Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 juli 2016

sinds 19 december 2003

Inhoud

–    Burgers voelen zich bedrogen
–    Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen

–    Een Huis voor Klokkenluiders in Utrecht

–    Stadhuis Utrecht krijgt genderneutrale toiletten. verdomd belangrijk, maar …

–    Video: burgemeester Utrecht: “Ik ben hier niet voor niets”

–    Nieuw busstation: taxi-chauffeurs boos op gemeente

–    Restaurant Karel V kookt niet voor daklozen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

o     Wat de gemeentesecretaris ontving ……………

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Bewoners zelf doorslaggevende factor bij energieverbruik van woningen

o     ACM veegt bezwaren tegen opsplitsen Delta en Eneco van tafel

o     Eneco verlaagt kosten afsluiten stadsverwarming

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     “Steeds meer en oudere bomen in Utrecht”

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

–    Echte misdaad loont

–    Nieuwe erfgoedwet

–    Utrecht kritisch op vuurwerk bij festivals

–    31 ongelukken, 35 gewonden: Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land

–    Ook in Utrecht wijken bedrijven voor woningen

–    Gemeenten investeren minder in grondexploitaties

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

Burgers voelen zich bedrogen

De Utrechtse bestuurscultuur is een’ karikatuur. Volgens bewoner Ben van Diest nemen ‘passanten’ de besluiten.

Ik denk dat marktkoopman Henk Bunschoten de spijker op de kop heeft geslagen met zijn opmerking (AD van 14 mei) over de miljoenensubsidie voor TivoliVredenburg: projecten ‘worden bedacht door mensen die hier niet vandaan komen’.

Toen mijn dochter twaalf jaar geleden werd geboren, ben ik naar Utrecht getrokken. En ik heb me de afgelopen periode hogelijk verbaasd en geërgerd over hoe het de gemeente Utrecht steeds weer lukt ‘zich de kaas van het brood te laten eten’, ‘achter het net te vissen’, ‘een te grote of een te kleinebroek aan te trekken’. Het is het al tijd net niet, vaak met kostbare gevolgen. En als iets welslaagt, dan gebeurt dat vaak op een manier waar niemand blij van wordt.

Passanten

Dat komt doordat Utrecht niet bestuurd wordt door Utrechters, maar door ‘passanten’.

Van de vele raadsleden die de stad de afgelopen tien jaren heeft gekend is het aantal dat zijn wieg in Utrecht had staan op twee handen te tellen. Wethouders komen van elders. Dat heeft belangrijke gevolgen.

Zo wordt de bevolking voortdurend gevraagd wat het vindt (zoals referendum, stadsgesprek, raadsinformatieavond, wijkbezoeken). Van dit hele inspraakcircus wordt de Utrechter niets wijzer. Uiteindelijk geven partijpolitieke overwegingen de doorslag! Bewoners voelen zich niet serieus genomen; hoor hoe Utrechters nog spreken over het fameuze referendum!

Toen ik in Utrecht West kwam wonen, waren grote groepen bewoners betrokken bij de stedelijke omwikkeling van Utrecht west. ‘Trek Lombok door naar het spoor!’ was de leus. Grote bijeenkomsten van bewoners met ambtenaren en belanghebbenden, compleet met tekeningen, maquettes en

presentaties. Twaalfjaar later is daar niets van over.

Niet alleen de bewoners staan voor joker, maar ook de ambtenaren. Goede ambtenaren ver trekken. (Nu ligt er een plan, compleet met kabelbaan, fluisterbootjes en reuzenrad. Een plan dat de Efteling eer zou aandoen. Utrecht is straks de enige stad ter wereld die een parkeerplaats laat ontsluiten met een fly-over.)

Wat is hieraan te doen? In eerste instantie mag je van bestuurders reflectie verwachten.Dat zij nadenken over de bestuurscultuur en de bestuursprocessen in Utrecht. Ook zou ik willen pleiten voor een door het AD samen met de Universiteit Utrecht te geven politiek-bestuurlijk jaarboek,

waarin wordt gereflecteerd op de bestuurlijke gang van zaken in Utrecht.

(AD, 2 juli 2016)

Ook Van Diest slaat met zijn verdere analyse de spijker op de kop, maar de door hem voorgestelde oplossing is het niet, is zelfs gevaarlijk. De lokale (digitale en papieren) pers bespaart op redactiekosten door persberichten van vooral het stadskantoor al dan niet ietwat bewerkt te recyclen. Daarmee komt men (hopelijk onbedoeld) in de buurt van His Masters Voice, het nabrauwen van het wat het zich plezierig presenterend autoritair bestuur de wereld instuurt. De lokale media zijn in verschillende mate van afhankelijk van het lokale bestuur.

De pers in Utrecht die een kritische functie vervult is vooral bij historici bekend.

Het gemeentebestuur moet zeer zeker de maat genomen worden, maar op een andere manier dan Van Diets voorstelt. Mede doordat een kritische pers ontbreekt moeten we het vooral doen met zelfevaluaties van het gemeentebestuur, evaluaties die zelden terugkijken op het aanvankelijk gestelde doel, als er überhaupt een doel was. Evaluaties vallen – wat een wonder – bijna altijd redelijk tot zeer goed uit. En dan hebben we nog de stapel kleurige boekjes, monitoren genoemd. Methodisch zijn die op geen enkele manier verantwoord. Er zijn zomaar wat cijfers en andere gegevens bij elkaar gedonderd. In veel gevallen kun je met weinig werk ook materiaal vinden dat de andere kant uitwijst dan de monitoren doen.

De monitoren roepen door inhoud en vormgeving een ‘feel good’-sensatie op en creëren een beeld dat wringt met de werkelijkheid en dat de Utrechter onwetend houdt over hoe er met zijn belangen wordt omgesprongen en hoe het belastinggeld wordt gebruikt. “Ignorance is strength – Onwetendheid is kracht”. (George Orwell – Nineteen Eighty-four).

