Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     De vierde macht in het kwadraat

–    Geflatteerde misdaadcijfers

–    Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

–    Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

–    Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

–    Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

–    Inzet erfpacht neemt toe

–    Afwaarderingen grondposities achter de rug

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     EU encouraged car industry to cheat, French report says

o     Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

o     Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven, nrs. 44 t/m 47

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

 

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

De vierde macht in het kwadraat

Dat de feitelijke bestuursmacht bij de ambtelijke dienst ligt en dat wethouders en burgemeesters niet veel meer zijn dan (zeer) goed betaalde woordvoerders is een open deur.         Het werd betoogd door hoogleraar en staatsraad Crince Le Roy in 1969 en na veel gedegen onderzoek nog eens bevestigd door hoogleraar bestuursrecht Bovens in 2000. Ze hebben echt niets in te brengen, weten nauwelijks waar ze het over hebben en weten zelfs vaak niet wat ze zelf besloten hebben.

Nadat RTL op 1 juli het nieuws bracht dat de Amsterdamsestraatweg qua verkeer de gevaarlijkste straat is in Nederland liet wethouder en zelfbenoemde ‘bondscoach’ Van Hooijdonk weten dat 30 km/uur zou worden ingevoerd, niet wetende dat ze een paar weken eerder geweigerd had om dat te doen (besluit op bezwaar 8 juni 2016) en niet wetende dat ze kort tevoren besloot verkeerslichtinstallaties uit te zetten zodat auto’s lekker hard door kunnen rijden.

Crince Le Roy en Bovens verklaren de almacht van de ambtelijke dienst door kennisoverwicht van de ambtelijke dienst. De ambtelijke dienst telt zoveel gespecialiseerde ambtelijke deskundigen, het zou voor een bestuurder onmogelijk zijn om net zoveel te weten als al zijn gespecialiseerde medewerkers bij elkaar. En dat maakt dat de bestuurder een soort stempelmachine is: hij/zet zijn paraaf onder het besluit zonder ook maar te begrijpen waar het besluit over gaat.

De gemeenteraad is een tenenkrommende vertoning. De wethouder of burgemeester weet nauwelijks waar het over gaat, het gros van de raadsleden nog minder. Het is een theater waarbij raadsleden en de portefeuillehouder doen alsof ze weten waar ze over praten terwijl het voor de aanwezige ambtelijke ondersteuners en de toevallige deskundige toehoorder duidelijk is dat ze de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Volgens Bovens (2000) is de macht van de ambtelijke dienst alleen maar groter geworden sinds Crince Le Roy daar in 1969 voor het eerst de aandacht op vestigde. Dat zou komen omdat het openbaar bestuur steeds complexer wordt: steeds meer wetjes en verordeningen. Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is, namelijk dat politieke partijen steeds slechter functioneren. Politieke partijen zijn er om het volk te vertegenwoordigen en de uitvoerende macht te controleren en dat is juist wat ze steeds minder doen.

Het aantal kiezers dat lid is van een politieke partij neemt al jaren af. Het aantal leden is inmiddels 2%, terwijl het vlak na de oorlog nog 13% was. Een ander verschil is dat er vroeger nog partijen waren met een forse aanhang onder het volk, terwijl het lidmaatschap inmiddels een elitaire aangelegenheid is. In de Partij van de Arbeid is geen arbeider meer te bekennen. Net als bij GroenLinks en D66 tref je er vrijwel alleen maar hoger opgeleiden aan die zich niet erg druk maken over de problemen van gewone mensen.

De ambtelijke dienst in Utrecht neemt dagelijks tientallen besluiten waardoor individuele burgers en ondernemers in hun belangen worden geschaad. Die klagen daar dan over of maken bezwaar. Dat gaat vrijwel geheel buiten raadsleden om. Het gebeurt zelden dat een raadslid zich druk maakt om onrecht dat door de gemeente aan een burger wordt aangedaan. De meeste raadsleden kijken de andere kant uit want ze willen de harmonie bewaren en hun collegeleden niet afvallen of lastig vallen met problemen van burgers die door de gemeente in de knel raken.

