Nieuwsch en ander Nieuwsch 7 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 7 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Geen verbod op brooddump in Utrechtse parken

o     Amelisweerd gaat niet naar de bliksem door een snelweg maar door welgestelde recreanten

o     Bomen kappen

o     Stabiliteitsonderzoek bij Utrechtse bomen Oudegracht

 

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Kalm protest tegen biomassa centrale Lage Weide

o     Opknippen, overname of snijden? Eneco zal na de splitsing anders zijn

o     Niet buiten de burger rekenen

o     De besteding van de energiemiljarden

o     Exit gas. Is een stad zonder aardgas nabij?

o     Uitdaging Eneco Utrecht

o     Terrein Schenkenschans in Leeuwarden wordt energiecampus

o     “Provincie Utrecht loopt achter met schone energie”

 

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Tempo maken: Vergunning verlenen vooraf aan publiceren vergunningaanvraag

 

–    ‘Stel je voor dat er paniek uitbreekt’

–    Privacyverordening gemeente Utrecht

–    WOB-verzoek

–    Ontwerp bestemmingsplan Leeuwesteyn en en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Utrechters vinden uitbreiding A27 niet nodig

–    Stadsstrand op het Paardenveld

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

B&W gaat voor in het laten zakken van de norm

Geen verbod op brooddump in Utrechtse parken

De gemeente Utrecht ziet niets in een verbod op het dumpen van etensresten. Dat zegt het college van B&W in antwoord op vragen van de ChristenUnie. De partij maakt zich zorgen om dieren die teveel brood krijgen van mensen die dat buiten achterlaten.

Een verbod lijkt het college niet zinvol. Er kunnen nu al boetes worden uitgedeeld, maar dat is lastig in de praktijk. Mensen zijn moeilijk te betrappen en het aantal handhavers is beperkt. De gemeente juicht wel buurtinitiatieven toe, als broodcontainers of vergistingsprojecten. (Maar dat valt buiten het onderwerp, leidt daar van af. – N&aN.)

In onder meer het Griftpark kregen eenden de afgelopen jaren te veel eten. Daardoor waren ze te dik. De parkcoördinator vroeg ouders en kinderen daarom om maximaal een half sneetje brood te voeren en er werden borden geplaatst.

(RTV Utrecht, 1 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1527828/geen-verbod-op-brooddump-in-utrechtse-parken.html

 

Amelisweerd gaat niet naar de bliksem door een snelweg maar door welgestelde bootrecreanten

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR5566)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7933.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeente Bunnik en Utrecht (code KEUR_HDSR5547)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7934.html

Watervergunning voor het varen op de benedenloop Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR4596)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7929.html

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – in gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR4612)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7926.html

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – in Bunnik en Utrecht (code HDSR4569)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7923.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Koekoekstraat 60BS Utrecht (code HDSR4821)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8006.html

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven           – Boomgaardweg 29 Odijk (code HDSR4798)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8007.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn – Palmstraat 44 Utrecht (code HDSR4996)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7996.html

Watervergunning t.b.v. het aanpassen van de waterhuishouding woningbouwontwikkeling op de locatie tussen Maliesingel 74-76 en de Minstroom in (code HDSR4953)

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Zeisterweg 2b Odijk (code HDSR4768)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8015.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Wilhelminapark 21 Utrecht (code HDSR5033)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8025.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Johan de Wittlaan 25 Zeist (code HDSR5001)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8024.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Koningslaan 102 Utrecht (code HDSR4999)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8023.html

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Oudegracht 199bs Utrecht (code HDSR4795)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8016.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5309)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8068.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Reyer Anslostraat 63 Utrecht (code HDSR5259)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8062.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Keulsekade 20 Utrecht (code HDSR5253)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8054.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met elektrisch aangedreven vaartuigen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5595)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8063.html

Voor de hele lijst vanaf 2014 (ongeveer 130 pretvergunningen), zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Waterschapsblad&vrt=Kromme+Rijn&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode& spd=20050101&epd=20161007&sdt=DatumPublicatie&org=Utrecht!Hoogheemraadschap+De+Stichtse+Rijnlanden!Utrecht&orgt=gemeente!waterschap!gemeente&pnr=15&rpp=10&_page=1&sorttype=1&sortorder=4

 

Bomen kappen

Oudegracht tegenover nr. 17, 21, 37 en 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-30397

Het kappen van 4 bomen op de werf

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135602. Gepubliceerd op 3 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135602.html

Van de 8 bijlagen is er maar één bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

Rijndijk 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-30396

Het kappen van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135601. Gepubliceerd op 3 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135601.html

Van de 5 bijlagen is er maar één bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

Overste den Oudenlaan 20D C te Utrecht, HZ_WABO-16-30690

Het kappen van 87 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 138791. Gepubliceerd op 7 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-138791.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar twee bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

 

Stabiliteitsonderzoek bij Utrechtse bomen Oudegracht

In Utrecht zijn bomen aan de Oudegracht onderzocht. Donderdagmiddag is gekeken of ze stabiel genoeg zijn. Door werkzaamheden aan de Utrechtse werven zouden ze mogelijk niet meer stevig genoeg in de grond staan vanwege schade aan de wortels.

