Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Bomenevaluatie: de slager keurt zijn eigen vlees

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Partij voor de dieren klaagt over housefeest

o     Grand Départ Utrecht maakt kans op prijs ‘Beste Publieksevenement’

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     D66 eist onderzoek biocentrale

o     D66 en Stadsbelang Utrecht zetten vraagtekens bij biomassacentrale

o     Steeds meer zorgen om toekomstige biomassacentrale Eneco: “184 kiloton extra CO2 uitstoot”

–    Gemeente kan ‘huurzone’ aanwijzen in bestemmingsplan

–    Utrechtse begroting: minder belastingen

–    Begroting Utrecht kent ‘te weinig ambitie’

–    ‘Problemen Lombok onderschat’

–    Samenwerking laat inwoners weer meedoen

–    Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014

–    Welstandscommissie niet blij met ‘benedenwereld’ Utrecht Centraal

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 6 oktober 2016

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

2e Polderweg 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-28937

Het bouwen van een kantoor bij een woning en het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127898. Gepubliceerd op 19 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127898.html

Geen bomenparagraaf en andere stukken

Zandweg 153C te De Meern, HZ_WABO-16-23066
In het op 20-09-2016 te laat genomen verlengingsbesluit (vergunningverlening van rechtswege dreigt) van de beslistermijn wordt sneaky de kap van drie bomen meegesmokkeld. Zat niet in de aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100904.html

DIT IS NIET IN DE HAAK. Er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Ook geen bomenparagraaf en andere stukken.

Welke ondernemer of particulier wordt er nu weer bevoordeeld?

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130748. Gepubliceerd op 23 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130748.html

Nijverheidsweg 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-29219

Het kappen van 63 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130560. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130560.html

Van de 3 bijlagen er maar 1 bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan. Weer 1½ uur kwijt.

Sportpark Zoudenbalch, Laan van Maarschalkerweerd 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-29220

Het kappen van vier bomen op sportpark Zoudenbalch

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130558. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130558.html

De bomenparagraaf stelt de voor de hand liggende vraag niet (en beantwoord die evenmin) of met een andere plaatsing van het nieuwe kleedlokaal de bomen gespaard kunnen worden.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-28865

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130486. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130486.html

Hier hebben we de rare figuur dat de (groen)aannemer de bomenparagraaf schreef, niet de gemeente.

Hoornbloemlaan 12 en 13 te Vleuten, HZ_WABO-16-29415

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130752. Gepubliceerd op 23 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130752.html

Geen aanvrager vermeld, hoewel dat de gemenete moet zijn daar het een boom in de straat betreft.

Geen bomenparagraaf.

2 van de 3 bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan. Weer 1½ uur kwijt.

Zandweg 153C te De Meern, HZ_WABO-16-23066

Het bouwen van twee vrijstaande woningen na sloop van twee onder een kap woningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 100904. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100904.html

 

Bomenevaluatie: de slager keurt zijn eigen vlees

Als ambtenaren hun eigen beleid gaan evalueren staat de conclusie bij voorbaat vast. Dat is dan geen evaluatie maar propaganda. De Bomenevaluatie 2013-2016, opgesteld door de Afdelingen Milieu/Stadsbedrijven is daar een goed voorbeeld van.

Conclusies zijn dat de regelgeving is verbeterd, de besluitvorming transparanter is geworden, het aantal bomen en de gemiddelde leeftijd is toegenomen. De afdelingen Milieu/Stadsbedrijven zijn dus zeer tevreden over het eigen beleid. Daar valt wel wat op af te dingen.

Om te beginnen: de aanvraag voor een kapvergunning wordt vrijwel nooit geweigerd. Dat komt doordat de gemeente doorgaans zelf de aanvrager is en zijn eigen aanvraag beoordeelt. Om de schijn van onafhankelijkheid te wekken wordt de beoordeling van de aanvraag door de VTH (Vergunning, toezicht en handhaving) gedaan, maar die is voor de vakinhoudelijke /niet-juridische beoordeling afhankelijk van groenmensen die onder Milieu en Stadsbedrijven vallen en de aanvraag ingediend hebben. Kortom, de slager keurt zijn eigen vlees.

De regelgeving is allerminst verbeterd. Om actiegroepen en bewoners de mogelijkheid te ontnemen bezwaar te maken tegen het kappen van bomen stelde Robert Giesberts (GroenLinks-wethouder) in 2007 voor de kapvergunning af te schaffen. Ook toen werd de aanvraag vrijwel altijd door de gemeente gedaan en al die bezwaren dat vond de gemeente maar lastig. Toen dat voorstel een kleine opstand ontketende trok Giesberts zijn voorstel snel weer in.

De ambtenaren bedachten toen wat anders: alleen de heel bijzonder waardevolle bomen hoefden maar beschermd te worden door de kapverordening. Dus als een boom niet heel bijzonder is hoeft er volgens de huidige opvatting van de gemeente helemaal geen afweging plaats te vinden en wordt de aanvraag als een formaliteit beschouwd. Sinds de oprichting van de Utrechtse Bomenstichting in 2007 is de regelgeving alleen maar veel slechter geworden voor de bomen.

