Nieuwsch en ander Nieuwsch 28 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 28 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

o   DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–      Bewonersenquête 24 oktober 2016 over het bezoek aan parken en recreatiegebieden

o   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

–      Warmtenetwerk Warmtenieuws

–      Eerste ZonneHub van Nederland in Etten-Leur

–      Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

–      Energiebedrijven leggen bal bij overheid en willen minister van Klimaat

–      Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

–      Transitie naar aardgasvrije gebouwde omgeving

o   DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

–      Nieuwe radar toont luchtkwaliteit in Utrecht

o   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

–      Agenda gemeenteraad 3 november 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven M&S

–      Commissiebrieven S&R

o   Diverse berichten

–      Burgerinitiatief tegen lichtvervuiling in Utrecht

–      Universele ambtenaar is ramp voor gemeente

–      “Utrecht, onderdeel van de megastad”

–      B&W gevraagd tegen zichzelf handhavend op te treden

–      Ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

–      Pop-up restaurant aan Catharijnesingel 1 april open

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bewonersenquête 24 oktober 2016 over het bezoek aan parken en recreatiegebieden

De gemeente huurt voor veel geld een derde geldstroomvehikel van de Universiteit Twente om vragen te stellen die zo fout zijn dat een eerstejaars student zich er al voor schaamt.

Vraag 6: “Wanneer kiest u voor de fiets in plaats van de auto als er betaald moet worden voor het parkeren van de auto bij een bezoek aan een recreatiegebied?”

Deze vraag gaat uit van autobezit dan wel een min of meer geregeld gebruik van een auto. In plaats van fietsen kan er eventueel ook gelopen worden en/of met het openbaar vervoer worden gereisd.

De vragenlijst gaat impliciet ook uit van het goeddeels ontbreken van buurtgroen (- voor zover het er is wordt het langzaam maar gestaag uit de stad gesloopt -) en het afleggen van flinke afstanden om zo af en toe eens groen van dichtbij te zien.

Over de eventueel bestaande wens an-sich om groen op flinke afstand van huis te beleven in plaats van dicht bij huis, geen vragen en over de beleving van het groen evenmin.

(Van een correspondent)

 

Leidseweg 131 te Utrecht, HZ_WABO-16-32186

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 149193. Gepubliceerd op 27 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-149193.html

Hier is de (enige) bijlage bij de aanvraag wel bijgevoegd.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Warmtenetwerk Warmtenieuws

Interessante digitale nieuwsbrief van de Stichting Warmtenetwerk. Gratis abonneren via www.warmtenetwerk.nl.

 

Eerste ZonneHub van Nederland in Etten-Leur

De lokale Rabobank in Etten-Leur biedt het dak van haar kantoor als eerste in Nederland aan als ZonneHub. Onder een ZonneHub wordt verstaan een dak met zonnepanelen die zijn aangeschaft door omwonenden.

De bewoners kunnen al meedoen vanaf één zonnepaneel, waarmee een deelnemer direct zijn energienota verlaagt. Er is ruimte voor in totaal 170 zonnepanelen. Betrokken bij de realisatie en het aanbieden van de ZonneHub is Eneco. “Wij zijn erg enthousiast over de ZonneHub van Eneco”, laat directeur particulieren Ger de Weert van Rabobank West-Brabant Noord weten.

(duurzaamgebouwd.nl, 25 oktober 2016)

http://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20161024-eerste-zonnehub-van-nederland-in-etten-leur

 

Bedrijven willen een gelijk speelveld. In de gemeenten moeten de meters worden gemaakt.

Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

Het Nederlandse bedrijfsleven doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Negenendertig spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie. Zij willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040. Er moet een minister voor economie, klimaat en energie komen die zorgt voor samenhang in het beleid. Verder wordt gepleit voor het aanwijzen van een onafhankelijke klimaatautoriteit die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen. Ook is er behoefte aan een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

(Foodholland.nl, 25 oktober 2016)

http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=185649\

 

Energiebedrijven leggen bal bij overheid en willen minister van Klimaat

Onder aanvoering van onder meer Shell en Eneco, toch niet de meest klimaatvriendelijke bedrijven, wil een club van veertig bedrijven dat de overheid haast maakt met de energietransitie en daar ook nog eens ‘hoge prioriteit’ aan geeft.

Naar eigen zeggen omarmen de deelnemers aan de Transitiecoalitie de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken vorig jaar. En om die doelen te bereiken moet de overheid aan de slag. Om hen te helpen, heeft de club, waar veel energiebedrijven, bouwers, Havenbedrijven en ingenieurs inzitten, een wensenlijstje gemaakt voor nieuwe regeringen.