Zou de raad het lef kunnen opbrengen om door middel van een gedegen publieksonderzoek (zeker niet het prutserige ‘Bewonerspanel’ waarmee de Universiteit Twente zakgeld verdient) het functioneren van het gemeentebestuur te laten onderzoeken? Het gemeentebestuur is er immers voor de burgers. Wordt gezegd.

Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen

Het vervangen van de straatstenen in de Cremerstraat door rood asfalt en de inrichting van de fietsstraat kost ons ruim een miljoen. Hoewel de totale schuld van de gemeente meer is dan één miljard euro, is er niet één fractie in de gemeenteraad die daar wakker van ligt.

De aanleg van de NOUW2 langs de A2 (tussen de Vleutenseweg en de op/afrit NOUW 1 Lage Weide) heeft ruim 8 miljoen gekost terwijl die nauwelijks wordt gebruikt. Je kunt immers net zo makkelijk de Atoomweg nemen die helemaal niet druk is.

Terwijl er bezuinigd wordt op de zorg, op schoolzwemmen, verkeerstuinen om kinderen te leren veilig aan het verkeer deel te nemen, op armoedebestrijding, op bibliotheken, wordt het geld met miljoenen tegelijk over de balk gegooid om asfalt aan te leggen waar dat helemaal niet nodig is. En geen raadslid dat daar problemen over maakt.

In het geval van de fietsstraat Cremerstraat komt er nog bij dat het voor fietsers uit Leidsche Rijn geen enkel probleem is om de Vleutenseweg te nemen. Qua afstand maakt dat niets uit en de Vleutenseweg heeft brede (geasfalteerde!) fietspaden. Met andere woorden, het is echt geldsmijterij om de Cremerstraat te herinrichten als fietsstraat.

De bewoners van de Cremerstraat zijn er in grote meerderheid helemaal niet blij mee. De Cremerstraat is een woonstraat waar kinderen nog veilig buiten kunnen spelen. De auto’s die er komen zijn van de bewoners. Door daar nu een drukke fietsstraat van te maken (met brommers!) is het gedaan met de rust en de veiligheid.

Waarom douwt de gemeente ondanks het verzet van de bewoners die fietsroute dan toch door? Daar zijn twee antwoorden voor. In de eerste plaats is het een prestigeproject van GroenLinks. Die heeft dat samen met de Fietsersbond bedacht en zich daar sterk voor gemaakt. En dus moet die fietsstraat er komen. Politiek prestige dus.

In de tweede plaats bedenken ambtenaren van ‘Stadsontwikkeling’ voortdurend projecten om hun budget op te maken, want als er aan het eind van het jaar wat overblijft beslist de gemeenteraad dat ze volgend jaar wel met minder toe kunnen.

Om kort te gaan: die fietsstraat is volkomen overbodig, slecht voor het milieu vanwege al dat asfalt, slecht voor de leefbaarheid. Het politieke belang van GroenLinks en het belang van Stadsontwikkeling (voldoende werk op de plank) maken echter dat die fietsstraat toch wordt aangelegd. Als de bewoners er niet tegen in opstand komen. (Alles over Utrecht, 8 juli 2016)

http://allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2016/juli/Fietsstraat_Cremerstraat_kost_een_miljoen_(2016-07-08).php

Een Huis voor Klokkenluiders in Utrecht

Vanaf 1 juli kunnen mensen die werkgerelateerde misstanden willen melden met hun verhaal terecht aan de Maliebaan.

Op 1 juli gaat het Huis voor klokkenluiders van start als een zelfstandig bestuursorgaan. Het is bedoeld voor mensen die in loondienst zijn, ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en kan ook onderzoek doen naar de meldingen. Op die manier wil de organisatie meewerken aan het beëindigen van de misstanden.

Meer informatie treft u vanaf 4 juli aanstaande aan op de website: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Contactgegevens: Telefoon: (088) 371 30 30 | E-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl | Bezoekadres: Maliebaan 72 te Utrecht.

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/57283/huis-klokkenluiders-aan-maliebaan/

Het Huis voor Klokkenluiders is een instituut dat bevoegdheden heeft om klokkenluiders te adviseren en onderzoek te doen naar misstanden van maatschappelijk belang in zowel de publieke als de private sector. Op 1 maart 2016 heeft het parlement definitief ingestemd met het wetsvoorstel voor oprichting van dit instituut.

In de oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel zou het Huis voor Klokkenluiders worden ondergebracht bij de Nationale ombudsman. In een daarop volgende versie, de zogenaamde novelle, is deze opzet gewijzigd naar oprichting van het Huis voor Klokkenluiders als een zelfstandig bestuursorgaan. Het Huis is dus geen onderdeel van de Nationale ombudsman.

https://www.nationaleombudsman.nl/Huis-voor-Klokkenluiders

Het Zelfstandig Bestuursorgaan heeft verzuimd zich in het Handelsregister te registreren.

Men is onder dak gegaan bij Stichting Tour Sous le Dom, een vreemdsoortige stichting die dikke vrienden is met het Utrechtse stadsbestuur. Het stadsbestuur past de Stichting Tour Sous le Dom in bij stadspromotie. Utrechtse klokkenluiders kunnen zomaar van Zanen, die vooral doende is met eigen en Utrechts glorie, op de trap van Sous le Dom tegenkomen.

Een slimme zet kan deze huisvestingsbeslissing niet genoemd worden.

Verdomd belangrijk. Maar zou iemand zich eens willen bekommeren over het nog grotere percentage Utrechters dat al jaren net onder of boven de armoedegrens zit?

Stadhuis Utrecht krijgt genderneutrale toiletten

De gemeente Utrecht gaat alle toiletten op het Utrechtse stadhuis ‘genderneutraal’ maken. Er zullen geen specifieke mannen- en vrouwentoiletten meer zijn.

Dit meldt het Utrechtse raadslid van D66 Anne-Marijke Podt op de website van de partij. Volgens Podt voelt 1 tot 4 procent van de bevolking voelt zich niet eenduidig man of vrouw. ‘Zij worden er bij elk wc-bezoek mee geconfronteerd dat zij niet in één van de standaard hokjes passen. Voor de meeste mensen lijkt dit niet zo’n probleem, maar voor een kleine groep is het wel degelijk een issue.’

