Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 maart 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o   Bomen kappen of bewerken

o   Disneypark in Utrecht

–    Petitie. Geen reclameborden op de rotondes

–    Verdwijnen van kleine reclamevormen in openbare ruimte

–    Alarmerende cijfers luchtvervuiling 130 km wegen

–    Wordt er bijgebeund in de door de Utrechters betaalde werktijd?

–    Meer mensen vertrekken uit grote stad

–    Zeeland erkent: Tour-etappe bracht minder op

–    Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), Hardebollenstraat 3 BSA te Utrecht,

–    D66 wil snel handelen gemeente bij gesloten terrassen Ledig Erf

–    DOSSIER UTRECHTS AUTOMATISERINGSLEED

o   Senioren houden digitalisering overheid niet bij

o   ICT is bijzaak voor bestuurder

o   Utrecht is digitaal gegaan

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd

–    TivoliVredenburg wordt beter toegankelijk voor gehandicapten

–    Gemeenten reserveerden 240 miljoen voor betaald voetbal

–    Gemeente Utrecht negeert kritische vragen over samenwerking tabaksindustrie

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o   Agenda Commissie Stad en Ruimte – 8 maart 2016

o   Agenda Gemeenteraad – 10 maart 2016

o   Agenda Raadsinformatieavond – 15 maart 2016

o   Commissiebrieven M&S

o   Commissiebrieven S&R

o   Raadsbrieven

 

 
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN
Utrecht moet vooruit en moet dus op z’n Koolhaas kaal of sprietig zijn

Bomen kappen of bewerken:

naast Rembrandtlaan 34 te Vleuten, HZ_WABO-16-05956

Het kappen van een Hartbladige Els

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23627. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23627.html

Operettelaan te Utrecht, HZ_WABO-16-05958

12 wilgen omvormen naar knotwilgen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23638. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23638.html

Straat van 1400 meter lang. Dat is wat anders dan 30 m. Nagelaten is aan te geven om welke bomen het gaat.

Tractieweg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-05666

Het bouwen van een tijdelijk kantoor voor de periode van vijftien jaar en het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23618. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23618.html3

Dit is de derde aanvraag in 4 dagen tijd voor hetzelfde adres. Alle drie op dezelfde dag aangevraagd.

Het heeft een salamikarakter. Volgens het beleid moet alles samenhangend in één aanvraag.

Gemeenteraad vindt het goed gaan.

Europaweg 50A te Vleuten, HZ_WABO-16-05955

Het kappen van één ratelpopulier

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23614. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23614.html

Groene Draeklaan te Vleuten, HZ_WABO-16-06113

Het kappen van 9 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24862. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24862.html

Geen goede locatieomschrijving. In de straat staat een klein aantal sprietboompjes. Zou het hier om gaan? Zouden sprietjes nog te veel zijn voor het gemeentebestuur?

Vlindersingel t.h.v. huisnummers 2 t/m 56 te Utrecht, HZ_WABO-16-06117

Het knotten van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24871. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24871.html

Welke van de ca. 8 onder de adresaanduiding vallende bomen?

Rijnkennemerlaan Noord te Utrecht, HZ_WABO-16-06114

Het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24867. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24867.html

Welke van de vele sprietbomen?

Enghlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-06115

Het kappen van vijf bomen en het knotten van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24853. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24853.html

Welke van de vele sprietboompjes?

Eigenlijk hoeft ’t niet omschreven en gemeld te worden want zienswijzen doen er toch niet toe. Die verdomde bewoners moeten immers met hun poten van de stad van de ambtenaren afblijven!

Kruisstraat 108 te Utrecht, HZ_WABO-16-06449

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 26488. Gepubliceerd op 4 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26488.html

 

Disneypark in Utrecht

Voornemen om zone aan te wijzen voor ligplaats aan de Wolvenstraat te Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om een zone aan te wijzen die bestemd is voor de ligplaats van een recreatievaartuig. Het gaat om de zuidzijde van de Stadsbuitengracht ter hoogte van de Wolvenstraat. De zone is gelegen grenzend aan de woning van de eigenaar van het vaartuig dat de ligplaats zal innemen. De ligplaats is uitsluitend toegankelijk vanuit de tuin bij deze woning.