Ook de transparantie is er bepaald niet op vooruitgegaan. Lange tijd werd de aanvraag en de vergunning gepubliceerd in Ons Utrecht, overzichtelijk per wijk. Met de bekendmaking kon je naar de infobalie van Bouwen en Wonen (zonder afspraak te hoeven maken!) en daar kon je het dossier inzien. Kennelijk was dat veel te transparant, reden waarom het gedigitaliseerd werd. Nu moet je hogere informatica (“officiëlebekendmakingen.nl”) gestudeerd hebben om tijdig van aanvragen en besluiten op de hoogte te zijn.

Je zou zeggen: als je toch gaat digitaliseren, waarom zorg je er dan niet voor dat de burger zich met één klik toegang kan verschaffen tot het hele dossier van de kapaanvraag. Nee, als hij wil weten om welke bomen het precies gaat en als hij het dossier wil zien, moet hij eerst digitaal een afspraak maken. Dan moet hij met een USB-stick naar het stadskantoor en dan worden de documenten in het dossier één voor één op het stickie gezet. Het moet vooral niet te makkelijk gemaakt worden.

Interessant is te vermelden dat bomen slechts in pakweg 20% van de gevallen worden gekapt omdat ze ziek zijn (zie p.14). In de andere gevallen worden ze gekapt omdat ze naar het oordeel van de gemeente in de weg staan. Om plaats te maken voor asfalt, fietsstraat, leiding van Eneco, uitbreiding golfbaan, fietsenstalling en nieuwbouw Smakkelaarsveld, muziekcentrum, woonwinkelgebouw Vredenburg, herinrichting Jacobsstraat, aanleg NOUW 2, e.d. Anders dan in de Boomevaluatie zelfvoldaan wordt vastgesteld neemt de gemiddelde leeftijd van de bomen met het jaar juist af. Je zal zien dat dat nog erger wordt als de biowarmte installatie van Eneco er komt!

Met cijfers over de toename van het aantal bomen wordt weer flink gegoocheld. In 2011 zouden er 135.410 bomen zijn en in 2016 zou dat aantal toegenomen zijn tot 159.978. Je zou denken dat er in 5 jaar 24.568 bomen bij zijn geplant. Dat is niet zo, het verschil zit hem er voornamelijk in dat de bomen van landgoederen in 2011 niet en in 2016 wél werden meegeteld. En verder is het zo dat er in de loop van de jaren aanzienlijk meer bomen zijn gekapt dan uit de cijfers van de gemeente blijkt. Anders dan de gemeente beweert is noch het aantal, noch de gemiddelde leeftijd toegenomen.

Conclusie: als de gemeenteraad een realistische evaluatie wil hebben van het bomenbeleid dan moeten ze die aan rekenkamer vragen en die niet overlaten aan de afdelingen die voor dat beleid verantwoordelijk zijn. De rekenkamer zou dan met name kunnen onderzoeken waarom VTH vrijwel alle aanvragen automatisch honoreert en totaal geen probleem heeft gemaakt van het kappen van honderden monumentale bomen voor de uitbreiding van de golfbaan De Haar.

(Nieuws030, 22 september 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-bomenevaluatie-de-slager-keurt-zijn-eigen-vlees/
 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Illegaal evenement in editie zoveel

Partij voor de dieren klaagt over housefeest

De Partij voor de Dieren heeft gisteren bij wethouder Kees Geldof aan de bel getrokken over een iIIegale houseparty afgelopen weekend bij Plas Vechten op de rand met buurgemeente Bunnik.

Dit feest, waar de politie na klachten van omwonenden een einde aan heeft gemaakt, kon daar plaatsvinden omdat het toegangspad naar de plas niet was afgesloten.

Volgens de PvdD maken omwonenden zich zorgen om de nachtrust van de dieren die in en rond de plas leven. Ook vrezen ze voor hun eigen nachtrust. De illegale feestgangers lieten ook nog eens een hoop rotzooi achter bij de plas, zo klaagt de PvdD.

Het toegangspad naar de plas is eigendom van de gemeente Utrecht en is in erfpacht uitgegeven aan golfclub Amelisweerd. Er staan twee hekken op het toegangspad, maar de golfclub en de ook daar gevestigde visclub sluiten deze hekken volgens omwonenden niet af

Niet dwingen

De Partij voor de Dieren wilde van de wethouder weten welke afspraken met de golfclub zijn

gemaakt en hoe de gemeente wil voorkomen dat dergelijk illegale feesten in de toekomst weer op die plek kunnen plaatsvinden.

Volgens Geldof kan de gemeente de golfclub niet dwingen om de hekken te sluiten. Hij zegde toe de illegale praktijken ook nog eens onder de aandacht van de gemeente Bunnik te zullen brengen.

