Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

o     Enecospeeltjes

–    Onfatsoen van en belazerij door B&W

–    B&W zet het bestemmingsplan opzij. Deugt niet.

–    Vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan ???

–    Terrassen Ledig Erf worden voorlopig gedoogd door gemeente

–    Vreemde bestuurshandelingen

–    Vergunningaanvrager: B&W wat moet ik willen?

–    Bestuurlijke maatregel beperken openingstijden horeca Amsterdamsestraatweg

–    Intrekken vergunning prostitutieboten terecht

–    Utrecht overweegt hoger beroep tegen 130 op A12

–    Utrecht minst populair onder Nederlandse toeristen

–    Bijstandsbond 40 jaar

–    SCP: ouderen zitten veelal zonder mantelzorg

–    Woonlastenfonds wordt in stapjes afgebouwd

–    ‘Gemeenten vergroten financiële zorgen jeugdhulp’

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 10 mei 2016

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

Huizen zijn in theorie prima energieneutraal te maken, maar in de praktijk gooien bewoners vaak roet in het eten. Energielabels krijgen pas betekenis wanneer ze worden gekoppeld aan verbruiksgegevens, stelt promovendus Daša Majcen. Zij pleit voor meer bewustmaking van bewoners.

Energielabels zijn in Nederland de belangrijkste meters voor de energieprestaties van woningen, terwijl ze feitelijk weinig zeggen. “Labels vergelijken alleen de thermische waarde van verschillende soorten woningen met elkaar”, legt Majcen uit. “Daarbij worden het gebruik en de gezinssamenstelling als vaststaande gegevens gezien. Maar daarvan is natuurlijk geen sprake.”

Voor haar proefschrift ‘Predicting energy consumption and savings in dwelling stock; a performance gap analysis in the Netherlands’ analyseerde ze de gegevens van 200.000 woningen – voor het merendeel sociale woningen. Daarnaast voerde ze in opdracht van de Rekenkamer Amsterdam onderzoek uit naar de effectiviteit van hoofdstedelijke subsidies aan woningcorporaties voor energierenovatie van hun huurwoningen. Hoofdvraag: zorgt een labelstap werkelijk voor minder energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot? Ze voerde daarvoor een steekproef uit onder een kleine veertigduizend sociale huurwoningen, door de energielabeldatabase van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te koppelen aan de energiedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitkomst was verrassend. Een alleenstaande oudere in een huis met energielabel G blijkt soms minder energie te verbruiken dan een gezin met kinderen in een woning met label A. Sterker, de meeste gebruikers van oude, slecht geïsoleerde huizen scoren relatief goed als het gaat om stookkosten. Het omgekeerde is ook het geval. Terwijl het werkelijke gasverbruik voor de labels D tot en met G aanzienlijk lager ligt dan het theoretische – gemiddeld pakweg de helft – geldt voor de hoogste labelklassen juist het omgekeerd: het werkelijke energiegebruik is fors hoger dan vooraf berekend. Het energieverbruik gaat wel naar beneden als de U-waarde wordt opgekrikt. Maar voor een label A woning ligt het werkelijke verbruik toch gauw 20 tot 30 procent hoger dan het theoretische verbruik.

Hoe dat komt? Mogelijk doordat in oude woningen niet altijd alle ruimtes centrale verwarming hebben, vermoedt Majcen. Ook kan het moeilijk zijn om tochtige, slecht geïsoleerde ruimtes warm te krijgen. In dat geval is het efficiënter om met elkaar bij de verwarming te kruipen. Terwijl bewoners van supergeïsoleerde huizen al gauw het idee hebben dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun stookgedrag.