De ervaringen met de genderneutrale toiletten worden na een paar maanden geëvalueerd en besproken. Als de ervaringen goed zijn, worden de algemene toiletten ook ingevoerd in het Stadskantoor en andere gemeentelijke panden. D66-raadslid Anne-Marijke Podt: ‘Het maakt niet uit in welk hokje je past. Genderneutrale toiletten op het Stadhuis zijn een mooie eerste stap. En laten we het ook vooral niet groter maken dan het is; het gaat om het aanpassen van een paar bordjes. Maar voor een klein groepje mensen is dit een heel belangrijk signaal.’

De motie van D66 werd in de Utrechtse gemeenteraad breed gesteund en overgenomen door wethouder Paulus Jansen (SP) van het college. (Binnenlands Bestuur, 1 juli 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/stadhuis-utrecht-krijgt-genderneutrale-toiletten.9542101.lynkx

Video: burgemeester Utrecht: “Ik ben hier niet voor niets”

De Tour de France is begonnen. Vorig jaar ging het belangrijkste wielerevenement nog in Utrecht van start en burgemeester Jan van Zaanen van de Domstad was nu ook aanwezig bij het Grand Départ. En niet zomaar: “Ik ben hier niet voor niks, als u begrijpt wat ik bedoel”, aldus de burgemeester.

Geruchten gaan al langer dat Utrecht bezig is om de start van de Vuelta naar Utrecht te halen. Of dat ook echt zo is, laat Van Zaanen niet los. Maar hij zei wel: “Ik vind wel dat je als Utrecht moet kijken of er nog een nieuwe kans is.”

Mocht de Ronde van Spanje inderdaad naar Utrecht komen, dan heeft de stad een primeur te pakken. Nog nooit heeft een stad alle drie de grote rondes (Tour de France, Giro D’Italia, Vuelta) binnen haar gemeentegrenzen gehad. Dat zou nu wel het geval zijn. (RTLNieuws.nl, 2 juli 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/sport/algemeen/video-burgemeester-utrecht-ik-ben-hier-niet-voor-niets

Nee, wij begrijpen niet wat hij bedoelt. Utrecht heeft heel veel sores, toegedekt onder propaganda die het tegenovergestelde moet doen geloven. Dáár zouden de leden van B&W zich mee bezig moeten houden.

Nieuw busstation: taxi-chauffeurs boos op gemeente

Boze taxichauffeurs hebben zaterdagmiddag een klein uur het nieuwe busstation bij het Beatrix-theater in Utrecht geblokkeerd. De chauffeurs zijn woedend op de gemeente. Ze eisen         betere standplaatsen rond het centraal station. Klanten kunnen de taxi’s achter het tramstation niet vinden, is de kritiek. (AD.nl, 2 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuw-busstation-taxi-chauffeurs-boos-op-gemeente~a328d3b2/

Indien de gemeente dik op taxi’s zou inzetten, kwaliteitstaxi’s die flink wat bagage kunnen meenemen, en een voelbaar lager tarief hebben (bij een lager tarief minder stilstand) dan zouden er heel wat particulieren hun auto van de hand doen. De gemiddelde particuliere auto rijdt immers niet zo veel.

Restaurant Karel V kookt niet voor daklozen

Restaurant Karel V in Utrecht ziet af van een diner voor daklozen. Afgelopen winter daagden collega’s van restaurant Podium onder de Dom de koks van het toprestaurant uit om hun benefietdiner tijdens Kerstmis over te nemen.

Die handschoen wordt niet opgepakt, maar het chique restaurant en hotel benadrukt wel andere maatschappelijke projecten te steunen, zoals ‘Eet met je Hart’. Daarvoor krijgen enkele tientallen eenzame ouderen binnenkort een gezellige middag bij Karel V aangeboden. (RTV Utrecht, 1 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493295/restaurant-karel-v-kookt-niet-voor-daklozen.html

Mensen structureel aan voldoende betaald werk helpen is veel belangrijker dan éénmaal een chique hap. Overigens heeft een heel groot deel van het Utrechtse horecapersoneel ‘weggooibanen’ die ook nog slecht betaald worden.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

Binnen de EU is een akkoord gesloten over een nieuwe Europese Richtlijn om verdergaand luchtvervuiling aan te pakken en voor schonere lucht te zorgen. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging moet daardoor in 2030 zijn gehalveerd.

Dat gebeurt door plafonds op te leggen voor stoffen (onder andere fijnstof, stikstof en ammoniak) die een groot effect hebben op het welzijn van mensen.

De nieuwe Richtlijn zal een vermindering betekenen van de hoeveelheid verontreiniging die binnen de EU door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. Lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. De nieuwe Richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Dit leidt tot een aanzienlijke gezondheidsverbetering in Europa.

Lidstaten krijgen ook een verplichting een nationaal reductieprogramma op te stellen om zeker te zijn dat de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden. De Europese Commissie beoordeelt de voortgang en kan zo nodig lidstaten aanspreken op het uitblijven van (voldoende) resultaat. (Verkeersnet.nl, 30 juni 2016)
http://www.verkeersnet.nl/19527/europees-akkoord-tegen-luchtvervuiling-moet-leiden-tot-halvering-sterfgevallen/

Wat de gemeentesecretaris ontving ……………..
Aan alle Nederlandse gemeenten
t.a.v. de gemeentesecretaris
Betreft: Standpunt Longfonds over houtrook ten behoeve van de VNG- enquête
Amersfoort, 23 juni 2016

Geachte gemeentesecretaris,

 

Het Longfonds volgt met belangstelling de ontwikkelingen binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en haar leden omtrent de aangehouden motie aanpak houtrook ingediend door de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het Longfonds waardeert het dat de VNG zich in het onderwerp verdiept en u daarover bevraagt. In de enquête wordt u gevraagd naar de mate van overlast die burgers in uw gemeente ervaren, naar uw behoefte aan een instrumentarium en naar uw wens ten aanzien van (landelijk) beleid. Het Longfonds vindt een instrumentarium en landelijk beleid gewenst.