 • Om te beginnen moet er een klimaatwet komen, om te zorgen dat wat in Parijs is afgesproken ook gerealiseerd wordt. Om op koers te blijven moeten er tussendoelen komen die in 2030 en 2040 gehaald moeten zijn.
 • Om dit allemaal in goede banen te leiden, moet er een nieuw ministerie worden gecreëerd, voor economie, klimaat en energie. Dat zou betekenen dat de functies van minister Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in elkaar worden geschoven.
 • Om alles te controleren moet ook een onafhankelijke klimaatautoriteit worden aangewezen, die zorgt dat iedereen zich aan de afspraken houdt, ook als er een andere regering is.
 • Omdat voor niets alleen de zon opgaat, stelt de coalitie voor een nationale investeringsbank op te zetten, waarmee innovatie en energieprojecten gefinancierd kunnen worden.

In Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden Celsius moet blijven ten opzichte van de gemiddelde temperatuur vóór de industriële revolutie (die in de 19de eeuw begon). De klimaatdeal werd begin deze maand goedgekeurd door het Europees parlement, waarmee het akkoord ook echt van kracht is. Vandaag is in Rotterdam een nationale Klimaattop, om te bespreken hoe de afspraken uit Parijs worden gehaald.

Pleidooi voor nieuw Deltaplan

Voor Nederland houdt dat in dat de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent verminderd moet zijn in 2050. Om dat te halen is volgens de TransitieCoalitie meer nodig dan het huidige beleid, dat versnipperd is en waarbij het ontbreekt aan lange termijnvisie.

De club pleit voor een nieuw Deltaplan, met ruimte voor ondernemers. De omslag van ouderwetse energievoorziening (lees kolencentrales, fossiele brandstoffen) naar een duurzamere (wind en zonne-energie) zorgt voor nieuwe manieren om geld te verdienen en nieuwe banen. De nieuwe minister krijgt als het aan de initiatiefnemers ligt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat alle kansen van de nieuwe economie ‘worden verzilverd’.

Goede bedoelingen Shell

Dat oliemaatschappij Shell zich weer van zijn beste kant laat zien, is niet voor het eerst. De oliereus loopt voorop met goede bedoelingen, maar verwaarloost haar core-business (het oppompen van zo veel mogelijk olie) ondertussen ook niet. Redacteur Frederieke Hegger sprak ze er onlangs in een vlog op aan: http://www.rtlnieuws.nl/economie/energiebedrijven-leggen-bal-bij-overheid-en-willen-minister-van-klimaat

(RTLNieuws.nl, 26 oktober 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/economie/energiebedrijven-leggen-bal-bij-overheid-en-willen-minister-van-klimaat

 

Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet

Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Veertig (40) spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die ‘Parijs’ realiseert.

De Transitiecoalitie roept de komende regering op om:

 • een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
 • een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
 • een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
 • een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt

De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren. Naast de Klimaatwet doet de Transitiecoalitie daarom de oproep aan het komende kabinet om een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, een onafhankelijke autoriteit aan te wijzen die gemaakte afspraken over kabinetten heen borgt en om een nationale investeringsbank aan te wijzen die investeringen mogelijk maakt in vergroenende innovatie en grote energieprojecten.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar december is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De Transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als niets minder dan een cruciale doorbraak in de politieke besluitvorming. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent. Op dit moment is het Nederlandse energiebeleid versnipperd over verschillende departementen en ligt de focus op de korte termijn. Om de noodzakelijke reducties te behalen is ambitie nodig en een gedeelde visie die reikt tot 2050. Wij vragen om een meerjarig kader voor een versnelling van de Nederlandse energietransitie.

De transitie naar een nagenoeg CO2-neutrale maatschappij vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan. Burgers, overheden en bedrijven moeten tempo maken en forse inspanningen leveren. De energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. In de visie van de Transitiecoalitie is daarvoor een ondernemende staat nodig, die ruimte maakt voor de markt. Een meerjarig, robuust beleidskader is essentieel voor een snelle en succesvolle uitvoering.

In de voorgestelde klimaatwet dienen concrete tussendoelen te zijn vast gelegd voor 2030 en 2040. De aanbevolen minister voor economie, klimaat en energie maakt mogelijk dat de kansen van de nieuwe economie worden verzilverd. De onafhankelijke autoriteit borgt de gemaakte afspraken voor de lange termijn door te verbinden en de partijen aan te spreken op een voortvarende en consistente uitvoering, terwijl de genoemde nationale investeringsbank de grote investeringen mogelijk maakt die nodig zullen zijn.

