de transactie is in het verleden in korte tijd van meerdere eigenaars gewisseld, waarbij de koopprijs is opgestuwd

–    Heropening van een pand na een periode van sluiting, bijvoorbeeld als gevolg van een bestuursrechtelijke sanctie

–    Functiewijziging van een pand of inrichting

–    Ongebruikelijke plaats om onderneming te starten

–    Er is sprake van verkoop van bedrijfsmatig onroerend goed

–    Er is sprake van de verkoop van meerdere objecten

–    Het betreft gronduitgifte op een bedrijventerrein

–    Het betreffende onroerende goed, pand of de betreffende inrichting ligt in:

–    een kwetsbare wijk, opeenstapeling van ‘probleem-inrichtingen’

–    een vastgesteld aandachtsgebied, geografisch gebied

–    een vastgesteld aandachtsgebied, bepaalde branche

Overig

–    Er is sprake van (poging tot) bedreiging en/of mishandeling behandelend ambtenaar

–    Er is sprake van (poging tot) omkoping) behandelend ambtenaar

–    Er is sprake van valsheid in geschrifte bij aanvraag of ander contact met de gemeente (valse identificatie, huurcontracten etc)

 

Beleidsregel Lokaal Economisch Fonds gemeente Utrecht

Beleidsregel Utrecht

(Besluit van b. en w. d.d. 13 december 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

– gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

– Architectuur Lokaal Economisch Fonds (2015);

– en de Economische Agenda Utrecht 2012 – 2018

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL Subsidieregeling Lokaal Economisch Fonds (LEF) gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178819. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178819.html

Bij het bekijken van de aangehaalde verordening uit 2014 bleek dat die onder de verkeerde titel is gepubliceerd, ook al geeft achterin de tekst artikel 3.5 de juiste citeertitel aan.

De tekst kun je lezen als: indien bij de eindrapportage de voorgespiegelde banen blijken niet te zijn gerealiseerd dan wordt de subsidie uiteindelijk niet toegekend. Maar zo helder staat het er niet.

Ook met betrekking tot het al dan niet structureel zijn van de banen is de tekst wazig.

Een handige ondernemer, zeker een met ook bedrijfsvestigingen buiten Utrecht, kan hierin een verlenging van de Sinterklaastijd proberen te vinden.

 

Een nog vager verhaal

Beleidsregel Initiatievenfonds

(Besluit van b. en w. d.d. 13 december 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht:

– Gelet op notitie ‘Het Initiatievenfonds: Ondersteuning op maat’ raadsbesluit van 25 juni 2015

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL Initiatievenfonds Gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178787. Gepubliceerd op 19 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178787.html

 

Financiële verordening 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 178069. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-178069.html

 

Beleidsregels Wmo 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179956. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179956.html

 

Beleidsregels Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Wmo 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179949. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179949.html

 

Financieel besluit Wmo 2017 gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 179948. Gepubliceerd op 20 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-179948.html

 

Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht december 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 183955. Gepubliceerd op 23 december 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183955.html

Bijlage: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-44280/1/bijlage/exb-2016-44280.pdf

Misschien niet helemaal adequaat, want een niet meer bestaande locatie (de traverse tussen La Vie en C&A) wordt nog genoemd. Kunnen er – omgekeerd – dan ook niet-genoemde locatie bespied worden?

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Gasunie New Energy beoogd partner voor Warmtenet Noordwest Warmtenet Noordwest

Gasunie New Energy, WarmteStad, Waterbedrijf Groningen en gemeente Groningen tekenden vandaag, 19 december 2016, een intentieovereenkomst voor het project ‘Warmtenet Noordwest’. Gasunie New Energy en WarmteStad onderzoeken hoe ze een robuust, betrouwbaar en efficiënt netwerk kunnen aanleggen waarmee ruim 10.000 inwoners van de stad van duurzame aardwarmte kunnen worden voorzien.

Dit past in de strategie van Gasunie, die er onder meer op is gericht een overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening te versnellen. WarmteStad krijgt op deze manier versterking van een deskundige partij met kennis over de ontwikkeling en het beheer van grote netwerken. Directeur Waterbedrijf Groningen Riksta Zwart licht toe: “We zijn erg blij met deze overeenkomst. Gasunie New Energy heeft kennis en expertise in huis waar wij van kunnen leren.”

Gerard van Pijkeren, directeur van Gasunie New Energy over het initiatief: “Het is ons doel de energietransitie te versnellen. Warmtenetten zijn, net als groen gas in combinatie met warmte-pompen, van wezenlijk belang voor het verduurzamen van bestaande woningen. WarmteStad heeft in de afgelopen jaren enorme stappen gezet en veel kennis opgebouwd over warmtenetten in een al bestaande woonomgeving: dat zijn zaken waar wij van WarmteStad kunnen leren.”

