Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen gered van de BAD-boys

o     Start bomenkap voor de spoorverdubbeling

o     Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

o     ‘De stadsvogeladviseurs proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels’

–    Viering 35 jarig bestaan woon- en werkpand Tetterode en 40-jarig bestaan Bijstandsbond

–    “Armoede neemt gestaag af’

–    Tussenvoorziening en Voedselbank starten stichting: Voedselbank Utrecht

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Franse onderscheiding voor burgemeester Utrecht om Tourstart

o     Brabant sluit zich aan bij Vuelta-lobby Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

o     Nederland zonder aardgas: hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?

o     Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale

o     SP-initiatiefwet stopt verdere splitsing energiebedrijven

o     Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk (België)

–    Een half jaar Meldplicht datalekken: hoe staat Nederland er voor?

–    Christenunie is de krakers spuugzat

–    Eenvoudig openbare ruimte beheren

–    Bewoners willen samenscholingsverbod in Overvecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 6 oktober 2016

o     Voorlopige agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 3 oktober 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 11 en 13 oktober 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 oktober 2016

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen gered van de BAD-boys

De spoorlijn richting Woerden zal worden verdubbeld. Nuttig en nodig.

Er moet ruimte voor spoorverdubbeling gemaakt worden. Helaas gaat dat ten koste van een aantal bomen.

De Beton & Asfalt Divisie (BAD) van de gemeente schuift de groenambtenaren aan de kant (“niet mee bemoeien”) – beton & asfalt zijn immers dominant in het gemeentelijk beleid en zetten groen op de achterste rij – en geeft aan ProRail ruimhartig een te grote kapvergunning, die dan verder gaat dan wat ProRail eind 2015 tegenover de Raad van State aangaf nodig te hebben. Maar dat deert BAD niet, dat gewend is zich erg ruim te bewegen. En in dit geval zeker niet omdat de onnodige kap vriend Eneco in de kaart speelt die in hetzelfde gebied ook op kapvergunningen aast.

De Utrechtse Bomenstichting kwam in het geweer. Dat resulteerde in uitspraak in voorlopige voorziening waardoor een aantal bomen gered is.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88979&summary_only=&q=

Zie het commentaar van de Utrechtse Bomenstichting hieronder.

De uitspraak betekent dat de voorlopige voorziening, die namens bewoners Cremerstraat is gevraagd, is toegewezen. Namens de bewoners is gevraagd 14 bomen buiten de vergunning te laten omdat het helemaal niet nodig was voor BAM om die te kappen. Dat werd door BAM ook toegegeven tijdens de zitting.

Met andere woorden, de gemeente had de kapvergunning gegeven om meer bomen te kappen dan nodig was. BAM (Prorail) had eerder (bij de behandeling van het beroep tegen het Tracebesluit) laten weten dat er een “innovatieve” methode zou worden gebruikt om grond langs het spoor aan te voeren en dat het daarom niet nodig zou zijn radicaal alle bomen weg te halen. Dat hebben de bewoners aangevoerd.

De voorlopige voorziening is een voorschot op het beroep dat later wordt behandeld. In dat beroep komt dan nog de herplant aan de orde. De bewoners vinden dat de gemeente de herplantplicht (de compensatie) onvoldoende heeft ingevuld.

Kortom, de bewoners hebben gekregen wat ze met het verzoek voorlopige voorziening hebben gevraagd. Blijft verschrikkelijk al die bomen, maar gelet op het onherroepelijke Tracebesluit is het niet anders.

(Commentaar Utrechtse Bomenstichting, mail 28 september 2016)

 

Start bomenkap voor de spoorverdubbeling

Donderdag 29 september start aannemersbedrijf BAM met het rooien van bomen voor de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn.

Uitspraak voorzieningenrechter

Tot en met 31 augustus kon beroep worden ingediend tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat. Er werd één beroep bij de Raad van State en een voorlopige voorzienig ingediend. Hierdoor konden de kapwerkzaamheden begin september niet worden opgestart.

De voorzieningenrechter bij de Raad van State besloot deze week dat de door hen getroffen voorlopige voorziening wordt gewijzigd. De voorlopige voorziening blijft alleen nog van toepassing op veertien bomen. De bomen die vanaf donderdag worden gerooid, vallen allemaal binnen het Tracébesluit aangegeven gebied waarop de verleende vergunning van toepassing is.

Start werkzaamheden

BAM start donderdag 29 september vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal met de werkzaamheden. In de deelgebieden Thomas à Kempisplantsoen en Cremerpark (exclusief de Wilgenhof) worden vanaf 10 oktober de bomen gerooid. De aannemer werkt dagelijks van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur.

(ProRail, 28 september 2016)

https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws/start-bomenkap-voor-de-spoorverdubbeling

 

Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

Utrecht maakt zich ernstige zorgen over de 24.000 essen die in de stad staan. De bomen zijn aangetast door de essentaksterfte, een nieuwe schimmelinfectie waartegen nog geen behandeling bestaat. De gemeente houdt rekening met het afsterven van 80 tot 90 procent van de essen, de meestvoorkomende boom in Utrecht, schrijft wethouder Kees Geldof maandag in een brief aan de raad.