(AD.nl, 23 september 2016)

www.ad.nl

De gemeente laat dit al jaren lopen. Flinke vent die wethouder.

Hij laat ook evenementen toe in park en plantsoen op een manier die haaks staat op het gemeentelijk groenbeleid. Het is ook zo vermoeiend het vastgestelde beleid uit te voeren.

 

Grand Départ Utrecht maakt kans op prijs ‘Beste Publieksevenement’

De tourstart in Utrecht is genomineerd voor ‘Beste Publieksevenement’, onderdeel van de Nationale Evenementenprijzen. De Grand Départ van de Tour de France vond vorig jaar in onze stad plaats van donderdag 2 t/m zondag 5 juli 2015.

Utrecht is genomineerd voor twee Nationale Evenementenprijzen. De Grand Départ die vorige zomer plaatsvond in onze stad dingt mee naar de titel ‘Beste Publieksevenement’. Ook is Utrecht genomineerd voor de prijs ‘Excellente Evenementenstad’. Naast Utrecht zijn daarvoor ook de steden Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Rotterdam genomineerd.

De Nationale Evenementenprijzen worden 10 oktober uitgereikt in het Louis Hartlooper Complex.

(DUIC, 18 september 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/grand-depart-utrecht-maakt-kans-op-prijs-beste-publieksevenement2/

Het prijzencircus is een initiatief vanRespons en BV de Nieuwe Aanpak.

Zie: http://www.nationaalcongresevenementen.nl/initiatiefnemers/

De twee bedrijven hebben een verdienmodel waarin ze bestuurders van allerlei gemeenten tegen elkaar opzetten in het streven naar hun een ultieme glorie (dit op de portemonnee van de burgers).

De concurrerende gemeenten die van de genoemde bedrijven diensten inkopen worden alle geadviseerd hoe de andere gemeente verslagen kan worden. Vissen in dezelfde vijver is een dure wapenwedloop. Deze wapenwedloop heeft in abstracto wat weg van die in het Midden-Oosten, waar dezelfde bedrijven zowel aan Saoedi-Arabië als aan Israël wapensystemen verkopen.

(De keuze van de prijsuitreikinglocatie heeft mogelijk van doen met de drukke agenda van de meest fotogenieke Utrechtse gemeentebestuurder.)

http://www.respons.nl/persberichten/Respons%20en%20De%20Nieuwe%20Aanpak%20lanceren%20Event%20Scan.html
 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

D66 eist onderzoek biocentrale

De Utrechtse D66-fractie, de grootste coalitiepartij, wil een onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van de geplande biomassacentrale van Eneco op industriegebied Lage Weide.

Eneco kreeg van de provincie Utrecht een milieuvergunning om de biowarmte-installatie te bouwen op het industrieterrein.

D66 maakt zich daar grote zorgen over. ,,Je gaat een groot vuur stoken midden in de stad. Tot nu toe zijn er alleen onderzoeken van Eneco of in opdracht van Eneco, die aantonen dat het leidt tot CO²-reductie en dat het geen impact heeft op luchtkwaliteit”, stelt raadslid Matthijs Sienot.

Hij is ontevreden. ,,De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zegt dat het gesubsidieerd verstoken van houtsnippers geen duurzame energieopwekking is en bovendien echte innovatie in de weg staat.”

Tegen de bouw van de centrale loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

(AD.nl, 16 september 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/d66-eist-onderzoek-biocentrale~adbd2bef/

 

D66 en Stadsbelang Utrecht zetten vraagtekens bij biomassacentrale

De mogelijke komst van een centrale die hout en gft-afval kan omzetten in energie heeft tot raadsvragen van D66 en Stadsbelang Utrecht geleid. De partijen in Utrecht maken zich zorgen over de biomassacentrale. Die zou volgens de gemeente op een duurzame manier groene stroom moeten gaan opwekken.

D66 en Stadsbelang Utrecht vragen zich af of de gemeente wel onafhankelijk onderzoek naar de centrale heeft laten doen. Ook vragen de partijen zich af wat het nut en de noodzaak is van de biomassacentrale en willen ze weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale.

Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de mogelijke komst van de biomassacentrale naar industrieterrein Lage Weide in het noordwesten van de stad.

(RTV Utrecht, 19 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1524159/d66-en-stadsbelang-utrecht-zetten-vraagtekens-bij-biomassacentrale.html

Hoe is het met GroenLinks? GroenLinks gaat voor het groene velours in de bestuurszetels.

Steeds meer zorgen om toekomstige biomassacentrale Eneco: “184 kiloton extra CO2 uitstoot”

Eneco wil in Utrecht een nieuwe biomassacentrale bouwen. Steeds meer partijen maken zich echter zorgen om de komst van de energiecentrale. Energie opwekken via biomassa schijnt een stuk vervuilender te zijn dan eerder gedacht. De fracties van Stadsbelang Utrecht (SU) en D66 hebben vragen gesteld hierover aan het Utrechts college.

