Nieuwsch en ander Nieuwsch 6 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 6 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

–   DOSSIER BOMENLEED EN GROEN
o    Bomen kappen

o    Bevrijdingsfestival Utrecht denkt aan uitbreiding

–   Vragen na opzegging samenwerking bewonersgroep Lombok en gemeente
–   Opgelegd collectief vervroegd sluitingsuur horeca Amsterdamsestraatweg

–   Openbaarheid. Informatie voor de burger toegankelijker door modernisering? Integendeel !
–   PvdA maakt zich zorgen over jeugdzorg in Utrecht

–   VVD Utrecht heeft veel vragen over integratieplan asielzoekers
–   Reclame-uitingen weg van rotondes in Utrecht

–   Motorboot vast onder brug aan Oudegracht in Utrecht

–   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o    Laagste energieverbruik in 20 jaar
o    Eneco over de transitie van “energieleverancier naar een Business-to-Consumer Dienstverlener”

–   Boete voor uitstel besluit prostitutieramen
–   Bekendmaking bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht met omgevingsvergunning

–   Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone

–   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o    Commissiebrieven M&S

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Sartreweg te Utrecht, HZ_WABO-16-13207

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 54677. Gepubliceerd op 2 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54677.html

Intrekking omgevingsvergunning, het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van stadsverwarming (aanlegvergunning), Cremerstraat e.o. te Utrecht, HZ_WABO-15-43801

Cremerstraat e.o. te Utrecht

Datum besluit: 28-04-2016 Besluit: Ingetrokken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56901. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56901.html

Daarmee is de grond aan deze verleende kapvergunning voor heel veel bomen vervallen en mag ook de vergunningvrije kap (dunne boompjes) niet plaatsvinden.

Belcampostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-13396

Het kappen van 10 bomen en een maken van inrit en een uitweg

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56582. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56582.html

Niet aangegeven is waar het in de straat moet plaatsvinden. De bomen in de straat staan veel beter gelokaliseerd dan elders vaak het geval is. Maar is het wel in de straat ……?

Kapteynlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-13601

Het kappen van 12 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56593. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56593.html

Niet aangegeven is waar het in de straat moet plaatsvinden.

Van Sijpesteijnkade 29 – 31 te Utrecht, HZ_WABO-16-13550

Het kappen van 4 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56489. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56489.html

 

Beschermers van het openbare groen, hoedt u voor de feestjesbouwende vijand !

Bevrijdingsfestival Utrecht denkt aan uitbreiding

De organisatie van het Bevrijdingsfestival speelt met de gedachte volgend jaar een tweede evenementenlocatie te openen in Utrecht. Volgens de organisatie hoort een eventuele nieuwe locatie bij een ‘logische ontwikkeling’ die een festival doormaakt.

Dit jaar kwamen 45.000 bezoekers naar het festivalterrein in Park Transwijk. Iets minder dan vorig jaar, maar dat is volgens woordvoerder Tineke Teerink van het Bevrijdingsfestival te verklaren doordat de poorten tijdelijk werden gesloten omdat het maximaal aantal bezoekers was bereikt.

De plannen voor uitbreiding staan nog in de kinderschoenen. ,,We denken erover na,” zegt Teerink. ,,Onze wens voor twee festivallocatie komt niet zozeer voort uit een capaciteitsprobleem, maar heeft te maken met een inhoudelijke groei die je als festival doormaakt.”

Als voorbeeld noemt Teerink het nieuwe podium van de Nederlandse popacademie, dit jaar voor het eerst op het festival. ,,Of denk aan het terras la Liberté, dat we voor de eerste keer hadden opgezet in Franse sferen.” Volgend jaar bestaat het Utrechts Bevrijdingsfestival 25 jaar. ,,Dat willen we sowieso op een leuke manier gaan vieren. Gedachten voor een tweede plek zijn het Máximapark en het Wilhelminapark.” (AD.nl, 6 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4295906/2016/05/06/Bevrijdingsfestival-Utrecht-denkt-aan-uitbreiding.dhtml

Zie ook: http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4295440/2016/05/06/Heerlijk-feesten-dankzij-de-vrijheid.dhtml

Bewonersparticipatie = steungeven aan wat de ambtenaren en hun frontrunner B&W willen

Vragen na opzegging samenwerking bewonersgroep Lombok en gemeente

De Ontwikkelgroep Lombok Centraal overlegt niet langer met de gemeente over de toekomstplannen voor het Westplein. De groep ziet niks van hun plannen terug in de ideeën van de gemeente voor het gebied. Het uitstappen heeft geleid tot politieke vragen.

