Nieuwsch en ander Nieuwsch 3 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 3 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Illegale kap door gemeente

–    Ruimtelijke inrichting van steden bepaalt lichamelijke activiteit inwoners

–    Wat kost een fietsenstalling?

–    Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

–    Beleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Eneco Produces Oxyhydrogen Gas & Pure Hydrogen Gas with Water & Self-developed Medium, Creating World’s First Plasma R Hydrogen Gas

–    Reinigingsdiensten gaan onkruid te lijf met heet water

–    Lunchroom ZiZo mag definitief op Oudegracht blijven

–    Bekendmaking bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

–    Bekendmaking hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad met omgevingsvergunning (revisie)

–    “Lof voor nieuw bestemmingsplan Straatweg”

–    Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg (ASW) roept weerstand op

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Opzichtig geknoei met vergunning

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 9 juni 2016

o     Agenda’s Commissie Stad en Ruimte – 14 en 16 juni 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 en 21 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Dianadreef 27 te Utrecht, HZ_WABO-16-16645

Het kappen van een meelbes

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 68329. Gepubliceerd op 30 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-68329.html

Hopakker te Utrecht, HZ_WABO-16-16627

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 69338. Gepubliceerd op 31 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-69338.html

Weer niet aangegeven waar het is, welke bomen het betreft? Is het weer een omstreden plan en wordt het daarom onherkenbaar gemaakt?

Koningsweg 47 te Utrecht, HZ_WABO-16-16987

Het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 71252. Gepubliceerd op 2 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71252.html

Oudegracht aan de werf t.h.v. nummer 53 en 75 te Utrecht, HZ_WABO-16-17299

Het kappen van 2 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 71593. Gepubliceerd op 3 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71593.html\

Oudegracht aan de Werf ter hoogte van huisnr. 227 te Utrecht, HZ_WABO-16-17305

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 71600. Gepubliceerd op 3 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71600.html

 

Illegale kap door gemeente

Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat aan de Oudegracht Oostzijde ter hoogte van ’t Wed per abuis door medewerkers van het team Bos en Bomen van Stadsbedrijven een boom is geveld waar nog geen velvergunning voor is verleend. Het betreft een els, boomnummer 59388 met een doorsnee van circa 50 centimeter van ongeveer 40 jaar oud. Ik wil u middels deze brief informeren hoe dit heeft kunnen gebeuren.

(Brief van de groene vingers-wethouder aan de raadscommissie, 30 mei 2016)

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=34fd021b-da21-477d-a451-8d6caf32f8af

Er was geen vergunningaanvraag gepubliceerd. Eigenlijk maakt dat weinig verschil. Zienswijzen van Utrechters spelen hoogst zelden een rol. Er zijn immers jaren waarin geen enkele aangevraagde kapvergunning wordt geweigerd. Dat indiceert heel stevig dat de kapvergunningbehandeling geen serieuze zaak is.
Ruimtelijke inrichting van steden bepaalt lichamelijke activiteit inwoners

De aanwezigheid van een dicht ov-netwerk, maar ook het aantal parken in de omgeving, bepalen voor een aanzienlijk deel in hoeverre de inwoners in beweging komen.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Californië. Wereldwijd werden 14 steden bij het onderzoek betrokken, waaronder in Europa onder andere Gent en Aarhus.

Daar werd een doorsnee van de inwoners gevraagd een week lang een activiteitenmeter te dragen.

Van de steden zelf werd bekeken hoe goed ze scoorden op punten als beloopbaarheid, ov, toegang tot parken, enzovoort. Dat werd gedaan voor ieder van de 6800 deelnemers afzonderlijk op basis van het huisadres en met behulp van een geografisch informatiesysteem.

Daarbij bleek dat de volgende factoren vooral van invloed zijn op het activiteitenniveau van de inwoners: de bevolkingsdichtheid, het aantal kruispunten, de dichtheid van het ov-netwerk en het aantal parken.

Gemiddeld registreerden de deelnemer 37 minuten per dag aan activiteiten. Baltimore in de VS scoorde het minst met 29 minuten lichamelijke activiteit per inwoner per dag, Wellington in Nieuw Zeeland scoorde het gunstigst met 50 minuten per inwoner per dag.

Het verschil in lichamelijke activiteit tussen inwoners in activiteitenvriendelijke buurten vergeleken met de minst activiteitenvriendelijke buurten liep van 69 minuten per week tot 89 minuten per week uiteen.

De onderzoekers concluderen dat de inrichting van de woonomgeving er dus substantieel aan kan bijdragen om de inwoners tot lichamelijke activiteit aan te zetten. (Verkeersnet.nl, 27 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19149/ruimtelijke-inrichting-van-steden-bepaalt-lichamelijke-activiteit-inwoners-2/

Het onderzoek naar correlaties http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01284-2/fulltext

Wat kost een fietsenstalling?

Een bewaakte stationsstalling met 1000 plaatsen kost €131.000 per jaar. Gemiddeld genomen tenminste. Met het ‘Beheer en exploitatiemodel Fietsparkeren’ is het uit te rekenen.