Raadsleden Cees Bos (SU) en Matthijs Sienot (D66) laten weten dat de wetenschap zeker niet eenduidig positief is over de duurzaamheid van een biomassacentrale. In Utrecht zou deze namens Eneco gebouwd moeten worden op Lage Weide.

“De keuze voor een biomassacentrale midden in Utrecht wordt ondersteund met stapels rapporten, die allemaal zijn opgesteld of gefinancierd door Eneco”, melden de raadsleden bij hun vragen. “Onafhankelijke rapporten en onderzoeken zijn er echter niet. Voor elke procent milieuwinst van de milieuzone laten we aparte onderzoeken verrichten en rapportages opstellen. Dan is het opmerkelijk dat we voor zo’n onomkeerbaar en ingrijpend besluit genoegen nemen met alleen maar gesponsorde onderbouwingen en omstreden wetenschappelijke inzichten.”

De raadsleden zijn niet de eersten met een kritische blik op de plannen van Eneco. Afgelopen week liet Bart van den Heuvel, die eerder succesvol ten strijde trok tegen de stadsverwarming datzelfde Eneco, al weten dat de geplande nieuwe Eneco biomassacentrale in Utrecht jaarlijks voor 184 kiloton extra CO2 uitstoot gaat zorgen.

Houtkachel

Ook de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), onder leiding van milieuactivist Kees van Oosten, heeft een zienswijze (.pdf) ingediend tegen de plannen. “De biowarmte installatie is niets anders dan een mega grote houtkachel, met alle nadelen van een houtkachel. Houtkachels stoten gruwelijk veel roet en fijnstof uit. In de winter stoten ze net zoveel roet en fijnstof uit als het verkeer. Het verbieden van houtkachels in Utrecht en het niet door laten gaan van de biowarmte-installatie levert een veel grotere reductie op van roet dan de milieuzone. Eneco heeft niet eens laten berekenen wat de uitstoot is van roet en de gemeente heeft er niet naar gevraagd.”

Vorig jaar kwamen de plannen voor de biomassacentrale ook al negatief in het nieuws. Toen duidelijk werd dat de centrale met 50 vrachtwagens per dag bevoorraad moet worden, stelde de PVV-fractie in de Provinciale Staten vragen. (DUIC, 19 september 2016)

https://www.duic.nl/politiek/steeds-meer-zorgen-om-nieuwe-biomassacentrale-eneco/

Vooruit Jansen; vooruit SP

Gemeente kan ‘huurzone’ aanwijzen in bestemmingsplan

Gemeenten kunnen straks gebieden aanwijzen waar alleen huurhuizen voor de vrije sector mogen worden gebouwd, ook als zo’n gebied niet hun eigen grond is. Minister Stef Blok (Wonen) bereidt een wetswijziging voor waardoor de gemeenten dit mogen doen, staat in een brief die dinsdag naar de Tweede Kamer is gegaan.

Exclusief voor middeldure huur

Gemeenten kunnen straks in bestemmingsplannen gebieden exclusief aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment (700-900 euro), zo meldt Blok. De gemeenten kunnen straks voor genoemde gebieden ook maximumhuurprijzen vastleggen in verordeningen. Ze kunnen dus zelf bekijken hoeveel huurhuizen er binnen hun grenzen nodig zijn voor welke doelgroep.

Grote vraag

Met een reeks maatregelen hoopt Blok tot een passend aanbod te komen van de grote vraag naar huurwoningen in het middensegment van de vrije sector. Zo neemt het rijk met ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment. Ook worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Puntensysteem aanpassen

Voor de regio’s het Amsterdam en Utrecht wordt op korte termijn het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) aangepast. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio’s en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.

(Binnenlands Bestuur, 20 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeente-kan-huurzone-aanwijzen-in.9548302.lynkx

Utrechtse begroting: minder belastingen

De gemeente Utrecht staat er financieel goed voor. Dat staat in de begroting die vrijdag is gepresenteerd. Bewoners hoeven daarom iets minder gemeentelijke belastingen te betalen. In de plannen staat onder meer ook dat er een urilift moet komen, sommige culturele instellingen geen geld meer krijgen en dat de gemeente het EK Beachvolleybal wil binnenhalen.

In de begroting staat waar het geld van de gemeente binnenkomt en waaraan B en W de euro’s in 2017 wil uitgeven. De stad heeft een budget van 1,4 miljard euro.

Zo’n 788 miljoen krijgt de stad van het Rijk. De rest, zo’n 611 miljoen euro, dragen de bewoners en bedrijven bij. Dat gebeurt deels via huren en rente, maar ook bijvoorbeeld ook via de Onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting en de parkeerbelasting. Parkeren leverde dit jaar overigens een half miljoen extra op.

