Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Soest compenseert Amersfoortse bomenkap

o     Bomen kappen

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 42 en 43 vanaf 1 januari 2016

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Vragen GroenLinks over nieuw contract met Eneco

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Gekluns, wijziging APV

o     Met toekijken van de raad: collegelid vergunningen bedondert de Utrechters regelmatig

o     RvS: Plannen nieuwe gebouwen bij Utrecht Centraal voldoen niet

o     Aanleg Uithoflijn mogelijk vertraagd

–    DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Utrecht lokt steeds meer toeristen

–    Goed opletten: Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

–    Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging

–    Bekendmaking bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening en bijbehorende besluit hogere waarde HW 1134

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

–    Huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (besluit van 15-04-2014)

–    Loodgieter Utrecht maakt zich zorgen over tekort vakbekwame loodgieter

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Soest compenseert Amersfoortse bomenkap

Amersfoort krijgt hulp van Soest bij de compensatie van de massale bomenkap. Het gaat om het natuurgebied dat sneuvelt voor de aanleg van de westelijke ontsluiting.

Duizenden bomen moeten worden gekapt, maar in het kader van de Boswet moet de gemeente net zoveel jonge bomen planten. Volgens het AD/Amersfoortse Courant wil de buurgemeente daar wel bij helpen en ze heeft ook al een plek op het oog. Het wordt een ecologische zone tussen de Eem en Bos Birkhoven.

De strijd over de aanleg van de westelijke rondweg is overigens nog niet gestreden. Het bestemmingsplan voor het gebied moet nog worden gewijzigd. (RTV Utrecht, 22 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501239/soest-compenseert-amersfoortse-bomenkap.html

Idee voor de gemeenteraad van Utrecht. Utrecht hoort tot de steden met het minste groen (bron: Universiteit Wageningen). Als Utrecht de massale bomenkap nu eens ruimhartig compenseert in Pieterburen dan kan Utrecht zich – op een wijze als in de emissiehandel – profileren als langzaam groen wordende stad.

 

Bomen kappen

Torreslaan 1 t/m 19 te Utrecht, HZ_WABO-16-22819

Het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 101733. Gepubliceerd op 25 juli 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-101733.html

Overste den Oudenlaan 20D C te Utrecht, HZ_WABO-16-22702

Het kappen van 33 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 101723. Gepubliceerd op 25 juli 2016 09:28)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-101723.html

Strijkviertel 39B te De Meern, HZ_WABO-16-23259

Het kappen van 40 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 103684. Gepubliceerd op 28 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-103684.html

de Thoriumweg, tussen de Reactorweg en de Wolfgang Pauliweg te Utrecht, HZ_WABO-16-23841

Het aanleggen van een busverbinding en het kappen van zes bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 104620. Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-104620.html

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 42, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning (2016) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen deWaterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maatschapslaan 24 Bunnik (code HDSR3575)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6120. Gepubliceerd op 26 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6120.html

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 43, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van deKromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Oudegracht 219 Utrecht (code KEUR_HDSR3684)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6241. Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6241.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Vragen GroenLinks over nieuw contract met Eneco

De fractie van GroenLinks heeft het college schriftelijk vragen gesteld over het nieuwe contract dat de gemeente in april heeft gesloten met Eneco. Hierin is de levering van energie vastgelegd tot 31 augustus 2018.

Volgens GroenLinks strookt dat niet met het gemeentelijke actieplan duurzaamheid. De gemeente is sinds 2013 in gesprek met de EigenWijkse Energie Coöperatie over de eventuele levering van lokale energie en had aangegeven bij het afsluiten van een nieuw contract te zullen kiezen voor een duurzame leverancier.

Hieronder vindt u de vragen zoals ze zijn gesteld: (……)

(Wijkse Courant, 23 juli 2016)

http://wijksecourant.nl/nieuws/vragen-groenlinks-over-nieuw-contract-met-eneco-1.6214269
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Gekluns, wijziging APV

Strekt ter vervanging, Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV), gemeente Utrecht

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (STREKT TER VERVANGING)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 10

(raadsbesluit van 26 mei 2016)

De raad van de gemeente Utrecht;

BESLUIT

vast te stellen de volgende wijzigingen

  1. Het schrappen van:

– Artikel 4:5a Winkelwagens, eerste lid

Het is verboden zich met een winkelwagentje op of aan een openbare plaats te bevinden op een afstand van meer dan 100 meter van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld.