(Gasunienewenergy.nl, 19 december 2016)

https://www.gasunienewenergy.nl/nieuws/gasunie-new-energy-beoogd-partner-voor-warmtenet-noordwest

Linksom of rechtsom, met de overheid als ruggensteun kun je al snel een nieuw verdienmodel ontwikkelen waarin de burger de kasstroom op gang houdt.

 

Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten aardgas terugdringen

De komende jaren gaan de provincie en gemeenten in Noord-Holland samen inzetten op duurzame alternatieven voor aardgas om gebouwen te verwarmen. Op dit moment wordt in 95 procent van de gebouwen in de provincie aardgas gebruikt.

(Gemeente.nu, 20 december 2016)

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/provincie-gaat-samen-gemeenten-aardgas-terugdringen/

 

2050: 90 % elektriciteit uit offshore-wind

De gunning op 12 december van de opdracht aan het consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE om het windpark Borssele III/IV te bouwen, lijkt een doorbraak voor offshore wind in West-Europa. De prijs per kWh van € 0,0545 (exclusief € 0,014 aansluitkosten) is verrassend laag.

Minister Kamp is enthousiast en ziet grote kansen voor bedrijven en werkgelegenheid. En Shell is ‘teruggekeerd’: de oliegigant deed ooit – in 2001 – mee in het consortium Noordzeewind, dat het near-shore windpark (totaal 108 MW) bij Egmond aan Zee aanlegde, maar trok zich daarna weer terug op fossiele brandstoffen.

Nog geen week eerder, op 7 december, schetste Gijs van Kuik bij zijn afscheid als hoogleraar windenergie bij de TU Delft, het toekomstperspectief voor wat er verder nog staat te gebeuren op de Noordzee. En dat is nogal wat: hij schetste een ‘energie-odyssee’ die in 2050 moet resulteren in 25.000 windturbines op zee die alle Noordzeelanden kunnen voorzien in 90 % van hun elektriciteitsbehoefte*. Dat betekent dat er per week vijftien turbines van elk 10 MW (nu is het topmodel nog 8 MW) op zee geplaatst moeten worden. Van Kuik gelooft er in: ‘Ik ben een optimist, maar er moet wel een hoop gebeuren.’

(TW.nl, 20 december 2016)

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/2050-90-elektriciteit-uit-offshore-wind/item9796

 

Proefschrift: Ambities energiebesparing in bestaande koopwoningen wordt niet gehaald

De energiebesparingspotentie van de bestaande woningvoorraad is groot. Wanneer het lukt om deze potentie aan te boren, kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het bereiken van de klimaatveranderingsdoelstellingen. Er zijn veel beleidsinstrumenten beschikbaar die kunnen helpen bij het realiseren van de benodigde energiebesparingen. Ondanks het feit dat dat de meeste instrumenten al decennia worden gebruikt, is er echter weinig betrouwbare informatie voorhanden over de wijze waarop zij exact werken en wat hun effectiviteit is. De weinige evaluaties en beoordelingen die beschikbaar zijn, focussen zich vooral op de theoretisch gerealiseerde energiebesparing en kosten en op de sterke en zwakke kanten van de instrumenten zelf. Veel instrumenten bevatten aannames over de doelgroep die nooit formeel of uitvoerig zijn bewezen of ontkracht. Er wordt te weinig fundamenteel nagedacht over de vraag welk type instrument het beste bij een bepaalde doelgroep zou passen.

Bovengenoemde informatielacunes hebben de doelstellingen van een recent proefschrift bepaald. In dit proefschrift zijn de beleidsinstrumenten vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Vanuit de perspectieven van bij het onderwerp betrokken deskundigen en vanuit de eigenaar-bewoners zelf. Maar ook vanuit officiële beleidsevaluaties en vanuit de praktijkervaringen in landen die als koplopers kunnen worden beschouwd op het gebied van energiebesparingsbeleid in de woningvoorraad. Er zijn beoordelingskaders ontwikkeld om de verschillende aspecten van beleidsinstrumenten te kunnen beoordelen en analyseren. Huishoudens die gebruik maken van de belangrijkste beleidsinstrumenten zijn vergeleken met huishoudens die geen gebruik maken van deze instrumenten.