De nieuwe situatie zal worden verwerkt op de kaart die onderdeel is van de Havenatlas.

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken hun zienswijze onder de aandacht van het college van B&W brengen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 26528. Gepubliceerd op 4 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26528.html

Wij willen alles en kunnen niet kiezen: ecologische waterstructuur, pleziervaart, monument. reuring, rust, toeristen. En dat geldt voor het gemeentebestuur nog meer dan voor een modale burger. dat zal wel verklaren waarom er voor het centrumgebied geen wijkwaterplan is:

http://www.utrecht.nl/water/oppervlaktewater/wijkwaterplannen/

Eerst maar eens een wijkwaterplan en als dat daarin misschien zou passen, daarna evt. omzien naar een ligplaats.

Misschien kan de wijkraad zichzelf eens aan de haren omhoogtrekken en op dit punt iets ondernemen.
Petitie. Geen reclameborden op de rotondes

325 ondertekeningen (3 maart 2016 17:30 u.)

Protest tegen het plaatsen van reclameborden op de rotondes in de gemeente Utrecht.

 

Petitie

Wij, bewoners van de Oudwijkerlaan en omstreken

constateren

tot onze verbijstering zijn in de maand januari op verschillende rotondes, ondermeer in Utrecht-oost, reclameborden geplaatst. Zowel aan het einde van de Maliebaan als op het Kardinaal Alfrinkplein zien wij dat het fraaie stadsgezicht aan de commercie is prijsgegeven. Zelfs het beschermd stadsgezicht bij het Rosarium met de prachtige rode beuk wordt aangetast door een viertal borden.

Bij navraag bleek dat begin 2014 een motie van de VVD was aangenomen waarin werd gevraagd de rotondes in Utrecht te laten sponsoren. Op 4 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten 47 rotondes in de gemeente te laten sponsoren.

en verzoeken

Ondergetekenden menen dat dit betreurenswaardige gemeentelijke beleid herroepen dient te worden en verzoeken de reclameborden zo spoedig mogelijk te laten verdwijnen.

https://petities.nl/petitions/geen-reclameborden-op-de-rotondes?locale=nl

(Ingezonden mededeling)

 

Verdwijnen van kleine reclamevormen in openbare ruimte

Het college besluit:

1 Om met ingang van 1-4-2010 geen vergunningen meer te verlenen voor kleine reclamevormen in de openbare ruimte zoals voor spandoekreclame op rotondes en bij invalswegen, flexibele driehoeksborden en jaarbeursbordjes.

2 De brief van advocatenkantoor de Advocaten van Van Riet namens Fabian BV beantwoorden conform de in concept bijgevoegde brief en een afschrift te zenden aan Commissie Stad en

Ruimte.

Argumenten

1.1Het afschaffen van kleine reclamevormen wordt ook geadviseerd door een onafhankelijk adviesbureau.

1.2De af te schaffen reclamevormen zijn te kwalificeren als “van minder kwaliteit”.

1.3Sommige uitingen leiden verkeersdeelnemers af, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Kanttekeningen

1.1Afschaffen van kleine reclamevormen kan consequenties hebben voor bedrijven die deze

reclamevorm exploiteren.

1.2Afschaffen van kleine reclamevormen werkt het wild ophangen van spandoeken in de hand.

(Openbare besluitenlijst vergadering van B&W gehouden op 1 december 2009.)

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=3265dc9a-f5ab-429a-9823-6facc006f33f

Dat krijg je met de na-ons-de-zondvloed-partij aan het roer. Vaker op stemmen.

