Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o   Bomen kappen

o   Pretpark Kromme Rijn (3de vervolg)

–    DOSSIER ENERGIE

o   Alternatief voor Cremerpark.of Vleutenseweg? Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

o   Utrecht wil af van verplichte stadsverwarming

o   Stadsverwarming – Raadsinformatieavond 10 maart 2016

–    ‘Dienstbetoon’ aan de burger. Vreemde taferelen aan het gemeentelijke digitale balieloket

–    Steeds meer mensen verhuizen uit Utrecht

–    Meer mensen verlaten de grote stad

–    Utrecht wil geen contract met Buurtzorg

–    Huishoudelijk hulp Utrecht opnieuw onder de loep

–    Gemeente betaalt nieuwe tanden werkloze

–    83 procent minder restafval blijkt mogelijk

–    Bekendmaking: Zuidgebouw, Stationsgebied en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

–    Bekendmaking: HOV-baan Transwijk en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking: Voorbereidingsbesluit Amsterdamsestraatweg (2016)

–    Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Wetering

–    Data-goudmijn: open Raadsinformatie

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

–    Toegevoegd agendapunt Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Transwijk, sectie R, peceelnummer 203, 378, 2355 en sectie S perceelnummer 2135 te Utrecht,

Het kappen/verplanten van 250 bomen ten behoeve van de busbaan Transwijk.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 20335. Gepubliceerd op 22 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-20335.html

Kapteynlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-05118

Het kappen van 12 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 21537. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21537.html

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-05113

Het kappen van 6 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 21507. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21507.html

Maliesingel 26 te Utrecht, HZ_WABO-16-04936

Het kappen van één boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 21509 Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21509.html

Tractieweg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-05670

Het kappen van vier bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23039. Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23039.html

Zie ook volgende item

Tractieweg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-05672

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23041. Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23041.html

Zie vorige item. Twee onderscheiden, verschillende aanvragen voor hetzelfde adres, op hetzelfde moment gedaan. Deze split leidt tot meer kosten. Waarom is dat gedaan? Weinig transparant.

 

Pretpark Kromme Rijn (3de vervolg)

HDSR – watervergunning (2016) voor het mogen varen op de Kromme Rijn – “Kromme Rijn” Utrecht (code 505117)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het mogen varen op de Kromme Rijn. Op de locatie “Kromme Rijn in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 23 februari 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 1330. Gepubliceerd op 23 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-1330.html

Dit is sinds medio januari al de tiende vergunning?

Hoe moeten zo de natuur- en milieudoelstellingen gehaald worden. Welke impact heeft het op flora en fauna?
 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Alternatief voor Cremerpark.of Vleutenseweg?

Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

Op 16 februari werd een warmteleiding met een lengte van 800 meter onder het Noordzeekanaal door getrokken vlak naast de Coentunnel. Het technische hoogstandje verliep probleemloos. Eind 2016 zal afvalenergiecentrale AEB al duurzame warmte leveren aan 4.000 woningen in Amsterdam-Noord.

(Warmtenieuws, 24 februari 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=fab229e980&e=d945a066ea

Deze boring was van Nuon.

 

Utrecht wil af van verplichte stadsverwarming

Utrecht wil kopers van een nog te bouwen huis in Leidsche Rijn niet meer verplichten stadsverwarming af te nemen. Wie nu al stadsverwarming heeft kan, als het aan de gemeente Utrecht ligt, zich tegen lage kosten laten afsluiten.

Utrecht wil het contract met Eneco aangepast, nadat bekend werd dat de energieleverancier stadsverwarming minder duurzaam opwekte dan was afgesproken. AD Utrechts Nieuwsblad kwam hier als eerste mee naar buiten.

Eneco stuurt bewoners die zich nu willen afsluiten van stadsverwarming soms wel rekeningen van duizenden euro’s. Dit weerhoudt klanten ervan op zoek te gaan naar duurzamere vormen, bijvoorbeeld warmtepompen. Utrecht heeft indertijd een contract met Eneco gesloten waarin ze verplicht dat alle huizen in Leidsche Rijn afgesloten moeten worden op stadsverwarming.