De groep die bestaat uit actieve, enthousiaste en deskundige bewoners zijn al lange tij betrokken bij de discussie over het stationsgebied en dan met name het Westplein. De groep voelt zich niet serieus genomen. “De inbreng van allerlei betrokkenen bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt wel steeds gevraagd, maar die keert niet of niet herkenbaar terug in de stukken op basis waarvan de gemeenteraad besluiten moet nemen,” lieten ze enkele tijd terug per brief weten.

De Utrechtse fractie van de PvdA wil hier nu van het stadsbestuur opheldering over. “Het college van B&W dat zegt de stad ‘samen’ te willen maken slaagt er opnieuw niet in draagvlak te verwerven onder bewoners en iets te doen met inbreng van mensen in de stad,” zo stelt de fractie.

Ze willen dan ook weten hoe het kan dat Ontwikkelgroep Lombok Centraal zich niet serieus voelt genomen door het college en hoe de gemeente deze ontwikkeling rijmt met het credo ‘Utrecht maken we samen’. Tot slot is de partij ook benieuwd naar wanneer er duidelijkheid komt over de toekomst van het Westplein. (DUIC, 2 mei 2016)

https://www.duic.nl/politiek/ontwikkelgroep-lombok-zegt-samenwerking-gemeente-stationsgbied-op/

De burger is de vijand van de ambtenaar.

Opgelegd collectief vervroegd sluitingsuur horeca Amsterdamsestraatweg

Persbericht

De burgemeester heeft besloten dat op een klein deel van de ASW de horeca om 1.00 dicht moet (in het weekend 2.00 uur) en de dienstverlening om 10.00 uur. Dat regime gaat dus alleen gelden op de ASW tussen het spoor en de Acaciastraat. Overal elders in Utrecht mag men onbeperkt open zijn.

Reden voor het besluit is dat er al jaren sprake zou zijn van onaanvaardbare overlast én dat die overlast veroorzaakt wordt doordat de horeca en dienstverlening tot diep in de nacht open zijn. Dat zou volgens de burgemeester een slag bezoekers aantrekken die overlast veroorzaken.

In het besluit (…………) wordt aan de betreffende ondernemers niet verweten dat zij zelf in overtreding zijn. Ook maakt de burgemeester niet duidelijk waarom het bedrijf op de ASW waar men voor kansspelen terecht kan meer of anders overlast veroorzaakt dan Holland Casino waarvoor de gemeente zich het vuur voor uit de sloffen loopt (de gemeente weigerde destijds handhavend op te treden tegen Holland Casino toen het na het verstrijken van het tijdelijk bestemmingsplan daar niet meer mocht zitten).

De ondernemers hebben mij gevraagd om bezwaar te maken. Dat heb ik gedaan, maar het indienen van een bezwaar heeft geen ‘schorsende’ werking. Daarom heb ik een voorlopige voorziening aan de rechtbank gevraagd, om te bereiken dat de maatregel pas in werking treedt als het besluit op bezwaar daar aanleiding toe geeft.

Ik stuur u de toelichting op het verzoek omdat het een kwestie is waar al vele jaren veel om te doen is. Er wordt al jaren heel veel negatiefs geroepen over de ASW (Spekman, Wolfsen en nu dus Van Zanen), maar na de bestudering van de cijfers in het besluit over de beweerde aard en de omvang van de overlast is mij gebleken dat dat niet in het minst hard te worden gemaakt. Er zijn bovendien actuele documenten van de gemeente waarin staat dat de overlast niet bovenmatig is.

Wat uit de bestudering van allerlei relevante documenten wél blijkt is dat het toezicht en de handhaving tegen lawaaischoppers door de gemeente zelf met name in de nachtelijke uren grotendeels ontbreekt. Veel herrie in de nacht wordt veroorzaakt door aangeschoten lieden die in de binnenstad zijn wezen stappen en op weg naar huis zijn en soms nog even onderweg een broodje of patatje meenemen. Ondertussen fietsen omgooien, schreeuwen, bakjes patat en blikjes laten slingeren en de stoep onder kotsen. Tegen deze overlast lijkt Toezicht & Handhaving niet op te treden. Je kunt ze zelfs na 22.30 uur niet meer naar T&H bellen met een klacht.