Raadsleden zien zichzelf niet eens als volksvertegenwoordigers die op moeten komen voor de belangen van het volk en die er op moeten toezien dat de ambtelijke dienst niet zijn eigen hobby’s uitleeft of alleen de belangen dient van een paar hele grote ondernemers en financiële instellingen. Het gedoe in de gemeenteraad moet de schijn wekken van volksvertegenwoordiging, maar gaat in feite om het politieke spel, de knikkers en de baantjes.

Dat de gemeenteraad geen volksvertegenwoordiging is heeft als voornaamste oorzaak dat politieke partijen steeds meer als kruiwagen worden gebruikt, clubjes waar vooral (aspirant) hoogopgeleiden lid van worden om te netwerken en carrière te kunnen maken. Met name partijen met carrièreperspectief. Gewone, minder hoogopgeleiden komen er niet aan de bak en lopen weg. Idealisten en activisten tref je er steeds minder aan, wel mensen die weten te doen alsof.

Actief lid worden van een politieke partij en goeie maatjes worden met de wethouder is een veel gebruikte strategie van ondernemende adviseurs (ook van bureautjes die graag aan groen, fietsen, participatie en duurzaam willen verdienen!) om opdrachten in de wacht te slepen en uit de ruif van de overheid te eten. Ambtenaren die hogerop willen plegen lid te worden van een politieke partij die in de lift zit (en op tijd van partij te wisselen!).

Het feit dat in politieke partijen de dienst steeds meer wordt uitgemaakt door lieden die als ambtenaar bij de overheid werkzaam zijn, bij de overheid carrière willen maken of er belang bij hebben goeie maatjes te zijn met ambtenaren die voor opdrachten kunnen zorgen, maakt dat die politieke partijen niet de belangen van het volk behartigen maar de belangen van hoger opgeleiden die bij en voor de overheid werkzaam zijn.

Dat de fractie van GroenLinks sinds GroenLinks in het college zit (2006) nog nooit een luchtkwaliteitsonderzoek van de afdeling milieu ter discussie heeft gesteld, ondanks het feit dat de gemeente een tiental procedures verloren heeft en dat GroenLinks de milieuzone blijft toejuichen ondanks het feit dat het effect daarvan te verwaarlozen blijkt te zijn, valt slechts te verklaren door aan te nemen dat er bij de afdeling Milieu invloedrijke groene partijgenoten werken.

Toen de PvdA nog de grootste partij was ging het net zo. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op de sloop van de 9500 sociale huurwoningen (“De Utrechtse Opgave”/”Utrecht Vernieuwt”) onder wethouder Harry Bosch, want de partijgenoten bij Stadsontwikkeling laten we niet vallen. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op het falend onderwijs- en welzijnsbeleid, want ook daar zaten veel partijgenoten van de PvdA (misschien inmiddels lid van D66 en GroenLinks).

Een partij die macht verovert kan zich verheugen in de belangstelling van ambtenaren die carrière willen maken en adviseurs/ondernemers die aan de gemeente willen verdienen. En die maken in die partij dan ook meteen de dienst uit. Die maken dat de fractie het college lof toezwaait dat niets anders doet dan de besluiten van de ambtelijke dienst uitvoeren. Of de PvdA de meerderheid heeft in het college, Leefbaar Utrecht, GroenLinks of de VVD, het maakt allemaal weinig uit.

Wat de politiek naar de pijpen doet dansen van de ambtelijke dienst en haar ondernemende vrienden is dus niet alleen het kennisoverwicht van de ambtelijke dienst, zoals Crince Le Roy en Bovens meenden, maar vooral het feit dat hogere ambtenaren en bedrijven die aan de gemeente willen verdienen de dienst uit weten te maken in politieke partijen die aan de macht zijn. Dat is het kwadraat van de vierde macht.

(Nieuws030, 29 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-vierde-macht-in-het-kwadraat/

 

Geflatteerde misdaadcijfers

Soms komen er van die onderzoeksrapporten uit met conclusies waarvan iedereen denkt: “Dat wist ik al lang.”

Natuurlijk is dat niet zo. Waarheden worden immers pas waarheden als er de handtekening van een wetenschapper onder staat. Althans zo werkt dat in bestuurlijk Nederland.

