Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Rechter maakt gehakt van vergunning golfbaan De Haar

o     Bomen kappen

o     Utrecht maakt balans op van conditie grachtenbomen

o     Utrecht gaat in meer wijken snippergroen verkopen

o     HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot – Frederik Hendrikstraat 114 Utrecht (code 850107)

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Stadsverwarming is ‘uit’

o     Eneco stopt met aardwarmte in Houten

o     Human Resource Self Management

–    Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 10 mei ter visie

–    Utrecht wil ontgassen verbieden

–    Stadswijken worstelen met wildgroei aan bestelbusjes

–    Leveranciers niet blij met laad- en losplek Neude

–    Meerkeuze-aanvragen omzettingsvergunning

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Gemeente ontmoedigt planschadeverzoeken

–    Meer ‘dure scheefwoners’, hoogste woonlasten in provincie Utrecht

–    Rechter zet streep door blurring pilot VNG

–    RvS bezorgd over de juridische kwaliteit politieke besluitvorming

–    Verslavingszorgverlener Victas failliet

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Veel meer klachten gemeente Utrecht

o     Oppositie: ‘Utrechts college laat schuldenlast oplopen’

o     Rekenkamer: Utrecht informeert onjuist over begrotingstekort

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 11 april 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 14 april 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 april 2016 van 09.30 – 21.45 u.

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 21 april 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Rechter maakt gehakt van vergunning golfbaan De Haar

De bestuursrechter heeft gehakt gemaakt van de vergunning voor de uitbreiding van de golfbaan in Haarzuilens en de daaraan gekoppelde kap van bijna 800 bomen. De vergunning die Utrecht hiervoor heeft afgegeven, rammelt aan alle kanten.

De gemeente en ook de golfclub moeten hun huiswerk overdoen, luidt het harde oordeel van de bestuursrechter. Gevolg is dat de golfclub voorlopig niet verder kan met haar ambitieuze plannen.

Zo is de bestuursrechter erover gevallen dat Utrecht niet van elke te kappen boom de waarde in beeld heeft gebracht, geen uitgebreid en nieuw onderzoek heeft gedaan naar de flora en fauna in het gebied rond het kasteel De Haar en te lichtzinnig heeft gedaan over de herplantplicht.

Sjieke golfclub

Het oordeel van de bestuursrechter is goed nieuws voor de Stichting Vrienden van de Joostenlaan en de Utrechtse Bomenstichting, die bezwaar tegen de grootschalige kap hadden gemaakt. Volgens hen is het ook maar de vraag of de sjieke golfclub bij De Haar de miljoenen en benodigde leden wel bij elkaar kan krijgen om de golfbaan van 9 naar 18 holes uit te breiden.

Over de financiële haalbaarheid van de plannen doet de bestuursrechter geen uitspraak, omdat die geen deel uitmaakt van de vergunning.

Wethouder Kees Geldof laat in een reactie weten tijd nodig te hebben om de uitspraak te bestuderen. ,,Ook nemen we contact op met de aanvrager om aan te geven dat er op dit moment geen gebruik gemaakt kan worden van de vergunning.” (AD.nl, 2 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4274649/2016/04/02/Rechter-maakt-gehakt-van-vergunning-golfbaan-De-Haar.dhtml

Grapjas, die wethouder. Heel leuk. Maar hij kan beter zijn werk goed doen.

 

Bomen kappen:

Overste den Oudenlaan 20 te Utrecht, HZ_WABO-16-09586

Het kappen van 31 bomen ten behoeve van de aanleg van een HOV baan

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 40232. Gepubliceerd op 4 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40232.html

Winklerlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-10055

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 41068. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-41068.html

Goeman Borgesiuslaan 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-10028

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 41053. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-41053.html

Herculeslaan 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-09901

Het kappen van 12 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 41062. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-41062.html

Kleine Hof 50 te Vleuten, HZ_WABO-16-10414

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43036. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43036.html

Rosweydelaan 1 te De Meern, HZ_WABO-16-10506

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43039. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43039.html

Tractieweg 41 te Utrecht, HZ_WABO-16-10197

Het kappen van 4 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 43046. Gepubliceerd op 8 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-43046.html

Sinds november 2014, verdeeld over 7 aanvragen voor 46 bomen kapvergunning aangevraagd.

De straat wordt langzaam kaal gemaakt om aan de Utrecht-standaard te voldoen.

 

Ambtelijke tekst

Utrecht maakt balans op van conditie grachtenbomen

In totaal staan er 430 bomen langs de grachten waarvan er meer dan 300 bomen zonder specifieke maatregelen behouden kunnen blijven. Bij het herstel van de wal- en kluismuren aan de Oudegracht en Kromme Nieuwegracht worden de beeldbepalende bomen waar mogelijk met speciale maatregelen behouden.

Van de 96 bomen die verwijderd zouden worden is eerder afgesproken om 46 bomen te behouden met speciale maatregelen. De raad heeft gevraagd dit opnieuw te onderzoeken gezien de hoge kosten voor deze maatregelen (80.000 euro per boom). Uitkomst is dat 21 bomen nu een te beperkte levensverwachting (minder dan 15 jaar) hebben. 25 van de 46 bomen kunnen met speciale constructies behouden blijven. Van de 21 bomen met een beperkte levensverwachting is in overleg met de Klankbordgroep voor 4 bomen afgesproken dat over een jaar de conditie wordt bekeken voordat het velbesluit wordt genomen. Mogelijk kunnen deze bomen toch behouden blijven. De bomen die geveld moeten worden vervangt de gemeente waar mogelijk door nieuwe bomen in de standaardmaat.

Kwetsbaar

De bomen aan de werven zijn sowieso kwetsbaar als gevolg van de bijzondere groeiomstandigheden. De speciale maatregelen voor bomen worden voorafgaand aan de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren genomen. Pas na de werkzaamheden weet de gemeent eof het lukt om de bomen werkelijk te behouden; of ze stabiel genoeg zijn gebleven. De bomen aan de werven worden goed in de gaten gehouden, onder meer door twee maal per jaar een visuele (visual tree assessment) inspectie.

Eind 2015 zijn bomen geïnspecteerd op vijf werven waar de opknapwerkzaamheden bijna waren afgerond. Op het rak tussen Geertebrug en Vollersbrug (oostzijde) blijkt dat 6 van de 14 bomen niet te behouden zijn omdat ze instabiel zijn geworden. Deze bomen moeten in april – nog voordat ze bladeren krijgen – worden gekapt (noodkap). Nog eens twee bomen op deze werf probeert de gemeente te behouden door de kroon fors in te nemen.

De herstelwerkzaamheden aan de grachten zijn eind 2019 afgerond.