Wat de ondernemers buitengewoon oneerlijk vinden is het collectieve karakter van de maatregel. De burgemeester heeft kennelijk gedacht: “als ik ze allemaal straf zullen de slechten er vast wel tussen zitten en dat ik daarmee ook de goede straf, nou ja dat moet dan maar”. Ik kan na bestudering van de stukken alleen maar tot de conclusie komen dat de burgemeester de betreffende ondernemers ernstig dupeert, niet in het minst door hun reputatie te schaden. Ik zal om die reden ook voor de getroffen ondernemers een verzoek tot vergoeding van schade indienen.

Het heeft er alle schijn van dat de burgemeester de ondernemers van de ASW tussen het spoor en de Acaciastraat de schuld geeft van overlast die veroorzaakt wordt door het al jaren ernstig tekortschieten van de Toezicht en Handhaving door de gemeente zelf (Waarom staan die dure camera’s er eigenlijk?)

met vriendelijke groet,

  1. van Oosten, Bureau Rechtsbescherming

Openbaarheid. Informatie voor de burger toegankelijker door modernisering? Integendeel !

Aan de gemeenteraad,

Als de gemeente een (ontwerp)besluit of plan ter visie legt moet de burger om dat in te zien naar het stadskantoor. Dan moet hij een USB-stick meenemen en dan wordt wat hij wil inzien voor hem op die USB-stick gezet. Niemand begrijpt en niemand kan uitleggen waarom de gemeente hem die informatie niet gewoon even per mail kan toesturen (Wetransfer o.i.d.).

Ik heb al eens meegemaakt dat de medewerker aan de balie de gevraagde informatie niet meteen kon vinden omdat die niet tijdig door de dienst aan deze balie was doorgestuurd. En dan werd mij toegezegd dat het mij per mail zou worden toegezonden, zodat ik niet weer naar het stadskantoor hoefde te komen. Kennelijk is het dán wel mogelijk om de gevraagde informatie per mail te sturen.

Als ik een Wob-verzoek doe krijg ik de gevraagde informatie ook per mail aangeleverd. Kortom, zou u willen besluiten dat de informatie die ter visie wordt gelegd door de burger per mail kan worden opgevraagd, zodat hij die desgewenst per mail kan ontvangen zonder daarvoor naar het stadskantoor te hoeven gaan? Voor mensen die niet vlak bij het stadskantoor wonen scheelt dat uren tijd.

Dan heb ik nog een verzoek.

Ik heb gevraagd om inzage in een bestemmingsplan dat inmiddels niet meer geldt. Dat heb ik nodig in het kader van een planschade procedure waarbij een vergelijking moet worden gemaakt tussen het oude en het nieuwe planologische regime.

Dat niet meer geldende bestemmingsplan is niet te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar staan immers alleen de actuele bestemmingsplannen. Toen ik er om vroeg kreeg ik het volgende bericht:

Wat betreft uw 2e vraag/verzoek om informatie over de oude, voorheen geldende plannen voor Kanaleneiland en Den Hommel. Oude plannen zijn niet digitaal te raadplegen.

Deze informatie hebben wij bij Vergunningen (VTH) ook niet zo maar beschikbaar voor (externe) klanten.

Voor zover mij bekend loopt de archivering van dit soort bestemmingsplannen – en ook de eventuele archiefinformatie uit die plannen- via de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, REO-GebiedsOntwikkeling (voorheen Stedenbouw). Aan het opvragen van deze informatie zijn ook kosten verbonden die behoorlijk kunnen oplopen. De oude bestemmingsplannen zijn niet meer (fysiek) bij de gemeente aanwezig, maar zijn overgebracht naar een extern bedrijf in Limburg. Hoe en op welke wijze deze informatie beschikbaar kan worden gesteld is mij niet helemaal bekend. Mogelijk moeten die dossiers (plannen en plankaarten?) worden opgevraagd, al dan niet op papier of digitaal. Ik zal uw verzoek aan de afdeling REO-GebiedsOntwikkeling doormailen, met het verzoek om contact met u op te nemen. Mij is overigens uit uw mail ook niet helemaal duidelijk of u die plannen in zijn geheel nodig heeft/wilt raadplegen of dat uw verzoek zich beperkt tot een concrete locatie.