Vorige week betrof het een onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CBS over de bereidheid van de Nederlandse burger om aangifte van ervaren misdrijven te doen. Die bereidheid neemt af, stellen de onderzoekers vast. Voor veel Utrechters waarschijnlijk geen verrassing. Ook in de Domstad wordt al jaren bij elke raadsdiscussie over misdaad en veiligheid, en dat is minstens éénmaal per jaar, gewezen op het verschil tussen de ervaren veiligheid, aangiftebereidheid en de misdaadcijfers.

Ik herinner me nog pittige discussies met voormalig burgemeester Annie Brouwer over de misdaadcijfers en de mogelijke vertekening van de cijfers door het feit dat aangifte doen vaak een te grote drempel opwierp en men het gevoel had dat er zelfs met een gelukte aangifte toch niets gedaan werd. Dat ontaarde dan meestal in een welles nietes discussie die uiteindelijk weinig opleverde. Het volgend jaar waren de misdaadcijfers opnieuw gedaald volgens de rapporten en begon de discussie opnieuw.
Dat het gevoel van zinloosheid rond het doen van aangifte toeneemt, is natuurlijk niet zo vreemd als je alle perikelen rond de reorganisatie van de politie, die ons dagelijks via de media worden voorgeschoteld, in ogenschouw neemt. Zoals zo vaak bij dit soort overheidsoperaties is de dagelijkse werkelijkheid voor de mensen op de werkvloer een heel andere dan die van het management.

Heel triest is dat voor die hardwerkende wijkagenten die zich een slag in de rondte werken om de veiligheid in de buurt te verhogen maar die voortdurend op één hoop geschoven worden met de falende leiding. De leiding die zich trots blijven beroepen op dalende misdaadcijfers terwijl iedereen met gezond boerenverstand op zijn klompen aanvoelt dat het niet klopt.

Hopelijk dat dit rapport over aangifte nu eens niet in een la op het ministerie verdwijnt want een goed veiligheidsbeleid begint bij het kennen en erkennen van de dagelijkse werkelijkheid op straat en niet bij het vastklampen aan geflatteerde cijfers.

(Nieuws030.nl, 25 juli 2016)

Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen is een uur lang te gast in het zomeravondgesprek van WNL met Margreet Spijker. We hebben het met hem over zijn stad Utrecht, zijn reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, zijn turbulente jaren als partijvoorzitterschap, zijn toekomstplannen en nog veel meer. (NPO.nl, 2 augustus 2016)

http://www.npo.nl/sportzomer-2016/02-08-2016/RBX_RA1_4124310/RBX_WNL_4679864

Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij wil onder meer kijken naar sprintster Dafne Schippers.

Samen met zijn vriendin Simone reist hij naar Brazilië, zegt Van Zanen dinsdagavond in gesprek met het ZomerAvondgesprek van WNL op Radio 1. Hij gaat dus privé en niet in functie.

Van Zanen heeft net als bijna alle Nederlanders hoge verwachtingen van de Utrechtse Schippers. “Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.” (RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507966/burgemeester-van-zanen-moedigt-schippers-aan-in-rio.html

Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro om onder anderen Dafne Schippers toe te juichen. De Spelen beginnen vrijdag.

Met vriendin

Van Zanen gaat met zijn vriendin Simone Richardson, vertelde hij in het radioprogramma ZomerAvondgesprek van WNL. ,,Ik hoop Dafne Schippers te zien lopen. Dus zo kom ik in ieder geval een paar dagen op de Olympische Spelen.”

Privéreisje

De burgervader gaat als privépersoon naar Brazilië, maar is zich bewust van zijn taken als burgemeester. ,,De burgemeester gaat natuurlijk wel mee. Er zijn natuurlijk heel veel sporters, ook uit Utrecht, maar ik ga in ieder geval naar Dafne. Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee medailles. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.”

(Sportnieuws.nl, 2 augustus 2016)

https://sportnieuws.nl/overig/olympische-spelen/burgemeester-utrecht-juicht-rio-dafne-schippers/

Nog meer: https://www.google.nl/search?as_q=&as_epq=Burgemeester+Jan+van+Zanen+van+Utrecht+gaat+naar+de+Olympische+Spelen+in+Rio+de+Janeiro+om+onder+anderen+Dafne+Schippers+toe+te+juichen.+&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=w&as_si tesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

Bezwaren van de Raad van Staten leiden tot uitstel van de bouw van het Noord- en het Zuidgebouw in het Stationsgebied. De gemeente moet snel met aanpassingen van de bouwplannen komen waarna de Raad van State de plannen opnieuw zal beoordelen.