Van de baan

Deze afsluitplicht is voor nieuwe huizen in het nieuwe stadsdeel van de baan, als het aan de gemeente ligt. Voor bestaande huizen wil Utrecht in overleg met Eneco zorgen dat zij zich tegen lage kosten kunnen afsluiten van stadsverwarming. Dat is goed nieuws voor onder meer Bart van den Heuvel. Hij moet ruim 3500 euro betalen om van stadsverwarming af te komen.

De bewoner van Terwijde (Leidsche Rijn) legt zich hier niet bij neer en is zelfs naar de kantonrechter gestapt om dit bedrag aan te vechten. Van den Heuvel is ook een website gestart (Stadsverarming) waar mensen met klachten over stadsverwarming terecht kunnen. Deze klachten zijn er zeker, onder meer over de hoge stookkosten van stadsverwarming. (De Gelderlander, 19 februari 2016)

http://www.gelderlander.nl/algemeen/opmerkelijk/utrecht-wil-af-van-verplichte-stadsverwarming-1.5744246

Deze verplichting via de koop/verkoopovereenkomst lijkt veel op de verboden ‘gedwongen winkelnering’ in de arbeidsrelatie, Burgerlijk Wetboek 7:631, tweede lid.

 

Stadsverwarming – Raadsinformatieavond 10 maart 2016

De raad heeft zijn ongenoegen geuit over het functioneren van stadsverwarming in Utrecht. Dit betreft de hoge naheffingen, de slechte installaties en onvoldoende communicatie met bewoners door Eneco. De raad wil van het college en toelichting op wat er precies is gebeurd en door wie het college werd geïnformeerd. Eneco wordt gevraagd tijdens deze bijeenkomst openheid van zaken te geven. U bent welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d9f081c0-02e0-4ada-9c26-bba0aebd0adb&FoundIDs=&year=2016
‘Dienstbetoon’ aan de burger. Vreemde taferelen aan het gemeentelijke digitale balieloket

voor het inzien van:

– bestemmingsplannen die ter inzage liggen

– nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen en ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen die ter

inzage liggen

– nieuwe aanvragen archeologievergunningen

Je kan de vele bladzijden van het scherm van de baliemedewerker aflezen. Je moet dan half op de balie klimmen en je in allerlei bochten wringen om de letters te kunnen zien. [Na afloop kun je naar de fysiotherapeut.]

Je mag niet zelf bladeren; de baliemedewerker staat de computermuis niet af.

Een document goed bekijken dat pak ‘m beet 10 bladzijden telt, kan onder de geboden condities meer dan een uur kostbare ambtenarentijd kosten. Of je laat het voor teveel geld printen en neemt het mee.

Je kan ter plekke voor teveel geld ook een geheugenstick kopen of als je geroutineerd bent dan kun je zelf een stick meebrengen.

Op de stick wordt een aantal documenten gezet. Of dat alles is valt te bezien, want als je nog eens terugkomt voor hetzelfde – omdat je iets niet goed gezien denkt te hebben – gebeurt het wel eens dat je deels dezelfde, andere documenten voorgeschoteld krijgt. Openbaarmaking is een moeilijke en willekeurige zaak.

Als je vraagt waarom de link naar de documentenverzameling niet in de overheid.nl-publicatie opgenomen wordt zoals in verschillende andere gemeenten wel gebeurt, dan krijg je als antwoord dat daaraan wordt gewerkt. Vraag je het drie maanden later nog eens met verwijzing naar het vorige antwoord, dan wordt gezegd dat wordt gestudeerd op de belemmeringen in de Auteurswet. Bij veel aanvragen zitten immers tekeningen, zo wordt aangegeven. Deze redenering volgend zouden er (tegen teveel geld) ook geen prints van tekeningen meegegeven mogen worden. Maar dat er in de Auteurswet belemmeringen zouden zitten is onzin. De Auteurswet verbiedt in een aantal gevallen belemmert namaak, maar belet niet het kennisnemen van tekeningen in het kader van een openbare procedure.

De baliemedewerker zal het wel niet allemaal begrijpen.

De kwestie is, hoe houd ik als gemeente in beginsel openbare informatie van de burger weg? Welke hindernissen moet ik daarvoor opwerpen?

(Van een correspondent, 23 februari 2016)

Steeds meer mensen verhuizen uit Utrecht

Er zit een stijgende lijn in het aantal mensen dat Utrecht verruilt voor een andere stad. In 2015 besloten ruim 25 duizend mensen om uit de gemeente te verhuizen.