Met een lier werd aan drie stammen getrokken, om te controleren of de bomen stevig genoeg stonden. Ook werd in de stamvoet van de bomen een sensor geprikt om verschillende dingen te meten als er een harde wind waait.

Uitvoerder Bert van Eck van Boomtotaalzorg krijgt veel vragen van mensen die langs wandelen. Ze vragen zich volgens hem vooral af wat ze met de bomen aan het doen zijn. “Die mensen waren duidelijk emotioneel betrokken. Het leeft dus duidelijk echt bij de mensen”, aldus de uitvoerder.

Na afloop van de werkzaamheden wordt nog een keer een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd bij de bomen aan de Oudegracht. Het is niet bekend wanneer alle resulaten bekend worden gemaakt.

(RTV Utrecht, 6 oktober 20116)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528177/stabiliteitsonderzoek-bij-utrechtse-bomen-oudegracht.html

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Kalm protest tegen biomassa centrale Lage Weide

Een actie tegen de komst van een biomassa centrale van Eneco op bedrijventerrein Lage Weide is zojuist rustig verlopen.

Een groepje actievoerders sprak bezoekers van de Open Dag van Eneco aan en riep hen op een petitie te tekenen tegen de bouw van de biomassa centrale, die gepland staat voor volgend jaar.

De bezoekers van de Open Dag reageerden rustig en veel van hen waren geïnteresseerd in het verhaal van de betogers. Ook tijdens de rondleiding in de warmtekachtcentrale van Eneco, waar het afgelopen weekeinde duizend bezoekers op afkwamen, trok de biomassa centrale de aandacht. Een schaalmodel was al neergezet om de bezoekers te laten zien hoe de centrale straks gaat werken. Ook daar stelden bezoekers zelf al kritische vragen.

Hout- en snoeiafval

In de biomassa centrale gaat Eneco straks hout- en snoeiafval verbranden dat in een straal van honderd kilometer van Utrecht wordt ingezameld. De warmte wordt omgezet in energie en de uitstoot wordt gefilterd waardoor van luchtvervuiling volgens Eneco geen spake is. De provincie Utrecht is akkoord gegaan met de komst van de centrale.

Volgens Bart van den Heuvel, initiator van de actie, leidt verbranden van biomassa wel degelijk tot een aanzienlijke uitstoot van fijnstof. ,,Zoveel zelfs dat Eneco er nog geen onderzoek naar heeft durven doen. Biomassa verbranden is ook helemaal niet duurzaam. Het snoeiafval is prima bruikbaar als compost of je kunt het gewoon in het bos laten liggen. Warmte kan ook worden opgewekt met schonere alternatieven zoals: waterpompen, zonnevelden en betere isolatie van woningen.”

(AD.nl, 2 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/kalm-protest-tegen-biomassa-centrale-lage-weide~af4b8707/

 

Het groene hart van Eneco

Opknippen, overname of snijden? Eneco zal na de splitsing anders zijn

Met de opening van het hoofdkantoor bij Rotterdam Alexander wilde Eneco zich vijf jaar geleden verankeren voor de toekomst. Zonnepanelen aan de gevel, binnen warmte- en koudeopslag, flexplekken en fairtrade koffie. ‘Eneco World’ is de enigszins pretentieuze naam naam van het pand aan de Marten Meesweg. Alleen zal de wereld van Eneco rap kantelen.

Want het bedrijf wordt gekortwiekt. Nu bestaat het concern nog uit twee onderdelen. Een productie-, leverings- en handelsbedrijf, (‘de commerciële tak’, in jargon) plus een netbeheerder, Stedin. Eneco moet uiterlijk op 31 januari 2017 haar netbeheer hebben gesplitst van de commerciële tak. (Zie kader)

Die commerciële tak heeft te maken met een lastige markt. Er is overaanbod van energie, waardoor elektriciteitsprijzen uitzonderlijk laag zijn. De concurrentie is groot, mensen zijn weinig trouw aan een energieleverancier. Afgelopen jaar is 15% van de Nederlandse consumenten en bedrijven overgestapt op een nieuwe energieleverancier, en dit aantal neemt toe. De keuze wordt ook groter, want de laatste jaren zijn tal val kleine energiebedrijfjes opgericht, die maar ook één ding aansturen: de laagste prijs.

