Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 25 maart 2016

sinds 19 december 2003

??

??

Inhoud

??

-?????? DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

???????? o ?????? Alternatief voor Cremerpark: nl. onder de Vleutenseweg door

???????? o???????? Het Cremerpark. Slachtoffer van een verhaal dat bij mondjesmaat werd gepresenteerd en voor zoete koek werd geslikt

???????? o???????? Welk masterplan heeft Eneco in Utrecht?

???????? o???????? Warmte is cool in metropoolregio Amsterdam. Maar de Utrechtse gemeenteraad heeft geen idee van wat er aan de hand is.

???????? o???????? VVD Utrecht pleit voor flexibele energievoorziening

???????? o???????? Utrechtse gemeenteraad moet Eneco harder aanpakken

-?????? DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

???????? o???????? Het bestuur hanteert een open onbevangen stijl en het primaat ligt bij de gemeenteraad

???????? o???????? Coproductie is meer dan participatie

???????? o???????? Een transparante overheid, alstublieft

???????? o???????? Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 7 april 2016

???????? o???????? Raadsbrieven

???????? o???????? Commissiebrieven M&S

???????? o???????? Commissiebrieven S&R

-?????? Associatieverdrag Oekra??ne zoekt de randen van een oorlog op

-?????? Spitsrijder Utrecht wacht 90 uur in file

-?????? “Luchtkwaliteit verbetert in provincie Utrecht”

-?????? Regelvrij openluchtcaf??. Utrecht krijgt nieuw wijn- en speciaalbierfestival

-?????? Utrecht gaat ook dit jaar groot Tourfeest houden

-?????? Waarschuwing FC Utrecht na miljoenenverlies: ‘Kan niet steeds geld geven’

-?????? Wat is er mis met ouderen?

-?????? DOSSIER BOMENLEED

???????? o???????? 368 bomen kappen. 180 bomen planten

???????? o???????? Bomenprojecten

???????? o???????? Beschikking in het kader van de Flora- en Faunawet ??? Provincie Utrecht

-?????? Taalwonder. Milieuneutrale wijzigingsvergunning

-?????? Intrekkingen omgevingsvergunningen

-?????? Niet in het Gemeenteblad bekend gemaakt

??

??

??

??

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

??

Alternatief voor Cremerpark: nl. onder de Vleutenseweg door

Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

Op 16 februari werd een warmteleiding met een lengte van 800 meter onder het Noordzeekanaal door getrokken vlak naast de Coentunnel. Het technische hoogstandje verliep probleemloos. Eind 2016 zal afvalenergiecentrale AEB al duurzame warmte leveren aan 4.000 woningen in Amsterdam-Noord.

(Warmtenieuws, 24 februari 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=fab229e980&e=d945a066ea

Deze boring was van Nuon.

En een nog langere boring kan ook, minstens 1100 meter zoals Eneco zelf in de Luchterduinen heeft laten zien. http://www.vshanab.nl/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=5825

Zie voor verdere projectgegevens: http://projecten.eneco.nl/eneco-luchterduinen/

??

Het Cremerpark. Slachtoffer van een verhaal dat bij mondjesmaat werd gepresenteerd en voor zoete koek werd geslikt

Het verhaal van GroenLinks in de raadscommissievergadering van 14 januari jl. dat een stadsverwamingstrac?? onder de Vleutenseweg niet bespreekbaar is omdat daarmee de busbaan buiten gebruik zou stellen en het bomen zou kosten (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=14ff004e-3afc-47db-80e2-a82a814aa66d?? blz. 18) snijdt geen hout.

Even een stapje terug. Eneco claimt in het Cremerpark een 15 meter breed werktrac??. Dat werkt lekker goedkoop als de in de weg staande bomen met medewerking van B&W worden opgeruimd.

In de Hasebroekstraat die van gevel tot gevel (en met inbegrip van voortuintjes) net 15 meter breed is zal dat echter niet gebeuren. In die straat zal men een veel smaller spoor trekken. Ook in het oostelijke 1/3 deel van de Vleutenseweg, waar de stadsverwarmingsleiding verder loopt, zal dat in een smal spoor gebeuren om de busbaan in bedrijf te houden en de bomen te sparen. Immers, zouden busbaan en bomen er daar aan moeten geloven, dan had Eneco – eerlijk als het is – immers meteen na de commissievergadering laten weten dat Groenlinks op een verkeerd spoor zat.
Nu GroenLinks weer.??Groenlinks zou zijn impliciete gedachtenlijn kunnen afmaken: eerst de door bewoners gegeven informatie opnemen dat het leidingtrace in de bomen van de oostelijke Vleutenseweg ligt. Vervolgens, als er op het oostelijk deel van de Vleutenseweg zo gewerkt kan worden dat busbaan en bomen onberoerd blijven, dan moet dat op het westelijk deel van de Vleutenseweg ook kunnen.

Het jammere is dat de GroenLinks, ja de hele gemeenteraad bijna alleen nadenkt over de brokjes die B&W hem presenteert en dat de raad geen initiatief toont om in ????n keer het totaalplaatje te zien.

???? Tot genoegen van Eneco presenteert B&W de raad het verhaal over de vervanging van de warmtetransportleiding in kleine stukjes: Thomas ?? Kempisplantsoen apart, Cremerstraat apart. Zolang er in de Cremerstraat geen onomkeerbare feiten zijn gecre??erd wordt er richting raad niet gerept over het Cremerplein, de Hasebroekstraat, de Vleutenseweg en het verder trac?? naar de Nicolaas Beetsstraat (waar vanwege rendementsverlies een opwarmcentrale van Eneco staat). En zo verder de binnenstad in.
Zou het totaalplaatje gepresenteerd zijn dan zou het de raad duidelijk zijn dat Eneco alsook vriend B&W per trac??stukje van andere randvoorwaarden en van andere aanlegtechnische benaderingen uitgaan, zodanig dat de kosten voor Eneco het laagst zijn. Deze relatief lage kosten van Eneco zijn omgekeerd evenredig met de maatschappelijke kosten (waaronder vernieling van het openbaar groen en schade aan eigendommen). Als Eneco in een open markt zou werken, wat feitelijk niet het geval is, dan moet het het zonder verholen overheidssteun doen.