Over de laatste vier jaar neemt het aantal mensen dat de uit de stad vertrekt gemiddeld met 1000 per jaar toe.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Doordat het aantal mensen dat naar Utrecht toe verhuist nog wel meer is dan het aantal dat de stad achter zich laat, steeg de Utrechtse bevolking door binnenlandse verhuizingen nog wel.

In 2015 trokken er 25.602 mensen weg uit de stad en kwamen er 27.313 mensen bij. Populaire vestigingsplekken voor Utrechters zijn omliggende gemeentes of Amsterdam.

5.216 mensen verlieten de stad voor een optrekje in een naastgelegen gemeente, terwijl zo’n 2.000 mensen vertrokken naar de hoofdstad. Zeist en De Bilt zijn onder verhuizende Utrechters de populairste nabijgelegen gemeenten. (DUIC, 22 februari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4218699/steeds-meer-mensen-verhuizen-utrecht.html

Nog even en deze omloopsnelheid is even groot als die onder raadsleden.

Meer mensen verlaten de grote stad

Steeds meer mensen verruilen de grote stad voor een kleinere gemeente. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Utrecht verwelkomde nog wel meer nieuwkomers, maar het verschil met het aantal vertrekkers wordt kleiner. De meeste mensen blijven in de buurt wonen. Zo gaan Utrechters vooral naar Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht.

AMSTERDAM

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vorig jaar ruim 39.000 mensen verhuisd van Amsterdam naar een andere plaats in Nederland. Dat zijn er 4000 meer dan in 2014 en bijna 10.000 meer dan in 2013.

Het aantal mensen dat in Amsterdam kwam wonen steeg ook, maar niet zo sterk. “Hierdoor vertrekken er voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008 meer mensen uit Amsterdam dan er voor terugkomen”, aldus het CBS.

DEN HAAG EN ROTTERDAM

Den Haag zag vorig jaar 1700 mensen meer vertrekken dan binnenkomen. Rotterdam is juist wel in trek. Voor 2008 zag de stad meer mensen vertrekken dan komen, sindsdien gingen die twee gelijk op, maar vorig jaar kreeg Rotterdam er veel meer nieuwkomers bij.

Ondanks de vertrekkers steeg het totale aantal inwoners van de grote steden wel. Dat komt door immigratie uit andere landen. Alle vier de steden ontvingen meer immigranten dan ‘binnenlandse verhuizers’. Bovendien werden er meer baby’s geboren dan er mensen overleden. (RTVUTrecht, 22 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1440250/meer-mensen-verlaten-de-grote-stad.html

Utrecht wil geen contract met Buurtzorg

Het is daarmee de eerste gemeente die negatief beslist over de overname van TSN-activiteiten.

De gemeente Utrecht gaat geen samenwerking aan met Buurtzorg Nederland. Utrecht is daarmee, voor zover bekend, de eerste gemeente die negatief beslist over de geplande overname van een deel van de activiteiten van het noodlijdende TSN Thuiszorg. Dat meldt persbureau ANP.

Deze week beslissen gemeentes over het voorstel van Buurtzorg om driekwart van de medewerkers en cliënten van TSN (10.000 werknemers en 40.000 cliënten) tegen betere voorwaarden over te nemen. De deadline voor de gemeentebesturen verschoof onlangs van maandag naar woensdag.

Staatssteun

In Utrecht krijgen 5500 mensen thuishulp. TSN verzorgt 450 adressen en garandeert die hulp tot 25 april, volgens ANP. Voor die tijd wil Utrecht de contracten onderbrengen bij een van de dertien andere thuishulporganisaties in de stad, en niet bij Buurtzorg dus.

Het grootste kritiekpunt van het Utrechtse stadsbestuur is de transitievergoeding die gemeentes betalen aan de stichting die Buurtzorg speciaal voor de redding opricht (Stichting Familiehulp). De totale vergoeding is geraamd op 5,7 miljoen euro; Utrecht zou daarvan 60.000 euro moeten bijdragen.

Om te voorkomen dat deze bijdrage als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien, zou Utrecht alle andere thuishulpaanbieders in de stad een gelijkwaardig bedrag moeten aanbieden. Dat zou Utrecht ruim een miljoen euro gaan kosten.