De forse kloof tussen theorie en praktijk bemoeilijkt beleid en investeringen ten aanzien van Nul-op-de Meter renovaties. Want kosten en terugverdientijden zijn daardoor lastig vast te stellen. Problematisch is ook dat verbruiksgetallen die op een label worden vermeld weinig betekenis blijken te hebben. Hoe geef je dan een idee van wat je van verduurzaming kunt verwachten bij grootschalige woningverduurzaming? Door weergave van het gemiddelde werkelijke verbruik, stelt Majcen. Zij constateert daarnaast dat bewustmaking van bewoners minstens zo belangrijk is als technische ingrepen. “De doorslaggevende factor zijn we zelf, richt het beleid dus ook op de gebruikers”, zegt Majcen. “Gelukkig is de hoeveelheid gegevens waarover we beschikken en die we kunnen delen overweldigend. We hoeven niet meer te falen.” (TU-Delft, 31 maart 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/energieprestatie-de-doorslaggevende-factor-zijn-we-zelf

 

Enecospeeltjes

Eneco heeft allerlei digitale speeltjes voor de klant rond energiegebruik ontwikkeld of laten ontwikkelen. Daarvan werkt een heleboel niet naar behoren blijkens het Eneco-forum. https://forum.eneco.nl/

Een deel van de klachten zal wel onnodig uitvergroot of overdreven zijn, maar het geheel aan klachten roept wel de vragen op of de ontwikkelaars van de speeltjes bekwaam zijn, c.q. hun ontwikkelwerk wel in contact met de energie/warmtetechnici en klanten hebben mogen/moeten ontwikkelen.

De klant gaat vooralsnog het best met zijn tijd en hart om als hij/zij pen en papier pakt en de verbruiksgegevens – naar behoefte – per week of maand opschrijft en er zelf excelstaatjes en -grafiekjes van maakt. Dat is bovendien veel goedkoper.

Zie: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/26/vakkundig-verrast-door-toon-1612458

Zie ook: https://www.elektrotechniek365.nl/nieuws/hoe-slim-is-een-slimme-thermostaat-deel-1 en  https://www.elektrotechniek365.nl/nieuws/hoe-slim-is-een-slimme-thermostaat-deel-2

 

Onfatsoen van en belazerij door B&W

Op 29 april 2016 gepubliceerde en aangevraagde evenementenvergunning voor 1 mei 2016

De aanvragen liggen ter inzage bij Vergunningen Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Stadsplateau 1.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Vergunning, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, Stadsplateau 1, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen via telefoonnummer

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 53986. Gepubliceerd op 29 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53986.html

De gemeente zelf is dik betrokken bij de organisatie. De organisatie zelf weet al heel lang van het evenement.

Als je bedenkingen hebt is het onmogelijk om na lezing van het bericht aan het eind van diezelfde vrijdag 29 april naar het stadskantoor te gaan, kennis te nemen van hetgeen er ter inzage ligt, een zienswijze in te dienen, waarna B&W een bestuursbeslissing neemt op de aanvraag en wel met inachtneming van eventuele zienswijzen, en zodanig dat er nog tijd is om bij de rechtbank een voorlopige voorziening te vragen. Allemaal op die ene vrijdag 29 april 2016.

B&W dient het traject zo vorm te geven dat deze stappen allemaal op tijd doorlopen kunnen worden, ongeacht of er achteraf al dan niet zienswijzen/bezwaren blijken te zijn.

Voorspiegelen dat de burger nog invloed heeft is belazerij. Schijt aan de burger, dan ook schijt aan B&W.

Gewoonlijk staat de gemeenteraad erbij en kijkt er naar, misschien wel met bewondering voor de ‘no- nonsence’ van B&W.

B&W zet het bestemmingsplan opzij. Deugt niet.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival, Kanaalweg 199 te Utrecht, HZ_WABO-16-12860

Kanaalweg 199 te Utrecht

HZ_WABO-16-12860

Het afwijken van het bestemmingsplan voor een ééndaags festival.

(Gemeentblad, Jaargang 2016 Nr. 53152. Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53152.html

Verleden jaar ook al, het lijkt structureel te zijn: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-63674.html

Dit is bij het stadstrand van een met de gemeente bevriende exploitant die veelvuldig de randen van het toelaatbare opzoekt. Voor het tweede keer op rij het bestemmingsplan opzij schoffelen.

Vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-46190.html

????