Ik moet u zeggen dat de dienstverlening toch wel enorm is afgenomen sinds het in gebruik nemen van het stadskantoor. Totdat het stadskantoor in gebruik werd genomen kon ik op elk moment van de dag terecht op het kantoor op het Rachmaninoffplantsoen, waar alle bestemmingsplannen (oud en nieuw) in een grote bak hingen. Dan hielp de zeer behulpzame medewerkster mij om de bestemmingsplannen die ik wilde zien uit de bak te halen en dan kon ik die ter plaatse bekijken en er foto’s van maken.

Die hele digitale informatieverstrekking door de gemeente wordt aan de burger verkocht met het argument dat de informatie daardoor toegankelijker zou worden en dat het dienstbetoon daardoor zou verbeteren. Ik hoop u met deze twee voorbeelden te hebben laten zien dat het tegendeel het geval is. Bovendien kunnen de kosten nu hoog oplopen, terwijl het voorheen gratis was.

Kees van Oosten

Bureau Rechtsbescherming (E-mail, 1 mei 2016)

PvdA maakt zich zorgen over jeugdzorg in Utrecht

De Utrechtse PvdA stelt vragen over de zorg voor jeugd in de stad Utrecht. De partij heeft gesproken met ouders, organisaties en mensen uit het werkveld en maakte een overzicht van problemen. Daaruit blijkt onder meer dat het werken met allochtone gezinnen niet van de grond en dat er te weinig kennis is over kindermishandeling. “Al die signalen bij elkaar, die baren mij zorgen,” aldus Bouchra Dibi van de PvdA.

De kinderombudsman deed recent onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015. Hij constateerde dat er zorgen blijven over de deskundigheid van de wijkteams en het gebrek aan inzicht van de gemeenten over wat er nodig is aan jeugdzorg.

In een rapport van de inspectie blijkt dat Utrecht op een aantal punten onvoldoende scoort. “We zijn nu bijna twee jaar verder met die decentralisatie,” aldus Dibi. “We moeten nu wel doorpakken. Er zijn nog teveel knelpunten.” (RTV Utrecht, 29 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1474642/pvda-maakt-zich-zorgen-over-jeugdzorg-in-utrecht.html

VVD Utrecht heeft veel vragen over integratieplan asielzoekers

De VVD heeft gisteren vragen gesteld aan het college over de Noopdopvang++, de proef waarmee het college en het COA willen bewerkstelligen dat asielzoekers, die worden opgevangen aan de Einsteindreef, zo snel mogelijk kunnen integreren in Utrecht. De VVD wil duidelijkheid over de gekozen richting en de financiële consequenties van het voorstel.

Meer betrokkenheid creëren met de stad Utrecht is mooi, evenals het streven naar minder verhuisbewegingen voor statushouders, vindt de VVD. Toch zijn er veel vragen over hoe dit project aansluit bij de prioriteiten rondom integratie, namelijk het krijgen van een status en het vinden van betaald werk.

Selectiecriteria?

De Noodopvang++ biedt asielzoekers die geen status hebben diverse cursussen en integratiemogelijkheden en suggereert de belofte van een toekomst in Utrecht. Naast de vraag in hoeverre burgerschap en de Nederlandse normen en waarden een plek krijgen in het cursusaanbod, vraagt de VVD zich af hoe de asielzoekers worden geselecteerd. “Vluchtelingen zonder perspectief op verblijf allerlei cursussen bieden met overheidsgeld is verkeerd besteed overheidsgeld”, aldus raadslid Judith Tielen.

Woning en werk?

De VVD vindt het belangrijk dat vluchtelingen met een status snel en goed integreren in onze maatschappij. Tielen: “Het vinden van werk of het volgen onderwijs zijn de belangrijkste voorwaarden voor een goede integratie in Nederland. Daarom willen we weten wat dit project betekent voor de betrokken asielzoekers die een status krijgen: hoe komen zij aan een woning en werk in Utrecht? En welke invloed heeft dit project op de uitstroom uit de andere vluchtelingenopvanglocaties in Utrecht en omstreken.” Ook wil de VVD weten of het college bereid is deelname aan de verschillende activiteiten niet vrijblijvend te maken.

Kosten en baten?