De essentaksterfte heeft onlangs de kop in Nederland opgestoken. De infectie komt uit Oost-Europa. Bomen verliezen hun blad en laten de bast vallen. Uiteindelijk sterft de kroon van de boom. Een internationale werkgroep bestudeert de ziekte, maar er is volgens Geldof nog nauwelijks aandacht voor essen in stedelijk gebied.

Omdat Utrecht zo veel essen heeft, liet de stad in de zomer de gezondheid van de bomen onderzoeken. Daaruit bleek dat meer dan 50 procent van de essen al is aangetast. In plantsoenen en op landgoederen als Amelisweerd is 80 procent van de bomen ziek. In de komende tien jaar zal elk jaar ongeveer 15 procent van de bomen afsterven. De gemeente komt dit najaar met een plan van aanpak. (deTelegraaf.nl, 26 september 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26684146/__Vrees_voor_leven_24.000_essen__.html

Zie ook:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=0deec878-82e9-41b3-889a-58b0f10f5a27     en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=34891c7a-ee94-4cfb-8d52-647d42c9bbd9

 

‘De stadsvogeladviseurs proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels’

telt vier stadsvogeladviseurs. Een van hen is Marian Peterse. De Stadsvogeladviseurs zijn tien jaar geleden door Vogelbescherming ingesteld, vertelt Marian. “Aanleiding was dat het met sommige vogels in de stad, zoals de huismus en de lijster, slecht ging. Daarom heeft Vogelbescherming de stadsvogeladviseurs aangesteld.”

Ze zijn voor de Vogelbescherming de ogen en oren in de stad, vertelt Marian. “De stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van de stadsvogels door partijen binnen de stad te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Daarnaast proberen de stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels en hen te stimuleren om rekening te houden met vogels bij bijvoorbeeld de inrichting van hun tuin.”

Marian houdt zich onder meer bezig met die gierzwaluw, en dan met name de nestplekken van de gierzwaluw. “Bij nieuwbouw of renovatie dreigen nestplekken te verdwijnen. Dat geldt overigens ook voor de nestplekken voor vleermuizen. Zo hebben wij ons ingespannen voor nestplekken in de nieuwe wijk op het Veemarktterrein. We hebben ervoor gezorgd dat er nestplekken komen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Met name door het plaatsen van neststenen. Inmiddels hebben we vier projecten op het Veemarktterrein met in totaal zo’n 30 à 40 nestplekken. Daarnaast zijn we ook bezig met de inrichting van het groen zodat er rekening wordt gehouden met de vogels. Daarbij werken we nauw samen met de stadsecoloog. Wat dat betreft zijn we blij dat er veel gebeurt voor vogels en vleermuizen in Utrecht.” (deStadUtrecht.nl)

http://destadutrecht.nl/natuur/stadsvogeladviseurs-proberen-zoveel-mogelijk-mensen-enthousiasmeren-stadsvogels/

Viering 35 jarig bestaan woon- en werkpand Tetterode en 40-jarig bestaan Bijstandsbond

Of beter gezegd, is het 35 jaar geleden dat Tetterode gekraakt is. Om dit heuglijke feit te vieren is er die dag in het pand van alles te beleven. Onder andere de Wiener wals, een doorlopende filmvoorstelling van en over Tetterode in het Tetlokaal, een tentoonstelling en film over het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond, Tet Talks en een symposium over gentrification.

De feestdag wordt geopend met de Wiener wals. Een groep zwierige dansers in hoepelrok zullen in onze marmeren hal dansen op walsmuziek. Maar er hoort meer bij. Er is een opmaat naar dit event. Eerst gaan met de een groep (streefgetal 15 paren) onder deskundige begeleiding leren walsen. Die dansles zal plaatsvinden in de eerste week van oktober in het pand in de marmeren hal.

Daarna gaan we op 8 oktober onze kunsten laten zien. Dat doen we op de pleintjes in de buurt en een stukje verder. Hoogtepunt wordt een dans op de Dam. Terwijl we zwaaien en zwieren zullen we ook flyeren om aandacht te vragen voor ons feest op 15 oktober. De bedoeling is dat we als grote groep, uitgedost in hoepelrokken veel aandacht trekken.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling en een documentaire. Ook is er een jubileumboek over 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen.

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in Tetterode.

Programma feestdag 35 jaar Tetterode en 40 jaar Bijstandsbond op 15 oktober

08.00 uur.                     Zonnegroet Challenge

12.00 uur.                     Wiener wals. In de marmeren hal ludieke opening door 15 paren in gendervrije hoepeljurken

13.00 uur-15.00 uur.      Tet Talks. Korte presentatie en films van bedrijven, organisaties, kunstenaars en bewoners van Tetterode. Speciale aandacht voor het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond in het Dijktheater.

16.00 uur-17.30 uur.      Voorheen de Kinkerbuurt. Van de stad van de vrije geest naar de stad van de vrije markt. College en debat onder leiding van Rob van Engelsdorp Gastelaars (emeritus hoogleraar Sociale Geografie UvA). In het Dijktheater.

Vanaf 19.00 uur.            Music and Bites. Binnenplaats.

Doorlopend films over Tetterode en muziek en Bijstandsbond en expositie Ina van den Heuvel en veel rood.