Terrassen Ledig Erf worden voorlopig gedoogd door gemeente

De terrassen op het Ledig Erf die ruim een maand geleden dicht moesten op last van de rechter, mogen toch weer deels open. De gemeente gaat de terrassen tijdelijk gedogen in samenspraak met de ondernemers en omwonenden.

Dat heeft wethouder Paulus Jansen vandaag laten weten. Nadat omwonenden twee maanden geleden erachter kwamen dat de terrassen meer geluid produceerden dan was vastgelegd in de omgevingsvergunning, is deze vergunning met succes aangevochten bij de rechter en vernietigd.

Na overleg tussen de verschillende partijen is er nu voor gekozen om, totdat een wekenlang proces voor een nieuwe vergunning is afgerond, een kleiner terras te gedogen. Het beperkte terras moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: het terras mag maximaal 40 stoelen hebben en geen banken, het terras dient om 22:30 uur gesloten te zijn en er mag geen terrasverwarming aanwezig zijn.

Begin deze maand opende één van de twee horecaondernemers, Stelios Mataxas, na overleg met de buurt zijn verkleinde terras. Toen moest de gemeente omdat er geen vergunning meer is handhaven en het terras weer direct sluiten. Nu zijn er dus wel duidelijke afspraken. (NU.nl, 27 april 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4253161/terrassen-ledig-erf-worden-voorlopig-gedoogd-gemeente.html

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=5f0d07fb-1ae7-4828-8fbb-2fb9006bb1df

Van het gedogen heeft B&W geen last, het kost anders dan handhaven helemaal geen moeite. En het opvrijen van de horeca-ondernemers is zelfs leuk. Bewoners worden geacht gekluns en geklungel van gemeente te slikken.

Vreemde bestuurshandelingen

Herroeping intrekking omgevingsvergunning, het optrekken van de eerste verdieping en het bouwen van een extra bouwlaag op een bovenwoning, Hoogravenseweg 134, HZ_INT-16-00877

het optrekken van de eerste verdieping en het bouwen van een extra bouwlaag op een bovenwoning

Datum besluit: 21-04-2016

Besluit: Herroeping intrekking

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-52228.html

Intrekking omgevingsvergunning, het wijzigen van de berging op de beganegrond naar een woning, Billitonkade 22 te UTRECHT, HZ_INT-16-08921

Het wijzigen van de berging op de begane grond naar een woning

Datum besluit: 20-04-2016

Besluit: Ingetrokken

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-52161.html

Dit lijkt niet te kloppen. Voor het aangegeven adres is geen vergunningaanvraag, geen vergunningverlening en geen intrekking van de vergunning te vinden. Hoe kan B&W dan de intrekking herroepen? Is dit een moderne wijze van vergunningverlenen?

Vergunningaanvrager: B&W wat moet ik willen?

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsing, Vondellaan 35 te Utrecht, HZ_HUIS-16-12679

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd:

Vondellaan 35 te Utrecht

HZ_HUIS-16-12679

dit betreft een aanvraag voor het splitsen van het gebouw in meerdere appartementsrechten ten behoeve van verkoop.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 53177. Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53177.html

Als de ambtenaar er geen rommeltje van heeft gemaakt dan gaat het om een vagelijk geduide aanvraag waarbij het kennelijk aan B&W wordt overgelaten welke van de vijf genoemde vergunningen verleend zou moeten worden, of dat de aanvrager zich de vrijheid veroorlooft om onderweg een specifieke richting in te slaan. Maar derden-belanghebbenden kunnen op deze manier geen zienswijze formuleren, als zij daar behoefte aan hebben. Rechtsonzekerheid. Aanvrager is niet stellig.

De aanvraag had niet gepubliceerd maar zonder meer afgewezen moeten worden.