De raad kan hierop doorvragen en het publiek kan de raad daarmee helpen als de raad er om vraagt (en beduidend meer dan 3 minuten inspreektijd gunt). Daarnaast kan de raad ook om een second opinion vragen, van echt onafhankelijken, dus niet uit het netwerk van Eneco en B&W, dit om zijn controlerende taak waar te maken. Controle alleen op basis van verhalen die de gecontroleerde afgeeft is volksverlakkerij.

Als de raad het wil kan het noodzakelijke overzicht verkregen worden en kan waar nodig worden bijgestuurd.

(Van een correspondent)

??

Welk masterplan heeft Eneco in Utrecht?

HZ_WABO-16-07110

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28243.html

Zie ook de bijlage.

??

Maar de Utrechtse gemeenteraad heeft geen idee van wat er aan de hand is

Warmte is cool in metropoolregio Amsterdam

‘In 2050 moet Nederland volledig draaien zonder fossiele energie. Nu is 5% van onze energievoorziening fossielvrij, en daar hebben we 35 jaar over gedaan. Ons rest dus nog 35 jaar om de andere 95% te verduurzamen.’

Met industri??le restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen, kunnen we vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam effici??nt en comfortabel verwarmen. Al die verspilde warmte kunnen we benutten door een regionaal warmtenet te ontwikkelen. Een energie-oplossing die misschien wel heel Nederland een stuk duurzamer gaat maken, want wellicht zijn de idee??n die we gaan ontwikkelen wel inzetbaar in ons hele land. Is dat cool of niet?

http://warmteiscool.nl/

Wat doet Eneco in Utrecht? Waarschijnlijk in grote lijnen hetzelfde, maar allesbehalve transparant. Een groot verschilpunt is dat Eneco een (mogelijk toenemend deel) van de warmte verkrijgt door het verstoken van wat genoemd wordt biobrandstof, plantaardig afval zoals kaphout (Utrechtse bomen) , cacaodoppen en afvalhout (met verfresten en chemische impregnaten). De biobrandstof is deels vuil en moet (afgezien van de vele in Utrecht gekapte bomen) grotendeels van heinde en verre worden aangevoerd waardoor er flink wat fossiele brandstof in schepen en vrachtauto’s wordt verstookt en de lucht van vuiligheid bezwangerd wordt. Eneco nomineert zich voor de milieu-prikkeldraadprijs.

???? En dan de afvalwarmte, waar de overeenkomst met de regio Amsterdam zit. Op diverse plaatsen in Utrecht worden nogal stilletjes koude- en warmteopslagsystemen gerealiseerd, die voor een aanzienlijk deel bedoeld zijn om Eneco de warmte te leveren die het voor teveel geld wordt doorverkoopt.

?????? Samen met concurrerende bedrijven heeft Eneco met succes bij de overheid gelobbyd voor wettelijke bepalingen die het burgers wel erg lastig maken om zelf warmteco??peraties te beginnen. Weinig burgers zullen daardoor selfsupporting worden. Daarmee is het verdienmodel van de energiebedrijven gered. Dat geeft Eneco en zijn concurrenten de moed om bestaande warmtenetten door geavanceerde warmtenetten te vervangen.

???? Ten voordele van Eneco’s portemonnee worden met vriendschappelijke medewerking van de kant van B&W bestaande leidingen op de goedkoopst mogelijke manier vervangen, waarvoor het openbaar groen het loodje moet leggen. Gestuurde boringen over grote lengte, ook met de benodigde pijpdiameter, zijn elders al met succes gerealiseerd. Dat vindt Eneco te duur en het liegt daarom – wederom met de vriendschappelijke medewerking van B&W – dat het technisch niet kan. De gemeenteraad, gewend niet verder te kijken dan wat B&W zegt, neemt dat dan maar aan.

Burgers hun weinige openbaar groen afpakken om een flinke voor in de grond te kunnen trekken is veel goedkoper dan een gestuurde boring.??

Dat inwoners pas na 50 jaar hun groen weer in behoorlijke proportie kunnen terugzien zal Eneco en B&W worst zijn.

??

VVD Utrecht pleit voor flexibele energievoorziening

De VVD wil af van de gemaakte afspraken over het verplicht aanleggen van stadsverwarming in Utrecht. Volgens de liberalen is deze verplichting een achterhaald concept. Voor toekomstige woningbouw dient per project bepaald te worden wat de beste vorm van energievoorziening is, aldus de VVD op haar site.

Vanavond spreekt de raad over de stadsverwarming naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente ????? ten onrechte ??? vergunningen voor woningbouw zou hebben verstrekt op basis van een veel te hoog berekend milieurendement van het Eneco-stadsverwarmingsnetwerk. Nieuwe bewoners zouden hierdoor gedupeerd worden, omdat de woningen op basis van dit lagere milieurendement minder goed ge??soleerd zouden hoeven te zijn en de energierekening hoger uitvalt. (Nieuws.nl, 24 maart 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/54633/vvd-wil-af-van-verplichte-stadsverwarming/

??

Utrechtse gemeenteraad moet Eneco harder aanpakken

Energieleverancier Eneco moet harder worden aangepakt. Dat vindt een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad.

Eneco is verantwoordelijk voor stadsverwarming, maar die blijkt niet zo milieuvriendelijk als gedacht. Donderdagavond praatte de raad in een commissie over het onderwerp.

ANTWOORDEN

De drie verantwoordelijke wethouders kwamen volgens de ChristenUnie niet met bevredigende antwoorden. “De belangrijkste vragen zijn eigenlijk gewoon niet goed beantwoord”, aldus raadslid Jan Wijmenga. “Het zijn de vragen die gaan over de bewoners en of er niet meer foute woningen bij gaan komen. Het college laat het gewoon toe en daar ben ik ontevreden over.”

De raad wil af van de plicht dat elk nieuw huis in de gemeente aangesloten wordt op stadsverwarming. Het college is zich van geen kwaad bewust. De wethouders zeggen streng genoeg te zijn voor Eneco.

(RTVUtrecht, 25 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1461250/utrechtse-gemeenteraad-wil-af-van-stadsverwarming.html
??

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

??