Bilderdijkstraat 165 – 1053 KP Amsterdam.

http://woonwerkpandtetterode.nl/ en https://www.facebook.com/woonwerk.tetterode

http://www.bijstandsbond.org/

 

“Armoede neemt gestaag af’

Het aantal mensen dat in Nederland net aan kan rondkomen, loopt sinds 2014 langzaam terug.

Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Armoede in kaart’. In 2014 was 7,6 procent van de bevolking arm volgens de zogenoemde niet-veel-maar-toereikend maatstaf van het SCP. Naar verwachting daalt dat percentage dit jaar naar 7.

Koopkracht

Het SCP voorziet dat de daling in 2017 doorzet naar 6,8 procent, mits de door het kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan. Met de recessie die eind 2008 inzette, steeg het aantal armen fors. Van ongeveer 870.000 (5,6 procent) in 2008 naar ruim 1,25 miljoen (8 procent) in 2013.

Niet-westerse migranten, bijstandsontvangers en zelfstandigen hebben het het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde in 2014 op 7,6 procent lag, leeft in deze groepen respectievelijk 44, 19 en 12 procent in armoede. Het aandeel armen onder ouderen ligt op 3 procent.

Basale zaken

Het niet-veel-maar-toereikend criterium van het SCP gaat uit van onvermijdelijke maandelijkse uitgaven voor basale zaken als wonen, kleding en voedsel plus zeer wenselijke uitgaven voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of een korte vakantie. In 2014 lag die grens voor een alleenstaande op 1063 euro.

Eerder kondigde staatsecretaris Klijnsma aan dat ze een bedrag van 100 miljoen euro vrijmaakt om kinderen in armoede te helpen, zodat ze vaker kunnen meedoen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit in natura bij kinderen in armoede terechtkomt.

(Gemeente.nu, 27 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/9/Armoede-neemt-gestaag-af-2884388W/

 

Tussenvoorziening en Voedselbank starten stichting: Voedselbank Utrecht

De Tussenvoorziening en voedselbanken in Utrecht roepen een nieuwe stichting in het leven: Voedselbank Utrecht. De organisatie van de voedseluitgifte en de huisvesting van de uitgiftepunten vragen om verbetering. De Tussenvoorziening vraagt 25.000 euro extra subsidie aan de gemeente voor de coördinatie van de voedselbanken in 2017.

Naar verwachting zal het bestuur van de stichting Voedselbank Utrecht starten begin 2017. Als hoofd van Voedselbank Utrecht, gaan zij een nieuwe visie ontwikkelen op de organisatie van de voedselbanken. Dit gaan zij doen in samenwerking met de coördinaten van de voedselbanken. De oprichting en de aanstelling van een nieuw bestuur gaat de Tussenvoorziening coördineren. Jaarlijks krijgt de Tussenvoorziening 50.000 euro van Werk en Inkomen voor de coördinatie van de voedselbanken, dit zou in 2017 gaan veranderen.

Subsidie

De Voedselbank moet op zoek gaan naar financiële ondersteuning, dit staat in de armoedeaanpak 2016-2019. De regeling is dat een deel van de subsidie omgezet wordt naar garantstelling.

(DUIC.nl, 27 september 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/tussenvoorziening-en-voedselbank-starten-stichting-voedselbank-utrecht/
Christenunie is de krakers spuugzat

Volgens fractievoorzitter Maarten van Ooijen is de Christenunie het kraken van woningen spuugzat”. Ze zouden de broodnodige vernieuwing in Kanaleneiland tegenwerken die een gebalanceerde mix van bewoners beoogt en dat zou juist niet in het belang zijn van kwetsbare mensen. Hij roept de SP-wethouder, ooit zelf kraker, op om er wat aan te doen.

De Christenunie was de laatste waar ik nog een beetje geloof in had, althans wat betreft de sociale agenda. GroenLinks besloot haar idealen al in 2006 prijs te geven, de SP deed dat in 2014. Je moet toch wat als je per sé in het college wil zitten. De Christenunie staat nu kennelijk ook te trappelen.

Sinds 2000 is Utrecht bezig om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te slopen dan wel over te hevelen naar de vrije sector. In 1996 was het aandeel sociale huur 46%, het beleid is erop gericht dat terug te dringen naar 30%. Marie Louise van Kleef (PvdA) begon ermee, Harrie Bosch (PvdA) en Gilbert Isabella (PvdA) zetten het voort. Datzelfde beleid wordt nu door Paulus Jansen (SP) uitgevoerd. Het maakt echt niets uit van welke politieke kleur de wethouder is.

Het beleid om sociale huur terug te dringen wordt verpakt met borrelpraat, terwijl het domweg een kwestie is geld. Sociale huur levert weinig op. De gemeente verdient meer aan grond onder de vrije sector. Daarbij komt dat het slopen van sociale huur en het renoveren voor de vrije sector aan vastgoedcowboys en bouwend Nederland ten goede komt, wat in feite de groep is waar elk college in Utrecht zich voor uitslooft.

Die borrelpraat houdt in dat de samenstelling van de stad en de wijkbevolking gevarieerder moet zijn: meer midden inkomens en minder kansarmen en allochtonen. Een “gebalanceerde mix” zoals Maarten van Ooijen dat noemt. Vreemd genoeg wordt dat verhaal nooit aangevoerd om meer sociale huur te realiseren (of vluchtelingen te huisvesten) in het Wilhelminapark of in andere gegoede wijken en buurten.