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, ProRail en NS heeft adviesbureau Decisio het model gebouwd. Daarmee kan men berekenen wat de kosten en opbrengsten zijn van verschillende oplossingen voor het fietsparkeren bij een station, zoals een stalling of fietsparkeren op maaiveld.

Het spreadsheetmodel is ontwikkeld voor stations in Amsterdam, maar volgens de makers ook geschikt voor de rest van Nederland.

Het gebruikt een aantal vaste (maar zelf aan te passen) parameters als uitgangspunt, bijvoorbeeld afschrijvingstermijnen voor het stallingspand en de rekken en het salaris van het personeel en dergelijke.

Zelf vult men het aantal fietsparkeerplaatsen in, of er bewaking is en hoe de handhaving is geregeld.

De uitkomst is het jaarlijkse resultaat van de gekozen stallingsvorm.

Het gaat om een globale indicatie. Het model berekent bijvoorbeeld niet de vraag naar fietsparkeerplaatsen. (Verkeersnet.nl, 27 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19133/wat-kost-een-fietsenstalling/

Voor de Utrechtse gemeenteraad is het nu al interessant om na te gaan of de nieuwe kampioensfietsenstalling bij het station een ordentelijke dan wel een goed weer-exploitatiebegroting heeft, zoals eerder het geval was bij bijvoorbeeld TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg, de stadskantoren en diverse andere gebouwen.

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

Op 24 mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016), hierna PRS en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016), hierna PRV vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Eind 2016 zullen Provinciale Staten (PS) naar verwachting de definitieve versies van de documenten vaststellen.

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

PS hebben in februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld en hebben daarbij besloten deze vierjaarlijks te herijken. In de eerste herijking worden diverse wijzigingen voorgesteld. Het gaat veelal om verduidelijkingen, aanpassingen aan andere beleidsdocumenten, gewijzigd Rijksbeleid, updates van programma’s e.d.. Er zijn enkele grotere (beleids)wijzigingen opgenomen over experimenteerruimte, duurzame energie, kernrandzones, detailhandel, landbouw en de opbouw van de PRV.

Terinzagelegging

De PRS en PRV liggen vanaf dinsdag 31 mei 2016 tot en met maandag 11 juli 2016 ter inzage. Ze zijn te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de PRS en PRV op digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan de PRS en PRV op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar zijn ze te vinden met de volgende IMRO-codes: NL.IMRO.9926.SV1612PRS-OW01 en NL.IMRO.9926.PV1612PRV-OW01.

Een papieren versie van de PRS en PRV ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. De papieren versies liggen ook in alle gemeentehuizen in de provincie Utrecht ter inzage.

Inloopavonden

De provincie Utrecht organiseert op 14 juni en 23 juni twee inloopavonden in de foyer van het Huis voor de provincie Utrecht. Op deze avonden kunt u tussen 19:30 en 21:30 uur vrij binnenlopen voor extra informatie over de PRS en PRV en kunt u uw vragen stellen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 27344. Gepubliceerd op 30 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27344.html

Zie ook: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/oep/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9926.PV1612PRV-OW01

Beleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

(Besluit van b. en w. d.d. 24 mei 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

– gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

– gelet op de instemming van de gemeenteraad dd 7 april 2016 met het besluit van B&W om als Utrecht Global Goals City een bijdrage te leveren aan de realisering van de Global Goals for Sustainable Development.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Utrecht4GlobalGoals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 68807. Gepubliceerd op 30 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-68807.html

Gemeente lijkt zelf weinig of niets te doen op dit beleidspunt dat typisch iets voor de overheid is. De gemeente zet een zak subsidiegeld op tafel met daarbij een boterzachte subsidieregeling.

Leuk voor de vrije jongens, vooral die zich naar Daar begeven, waar geen toezicht is

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE
Eneco Produces Oxyhydrogen Gas & Pure Hydrogen Gas with Water & Self-developed Medium, Creating World’s First Plasma R Hydrogen Gas

Eneco Holdings, Inc. (https://www.eneco-hd.co.jp/en/), which earlier developed state-of-the-art emulsion technology, has now succeeded in applying the water-modifying reaction technology that has been the target of recent research to develop a type of gas known as Eneco Plasma R Hydrogen Gas that can be changed into normal LPG gas with a next-generation ecological gas device.

This invention involves technology that uSES low-temperature reaction heat generated through contact between modified water and a medium developed in-house from waste to efficiently produce both oxyhydrogen gas and pure hydrogen gas at low energy levels without the use of an external energy source.

This fuel is produced from water and therefore does not consume resources, and it takes us one step closer to achieving an everlasting source of energy. Costs have been reduced to approximately 50% of conventional gases, and it also contributes greatly to reducing the burden on the environment (CO2, SOX, NOX, PM).