Het extra geld gaat onder meer naar Overvecht. Daar zet de gemeente tien miljoen extra in. Er is meer geld voor onderhoud, bijvoorbeeld aan het Domplein. Ook krijgen sportevenementen geld. Zo betaalt de stad mee aan het EK vrouwenvoetbal 2017, waar Utrecht een van de speelsteden is, het NK Atletiek 2018 en wordt geprobeerd het EK beachvolleybal binnen de gemeentegrenzen te krijgen.

TEGENVALLERS

Tegenvaller voor de gemeente zijn de bijstandsuitkeringen. Daar wordt dit jaar ruim 31 miljoen meer aan uitgegeven dan verwacht. Ook moet de gemeente meer geld uittrekken voor de HOV-baan door Transwijk. Die was begroot op 3 miljoen euro. Maar nu gaat de gemeente er van uit dat hij ruim 11 miljoen euro moet gaan kosten, dat is 8 miljoen meer dan begroot.

Het gemeentelijk vastgoed is een molensteen om de nek van de gemeente. Na de verhuizing naar het stadskantoor heeft de gemeente veel panden niet meer voor zichzelf nodig. Een deel van dat vastgoed staat leeg. Daarnaast zijn de huuropbrengsten veel lager dan verwacht. Het zorgt voor een extra verlies dit jaar van 5 miljoen euro.

Hoeveel de gemeente heeft verloren met de invoering van het Ecofont, is niet duidelijk. Op verzoek van GroenLinks werd sinds 2009 gewerkt aan duurzamer printen, maar dat lukt niet. Het project is daarom geschrapt.

(RTV Utrecht, 16 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1523644/utrechtse-begroting-minder-belastingen.html

Utrecht krijgt de begroting sluitend met goedkoop geleend geld. De schuld is enorm. Bij rentestijging komen er grote problemen. De politici leiden de blik van het driegend onheil af door de gemeentelijke belastingen te verlagen.

Zodra het fout gaat vertrekken ze naar andere gemeenten om daar hun heilzaam werk voort te zetten.

 

Begroting Utrecht kent ‘te weinig ambitie’

Het Utrechtse college heeft het komende jaar 1,4 miljard euro te besteden. Dat werd vrijdag duidelijk bij de presentatie van de begroting.

(………….)

Ambitie

Haage (PvdA – N&aN) is sowieso niet heel positief over de begroting. “Het lijkt wel alsof er een bank wordt bestuurd.” Zij is daar niet blij mee. “Dat baart me juist zorgen. De tweedeling in de stad wordt steeds groter. Veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om een betaalbaar huis in de stad. Het college moet uit de ivoren toren komen en weer wat dichter bij de mensen komen.

De insteek van deze begroting is die van een boekhouder bij een bank. Die moeten zuinig zijn. Utrecht mag, zeker nu er weer wat meer te besteden is, wel wat meer ambitie tonen. De gemeente moet juist uitgeven voor de mensen die er wonen.”

D66 is blij dat er een oplossing is voor de culturele instellingen die een positief advies kregen van de commissie, maar waar geen geld meer voor beschikbaar is. “Instellingen als het Volksbuurtmuseum en de Metaal Kathedraal kunnen nu in ieder geval weer een jaar vooruit”, zegt Aline Knip van de partij.

“Bij de Voorjaarsnota moeten we gaan kijken voor een definitieve oplossing. Ook moeten we gaan nadenken over hoe we het aanbod in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Er moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door subsidies niet voor vier maar voor twee jaar toe te kennen. Het is fijn om zo veel vertrouwde namen op de lijst te zien, maar geven we nieuwkomers wel genoeg kansen?”

Niet alleen hipsters en start-ups

Het CDA is niet te spreken over de begroting. Fractievoorzitter Sander van Waveren laat weten: “In een samenleving die steeds sneller gaat, waar steeds meer van mensen gevraagd wordt is het belangrijk te investeren in wat ons bindt. Om jongeren en ouderen mee te laten doen. En vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen.

Die boodschap heeft het college duidelijk nog niet begrepen. Utrecht is niet alleen voor hipsters en start-ups. We moeten ook plek houden voor de bestaande bewoners en gezinnen met jonge kinderen. Dat betekent zorgen voor prettige, rustige woonbuurten en het aanpakken van onveilige plekken.”

GroenLinks denkt dat er met de plannen achter deze begroting juist fors ingezet kan worden op het tegengaan van segregatie in de samenleving. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen”, zegt fractievoorzitter Heleen de Boer.

“Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de ongelijkheid toe, dat zien we in wijken en op scholen. We willen een eerlijke samenleving, zodat het goed gaat met álle Utrechters. Het tegengaan van de tweedeling is daarom zo’n belangrijk onderwerp.”