Dat een homogeen samengestelde buurt problemen geeft is niet per sé het geval. In het verleden zijn veel homogene arbeidersbuurten gebouwd en veel van die buurten waren een toonbeeld van sociale saamhorigheid. En, zoals gezegd, over de homogene samenstelling van het Wilhelminapark maakt niemand zich druk. Dat in Kanaleneiland en Overvecht veel armoede voorkomt is waar, maar doe dáár wat aan in plaats van die arme mensen ook nog eens hun sociale huurwoning af te pakken.

Kansarm en allochtoon in Nederland is helaas vrijwel synoniem. Spanjaarden, Grieken, Turken en , Marokkanen zijn immers door de regering en het bedrijfsleven naar Nederland gehaald om het smerige en zware werk te doen waardoor je vroeg of laat in de wao en de bijstand terechtkomt. Daarbij komt dat allochtonen zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt aanzienlijk minder kansen hebben dan witte Nederlanders.

Of het nog zo is weet ik niet, maar jarenlang heeft de gemeente bij de toewijzing van sociale huurwoningen ook een “maatwerk”-beleid gevoerd, wat inhoudt dat je alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking komt als je niet kansarm bent. Ook al met het argument dat het beter is voor de buurt dat er minder kansarmen wonen. Dat bouwen voor de vrije sector voor doorstroming zorgt waardoor goedkope woningen beschikbaar komen voor kansarmen is dus een leugenachtig argument, want de gemeente wil kansarmen ook uit de sociale huur weren.

Gegeven het feit dat kansarm en allochtoon in Nederland helaas maar al te vaak samengaat, komt het standpunt van de “uitgebalanceerde” mix (relatief meer middenklassers) domweg neer op een beleid om allochtonen te weren. Dat is precies wat Wilders propageert. Overigens, of het beleid er op gericht is Marokkanen of kansarmen de stad uit te werken, in beide gevallen is het discriminatie.

Wat mij in het geval van Maarten van Ooijen van de Christenunie zo ontzettend stoort is dat de Christenunie zich uitdrukkelijk, meer dan het CDA waarbij iedereen al lang vergeten is waar die “C” voor staat, op de Bijbel beroept.

De Bijbel roept op de vreemdeling lief te hebben (“Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte” (Lev. 19:33-34). Ook roept de Bijbel op het voor de kansarme op te nemen. “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mattheus 25:40). Mij dunkt dat de krakers meer in de geest van de Bijbel handelen dan Maarten van Ooijen van de

Christenunie.

(Nieuws030.nl, 28 september 2016)
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-christenunie-is-de-krakers-spuugzat/

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Franse onderscheiding voor burgemeester Utrecht om Tourstart

 

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht krijgt de Franse onderscheiding van ‘Chevalier dans l’Ordre nationale de la Légion d’Honneur’. Hij ontvangt hem onder meer voor zijn inzet tijdens de Tour de France, die vorig jaar in Utrecht startte.

Dat heeft de president van Frankrijk besloten. Van alle nationale Franse onderscheidingen is dit Legioen van Eer de meest prestigieuze. Dat heeft de Franse ambassade in Nederland laten weten.

“Als burgemeester van Utrecht is de heer Van Zanen onder andere een zeer waardevolle gesprekspartner van de ambassade geweest tijdens de voorbereiding van de Grand Départ van de Tour de France in zijn stad, in juli 2015”, meldt de ambassade. “Bovendien speelde hij, in de marge van dit evenement, een grote rol in de lancering van het Frans-Nederlands economisch jaar.”

“De president van Frankrijk heeft daarom besloten de heer Van Zanen te onderscheiden voor zijn belangrijke bijdrage aan de goede relatie die bestaat tussen Frankrijk en Nederland.”

Van Zanen krijgt de onderscheiding op dinsdag 15 november uit handen van de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Philippe Lalliot.

(Nu.nl, 30 september 2016)

http://www.nu.nl/binnenland/4329392/franse-onderscheiding-burgemeester-utrecht-tourstart.html

Franse staat speelt de coiffeur voor de ASO, de geldklopmachine van de Tour de France.

Partner gemeentebestuur van Utrecht klopte miljoenen uit de belastingpot van de Utrechters.

 

Brabant sluit zich aan bij Vuelta-lobby Utrecht

Noord-Brabant en vijf grote steden in die provincie willen met Utrecht lobbyen om de Ronde van Spanje naar Nederland te halen. Utrecht wil in 2019 de start van de Vuelta organiseren.

Het CDA in Noord-Brabant had het provinciebestuur eigenlijk gevraagd om de Tour de France binnen te halen, meldt Omroep Brabant. De Ronde van Frankrijk start volgend jaar in Düsseldorf en hoewel Limburg dan een Touretappe mee wil pikken, denkt Noord-Brabant dat een gezamenlijke lobby met die provincie er niet in zit. Limburg zou niet willen samenwerken.

Ook de komst van de Giro d’Italia acht de provincie op korte termijn niet kansrijk, omdat die dit jaar nog in Nederland startte. Daarom mikt het Brabantse bestuur liever op de Vuelta in 2019 of eventueel 2020.