 

Nog zo een

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsing , Anthoniedijk 37, 37A, 37B te Utrecht, HZ_HUIS-16-12675

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd:

Anthoniedijk 37, 37A, 37B te Utrecht

HZ_HUIS-16-12675

dit betreft een aanvraag voor het splitsen van het gebouw in meerdere appartementsrechten ten behoeve van verkoop.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 53159. Gepubliceerd op 28 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-53159.html

Bestuurlijke maatregel beperken openingstijden horeca Amsterdamsestraatweg

De burgemeester van Utrecht maakt bekend dat hij,

………………………………

  1. gelet op het feit dat deze overlast meerdere oorzaken heeft;
  2. gelet op de handhavingscapaciteit die door overheidsinstanties zoals de gemeente Utrecht hierop al jaren moet worden ingezet;

………………………………

heeft besloten om de openingstijden te beperken voor alle horecabedrijven aan de Amsterdamsestraatweg die vallen binnen de huisnummers (even) 148 – 252 en (oneven) 167 – 251.

Als gevolg hiervan wordt het de ondernemers verboden hun bedrijf voor het publiek geopend te hebben

  1. op maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 06:00 uur
  2. op zaterdag en zondag tussen 02:00 uur en 06:00 uur.

Deze maatregel treed in werking op 1 juni 2016.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 51766. Gepubliceerd op 26 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-51766.html

Bij gebrek aan creativiteit, bij gebrek aan ijver en tijd (men moet nl. in andere horecabedrijven gefêteerd worden) wordt de in imperialistische oorlogen verfijnde collectieve bestraffing (terreur) maar toegepast.

Intrekken vergunning prostitutieboten terecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht de vergunning van Wegra Utrecht B.V. voor de exploitatie van ruim twintig prostitutieboten aan het Zandpad intrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 april 2016). Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk

Dit geldt ook voor de vergunning voor de exploitatie van prostitutieramen in negen panden van Wegra aan de Hardebollenstraat.

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht het gemeentebestuur de vergunningen intrekken, omdat het aanwijzingen heeft dat er “een gerede kans bestaat” dat in de toekomst slachtoffers van mensenhandel in raamprostitutiebedrijven van Wegra zullen werken. Het gemeentebestuur heeft zich hierbij gebaseerd op strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel. Uit deze onderzoeken blijkt dat zich aan het oude Zandpad veel signalen van mensenhandel hebben voorgedaan.

Zowel de managers als de beheerders en de exploitanten van Wegra hebben niet adequaat gereageerd op deze signalen van mensenhandel die zij hebben waargenomen of hadden moeten waarnemen. Ook heeft Wegra nagelaten de politie of de gemeente over deze signalen te informeren. Gelet hierop heeft het gemeentebestuur zich op het standpunt mogen stellen dat het onvoldoende vertrouwen heeft dat in de toekomst geen mensenhandel meer zal plaatsvinden in raamprostitutiebedrijven van Wegra.

Zandpad

In juli 2013 trok het gemeentebestuur de vergunningen in van de exploitanten van alle prostitutieramen in Utrecht. In september 2015 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Zandpad’ vast. Dit bestemmingsplan maakt nieuwe raamprostitutie mogelijk dicht bij de oude locatie aan het Zandpad, maar dan haaks op de oever van de Vecht. De gemeenteraad wil op deze nieuwe plek alle raamprostitutie in de gemeente Utrecht concentreren. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak loopt nog een beroepsprocedure tegen dit bestemmingsplan. (Gemeente.nu, 26 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/4/Utrecht-mocht-vergunning-prostitutieboten-intrekken-2794828W/

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=fb7cc272-6e20-4ccf-9e1d-462bd0e793cc

Raar verhaal, vooral omdat er in strafrechtelijke zin geen zaak gemaakt kon worden van “dat zich aan het oude Zandpad veel signalen van mensenhandel hebben voorgedaan”.

In elk geval heeft Wolfsen zijn blazoen met flinkigheid kunnen oppoetsen en heeft de gemeente goedkoop de mogelijkheid gekregen om van het Zandpad een soort boulevard te maken waardoor de grond in de omgeving nog duurder verkoopbaar is.