Alarmerende cijfers luchtvervuiling 130 km wegen

Uit niet eerder naar buiten gebrachte cijfers blijkt dat de kans op overschrijding van de normen voor luchtvervuiling door de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur,81 procent is.

Een rapport in handen van het AD laat zien dat van alle trajecten waarop nu 130 kilometer per uur gereden mag worden de A27 bij Breda en de A2 bij Urmond voor omwonenden de grootste risico’s met zich meebrengen.

Levensverwachting

Volgens Milieudefensie zijn de gevolgen voor omwonenden van de A27 bij Breda en Oosterhout ‘dramatisch’. ‘Het gemiddelde verlies aan levensverwachting voor mensen die aan de hoge concentraties daar worden blootgesteld ligt op ongeveer 20 maanden’, aldus de organisatie.

Zelfde rapport, andere cijfers

De Tweede Kamer eist opheldering van minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu, omdat zij op basis van een onderzoek van adviesbureau Tauw juist beweerde dat de lucht voldoende schoon blijft als de snelheid omhoog gaat naar 130 kilometer per uur. TNO en RIVM bekritiseerden die conclusie al. Uit de onderliggende cijfers van datzelfde rapport blijkt nu dat de kans op overschrijding van de normen 81 procent is. De nieuwe gegevens maken ook duidelijk waar de risico’s voor omwonenden het grootst zijn.

De minister laat in een eerste reactie weten zich niet in het beeld te herkennen. (Gemeente.nu, 2 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Alarmerende-cijfers-luchtvervuiling-130-km-wegen-2769545W

Wordt er bijgebeund in de door de Utrechters betaalde werktijd?

Overzicht van nevenwerkzaamheden en nevenfuncties van de directieraad binnen de gemeente Utrecht (stand van zaken januari 2016).

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 22980. Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00.)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-22980.html

Worden evt. honoraria, vacatiegelden, vergoedingen, enz. in de gemeentekas gestort? Zoja, vanaf eerder of vanaf nu, en hoe vindt de controle daarop plaats? Hoe het gaat is niet bekend.

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen dan in voorgaande jaren uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak was de bestemming een van de dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie. Rotterdam is de uitzondering: daar nam ook de binnenlandse instroom toe. Dat meldt CBS.

In 2015 waren er meer verhuizingen dan in 2014, ook tussen gemeenten. (……….)

Naar Utrecht verhuizen juist ieder jaar meer mensen dan er vertrekken. In 2015 was het binnenlandse vestigingsoverschot van de Domstad echter veel lager dan de jaren ervoor, omdat ook daar de trek uit de stad toenam. (………)

Het merendeel van de mensen die wegtrekken uit de grote steden vestigt zich in nabijgelegen gemeenten. Bij Utrecht staat Amsterdam weliswaar op de eerste plaats, maar daarna volgen de randgemeenten Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht. (……….)

In Rotterdam en Utrecht was het verschil tussen immigratie en emigratie minder groot. Toch steeg het inwonertal ook in deze steden in 2015 meer door buitenlandse migratie dan door binnenlandse verhuizingen.

De grote steden groeien daarnaast doordat er meer baby’s worden geboren dan dat er mensen overlijden. Vooral Amsterdam en Utrecht hebben een flink geboorteoverschot. (Verkeersnet.nl, 22 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18372/meer-mensen-vertrekken-uit-grote-stad/

Zeeland erkent: Tour-etappe bracht minder op

De Provincie Zeeland erkent een misrekening van circa 2 miljoen euro in de opbrengsten van de Tour etappe in 2015. Hierdoor is de opbrengst naar beneden bijgesteld tot 2,5 miljoen euro

Berekeningen van Omroep Zeeland toonden aan dat de provincie de bezoekersaantallen veel te rooskleurig had ingeschat.

De Provincie meldt nu op haar site: “Na discussie over de geraamde bezoekersaantallen tijdens de Tourfinish op 5 juli 2015 hebben Gedeputeerde Staten aanvullende berekeningen laten maken van de bestedingen op en rond de 5e juli 2015. De nieuwe berekeningen laten zien wat de invloed is van bezoekersaantallen.’