“Het bestuur hanteert een open onbevangen stijl en het primaat ligt bij de gemeenteraad

Het college opereert op basis van een akkoord op hoofdlijnen en hanteert een bestuursstijl

waarbij voorstellen voldoende ruimte laten voor zowel de gemeenteraad als voor bewoners,

organisaties, professionals en partners voor inbreng, wijziging, verbetering en coproductie.

Voorstellen worden in een vroeg stadium ook aan andere partners (belangenorganisaties,

bewoners, deskundigen) voorgelegd. De wijze van communiceren wordt gekenmerkt door

een open en transparante houding, is proactief en betrouwbaar, waarbij nieuwe voorstellen

altijd gepresenteerd worden inclusief alternatieve scenario???s.”

(Coalitie-akkoord van VVD – D’66 – GroenLinks – SP, blz. 34)

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/2.concern-bestuur-uitvoering/Burgemeester_en_Wethouders/Coalitieakkoord2014.pdf

Als deze liberale partijen dit al vaststellen, hoe mooi moet het dan zijn als een op te richten links het bestuur domineert?

????????????????????????????????

Coproductie is meer dan participatie

Coproductie staat voor het betrekken van burgers bij de uitvoering van publieke diensten. Het gaat hierbij dus niet over deelname aan inspraakavonden of wijkvergaderingen, maar actief iets doen voor de diensten waar je als inwoner om vraagt ??? in samenwerking met de overheid.

???? De term participatiemaatschappij was nog niet gelanceerd toen Joost Fledderus (als onderzoeker en adviseur verbonden aan Necker van Naem) aan zijn promotieonderzoek begon. Maar eigenlijk was het precies dat, wat hij de afgelopen jaren aan de Nijmeegse Radboud Universiteit bestudeerde. Joost is inmiddels gepromoveerd op zijn onderzoek: ‘De relatie tussen coproductie van publieke dienstverlening en vertrouwen’.

?????? Coproductie staat voor het betrekken van burgers bij de uitvoering van publieke diensten. Het gaat hierbij dus niet over deelname aan inspraakavonden of wijkvergaderingen, maar actief iets doen voor de diensten waar je als inwoner om vraagt ??? in samenwerking met de overheid. Joost bekeek hoe deze samenwerking begint, verloopt en wat het oplevert, maar ook welke problemen er kunnen ontstaan als burgers en overheid met elkaar samenwerken.

Tips om de samenwerking met inwoners te verbeteren:

 1. Wees je ervan bewust dat er al veel gecoproduceerd wordt

Coproductie klinkt misschien hip, nieuw en moeilijk, maar als je goed kijkt zijn veel diensten al afhankelijk van de inzet van inwoners. Steeds vaker moeten inwoners bijvoorbeeld met ingevulde formulieren naar de gemeentebalie komen. Hoe de openbare ruimte erbij ligt, is voor een groot deel afhankelijk van de oplettendheid en meldingen van buurtbewoners. De kwaliteit van publieke diensten wordt daardoor mede bepaald door de inzet van inwoners. Als een formulier onjuist is ingevuld, kan een baliemedewerker minder goed helpen. Als er geen meldingen komen, blijven losse stoeptegels vaker onopgemerkt. Door mensen het makkelijker te maken te coproduceren, zal daarom de kwaliteit van diensten ook verbeteren.

 1. Wees eerlijk over de achterliggende reden van coproductie

Het is geen toeval dat termen als coproductie, cocreatie of participatiesamenleving hoogtij vieren in een tijd van bezuinigingen. Gemeenten zijn vaker noodgedwongen om meer inzet te vragen van inwoners, omdat er minder ambtelijke capaciteit en geld voorhanden is. Zo is in verschillende gemeenten bezuinigd op het aantal afvalbakken en de mogelijkheid geboden aan inwoners om afvalbakken te adopteren. Inwoners kunnen hier begrip voor opbrengen, als de gemeente eerlijk en transparant is over de beweegredenen. Tegelijkertijd moet niet elke vorm van coproductie ingegeven zijn door bezuinigingen: het verhogen van de kwaliteit door gebruik te maken van de expertise van inwoners kan net zo goed een argument zijn.

 1. Ondersteun coproductie met de juiste middelen

Coproductie betekent niet dat dienstverleners achterover kunnen leunen. Burgers dienen ondersteund te worden in hun actieve betrokkenheid. Als iemand een afvalbak adopteert, dan moet de gemeente tijdig voor nieuwe afvalzakken zorgen. Denk ook aan een werkloze, alleenstaande moeder. Als zij aan een re-integratieprogramma wil (of moet) deelnemen, dan zal er kinderopvang geregeld moeten worden. Bied als gemeente ondersteuning, door samen na te denken over mogelijkheden. Het gaat hierbij niet alleen om financi??le of materiele middelen, maar soms ook om flexibel om te gaan met bepaalde regels en procedures.

 1. Motiveer coproductie met de juiste instrumenten

Burgers hebben verschillende motivaties om te coproduceren. Soms willen mensen vooral graag iets samen doen (bijvoorbeeld samen een stukje groen verzorgen), soms is het individueler van aard (bijvoorbeeld omdat er teveel vuil in de buurt ligt), en een andere keer ontbreekt de motivatie volledig (bijvoorbeeld als een bijstandsontvanger niet mee wil doen aan een re-integratieprogramma). De ene keer is een schouderklopje voldoende om coproductie te stimuleren. Een andere keer moet er meer tegenover staan. Opvallend is dat een duwtje in de rug kan helpen. Zo zag Joost in de gemeente Nijmegen dat bijstandsgerechtigden verplicht naar een banenmarkt moesten, waar bedrijven laten zien wat er aan werk is. Sommigen mensen gingen daar schoorvoetend naartoe, maar bleken vaak toch iets te vinden waar ze verder mee konden.

 1. Let op de kwetsbaarheid van coproductie

Hoe intensiever de vorm van coproductie, des te minder burgers bereid zijn te coproduceren. Zo zijn er niet veel burgers die een afvalbak willen overnemen van de gemeente. Of denk aan een flat met veel sociale problemen, waar bewoners worden gevraagd om samen na te denken over acties om de flat op te knappen en mensen bij elkaar te krijgen. Het succes hangt vaak af van enkele actieve inwoners. Het gevaar is dat deze mensen worden overvraagd. Dit houdt ook een risico in voor de continu??teit van coproductie: als enkele bewoners besluiten zich terug te trekken, is er weinig om op terug te vallen. Dit vraagt om voortdurende betrokkenheid van gemeente en andere professionals: laat zien dat ze er niet alleen voor staan.