Het Prinses Amaliawindpark van Eneco, 23 kilometer uit de kust bij Velsen. (Foto: HH)

Groen

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt – de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid. Al is daar de concurrentie ook hevig, van nieuwkomers als Windunie, PureEnergie, Vandebron.

Eneco is duidelijk groter dan dat soort partijen, maar is toch een kleinere partij met relatief weinig opwekcapaciteit. Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland.

Om de groene ambities waar te maken zal Eneco moeten blijven investeren, bijvoorbeeld in wind op zee. Maar daarvoor is het bedrijf eigenlijk te klein, dus is het gedwongen om partners te zoeken. En belangrijker: Eneco moet tenders gaan winnen. De eerste aanbestedingsronde voor het windpark in Borssele – waar het aan meedeed in een consortium met Shell, Van Oord en Vestas – ging aan Eneco voorbij.

Aandeelhouders

Het bedrijf kan niet eindeloos geld ophalen voor die investeringen. Dat zal in elk geval niet lukken bij de aandeelhouders, de 53 Nederlandse gemeentes die gezamenlijk Eneco bezitten. Rotterdam heeft een belang van 31,7% en is daarmee grootaandeelhouder, gevolgd door Den Haag dat een belang heeft van 16,6% en verder zijn er 44 gemeenten die minder dan 2% van de aandelen hebben.

Wat willen die straks met hun belang in Eneco? Opwekken en verkopen van energie is een commerciële activiteit. Moet dat in handen blijven van lagere overheden? ‘In aandeelhoudersverband is de afspraak gemaakt dat we eerst de besluitvorming over de splitsing afronden en daarna pas de kwestie van het aandeelhouderschap aan de orde gaan stellen’, zegt de wethouder van de gemeente Rotterdam. Maar volgens de woordvoerder van de gemeente Den Haag zijn dit ‘legitieme vragen’.

Stel dat ze willen verkopen, dan is de vraag: aan wie? Voor de concurrenten op de Nederlandse markt is de acquisitie geen optie. Bedrijven als Vattenfall en RWE zijn nu noodlijdende conglomeraten en hebben afgeschreven op hun overnames van Nuon en Essent. Zulke maatschappijen zullen niet azen op een grote overname in een moeilijke markt.

Belgisch scenario

Er wordt door marktpartijen gewezen naar een scenario zoals in België. Het nog sterk op fossiele brandstoffen leunende Franse oliebedrijf Total kocht eerder dit jaar energiebedrijf Lampiris uit Luik, een poging van de Fransen om zichzelf te ‘vergroenen’. Een variant hierop is dat zo’n partij alleen de ‘groene bezittingen’ overneemt, zoals de windmolenparken, en dan het klantenbestand van Eneco overdoet klanten van Eneco direct daarna doorverkoopt.

Dat is een nachtmerrie voor Eneco-bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Niet alleen omdat het bedrijf ontmanteld zou worden, maar ook omdat het zou indruisen tegen de duurzame strategie die ‘klimaatpaus’ De Haas voorstaat.

Snijden

Maar voorlopig staat Eneco nog niet in de etalage. Wel kijken bankiers, adviseurs en juristen met een schuin oog naar het Rotterdamse bedrijf. Want ook al zijn er nu geen concrete overnamegesprekken, iedereen weet dat na de splitsing alle opties open liggen.

Een daarvan is dat Eneco gewoon zelfstandig blijft. Het bedrijf hoeft ook niet verkocht te worden. Eneco wordt wel het Nederlandse equivalent genoemd van Innogy en Eon, de ‘schone energiebedrijven’ die in Duitsland zijn afgesplitst van de grijze energieproducenten RWE en Uniper.

Maar als Eneco zelfstandig blijft voortbestaan dan moet het bedrijf, gezien de moordende concurrentie en de flinterdunne marges, wel gaan snijden in de kosten. Minder personeel, efficiënter werken, mogelijk ook goedkopere behuizing. Weg uit de Marten Meesweg? Dat zou op termijn zo maar kunnen. Zeker is dat ‘de wereld van Eneco’ er over een paar jaar heel anders uit ziet.

Dit verhaal kwam tot stand op basis van gesprekken met verschillende specialisten in de energiemarkt, die niet met naam genoemd willen worden.

(Financieele Dagblad, 3 oktober 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1169606/opknippen-overname-of-snijden-eneco-zal-na-de-splitsing-anders-zijn

Een voorbeeld van de door Eneco nagestreefde ‘kostenefficiëntie’ van Eneco, tevens een blik op het groene hart van het bedrijf.