(Nieuws.nl, 7 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55077/conditie-van-enkele-bomen-aan-grachten-verslechterd/

Zie ook: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/conditie-van-enkele-bomen-aan-grachten-verslechterd/

 

Utrecht gaat in meer wijken snippergroen verkopen

Door grote belangstelling voor de verkoop van snippergroen, een stukje groen dat grenst aan tuin of perceel, in Vleuten-De Meern krijgen huurders in andere wijken in Utrecht binnenkort ook het aanbod het perceel snippergroen dat ze huren te kopen.

In Vleuten-De Meern zijn ruim 130 percelen snippergroen. Daarom is in deze wijk gestart met de verkoop van de percelen snippergroen aan de huidige huurders. Bijna een derde is geïnteresseerd in het kopen van een perceel snippergroen. Bewoners kunnen het perceel kopen voor 138,54 euro per m2 of tegen taxatiewaarde.

Binnenkort krijgen de huurders in andere wijken in de stad een aanbieding voor de aankoop van het perceel snippergroen dat zij huren. De percelen in de wijken oost, noordoost, west en centrum worden tegen taxatiewaarde aangeboden. In 2016 krijgen bewoners nog het voordeel om het perceel vrij op naam te kopen.

De gemeente Utrecht verhuurt nu veel stukken snippergroen. De gemeente biedt het snippergroen aan omdat de gemeente gronden en panden, die geen beleidsdoel dienen, verkoopt. Huurders van snippergroen die het niet willen kopen of niet in de gelegenheid zijn te kopen, kunnen blijven huren, maar dan wel tegen een kostprijsdekkende huur. (GroeneRuimte.nl, 8 april 2016)

http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=179913

Gaat de gemeente kapvergunningen verlenen voor bomen op het snippergroen?

Wordt contractueel vastgelegd dat de bomen moeten blijven staan en dat er een herplantplicht is? Bedingt de gemeente voorkeursrecht met het oog op eventuele terugkoop?

Utrecht moet namelijk als een van de minst groene steden van Nederland een enorme inhaalslag maken.

 

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot – Frederik Hendrikstraat 114 Utrecht (code 850107)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn met een motorboot. Op de locatie Frederik Hendrikstraat 114 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 7 april 2016. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 2596. Gepubliceerd op 7 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2596.html

Het Hoogheemraadschap verandert de Kromme Rijn in een pretpark. Staat op gespannen voet met beleid i.z. ecologie.

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE
Verdienmodel Eneco gaat op z’n gat. Vastrecht achterblijvers zal wel exploderen.

Stadsverwarming is ‘uit’

Net als de gemeenteraad willen ook de ontwikkelaars van nog te bouwen huizen in Leidsche Rijn het liefst van stadsverwarming af. Nu Eneco het milieurendement hiervan heeft afgewaardeerd, zijn ze op zoek naar andere manieren om hun woningen duurzaam te verwarmen.

Ovast en corporatie Bo-Ex ontwikkelen samen Rijnvliet. Met ruim 1100 woningen een van de grootste wijken die nog in het nieuwe stadsdeel gebouwd gaat worden. Beide onderzoeken serieus of ze stadsverwarming kunnen vervangen door de woningen voor 100 procent aan te sluiten op elektriciteit. In dat geval krijgen de toekomstige bewoners te maken met warmtepompen in plaats van stadsverwarming.

Voor Ovast, met bijna 1000 huizen de grootste bouwer in Rijnvliet, zou dat betekenen dat die onder het contract met Eneco uit moet. Dat lijkt een kwestie van tijd. De politiek wil op 14 april tijdens de raadsvergadering via een motie een einde maken aan de aansluitplicht op stadsverwarming in Leidsche Rijn.

Energieneutraal

Bo-Ex zet in Rijnvliet 250 sociale huurwoningen neer. Een klein deel daarvan, 26 huizen, moeten volgens afspraak met de gemeente energieneutraal worden. ,,Wij denken dat dat niet gaat lukken met het afgewaardeerde rendement van Eneco,” zegt projectmanager Paula Sangers.

De corporatie is druk doende alle scenario’s – en met name ook de financiële consequenties – op een rijtje te zetten, voordat ze definitief besluit over te stappen op elektriciteit, aldus Sangers. Na de zomer denkt Bo-Ex meer te weten.

Voor Ovast-directeur en raadslid Wim Oostveen geldt hetzelfde. Ook hij wil eerste alle kosten in beeld hebben, voor hij een besluit neemt. ,,Een aansluiting op stadsverwarming kost mij 4000 euro per woning. Hier komen nog 2000 euro extra bij voor maatregelen die ik moet nemen vanwege het afgewaardeerde rendement van Eneco. Een woning 100 procent op elektriciteit aansluiten zou 12.000 euro kosten, is mij verteld. Dat betekent dus 6000 euro per huis duurder dan op stadsverwarming. Dit moet de koper betalen. Dit geld verdient hij dan wel weer in drie jaar terug.”

Waterpompen

Complicerende factor is het feit dat Rijnvliet in een archeologisch waardevol gebied ligt, aldus Oostveen. Hier mag niet te diep in de grond gegraven worden. Dat is wel nodig als hij overstapt op elektriciteit, want dan moet hij waterpompen aanleggen.

Voor 1 juli moet Oostveen weten wat hij doet. Vanaf dat moment wordt het eerste deel van Rijnvliet bouwrijp gemaakt. In september wil hij de eerste woningen in de verkoop doen. De bouw hiervan begint ongeveer over een jaar. (AD.nl, 4 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4275565/2016/04/04/Stadsverwarming-is-uit.dhtml

 

Eneco stopt met aardwarmte in Houten

Energieleverancier Eneco trekt de stekker uit een project waarbij woningen in Houten worden verwarmd met aardwarmte. Het systeem met warmte-koude pompinstallaties leverde te veel problemen op.

In het noordelijk deel van de wijk De Mossen worden de huizen al vijftien jaar verwarmd door aardwarmte. Nu de leveringscontracten ten einde lopen, wil Eneco ‘op zoek gaan naar betrouwbaar alternatief’. Het huidige systeem blijkt te storingsgevoelig.

De energieleverancier gaat om tafel met bewoners in Houten om tot een oplossing te komen. Het zou kunnen dat de huizen weer een ouderwetse CV-ketel krijgen. Duidelijk is wel dat het voor bewoners extra kosten met zich meebrengt. (RTVUtrecht.nl, 8 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462746/eneco-stopt-met-aardwarmte-in-houten.html

 

Eneco uitgelicht

Human Resource Self Management

Je kunt als werkgever wel zorgen voor goede werkcondities maar motivatie en bevlogenheid komt vooral door mensen aandacht, vertrouwen, ruimte en waardering te geven. Dat weten we natuurlijk al veel langer, maar op enkele organisaties na, hebben we daar nooit invulling aan gegeven. De tijdgeest is gelukkig aan het veranderen en we zien nu prachtige initiatieven die wél uitgaan van en invulling geven aan vertrouwen.