Bewoners van de appartementen in Gildeveste en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bewoners van de Gildeveste vinden met name dat het Noordgebouw veel te hoog wordt terwijl Hoog Catharijne van mening is dat er te weinig parkeerruimte is. Door deze bezwaren liggen de bouwwerkzaamheden voorlopig stil. (deStadUtrecht.nl, 30 juli 2016)

http://destadutrecht.nl/economie/uitstel-bouw-noord-en-zuidgebouw/

Inzet erfpacht neemt toe

Gemeenten gebruiken steeds vaker erfpacht. Dat kan aantrekkelijk zijn voor starters op de woningmarkt, voor huishoudens met een lager inkomen, en voor bedrijven.

Dat zegt Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate, in een interview met BNR. Een op de tien nieuwbouwwoningen werd afgelopen drie jaar uitgegeven in erfpacht, blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate.

Zekerheid

Kopers van nieuwbouwwoningen met erfpacht zijn goedkoper uit dan zonder erfpacht. Zij hebben lagere maandlasten omdat ze (sinds 2013) de hypotheek volledig moet aflossen naar nul. Over erfpacht betaal je alleen rente en geen aflossing. Dit maakt nieuwbouwwoningen volgens Ten Have ook bereikbaar voor lagere inkomensgroepen. Erfpacht wordt ook steeds vaker aangeboden aan bedrijven op bedrijventerreinen.

Eeuwigdurende erfpacht

De vorm van de erfpacht is wel belangrijk. Ten Have: ‘Je moet kunnen kiezen voor wel of geen erfpacht. Afkopen moet mogelijk zijn op elk moment, naar volledige eigendom. En mensen moeten niet verrast worden door plotselinge forse kostenstijgingen door de zogeheten canonverhoging, ook wel de tikkende tijdbom onder je woning genoemd.’

Daarop inspelend heeft Amsterdam vanaf juli dit jaar eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. De gemeente stelt de canon dan in een keer vast en herziet die niet meer elke vijftig jaar. Dit geeft woningbezitters meer zekerheid over hun erfpachtkosten op langere termijn.

(Gemeente.nu, 4 augusrus 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/8/Inzet-erfpacht-neemt-toe-2849743W/

De gemeente Utrecht (waar onder diverse vlaggen de liberale partijen de overhand hebben) koerst in tegenovergestelde richting. Niet in het belang van de lagere inkomensgroepen, wel in het belang van de vastgoedsector.

De lerende organisatie: Er is weer alle ruimte voor fout gedrag

Afwaarderingen grondposities achter de rug

Grondposities: jarenlang waren ze een enorme verliespost voor gemeenten. Maar dankzij de aantrekkende woningmarkt hoeven lokale overheden over 2015 niet meer af te boeken op de waarde van hun grond, enkele uitzonderingen daargelaten. De voorzieningen die gemeenten hebben genomen om verwachte verliezen op te vangen zijn afgelopen jaar slechts met 1,3% toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Deloitte dat dinsdag verschijnt.

Voldoende opgeschoond

‘Er is voldoende opgeschoond. Grosso modo is lucht uit de waarderingen’ zegt Frank ten Have, partner van Deloitte. In vijf jaar tijd is zo’n € 3 mrd afgeboekt. Een meerderheid van de gemeenten verkleinde afgelopen jaar zelfs de pot met voorzieningen. Dat de verliezen van alle gemeenten samen toch iets zijn gestegen, komt door enkele uitschieters. Zo moest Rotterdam nog € 41,9 mln afboeken en Nijmegen € 32 mln. Ook zijn er gemeenten die grond hebben voor bedrijventerreinen; die markt trekt nog nauwelijks aan.

Grote lappen gekocht in de goede tijd

Gemeenten kochten op het hoogtepunt van de markt grote lappen grond, in totaal voor zo’n € 12 mrd. Toen de vastgoedmarkt nog op volle toeren draaide, verdienden ze goed geld aan het bouwrijp maken van de grond om het vervolgens met winst door te verkopen aan projectontwikkelaars voor de bouw van woningen of ander vastgoed. Maar toen de crisis uitbrak wilde niemand de grond meer kopen en moest er fors worden afgeboekt.