Eneco wil de hoofdtransportleiding stadsverwarming binnenstad (- een achterhaald concept -) vervroegd vervangen door mee te liften op de bomenkap van Prorail in het Cremerpark.

Het is echter mogelijk een nieuwe leiding onder de Vleutenseweg door te boren, waarmee de bomenkap overbodig is. Eneco heeft immers ervaring met kilometers lange boringen van ongeveer dezelfde diameter, bijv. bij de Luchterduinen. Zie internet.

Die optie van kappen is echter veel goedkoper. B&W, GroenLinks en niet te vergeten de VVD en de SP hebben laten zien allerlei onzin te kunnen vertellen over het onderboren van de Vleutenseweg en op grond van die onzin harte te willen meewerken aan het wegkappen van het Cremerpark. Je pakt een buurt een park af, bedreigt de woningen, geeft lang overlast en holt dan hard weg.

Over 35 jaar is er weer een redelijk volgroeid park, is de stadsverwarming net als de SP opgeheven en heeft GroenLinks zichzelf opgedeeld over vooral de VVD en in mindere mate een nieuwe volkspartij.

 

Niet buiten de burger rekenen

Nederland staat aan de vooravond van een grote herziening van de wet- en regelgeving over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het motto van die herziening luidt: ‘Eenvoudig beter.’ Het idee is om de samenleving (burgers én bedrijven) meer verantwoordelijkheid te geven. De ambities zijn hoog: meer ruimte voor initiatiefnemers, behoud van bestaand beschermingsniveau, voordelen voor alle gebruikers en een groter vertrouwen van burgers in de overheid.

Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie. Is dat er wel? Mensen hebben meer te doen, er komen meer claims op hen af (zoals mantelzorg) en niet iedereen beschikt over dezelfde vaardigheden. Er is het risico de participatieve samenleving te overvragen en er is kans op spanning met representatieve democratie (hoe representatief zijn de actievelingen?).

Het essay Niet buiten de burger rekenen van het Sociaal Cultureel Planbureau plaatst een kritische noot bij de Omgevingswet die in 2018 in werking treedt. Minder regels en meer verantwoordelijkheid bij burgers: het is een mooi streven dat echter nog niet zo makkelijk vanzelf van de grond komt. De auteurs vinden dat de overheid drie randvoorwaarden moet garanderen: hoge kwaliteit van communicatie, goede antennes van overheden en oog voor de reikwijdte en grenzen van participatie.

Een ‘one size fits all’ benadering blijkt in elk geval niet altijd de aangewezen weg: want niet iedereen kan in gelijke mate informatie opsporen en inzetten, bezwaren articuleren of de mogelijkheden tot participatie benutten.

Meer lezen? U kunt het essay Niet buiten de burger rekenen downloaden: https://www.scp.nl/dsresource?objectid=78a8ee8a-14c4-4456-af38-97dd9939cfad&type=org

 

Over verspilling van gemeenschapsgeld en suffe volksvertegenwoordigers en bestuurders

Gratis geld

Onderzoek: De besteding van de energiemiljarden (slot)

Door de liberalisering van de energiemarkt zaten gemeenten en provincies opeens op grote bergen geld. In plaats van daar verstandig mee om te gaan, staken ze het in onverantwoord riskante projecten. Buiten het zicht van de burger.

(………………………)

Kritische geluiden worden daarbij bewust zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. Die stelling durft de Deense hoogleraar economische geografie Bent Flyvbjerg wel aan. Flyvbjerg werd beroemd met zijn studie naar grote infrastructurele projecten, en waarom die altijd veel duurder uitvallen. In Megaprojects and Risk onderzocht hij wereldwijd 258 megaprojecten als bruggen, spoorlijnen en metrotunnels. Negen van de tien projecten hadden te maken met budgetoverschrijding, veelal minstens vijftig procent. De gemene deler bij al die projecten: gebrekkige democratische besluitvorming.

Flyvbjerg legt uit hoe dat komt. Grote projecten genereren winst, macht en prestige voor bedrijven en politici. De verleiding wordt dan groot om burgerlijke en oppositionele krachten te negeren of buiten de deur te houden. Kosten en opbrengsten worden opzettelijk rooskleuriger gepresenteerd, zodat projecten makkelijker door de Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten komen.

Volgens Flyvbjerg worden grote projecten vaak voorgesteld als risicoloos. Alsof omgevingsfactoren er geen vat op hebben en ze in een laboratoriumomgeving tot stand komen. De werkelijkheid wijst keer op keer anders uit. Het loopt zelden als gepland. En bijna iedere keer gaan megaprojecten gepaard met gigantische budget- en tijdsoverschrijdingen. Zoals bij de Noord-Zuidlijn en de Bergse Haven.