Het aantal bedrijven dat zich aansluit groeit wekelijks. In de Transitiecoalitie hebben zich inmiddels de volgende bedrijven en organisaties verenigd:

Achmea, Aegon, Alliander N.V., Arcadis, Arkema, AVR, Deloitte, Deltalinqs, HaskoningDHV, DNV GL, DONG Energy, Dura vermeer, ECN, Ecofys, Eneco, Energie-Nederland, Engie, Essent, Evides Industriewater, Friesland Campina, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, Heijmans, Heineken, IBM, Indorama Ventures Europe BV, KPN, NS, Nuon Vattenfall, NWEA, Oram, Rabobank Nederland, RET, Royal Schiphol Group, Shell Nederland, Siemens Nederland, Van Oord, Zeeland Seaports.

(Portofrotterdam.com, 25 oktober 2016)

https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/bedrijfsleven-roept-overheid-op-tot-maken-van-klimaatwet

Zie verder: https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/pleidooi-voor-versnelling-van-de-energietransitie.pdf

 

Transitie naar aardgasvrije gebouwde omgeving

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’.

Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest wordt aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma.

(Gemeente.nu, 27 oktober 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/10/Transitie-naar-aardgasvrije-gebouwde-omgeving-2906130W/

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Nieuwe radar toont luchtkwaliteit in Utrecht

Bewoners in de Utrechtse binnenstad kunnen vanaf zondag thuis van achter hun computer zien hoe schoon de lucht in hun buurt is. Op de site www.luchtradarutrecht.nl, die zondag in de Winkel van Sinkel gelanceerd wordt tijdens Culturele Zondag Win-Win, geeft een actuele kaart van Utrecht aan hoe schoon de lucht is in de binnenstad. Hiervoor worden data van tien nieuwe meetstations gebruikt.

In Utrecht wordt de luchtkwaliteit al gemeten door twee meetstations van het RIVM. De data van Luchtradar Utrecht zijn vrij beschikbaar voor het publiek. Volgens mede-initiatiefnemer Robbert Maas, sociaal ondernemer van het Utrechts projectbureau SOON en tevens producent van Culturele Zondag Win-Win, gaat het om een project voor een half jaar. Bij het project zijn ook de gemeente Utrecht, fabrikant van straatmeubilair JCDecaux en Culturele Zondagen betrokken. ,,We hebben de ambitie om het aantal meetstations in de toekomst uit te breiden tot honderd, zodat er een netwerk ontstaat over de hele stad”, zegt Maas.

Kleuren op de kaart geven aan of de lucht schoon of vuil is. ,,Een buurt kan rond negen uur rood gekleurd zijn door de uitstoot van het autoverkeer in de ochtendspits. In de loop van de dag wordt dat deel van de stad waarschijnlijk weer groener op de kaart.” De meetstations met hoogwaardige luchtkwaliteitssensoren komen te hangen op tien vrijstaande reclamepanelen. De data worden om de 10 seconden ververst.

Aan de hand van de actuele luchtkwaliteit kunnen Utrechters bijvoorbeeld hun fietsroute aanpassen. De resultaten van de meetstations zijn ook zichtbaar op het digitale publieksinformatiescherm op de Stadhuisbrug.

Door te klikken op een specifiek meetstation krijgt de bezoeker informatie over hoe de luchtkwaliteit daar eerder was. In totaal plaatst Luchtradar Utrecht twaalf meetstations. Twee meetstations komen naast de meetstations van het RIVM, zodat gecontroleerd kan worden of de data afwijken van die van de stations van het RIVM.

(AD.nl, 25 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-radar-toont-luchtkwaliteit-in-utrecht~afdf62a4/

De luchtradar-website meldt:

“Deze website is in ontwikkeling. Vanaf 30 oktober zijn we live.”

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda gemeenteraad 3 november 2016

o.a.