Prijzen stijgen fors

Dankzij de lage rente en de aantrekkende economie is de woningmarkt weer op stoom. In alle provincies behalve Zeeland zijn in 2015 10% meer woningen verkocht dan in 2014. Ook de prijzen stijgen fors, vooral in Noord-Holland (5%) en Utrecht (4%). Dat maakt dat gemeenten hun grond weer weten te verkopen, zonder verlies. Het vermogen dat gemeenten in 2015 nog in grond hebben zitten is hierdoor met 8% gedaald tot €8 mrd.

(Financieele Dagblad, 2 augustus 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1162154/afwaarderingen-grondposities-achter-de-rug

Door het opjagen van de prijs van de bouwgrond worden indirect ook de huurprijzen opgejaagd, waardoor ook het beroep op huursubsidie en de bijstand oploopt.

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

Het festivalseizoen is in volle gang met elk weekend honderden festivals en muziekevenementen door het hele land.

Ondanks de populariteit van festivals zijn er veel bezoekers die zich ergeren aan de hoge prijzen, lange rijen voor de wc en – niet onbelangrijk – aan te harde muziek. Uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting onder ruim duizend jongeren van 18 t/m 30 jaar blijkt dat muziek op festivals en muziekevenementen soms zo hard aan staat dat zij het niet tot het einde volhouden. Maar liefst een derde van de bezoekers loopt weleens voortijdig weg. Het merendeel van de jongeren vindt dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor informatie en gehoorbescherming maar 43% geeft aan dat ze nog nooit hierop zijn gewezen vooraf of tijdens een muziekevenement. Een positieve ontwikkeling is dat een derde van de jongeren zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen de schadelijke decibels.

De Hoorstichting geeft aan dat, sinds het ondertekenen van het geluidsconvenant (2014) met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over het geluidsniveau bij muziekevenementen, zaken al sterk zijn verbeterd. “Zo blijkt uit het onderzoek dat ruim de helft van de festivalbezoekers door organisatoren van een festival weleens is geïnformeerd over gehoorschade. Toch lopen veel jongeren weg omdat de muziek te hard staat. Daar moet verandering in komen. Want uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren die nooit naar een festival gaan dat juist niet doen vanwege de te harde muziek (73%). Hier laten festivalorganisatoren duidelijk kansen liggen”, aldus Kelly Coenen, woordvoerder bij de Hoorstichting.

Tijd voor een wettelijke limiet geluidsniveau

Volgens Coenen is het tijd voor de overheid om een wettelijke limiet van het geluidsniveau bij muziekevenementen in het leven te roepen. “Wij zijn al goed op weg maar uit de reacties van de jongeren in dit onderzoek maken wij op dat gehoorschade het beste kan worden aangepakt met een wettelijke limiet. Een groot aantal organisatoren houdt zich aan het huidige convenant maar er zijn er nog teveel die niet zijn aangesloten. Zij zijn van mening dat bezoekers wegblijven als de muziek niet hard genoeg aan staat. Ons onderzoek toont juist aan dat te harde muziek een groot probleem is. Bezoekers lopen weg of blijven weg”. Voor jongeren lijkt een wettelijke geluidslimiet overigens niks nieuws, ruim acht op de tien jongeren menen dat er in Nederland al een limiet geldt op festivals/muziekevenementen.

Jongeren nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid

In vergelijking met een vorig onderzoek van de Hoorstichting blijkt dat een toenemend aantal jongeren zelf voor bescherming zorgt. 36% neemt zelf de verantwoordelijkheid en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen harde festival dancebeats. “Een zeer positieve ontwikkeling, uit een onderzoek van vier jaar geleden onder 130.000 stappers lag dit aantal nog op 4%”.

Over het onderzoek ‘Festivalbezoek jongeren 18-30 jaar’

De Hoorstichting heeft onderzoek verricht onder 1.044 jongeren tussen de 18 en 30 jaar via PanelWizard. Er is een online vragenlijst afgenomen tussen 20 en 22 juli 2016. Een onderzoeksverantwoording en een rapportage zijn op aanvraag beschikbaar.