  1. Het wijzigen van:

– Artikel 5:24 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (binnenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

– Artikel 5:35 Vereisten organisator, eerste lid, sub c (buitenevenementen)

Het leeftijdscriterium wordt aangepast van eenentwintig naar achttien.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De griffier,

Mr. M. van Hall

De burgemeester,

Mr. J.H.C. van Zanen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 100701. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100701.html

In Nieuwsch van 24 juni 2016 wezen wij op het ontbreken van de ingangsdatum het wijzigingsbesluit.

Met de bovenvermelde rectificatie is nog steeds geen inwerkingtredingsdatum gegeven. De rectificatie behelst alleen het weglaten van:

“1.   Het schrappen van:

–   Artikel 4:3 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.”

Gemeentebestuurders moeten beter leiding geven aan de gemeentedienst, kunnen beter niet hun tijd verdoen aan 36 nevenfuncties, niet genoegzaam onderscheidingen laten opspelden, niet recepties aflopen. Gewoon doen: de kerntaak vervullen. Dan is er meer kans dat ze door Utrechters in plaats van door verkeerde lui blijvend herinnerd worden.

 

Met toekijken van de raad: collegelid vergunningen bedondert de Utrechters regelmatig

Nogal wat keren per jaar wordt de Utrechters voorgespiegeld dat hun mening er toe doet:

“U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen“, zo schrijft hij of laat hij schrijven in de bekendmaking van een vergunningaanvraag. Nogal wat keren is de vergunning al verleend voordat de aanvraag van de vergunning is bekend gemaakt.

Nu al weer:

“Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van twee doorbraken in een dragende muur, Da Costakade 52 te Utrecht, HZ_WABO-16-23485. Datum ontvangst aanvraag: 20-07-2016. bekendgemaakt op 26 juli 2016.” Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-102462.html
Op 25 juli 2016 was de vergunning al verleend zo blijkt uit de publicatie van 29 juli 2016: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-104591.html

Raadsleden kunnen dat met z’n 45 net als anderen ook zien. Een aantal van hen, zo niet allen, ziet het ook. Het is hen Wurst en zij verrichten hun taak niet naar behoren en kunnen dan beter vertrekken.

 

RvS: Plannen nieuwe gebouwen bij Utrecht Centraal voldoen niet

De gemeente Utrecht moet opnieuw kijken naar de plannen voor twee nieuwe gebouwen bij het Utrecht Centraal. Het Noord- en het Zuidgebouw moeten aan de stadskant van het station komen maar omwonenden en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bouw mag voorlopig niet beginnen.

Bewoners van appartementen in Gildeveste vinden dat het Noordgebouw veel te hoog gaat worden. Ook vrezen ze voor hun privacy en extra geluidsoverlast. In het gebouw tussen Utrecht Centraal en het Smakkelaarsveld moeten een hotel, appartementen, kantoren en winkels komen.

De Raad van State vraagt zich net als de bewoners af waarom het Noordgebouw zo hoog moet worden. De gemeente krijgt deopdracht om voor het eind van dit jaar aan te geven waarom het Noordgebouw een hoogte mag krijgen van zo’n 41 meter.

Ook moet de gemeente opnieuw kijken naar de parkeernormen voor zowel het Noord- als het Zuidgebouw, waarin woningen, winkels, horeca en een sportschool zijn gepland. Hoog Catharijne zegt dat de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein veel te klein wordt voor alle bewoners en bezoekers van de nieuwe gebouwen. Ook op dat punt moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen.

“Als ze dat gedaan hebben dan zal de Raad van State verder gaan met de beoordeling van deze plannen. En in de tussentijd geldt dat voor beide bestemmingsplannen voorlopig geen werkzaamheden mogen worden verricht in het gebied”, aldus woordvoerder Wendy van der Sluijs van de Raad van State.