De Utrechtse lobby-organisatie Business Peloton Utrecht zet zich al langer in voor de Ronde van Spanje. Utrecht zou dan de eerste stad zijn die alledrie de grote wielerrondes van de wereld in huis heeft gehad. (RTVUtrecht, 27 september 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1525816/brabant-sluit-zich-aan-bij-vueltalobby-utrecht.html

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 3 lid 2 ASV 2014;

Overwegende:

 dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV 2014) bevoegd

is tot verstrekking van subsidies;

 dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen

betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies met betrekking tot

activiteiten die zonne-energie bevorderen;

BESLUIT (…………………….)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 132078. Gepubliceerd op 27 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-132078.html

Ditmaal zonder inwerkingtreding met terugwerkende kracht (waarbij degenen die voorinformatie hebben de ruif al hebben leeggegeten voordat die gevuld is).

 

Nederland zonder aardgas: hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?

Tijd: 13:00 – 17:30 uur

Locatie: AVR – Rivierweg 147, 6921 PZ Duiven

WIEfm richt zich als Nederlands-Duits INTERREG-project op warmtevoorziening in de grensregio, met als doel het ontwikkelen en tastbaar maken van concrete plannen voor een efficiënte productie, distributie en gebruik van warmte in de Euregio. De komende vier jaar wordt de basis van warmtelevering in de grensregio onderzocht, besparingsmogelijkheden uitgewerkt en duurzame alternatieven gepresenteerd. Hoe is de warmtevoorziening in beide landen geregeld? Welke technologieën gebruiken ze? Met welke infrastructuur hebben beide landen te maken? Hoe zien de verschillen in wetgeving eruit?

Voorlopig programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.30 Start plenaire gedeelte met vooraanstaande sprekers:

  • Energieproducent/ -leverancier
  • Collectieve (duurzame) warmtevoorziening
  • Individuele (duurzame) warmtevoorziening

14.40 Pauze

15.00 Workshops over verschillende aspecten bij collectieve en individuele warmteoplossingen (technisch, bestuurlijk, planologisch, economisch)

17.00 Terugkoppeling workshops en afsluiting

17:15 Netwerkborrel

http://specials.han.nl/sites/seece/actueel/agenda/item/?id=140

Zie ook: http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=2184707bc9&e=d945a066ea

 

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Datum besluit: 22-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Beroep bij de rechtbank.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 133602. Gepubliceerd op 28 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-133602.html

Wat vooraf ging: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad%7CStaatsblad%7CStaatscourant%7CGemeenteblad%7CProvinciaalblad%7CWaterschapsblad%7CBladGemeensc happelijkeRegeling%7CParlementaireDocumenten&vrt=HZ_WABO-15-10550&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20160928&epd=20160928&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

 

SP-initiatiefwet stopt verdere splitsing energiebedrijven

De SP dient een initiatiefwet in om de verdere splitsing van energiebedrijven een halt toe te roepen. Hiermee voorkomt de partij dat Nederlandse energiebedrijven nodeloos op een concurrentieachterstand worden gezet. Nederland is het enige EU-land dat eigendomssplitsing verplicht voor regionale netbeheerders. Gedwongen splitsing is bovendien geen onderdeel van Europees beleid.

SP -Kamerlid Eric Smaling: ‘door niet te splitsen, behouden we de zeggenschap over onze eigen energievoorziening en maken Nederlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld Eneco en Delta een eerlijke kans ten opzichte van ongesplitste buitenlandse reuzen als RWE, EON en Vattenfall. Bovendien behouden we er duizenden banen mee en versterken we de regionale economie.’

De initiatiefwet geeft uitvoering aan een wens van de Eerste Kamer, die in december 2015 minister Kamp vroeg de gewraakte splitsing uit de wet te halen totdat die verplicht zou worden door Brussel. De minister weigerde dit, waarna de Eerste Kamer tegen de Gas- en Elektriciteitswet stemde. Door de laatste twee ongesplitste bedrijven, Eneco en Delta te splitsen, worden zij op een flinke achterstand gezet. Ze zullen minder kunnen investeren en de transitie naar duurzame energie wordt erdoor vertraagd, wat een rem is op de uitvoering van het Energie-akkoord. Momenteel is Eneco nog voorloper op het gebied van duurzame energie. Smaling: ‘Deze bedrijven moeten zich kunnen concentreren op duurzame energieopwekking en –voorziening. Een splitsingstraject inzetten kost tijd en arbeidsplaatsen, maar leidt ook de aandacht af van waar het om zou moeten gaan in deze tijd. Door nu een onnodige regionale splitsing af te dwingen dreigen opnieuw 1500 tot 2000 banen te verdwijnen.

Minister Kamp stelt dat splitsing nodig is om de netten te beschermen tegen risicovolle commerciële activiteiten van energiebedrijven in dezelfde holding. De netten zijn echter al volledig beschermd door de wet. Zelfs bij een faillissement van het energiebedrijf in de holding wordt de financiële positie van de netbeheerder niet bedreigd. De bestaande privatiseringswet uit 2010 verbiedt bovendien dat netten van regionale netbeheerders door een overname in commerciële of buitenlandse handen kunnen vallen. Verder beweert Kamp dat eigendomssplitsing bijdraagt aan lagere prijzen en meer keuzevrijheid voor de consument. Ervaringen in andere EU-landen bewijzen het tegendeel. Duitsland, Frankrijk en Scandinavië kennen lagere elektriciteitsprijzen, terwijl deze landen geen splitsingswet hebben. Volgens de SP is gedwongen splitsing niet alleen overbodig omdat de publieke doelen al zijn gerealiseerd, maar bovendien slecht voor de werkgelegenheid en de transitie naar duurzame energie.