(Nu.nl, 17 september 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4322821/begroting-utrecht-kent-te-weinig-ambitie-.html

De begroting is een consequentie van eerder gemaakte keuzen zoals zwaar investeren in de infrastructuur voor specifieke ondernemersgroepen, op grote schaal investeren in last- en schadegevend vermaak waar heel dik op wordt toegelegd. In ruil daarvoor vormen de dankbare ondernemers de werkgelegenheid steeds meer om naar weggooibanen.

Om de cadeaus voor de ondernemers te kunnen bekostigen heeft de gemeente met open ogen en in relatief korte tijd een kleine schuld uitgebouwd tot een schuld van ruim 1 miljard. Dit werd en wordt gefaciliteerd door een gemeentelijke organisatie die het wensdenken beoefent, werk slecht voorbereidt en slecht begroot en ook anderszins erg inefficiënt en ineffectief is.

De rentelasten zijn nu laag maar niettemin lopen de kosten van de aangeduide flauwekul zodanig op dat men denkt er alleen uit te komen door steeds meer voorzieningen te schrappen. Er wordt dan wel weer wat extra’s aan liefhebberijen van de diverse lokale partijen besteed, maar per saldo is de trend schrappen. bezuinigen heet dat. Echt bezuinigen is het vet eraf snijden, dat wil zeggen fundamenteel breken met het beleid van de afgelopen pakweg 20 jaar.

Goedkoop en goed wonen, leefbaarheid, klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, investeren in buurtgroen uitsluitend bestemd voor rustige recreatie (geen festivals e.d.), sociaal beleid, medezeggenschap van de burgers, dat is allemaal op de achterhand geraakt bij de zogenoemde ‘linkse coalitie’, die goed beschouwd een rechts programma heeft. Sommige partijen vragen om meer geld om de tweedeling in de samenleving te bestrijden maar houden anderzijds onverkort vast aan het beleid dat dat veroorzaakt. Idioterie of windowdressing, of allebei.

Zo gauw de rente oploopt is Utrecht in last en zal de schuldendruk op de begroting erg groot zijn. De creatievelingen in stadhuis zullen dan niet beters weten te bedenken dan verder snoeien in de voorzieningen, immers de onzin waarop men zich in de afgelopen jaren blind staarde moet onaangeroerd blijven.

‘Problemen Lombok onderschat’

Bewoners van Lombok hebben weinig vertrouwen in een snelle aanpak van de verkeersonveilige Kanaalstraat en de overlast in deze Utrechtse wijk. Tijdens een eerste bijeenkomst deze week leek het er volgens veel verontruste bewoners op dat de gemeente het probleem zelfs helemaal niet onderkent.

De bewonersavond werd ingeleid met een filmpje waarin verschillende wijkbewoners de loftrompet steken over de leefbaarheid van de wijk, terwijl de bijeenkomst juist bedoeld was om de problemen bij de kop te pakken. ,,Het leek wel of de gemeente wilde vaststellen dat er géén problemen zijn. Waar was die avond dan voor bedoeld?”, zegt voorzitter Roos de Haan van de wijkraad.

Er wordt nu een stappenplan uitgewerkt, maar het einde daarvan is pas in 2030 in zicht. ,,Er moet inderdaad nu direct iets gebeuren. Het vuilnis op straat, de snelheidsovertredingen, daar kan allemaal meteen iets mee gedaan worden”, stelt Lidewij Vos. Zij startte eerder dit jaar een petitie om de wijk veiliger te krijgen nadat ze op de Kanaalstraat van haar fiets was gereden. ,,Optreden tegen slecht verkeersgedrag mag inderdaad geen vijftien jaar duren.”

De gemeente stelt echter dat 2030 als einddatum gezien moet worden van een traject, dat al veel eerder van start kan gaan. ,,Veel mensen gaven aan dat ze in 2030 graag weer spelende kinderen in de Kanaalstraat zien. Dat is een fundamenteel toekomstbeeld voor de lange termijn. Maar daar kunnen we vanaf nu aan gaan werken”, zegt woordvoerder Mara Hoogveld. (AD.nl, 17 september 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/problemen-lombok-onderschat~a139e593/

Samenwerking laat inwoners weer meedoen

Oudewater Werkt! draait dan om het leggen van lokale verbindingen: het benutten van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals welzijn, zorg, sociale werkvoorziening en bedrijfsleven.

Inwoners van Oudewater, die geen werk of andere vorm van dagbesteding hebben, krijgen sinds kort ondersteuning op maat. Onder het motto ‘Oudewater Werkt!’ hebben de gemeente, sociale werkvoorziening, Welzijn Oudewater, UWV, Abrona (VG), Kwintes (GGZ), Leerplicht en Boogh Arbeid hiervoor de handen ineengeslagen. De vragen van inwoners staan centraal, los van alle bestaande organisatiestructuren, schotten en financieringsstromen. Deze andere manier van werken stimuleert de eigen kracht van de inwoners en benut de bestaande voorzieningen in Oudewater zo optimaal mogelijk.