Er blijkt een grote kloof te zijn tussen de ambitieuze energiebesparingsdoelen en de beleidsinstrumenten die worden ingezet om deze doelen te bereiken. De beleidsinstrumenten blijken vaak te vrijwillig, te bescheiden en te gefragmenteerd te zijn. Zo blijken eigenaar-bewoners bijvoorbeeld 70% van alle aanbevelingen van energie-audits te negeren en focussen financiële en informatieve instrumenten zich vooral op opzichzelfstaande, eenmalige besparingsmaatregelen. De onderzoeksbevindingen tonen een noodzaak aan voor het vaststellen van een wettelijke vastgelegd minimumniveau en de introductie voor meer innoverende beleidsinstrumenten voor de bestaande woningvoorraad. Verder is er nauwkeuriger inzicht nodig in het gedrag van eigenaar-bewoners en de wijze waarop ze het best benaderd kunnen worden. Op basis van dat inzicht zou duidelijker moeten worden in hoeverre beleidsinstrumenten van invloed zijn op hun beslissingen en wat het effect is van de genomen besparingsmaatregelen op het feitelijke energiegebruik. Tot slot leiden de bevindingen tot de aanbeveling om bij het ontwikkelen van instrumenten af te stappen van het uitgangspunt dat de doelgroep barrières ervaart.

Meer informatie

Proefschrift ‘Policy Instruments to Improve Energy Performance of Existing Owner Occupied Dwellings’ http://abe.tudelft.nl/index.php/faculty-architecture/article/view/1400

Zie ook: ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande woningvoorraad schieten tekort’   http://www.bk.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/verduurzamingsmaatregelen-bestaande-woningvoorraad-schieten-tekort/
Dit is vooral een zorg voor het lokale bestuur

 

DIVERSE BERICHTEN 2

 

Grotendeels wel, zo is het antwoord op de vraag

Moeten industrieterreinen in de stad blijven?

Afgelopen vrijdag woedde er op bedrijventerrein Strijkviertel bij De Meern wederom een enorme bedrijfsbrand. Dit keer brandde een deel van autobedrijf Muntstad af. Tientallen auto’s gingen in vlammen op en ondanks de avondduisternis was de rookpluim tot in de verre omgeving te zien en te ruiken.

In juni was het ook al bal in de Meern. Toen fikten er een paar loodsen met koelcellen bij transportbedrijf Goes af. Urenlang hing er een pikzwarte rookwolk boven Utrecht, die langzaam oostwaarts richting Veenendaal dreef.

Tot diep in de nacht klonk er een angstaanjagende beltoon uit mijn telefoon die het einde der tijden suggereerde; het NL-alert waarin stond dat ik ramen en deuren gesloten moest houden. Kennissen in Parkwijk klaagden over prikkende ogen.

Utrecht groeit met nodige horten en stoten naar 400.000 inwoners. Door de bouw van Leidsche Rijn liggen industrieterreinen zoals Strijkviertel, maar ook Lage Weide, niet langer aan de rand, maar midden in de stad. Helemaal, als straks ook de wijken Rijnvliet en Leeuwesteyn zijn gebouwd.

Na Goes en Muntstad denk je toch na over wat er zou gebeuren als er brand uitbreekt bij de ‘zwaardere’ bedrijven zoals BASF op Strijkviertel, de aluminiumfabriek Nedal vlakbij de Meernbrug of bij Theo Pouw op Lage Weide. Daar zuiveren ze zanderige minerale afvalstoffen van minerale oliën, zware metalen, asbest, PAK’s, cyanide, bestrijdingsmiddelen, koolwaterstoffen of een combinatie hiervan. Aldus hun eigen website. Natuurlijk zullen deze bedrijven er alles aan doen om brand te voorkomen, maar dat deden ze bij Goes en Muntstad ongetwijfeld ook.

Je kunt je afvragen of dit soort zware industrie nog wel thuishoort in zo’n groeiende stad. En of deze uit het oogpunt van milieu, gezondheid en veiligheid niet beter verplaatst kan worden naar bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte in Rotterdam of de Eemshaven in Groningen, dunbevolkte plekken die ervoor zijn gemaakt.

(AD.nl, 19 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/moeten-industrieterreinen-in-de-stad-blijven~a5b1910c/

“Dit soort zware industrie” is niet al te best omschreven.

Bedrijven met een hoog risico met betrekking tot fysieke veiligheid & gezondheid moeten zo aangepakt worden dat de risico’s aanvaardbare proporties krijgen. Blijkt dat niet mogelijk dan is dirigeren naar de Maasvlakte of het buitengebied van bijvoorbeeld Delfzijl een optie. Daarnaast is er nog het land van het herkomst waar het bedrijf naar terug kan.