(Military-technologies.net, 30 mei 2016)

http://www.military-technologies.net/2016/05/30/eneco-produces-oxyhydrogen-gas-pure-hydrogen-gas-with-water-self-developed-medium-creating-worlds-first-plasma-r-hydrogen-gas/
Reinigingsdiensten gaan onkruid te lijf met heet water

Terwijl in Europa nog wordt gesteggeld over of het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat nu wel of geen gevaar is voor de volksgezondheid, kiezen Spaarnelanden en Saver er voor onkruid te bestrijden met heet water.

Spaarnelanden bestrijdt het onkruid in de straten van Haarlem de komende maanden zonder chemische middelen en op een milieuvriendelijke manier. Onkruid wordt met heet water en hete lucht behandeld. Het bovengrondse deel van de plant verdort op deze manier en de wortel van het plantje raakt na meerdere behandelingen uitgeput. Daarnaast zet Spaarnelanden veeg- en borstelmachines in om onkruid weg te halen. Hiermee wordt zand en overig vuil weggehaald, waardoor de voedingsbodem voor onkruid verdwijnt.

Ook Saver ziet af van chemische middelen om onkruid te verdelgen. In Bergen op Zoom, Hardelberge, Woensdrecht en Roosendaal gaat het bedrijf twee nieuwe voertuigen inzetten waarmee onkruid ook met heet water wordt bestreden. Eén van de voertuigen heeft twee handsproeiers waarmee medewerkers van Saver gericht het onkruid kunnen besproeien. Het andere voertuig heeft een sproeikop voorop zitten. Door middel van sensoren wordt er gekeken naar de plekken waar onkruid staat en alleen op die plekken wordt er water gesproeid. Op deze manier wordt er ook geen water verspild. De nieuwe manier van onkruid verdelgen blijkt wel een stuk duurder dan de oude manier.

Belangrijke reden voor reinigingsdiensten om te stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is het Nederlandse verbod op het gebruik van de voorheen veel gebruikte onkruidverdelger glyfosaat op verhardingen per 2016. (Afvalonline.nl, 20 mei 2016)

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=22210

Het linkse B&W: mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt” horen niet tussen winkelend upperclass-publiek

Lunchroom ZiZo mag definitief op Oudegracht blijven

Lunchroom ZiZo kan definitief door op de Oudegracht. Het noodgedwongen vertrek van de dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten gaat niet door.

ZiZo zou moeten verdwijnen vanwege verlies door hoge huur, investeringen in het pand en dalende vergoedingen voor dagbesteding. Het Oudkerkhof leek de nieuwe locatie te worden, maar daar stak de gemeente een stokje voor.

Door de aangetrokken economie, een betere huurprijs en andere meevallers kan zorgorganisatie Reinaerde de dagbesteding toch behouden op de huidige plek.

Helemaal uit de geldzorgen is Zizo echter nog niet. “Twee derde van het geld hebben we bij elkaar”, zegt Aagje aan de Stegge van zorggroep Reinaerde.

“Daarvoor zoeken we nog mensen die willen doneren. Natuurlijk krijgen ze er iets voor terug: een borrel of een kop koffie. Plus een uitnodiging voor de opening.” Met het geld wil Zizo onder andere de zaak verbouwen. (RTV Utrecht, 1 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1479560/lunchroom-zizo-mag-toch-op-oudegracht-blijven.html

Bekendmaking bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt: het op 19 mei 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.BPRIJNSMAARMYTRIJN-VA01.gml en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bevat twee locaties in het oosten van de gemeente Utrecht: Blauwe-Vogelweg 11 en

Rijndijk 32. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2014 is met deze herziening het bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd ten aanzien van deze locaties aangepast. De bestaande situatie is nu vastgelegd voor de locatie Blauwe-Vogelweg 11 en voor de locatie Rijndijk 23 is een landschappelijke inpassing van de bestaande loods en paardenbak geregeld.

Het plan zorgt daarmee voor de gewenste juridisch planologische regeling voor beide locaties.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 27878. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27878.html

Van Zanens stoere jongensklup verder bevoordeeld, ten koste van omwonenden

Bekendmaking hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad met omgevingsvergunning (revisie)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:

  1. het op 19 mei 2016 opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad en het daarbij behorende vaststellingsbesluit. Het bestemmingsplan is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPMARIAPLAATS-VA02.gml.
  2. de op 19 mei 2016 goedgekeurde revisietekeningen die behoren bij de omgevingsvergunning HZ_WABO-11-10638 d.d. 12 maart 2015.

Bij de vaststelling op 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het op 5 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan. Dit is een gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) van 30 december 2015 (201503466/1) waarbij de gemeente is opgedragen de door de Afdeling geconstateerde gebreken te herstellen en het bestemmingsplan op een aantal onderdelen te wijzigen.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak en de resultaten van het akoestisch onderzoek heeft de vergunninghouder een verzoek tot revisie ingediend op enkele ondergeschikte onderdelen, zoals het aanbrengen van een inpandige geluidsluis, geluidsisolerend glas en ramen die niet geopend kunnen worden.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft het perceel Mariaplaats 14 in de Binnenstad. Het doel van het bestemmingsplan is om na sloop van de huidige bebouwing aan de achterzijde van het perceel een nieuwe sociëteitsruimte te bouwen waarbij de sociëteit de nieuwe ruimte ook kan verhuren voor vergaderingen en er ruimte is voor een beperkte uitbreiding van de keuken. Op de vrijkomende ruimte zal een tuin worden aangelegd.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling is verduidelijkt welk gebruik door de sociëteit ter plaatse is toegestaan en wat onder additionele/ondergeschikte horeca moet worden verstaan en waar die wordt toegestaan. In de regels van het voorliggende bestemmingsplan zijn deze onduidelijkheden als volgt weggenomen: ……………….