Verder is onduidelijk wat de kosten en baten zijn. Tielen: “Het college heeft een subsidieaanvraag bij de Europese Unie ingediend, maar maakt niet duidelijk wat deze proef de gemeente Utrecht gaat kosten. De VVD wil dat de raad een besluit kan nemen over de proef en de daarmee gemoeide kosten.” (Nieuws.nl, 30 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55822/werk-en-status-moeten-leidend-zijn-voor-integratie-vluchtelingen/

Reclame-uitingen weg van rotondes in Utrecht

Vandalen die op verschillende plekken in Utrecht reclamebordjes op rotondes hebben beklad, krijgen hun zin. De exploitant haalt de borden weg. Adverteerders hadden ook geen trek meer in scheve gezichten van buurtbewoners.

Omwonenden van het Emmaplein in Utrecht-Oost hadden bezwaar ingediend bij de gemeente tegen de ‘heiligschennis’ van het park. De bordjes werden ook met enige regelmaat beklad of overgeplakt.

Ook aan de Maliebaan werden de kleine borden doelwit van vandalen en dat wekte weer de woede van advocatenkantoor Amice. ,,Er komt daar veel zakelijk verkeer langs, dus de borden zijn een mooie reclame voor ons bedrijf”, zegt Jeroen van Vliet van het advocatenkantoor. De welstandscommissie van de gemeente schaarde zich achter de boze bewoners van de stichting Wilhelminapark en oordeelde dat de reclamebordjes niet passen: ,,Bebording is ongewenst bij zo’n beschermd stadsgezicht.”

De C & W Groep uit Arkel, die drie rotondes in Utrecht onderhoudt in ruil voor de inkomsten van reclameborden op de rotondes, besloot na overleg met de gemeente de handdoek in de ring te gooien. De adverteerders schrokken ook van de vele negatieve reacties op de reclame en de meesten zouden het liefst meteen afhaken. Ze zitten echter vast aan contracten van vijf jaar.

C & W heeft onlangs officieel te kennen gegeven geen gebruik meer te willen maken van de regeling en daarom heeft de gemeente die vergunning nu ingetrokken voor de drie rotondes die het bedrijf C & W exploiteerde. Het gaat om de Emmalaan, Maliebaan en de rotonde tussen de Pampadreef en de Paranadreef.

Wethouder Kees Geldof (VVD) zei een maand geleden nog in deze krant dat hij nooit zou zwichten voor vandalisme en dat stoppen met de reclame geen optie was. ,,Er zijn in de tussentijd twee dingen veranderd”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,De welstandscommissie heeft negatief geadviseerd en er loopt een bezwaarprocedure.”

Advocaat Van Vliet wil echter dat C & W zich aan het contract houdt en gaat desnoods procederen. ,,We zijn niet voor niets een advocatenkantoor.” (AD.nl, 1 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4292735/2016/05/01/Reclame-uitingen-weg-van-rotondes-in-Utrecht.dhtml

Op 4 december 2009 berichtten wij over het toen laatste collegebesluit “….om met ingang van 1-4-2010 geen vergunningen meer te verlenen voor kleine reclamevormen in de openbare ruimte zoals voor spandoekreclame op rotondes en bij invalswegen, flexibele driehoeksborden en jaarbeursbordjes.”

Motorboot vast onder brug aan Oudegracht in Utrecht

Onder de Maartensbrug aan de Utrechtse Oudegracht heeft zaterdagmiddag een motorboot vastgezeten.

Het ongeluk gebeurde rond een uur of 16.00 uur zaterdagmiddag, en zorgde voor grote hilariteit bij het winkelend publiek. Omstanders zeiden dat er rook uit de motor kwam. Het gaat om een huurboot.

Inmiddels is de boot bevrijd. Hoe de boot klem kwam te zitten en hoe hij weer is vrijgekomen, is niet bekend. (RTV Utrecht, 30 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1474675/motorboot-vast-onder-brug-aan-oudegracht-in-utrecht.html

Nogal wat gebruikers van scheepjes hebben geen vaarvaardigheden en missen de kennis en middelen om een goede vaarroute uit te stippelen. Met een schip varen is wat anders dan er met de caravan op uit gaan.

Het is verstandig om over een aantal jaren, zodra de Catharijnesingel helemaal open is, scheepjes die een bepaalde lengte-, breedte- of hoogtemaat overschrijden verplicht over die westelijke route te sturen.