De start van de werkzaamheden aan de twee gebouwen stonden gepland voor dit jaar, maar dat zal nu vertraging oplopen. Volgens de gemeente was de bouwvergunning ook nog niet verleend.

D66 heeft over de uitspraak schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De fractie wil weten wat de gevolgen zijn voor de vele werkzaamheden in het stationsgebied. (RTV Utrecht, 27 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501605/bouwplannen-stationsgebied-vertraagd.html

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88503&summary_only=

D66 en andere fracties moeten zichzelf maar eens vragen stellen, zoals: op welke gronden zijn we indertijd akkoord gegaan met de plannen?

Dat opeenvolgende colleges van B&W, aan de hand lopend van onroerend goed-investeerders, er een potje van maken mag genoegzaam bekend zijn.

Het publiek zou ervan doordrongen mogen worden dat het met de gemeenteraad (die het budgetrecht heeft, het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan controleert) nog erger is gesteld.

 

Aanleg Uithoflijn mogelijk vertraagd

De VVD vreest dat de Uithoflijn minimaal een halfjaar vertraging oploopt door een uitspraak van de Raad van State. Die haalde deze week een streep door de huidige bestemmingsplannen voor twee beeldbepalende gebouwen in het Utrechtse Stationsgebied, te weten het Noord- en Zuidgebouw.

Hierdoor loopt de bouw hiervan vrijwel zeker een paar maanden vertraging op.

Het Zuidgebouw komt boven het toekomstige bus- en tram- station aan het Stationsplein tussen Utrecht Centraal, Hoog Catharijne en de toekomstige Moreelsebrug. De eindhalte van de Uithoflijn komt onder dit gebouw te liggen. De planning is dat de Uithoflijn medio 2018 in gebruik wordt genomen. Wat precies de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State zijn, is nog niet duidelijk,

noch bij gemeente noch bij projectorganisatie Uithoflijn.

Volgens VVD-raadslid André van Schie wordt de aanleg van de tram naar De Uithof onvermijdelijke de dupe. “Ze gaan niet eerst de lijn aanleggen en dan het gebouw erboven bouwen. Dan zouden ze zowel de bussen als de trams moeten stilleggen.”

Van Schie baalt ervan dat de gemeente na het echec met de Bijenkorf weer bij de Raad van

State onderuit gaat in een parkeerkwestie. “Erg vervelend en erg onzorgvuldig.”

Coalitiegenoot D66 is optimistischer dan de VVD. Raadslid Maarten Koning denkt dat de uitspraak van de Raad van State niet zo’n vaart zal lopen voor de Uithoflijn. Groenlinks kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn voor de Uithoflijn.

(AD.nl, 29 juli 2016)

Van Schie en kornuiten moeten de hand in eigen boezem steken. Een en ander is een rechtstreeks gevolg van de afkeurenswaardige wijze waarop de Utrechtse gemeenteraad te werk gaat. Er is geen grond om een echec aan anderen toe te schrijven.

 

 

DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Utrecht lokt steeds meer toeristen

De interesse in de stad Utrecht neemt toe. Steeds meer toeristen brengen een bezoek aan de Domstad. Dat stelt Toerisme Utrecht.

Directeur Ronald Besemer baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en op ervaringen van de branche.

Het eerste kwartaal van dit jaar was het aantal hotelovernachtingen in Utrecht 126.000. Dat is ruim 10 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal overnachtingen bleef steken op 114.000.

Het hotelbezoek komt vooral op conto van buitenlandse toeristen. Ook afgelopen maanden was het geenszins rustig in de stad. ,,We merken dat die groei zich de afgelopen maanden heeft doorgezet.”Cijfers zijn daar nog niet van beschikbaar.

Tour de France

Gevraagd naar een verklaring stelt Besemer dat ‘de interesse in de stad toeneemt’. Mogelijk is dit nog het gevolg van de aandacht rondom de Tour de France.