21 euro per uur

Eind november kreeg TSN uitstel van betaling, het ‘voorportaal’ van faillissement. TSN klaagde dat gemeenten te weinig betalen voor het werk dat de thuiszorgwerknemers doen. Daardoor zou het bedrijf er geld op toeleggen.

Buurtzorg wil alleen contracten van TSN overnemen in gemeentes die bereid zijn 21 euro per uur of meer te betalen voor de hulp. (NRC.nl, 22 februari 2016)

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/22/utrecht-wil-geen-contract-met-buurtzorg

Huishoudelijk hulp Utrecht opnieuw onder de loep

De juridische strijd over de bezuinigingen op huishoudelijke hulp in de stad Utrecht laait opnieuw op. De rechtbank toont zich zeer kritisch over de vaste 78 uur schoonmaakhulp per jaar.

Utrecht verlaagde vorig jaar de thuisschoonmaak voor mensen met een beperking fors. Voor iedereen geldt 78 uur (1,5 uur per week) en in individuele gevallen kunnen daar enkele uren bij komen.

Dat beleid hield tot opluchting van de gemeente stand bij de rechter. Het stadsbestuur werd wel meerdere malen bevolen beter onderzoek te doen naar specifieke situaties. Dat leidde vaak tot het toekennen van meer hulp.

Gisteren dienden bij de rechtbank Midden-Nederland opnieuw twee zaken van Utrechters die het niet eens zijn met het gemeentelijk beleid. De rechtbank nam nauwkeurig de 78 uur-norm onder de loep. Daarbij betrok hij recente uitspraken van de centrale raad van beroep (hoogste bestuursrechter) over andere WMO-zaken. Daaruit bleek dat gemeentes een dergelijke norm goed moeten kunnen onderbouwen.

Huishouden

Volgens de gemeente Utrecht is 78 uur voldoende voor het huishoudelijk werk en de was. De driekoppige rechtbank leek er gisteren niet van overtuigd dat Utrecht de norm goed heeft onderbouwd. Het feit dat er extra uren kunnen worden toegekend als 78 uur niet genoeg is, lijkt in tegenspraak met het stellen van een vast aantal uren, redeneerde rechtbankvoorzitter Slootweg.

De gemeentelijk advocaat Van der Mersch stelt dat de norm tot stand is gekomen door overleg met de zorgaanbieders. ,,Uitgangspunt is dat het huis niet vervuilt. Het kan een andere norm zijn dan andere gemeenten hanteren, want die vrijheid is wettelijk geregeld. Als 78 uur niet volstaat, bekijken we wat nodig is.”

Norm van 78 uur

Advocaat Rutten van de twee inwoners laakte de norm van 78 uur. Hij noemt de instemming van de zorgaanbieders niet relevant, omdat die juist ingehuurd worden om het werk uit te voeren. ,,Er is niet inzichtelijk gemaakt hoe deze norm tot stand is gekomen.” Hij wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt.

De twee inwoners die hij vertegenwoordigt zijn op leeftijd en hebben beperkingen. Ze waren gisteren niet aanwezig. Vorig jaar werd hun hulp gekort van respectievelijk 6 en 3,5 uur naar 3 en 2 uur per week. (AD.nl, 24 februari 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4250777/2016/02/24/Huishoudelijk-hulp-Utrecht-opnieuw-onder-de-loep.dhtml

Onzin? Nee ! Het schrale armoedebeleid trekt armen niet uit de prut. Extraatjes zijn nodig.

Gemeente betaalt nieuwe tanden werkloze

Een gemeente die het gebitsherstel van een werkloze vergoedt zodat hij meer kans maakt als hij solliciteert, of borg betaalt zodat een dakloze tienermoeder een huis kan krijgen. In Zaanstad grijpt de gemeente op deze praktische manieren in om hogere zorgkosten te voorkomen. En het werkt, zegt de wethouder. Maar regels staan de onorthodoxe maatwerkwijze in de weg.