(SP.nl, 28 september 2016)

https://www.sp.nl/nieuws/2016/09/sp-initiatiefwet-stopt-verdere-splitsing-energiebedrijven

 

Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk

Hoe ‘groen’ is groene stroom? Niet altijd makkelijk om te weten, want quasi iedere leverancier noemt zichzelf groen tegenwoordig. Maar Greenpeace helpt ons om het bos door de bomen te zien. En het resultaat is ontnuchterend. Vooral kleine spelers scoren goed. Van de grote merken is er maar eentje die echt ‘groen’ is: Eneco.

Een betere wereld begint bij jezelf: het is een beetje een Bond Zonder Naam-slogan, maar voor energieleveranciers geldt het eigenlijk echt. Bij wie je stroom koopt heeft gewoon een heel stevige impact op je eigen ecologische voetafdruk.

Dat hebben zowat alle spelers op de energiemarkt vandaag ook heel goed door. Het argument van ‘groen’ te zijn wordt echt door quasi iedereen uitgespeeld. Maar vaak blijkt het marketing, een laagje groene vernis op wat eigenlijk gewoon ouderwetse kernenergie, of steenkool- of gascentrales zijn.

Daarom dus superhandig dat Greenpeace een overzicht gemaakt heeft van voor wie je moet kiezen, als je echt groen wil zijn. Veel excuses zijn er dan niet meer om van stroomleverancier te veranderen: tegenwoordig gaat dat makkelijk: zonder stroomonderbrekening, en de administratie die regelt je nieuwe leverancier. (…..)

(Newsmonkey.be, 29 september 2016)

http://newsmonkey.be/article/71749

Let op: Het artikel komt van een Belgische website. Het Greenpeace-overzicht vergelijkt de Belgische energieleveranciers. Het staat niet zo maar vast dat Eneco er in Nederland ook zo uitspringt.

In Nederland springt Eneco vanuit ‘kostenefficiëntie’ niet al te best met bomen om. Zie het voorbeeld Cremerstraat in Utrecht.

Voor Eneco-retoriek zie ook: http://www.energiegids.nl/nieuws/nominaties-energie-awards-2016-bekend
Een half jaar Meldplicht datalekken: hoe staat Nederland er voor?

De Meldplicht Datalekken is inmiddels ruim een half jaar van kracht. Diverse security-experts verzamelden zich in de arena van het Beatrixgebouw in Utrecht en spraken over de resultaten van de wet, wat er nog moet gebeuren en hoe de meldplicht van invloed is op de aankomende Europese wetgeving.

Stel: een medewerker van uw organisatie heeft een bedrijfslaptop waarop duizenden persoonsgegevens staan. Deze laptop is niet versleuteld en ook de data zijn vrij toegankelijk. Vervolgens raakt de medeweker deze laptop kwijt. Dat is een datalek dat sinds 1 januari 2016 gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit in het kader van de Meldplicht Datalekken (zie kader onderaan).

Motivatie

Erwin Schürmann, manager systems engineering bij securityleverancier Fortinet, ziet dat de meldplicht bijdraagt aan bewustwording in het hogere segment. ‘De overheid wil dat bedrijven niet alleen gaan nadenken over databeveiliging maar er ook actie op ondernemen. Een lek kan nooit 100 procent voorkomen worden, maar bedrijven moeten aantonen dat ze cybersecurity serieus nemen en proberen een lek te voorkomen.’ Een andere doelstelling is om het consumentenvertrouwen weer terug te winnen, meent Kevin Jonkers, manager Forensics & Incident Response bij beveiligingsbedrijf Fox-IT. Hij vindt dat de meldplicht nog weinig concreets heeft opgeleverd. ‘Bedrijven zijn op de hoogte van de meldplicht en denken na over de beste manier om met deze verplichting om te gaan. Maar het verandert niets aan de cybersecurityproblematiek, er vinden nog steeds dezelfde beveiligingsincidenten plaats’. (………….)

(Computable.nl, 27 september 2016)

https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/magazine/5844570/5215853/een-half-jaar-meldplicht-hoe-staat-nederland-er-voor.html

Eenvoudig openbare ruimte beheren

Gemeenten zijn dom als ze bij het beheer niet via een landelijke standaard gaan werken. Drechtsteden geeft het voorbeeld.

Weten waar je als gemeente over beschikt, zodat je het geheel ook beter kunt beheren. Het gebruik van een beheersysteem openbare ruimte is voor gemeenten niet nieuw. Wel nieuw is dat die beheersystemen nu ook gaan werken aan de hand van een landelijke standaard: IMBOR. Weliswaar niet verplicht, maar de voordelen zijn zo groot dat gemeenten dom zouden zijn om het niet te gaan gebruiken. Althans dat vindt Theo Santegoets, namens het samenwerkingsverband Drechtsteden.