Diezelfde Tour zorgt er wel voor dat het ondoenlijk wordt om deze maand net zoveel toeristen te trekken als vorig jaar. ,,Toen was de stad fully booked, het was krankzinnig.” (AD.nl, 26 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrecht-lokt-steeds-meer-toeristen~a3795d6e/

Dat zelfs zogenoemde professionals niet weten (zie boven) of de Tour de Francestart een lange termijn-effect op de toerirsische toeloop naar Utrecht heeft, onderstreept dat het politieke besluit om tientallen miljoenen van andersmans geld (daarin meegenomen de ‘verstopte’ uitgaven) in de Tour de Francestart te steken, lichtvaardig is genomen, aangeprate ‘degelijkheid’ betrof.

Nu.nl doet er een schepje bovenop door een oorzakelijk verband te suggereren. http://www.nu.nl/utrecht/4298957/utrecht-in-trek-bij-toeristen-tourstart.html
Goed opletten !!

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2016, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2016-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bestaat uit diverse gebieden verspreid over de stad:

Daalsetunnel/Leidseveertunnel, Mineurslaan (twee locaties), Vondellaan ter hoogte van de Bleekstraat, Rubicondreef, Gageldijk 100, Odenveltlaan 7, Frederik Hendrikstraat 68-70, Ovidiuslaan 2 t/m 5, Minstraat 56, Amsterdamsestraatweg 1029, Herenweg 95, Rijksstraatweg 12A/B tot en met 22, Lange Nieuwstraat 85, Meerndijk 6 -24, Maliesingel 27 en 27A, Bruisdreef, Cartesiusweg (twee locaties), Papendorp, Zeehaenkade/Overijssellaan en een technische aanpassing van artikel 21 Woongebied van het bestemmingsplan Vleuterweide.

Het doel van het bestemmingsplan is het opnemen van een actuele juridisch-planologische regeling voor de hierboven genoemde locaties in de stad waar nu een dergelijke regeling ontbreekt. Het bestemmingsplan richt zich op beheer van de bestaande situatie. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39232. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39232.html

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord, 1e wijziging, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJNCN1WIJZI-0N01. gml.

Plangebied en doelstelling

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het spoor met het station Utrecht Leidsche Rijn aan de zuidzijde, het talud van het spoor aan de westzijde, het gebouw B@ducated en het Reijkjavikplein aan de noord- en oostzijde.

Inmiddels zijn de plannen om deze kavel te ontwikkelen tot een woongebouw met diverse functies vergevorderd en heeft de ontwikkelaar verzocht om hiervoor een wijzigingsplan op te stellen. Het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid is nodig omdat de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord niet toereikend zijn voor de beoogde ontwikkeling van het gebouw B@ducated, dat deels op het deze kavel wordt ontwikkeld. Het bouwvlak dient voor de verschillende functies verruimd te worden. Het wijzigingsplan past in de regels daarvoor van het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Noord. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39112. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39112.html

Bekendmaking bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening en bijbehorende besluit hogere waarde HW 1134

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 28 juli 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 7 juli 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT1EHERZ-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is 31 hectare groot en omvat globaal het bestaande Veemarkt terrein en de daar om heen liggende sportvelden. De grens van het plangebied wordt gevormd door de rand van het woongebied Voordorp in het noorden, de rijksweg A27 in het oosten, de Biltse Rading in het zuiden en in het westen de Sartreweg en het zuidelijk deel van volkstuinencomplex De Pioniers.

Als gevolg van de economische crisis en een verschuiving in het programma voor Veemarkt stelde de gemeenteraad in maart 2014 het Ambitiedocument Woningbouwprogramma Veemarkt vast. In dit Ambitiedocument wordt aangegeven welke verschuivingen er optreden in het woningenprogramma op de Veemarkt als gevolg van de crisis en het niet meer bouwen van een kleine supermarkt en de school. Kort gezegd komt het ambitie document er op neer dat met behoud van de oorspronkelijke stedenbouwkundige uitgangspunten meer en kleinere woningen zullen worden gerealiseerd op het Veemarkt terrein. In plaats van de oorspronkelijke 580 woningen die als maximum waren vastgelegd in het bestemmingsplan uit 2011 zullen nu circa 730 woningen (en woon eenheden) gerealiseerd worden (voor de flexibiliteit zal in de regels worden uitgegaan van maximaal 750 woningen).