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 27984. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27984.html

Vastgoedsector opgetogen. “Journalist” heeft geschreven wat B&W wenst. Tevredenheid alom.

“Lof voor nieuw bestemmingsplan Straatweg”

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Amsterdamsestraatweg lijkt op de inloopavond gisteren goed ontvangen te zijn door omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.

,,Wij kunnen hiermee verder dus wij zijn blij”, reageert Judith van Eijk van vastgoedeigenaar NSI, dat diverse panden op de Straatweg en rondom de Plantage in zijn bezit heeft. Van Eijk: ,,Er kwam wel eens een makelaar of een hypotheekadviseur bij ons, maar dienstverlening aan de Amsterdamsestraatweg was altijd beperkt. Om massagesalons en dergelijke tegen te houden.” Met het nieuwe bestemmingsplan heeft ze goede hoop voor de hypotheekadviseur die zich er nog altijd wil vestigen.

Overlast

Karina de Winter, oud-bewoner van de Amsterdamsestraatweg die haar bovenwoning nu verhuurt, is eveneens te spreken over de nieuwste poging van de gemeente om de overlast op de Straatweg aan te pakken. ,,En we hoorden van de aangepaste sluitingstijden. Dan zien die ‘gameshops’ het straks vast niet meer zitten.”

Volgens John van Rooijen van de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Utrecht is deze aanpak van de problematiek ‘uniek’ voor Nederland. ,,Rotterdam en Amsterdam kijken mee hoe ver we hiermee komen. We geven nu een bestemming aan elk pand, in plaats van aan een heel gebied. Elk pand krijgt de bestemming die het nu heeft.”

Massagesalon

Zo ‘bevriest’ de gemeente wat met de panden kan gebeuren. Zit er nu een café in, dan blijft dat horeca. Er zijn wat ongewenste bestemmingen, zoals een massagesalon, die vanwege de negatieve uitstraling op de straat niet terug mogen komen. ,,Het pand krijgt dan nu de bestemming massagesalon, maar als die salon weggaat, kan er geen een meer voor terugkomen.”

Een paar bezoekers waren nog sceptisch en vroegen zich af wat de gemeente doet aan de leegstand in de straat.

(AD.nl, 1 juni 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4311452/2016/06/01/Lof-voor-nieuw-bestemmingsplan-Straatweg.dhtml

Gemeentebestuur gaat door met het plezieren van vastgoedinvesteerders

Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg (ASW) roept weerstand op

Aan het College,

 

Namens (……….) stuur ik hierbij zienswijzen m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Als bijlage stuur ik mee een zelf ingekleurd kaartje waarop met rood “gemengd 2” aangegeven is.

 

Volgens de Inleiding van de Toelichting is er op de ASW leegstand ontstaan door de economische crisis en door internetwinkelen. Tegelijkertijd zouden bedrijfsruimten gevuld worden door functies die overlast veroorzaken (horeca en dienstverlening) De leefbaarheid zou daardoor achteruit gaan.

Deze analyse is om een aantal redenen wel erg kort door de bocht.

–  De belangrijkste oorzaak van de leegstand (niet alleen op de ASW) is dat de gemeente de laatste 10 á 20 jaar een enorme overbewinkeling heeft doen ontstaan door aan bouwplannen mee te werken voor heel veel extra winkelvloeroppervlak. Voor het Utrechts gemeentebestuur prevaleren de belangen van projectontwikkelaars en grote bouwers duidelijk boven die van winkeliers die door de overbewinkeling worden geconfronteerd met steeds lagere omzetcijfers.

–  Veelzeggend is het feit dat de gemeente de verdere leegstand meent moeten voorkomen door investeringen in het vastgoed (2.2.7.) terwijl uitgerekend het teveel aan investeringen in het vastgoed er de oorzaak van is dat er sprake is van een grote overbewinkeling, Het is alsof het ontwerp en de toelichting opgesteld zijn door instellingen die op jacht zijn naar steeds meer investeringen in vastgoed..

– Dat de gemeente het toegenomen internetwinkelen als oorzaak noemt is opmerkelijk, want toen de Stichting Zelfstandige Ondernemers Utrecht dat als argument aanvoerde tegen de verdubbeling van Hoog Catharijne (een toevoeging die op het ogenblik wordt gerealiseerd van ruim 45.000 m2 winkelvloeroppervlak) en de bouw van het winkelgebouw Vredenburg Noord beweerde de gemeente ijskoud dat het internetwinkelen nauwelijks merkbaar is in de omvang van de toonbankbestedingen in de detailhandel.