 1. Blijf zichtbaar als dienstverlener

Coproductie is een samenwerking tussen burger en dienstverlener. De ????n kan niet zonder de ander. Zorg daarom als dienstverlener dat je zichtbaar blijft en heb regelmatig contact met burgers die coproduceren. Zo kun je bijsturen als het gewenste resultaat niet wordt behaald en afspraken maken over verantwoordelijkheden. Uit Joost zijn onderzoek blijkt dat burgers het succes van coproductie niet aan de dienstverlener toeschrijven, als daar weinig contact mee is geweest. Teleurstellende resultaten worden juist de dienstverlener eerder aangerekend. Hier zal minder sprake van zijn als coproductie wordt ervaren als een vrijwillige, wederkerige en gelijkwaardige samenwerking. (Gemeente.nu, 24 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Opinie/2016/3/Coproductie-is-meer-dan-participatie-2780523W/

??

Een transparante overheid, alstublieft

Transparantie en openheid van het bestuur staan in Nederland hoog in het vaandel. Maar is dit wettelijk voldoende geregeld? Want de roep om meer openheid en transparantie wordt steeds luider.

– o p i n i e –

Hierbij een algemene schets van de wijze waarop de openbare toegankelijkheid en transparantie van het bestuur in Nederland is geregeld. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de op handen zijnde wijziging van de wetgeving, die volop in ontwikkeling is en waar zowel voor overheden als marktpartijen zeker kansen lijken te liggen. Deze wetgeving dwingt namelijk tot een meer actieve openbaarmaking van informatie en dat is, gelet op de huidige tijdsgeest, een positieve ontwikkeling.

Is de huidige Wet openbaarheid van bestuur (nog) wel toereikend?

In Nederland is de actieve openbaarmakingsverplichting voor overheden en semi-overheden geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de inwerkingtreding van deze wet in 1980 was Nederland gidsland op het gebied van transparantie en openbaarheid van bestuur.

???? Sindsdien is de maatschappij veranderd en hebben burgers en bedrijven andere verwachtingen van hun bestuur gekregen. Idee??n over de democratie en rechtsstaat zijn in lijn daarmee ge??volueerd. Openbaarheid van bestuur is een essentieel onderdeel geworden van elke moderne democratie. De algemene gedachte is dat overheden en semi-overheden meer inzicht geven in hun functioneren. Niet alleen het eindresultaat van besluitvorming of beleid is van belang, minstens zo belangrijk is de manier waarop tot besluiten is gekomen.

?????? Een breed gedragen gedachte is, dat onder de huidige Wob te weinig informatie uit eigen beweging openbaar wordt gemaakt. Door de nu geldende uitzonderingsgronden zou ook teveel belangrijke informatie van publieke controle worden uitgesloten. De huidige Wob geeft in artikel 8 een algemene opdracht aan bestuursorganen om informatie over beleid te openbaren, zodra dat in het belang van een goede en democratische bestuursvoering is. Het is echter aan het bestuursorgaan om te beoordelen of daar sprake van is. Nu er in de huidige regelgeving geen aanwijzingen worden gegeven welk soort informatie actief openbaar moet worden gemaakt, is er veelal sprake van willekeur. Deze regelgeving is daarmee te vrijblijvend en lijkt daarmee aan vervanging (aanpassing naar de huidige tijd) toe.

De ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur’: kansen voor zowel overheden als marktpartijen

Dit signaal is in politiek Den Haag opgepikt en – na vele evaluaties en verbetervoorstellen – heeft in 2012 een eerste versie van de ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur’ (Nieuwe Wob) het licht gezien. De gedachte die achter de nieuwe regelgeving zit raakt exact de kern van de discussie tussen markt en overheid. Die discussie richt zich voornamelijk op de gedachte dat overheden niet geneigd zouden zijn om (te veel) informatie prijs te geven, aangezien dit negatieve (financi??le) gevolgen zou kunnen hebben voor de desbetreffende bestuursorganen. Naar mijn mening weegt deze angst, voor zover daar inderdaad sprake van is, niet op tegen de vele voordelen die transparantie met zich meebrengt.

???? Openbaarheid en transparantie zijn namelijk niet alleen nuttig en noodzakelijk voor burgers en bedrijven, maar bieden ook grote kansen voor overheden en semi-overheden. Transparantie vergroot het maatschappelijk draagvlak en biedt burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven de mogelijkheid om eerder op de hoogte te raken van de plannen van en ontwikkelingen binnen de (semi)publieke sector. De maatschappelijke dialoog die zo kan ontstaan, biedt daarmee kansen in de vorm van verbeterde samenwerking met publiek en bedrijfsleven.

???? Met een toename van openbaarheid en transparantie wordt, zowel voor overheden als marktpartijen, de mogelijkheid vergroot om economische munt te slaan uit de publieke informatie. Overheden verzamelen bij hun activiteiten namelijk grote hoeveelheden gegevens, die van waarde kunnen zijn voor allerhande economische activiteiten en voor verhoging van de effectiviteit van het functioneren van de overheid.

De ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur’: meer duidelijkheid en structuur

Een belangrijk verschil tussen de huidige Wob en de in voorbereiding zijnde nieuwe wet, is dat er een opsomming in de wet zal worden opgenomen welke informatie actief door bestuursorganen moet worden verstrekt. Dit beperkt zich niet, zoals nu, tot enkel beleid, maar ook tot adviezen van adviescommissies, gesloten convenanten en documenten inzake de voorgenomen uitvoering van een publieke taak. Daarmee wordt de reikwijdte van de actieve informatieverstrekking groter en zal minder ruimte ontstaan voor willekeur. Zowel overheden als marktpartijen zijn bij deze duidelijkheid en structuur gebaat en weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.