Op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas ligt Dordrecht, qua grootte de vijfde gemeente van Zuid-Holland. Dordrecht is een van de gemeenten die deel uitmaakt van Drechtsteden, een club van zes/zeven gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en binnenkort ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam) die op een flink aantal terreinen samenwerken. Een van die gezamenlijke terreinen is het beheersysteem openbare ruimte. In het beheersysteem worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met onder meer wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer, speeltoestellen, constructies enzovoorts. Het zijn alle objecten die stuk voor stuk een relatie hebben met de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT).

IMBOR

Voor de selectie van een nieuw, gezamenlijk beheersysteem openbare ruimte werd door de Drechtsteden-partijen een aantal eisen opgesteld. Bijvoorbeeld over een uniforme opbouw van het datamodel voor de wegbeheervakken en de groenbeheervakken. Dat resulteerde in een soort van Drechtstedenstandaard, die wonderwel goed aansloot bij een landelijk initiatief: IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte). “Onze adviseurs Alfons Schuurmans en Jochem Mollema hielpen ons bij het opstellen van de eisen voor een gezamenlijk beheersysteem en via hen zijn wij in aanraking gekomen met de landelijke standaard IMBOR, waarvan toentertijd net de contouren zichtbaar waren”, aldus Theo Santegoets, naast zijn werk als deeltijdadviseur strategie en innovatie en deeltijdadviseur asset management bij de gemeente Dordrecht nauw betrokken bij het optuigen van het integraal beheersysteem. “Besloten werd dan ook om onze input te gebruiken bij het verder uniformeren van de landelijke standaard. Net als de input van de gemeente Amsterdam. Dat heeft geresulteerd in twee proeftuinen.” De proeftuinen waren onderdeel van het project ‘IMBOR’, waarvoor het nationale kennisplatform CROW verantwoordelijk is. (……………)

(Gemeente.nu, 29 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Eenvoudig-openbare-ruimte-beheren-2885847W/

Bewoners willen samenscholingsverbod in Overvecht

Omwonenden van winkelcentrum Overkapel in Overvecht hebben een brandbrief geschreven aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Ze willen een samenscholingsverbod bij Overkapel, zodat de politie tegen overlastgevende jongeren kan optreden.

“De overlast blijft toenemen ondanks de vele inspanningen van de veiligheidsregio en politie. Het plaatsen van de drie camera’s van stadstoezicht lijkt vooralsnog geen effect te hebben”, schrijven de omwonenden.

CAMERATOEZICHT

De camera’s hangen sinds half september bij het winkelcentrum waar de jongeren vooral ’s nachts rondhangen. Ze zouden hard schreeuwen, bewoners intimideren, vechten, drugs gebruiken, dealen en rotzooi laten liggen.

“Op dit moment lijden de bewoners zo erg onder de huidige overlast dat de nachtelijke slaap er niet meer in zit”, aldus de bewoners. Voor de camera of voor de radio willen bewoners niets zeggen uit angst voor de jongeren.

SAMENSCHOLINGSVERBOD

Volgens de bewoners probeert de politie wel op te treden, maar ze kunnen niet zoveel. “Er zijn agenten die eerlijk toegeven dat ze in de huidige situatie weinig kunnen doen aan de overlast. Dit omdat er bijvoorbeeld geen samenscholingsverbod is in de nachtelijke uren.” De bewoners pleiten daarom voor zo’n verbod in de hoop dat de politie dan de jongerenoverlast kan aanpakken.

Niet alleen omwonenden maken zich zorgen over de overlast in de wijk, ook de ondernemers willen dat er iets gebeurd: “De gemeente is er erg mee bezig. Ze moeten er bovenop zitten, want anders gaat het echt de verkeerde kant op.”

Ook de ondernemers willen alleen anoniem hun verhaal doen: “Ik zou willen dat mensen zich volledig op hun gemak voelen, ongeacht welk tijdstip ze hier lopen.” Volgens de ondernemers maken de hangjongeren rotzooi op het winkelcentrum en zijn ze intimiderend aanwezig.

OVERLEG

De gemeente Utrecht overlegt met politie, omwonenden en ondernemers om een oplossing te vinden voor de overlast. Zo zijn er onlangs camera’s geplaatst. Utrecht heeft verder het bureau ‘Veelzijdig Veilig’ in de arm genomen om digitale buurtpreventie op te zetten. Volgens ‘Veelzijdig Veilig’ is dat vooral met het oog op de viering van Oud en Nieuw.

“We werven extra ogen in de buurt als een vorm van buurtpreventie in Overvecht Zuid en ook in een deel van Zuilen.” Het gaat dan vooral om het opzetten van WhatsApp-groepen onder omwonenden en ondernemers om zo de buurt beter in de gaten te houden en overlast snel te melden. (RTVUtrecht, 29 september 20160

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1527710/bewoners-willen-samenscholingsverbod-in-overvecht.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 6 oktober 2016

Gecombineerde raadsinformatiebijeenkomst-expertmeeting: Ruimtelijke Strategie

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Voorlopige agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

Raadsinformatiebijeenkomst: Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

Omschrijving: De Raad wil in gesprek met alle (89) subsidieaanvragende instellingen. De raadsleden nodigen daarom deze instellingen uit om te reageren op het Collegevoorstel ‘Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020’.