Door de overgang van AWBZ naar WMO zijn niet meer de grondslagen richtinggevend, maar draait alles om inwoners met een ondersteuningsvraag. Bovendien zorgt de veranderde regelgeving, waar het gaat om participatie, voor een forse transformatie van het sociale domein. Deze twee ontwikkelingen raken elkaar in steeds meer gemeenten en vanuit dit perspectief is Oudewater Werkt! ontstaan. De eerste ideeën kwamen op tafel tijdens een brainstorm van Ad de Regt, wethouder Sociale Zaken van Oudewater, en bestuurder Jan Duenk van Abrona.

(Gemeente.nu, 15 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/9/Samenwerking-laat-inwoners-weer-meeddoen-2876310W/

Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014

(b. en w.-besluit van 11 maart 2014)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 5 van de Archiefverordening gemeente Utrecht 2014

Besluit:

vast te stellen de navolgende:

Voorschriften betreffende het beheer van de informatie van de gemeentelijke organisatieonderdelen en

de Raadsorganen, voor zover deze niet is overgebracht.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130006. Gepubliceerd op 21 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130006.html

Van belang voor recht en bewijs zoekende burgers en ondernemers

Welstandscommissie niet blij met ‘benedenwereld’ Utrecht Centraal

De perrongebieden onder de nieuwe stationshal zijn ondermaats. Dat concludeert de Utrechtse welstandscommissie na bestudering van de openbare ruimte aldaar. “De aankleding van de onderzijde van de OV-terminal met alleen verlichting wordt als zeer armoedig ervaren.”

Met de officiële opening van de nieuwe stationshal op 7 december in het verschiet, viel het de welstandscommissie op dat er weinig aandacht is besteed aan de ruimte onder de stationshal.

Een goede visie voor deze ‘benedenwereld’ is cruciaal in de ogen van de welstand. “Er is hier sprake van de entree van de stad waar duizenden reizigers Utrecht binnenkomen en waar de afwerking kwalitatief ondermaats is.”

De huidige plannen voldoen nog niet aan de wensen. Er moet eenheid komen tussen het perronmeubilair, verlichting, plafonds, trappen en tramperrons. De commissie wil dat alle ‘probleemeigenaren’ worden gezocht met betrekking tot de inrichting van de benedenwereld om uniformiteit te realiseren op het station.

(NU.nl, 23 september 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4325049/welstandscommissie-niet-blij-met-benedenwereld-utrecht-centraal.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 6 oktober 2016

o.a.

6.1   Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht. Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht bieden in de manier waarop het nieuwe Utrechtse beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uitwerkt. Centraal daarbij staan het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën. Dit punt wordt in samenhang behandeld met commissiebrief ‘Aanpassingen Hulp bij het Huishouden beleid’ (6.2.)

6.2   Commissiebrief Aanpassingen HbH beleid

Met motie 2016/129 heeft het college de opdracht gekregen om direct na de zomer een voorstel naar de raad te brengen over hoe de hulp bij het huishouden in Utrecht wordt vormgegeven. De wethouder heeft daarnaast toegezegd om de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de hulp bij het huishouden én het objectieve onderzoek naar de norm Schoon Huis en de urennorm (opgelegd door de Centrale Raad van Beroep) met elkaar te verbinden en mee te nemen in het beleid. Dit punt wordt in samenhang behandeld met het raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ (6.1)

7 Agenda Integratie Vluchtelingen

Op 1 juni 2016 vond het door de raad en het college georganiseerds Stadsgesprek Integratie Vluchtelingen plaats. Op 29 september heeft een vervolgbijeenkomst plaats gehad. Het door de gemeente geïnventariseerde overzicht van (deels al lopende) integratie initiatieven van inwoners of instanties, de gemeente en het rijk is daarbij o.a. onderwerp van gesprek geweest. Het bovengenoemde inventarisatie-overzicht én de opbrengst van de bijeenkomst 29 september vormen de basis voor bespreking in de vergadering van raadscommissie Mens en Samenleving van 6 oktober. Het overzicht zal hierna worden aangepast tot een definitieve ‘Agenda Integratie vluchtelingen’ en is bedoeld als handvat voor betrokken bewoners, vluchtelingen, professionals en lokale overheden bij de integratie van vluchtelingen nu en zo nodig in de toekomst.

7.1 Commissiebrief Overzichtsnotitie integratie van asielzoekers en statushouders t.b.v. bijeenkomst 29 september 2016

8 Commissiebrief Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2016

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: De PvdA verbaast zich erover dat het zo lang heeft moeten duren voordat de betrokkenen duidelijkheid hadden over de inhoud van de regeling, te meer omdat deze regelingen in grote lijnen overeen komt met de regeling die gold in 2015. De PvdA is daarnaast benieuwd naar de ambitie van het college voor de jaren 2017 en verder en de wijze waarop het college het bereik en de bekendheid van deze regeling onder de mensen die er recht op hebben wil verbeteren. Ook de samenhang met de ziektekostenverzekering is daarbij van belang. Zo verbaast het de PvdA in de Jaarstukken 2015 te lezen dat van de extra € 1 mln. uit de voormalige Wtcg-middelen maar liefst 0,47 mln. niet is uitgegeven, omdat ‘niet iedereen die recht heeft op deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid. Mede aan de hand van de bespreking in de commissie wil de PvdA beoordelen welke verbeteringen er in de regeling voor de jaren 2017 en verder moeten worden aangebracht.