?????? Een ander kenmerk van de voorgenomen nieuwe regeling is het duidelijke streven naar openheid en transparantie, dat zich uit in het verdwijnen van de absolute uitzonderingsgronden. Die hielden in dat informatie geweigerd wordt zodra een te beschermen belang in het geding was, zonder dat daadwerkelijk moest worden aangetoond dat openbaarmaking schadelijke gevolgen zou hebben. Deze uitzonderingsgronden worden, zoals het er nu naar uit ziet, relatief. Dat betekent dat altijd een afweging moet worden gemaakt tussen het belang dat door de uitzonderingsgrond beschermd wordt en het algemeen belang van openbaarmaking van informatie. Alleen wanneer ernstig nadeel wordt toegebracht aan de genoemde belangen, dat het algemeen belang van openbaarheid overstijgt, kan openbaarmaking achterwege blijven. Enkele vrees is niet meer voldoende om openbaarmaking achterwege te laten. Actieve openbaarmaking is daarmee het credo.

???? De ‘Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur: daadwerkelijk meer openheid en transparantie?

Het voorgaande leidt tot de vraag of met een aanpassing van de regelgeving daadwerkelijk meer openheid en transparantie te verwachten is. Zal er, in vergelijking met het huidige systeem, eerder actieve informatie moeten worden verstrekt over vastgoedkenmerken als oppervlak, waarde, kosten en opbrengsten? Ondanks dat deze inschatting lastig te maken is, lijkt de verwachting re??el dat daar inderdaad sprake van zal zijn.

???? In de nieuwe regeling wordt namelijk een veelgebruikte uitzonderingsgrond voor deze informatie in de huidige openbaarheidspraktijk, namelijk het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling, niet (meer) opgenomen. In de praktijk wordt deze uitzonderingsgrond vaak gebruikt (of misbruikt) als restgrond. Daar staat tegenover dat ‘de economische of financi??le belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of organen’ als uitzonderingsgrond gehandhaafd blijft. Dat openbaarmaking van informatie voor bestuursorganen een lastige situatie met zich meebrengt, of dat daardoor een extra inspanning van bestuursorganen noodzakelijk is, is op zichzelf nog geen indicatie dat het economische belang ernstige schade wordt toegebracht. Deze uitzonderingsgrond geldt alleen indien er door openbaarmaking daadwerkelijk ernstig nadeel wordt toegebracht ??n dit nadeel het algemeen belang van openbaarheid overstijgt. De praktijk zal echter moeten uitwijzen in welke gevallen daar sprake van zal zijn.

Conclusie: ‘oude wijn in nieuwe zakken’?

Het is duidelijk dat de huidige maatschappij vraagt om meer openheid en transparantie. Ondanks dat de huidige wet- en regelgeving kansen biedt aan overheden om meer openheid en transparantie na te streven, zal dit streven met een nieuwe regeling nadrukkelijker naar voren komen en hopelijk (daardoor) snel(ler) worden opgepikt. Naar mijn mening staat in ieder geval buiten twijfel dat er voldoende kansen liggen om de openheid en transparantie te vergroten, waarmee zowel overheden als marktpartijen van de voordelen kunnen profiteren. (Gemeente.nu, 9 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/3/Een-transparante-overheid-alstublieft-2772884W/

??

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 7 april 2016

Energiebesparing bij bedrijven

De gemeenteraad gaat graag in gesprek met bedrijven die voorlopen op het gebied van energiebesparing en bedrijven die achterblijven op dit gebied. Welke maatregelen zijn succesvol volgens hen en welke inzet vanuit de gemeente is het meest effectief? Daarnaast wordt de raad door de gemeente ge??nformeerd over de maatregelen die bedrijven nemen en waarom bedrijven al dan niet kiezen voor de vrijwillige route en hoe ze hiertoe te verleiden zijn. U bent welkom als meeprater.

Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

De gemeente onderzoekt twee initiatieven voor culturele voorzieningen in Leidsche Rijn. Een tijdelijk gebouw (circa 10 jaar), het Glazen Circus, met een ???jaarrond??? programma, vanuit het aanbod dat de Parade in de zomermaanden in de vier grote steden biedt.

En de gemeente verkent bij een of meer culturele ondernemers, of die bereid en in staat zijn om een goed en levendig programma te kunnen leveren en exploiteren. De raad wil graag een toelichting. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Verkeerde betaling uitkeringsgerechtigden

In januari hield de gemeente verkeerde bedragen zorgverzekeringspremie in bij uitkeringsgerechtigden. Het gaat om uitkeringsgerechtigden die deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering Optimaal van Zilveren Kruis. Zij ontvingen of een te hoog (max. 45 euro) of een te laag (max. 34 euro) geldbedrag. De raad wil weten hoe de fout ontstond en wat er gebeurt om dit te voorkomen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Ontwikkelingen Maliebaan

De gemeente kan kiezen uit meerdere varianten voor herinrichting van de kruising Maliebaan met de Burgemeester Reigerstraat en Nagtegaalstraat. Deze kruising vormt een belangrijk knooppunt van de Herenroute, een fietsroute door de stad.

De raad heeft vragen over de afwikkeling van het autoverkeer en wil graag de reacties van inwoners en ondernemers horen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Contract aanbieder huishoudhulp

De gemeente wil de contracten met de in financi??le nood verkerende thuiszorgaanbieder TSN laten overnemen door een andere aanbieder. Met als eis dat de hulpen die nu werkzaam zijn onder het contract TSN met behoud van salaris overgenomen moeten worden. En dat de relatie klant ??? hulp in stand moet blijven. De raad wil weten hoe thuiszorgmedewerkers, cli??nten, buurtzorg en belangenorganisaties de toekomst van thuiszorg in Utrecht zien. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Handhaving drank- en horecawet

De gemeente publiceerde de resultaten van de handhaving Drank- en Horecawet 2015. Vooral de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol kreeg vorig jaar veel aandacht. De raad wil de ervaringen horen van medewerkers bij supermarkten, slijterijen en horecaondernemers. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Jaarhinderplanning 2016

De gemeente presenteert haar planning voor grote wegwerkzaamheden. Door projecten op elkaar af te stemmen blijven de gevolgen voor de bereikbaarheid in de stad zoveel mogelijk beperkt. De raad laat zich informeren over hoe inwoners, bezoekers en bedrijven op de hoogte zijn en blijven over projecten en evenementen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

De gemeente omschreef de plannen voor verkeer en vervoer voor komende jaren. De beleidsnota heeft als titel: Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. De raad wil weten wat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van de nota vinden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

Voor de stukken, zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=61a97b21-17ea-4b0a-b465-12870a3ce117&FoundIDs=

??