Een lager bezoekersaantal leidt tot minder bestedingen, zegt nu ook de Provincie. In plaats van circa 4,3 miljoen euro komen de bestedingen bij het door Omroep Zeeland bepaalde aantal (55.668) uit op circa 2,5 miljoen. Ook daarin zijn aannames verwerkt, maar het geeft een goed beeld van de minimale bestedingen zo is de inschatting.

Gedeputeerde Ben de Reu: ‘de minimale bestedingen zijn meer dan de totale kosten en ruimschoots meer dan de provinciale investering die is gedaan, dat is mooi meegenomen’

Gedeputeerde Staten zijn tevreden met de resultaten van de Tourfinish in Zeeland. Het project zou in nauwe samenwerking publiek – privaat worden georganiseerd en gefinancierd. Die doelen zijn behaald. (Gemeente.nu, 29 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/2/Zeeland-erkent-Tour-etappe-bracht-minder-op-2768135W/

Over wat het gekost heeft is Zeeland net zo min als Utrecht duidelijk. Het kost ook niets als de burgers het moeten opbrengen.

Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), Hardebollenstraat 3 BSA te Utrecht, HZ_OWR-15-40923

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor de onderstaande adres (tijdelijke) vergunning is verleend voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte:

Hardebollenstraat 3 BSA te Utrecht

Verleend 19-02-2016

Verzonden 22-02-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 2411. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24111.html

Nieren proeven als het onverenigbare niet te verenigen blijkt

D66 wil snel handelen gemeente bij gesloten terrassen Ledig Erf

De terrassen op het Ledig Erf die op last van de rechter voor onbepaalde tijd zijn gesloten hebben geleid tot politieke vragen vanuit D66. De fractie wil dat er snel wordt gehandeld door de gemeente om de terrassen weer terug te krijgen. (…….)

Er is door de gemeente een vergunning afgegeven op basis van foutieve inschattingen en berekeningen, zo bleek uit een rechtszaak die bewoners hadden aangespannen tegen de afgegeven vergunning.

De gemeente wil een bruisend plein op deze plek en bewoners willen niet inleveren op het woongenot dat er in hun ogen is beloofd bij aanschaf van een appartement op dit stuk grond. (….)

(DUIC.nl, 29 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/d66-wil-snel-handelen-gemeente-bij-gesloten-terrassen-ledig-erf/

Wat weegt bij D’66 zwaarder, vooral dank zij prachtige 0-urencontracten goed renderende horecabedrijven, of het woongenot van omwonenden?

DOSSIER UTRECHTS AUTOMATISERINGSLEED

 

Senioren houden digitalisering overheid niet bij

Bijna driekwart van de senioren die nu online is verwacht de toenemende digitale dienstverlening niet te kunnen bijbenen.

Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie UnieKBO waaraan 1.350 Nederlandse senioren deelnamen. Volgens de KBO denkt het overheidsbeleid daar te makkelijk over. Een vangnet blijft nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat zelfs ouderen met internet grote problemen verwachten. Bijna driekwart (72%) van de digivaardige senioren verwacht moeite om de internetontwikkelingen bij te benen of heeft dat nu al. Als diensten alleen nog maar via internet en e-mail aangeboden worden komt 47% van de digivaardige senioren ook nog eens echt in serieuze problemen. Dit komt bovenop de 1,2 miljoen internetloze senioren uit eerder onderzoek van de seniorenkoepel.