 

Het Longfonds vindt het hoog tijd dat gemeenten adequate handvatten krijgen om gezondheidsschade door houtrook te voorkomen. Daarnaast is ook landelijk beleid nodig om de problematiek aan te pakken. Uit onze contacten met gemeenten én met mensen die overlast ondervinden van houtrook, blijkt dat het daaraan nu ontbreekt. Hierdoor wordt de gezondheid van mensen die ziek worden van de rook van hun buren niet afdoende beschermd door de overheid.

 

Houtrook maakt ziek

Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haardeni en dit aantal neemt toe vanwege het duurzame en goedkope imago van houtstook. Ook blijft de overlast niet langer beperkt tot het traditionele stookseizoen in de wintermaanden. Door de huidige overheidssubsidie op pelletkachels, kiezen mensen vaker voor een cv-ketel op pellets. Deze emitteert het hele jaar door ziekmakende stoffen. Daarnaast nemen ook vuurkorven en terrashaarden toe in populariteit. Het CBS berekende dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrookii. Onze verwachting is dat dit aantal door de genoemde ontwikkelingen snel stijgt.

 

Luchtvervuiling kan mensen ziek maken. Het RIVM iiigaat ervan uit dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s) en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

 

Er zijn één miljoen mensen met een longziekte in Nederland. Zij zijn gevoeliger voor houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met een hart- en vaatziekte en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze ‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie wordt slechter. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur al uit is. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven.

De gevolgen zijn voor deze mensen snel merkbaar, maar blijven niet tot hen beperkt. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker zelf. Lokaal kunnen de risico’s hoog oplopen.

 

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zo af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om steeds te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.

 

Tientallen mensen die ziek worden door de houtrook van hun buren melden zich jaarlijks bij het Longfonds. Zonder uitzondering hebben ze de ervaring dat de gemeente hen niet kan helpen. Door alle activiteit op sociale media rond dit onderwerp, zien we dat dit het topje van de ijsberg is. Gemeenten rapporteren ons dat zij inderdaad niet over de juiste instrumenten beschikken om mensen te kunnen helpen.

 

Het Longfonds wil de gezondheidsschade van houtrook voorkómen, met name bij gevoelige groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen.

 

Stel gezondheid centraal in aanpak houtrookoverlast

Het Longfonds wil dat gezondheid het uitgangspunt is van het gemeentelijk beleid omtrent houtrook. Het Longfonds is blij met de motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het is een mooie stap in de goede richting. Het Longfonds is er van overtuigd dat zowel gemeenten als burgers geholpen zijn met een instrumentarium en landelijk beleid.

Maatregelen die wij aanbevelen zijn:

  • Stop de landelijke subsidie op pelletkachels. Door de subsidiëring wordt het hele jaar door gestookt, dat is een ongewenste situatie.
  • Stel een stookverbod in voor het stoken op hout zowel binnen als buiten bij bepaalde weersomstandigheden (windstil weer en mist). Stel BOA-tijd beschikbaar voor handhaving.
  • Richt houtrookvrije nieuwbouwwijken in, waar in de huizen ook achteraf geen rookkanaal mag worden ingebouwd.
  • Maak beleid waarin gezonde energiekeuze wordt gestimuleerd en stoken op hout actief wordt ontmoedigd, zoals een landelijke sloopregeling voor houtkachels en een aanschafsubsidie voor gezonde alternatieven.
  • Start- en steun gemeentelijke duurzame initiatieven met burgers bijvoorbeeld voor wijken waar gezamenlijk zonneboilers worden aangeschaft.
  • Houtrook heeft onterecht een duurzaam imago, geef landelijke en lokale voorlichting over de schadelijke gezondheidseffecten.

 

Voor meer informatie, zie onze website www.longfonds.nl/gezondelucht of neem contact op met Christine Strous, projectleider buitenlucht bij het Longfonds, (06) 51 49 21 74, christinestrous@longfonds.nl

 

Hoogachtend,

(Brief van 23 juni 2016)  Zie bijlage.

Het Utrechtse gemeentebestuur (B&W en Raad) heeft zich tot dusver nauwelijks bekommerd om een structurele en betekenisvolle verbetering van de gezondheidssituatie van de Utrechters. Er is veel symbool- en uitstelbeleid. Dat mag wel anders.

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

2030: Claims van de gemeente m.b.t. energiebesparing blijken niet te kloppen

Bewoners zelf doorslaggevende factor bij energieverbruik van woningen

Energielabels krijgen pas betekenis wanneer ze worden gekoppeld aan werkelijke in plaats van aan theoretische verbruiksgegevens, stelt promovenda Daša Majcen.

Die koppeling is ook duidelijker voor bewoners en kan leiden tot meer bewustwording.

Energielabels zijn in Nederland de belangrijkste etiketten voor de energieprestaties van woningen,

maar feitelijk zeggen ze weinig. Aan de hand van de labels zijn alleen de thermische waarden van

woningen met elkaar te vergelijken. Veel factoren, waaronder de gezinssamenstelling en hoe bewoners hun woning verwarmen, worden onterecht als vaststaande

gegevens gezien”, constateert OTB-onderzoekster Daša

Majcen, die in april 2016 cum laude promoveerde op energieverbruik van gerenoveerde woningen.

Werkelijke besparingen blijven achter bij theoretische besparingen.