Veel gemeenten experimenteren met zorg op maat. Zaanstad geeft wijkteams zelfs carte blanche voor de manier waarop zij inwoners helpen. In een proef stelt de gemeente 4 ton beschikbaar zonder voorwaarden. Het geld mogen professionals van wijkteams besteden aan zaken waarmee zij denken dat inwoners geholpen zijn op het gebied van werk, woning of armoedebestrijding. Dat kan ook gaan om de vergoeding van een laptop of de aanschaf van een fiets.

Kleine investering

Zaanstad ontdekte dat armoede vaak een onderliggend probleem is bij inwoners die zorg hebben. Vooral gezinnen die net boven het minimuminkomen leven en niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, belanden in een ‘negatieve spiraal’ van schulden, uitkering en woonproblemen. De regels stonden hulp om die spiraal te doorbreken in de weg, bleek uit gesprekken met inwoners en hulpverleners.

Daarom gooide Zaanstad het roer om. Door kleine investeringen vanuit de bijzondere bijstand, wil de gemeente hoge maatschappelijke kosten in de toekomst voorkomen. Een werkloze lasser met schulden kreeg bijvoorbeeld een lasmasker, iets dat hij vanwege zijn schulden niet zelf kon betalen. Met dat masker kon hij aan het werk. Hij kreeg een baan en begon met het aflossen van zijn schulden.

De proef is nu halverwege. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de uitgekeerde bedragen tussen de 10 euro en de 8000 euro per persoon liggen. Van de 4 ton is slechts 74.000 euro opgemaakt. Het grootste deel van de maatwerkondersteuning gaat op aan problemen rondom wonen. Volgens de gemeente willen mensen het bedrag graag terugbetalen.

Enthousiasme

Andere gemeenten zoals Enschede, Leeuwarden en Utrecht willen een soortgelijk project. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, Iederin, zijn positief. “Maar het mag er niet toe leiden dat geld dat voor een bepaalde doelgroep bedoeld is, op een grote hoop gaat en dus niet bij die groep terecht komt.”

Zaanstad vreesde vooraf voor een ‘aanzuigende werking’; als iemand een fiets krijgt, wil een ander die misschien ook. Maar dat is tot nu toe niet gebleken. Ook moesten de professionals wennen aan hun nieuwe vrijheid, waardoor ze in het begin te huiverig waren beslissingen te nemen. Ervaringsdeskundigen die adviseren bij het project, wezen ook op het risico van willekeur. Ook dat is tot nu toe nog niet vastgesteld. De gemeenteraad wordt vandaag geïnformeerd over de stand van zaken.

Schotten

Het beschikbare budget voor de proef investeert de gemeente nu zelf. Maar als gemeenten structureel zo gaan werken, willen ze de budgetten voor participatie, maatschappelijke ondersteuning of minimabeleid op een hoop gooien. En dan lopen ze tegen regelgeving aan. Veel potjes zijn geoormerkt en moeten in detail verantwoord worden. En juist dat staat praktisch inspringen in de weg, zegt Zaanstad. Het ministerie van Sociale Zaken kijkt mee in Zaanstad naar welke regels het maatwerk nog belemmeren.

De brancheorganisatie voor welzijnswerk, de MO-groep, heeft Zaanstad benoemd tot een van de tien ‘gouden gemeenten’: gemeenten die proberen over schotten heen te werken in het belang van inwoners. (NOS.nl, 25 februari 2016)

http://nos.nl/artikel/2089016-gemeente-betaalt-nieuwe-tanden-werkloze.html

Het “linkse” Utrecht verliest zich in allerlei dwaze klassementen. Zaanstad doet dat niet en belandt zomaar in een klassement dat er toe doet.

83 procent minder restafval blijkt mogelijk

147 huishoudens in de acht gemeenten van Circulus-Berkel probeerden vanaf 10 oktober 2015 om honderd dagen 100 procent afvalvrij te leven. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers 83 procent minder restafval produceerden dan overige inwoners in de regio.

Gemiddeld produceert een inwoner in het verzorgingsgebied van Circulus-Berkel 126 kilo restafval (zonder grofvuil) per jaar. De deelnemers aan de tweede 100-100-100 actie kwamen gemiddeld uit op 21,3 kilo. De eerste actie werd begin 2015 gehouden in de Rova-gemeenten. Inmiddels is het actie-programma al door verschillende andere gemeenten en inzamelorganisaties overgenomen.