Utrecht overweegt hoger beroep tegen 130 op A12

De gemeente Utrecht overweegt een hoger beroep om het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op de A12 alsnog tegen te gaan. De bestuursrechter besloot gisteren dat het beroep van de gemeente Utrecht tegen het besluit van de minister van Verkeer ongegrond is. Dat betekent dat er voorlopig 130 per uur gereden kan worden.

Het stadsbestuur van Utrecht is van mening dat de verhoging van 120 naar 130 op de A12 tussen De Meern en Reeuwijk de genomen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren te niet doen. ,,Het college is van mening dat de gezondheid en kwaliteit van leven van een grote groep Utrechters zwaarder moet wegen dan de geringe tijdswinst die het verhogen van de maximumsnelheid oplevert voor automobilisten,” aldus het stadsbestuur in een verklaring. (AD.nl, 25 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4289208/2016/04/25/Utrecht-overweegt-hoger-beroep-tegen-130-op-A12.dhtml

Utrecht minst populair onder Nederlandse toeristen

Nederlanders die in eigen land vakantie vieren, doen dat het minst vaak in de provincies Utrecht, Groningen en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gelderland is volgens de cijfers van het CBS de meest populaire provincie onder binnenlandse vakantiegangers. Van de ruim 66 miljoen nachten werden er vorig jaar 10 miljoen in Gelderland doorgebracht. Toeristen kozen vooral voor de Veluwe en de Achterhoek.

In de meivakantie zijn vooral de camping en het vakantiehuisje populair. Bungalowparken waren met 3 miljoen overnachtingen iets populairder dan campings met 2,5 miljoen nachten. 1,9 miljoen mensen kozen voor een hotel.

Over heel 2015 blijken Nederlanders vaker voor een hotel te hebben gekozen. 30 procent van de overnachtingen werd in een hotel doorgebracht tegenover een kwart op de camping. Tien jaar geleden was dat nog andersom. In 2005 koos een derde van de vakantiegangers in eigen land voor de camping en een kwart voor een hotel. (RTV Utrecht, 24 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1464657/utrecht-minst-populair-onder-nederlandse-toeristen.html

Bijstandsbond 40 jaar
In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond 40 jaar. En de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting bestaan 20 jaar. Dat gaan we vieren !.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling, een symposium, een feest en de uitgave van een jubileumboek. De festiviteiten worden alle gehouden in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringplantsoen 2c Amsterdam. http://www.nelsonmandelacentrum.com

Telefoon: 020-6242306 / 020-4288825

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld.

Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in het Nelson Mandela Centrum gedurende de week van 16 mei tot en met 22 mei. Aldaar overdag te bezichtigen.

Symposium

We openen de feestweek met een symposium over 40 jaar belangenstrijd, de hoogte en dieptepunten, en wat we daarvan kunnen leren. Ook zal aandacht worden besteed aan hoe de situatie in Amsterdam nu is. Wat hebben we bereikt, wat kan beter? Bij de aanvang van het symposium wordt om 10.30 uur het jubileumboek gepresenteerd door Anke van der Vliet, al 40 jaar aan de Bijstandsbond verbonden en medeoprichtster van de bond.

Dagvoorzitter van het symposium is Madelene Duijst, werkzaam bij de Vereniging Clientenbelang in Amsterdam.

In het ochtendgedeelte dat om 11.00 uur begint zal er op basis van bovenstaande probleemstellingen een forumdiscussie zijn waaraan deelnemen:

– Jacques Peeters, kaderlid van de Bijstandsbond

– Anke van der Vliet, secretaris van de Bijstandsbond

– Bart Louwman, lid van de Participatieraad en kaderlid van FNV uitkeringsgerechtigden

– Mark van Hoof, advocaat

– Patrick Hartwig voorzitter van de daklozenvakbond en lid van de Participatieraad

Het middaggedeelte van het symposium, dat aanvangt om 14.00 uur zal gaan over de toekomst. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we opkomen voor onze belangen verder organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden?