De maatschappelijke gevolgen zijn te groot om te blijven negeren, meent Flyvbjerg. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep plannen­makers er telkens een financiële puinhoop van mag maken. De oplossing is volgens Flyvbjerg simpel. Allereerst moet onderkend worden dat grote projecten altijd gepaard gaan met grote risico’s. Vervolgens moeten die gevaren ­besproken en op de juiste manier gemanaged worden. In navolging van Derde-Weg-filosoof Anthony Giddens denkt ook Flyvbjerg dat dat het best gaat door burgers zo veel mogelijk te ­betrekken in het beslissingsproces. Maak gebruik van hun ­ervaringen en expertise, zodat de inschatting van kosten, risico’s en alternatieve scenario’s beter beargumenteerd tot stand komt en de kans op fouten en geldverspilling kleiner wordt.

Deze democratische besluitvorming gaat dus niet over wat Flyvbjerg noemt ‘met de benen op tafel filosoferen over al het goede van de democratie’. Het gaat om de keiharde noodzaak de moderne, maatschappelijke risico’s te beheersen. Daarbij is eens in de vier jaar stemmen niet genoeg. Het gaat erom de dialoog tussen experts, politici en burgers permanent op gang te houden, waarbij iedere groep zijn verantwoordelijkheid heeft en daarop kan worden afgerekend.

Een groot deel van de energiemiljarden ging en gaat naar grote projecten als de Noord-Zuidlijn, de snelweg rondom Eindhoven, de verlenging van de A15 bij Nijmegen. In veel van die projecten werden belanghebbende burgers en bedrijven niet, nauwelijks of te laat betrokken. Bij veel van de door ons onderzochte projecten liepen de financiën uit de hand. Dat bleek niet alleen bij de grootste infrastructurele projecten het geval. Voor een dorp is een rotonde of het in stand houden van een cultureel centrum al een groot project. Zo werd in Den Bosch met dertien miljoen euro Essent-geld een muziekschool verbouwd, maar was er geen geld meer voor de docenten. Zij werden ontslagen en moesten het verder maar als zzp’er uitzoeken.

In de praktijk wordt het bevestigd: grote projecten kunnen niet worden overgelaten aan een klein groepje bestuurders. Buiten de kans op corruptie zijn de financiële en maatschappelijke belangen te groot en de gevolgen te complex om te overzien. Om complexe projecten te managen en grote potten geld zinnig te besteden, is vooral meer democratie nodig. Continue dialoog tussen burgermaatschappij en politici, daar gaat het om. Om dat te laten werken, moeten bestuurders meer oog hebben voor burgers en hun vertegenwoordigers, in plaats van ze in de hoek te blaffen.

(………..)

(De Groene Amsterdammer, 29 september 2016)

Voor het hele onderzoek, zie: http://www.platform-investico.nl/

 

Exit gas. Is een stad zonder aardgas nabij?

Wonen zonder aardgas: een utopie of de nieuwe standaard? Bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten, waarvan een groot deel aan gas opgaat. Met de overschakeling van gas op alternatieve energievoorzieningen valt klimaatwinst te behalen. Deze zijn broodnodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Een gasloos bestaan maakt ons bovendien minder afhankelijk van een grondstof, die in toenemende mate onzekerheid met zich meebrengt. Gasreserveres slinken en de politieke verhoudingen liggen zowel nationaal als internationaal gevoelig. In Amsterdam wordt deze discussie momenteel ook volop gevoerd. Vanavond praten we met energieleveranciers, netbeheerders en andere experts over de betekenis van deze transformatie voor de stad Amsterdam. Is de stad klaar voor deze overschakeling? (…………)

Gratis toegang.

(dezwijger.nl, 6 oktober 2016)

https://dezwijger.nl/programma/exit-gas

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/gasfornuis-en-cv-rijp-voor-het-museum~abf3e83a/   en

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4323006/2016/06/18/Gasloos-wonen-leeft-nog-niet-bij-de-burger.dhtml

 

Uitdaging Eneco Utrecht

Eneco neemt afscheid van de oude wereld. Die wereld van kolencentrales, olieplatforms en gaswinning. En zet vol in op de nieuwe wereld. De wereld van zonne-energie, windenergie, biogas en warmte uit de grond. Eneco neemt nog een volgende stap. Energiebedrijven zouden namelijk in de toekomst er moeten zijn om bewoners en bedrijven te helpen om zelf in hun energiebehoefte te voorzien. Dus door het (aan)leveren van toepassingen en kennis zodat iedereen zelf aan de slag kan. Dan pas worden wij ons bewust van ons eigen energieverbruik en kunnen we de stap zetten naar een duurzame samenleving.