Het gaat steeds meer de goede kant op met ons mooie vak! Human Resource Management; daar halen we twee fundamentele kernen uit. De eerste is dat het om mensen gaat en de tweede is dat die mensen zich ontwikkelen. En dat laatste roept in het bijzonder allemaal boeiende maar ook uitdagende vraagstukken op. Want kunnen mensen wel ‘gemanaged’ worden (laat staan ‘aangestuurd’) om ze gemotiveerd en bevlogen te krijgen? En daarmee raken we een actueel en prangend thema.

Eneco vult het begrip prestatiemanagement op een volkomen andere wijze in dan tot dusver gebruikelijk. Arnia de Rijk van Eneco beschrijft dat als regelmatige dialoog en samen richting geven en ontwikkelen en waarderen. Het uitgangspunt is niet een systeem ‘inregelen’ maar uitgaan van de gezamenlijke leefwereld. Voortdurend met elkaar in gesprek zijn over wat beter kan en wat ieder daaraan kan en wil bijdragen. (…………………………….)   (hrpraktijk.nl, 4 april 2016)

https://www.hrpraktijk.nl/topics/leiderschap-management-development/nieuws/human-resource-self-management
Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 10 mei ter visie

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Het OTB en het MER liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage. (Infrasite.nl, 7 april 2016)

http://www.infrasite.nl/news/news_articles.php?ID_nieuwsberichten=19867

Utrecht wil ontgassen verbieden

De provincie Utrecht wil een verbod op ontgassen door de binnenvaart. Hiermee wil Utrecht de uitstoot van benzeen en benzeenhoudende verbindingen verminderen, waardoor de luchtkwaliteit in de buurt van vaarwegen verbetert.

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant gingen Utrecht al voor met een verbod op ontgassen. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal ontgassingen in Utrecht hierdoor substantieel is toegenomen. Volgens de provincie gaat het dit jaar om 190 tot 650 ontgassingen. ‘Met dit verbod voorkomen we dat schepen in onze provincie bepaalde schadelijke restladingdampen uitstoten en deze in onze lucht vrijkomen’, meldt gedeputeerde Pennarts. ‘En dat verbetert onze leefomgeving.’

Kankerverwekkend

Benzeen en benzeen houdende koolwaterstoffen zijn volgens de provincie Utrecht in de Europese wetgeving aangemerkt als kankerverwekkend, mutageen (kans op genetische schade) en daardoor dus als schadelijk voor de gezondheid. ‘De binnenvaart kan in plaats van ontgassen gebruik maken van alternatieven als compatibel varen, waarbij de nieuwe lading overeen komt met de vorige lading en het ontgassen bij ontgassingsinstallaties.’

Om het ontgassen te verbieden, moet de Provinciale Milieuverordening Utrecht (PMV) worden aangepast. Deze ligt tussen 19 april en 3 juni ter inzage bij de provincie Utrecht aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. Het indienen van zienswijzen kan schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, onder vermelding van Zienswijze Provinciale Milieuverordening.

(Schuttevaer.nl, 8 april 2016)

http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid24463-utrecht-wil-ontgassen-verbieden.html

Stadswijken worstelen met wildgroei aan bestelbusjes

Jumbo gaat binnenkort met gele busjes de weg op en ook Coolblue start een eigen bezorgdienst. Ze voegen zich bij alle bestaande besteldiensten, zoals HelloFresh, restaurants en lokale winkeliers die aan huis leveren en pakketdiensten als PostNL, UPC en DHL die pakketjes van Bol.com of Wehkamp afleveren. Door de populariteit van webwinkelen slibt de woonwijk dicht met koeriers en bestelbusjes.

Walther Ploos van Amstel, lector city logistics bij de Hogeschool van Amsterdam, maakt zich zorgen over de groei van het aantal pakketbezorgers. Studenten turfden in het voorjaar en het najaar van 2015 in een gemiddelde woonwijk al twaalf tot vijftien verschillende bestelbussen per dag. Sommige daarvan komen dagelijks wel drie keer in de straat. ‘En dat gaat snel naar dertig tot vijftig besteldiensten per dag. Dat is rampzalig voor de wijk’.

Maaltijdboxen en karretjes

En het wordt nu al steeds drukker. Lokale winkeliers laten zich niet meer de kaas van het brood eten door webshops en bezorgen zelf nu ook, net als restaurants. Albert Heijn en andere besteldiensten komen nog vaker in de straat, op het moment dat dit de klant uitkomt. Ondertussen starten ook andere supermarkten hun opsporingsdienst en komt een toenemend aantal aanbieders van maaltijdboxen en de karretjes van websuper Picnic aan huis.

Dat moet anders, vindt Ploos van Amstel. Buurtbewoners beginnen te morren. En niet alleen die arme thuiswerkers die de hele dag pakjes voor hun buren aannemen. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid moet de wildgroei aan bestelbussen worden beteugeld. ‘De gemeenten of de bewoners gaan dit een keer een halt toeroepen, zeker als een eerste kind wordt aangereden.’

Lokaal georganiseerd

Ook Huub Vermeulen, directeur operations & fulfilment van Bol.com, houdt er rekening mee dat als het een probleem wordt, lokale overheden in grote steden zich gaan bemoeien met transport in de binnensteden. ‘Wellicht gaan zij op de een of andere manier afdwingen dat het huis-aan-huistransport lokaal georganiseerd wordt vanuit een centrale, milieuvriendelijke oplossing.’

Wat daarbij helpt is dat het gebruik van afhaalpunten ieder jaar toeneemt. Dat heeft als voordeel dat pakketjes verzameld worden op één punt en niet naar verschillende adressen gaan. Dat maakt ‘the last mile’ naar de consument efficiënter. Vermeulen verwacht dat het aantal Bol.com-afhaalpunten snel zal uitbreiden en er steeds meer consumenten gebruik van zullen maken.

Hoewel er ook al veel gefilosofeerd wordt over bezorging met vliegende drones, ziet Vermeulen meer toekomst voor autonome, elektrische rijdende transportmiddelen. ‘Deze passen veel eenvoudiger in onze infrastructuur en werken waarschijnlijk veel beter in een dichtbevolkt land. Maar het zal nog minimaal vijf jaar duren voor hier praktisch werkende oplossingen te verwachten zijn.’

Cargobikes

Wat in de Verenigde Staten opkomt is het direct leveren vanuit lokale winkels. eBay is daar een voorbeeld van. Als je daar iets bestelt, checkt het bedrijf de voorraad van winkels in de buurt van de klant en zorgt ervoor dat het artikel binnen een zo snel mogelijke tijd via een plaatselijke koerier, bijvoorbeeld een fietskoerier, van de winkel naar klant gaat.

In Nederland zetten enkele vervoerders al stappen naar bezorging die beter in de wijk past. Het Belgische Bubble Post begint met vrachtfietsen in Nederland en het Duitse Foodora bezorgt in Amsterdam, Utrecht en Den Haag met in roze geklede fietsers eten voor restaurants die zelf niet bezorgen. Uit onderzoek blijkt dat een derde tot de helft van alle bestellingen zich leent voor ‘cargobikes’.

Opvallende verpakkingen

Voor de overige producten zouden bedrijven voor de bezorging kunnen samenwerken met collega’s, zoals nu al gebeurt via logistieke dienstverleners als DHL en PostNL of kluisjessystemen als Kiala of MyPup. Het probleem daarbij is dat de webwinkels herkenbaarheid verliezen, merkt Ploos van Amstel op. Zalando of Bol.com proberen dat op te lossen door op te vallen met de verpakking, waar het merk vanaf spat. Hij ziet het echter niet zo snel gebeuren dat boodschappen van Lidl, dat in Duitsland thuisbezorgt als je een hele doos bestelt, en van Albert Heijn door dezelfde chauffeur worden bezorgd.

Tenders

De hele pakjesketen, van fabriek tot in het keukenkastje, moet opnieuw worden uitgevonden. Dat is overtuiging van bijzonder hoogleraar e-commerce Cor Molenaar. Hij voorziet een fijner vertakt distributienetwerk met ophaalpunten net buiten de stad en meer verzamelpunten in de steden en woonwijken. ‘Dan mag iedereen zich inschrijven om de pakjes in een bepaald gebied te bezorgen. Een soort tender. Je ziet dat al in de Verenigde Staten.’

Maar voor het zover is, vreest hij, moet de bezorging eerst nog verder in de soep lopen. ‘Niemand voert de regie. Er moet een soort algemene regeling komen voor de belevering van woonwijken. Nu wil iedereen het voor zichzelf oplossen, terwijl het veel slimmer is om het te zoeken in een soort Über-achtige oplossing.’ Dan kan het leger aan gepensioneerden, werklozen en wie verder tijd heeft, worden ingezet om pakjes op hun plek te krijgen. (Financieele Dagblad, 6 april 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1146162/stadswijken-worstelen-met-wildgroei-aan-bestelbusjes

Laat de gemeente dat afdwingen waar bol.com over spreekt maar alvast voorbereiden en daarbij ook paal en perk gaan stellen aan de maat van het voertuig, zeker in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken. Er zal anders dan bij de mislukte stadsdistributie gekozen moeten worden in plaats van gebeden dat het goed gaat. De keus gaat tussen het slopen van de binnenstad en 19de eeuwse wijken om ruimte te maken voor allerlei transportmiddelen, dan wel de transportmiddelen aanpassen aan de maat van de straten en in hun aantal beperken.

Leveranciers niet blij met laad- en losplek Neude

Horecaleveranciers kunnen maar moeilijk wennen aan de nieuwe bevoorraadregeling in de binnenstad van Utrecht. Sinds vorige week mogen ze niet langer voor de deur van horecabedrijven lossen, maar moeten ze gebruikmaken van één laad- en losplek op de Neude. Dit meldt het AD.

(Nieuws.nl, 6 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55059/55059/

Bijna dagelijks de straat urenlang slecht begaanbaar maken? Bezetting van de openbare ruimte. Ze kunnen het dak op. Goed als de gemeente hen in het hok stopt en houdt.

Meerkeuze-aanvragen omzetteingsvergunning

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsingsvergunning, Arnodreef 74 te Utrecht, HZ_HUIS-16-09302

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd:

Arnodreef 74 te Utrecht

HZ_HUIS-16-09302

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 40864. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40864.html

Dit had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Aanvrager moet stellig zijn. De aanvrager had eerst eens moeten kiezen uit de vijf opties die hij tegelijk aanvroeg.

Aanvraag onttrekkings- of omzettings- (kamerverhuur) of samenvoegings- of woningvormingsvergunning of kadastrale splitsingsvergunning, Simplonbaan 10-10A-10B te Utrecht, HZ_HUIS-16-09794

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres vergunning is aangevraagd:

Simplonbaan 10-10A-10B te Utrecht

HZ_HUIS-16-09794

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 40855. Gepubliceerd op 5 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-40855.html

Weer zoiets. Andere aanvrager. Misschien zit het niet bij de aanvrager fout, maar bij de gemeente waar mogelijk niet voldoende is gezorgd dat de behandelende ambtenaren adequaat zijn opgeleid.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-42877.html

Gemeente ontmoedigt planschadeverzoeken

Dat de overheid zich in de eerste plaats geroepen voelt de belangen van het kapitaal te dienen komt duidelijk naar voren in de manier waarop de gemeente verzoeken om planschade behandelt. Zo’n verzoek kan je bij de gemeente indienen als je woning in waarde daalt als gevolg van bijvoorbeeld de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan. Planschade wordt geregeld in de Afdeling 6.1. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ik neem de reconstructie van het 24 Oktoberplein met de aanleg van de fly-over als voorbeeld. Daarvoor moesten enkele bestemmingsplannen gewijzigd worden.

Een deel van de schade wordt sowieso niet vergoed, namelijk voor zover gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Stel de woning is 300.000 euro waard, dan wordt de schade alleen vergoed voor zover die de 6000 euro overstijgt. Die 2% wordt beschouwd als eigen risico. “Maatschappelijk risico” noemt de wetgever dat. Moet je maar niet aan het maatschappelijk leven deelnemen, want iedereen weet dat dat niet zonder risico is. Een onzinnig argument waarmee de Tweede Kamer akkoord ging om de overheid te behoeden voor teveel planschade verzoeken.
Voordat de gemeente je verzoek om planschade in behandeling neemt moet je 300 euro betalen. Dat is dus de tweede drempel om te voorkomen dat mensen een verzoek tot planschade doen. Die 300 euro krijg je alleen terug als de gemeente besluit jouw schade te vergoeden. Wijst de gemeente het verzoek af, dan krijg je die 300 euro griffiegeld dus niet terug.
Dan is er nog een drempel. De gemeente schakelt een adviesbureau in dat gespecialiseerd is in het afwijzen van planschadeverzoeken. Dat bureau brengt een advies uit aan de gemeente en het college neemt dat advies doorgaans klakkeloos over. Ben je het daar niet mee eens, dan kan je bezwaar maken. Maar als je bezwaar maakt voert het college aan dat jouw bezwaar niet onderbouwd is met een deskundigen rapport. Volgens de gemeente had je dus zelf ook een rapport moeten laten opstellen voor pakweg 2000 euro. Dat brengt de kosten die je moet maken dus op 2300 euro (inclusief 300 euro griffiegeld).
Het bedrag dat uiteindelijk aan enkele bewoners langs de fly-over werd betaald zat tussen 1500 en 2000 euro. Net genoeg dus om de kosten van een eigen deskundige te betalen. De gemeente weet dat de eis dat je een eigen deskundige op laat draven tot gevolg heeft dat zo’n planschadeverzoek per saldo niets oplevert. Dat de gemeente het argument niettemin aanvoert betekent dus de gemeente het doen van een planschadeverzoek hoe dan ook wil ontmoedigen. De besluiten werden in dit geval genomen door wethouder Paulus Jansen van de SP. Of de wethouder een kat is of een hond maakt dus niet uit.
De “onafhankelijke” adviseur die door de gemeente wordt ingeschakeld maakt een zogenaamde “planologische vergelijking”. Hij kijkt eerst wat er volgens het nieuwe bestemmingsplan gebouwd mag worden (in ons voorbeeld dus de reconstructie van het 24 Oktoberplein, inclusief de aanleg van de fly-over). Dat gaat hij vergelijken (en nu komt het!) met wat er op grond van het oude bestemmingsplan maximaal mogelijk was. En dat blijkt dan veel meer te zijn dan je ooit voor mogelijk had gehouden.
Door de maximale mogelijkheden van het oude bestemmingsplan maximaal uit te leggen heeft de planologische vergelijking als resultaat dat het nieuwe planologische regime nauwelijks een verslechtering is vergeleken met het oude planologisch regime en dat de gemeente er dus met een fooi van afkomt. Zo voerde de onafhankelijke adviseur aan dat de M.L. Kinglaan volgens het oude bestemmingsplan ook best een paar meter verhoogd aangelegd kon worden, waardoor de bewoners hun uitzicht ook kwijt hadden kunnen raken.
Je zou zeggen: als je voor wat betreft het oude bestemmingsplan uitgaat van wat maximaal zou zijn toegestaan, dan moet je dat voor het nieuwe bestemmingsplan ook doen. Maar dat doen de adviseur en de gemeente niet. Volgens de gemeente is er namelijk geen verschil tussen het aantal auto’s dat over de Kinglaan rijdt in de oude en in de nieuwe situatie. Een bizar argument want waarom moest die fly-over er dan komen? Maar het is bovendien een irrelevant argument.
Immers, het gaat er in de planologische vergelijking niet om hoeveel auto’s er zullen rijden, maar hoeveel auto’s er maximaal kunnen rijden dankzij de fly-over en al dat extra asfalt. Als je in het ene geval van maximale invulling uitgaat moet je dat in het andere geval ook doen. De gemeente en haar adviseur meten liever met twee maten, want dan hoeft er nauwelijks planschade vergoed te worden. We zullen zien wat de bestuursrechter er van vindt.
Om een verhaal kort te houden: de gemeente kijkt niet op tien of honderd miljoen meer of minder als ze daar Bouwend Nederland blij mee kunnen maken, maar dan kan er geen redelijke vergoeding meer van af voor bewoners die de dupe zijn van de onstuitbare ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-gemeente-ontmoedigt-planschadeverzoeken/

Meer ‘dure scheefwoners’, hoogste woonlasten in provincie Utrecht

Nederland telt de laatste jaren steeds meer ‘dure scheefwoners’, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit zijn mensen met een relatief laag inkomen die verhoudingsgewijs veel huur betalen.

In 2009 was 8 procent van de huurders een dure scheefwoner en in 2015 was dit opgelopen tot 18 procent. Bij huishoudens die juist veel verdienen en relatief weinig huur neertellen, de zogeheten

goedkope scheefwoners, was sprake van een tegenovergestelde ontwikkeling. Hun aandeel daalde flink, van 28 naar 18 procent.

Nederland telt volgens het CBS bijna 2,9 miljoen hurende huishoudens en ruim 4,3 miljoen gezinnen met een eigen huis. In de onderlinge verhoudingen is sinds 2009 weinig veranderd.

HOGERE WOONLASTEN

Anders dan huiseigenaren, zagen huurders hun woonlasten de laatste jaren wel stevig oplopen. Ze betaalden vorig jaar met gemiddeld 654 euro per maand aan huur en bijkomende woonlasten 100 euro meer dan in 2009. Mensen met een eigen huis hoefden in 2015 juist 26 euro minder neertellen voor zaken als hun hypotheek, belastingen en onderhoudskosten.

UTRECHT

Inwoners van de provincies Utrecht en Noord-Holland betalen het meest aan woonlasten. Eigenaren leggen hier gemiddeld ruim 960 euro per maand neer en huurders bijna 700 euro.

In Utrecht is de verhouding eigenaar-huurder vrijwel gelijk aan de landelijke 60:40. In Noord-Holland is slechts 53 procent van de huishoudens eigenaar van de woning.

In beide provincies woont ongeveer 14 procent van de eigenaren in een vrijstaande woning. Voor een vrijstaande woning betaalt een eigenaar hier ongeveer 1200 euro per maand aan woonlasten. In het uiterste noorden en zuiden van het land is dit nog geen 900. (RTVUtrecht, 7 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462494/meer-dure-scheefwoners-hoogste-woonlasten-in-provincie-utrecht.html

Dit organiseert, stimuleert de toeloop naar collectieve sociale vangnetten, waarvan de mazen overigens steeds groter geknipt worden. Hier gaat in de grond een maatschappijopvatting achter schuil die als het ware terugverlangt naar de tijd van Regout en andere inhaligen die – naamlozer – geen haar beter waren.

Rechter zet streep door blurring pilot VNG

Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De VNG doet met enkele van haar leden een pilot blurring, waarin mengvormen van detailhandel en horeca worden onderzocht

De VNG is dit jaar op verzoek van een aantal gemeenten gestart met de pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’. In de pilot inventariseren gemeenten en ondernemers de mengvormen en wordt er onderzoek gedaan naar gewenste situaties. De pilot richt zich op ontwikkelingen die aansluiten bij de nieuwe manier van winkelen en uitgaan.

Hoewel staatsecretaris Van Rijn nog onlangs in een brief aan de VNG verzocht heeft de pilot mengvormen van winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan, heeft de VNG dit advies genegeerd. Met vindt dat geen verantwoording hoeft te worden afgelegd aan de staatssecretaris voor het starten van een pilot. (…….)

Gemeente dient te handhaven

Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De rechter heeft geoordeeld dat deelname aan de pilot geen excuus kan vormen voor een gemeente om niet op te treden. Daarbij laat de rechter wegen, dat de Drank- en Horecawet geen wettelijke bepaling kent, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving. (Gemeente.nu, 1 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/4/Rechter-zet-streep-door-blurring-pilot-VNG-2784079W/

Afgaande op wat er op overheid.nl aan vergunningen en aanvragen op overheid.nl is langsgekomen, is het verschijnsel niet-handhaven, waar de stad al veel ervaring in had opgedaan, in Utrecht ook beleidsmatig ingevoerd.

Op weg naar de voorjaarsnota

RvS bezorgd over de juridische kwaliteit politieke besluitvorming

Moeizaam bereikte akkoorden lijken steeds belangrijker te worden in de politiek. De juridische en praktische kant van beleidsplannen komen steeds meer op het tweede plan te staan.

Dat schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag. De onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur vreest dat de waarden van de rechtstaat “sluitpost worden in het streven naar resultaat, snelheid en draagvlak”.

2015 was volgens de Raad van State opnieuw een jaar van snelle maatschappelijke, economische en bestuurlijke veranderingen. Onder de bevolking ontstaat daarover steeds meer zorg en weerstand. De raad vindt het van wezenlijk belang dat wet- en regelgeving tijdig worden aangepast. “Maar dit moet niet doorslaan.”

‘Hinderlijke belemmering’

De Raad van State ziet dat juridische kennis en vaardigheid steeds meer op afstand van de politiek komen te staan, en dat het ingewikkelde en langdurige proces van wet- en regelgeving steeds vaker als “een hinderlijke belemmering”worden ervaren. Er worden nu vaker oplossingen gevonden die ten koste gaan “van de waarden waar de rechtsstaat op berust”.

De raad wijst onder meer op alle akkoorden die het kabinet-Rutte heeft gesloten met politieke partijen en maatschappelijke organisaties. “De visie op wat het algemeen belang vergt, dreigt onderbelicht te raken. Er is immers een akkoord dat moet worden uitgevoerd.”

Op de ministeries is de verantwoordelijk voor de voorbereiding van maatregelen en beslissingen steeds vaker ondergebracht bij de beleidsafdelingen. De afdelingen wetgeving en juridische zaken “dienen te vaak nog slechts om het juridisch toilet te verzorgen van beleidskeuzen die elders zijn gemaakt”. (NOS.nl, 5 april 2016)

http://nos.nl/artikel/2097244-rvs-bezorgd-over-de-juridische-kwaliteit-politieke-besluitvorming.html

Vorige directies en het bestuur van Victas hebben in eendrachtige samenwerking met het Utrechtse gemeentebestuur de boel in de soep gedraaid: cliënten en de buurt de dupe

Verslavingszorgverlener Victas failliet

Verslavingszorgverlener Victas is failliet. Het centrum voor verslavingszorg in Midden-Nederland is in financiële problemen geraakt door de vele behandellocaties en een nieuw hoofdkantoor in het centrum van Utrecht. Dat leidde tot hoge kosten. De curator is in gesprek met kandidaten voor een doorstart, staat op de website van Victas.

Victas heeft 4400 cliënten. In de 15 centra worden mensen geholpen met verslavingen aan drank, sigaretten, medicijnen, drugs, gokken, gamen, seks en internet. De 440 medewerkers hebben de afgelopen weken zonder loon doorgewerkt. Uitkeringsinstantie UWV neemt de loonbetalingen nu over.

De voormalig voorzitter van de raad van bestuur bedankt op de website de medewerkers: ”Victas is een ontzettend mooie organisatie, die effectieve en efficiënte zorg levert en daar ook door zorgverzekeraars om wordt geprezen. Dit hadden we echt niet verwacht. Ik bedank al onze loyale medewerkers, die ervoor hebben gezorgd dat ook de afgelopen onzekere week onze cliëntenzorg onverminderd door is gegaan”, aldus Herman Geerdink.

Deze week krijgen de huidige cliënten dus nog zorg. Nieuwe cliënten worden voorlopig niet in behandeling genomen, met uitzondering van crisissituaties, zo valt te lezen op de website van Victas.

(NOS.nl, 5 april 2016)

http://nos.nl/artikel/2097344-verslavingszorgverlener-victas-failliet.html

De kostbare hoofdzetel in de ABC-straat is als een vleesetende plant, vreet het grootste deel van de middelen op.

In de ABC-straat zat vroeger het Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ). Dat vertrok en verkocht aan Centrum Maliebaan dat later de naam in Victas veranderde. Het bestemmingsplan gaf voor de locatie een ziekenhuisbestemming aan. Centrum Maliebaan (CM) had een piepklein kliniekje. Op papier leek het allemaal te kloppen.

De oerdegelijke gebouwen van het WKZ werden door bestuur en directie en door architect en projectontwikkelaar ongeschikt geacht voor het CM. Tuurlijk, met platgooien en nieuw is er voor de bouwgerelateerde wereld heel veel te verdienen. De gemeente deed mee, tegen de zin van het grootste deel van de buurtbewoners, vanwege de ernstige bouwoverlast maar ook omdat ze de grootschalige opvang van verslaafden in de woonbuurt niet zagen zitten.

De gemeente had CM of eerder nog WKZ met druk van een bestemmingsplanwijziging kunnen uitkopen (of een planschadevergoeding kunnen geven) en het naar een bij een OV-knooppunt gelegen toen nog goedkopere locatie kunnen dirigeren. Niks ervan. Het 15 jaar lange gedoe tot aan de voltooiing van de bouw heeft aan gemeentezijde miljoenen aan apparaatskosten gevergd, veel meer dan een uitkoopsom zou tellen.

Het CM, waar het Rijk op grond van Kafkaiaanse regels nog verschrikkelijk veel geld in stopte, moest het beste van het beste hebben. Daarnaast was het oude gebouw bijna niet kapot te krijgen waardoor de sloopkosten explodeerden. Ondanks de rijksbijdrage werd de hoofdlocatie, zoals te voorzien viel, een financiële molensteen. het valt nog mee dat het doek nu pas gevallen is.

Verslaafden de dupe. Deels zal dat zich vertalen in allerlei kosten voor de gemeenschap (politie, justitie, gemeente).

Een opvolger van Victas zal een andere locatie betreken en het ook daar weer te duur maken. Het slag managers dat in (semi-)publieke organisaties door lichtheid en vilein is komen bovendrijven blijft immers parasitair en onbekwaam. Het gebouw van Victas zal wel weer een ander idioot plan beleven, met opnieuw ellende voor de buurt.
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Veel meer klachten gemeente Utrecht

Het aantal klachten bij de gemeente Utrecht is vorig jaar flink gestegen. In 2015 werd 1400 keer geklaagd en dat is bijna 78 procent meer dan het jaar daarvoor. Volgens de gemeente heeft dat te maken met de verhuizing naar het Stadskantoor. Ook zou de komst van de Tour de France hebben gezorgd voor het nodige gemopper.

De gemeente is de klachtencijfers beter gaan bekijken na een kritisch rapport van de Rekenkamer, schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het systeem dat de stad daarna gebouwd heeft, is makkelijker en dat levert ook meer klachten op.

In 2016 wil B en W het aantal klachten vooral verminderen door te hameren op klantvriendelijkheid bij de medewerkers. Ook moeten klachten vaker worden geanalyseerd en wil de gemeente sneller werkwijzen aanpassen.

Het stadsbestuur wil dit jaar ook achterhalen hoe tevreden klagers zijn over de afhandeling van hun grieven, en waarom er relatief weinig mensen naar de Ombudsman stappen. (RTVUtrecht, 7 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1462599/veel-meer-klachten-gemeente-utrecht.html

Rekenkamerrapport: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/B20140716_Lessenvanongenoegen.pdf

 

Oppositie: ‘Utrechts college laat schuldenlast oplopen’

Het Utrechts college laat de komende jaren de schuld van de gemeente met honderden miljoenen oplopen. Dat stellen de oppositiepartijen in reactie op de gisteren, maandag 23 september, gepresenteerde begroting voor 2014.

Eind 2007 had de gemeente Utrecht volgens de VVD nog per saldo 175 miljoen euro op de bank. Eind 2014 zal de gemeente bijna een miljard euro in het rood staan.

Ook het CDA waarschuwt voor de oplopende schuldenlast. Tussen 2013 en 2015 wordt er voor 400 miljoen euro extra geleend. Dat beperkt de mogelijkheden van de gemeente om extra tegenvallers, in bijvoorbeeld Leidsche Rijn, op te vangen, aldus het CDA.

Wethouder Mirjam de Rijk van Financiën erkende bij de presentatie van de begroting 2014 dat de schulden van de gemeente Utrecht fors oplopen. Tegenover de schulden staan echter wel gebouwen, benadrukte ze. De gemeente heeft namelijk al deze miljoenen geleend voor de bouw van onder meer TivoliVredenburg en schoolgebouwen en de aankoop van het nieuwe stadskantoor.

De Rijk erkende echter dat de schuldenlast van de gemeente niet te veel mag oplopen en zij stelde daarom voor om in de gemeenteraad een debat te houden over hoe groot de schuldenlast, als percentage van de begroting van de gemeente, mag zijn. De gemeente Utrecht heeft een begroting van 1,2 miljard euro. (deStadUtrecht.nl, 24 september 2014)

http://destadutrecht.nl/politiek/oppositie-utrechts-college-laat-schuldenlast-oplopen/

 

Rekenkamer: Utrecht informeert onjuist over begrotingstekort

De conclusies van de Utrechtse Rekenkamer zijn bijzonder duidelijk en tamelijk hard. De voorbereiding op wet HOF loopt achter en de informatie over het EMU-saldo is slecht.

Bij een onderzoek naar de instelling van de nieuwe de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) door de Rekenkamer van de gemeente kwamen een aantal opvallende zaken aan het licht.

De Rekenkamer is duidelijk: “Wij constateren dat de gemeente Utrecht minder ver is in de voorbereiding op de wet HOF dan de andere steden van de G4. Verder constateren wij dat de gemeenteraad tot op heden onjuiste informatie krijgt over het begrote EMU-saldo.”

De vier voornaamste conclusies zijn:

 • De gemeenteraad heeft tot op heden onvoldoende inzicht (meerjarig) in:

– de begrote en gerealiseerde EMU-saldi en de referentiewaarde;

– de schuldquotes van de gemeente Utrecht (begroot en gerealiseerd).

 • De informatie die de gemeenteraad tot op heden kreeg over het begrote EMUsaldo is al jaren onjuist.
 • De gemeente Utrecht heeft tot op heden geen referentiewaarde vastgesteld voor de schuldquote.
 • Andere steden van de G4 zijn verder in het onderzoeken van de mogelijkheden van de raad om te sturen op referentiewaarden voor het EMU-saldo en de schuldpositie.

Utrecht kan een EMU-saldotekort van ruim €250 miljoen in 2012 verwachten. In plaats het, op basis van foute berekeningen, eerder gerapporteerde overschot van €90 miljoen op het EMU-saldo.

Reacties

In haar reactie schrijft het college van B&W dat het EMU-saldo tot voor de Wet HOF niet van ‘’materieel belang’’ was voor de gemeente, omdat er gewerkt wordt met het lasten- en batenstelsel. Volgens het college zouden ook de foute cijfers al aan het licht gebracht zijn in de jaarrekening van 2012. B&W belooft “in de loop van 2013 een verkenning uitvoeren in hoeverre het sturen op het EMUsaldo binnen het lasten-batenstelsel reëel vorm en inhoud kan krijgen zonder de ambities van de beleidsprogramma’s aan te tasten en met behoud van financiële efficiency.”

De rekenkamer vindt die reactie mager. “De raad heeft geen houvast aan de voorzichtige toezeggingen die het college doet (“een verkenning uitvoeren…”).” De Rekenkamer zegt in de reactie van het college een bestuurlijk oordeel over de

aanbevelingen te missen . Ook geeft het college niet aan welke concrete stappen het gaat zetten om vorm te geven aan het sturen op schuldpositie in meerjarig perspectief.

Wet HOF

De Wet HOF vraagt om scherpe sturing door de overheid op twee indicatoren van houdbare overheidsfinanciën die nauw met elkaar samenhangen (de ‘ankers’ van de wet): het begrotingstekort (EMU-saldo) en de overheidsschuld (EMU-schuld). Bij een begrotingstekort loopt de overheidsschuld op. Een hoge schuld beperkt de ruimte voor nieuw beleid, omdat begrotingsruimte langdurig wordt vastgelegd in kapitaallasten (rentebetalingen). Bovendien verhoogt een hoge schuld mogelijk het renterisico van de gemeente. Om de overheidsschuld terug te brengen is een overschot op de begroting nodig (positief EMU-saldo).

Het sturen op EMU-saldo en EMU-schuld kan bijdragen aan houdbare financiën en een flexibele begroting op de langere termijn. En het kan ertoe bijdragen dat het risico wordt afgedekt van een sanctie van de Europese Commissie, als Nederland de EMUnormen niet respecteert. De rijksoverheid vraagt de gemeente een gelijkwaardige inspanning te leveren om de naleving van de normen te bewerkstelligen. (Gemeente.nu, 28 mei 2013)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2013/5/Rekenkamer-Utrecht-informeert-onjuist-over-begrotingstekort-1266776W/

Zie ook: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Schulddienstverlening

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 11 april 2016

o.a.

4 . Weergave beleidskeuzes en dekking nav Vernieuwing traject VJN/PB

Bijlage 4B wordt nagezonden. Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter en door of namens de wethouder Financiën. Uitwerken ‘format’ voor de weergave en toelichting van verplichte uitgaven, beleidskeuzes en dekking in de Voorjaarsnota. Achtergrond: Het presidium heeft de afgelopen maanden o.l.v. een werkgroep uit de raad gesproken over het vernieuwen van het proces rond de Voorjaarsnota en Programmabegroting. De griffie heeft verzocht in de subcommissie tot uitwerking te komen van een duidelijke in de Voorjaarsnota geclusterde verzameling van technische, onontkoombare uitgaven, en beleidskeuzes, zowel tav een eventueel overschot uit de jaarrekening als de reguliere keuze voor nieuw of geïntensiveerd beleid (zie B5a). Dit kan plaatsvinden aan de hand van een voorstel van Financiën (zie B5b).

 1. Concept geactualiseerde Verordening op de subcommissie

Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Aangeven of u nog opmerkingen/aanvullingen heeft bij het concept van de geactualiseerde Verordening op de subcommissie (zie B6). Achtergrond: Het actualiseren stond op de jaarplanning van de subcommissie. In dit concept zijn de wijzigingsvoorstellen van de commissiegriffier M&S, de voorzitter, secretaris en een lid van de subcommissie verwerkt. De planning is dat voor het zomerreces een aantal geactualiseerde raadsverordeningen ter besluitvorming voorligt aan de raad.

 1. Jaarplan 2016.

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=336fc4bb-5d55-4751-8bd3-08398b45f7b4&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 14 april 2016

o.a.

3 . Gedragscode 2016

4 . Stadsverwarming

Op verzoek van alle fracties vindt er een debat over Stadsverwarming plaats waar o.a. de volgende onderwerpen aan bod gaan komen: – Opheffen aansluitplicht / niet dwingend voorschrijven van een techniek – Verlaging afsluitingskosten – Onafhankelijke toetsing van het rendement – Onafhankelijke controle op best betaalbare en meest milieuvriendelijke warmte oplossing bij de gebiedsgerichte aanpak van het Energieplan – Met welk rendement mag gerekend worden (bij vergunningen ingediend voor 19 februari en in de toekomst (“standaard het forfaitaire rendement”)) – Hoe worden de eigenaren gecompenseerd van de 240 woningen uit mei 2015 – februari 2016

5 . Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8edc06a8-672d-42f1-b1d3-ef14ce4ca7a2&FoundIDs=&year=2016

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 april 2016 van 09.30 – 21.45 u.

 1. Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) is de verkeerskundige uitwerking van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB) en is het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan. De uitvoeringsagenda UAB bestaat daarnaast uit de zes actieplannen Voetganger, Fiets, Schoon Vervoer, Goederenvervoer, Verkeersveiligheid en De Gebruiker Centraal en uit zes Gebiedsagenda’s. De nota SRSRSB beschrijft de uitgangspunten voor een duurzaam mobiliteitssysteem, gegeven de groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit en de schaarse ruimte in de stad.

 1. GEHEIME commissiebrief

Dit deel van de vergadering is in beslotenheid. Aansluitend volgt de openbare vergadering.

 1. Vaststellen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

Het doel van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening is het voorzien in een evenementenregeling, waarmee het maximale aantal evenementen geregeld wordt, de maximale bezoekersaantallen, een grens wordt gegeven aan versterkt geluid tijdens evenementen en die het gebruik van het buiten het Castellum gelegen gebied voor evenementen niet langer toestaat. N.B. Dit voorstel is eerder besproken in de vergadering van de commissie op 24 maart 2016. In de vergadering heeft de wethouder toegezegd nadere informatie aan de commissie te sturen. Naar verwachting wordt deze info rond 14 april nagezonden.

12 . Jaarrekening Afval Verwijdering Utrecht 2015

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de concept jaarrekening 2015 vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Volgens artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten vóór 1 juni 2016 bezwaren tegen de concept jaarrekening aan het Algemeen Bestuur van AVU kenbaar maken. In afwijking hiervan heeft de AVU bij email van 24 februari jl. verzocht om uiterlijk 2 mei 2016 uw zienswijzen in te dienen. Omdat deze datum niet past in het vergaderschema van de gemeente Utrecht, heeft AVU voorgesteld de jaarrekening 2015 onder voorbehoud in het Dagelijks Bestuur van 18 mei 2016 te behandelen. Uw definitieve besluit en eventuele zienswijzen kunnen dan worden verwerkt in de vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur van 15 juni 2016.

14 Vaststelling bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2014 over het bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald dat de bestemmingsregeling voor twee locaties (Blauwe-Vogelweg 11 en Rijndijk 23) moet worden aangepast.

15 . Vaststelling bestemmingsplan Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak

Op het braakliggende terrein omsloten door de Groenedijk, de Damraklaan en de Tjeerdsraklaan waren voor het zuidelijke deel woonwagenstandplaatsen en voor het noordelijke deel woningen voorzien. Op deze locatie zullen echter geen woonwagenstandplaatsen meer worden ontwikkeld. Door de twee percelen samen te voegen kan het terrein op een andere manier worden ingevuld en kunnen circa 10 woningen worden gerealiseerd.

 1. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad vanwege tussenuitspraak Raad van State

Bij besluit van 5 maart 2015 (2015-13) heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ” Mariaplaats 14, Binnenstad” vastgesteld. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is om verbouw van een aanbouw mogelijk te maken waarbij de sociëteit de nieuwe ruimte ook kan verhuren voor vergaderingen, er ruimte is voor een beperkte uitbreiding van de keuken en er een open buitenruimte ontstaat, waarin een tuin wordt aangelegd. Voor het overige wordt verwezen naar het raadsbesluit van 5 maart 2015. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld. Op 30 december 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak (201503466/1)gedaan en de gemeente opgedragen de door de Raad van State geconstateerde gebreken te herstellen en het bestemmingsplan op een aantal onderdelen te wijzigen.

 1. Raadsbrief Peilnota Ruimtelijk Economische Koers U10

De Peilnota is de voorloper van de definitieve nota van Ruimtelijke economische koers U10 die na de

 1. Klanttevredenheid UVO

Geagendeerd door Student & Starter, GroenLinks en D66 (gezamenlijk). De fracties willen spreken over de uitwerking van het klanttevredenheid-onderzoek en de waardering die de verschillende doelgroepen hebben voor het vastgoed. Het is voor de agenderende fracties op dit moment onduidelijk hoe de gebruikerstevredenheid gemeten wordt en of dit binnen UVO en Stadsbedrijven op een vergelijkbare wijze gebeurt. De fracties hebben signalen uit de stad ontvangen die niet duidelijk in het klanttevredenheids-onderzoek terugkomen. Bij de Voorjaarsnota is motie 74 (Weistra, Roodenburg, Brussaard, Schipper, Buunk) aangenomen waarin het college is opgeroepen om extra inzicht te krijgen bij de bundeling van Utrechts Vastgoed. Daarnaast bespreken de fracties graag de lessen die getrokken kunnen worden en hoe de klanttevredenheid cijfers omgezet kunnen worden tot ambities op het gebied van duurzaamheid en participatie.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=49411283-29d4-4635-b160-52d572a401c0&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 21 april 2016

 1. Bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociaal domein: stand van zaken

De gemeente brengt de adviescommissies en cliëntenraden in het sociaal domein dichter bij elkaar. Dit moet leiden tot een verbetering van de advisering, vernieuwde samenwerking. In dit proces worden ook belangenorganisaties betrokken. De raad bespreekt graag met de betrokken organisaties in hoeverre de bundeling bijdraagt aan de doelen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

 1. Advies onderzoek Speeltuinwerk

Na onderzoek verzelfstandigt de gemeente het speeltuinwerk. Een coöperatie maakt zich vanaf 2018 sterk voor het beheer per speeltuin. De 20 speeltuinorganisaties vormen samen een coöperatie. De raad wil weten of betrokkenen speeltuinbeheerders zich herkennen in het onderzoek. En hoort graag over de kansen en bezwaren die zij zien. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=9ee70bbc-05c0-4bfe-9e59-48e3dfcb6212&FoundIDs=&year=2016 en

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/