Aan de forumdiscussie zullen deelnemen:

– professor Gijsbert Vonk

– Maaike Zorgman, bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden

– Henk Kroon, kaderlid Bijstandsbond

– Jaap de Bie organizer bij de FNV op Schiphol

– Linda Slagter, medewerker communicatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Na afloop is er een hapje en een drankje

Multiloog

Regelmatig zijn er Multiloog – bijeenkomsten in Amsterdam. Ook bij de Bijstandsbond. Onder leiding van psycholoog Heinz MÖlders. De deelnemers luisteren naar elkaars verhalen over eigen en problemen van anderen in het dagelijks leven, over psychische en psychiatrische problemen in het bijzonder. Ze bespreken wat die voor hen betekenen en waar ze kracht en inspiratie uit halen om allerlei obstakels het hoofd te kunnen bieden. Er wordt een verband gelegd tussen persoonlijke dingen en maatschappelijke misstanden en er wordt gepraat over hoe je daar bijvoorbeeld via de Bijstandsbond iets aan kunt doen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken, luisteren en mee te praten. De multiloog begint vrijdag 20 mei om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Ook in het Nelson Mandelacentrum. Wordt vriend van Multiloog op de Facebook pagina www.facebook.com/multiloog

Feest

Vrijdag 20 mei organiseren we een feest voor leden en sympatisanten en oud-medewerkers. Aanvang 18.00 uur. Wij maken een inventarisatie van alle oud-medewerkers en contacten om hen voor het feest uit te nodigen. Hopelijk wordt dat een soort reunie.

Euromarsen bestaan 20 jaar

De Bijstandsbond maakt deel uit van een Europees netwerk van zusterorganisaties, de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Vertegenwoordigers van dat netwerk zullen op vrijdagavond vanaf 17.00 uur in Amsterdam aankomen en deelnemen aan het feest, met muziek, toespraken en een hapje en een drankje. Op zaterdag en zondag wordt de halfjaarlijkse coordinatie vergadering van de Euromarsen in het Nelson Mandelacentrum gehouden. De Euromarsen bestaan dit jaar 20 jaar, dus dat geeft het feest een extra feestelijk tintje.

In mei 2016 is het veertig jaar geleden dat, op initiatief en in samenwerking met de toenmalige TV Ombudsman van de VARA, de Landelijke Bijstandsbond werd opgericht. Begonnen als zelforganisatie van bijstandsgerechtigden heeft de bond in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel activiteiten en acties georganiseerd, zelfstandig en in samenwerking met anderen: van acties tegen tandenborstelcontroles tot acties tegen dwangarbeid; deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten tegen armoede; en die jaren hield de bond een spreekuur waardoor duizenden mensen met raad en daad terzijde zijn gestaan.

De bond verdedigt, tegen de maatschappelijk trend in, nog steeds onvermoeibaar zowel individueel als collectief de belangen van mensen die rondkomen van een minimum of minder waar andere instanties het laten afweten. Mede dankzij de inspanningen van de Bijstandsbond zijn de praktijken rond tegenprestatie en dwangarbeid aan de kaak gesteld en die inspanningen resulteerden in gemeentelijke aanpassingen van de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Daarom willen wij het veertig jarig bestaan van de bond niet ongemerkt voorbij laten gaan maar groots vieren en de resultaten van veertig jaar belangenbehartiging en strijd voor bijstandsgerechtigden en andere minima onder de aandacht brengen door de uitgave van een boek, een tentoonstelling en een manifestatie in mei 2016. Het project past in onze niet aflatende strijd tegen de stigmatisering en koeionering van werklozen en bijstandsgerechtigden.

(Persbericht Bijstandsbond, 15 april 2016)

SCP: ouderen zitten veelal zonder mantelzorg

Circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, krijgen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Dit blijkt uit het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau. (………………..)