– De overbewinkeling die door de gemeente is en wordt bewerkstelligd raakt in het bijzonder de Amsterdamsestraatweg omdat die vlakbij Hoog Catharijne en de binnenstad ligt. Dat er op de ASW veel winkels zijn gesloten en er nauwelijks winkeliers zijn die het nog aandurven om een winkel te beginnen is dus voornamelijk toe te schrijven aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. Door de oorzaak bij internetwinkelen en de economische crisis te leggen wordt dat door de gemeente ten onrechte verdoezeld.

 

Ondanks het op overbewinkeling gerichte ruimtelijk beleid van de gemeente zijn ondernemers op met name het middendeel van de Amsterdamsestraatweg er in geslaagd daar een gezellige straat te realiseren, een “etnische specialiteitenstraat” (Brancheplan Amsterdamsestraatweg). Daarvoor staat de gemeente nu een uitsterfbeleid voor ogen. De onderliggende redenering is dat er niet genoeg omzet is, dat de omzet die er is ten goede moet komen aan de deelgebieden Plantage en Zuid (‘vergroting van supermarkten’) en dat de omzet in de overige gebieden dan maar moet afnemen met het gevolg dat de winkels het daar nog goed doen uitsterven.

 

Een keuze voor kapitaalvernietiging waar het nog redelijk goed gaat, namelijk in de “etnische specialiteitenstraat’ (deelgebied 2 (Spoorwegviaduct-Acaviastraat) ten behoeve van nieuwe investeringen in het vastgoed (2.2.7)! De verpaupering die daar het gevolg van is in deelgebied 2 is wordt dan in een volgende stap geheid aangegrepen om ook in het deelgebied 2 flink te investeren in vastgoed: vervangen van bestaande bouw door nieuwbouw. Kortom, dit ontwerp bestemmingsplan is niet gericht op herstel van leefbaarheid en vitaliteit, maar op investeren in vastgoed en wel ten koste van de “etnische specialiteitenstraat”.

 

Wat al de beoogde veranderingen te maken hebben met het bestrijden van overlast en het herstel van het woon- en leefklimaat (waarvan het college beweerd dat dat de insteek is van het ontwerp) is volstrekt onduidelijk en wordt ook niet duidelijk gemaakt. Naar het oordeel van de cliënten namens wie deze zienswijze is opgesteld, zal dit bestemmingsplan door het uitsterfbeleid en de verpaupering die ermee in deelgebied 2 wordt beoogd het woon- en leefklimaat alleen maar verder aantasten.

 

De regelgeving in het ontwerp lijkt te zijn ontworpen om de leegstand met name in deelgebied 2 te bevorderen. Immers, er is een beperkte lijst opgesteld van “functiemengingsfuncties gemengd 2” die op alle adressen op de begane grond zijn toegestaan (welgeteld 20 functies). Dat alleen dié functies maar mogen en niet talloze andere kan alleen maar verklaard worden door een beleid gericht op leegstand. Waarom geen computerservice, kunstatelier, boekhouder, crêche, architect, dierentrimsalon, tekstschrijver, reisbureau, pakketafhaalpunt, dietist, huiswerkklas en vele andere dienstverlenende functies die totaal geen overlast geven?

 

Weliswaar hebben B en W (4.5.2) de bevoegdheid om functies toe te voegen aan de lijst van functies die op alle adressen zijn toegestaan maar dat moet dan geval voor geval beoordeeld worden (“wel of niet afbreuk aan woon- en leefklimaat”) en dat wordt dan weer een bron van willekeur, want het is dan de beleidsvrijheid van B en W om uit te maken of het woon- en leefklimaat onder die functie te lijden heeft (criteria voor wel of niet afbreuk worden niet vermeld). Gelet op het streven deelgebied 2 te ontwinkelen en er de dienstverlening terug te dringen zal B en W er niet voor voelen om de lijst met functies uit te breiden.

 

Het omgekeerde ligt meer voor de hand. En inderdaad, art. 4.5.2 geeft B en W de bevoegdheid om functies die op alle adressen zijn toegestaan van de toch al bijzonder korte lijst af te voeren als blijkt dat die functies afbreuk doen aan woon- en leefklimaat. Wat B en W dus naar eigen goeddunken kunnen beslissen, want uit niets blijkt binnen welke grenzen B en W kunnen beslissen en welke criteria hebben te gelden voor afbreuk aan woon- en leefklimaat.

 

Voorts. Winkels, horeca, kapsalons, massagesalons, belwinkels, wedkantoor, telecomwinkels, geldwisselkantoor zijn alleen toegestaan op de adressen waar ze nu zitten. Komt er een pand vrij doordat bijvoorbeeld de kleermaker, makelaar, nagelstudio er mee ophoudt, dan mag daar dus geen winkel voor in de plaats komen. Deelgebied 2 moet immers ontwinkeld worden!