Voor haar proefschrift over het verschil tussen verwacht en werkelijk energieverbruik en energiebesparing door Nederlandse huishoudens analyseerde Majcen de gegevens van meer dan 200.000 woningen met als doel de oorzaken van die verschillen te achterhalen. Zulke grote steekproeven zijn in Nederland niet eerder hiervoor gebruikt en ze geven resultaten die representatief zijn voor de hele woningvoorraad. Daarnaast gebruikte de promovenda informatie die ze verkreeg uit een analyse van de effectiviteit van hoofdstedelijke subsidies aan woningcorporaties voor energierenovatie van hun huurwoningen, die ze uitvoerde in opdracht van de Rekenkamer Amsterdam. De hoofdvraag van dat onderzoek was of een verbetering aan de woning die recht

geeft op een gunstiger energielabel, werkelijk leidt tot minder energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot. Ze voerde daarvoor een steekproef uit onder een kleine veertigduizend sociale huurwoningen door de database met energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te koppelen aan de energiedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook onderzocht zij de

werkelijke energiebesparing in ruim 600.000 gerenoveerde woningen op basis van de SHAERE-database van Aedes.

Deze studie liet zien dat de werkelijke besparingen in op hoog niveau gerenoveerde woningen sterk achterblijven bij de theoretische besparingen. In dit onderzoek analyseerde ze ook de werkelijke energiebesparing van verschillende renovatiemaatregelen. Enkele van die maatregelen pakten gunstiger uit dan verwacht, maar de meeste andere niet. (bk.tudelft.nl, 2de kwartaal 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_26/kwartaalblad_O_O_2016_2.pdf

De bevindingen doen vermoeden dat de claims van de gemeente Utrecht over toekomstige energiebesparing in de gemeente niet kloppen.

De gemeente moet vooral focussen op gedragsverandering van zijn burgers. Dat gedragsverandering bijna niet lukt door website, folder of perspresentatie, verwijzen naar een bevriend adviesbureau of telefonische beïnvloeding van achter het gemeentelijk bureau, dat kan als vaststaand worden beschouwd. De gemeente zal zijn burgers met inzet van consulenten moeten opzoeken, wanneer de burgers thuis zijn. Het vereist een ander type ambtenaar, met kennis behept, die ‘de straat’ op wil gaan.

 

ACM veegt bezwaren tegen opsplitsen Delta en Eneco van tafel

Energiebedrijven Delta en Eneco moeten worden opgesplitst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bezwaren van beide bedrijven tegen de verplichte splitsing van tafel geveegd.

Delta moet uiterlijk 30 juni volgend jaar zijn opgedeeld in een netbeheerder en een energieleveringsbedrijf, laat de toezichthouder dinsdag weten. Voor elke week vertraging moet een boete van 1,5 miljoen euro worden betaald, tot een maximum van 30 miljoen euro.

Al in 2008 is wettelijk vastgelegd dat energiebedrijven geen eigen transportnet meer mogen hebben. Delta verzette zich tegen de opsplitsing, omdat het last heeft van de lage stroomprijzen en de inkomsten van de energielevering niet kan missen bij de andere helft van de onderneming.

Ook vrezen zowel Delta als Eneco na een splitsing te worden opgeslokt door een groot buitenlands bedrijf, zoals dat met Nuon en Essent gebeurde. Delta kreeg eerder al uitstel van de ACM.

Een woordvoerder van het Zeeuwse bedrijf laat weten dat door de beslissing van de ACM nu niets verandert voor het bedrijf. ”We hadden ons al ingesteld op die termijn en die blijft nu overeind.”

Verkoop

In reactie op de aankomende splitsing zette Delta zichzelf in de etalage, maar de verkoop wil nog niet echt vlotten. Er wordt nu ook gekeken naar een verkoop van losse onderdelen.

Delta is samen met Eneco het enige bedrijf in Nederland dat nog stroom opwekt én beschikt over eigen kabels voor de levering van elektriciteit. Eneco moet uiterlijk 1 februari zijn opgesplitst.

(Nu.nl, 5 juli 2016)

http://www.nu.nl/economie/4288275/acm-veegt-bezwaren-opsplitsen-delta-en-eneco-van-tafel-.html

De kans is groot dat de consument door het liberale zakkenrollen meer gaat betalen dan wanneer e.e.a. in één hand zou zijn. In de nieuwe situatie willen er twee van de tegenvallende dienstverlening plukken.

 

Eneco verlaagt kosten afsluiten stadsverwarming

Energiebedrijf Eneco verlaagt de kosten voor het afsluiten van stadsverwarming van 3500 euro naar 423. De verlaging komt onder meer nadat Utrechter Bart van den Heuvel stevige kritiek uitte op de hoge kosten die de energiemaatschappij daarvoor in rekening brengt.

Van den Heuvel wil af van de stadsverwarming om over te kunnen stappen op een duurzamere manier van verwarming. Hij zei begin dit jaar naar de rechter te stappen. De Utrechter begon het platform StadsverARming en wilde Eneco zo dwingen om hem tegen geringe kosten af te sluiten van de stadsverwarming. De 3500 euro die het energiebedrijf daar voor vroeg, vond Van den Heuvel absurd hoog.

Tevreden

Van den Heuvel is blij met de verlaging. “Ik ben tevreden. Ik heb een jaar lang strijd gevoerd met Eneco, maar als ik het resultaat zie is dat het waard geweest. Het is een overwinning”, zegt hij tegen RTV Utrecht.

De verlaging geldt voor alle huizen die Eneco voorziet van stadsverwarming. Dat is een derde van alle stadsverwarmingen in Nederland. “Ik heb nu nog stadsverwarming, maar vanaf 1 augustus kan ik er tegen een redelijk bedrag van af. Eerst was het een bizar bedrag, welke dienst in Nederland kun je niet gratis of tegen een redelijk bedrag afsluiten? Dit is vergelijkbaar met het afsluiten van een gasaansluiting.”

Kritiek

De discussie rondom stadsverwarming leidde tot flinke kritiek op het Utrechtse stadsbestuur. Zo werd eerder dit jaar bekend dat de voorziening een stuk minder efficiënt is dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambtenaren wisten daar al langer van, maar lieten dit niet weten aan bewoners.

Niet klaar

“Ik ben een jaar geleden begonnen met een website om dit probleem aan te kaarten”, zegt Van den Heuvel. Dat is uitgegroeid tot een platform tegen dit soort praktijken. Het probleem met Eneco was het meest schrijnende. Ik ben blij dat dit is opgelost en ik hoop dat het een voorbeeld is voor andere problemen.”