9 Raadsbrief Scenarios toekomst tippelzone “De Baan”

De leden van de commissie Stad en worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Eventuele vragen met een ruimtelijk karakter worden zo mogelijk door wethouder Everhardt beantwoord. Geagendeerd door mevrouw Uringa, CU, mevrouw Rajkowski, VVD en mevrouw Metaal, CDA. De fracties van de ChristenUnie, CDA en VVD zijn blij dat de evaluatie van de tippelzone (na toezegging 2,5 jaar geleden) bij de Raad ligt. De evaluatie omvat interessante feiten over de zone en mogelijke scenario’s voor afbouw of verplaatsen. Ook stelt het college voor een ‘publieke waarde cyclus’ in de vorm van een multiloogtafel3 te starten met betrokkenen. De genoemde partijen willen eerst met elkaar en de wethouder in gesprek over de evaluatie, aanvullende vragen stellen en van gedachten wisselen of alle scenario’s op tafel liggen. Ook willen we in gesprek over het voorstel over de Multiloogtafel3 en weten of hier draagvlak voor is of dat een ander procesvoorstel de voorkeur verdient. De genoemde partijen zouden vooraf met elkaar en de wethouder in gesprek over de evaluatie, aanvullende vragen stellen en van gedachten wisselen of alle scenario’s op tafel liggen. Ook zijn de fracties benieuwd naar draagvlak voor de Multiloogtafel3 of dat een ander procesvoorstel de voorkeur verdient.

10.1 Commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen tweede kwartaal 2016

Geagendeerd door de heer Post, PvdA De PvdA is bezorgd over de uitvoering van de banenafspraak in de regio Midden-Utrecht. In het marktbewerkingsplan staat dat slechts 37% van de doelstelling voor eind 2016 is gerealiseerd. Het plan constateert terecht dat nog een ‘flinke slag’ te maken is en dat dit ‘zorgen baart’. De PvdA is er echter niet van overtuigd dat met het aangekondigde versnellingsplan ervoor zorgt dat de ambitie van 1145 garantiebanen eind 2016 wel gehaald gaat worden. De PvdA wil o.a. van de wethouder weten wat hij, ook als voorzitter van de arbeidsmarktregio, gaat doen om harde afspraken te maken met bedrijven. Ook wil de PvdA weten op welke wijze wordt bevorderd dat de banen ook echt duurzaam zijn, mede gelet op een aantal versoepelingen in de wet- en regelgeving (o.a. het meetellen van detacheringen). Bovendien wil de PvdA weten hoe ver de gemeente zelf is met het invullen van garantiebanen bij de gemeente Utrecht. De eerder beloofde informatie hierover hebben we nog niet ontvangen. De PvdA heeft het college verzocht deze informatie vóór de commissiebespreking alsnog te sturen. Daarnaast is de PvdA benieuwd naar de evaluatie van de pilot OpMaat/NieuwBeschut en, met name de beoogde vervolgstappen. Dit laatste vooral in het licht van de toekomstige wettelijke verplichtingen om beschut werk te realiseren, zoals beoogde in het Sociaal Akkoord en de Participatiewet. De fractie heeft het college verzocht de evaluatie en de beoogde vervolgstappen vóór de commissiebespreking naar de commissie te sturen. Ten slotte is de PvdA benieuwd naar de uitvoerbaarheid van de oplossing voor het verstrekken van computers voor kinderen van asielzoekers die niet in het eerste jaar instromen in het voortgezet onderwijs. Griffie: de door de PvdA fractie gevraagde, aanvullende informatie van het college wordt bij de vergaderstukken gevoegd op 3 oktober 2016.

10.2 Commissiebrief Marktbewerkingsplan Utrechtse Werktafel

Deze brief wordt in samenhang behandeld met agendapunt 10.1: commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen tweede kwartaal 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=45d55e52-eb9c-4639-a0f4-1e72f2d43afe&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

23-9-2016         Overzichtsnotitie integratie van asielzoekers en statushouders tbv bijeenkomst 29 september 2016

21-9-2016         Catharijnehuis

20-9-2016         Inspectierapporten kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Utrecht

20-9-2016         Landelijk themajaar 100 jaar De Stijl

19-9-2016         Arbeidsmarktmonitor 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

23-9-2016         Uitvoering Programma Verkeersveiligheid

21-9-2016         Sanering Nedereindse Plas

20-9-2016         Aanpassing beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten

20-9-2016         Landelijk themajaar 100 jaar De Stijl

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=