 

Als een pand gedurende een jaar leeg staat, waarop bij dit stringente beleid een grote kans bestaat, hebben B en W de bevoegdheid de voor dat adres aangegeven functie (winkel, horeca, kapsalon, afhaalzaak, belwinkel, massagesalon, e.d.) te schrappen, zodat zich daar alleen nog maar functies mogen vestigen die op alle adressen mogen, namelijk de functies van het hele korte lijstje van 20 functies. Ook als het gebruik “definitief is beëindigd” ( wat is dat precies?) mag de functie uit de lijst geschrapt worden. M.a.w. als de ondernemer met pensioen gaat en stopt kan hij het niet aan een ander overdoen en is hij zijn pensioen kwijt. Ook als hij stopt om ergens anders te beginnen moet hij een behoorlijk verlies nemen want hij kan het bedrijf niet overdoen, hij heeft het immers ter plaatse beëindigd.

 

Opmerkelijk is overigens dat in deelgebied 2 dat ontwinkeld wordt en waar horeca en dienstverlening worden teruggedrongen het wonen op de begane grond niet is toegestaan (4.3.1.). Wat je dan wél moet met de panden die leeg komen (behalve afbreken) is onduidelijk. Dat je in dit deelgebied 2 niet op de begane grond mag wonen laat zich overigens moeilijk rijmen met het verhaal dat winkels en horeca moeten wijken om daar het wonen te versterken.

 

Voor de andere delen van de Amsterdamsestraatweg is een andere lijst “bijzondere functies gemengd” van toepassing, namelijk “gemengd 1”. De mogelijkheden zijn daar iets ruimer , maar niet veel. Met dit verschil dat winkels (detailhandel) en horeca- D2 hier tot de functies horen die vrijwel overal zijn toegestaan. Evenals ‘wonen’, hoewel ook hier het wonen op de begane grond niet is toegestaan. Van het bevorderen van het wonen komt dus niet veel terecht.

 

De gekozen regelmethodiek, gedetailleerde lijsten van functies die voor alle of bepaalde adressen zijn toegestaan ontneemt aan eigenaren en gebruikers elke vorm van rechtszekerheid omdat B en W naar willekeur functies van die lijsten kunnen schrappen en functies daaraan kunnen toevoegen. Je kunt als bewoner zo maar bijvoorbeeld een buurthuis of dansschool als buurman krijgen als B en W beslissen dat het woon- en leefklimaat daardoor niet verslechtert en aan de lijst toevoegen. En als eigenaar/ondernemer kan je er niet zeker van zijn dat je pand/onderneming zijn waarde houdt (en dat je pensioen en het in de onderneming geïnvesteerd vermogen veilig is), want B en W kunnen beslissen dat de functie van de lijst wordt afgevoerd en niet meer in dat pand kan worden voortgezet.

 

Overigens. De mate waarin functiewisseling binnen de categorie dienstverlening is beperkt door te werken met een klein lijstje van 20 met name genoemde functies die op alle adressen zijn toegestaan in combinatie met de bevoegdheid van het college om functies van die lijst te schrappen of er aan toe te voegen (afhankelijk van de arbitraire vraag of die het woon- en leefklimaat verstoren) leidt niet alleen tot een onaanvaardbare aantasting van rechtszekerheid, maar betekent ook een enorme ambtelijke werkverschaffing en dito bron van inkomsten (leges voor elke wijziging). M.a.w een nieuw verdienmodel, dat de burger/ondernemer weer flink op extra kosten jaagt.

 

Tenslotte, uitgangspunt bij de opstelling van bestemmingsplannen is dat het gebruik van gronden of gebouwen overeenkomstig het bestemmingsplan als het meest doelmatige gebruik moet kunnen worden beschouwd. Het is duidelijk niet de bedoeling dat een bestemmingsplan ertoe leidt, laat staan erop gericht is, gebruiksmogelijkheden zo sterk terug te dringen of van arbitraire collegebeslissingen afhankelijk te maken dat de waarde van de panden als gevolg daarvan beduidend afneemt. Zeker ten aanzien van deelgebied 2 lijkt dat echter zonder meer het geval.

 

Naar het oordeel van mijn cliënten kan het college dit ontwerp maar beter helemaal terugnemen en vervangen door een normaal (ontwerp) bestemmingsplan dat aan bewoners en ondernemers de rechtszekerheid verschaft waar het instrument bestemmingsplan nu eenmaal voor bedoeld is.

 

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

(Email 3 juni 2016)

Zie bijlage

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Opzichtig geknoei met vergunning

Aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd op 1 juni 2016. Burgers wordt een zienswijzentermijn beloofd, maar de vergunning is al 2 dagen voor de aanvraagpublicatie verleend.

Deugt niet. Getuigt van minachting van de burger waarover geregeerd wordt.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-70427.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71808.html
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 9 juni 2016

o.a.

2             Verordening U-Pas 2016

2.A   Raadsbrief Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

2.B   De Verordening U-Pas 2016 is doorgeschoven van 26 mei jl. i.v.m. staken der stemmen bij Amendement A11

3      Prostitutiepanden Hardebollenstraat

3.A   De second opinion van het voorstel Prostitutiepanden Hardebollenstraat wordt nagezonden

4      ALGEMEEN DEBAT VOORJAARSNOTA 2016 (vindt in de avondvergadering plaats)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=35578553-1fd7-447b-98a0-697b120983a2&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 14 juni 2016

o.a.