Raadsbrieven

22-3-2016???????????????? Aanslagen Brussel 22 maart 2016

22-3-2016???????????????? Peilnota Ruimtelijk Economische Koers U10

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

??

Commissiebrieven M&S

24-3-2016???????????????? Contract TSN

24-3-2016???????????????? Besteding extra middelen mantelzorgondersteuning 2015-2016

22-3-2016???????????????? Gemeentelijke kosten locaties opvang asielzoekers

22-3-2016???????????????? Derde voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen

22-3-2016???????????????? Derde Voortgangsrapportage transitie Zorg voor Jeugd

21-3-2016???????????????? Overzicht activiteiten gericht op LHBT-vluchtelingen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

??

Commissiebrieven S&R

24-3-2016???????????????? Ruimtelijke Strategie Utrecht 2016

22-3-2016???????????????? Grafisch Lyceum Utrecht

22-3-2016???????????????? Duiding tekort studenteneenheden en informatie aanpak huisjesmelkers en Huurteam Utrecht

22-3-2016???????????????? Maatschappelijke meerwaarde in Stedenbouwkundige Programma???s van Eisen

22-3-2016???????????????? Pilot Kanaalstraat en Damstraat

21-3-2016???????????????? Start werkzaamheden ???t Goylaan

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

??

Associatieverdrag Oekra??ne zoekt de randen van een oorlog op

Artikel 10?? Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking

1.?? De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekra??ne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

2.?? Samenwerking op dit gebied wordt gebaseerd op regelingen en afspraken tussen de EU en Oekra??ne over raadpleging en samenwerking op het vlak van crisisbeheer.

3.?? De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekra??ne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-160.pdf

(Van een correspondent)

Spitsrijder Utrecht wacht 90 uur in file

Het stadsverkeer in Utrecht heeft nog net zoveel last van opstoppingen als vorig jaar, in procenten zelfs iets meer. Automobilisten die dagelijks in de spits van en naar hun werk reden stonden het afgelopen jaar 90 uur in de file.

Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, een ranglijst van file-steden die navigatiebedrijf TomTom publiceert. De berekening gaat uit van een werkjaar van 230 dagen, waarop een automobilist in de ochtend- en avondspits een rit van een half uur maakt.

Utrecht staat landelijk op de negende plaats in de fileranglijst. Een rit in en om de stad leverde in 2015 gemiddeld 16% vertraging op, 2% meer dan het jaar daarvoor. In de ochtend- en avondspits was dit respectievelijk 30% en 47%. (……….) Vooral op de kruising van de Daalsetunnel, de Catharijnebaan en de Weerdsingel Westzijde moeten automobilisten vaak lang wachten. Ook op de snelweg tussen Rijnsweerd en de afrit Maarssen en op het verkeersplein tussen de Kardinaal de Jongweg en de Sartreweg staat het verkeer regelmatig vast. (RTV Utrecht, 22 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460682/spitsrijder-utrecht-wacht-90-uur-in-file.html

“Luchtkwaliteit verbetert in provincie Utrecht”

Uit het rapport ???Luchtkwaliteit 2014??? blijkt dat de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht is verbeterd. Dat is te merken aan de verlaagde concentraties fijnstof en stikstofdioxide, die nu vrijwel overal onder de wettelijke norm liggen. Er resteren nog een aantal lokale overschrijdingen in het centrum van Utrecht en in het buitengebied.

De komende jaren werkt de provincie nauw samen met de Utrechtse gemeenten en het Rijk om ook de laatste overschrijdingen te beheersen en de concentraties verder te verlagen.

Aanpak lokale overschrijdingen

De provincie verwacht dat de overschrijding in het centrum van Utrecht al voor een groot deel wordt opgelost door in 2018 een tram (Hoflijn) te laten rijden over het traject van buslijn 12. De overschrijding in het buitengebied wordt veroorzaakt door een intensieve veehouderij. Hier is de gemeente het bevoegd gezag en faciliteren wij hen. Verder wordt de gemeente ondersteund door nieuwe wetgeving die een knelpuntbedrijf dat wil uitbreiden wettelijk verplicht om maatregelen te treffen om de uitstoot van fijnstof te beperken.

Berekeningen luchtkwaliteit

Het rapport ???Luchtkwaliteit 2014??? (pdf, 2,3 MB) baseert zich op luchtmodellen, die een benadering zijn van de werkelijkheid en die onzekerheden kennen. Dat wil zeggen dat er altijd een kans bestaat dat de werkelijke concentratie hoger of lager uitvalt dan berekend. Het Rijk wil de maximumsnelheid op een aantal snelwegen in de provincie Utrecht verhogen, waardoor de luchtkwaliteit zal verslechteren.

Gedeputeerde Mari??tte Pennarts: ???Ik vind het bereiken van een gezonde leefomgeving door een verbeterde luchtkwaliteit enorm belangrijk en daar blijven we ons de komende jaren echt voor inspannen.???

Gezonde leefomgeving

E??n van de belangrijkste opgaven voor de provincie Utrecht is het cre??ren van een gezonde leefomgeving. Utrecht is immers een topregio met een zeer aantrekkelijk economisch klimaat en het is hier goed wonen en recre??ren. Zo zetten we in op schonere en effici??ntere mobiliteit, duurzaam vervoer en schone brandstoffen. Ook onderzoeken we de mogelijke maatregelen om de blootstelling aan roet te verminderen en zijn we bezig met het opnemen van een verbod op varend ontgassen in de Provinciale Milieu Verordening. (Provincie Utrecht, 24 maart 2016)

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@306210/luchtkwaliteit/

Het rapport: https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/302291/rapportage_luchtkwaliteit_provincie_utrecht_2014.pdf

Het rapport is in kleuterstijl. Een methodische verantwoording van betekenis is niet te vinden. Het veel geroemde open source-materiaal evenmin.

Moeilijk tot niet controleerbaar. Hou het voorlopig maar op een paasakkoord tussen overheden.