Van den Heuvel is nog niet helemaal klaar met zijn strijd: “Er moet een landelijke stichting komen om alle misstanden rondom stadsverwarming op te lossen. Er zijn veel lokale initiatieven van bewoners. Zo zijn er in Den Haag problemen met lekkages in de leidingen van de stadsverwarming. Die mensen wordt geadviseerd niet in hun kruipruimte te komen vanwege de kans op heet water dat lekt. Die problemen gaan we hier in Utrecht ook krijgen als de leidingen ouder zijn. Voor die landelijke stichting wil ik me sterk maken.” (RTV Utrecht, 6 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499180/eneco-verlaagt-kosten-afsluiten-stadsverwarming.html

Bravo Bart

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

“Steeds meer en oudere bomen in Utrecht”

Het aantal bomen dat de gemeente Utrecht beheert is de afgelopen jaren gestaag toegenomen tot bijna 160.000. Daarnaast telt de stad meer volwassen bomen. Bij nieuwe aanplant plant de gemeente waar mogelijk grotere bomen. Daar waar bij herinrichtingen bomen geveld moeten worden, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om bomen te verplaatsen. Deze acties en zorgvuldig beheer van het Utrechts groen leveren resultaat op, zo blijkt uit de evaluatie van het Bomenbeleid over de periode 2013-2016. (Persbericht Gemeente Utrecht,8 juli 2016)

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/steeds-meer-en-oudere-bomen-in-utrecht/

Zie: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=2080fbb8-5e25-46ab-b509-b9c3af82aad7

Daar valt wat op af te dingen. Volgt later.

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

Nr. 35 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeenten Bunnik en Utrecht (code KEUR_1075778, zaak: 3030)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie in de gemeenten Bunnik en Utrecht. Dit besluit is verzonden op 6 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5438 Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5438.html

Nr. 36 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Vedergraslaan 7 Vleuten (code 1072102)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor a. het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Vedergraslaan 7 in Vleuten, in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 1 juli 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5429. Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5429.html

Nr. 37 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven;- Rietkamp 2 Odijk (code 1070929)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven;Op de locatie Rietkamp 2 in Odijk, in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 1 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5431. Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5431.html

Wie zou het varen ten westen van de Waterlinieweg vergunnen?

De Vrienden van Amelisweerd hebben de beste positie om tegen het aantasten van het gebied op te trekken.

Voor alle pretvergunningen sinds maart 2013, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Waterschapsblad&vrt=kromme+rijn&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode&spd=20100101&epd=20160707&sdt=DatumPublicatie&pnr=1&rpp=10&_page=12&sorttype=1&sortorder=4

Echte misdaad loont

Het strafrecht was ooit bedoeld om burgers te beschermen. Beschermen tegen schurken die roven, stelen, verkrachten en moorden.

In Nederland worden pakweg 150 mensen per jaar vermoord. Uit een recent historisch onderzoek naar 7493 in Nederland woonachtige slachtoffers van moord en doodslag in de periode 1911–2002 blijkt dat de kans om vermoord te worden vooral in de periode 1965–1990 substantieel is toegenomen.

Volgen de Enquête Slachtoffers Misdrijven van het CBS worden in ons land jaarlijks pakweg 6,5 miljoen delicten gepleegd, waaronder 1,6 miljoen tegen personen, 2,7 miljoen diefstallen en 1,9 miljoen vernielingen. Met name winkeldiefstallen en fietsdiefstallen nemen hand over hand toe.

De waarheid is, zo moeten we dus vaststellen, dat de overheid ons land niet veiliger maakt. Bepaald niet, denk ik soms, want zo nu en dan lees je dat de politie weer een burger van allochtone afkomst heeft doodgeschoten of verwurgd.

Volgens Abram de Swaan (Huizingalezing 2003) is de moderne overheid veruit de grootste moordenaar, gemeten naar het aantal onschuldige burgerslachtoffers. Het moorden door middel van drones, waar de VS onder Obama zich op heeft toegelegd, was toen nog niet aan de orde. Ook de bombardementen op Irak en Syrië niet.

Met zo’n beroerde staat van dienst moet de overheid alle zeilen bij zetten om de burger ervan te overtuigen dat het echt nodig is miljarden uit te geven om onze veiligheid te garanderen. Én om duizenden verboden aan de burger op te leggen. Zoveel, dat het volstrekt onmogelijk is die allemaal te kennen en ze niet per ongeluk te overtreden.

Om te laten zien dat de gemeente, justitie en politie er alles aan doen om criminaliteit keihard aan te pakken is het vervolgings- en handhavingsbeleid erop gericht om zoveel mogelijk overtredingen vast te stellen en boetes op te leggen. Dat laatste om te laten zien dat vervolging en handhaving niet alleen wat kost maar de overheid ook geld oplevert.

Omdat het makkelijk scoren is met vergrijpen waarvan het bewijs makkelijk rond te krijgen is, wordt voornamelijk tegen overtredingen en misdrijven opgetreden waarbij de ernst van het vergrijp alleen bestaat uit makkelijk aan te tonen overtreding van regels, door de overtreding waarvan eigenlijk niets of niemand kwaad wordt gedaan.

Formulier niet goed ingevuld, 1200 euro boete. Mevrouw had niet gemeld dat ze af en toe gratis en voor niets een SOS-hondje verzorgde: strafkorting want ze had gehandeld in strijd met de aan de bijstand verbonden informatieplicht. Huisuitzetting, want mevrouw had niet tijdig een adreswijziging gestuurd aan Burgerzaken.

  1. had zelf een ondergrondse brandstoftank van 2000 liter verwijderd: 6000 euro boete. Dat had een gecertificeerd bedrijf moeten doen en er had een vergunning aangevraagd moeten worden. B wist dat niet. Jammer, maar elke burger hoort de wet te kennen. Wat voor schade heeft B aangericht? Niets, maar zo is de wet nu eenmaal.