(Gemeente.nu, 1 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Senioren-houden-digitalisering-overheid-niet-bij-2768606W/

‘Digitale dienstverlening’ is veelal niet de juiste benaming voor het digitaliseren van het contact. Heel vaak is er geen sprake van dienstverlenen, maar van procedure-oprispingen waarin niet gekeken wordt wat de burger heeft gezegd of gevraagd en de organisatievisie het hoogste goed is. Dat is vooral te danken aan de digitale dossierstapels en het opjagen van de overheidsmedewerkers. (“Besteed zou weinig mogelijk tijd aan het contact met de burger.”) De zogenoemde dienstverlener wordt geacht dat wat bovenop de digitale stapel ligt een stap verder te brengen. Als dat inhoudelijk niet juist of volledig is, wat vaak aan de orde is, dan wordt er niet naar het onderliggende dossier gekeken, wordt er niet naar de burger gebeld of gemaild, maar wordt er vanuit het bovenop liggend document gehandeld, wat nogal eens een ‘strafexpeditie’ is. De overheid heeft immers altijd gelijk. Ouderen zijn snel geneigd om de oorzaak van de ellende bij hun vaardigheden te zoeken. Ook anderen dan ouderen hebben met de bruuske overheid van doen.

Wat ook helpt is de opbouw van overheidswebsites min of meer te standaardiseren. Dan hoeft er niet telkens opnieuw uitgevonden worden hoe men de volgende website open krijgt. Ook jongeren hebben hier mee van doen, maar opgegroeid met de aangetroffen puinhoop, mopperen die vaak niet.

 

ICT is bijzaak voor bestuurder

Bestuur en ICT lijken geen gelukkige combinatie. Noem ze samen in één zin, en de eerste associaties zijn met termen als ‘mislukking’, ‘miljoenenverlies’ of ‘ellenlang vertraagde oplevering’..

‘Bestuurders Lelystad moeten meer ICT kennis opdoen’. Dat was de kop van een artikel op deze website, naar aanleiding van een voorgenomen onderzoek van de rekenkamercommissie van Lelystad. Op zichzelf is daar veel voor te zeggen. Bestuur en ICT lijken geen gelukkige combinatie. Noem ze samen in één zin, en de eerste associaties zijn met termen als ‘mislukking’, ‘miljoenenverlies’ of ‘ellenlang vertraagde oplevering’.

Toch spreekt de wens dat de bestuurders meer weet dienen te krijgen van ICT niet voor zich. Laat ik eens een parallel trekken met de opkomst van de auto. Honderd jaar geleden reden er een handjevol auto’s rond. Als je er mee de weg op ging, strekte het zeker tot aanbeveling als de bestuurder ook wist wat er onder de motorkap gebeurde. Immers, de kans op een defect was groot en de wegenwacht was nog in geen velden of wegen te bekennen.

Vandaag aan de dag is niet meer nodig. De moderne motor kent een hoge betrouwbaarheid. Mocht je pech krijgen dan weet de wegenwacht, die claimt binnen een uur ter plaatse te zijn, ook eigenlijk niet wat er aan de hand is, totdat die de computer van de auto heeft kunnen uitlezen.

Honderd jaar geleden was de auto een noviteit, die alleen door vakmensen kon worden bediend. Vijftig jaar geleden was het een statussymbool. Nu is het een doodgewoon vervoermiddel, waar vrijwel iedereen over kan beschikken. Hedendaagse bestuurders, en dan heb ik nog steeds over autobestuurders, moeten juist bekend zijn met hele andere zaken. Zij moeten de ingewikkelde verkeersregels en de route-informatie kunnen begrijpen (zonder zomaar de dijk af te rijden als er nog geen veerpont aangemeerd is).

ICT heeft er geen honderd jaar over gedaan om voor iedereen bereikbaar te worden. Ik behoor nog tot de generatie die meemaakte dat hobbyisten printplaatjes aan elkaar soldeerden en vervolgens zelf het besturingssysteem moesten programmeren. Maar iedereen onder de 40 is al opgegroeid met computers die het gewoon doen. ICT is een middel. Bestuurders hoeven echt niets te weten van registers, netwerken, koppelvlakken, contentmanagementsystemen of wat dies meer zij. Wel is belangrijk dat bestuurders een idee hebben hoe een goede inzet van informatietechnologie (en dat is iets anders dan ICT) hun kan helpen hun maatschappelijke doelen te realiseren.