Het doel van het bestemmingsplan is de lijn zoals die in het ambitiedocument uit 2014 is vastgelegd planologisch-juridisch mogelijk te maken. Omdat het plan uit 2011 een globaal ontwikkelingsplan is en er inmiddels diverse bouwblokken zijn gebouwd en worden ontwikkeld bestaat er inmiddels ook behoefte aan een beheerregeling voor het plangebied.

Besluit hogere waarden HW 1134

Burgemeester en wethouders hebben op 10 mei 2016 ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 38925. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-38925.html

Omdat de herrie ontoelaatbaar groot en het beleid is ontoelaatbare herrie terug te dringen, wordt de grens van toelaatbare opgekrikt, zodat de herrie juridisch piekfijn in orde is. Dus in juridisch opzicht geen overlast meer van herrie.

Hiermee heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan het vertrouwensbeginsel in het recht.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 5 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt gevormd door het complex aan de Oudegracht 245 en de panden aan de Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij behorende tuinen. Het complex wordt globaal begrensd door de Oudegracht, de Brandstraat, de Springweg en de Zwaansteeg. Het plangebied is omgegeven door de Oudegracht aan de oostzijde, bestaande bouwblokken aan de noord- en zuidzijde en een (semi)openbare binnentuin aan de westzijde.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt diverse invullingen van het complex mogelijk, zoals culturele functies, hotel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en woningen. Ondergeschikt aan voornoemde functies kan ook detailhandel en creatieve bedrijvigheid gerealiseerd worden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 39040. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-39040.html

Huishoudelijk reglement van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht (besluit van 15-04-2014)

Het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT

vast te stellen:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Commissie van advies inzake bevoorradingsaangelegenheden in Utrecht ………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 103312. Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-103312.html

Loodgieter Utrecht maakt zich zorgen over tekort vakbekwame loodgieter

In Nederland is een tekort aan loodgieters. Zeker in de grote steden kan dit tekort grote problemen gaan veroorzaken. Eigenlijk is het gek dat een loodgietersbedrijf aan de alarmbel trekt wat betreft de aanstaande problemen. Immers zou je denken dat zij hier alleen maar beter van worden doordat er meer werk beschikbaar is voor hen. Daarbij zullen de bestaande loodgieters ook meer geld voor klussen kunnen vragen omdat hun beschikbare tijd schaarser en dus kostbaarder wordt. De loodgieter neemt echter zijn vak serieus en is zich bewust van het grote belang van vakbekwame loodgieters voor een goed functionerende samenleving.

Loodgieterstekort blijft toenemen

De loodgieter Utrecht is overigens niet de enige organisatie die waarschuwt voor aanstaande problemen. Ook brancheorganisatie ENETO-VNI waarschuwde in maart van dit jaar al dat het tekort aan loodgieters de komende jaren zal gaan toenemen. Zij lieten een officieel onderzoek uitvoeren waarmee het toenemende tekort is vastgesteld. Het probleem wordt vooral veroorzaakt doordat veel oudere loodgieters de komende jaren hun pensioenleeftijd bereiken en dus stoppen met werken. Om dit gat op te vullen zijn er niet genoeg jongeren die kiezen voor een studie om loodgieter te worden. Een eventuele oplossing voor het tekort zou kunnen zijn om werklozen uit andere vakgebieden om te scholen tot loodgieter. Voor hen zijn er immers genoeg kansen op werk in de loodgietersbranche.

(Nieuwsbank.nl, 29 juli 2016, echter gepubliceerd op 23 juli 2016)

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2016/07/29/H001.htm

Utrecht slaagt er slecht in om meters te maken op het punt van structurele werkgelegenheidsverbetering voor lager gekwalificeerden. Praten met branche-organisaties zou een goede stap in de richting van verbetering kunnen zijn.