Regelvrij openluchtcaf??. Utrecht krijgt nieuw wijn- en speciaalbierfestival

Het Food Truck Festival Trek in het Griftpark krijgt een zusje; rondreizend wijn- en speciaalbierfestival Dorst. Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september komt het nieuwe festival naar Utrecht.

Bezoekers moeten tijdens deze dagen kunnen genieten van ruim 70 verschillende soorten wijnen en meer dan 70 speciaalbieren van over de hele wereld, allemaal met een eigen karakter en smaak. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan spijs.

Net als op Trek gaan Foodtrucks diverse gerechten bereiden die bezoekers kunnen combineren met wijn of bier. Ook staan live muziek, dj???s van toen en creatief entertainment tijdens het festival centraal.

???Tijdens Trek hebben wij afgelopen jaar gemerkt dat er veel vraag is naar bijzondere wijnen en speciaalbieren,??? vertelt organisator Emile Faulborn. ???Met Dorst willen wij daarom de focus hiernaar verleggen. Bij Festival Dorst draait het om het ontdekken van (inter)nationaal gebrouwde speciaalbieren en goede wijnen met elk zijn eigen smaak en verhaal.??? (DUIC, 23 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-krijgt-nieuw-wijn-en-speciaalbierfestival/

Op 1 maart is er een vergunningaanvraag gepubliceerd en een zienswijzentermijn geopend. Kennelijk is drie weken later (of eerder) de vergunning al verleend, hoewel er aan de aanvraag een heleboel mankeerde. Maar Utrecht moet vooruit en benepen bedenkingen van bijvoorbeeld omwonenden staan dat in de weg.

Utrecht gaat ook dit jaar groot Tourfeest houden

Ook dit jaar gaat Le Grand D??part van de Tour de France niet onopgemerkt voorbij in de stad. De gemeente gaat tijdens dit weekend allerlei festiviteiten organiseren om nog ????n keer dat Tour-gevoel te pakken te krijgen.

Vandaag lanceert Utrecht het ???Festival du V??lo???. Een feestelijk weekend in de eerste week in juli met een 100 dagen aanloop waarbij de fiets centraal staat. Vanaf vandaag tot en met 3 juli worden alle Utrechtse ???fiets??? gebeurtenissen uitgelicht. Met als knallende afsluiter een feestelijk weekend tijdens de Tourstart van donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli. (DUIC, 24 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-gaat-ook-dit-jaar-groot-tourfeest-houden/

en https://utrecht2015.com/nl/home

Waarschuwing FC Utrecht na miljoenenverlies: ‘Kan niet steeds geld geven’

Frans van Seumeren vaardigt een waarschuwing uit richting FC Utrecht. Al jaren steekt de rijke zakenman miljoenen in de club, maar hij twijfelt of zijn financi??le hulp moet blijven voortzetten. Van Seumeren is van mening dat Utrecht er meer aan moet doen om ook andere geldbronnen aan te boren, zo vertelt hij in supportersmagazine Forza. (Voetbalzone.nl, 24 maart 2016)

http://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=273276

Binnenkort de uitnodiging aan de gemeenteraad om opnieuw de gemeenschapsportemonnee leeg te kieperen tegen boterzachte garanties.

Wat is er mis met ouderen?

Onlangs schreef de Volkskrant dat er een negatief beeld heerst van ouderen en dat ouderen met een framingprobleem zitten opgescheept. Hoe komt dit? Onze economie is geobsedeerd door creativiteit, flexibiliteit en jeugdigheid. Daar hoort ouderdom niet bij.

???? Ouderen worden gauw gezien als zeurders en mensen die lastig zijn. Daardoor wordt er niet naar hen omgekeken. Ze worden gezien als meubilair. Terwijl ze gemiddeld goed opgeleid zijn. Er zijn bovendien honderden studies die bewijzen dat hun prestaties helemaal niet achteruitgaan. En ze zijn minder vaak ziek dan jongeren. En toch vinden ze moeilijk werk. Hoe komt dit?

???? Uit onderzoek van Leyden Academy blijkt dat de helft van de mensen die mag stoppen met werken liever zou willen blijven werken wanneer dat kan op eigen voorwaarden. Die voorwaarden zijn vooral dat ze de vrijheid willen hebben om hun eigen tijd in te delen. Ook geven ze aan graag hun levenservaring en wijsheid te delen met jongere generaties. Nieuwe organisatiemodellen in bedrijven, of meer mogelijkheden voor de inzet van ouderen als zzp???ers zouden hiervoor oplossingen kunnen bieden, zegt het onderzoek.

???? De alarmbel ging af toen het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) met het bericht kwam dat 44 procent van de ondervraagde 60-plussers?? boos of zeer boos is omdat ze langer moeten doorwerken. Maar er is meer aan de hand.

???? Het CPB kwam naar buiten met weer een andere mededeling: de koopkracht van veel senioren gaat al 8 jaar op rij omlaag. Pensioenen worden niet of nauwelijks ge??ndexeerd. De zorgkosten, eigen bijdragen, eigen risico en premies stijgen, de compensaties en fiscale aftrekmogelijkheden verminderen of verdwijnen. Het CPB verwacht voor 2017 een mediane koopkrachtdaling voor 65-plussers van -1,3% en voor uitkeringsgerechtigden van -1%. De ouderenbonden vragen meer dan ooit om actie. Is dit terecht?

???? In Denemarken zijn er geen cao???s waarin opgenomen is dat je ontslagen kunt worden als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Dat is een wezenlijk verschil met Nederland. Ouderen krijgen daar een contract voor onbepaalde tijd. Leeftijd speelt in Denemarken geen rol. Waarom kan dit niet in Nederland?

???? Ouderen moeten hun plek in de maatschappij bevechten door samen een vuist te maken richting het parlement want hier worden wetten gemaakt die de positie van ouderen kunnen versterken. De senioren moeten laten zien wat zij doen voor de maatschappij en welke besparingen dit oplevert waarvan velen in de maatschappij profiteren.??