Circulus-Berkel vond het opvallend dat de deelnemers anders wilden gaan kopen, nadat zij zich eerst hadden verwonderd over de enorme hoeveelheid verpakkingen die zij met het boodschappen doen in huis halen. Een ‘echte eye-opener’ vonden deelnemers de opdracht om te tellen hoeveel verpakkingen op een dag opengemaakt worden. De meeste discussie leverden verpakkingen op die niet recyclebaar zijn, en producten die ‘oververpakt’ zijn. Deelnemers geven aan door het project zich nog meer bewust geworden te zijn van wat ze zelf kunnen doen aan preventie en afvalscheiding. Er was veel enthousiasme en deelnemers gaven elkaar positieve feedback en tips. ‘Het was een zinvol en inspirerend project,’ concludeerden veel deelnemers na afloop.

Volledig (100 procent) afvalvrij is niemand gelukt. Een ‘volle stofzuigerzak’ of ‘een kapot bord’ zorgden voor teleurstelling dat het gestelde doel, 100 procent afvalvrij, net niet gehaald kon worden. Ook de feestdagen gooiden roet in het eten: in die periode steeg de hoeveelheid restafval weer. Degenen die konden meedoen aan een experiment met het gescheiden afvoeren van keukenafval, boekten daarbij de beste resultaten.

Gemeenten en Circulus-Berkel hebben met dit afvalvrij-experiment nieuwe inzichten vergaard over de (on)mogelijkheden van een huishouden om afvalvrij te leven. Daar zijn ze ook naar op zoek, gezien de regionale doelstelling om in 2030 nog maar 10 kilo restafval te hebben. Goede voorlichting, persoonlijke feedback en het stellen van doelen helpen daarbij. Ook het gescheiden inzamelen van keukenafval – een waardevolle grondstof die nu nog vaak in het restafval belandt – is nader onderzoek waard. Verder zal Circulus-Berkel de communicatie over ‘wat-hoort-waar’ intensiveren. Dit geldt met name voor verpakkingen van plastic, metalen en drankenkartons (PMD). (Afvalonline, 24 februari 2016)

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=21676

Bekendmaking: Zuidgebouw, Stationsgebied en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

– het op 11 februari 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPZUIDGEBOUWSTATIO-VA01.gml;

– het besluit (HW 1130) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 4 Besluit geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen direct ten zuidoosten van Utrecht Centraal Station en omvat het Zuidgebouw en tram- en busstation dat daar onder wordt gerealiseerd. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Moreelsebrug aan de zuidzijde, de OV-terminal en het openbaar gebied van het Stationsplein Oost aan de noordzijde, het openbaar gebied van de Stationsallee aan de oostzijde en de toekomstige HOV-(tram)baan aan de westzijde.

In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het gebouw krijgt een maximaal bruto vloeroppervlak van 18.500 m². Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9323. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9323.html
Het is het beleidsstreven de herriehoeveelheid te verminderen. Dit besluit gaat daar recht tegenin. In plaats van de herrie te verminderen worden de regels opgetrokken om legaal meer herrie toe te laten. De gemeenteraad geeuwt nog een keer.

Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 4 februari 2016 opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP-BPWILHELMINABWITTE-VA02.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPWILHELMINABWITTE-VA02.dgn, en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9234. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9234.html

Bekendmaking: HOV-baan Transwijk en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

– het op 4 februari 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOVBAANKANWEST.VA01.gml

– het besluit (HW 1091) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 100a Wet geluidhinder. De toelaatbare geluidsbelasting wordt vanwege wegverkeer overschreden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9238. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9238.html

Het is het beleidsstreven de herriehoeveelheid te verminderen. Dit besluit gaat daar recht tegenin. In plaats van de herrie te verminderen worden de regels opgetrokken om legaal meer herrie toe te laten. De gemeenteraad geeuwt nog een keer.