 1. Aanbieden Initiatiefvoorstel de heer de Vries (GroenLinks) : vuurwerk

5 Aanbieden Initatiefvoorstel de heer Meijer (D66): onconventionele maatwerkoplossingen

6 Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

7 Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

8 Voorbereidingsbesluit 2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f90a6e7a-9f15-41bd-8751-165471c14e4b&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

26-10-2016        Skaeve Huse en tijdelijke huisvesting, Leidsche Rijn Centrum

25-10-2016        Aanbieding erratum Programmabegroting 2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

27-10-2016        Statushouders en instroom in werk

25-10-2016        Transformatieagenda en Voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen

24-10-2016        Evaluatie Cultuur voor ieder kind

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

27-10-2016        Aanpak sanitaire voorzieningen in centrum en parken

27-10-2016        Nota bodembeheer 2017-2027

27-10-2016        Utrechtse Bodemenergie Agenda

27-10-2016        Afbouw nazorg bodemsanering Griftpark

26-10-2016        Bestemmingsplan Rijnvliet

26-10-2016        Tijdelijk gedogen terras Klein Berlijn

26-10-2016        Fietsparkeren bij Utrecht CS

26-10-2016        Voortgang NRU

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

DIVERSE BERICHTEN

 

Burgerinitiatief tegen lichtvervuiling in Utrecht

Het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn werkt aan een burgerinitiatief tegen lichtvervuiling.

Samen met Milieucentrum Utrecht wil ze de gemeente overtuigen om ’s nachts wat minder lampen aan te doen.

Parken, groenstroken en watergangen kunnen in hun ogen best donker blijven, vindt het platform. De onnodige verlichting is niet alleen slecht voor het milieu, het heeft ook effect op vogels, vleermuizen en insecten.

Met een flinke stapel handtekeningen willen het platform en het Milieucentrum wethouder Van Hooijdonk volgende week aanmoedigen om dit thema met de raad te bespreken.

(RTV Utrecht, 22 oktober 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1539941/burgerinitiatief-tegen-lichtvervuiling-in-utrecht.html

 

Universele ambtenaar is ramp voor gemeente

Kennis van het vakgebied, ervaring en deel uitmaken van het ‘collectieve geheugen’ doen kennelijk niet meer ter zake.

De ingrijpende Omgevingswet treedt pas in 2019 in werking maar werpt nu al zijn schaduwen vooruit. Bij de nieuwe wet horen een andere werkwijze, houding en gedrag van gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Enkele kernbegrippen van deze ‘cultuurverandering’ zijn: niet sectoraal, maar integraal werken, een ‘ja tenzij’ mentaliteit jegens initiatieven van burgers en bedrijven en verbetering van externe communicatie. Op zichzelf prima, maar met de introductie van de ‘universele ambtenaar’ dreigt dit veranderingsproces compleet te ontsporen. (……..)

(Gemeente.nu, 24 oktober 2016)

http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Opinie/2016/10/Universele-ambtenaar-is-ramp-voor-gemeente-2902999W/

 

“Utrecht, onderdeel van de megastad”

Tot voor kort mocht in de stad Utrecht niet hoger gebouwd worden dan de Dom en koesterde de stad haar imago als ‘de kleinste grote stad’. Een stad die grootstedelijke voorzieningen koppelt aan een dorps karakter werd gezien als de ideale plek om te wonen en werken. Inmiddels lijkt dat achterhaald.”

(DUIC, 23 oktober 2016)

https://www.duic.nl/opinie/utrecht-onderdeel-megastad/

Geen Utrechter die wat gevraagd wordt (of het is via hondsberoerde enquêtes waar met goed fatsoen geen conclusie aan te verbinden valt).

Het bovenstaande is het verhaal van de onroerend goed wereld, van het college van B&W en van de ja-knikkende gemeenteraad. Dat allemaal leuk gebracht door de broodschrijvers van DUIC, die indirect in gemeentedienst zijn.

 

B&W gevraagd tegen zichzelf handhavend op te treden

Verzoek tot handhaving buiten werkingstellen verkeerslichten Amsterdamsestraatweg

Aan het college,

Hierbij verzoek ik u handhavend op te treden tegen uzelf. Het college, althans wethouder Van Hooijdonk die verkeer in haar portefeuille heeft, heeft besloten een drietal verkeerslichtinstallaties op de Amsterdamsestraatweg buiten werking te stellen. Eerst op proef en vervolgens definitief. Hoewel bewoners en winkeliers unaniem zijn in hun kritiek, spreekt wethouder van Hooijdonk van een succesvolle proef waarvoor veel steun zou bestaan.

Die steun komt in elk geval niet van de bewoners en winkeliers wonend en werkend op het betreffende stuk Amsterdamsestraatweg. Inmiddels is een 70-jarige vrouw doodgereden, wat waarschijnlijk niet het geval was geweest als deze vrouw gebruik had kunnen maken van één van de door verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen. U bent er ongetwijfeld mee bekend dat de Amsterdamsestraatweg volgens RTL de gevaarlijkste weg is in Nederland.