Utrecht moet de industrie niet “afschaffen” omdat de stad anders een nog eenzijdiger economie krijgt (diensten voor, diensten na) en daarmee de werkgelegenheid van met name lager geschoolden in de waagschaal stelt.

 

Extra zebrapaden op Amsterdamsestraatweg. Van Oosten had gelijk.

Utrecht legt deze week twee extra zebrapaden aan op de Amsterdamsestraatweg. De nieuwe oversteekplaatsen komen ter hoogte van de Bethlehemweg en de Sint Ludgerusstraat in Zuilen.

Omwonenden en ondernemers vinden dat op deze plekken de verkeerssituatie moet verbeteren. Nu wordt het voor voetgangers makkelijker om de drukke winkelstraat over te steken. Rond de zebrapaden is straks ook parkeerplek voor fietsen en er komen bankjes.

VEILIGHEID

Met de komst van de extra zebrapaden moet het vooral veiliger worden. Volgens ondernemersvereniging Hart van de Straatweg rijdt het verkeer regelmatig te hard over de drukke straat. “Zolang er niet gehandhaafd wordt, blijft dat wel een probleem”, zegt voorzitter Arvid Dam van ondernemersvereniging. Dam zegt dat er te weinig gecontroleerd wordt. Daardoor gebeuren er regelmatig ongelukken.

Het aanleggen van extra zebrapaden is niet de enige oplossing, denkt Dam. “De gemeente is van plan om van de straat een 30 kilometerzone te maken. Dan moet de straat wel zo worden ingericht dat mensen niet harder kunnen. Maar je kunt ook een verhoogde kruising aanleggen of actief gaan handhaven”, aldus de voorzitter.

Het zebrapad bij de Bethlehemweg wordt dinsdagmiddag feestelijk in gebruik genomen door wethouder Kees Diepeveen.

(RTVUtrecht.nl, 20 december 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1559818/extra-zebrapaden-op-amsterdamsestraatweg.html

 

Tussen beloning en prestatie is nauwelijks verband

Wat een topman verdient, hangt maar beperkt samen met de prestaties van zijn onderneming. Slechts 43% van de bedrijven met een winstmarge van boven de 20%, dus in financiële zin een topbedrijf, heeft ook een ceo die bovengemiddeld wordt beloond. De meerderheid van de topbedrijven doet dat dus niet en draait toch zeer goed. ‘Sterk uitgedrukt: de veel geciteerde stelling “if you pay peanuts, you get monkeys” gaat dus bij topmanagers niet op’, zegt beloningsexpert Xavier Baeten.

De hoogleraar aan de Belgische postacademische bedrijfsuniversiteit Vlerick heeft samen met collega’s een jaarlijks onderzoek gedaan naar 701 bedrijven die genoteerd staan aan beurzen in zes Europese landen waaronder Nederland. Eén van zijn bevindingen is dat topbedrijven vaker een ceo hebben met een bovengemiddeld bonuspakket. Bij hen maakt de bonus 59% uit van de totale beloning en bij niet-topbedrijven is dat variabele deel maar 45%. ‘Dat is ook logisch’ legt Baeten uit, ‘want financiële prestaties maken het belangrijkste deel uit van het criterium om de hoogte van een bonus te bepalen’.

Nul

Opvallend is dat er nul ondernemingen op de Nederlandse beurzen staan genoteerd die voldoen aan zijn criterium van topbedrijf, namelijk gedurende drie jaar achtereen een bruto bedrijfsresultaat behalen dat meer is dan 20% van de omzet. Bij bedrijven uit de leidende Britse beursindex FTSE 100 ligt dat percentage op 34%. Duitsland is een goede tweede met 21%.

De Nederlandse ceo’s zijn vorig jaar over het algemeen minder gaan verdienen. De zogenoemde middelste waarneming van 24 van de 25 AEX-bedrijven ligt op een beloning van €2.965.000, terwijl dat in 2014 €3.360.000 was. Dat komt door een andere samenstelling van de beursindex en omdat in 40% van de gevallen ook de bonus is gedaald.

Buitenlands

De hoogte van de marktkapitalisatie is de belangrijkste bepaler voor de hoogte van de beloning, blijkt verder uit het onderzoek. En een buitenlandse ceo krijgt doorgaans meer dan een Nederlander aan het hoofd van een bedrijf aan het Damrak. Bij de tien AEX-fondsen met een beurswaarde boven de €10 mrd zoals Heineken, Philips en Wolters Kluwer vond de ceo doorgaans €3 mln minder in zijn loonzakje dan zijn collega’s bij vergelijkbare Britse bedrijfsbedrijven als Barclays en Tesco en €1 mln minder dan topmannen bij vergelijkbare Duitse bedrijven als Adidas of ThyssenKrupp.