Bekendmaking: Voorbereidingsbesluit Amsterdamsestraatweg (2016)

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2016 heeft besloten:

  1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (‘voorbereidingsbesluit’), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBBAMSTERDAMSEST16-VA01;
  2. te bepalen dat het verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen naar een vorm van de functies dienstverlening of maatschappelijk;
  3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen, er geen verslechtering van het woon-en leefklimaat ontstaat en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  4. te bepalen dat het besluit, vervat in de beslispunten 1, 2 en 3, in werking treedt daags na het raadsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit omvat de percelen aan het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Daalsetunnel en De Lessepsstraat-Muyskenweg. Het bestemmingsplan dat binnen dat gebied in voorbereiding is, wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 als ontwerp ter inzage gelegd. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9017. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9017.html

Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Wetering

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 4 februari 2016 opnieuw vastgestelde bestemmingsplan De Wetering, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDEWETERING-VA02.gml met ondergrond NLIMRO.0344.BPDEWETERING-VA02.dgn, en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Bij de vaststelling op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzicht van het op 30 januari 2014 vastgestelde bestemmingsplan. Dit is een gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2015 (201403269/1/R2) waarbij de gemeente is opgedragen de door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geconstateerde gebreken te herstellen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 8700. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-8700.html

B&W heeft zonnesteek of neemt een goed besluit

Data-goudmijn: open Raadsinformatie

Uit gesloten raadsinformatiesystemen open informatie genereren, zodanig dat het voor iedereen te gebruiken is. Dat is de uitdaging die vijf gemeenten, samen met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG-KING, aangaan

Raadsinformatiesystemen (RIS) zitten vol met data. Elke gemeente richt haar RIS naar eigen inzicht in. Qua inhoud, vorm en toegankelijkheid. Dat maakt het lastig om data te vergelijken, onder meer voor onderzoek. Nog los van het feit dat veel data uit de afzonderlijke raadsinformatiesystemen sowieso niet bruikbaar is. Bijvoorbeeld doordat het is aangemaakt in formaten waar externe gebruikers niks mee kunnen. Onwenselijk, want data worden pas informatie als je het daadwerkelijk kunt gebruiken.

“Informatie is belangrijk omdat het de verbinding is tussen de binnenwereld (de raad) en de buitenwereld: inwoners, journalisten en onderzoekers. Pas als al die partijen toegang hebben tot dezelfde informatie, is er sprake van fair play. Dat is de basis onder de democratie.” Pascale Georgopoulou, raadsgriffier van Amstelveen, is daarom blij dat haar gemeente, samen met Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht meedoet aan de pilots ‘Standaard voor Open Raadsinformatie’ en ‘Toepassing Open Raadsinformatie’. “Voor mij als griffier is informatievoorziening de kern van mijn werk.”

Informatie-overload

Technologie is de valkuil en de sleutel in de moderne datavoorziening. Georgopoulou: “We zijn allemaal bezig om onze websites te optimaliseren. De digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden; tekst, audio, video. En we kunnen dat sneller dan ooit openbaar maken. Maar openbaar is niet hetzelfde als bruikbaar. Al die verschillende formats vormen juist de valkuil. Er worden verschillende applicaties gebruikt, of er zijn technische drempels, of het is niet duidelijk via welke zoektermen informatie te vinden is. Ik wil niet te diep in de techniek duiken, maar iedereen zal herkennen dat het niet zo simpel is om de weg te vinden in de informatie-overload. Probeer er maar eens achter te komen wat jouw partij gestemd heeft. Eerst moet je het verslag zoeken waar het betreffende agendapunt in staat. De stemming staat weer ergens anders. En vervolgens moet je uit die verschillende informatie zelf afleiden hoe er gestemd is. Dat moet eenvoudiger kunnen, met een app bijvoorbeeld.”

Toegangspoort

Open data, dat is de sleutel. Open data wil zeggen dat informatie snel en ‘aan de bron’ beschikbaar is en toegankelijk voor iedereen die daar – legaal – gebruik van wil maken. Zonder technische, financiële of (auteurs) wettelijke drempels. Georgopoulou: “We hebben een tool nodig die de data in de raadsinformatiesystemen (de voorkant) ‘losknipt’ en er aan de achterkant (bijvoorbeeld jouw pc) informatie van maakt die toegankelijk en geschikt is voor hergebruik.”

In een pilot, uitgevoerd met de Open State Foundation, bleek dat een API (application programming interface) de geschiktste toegangspoort is van raadsinformatiesysteem naar gebruiker. In lekentaal: de API vertaalt alle programma’s in de voorkant van het systeem naar een programma dat door iedereen aan de achterkant te gebruiken is. Ingewikkeld, maar een eerste resultaat is er: het platform zoek.openraadsinformatie.nl.