“De nieuwe wereld verlangt ook een sociale revolutie. Dat we zelf aan de knoppen kunnen zitten. Er is nog veel fossiel-verzet. Als Eneco niet mee gaat in deze transformatie dan ben je weg”

Jeroen de Haas

CEO Eneco

Op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide staat een van de twee energiecentrales van Utrecht. Een centrale die jaren aanjager was van de Utrechtse oude economie. Op het aanpalende bedrijventerrein Werkspoorkwartier werd hard gewerkt aan de opwek van energie en de transport daarvan. Het is de ambitie om juist deze plek de komende jaren te transformeren naar de ‘Eneco Energy Campus’. In potentie een aanjager van de Utrechtse nieuwe economie. Een plek van ontwikkelen, maken en testen van nieuwe toepassingen. Toepassingen die niet puur (aan)gedreven worden door energie, maar gericht zijn op het realiseren van comfortabel en gezond wonen en leven. De gesloten fabriek wordt een open campus die toegankelijk is voor studenten, start-ups, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners uit de stad met een nationale uitstraling. (Eneco, 5 oktober 2016)

http://www.enecoenergycampus.nl/

Zie ook: http://www.bambouwentechniek.nl/nieuws/green-deal-cirkelstad-utrecht

 

Terrein Schenkenschans in Leeuwarden wordt energiecampus

Op het terrein van het oude vuilstort De Schenkenschans bij Leeuwarden wordt de komende jaren een grootschalige en duurzame energiecampus ontwikkeld. De campus wordt de thuishaven voor meerdere onderwijs- en kennisinstellingen.

Ook moet de campus zorgen voor de opwekking van 10 procent van de energiebehoefte van Leeuwarden op basis van een grote biogascentrale. Bouwbedrijf Oosterhof Holman ontwikkeld de campus in samenwerking met het duurzaamheidsadviesbureau Ekwadraat. Beide bedrijven krijgen een vestiging op het complex.

De totale investering in het project bedraagt zo’n 80 miljoen en levert in de eerste fase ongeveer 70 banen op.

(omropfryslan, 21 maart 2016)

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/terrein-schenkenschans-leeuwarden-wordt-energiecampus

Zie ook: http://www.energiebusiness.nl/2016/04/15/ekwadraat-miljard-subsidie-duurzame-energieproductie/

 

= alle gemeenten tezamen en enkele gemeenten in het bijzonder

“Provincie Utrecht loopt achter met schone energie”

De doelstelling van de provincie Utrecht om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wordt met de huidige maatregelen niet behaald. Dat zegt de Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU).

Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. “Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn”, stelt het NMU.

(RTV Utrecht, 5 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528079/provincie-utrecht-loopt-achter-met-schone-energie.html

Er zijn gemeenten die wat ambities bij elkaar kletsen, daarmee de burger zand in de ogen strooiend.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Tempo maken: Eerst vergunning verlenen, daarna de vergunningaanvraag bekendmaken en een zienswijzentermijn beloven.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, Linnaeuslaan 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-29259

Linnaeuslaan 43 te Utrecht

HZ_WABO-16-29259

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 16-09-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-129852.html

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 129852. Gepubliceerd op 21 september 2016)

en dan

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, Linnaeuslaan 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-29259

Linnaeuslaan 43 te Utrecht

HZ_WABO-16-29259

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Datum besluit: 20-09-2016

Besluit: Vergunningvrij

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 136113. Gepubliceerd op 4 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-136113.html

Utrechtse gemeenteraad ziet Amsterdam als het wenkend voorbeeld: binnenstad afsluiten voor de door evenementen toch al bevoorrechte binnenstadbewoners. Dezen mogen al niet meer per limousine naar huis en aanstonds zelfs niet per fiets.

‘Stel je voor dat er paniek uitbreekt’

In Amsterdam is de sterk toegenomen drukte van de binnenstad het gesprek van de dag. Er is nu ook een rapport van de politie waarin staat dat het zo niet langer kan.

Elke dag krijgt Marjolein Smit, de Amsterdamse politiechef die verantwoordelij k is voor de binnenstad,

het wel te horen: het centrum is te druk.

Agenten voelen zich steeds vaker een VVV-medewerker omdat ze voortdurend bezig zijn toeristen de weg te wijzen. ‘De binnenstad is één groot evenement geworden’, zegt Smit.

Daarom gaat de Amsterdamse politie deze week met de gemeente om tafel. Want, vindt Smit, ‘de balans is zoek’. Naast verhalen van agenten baseert ze zich op een rapport van politieanalisten.