24        SPvE Kop op Tuindorp

Het voorliggende SPvE en het inrichtingsplan vormen het kader voor de herontwikkeling van de locatie van de Kop Op Tuindorp. Nadat het SPvE is vastgesteld, worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voorbereid om te komen tot de realisatie van het nieuwe woonprogramma. Het samenhangend ruimtelijk ontwerp van de Groene Kop en de herontwikkeling van de locatie van Careyn zijn twee uitvoeringstrajecten, maar die worden wel goed op elkaar afgestemd. Voor de uitvoering van het plan voor de Groene Kop is geen planologisch juridisch traject nodig en die is daarom reeds gestart.

25 Vaststelling bestemmingsplan NedalKWS

Het bestemmingsplan richt zich grotendeels op het vastleggen van de bestaande situatie en op het faciliteren van die ontwikkelen die op basis van de huidige milieuvergunningen noodzakelijk zijn. Dit geldt met name voor de Asfalt Centrale Utrecht van KWS. Door de toepassing van nieuwe technieken en het bouwen van een hogere schoorsteen zal er minder overlast van het bedrijf op zijn omgeving ontstaan. Omdat de huidige bestemmingsplannen sterk verouderd zijn ontbreekt het thans aan een goede beheersregeling voor de bedrijven in het plangebied. Door dit bestemmingsplan zal daarin worden voorzien. Hierdoor ontstaat er meer rechtszekerheid voor de omgeving en wordt tevens de verdere ontwikkeling van de Centrale Zone in Leidsche Rijn mogelijk gemaakt.

26 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Briljantlaan 9

Dit SpvE dient als kader voor de herziening van het bestemmingsplan. Ontwikkelaar GTZ investment heeft de locatie Briljantlaan 9 gekocht om er studentenwoningen en creatieve bedrijvigheid te realiseren. Het plan bestaat uit de ontwikkeling van circa 230 studentenwoningen, met in de plinten gemeenschappelijke ruimten en creatieve bedrijvigheid. Het initiatief levert een bijdrage aan de afspraken uit het coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”, waarin de ambitie is uitgesproken in te zetten op studentenhuisvesting.

27        Vaststelling bestemmingsplan ‘Veemarkt, 1e herziening’.

Het bestemmingsplan Veemarkt is vastgesteld in de gemeenteraad van oktober 2011. Om de bouw van het grotere aantal woningen mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan met voorliggende raadsvoorstel herzien. Als gevolg van de economische crisis en een verschuiving in het programma voor de Veemarkt stelde de gemeenteraad in maart 2014 het Ambitiedocument Woningbouwprogramma Veemarkt vast. Het ambitiedocument komt er op neer dat met behoud van de oorspronkelijke stedenbouwkundige uitgangspunten meer en kleinere woningen zullen worden gerealiseerd op het Veemarktterrein. Deze verhoging van de woningaantallen heeft vrijwel geen ruimtelijke consequenties en wordt vooral veroorzaakt door het vervangen van eengezinswoningen door 50/100 studenteneenheden (motie 2014/M28) en het bouwen van woningen op de plek waar eerst een supermarkt en een school waren gepland.

28        Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente Utrecht

Met deze wijzigingen sluit de huisvestingsverordening weer aan bij de verplichtingen uit de Woningwet. Het gaat alleen om aanpassingen die nodig zijn vanuit een directe praktijkbehoefte of wetswijziging. De wetswijziging heeft betrekking op de verplichting voor corporaties om huishoudens met lage inkomen ook daadwerkelijk in goedkope huurwoningen te huisvesten, de zogenaamde passendheidstoets. Het gaat hierbij om een verplichting waar alle woningcorporaties al aan moeten voldoen, maar die nu in de verordening is opgenomen. Woningzoekenden in de zestien gemeenten van de regio Utrecht maken bij sociale woonruimte gebruik van hetzelfde woonruimteverdeelsysteem. De regels voor dit verdeelsysteem staan in de huisvestingsverordening, vastgesteld door iedere gemeenteraad afzonderlijk. Op 1 juli 2015 is in iedere gemeente een huisvestingsverordening vastgesteld met eenduidige regionale regels. De evaluatie van het regionale verdeelsysteem is voorzien in de tweede helft van 2016. Binnen de regio is afgesproken om de huisvestingsverordening op een beperkt aantal punten aan te passen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=0c52f6a1-751f-4feb-bc88-bc7212ed8a26&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 16 juni 2016

o.a.

2   Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 (VJN)

Ieder jaar presenteert het college een voorjaarsnota, waarin ze het financiële beeld actualiseren. De voorstellen zijn de basis voor de Programmabegroting 2017. In de Voorjaarsnota 2016 zit ook de Eerste Bestuursrapportage 2016.