Over de Nationale Hoorstichting

De Nationale Hoorstichting strijdt voor een gezond gehoor voor iedereen in Nederland. De Hoorstichting organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast spoort zij organisaties en de overheid aan om maatregelen te treffen. Meer informatie op www.hoorstichting.nl en www.oorcheck.nl

(Zorgkrant.zorgportaal.nl, 31 juli 2016)

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/index.php/bericht/9741-een-derde-bezoekers-verlaat-voortijdig-festival-vanwege-te-harde-muziek.html

Zie vooral ook: http://www.hoorstichting.nl/een-derde-bezoekers-loopt-weg-bij-festivals-vanwege-te-harde-muziek/
 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

EU encouraged car industry to cheat, French report says

European national authorities “encouraged” car manufacturers to produce diesel cars that polluted more than EU limits allowed by insufficiently investigating emissions of cars on the road, a French committee concluded in a report published Friday (29 July).

The report said market surveillance of emissions of diesel vehicles, once sold, was “largely insufficient”.

“The absence or lack of transparency of surveillance testing and control by public authorities on emissions of vehicles offered for sale in the European Union, constitutes incitement to fraud and therefore must be absolutely corrected,” the committee wrote.

The group was set up in October 2015 by French environment minister Segolene Royal after the Volkswagen emissions cheating scandal raised suspicions about other car manufacturers’ behaviour.

It included members from the environment ministry, French MPs, research institutes, environmental and consumer groups, but also representatives from industry.

At the committee’s request, France’s car certification body carried out emissions tests on 86 vehicles. Just like previous exercises carried out by German and UK authorities, it found that many diesel cars were emitting much higher pollutants on the road than in the laboratory.

The committee concluded that car manufacturers were “systematically” using defeat devices, which switched off or turned down the emissions filter system under certain conditions.

These are banned under EU law, but an exception exists: if they are used to protect the engine.

The authors of the report said it seemed that in some cases the exception was used too freely.

They asked carmakers to explain why the emissions filter is sometimes switched off under normal driving conditions, but complained about lack of cooperation from several carmakers.

“At this stage, the committee has not demonstrated the use of illegal defeat devices, but can not rule them out either,” the report noted.

The committee concluded that car manufacturers designed their diesel cars to pass the test, but not to stay under EU pollution limits in the real world.

“The impacts that this approach generates on the emissions of harmful elements and the air quality near roads seem to have been largely ignored” during the design phase, they wrote.

The report also gave an insight into where the cars were certified. The cars that were tested had mostly been certified in western Europe. However, there appeared to be no correlation to certain testing authorities compared to bad performances on the road.

A Citroen C4 Picasso for example emitted 4.1 times the EU limit when driving on the road. It was tested and approved in France.

A BMW 116D emitted 6.2 times above the limit. It was tested for emissions in Ireland and received its final approval to be sold on the market in Germany.

A Ford C-Max (6.1 times above the limit) was tested for emissions in the UK, and approved in Luxembourg.

The report was delayed several times, and the timing of its publication after 10 months of work is conspicuous.

Originally scheduled to be published in June, the report was finally released on a Friday afternoon in the middle of summer, with public attention diverted by the European holiday season.

The UK and Germany, which carried out similar tests and produced similar results, published their reports in April. (EUObserver, 30 juli 2016)

https://euobserver.com/dieselgate/134536

 

Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

Wel meer asfalt en hogere snelheden op de autowegen, maar onvoldoende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Milieudefensie is het zat. Omdat de gezondheid van Nederlanders op het spel staat, sleept de belangenorganisatie de staat voor de rechter. De dagvaarding is gisteren bezorgd op het ministerie van infrastructuur en milieu.

Ruim vijftig particulieren hebben de aanklacht mede ondertekend, net als de stichting Adem in Rotterdam. De kosten voor de rechtszaak worden opgebracht door middel van crowdfunding, waaraan inmiddels meer dan 1500 mensen hebben bijgedragen.

Het gaat hun allereerst om een principe-uitspraak: dat Nederland de mensenrechten schendt door ongezonde lucht – die vooral van verkeer komt – niet aan te pakken, zegt Anne Knol van Milieudefensie. “Duizenden Nederlanders gaan eerder dood en tienduizenden worden ziek als gevolg van de vervuilde lucht die ze inademen. Dat is onacceptabel. We willen voor iedereen schone lucht.”