Of sekse er iets toe doet bij de beloning kon niet worden vastgesteld. Er waren maar 25 vrouwen onder de 701 ceo’s.

(FD, 22 december 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1180467/tussen-beloning-en-prestatie-is-nauwelijks-verband

 

‘Die data zijn straks niet meer van jou’

De ambtenaar wordt steeds meer een regisseur van gegevens, waarin hij samenwerkt met burgers en met partners als de rijksoverheid of zorgverzekeraars. Dat betekent dat hij die gegevens moet delen zegt gegevensmanager Wim Stolk: “Dat is de toekomst waarin we nu al zitten. Daarom is het tijd om serieus met gegevensmanagement aan de slag te gaan, ook al is het vakgebied pril. Elke stap is een stap vooruit. Afwachten kan niet meer, want al die data zijn straks niet meer van jou.”

(….)

“Ben je bij Justitie bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het dossier van een asielzoeker, jeugddelinquent, verdachte of veroordeelde, dan kom je voor een hele reeks vragen te staan. Welke gegevens mág ik doorgeven, welke gegevens moét ik doorgeven en aan wíe van de verschillende partners kan ik wélke gegevens doorgeven. Daarnaast heeft elk van die partners weer een andere status, waardoor er verschillende eisen zitten aan gegevens. Vaak moet je de gegevens ook nog verrijken of ordenen. Dat maakt dat er dat onderweg iets fout kan gaan. Het belang van het goed managen van die informatie is daarom niet te onderschatten.”

Risico op fouten

Hoe logisch Stolks constatering ook klinkt, er bleek tot voor kort nauwelijks belangstelling te zijn voor gegevensmanagement. “Rond 2012, toen ik er serieus over na ging denken, kon ik er nauwelijks studies of literatuur over vinden. Laat ik het dan zelf maar gaan doen, dacht ik. Liefst samen met de gemeenten. Elke gemeente heeft te maken met het implementeren van de basisregistraties, en weet om hoeveel gegevens dat gaat en om hoeveel partners. Weet dus ook hoeveel risico op fouten dat met zich meebrengt. Denk aan gegevens van burgers die op straat komen te liggen of in handen van een verkeerde partij terecht kunnen komen. Denk aan de schade die dat kan opleveren. Ik wist daarom zeker dat er bij gemeenten meer mensen zouden zijn die het vak van gegevensmanagement verder wilden brengen.”

Op de kaart gezet

Stolk had gelijk en samen met zes gemeenten en KING ontwikkelde hij in 2013 de eerste Handreiking Gegevensmanagement, gebaseerd op voorbeeldprojecten van gemeenten. Er rolde een definitie uit die nog steeds gehanteerd wordt: ‘Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken’. “Daarmee zetten we het vakgebied op de kaart. Ik was erg blij dat KING het omarmde en de koppeling heeft gemaakt met GEMMA, de GEMeentelijke Model Architectuur. We hebben de handreiking daarna doorvertaald naar een tactisch katern met als doel gegevensmanagement in te richten in de gemeente. In september 2016 volgde het eerste symposium Gegevensmanagement. We hadden honderd gemeenteambtenaren uitgenodigd en het was in no-time uitverkocht. Er zijn dus in elk geval honderd professionals die het belang van gegevensmanagement snappen.”

Sterren

Het symposium had vooral de insteek om kennis en ervaringen te delen. “Niet via lange verhandelingen, maar in de vorm van workshops waarin we aan de slag gingen met gegevensmanagement en verkend hebben hoe we het vak inhoudelijke verder kunnen brengen. We willen een gegevensclassificatie ontwikkelen op basis van sterren. Data met 1 ster is bijvoorbeeld de spreadsheet met informatie over een buurtfeest. Data met 5 sterren is volledig foolproof, bijvoorbeeld medische informatie. Daartussenin kun je je voorstellen dat voor een stad als Amsterdam de Airbnb-registratie klasse-2-informatie is. Handige informatie voor de brandweer, want gekoppeld aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) weet je dan bij brand dat er meerdere mensen in een pand kunnen zijn.”

Scorecard

Nog een belangrijk onderdeel is de doorontwikkeling van de scorecard, een ‘meetlat’ waarmee gemeenten kunnen vaststellen waar ze staan in het organiseren van gegevensmanagement. “Dat is een kwestie van vragen invullen, bijvoorbeeld of je als gemeente wel of niet een gegevenswoordenboek hebt ingericht. Ook tijdens het symposium hebben we feedback op de scorecard gevraagd zodat we op basis daarvan kunnen doorontwikkelen naar de scorecard 2.0. Dat is wat we via de Pilotstarter ook willen doen.”

(Gemeente.nu, 13 december 2016)

https://www.gemeente.nu/dienstverlening/e-overheid/data-straks-meer-jou/

 

Het vinden van een bus op Utrecht CS is een grote puzzel

Bussen op Utrecht CS zijn moeilijk te vinden en de afstanden zijn te groot. Dat zeggen reizigers en deskundigen. ,,Dit is geen reclame voor het openbaar vervoer.’’

,,Weet u misschien waar de bushaltes zijn? Ik loop al tien minuten door de stationshal, maar ik kan ze niet vinden.’’ Mevrouw Smits (74) is net met de trein uit Eindhoven aangekomen en wil met de bus naar haar vriendin in Zuilen. Na enig zoeken vindt ze de panelen met vertrektijden en haltes. Maar daarmee is het probleem niet verholpen. ,,Pff… Bushaltes C, D, G en H. Waar kan ik die allemaal vinden?’’

Als ze de verwijsborden naar de verschillende platforms heeft ontdekt, beent ze in hoog tempo naar de haltes. Maar vijf minuten later komt ze in nog hoger tempo terug. Ze stond bij een bushalte, maar haar bus stopt op C en niet op H. Die haltes liggen pal naast elkaar, maar worden door hekken van elkaar gescheiden om te voorkomen dat reizigers tussen de bussen door oversteken. Mevrouw Smits moet dus weer met roltrap naar boven en via de stationshal de trap naar beneden naar perron C nemen. ,,Dit is geen reclame voor het openbaar vervoer’’, roept ze, terwijl ze in het trapgat verdwijnt. (…..)

(AD.nl, 22 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/het-vinden-van-een-bus-op-utrecht-cs-is-een-grote-puzzel~a072962e/

De desinformatieborden zijn ook volgens een waanzinnig bureauconcept ingericht, namelijk naar vertrektijd, alsof de bureauridder van mening is dat de reiziger moet weten hoe snel hij uit de misère kan vluchten. Toch zien de meeste reizigers graag een andere ordening, namelijk naar buslijn en rijrichting.

Wie naar (een locatie nabij) het Janskerkhof wil, moet weten welke buslijnen in aanmerking komen, vervolgens hoe laat die vertrekken en dan waar die vertrekken. De schermpresentatie van nu wijkt er geheel en al van af.

 
DOSSIER TERUGDRINGEN AUTOVERKEER

 

SP verbaasd over negeren pers door Lot van Hooijdonk

De SP in Utrecht wil van wethouder Lot van Hooijdonk weten waarom zij vragen van RTV Utrecht over de Cargohopper niet beantwoordt. In november berichtte RTV Utrecht dat het project met elektrische distributie in de binnenstad een stille dood was gestorven. Het project werd gesteund door subsidie van de provincie en een geldprijs die via de gemeente Utrecht werd gewonnen.

Op 24 november stelde Tim Schipper van de SP vragen aan de wethouder van GroenLinks over het ter ziele gegane project. Van Hooijdonk antwoordde dat het karretje geplaagd werd door een serie mankementen. Zowel Cargohopper zelf, als het bedrijf dat de wagentjes leverde, herkennen zich niet in dat commentaar.

Vervolgens stelde RTV Utrecht vervolgvragen aan wethouder Lot van Hooijdonk. De redactie wilde graag weten waarop zij baseert dat de wagentjes van het bedrijf Divaco uit Wijk bij Duurstede van slechte kwaliteit waren. Die vragen werden ondanks aandringen nooit beantwoord.

De SP stelde donderdag dezelfde vragen aan de wethouder, maar wil ook graag weten: “Wat het beleid is van het college ten aanzien van het beantwoorden van vragen vanuit de media?”

(RTVUtrecht, 22 december 216)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1560063/sp-verbaasd-over-negeren-pers-door-lot-van-hooijdonk.html

 

Uit de oude doos: Nieuwsch van 14 oktober 2016

Vermist: cargo-hopper

Het signalement

Cargohopper Utrecht binnenkort van start

Utrecht start met de Cargohopper, een elektrisch aangedreven voertuig met daarachter drie mini-trailers waarop losse wisselcontainers geplaatst worden die de afmeting van drie europallets hebben. Door deze in het wegtransport gestandaardiseerde afmeting, kunnen de containers zelf met een normale trekker/oplegger worden vervoerd van het huidige stadsdistributiecentrum langs de A2 buiten de stad naar een overslagpunt op loopafstand van de Utrechtse binnenstad. Daar worden de containers eenvoudig op de mini-trailers gezet en vervolgens worden in het stadscentrum de zendingen uitgeleverd. (Verkeersnet.nl, 23 maart 2009)

http://www.verkeersnet.nl/milieu/cargohopper-utrecht-binnenkort-van-start/

 