Twee sporen

“De inzet van een API is een belangrijk mijlpaal. Maar daarmee zijn we er nog niet”, aldus Georgopoulou. Voor het vervolg zijn twee sporen uitgezet. Een ‘denk-spoor’ en een ‘doe-spoor’. Het denk-spoor gaat over hoe je aan de voorkant de data erin stopt. Georgopoulou: “Er moet eenheid zijn in al die verschillende raadsinformatiesystemen, want ook de slimste API kan niet alle appels en peren verwerken tot bruikbare output. In de ideale situatie richt elke gemeente haar RIS op een vergelijkbare manier in. Via het project Standaard voor Open Raadsinformatie, te vinden op de Pilotstarter, willen we standaarden ontwikkelen. Er moeten afspraken komen over vaste basissets aan raadsinformatie, over de metadatering en over publicatiestandaarden.”

Het doe-spoor is gericht op het ontwikkelen van concrete toepassingen die aan alle gemeenten beschikbaar gesteld kunnen worden. “Bijvoorbeeld zo’n app waarmee je stemuitslagen aan raadsleden kunt koppelen. Gemeenten kunnen via de pilot Toepassingen Open Raadsinformatie meedoen. Het gaat erom zoveel mogelijk toepassingen te verzamelen, waarmee we praktische ervaring kunnen opdoen. We weten dat er in verschillende gemeenten al projecten lopen, maar die zijn lang niet altijd bekend bij de projectgroep. Projecten die wel via het collectieve doe-spoor worden ontwikkeld, krijgen daarvoor ondersteuning vanuit de Digitale Agenda 2020.”

Uitproberen en bijsturen

De Amstelveense raadsgriffier herhaalt dat er nog een lange weg te gaan is. “Uitgangspunt is: het kan. Hoe we er uiteindelijk komen is een kwestie van onderweg uitproberen en bijsturen. Want natuurlijk zullen we nog tegen allerlei issues aanlopen. Hoe zit het met veiligheid – je wilt niet dat anderen gegevens kunnen muteren -, en met de privacy van raadsleden, of met archiveren. Het zijn maar een paar van de subvragen waar we een antwoorden op moeten vinden.”

Dit traject is een cocreatie met de markt, met VNG-KING, Open State Foundation, KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), het Nationaal Archief, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de deelnemende gemeenten. “Maar ik hoop dat we onderweg zoveel mogelijk gemeenten kunnen prikkelen om mee te gaan”, zo zegt Georgopoulou. “Open Raadsinformatie staat in het ambitieuze actieplan Open Overheid. Persoonlijk geloof ik dat zo’n open standaard niet beperkt moet blijven tot raadsinformatie, maar uiteindelijk voor alle publieke informatie moet gelden. Pas dan ben je in die situatie van fair play.” (Gemeente.nu, 25 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/2/Data-goudmijn-open-Raadsinformatie-2766864W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2016-02-26|[ERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.]

Utrecht heeft een website van een waanzinnige architectuur en daarbij is het inhoudelijk beheer en onderhoud van de pagina’s ook nog eens slecht geregeld. Meer dan tien jaar geleden had deze website al over boord gezet behoren te worden.

Hoe gaat Utrecht deze zogenoemde ambitie te lijf? Door weer een bypass over het woud aan bypasses bouwen, of tegelijk met bovengemelde actie de website geheel en al vernieuwen?

Commissiebrieven M&S

25-2-2016         Veantwoording toezeggingen 17 december 2015

22-2-2016         Contract TSN

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

22-2-2016         Jaarhinderplanning 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

Toegevoegd agendapunt Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

Eindrapportage Tour de France

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de uitgebreide evaluatierapporten over de Tour de France. Tijdens deze bijeenkomst wil de raad van het college meer duidelijkheid krijgen over het onderdeel financiën, omdat dit een tegenvaller is. Terwijl over de financiële kaders nadrukkelijk besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=d9f081c0-02e0-4ada-9c26-bba0aebd0adb&FoundIDs=

De tweede agenda – waarom eigenlijk twee verschillende agenda’s voor één bijenkomst? – bevat minder agendapunten dan de eerste.