Daaruit blijkt dat door de groeiende stroom toeristen het werk van de agenten verandert. Maar dat niet alleen: de sociale cohesie in delen van de stad dreigt te verdwijnen. En de overcrowdingop plekken zoals de Negen Straatjes, de Wallen en de Kalverstraat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Al twee keer heeft de politie de Kalverstraat moeten afsluiten, omdat er werd gebeld door winkelend publiek: ze kwamen de winkels zelfs niet meer uit. ‘Als je ervoor kiest naar de Gay Pride te gaan, neem je de drukte op de koop toe. Maai als je in het centrum woont en je wilt naar de supermarkt,

dan levert het irritatie op als je je eerst door een mensenmassa moet wringen.’

(Volkskrant, 3 oktober 2016)

http://www.volkskrant.nl/

!!! Nieuw !!!.

Privacyverordening gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135657. Gepubliceerd op 4 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135657.html

Wie enkele keren informatie bij de gemeente heeft opgehaald is mogelijk gestuit op ambtenaren die zich voor de weigering van bepaalde verstrekking beroepen op de niet bestaande privacywet. Nu hebben ze iets nieuws: de privacyverordening.

De verordening sluit aan op de Wet bescherming persoonsgegevens. http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01

Artikel 2.1 van die wet zegt:

Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Met wat verbale gymnastiek is daar heel wat bij onder te brengen.

Maar de Wet bescherming persoonsgegevens heeft (zie artikel 1 sub a) alleen betrekking op natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) niet op rechtspersonen (zoals B.V., stichting, gemeente, enz.)

Er zal aan gemeentelijke balies heel wat afgediscussieerd gaan worden doordat het personeel weinig juridische scholing/kennis heeft en zich doorgaans baseert op (gebrekkige) instructies en informele mededelingen (van-horen-zeggen).

WOB-verzoek

Aan het college,

Hierbij verzoek ik u namens ………………,mij uit documenten te laten blijken dat het college, zoals wethouder Jansen schrijft op zijn facebook pagina (zie bijlage), bij haar aantreden in 2014 aan juridisch bindende afspraken vastzat om medewerking te verlenen aan de renovatie zoals die nu gaat plaatsvinden van de flats tussen het wijkwinkelcentrum Kanaleneiland en het ARK, waarbij een groot aantal sociale huurwoningen wordt gerenoveerd voor de vrije sector.

Overigens verzoek ik u mij inzage te geven in een overzicht waaruit blijkt hoeveel woningen in Utrecht in het algemeen (vrije sector + sociale huur) zijn/worden gebouwd in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (uitgevoerde plannen, in uitvoering genomen plannen en vastgestelde plannen), hoeveel sociale huur in diezelfde jaren is/wordt gerealiseerd en hoeveel sociale huur in die jaren is gesloopt dan wel voor de vrije sector is/wordt gerenoveerd.

(E-mail Bureau Rechtsbescherming, 4 oktober 2016)
Zie bijlage.

Ontwerp bestemmingsplan Leeuwesteyn en en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

– het ontwerpbestemmingsplan Leeuwesteyn, dat is vastgelegd in het digitale bestand met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPLEEWELEIDSCHRIJN-ON01;

– het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1145 ) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt begrensd door het Leidsche Rijn Centrum in het noorden, het Amsterdam-Rijnkanaal in het oosten, het Willem-Alexanderpark in het westen en in het zuiden door de Leidsche Rijn.

De gemeenteraad heeft 16 april 2016 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn. Dit Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn is een flexibel stedenbouwkundig raamwerk voor een woonwijk van circa 1000 woningen. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is deze ontwikkeling van Leeuwesteyn als (woon)gebied planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan Leeuwesteyn, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk VI en V Wet geluidhinder en hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 52353. Gepubliceerd op 5 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52353.html

Omdat het streven is de herrie in de stad te verminderen heeft B&W de juridische norm voor herrie opgekrikt, zodat de grotere herrie in elk geval binnen de juridische grenzen blijft.

Wie bedenkingen tegen het bestemmingsplan en/of de opgekrikte herrie heeft moet zich in deze fase, voor 17 november laten ‘horen’, op de voorgeschreven wijze en juridisch correct. Daarna zijn de kansen verkeken.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137153.html

Utrechters vinden uitbreiding A27 niet nodig

Rijkswaterstaat heeft bijna 1.400 reacties gekregen op het voornemen om de snelwegring Utrecht te verbreden. Veel mensen vinden de grootschalige uitbreiding niet nodig.

Er is vooral vrees voor aantasting van de natuur bij landgoed Amelisweerd en aantasting van de gezondheid van omwonenden. Dat staat in een samenvatting van de reacties (zienswijzen) die Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Dit volgt nadat het ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht afgelopen voorjaar ter inzage lag.

De teneur van de reacties die 1.376 inwoners en organisaties verstuurden is veelal negatief. De meesten vinden de verbreding van de snelweg A27 niet nodig.

Gezondheid

In de samenvatting schrijft Rijkswaterstaat: ,,Veel participanten zijn niet geheel overtuigd van de noodzakelijkheid van het project, en pleiten voor een nieuwe onderzoek naar de nut en noodzaak ervan. Er wordt vooral gevreesd voor aantasting van de natuur bij Amelisweerd en de aantasting van de gezondheid van omwonenden.”

Een deel van de inzenders heeft grote zorgen over toename van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook wordt gevreesd voor overlast tijdens de werkzaamheden, zoals sluipverkeer en files.

Doorstroming

Minister Schultz van Haegen wil doorstroming van het autoverkeer in Midden-Nederland bevorderen, waarbij de verbreding van de A27 naar 2 x 7 rijbanen het meest in het oog springt.

Knooppunt Rijnsweerd wordt geheel vernieuwd en krijgt fly-overs met rijbanen op vier niveaus. Langs de snelwegen komen hogere geluidsschermen, maar dat leidt niet overal tot afname van de herrie. Dat komt omdat de komende jaren meer autoverkeer verwacht wordt.

Bij Amelisweerd komt een overkapping van 250 meter. De kosten lopen op tot meer dan een miljard euro.

Positief

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Volgens Rijkswaterstaat reageert ‘een aantal participanten’ positief op de plannen. Zij vinden het positief dat de doorstroming om de A27 en A12 verbetert.

Ruim duizend zienswijzen komen uit de stad Utrecht, de rest uit omliggende gemeenten en daarbuiten. 365 reacties komen uit Hoograven als gevolg van een bewonersactie. De woonwijk grenst aan de A12.

Optimalisaties

Zo’n 600 omwonenden maakten gebruik van de Zienswijze Schrijfhulp van de Kerngroep bewoners Ring Utrecht. Deze samenwerking van bewoners uit verschillende wijken en organisaties in de stad is tegen het huidige plan.

Rijkswaterstaat bestudeert nu de zienswijzen en mogelijk worden ‘optimalisaties’ in het ontwerp aangebracht. Dat gebeurt volgend jaar. De verwachting is niet dat minister Schultz van Haegen (VVD) grote veranderingen aanbrengt.

(AD.nl, 4 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechters-vinden-uitbreiding-a27-niet-nodig~a19da535/

Stadsstrand op het Paardenveld

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijk horecapaviljoen (restaurant categorie D1), Paardenveld, openbare ruimte tegenover Kroonstraat 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-21787

Paardenveld, openbare ruimte tegenover Kroonstraat 9 te Utrecht

HZ_WABO-16-21787

Het bouwen van een tijdelijk horecapaviljoen (restaurant categorie D1)

Datum besluit: 29-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 138564. Gepubliceerd op 7 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-138564.html

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-93530.html
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Raadsbrieven

7-10-2016         Schriftelijke raadsvragen Programmabegroting 2017, tweede bestuursrapportage 2016 en bijbehorende raadsvoorstellen

7-10-2016         Pilot flexibel cameratoezicht

4-10-2016         MV 6 Stop huursverhoging

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-10-2016         Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

6-10-2016         Brief aanvulling aantal kunstgrasvelden en rubbergranulaat

6-10-2016         Kunstgrasvelden en rubbergranulaat

5-10-2016         M2015/125: “Bij goede intenties horen scherpe doelen”.

5-10-2016         Brief M2016/92: “Toegankelijke, innovatieve en sociale inkoop”.

5-10-2016         Vooruitblik jaarwisseling

5-10-2016         Taskforce “Utrecht zijn we samen”

4-10-2016         Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2016

3-10-2016         Evaluatie en vervolg pilot buurtbudgetten

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-10-2016         Zero Emission bussen

7-10-2016         Toezegging alternatieve inzameling Plastic, blik en pak

7-10-2016         Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

5-10-2016         Huisvesting speciale doelgroepen, spreiding over de wijken

4-10-2016         Pilot Private Kwaliteitsborging

4-10-2016         Doelstelling Zonne-energie 2016-2020

4-10-2016         Rapportages Wonen

4-10-2016         Pas op de plaats Dafne Schippersbrug

3-10-2016         Inrichtingsvisie Niftarlakepark

3-10-2016         Beantwoording openstaande vragen stadsverwarming uit commissie van 29 september jl.

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 
facebook paulus jansen.png