Nadere gegevens

‘Cargohopper onterecht onder vuur’

Het lijkt er op dat RTV Utrecht in haar eigen voet heeft geschoten met een ‘onthullende’ reportage over de Utrechtse Cargohopper. Volgens de Utrechtse TV-zender schermt Cargohopper met te hoge cijfers over het gebruik; volgens Cargohopper hanteert de journalist van RTV Utrecht verkeerde aannames. Ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel is boos op de zender omdat zijn uitlatingen verkeerd worden weergegeven. Dat meldt Logistiek.nl.

In het item stelt RTV Utrecht dat de initiatiefnemers van Cargohopper onterecht en te optimistisch zijn met de stelling dat vrachtauto’s honderdduizend kilometer in de binnenstad van Utrecht moeten rijden om hetzelfde werk te doen als de stadsdistributietrein doet met zesduizend kilometer.

Bert Roozendaal die samen met Jacques van der Linden, directeur van Hoek Transport, aan de wieg stond van Cargohopper stelt nu dat de journalist verkeerde aannames heeft gehanteerd bij zijn beweringen die in zijn ogen onterecht en ongefundeerd worden gepresenteerd. “Wij gaan wel degelijk uit van honderdduizend kilometer. Ploos van Amstel zelf zegt dat daar zestig tot tachtigduizend kilometer direct zijn terug te vinden in keiharde berekeningen. De overige kilometers is het deel dat wat zachter is omdat dit getal komt uit het aantal auto’s dat dankzij ons niet meer de stad inrijdt omdat ze afladen op industrieterrein Lage Weide bij Hoek Transport. Dat is minder hard te kwantificeren maar twintigduizend kilometer is daarbij beslist een heel voorzichtig getal. Het ligt waarschijnlijk veel gunstiger.” (TTM.nl, 7 februari 2011)

http://www.ttm.nl/nieuws/id29320-cargohopper-onterecht-onder-vuur.html

Voor het laatst gesignaleerd

“Uw domeinnaam is geparkeerd.”

http://www.cargohopper.nl/index.php/utrecht

Tips

Eenieder die beschikt over tastbare gegevens over de vrachtautoreductie (met de daar bijbehorende emissie- en herriereductie, reductie van schaden, beeldverbetering en verbetering van het leefklimaat) in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken van Utrecht, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeenteraad van Utrecht die nog niet heeft gemerkt dat er niets gebeurt m.b.t. de vrachtautoreductie, tel. 030-2860000. (20 minuten wachten voor u te woord wordt gestaan).

 

30.000 euro ingezameld tegen verbreding A27 bij Utrecht

Een actiegroep die tegen de verbreding van de A27 bij Utrecht strijdt, heeft binnen een paar dagen 30.000 euro opgehaald. Met de crowdfundingsactie willen ze een nieuw onderzoek naar de noodzaak van de wegverbreding financieren, meldt RTV Utrecht.

Het onderzoek moet gedaan worden door een onafhankelijk ingenieursbureau op basis van de meest actuele cijfers. De actiegroep wil aantonen dat minister Schultz van Infrastructuur verouderde cijfers gebruikt en dat de verbreding van de snelweg bij Amelisweerd onnodig is. De actievoerders menen dat er goede alternatieven zijn om de doorstroming van het verkeer over de A27 te verbeteren.

Tegenstand

Volgens minister Schultz moeten er op de A12 en de A27 extra rijstroken komen. Ook wordt de snelweg A27 ter hoogte van Amelisweerd veiliger gemaakt door gescheiden rijbanen. Daarvoor moeten er bomen in Amelisweerd wijken. De gemeenten Utrecht en De Bilt zijn hier fel tegen.

Meerdere fracties in de Utrechtse gemeenteraad overwegen naar de rechter te stappen om de verbreding van de A27 tegen te houden. Zeven van de tien fracties vinden de verbreding duur, onnodig en ongewenst. Ze vrezen voor de luchtkwaliteit en zeggen dat het cultuurhistorisch landschap van Amelisweerd wordt verwoest.

Contract getekend

Vorige week woensdag zette minister Schultz haar handtekening onder het plan voor de verbreding. Er ligt dus nu een juridisch geldig besluit. Als de actiegroep meer geld ophaalt dan het minimumbedrag, wordt het extra geld gebruikt om in beroep te gaan tegen het besluit.