Aangiften van diefstal, bedreiging, verkrachting, daar wordt zelden iets mee gedaan, want de opheldering daarvan is moeilijk en tijdrovend. Klagen en aangiften doen tegen onterecht optreden van de overheid en gewelddadig optreden van de politie is zinloos, want voor de overheid geldt strafrechtelijke immuniteit.

Kortom, de grootste kans om vervolgd en beboet te worden heeft de fatsoenlijke burger die zich van geen kwaad bewust is omdat hij onmogelijk alle regeltjes kan kennen en zich ook nog eens makkelijk laat intimideren door ambtenaren en politie. En de echte boeven die onze veiligheid bedreigen? Daar komen er steeds meer van, want de pakkans bij het grote werk is maar klein en misdaad loont.

(Nieuws030.nl, 6 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-echte-misdaad-loont/

Nieuwe Erfgoedwet

Door de Erfgoedwet die per juli in werking treedt, krijgen gemeenten bij een beoogde vervreemding van gemeentelijk cultuurgoed of een verzameling nieuwe verplichtingen.

Deze wet gaat over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed: zowel cultuurgoederen en verzamelingen als monumenten en archeologie. Zij vervangt een aantal wetten zoals de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit, zo meldt de VNG.

Vervreemding

De Erfgoedwet kent een aantal nieuwe bepalingen, zoals het vaststellen van een gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook wat vervreemding betreft: B&W zijn verplicht om het bekend te maken als ze van plan zijn om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden. Zij moeten de kans bieden om zienswijzen in te dienen en – bij het vermoeden van landelijke betekenis – een adviescommissie van deskundigen inschakelen.

Lokale gevolgen

De wet bevat ook diverse veranderingen met lokale gevolgen. Zoals vervanging van de landelijke aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten door een Rijksinstructie aan gemeenten. De minister van OCW kan voortaan wel te beschermen ensembles aanwijzen. Een tegemoetkomingvoor excessieve opgravingskosten van het Rijk aan gemeenten vervalt. Er is hiervoor een beperkte tegemoetkoming in het gemeentefonds. En er komt (tijdelijk) een landelijk fonds of subsidieregeling voor archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

Museale cultuurgoederen

Voorts wordt de opgravingsvergunning vervangen door een archeologie-certificaat. De minister van OCW wordt verantwoordelijk voor alle museale cultuurgoederen van de Staat. De rijksmusea die deze vaak beheren gaan hun beheersgelden los van de andere publieke middelen ontvangen. (Gemeente.nu, 1 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/7/Nieuwe-plichten-voor-gemeenten-door-Erfgoedwet-2827603W/

De Erfgoedwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2016-07-01

Besluit Erfgoedwet Archeologie http://wetten.overheid.nl/BWBR0037866/2016-07-01

Utrecht kritisch op vuurwerk bij festivals

Het afsteken van vuurwerk bij festivals en evenementen in Utrecht is niet meer vanzelfsprekend. De gemeente en de plaatselijke politiek worden steeds kritischer.

Deze week werd bekend dat het vuurwerk bij aanvang van de Piekenkermis op de Maliebaan voor het eerst sinds vele jaren niet doorgaat.
Maar ook bij popfestivals zoals Lief en Zomerkriebels en op Koningsdag is het afsteken van vuurwerk geen vanzelfsprekendheid meer. De belangen van de buurt en de natuur worden zorgvuldig afgewogen, laat de gemeente weten.
Weerstand
De gemeente Utrecht heeft er bij de organisator van de Piekenkermis op aangedrongen dit jaar geen vuurwerk af te steken, omdat er in de buurt weerstand is.

Volgens organisator Job de Voer van de Piekenkermis had de gemeente er aanvankelijk geen problemen mee, maar is men gezwicht voor de kritische leden van de Stichting Behoud Lepelenburg. Deze stichting van omwonenden staat op gespannen voet met de gemeente, vanwege de vele festivals die er in het park worden toegestaan.

De Stichting Behoud Lepelenburg heeft bezwaar gemaakt bij het college tegen de vuurwerkshow, omdat zo’n show de vele vogels en vleermuizen in het park verstoort.

Konijnen

,,We hebben in het park twintig soorten vogels en veel vleermuizen en die willen we daar graag behouden”, zegt Jan Verheugen namens de stichting. ,,De konijnen, die hier voorheen liepen, zijn al gevlucht voor alle drukte. Laten we ervoor zorgen dat de vogels blijven.”

Fractievoorzitter Eva van Esch van de Partij voor de Dieren is blij met het afblazen van de vuurwerkshow. ,,We hebben er aardig wat druk op gezet bij het college. Zeker in het broedseizoen moet je de vogels niet storen. Wij zullen er ook bij Zomerkriebels en op Koningsdag bij de gemeente op aandringen om vuurwerk aan banden te leggen.”

Fractievoorzitter Steven de Vries van GroenLinks is niet voor een totaal verbod, maar wel voor zeer selectief gebruik van vuurwerk bij festivals.

Op de vlucht

,,Ik hoorde dat door het vuurwerk bij festival Lief bij de Strijkviertelplas vogels en wilde dieren massaal op de vlucht slaan,” vertelt De Vries. ,,Dat moeten we niet willen.” D66, de grootste fractie in de gemeenteraad, kon gisteren nog geen standpunt formuleren.

Bij vuurwerkshows waarbij niet meer dan 200 kilo aan vuurwerk wordt afgestoken, heeft de gemeente geen bevoegdheid om die te verbieden. Bij meer dan 20 kilo theatervuurwerk kan de burgemeester dat wel. (AD, 6 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrecht-kritisch-op-vuurwerk-bij-festivals~abd2ab4f/

31 ongelukken, 35 gewonden: Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land

Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gebeurden in 2015 minstens 31 ernstige ongelukken. Daarbij raakten zeker 35 mensen gewond. Eén van de kruisingen is bovendien het een-na-gevaarlijkste kruispunt van Nederland. Alles bij elkaar maakt dat de straat de gevaarlijkste van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van Buurtfacts van RTL Nieuws, op basis van gegevens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal werden meer dan 18.000 ongelukken geregistreerd, waarbij ten minste één persoon gewond raakte of overleed. (…….)