???? Tom de Bruyne, ???gedragsontwerper??? ziet veel in het idee om in bedrijven een wisdom-team op te zetten waarin alleen 50-plussers mogen zoals een adviesraad van gepensioneerde managers. Herintroduceer ouderen als mensen met meer wijsheid, claim dat het onbenut laten van dit potentieel de grootst mogelijke managementblunder is.

???? Ouderen moeten veel zakelijker worden. Zo kunnen ze zelf kleine bedrijfjes oprichten die maatschappelijke taken verrichten tegen betaling zoals kinderopvang, mantelzorg, begeleiding en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Ze kunnen zorgcorporaties in het leven roepen en initiatieven nemen op het gebied van ouderenhuisvesting in het kader van bouwen in eigen beheer en op het gebied van klantvriendelijke automatisering.

???? Hier en daar wordt het idee geopperd dat de ouderen een dagje gaan ???staken??? om naar het Malieveld te gaan om te demonstreren tegen het regeringsbeleid dat ouderen uitknijpt als citroenen.?? Ik kan niet wachten. (Schagenfm.nl, 22 maart 2016)

http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3616068/nieuws/wat_is_er_mis_met_ouderen.html

??

DOSSIER BOMENLEED

??

Bomen kappen: 368. 180 planten

Rijnvliet zuid, Polder Rijnvliet te De Meern, HZ_WABO-16-08396

Het kappen van 302 bomen in verband met het bouwrijp maken Rijnvliet zuid en er worden 180 nieuwe bomen geplant. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33817. Gepubliceerd op 21 maart 2016 09:29)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33817.html

Gezocht: stedenbouwkundigen die ontwerpen maken waarin bestaande bomen worden ingepast.

Oudenoord 170 te Utrecht, HZ_WABO-16-07323

Het kappen van twee bomen (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33747. Gepubliceerd op 21 maart 2016 09:29)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33747.html

Slingerraklaan en Tweede Oosterparklaan te Utrecht, HZ_WABO-16-08840

Het kappen van 25 paardenkastanjes en 18 Robinias x ambigua ‘Decaisneana’

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 36467. Gepubliceerd op 24 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36467.html

Loggerstraat en Goethelaan te Utrecht, HZ_WABO-16-08842

Het kappen van acht bomen

De ontwerpen met de te vervangen bomen zijn eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/bomenproject

Direct omwonenden zijn ge??nformeerd middels wijkberichten. Dat is goed. Ook heel goed om de webpagina ‘bomenproject’ te vermelden. Dat moet structureel gebeuren.

Direct omwonenden in het vroegste stadium betrekken is per saldo goedkoper dan via allerlei ellende van bezwaar en beroep.

(Gemeenteblad, Laargang 2016 Nr. 36460. Gepubliceerd op 24 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36460.html

Willibrordpad te Vleuten, HZ_WABO-16-08841

Het kandelaberen van 11 populieren en het kappen van 2 elsen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 36440. Gepubliceerd op 24 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36440.html

??

Een wat verborgen webpagina waar bijna geen Utrechter van weet

Bomenprojecten

Jaarlijks pakt de gemeente projectmatig bomen in woonstraten aan die geen goede conditie meer hebben. Wanneer een boom geen goede conditie meer heeft, kan het helpen om de boom te beluchten en te bemesten. Als dit geen zin meer heeft, wordt de boom verwijderd en vervangen.

Bomenprojecten 2016-2017

In de tabel hieronder vindt u op alfabet de straat met ??f alleen de ontwerptekening ??f een link naar meer informatie over het project.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Bettina Leiss van Stadsbedrijven via 030 – 286 00 00 of maak gebruik van het reactieformulier aan de rechterkant onder hulp en contact.

In het document Bomen – afbeeldingen en beschrijvingen (pdf, 5,9 MB) kunt u alle boomsoorten bekijken. [En dan volgen er enige tientallen projecten.]

http://www.utrecht.nl/bomen-in-utrecht/bomenprojecten/

Communicatie zou zich hier eens mee bezig mogen houden in plaats van met het framen van allerberoerdste projecten/beleidsinitiatieven en de grootsheid van wethouders en die van de gemeente Utrecht.

??

Beschikking in het kader van de Flora- en Faunawet ??? Provincie Utrecht

Beschikking artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 18 en 72 van deze wet

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een bestaande ontheffing, met kenmerk 8115ABC8, op grond van artikel 68, vijfde lid, van de Flora- en faunawet gewijzigd. De ontheffing is verleend voor het gehele beheergebied van de Faunabeheereenheid Utrecht. De ontheffing is verleend op basis van het Faunabeheerplan Utrecht 2014-2019 voor de periode van 17 maart 2016 tot 1 september 2019. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden. (Staatscourant, 21 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14989.html

Summum van transparantie.

Uit de Flora- en Faunawet:

Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, kunnen gedeputeerde staten, voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, ten aanzien van beschermde inheemse diersoorten, het Faunafonds gehoord, ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9 tot en met 15, 15a, 15b, tweede lid in samenhang met het eerste lid, 16, 17, 18, 53, eerste lid, onderdelen c en d, 72, vijfde lid, en 74:

 1. in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid;
 2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
 4. ter voorkoming van schade aan flora en fauna of
 5. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.

Taalwonder

Milieuneutrale wijzigingsvergunning Vechtsebanen 2016, Mississippidreef 151 te Utrecht, HZ_WABO-16-07903

Milieuneutrale wijzigingsvergunning Vechtsebanen 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-35498.html

Afgaande op de tekst is het object van de vergunning het mogen wijzigen an sich. [De vergunninghouder is de jure echter niet bevoegd om te wijzigen.] En dat milieuneutraal.

Zou er staan dat er een gewijzigde vergunning is verleend, dan was het – qua tekst – begrijpelijk.

Intrekkingen omgevingsvergunningen

– het bouwen van een dakopbouw op een woning, Verlengde Hoogravenseweg 268 te Utrecht, HZ_INT-16-00846

Datum besluit: 21-03-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36713.html

– het bouwen van een woning in een bedrijfshal, Zonnebaan 8 te Utrecht, HZ_INT-16-00784

Datum besluit: 21-03-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-36716.html

Dat dit is ingetrokken is niet in het Gemeenteblad bekend gemaakt

Laan van Puntenburg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-08185

Het kappen van tien bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33183. Gepubliceerd op 18 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33183.html

??

??

??