Veel belangrijker is nog dat informatietechnologie het functioneren van elke organisatie, en daarmee ook die van de overheid, wezenlijk verandert. Informatie gaat oncontroleerbaar stromen, klassieke hiërarchische lijnen vervagen, professionals krijgen meer en meer eigen autonomie, en de relatie tussen burgers en overheid verandert wezenlijk van karakter.

Daar zouden bestuurders eens meer kennis over moeten opdoen.

(Gemeente.nu, 23 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/2/ICT-is-bijzaak-voor-bestuurder-2765387W/

Hierna een pracht van een voorbeeld van de interesse van B&W alsook van de Raad voor de automatisering en voor het lot van de bewijs en recht zoekende burgers en bedrijven.

 

Utrecht is digitaal gegaan

Utrecht is digitaal gegaan, zo was jaren geleden de boodschap. Het gemeentebestuur heeft daarmee bedoeld dat er een hoop gemeenschapsgeld aan automatiseringsprojecten is weggegooid.

Een voorbeeld hiervan. De verslagen van de gemeenteraad, de commissie Stad en Ruimte en de commissie Mens en Samenleving zijn digitaal opgeslagen. Je zou zeggen dat het dan een makkie moet zijn iets te vinden. Wil je iets opzoeken maar weet niet waar het te vinden is, dan moet de zoekmodule je helpen. Maar niet in Utrecht. In Utrecht moet je veel vrije tijd organiseren om iets op de website na te kijken, een sabbatical of zoiets nemen, eventueel ontslag.

Het blijkt dat je http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=b14b6247-aff1-4e57-97f1-9866cac20290&ReportId= en http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=20283bf6-bf36-4408-a60f-bd63de8b6e63&ReportId=   en http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=09864d46-d5ff-4d56-b30a-d28e4318d6b4&ReportId= niet op trefwoord kan doorzoeken. (Neem de proef op de som met zeldzame lidwoorden de, het en een). Je bent dan genoodzaakt alle verslagen stuk voor stuk te openen en stuk voor stuk te doorzoeken. Veel succes !

Dat de zoekmodule van de gemeentelijke website de ene keer niets oplevert en de andere keer duizenden niet sorteerbare treffers, is diverse lichtingen raadsleden bekend. In plaats van zichzelf serieus te nemen doorzoeken veel raadsleden hun gemeentelijke website met Google Advanced Search. (1 maart 2016. Van een correspondent.)
Aangevraagde evenementenvergunningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24429. Gepubliceerd op 1 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24429.html

Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd

Het nieuwe huis-aan-huisblad DUIC kampt in Utrecht met grote problemen. Het lukt het blad niet om alle kranten bezorgd te krijgen.

DUIC was tot half december een internetsite, maar sinds ruim twee maanden verschijnt er ook een papieren versie. Die versie zou elke veertien dagen huis aan huis in de stad Utrecht bezorgd moeten worden. (RTVUtrecht, 1 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1441094/huisaanhuisblad-duic-slecht-bezorgd.html

De in Utrecht ‘werkzame’ verspreidingsbedrijven maken er al vanaf hun eerste verschijnen een potje van. Dat is hun verdienmodel.

Tot de steevast wel goed bezochte bezorgadressen horen de papiercontainers.

Alleen de bezorging van huis-aan-huis-berichten van de gemeente gaat goed, met dien verstande dat de gemeente het verspreidingsgebied heel vaak veel te krap bepaalt waardoor veel belanghebbenden buiten gesloten worden.

TivoliVredenburg wordt beter toegankelijk voor gehandicapten

De gemeente Utrecht en TivoliVredenburg hebben een plan opgesteld om het muziekcentrum beter toegankelijk te maken voor lichamelijk gehandicapten.