In 2015 zijn meer dan 8000 ongelukken op kruispunten gebeurd. Minstens 144 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 9000 mensen raakten gewond. (…….)

Op zeven verschillende kruispunten gebeurden zeven ernstige ongelukken. De twee kruispunten met de meeste gewonden (9) liggen allebei in Utrecht. Het gaat om het kruispunt van het Pascalplein met de Carnegiedreef en de kruising Amsterdamsestraatweg, Marnixstraat en St.-Josephlaan.

Voor buurtbewoners is het geen verrassing dat de Amsterdamsestraatweg als gevaarlijkste straat uit de bus komt. Verschillende bewonersgroepen zijn actief om de verkeerssituatie aan te passen. Volgens de buurtbewoners rijden auto’s, die er 50 kilometer per uur mogen, op verraderlijke stukken van de straat soms wel 100 kilometer per uur. Omdat het juist lijkt dat de weg breed genoeg is, ontstaan onveilige situaties.

Auto ramt wachtkamer

Arvid Dam, die op de straat een mesologiepraktijk heeft, schreef als voorzitter van de ondernemersvereniging een brandbrief aan de gemeenteraad. Vorige maand reed een auto na een botsing door de ruit van zijn wachtkamer. “Een paar minuten voor het ongeluk zat er nog een moeder met haar drie weken oude baby. Toen de auto de wachtkamer binnenreed, was zij gelukkig net weg”, schrijft Dam aan de gemeenteraad.

De gemeente Utrecht zegt tegen RTL Nieuws het beeld van een gevaarlijke straat te herkennen. Daarom heeft wethouder van Verkeer Lot van Hooijdonk aangekondigd dat het stuk van het centrum tot aan de Marnixlaan binnenkort een 30 kilometer-zone wordt. (RTL Nieuws, 1 juli 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/31-ongelukken-35-gewonden-utrecht-heeft-de-gevaarlijkste-straat-van-het-land

Ook in Utrecht wijken bedrijven voor woningen

Net als in Amsterdam zet Utrecht druk op bedrijven om te verhuizen zodat er ruimte komt voor woningbouw. De gemeente en de provincie Utrecht betalen samen € 430.000 aan de autospuiterij van garage Sham en de meubelspuiterij Pastoefabriek zodat ze vertrekken van voormalig bedrijventerrein Rotsoord. Het zijn beide bedrijven die milieuhinder veroorzaken en daarom woningbouw belemmeren.

(………….) Zowel in Amsterdam als Utrecht is de druk op de woningmarkt groot. Met name huishoudens met een middeninkomen hebben grote moeite betaalbare woonruimte te vinden. Daarom zoeken de steden naarstig naar plekken waar nog woningen gebouwd kunnen worden. (……)

In de achtergebleven panden van de auto- en meubelspuiterij in Utrecht komen 200 woningen, de Hogeschool voor de Kunsten, creatieve bedrijven en horeca. De gemeente wil dat het voormalige bedrijventerrein aan de rand van de binnenstad een creatieve en culturele hotspot wordt, waar mensen ook kunnen wonen. Er zijn al 225 startersappartementen in aanbouw. Ook zijn er plannen voor de bouw van 230 studentenwoningen. Eerder investeerde de gemeente al €800.000 in het gebied.

Pastoe verhuist van Rotsoord naar Houten, en Sham stopt de activiteiten. Bedrijven zien het lang niet altijd zitten om zich uit te laten kopen. (FD.nl, 4 juli 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1158770/ook-in-utrecht-wijken-bedrijven-voor-woningen

Gemeenten investeren minder in grondexploitaties

Gemeenteraden hebben regelmatig nog te weinig inzicht in de risico’s van hun grondexploitaties en missen daardoor sturingsmogelijkheden. De nieuwe serie kwartaaluitgaven ‘Financiële gegevens

bouwgrondexploitatie’ geeft sinds kort inzicht in de landelijke cijfers. (bk.tudelft.nl, 2de kwartaal 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_26/kwartaalblad_O_O_2016_2.pdf

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

5-7-2016           Benoeming gemeentesecretaris

5-7-2016           Stand van zaken Bewonersbod

4-7-2016           Ontwerp HOV Zuidradiaal Z80 (Busbaan Transwijk

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-7-2016           Commissiebrief aanpassing coffeeshopbeleid

7-7-2016           Nationaal Hockeycentrum

7-7-2016           Planning opvang Einsteindreef en wijkbericht

7-7-2016           Bredere inzet loonkostensubsidie

6-7-2016           Utrechtse aanpak diervriendelijk bouwen

6-7-2016           Commissiebrief Versnelling uitbreiding sociale huur

6-7-2016           Stand van zaken aanpak opvang en beschermd wonen

6-7-2016           Voortgang raamprostitutie

5-7-2016           Marktbewerkingsplan Utrechtse Werktafel

5-7-2016           Postkantoor Neude planologische procedure

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

8-7-2016           Stand van zaken Broese pand

8-7-2016           Klanttevredenheidsonderzoek

8-7-2016           Evaluatie bomenbeleid 2016

8-7-2016           Leefstraten

8-7-2016           Ontwikkelkoers Oudenoord-Nijenoord

7-7-2016           Concept visie religieus erfgoed

7-7-2016           Nationaal Hockeycentrum

6-7-2016           Voortgangsrapportage herstel Wal- en kluismuren

6-7-2016           Commissiebrief Versnelling uitbreiding sociale huur

6-7-2016           Voortgang raamprostitutie

5-7-2016           Informatie over kunst op het Vredenburgplein

5-7-2016           Postkantoor Neude planologische procedure

5-7-2016           Definitief Ontwerp Fietsstraat Cremerstraat

4-7-2016           Klepierre, Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=