Ik heb er bij herhaling op aangedrongen dat er maatregelen worden genomen om de Amsterdamsestraatweg minder gevaarlijk te maken voor overstekers (fietsers en voetgangers). De wethouder vond het kennelijk niet nodig om op die herhaalde verzoeken ook maar te reageren. Een

officieel verzoek om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur en om beveiligde oversteekplaatsen te realiseren werd eerder namens de wethouder, ook bij besluit op bezwaar, geweigerd.

Nu het college, althans de verantwoordelijk wethouder, niet genegen is ook maar te reageren op mijn herhaalde verzoeken (en die van vele andere bewoners op de Amsterdamsestraatweg!) om de onveiligheid op de Amsterdamsestraatweg tegen te gaan en, integendeel, die onveiligheid zelfs heeft menen te moeten vergroten door verkeerslichtinstallaties buiten werking te stellen, doe ik u bij deze een officieel verzoek om handhavend op te treden.

Voor het buitenwerking stellen van verkeerslichten is net zo goed een verkeersbesluit nodig als voor het plaatsen van verkeerslichtinstallaties. Voor zover mij bekend heeft het college geen verkeersbesluit genomen om de verkeerslichtinstallaties buitenwerking te stellen, althans het besluit is niet aan de betreffende bewoners en winkeliers bekend gemaakt, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om daar bezwaar tegen te maken en daar beroep tegen in te stellen.

Het buitenwerkingstellen van verkeerslichten, zeker als het de bedoeling is ze definitief te verwijderen, zonder een daartoe strekkend verkeersbesluit bekend te maken is illegaal. Ik verzoek u aan die illegale situatie zo spoedig mogelijk een eind te maken.

U dient binnen 8 weken een besluit te nemen.

 1. van Oosten

(Mail 25 oktober 2016)

 

Ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden Leidsche Rijn, e.o. 1e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALIDGLR1HERZ-ON01gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft de volgende gebieden in Leidsche Rijn:

 1. Winkelcentrum Terwijde;
 2. Van Lawick van Pabstlaan 1A (Veldhuizen);
 3. twee kavels aan de Haarlerberg, gelegen naast Haarlerberg 52 (Veldhuizen);
 4. Voorn, gelegen rondom de Strijlandweg, inclusief de woningen gelegen aan Strijlandweg 1/1A en Park Voorn 3;
 5. Rijksstraatweg e.o., betreffende de lintbebouwing aan Rijksstraatweg nummers 6 t/m 34, en het achterliggend bedrijventerrein grenzend aan de noordzijde van de Strijkviertelplas (deel Rijnvliet en deel Oudenrijn);
 6. Strijkviertel/Rijnvliet, betreffende het Sportpark Rijnvliet en ten zuiden hiervan het gebied Strijkviertel tot aan de grens met de A12, en de Strijkviertelplas;
 7. Lintbebouwing langs de smalle Themaat en Thematerweg en achterliggende natuurgebied;
 8. gebied gelegen nabij het verkeersplein Hooggelegen.

Het doel van het bestemmingsplan is om de algemene regels met betrekking tot parkeergelegenheid uit het bestemmingsplan ‘Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o.’ te herzien door deze aan te passen aan het geldende parkeerbeleid. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 56818. Gepubliceerd op 26 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-56818.html

 

Pop-up restaurant aan Catharijnesingel 1 april open

Het pop-up restaurant Roost aan de Singel op het Utrechtse Paardenveld gaat 1 april open en sluit op 31 oktober weer de deuren. Dat is besloten in overleg met horeca-ondernemer Sidney Rubens, laat de gemeente weten.

Het horecaplan is al maanden bekend. Begin deze maand is de omgevingsvergunning verleend. Rubens, de man achter Strand Oog in Al en restaurant Brass aan het Janskerkhof, kan zijn zaak aan de Catharijnesingel daarmee gaan bouwen.

Het stukje braakliggend terrein is ontstaan na de aanleg van de singel tussen de Weerdsingel en Hoog Catharijne. Een plan om daar een cultuurhuis te bouwen sneuvelde. Om het terrein een invulling te geven wil Rubens er een tijdelijk restaurant beginnen.

De zaak krijgt een parkachtig karakter en is alleen open met mooi weer. Het wordt geen stadsstrand. In principe is het pop-up restaurant bedoeld voor één jaar, maar als het een groot succes blijkt kan het daarna een meer permanent karakter krijgen.

(RTV Utrecht, 25 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1540240/popup-restaurant-aan-catharijnesingel-1-april-open.html