Het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) kwam eerder met 137 verbetersuggesties. Vooral de rolstoelvriendelijkheid liet te wensen over, meldde RTV Utrecht begin dit jaar. (RTV Utrecht, 1 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1441186/tivolivredenburg-wordt-beter-toegankelijk-voor-gehandicapten.html

Gemeentebestuur corrigeert zijn eigen beroerde programma van eisen.

Bij het volgende project gaat het voor de zoveelste keer geheid weer mis; er wordt toch niet geleerd. De gemeente is immers geen ezel zoals die uit het gezegde.

Gemeenten reserveerden 240 miljoen voor betaald voetbal

De 32 gemeenten met een betaald voetbalclub hebben de afgelopen tien jaar ten minste 240 miljoen euro gereserveerd om de clubs te steunen. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur.

Nieuwsuur vroeg alle 32 gemeenten met één of meer betaald voetbalclubs binnen de gemeentegrens om aan te geven in hoeverre ze de club de afgelopen tien jaar financieel hebben gesteund. Het gaat dan om leningen, garantstellingen, aankoop van het stadion en bijvoorbeeld subsidies.

‘Het is waanzin’

Gerd Leers was als burgemeester van Maastricht in 2003 één van de eerste bestuurders die zich sterk maakte voor het stopzetten van steun aan de betaald voetbalclub. Over het bedrag van 240 miljoen euro zegt hij in Nieuwsuur: “Dat roept de emotie op van: waanzin, wat zijn we aan het doen met al dat gemeenschapsgeld.”

Maarten Allers, hoogleraar Economie van decentrale overheden, pleit voor overleg tussen de betrokken gemeenten. “Eigenlijk zouden ze moeten afspreken om dit niet meer te doen. Dan heb je een eerlijker competitie, en bespaar je veel gemeenschapsgeld.”   (…….)

Miljoenenleningen

De gemeenten hebben op dit moment ruim 34 miljoen euro aan leningen uitstaan bij de diverse voetbalclubs, zo blijkt uit het onderzoek van Nieuwsuur. Zo leende de gemeente Almelo 8,3 miljoen euro aan Heracles, en leende de gemeente Den Haag 6,5 miljoen euro aan ADO Den Haag.

Een lening van de gemeente Utrecht aan de eigenaar van het stadion Galgenwaard, kostte de gemeente na het faillissement van deze projectontwikkelaar 20,5 miljoen euro. (…….)

(NOS.nl, 2 maart 2016)

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2090223-gemeenten-reserveerden-240-miljoen-voor-betaald-voetbal.html

Gemeente Utrecht negeert kritische vragen over samenwerking tabaksindustrie

De gemeente Utrecht heeft met British American Tobacco samengewerkt in een actie om zwerfpeuken op te ruimen. Een samenwerking die volgens het internationale antirookverdrag FCTC niet mag. De gemeente gaat echter niet in op kritische vragen.

Door de webredactie

Stel, iemand legt je voor dat je een internationaal verdrag hebt overtreden en wijst je op een brief van staatssecretaris Martin van Rijn die in november 2015 nog oproept om je aan dat verdrag te houden, wat doe je dan? In het geval van de gemeente Utrecht ontwijk je die vraag en zeg je in de plaatselijke krant Stadsblad Utrecht dat je geen fout hebt gemaakt. Daar moet het dan maar mee af zijn gelopen.

Wat is er aan de hand? In 2014 werkte de gemeente Utrecht samen met de stichting Nederland Schoon en tabaksgigant British American Tobacco (BAT) aan een actie tegen zwerfpeuken. De gemeente plaatste asbakken die door stichting Nederland Schoon zijn gefinancierd. BAT moedigde mensen op ’t Wed aan de peuken op een juiste manier weg te gooien (niet op straat).