Bijna een op de tien Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor hulp

Als mensen om gezondheidsredenen langdurig (extra) hulp nodig hebben dan kan bijna een op de tien Nederlanders niet terug vallen op iemand uit de sociale omgeving. Bij ouderen of mensen met beperkingen gaat het zelfs om ongeveer een op de vijf mensen. Als Nederlanders wel op iemand uit het sociale netwerk kunnen terug vallen mocht dat om gezondheidsredenen nodig zijn, dan is dat vaak de partner. Maar er zijn ook anderen, zoals vrienden, buren of familie buiten het huishouden, die (extra) hulp kunnen bieden. (Gemeente.nu, 25 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/4/SCP-ouderen-zitten-veelal-zonder-mantelzorg-2794377W/

Woonlastenfonds wordt in stapjes afgebouwd

Het college gaat het woonlastenfonds de komende vijf jaar in stapjes afbouwen. Aanleiding voor het afbouwen is de nieuwe Armoedeaanpak, waarbij de gemeente geen structurele maar incidentele inkomensondersteuning en minder regels en regelingen voor ogen heeft. Het woonlastenfonds dreigde bovendien onbetaalbaar te worden.

Voor huurders met een huurprijs onder de 586,68 euro wordt de bijdrage zeer geleidelijk afgebouwd. Een te snelle afbouw van de regeling kan leiden tot financiële problemen bij de huidige gebruikers. De gemeente wil dit zo mogelijk voorkomen. Voor de groep met een huurprijs boven 586,68 euro (voor één- of tweepersoonshuishoudens) en 628,76 euro (voor drie- of meerpersoonshuishoudens) is de gemeente in gesprek met de betrokken wooncorporaties over mogelijke huuraanpassingen. Voor deze huurders blijft de bijdrage voorlopig ongewijzigd. Als er geen overeenstemming met de corporaties wordt bereikt, dan krijgt deze groep de mogelijkheid met een urgentie te verhuizen naar een goedkopere woning. Tijdens de afbouwperiode monitort de gemeente of er in individuele gevallen financiële problemen ontstaan en zet waar nodig bij deze inwoners extra begeleiding in. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen in de stad, zoals de Buurtteams en U-Centraal waar mensen terecht kunnen voor financiële ondersteuning en advies. (Nieuws.nl, 26 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55651/55651/

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=1e71542d-c3cc-408f-8379-45afede1c017

‘Gemeenten vergroten financiële zorgen jeugdhulp’

Steeds meer jeugdhulporganisaties in Nederland komen in ernstige financiële problemen doordat gemeenten niet of veel te laat betalen.

Volgens koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland is er sinds het overhevelen van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten begin vorig jaar, een enorme administratieve rompslomp ontstaan.

,,Daar hebben vooral gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen last van die met verschillende gemeenten en contracten werken. Er is veel onduidelijkheid over de voorwaarden van factureren. Daardoor wordt er te laat betaald en ontstaan liquiditeitsproblemen”, legt een woordvoerster uit.

Donderdag meldde NRC dat Intermetzo, een van de grootste jeugdhulporganisaties in Nederland, op de rand van de afgrond bungelt. Gemeenten zouden nog miljoenen euro’s aan de organisatie moeten betalen. Een woordvoerster van Intermetzo wilde geen commentaar geven. (Gemeente.nu, 28 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/4/Gemeenten-vergroten-financiele-zorgen-jeugdhulp-2795952W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 10 mei 2016

2  Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) is de verkeerskundige uitwerking van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB) en is het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan. De uitvoeringsagenda UAB bestaat daarnaast uit de zes actieplannen Voetganger, Fiets, Schoon Vervoer, Goederenvervoer, Verkeersveiligheid en De Gebruiker Centraal en uit zes Gebiedsagenda’s. De nota SRSRSB beschrijft de uitgangspunten voor een duurzaam mobiliteitssysteem, gegeven de groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit en de schaarse ruimte in de stad.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=95b3f6a0-c322-49bf-9742-1d819e4394b5&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

26-4-2016         Uitspraak Raad van State Zandpad

26-4-2016         Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening

26-4-2016         Afbouwregeling Woonlastenfonds

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

26-4-2016         Gedoogbesluit terrassen Ledig Erf

22-4-2016         Hart van De Meern

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=