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 lag het energieverbruik op het laagste niveau in twintig jaar. Huishoudens en industrie consumeerden of verstookten samen 3 000 petajoule. Dat was 2 procent lager dan in 2014. Deze daling hing vooral samen met een forse dip in het verbruik van energie in de petrochemische industrie. Het verbruik van kolen nam fors toe. Dit meldt CBS.

De petrochemische industrie verwerkte in 2015 veel minder aardolie tot plastics dan een jaar eerder. De daling hing onder andere samen met groot onderhoud in een aantal fabrieken. De energiesector (elektriciteitscentrales en raffinaderijen) daarentegen verbruikte vorig jaar bijna 7 procent meer energie dan in 2014. De extra energie was nodig omdat meer elektriciteit is geproduceerd.

Grafiek Energieverbruik.

             (Voor het gebruik van de enigszins interactieve grafieken in het artikel, volg de weblink onder dit artikel. Red.)

Veel meer steenkool verbruikt

Vooral het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit is in 2015 fors gestegen. De toename hing samen met de ingebruikname van nieuwe centrales. Drie oude kolencentrales zijn eind 2015 gesloten, maar hebben gedurende 2015 nog volop gedraaid. Omdat de kolenprijs laag bleef en de vraag uit België aanhield, werd de capaciteit zo optimaal mogelijk benut.

Door de stijging van het kolenverbruik kwam het percentage steenkool in de energiemix in 2015 hoger uit, op bijna 15 procent. In 2010 was dit nog 9 procent. De gestegen inzet van steenkool ging ten koste van het verbruik van aardgas in de energiemix. Er is de afgelopen jaren minder aardgas ingezet in elektriciteitscentrales dan in eerdere jaren.

  Grafiek energiedragers in het totale gebruik.

            (Voor het gebruik van de enigszins interactieve grafieken in het artikel, volg de weblink onder dit artikel. Red.)

Eindverbruik energie steeg door iets koudere weer

Het verbruik van energie voor onder andere de verwarming van huizen, de werking van machines en het rijden met auto’s (het finale energieverbruik) nam in 2015 met bijna 2 procent toe. Dit komt overeen met ongeveer 30 petajoule. De verwarming van ruimtes is sterk afhankelijk van de temperatuur in de koude maanden van het jaar. Als het verbruik gecorrigeerd wordt voor de lagere temperatuur in de winter van 2015 vergeleken met 2014, is sprake van een lichte daling van het finale energieverbruik.

Grafiek energieverbruik naar type verbruik, 2015 tov 2014

            (Voor het gebruik van de enigszins interactieve grafieken in het artikel, volg de weblink onder dit artikel. Red.)

(CBS, 29 april 2016)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/17/laagste-energieverbruik-in-20-jaar

Eneco over de transitie van “energieleverancier naar een Business-to-Consumer Dienstverlener”

Personeelsadvertentie:

In het duurzame decentrale energie systeem van ‘morgen’ zullen veel verschillende producten en diensten in de slimme huizen, -kantoren en -gebouwen worden verbonden met en door energie. Ter illustratie, Eneco voorziet dat er op zonnige momenten energie zal worden opgeslagen in auto’s en batterijen. Verdere integratie van duurzame decentrale energie en IT technologieën, producten en diensten is van groot belang. ICT speelt hierbij een centrale rol: Big data en Cloud oplossingen stellen Eneco in staat om Innovatie te versnellen om een aantal nieuwe dienstvormen te ontwikkelen, breder dan alleen energie gerelateerde diensten. Inkoop speelt daarbij een cruciale rol.

(Eneco.nl, 2 mei 2016)

https://www.werkenbijeneco.nl/vacatures/category-manager-ict-bij-eneco/

Nieuw verdienmodel: eenvoudige dingen ingewikkeld voorstellen en dat dan duur verkopen?

Dat heeft alleen een slagingskans als lokale en landelijke overheden meedoen in de Hans Klok-achtige voorstelling.
Boete voor uitstel besluit prostitutieramen

Voor elke dag dat de gemeente Utrecht geen besluit neemt over het al dan niet heropenen van de prostitutieramen, moet het een boete van 250 euro betalen

Dat heeft de rechter beslist. Het vonnis gaat in vanaf 13 mei, en maximale boetebedrag is gestel op 37.500 euro. Burgemeester Van Zanen heeft in de gemeenteraad laten weten dat hij een boete eventueel voor lief zou nemen. Daarnaast heeft hij inmiddels ook aangekondigd half mei met een besluit te komen. Wat het boetebedrag dus op 500 euro zou zetten.