Dat klinkt als een mooie samenwerking. Maar daar zit iets scheef. In het internationale antirookverdrag FCTC staat dat overheden geen contact met de tabaksindustrie mogen hebben. Nederland heeft dat in 2005 ondertekend. Hoofdredacteur van TabakNee Frits van Dam legde aan Stadsblad Utrecht uit wat BAT’s bedoeling is met deze actie: “Het gaat erom dat tabaksbedrijven zich met deze acties willen afficheren als sociaal verantwoordelijke bedrijfstak. Ze willen voorkomen dat ze geassocieerd worden met dat wat zij daadwerkelijk maken: het dodelijkste consumentenproduct ooit.”

TabakNee stelde kritische vragen aan de gemeente Utrecht. Het antwoord was niet meer dan een bevestiging van de samenwerking en hoe die samenwerking eruit zag. Geen woord over het FCTC-verdrag of dat zij in de fout waren gegaan en hier in de toekomst op zullen letten.

Het doet aan de gemeente Katwijk denken die met de tabaksindustrie samenwerkte om peuken van het strand te halen en eerst ook niet vond dat ze iets verkeerds deed. Tot ze doorhad waar de tabaksindustrie mee bezig was en als eerste Nederlandse gemeente de samenwerking opzegde.

(tabaknee.nl, 18 februari 2016)

http://www.tabaknee.nl/nieuws/nieuws/46-nieuw-op-de-site/816-gemeente-utrecht-negeert-kritische-vragen-over-samenwerking-tabaksindustrie

Zie: Heulen met ‘vijand’ in strijd peukenafval.

http://www.tabaknee.nl/images/stories/docs/heulen_met_de_vijand.pdf

Het gedrag van de gemeente Utrecht, je weet wel de stad met de ‘linkse coalitie’, is net zo beroerd als het uitdelen van oordoppen bij een evenement met ongezond veel herrie.

Zie ook: http://www.joop.nl/nieuws/links-college-in-utrecht
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Commissie Stad en Ruimte – 8 maart 2016

o.a.

  1. BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over grondoverdracht, financien en het herontwikkelen van delen van het gebied. de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein. de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal. de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop. de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente. de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs. verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan. de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie. zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=06d3c3d8-26e7-4664-aad3-c67f2cbdde52&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 10 maart 2016

o.a.

4 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van 1 bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Smakkelaarsveld.

5 Vaststelling bestemmingsplan “Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′.

6 Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht

7   Intrekken beleidsnota’s ruimtelijk domein

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=40a5c8d9-28ce-4f8b-9c84-1a3e993d3cde&FoundIDs=&year=2016

Agendapunt 7 is niet zomaar een administratieve formaliteit, maar is nogal ingrijpend.

 

Agenda Raadsinformatieavond – 15 maart 2016

Locatie: Waar: Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 in De Meern

Enige agendapunt:

Cie S&R Vragen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=894&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

2-3-2016           Gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1130

1-3-2016           Bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociaal domein: stand van zaken

1-3-2016           Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

1-3-2016           Voortgang jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

4-3-2016           Beantwoording toezeggingen BOO Jaarbeurs

4-3-2016           Voortzetten pilot gescheiden afvalbakken Lunetten

4-3-2016           Startdocument ontwikkelingskoers Cartesiusdriehoek

3-3-2016           Vragen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

2-3-2016           Fonds Energieke Initiatieven

1-3-2016           2e Daalsedijk participatie en moties

1-3-2016           Werkplan toegankelijkheid TivoliVredenburg

1-3-2016           Rapportage 2-meting knijp Monicabrug

1-3-2016           Subsidieverstrekking schoon vervoer 2016

1-3-2016           Brief informeren over uitvoering Motie “DEPOT:doen”

1-3-2016           Ruimtelijke Verkenning

29-2-2016         Afschrift reactie U10 op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Raadsbrieven

4-3-2016           Toezegging nav bespreking bestemmingsplan Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5

4-3-2016           Raadsbrief Aanwijzen ligplaats Wolvenstraat

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=