Het besluit wordt op 19 januari gepubliceerd en er kan tot 2 maart beroep tegen het besluit worden aangetekend bij de Raad van State.

(NOS.nl, 19 december 2016)

http://nos.nl/artikel/2149171-30-000-euro-ingezameld-tegen-verbreding-a27-bij-utrecht.html

Maart 2017: Stem VVD, CDA, PvdA, D’66, GroenLinks, enz. voor minder groen en meer asfalt.

 
DIVERSE BERICHTEN 3

 

Meer ruimte voor de horeca in de stad

Utrecht wil de horeca de komende jaren meer ruimte geven in de stad. Meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld een broodjes- of koffiezaak in de wijk en meer grote zalen voor feesten op bedrijventerreinen. Dat stellen burgemeester en wethouders voor.

(AD.nl, 23 december 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/meer-ruimte-voor-de-horeca-in-de-stad~a8334a1d/

De horeca neemt steeds meer publieke ruimte in (= van de gemeenschap) om aldaar zijn zegenrijk werk te ontplooien. De burger ziet zijn gemeenschapsgrond verdwijnen in de portemonnee van de horeca-exploitant. B&W ontwikkelt zich richting stoepier voor de horeca.

 

“Maak Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden”

De PvdA in Utrecht wil dat er snel iets gebeurt aan de onveilige situatie voor blinden en slechtzienden op het busstation onder Utrecht Centraal. Mensen met een visuele beperking kunnen daar moeilijk de weg vinden en op sommige plekken is het zelfs gevaarlijk.

De partij wil dat er snel wordt ingegrepen. “Met name de situatie bij het ribbelpad is gevaarlijk. Dat moet bij wijze van spreken morgen worden opgelost”, zegt PvdA-raadslid Ruben Post.

(AD.nl, 23 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1560113/maak-utrecht-centraal-snel-veiliger-voor-blinden.html

Waarom beperken tot dat relatief klein gebied?

De PvdA is al decennia groot voorstander van de horeca-expansie. Dat zal nu niet anders zijn. De naar de straat expanderende horeca is de vijand van de blinden. Wil de PvdA opkomen voor de blinde medeburgers, dan zou de partij tegen de verkroeging van stoep, weg en openbare ruimte moeten zijn.

 

Taalgrapje van RTV Utrecht

“Pluspunt is dat Geldof ervoor gezorgd heeft dat er meer openbare toiletten in de binnenstad komen.”

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1549580/college-utrecht-scoort-voldoende-op-kerstrapport.html

Voltooide tijd voor iets dat in een onbekende toekomst ligt.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

23-12-2016        Handhavingsprogramma openbare ruimte en bebouwde omgeving 2017

22-12-2016        Actieplan sociale woningbouw

22-12-2016        Incidentele bijdrage MOA voor 2017

20-12-2016        Tweede Kamerverkiezingen 2017

19-12-2016        Conversieregeling 2016

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

23-12-2016        Beantwoording toezegging en informatie voortgang speeltuinwerk

22-12-2016        Opvolging vragen en toezeggingen Cultuurnota 2017-2020

21-12-2016        Informatie over afronding inkoop aanvullende zorg 2017

21-12-2016        Toezegging taal- en digitale vaardigheden

20-12-2016        Subsidies accommodaties voor bewonersinitiatieven en driehoeksoverleggen buurtcentra

20-12-2016       Bundelen van cliënt- en adviesraden en belangenorganisaties in het sociaal domein

20-12-2016        Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016

20-12-2016        Uitkomsten onderzoek RIVM naar gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubber granulaat

20-12-2016        Uitvoeringsagenda 2017 en Factsheet 3e kwartaal 2016 Meedoen naar Vermogen

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

23-12-2016        Stand van zaken Wet natuurbescherming

23-12-2016        Rapportage monitoring fietsenstallingen binnenstad

23-12-2016        Voortgang uitvoering Toekomstvisie Landgoederen

23-12-2016        Huurovereenkomst Vredenburg 40

22-12-2016        Voortgang visie Religieus Erfgoed

22-12-2016        Aanpassingsrichtingen Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012

21-12-2016        Motie 2016/54 Castellum Hoge Woerd

21-12-2016        Start twee herinrichtingsprojecten Meerjarenperspectief Bereikbaarheid

21-12-2016        Brief aanbieding Toekomstbeeld OV 2040

20-12-2016        Ontheffingen milieuzone

19-12-2016        Huisvesting Holland Casino

https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=