De beoogde exploitant van de ramen, Freya, een dwangsom tegen de gemeente geëist toen een besluit over heropening van de ramen aan de Hardebollenstraat werd uitgesteld.

Freya zegt aan alle voorwaarden voor een vergunning te voldoen en ziet niet waarom er geen besluit genomen wordt en werd door de rechter in het gelijkgesteld. Een principiële kwestie die over een kleine twee weken zou moeten zijn afgerond. (Gemeente.nu, 3 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Boete-voor-uitstel-besluit-prostitutieramen-2798171W/

Nieuwe wijk gecreëerd ?

Bekendmaking bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 5 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

–   het op 10 maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344. BPBEIROETDREEFOVER-VA01.gml;

–   de omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-15-21314, voor het bouwen van een school.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het noorden van Overvecht in de wijk de Gagel. Het wordt begrensd door de Beiroetdreef, Eufraatdreef en de achterkanten van woningen aan de Tigrisdreef en de Aleppodreef.

Doelstelling bestemmingsplan

De vernieuwing van de scholen Beiroetdreef en Pagodedreef is de laatste vernieuwing van de basisscholen in Overvecht. De Johannesschool (KSU schoolbestuur), die nu aan de Pagodedreef is gevestigd, en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Beiroetdreef (SPOU schoolbestuur) komen samen in een nieuw gebouw aan de Beiroetdreef. Ze blijven wel los van elkaar functioneren en herkenbaar. De gymzaal voor beide scholen wordt aan de Pagodedreef gerealiseerd. Hiervoor wordt een afzonderlijke procedure doorlopen. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisering van het kindercluster aan de Beiroetdreef (2 basisscholen, met ruimtes voor voor- en vroegschoolse educatie, een ouderlokaal en buitenschoolse opvang) planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld.

Inzien

het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen tijdens kantooruren ter inzage van donderdag 5 mei gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 15 juni 2016, in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

–   via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

–   via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 23091. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-23091.html

Opvallend is dat er een nieuwe wijk wordt genoemd: De Gagel

Het is voor de ambtenaren erg efficiënt om twee ietwat samenhangende procedures verknoopt te presenteren. Of het voor de doorsnee burger (waaraan de gemeentelijke dienst dienstbaar heet te zijn) te volgen is, is zeer de vraag.

Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer bekend dat zij een omgevingsvisie voorbereiden voor de Merwedekanaalzone en daartoe de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone voor inspraak ter inzage leggen. De inspraak termijn loopt van 6 mei tot en met 16 juni 2016.

Aanleiding

De gemeente Utrecht is voornemens een omgevingsvisie (structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) op te stellen voor de Merwedekanaalzone. Bij het opstellen van een omgevingsvisie is het verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen als die omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). In de in voorbereiding zijnde omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone gaat het om de toevoeging van 3000 tot 9000 woningen. Er is sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2), zodat een plan-MER noodzakelijk is.

Beoogd wordt de om de Merwedekanaalzone (deelgebied 4,5 en 6), te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied waar de nadruk ligt op wonen maar waar ook kantoorachtige en publieksfuncties zullen zijn gevestigd. De wensen die onder meer uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2016 voortvloeien voor wat betreft verdichting, gezonde verstedelijking, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid, dienen onderling afgestemd te worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke mate van verdichting in relatie tot bereikbaarheid en het realiseren van een gezonde en duurzame verstedelijking in het gebied mogelijk en wenselijk is en wat de invloed daarbij kan zijn van verkeersarm ontwerpen.

Ook wordt onderzocht of een passende beoordeling vanwege mogelijk significante gevolgen voor een Natura-2000-gebied nodig is. Indien van toepassing zal de passende beoordeling in het plan-MER worden opgenomen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de procedure van een planMER is het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het MER-onderzoek. Met de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de gemeente globaal voor welke activiteit de planMER wordt opgesteld, welke alternatieven zullen worden onderzocht en op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden beschouwd. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 22783. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-22783.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Commissiebrieven M&S

4-5-2016           Evaluatie referendum

29-4-2016         Stand van Zaken Onderwijs Achterstanden Beleid april 2016

29-4-2016         Beleidsregels speelautomaten

29-4-2016         Bed, bad, brood asielzoekers

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=