De centrale vraag is “Wat willen de cultuurinstellingen de raadsleden op één A4tje meegeven om in de commissie (1 nov.) het debat te voeren en om in de raad (10 nov.) tot een definitief besluit te komen?”

Bij deze bijeenkomst zijn per subsidie-aanvragende culturele instelling max. 2 personen welkom. Zij ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Sorry. Wij kunnen er niets aan doen dat de gemeenteraad voor hetzelfde altijd twee agenda’s publiceert die onderling nogal eens verschillen

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

1 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

2 Beleid exploitatie Utrechtse wateren

3 SV 2016, nr. 89 inzake overload aan brood voor Utrechtse waterdieren (met antwoord)

4 Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

5 Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e197e98c-f85d-4f4f-ad3a-c633385395d4&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 3 oktober 2016

o.a.

4   Concept-Managementletter accountant 2016 en reactie college daarop

Behandelvoorstel: Toelichting door de accountant. Paginagewijs doornemen van de Management (B4a). Vervolgens een toelichting door of namens de wethouder Financiën op de collegereactie (B4b). Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft t.b.v. de definitieve versie, en welke punten u wilt benoemen in het op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R. Stilstaan bij routing. Achtergrond: jaarlijks stelt de accountant een Boardletter op, op basis van zijn interim-controle over het eerste half jaar. Hierin geeft de accountant eventueel geconstateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie van de gemeente weer, met name w.b.t. de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen.

5.1 Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

5.2 Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

6 Subcommissie: Begrotingswijziging BBV

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft bij de Begrotingswijziging n.a.v. wijzigingen BBV, de Toelichting Begrotingswijziging n.a.v. wijzigingen BBV en bij het Raadsvoorstel Begrotingswijzing. Achtergrond: Naar aanleiding van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt gelijktijdig met de Programmabegroting 2017 en Begrotingswijziging voorgesteld om aan de vereisten van het nieuwe BBV te voldoen.

7  Aanpassing Financiële verordening n.a.v. wijzingen BBV

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft bij de Financiële verordening 2017 (B7a), de Toelichting aanpassing Financiële verordening n.a.v. wijzingen BBV (B7b), de Nota Waarderen Activeren en Afschrijven (B7c) en bij de Afschrijvingstabel vaste activa 2017 (B7d). Achtergrond: Naar aanleiding van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording dient ook de financiële verordening te worden aangepast.

8  Jaarplan 2016

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2551e279-5ec1-4d1c-b7ba-a442a5c94455&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 11 en 13 oktober 2016

o.a.

2.1 Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

2.2 Raadsbrief Managementletter 2016 Accountant

3    Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

4  Raadsvoorstel Begrotingswijziging BBV

De Programmabegroting 2017 die het college op 16 september heeft gepresenteerd is nog opgesteld naar de voorschriften van het oude BBV. Met deze begrotingswijziging wordt de Programmabegroting 2017 aangepast aan de nieuwe wetgeving. De wijziging wordt gelijktijdig met de begroting in de raad behandeld, zodat B&W een begroting die aan de eisen van het BBV voldoet kan aanbieden aan de provincie ten behoeve van het financiële toezicht. De stukken bij dit raadsvoorstel worden na behandeling in de subcommissie Controle en Financiën van 3 oktober bij de agenda gevoegd.

5  Verordening afvalstoffenheffing 2017

Jaarlijks wordt de Afvalstoffenverordening bij de Programmabegroting geactualiseerd.

6  Verordening brug- schut en havengelden

Jaarlijks wordt de Verordening brug-, schut-, en havengelden geactualiseerd.

7  Verordening hondenbelasting 2017

Jaarlijks wordt de Verordening hondenbelasting bij de Programmabegroting geactualiseerd.

8  Verordening marktgelden 2017

Jaarlijks wordt de verordening marktgelden geactualiseerd. Het gaat hierbij om het bijstellen van de tarieven voor loon- en prijsbijstelling.

9   Verordening parkeerbelastingen 2017

10 Verordening precariobelasting 2017

Jaarlijks wordt de Precariobelasting bij de Programmabegroting geactualiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd de Verordening precariobelasting 2017 vast te stellen.

11  Verordening rechten begraafplaatsen

12.1 Verordening rioolheffing 2017

12.2 Raadsbrief Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

13    Verordening toeristenbelasting 2017

14    Raadsbrief Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5c90cc0c-c20a-484e-97fa-e6a8889bae9f&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=3cb37c3e-69df-451a-9e2d-35a9844ea0ff&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 oktober 2016

2  Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

2.2 Raadsbrief Managementletter 2016 Accountant

Deze brief wordt nagezonden.

3 Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8c72c9c1-2a64-4aae-8e31-ebf5a29ab79a&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=93feb87f-3413-421c-89b7-7ae6c27c0a85&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

26-9-2016         Ondersteuning Voedselbank Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

30-9-2016         Evaluatie OpMaat (Werk en Inkomen)

30-9-2016         Proef anoniem solliciteren

29-9-2016         Veiligheidsbeeld eerste helft 2016

28-9-2016         Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht

28-9-2016         Terugblik Vrijmarkt/Koningsdag 2016

27-9-2016         Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en verlenging subsidie opdracht Spelenderwijs Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

30-9-2016         Position paper circulaire economie

28-9-2016         Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht

26-9-2016         Essentaksterfte in Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=