3   Jaarstukken (VJN)

Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat er in 2015 bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat dat heeft gekost. De Jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

3.1       Rapport van bevindingen/Accountantsverslag          

4   Resultaatbestemming 2015 (VJN)

In de resultaatsbestemming wordt voorgesteld hoe het resultaat over 2015 wordt verwerkt. Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

5   Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 (VJN)

Dit jaar is er voor het eerst een MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) gemaakt met de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten uit de hele stad: zowel woningbouw, als commercieel vastgoed en openbare ruimteprojecten. Het MPSO geeft een overzicht van de projecten uit de programma’s Stedelijke Ontwikkeling, Leidsche Rijn en Stationsgebied en geeft op basis van dit overzicht een analyse van de stedelijke planvoorraad en prognose voor woningbouw en commercieel vastgoed.

6   Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2016 (VJN)

In het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) legt het college verantwoording af over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar. Het MPUV kijkt ook vooruit naar de financiële positie van de vastgoedportefeuille voor de middellange en lange termijn. Het MPUV brengt transparant en systematisch de vastgoedportefeuille in beeld en wordt gemaakt in de planning- en controlcyclus van de gemeente Utrecht.

7   Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2016 (VJN)

In dit document staan alle projecten van het programma Bereikbaarheid. Het MPB wordt jaarlijks opgesteld en geeft een overzicht van de voortgang en de financiële stand van zaken van de uitvoering van dit programma. De projecten uit het programma Bereikbaarheid dragen bij aan de doelen van de ruimtelijke strategie. Gezonde verstedelijking is daarbij het centrale thema: gezondheid, bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werk en opleiding, duurzaamheid.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=0afe4b71-bf68-4682-86bb-6c721dfac312&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 juni 2016

o.a.

2   Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 (VJN)

Ieder jaar presenteert het college een voorjaarsnota, waarin ze het financiële beeld actualiseren. De voorstellen zijn de basis voor de Programmabegroting 2017. In de Voorjaarsnota 2016 zit ook de Eerste Bestuursrapportage 2016.

3   Jaarstukken (VJN)

Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat er in 2015 bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat dat heeft gekost. De Jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

3.1 Rapport van bevindingen/Accountantsverslag          

4   Resultaatbestemming 2015 (VJN)

In de resultaatsbestemming wordt voorgesteld hoe het resultaat over 2015 wordt verwerkt. Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

5   Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2016 externe accountant

Op grond van Artikel 3, lid 1 van de ‘Verordening op de subcommissie Controle en Financiën van de commissie Mens en Samenleving van de gemeente Utrecht’ adviseert de subcommissie de raad jaarlijks over de opdrachtverlening aan de accountant. Naast de wettelijk verplichte controle, kunnen dit ook bijzondere controleopdrachten zijn.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=6df453fa-bdd0-4fc9-8184-31f39ec4ac94&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 21 juni 2016

o.a.

3.1 Raadsbrief Rapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

Op 12 mei is het adviesrapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg’ aan het college aangeboden, uw raadscommissie is destijds uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Op dinsdag 17 mei heeft het college de raadsbrief ‘Reactie adviesrapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg’ verstuurd. U kunt de raadsbrief desgewenst betrekken bij het uitgebrachte adviesrapport. Op donderdag 19 mei heeft het Onderzoeks- en Adviesteam haar rapport toegelicht op een Raadsinformatiebijeenkomst. De Procedurecommissie heeft u op 7 april geadviseerd het advies van de commissie Gehrels niet te diepgaand te bespreken tijdens de behandeling van de VJN in de commissie op 15/16 juni maar in een separate vergadering van de commissie M&S op dinsdag 21 juni dan wel donderdag 23 juni. Dit is dan nog voor raadsbehandeling van de VJN op 30 juni!.

3.2 Raadsbrief reactie adviesrapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=c2798012-5ec5-4421-aa7a-416f6e791122&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

3-6-2016           Tekst artikel 1 Nederlandse grondwet bij Stadskantoor

30-5-2016         Raadsbrief Beantwoording motie 61 ondersteuning initiatieven

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

3-6-2016           Gele kaart Welzorg

1-6-2016           Commissiebrief hotspot Sociaal Ondernemen

1-6-2016           Stand van zaken opvang asielzoekers

31-5-2016         Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

31-5-2016         Voortgang experiment ‘Weten wat werkt’

30-5-2016         Informeren inzet en resultaten Donkere Dagen Offensief

30-5-2016         Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties jeugd 2017-2018

30-5-2016         Regulering cannabisbeleid

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-6-2016           Aanpak toegankelijke bushaltes

1-6-2016           Resultaat consultatie U10 op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

31-5-2016         City Deal ‘De waarden van groen en blauw in de stad’

31-5-2016         Station Vaartsche Rijn

30-5-2016         Stoppen met Starterslening

30-5-2016         Vellen zonder vergunning van boom, nummer 59388, Oudegracht oostzijde, ter hoogte van ’t Wed

30-5-2016         Stand van zaken golfbaan De Haar

30-5-2016         Vernieuwde communicatieaanpak Afval is waarde

30-5-2016         Programma van Eisen Parkeergarage en P+R Berlijnplein

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

 
asw functies.jpg