Europese normen

Met behulp van een luchtkwaliteitsplan moet Nederland zorgen dat het binnen een half jaar in elk geval voldoet aan de wettelijke normen, eist Milieudefensie. Die normen zijn Europees vastgesteld en Nederland overschrijdt ze al sinds 2010, aanvankelijk met toestemming van Brussel.

Die toestemming is op 1 januari vorig jaar vervallen. Toch vonden bewoners van straten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Maastricht bij eigen metingen nog te hoge concentraties stikstofdioxide.

Stikstofdioxide

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat op sommige plaatsen nog te veel stikstofdioxide in de lucht zit, en verwacht dat dat tot 2020 nog wel zo zal blijven. Maar het aantal overschrijdingen van de normen is sinds 2010 wel drastisch afgenomen, van enkele duizenden keren naar 125 vorig jaar.

Milieudefensie erkent dat het aantal overschrijdingen afneemt en daarmee de lucht iets schoner wordt. “Veel plaatsen in Nederland zitten echter net onder de norm, bij een beetje variatie schieten ze eroverheen”, aldus Knol. “Die kans is veel groter dan dat de variatie leidt tot een duidelijke vermindering van ongezonde lucht.” .

Scherpere eisen

Daarom vindt Milieudefensie dat de overheid in plaats van de Europese normen eigenlijk de veel scherpere eisen zou moeten nastreven die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt aan schone lucht. De aanklagers vragen de rechter het voorzorgsbeginsel toe te passen en flink onder de wettelijke maxima te sturen. Daarvoor zijn maatregelen nodig als de kilometerheffing en lagere snelheden op autowegen. Knol: “Dezelfde oplossingen als Urgenda bepleitte in de vorig jaar gewonnen zaak tegen de staat over het klimaatbeleid.”

Gezien de aard van de luchtvervuiling zullen veel maatregelen lokaal moeten worden genomen. Toch klaagt Milieudefensie niet de gemeenten, maar de landelijke overheid aan. Die frustreert vaak het gemeentelijk beleid, zegt Knol. Zo stemde dit voorjaar een Kamermeerderheid tegen de instelling van gemeentelijke milieuzones en hield het ministerie lange tijd het verbod op dat Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oplegt aan verouderde scooters. (Trouw.nl, 2 augustus 2016)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4350038/2016/08/02/Milieudefensie-eist-schone-lucht-op-als-mensenrecht.dhtml

 

Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

Ook in Utrecht voldoet de luchtkwaliteit nog niet overal aan de Europese normen. Dat zegt Milieudefensie. De actiegroep eist nu van de Staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de normen.

(…….)

“De gemeente Utrecht neemt maatregelen, maar je ziet wel dat het Rijk bijvoorbeeld de A27 gaat verbreden. Dat zal meer verkeer aantrekken. Daarmee hef je eigenlijk de eerdere verbetering op en dat is erg zonde”, aldus Anne Knol van de milieuorganisatie.

(RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507932/ook-utrechtse-luchtkwaliteit-voldoet-niet-aan-europese-normen.html
 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-24087

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105628. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105628.html

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-23842

Het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105605. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105605.html

Van Vollenhovenlaan 206 te Utrecht, HZ_WABO-16-24470

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 108931. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108931.html

 

Nr. 44, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Driebergsestraatweg 59a Doorn (code HDSR3790)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6296. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6296.html

Nr. 45, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hogelanden W.Z. 211 Utrecht (code HDSR4054)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6382. Gepubliceerd op 4 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6382.html

Nr. 46, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – H de Keyserkwartier 88 Bilthoven (code HDSR4087)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6405. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6405.html

Nr. 47, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Weerdsingel O.Z. 83BS Utrecht (code HDSR4033)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6402. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6402.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

Het Nederlandse Ministerie van EZ heeft een voorstel gemaakt voor herziening van de Warmtewet. De internetconsultatie loopt tot 17 augustus. In de toelichting bij het voorstel bespreekt men o.a. blokverwarming, de introductie van maximum tarieven voor koude,tariefregulering en eenmalige aansluitbijdrage.

Herziening Warmtewet

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

Doel van de regeling

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Zie verder: https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet