Nieuwsch en ander Nieuwsch 21 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 21 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud
o    Uitgebreid onderzoek naar programmering RTV Utrecht
o    Van Zanen op Zuid-Amerikaanse toer

o    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

–    Bomen kappen
–    Laat je niks wijsmaken. Minibos langs de spoorbaan

o    FC Utrecht verwacht nieuw miljoenentekort
o    BASF: veiligheid in De Meern niet in het geding
o    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE
–   ‘Rapporten slingeren’
–   Vieze vier houden stand, stroomleveranciers worden nauwelijks groener
–   Onafhankelijk onderzoek naar uitstoot biomassacentrale
–   Energieneutrale woningvoorraad in Europa nog ver weg

o    TNO werkte al vóór opdracht. Onderzoek effect milieuzone was al bezig
o    80.000 euro kasgeld gestolen bij TivoliVredenburg

o    De werkplek van de burgemeester: “Als ik bij de bakker sta, ben ik nog steeds de burgemeester”

o    ‘Toezicht en Handhaving’? Machtsmisbruik?

o    Extra geld voor snelwegen rond grote steden

o    Hoe meer verkeer te verwerken?

o    Ontpoppende samenwerking rond klimaatadaptatie

o    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
–   Commissiebrieven S&R

 

 

Uitgebreid onderzoek naar programmering RTV Utrecht

Er komt een uitgebreid onderzoek, een zogeheten visitatie, naar de programmering van RTV Utrecht. Het is de eerste stap van de gemeente (op verzoek van de gemeenteraad) om te kijken hoe het Utrechtse medialandschap versterkt kan worden. Eind maart moet het onderzoek afgerond zijn.

Het huidige subsidiestelsel rond RTV Utrecht is te vaag. Zo krijgt de omroep tien miljoen euro subsidie vanuit het Commissariaat van de Media en daarbovenop krijgt het ook nog eens 640.000 euro vanuit de gemeente. Maar wat er precies moet gebeuren van deze 640.000 euro is voor de raadsleden, die DUIC voor dit artikel sprak, niet helemaal duidelijk.

De gemeente is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de RTV Utrecht een volwaardig omroeppakket (radio, televisie en diverse digitale media) kan bieden aan de stad. De gemeente mag niet oordelen over de programma’s van RTV Utrecht, maar wel of de omroep representatief genoeg is voor de bevolking van de gemeente. (………)

(Nu.nl, 15 oktober 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4335902/uitgebreid-onderzoek-programmering-rtv-utrecht.html

Aanzienlijke kans dat DUIC een stevige rol gaat krijgen.

DUIC dat opgericht en gevestigd is ten kantore van het bedrijf DDK dat voor B&W een deel van de propagandateksten verzorgt, is bedreven in een mix van slippendragerij, ‘feel good’-teksten en heel zachte kritiek. Het geheel verschijnt aan de weinig kritische lezer als onpartijdig en evenwichtig oordelend. Wie echter goed kijkt ziet dat DUIC de status quo krachtig steunt. De gevestigde orde houdt van een “medialandschap” dat deze rol vervult en niet buiten de lijntjes kleurt. DUIC bedient de gevestigde orde prima.

Van Zanen op Zuid-Amerikaanse toer

Burgemeester Van Zanen is de komende dagen in Zuid-Amerika. Hij deelt daar namens Utrecht en Nederland deel aan twee conferenties.

Van Zanen is in zijn rol van voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vrijdag en zaterdag in het Colombiaanse Bogotá bij de driejaarlijkse vergadering van de UCLG, de mondiale koepelvereniging voor gemeenten. Vervolgens reist hij door naar Ecuador voor de Habitat-III-conferentie van de Verenigde Naties. Die gaat over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Bij de bijeenkomst in Quito, die van maandag tot en met woensdag duurt, leidt Van Zanen de Nederlandse delegatie.

(RTV Utrecht, 14 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1532765/van-zanen-op-zuidamerikaanse-toer.html

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Brandstraat 61 te Utrecht, HZ_WABO-16-31727

Het kappen van een boom achter de woning

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142742. Gepubliceerd op 17 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142742.html

Deze keer geen enkele bijlage weggelaten. Het was er dan ook maar één.

Hooft Graaflandstraat 52 te Utrecht, HZ_WABO-16-30893

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 144302. Gepubliceerd op 19 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-144302.html

Van de twee in de aanvraag aangegeven bijlagen er maar één bijgevoegd en een niet aangegeven bijlage wel bijgevoegd.

Handig die digitalisering. Maar je zilt wel naar het stadskantoor moeten reizen om te voet de ontbrekende digitale informatie op te halen, d.i. de beloofde verbetering van de service aan het publiek.

Isotopenweg / Sophialaan te Utrecht, HZ_WABO-16-30892

Het kappen van 13 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 144289. Gepubliceerd op 19 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-144289.html

De aanvraag is incompleet, geeft niet aan welke bijlagen er bij horen. Er is maar één bijlage gepubliceerd.

Handig die digitalisering. Maar je zilt wel naar het stadskantoor moeten reizen om te voet de ontbrekende digitale informatie op te halen, d.i. de beloofde verbetering van de service aan het publiek.

 

Laat je niks wijsmaken

Minibos langs de spoorbaan

Stichting de Cremertuin in Utrecht wil een bos creëren naast de moestuintjes aan het spoor. Het bos wordt niet toegankelijk voor passariten. “Er staat een hek omheen en dat blijft staan”, aldus initiatiefnemer Maarten Bruns. (39) De Cremertuin was vroeger een braakliggend stuk grond langs het spoor aan de Cremerstraat. NS Vastgoed besloot het stuk te verhuren als moestuin aan geïnteresseerden en plaatste een hek om het gebied. ‘Alleen mensen met een sleutel kunnen de tuinen benaderen. Het bos komt binnen het hek. “Het is ook niet de bedoeling ‘dat mensen door het bos heen gaan rauzen. Je moet ernaar kijken en ervan genieten op afstand”, aldus Bruns die zelf in de binnenstad woont.

Het plan voor een tiny forest op 150 vierkante meter met maximaal 900 bomen werd gisteren genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs waaraan 10.000 euro gekoppeld zit.

Als het project wint, dan moeten de eerste bomen nog dit jaar geplant worden.

Aan de Crernerstraat worden momenteel bijna 150 bomen gekapt door Pro Rail om plaats te maken voor spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Die bomen worden in de wijk herplant, maar dat staat los van het project in de Cremertuin.

“We kunnen wel samen kiiken met Pro Rail wat we kunnen doen, maar in principe staat dit project daar los van”, aldus Bruns. Volgens de initiatiefnemer wordt er momenteel gekeken naar meer geschikte locaties in de stad voor een minibos.

(de Telegraaf, 18 oktober 2016)

www.telegraaf.nl

Het plan komt neer op 6 bomen per vierkante meter. De bomen zullen elkaar in de weg zitten en niet kunnen uitgroeien. Waanzinnig.

Het Nationaal Groenfonds Natuurprijs herbergt geen natuurkenners, maar wel schaamlapverstrekkers. (dr. C.P. (Cees) Veerman, ir. P.O. (Pim) Vermeulen, mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra, drs. J.C.M. (Jolande) Sap, mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies, drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker, CFA) die het geld van anderen verbeuzelen.

Groenfonds heeft de organisatie en dagelijkse bedrijfsvoering ondergebracht bij Fondsenbeheer Nederland (FBNL) te Hoevelaken. Dankzij deze organisatievorm worden belangrijke synergie voordelen behaald en is Groenfonds een zeer efficiënte organisatie met weinig overhead.

https://www.nationaalgroenfonds.nl/wiewijzijn/bestuur-en-organisatie

En met weinig deskundigheid.

De congsi van het Utrechtse gemeentebestuur met Eneco is van plan om volgend jaar nog veel meer bomen in de Cremerstraat te mollen. Het initiatief van het idiote bosje kan misbruikt worden om te suggereren dat er in de Cremerstraat een overvloed aan bomen is.

FC Utrecht verwacht nieuw miljoenentekort

FC Utrecht verwacht over vorig seizoen 2015/16 andermaal rode cijfers te schrijven. Het gaat om een verlies van rond de vier miljoen euro. Het definitieve bedrag wordt in november bekend.

(AD.nl, 17 oktober 2016)

http://www.ad.nl/eredivisie/fc-utrecht-verwacht-nieuw-miljoenentekort~a404bc4a/

Het voorbeeld van de socialist Spekman volgend kan de socialist wethouder Jansen best wel een paar miljoen euro gemeenschapsgeld in de bodemloze put donderen. Dan krijgt ook hij misschien ook wel een persoonlijke, levenslang geldige gratis toegangskaart voor alle wedstrijden van FC Utrecht in Galgenwaard.

BASF: veiligheid in De Meern niet in het geding

De veiligheid bij BASF in De Meern is niet in het geding. De situatie bij de vestiging is niet te vergelijken met die in Duitsland, waar een ongeluk maandag twee levens eiste. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen RTV Utrecht.

(RTV Utrecht, 17 oktober 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1535289/basf-veiligheid-in-de-meern-niet-in-het-geding.html

Als BASF het zegt zal het wel zo zijn.

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

‘Rapporten slingeren’

Het energiedebat is geplaveid met onderzoeksrapporten die – natuurlijk niet toevallig – altijd de standpunten van de betalende opdrachtgevers ondersteunen. Met die onderzoeken, en de onderzoekers die ze maken, is niets mis. Toch betekent dat niet dat er niets scheef zit.

Je struikelt er bijna over: de stapel onderzoeksrapporten die aantonen dat sluiting van nieuwe kolencentrales ‘onvermijdelijk’ is, dat de kerncentrale van Borssele dicht móét of dat biomassa-bijstook he-le-maal niet nodig is. “Rapporten slingeren”, noemde de chef-spindoctor van een energiebedrijf het onlangs tijdens een presentatie. Oftewel met studies de publieke opinie bewerken om vervolgens in de Kamer het kwartje jouw kant op te laten vallen.

Succesvol ‘slingeren’ begint met het inhuren van onafhankelijke onderzoekers van naam en faam. Als slingeraar wil je namelijk het liefst dat de conclusies niet als de jouwe de wereld in gaan, maar als die van hen. Dat geeft gewicht en geloofwaardigheid. Bijkomend voordeel is dat eventuele kritiek eenvoudig kan worden afgeserveerd. Want wie kritiek op onafhankelijk onderzoek durft te hebben, die deugt zelf niet.

Hoewel de resultaten van al die studies in lijn zijn met de standpunten van de opdrachtgevers, is er van directe inmenging in de uitvoering geen sprake. Dat hoeft ook helemaal niet. De belangrijkste conclusie leg je namelijk al vast met het onderwerp van studie, de uitgangspunten en de scope. Die kies je zó dat op voorhand zeker is dat de uitkomst naadloos in je campagne-strategie past.

Zo onderzocht CE Delft in opdracht van Eneco hoe aan het Urgenda-vonnis kan worden voldaan. Sluiting van minimaal één nieuwe kolencentrale zou onvermijdelijk zijn. Maar de studie keek alléén naar de CO2-uitstoot in Nederland, niet naar mogelijke stijging in het buitenland door stroomimport. Alsof je van je vuilniszak af wilt, je niets van de buren aantrekt en tot de conclusie komt dat ‘op het balkon van de buurman gooien’ de beste oplossing is.

En de onderzoekers van Spring Associates analyseerden voor Greenpeace en Wise de financiële situatie – en ook alleen dát aspect – van de kerncentrale Borssele. Op basis daarvan kregen de twee opdrachtgevers bij de NOS vrij baan om hun weerzin tegen kernenergie te verpakken in teksten als “weggegooid geld” en “het is niet te verkopen dat burgers moeten betalen voor het risico op kernrampen”.

Voor de goede orde: met die rapporten is niets mis. Alleen kijken ze allemaal maar naar een stukje van de puzzel, het stukje dat de opdracht was. Wel naar de kosten, niet naar de opbrengsten. Wel naar de eigen uitstoot, niet naar die bij de buren. Enzovoort. Zo ontstaat een schijnbaar overzichtelijke wereld van goed of fout, schoon of vies, ja of nee. Een wereld waarin het balkon van de buurman buiten beschouwing blijft.

Rapporten lijken elkaar tegen te spreken. “Het ene rapport weet precies uit te leggen waarom wat in het andere rapport staat, niet klopt”, zei minister Kamp deze maand in de Kamer. Alleen kenners zien dat vooral de uitgangspunten anders zijn. Het grote publiek denkt eerder dat van deugdelijk onderzoek blijkbaar geen sprake is. Iets wat dodelijk is in een tijd waarin expertise toch al vaak wordt afgedaan als ‘ook maar een mening’.

Ook al zijn onderzoekers onafhankelijk, spatzuiver en zo integer als de pest, steeds vaker spelen ze de hoofdrol in een spannend toneelstuk van belangen, invloed en macht – of ze dat nu willen of niet. Een groot dilemma, want ook hun schoorsteen moet roken. En wat is het alternatief? Geen onderzoek meer doen? Alleen heel uitgebreide studies doen die álle aspecten in acht nemen? En wat zijn dan ‘alle’ aspecten?

Voorlopig ligt de oplossing bij die ándere hoofdrolspeler, de media. Die zouden onderzoek in een bredere context moeten plaatsen. Die zouden inzicht moeten geven in de belangen die spelen en partijen die ze behartigen. ‘Waarom verschijnt dit rapport? En waarom nú?’ Duiden dus in plaats van doorkoppen. Het gevolg? Beter geïnformeerde burgers en politici die minder makkelijk wegkomen met cherry picking. Wees eerlijk: wie kan dáár nou tegen zijn?

(Energeia.nl, 21 oktober 2016)

http://energeia.nl/columns/column/411670-1610/rapporten-slingeren

 

Vieze vier houden stand, stroomleveranciers worden nauwelijks groener

De grootste energiebedrijven wekken nog steeds vooral energie op uit fossiele bronnen. Dat laten de resultaten van de jaarlijkse duurzame stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise zien. Van de vijf grootste leveranciers die in Nederland actief zijn, scoort alleen Eneco een voldoende (7). Essent is het meest vervuilend en sluit de ranglijst met een 3. Deze vijf grootste bedrijven hebben samen een marktaandeel van 80 procent.

Fossiele meerderheid

Van alle onderzochte stroomleveranciers scoort twee derde onder de zes. Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie, maar kiezen vooral voor grijze stroominkoop tegen bodemprijzen. Ook proberen ze hun oude, vaak vervuilende, centrales zo lang mogelijk in bedrijf te houden. Daardoor draaien ze nog voor een groot deel op niet-duurzame bronnen als kolen, gas of kernenergie.

(…..)

Nederlandse stroomleveranciers viezer dan buitenland

Met name de grote energiebedrijven opereren ook internationaal. Opmerkelijk is dat hun buitenlandse stroomproductie vaak sneller verduurzaamt dan die in Nederland. Zo zijn in Nederland recent nog nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, dankzij coulant overheidsbeleid. Dit zorgt voor de paradoxale situatie dat de totale stroomproductie van deze bedrijven wel iets duurzamer is geworden, maar de CO2-uitstoot in Nederland het afgelopen jaar is gestegen.

Maar waar blijft de echte uitleg?

Opvallend blijft dat geen van de bedrijven, de meest groene inbegrepen, nu eens goed en duidelijk uitlegt aan consumenten hoe stroom nu eigenlijk werkt. Want het beeld dat je wasmachine werkt op stroom die aan de andere kant van het land door een windmolen wordt opgewekt, is net zo misleidend als Essent die zegt dat het de groenste stroom levert van allemaal.

Stroom volgt de weg van de minste weerstand. Uit jouw stopcontact komt dus stroom die het dichtstbij wordt opgewekt. Als klant van het groenste energiebedrijf kun je dus stroom uit een kolen- of atoomcentrale krijgen als je toevallig in Borssele woont. En andersom kan het ook.

Groene energiebedrijven praten daar niet graag over, uit angst dat het te verwarrend is voor consumenten. En dat wordt het natuurlijk ook als je maar de halve waarheid vertelt.

Het gaat om de opwek

Uiteindelijk kun je niet echt kiezen wat er uit je stopcontact komt. Die stroom is niet groen of is geen sjoemelstroom. Waar het vooral om gaat is hoe de totale hoeveelheid stroom die we verbruiken wordt opgewekt. En dat kan niet langer met fossiele bronnen. Daarom blijft het een van de grootste en belangrijkste maatschappelijke opgaven om stroom zo veel mogelijk groen op te wekken. Maar laten we ondertussen wel helder uitleggen aan consumenten, aan burgers en aan beleidsmakers hoe het echt werkt, alle goede bedoelingen ten spijt.

(Duurzaamnieuws.nl, 17 oktober 2016)

http://www.duurzaamnieuws.nl/vieze-vier-houden-stand-stroom-wordt-nauwelijks-groener/

Eneco-dochter Oxxio krijgt overigens een 4,3.

 

Onafhankelijk onderzoek naar uitstoot biomassacentrale

De gemeente Utrecht laat onafhankelijk onderzoek doen naar de eigen rapporten van Eneco over de uitstoot van de nog te bouwen biomassacentrale van het energiebedrijf op Lage Weide.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van D66 en Stadsbelang Utrecht.

Het college erkent dat er geen onafhankelijk onderzoek is geweest naar de gevolgen van de centrale voor het milieu.

Volgens de wet moet Eneco dat zelf doen. Hiervoor moeten de opdrachtgever gebruik maken van gecertificeerde bureaus. Dat heeft het energiebedrijf ook gedaan.

Kritisch

D66, de grootste coalitiepartij, is echter niet tevreden met de beantwoording van haar vragen. De fractie, kritisch over de gevolgen van de biomassacentrale voor het milieu, had liever een breder onderzoek gehad naar de omstreden centrale.

Raadslid Matthijs Sienot: ,,Ik ben blij dat het college erkent dat er geen onafhankelijk onderzoek is geweest. Ook ben ik blij te lezen dat de vergunning voor de centrale nog niet onherroepelijk is. Ik zou graag zien wat de alternatieven zijn voor de biomassacentrale. Die mis ik.”

Voor Sienot is de ongerustheid bij zijn fractie niet weggenomen met de beantwoording. ,,Daarom gaan we ze agenderen voor een raadsinformatiebijeenkomst.”

Ook Bart van den Heuvel, initiatiefnemer van de website Stadsverarming Utrecht en fel tegenstander van de biomassacentrale, is niet gerustgesteld. ,,Ik mis de alternatieven voor de centrale en een langetermijnvisie.”

Van den Heuvel is twee weken geleden een petitie tegen de komst van de nieuwe biocentrale gestart. Die is inmiddels door 560 inwoners ondertekend. Volgens hem is de extra jaarlijkse uitstoot van de centrale te vergelijken met de uitstoot van 111.500 auto’s.

(AD.nl, 17 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/onafhankelijk-onderzoek-naar-uitstoot-biomassacentrale~a97b2d41/


Energieneutrale woningvoorraad in Europa nog ver weg

De Europese Unie wil dat door de woningvoorraad evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Dat betekent dat de zogeheten energieprestatie van woningen nog aanzienlijk moet verbeteren. Een recent ontwikkeld rekenprogramma geeft een beeld van de stand van zaken en de voortgang in de afzonderlijke lidstaten.

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_42/kwartaalblad_O_O_2016_3.pdf

Zie verder: http://www.episcope.eu/welcome/
Was de betaling door de gemeente rechtmatig?

TNO werkte al vóór opdracht. Onderzoek effect milieuzone was al bezig

Onderzoeksbureau TNO blijkt, nog voordat zijn ‘miIieuzone-offerte’ daadwerkelijk was goedgekeurd door de gemeente Utrecht, al werkzaamheden te hebben verricht.

Daarnaast werd, voordat de metingen naar het effect van de maatregel werden verricht, al aangegeven dat een flink deel van de concentratie fijnstof de domstad ‘letterlijk komt binnenwaaien’.

Uit correspondentie tussen het onderzoeksinstituut en medewerkers van de gemeente Utrecht blijkt dat de onderzoekers maar al te graag voor het stadsbestuur met het milieuzone-onderzoek aan de slag gingen. Zo wilden de onderzoekers in het beginstadium, nog voor duidelijk was wie de metingen zou uitvoeren, al meedenken “hoe je zo’n soort traject zou moeten opzetten”.

De TNO-onderzoekers zetten in hun enthousiasme hun eigen collega’s zelfs op het verkeerde been. “Een detail over de oplevering, ik kan hier intern moeilijk schrijven dat we al bezig zijn en dat we voor opdrachtverstrekking resultaten opleveren. Vandaar dat ik schrijf binnen twee weken na opdrachtverstrekking … “, schrijft een van de onderzoekers naar een ambtenaar, die betrokken was bij de milieuzone-plannen. Uiteindelijk mocht TNO een bedrag van een ton voor zijn onderzoeken in rekening brengen. TNO heeft zich in de Wob-procedure verzet tegen het openbaar maken van een e-mail en wilde diverse documenten anonimiseren. Het onderzoeksinstituut laat weten dat de vragen die De Telegraaf stelde over de opdrachtverstrekking niet te herleiden zijn. “We kennen de mail niet”, zegt een woordvoerder. De gemeente Utrecht laat echter weten dat het een afweging van een bedrijf is “om aan de slag te gaan met een opdracht zonder goedgekeurde offerte”. Ze wijst er daarbij op dat er zonder goedgekeurde offerte nog geen betaalverplichting is.

Uit de mails komt onder andere naar voren dat de wethouders en ambtenaren ook regelmatig terug moesten vallen op de expertise van de TNO-onderzoekers. “Dat was inderdaad het geval”, bekent de gemeentewoordvoerder. “Met input van in dit geval TNO geeft de wethouder vorm aan het antwoord richting de raad.”

In een e-mail van 1 november 2013 wordt geschreven dat de effecten van de milieuzones “lastig vast te stellen zijn met behulp van PM10 en/of NO2 -concentratiernetingen”. Volgens de onderzoekers komt dat doordat PM10 uit zeer veel deeltjes bestaat. “Denk aan zeezout, slijtage van banden, remmen en opwaaiend stof. Bovendien komt een flink deel van de concentratie Utrecht letterlijk binnenwaaien.” Uiteindelijk wordt daarom gekozen voor de alternatieve EC-meting, omdat dat een stof is die voor een belangrijke mate afkomstig is van de uitlaten van dieselauto’s.

In het eindrapport dat TNO begin dit jaar opleverde, kon TNO echter ook niet wetenschappelijk onder-

bouwen dat de milieuzone werkt, hoewel Utrecht volhoudt dat dat wel het geval is.

Door het RIVM wordt momenteel nog een aanvullend onderzoek gedaan. Dat richt zich op de gezondheid van inwoners van de stad.

(de telegraaf, 19 oktober 2016)

www.telegraaf.nl

80.000 euro kasgeld gestolen bij TivoliVredenburg

Het financieel worstelende muziekcentrum TivoliVredenburg is bestolen door een eigen medewerker. Een 40-jarige verdachte wist ruim 80.000 euro kasgeld te verduisteren. Hij is geschorst.

De medewerker had toegang tot de kluis van het muziekcentrum. De medewerker is vanochtend officieel geschorst, maar de man is sinds zijn arrestatie het gebouw niet meer binnen geweest. Vanwege het rechercheonderzoek kon TivoliVredenburg dit nieuws niet eerder naar buiten brengen. De verduistering is ontdekt bij het opstellen van de jaarcijfers over 2015.

De medewerker werd op 11 oktober aangehouden door de politie en werd dezelfde dag vrijgelaten. Hij ontvreemde het geld tussen januari en oktober vorig jaar.

(AD, 18 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/80-000-euro-kasgeld-ontvreemd-bij-tivolivredenburg~aa716a7e/

Het bedrijfsmanagement is deel van het probleem. Er is een ontoereikend controlesysteem.

De politieke leiding in Utrecht is eveneens deel van het probleem. (De zoveelste misser.) Het muziekcentrum is weliswaar op afstand van de gemeentelijke organisatie gezet, maar als er over vele jaren grote sommen gemeenschapsgeld in de put van het muziekcentrum gegooid worden, dan is het zaak na te gaan of het Muziekcentrum wel goed geleid wordt. Goed managen als opdracht geven is niet genoeg, maar het is wel gemakkelijk als je met andermans geld speelt.

De werkplek van de burgemeester: “Als ik bij de bakker sta, ben ik nog steeds de burgemeester”

De burgemeester van een grote stad heeft per definitie een bijzondere werkplek. Jan van Zanen van Utrecht niet uitgezonderd. Op de twintigste etage van het stadskantoor is het uitzicht van de werkkamer spectaculair en de inrichting bijzonder. Vooral de verzameling aan attributen is groot. Van Zanen: “In het stadhuis hangt nog meer zooi van mij.”

Bij binnenkomst valt vooral de muur op. Plek om nog iets nieuws op te hangen is er niet meer. Burgemeester Van Zanen loopt er even snel doorheen: “Dit is de keizerlijke onderscheiding van Japan, hier twee van de mooiste verkiezingsposters die ik ken uit de jaren twintig, een schilderij over zeven ondeugden (ik weet ook niet waarom ik die kreeg), ……….

(DUIC, 19 oktober 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/werkplek-burgemeester-als-bakker-sta-nog-steeds-burgemeester/

‘Toezicht en Handhaving’? Machtsmisbruik?

Catharijnesteeg, donderdag 20 oktober 2016 om 10:02.

 

 

Vanuit de Lange Nieuwstraat achteruit ingestoken.

Hoe is die vrachtauto daar gekomen?

– Via het Domplein? Mag niet. Inrijden voor dit voertuig verboden.

– Via de Abstederbrug? Mag niet. Voor dit voertuig verboden want de lengte overschrijdt de 9 meter.

– Via de Bartholomeusbrug, Lange Smeestraat, Korte Smeestraat? Mag niet. Voor dit voertuig verboden want de lengte overschrijdt de 9 meter.

– Via de Twijnstraat, Nicolaasstraat, Nicolaaskerkhof? Mag niet. Bij het Nicolaaskerkhof moet de reis ophouden; verboden in te rijden.

Is er sprake van een delict?
De plaats van waarneming is naast de kathedrale kerk. Zijn er misschien hogere machten (niet) aan het werk geweest?

Ja !! B&W heeft het toezicht inadequaat georganiseerd en misschien worden er ook wel handenvol ontheffingen verleend. In beide gevallen wordt de binnenstad op de portemonnee van de Utrechters, op het altaar van ondernemers’ kostenefficiëntie, aan gort gereden.

Er is een dweilploegje ‘handhaving’ in de stad maar dat kan maar op één plaats tegelijk zijn. Effectiever is het dan om zoals in de 18e en 19e eeuw bij elke toegangsbrug een eenvoudige toezichthouder te posteren die iedere potentiële overtreder terugwijst.

Als er geen delict aan de orde is dan is er een ontheffing verleend, hoewel dat niet achter de autoruit te zien was.

Zouden deze en de tientallen andere vrachtauto’s van deze proportie (en nog groter) die op elke werkdag in de binnenstad te vinden zijn, allemaal ontheffing hebben? In dat geval is er sprake van het structureel passeren van de regel en maakt B&W zich daarmee schuldig aan machtsmisbruik.

(Van een correspondent)

Extra geld voor snelwegen rond grote steden

Minister Schultz trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Beide regio’s krijgen 200 miljoen euro extra voor een pakket aan maatregelen. Ook komt er 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren.

Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud, nog deze kabinetsperiode in totaal ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Er wordt onder meer 50 miljoen euro gereserveerd voor de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden (Burgerveen –Leiden). Er loopt voorbereidend onderzoek voor de verbreding van de hoofdrijbaan naar drie stroken.

Verder wordt 30 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Gezien het aantal ernstige enkelzijdige ongevallen wordt het geld met name besteed om de bermen veiliger te maken.

Verder is er geld voor enkele nieuwe projecten. Zo krijgt de provincie Zeeland een bijdrage van 5 miljoen van het Rijk voor de Sloeweg (N62). Daarnaast zijn er besluiten genomen voor de verbreding van de A6 bij Lelystad en de verbetering van de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo.

(Verkeersnet.nl, 14 oktober 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20527/extra-geld-voor-snelwegen-rond-grote-steden/

Hoe meer verkeer te verwerken?

Sturingsvisie DVM Midden-Nederland

Onder de vlag van VERDER werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. VERDER onderzoekt welke maatregelen nodig zijn, om de bereikbaarheid van de regio voor 2020 en in de periode daarna te waarborgen. De oplossingen liggen o.a. op het gebied van openbaar vervoer, fiets, verkeersmanagement. Pas als dergelijke oplossingen geen soelaas bieden, is uitbreiding of aanleg van nieuwe infrastructuur aan de orde.

Dit geeft aan dat verkeersmanagement één van de instrumenten is om de regio bereikbaar te houden. Verkeersmanagement is onderdeel van een totaal pakket aan middelen.

Het doel van verkeersmanagement in de regio Midden Nederland is:

 • Een beter gebruik van het gezamenlijk beheerde verkeers- en vervoersnetwerk;
 • De reiziger bewust te laten kiezen: ga ik reizen, met welk vervoermiddel, via welke route en op welk tijdstip?
 • De keuzes van de reiziger te kennen en te beïnvloeden met (verkeers-)informatie.

Verkeersmanagement is een krachtig instrument: Het KiM heeft voor Rijkswaterstaat becijferd dat investeringen in verkeersmanagement in de periode 2000-2013 tot een reductie van 7 verliestijd als gevolg van files heeft geleid. Tegelijkertijd weten we ook dat verkeersmanagement slechts tot een bepaald niveau een oplossing biedt; op sommige momenten of locaties is de ruimte die ‘over’ is

beperkt en kan er ook met verkeersmanagement niet meer geschakeld worden, zonder de afgesproken grenswaarden te overschrijden.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=31c9a947-1bfc-4eaa-9bf4-ac260e845bdb

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=df6e170e-07ec-4204-b195-4f06312d525f

en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=86b277f4-d978-4111-8b2f-c97becd1aa9a

Ontpoppende samenwerking rond klimaatadaptatie

Gemeenten willen en waterschappen móeten het waterprobleem oplossen, ze krijgen hulp van een onverwachte coalitie.

Hoewel ze zich allebei bezighouden met groen, zijn ze elkaars tegenpolen: de vakspecialisten van Natuur Milieu Educatie-centra en de tuincentra die ook een commercieel oogpunt hebben in hun werk. NME-centra en tuincentra bemoeien zich doorgaans dan ook niet met elkaar. Maar daar is sinds een paar maanden verandering in gekomen. De klimaatverandering brengt deze partijen bij elkaar.

Vivian Siebering werkt voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en is facilitator van lokale NME-organisaties. Siebering: “Mensen van NME-centra zijn idealisten, die in het verleden niet samenwerkten met tuincentra vanwege de vele bestrijdingsmiddelen die hier gebruikt worden.” Maar nu het klimaat verandert, er langere droogte is en heftigere regenbuien, staan we allemaal voor een uitdaging. In steden kan het water niet meer weg omdat er overal betegeld is. “Overlast door regenbuien is voor gemeenten een groot probleem. Ze willen niet dat het riool ‘ontploft’ met alle gevolgen van dien”, vertelt Siebering.

Gemeenten willen en waterschappen móeten het waterprobleem oplossen, en klimaatadaptatie – de omgeving aanpassen aan het klimaat – is daarop het antwoord. Siebering: “Klimaatadaptatie is mogelijk door in je tuin meer groen te plaatsen. Regenwater zakt dan in de grond, in plaats van het riool. Zo ontstaat er minder overlast op straat. Deze natuurlijke manier van omgaan met regenwater is ook beter voor de biodiversiteit.”

(Gemeente.nu, 20 oktober 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/10/Ontpoppende-samenwerking-rond-klimaatadaptatie-2901452W/

 
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Commissiebrieven S&R

17-10-2016        Stand van zaken herinrichting ’t Goylaan

17-10-2016        Recente ontwikkelingen aanpak huisjesmelkers

17-10-2016        Sturingsvisie Midden Nederland

17-10-2016        Proces rondom toekomstvisie AVU

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 14 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 14 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Verplichte en expliciet beloofde zienswijzenmogelijkheid wordt vaak niet gegund

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Politici in bestuur HDSR, PS, raden Bunnik en Utrecht lijken geeuwende slaap te hebben

o     Schippers ontdekken de Kromme Rijn

o     Bomen kappen

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Verkeerde cijfers over klimaatdoelen in begroting gemeente Utrecht

o     RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

–    Vrouw overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

–    Amsterdamsestraatweg: gevaarlijkste straat van Nederland. Uitnodiging aan wethouder.

–    Vermist

–    Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

–    Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 25 oktober 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

o     Een andere agenda voor dezelfde bijeenkomst

o     Agenda Gemeenteraad – 27 oktober 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 1 november 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Verplichte en expliciet beloofde zienswijzenmogelijkheid wordt vaak niet gegund

Vaak wordt een zienswijzentermijn in het vooruitzicht gesteld, maar feitelijk wordt die niet gegund en wordt de vergunning vrijwel subiet of zelfs verleend voordat de zienswijzen is afgekondigd. Dit is bedrog van de burgers. Voorbeeld:

Wilhelminapark 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-30877

Het vervangen van de vloer in het souterrain van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 30-09-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

Uit: Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 137688. Gepubliceerd op 6 oktober 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137688.html

Vergunning verleend op 5 oktober 2016. Zie: Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 139861. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-139861.html

Een foutje maken is menselijk. Deze handelswijze komt echter zo vaak voor dat het niet onder het label menselijke vergissing kan worden gebracht. Het geeft een onluisterende kijk op de manier waarop de lokale overheid zich tot de burgers verhoudt. Er moet bij de overheid iets zijn in de trant van ‘die Utrechters kunnen allemaal doodvallen’.

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Politici in bestuur HDSR, PS, raden Bunnik en Utrecht lijken geeuwende slaap te hebben

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5958)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 8264. Gepubliceerd op 14 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8264.html

De groenliefhebbers in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap, in Provinciale Staten en in de gemeenteraden van Bunnik en Utrecht lijken dit op hun krent zittend, geeuwend aan te kijken. Niemand verneemt iets van hen.

Er zijn ruim 130 vaarvergunningen voor pretpark Kromme Rijn afgegeven.

 

Schippers ontdekken de Kromme Rijn

Botenbezitters uit Utrecht hebben rivier de Kromme Rijn ontdekt als vaarwater. Het aantal vergunningen om er te mogen varen, steeg dit jaar van dertig naar vijftig. Daarbij zit ook voor het eerst de collectieve aanvraag van de Kleine Boten Club Utrecht die enkele tientallen leden de vrijheid geeft de Kromme Rijn te verkennen.

Volgens woordvoerder Astrid Russchen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn aan de vergunningen strikte regels verbonden. De vergunning voor boten met verbrandingsmotor moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden, alleen elektrisch voortgestuwde scheepjes kunnen een blijvende vergunning krijgen.

Ook mogen de schepen niet langer zijn dan 7 meter, niet harder varen dan 6 kilometer per uur en mogen ze niet in donker varen.

Het is volgens Russchen niet een bepaalde groep botenbezittters die plotseling de Kromme Rijn ontdekt heeft. Particulieren, bootverhuurders en rondvaartboten willen allemaal graag in oostelijke richting de stad uitvaren.

Vergunningplicht

Het hoogheemraadschap stelde in 2011 regels vast voor varen op de Kromme Rijn, maar bekijkt of die aan herziening toe zijn. De rivier kent, als enige van de grotere wateren waarvoor De Stichtse Rijnlanden verantwoordelijk is, een vergunningplicht. Op bijvoorbeeld de Leidsche Rijn en de Hollandse IJssel mag vrijuit gevaren worden zolang de schippers zich maar gedragen volgens de algemene zorgplicht.

De vergunningsplicht op de Kromme Rijn is niet bij iedereen bekend. Ook Witteveen van de Kleine BotenClub Utrecht biecht op eerder wel eens naar Rhijnauwen gevaren te zijn net als veel andere leden. In die zin is de vergunningaanvraag de legalisatie van een bestaande praktijk.

Witteveen verwacht niet dat horden botenbezitters nu de Kromme Rijn opstomen tot de sluis bij Werkhoven. ,,We hebben ongeveer 240 leden waarvan iets minder dan de helft elektrisch vaart. Alleen daarvoor is de vergunning verleend. Maar de meesten komen niet zo ver. Om het pannenkoekenhuis te halen heb je flinke accu’s nodig, er staat een flinke stroming in de rivier. Ik denk dat maar een kwart van onze leden dat haalt.”

(AD.nl, 11 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/schippers-ontdekken-de-kromme-rijn~a488ea9b/

 

Bomen kappen

Keulsekade 181 te Utrecht, HZ_WABO-16-31279

Het kappen van 20 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142073. Gepubliceerd op 14 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142073.html

Vier van de vijf bijlagen zijn niet bijgevoegd. Je zult dan toch weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet de gedigitaliseerde informatie op te halen. Het is immers pas 2016 en Utrecht heeft nog 84 jaar te gaan tot de moderne tijd.

Atoomweg 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-31282

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 142067. Gepubliceerd op 14 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-142067.html

Vier van de vijf bijlagen zijn niet bijgevoegd. Je zult dan toch weer naar het stadskantoor moeten gaan om te voet de gedigitaliseerde informatie op te halen. Het is immers pas 2016 en Utrecht heeft nog 84 jaar te gaan tot de moderne tijd.

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Verkeerde cijfers over klimaatdoelen in begroting gemeente Utrecht

In de begroting van 2017 van de gemeente Utrecht staan verkeerde cijfers. Zo lijkt het nu alsof de gemeente haar klimaatdoelen flink naar beneden heeft bijgesteld, maar in werkelijkheid gaat het om verkeerde cijfers.

Nu is te lezen dat de doelstelling om in het jaar 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten is bijgesteld naar 8 procent. Ook is de toename van duurzame energiebronnen van 20 procent teruggebracht naar 8 procent. De gemeente Utrecht laat echter weten dat deze cijfers niet juist zijn: “Dat zijn uiteraard niet de goede cijfers”, laat gemeentewoordvoerder Eefje Nienhuis weten. “We weten niet precies hoe die er zijn gekomen. Het zijn ingewikkelde stukken; het gaat vaak door de organisatie heen. Als je iets heel vaak herschrijft met verschillende auteurs, dan weet je op een gegeven moment niet meer waar het is fout gegaan.”

De gemeente Utrecht heeft haar klimaatdoelen niet naar beneden bijgesteld, maar houden de ambities voor het jaar 2030 aan. “Of het een realistisch doel is, dat is een ander gesprek. Het wordt heel hard werken, maar daar zijn we ook heel hard mee bezig.”

(DUIC.nl, 8 oktober 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/verkeerde-cijfers-begroting-gemeente-utrecht/

Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. “Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn”, stelt het NMU.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528079/provincie-utrecht-loopt-achter-met-schone-energie.html

 

RWE vraagt meer subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

heeft een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken om biomassa mee te kunnen stoken in de kolengestookte Amercentrale in Geertruidenberg en in haar kolencentrale aan de Eemshaven. Mocht de subsidieaanvraag voor de Amercentrale worden toegekend, dan kan RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om energie op te wekken.

(………)

Bijstook van biomassa is controversieel. Door subsidies te verstrekken aan het stoken van hout in kolencentrales, worden ook die centrales impliciet gesteund, zeggen critici. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland worden gesloten. De PvdA noemde subsidie voor de bijstook eind vorig jaar nog ‘geld over de balk smijten’ en Groen Links-kamerlid Liesbeth van Tongeren riep minister Henk Kamp vorige week nog op de biomassa-subsidie uit te stellen totdat een definitief besluit is genomen over de toekomst van de kolencentrales.

Kamp voelt daar echter niets voor, omdat biomassa volgens hem essentieel is om de duurzame doelstellingen van het Energieakkoord te halen. Zonder biomassa lukt dat volgens hem niet en hij wil niet tornen aan gemaakte afspraken in het Energieakkoord.

De subsidieaanvraag van RWE/Essent komt ook om een andere reden op een pikant moment. Deze week kondigde RWE namelijk aan een grote gascentrale in Moerdijk per 1 februari 2018 stil te leggen. Een groot aantal andere gascentrales ligt nu al stil. Met het stilleggen van Moerdijk 1 begin 2018 ligt straks ongeveer 80% van alle gascentrales van RWE/Essent in Nederland stil. Gascentrales stoten veel minder Co2 uit dan kolencentrales.

Dat de gascentrales worden uitgezet, is het gevolg van de naweeën van de economische crisis waardoor de elektriciteitsvraag is afgenomen en er door een grote toename van hernieuwbare energie uit Duitsland overcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet is ontstaan. Omdat de kolenprijs de afgelopen jaren sterk daalde is het aandeel gas in de Nederlandse elektriciteitsproductie tussen 2010 en 2014 daardoor in hoog tempo afgenomen, van 62% naar 48%, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Conventionele energiecentrales zullen de komende jaren volgens RWE een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week, energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. ‘Zij spelen daardoor een essentiële rol bij het slagen van de energietransitie’, aldus RWE.

(FD.nl, 11 oktober 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1170949/rwe-vraagt-meer-subsidie-voor-bijstook-biomassa-in-kolencentrales

 

Vrouw overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

Een 70-jarige vrouw uit Utrecht is donderdag 6 oktober overleden als gevolg van verwondingen die zij opliep door een aanrijding. De fatale botsing vond 24 september plaats op de Amsterdamsestraatweg.

Op 24 september stak de vrouw, naast een bushokje op de Amsterdamsestraatweg, het fietspad over. Op dat moment kwam van rechts een 18-jarige scooterbestuurder uit Utrecht aanrijden.

De scooterbestuurder probeerde haar te ontwijken, maar raakte de vrouw die daardoor ten val kwam. Met letsel aan haar hoofd werd de Utrechtse naar een ziekenhuis gebracht.

Daar overleed zij donderdag 6 oktober.

(Nu.nl, 11 oktober 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4334144/vrouw-overleden-aanrijding-amsterdamsestraatweg.html

 

Amsterdamsestraatweg: gevaarlijkste straat van Nederland. Uitnodiging aan wethouder.

Aan wethouder Van Hooijdonk,

Dinsdag 25 oktober om 11.00 uur wordt het beroep behandeld tegen uw weigering om 30 km/uur en veilige oversteekplaatsen te realiseren op de Amsterdamsestraatweg, de gevaarlijkste straat van Nederland (RTLNieuws) waar recentelijk een 70-jarige vrouw bij een poging over te steken is aangereden als gevolg waarvan zij is overleden.

Uw weigering is temeer onbegrijpelijk omdat het instellen van 30 km/uur en een veilige inrichting al in de Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg (april 2014) in het vooruitzicht werd gesteld en

recentelijk opnieuw aan de bewoners en winkeliers in het vooruitzicht is gesteld (zie bijlage “Wijkbericht”).

Een van uw voorgangers, Tymon de Weger, placht bij belangrijke zaken zelf het standpunt van de gemeente te komen verdedigen bij de bestuursrechtbank en de Raad van State. Ik zou het waarderen als u dat in dit geval als verantwoordelijk wethouder ook zelf komt doen.

Misschien dat u niet alleen aan de rechtbank kunt komen uitleggen waarom u een besluit weigert te nemen dat door het college een en andermaal aan de bewoners en de winkeliers in het vooruitzicht is gesteld en dat ook door uzelf nog eens in het vooruitzicht is gesteld naar aanleiding van het bericht van RTL dat de ASW de gevaarlijkste straat is van Nederland, maar dat u ook kunt komen uitleggen waarom u besloten heeft verkeerslichten buiten werking te stellen die kennelijk voor het veilig

oversteken nodig zijn.

U bent volgens Trouw genomineerd als beste lokale bestuurder en u laat zich er graag op voor staan verantwoordelijkheid te willen nemen, ik ga er dus vanuit dat u op 25 oktober zelf uw eigen beslissing bij de rechtbank komt verdedigen.

(Mail Bureau Rechtsbescherming, 12 oktober 2016)

Zie ook: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4392017/2016/10/08/D100-33-Haar-missie-milieubeleid-samen-met-burgers-vormgeven.dhtml

 

Vermist: cargo-hopper

Het signalement

Cargohopper Utrecht binnenkort van start

Utrecht start met de Cargohopper, een elektrisch aangedreven voertuig met daarachter drie mini-trailers waarop losse wisselcontainers geplaatst worden die de afmeting van drie europallets hebben. Door deze in het wegtransport gestandaardiseerde afmeting, kunnen de containers zelf met een normale trekker/oplegger worden vervoerd van het huidige stadsdistributiecentrum langs de A2 buiten de stad naar een overslagpunt op loopafstand van de Utrechtse binnenstad. Daar worden de containers eenvoudig op de mini-trailers gezet en vervolgens worden in het stadscentrum de zendingen uitgeleverd. (Verkeersnet.nl, 23 maart 2009)

http://www.verkeersnet.nl/milieu/cargohopper-utrecht-binnenkort-van-start/

Nadere gegevens

‘Cargohopper onterecht onder vuur’

Het lijkt er op dat RTV Utrecht in haar eigen voet heeft geschoten met een ‘onthullende’ reportage over de Utrechtse Cargohopper. Volgens de Utrechtse TV-zender schermt Cargohopper met te hoge cijfers over het gebruik; volgens Cargohopper hanteert de journalist van RTV Utrecht verkeerde aannames. Ook logistiek deskundige Walther Ploos van Amstel is boos op de zender omdat zijn uitlatingen verkeerd worden weergegeven. Dat meldt Logistiek.nl.

In het item stelt RTV Utrecht dat de initiatiefnemers van Cargohopper onterecht en te optimistisch zijn met de stelling dat vrachtauto’s honderdduizend kilometer in de binnenstad van Utrecht moeten rijden om hetzelfde werk te doen als de stadsdistributietrein doet met zesduizend kilometer.

Bert Roozendaal die samen met Jacques van der Linden, directeur van Hoek Transport, aan de wieg stond van Cargohopper stelt nu dat de journalist verkeerde aannames heeft gehanteerd bij zijn beweringen die in zijn ogen onterecht en ongefundeerd worden gepresenteerd. “Wij gaan wel degelijk uit van honderdduizend kilometer. Ploos van Amstel zelf zegt dat daar zestig tot tachtigduizend kilometer direct zijn terug te vinden in keiharde berekeningen. De overige kilometers is het deel dat wat zachter is omdat dit getal komt uit het aantal auto’s dat dankzij ons niet meer de stad inrijdt omdat ze afladen op industrieterrein Lage Weide bij Hoek Transport. Dat is minder hard te kwantificeren maar twintigduizend kilometer is daarbij beslist een heel voorzichtig getal. Het ligt waarschijnlijk veel gunstiger.” (TTM.nl, 7 februari 2011)

http://www.ttm.nl/nieuws/id29320-cargohopper-onterecht-onder-vuur.html

Voor het laatst gesignaleerd

“Uw domeinnaam is geparkeerd.”

http://www.cargohopper.nl/index.php/utrecht

Tips

Eenieder die beschikt over tastbare gegevens over de vrachtautoreductie (met de daar bijbehorende emissie- en herriereductie, reductie van schaden, beeldverbetering en verbetering van het leefklimaat) in de binnenstad en de 19de eeuwse wijken van Utrecht, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeenteraad van Utrecht die nog niet heeft gemerkt dat er niets gebeurt m.b.t. de vrachtautoreductie, tel. 030-2860000. (20 minuten wachten voor u te woord wordt gestaan).

 

Breed verzet tegen plannen voor de Ring Utrecht

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar valt er wat te kiezen. Laten we het Rijk zo’n 1200 miljoen euro besteden aan de A27 verbreding tot 14 à 15 rijstroken? Een plan dat ruim baan geeft aan autoverkeer, weer ten koste van Amelisweerd…

Het verzet wordt breder en de twijfel bij de voorstanders neemt toe. Er zijn genoeg alternatieven aangedragen, die goedkoper en effectiever zijn. Hoog tijd om een andere keuze te maken.

Besluit over verbreding Ring Utrecht na Tweede Kamerverkiezingen

In de Tweede Kamer hebben vooral D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdD zich verzet tegen de plannen en moties ingediend voor o.a. oplossingen ‘binnen de bak’ en een maximumsnelheid van 80 km/uur. Helaas stuit dit nog altijd op het verzet van de landelijke PvdA, die zich heeft overgeleverd aan de asfalt-agenda van de VVD minister. De PvdA-fracties in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn daar niet blij mee. De inhoud van de diverse verkiezingsprogramma’s is cruciaal.

De strijd is nog lang niet gestreden. Volgens de huidige planning wordt het eigenlijke Tracébesluit (TB) in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Dat is (vermoedelijk) na de Kamerverkiezingen. Het betekent dat de verkiezingen in maart, de kabinetsformatie en het nieuwe regeerakkoord beslissend zijn. En dan weegt de negatieve uitkomst van de maatschappelijke kostenbatenanalyse wellicht extra zwaar (dit nog afgezien van allerlei aspecten rond natuur en leefomgeving die niet goed in geld zijn uitgedrukt).

1376 zienswijzen ingediend tegen Ontwerp Tracébesluit

In de maanden mei en juni hebben zijn er maar liefst 1376 zienswijzen ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij ook een uitgebreide zienswijze die door de Kerngroep Ring en haar deelnemende organisaties is ingediend en ook veel zienswijzen, die door meerdere mensen zijn ondertekend. Een samenvatting van alle bezwaren is te vinden bij Platform Participatie.

Ook de gemeenteraden van Utrecht, Bunnik en De Bilt vragen in zienswijzen om heroverweging van de verbreding. Heel belangrijk is de zienswijze, die de Provincie Utrecht via een breed ondersteunde motie heeft ingediend. De provincie zet vraagtekens bij de huidige onderbouwing van nut en noodzaak. Daarnaast zijn Provinciale Staten niet blij met de voorgestelde natuurcompensatie. Het verlies aan natuur wordt niet gecompenseerd, en dat moet wel volgens de wet. Aangezien de provincie daar zelf over gaat, is dit van groot belang.

CPB en PBL: Het kan anders

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven aan dat andere oplossingen beter en meer rendabel zijn: Los de problemen in stadsregio’s op met beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en slim autogebruik. Dan verlicht je de druk op het landelijke snelwegennet. Steeds meer mensen weten dat meer asfalt niets oplost. In 2010 dacht 41% nog dat meer asfalt files zou helpen oplossen. Nu – volgens een recent landelijk onderzoek van I&O- denkt nog maar 28% van de bevolking dat. Als Kracht van Utrecht wijzen wij op alternatieven, die Utrecht bereikbaar houden zonder meer snelwegasfalt.

Steun ons en onderteken de petitie!

Het tij keert. Er is geen noodzaak om de bak in Amelisweerd te verbreden. En met 80 km/uur op de Ring wordt zowel het leefklimaat als de doorstroming verbeterd. Teken de petitie als je het nog niet hebt gedaan en stuur hem door naar al je bekenden!

Als we de verbreding van de Ring Utrecht willen voorkomen, dan moet er veel gebeuren. Je kunt de activiteiten van de Kracht van Utrecht financieel steunen via rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

(Kracht van Utrecht, 12 oktober 2016)

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/477-kamerverkiezingen-cruciaal-voor-plannen-verbreding-a27-door-amelisweerd?utm_medium=email&utm_campaign=Breed+verzet+tegen+verbreding+A12%2FA27%3A+…&utm_source=YMLP&utm_term=Een+uitgebreidere+versie+van+d

 

Rapport Movares toont aan: ‘Kracht van Utrecht’ is betere aanpak dan meer asfalt

Genoeg ruimte in bak Amelisweerd voor oplossing knelpunt

Utrecht, 3 april 2011

Een gedegen rapport van het adviesbureau Movares toont aan dat oplossingen gebaseerd op ‘De Kracht van Utrecht’ een heel goed antwoord kunnen bieden op de bereikbaarheidsproblemen rond Utrecht. Sturen via ruimtelijke ordening, beprijzing en mobiliteitsmanagement en een hoge ambitie op het gebied van OV- en fietsgebruik bieden wellicht een veel betere oplossing voor de problemen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid dan het aanleggen van steeds meer asfalt.

Het rapport is geschreven in opdracht van de Stichting Onderzoek en Educatie Amelisweerd (SOESA) en mede bekostigd door het Utrechts Verkeers- en Vervoerberaad (UVVB) , waarin provincie, gemeente en BRU zitting hebben. Het 1ste rapport ‘De Kracht van Utrecht’ verscheen in 2009 als gezamenlijk product van de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). In 2009 nam de Tweede Kamer de motie Vendrik aan, die uitsprak dat het rapport zou moeten meegenomen in de 2e fase van de Milieu Effect Rapportage voor de Ring Utrecht.

In 2010 verscheen ‘KvU 2.0’ waarin het APPM Consultants, Strukton Rail en Stratagem het duurzame alternatief nader uitwerkten. Movares heeft dit alternatief nu op effecten doorgerekend. Een belangrijke uitkomst is dat het aantal voertuigverliesuren sterk afneemt tegenover het referentiescenario. Het aantal autoverplaatsingen naar de stad neemt af, maar het totaal aantal verplaatsingen, en dus de bereikbaarheid met fiets en OV neemt toe. Die toename is goed voor de Utrechtse economie.

Het Movares rapport laat verder zien dat voortzetting van de huidige aanpak zeer grote problemen zal opleveren op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad zelf. Dit is enkel te voorkomen door een stevige keuze voor fiets en openbaar vervoer. Het rapport laat zien dat de doorstromingsproblematiek in de bak bij Amelisweerd in het ‘Kracht van Utrecht’ model niet geheel is opgelost en beveelt aan te onderzoeken in hoeverre oplossingen binnen de bak mogelijk zijn.

Recent onderzoek van de Vrienden van Amelisweerd/SOESA heeft inmiddels in beeld gebracht dat een uitbreiding van het huidige wegprofiel (2×4) tot 2×5 of eventueel zelfs 2×6 stroken zeer goed mogelijk is binnen de breedte van de huidige bakconstructie.

Binnenkort start de 2e fase van Milieu Effect Rapportage van de planstudie Ring Utrecht. De initiatiefnemers van de KvU zijn van mening dat de uitkomsten van het Movares onderzoek en de onderzochte opties ‘binnen de bak’ mee dienen te worden genomen in de 2e fase MER en de

bijbehorende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/images/Downloads/Persbericht%20Rapport%20Movares.pdf

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 25 oktober 2016

o.a.

2 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!

In 2012 is bij de Voorjaarsnota door de Raad tevens de Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht vastgesteld. Daarbij is afgesproken deze periodiek te actualiseren. In 2013 heeft dit geleid tot een aanscherping van de kantorenstrategie op basis van het STEC-rapport. In de vastgestelde strategie werd vooral ingespeeld op de op dat moment heersende vastgoedcrisis. Inmiddels is die crisis voor wat betreft de woningmarkt voorbij en zijn de andere vastgoedmarkten van karakter veranderd. Er is een nieuw college aangetreden en het thema “Gezonde verstedelijking” is meer centraal komen te staan. Om die redenen is nu een nieuwe Ruimtelijke Strategie voorbereid.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b280024d-2b44-4d85-a6ff-5521bc05e81f&FoundIDs=&year=2016

Dit is een vergadering waarin de raad die eerste schreden zet om de portemonnee en het leefklimaat van de Utrechters weer voor flinke tijd te belasten.

Met de Utrechters wordt echter niet gepraat. Die hebben in 2104 een vakje rood mogen kleuren (toen dit plan nog niet in beeld was) en dat moet toch wel genoeg zijn. In de 19de eeuw viel er immers helemaal niets te kleuren.

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

1 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

2 Beleid exploitatie Utrechtse wateren

3 SV 2016, nr. 89 inzake overload aan brood voor Utrechtse waterdieren (met antwoord)

4 Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

5 Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e197e98c-f85d-4f4f-ad3a-c633385395d4&FoundIDs=&year=2016

Een andere agenda voor dezelfde bijeenkomst

1   Controle en verantwoording op samenwerkingsverbanden van de gemeente

2   Waarderen, activeren, afschrijven van vaste activa

3   Exploitatie Utrechtse Wateren

4   Overload aan brood

5   Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

6   Speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/raadsinformatiebijeenkomst/programma

Waarom twee agenda’s? Vaak verschillen die van elkaar.

 

Agenda Gemeenteraad – 27 oktober 2016

o.a.

4 Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

5 Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

6 Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

7 Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

8 Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

9 Actuele motie (s)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b548d7ec-bfff-49cc-8017-caeccd3cbbb8&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 1 november 2016

o.a.

2 Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020  

Het college heeft de Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 als bijlage/onderlegger bij de Programmabegroting 2017 meegestuurd De Procedurecommissie van de gemeenteraad heeft, gezien de ervaringen in het verleden en het tijdsgebonden Programmabegrotingstraject, besloten de Nota te agenderen voor de Raadsinformatiebijeenkomst van 27 oktober. Ook heeft de Procedurecommissie besloten de Nota te agenderen voor bespreking in een extra vergadering van de commissie Mens en Samenleving op dinsdagavond 1 november. Definitieve besluitvorming zal dan plaatsvinden tijdens het slotdebat in de raadsvergadering van donderdag 10 november.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d84b9585-52db-46c3-b3ca-b6508b77e0fa&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

14-10-2016        Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

13-10-2016        Planologische procedure Postkantoor Neude

12-10-2016        Beantwoording aanvullende schriftelijke raadsvragen PVDD over de begroting2017

11-10-2016        Nadere uitwerking (financiële) kaders irt duurzaamheidsambities vastgoed

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

12-10-2016        Commissiebrief uitkomsten citydeal.

12-10-2016        Voortgang programma Publieksdienstverlening 2016

11-10-2016        Septembercirculaire 2016

11-10-2016        Evaluatie mediabeleid

11-10-2016        Eindrapport Visitatiecommissie decentralisaties

11-10-2016        Management Letter 2016 van BDO accountants

10-10-2016        Diervriendelijk bouwen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-10-2016        Gebiedsverkenning Utrecht Oost

12-10-2016        Particuliere Vakantieverhuur & Shortstay

12-10-2016        Brief Domplein extra impuls openbare ruimte

12-10-2016        Actuele ontwikkelingen bomen op de werven

12-10-2016        Voortgang Lokaal Economisch Fonds

12-10-2016        Stand van zaken StartupUtrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 7 oktober 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 7 oktober 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Geen verbod op brooddump in Utrechtse parken

o     Amelisweerd gaat niet naar de bliksem door een snelweg maar door welgestelde recreanten

o     Bomen kappen

o     Stabiliteitsonderzoek bij Utrechtse bomen Oudegracht

 

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Kalm protest tegen biomassa centrale Lage Weide

o     Opknippen, overname of snijden? Eneco zal na de splitsing anders zijn

o     Niet buiten de burger rekenen

o     De besteding van de energiemiljarden

o     Exit gas. Is een stad zonder aardgas nabij?

o     Uitdaging Eneco Utrecht

o     Terrein Schenkenschans in Leeuwarden wordt energiecampus

o     “Provincie Utrecht loopt achter met schone energie”

 

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Tempo maken: Vergunning verlenen vooraf aan publiceren vergunningaanvraag

 

–    ‘Stel je voor dat er paniek uitbreekt’

–    Privacyverordening gemeente Utrecht

–    WOB-verzoek

–    Ontwerp bestemmingsplan Leeuwesteyn en en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Utrechters vinden uitbreiding A27 niet nodig

–    Stadsstrand op het Paardenveld

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

B&W gaat voor in het laten zakken van de norm

Geen verbod op brooddump in Utrechtse parken

De gemeente Utrecht ziet niets in een verbod op het dumpen van etensresten. Dat zegt het college van B&W in antwoord op vragen van de ChristenUnie. De partij maakt zich zorgen om dieren die teveel brood krijgen van mensen die dat buiten achterlaten.

Een verbod lijkt het college niet zinvol. Er kunnen nu al boetes worden uitgedeeld, maar dat is lastig in de praktijk. Mensen zijn moeilijk te betrappen en het aantal handhavers is beperkt. De gemeente juicht wel buurtinitiatieven toe, als broodcontainers of vergistingsprojecten. (Maar dat valt buiten het onderwerp, leidt daar van af. – N&aN.)

In onder meer het Griftpark kregen eenden de afgelopen jaren te veel eten. Daardoor waren ze te dik. De parkcoördinator vroeg ouders en kinderen daarom om maximaal een half sneetje brood te voeren en er werden borden geplaatst.

(RTV Utrecht, 1 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1527828/geen-verbod-op-brooddump-in-utrechtse-parken.html

 

Amelisweerd gaat niet naar de bliksem door een snelweg maar door welgestelde bootrecreanten

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR5566)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7933.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeente Bunnik en Utrecht (code KEUR_HDSR5547)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7934.html

Watervergunning voor het varen op de benedenloop Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR4596)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7929.html

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – in gemeente Bunnik en Utrecht (code HDSR4612)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7926.html

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – in Bunnik en Utrecht (code HDSR4569)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7923.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Koekoekstraat 60BS Utrecht (code HDSR4821)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8006.html

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven           – Boomgaardweg 29 Odijk (code HDSR4798)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8007.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn – Palmstraat 44 Utrecht (code HDSR4996)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-7996.html

Watervergunning t.b.v. het aanpassen van de waterhuishouding woningbouwontwikkeling op de locatie tussen Maliesingel 74-76 en de Minstroom in (code HDSR4953)

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Zeisterweg 2b Odijk (code HDSR4768)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8015.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Wilhelminapark 21 Utrecht (code HDSR5033)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8025.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Johan de Wittlaan 25 Zeist (code HDSR5001)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8024.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Koningslaan 102 Utrecht (code HDSR4999)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8023.html

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Oudegracht 199bs Utrecht (code HDSR4795)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8016.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5309)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8068.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Reyer Anslostraat 63 Utrecht (code HDSR5259)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8062.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Keulsekade 20 Utrecht (code HDSR5253)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8054.html

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met elektrisch aangedreven vaartuigen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR5595)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-8063.html

Voor de hele lijst vanaf 2014 (ongeveer 130 pretvergunningen), zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Waterschapsblad&vrt=Kromme+Rijn&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode& spd=20050101&epd=20161007&sdt=DatumPublicatie&org=Utrecht!Hoogheemraadschap+De+Stichtse+Rijnlanden!Utrecht&orgt=gemeente!waterschap!gemeente&pnr=15&rpp=10&_page=1&sorttype=1&sortorder=4

 

Bomen kappen

Oudegracht tegenover nr. 17, 21, 37 en 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-30397

Het kappen van 4 bomen op de werf

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135602. Gepubliceerd op 3 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135602.html

Van de 8 bijlagen is er maar één bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

Rijndijk 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-30396

Het kappen van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135601. Gepubliceerd op 3 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135601.html

Van de 5 bijlagen is er maar één bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

Overste den Oudenlaan 20D C te Utrecht, HZ_WABO-16-30690

Het kappen van 87 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 138791. Gepubliceerd op 7 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-138791.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar twee bij de publicatie gevoegd. Heeft geen zin. Je moet dan nog 1½ uur vrij maken om digitale gegevens persoonlijk op het stadskantoor op te halen. Volslagen idioot.

 

Stabiliteitsonderzoek bij Utrechtse bomen Oudegracht

In Utrecht zijn bomen aan de Oudegracht onderzocht. Donderdagmiddag is gekeken of ze stabiel genoeg zijn. Door werkzaamheden aan de Utrechtse werven zouden ze mogelijk niet meer stevig genoeg in de grond staan vanwege schade aan de wortels.

Met een lier werd aan drie stammen getrokken, om te controleren of de bomen stevig genoeg stonden. Ook werd in de stamvoet van de bomen een sensor geprikt om verschillende dingen te meten als er een harde wind waait.

Uitvoerder Bert van Eck van Boomtotaalzorg krijgt veel vragen van mensen die langs wandelen. Ze vragen zich volgens hem vooral af wat ze met de bomen aan het doen zijn. “Die mensen waren duidelijk emotioneel betrokken. Het leeft dus duidelijk echt bij de mensen”, aldus de uitvoerder.

Na afloop van de werkzaamheden wordt nog een keer een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd bij de bomen aan de Oudegracht. Het is niet bekend wanneer alle resulaten bekend worden gemaakt.

(RTV Utrecht, 6 oktober 20116)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528177/stabiliteitsonderzoek-bij-utrechtse-bomen-oudegracht.html

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Kalm protest tegen biomassa centrale Lage Weide

Een actie tegen de komst van een biomassa centrale van Eneco op bedrijventerrein Lage Weide is zojuist rustig verlopen.

Een groepje actievoerders sprak bezoekers van de Open Dag van Eneco aan en riep hen op een petitie te tekenen tegen de bouw van de biomassa centrale, die gepland staat voor volgend jaar.

De bezoekers van de Open Dag reageerden rustig en veel van hen waren geïnteresseerd in het verhaal van de betogers. Ook tijdens de rondleiding in de warmtekachtcentrale van Eneco, waar het afgelopen weekeinde duizend bezoekers op afkwamen, trok de biomassa centrale de aandacht. Een schaalmodel was al neergezet om de bezoekers te laten zien hoe de centrale straks gaat werken. Ook daar stelden bezoekers zelf al kritische vragen.

Hout- en snoeiafval

In de biomassa centrale gaat Eneco straks hout- en snoeiafval verbranden dat in een straal van honderd kilometer van Utrecht wordt ingezameld. De warmte wordt omgezet in energie en de uitstoot wordt gefilterd waardoor van luchtvervuiling volgens Eneco geen spake is. De provincie Utrecht is akkoord gegaan met de komst van de centrale.

Volgens Bart van den Heuvel, initiator van de actie, leidt verbranden van biomassa wel degelijk tot een aanzienlijke uitstoot van fijnstof. ,,Zoveel zelfs dat Eneco er nog geen onderzoek naar heeft durven doen. Biomassa verbranden is ook helemaal niet duurzaam. Het snoeiafval is prima bruikbaar als compost of je kunt het gewoon in het bos laten liggen. Warmte kan ook worden opgewekt met schonere alternatieven zoals: waterpompen, zonnevelden en betere isolatie van woningen.”

(AD.nl, 2 oktober 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/kalm-protest-tegen-biomassa-centrale-lage-weide~af4b8707/

 

Het groene hart van Eneco

Opknippen, overname of snijden? Eneco zal na de splitsing anders zijn

Met de opening van het hoofdkantoor bij Rotterdam Alexander wilde Eneco zich vijf jaar geleden verankeren voor de toekomst. Zonnepanelen aan de gevel, binnen warmte- en koudeopslag, flexplekken en fairtrade koffie. ‘Eneco World’ is de enigszins pretentieuze naam naam van het pand aan de Marten Meesweg. Alleen zal de wereld van Eneco rap kantelen.

Want het bedrijf wordt gekortwiekt. Nu bestaat het concern nog uit twee onderdelen. Een productie-, leverings- en handelsbedrijf, (‘de commerciële tak’, in jargon) plus een netbeheerder, Stedin. Eneco moet uiterlijk op 31 januari 2017 haar netbeheer hebben gesplitst van de commerciële tak. (Zie kader)

Die commerciële tak heeft te maken met een lastige markt. Er is overaanbod van energie, waardoor elektriciteitsprijzen uitzonderlijk laag zijn. De concurrentie is groot, mensen zijn weinig trouw aan een energieleverancier. Afgelopen jaar is 15% van de Nederlandse consumenten en bedrijven overgestapt op een nieuwe energieleverancier, en dit aantal neemt toe. De keuze wordt ook groter, want de laatste jaren zijn tal val kleine energiebedrijfjes opgericht, die maar ook één ding aansturen: de laagste prijs.

Het Prinses Amaliawindpark van Eneco, 23 kilometer uit de kust bij Velsen. (Foto: HH)

Groen

Op dit moment behoort Eneco, samen met Essent en Nuon, nog tot ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt – de laatste twee zijn in buitenlandse handen. Eneco heeft 2,1 miljoen bedrijven en huishoudens als klant. En het bedrijf heeft een duidelijk imago opgebouwd als bastion van duurzaamheid. Al is daar de concurrentie ook hevig, van nieuwkomers als Windunie, PureEnergie, Vandebron.

Eneco is duidelijk groter dan dat soort partijen, maar is toch een kleinere partij met relatief weinig opwekcapaciteit. Het Rotterdamse bedrijf heeft geen kolencentrales, maar wel een gascentrale, meerdere windparken op land, twee grote windparken op zee en een zonneproject op Ameland.

Om de groene ambities waar te maken zal Eneco moeten blijven investeren, bijvoorbeeld in wind op zee. Maar daarvoor is het bedrijf eigenlijk te klein, dus is het gedwongen om partners te zoeken. En belangrijker: Eneco moet tenders gaan winnen. De eerste aanbestedingsronde voor het windpark in Borssele – waar het aan meedeed in een consortium met Shell, Van Oord en Vestas – ging aan Eneco voorbij.

Aandeelhouders

Het bedrijf kan niet eindeloos geld ophalen voor die investeringen. Dat zal in elk geval niet lukken bij de aandeelhouders, de 53 Nederlandse gemeentes die gezamenlijk Eneco bezitten. Rotterdam heeft een belang van 31,7% en is daarmee grootaandeelhouder, gevolgd door Den Haag dat een belang heeft van 16,6% en verder zijn er 44 gemeenten die minder dan 2% van de aandelen hebben.

Wat willen die straks met hun belang in Eneco? Opwekken en verkopen van energie is een commerciële activiteit. Moet dat in handen blijven van lagere overheden? ‘In aandeelhoudersverband is de afspraak gemaakt dat we eerst de besluitvorming over de splitsing afronden en daarna pas de kwestie van het aandeelhouderschap aan de orde gaan stellen’, zegt de wethouder van de gemeente Rotterdam. Maar volgens de woordvoerder van de gemeente Den Haag zijn dit ‘legitieme vragen’.

Stel dat ze willen verkopen, dan is de vraag: aan wie? Voor de concurrenten op de Nederlandse markt is de acquisitie geen optie. Bedrijven als Vattenfall en RWE zijn nu noodlijdende conglomeraten en hebben afgeschreven op hun overnames van Nuon en Essent. Zulke maatschappijen zullen niet azen op een grote overname in een moeilijke markt.

Belgisch scenario

Er wordt door marktpartijen gewezen naar een scenario zoals in België. Het nog sterk op fossiele brandstoffen leunende Franse oliebedrijf Total kocht eerder dit jaar energiebedrijf Lampiris uit Luik, een poging van de Fransen om zichzelf te ‘vergroenen’. Een variant hierop is dat zo’n partij alleen de ‘groene bezittingen’ overneemt, zoals de windmolenparken, en dan het klantenbestand van Eneco overdoet klanten van Eneco direct daarna doorverkoopt.

Dat is een nachtmerrie voor Eneco-bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Niet alleen omdat het bedrijf ontmanteld zou worden, maar ook omdat het zou indruisen tegen de duurzame strategie die ‘klimaatpaus’ De Haas voorstaat.

Snijden

Maar voorlopig staat Eneco nog niet in de etalage. Wel kijken bankiers, adviseurs en juristen met een schuin oog naar het Rotterdamse bedrijf. Want ook al zijn er nu geen concrete overnamegesprekken, iedereen weet dat na de splitsing alle opties open liggen.

Een daarvan is dat Eneco gewoon zelfstandig blijft. Het bedrijf hoeft ook niet verkocht te worden. Eneco wordt wel het Nederlandse equivalent genoemd van Innogy en Eon, de ‘schone energiebedrijven’ die in Duitsland zijn afgesplitst van de grijze energieproducenten RWE en Uniper.

Maar als Eneco zelfstandig blijft voortbestaan dan moet het bedrijf, gezien de moordende concurrentie en de flinterdunne marges, wel gaan snijden in de kosten. Minder personeel, efficiënter werken, mogelijk ook goedkopere behuizing. Weg uit de Marten Meesweg? Dat zou op termijn zo maar kunnen. Zeker is dat ‘de wereld van Eneco’ er over een paar jaar heel anders uit ziet.

Dit verhaal kwam tot stand op basis van gesprekken met verschillende specialisten in de energiemarkt, die niet met naam genoemd willen worden.

(Financieele Dagblad, 3 oktober 2016)

https://fd.nl/ondernemen/1169606/opknippen-overname-of-snijden-eneco-zal-na-de-splitsing-anders-zijn

Een voorbeeld van de door Eneco nagestreefde ‘kostenefficiëntie’ van Eneco, tevens een blik op het groene hart van het bedrijf.

Eneco wil de hoofdtransportleiding stadsverwarming binnenstad (- een achterhaald concept -) vervroegd vervangen door mee te liften op de bomenkap van Prorail in het Cremerpark.

Het is echter mogelijk een nieuwe leiding onder de Vleutenseweg door te boren, waarmee de bomenkap overbodig is. Eneco heeft immers ervaring met kilometers lange boringen van ongeveer dezelfde diameter, bijv. bij de Luchterduinen. Zie internet.

Die optie van kappen is echter veel goedkoper. B&W, GroenLinks en niet te vergeten de VVD en de SP hebben laten zien allerlei onzin te kunnen vertellen over het onderboren van de Vleutenseweg en op grond van die onzin harte te willen meewerken aan het wegkappen van het Cremerpark. Je pakt een buurt een park af, bedreigt de woningen, geeft lang overlast en holt dan hard weg.

Over 35 jaar is er weer een redelijk volgroeid park, is de stadsverwarming net als de SP opgeheven en heeft GroenLinks zichzelf opgedeeld over vooral de VVD en in mindere mate een nieuwe volkspartij.

 

Niet buiten de burger rekenen

Nederland staat aan de vooravond van een grote herziening van de wet- en regelgeving over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het motto van die herziening luidt: ‘Eenvoudig beter.’ Het idee is om de samenleving (burgers én bedrijven) meer verantwoordelijkheid te geven. De ambities zijn hoog: meer ruimte voor initiatiefnemers, behoud van bestaand beschermingsniveau, voordelen voor alle gebruikers en een groter vertrouwen van burgers in de overheid.

Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie. Is dat er wel? Mensen hebben meer te doen, er komen meer claims op hen af (zoals mantelzorg) en niet iedereen beschikt over dezelfde vaardigheden. Er is het risico de participatieve samenleving te overvragen en er is kans op spanning met representatieve democratie (hoe representatief zijn de actievelingen?).

Het essay Niet buiten de burger rekenen van het Sociaal Cultureel Planbureau plaatst een kritische noot bij de Omgevingswet die in 2018 in werking treedt. Minder regels en meer verantwoordelijkheid bij burgers: het is een mooi streven dat echter nog niet zo makkelijk vanzelf van de grond komt. De auteurs vinden dat de overheid drie randvoorwaarden moet garanderen: hoge kwaliteit van communicatie, goede antennes van overheden en oog voor de reikwijdte en grenzen van participatie.

Een ‘one size fits all’ benadering blijkt in elk geval niet altijd de aangewezen weg: want niet iedereen kan in gelijke mate informatie opsporen en inzetten, bezwaren articuleren of de mogelijkheden tot participatie benutten.

Meer lezen? U kunt het essay Niet buiten de burger rekenen downloaden: https://www.scp.nl/dsresource?objectid=78a8ee8a-14c4-4456-af38-97dd9939cfad&type=org

 

Over verspilling van gemeenschapsgeld en suffe volksvertegenwoordigers en bestuurders

Gratis geld

Onderzoek: De besteding van de energiemiljarden (slot)

Door de liberalisering van de energiemarkt zaten gemeenten en provincies opeens op grote bergen geld. In plaats van daar verstandig mee om te gaan, staken ze het in onverantwoord riskante projecten. Buiten het zicht van de burger.

(………………………)

Kritische geluiden worden daarbij bewust zo veel mogelijk buiten de deur gehouden. Die stelling durft de Deense hoogleraar economische geografie Bent Flyvbjerg wel aan. Flyvbjerg werd beroemd met zijn studie naar grote infrastructurele projecten, en waarom die altijd veel duurder uitvallen. In Megaprojects and Risk onderzocht hij wereldwijd 258 megaprojecten als bruggen, spoorlijnen en metrotunnels. Negen van de tien projecten hadden te maken met budgetoverschrijding, veelal minstens vijftig procent. De gemene deler bij al die projecten: gebrekkige democratische besluitvorming.

Flyvbjerg legt uit hoe dat komt. Grote projecten genereren winst, macht en prestige voor bedrijven en politici. De verleiding wordt dan groot om burgerlijke en oppositionele krachten te negeren of buiten de deur te houden. Kosten en opbrengsten worden opzettelijk rooskleuriger gepresenteerd, zodat projecten makkelijker door de Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten komen.

Volgens Flyvbjerg worden grote projecten vaak voorgesteld als risicoloos. Alsof omgevingsfactoren er geen vat op hebben en ze in een laboratoriumomgeving tot stand komen. De werkelijkheid wijst keer op keer anders uit. Het loopt zelden als gepland. En bijna iedere keer gaan megaprojecten gepaard met gigantische budget- en tijdsoverschrijdingen. Zoals bij de Noord-Zuidlijn en de Bergse Haven.

De maatschappelijke gevolgen zijn te groot om te blijven negeren, meent Flyvbjerg. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep plannen­makers er telkens een financiële puinhoop van mag maken. De oplossing is volgens Flyvbjerg simpel. Allereerst moet onderkend worden dat grote projecten altijd gepaard gaan met grote risico’s. Vervolgens moeten die gevaren ­besproken en op de juiste manier gemanaged worden. In navolging van Derde-Weg-filosoof Anthony Giddens denkt ook Flyvbjerg dat dat het best gaat door burgers zo veel mogelijk te ­betrekken in het beslissingsproces. Maak gebruik van hun ­ervaringen en expertise, zodat de inschatting van kosten, risico’s en alternatieve scenario’s beter beargumenteerd tot stand komt en de kans op fouten en geldverspilling kleiner wordt.

Deze democratische besluitvorming gaat dus niet over wat Flyvbjerg noemt ‘met de benen op tafel filosoferen over al het goede van de democratie’. Het gaat om de keiharde noodzaak de moderne, maatschappelijke risico’s te beheersen. Daarbij is eens in de vier jaar stemmen niet genoeg. Het gaat erom de dialoog tussen experts, politici en burgers permanent op gang te houden, waarbij iedere groep zijn verantwoordelijkheid heeft en daarop kan worden afgerekend.

Een groot deel van de energiemiljarden ging en gaat naar grote projecten als de Noord-Zuidlijn, de snelweg rondom Eindhoven, de verlenging van de A15 bij Nijmegen. In veel van die projecten werden belanghebbende burgers en bedrijven niet, nauwelijks of te laat betrokken. Bij veel van de door ons onderzochte projecten liepen de financiën uit de hand. Dat bleek niet alleen bij de grootste infrastructurele projecten het geval. Voor een dorp is een rotonde of het in stand houden van een cultureel centrum al een groot project. Zo werd in Den Bosch met dertien miljoen euro Essent-geld een muziekschool verbouwd, maar was er geen geld meer voor de docenten. Zij werden ontslagen en moesten het verder maar als zzp’er uitzoeken.

In de praktijk wordt het bevestigd: grote projecten kunnen niet worden overgelaten aan een klein groepje bestuurders. Buiten de kans op corruptie zijn de financiële en maatschappelijke belangen te groot en de gevolgen te complex om te overzien. Om complexe projecten te managen en grote potten geld zinnig te besteden, is vooral meer democratie nodig. Continue dialoog tussen burgermaatschappij en politici, daar gaat het om. Om dat te laten werken, moeten bestuurders meer oog hebben voor burgers en hun vertegenwoordigers, in plaats van ze in de hoek te blaffen.

(………..)

(De Groene Amsterdammer, 29 september 2016)

Voor het hele onderzoek, zie: http://www.platform-investico.nl/

 

Exit gas. Is een stad zonder aardgas nabij?

Wonen zonder aardgas: een utopie of de nieuwe standaard? Bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten, waarvan een groot deel aan gas opgaat. Met de overschakeling van gas op alternatieve energievoorzieningen valt klimaatwinst te behalen. Deze zijn broodnodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Een gasloos bestaan maakt ons bovendien minder afhankelijk van een grondstof, die in toenemende mate onzekerheid met zich meebrengt. Gasreserveres slinken en de politieke verhoudingen liggen zowel nationaal als internationaal gevoelig. In Amsterdam wordt deze discussie momenteel ook volop gevoerd. Vanavond praten we met energieleveranciers, netbeheerders en andere experts over de betekenis van deze transformatie voor de stad Amsterdam. Is de stad klaar voor deze overschakeling? (…………)

Gratis toegang.

(dezwijger.nl, 6 oktober 2016)

https://dezwijger.nl/programma/exit-gas

Zie ook: http://www.ad.nl/binnenland/gasfornuis-en-cv-rijp-voor-het-museum~abf3e83a/   en

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4323006/2016/06/18/Gasloos-wonen-leeft-nog-niet-bij-de-burger.dhtml

 

Uitdaging Eneco Utrecht

Eneco neemt afscheid van de oude wereld. Die wereld van kolencentrales, olieplatforms en gaswinning. En zet vol in op de nieuwe wereld. De wereld van zonne-energie, windenergie, biogas en warmte uit de grond. Eneco neemt nog een volgende stap. Energiebedrijven zouden namelijk in de toekomst er moeten zijn om bewoners en bedrijven te helpen om zelf in hun energiebehoefte te voorzien. Dus door het (aan)leveren van toepassingen en kennis zodat iedereen zelf aan de slag kan. Dan pas worden wij ons bewust van ons eigen energieverbruik en kunnen we de stap zetten naar een duurzame samenleving.

“De nieuwe wereld verlangt ook een sociale revolutie. Dat we zelf aan de knoppen kunnen zitten. Er is nog veel fossiel-verzet. Als Eneco niet mee gaat in deze transformatie dan ben je weg”

Jeroen de Haas

CEO Eneco

Op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide staat een van de twee energiecentrales van Utrecht. Een centrale die jaren aanjager was van de Utrechtse oude economie. Op het aanpalende bedrijventerrein Werkspoorkwartier werd hard gewerkt aan de opwek van energie en de transport daarvan. Het is de ambitie om juist deze plek de komende jaren te transformeren naar de ‘Eneco Energy Campus’. In potentie een aanjager van de Utrechtse nieuwe economie. Een plek van ontwikkelen, maken en testen van nieuwe toepassingen. Toepassingen die niet puur (aan)gedreven worden door energie, maar gericht zijn op het realiseren van comfortabel en gezond wonen en leven. De gesloten fabriek wordt een open campus die toegankelijk is voor studenten, start-ups, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners uit de stad met een nationale uitstraling. (Eneco, 5 oktober 2016)

http://www.enecoenergycampus.nl/

Zie ook: http://www.bambouwentechniek.nl/nieuws/green-deal-cirkelstad-utrecht

 

Terrein Schenkenschans in Leeuwarden wordt energiecampus

Op het terrein van het oude vuilstort De Schenkenschans bij Leeuwarden wordt de komende jaren een grootschalige en duurzame energiecampus ontwikkeld. De campus wordt de thuishaven voor meerdere onderwijs- en kennisinstellingen.

Ook moet de campus zorgen voor de opwekking van 10 procent van de energiebehoefte van Leeuwarden op basis van een grote biogascentrale. Bouwbedrijf Oosterhof Holman ontwikkeld de campus in samenwerking met het duurzaamheidsadviesbureau Ekwadraat. Beide bedrijven krijgen een vestiging op het complex.

De totale investering in het project bedraagt zo’n 80 miljoen en levert in de eerste fase ongeveer 70 banen op.

(omropfryslan, 21 maart 2016)

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/terrein-schenkenschans-leeuwarden-wordt-energiecampus

Zie ook: http://www.energiebusiness.nl/2016/04/15/ekwadraat-miljard-subsidie-duurzame-energieproductie/

 

= alle gemeenten tezamen en enkele gemeenten in het bijzonder

“Provincie Utrecht loopt achter met schone energie”

De doelstelling van de provincie Utrecht om in 2040 klimaatneutraal te zijn, wordt met de huidige maatregelen niet behaald. Dat zegt de Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU).

Ongeveer twee procent van de energie in de provincie Utrecht wordt op een duurzame manier opgewekt. Dat wil zeggen met zon, wind, biomassa of aardwarmte. “Als we zo doorgaan, zal het aandeel duurzame energie ongeveer vier procent zijn in 2020 en 25 procent in 2040, terwijl de provincie en verschillende gemeenten de doelstelling hebben om dan klimaatneutraal te zijn. Sommige gemeenten willen dat zelfs al in 2030 zijn”, stelt het NMU.

(RTV Utrecht, 5 oktober 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1528079/provincie-utrecht-loopt-achter-met-schone-energie.html

Er zijn gemeenten die wat ambities bij elkaar kletsen, daarmee de burger zand in de ogen strooiend.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Tempo maken: Eerst vergunning verlenen, daarna de vergunningaanvraag bekendmaken en een zienswijzentermijn beloven.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, Linnaeuslaan 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-29259

Linnaeuslaan 43 te Utrecht

HZ_WABO-16-29259

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 16-09-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-129852.html

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 129852. Gepubliceerd op 21 september 2016)

en dan

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning, Linnaeuslaan 43 te Utrecht, HZ_WABO-16-29259

Linnaeuslaan 43 te Utrecht

HZ_WABO-16-29259

Het bouwen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

Datum besluit: 20-09-2016

Besluit: Vergunningvrij

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 136113. Gepubliceerd op 4 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-136113.html

Utrechtse gemeenteraad ziet Amsterdam als het wenkend voorbeeld: binnenstad afsluiten voor de door evenementen toch al bevoorrechte binnenstadbewoners. Dezen mogen al niet meer per limousine naar huis en aanstonds zelfs niet per fiets.

‘Stel je voor dat er paniek uitbreekt’

In Amsterdam is de sterk toegenomen drukte van de binnenstad het gesprek van de dag. Er is nu ook een rapport van de politie waarin staat dat het zo niet langer kan.

Elke dag krijgt Marjolein Smit, de Amsterdamse politiechef die verantwoordelij k is voor de binnenstad,

het wel te horen: het centrum is te druk.

Agenten voelen zich steeds vaker een VVV-medewerker omdat ze voortdurend bezig zijn toeristen de weg te wijzen. ‘De binnenstad is één groot evenement geworden’, zegt Smit.

Daarom gaat de Amsterdamse politie deze week met de gemeente om tafel. Want, vindt Smit, ‘de balans is zoek’. Naast verhalen van agenten baseert ze zich op een rapport van politieanalisten.

Daaruit blijkt dat door de groeiende stroom toeristen het werk van de agenten verandert. Maar dat niet alleen: de sociale cohesie in delen van de stad dreigt te verdwijnen. En de overcrowdingop plekken zoals de Negen Straatjes, de Wallen en de Kalverstraat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Al twee keer heeft de politie de Kalverstraat moeten afsluiten, omdat er werd gebeld door winkelend publiek: ze kwamen de winkels zelfs niet meer uit. ‘Als je ervoor kiest naar de Gay Pride te gaan, neem je de drukte op de koop toe. Maai als je in het centrum woont en je wilt naar de supermarkt,

dan levert het irritatie op als je je eerst door een mensenmassa moet wringen.’

(Volkskrant, 3 oktober 2016)

http://www.volkskrant.nl/

!!! Nieuw !!!.

Privacyverordening gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 135657. Gepubliceerd op 4 oktober 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-135657.html

Wie enkele keren informatie bij de gemeente heeft opgehaald is mogelijk gestuit op ambtenaren die zich voor de weigering van bepaalde verstrekking beroepen op de niet bestaande privacywet. Nu hebben ze iets nieuws: de privacyverordening.

De verordening sluit aan op de Wet bescherming persoonsgegevens. http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01

Artikel 2.1 van die wet zegt:

Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Met wat verbale gymnastiek is daar heel wat bij onder te brengen.

Maar de Wet bescherming persoonsgegevens heeft (zie artikel 1 sub a) alleen betrekking op natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) niet op rechtspersonen (zoals B.V., stichting, gemeente, enz.)

Er zal aan gemeentelijke balies heel wat afgediscussieerd gaan worden doordat het personeel weinig juridische scholing/kennis heeft en zich doorgaans baseert op (gebrekkige) instructies en informele mededelingen (van-horen-zeggen).

WOB-verzoek

Aan het college,

Hierbij verzoek ik u namens ………………,mij uit documenten te laten blijken dat het college, zoals wethouder Jansen schrijft op zijn facebook pagina (zie bijlage), bij haar aantreden in 2014 aan juridisch bindende afspraken vastzat om medewerking te verlenen aan de renovatie zoals die nu gaat plaatsvinden van de flats tussen het wijkwinkelcentrum Kanaleneiland en het ARK, waarbij een groot aantal sociale huurwoningen wordt gerenoveerd voor de vrije sector.

Overigens verzoek ik u mij inzage te geven in een overzicht waaruit blijkt hoeveel woningen in Utrecht in het algemeen (vrije sector + sociale huur) zijn/worden gebouwd in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (uitgevoerde plannen, in uitvoering genomen plannen en vastgestelde plannen), hoeveel sociale huur in diezelfde jaren is/wordt gerealiseerd en hoeveel sociale huur in die jaren is gesloopt dan wel voor de vrije sector is/wordt gerenoveerd.

(E-mail Bureau Rechtsbescherming, 4 oktober 2016)
Zie bijlage.

Ontwerp bestemmingsplan Leeuwesteyn en en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

– het ontwerpbestemmingsplan Leeuwesteyn, dat is vastgelegd in het digitale bestand met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPLEEWELEIDSCHRIJN-ON01;

– het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1145 ) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt begrensd door het Leidsche Rijn Centrum in het noorden, het Amsterdam-Rijnkanaal in het oosten, het Willem-Alexanderpark in het westen en in het zuiden door de Leidsche Rijn.

De gemeenteraad heeft 16 april 2016 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn. Dit Stedenbouwkundig Plan Leeuwesteyn is een flexibel stedenbouwkundig raamwerk voor een woonwijk van circa 1000 woningen. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is deze ontwikkeling van Leeuwesteyn als (woon)gebied planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan Leeuwesteyn, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk VI en V Wet geluidhinder en hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 52353. Gepubliceerd op 5 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52353.html

Omdat het streven is de herrie in de stad te verminderen heeft B&W de juridische norm voor herrie opgekrikt, zodat de grotere herrie in elk geval binnen de juridische grenzen blijft.

Wie bedenkingen tegen het bestemmingsplan en/of de opgekrikte herrie heeft moet zich in deze fase, voor 17 november laten ‘horen’, op de voorgeschreven wijze en juridisch correct. Daarna zijn de kansen verkeken.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-137153.html

Utrechters vinden uitbreiding A27 niet nodig

Rijkswaterstaat heeft bijna 1.400 reacties gekregen op het voornemen om de snelwegring Utrecht te verbreden. Veel mensen vinden de grootschalige uitbreiding niet nodig.

Er is vooral vrees voor aantasting van de natuur bij landgoed Amelisweerd en aantasting van de gezondheid van omwonenden. Dat staat in een samenvatting van de reacties (zienswijzen) die Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Dit volgt nadat het ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht afgelopen voorjaar ter inzage lag.

De teneur van de reacties die 1.376 inwoners en organisaties verstuurden is veelal negatief. De meesten vinden de verbreding van de snelweg A27 niet nodig.

Gezondheid

In de samenvatting schrijft Rijkswaterstaat: ,,Veel participanten zijn niet geheel overtuigd van de noodzakelijkheid van het project, en pleiten voor een nieuwe onderzoek naar de nut en noodzaak ervan. Er wordt vooral gevreesd voor aantasting van de natuur bij Amelisweerd en de aantasting van de gezondheid van omwonenden.”

Een deel van de inzenders heeft grote zorgen over toename van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook wordt gevreesd voor overlast tijdens de werkzaamheden, zoals sluipverkeer en files.

Doorstroming

Minister Schultz van Haegen wil doorstroming van het autoverkeer in Midden-Nederland bevorderen, waarbij de verbreding van de A27 naar 2 x 7 rijbanen het meest in het oog springt.

Knooppunt Rijnsweerd wordt geheel vernieuwd en krijgt fly-overs met rijbanen op vier niveaus. Langs de snelwegen komen hogere geluidsschermen, maar dat leidt niet overal tot afname van de herrie. Dat komt omdat de komende jaren meer autoverkeer verwacht wordt.

Bij Amelisweerd komt een overkapping van 250 meter. De kosten lopen op tot meer dan een miljard euro.

Positief

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Volgens Rijkswaterstaat reageert ‘een aantal participanten’ positief op de plannen. Zij vinden het positief dat de doorstroming om de A27 en A12 verbetert.

Ruim duizend zienswijzen komen uit de stad Utrecht, de rest uit omliggende gemeenten en daarbuiten. 365 reacties komen uit Hoograven als gevolg van een bewonersactie. De woonwijk grenst aan de A12.

Optimalisaties

Zo’n 600 omwonenden maakten gebruik van de Zienswijze Schrijfhulp van de Kerngroep bewoners Ring Utrecht. Deze samenwerking van bewoners uit verschillende wijken en organisaties in de stad is tegen het huidige plan.

Rijkswaterstaat bestudeert nu de zienswijzen en mogelijk worden ‘optimalisaties’ in het ontwerp aangebracht. Dat gebeurt volgend jaar. De verwachting is niet dat minister Schultz van Haegen (VVD) grote veranderingen aanbrengt.

(AD.nl, 4 oktober 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechters-vinden-uitbreiding-a27-niet-nodig~a19da535/

Stadsstrand op het Paardenveld

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijk horecapaviljoen (restaurant categorie D1), Paardenveld, openbare ruimte tegenover Kroonstraat 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-21787

Paardenveld, openbare ruimte tegenover Kroonstraat 9 te Utrecht

HZ_WABO-16-21787

Het bouwen van een tijdelijk horecapaviljoen (restaurant categorie D1)

Datum besluit: 29-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 138564. Gepubliceerd op 7 oktober 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-138564.html

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-93530.html
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Raadsbrieven

7-10-2016         Schriftelijke raadsvragen Programmabegroting 2017, tweede bestuursrapportage 2016 en bijbehorende raadsvoorstellen

7-10-2016         Pilot flexibel cameratoezicht

4-10-2016         MV 6 Stop huursverhoging

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-10-2016         Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

6-10-2016         Brief aanvulling aantal kunstgrasvelden en rubbergranulaat

6-10-2016         Kunstgrasvelden en rubbergranulaat

5-10-2016         M2015/125: “Bij goede intenties horen scherpe doelen”.

5-10-2016         Brief M2016/92: “Toegankelijke, innovatieve en sociale inkoop”.

5-10-2016         Vooruitblik jaarwisseling

5-10-2016         Taskforce “Utrecht zijn we samen”

4-10-2016         Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2016

3-10-2016         Evaluatie en vervolg pilot buurtbudgetten

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

7-10-2016         Zero Emission bussen

7-10-2016         Toezegging alternatieve inzameling Plastic, blik en pak

7-10-2016         Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

5-10-2016         Huisvesting speciale doelgroepen, spreiding over de wijken

4-10-2016         Pilot Private Kwaliteitsborging

4-10-2016         Doelstelling Zonne-energie 2016-2020

4-10-2016         Rapportages Wonen

4-10-2016         Pas op de plaats Dafne Schippersbrug

3-10-2016         Inrichtingsvisie Niftarlakepark

3-10-2016         Beantwoording openstaande vragen stadsverwarming uit commissie van 29 september jl.

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 
facebook paulus jansen.png

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 30 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen gered van de BAD-boys

o     Start bomenkap voor de spoorverdubbeling

o     Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

o     ‘De stadsvogeladviseurs proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels’

–    Viering 35 jarig bestaan woon- en werkpand Tetterode en 40-jarig bestaan Bijstandsbond

–    “Armoede neemt gestaag af’

–    Tussenvoorziening en Voedselbank starten stichting: Voedselbank Utrecht

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Franse onderscheiding voor burgemeester Utrecht om Tourstart

o     Brabant sluit zich aan bij Vuelta-lobby Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

o     Nederland zonder aardgas: hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?

o     Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale

o     SP-initiatiefwet stopt verdere splitsing energiebedrijven

o     Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk (België)

–    Een half jaar Meldplicht datalekken: hoe staat Nederland er voor?

–    Christenunie is de krakers spuugzat

–    Eenvoudig openbare ruimte beheren

–    Bewoners willen samenscholingsverbod in Overvecht

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 6 oktober 2016

o     Voorlopige agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 3 oktober 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 11 en 13 oktober 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 oktober 2016

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen gered van de BAD-boys

De spoorlijn richting Woerden zal worden verdubbeld. Nuttig en nodig.

Er moet ruimte voor spoorverdubbeling gemaakt worden. Helaas gaat dat ten koste van een aantal bomen.

De Beton & Asfalt Divisie (BAD) van de gemeente schuift de groenambtenaren aan de kant (“niet mee bemoeien”) – beton & asfalt zijn immers dominant in het gemeentelijk beleid en zetten groen op de achterste rij – en geeft aan ProRail ruimhartig een te grote kapvergunning, die dan verder gaat dan wat ProRail eind 2015 tegenover de Raad van State aangaf nodig te hebben. Maar dat deert BAD niet, dat gewend is zich erg ruim te bewegen. En in dit geval zeker niet omdat de onnodige kap vriend Eneco in de kaart speelt die in hetzelfde gebied ook op kapvergunningen aast.

De Utrechtse Bomenstichting kwam in het geweer. Dat resulteerde in uitspraak in voorlopige voorziening waardoor een aantal bomen gered is.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88979&summary_only=&q=

Zie het commentaar van de Utrechtse Bomenstichting hieronder.

De uitspraak betekent dat de voorlopige voorziening, die namens bewoners Cremerstraat is gevraagd, is toegewezen. Namens de bewoners is gevraagd 14 bomen buiten de vergunning te laten omdat het helemaal niet nodig was voor BAM om die te kappen. Dat werd door BAM ook toegegeven tijdens de zitting.

Met andere woorden, de gemeente had de kapvergunning gegeven om meer bomen te kappen dan nodig was. BAM (Prorail) had eerder (bij de behandeling van het beroep tegen het Tracebesluit) laten weten dat er een “innovatieve” methode zou worden gebruikt om grond langs het spoor aan te voeren en dat het daarom niet nodig zou zijn radicaal alle bomen weg te halen. Dat hebben de bewoners aangevoerd.

De voorlopige voorziening is een voorschot op het beroep dat later wordt behandeld. In dat beroep komt dan nog de herplant aan de orde. De bewoners vinden dat de gemeente de herplantplicht (de compensatie) onvoldoende heeft ingevuld.

Kortom, de bewoners hebben gekregen wat ze met het verzoek voorlopige voorziening hebben gevraagd. Blijft verschrikkelijk al die bomen, maar gelet op het onherroepelijke Tracebesluit is het niet anders.

(Commentaar Utrechtse Bomenstichting, mail 28 september 2016)

 

Start bomenkap voor de spoorverdubbeling

Donderdag 29 september start aannemersbedrijf BAM met het rooien van bomen voor de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn.

Uitspraak voorzieningenrechter

Tot en met 31 augustus kon beroep worden ingediend tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat. Er werd één beroep bij de Raad van State en een voorlopige voorzienig ingediend. Hierdoor konden de kapwerkzaamheden begin september niet worden opgestart.

De voorzieningenrechter bij de Raad van State besloot deze week dat de door hen getroffen voorlopige voorziening wordt gewijzigd. De voorlopige voorziening blijft alleen nog van toepassing op veertien bomen. De bomen die vanaf donderdag worden gerooid, vallen allemaal binnen het Tracébesluit aangegeven gebied waarop de verleende vergunning van toepassing is.

Start werkzaamheden

BAM start donderdag 29 september vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal met de werkzaamheden. In de deelgebieden Thomas à Kempisplantsoen en Cremerpark (exclusief de Wilgenhof) worden vanaf 10 oktober de bomen gerooid. De aannemer werkt dagelijks van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur.

(ProRail, 28 september 2016)

https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws/start-bomenkap-voor-de-spoorverdubbeling

 

Utrecht vreest voor leven van 24.000 essen

Utrecht maakt zich ernstige zorgen over de 24.000 essen die in de stad staan. De bomen zijn aangetast door de essentaksterfte, een nieuwe schimmelinfectie waartegen nog geen behandeling bestaat. De gemeente houdt rekening met het afsterven van 80 tot 90 procent van de essen, de meestvoorkomende boom in Utrecht, schrijft wethouder Kees Geldof maandag in een brief aan de raad.

De essentaksterfte heeft onlangs de kop in Nederland opgestoken. De infectie komt uit Oost-Europa. Bomen verliezen hun blad en laten de bast vallen. Uiteindelijk sterft de kroon van de boom. Een internationale werkgroep bestudeert de ziekte, maar er is volgens Geldof nog nauwelijks aandacht voor essen in stedelijk gebied.

Omdat Utrecht zo veel essen heeft, liet de stad in de zomer de gezondheid van de bomen onderzoeken. Daaruit bleek dat meer dan 50 procent van de essen al is aangetast. In plantsoenen en op landgoederen als Amelisweerd is 80 procent van de bomen ziek. In de komende tien jaar zal elk jaar ongeveer 15 procent van de bomen afsterven. De gemeente komt dit najaar met een plan van aanpak. (deTelegraaf.nl, 26 september 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26684146/__Vrees_voor_leven_24.000_essen__.html

Zie ook:

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=0deec878-82e9-41b3-889a-58b0f10f5a27     en

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=34891c7a-ee94-4cfb-8d52-647d42c9bbd9

 

‘De stadsvogeladviseurs proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels’

telt vier stadsvogeladviseurs. Een van hen is Marian Peterse. De Stadsvogeladviseurs zijn tien jaar geleden door Vogelbescherming ingesteld, vertelt Marian. “Aanleiding was dat het met sommige vogels in de stad, zoals de huismus en de lijster, slecht ging. Daarom heeft Vogelbescherming de stadsvogeladviseurs aangesteld.”

Ze zijn voor de Vogelbescherming de ogen en oren in de stad, vertelt Marian. “De stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van de stadsvogels door partijen binnen de stad te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Daarnaast proberen de stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor stadsvogels en hen te stimuleren om rekening te houden met vogels bij bijvoorbeeld de inrichting van hun tuin.”

Marian houdt zich onder meer bezig met die gierzwaluw, en dan met name de nestplekken van de gierzwaluw. “Bij nieuwbouw of renovatie dreigen nestplekken te verdwijnen. Dat geldt overigens ook voor de nestplekken voor vleermuizen. Zo hebben wij ons ingespannen voor nestplekken in de nieuwe wijk op het Veemarktterrein. We hebben ervoor gezorgd dat er nestplekken komen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Met name door het plaatsen van neststenen. Inmiddels hebben we vier projecten op het Veemarktterrein met in totaal zo’n 30 à 40 nestplekken. Daarnaast zijn we ook bezig met de inrichting van het groen zodat er rekening wordt gehouden met de vogels. Daarbij werken we nauw samen met de stadsecoloog. Wat dat betreft zijn we blij dat er veel gebeurt voor vogels en vleermuizen in Utrecht.” (deStadUtrecht.nl)

http://destadutrecht.nl/natuur/stadsvogeladviseurs-proberen-zoveel-mogelijk-mensen-enthousiasmeren-stadsvogels/

Viering 35 jarig bestaan woon- en werkpand Tetterode en 40-jarig bestaan Bijstandsbond

Of beter gezegd, is het 35 jaar geleden dat Tetterode gekraakt is. Om dit heuglijke feit te vieren is er die dag in het pand van alles te beleven. Onder andere de Wiener wals, een doorlopende filmvoorstelling van en over Tetterode in het Tetlokaal, een tentoonstelling en film over het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond, Tet Talks en een symposium over gentrification.

De feestdag wordt geopend met de Wiener wals. Een groep zwierige dansers in hoepelrok zullen in onze marmeren hal dansen op walsmuziek. Maar er hoort meer bij. Er is een opmaat naar dit event. Eerst gaan met de een groep (streefgetal 15 paren) onder deskundige begeleiding leren walsen. Die dansles zal plaatsvinden in de eerste week van oktober in het pand in de marmeren hal.

Daarna gaan we op 8 oktober onze kunsten laten zien. Dat doen we op de pleintjes in de buurt en een stukje verder. Hoogtepunt wordt een dans op de Dam. Terwijl we zwaaien en zwieren zullen we ook flyeren om aandacht te vragen voor ons feest op 15 oktober. De bedoeling is dat we als grote groep, uitgedost in hoepelrokken veel aandacht trekken.

Op 26 mei 1976 werd de Bijstandsbond opgericht, de huidige Bijstandsbond Amsterdam komt daaruit voort. Dat betekent dat de Bijstandsbond Amsterdam dit jaar 40 jaar bestaat. Dat gaan we vieren!. Met een tentoonstelling en een documentaire. Ook is er een jubileumboek over 40 jaar belangenstrijd voor mensen met een minimuminkomen.

Tentoonstelling

40 jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn 40 overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht. Deze worden opgehangen in Tetterode.

Programma feestdag 35 jaar Tetterode en 40 jaar Bijstandsbond op 15 oktober

08.00 uur.                     Zonnegroet Challenge

12.00 uur.                     Wiener wals. In de marmeren hal ludieke opening door 15 paren in gendervrije hoepeljurken

13.00 uur-15.00 uur.      Tet Talks. Korte presentatie en films van bedrijven, organisaties, kunstenaars en bewoners van Tetterode. Speciale aandacht voor het 40-jarig bestaan van de Bijstandsbond in het Dijktheater.

16.00 uur-17.30 uur.      Voorheen de Kinkerbuurt. Van de stad van de vrije geest naar de stad van de vrije markt. College en debat onder leiding van Rob van Engelsdorp Gastelaars (emeritus hoogleraar Sociale Geografie UvA). In het Dijktheater.

Vanaf 19.00 uur.            Music and Bites. Binnenplaats.

Doorlopend films over Tetterode en muziek en Bijstandsbond en expositie Ina van den Heuvel en veel rood.

Bilderdijkstraat 165 – 1053 KP Amsterdam.

http://woonwerkpandtetterode.nl/ en https://www.facebook.com/woonwerk.tetterode

http://www.bijstandsbond.org/

 

“Armoede neemt gestaag af’

Het aantal mensen dat in Nederland net aan kan rondkomen, loopt sinds 2014 langzaam terug.

Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Armoede in kaart’. In 2014 was 7,6 procent van de bevolking arm volgens de zogenoemde niet-veel-maar-toereikend maatstaf van het SCP. Naar verwachting daalt dat percentage dit jaar naar 7.

Koopkracht

Het SCP voorziet dat de daling in 2017 doorzet naar 6,8 procent, mits de door het kabinet toegezegde koopkrachtmaatregelen doorgaan. Met de recessie die eind 2008 inzette, steeg het aantal armen fors. Van ongeveer 870.000 (5,6 procent) in 2008 naar ruim 1,25 miljoen (8 procent) in 2013.

Niet-westerse migranten, bijstandsontvangers en zelfstandigen hebben het het zwaarst. Waar het landelijk gemiddelde in 2014 op 7,6 procent lag, leeft in deze groepen respectievelijk 44, 19 en 12 procent in armoede. Het aandeel armen onder ouderen ligt op 3 procent.

Basale zaken

Het niet-veel-maar-toereikend criterium van het SCP gaat uit van onvermijdelijke maandelijkse uitgaven voor basale zaken als wonen, kleding en voedsel plus zeer wenselijke uitgaven voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of een korte vakantie. In 2014 lag die grens voor een alleenstaande op 1063 euro.

Eerder kondigde staatsecretaris Klijnsma aan dat ze een bedrag van 100 miljoen euro vrijmaakt om kinderen in armoede te helpen, zodat ze vaker kunnen meedoen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit in natura bij kinderen in armoede terechtkomt.

(Gemeente.nu, 27 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/9/Armoede-neemt-gestaag-af-2884388W/

 

Tussenvoorziening en Voedselbank starten stichting: Voedselbank Utrecht

De Tussenvoorziening en voedselbanken in Utrecht roepen een nieuwe stichting in het leven: Voedselbank Utrecht. De organisatie van de voedseluitgifte en de huisvesting van de uitgiftepunten vragen om verbetering. De Tussenvoorziening vraagt 25.000 euro extra subsidie aan de gemeente voor de coördinatie van de voedselbanken in 2017.

Naar verwachting zal het bestuur van de stichting Voedselbank Utrecht starten begin 2017. Als hoofd van Voedselbank Utrecht, gaan zij een nieuwe visie ontwikkelen op de organisatie van de voedselbanken. Dit gaan zij doen in samenwerking met de coördinaten van de voedselbanken. De oprichting en de aanstelling van een nieuw bestuur gaat de Tussenvoorziening coördineren. Jaarlijks krijgt de Tussenvoorziening 50.000 euro van Werk en Inkomen voor de coördinatie van de voedselbanken, dit zou in 2017 gaan veranderen.

Subsidie

De Voedselbank moet op zoek gaan naar financiële ondersteuning, dit staat in de armoedeaanpak 2016-2019. De regeling is dat een deel van de subsidie omgezet wordt naar garantstelling.

(DUIC.nl, 27 september 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/tussenvoorziening-en-voedselbank-starten-stichting-voedselbank-utrecht/
Christenunie is de krakers spuugzat

Volgens fractievoorzitter Maarten van Ooijen is de Christenunie het kraken van woningen spuugzat”. Ze zouden de broodnodige vernieuwing in Kanaleneiland tegenwerken die een gebalanceerde mix van bewoners beoogt en dat zou juist niet in het belang zijn van kwetsbare mensen. Hij roept de SP-wethouder, ooit zelf kraker, op om er wat aan te doen.

De Christenunie was de laatste waar ik nog een beetje geloof in had, althans wat betreft de sociale agenda. GroenLinks besloot haar idealen al in 2006 prijs te geven, de SP deed dat in 2014. Je moet toch wat als je per sé in het college wil zitten. De Christenunie staat nu kennelijk ook te trappelen.

Sinds 2000 is Utrecht bezig om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te slopen dan wel over te hevelen naar de vrije sector. In 1996 was het aandeel sociale huur 46%, het beleid is erop gericht dat terug te dringen naar 30%. Marie Louise van Kleef (PvdA) begon ermee, Harrie Bosch (PvdA) en Gilbert Isabella (PvdA) zetten het voort. Datzelfde beleid wordt nu door Paulus Jansen (SP) uitgevoerd. Het maakt echt niets uit van welke politieke kleur de wethouder is.

Het beleid om sociale huur terug te dringen wordt verpakt met borrelpraat, terwijl het domweg een kwestie is geld. Sociale huur levert weinig op. De gemeente verdient meer aan grond onder de vrije sector. Daarbij komt dat het slopen van sociale huur en het renoveren voor de vrije sector aan vastgoedcowboys en bouwend Nederland ten goede komt, wat in feite de groep is waar elk college in Utrecht zich voor uitslooft.

Die borrelpraat houdt in dat de samenstelling van de stad en de wijkbevolking gevarieerder moet zijn: meer midden inkomens en minder kansarmen en allochtonen. Een “gebalanceerde mix” zoals Maarten van Ooijen dat noemt. Vreemd genoeg wordt dat verhaal nooit aangevoerd om meer sociale huur te realiseren (of vluchtelingen te huisvesten) in het Wilhelminapark of in andere gegoede wijken en buurten.

Dat een homogeen samengestelde buurt problemen geeft is niet per sé het geval. In het verleden zijn veel homogene arbeidersbuurten gebouwd en veel van die buurten waren een toonbeeld van sociale saamhorigheid. En, zoals gezegd, over de homogene samenstelling van het Wilhelminapark maakt niemand zich druk. Dat in Kanaleneiland en Overvecht veel armoede voorkomt is waar, maar doe dáár wat aan in plaats van die arme mensen ook nog eens hun sociale huurwoning af te pakken.

Kansarm en allochtoon in Nederland is helaas vrijwel synoniem. Spanjaarden, Grieken, Turken en , Marokkanen zijn immers door de regering en het bedrijfsleven naar Nederland gehaald om het smerige en zware werk te doen waardoor je vroeg of laat in de wao en de bijstand terechtkomt. Daarbij komt dat allochtonen zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt aanzienlijk minder kansen hebben dan witte Nederlanders.

Of het nog zo is weet ik niet, maar jarenlang heeft de gemeente bij de toewijzing van sociale huurwoningen ook een “maatwerk”-beleid gevoerd, wat inhoudt dat je alleen voor een sociale huurwoning in aanmerking komt als je niet kansarm bent. Ook al met het argument dat het beter is voor de buurt dat er minder kansarmen wonen. Dat bouwen voor de vrije sector voor doorstroming zorgt waardoor goedkope woningen beschikbaar komen voor kansarmen is dus een leugenachtig argument, want de gemeente wil kansarmen ook uit de sociale huur weren.

Gegeven het feit dat kansarm en allochtoon in Nederland helaas maar al te vaak samengaat, komt het standpunt van de “uitgebalanceerde” mix (relatief meer middenklassers) domweg neer op een beleid om allochtonen te weren. Dat is precies wat Wilders propageert. Overigens, of het beleid er op gericht is Marokkanen of kansarmen de stad uit te werken, in beide gevallen is het discriminatie.

Wat mij in het geval van Maarten van Ooijen van de Christenunie zo ontzettend stoort is dat de Christenunie zich uitdrukkelijk, meer dan het CDA waarbij iedereen al lang vergeten is waar die “C” voor staat, op de Bijbel beroept.

De Bijbel roept op de vreemdeling lief te hebben (“Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte” (Lev. 19:33-34). Ook roept de Bijbel op het voor de kansarme op te nemen. “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mattheus 25:40). Mij dunkt dat de krakers meer in de geest van de Bijbel handelen dan Maarten van Ooijen van de

Christenunie.

(Nieuws030.nl, 28 september 2016)
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-christenunie-is-de-krakers-spuugzat/

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Franse onderscheiding voor burgemeester Utrecht om Tourstart

 

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht krijgt de Franse onderscheiding van ‘Chevalier dans l’Ordre nationale de la Légion d’Honneur’. Hij ontvangt hem onder meer voor zijn inzet tijdens de Tour de France, die vorig jaar in Utrecht startte.

Dat heeft de president van Frankrijk besloten. Van alle nationale Franse onderscheidingen is dit Legioen van Eer de meest prestigieuze. Dat heeft de Franse ambassade in Nederland laten weten.

“Als burgemeester van Utrecht is de heer Van Zanen onder andere een zeer waardevolle gesprekspartner van de ambassade geweest tijdens de voorbereiding van de Grand Départ van de Tour de France in zijn stad, in juli 2015”, meldt de ambassade. “Bovendien speelde hij, in de marge van dit evenement, een grote rol in de lancering van het Frans-Nederlands economisch jaar.”

“De president van Frankrijk heeft daarom besloten de heer Van Zanen te onderscheiden voor zijn belangrijke bijdrage aan de goede relatie die bestaat tussen Frankrijk en Nederland.”

Van Zanen krijgt de onderscheiding op dinsdag 15 november uit handen van de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Philippe Lalliot.

(Nu.nl, 30 september 2016)

http://www.nu.nl/binnenland/4329392/franse-onderscheiding-burgemeester-utrecht-tourstart.html

Franse staat speelt de coiffeur voor de ASO, de geldklopmachine van de Tour de France.

Partner gemeentebestuur van Utrecht klopte miljoenen uit de belastingpot van de Utrechters.

 

Brabant sluit zich aan bij Vuelta-lobby Utrecht

Noord-Brabant en vijf grote steden in die provincie willen met Utrecht lobbyen om de Ronde van Spanje naar Nederland te halen. Utrecht wil in 2019 de start van de Vuelta organiseren.

Het CDA in Noord-Brabant had het provinciebestuur eigenlijk gevraagd om de Tour de France binnen te halen, meldt Omroep Brabant. De Ronde van Frankrijk start volgend jaar in Düsseldorf en hoewel Limburg dan een Touretappe mee wil pikken, denkt Noord-Brabant dat een gezamenlijke lobby met die provincie er niet in zit. Limburg zou niet willen samenwerken.

Ook de komst van de Giro d’Italia acht de provincie op korte termijn niet kansrijk, omdat die dit jaar nog in Nederland startte. Daarom mikt het Brabantse bestuur liever op de Vuelta in 2019 of eventueel 2020.

De Utrechtse lobby-organisatie Business Peloton Utrecht zet zich al langer in voor de Ronde van Spanje. Utrecht zou dan de eerste stad zijn die alledrie de grote wielerrondes van de wereld in huis heeft gehad. (RTVUtrecht, 27 september 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1525816/brabant-sluit-zich-aan-bij-vueltalobby-utrecht.html

 

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 3 lid 2 ASV 2014;

Overwegende:

 dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV 2014) bevoegd

is tot verstrekking van subsidies;

 dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen

betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies met betrekking tot

activiteiten die zonne-energie bevorderen;

BESLUIT (…………………….)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 132078. Gepubliceerd op 27 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-132078.html

Ditmaal zonder inwerkingtreding met terugwerkende kracht (waarbij degenen die voorinformatie hebben de ruif al hebben leeggegeten voordat die gevuld is).

 

Nederland zonder aardgas: hoe realiseren we een duurzame warmtevoorziening?

Tijd: 13:00 – 17:30 uur

Locatie: AVR – Rivierweg 147, 6921 PZ Duiven

WIEfm richt zich als Nederlands-Duits INTERREG-project op warmtevoorziening in de grensregio, met als doel het ontwikkelen en tastbaar maken van concrete plannen voor een efficiënte productie, distributie en gebruik van warmte in de Euregio. De komende vier jaar wordt de basis van warmtelevering in de grensregio onderzocht, besparingsmogelijkheden uitgewerkt en duurzame alternatieven gepresenteerd. Hoe is de warmtevoorziening in beide landen geregeld? Welke technologieën gebruiken ze? Met welke infrastructuur hebben beide landen te maken? Hoe zien de verschillen in wetgeving eruit?

Voorlopig programma

13.00 Ontvangst met koffie en thee

13.30 Start plenaire gedeelte met vooraanstaande sprekers:

 • Energieproducent/ -leverancier
 • Collectieve (duurzame) warmtevoorziening
 • Individuele (duurzame) warmtevoorziening

14.40 Pauze

15.00 Workshops over verschillende aspecten bij collectieve en individuele warmteoplossingen (technisch, bestuurlijk, planologisch, economisch)

17.00 Terugkoppeling workshops en afsluiting

17:15 Netwerkborrel

http://specials.han.nl/sites/seece/actueel/agenda/item/?id=140

Zie ook: http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=2184707bc9&e=d945a066ea

 

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Datum besluit: 22-09-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Beroep bij de rechtbank.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 133602. Gepubliceerd op 28 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-133602.html

Wat vooraf ging: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad%7CStaatsblad%7CStaatscourant%7CGemeenteblad%7CProvinciaalblad%7CWaterschapsblad%7CBladGemeensc happelijkeRegeling%7CParlementaireDocumenten&vrt=HZ_WABO-15-10550&zkd=InDeGeheleText&dpr=Alle&spd=20160928&epd=20160928&sdt=DatumPublicatie&ap=&pnr=1&rpp=10

 

SP-initiatiefwet stopt verdere splitsing energiebedrijven

De SP dient een initiatiefwet in om de verdere splitsing van energiebedrijven een halt toe te roepen. Hiermee voorkomt de partij dat Nederlandse energiebedrijven nodeloos op een concurrentieachterstand worden gezet. Nederland is het enige EU-land dat eigendomssplitsing verplicht voor regionale netbeheerders. Gedwongen splitsing is bovendien geen onderdeel van Europees beleid.

SP -Kamerlid Eric Smaling: ‘door niet te splitsen, behouden we de zeggenschap over onze eigen energievoorziening en maken Nederlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld Eneco en Delta een eerlijke kans ten opzichte van ongesplitste buitenlandse reuzen als RWE, EON en Vattenfall. Bovendien behouden we er duizenden banen mee en versterken we de regionale economie.’

De initiatiefwet geeft uitvoering aan een wens van de Eerste Kamer, die in december 2015 minister Kamp vroeg de gewraakte splitsing uit de wet te halen totdat die verplicht zou worden door Brussel. De minister weigerde dit, waarna de Eerste Kamer tegen de Gas- en Elektriciteitswet stemde. Door de laatste twee ongesplitste bedrijven, Eneco en Delta te splitsen, worden zij op een flinke achterstand gezet. Ze zullen minder kunnen investeren en de transitie naar duurzame energie wordt erdoor vertraagd, wat een rem is op de uitvoering van het Energie-akkoord. Momenteel is Eneco nog voorloper op het gebied van duurzame energie. Smaling: ‘Deze bedrijven moeten zich kunnen concentreren op duurzame energieopwekking en –voorziening. Een splitsingstraject inzetten kost tijd en arbeidsplaatsen, maar leidt ook de aandacht af van waar het om zou moeten gaan in deze tijd. Door nu een onnodige regionale splitsing af te dwingen dreigen opnieuw 1500 tot 2000 banen te verdwijnen.

Minister Kamp stelt dat splitsing nodig is om de netten te beschermen tegen risicovolle commerciële activiteiten van energiebedrijven in dezelfde holding. De netten zijn echter al volledig beschermd door de wet. Zelfs bij een faillissement van het energiebedrijf in de holding wordt de financiële positie van de netbeheerder niet bedreigd. De bestaande privatiseringswet uit 2010 verbiedt bovendien dat netten van regionale netbeheerders door een overname in commerciële of buitenlandse handen kunnen vallen. Verder beweert Kamp dat eigendomssplitsing bijdraagt aan lagere prijzen en meer keuzevrijheid voor de consument. Ervaringen in andere EU-landen bewijzen het tegendeel. Duitsland, Frankrijk en Scandinavië kennen lagere elektriciteitsprijzen, terwijl deze landen geen splitsingswet hebben. Volgens de SP is gedwongen splitsing niet alleen overbodig omdat de publieke doelen al zijn gerealiseerd, maar bovendien slecht voor de werkgelegenheid en de transitie naar duurzame energie.

(SP.nl, 28 september 2016)

https://www.sp.nl/nieuws/2016/09/sp-initiatiefwet-stopt-verdere-splitsing-energiebedrijven

 

Iedereen beweert het, maar wie levert écht groene stroom? Greenpeace maakt het keiduidelijk

Hoe ‘groen’ is groene stroom? Niet altijd makkelijk om te weten, want quasi iedere leverancier noemt zichzelf groen tegenwoordig. Maar Greenpeace helpt ons om het bos door de bomen te zien. En het resultaat is ontnuchterend. Vooral kleine spelers scoren goed. Van de grote merken is er maar eentje die echt ‘groen’ is: Eneco.

Een betere wereld begint bij jezelf: het is een beetje een Bond Zonder Naam-slogan, maar voor energieleveranciers geldt het eigenlijk echt. Bij wie je stroom koopt heeft gewoon een heel stevige impact op je eigen ecologische voetafdruk.

Dat hebben zowat alle spelers op de energiemarkt vandaag ook heel goed door. Het argument van ‘groen’ te zijn wordt echt door quasi iedereen uitgespeeld. Maar vaak blijkt het marketing, een laagje groene vernis op wat eigenlijk gewoon ouderwetse kernenergie, of steenkool- of gascentrales zijn.

Daarom dus superhandig dat Greenpeace een overzicht gemaakt heeft van voor wie je moet kiezen, als je echt groen wil zijn. Veel excuses zijn er dan niet meer om van stroomleverancier te veranderen: tegenwoordig gaat dat makkelijk: zonder stroomonderbrekening, en de administratie die regelt je nieuwe leverancier. (…..)

(Newsmonkey.be, 29 september 2016)

http://newsmonkey.be/article/71749

Let op: Het artikel komt van een Belgische website. Het Greenpeace-overzicht vergelijkt de Belgische energieleveranciers. Het staat niet zo maar vast dat Eneco er in Nederland ook zo uitspringt.

In Nederland springt Eneco vanuit ‘kostenefficiëntie’ niet al te best met bomen om. Zie het voorbeeld Cremerstraat in Utrecht.

Voor Eneco-retoriek zie ook: http://www.energiegids.nl/nieuws/nominaties-energie-awards-2016-bekend
Een half jaar Meldplicht datalekken: hoe staat Nederland er voor?

De Meldplicht Datalekken is inmiddels ruim een half jaar van kracht. Diverse security-experts verzamelden zich in de arena van het Beatrixgebouw in Utrecht en spraken over de resultaten van de wet, wat er nog moet gebeuren en hoe de meldplicht van invloed is op de aankomende Europese wetgeving.

Stel: een medewerker van uw organisatie heeft een bedrijfslaptop waarop duizenden persoonsgegevens staan. Deze laptop is niet versleuteld en ook de data zijn vrij toegankelijk. Vervolgens raakt de medeweker deze laptop kwijt. Dat is een datalek dat sinds 1 januari 2016 gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit in het kader van de Meldplicht Datalekken (zie kader onderaan).

Motivatie

Erwin Schürmann, manager systems engineering bij securityleverancier Fortinet, ziet dat de meldplicht bijdraagt aan bewustwording in het hogere segment. ‘De overheid wil dat bedrijven niet alleen gaan nadenken over databeveiliging maar er ook actie op ondernemen. Een lek kan nooit 100 procent voorkomen worden, maar bedrijven moeten aantonen dat ze cybersecurity serieus nemen en proberen een lek te voorkomen.’ Een andere doelstelling is om het consumentenvertrouwen weer terug te winnen, meent Kevin Jonkers, manager Forensics & Incident Response bij beveiligingsbedrijf Fox-IT. Hij vindt dat de meldplicht nog weinig concreets heeft opgeleverd. ‘Bedrijven zijn op de hoogte van de meldplicht en denken na over de beste manier om met deze verplichting om te gaan. Maar het verandert niets aan de cybersecurityproblematiek, er vinden nog steeds dezelfde beveiligingsincidenten plaats’. (………….)

(Computable.nl, 27 september 2016)

https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/magazine/5844570/5215853/een-half-jaar-meldplicht-hoe-staat-nederland-er-voor.html

Eenvoudig openbare ruimte beheren

Gemeenten zijn dom als ze bij het beheer niet via een landelijke standaard gaan werken. Drechtsteden geeft het voorbeeld.

Weten waar je als gemeente over beschikt, zodat je het geheel ook beter kunt beheren. Het gebruik van een beheersysteem openbare ruimte is voor gemeenten niet nieuw. Wel nieuw is dat die beheersystemen nu ook gaan werken aan de hand van een landelijke standaard: IMBOR. Weliswaar niet verplicht, maar de voordelen zijn zo groot dat gemeenten dom zouden zijn om het niet te gaan gebruiken. Althans dat vindt Theo Santegoets, namens het samenwerkingsverband Drechtsteden.

Op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas ligt Dordrecht, qua grootte de vijfde gemeente van Zuid-Holland. Dordrecht is een van de gemeenten die deel uitmaakt van Drechtsteden, een club van zes/zeven gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en binnenkort ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam) die op een flink aantal terreinen samenwerken. Een van die gezamenlijke terreinen is het beheersysteem openbare ruimte. In het beheersysteem worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met onder meer wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer, speeltoestellen, constructies enzovoorts. Het zijn alle objecten die stuk voor stuk een relatie hebben met de Basisregistratie Grootschalige Topgrafie (BGT).

IMBOR

Voor de selectie van een nieuw, gezamenlijk beheersysteem openbare ruimte werd door de Drechtsteden-partijen een aantal eisen opgesteld. Bijvoorbeeld over een uniforme opbouw van het datamodel voor de wegbeheervakken en de groenbeheervakken. Dat resulteerde in een soort van Drechtstedenstandaard, die wonderwel goed aansloot bij een landelijk initiatief: IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte). “Onze adviseurs Alfons Schuurmans en Jochem Mollema hielpen ons bij het opstellen van de eisen voor een gezamenlijk beheersysteem en via hen zijn wij in aanraking gekomen met de landelijke standaard IMBOR, waarvan toentertijd net de contouren zichtbaar waren”, aldus Theo Santegoets, naast zijn werk als deeltijdadviseur strategie en innovatie en deeltijdadviseur asset management bij de gemeente Dordrecht nauw betrokken bij het optuigen van het integraal beheersysteem. “Besloten werd dan ook om onze input te gebruiken bij het verder uniformeren van de landelijke standaard. Net als de input van de gemeente Amsterdam. Dat heeft geresulteerd in twee proeftuinen.” De proeftuinen waren onderdeel van het project ‘IMBOR’, waarvoor het nationale kennisplatform CROW verantwoordelijk is. (……………)

(Gemeente.nu, 29 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Eenvoudig-openbare-ruimte-beheren-2885847W/

Bewoners willen samenscholingsverbod in Overvecht

Omwonenden van winkelcentrum Overkapel in Overvecht hebben een brandbrief geschreven aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Ze willen een samenscholingsverbod bij Overkapel, zodat de politie tegen overlastgevende jongeren kan optreden.

“De overlast blijft toenemen ondanks de vele inspanningen van de veiligheidsregio en politie. Het plaatsen van de drie camera’s van stadstoezicht lijkt vooralsnog geen effect te hebben”, schrijven de omwonenden.

CAMERATOEZICHT

De camera’s hangen sinds half september bij het winkelcentrum waar de jongeren vooral ’s nachts rondhangen. Ze zouden hard schreeuwen, bewoners intimideren, vechten, drugs gebruiken, dealen en rotzooi laten liggen.

“Op dit moment lijden de bewoners zo erg onder de huidige overlast dat de nachtelijke slaap er niet meer in zit”, aldus de bewoners. Voor de camera of voor de radio willen bewoners niets zeggen uit angst voor de jongeren.

SAMENSCHOLINGSVERBOD

Volgens de bewoners probeert de politie wel op te treden, maar ze kunnen niet zoveel. “Er zijn agenten die eerlijk toegeven dat ze in de huidige situatie weinig kunnen doen aan de overlast. Dit omdat er bijvoorbeeld geen samenscholingsverbod is in de nachtelijke uren.” De bewoners pleiten daarom voor zo’n verbod in de hoop dat de politie dan de jongerenoverlast kan aanpakken.

Niet alleen omwonenden maken zich zorgen over de overlast in de wijk, ook de ondernemers willen dat er iets gebeurd: “De gemeente is er erg mee bezig. Ze moeten er bovenop zitten, want anders gaat het echt de verkeerde kant op.”

Ook de ondernemers willen alleen anoniem hun verhaal doen: “Ik zou willen dat mensen zich volledig op hun gemak voelen, ongeacht welk tijdstip ze hier lopen.” Volgens de ondernemers maken de hangjongeren rotzooi op het winkelcentrum en zijn ze intimiderend aanwezig.

OVERLEG

De gemeente Utrecht overlegt met politie, omwonenden en ondernemers om een oplossing te vinden voor de overlast. Zo zijn er onlangs camera’s geplaatst. Utrecht heeft verder het bureau ‘Veelzijdig Veilig’ in de arm genomen om digitale buurtpreventie op te zetten. Volgens ‘Veelzijdig Veilig’ is dat vooral met het oog op de viering van Oud en Nieuw.

“We werven extra ogen in de buurt als een vorm van buurtpreventie in Overvecht Zuid en ook in een deel van Zuilen.” Het gaat dan vooral om het opzetten van WhatsApp-groepen onder omwonenden en ondernemers om zo de buurt beter in de gaten te houden en overlast snel te melden. (RTVUtrecht, 29 september 20160

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1527710/bewoners-willen-samenscholingsverbod-in-overvecht.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 6 oktober 2016

Gecombineerde raadsinformatiebijeenkomst-expertmeeting: Ruimtelijke Strategie

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Voorlopige agenda Raadsinformatiebijeenkomst donderdag 27 oktober 2016

Raadsinformatiebijeenkomst: Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

Omschrijving: De Raad wil in gesprek met alle (89) subsidieaanvragende instellingen. De raadsleden nodigen daarom deze instellingen uit om te reageren op het Collegevoorstel ‘Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020’.

De centrale vraag is “Wat willen de cultuurinstellingen de raadsleden op één A4tje meegeven om in de commissie (1 nov.) het debat te voeren en om in de raad (10 nov.) tot een definitief besluit te komen?”

Bij deze bijeenkomst zijn per subsidie-aanvragende culturele instelling max. 2 personen welkom. Zij ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Sorry. Wij kunnen er niets aan doen dat de gemeenteraad voor hetzelfde altijd twee agenda’s publiceert die onderling nogal eens verschillen

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 27 oktober 2016

1 Reactie motie 11/2016: Pilot ‘blauwe zone op de woonboulevard’

2 Beleid exploitatie Utrechtse wateren

3 SV 2016, nr. 89 inzake overload aan brood voor Utrechtse waterdieren (met antwoord)

4 Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 – 2020

5 Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e197e98c-f85d-4f4f-ad3a-c633385395d4&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 3 oktober 2016

o.a.

4   Concept-Managementletter accountant 2016 en reactie college daarop

Behandelvoorstel: Toelichting door de accountant. Paginagewijs doornemen van de Management (B4a). Vervolgens een toelichting door of namens de wethouder Financiën op de collegereactie (B4b). Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft t.b.v. de definitieve versie, en welke punten u wilt benoemen in het op te stellen advies van de subcommissie aan de commissies M&S en S&R. Stilstaan bij routing. Achtergrond: jaarlijks stelt de accountant een Boardletter op, op basis van zijn interim-controle over het eerste half jaar. Hierin geeft de accountant eventueel geconstateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie van de gemeente weer, met name w.b.t. de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen.

5.1 Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

5.2 Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

6 Subcommissie: Begrotingswijziging BBV

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen/ opmerkingen heeft bij de Begrotingswijziging n.a.v. wijzigingen BBV, de Toelichting Begrotingswijziging n.a.v. wijzigingen BBV en bij het Raadsvoorstel Begrotingswijzing. Achtergrond: Naar aanleiding van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt gelijktijdig met de Programmabegroting 2017 en Begrotingswijziging voorgesteld om aan de vereisten van het nieuwe BBV te voldoen.

7  Aanpassing Financiële verordening n.a.v. wijzingen BBV

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft bij de Financiële verordening 2017 (B7a), de Toelichting aanpassing Financiële verordening n.a.v. wijzingen BBV (B7b), de Nota Waarderen Activeren en Afschrijven (B7c) en bij de Afschrijvingstabel vaste activa 2017 (B7d). Achtergrond: Naar aanleiding van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording dient ook de financiële verordening te worden aangepast.

8  Jaarplan 2016

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2551e279-5ec1-4d1c-b7ba-a442a5c94455&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 11 en 13 oktober 2016

o.a.

2.1 Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

2.2 Raadsbrief Managementletter 2016 Accountant

3    Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

4  Raadsvoorstel Begrotingswijziging BBV

De Programmabegroting 2017 die het college op 16 september heeft gepresenteerd is nog opgesteld naar de voorschriften van het oude BBV. Met deze begrotingswijziging wordt de Programmabegroting 2017 aangepast aan de nieuwe wetgeving. De wijziging wordt gelijktijdig met de begroting in de raad behandeld, zodat B&W een begroting die aan de eisen van het BBV voldoet kan aanbieden aan de provincie ten behoeve van het financiële toezicht. De stukken bij dit raadsvoorstel worden na behandeling in de subcommissie Controle en Financiën van 3 oktober bij de agenda gevoegd.

5  Verordening afvalstoffenheffing 2017

Jaarlijks wordt de Afvalstoffenverordening bij de Programmabegroting geactualiseerd.

6  Verordening brug- schut en havengelden

Jaarlijks wordt de Verordening brug-, schut-, en havengelden geactualiseerd.

7  Verordening hondenbelasting 2017

Jaarlijks wordt de Verordening hondenbelasting bij de Programmabegroting geactualiseerd.

8  Verordening marktgelden 2017

Jaarlijks wordt de verordening marktgelden geactualiseerd. Het gaat hierbij om het bijstellen van de tarieven voor loon- en prijsbijstelling.

9   Verordening parkeerbelastingen 2017

10 Verordening precariobelasting 2017

Jaarlijks wordt de Precariobelasting bij de Programmabegroting geactualiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd de Verordening precariobelasting 2017 vast te stellen.

11  Verordening rechten begraafplaatsen

12.1 Verordening rioolheffing 2017

12.2 Raadsbrief Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

13    Verordening toeristenbelasting 2017

14    Raadsbrief Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5c90cc0c-c20a-484e-97fa-e6a8889bae9f&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=3cb37c3e-69df-451a-9e2d-35a9844ea0ff&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 13 oktober 2016

2  Programmabegroting 2017

De Programmabegroting 2017 is een technische uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2016. In de begroting laat het college zien hoe de B&W omgaat met de beleidsvoornemens en de middelen die ze hebben. Utrecht is financieel gezond, het begrotingsbeleid is behoedzaam, de meerjarenbegroting is sluitend en het weerstandsvermogen toereikend.

2.2 Raadsbrief Managementletter 2016 Accountant

Deze brief wordt nagezonden.

3 Tweede bestuursrapportage 2016

Onderdeel van de planning en controlcyclus zijn de bestuursrapportages. Met de bestuursrapportage informeert het college over de verwachte afwijkingen per 1 juli 2016 in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft het college al gerapporteerd over de verwachte stand per 1 april 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8c72c9c1-2a64-4aae-8e31-ebf5a29ab79a&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=93feb87f-3413-421c-89b7-7ae6c27c0a85&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

26-9-2016         Ondersteuning Voedselbank Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

30-9-2016         Evaluatie OpMaat (Werk en Inkomen)

30-9-2016         Proef anoniem solliciteren

29-9-2016         Veiligheidsbeeld eerste helft 2016

28-9-2016         Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht

28-9-2016         Terugblik Vrijmarkt/Koningsdag 2016

27-9-2016         Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en verlenging subsidie opdracht Spelenderwijs Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

30-9-2016         Position paper circulaire economie

28-9-2016         Commissiebrief Ambitiedocument Utrecht Marketing Het verhaal van Utrecht

26-9-2016         Essentaksterfte in Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 23 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Bomenevaluatie: de slager keurt zijn eigen vlees

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Partij voor de dieren klaagt over housefeest

o     Grand Départ Utrecht maakt kans op prijs ‘Beste Publieksevenement’

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     D66 eist onderzoek biocentrale

o     D66 en Stadsbelang Utrecht zetten vraagtekens bij biomassacentrale

o     Steeds meer zorgen om toekomstige biomassacentrale Eneco: “184 kiloton extra CO2 uitstoot”

–    Gemeente kan ‘huurzone’ aanwijzen in bestemmingsplan

–    Utrechtse begroting: minder belastingen

–    Begroting Utrecht kent ‘te weinig ambitie’

–    ‘Problemen Lombok onderschat’

–    Samenwerking laat inwoners weer meedoen

–    Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014

–    Welstandscommissie niet blij met ‘benedenwereld’ Utrecht Centraal

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 6 oktober 2016

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

2e Polderweg 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-28937

Het bouwen van een kantoor bij een woning en het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127898. Gepubliceerd op 19 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127898.html

Geen bomenparagraaf en andere stukken

Zandweg 153C te De Meern, HZ_WABO-16-23066
In het op 20-09-2016 te laat genomen verlengingsbesluit (vergunningverlening van rechtswege dreigt) van de beslistermijn wordt sneaky de kap van drie bomen meegesmokkeld. Zat niet in de aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100904.html

DIT IS NIET IN DE HAAK. Er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Ook geen bomenparagraaf en andere stukken.

Welke ondernemer of particulier wordt er nu weer bevoordeeld?

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130748. Gepubliceerd op 23 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130748.html

Nijverheidsweg 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-29219

Het kappen van 63 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130560. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130560.html

Van de 3 bijlagen er maar 1 bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan. Weer 1½ uur kwijt.

Sportpark Zoudenbalch, Laan van Maarschalkerweerd 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-29220

Het kappen van vier bomen op sportpark Zoudenbalch

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130558. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130558.html

De bomenparagraaf stelt de voor de hand liggende vraag niet (en beantwoord die evenmin) of met een andere plaatsing van het nieuwe kleedlokaal de bomen gespaard kunnen worden.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-28865

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130486. Gepubliceerd op 22 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130486.html

Hier hebben we de rare figuur dat de (groen)aannemer de bomenparagraaf schreef, niet de gemeente.

Hoornbloemlaan 12 en 13 te Vleuten, HZ_WABO-16-29415

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130752. Gepubliceerd op 23 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130752.html

Geen aanvrager vermeld, hoewel dat de gemenete moet zijn daar het een boom in de straat betreft.

Geen bomenparagraaf.

2 van de 3 bijlagen niet bijgevoegd. Je zult toch weer naar het stadskantoor moeten gaan. Weer 1½ uur kwijt.

Zandweg 153C te De Meern, HZ_WABO-16-23066

Het bouwen van twee vrijstaande woningen na sloop van twee onder een kap woningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 100904. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100904.html

 

Bomenevaluatie: de slager keurt zijn eigen vlees

Als ambtenaren hun eigen beleid gaan evalueren staat de conclusie bij voorbaat vast. Dat is dan geen evaluatie maar propaganda. De Bomenevaluatie 2013-2016, opgesteld door de Afdelingen Milieu/Stadsbedrijven is daar een goed voorbeeld van.

Conclusies zijn dat de regelgeving is verbeterd, de besluitvorming transparanter is geworden, het aantal bomen en de gemiddelde leeftijd is toegenomen. De afdelingen Milieu/Stadsbedrijven zijn dus zeer tevreden over het eigen beleid. Daar valt wel wat op af te dingen.

Om te beginnen: de aanvraag voor een kapvergunning wordt vrijwel nooit geweigerd. Dat komt doordat de gemeente doorgaans zelf de aanvrager is en zijn eigen aanvraag beoordeelt. Om de schijn van onafhankelijkheid te wekken wordt de beoordeling van de aanvraag door de VTH (Vergunning, toezicht en handhaving) gedaan, maar die is voor de vakinhoudelijke /niet-juridische beoordeling afhankelijk van groenmensen die onder Milieu en Stadsbedrijven vallen en de aanvraag ingediend hebben. Kortom, de slager keurt zijn eigen vlees.

De regelgeving is allerminst verbeterd. Om actiegroepen en bewoners de mogelijkheid te ontnemen bezwaar te maken tegen het kappen van bomen stelde Robert Giesberts (GroenLinks-wethouder) in 2007 voor de kapvergunning af te schaffen. Ook toen werd de aanvraag vrijwel altijd door de gemeente gedaan en al die bezwaren dat vond de gemeente maar lastig. Toen dat voorstel een kleine opstand ontketende trok Giesberts zijn voorstel snel weer in.

De ambtenaren bedachten toen wat anders: alleen de heel bijzonder waardevolle bomen hoefden maar beschermd te worden door de kapverordening. Dus als een boom niet heel bijzonder is hoeft er volgens de huidige opvatting van de gemeente helemaal geen afweging plaats te vinden en wordt de aanvraag als een formaliteit beschouwd. Sinds de oprichting van de Utrechtse Bomenstichting in 2007 is de regelgeving alleen maar veel slechter geworden voor de bomen.

Ook de transparantie is er bepaald niet op vooruitgegaan. Lange tijd werd de aanvraag en de vergunning gepubliceerd in Ons Utrecht, overzichtelijk per wijk. Met de bekendmaking kon je naar de infobalie van Bouwen en Wonen (zonder afspraak te hoeven maken!) en daar kon je het dossier inzien. Kennelijk was dat veel te transparant, reden waarom het gedigitaliseerd werd. Nu moet je hogere informatica (“officiëlebekendmakingen.nl”) gestudeerd hebben om tijdig van aanvragen en besluiten op de hoogte te zijn.

Je zou zeggen: als je toch gaat digitaliseren, waarom zorg je er dan niet voor dat de burger zich met één klik toegang kan verschaffen tot het hele dossier van de kapaanvraag. Nee, als hij wil weten om welke bomen het precies gaat en als hij het dossier wil zien, moet hij eerst digitaal een afspraak maken. Dan moet hij met een USB-stick naar het stadskantoor en dan worden de documenten in het dossier één voor één op het stickie gezet. Het moet vooral niet te makkelijk gemaakt worden.

Interessant is te vermelden dat bomen slechts in pakweg 20% van de gevallen worden gekapt omdat ze ziek zijn (zie p.14). In de andere gevallen worden ze gekapt omdat ze naar het oordeel van de gemeente in de weg staan. Om plaats te maken voor asfalt, fietsstraat, leiding van Eneco, uitbreiding golfbaan, fietsenstalling en nieuwbouw Smakkelaarsveld, muziekcentrum, woonwinkelgebouw Vredenburg, herinrichting Jacobsstraat, aanleg NOUW 2, e.d. Anders dan in de Boomevaluatie zelfvoldaan wordt vastgesteld neemt de gemiddelde leeftijd van de bomen met het jaar juist af. Je zal zien dat dat nog erger wordt als de biowarmte installatie van Eneco er komt!

Met cijfers over de toename van het aantal bomen wordt weer flink gegoocheld. In 2011 zouden er 135.410 bomen zijn en in 2016 zou dat aantal toegenomen zijn tot 159.978. Je zou denken dat er in 5 jaar 24.568 bomen bij zijn geplant. Dat is niet zo, het verschil zit hem er voornamelijk in dat de bomen van landgoederen in 2011 niet en in 2016 wél werden meegeteld. En verder is het zo dat er in de loop van de jaren aanzienlijk meer bomen zijn gekapt dan uit de cijfers van de gemeente blijkt. Anders dan de gemeente beweert is noch het aantal, noch de gemiddelde leeftijd toegenomen.

Conclusie: als de gemeenteraad een realistische evaluatie wil hebben van het bomenbeleid dan moeten ze die aan rekenkamer vragen en die niet overlaten aan de afdelingen die voor dat beleid verantwoordelijk zijn. De rekenkamer zou dan met name kunnen onderzoeken waarom VTH vrijwel alle aanvragen automatisch honoreert en totaal geen probleem heeft gemaakt van het kappen van honderden monumentale bomen voor de uitbreiding van de golfbaan De Haar.

(Nieuws030, 22 september 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-bomenevaluatie-de-slager-keurt-zijn-eigen-vlees/
 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Illegaal evenement in editie zoveel

Partij voor de dieren klaagt over housefeest

De Partij voor de Dieren heeft gisteren bij wethouder Kees Geldof aan de bel getrokken over een iIIegale houseparty afgelopen weekend bij Plas Vechten op de rand met buurgemeente Bunnik.

Dit feest, waar de politie na klachten van omwonenden een einde aan heeft gemaakt, kon daar plaatsvinden omdat het toegangspad naar de plas niet was afgesloten.

Volgens de PvdD maken omwonenden zich zorgen om de nachtrust van de dieren die in en rond de plas leven. Ook vrezen ze voor hun eigen nachtrust. De illegale feestgangers lieten ook nog eens een hoop rotzooi achter bij de plas, zo klaagt de PvdD.

Het toegangspad naar de plas is eigendom van de gemeente Utrecht en is in erfpacht uitgegeven aan golfclub Amelisweerd. Er staan twee hekken op het toegangspad, maar de golfclub en de ook daar gevestigde visclub sluiten deze hekken volgens omwonenden niet af

Niet dwingen

De Partij voor de Dieren wilde van de wethouder weten welke afspraken met de golfclub zijn

gemaakt en hoe de gemeente wil voorkomen dat dergelijk illegale feesten in de toekomst weer op die plek kunnen plaatsvinden.

Volgens Geldof kan de gemeente de golfclub niet dwingen om de hekken te sluiten. Hij zegde toe de illegale praktijken ook nog eens onder de aandacht van de gemeente Bunnik te zullen brengen.

(AD.nl, 23 september 2016)

www.ad.nl

De gemeente laat dit al jaren lopen. Flinke vent die wethouder.

Hij laat ook evenementen toe in park en plantsoen op een manier die haaks staat op het gemeentelijk groenbeleid. Het is ook zo vermoeiend het vastgestelde beleid uit te voeren.

 

Grand Départ Utrecht maakt kans op prijs ‘Beste Publieksevenement’

De tourstart in Utrecht is genomineerd voor ‘Beste Publieksevenement’, onderdeel van de Nationale Evenementenprijzen. De Grand Départ van de Tour de France vond vorig jaar in onze stad plaats van donderdag 2 t/m zondag 5 juli 2015.

Utrecht is genomineerd voor twee Nationale Evenementenprijzen. De Grand Départ die vorige zomer plaatsvond in onze stad dingt mee naar de titel ‘Beste Publieksevenement’. Ook is Utrecht genomineerd voor de prijs ‘Excellente Evenementenstad’. Naast Utrecht zijn daarvoor ook de steden Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Rotterdam genomineerd.

De Nationale Evenementenprijzen worden 10 oktober uitgereikt in het Louis Hartlooper Complex.

(DUIC, 18 september 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/grand-depart-utrecht-maakt-kans-op-prijs-beste-publieksevenement2/

Het prijzencircus is een initiatief vanRespons en BV de Nieuwe Aanpak.

Zie: http://www.nationaalcongresevenementen.nl/initiatiefnemers/

De twee bedrijven hebben een verdienmodel waarin ze bestuurders van allerlei gemeenten tegen elkaar opzetten in het streven naar hun een ultieme glorie (dit op de portemonnee van de burgers).

De concurrerende gemeenten die van de genoemde bedrijven diensten inkopen worden alle geadviseerd hoe de andere gemeente verslagen kan worden. Vissen in dezelfde vijver is een dure wapenwedloop. Deze wapenwedloop heeft in abstracto wat weg van die in het Midden-Oosten, waar dezelfde bedrijven zowel aan Saoedi-Arabië als aan Israël wapensystemen verkopen.

(De keuze van de prijsuitreikinglocatie heeft mogelijk van doen met de drukke agenda van de meest fotogenieke Utrechtse gemeentebestuurder.)

http://www.respons.nl/persberichten/Respons%20en%20De%20Nieuwe%20Aanpak%20lanceren%20Event%20Scan.html
 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

D66 eist onderzoek biocentrale

De Utrechtse D66-fractie, de grootste coalitiepartij, wil een onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van de geplande biomassacentrale van Eneco op industriegebied Lage Weide.

Eneco kreeg van de provincie Utrecht een milieuvergunning om de biowarmte-installatie te bouwen op het industrieterrein.

D66 maakt zich daar grote zorgen over. ,,Je gaat een groot vuur stoken midden in de stad. Tot nu toe zijn er alleen onderzoeken van Eneco of in opdracht van Eneco, die aantonen dat het leidt tot CO²-reductie en dat het geen impact heeft op luchtkwaliteit”, stelt raadslid Matthijs Sienot.

Hij is ontevreden. ,,De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zegt dat het gesubsidieerd verstoken van houtsnippers geen duurzame energieopwekking is en bovendien echte innovatie in de weg staat.”

Tegen de bouw van de centrale loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

(AD.nl, 16 september 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/d66-eist-onderzoek-biocentrale~adbd2bef/

 

D66 en Stadsbelang Utrecht zetten vraagtekens bij biomassacentrale

De mogelijke komst van een centrale die hout en gft-afval kan omzetten in energie heeft tot raadsvragen van D66 en Stadsbelang Utrecht geleid. De partijen in Utrecht maken zich zorgen over de biomassacentrale. Die zou volgens de gemeente op een duurzame manier groene stroom moeten gaan opwekken.

D66 en Stadsbelang Utrecht vragen zich af of de gemeente wel onafhankelijk onderzoek naar de centrale heeft laten doen. Ook vragen de partijen zich af wat het nut en de noodzaak is van de biomassacentrale en willen ze weten of er onderzoek is gedaan naar luchtvervuiling door de centrale.

Volgens de partijen is er veel onrust in de stad over de mogelijke komst van de biomassacentrale naar industrieterrein Lage Weide in het noordwesten van de stad.

(RTV Utrecht, 19 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1524159/d66-en-stadsbelang-utrecht-zetten-vraagtekens-bij-biomassacentrale.html

Hoe is het met GroenLinks? GroenLinks gaat voor het groene velours in de bestuurszetels.

Steeds meer zorgen om toekomstige biomassacentrale Eneco: “184 kiloton extra CO2 uitstoot”

Eneco wil in Utrecht een nieuwe biomassacentrale bouwen. Steeds meer partijen maken zich echter zorgen om de komst van de energiecentrale. Energie opwekken via biomassa schijnt een stuk vervuilender te zijn dan eerder gedacht. De fracties van Stadsbelang Utrecht (SU) en D66 hebben vragen gesteld hierover aan het Utrechts college.

Raadsleden Cees Bos (SU) en Matthijs Sienot (D66) laten weten dat de wetenschap zeker niet eenduidig positief is over de duurzaamheid van een biomassacentrale. In Utrecht zou deze namens Eneco gebouwd moeten worden op Lage Weide.

“De keuze voor een biomassacentrale midden in Utrecht wordt ondersteund met stapels rapporten, die allemaal zijn opgesteld of gefinancierd door Eneco”, melden de raadsleden bij hun vragen. “Onafhankelijke rapporten en onderzoeken zijn er echter niet. Voor elke procent milieuwinst van de milieuzone laten we aparte onderzoeken verrichten en rapportages opstellen. Dan is het opmerkelijk dat we voor zo’n onomkeerbaar en ingrijpend besluit genoegen nemen met alleen maar gesponsorde onderbouwingen en omstreden wetenschappelijke inzichten.”

De raadsleden zijn niet de eersten met een kritische blik op de plannen van Eneco. Afgelopen week liet Bart van den Heuvel, die eerder succesvol ten strijde trok tegen de stadsverwarming datzelfde Eneco, al weten dat de geplande nieuwe Eneco biomassacentrale in Utrecht jaarlijks voor 184 kiloton extra CO2 uitstoot gaat zorgen.

Houtkachel

Ook de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), onder leiding van milieuactivist Kees van Oosten, heeft een zienswijze (.pdf) ingediend tegen de plannen. “De biowarmte installatie is niets anders dan een mega grote houtkachel, met alle nadelen van een houtkachel. Houtkachels stoten gruwelijk veel roet en fijnstof uit. In de winter stoten ze net zoveel roet en fijnstof uit als het verkeer. Het verbieden van houtkachels in Utrecht en het niet door laten gaan van de biowarmte-installatie levert een veel grotere reductie op van roet dan de milieuzone. Eneco heeft niet eens laten berekenen wat de uitstoot is van roet en de gemeente heeft er niet naar gevraagd.”

Vorig jaar kwamen de plannen voor de biomassacentrale ook al negatief in het nieuws. Toen duidelijk werd dat de centrale met 50 vrachtwagens per dag bevoorraad moet worden, stelde de PVV-fractie in de Provinciale Staten vragen. (DUIC, 19 september 2016)

https://www.duic.nl/politiek/steeds-meer-zorgen-om-nieuwe-biomassacentrale-eneco/

Vooruit Jansen; vooruit SP

Gemeente kan ‘huurzone’ aanwijzen in bestemmingsplan

Gemeenten kunnen straks gebieden aanwijzen waar alleen huurhuizen voor de vrije sector mogen worden gebouwd, ook als zo’n gebied niet hun eigen grond is. Minister Stef Blok (Wonen) bereidt een wetswijziging voor waardoor de gemeenten dit mogen doen, staat in een brief die dinsdag naar de Tweede Kamer is gegaan.

Exclusief voor middeldure huur

Gemeenten kunnen straks in bestemmingsplannen gebieden exclusief aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment (700-900 euro), zo meldt Blok. De gemeenten kunnen straks voor genoemde gebieden ook maximumhuurprijzen vastleggen in verordeningen. Ze kunnen dus zelf bekijken hoeveel huurhuizen er binnen hun grenzen nodig zijn voor welke doelgroep.

Grote vraag

Met een reeks maatregelen hoopt Blok tot een passend aanbod te komen van de grote vraag naar huurwoningen in het middensegment van de vrije sector. Zo neemt het rijk met ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment. Ook worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Puntensysteem aanpassen

Voor de regio’s het Amsterdam en Utrecht wordt op korte termijn het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) aangepast. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio’s en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.

(Binnenlands Bestuur, 20 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeente-kan-huurzone-aanwijzen-in.9548302.lynkx

Utrechtse begroting: minder belastingen

De gemeente Utrecht staat er financieel goed voor. Dat staat in de begroting die vrijdag is gepresenteerd. Bewoners hoeven daarom iets minder gemeentelijke belastingen te betalen. In de plannen staat onder meer ook dat er een urilift moet komen, sommige culturele instellingen geen geld meer krijgen en dat de gemeente het EK Beachvolleybal wil binnenhalen.

In de begroting staat waar het geld van de gemeente binnenkomt en waaraan B en W de euro’s in 2017 wil uitgeven. De stad heeft een budget van 1,4 miljard euro.

Zo’n 788 miljoen krijgt de stad van het Rijk. De rest, zo’n 611 miljoen euro, dragen de bewoners en bedrijven bij. Dat gebeurt deels via huren en rente, maar ook bijvoorbeeld ook via de Onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting en de parkeerbelasting. Parkeren leverde dit jaar overigens een half miljoen extra op.

Het extra geld gaat onder meer naar Overvecht. Daar zet de gemeente tien miljoen extra in. Er is meer geld voor onderhoud, bijvoorbeeld aan het Domplein. Ook krijgen sportevenementen geld. Zo betaalt de stad mee aan het EK vrouwenvoetbal 2017, waar Utrecht een van de speelsteden is, het NK Atletiek 2018 en wordt geprobeerd het EK beachvolleybal binnen de gemeentegrenzen te krijgen.

TEGENVALLERS

Tegenvaller voor de gemeente zijn de bijstandsuitkeringen. Daar wordt dit jaar ruim 31 miljoen meer aan uitgegeven dan verwacht. Ook moet de gemeente meer geld uittrekken voor de HOV-baan door Transwijk. Die was begroot op 3 miljoen euro. Maar nu gaat de gemeente er van uit dat hij ruim 11 miljoen euro moet gaan kosten, dat is 8 miljoen meer dan begroot.

Het gemeentelijk vastgoed is een molensteen om de nek van de gemeente. Na de verhuizing naar het stadskantoor heeft de gemeente veel panden niet meer voor zichzelf nodig. Een deel van dat vastgoed staat leeg. Daarnaast zijn de huuropbrengsten veel lager dan verwacht. Het zorgt voor een extra verlies dit jaar van 5 miljoen euro.

Hoeveel de gemeente heeft verloren met de invoering van het Ecofont, is niet duidelijk. Op verzoek van GroenLinks werd sinds 2009 gewerkt aan duurzamer printen, maar dat lukt niet. Het project is daarom geschrapt.

(RTV Utrecht, 16 september 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1523644/utrechtse-begroting-minder-belastingen.html

Utrecht krijgt de begroting sluitend met goedkoop geleend geld. De schuld is enorm. Bij rentestijging komen er grote problemen. De politici leiden de blik van het driegend onheil af door de gemeentelijke belastingen te verlagen.

Zodra het fout gaat vertrekken ze naar andere gemeenten om daar hun heilzaam werk voort te zetten.

 

Begroting Utrecht kent ‘te weinig ambitie’

Het Utrechtse college heeft het komende jaar 1,4 miljard euro te besteden. Dat werd vrijdag duidelijk bij de presentatie van de begroting.

(………….)

Ambitie

Haage (PvdA – N&aN) is sowieso niet heel positief over de begroting. “Het lijkt wel alsof er een bank wordt bestuurd.” Zij is daar niet blij mee. “Dat baart me juist zorgen. De tweedeling in de stad wordt steeds groter. Veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om een betaalbaar huis in de stad. Het college moet uit de ivoren toren komen en weer wat dichter bij de mensen komen.

De insteek van deze begroting is die van een boekhouder bij een bank. Die moeten zuinig zijn. Utrecht mag, zeker nu er weer wat meer te besteden is, wel wat meer ambitie tonen. De gemeente moet juist uitgeven voor de mensen die er wonen.”

D66 is blij dat er een oplossing is voor de culturele instellingen die een positief advies kregen van de commissie, maar waar geen geld meer voor beschikbaar is. “Instellingen als het Volksbuurtmuseum en de Metaal Kathedraal kunnen nu in ieder geval weer een jaar vooruit”, zegt Aline Knip van de partij.

“Bij de Voorjaarsnota moeten we gaan kijken voor een definitieve oplossing. Ook moeten we gaan nadenken over hoe we het aanbod in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Er moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door subsidies niet voor vier maar voor twee jaar toe te kennen. Het is fijn om zo veel vertrouwde namen op de lijst te zien, maar geven we nieuwkomers wel genoeg kansen?”

Niet alleen hipsters en start-ups

Het CDA is niet te spreken over de begroting. Fractievoorzitter Sander van Waveren laat weten: “In een samenleving die steeds sneller gaat, waar steeds meer van mensen gevraagd wordt is het belangrijk te investeren in wat ons bindt. Om jongeren en ouderen mee te laten doen. En vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen.

Die boodschap heeft het college duidelijk nog niet begrepen. Utrecht is niet alleen voor hipsters en start-ups. We moeten ook plek houden voor de bestaande bewoners en gezinnen met jonge kinderen. Dat betekent zorgen voor prettige, rustige woonbuurten en het aanpakken van onveilige plekken.”

GroenLinks denkt dat er met de plannen achter deze begroting juist fors ingezet kan worden op het tegengaan van segregatie in de samenleving. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen”, zegt fractievoorzitter Heleen de Boer.

“Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de ongelijkheid toe, dat zien we in wijken en op scholen. We willen een eerlijke samenleving, zodat het goed gaat met álle Utrechters. Het tegengaan van de tweedeling is daarom zo’n belangrijk onderwerp.”

(Nu.nl, 17 september 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4322821/begroting-utrecht-kent-te-weinig-ambitie-.html

De begroting is een consequentie van eerder gemaakte keuzen zoals zwaar investeren in de infrastructuur voor specifieke ondernemersgroepen, op grote schaal investeren in last- en schadegevend vermaak waar heel dik op wordt toegelegd. In ruil daarvoor vormen de dankbare ondernemers de werkgelegenheid steeds meer om naar weggooibanen.

Om de cadeaus voor de ondernemers te kunnen bekostigen heeft de gemeente met open ogen en in relatief korte tijd een kleine schuld uitgebouwd tot een schuld van ruim 1 miljard. Dit werd en wordt gefaciliteerd door een gemeentelijke organisatie die het wensdenken beoefent, werk slecht voorbereidt en slecht begroot en ook anderszins erg inefficiënt en ineffectief is.

De rentelasten zijn nu laag maar niettemin lopen de kosten van de aangeduide flauwekul zodanig op dat men denkt er alleen uit te komen door steeds meer voorzieningen te schrappen. Er wordt dan wel weer wat extra’s aan liefhebberijen van de diverse lokale partijen besteed, maar per saldo is de trend schrappen. bezuinigen heet dat. Echt bezuinigen is het vet eraf snijden, dat wil zeggen fundamenteel breken met het beleid van de afgelopen pakweg 20 jaar.

Goedkoop en goed wonen, leefbaarheid, klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, investeren in buurtgroen uitsluitend bestemd voor rustige recreatie (geen festivals e.d.), sociaal beleid, medezeggenschap van de burgers, dat is allemaal op de achterhand geraakt bij de zogenoemde ‘linkse coalitie’, die goed beschouwd een rechts programma heeft. Sommige partijen vragen om meer geld om de tweedeling in de samenleving te bestrijden maar houden anderzijds onverkort vast aan het beleid dat dat veroorzaakt. Idioterie of windowdressing, of allebei.

Zo gauw de rente oploopt is Utrecht in last en zal de schuldendruk op de begroting erg groot zijn. De creatievelingen in stadhuis zullen dan niet beters weten te bedenken dan verder snoeien in de voorzieningen, immers de onzin waarop men zich in de afgelopen jaren blind staarde moet onaangeroerd blijven.

‘Problemen Lombok onderschat’

Bewoners van Lombok hebben weinig vertrouwen in een snelle aanpak van de verkeersonveilige Kanaalstraat en de overlast in deze Utrechtse wijk. Tijdens een eerste bijeenkomst deze week leek het er volgens veel verontruste bewoners op dat de gemeente het probleem zelfs helemaal niet onderkent.

De bewonersavond werd ingeleid met een filmpje waarin verschillende wijkbewoners de loftrompet steken over de leefbaarheid van de wijk, terwijl de bijeenkomst juist bedoeld was om de problemen bij de kop te pakken. ,,Het leek wel of de gemeente wilde vaststellen dat er géén problemen zijn. Waar was die avond dan voor bedoeld?”, zegt voorzitter Roos de Haan van de wijkraad.

Er wordt nu een stappenplan uitgewerkt, maar het einde daarvan is pas in 2030 in zicht. ,,Er moet inderdaad nu direct iets gebeuren. Het vuilnis op straat, de snelheidsovertredingen, daar kan allemaal meteen iets mee gedaan worden”, stelt Lidewij Vos. Zij startte eerder dit jaar een petitie om de wijk veiliger te krijgen nadat ze op de Kanaalstraat van haar fiets was gereden. ,,Optreden tegen slecht verkeersgedrag mag inderdaad geen vijftien jaar duren.”

De gemeente stelt echter dat 2030 als einddatum gezien moet worden van een traject, dat al veel eerder van start kan gaan. ,,Veel mensen gaven aan dat ze in 2030 graag weer spelende kinderen in de Kanaalstraat zien. Dat is een fundamenteel toekomstbeeld voor de lange termijn. Maar daar kunnen we vanaf nu aan gaan werken”, zegt woordvoerder Mara Hoogveld. (AD.nl, 17 september 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/problemen-lombok-onderschat~a139e593/

Samenwerking laat inwoners weer meedoen

Oudewater Werkt! draait dan om het leggen van lokale verbindingen: het benutten van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals welzijn, zorg, sociale werkvoorziening en bedrijfsleven.

Inwoners van Oudewater, die geen werk of andere vorm van dagbesteding hebben, krijgen sinds kort ondersteuning op maat. Onder het motto ‘Oudewater Werkt!’ hebben de gemeente, sociale werkvoorziening, Welzijn Oudewater, UWV, Abrona (VG), Kwintes (GGZ), Leerplicht en Boogh Arbeid hiervoor de handen ineengeslagen. De vragen van inwoners staan centraal, los van alle bestaande organisatiestructuren, schotten en financieringsstromen. Deze andere manier van werken stimuleert de eigen kracht van de inwoners en benut de bestaande voorzieningen in Oudewater zo optimaal mogelijk.

Door de overgang van AWBZ naar WMO zijn niet meer de grondslagen richtinggevend, maar draait alles om inwoners met een ondersteuningsvraag. Bovendien zorgt de veranderde regelgeving, waar het gaat om participatie, voor een forse transformatie van het sociale domein. Deze twee ontwikkelingen raken elkaar in steeds meer gemeenten en vanuit dit perspectief is Oudewater Werkt! ontstaan. De eerste ideeën kwamen op tafel tijdens een brainstorm van Ad de Regt, wethouder Sociale Zaken van Oudewater, en bestuurder Jan Duenk van Abrona.

(Gemeente.nu, 15 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/9/Samenwerking-laat-inwoners-weer-meeddoen-2876310W/

Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014

(b. en w.-besluit van 11 maart 2014)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 5 van de Archiefverordening gemeente Utrecht 2014

Besluit:

vast te stellen de navolgende:

Voorschriften betreffende het beheer van de informatie van de gemeentelijke organisatieonderdelen en

de Raadsorganen, voor zover deze niet is overgebracht.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 130006. Gepubliceerd op 21 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-130006.html

Van belang voor recht en bewijs zoekende burgers en ondernemers

Welstandscommissie niet blij met ‘benedenwereld’ Utrecht Centraal

De perrongebieden onder de nieuwe stationshal zijn ondermaats. Dat concludeert de Utrechtse welstandscommissie na bestudering van de openbare ruimte aldaar. “De aankleding van de onderzijde van de OV-terminal met alleen verlichting wordt als zeer armoedig ervaren.”

Met de officiële opening van de nieuwe stationshal op 7 december in het verschiet, viel het de welstandscommissie op dat er weinig aandacht is besteed aan de ruimte onder de stationshal.

Een goede visie voor deze ‘benedenwereld’ is cruciaal in de ogen van de welstand. “Er is hier sprake van de entree van de stad waar duizenden reizigers Utrecht binnenkomen en waar de afwerking kwalitatief ondermaats is.”

De huidige plannen voldoen nog niet aan de wensen. Er moet eenheid komen tussen het perronmeubilair, verlichting, plafonds, trappen en tramperrons. De commissie wil dat alle ‘probleemeigenaren’ worden gezocht met betrekking tot de inrichting van de benedenwereld om uniformiteit te realiseren op het station.

(NU.nl, 23 september 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4325049/welstandscommissie-niet-blij-met-benedenwereld-utrecht-centraal.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 6 oktober 2016

o.a.

6.1   Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht. Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht bieden in de manier waarop het nieuwe Utrechtse beleid voor hulp bij het huishouden in de praktijk uitwerkt. Centraal daarbij staan het perspectief van de klant en de gemeentefinanciën. Dit punt wordt in samenhang behandeld met commissiebrief ‘Aanpassingen Hulp bij het Huishouden beleid’ (6.2.)

6.2   Commissiebrief Aanpassingen HbH beleid

Met motie 2016/129 heeft het college de opdracht gekregen om direct na de zomer een voorstel naar de raad te brengen over hoe de hulp bij het huishouden in Utrecht wordt vormgegeven. De wethouder heeft daarnaast toegezegd om de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de hulp bij het huishouden én het objectieve onderzoek naar de norm Schoon Huis en de urennorm (opgelegd door de Centrale Raad van Beroep) met elkaar te verbinden en mee te nemen in het beleid. Dit punt wordt in samenhang behandeld met het raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar hulp bij het huishouden’ (6.1)

7 Agenda Integratie Vluchtelingen

Op 1 juni 2016 vond het door de raad en het college georganiseerds Stadsgesprek Integratie Vluchtelingen plaats. Op 29 september heeft een vervolgbijeenkomst plaats gehad. Het door de gemeente geïnventariseerde overzicht van (deels al lopende) integratie initiatieven van inwoners of instanties, de gemeente en het rijk is daarbij o.a. onderwerp van gesprek geweest. Het bovengenoemde inventarisatie-overzicht én de opbrengst van de bijeenkomst 29 september vormen de basis voor bespreking in de vergadering van raadscommissie Mens en Samenleving van 6 oktober. Het overzicht zal hierna worden aangepast tot een definitieve ‘Agenda Integratie vluchtelingen’ en is bedoeld als handvat voor betrokken bewoners, vluchtelingen, professionals en lokale overheden bij de integratie van vluchtelingen nu en zo nodig in de toekomst.

7.1 Commissiebrief Overzichtsnotitie integratie van asielzoekers en statushouders t.b.v. bijeenkomst 29 september 2016

8 Commissiebrief Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2016

Geagendeerd door de heer Post, PvdA: De PvdA verbaast zich erover dat het zo lang heeft moeten duren voordat de betrokkenen duidelijkheid hadden over de inhoud van de regeling, te meer omdat deze regelingen in grote lijnen overeen komt met de regeling die gold in 2015. De PvdA is daarnaast benieuwd naar de ambitie van het college voor de jaren 2017 en verder en de wijze waarop het college het bereik en de bekendheid van deze regeling onder de mensen die er recht op hebben wil verbeteren. Ook de samenhang met de ziektekostenverzekering is daarbij van belang. Zo verbaast het de PvdA in de Jaarstukken 2015 te lezen dat van de extra € 1 mln. uit de voormalige Wtcg-middelen maar liefst 0,47 mln. niet is uitgegeven, omdat ‘niet iedereen die recht heeft op deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima daadwerkelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid. Mede aan de hand van de bespreking in de commissie wil de PvdA beoordelen welke verbeteringen er in de regeling voor de jaren 2017 en verder moeten worden aangebracht.

9 Raadsbrief Scenarios toekomst tippelzone “De Baan”

De leden van de commissie Stad en worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Eventuele vragen met een ruimtelijk karakter worden zo mogelijk door wethouder Everhardt beantwoord. Geagendeerd door mevrouw Uringa, CU, mevrouw Rajkowski, VVD en mevrouw Metaal, CDA. De fracties van de ChristenUnie, CDA en VVD zijn blij dat de evaluatie van de tippelzone (na toezegging 2,5 jaar geleden) bij de Raad ligt. De evaluatie omvat interessante feiten over de zone en mogelijke scenario’s voor afbouw of verplaatsen. Ook stelt het college voor een ‘publieke waarde cyclus’ in de vorm van een multiloogtafel3 te starten met betrokkenen. De genoemde partijen willen eerst met elkaar en de wethouder in gesprek over de evaluatie, aanvullende vragen stellen en van gedachten wisselen of alle scenario’s op tafel liggen. Ook willen we in gesprek over het voorstel over de Multiloogtafel3 en weten of hier draagvlak voor is of dat een ander procesvoorstel de voorkeur verdient. De genoemde partijen zouden vooraf met elkaar en de wethouder in gesprek over de evaluatie, aanvullende vragen stellen en van gedachten wisselen of alle scenario’s op tafel liggen. Ook zijn de fracties benieuwd naar draagvlak voor de Multiloogtafel3 of dat een ander procesvoorstel de voorkeur verdient.

10.1 Commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen tweede kwartaal 2016

Geagendeerd door de heer Post, PvdA De PvdA is bezorgd over de uitvoering van de banenafspraak in de regio Midden-Utrecht. In het marktbewerkingsplan staat dat slechts 37% van de doelstelling voor eind 2016 is gerealiseerd. Het plan constateert terecht dat nog een ‘flinke slag’ te maken is en dat dit ‘zorgen baart’. De PvdA is er echter niet van overtuigd dat met het aangekondigde versnellingsplan ervoor zorgt dat de ambitie van 1145 garantiebanen eind 2016 wel gehaald gaat worden. De PvdA wil o.a. van de wethouder weten wat hij, ook als voorzitter van de arbeidsmarktregio, gaat doen om harde afspraken te maken met bedrijven. Ook wil de PvdA weten op welke wijze wordt bevorderd dat de banen ook echt duurzaam zijn, mede gelet op een aantal versoepelingen in de wet- en regelgeving (o.a. het meetellen van detacheringen). Bovendien wil de PvdA weten hoe ver de gemeente zelf is met het invullen van garantiebanen bij de gemeente Utrecht. De eerder beloofde informatie hierover hebben we nog niet ontvangen. De PvdA heeft het college verzocht deze informatie vóór de commissiebespreking alsnog te sturen. Daarnaast is de PvdA benieuwd naar de evaluatie van de pilot OpMaat/NieuwBeschut en, met name de beoogde vervolgstappen. Dit laatste vooral in het licht van de toekomstige wettelijke verplichtingen om beschut werk te realiseren, zoals beoogde in het Sociaal Akkoord en de Participatiewet. De fractie heeft het college verzocht de evaluatie en de beoogde vervolgstappen vóór de commissiebespreking naar de commissie te sturen. Ten slotte is de PvdA benieuwd naar de uitvoerbaarheid van de oplossing voor het verstrekken van computers voor kinderen van asielzoekers die niet in het eerste jaar instromen in het voortgezet onderwijs. Griffie: de door de PvdA fractie gevraagde, aanvullende informatie van het college wordt bij de vergaderstukken gevoegd op 3 oktober 2016.

10.2 Commissiebrief Marktbewerkingsplan Utrechtse Werktafel

Deze brief wordt in samenhang behandeld met agendapunt 10.1: commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen tweede kwartaal 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=45d55e52-eb9c-4639-a0f4-1e72f2d43afe&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

23-9-2016         Overzichtsnotitie integratie van asielzoekers en statushouders tbv bijeenkomst 29 september 2016

21-9-2016         Catharijnehuis

20-9-2016         Inspectierapporten kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Utrecht

20-9-2016         Landelijk themajaar 100 jaar De Stijl

19-9-2016         Arbeidsmarktmonitor 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

23-9-2016         Uitvoering Programma Verkeersveiligheid

21-9-2016         Sanering Nedereindse Plas

20-9-2016         Aanpassing beleidsregel Collectieve Zonne-energieprojecten

20-9-2016         Landelijk themajaar 100 jaar De Stijl

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 16 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Verkeersdrama in Pijlsweerd

o     Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

o     Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

–    Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

–    Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

–    ‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

–    Grote gemeenten blijven sterk groeien

–    Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Bartóklaan 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-27637

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125034. Gepubliceerd op 12 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125034.html

Een van de twee bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de bijlage in levende lijve digitaal op te halen.

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-27635

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125033. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125033.html

Drie van de vier bijlagen niet bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de drie bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Castellumlaan te De Meern, HZ_WABO-16-20191

Het kappen van 8 bomen en het herplanten van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125576. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125576.html

In de aanvraag staat als straat vermeld: Dorpsplein in Vleuten, zonder nadere locatie-vermelding. Nu verschijnt er een rectificatie met een geheel andere locatie erin, met daarin nog steeds de straat Dorpsplein in de Meern.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 verkeerde (nl. Dorpsplein De Meern) bijgevoegd

Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 9 bijlagen en de juiste aanvraag in levende lijve digitaal op te halen.

De aanvraag maakt geen melding van herplant van bomen.

DIT DEUGT VAN GEEN KANTEN.

Overigens is de verkeerde locatiemelding pas gezien na de veel te late bekendmaking ven de verlenging van de besluittermijn. Erg slordig. Snappen ze het wel allemaal in dat stadskantoor?

Boadreef, Bostondreef te Utrecht, HZ_WABO-16-28250

Het kappen van 31 bomen en het herplanten van 34 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125510. Gepubliceerd op 13 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125510.html

De vergunningaanvraag maakt (vraag 2) gewag van de herplant van 2 bomen, niet 34 ! DEUGT NIET.

Van de 9 bijlagen zijn er slechts 2 bijgevoegd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 7 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Wattlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-28253

Het kappen van 14 bomen en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125527. Gepubliceerd op 13 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125527.html

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

Laan van Minsweerd te Utrecht, HZ_WABO-16-28251

Het kappen van 5 bomen en het herplanten van 7 bomen

Herplant van gekapte bomen is niet mogelijk.

Van de 5 bijlagen is er maar 1 gepubliceerd. Dan zul je toch weer 1½ uur tijd moeten stoppen in een tochtje naar het stadskantoor om – heel modern – de 4 ontbrekende bijlagen in levende lijve digitaal op te halen.

 

Teloorgang Krommerijn als natuurgebied

Krommerijn, sectie A, perceelnummer 0 te Utrecht, HZ_WABO-16-28779

Het realiseren van een aanmeerplaats

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 127508. Gepubliceerd op 16 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127508.html

In eendrachtige samenwerking realiseren het Hoogheemraadschap (met zijn bijna honderd vergunningen voor het varen met plezierbootjes) en de gemeente Utrecht (bouwvergunningen) de teloorgang van de Krommerijn als natuurgebied.

 
DOSSIER BURGERBEDROG

 

Vergunning al verleend vier dagen voor de belofte van een zienswijzentermijn

Kennedylaan 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-28214

Het bouwen van een tijdelijke padelbaan

Datum ontvangst aanvraag: 07-09-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 125022. Gepubliceerd op 12 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-125022.html

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

Vergunning echter al verleend vier dagen voor de bovengenoemde publicatie: 08-09-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-127469.html

Dit is gewoon bedrog. Niks belangenafweging.

Dit gebeurt vele keren per jaar. B&W en de toeziende gemeenteraad moeten vertrouwen verdienen. Ze hebben daarin nog heel wat kilometers te maken.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Verkeersdrama in Pijlsweerd

De Utrechtse wijk Pijlsweerd zucht onder de verkeersoverlast. Use Harms en Bouwe van den Ende luiden de noodklok.

Twee weken geleden publiceerde de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd een zorgwekkend rapport over de actuele verkeerssituatie in Pijlsweerd. De conclusie: ‘Milieunorm gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd

verslechterd’, Doel van het rapport is niet om gelijk te krijgen, maar om de gemeente Utrecht

inzicht te geven en haar te motiveren tot actie.

Succes heeft vele vaders.

Meer dan een jaar geleden heeft Utrecht een ‘knijp’ aangelegd bij de Pijlsweerdse Monicabrug. Doel was verkeer op de Weerdsingel te weren om zo de luchtkwaliteit op deze straat te verbeteren. De luchtkwaliteit is er verbeterd, dat doet het overigens al jaren, maar de negatieve gevolgen die deze ingrijpende rnaatregel ook met zich meebracht zijn nog steeds niet aangepakt. De problemen,

veroorzaakt door deze lokale maatregel, zijn zelfs voelbaar buiten Pijlsweerd.

Chaos

Chaos en lange files van de Daalsetunnel, via de Oudenoord, tot aan de Adelaarstraat.

Overlast op de Acaciastraat. Verkeerslichten die gevaarlijk gedrag en door rood rijden uitlokken op het kruispunt Monicabrug. Sterk afgenomen leefbaarheid in de Kaatstraat. Straten in de wijk waar kinderen niet meer veilig kunnen spelen, zoals de Balkstraat. En als ‘stank voor dank’ loop je als bewoner langs de stinkende stilstaande rij auto’s op de Oudenoord de stad in. Een oplossing om deze averechtse effecten aan te pakken, is er nog steeds niet. Wij, Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, vinden de ‘knijp’ dan ook nog geen succes.

Ons rapport ‘Milieunorrn gehaald, leefbaarheid Pijlsweerd verslechterd’ legt bloot dat er onvoldoende

wordt gewerkt vanuit een integrale visie of doelstelling. Het rapport leidde tot veel instemmende reacties van bewoners van Utrecht. Vanuit de gemeente en de raad bleef het

echter angstvallig stil. Tot deze week. Een uitnodiging voor overleg met de gemeente over ons rapport. Op hoofdlijnen trekken we dezelfde conclusies; maar of de problemen die zijn ontstaan door de ‘knijp’ ook worden opgelost?

We hebben de toezegging gekregen voor een gesprek met wethouder Lot van Hooijdonk over de averechtse effecten van de ‘knijp’, Of dit ook gaat leiden tot de gewenste daadkracht is de vraag.

Wie neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ‘knijp’? Niet alleen voor de successen, maar ook voor de negatieve gevolgen. Wie durft met de bewoners en ondernemers reële oplossingen te bedenken die gezondheid, veiligheid en leefbaarheid daadwerkelijk verbeteren?” (AD.nl, 10 september 2016)

www.ad.nl

 

Europa verliest geduld met automakers – Sjoemeldiesels terug naar fabriek

Europa staat aan de vooravond van zijn grootste autoterugroepactie. In eerste instantie gaat het om zo’n 8,5 miljoen sjoemeldiesels, allemaal van Volkswagen. Met de andere merken erbij kan dat aantal oplopen tot 20 miljoen.

Fabrikanten moeten de sjoemelsoftware – waarmee ze de uitstoottesten manipuleerden – verwijderen. Die werkt in het laboratorium optimaal, maar op de weg leidt die er juist toe dat de auto’s minder schoon rijden dan mogelijk is. Als Volkswagen en andere frauderende fabrikanten niet binnen een paar weken beginnen met het verwijderen van de software en lidstaten weigeren hen te dwingen, sleept Brussel die lidstaten voor het Hof.

In heel Europa rijden naar schatting 20 miljoen diesels rond die veel meer uitstoten dan wettelijk mag. De uitgestoten NOx en minieme stofdeeltjes zijn er de oorzaak van dat elk jaar 72.000 mensen voortijdig overlijden. Dat is evenveel als er door verkeersongelukken omkomen, aldus een boos Euro-

pees Parlement gisteren in Straatsburg.

Hete adem

Met de hete adem van dat parlement in de nek gaat Industriecommissaris Bienkowska over

tot actie. Lidstaten die weigeren haar wetgeving uit te voeren, sleept ze voor de rechter. “De industrie werkt al achttien jaar met die sjoemelapparatuur. Als regels niet worden nageleefd, dan moeten we dat aanpakken.”

De lakse houding van industrie en lidstaten – tot nu toe werken alleen Denemarken en Finland goed mee – noemde ze ‘ontmoedigend en teleurstellend’ en ‘schadelijk voor het vertrouwen’. Haar dreigende gang naar de rechter is een effectief wapen tegen belangrijke autoproducerende landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. Rechters kijken immers niet naar industriële belangen, maar naar wetteksten.

De vaart kwam er gisteren in bij de behandeling van een tussenrapport van de parlementaire onderzoekseemmissie naar Dieselgate. Die is nu een aantal maanden bezig, de laatste weken ook met verhoren van hoofdrolspelers. Steeds duidelijker tekent zich af dat vooral lidstaten en nationale toezichthouders hun werk niet deden.

“In Amerika hebben ze de industrie simpelweg gevraagd: hoe komt het toch dat jullie auto’s in het laboratorium zo veel schoner zijn dan op de weg? De eerste vijf keer dat de Amerikanen dat vroegen, werd er keihard gelogen. Daarna zeiden de Amerikanen: laat ons maar eens zien hoe jullie testen. En toen het bedrog bleek, heeft Obama de frauderende industrie onmiddellijk bij de kladden gegrepen en boetes en schadevergoedingen opgelegd. In Europa hebben lidstaten die vragen allemaal niet gesteld, en Brussel is deel van de omerra”, aldus Claude Turmes van de Groenen.

D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, een van de twee rapporteurs van’ de onderzoekscommissie, is ‘heel blij’ met de plotse, assertieve benadering van Bienkowska. “Zij is

helemaal klaar met Volkswagen, dat geen sjoege geeft, geen gebaar maakt naar zijn klanten,

en ze wijst ook steeds duidelijker de lidstaten als schuldigen aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de typegoedkeuring van 20 miljoen auto’s, die eigenlijk nooit op de weg hadden mogen komen. Zij zijn ook de enigen die die typegoedkeuring weer kunnen intrekken.”

Eigen belang

Bienkowska zelf zei dat ze niet handelt tegen, maar in het belang van de industrie. “Ik doe alles om haar te laten floreren en concurrerend te laten zijn, maar nu – en ik hoop dat de sector dat eindelijk zelf ook gaat inzien – moet ik in haar eigen belang streng zijn.” Intussen kijkt haar collega van Justitie Jourovà samen met consumentenorganisaties naar mogelijkheden voor schadevergoeding aan gedupeerde autokopers.

De onderzoekscommissie hoort de komende weken vooral (ex-)rministers. Volgens Gerbrandy gaat ook dat weer moeizaam. Met name Frankrijk en Italië zouden onwillig zijn om te getuigen.

(AD.nl., 14 september 2016)

www.ad.nl

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Subsidies

Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

Doel van deze beleidsregel is het stimuleren van de aanschaf en plaatsing van zonneboilers in de gemeente Utrecht om daarmee de CO2 -uitstoot in de stad te verminderen.

……… Deze Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II treedt bij bekendmaking in werking. …

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 126154. Gepubliceerd op 14 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-126154.html

 

Het nieuwe beoordelen bij Eneco: 2 simpele vragen

‘Met middelmatige prestaties gaan we het in de toekomst niet redden’, weten ze bij energiedienstverlener Eneco. Om te kunnen blijven vernieuwen, moet de lat bij medewerkers omhoog. Daarom worden er nu nog maar 5 simpele vragen gesteld. Twee daarvan zijn cruciaal.

Eneco zit middenin een transformatie: de energiemarkt verandert razendsnel. Van het puur leveren van energie wil Eneco toe naar innovatieve dienstverlening waarin het sámen met de klant duurzame energie voor iedereen creëert.

Een flinke transformatie, kun je wel stellen. Dit vraagt erom op tijd klaar zijn voor een nieuwe realiteit. En die stelt hoge eisen aan de medewerkers: om mee te bewegen met de toekomstige organisatie moet de lat omhoog. ‘Met middelmatige prestaties gaan we het niet redden’, stelt Jonne-mei Beetz, Manager HR Development bij Eneco. En in dat kader ‘werken klassieke HR-oplossingen niet meer’. Continue verbetering en feedback is noodzaak.

Weg met middelmatige prestaties

Daarom ging twee jaar geleden het performancemanagement op de schop: het traditionele functioneringsgesprek verdween. Het oude beoordelingssysteem hield die ‘middelmatige prestaties’ namelijk juist in stand.

Beetz: ‘Managers konden een score geven tussen de 1 en de 5 om medewerkers te beoordelen op hun performance. Daarbij was 3 ‘volgens afspraak’, 1 ver onder de afspraken en 5 ver boven de afspraken. We merkten dat 80 procent van de medewerkers ‘naar afspraak’ werd beoordeeld. De rest zat daar vlak onder of boven. Maar zeer slechte of exceptioneel goede beoordelingen kwamen nauwelijks voor. (….)

(pwdegids.nl, 15 september 2016)

http://pwdegids.nl/artikel/32771/

 

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd.

Aantal blijft achter

Gemeenten krijgen geld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet mee kunnen doen op de gewone arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de inspectie blijkt echter dat het aantal ‘beschutte werkplekken’ dat de gemeenten zouden moeten creëren ver achterblijft bij de verwachtingen.

Kwart biedt geen beschut werk

Een kwart van de gemeenten biedt geen beschut werk. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd.

(Binnenlands Bestuur, 12 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verplicht-om-beschut-werk-te-bieden.9547883.lynkx

Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar met 1 procentpunt. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Veel winkelmeters zijn recent leeg komen te staan onder andere door faillissementen van ketens zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus en House of Shoes. Recent – maar nog niet in deze cijfers te zien – kwamen daar nog MS Mode, Mitra en McGregor bij.

Ondanks de oplopende winkelleegstand is het totale winkelvloeroppervlakte de afgelopen jaren steeds nog gestegen. In 2015 is deze trend voor het eerst gebroken: de totale hoeveelheid m2 winkeloppervlakte is gedaald, doordat er meer m2 zijn onttrokken aan de voorraad dan dat er nieuw zijn toegevoegd. Veel voormalige winkelpanden hebben nieuwe functies gekregen, zoals woningen of kinderopvang.

Er zijn wel behoorlijk grote verschillen in leegstand binnen Nederland.

Met name in de krimpregio’s in Friesland, Groningen, Limburg, Drenthe, Overijssel en Zeeland zien we bovengemiddelde leegstandspercentages. Ook de Haagse regio valt op met een regionaal gemiddelde van bijna 13%.

Ongeveer een kwart van de leegstaande winkelmeters staat structureel leeg, dat wil zeggen meer dan 3 jaar. Door die leegstandsduur is het minder waarschijnlijk dat er zich nog een winkel zal vestigen.

(Verkeersnet, 9 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20165/winkelleegstand-stijgt-tot-boven-de-10/

Makelaars hebben dezelfde opvatting

‘Gemeenten, maak een plan voor een compacter centrum’

Een derde van de Nederlandse gemeenten komt de huidige hoge leegstand in de winkelstraten niet meer te boven.

Ook als de economie flink aantrekt en de koopkracht toeneemt, zullen in 111 van de 390 gemeenten veel lege panden niet worden gevuld. Dat komt doordat er te veel winkels zijn gebouwd. Ook krimpt vaak de bevolking in het omliggende gebied, of ligt de gemeente vlakbij een grote stad met een aantrekkelijker centrum en gevarieerder winkelaanbod. Dat blijkt uit een analyse van makelaarsvereniging Dynamis.

(Gemeente nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeenten-maak-een-plan-voor-een-compacter-centrum-2874330W/

Utrecht stuurt de andere kant op

Grote gemeenten blijven sterk groeien

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen tot 2030 een derde van de totale bevolkingsgroei te verwerken.

Dit voorspellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS in een gezamenlijk rapport. De steden groeien daarmee met 15 procent. Amsterdam telt dan een miljoen inwoners.

Meer woningbouw

De bevolking groeit tussen 2015 en 2030 naar verwachting met 950.000 mensen, voor driekwart in de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook buurgemeenten van die steden, zoals Diemen bij Amsterdam of Rijswijk bij Den Haag, zien het inwonertal stijgen. Volgens de prognose neemt ook het aantal huishoudens toe, met circa 700.000. Daarom is in vrijwel het hele land meer woningbouw nodig.

Samenstelling

Een op de vijf gemeenten telt over vijftien jaar juist minder inwoners. Daarbij gaat het vooral om buitengebieden, zoals Drenthe, delen van Groningen en Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Ook de samenstelling van gemeenten gaat veranderen. Rond de eeuwwisseling telden zowel steden als dorpen zo’n 15 procent ouderen. In de toekomst is de vergrijzing in steden zo’n 17 procent, terwijl in kleinere gemeenten juist 26 procent ouderen woont. Oorzaak daarvan is vooral dat jongeren de dorpen verlaten en naar de stad trekken. (Gemeente.nu, 12 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Grote-gemeenten-blijven-sterk-groeien-2873169W/

Omwille van de leefbaarheid en omwille van de vuurrode financiële balans van de gemeente Utrecht (die steeds meer druk op de gemeenschapsvoorzieningen zet) is het gewenst dat Utrecht de toestroom doelbewust een halt toeroept. Meer toestroom, dan een groter bouwprogramma met allerlei infrawerk. Het gaat bakken met geld kosten, geld dat niet meer zo vrolijk als vroeger snel terugstroomt.

De ruimte voor recreatie in de open lucht (parken, ander groen) neemt ook af en wordt uitgeleend aan drukke evenementen die rustige ontspanning belemmeren.

Nijpend tekort huurwoningen vrije sector

Er is dringend behoefte aan meer huurwoningen in de vrije sector. Vooral in de grote steden is een nijpend tekort in het middensegment huurwoningen.

Dat schrijven makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM) in een rapport over de woningmarkt.

Vanwege striktere regelgeving bij de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn steeds meer huishoudens aangewezen op de vrije sector. Daarbij komt dat voor het kopen van een huis ook steeds strengere regels gelden, waardoor de druk op de vrije sector verder toeneemt.

Oververhitting

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in een jaar tijd met 5,9 procent gestegen. Wel zijn de verschillen per regio aanzienlijk. Prijzen in Noord-Holland stegen vooral als gevolg van de oververhitting op de woningmarkt in Amsterdam op jaarbasis gemiddeld met 13 procent.

Volgens de verenigingen moeten gemeenten, Rijk, woningcorporaties en marktpartijen betere afspraken maken over hoe ze het aanbod van huurwoningen in de vrije sector beter kunnen afstemmen op de behoefte.

(Gemeente.nu, 13 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/9/Nijpend-tekort-huurwoningen-vrije-sector-2874355W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 22 september 2016

o.a.

4   Vaststellen Privacyverordening 2016

4.a Raadsbrief Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

5    Agenda U10

6    2-e technische begrotingswijziging 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=ac74d7bf-d273-4f3b-bb3f-9c43feb7b42d&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 29 september 2016

o.a.

6   Beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen

Doel van de beheersverordening is het actualiseren van de grondgebieden van De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt en Wittevrouwen. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur wordt vastgelegd.. Daarnaast worden de tot dusver geldende bestemmingsplannen in de verordening overgenomen, zodat de bestaande rechten van eigenaren en gebruikers niet worden ontnomen.

7   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

Het betreft de planlocatie ‘Rhenomare’. Deze locatie is onderdeel van het centrumplan De Meern dat voorziet in de vorming van een nieuw dorpshart. Het nieuwe plan sluit aan bij het dorpse karakter van de omgeving. Het doel is om 63 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Voor dit gebied is al eerder een plan gemaakt. Zowel de omwonenden als de gemeenteraad vonden het plan toen te hoog.

8   Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

Het doel is om op deze planlocatie 167 woningen te realiseren rondom een nieuw te graven binnenhaven, met een horecavoorziening. De woningen worden aangesloten op de stadsverwarming. Vanwege het incidentele geluid van de nabijgelegen hulpwarmtecentrale worden de woningen extra geïsoleerd.

9   Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied

Het gaat om een functionele herziening van het bestemmingsplan. Hiermee wordt een uitbreiding van 6000 m2 ten behoeve van woningbouw planologisch mogelijk gemaakt. Dit in aanvulling op de geplande woningbouw op de Westflank Noord.

10 Stand van zaken bestemmingsplan Noordgebouw (tussenuitspraak Raad van State)

10.1 Stand van zaken bestemmingsplan Zuidgebouw (tussenuitspraak Raad van State).

11    Zienswijzemogelijkheid ontwerp eerste bestuursrapportage 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Op 27 juni 2016 heeft de RUD Utrecht het ontwerp van de eerste bestuursrapportage 2016 RUD Utrecht aangeboden aan de gemeente. Dit om de raad in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken. De RUD heeft de concept-zienswijze, onder het voorbehoud van vaststelling door de raad, voor 2 september ontvangen.

12           Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

13      Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door PvdA. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit gaat om de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. Met betrokken partijen zijn maatregelen getroffen om de schade te herstellen en de kosten en onder de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=95fc7d35-8af5-4b7d-9d2c-74a968712cc4&FoundIDs=&year=2016

Vervolg

14        Intrekken Aansluitverordening riolering Utrecht 2001

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

15 Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

Per 1 april 2012 is het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking getreden. De technische eisen waaraan een aansluiting op de openbare riolering moet voldoen kunnen niet anders dan volgens het Bouwbesluit worden gesteld. De aansluitverordening is daarmee overbodig geworden.

16 Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

Het doel van dit bestemmingsplan is om de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Oost juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het stedenbouwkundig plan, dat op verzoek van de gemeenteraad op basis van een voorkeursscenario is aangepast, vormt de basis van het voorliggende bestemmingsplan.. Dit nieuwe bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor de nieuwe woningen en voorzieningen in dit deel van Leidsche Rijn. Het bestemmingsplan biedt een flexibel kader, dat ruimte geeft om in te spelen op de actuele markt ontwikkeling. Het bestemmingsplan kent daarom een globale en flexibele planopzet.

17        Cie S&R: Evaluatie bomenbeleid 2016

Geagendeerd door de PvdD, PvdA, D66 en GroenLinks. PvdD is van mening dat het beleid en de criteria voor velvergunningen en herplant dienen te worden aangescherpt. Ook zijn er betere maatregelen nodig om de omgang met bomen te verbeteren. De fractie bespreekt graag met wethouder en andere fracties welke stappen nodig zijn om tot aanscherping van het bomenbeleid te komen en te waarborgen dat dit ook in de praktijk gebracht wordt. De PvdD wil bijvoorbeeld dat de reden voor aanvraag weer meegenomen wordt als toetsingscriterium, dat er nooit bomen gekapt mag worden wegens hinder en dat er criteria komen voor het herplantplan bij een vergunningaanvraag. PvdA wil spreken over de werkwijze van het college bij omvangrijke bouwprojecten in relatie tot het kappen van bomen. Zie voorbeeld Leeuwensteinlaan. De fractie wil kijken of het mogelijk is om de werkwijze van het college zo aan te passen, dat bij omvangrijke kapprojecten ten behoeve van grootschalige bouwprojecten, in scenario’s gewerkt kan worden? GroenLinks wil spreken over de bomenparagraaf, die beter uitgewerkt is, maar niet alle stadia van het UPP optimaal wordt gebruikt. De fractie wil de dat de bomenparagraaf optimaal wordt ingezet in elk stadium van Upp, ook in de uitvoering. GroenLinks wil graag zo snel als mogelijk dat alle achterliggende stukken van een kapaanvraag online raadpleegbaar zijn, zodat bezwaar maken gemakkelijker gaat. Tenslotte wil de fracties geinventariseerd zien, welke mogelijkheden er zijn om de nu nog stenige wijken west en noordwest te vergroenen. D66 wil van het college horen in hoeverre er daadwerkelijk met scenario’s wordt gewerkt en wat het verschil is met de vroegere werkwijze. De fractie wil graag dat er met scenario’s gewerkt wordt en dat bewoners goed en pro actief betrokken worden bij vraagstukken rondom bomen en de wethouder vragen dit goed te borgen indien dit inderdaad niet het geval is.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=945a8921-b203-4557-ac30-d608c535c508&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

16-9-2016         Rapportage 2016 Utrecht Goed Geregeld!

16-9-2016         Toepassing normen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

16-9-2016         Motie 2016-0126 Rioolheffing 2017

16-9-2016         Aangepaste Privacyverordening Utrecht 2016

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

16-9-2016         Nalevingsonderzoeken DHW

14-9-2016         Stadsgesprekken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

16-9-2016         Beeldkwaliteit openbare Ruimte van KIOR naar CROW

13-9-2016         Jaarverslagen 2015 Commissie Welstand en Monumenten en college

13-9-2016         DAEB en niet DAEB

12-9-2016         Aanpassing beleidsregel zonneboilers

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 9 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenemntenvergunningen

o     Veel klachten over geluid Lief Festival

o     Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Mag je in het groen parkeren?

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Dring maatschappelijk onbehagen terug

o     Ombudsman: Burgers ergeren zich aan ambtenaren

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

–    Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

–    Datalek Almelo: hackers stelen persoonsgegevens

–    Utrechtse gemeenten lanceren buurtmonitor

–    Beleidsregels Wmo 2016 gemeente Utrecht

–    Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelweg A2, A7, A12, A15 en A28

–    Zoek hier uw Utrechtse ambtenaar als die telefonisch niet te bereiken is

–    Nieuwsbericht Spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-123136.html

 

Veel klachten over geluid Lief Festival

Uit diverse wijken van Utrecht kwamen gisteravond klachten over het geluid van Lief Festival sat werd gehouden in recreatiegebied Strijkviertel.

De politie meldt dat de gemeente Utrecht in verschillende wijken decibelmetingen heeft             gedaan, maar dat daarbij geen overschrijdingen zijn geconstateerd. Mogelijk heeft de laaghangende bewolking er zaterdag voor gezorgd dat het geluid bleef hangen, is het idee.

Lief Festival vond voor de elfde keer plaats in Utrecht. Sinds 2009 is het festival dat dromerige electrobeats presenteert in een sprookjesachtig decor, steevast uitverkocht.

X-Sense, het bedrijf achter het festival, is ook verantwoordelijk voor evenementen als Sneeuwbal Festival, het Mumbai Color Festival en Brothers Open Air bij het Henschotermeer, dat dit jaar verder gaat onder de naam Ventureland. Jaarlijks organiseert het bedrijf zeker acht evenementen in de omgeving van Utrecht.

(AD, 4 september 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/veel-klachten-over-geluid-lief-festival~a7937125/

De herrieschoppers mogen geen overlast geven. Onrechtmatige daad. Daar veranderen normen van B&W niets aan. En B&W mag geen gelegenheid geven voor overlast. Het gedrag van B&W is ook ontoelaatbaar gezien vanuit de zorgplicht die B&W voor de volksgezondheid heeft.

 

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de Havenverordening Utrecht, artikel 2.4.1, besloten onderstaande limieten te verbinden aan het aantal verhuurboten en rondvaartboten dat mag worden geëxploiteerd op de Utrechtse wateren.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121677. Gepubliceerd op 5 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121677.html

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Mag je in het groen (niet-zijnde weg) parkeren?

 

Het is een vraag die je bij je theorie-examen kan verwachten: Mag je hier in de berm parkeren? Tot voor kort luidde het antwoord inderdaad: Nee! Maar nu niet meer. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof over parkeren in de berm.

Het begon allemaal met een zaak in Maastricht, waarbij een automobilist in de berm parkeerde, terwijl er een parkeerverbod gold (bord E1). Hij ging in beroep, omdat hij niet op de rijbaan stond, maar in de berm. De rechtbank van Maastricht verwierp zijn verweer echter.

Het hof verklaarde het beroep van betrokkene onlangs (uitspraak 23 mei 2016) echter gegrond en vernietigde het vonnis van de kantonrechter. Zij verwees daarbij naar een eerdere uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland die (in 2013) betrokkene in een soortgelijke situatie vrij sprak.

Het hof redeneert dat het RVV niet verbiedt om in de berm te parkeren als er een parkeerverbod geldt, hetgeen door het Verdrag van Wenen nog eens wordt bevestigd.

Het eerste punt wordt als volgt toegelicht: De Nota van Toelichting op artikel 10 van het RVV 1990 en de beperking die het derde lid van artikel 65, derde lid, van het RVV 1990 aanbrengt op de reikwijdte van de gelding van de borden E1, E2 en E3 van de bijlage 1 van het RVV 1990 leiden tot de conclusie, dat het bord E1 niet verbiedt om in de berm te parkeren. Het hof zoekt voor de uitleg van het begrip weg in de zin van artikel 65 tweede lid van het RVV derhalve geen aansluiting bij het begrip weg als bedoeld in artikel 1, onder b van de WVW 1994.

Verder wordt gesteld in de uitspraak dat deze conclusie overeen stemt met hetgeen is bepaald in het Verdrag van Wenen.

Wat nu? Het blad Verkeerknooppunt van de politie die het probleem ook aan de orde stelt in een artikel suggereert dat wegbeheerders in voorkomende gevallen dan maar fysieke maatregelen moeten nemen, zoals paaltjes, afrasteringen, struiken of bloembedden. Een gele streep lijkt geen oplossing, want die geldt mogelijk alleen voor de rijbaan en niet voor de berm. Bovendien biedt het Verdrag van Wenen er waarschijnlijk geen ruimte voor, aldus het politietijdschrift.. (Verkeersnet.nl, 1 september 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20086/mag-je-hier-parkeren/

Artikel 5:10 van de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het parkeren in “een park of plantsoen of aangelegde beplanting of groenstrook”, en eigenlijk ook niet zonder reden. Het is een bepaling die alleen van papier is. B&W laat toe dat het openbaar groen als reserveterrein-waar-bijna-alles-mag, wordt gebruikt.

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Doe wat je zegt te zullen doen, krijgt ook de adviseur niet uit de strot

Dring maatschappelijk onbehagen terug

Lokale en landelijke overheden kunnen nog wel wat concrete stappen zetten om onbehagen en gebrek aan vertrouwen bij burgers te doen afnemen.

Dit blijkt uit de SCP-notitie ‘Zorg en onbehagen in de bevolking’.

Nederlanders zijn relatief positief over de (gezondheids)zorg. Maar zij maken zich wel veel zorgen over de zorg in de toekomst. Het maatschappelijk onbehagen dat hieruit voortvloeit gaat eigenlijk dieper dan “alleen maar” de zorg en bevat ook meer algemene gevoelens van onmacht.

Media

Wat de zorg betreft zijn burgers tevredener over medische zorg dan over langdurige zorg. Nederlanders maken zich vooral zorgen door wat er maatschappelijk en politiek speelt (in de media), niet door persoonlijke ervaringen met de zorg. Bij het benoemen van de belangrijkste problemen in Nederland antwoorden zij vaak met onderwerpen in de sfeer van gezondheids- en ouderenzorg.

Onzekerheid over de zorg in de toekomst geeft aanleiding tot maatschappelijk onbehagen en voorbeelden uit de zorg lenen zich uitstekend om algemene gevoelens van collectieve onmacht en onrechtvaardigheid te uiten. Voor overheden is het lastig om beleid af te stemmen op zoiets vaags als het wegnemen van onbehagen. Al kunnen overheden hier wel wat aan doen.

Kom op 6 oktober naar het congres ‘Het Nieuwe Communiceren voor de overheid’

Vertrouwen

De SCP-notitie stelt allereerst dat het waarschijnlijk verstandiger is om uit te gaan van blijvend minder publieksvertrouwen en meer scepsis naar politici en overheden. Vertrouwen moet verdiend worden met betrouwbaarheid en prestaties. De onderzoekers van de notitie geven drie acties aan die hierbij kunnen helpen:

 1. Ga in op de naar voren gebrachte zorgen, klachten en problemen zélf. Behandel ze niet als mogelijke uitingen van onbehagen.

Overheden, ambtenaren en politici kunnen proberen iets te doen aan moeilijk te bevatten regelingen, ingewikkelde procedures en onredelijke uitkomsten. Of verdedigen wat de best mogelijke situatie is. En natuurlijk is het belangrijk om fouten toe te geven, te blijven wijzen op gerealiseerde verbeteringen, en om fabels over vermeende misstanden te bestrijden. Hoewel deze actie voor de hand ligt, is het de moeite van het herhalen waard dat overheden zich dienen te richten op concrete zaken en problemen in plaats van werken aan het gevoelsleven of de “stemming” in het land.

 1. Besef dat overheden soms een andere taal spreken dan burgers.

Als een gemeente het heeft over stijgende zorgkosten gaat dat primair om het groeiende beroep van de zorg op collectieve middelen. Maar voor burgers gaat dit primair om hun eigen kosten, die juist stijgen als gevolg van maatregelen om de collectieve kosten te beheersen. Kwaliteit en efficiënte zijn ook woorden die zich lenen voor een verschillende macro- en micro-invulling. De misverstanden die het gevolg zijn van zulke verschillen, roepen wantrouwen op en kunnen aannemelijk maken dat ook in de zorg de bestuurlijke elite geen band meer heeft met de gewone mensen. Dat is een belangrijk punt van aandacht in de communicatie.

 1. Doe meer ter geruststelling van burgers over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg in de toekomst.

Onzekerheid over de toekomstige gezondheidszorg is waarschijnlijk de belangrijkste bron van zorgen onder de bevolking. De politiek kan die zorgen niet helemaal wegnemen. Maar iets meer zekerheid bieden dat zorgbehoevenden ook in de toekomst geholpen worden en niet in de goot eindigen, zou naar verwachting de “stemming” over de huidige zorg wel verbeteren.

(Gemeente.nu, 6 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Dring-maatschappelijk-onbehagen-terug-2870018W/

 

Ombudsman: Burgers ergeren zich aan ambtenaren

Overheden en ambtenaren moeten beter gaan communiceren en actiever leren luisteren. Burgers ergeren zich hier flink aan.

Vooral ergernis over ambtenaren die niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen, scoort hoog. Ook vinden burgers het vervelend dat ze vaak niet weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationale ombudsman onder ruim vijfhonderd Nederlanders.

Actief

,,Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. De overheid moet meer actief luisteren”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

In totaal 51 procent ergert zich aan het gebrek aan deskundigheid bij de ambtenaren. Mensen vinden dat het vaak ook lang duurt voor je een reactie krijgt op een vraag (29%). Het is daarnaast frustrerend dat er onvoldoende begrip is voor persoonlijke situaties (28%). Mensen willen het liefst ook zelf bepalen op welke manier zij contact leggen met de overheid (83%).

Te veel gedoe

Niet alle burgers nemen actie om hun onvrede over het contact met overheden te melden. Het wordt “te veel gedoe” gevonden. Zij kunnen voor hulp aankloppen bij de ombudsman, maar niet iedereen weet deze te vinden. Daarom is er een campagne gestart om de naamsbekendheid te vergroten.

(Gemeente.nu, 5 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Ombudsman-Burgers-ergeren-zich-aan-ambtenaren-2868743W/

 

Raadsbrieven

8-9-2016           Uitvoering motie ‘Merwedekanaal als buitensportaccommodatie’

6-9-2016           Rekenkamer klachtbehandeling

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

9-9-2016           M2015/126: “Geen arbeidsmarktdiscriminatie in Utrecht”

6-9-2016           Beantwoording toezegging afspraken met UWV over voorkomen van discriminerende teksten op werk.nl

6-9-2016           aanpassingen HbH beleid

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

8-9-2016           Energieneutrale nieuwbouw

7-9-2016           U10 reactie op U-OV Vervoerplan 2017 deel 1

7-9-2016           Voortgangsnotitie stadsverwarming

6-9-2016           Holland Casino

6-9-2016           Grondprijzenbrief 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Utrecht Centrum Project heeft terecht voorrang, want de kosten daarvan hebben geen plafond

Helft Wmo’ers Utrecht redt het niet met toegekende uren

Ongeveer de helft van de Utrechters die huishoudelijke hulp nodig hebben, lukt het niet om met de toegewezen uren hulp het huis voldoende schoon en leefbaar te houden. De gemeente Utrecht kijkt bij de toewijzing van huishoudelijke hulp niet goed naar de daadwerkelijke behoefte van mensen en de mogelijkheid die zij al dan niet hebben om een beroep te doen op een sociaal netwerk.

Taken blijven liggen

Dat stelt de Rekenkamer Utrecht in het vandaag (dinsdag) verschenen rapport Hulp bij maatwerk. De andere helft redt het wel met de jaarlijkse toegekende 78 uur eenvoudige schoonmaakhulp. ‘Het niet slagen komt vooral doordat er te weinig tijd beschikbaar is, doordat klanten zelf niet meer kunnen schoonmaken en doordat er taken blijven liggen’, aldus de rekenkamer. Zij krijgen bovendien geen of weinig hulp vanuit het eigen netwerk en kunnen het zich financieel niet veroorloven om uren bij te kopen. Klanten die het wel redden ‘kunnen zelf nog veel in het huishouden, hebben een makkelijk, klein huis, geven aan dat zij een goede hulp hebben, krijgen hulp uit hun netwerk en/of zijn minder kieskeurig.’

Herindicaties

Het gaat hierbij om cliënten die een herindicatie kregen, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Acht op de tien cliënten die opnieuw werden beoordeeld, kregen de ‘basisvoorziening’ toegewezen: 78 uur per jaar; gemiddeld 1,5 uur per week. ‘De herindicaties zijn onder hoge tijdsdruk uitgevoerd, bij ruim driekwart van de klanten zonder gesprek bij de klant thuis en op basis van regels die te sterk gebaseerd zijn op de gedachte dat een standaardmaat geschikt is voor bijna alle klanten’, aldus de Utrechtse rekenkamer. ‘Deze klanten verschillen qua omstandigheden echter behoorlijk van elkaar.’ Utrecht past met andere woorden onvoldoende maatwerk toe, concludeert de rekenkamer.

Op vingers getikt

Het bieden van maatwerk en het uitvoeren van een gedegen onafhankelijk onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpbehoevende is wettelijk verplicht. De gemeente is daar niet alleen nu door de Utrechtse rekenkamer, maar al eerder ook door de bestuursrechter én door de hoogste rechter (de Centrale Raad van Beroep) over op de vingers getikt. Het college heeft, op last van de rechter(s), aan heel wat Utrechters meer uren hulp moeten toekennen. Geld voor de huishoudelijke hulp was er voldoende, stelt de rekenkamer verder. De gemeente hield vorig jaar 2,8 miljoen euro (18 procent) over op het begrote budget voor hulp bij het huishouden.

Verruiming onvoldoende

Het besluit van het college om de basisvoorziening per oktober te verruimen van 78 naar 104 uur per jaar is in de ogen van de rekenkamer onvoldoende. Die verruiming ‘speelt niet in op de grote verschillen tussen klanten’. Van de mogelijkheid om extra uren in te kopen via de zogeheten HHT-regeling (huishoudelijke hulp toeslag) heeft slecht een kwart gebruik gemaakt. Ruim een op de drie cliënten vindt de regeling te duur, een kwart is er niet van op de hoogte en een op de vijf cliënten heeft er geen behoefte aan.

Informatievoorziening moet beter

Een van de aanbevelingen van de Rekenkamer Utrecht is om meer maatwerk toe te passen bij de beoordeling van aanvragen om hulp. Ook moet de informatievoorziening en het toezicht op de kwaliteit van de hulp worden verbeterd. Een groot deel van de mensen die huishoudelijke hulp krijgt, is niet in staat informatie op internet op te zoeken en bij een deel van de klanten is er behoefte aan meer schriftelijke informatie’, aldus de rekenkamer. Klanten kunnen actiever geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de eigen bijdrage, de huishoudelijke hulp toelage, het inhalen van gemiste uren, beoordelingscriteria bij urenindicatie en de mogelijkheid tot herindicatie.’

(Binnenlands Bestuur, 6 september 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/helft-wmo-ers-utrecht-redt-het-niet-met.9546880.lynkx

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Hardebollenstraat, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHARDEBOLLENSTRAA-ON01.gml.

Doelstelling en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is om de mogelijkheid voor seksinrichtingen in de panden Hardebollenstraat 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 uit de bestemmingsregeling te schrappen, zodat deze vorm van bedrijvigheid niet kan terugkeren in de genoemde panden. De panden 1, 8 en 13 kennen de mogelijkheid voor seksinrichting niet meer maar worden in dit bestemmingsplan meegenomen, omdat op die manier alle gemeentelijke eigendommen in de Hardebollenstraat eenzelfde bestemmingsregeling krijgen.

Het plangebied bestaat uitsluitend uit de genoemde panden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 46798. Gepubliceerd op 7 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46798.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Veemarkt, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 9 september 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Veemart, 2e herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVEEMARKT2EHERZ-ON01 gml.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan is een correctie van de verbeelding van het bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening. De correctie is er op gericht om de beoogde ondergrondse dan wel halfverdiepte gebouwde parkeeroplossingen onder de woningbouwblokken in een aantal bouwvelden in het plangebied te regelen. De correctie heeft geen gevolgen voor de bestaande situering van bouwblokken of de bovengrondse bouwmogelijkheden in het plangebied.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 46805. Gepubliceerd op 7 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46805.html

Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

Gemeente Utrecht heeft zich de kritiek die ze deze week kreeg van de Rekenkamer aangetrokken en meteen het aantal uren Hulp bij het Huishouden-uren (HbH) verhoogd. Deze gaat van gemiddeld 78 naar 105 uur per jaar.

Ook gaat ze de procedure verbeteren in aanloop naar het vaststellen voor het aantal uren per hulpbehoevende, meldt Nu.nl. Zo moet standaard een huisgesprek gevoerd worden, want dat maakt maatwerk en betere informatievoorziening mogelijk.

Bevindingen

Aanleiding voor de verhoging van de huishoudelijke uren zijn de geuite wensen van de gemeenteraad, het objectieve onderzoek naar de onderbouwing van de urennorm voor een schoon huis conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, en de bevindingen van de Rekenkamer Utrecht.

De Rekenkamer beoordeelde het handelen van gemeente Utrecht met betrekking tot de HbH als onvoldoende.

De nieuwe regeling gaat per 10 oktober in.

(Gemeente.nu, 8 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Gemeente-neemt-actie-na-kritiek-Rekenkamer-2871081W/

Datalek Almelo: hackers stelen persoonsgegevens

Hackers hebben voor 20 gigabyte aan data gestolen van de servers van de gemeente Almelo.

De gemeente vermoedt dat de data door middel van malware is buitgemaakt en is er vrijwel zeker van dat het om persoonsgegevens gaat. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gemeente sluit niet dat het gaat om persoonsgegevens omdat de hack vermoedelijk gelinkt kan worden aan Werkplein Twente, dat mensen helpt bij het zoeken van een baan. Van het Werkplein maken ook de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Wierden gebruik. Zij zijn ook op de hoogte gebracht, zo meldt Tubantia.

De gegevens zijn geüpload naar een onbekende site, blijkt uit een raadsbrief. Onderzoek wijst uit dat de uploads zijn veroorzaakt door kwaadaardige software. Onduidelijk is hoe lang het systeem lek was. De hack werd namelijk toevallig ontdekt; het dataverkeer wordt in de gemeente Almelo niet structureel gemonitord. In samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG moet worden achterhaald wat er precies is gebeurd.

(Gemeente.nu, 9 september)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Nieuws-in-Organisatie/2016/9/Datalek-Almelo-hackers-stelen-persoonsgegevens-2872761W/

Het feit dat de Utrechtse website waanzinnig slecht doorzoekbaar is en goed vol staat met weblinks van vroeger, die niet meer werken, niet vervangen zijn, werkt niet geruststellend. Evenmin geruststellend is de bijzonder ingewikkelde data-organisatie (die ook tot grote vermorsing van ambtenarentijd leidt). Velen vragen zich met zorg af hoe de vlag er in Utrecht bij staat.

Utrechtse gemeenten lanceren buurtmonitor

De U10-buurtmonitor is een website met onderzoeksgegevens die vrij te raadplegen is door burgers, gemeenteambtenaren en onderzoekers.

Leefomgeving

De website biedt actuele informatie op buurt-, gemeentelijk en regionaal niveau over wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Gebruikers kunnen hier zelf rapportages uit genereren.

De informatie op de buurtmonitor betreft de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.

(Gemeente.nu, 9 september 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/9/Utrechtse-gemeenten-lanceren-buurtmonitor-2872058W/

Er is geen gebruikershandleiding (zichtbaar). Weinig geoefenden zullen er waarschijnlijk niet met de website uit de voeten kunnen.

De website is voor een deel ongevuld, voor een deel weinig verfijnd naar wijk en buurt (begrippen waarvan niet iedereen de inhoud weet te onderscheiden).

Sommige gegevens zijn alleen op gemeenteniveau zichtbaar, niet op het voorgespiegelde niveau van wijk of buurt, zoals bijjvoorbeeld ‘geweld’ dat alleen op gemeenteniveau wordt gepresenteerd.

Het ontbreken van gegevens op buurtniveau zou misschien te maken kunnen hebben met het veel geroemde gegevensbeheer bij de politie. Maar omdat Van Zanen af en toe wel getallen op buurtniveau presenteert, dus daar de beschikking over heeft (bijv. m.b.t. de Amsterdamsestraatweg), komt de vraag op of verfijnde gegevens door hem aan het publiek onthouden worden omdat er anders bij het publiek een scherper inzicht in de feitelijke veiligheidssituatie ontstaat (die volgens Van Zanen verbetert maar volgens anderen, deskundigen, achteruitholt).

Beleidsregels Wmo 2016 gemeente Utrecht

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de verordening Maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016 en gaan in op 10 oktober 2016.

In de Wmo staat een zorgvuldige toegangsprocedure centraal. Het gaat er om de ondersteuningsvraag van de klant, zijn behoeften en de gewenste resultaten helder te krijgen en om te achterhalen wat iemand op eigen kracht, met mantelzorg of informele hulp dan wel door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten kan doen om zijn zelfredzaamheid en participatie te handhaven of te verbeteren. In aanvulling hierop wordt gekeken of een algemene voorziening, zoals de ondersteuning in het buurtteam, passend is of dat (ook) een maatwerkvoorziening nodig is. Het wettelijke kader, de verordening Wmo en deze beleidsregels leggen de toegangsprocedure vast. Het resultaat van de procedure moet steeds zijn dat een passende bijdrage wordt geleverd aan zelfredzaamheid en participatie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 123962. Gepubliceerd op 8 september 20160

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-123962.html

Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelweg A2, A7, A12, A15 en A28.

U kunt uw mening geven. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 47511. Gepubliceerd op 8 september 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-47511.html

Zoek hier uw Utrechtse ambtenaar als die telefonisch niet te bereiken is

http://ambtenaar20.ning.com/profiles/members/

Nieuwsbericht Spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

Beste bewoner en/of belanghebbende,

Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele ontwikkelingen rond de spoorverdubbeling tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. De sporen worden verdubbeld over een traject van ca. 2 kilometer, vanaf het Cremerplein tot aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Pas op de plaats voor de bomenkap

Tot 31 augustus kon er een beroep worden ingediend tegen het gemeentelijk besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat. Er is één beroep bij de Raad van State ingediend, met daarnaast een voorlopige voorziening. ProRail wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af en heeft BAM opgedragen voorlopig niet te starten met de kap van bomen.

Verleggen Kabels en Leidingen

De werkzaamheden voor het verleggen van Kabels en leidingen verplaatsen vanaf 12 september van de oostzijde naar de westzijde van het viaduct. Dit heeft gevolgen voor voetgangers en fietsers richting de Vleutenseweg en autoverkeer richting het Thomas à Kempisplantsoen. Op de webpagina https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws kunt u hier meer over lezen.

Informatie over werkzaamheden per mail

In Utrecht en de regio daaromheen is ProRail begonnen met het informeren van omwonenden over bouwhinder bij spoorwerkzaamheden via de digitale weg. Ook BAM heeft het voornemen om voor de bouwcommunicatie over de spoorverdubbeling op deze manier te gaan werken. Zijn er in de omgeving spoorwerkzaamheden, dan ontvangen omwonenden automatisch via hun mail een linkje naar een werkzaamhedenkaart. Daarop staat om welke werkzaamheden het gaat, op welke locatie en welke hinder dat kan opleveren. Omwonenden kunnen meedoen door postcode, huisnummer en e-mailadres op te geven via www.prorail.nl/spoorwerkinmijnbuurt. Het blijft het ook mogelijk om de informatie op papier te ontvangen. Omwonenden kunnen zich hiervoor telefonisch aanmelden via de afdeling Publiekscontacten, bereikbaar via 0800 776 72 45 (gratis). Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Terugblik informatieavond 24 september

Omgevingsmanager Micha Beto en projectmanager Bert de Jong van BAM vertelden tijdens een plenaire presentatie wat de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling inhouden. Aan bod kwamen de locatie van de werkterreinen, de transportroutes, de planning en gevolgen voor de bewoners. Aansluitend kregen bewoners gelegenheid om in een persoonlijk gesprek de nog onbeantwoorde vragen te stellen. Ook vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente Utrecht en Eneco waren aanwezig. Zie ook: https://www.prorail.nl/projecten/utrecht-centraal-leidsche-rijn/nieuws/informatieavond-spoorverdubbeling-utrecht-centraal-leidsche-rijn-een-terugblik

(Mail van Randstadspoor Prorail, 8 september 2016)

Het bij de Raad van State beroep is door buurtbewoners ingesteld. De Utrechtse Bomenstichting is bij de zaak betrokken.
Nu we het over de Utrechtse Bomenstichting hebben, die stichting zoekt nog gedreven medewerkers.

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 september 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 2 september 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Hij is heengegaan, Chris Swinkels, nog voor hij zichtbaar en effectief was.

o     Uitgelicht

o     Bomen kappen. ’t Is weer een zooitje

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Beloftes die schuld maken – over het Centrumplan Utrecht

o     Vincent van Rossem over Utrechts Centrumplan

o     De transformatie naar de levende en bruisende stad, aangegeven in allerlei beleidsstukken

o     Utrecht gaat centrum uitbreiden aan de Jaarbeurszijde

o     “Kansen en keuzes voor een nieuw en groter centrum van Utrecht”

o     Alweer zoiets. Eigen schuld, dikke bult

o     Omzeilen van de bescherming van het bestemmingsplan

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 15 september 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Argumenten tegen de Biowarmte-installatie van Eneco

o     Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

o     Eneco publiceert rapport over Urgenda-doel

o     Onderzoek: gemeenten gaan voor goedkope kolenstroom

–    Gemeente peilt gezondheid Utrechters

–    B&W heeft niet graag burgerreacties op plannen:

–    Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten gemeente Utrecht

–    Mandaatbesluit college aan directeur publieke gezondheid, tevens aanwijzingsbesluit college – dpg

–    Vechten om plek in de Jaarbeurspleingarage

–    50% meer ongevallen op terugweg van school dan onderweg naar school

–    Gemeente Utrecht kampte met groot datalek

–    ‘Koopkracht studenten neemt flink af’

–    ‘Studenten hebben veel minder te besteden in 2017’

–    Van Zanen bezoekt stedenconferentie in Colombia

–    Geklungel of bedrog ? T.b.v. de politie

–    Netverklaring 2018 ProRail

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Hij is heengegaan, Chris Swinkels, nog voor hij zichtbaar en effectief was.

Omdat er geen ander op het taakgebied zichtbaar en vooral effectief is geworden, moet worden geconcludeerd dat Swinkels onvervangbaar is.

 

(Klinker, personeelsblad Gemeente Utrecht, september 2008)

 

Uitgelicht:

En dat geldt ook voor evenementen tijdens de opbouw, de openingstijden en de afbraak.

De ambtenaren die hebben besloten ondergrondse afvalcontainers in kroonprojectiegebieden van bomen in te graven (hele stad) of op zo’n plek een openbare wc te bouwen (Moreelsepark), hadden er van Swinkels van langs moeten krijgen.

De gemeenteraad heeft er alle begrip voor dat het verkeerde toch gebeurt.

 

Bomen kappen. ’t Is weer een zooitje

Leeuwesteyn te Utrecht, HZ_WABO-16-26614

Het kappen van 71 bomen en herplanten van nieuwe bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 119444. Gepubliceerd op 30 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-119444.html

Het is voor B&W o zo moeilijk een ordentelijke publicatie te verzorgen.

Weer een geheimhoudingstekst. Leeuwesteyn komt niet voor in het officiële straatnamenregister van Utrecht. Waar is het?

Tegelijk ook onzintekst. Als je bomen kapt, dan kun je gekapte bomen niet herplanten. Er kunnen wel nieuwe bomen worden geplant. Is de wethouder te weinig taalvaardig? Indien er nieuwe bomen worden geplant, hoeveel dan? 2 of 71? Hartstikke onduidelijk.

Van de 8 bijlagen bij de aanvraag zijn er maar 2 openbaar gemaakt. Je moet dan weer 1½ uur investeren in een tochtje naar en van het stadkantoor.

Het verzoek van de raad om de boel eens goed open te gooien wordt in feite terzijde gelegd.

Torreslaan te Utrecht, HZ_WABO-16-26799

Het kappen van 4 bomen en het herplanten van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121101. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121101.html

Ondeugdelijke publicatie:

– Gekapte bomen kunnen niet herplant worden?

– 3 bijlagen niet gepubliceerd. Op naar het stadskantoor.

Adama van Scheltemabaan te Utrecht, HZ_WABO-16-26793

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121095. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121095.html

Ondeugdelijke publicatie:

– 1 bijlage niet gepubliceerd. Op naar het stadskantoor.

Balkstraat, C. Smeenkstraat, Larixstraat, Amperestraat, Vechtensteinlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-26803

Het kappen van 25 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016. Nr. 121091. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121091.html

Ondeugdelijke publicatie:

– Gekapte bomen kunnen niet herplant worden?

– 15 van de 20 bijlagen niet gepubliceerd. Op naar het stadskantoor.

Kruising Hoofddijk te Utrecht, HZ_WABO-16-26795

Het kappen van één eik.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 121098. Gepubliceerd op 2 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-121098.html

Ondeugdelijke publicatie.

– Volgens de tekst moet boom U325 worden gekapt. In één van de luchtfoto’s is echter boom U324 gemarkeerd.
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Beloftes die schuld maken – over het Centrumplan Utrecht

De gemeente Utrecht lijkt nauwelijks grip te hebben op de verbouwing van het stationsgebied, de grootste en misschien wel duurste binnenstedelijke verbouwing van Nederland. Dat toont onderstaande mini-documentaire, waarin de ontwikkelingen sinds het referendum in 2002 bekeken worden. De destijds gemaakte politieke beloftes en de achterliggende doelstellingen zijn grotendeels terzijde geschoven.

 

Utrecht sprak zich in 2002 duidelijk uit voor een open en groene variant. De huidige ruimtelijke opzet van Hoog Catharijne veroorzaakte sociale onveiligheid en die moest aangepakt worden. Uit de analyse blijkt echter dat de huidige opzet gewoon gehandhaafd blijft. Hoog Catharijne ontspringt de dans en wordt vooral groter. De begane grond blijft een schemergebied vol stallingen. Van een populair onderdeel van de plannen, het herstellen van de historische singel, blijft weinig over.

http://sargasso.nl/gebroken-beloftes-en-ruimtelijke-problemen-in-centrumplan-utrecht-een-minidocumentaire/#comments

Complexe ruimtelijke ontwikkelingen zoals dit centrumplan hebben een looptijd van vele jaren en dan blijkt het niet makkelijk het eigenlijke doel voor ogen te houden. Daarbij spelen drie factoren een complicerende rol.

De gemeenteraad zou controle moeten uitoefenen, maar zij wordt zelden bevolkt door mensen die, bijvoorbeeld door studie of ervaring, verstand hebben van complexe ruimtelijke projecten. Dat zelfde geldt overigens ook vaak voor wethouders ruimtelijke ordening. Lees hier het C.V. van de vorig jaar toegetreden D66-wethouder Victor Everhardt en constateer dat daarin niets in te vinden is dat hem ook maar enige houvast geeft in het beoordelen van een zo complex stedenbouwkundig project als het stationsgebied waar hij op het moment verantwoordelijk voor is.

De mensen die wel iets begrijpen van dit soort complexe opgaven, zijn in dienst van degene die aan de touwtjes trekken. Dat snoert ze de mond: ze spreken hun opdrachtgever hooguit binnenskamers tegen en dat is ze misschien niet eens kwalijk te nemen. Architecten of stedenbouwkundigen die niet rechtstreeks betrokken zijn, lijken onafhankelijk, maar zijn het niet. Als je je vandaag kritisch uitlaat over de gemeente Utrecht, moet je niet verwachten dat de wethouder je morgen een opdracht toeschuift. In het kleine Nederlandse bouwwereldje laat dat weinig ruimte voor een onafhankelijk geluid.

Tot slot is het niet eenvoudig dergelijke plannen op een toegankelijke manier voor het voetlicht te brengen van een publiek dat wellicht geïnteresseerd, maar niet deskundig is. Een journalist komt er met woorden niet, beeld is onontkoombaar, maar met één beeld ben je er ook nog niet. Wil je 3 dimensionale plannen, die door de tijd heen veranderen, en veel zichtbare en onzichtbare (regelgeving, logistieke techniek) beperkingen kennen, inzichtelijk maken, dan is film misschien wel de enige mogelijkheid. Maar film is weer een discipline op zich. Bovendien vereist het net als het onderzoekswerk dat eraan vooraf moet gaan, tijd en geld om het verhaal uiteindelijk begrijpbaar en inzichtelijk in beeld te brengen.

Deze minidocumentaire is een poging dat voor het Utrechtse stationsgebied toch te doen. Een journalistiek project dat een groot publiek inzicht probeert te geven in wat er met dat stationsgebied nou eigenlijk allemaal aan de hand is. (Saragossa, 18 maart 2011)

http://sargasso.nl/gebroken-beloftes-en-ruimtelijke-problemen-in-centrumplan-utrecht-een-minidocumentaire/#comments

 

Vincent van Rossem over Utrechts Centrumplan

Na het publiceren van een minidocumentaire, is dit interview een tweede gastbijdrage van architect Ad van der Stok over het Utrechtse Centrumplan.

De minidocumentaire over het Utrechtse Centrumplan, Beloftes die schuld maken, is sinds afgelopen vrijdag op Sargasso te zien. Hierin wordt geanalyseerd hoe de Utrechtse politiek de uitkomst van het referendum uit 2002 naast zich neerlegt en de doelstellingen van deze grootschalige binnenstedelijke verbouwing uit het oog verliest.

Terwijl er veel aandacht is voor deelproblemen van deelprojecten als het Muziekpaleis en de nieuwe bibliotheek, laat Utrecht het belangrijkste probleem ongemoeid: de ruimtelijke opzet van Hoog Catharijne met een boven- en onderwereld. Terwijl de sociale onveiligheid die dat tot gevolg had, de aanleiding vormde van deze miljarden kostende binnenstedelijke verbouwing.

 

Vincent van Rossem, Architectuurhistoricus en hoogleraar Monumenten en Stedenbouwkundige vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam bekeek de documentaire. In onderstaand interview reageert hij.

Interview:
Wat is na het zien van de documentaire uw eerste reactie?
Altijd weer dezelfde ellende…

 

Wat verwacht u van de kwaliteit van de architectuur en stedenbouw in het gebied als straks de bouwkranen verdwenen zijn? Mogen we de verbetering verwachten die de gemeente ons voorgespiegeld?
Mijn verwachting is dat het niet beter zal worden.

Kunt u Hoog Catharijne plaatsen binnen de context van de modernistische stedenbouw? Wellicht in relatie tot de Bijlmer waar de functiescheiding ook een niveauscheiding tot gevolg had.
Hoog Catharijne is natuurlijk kenmerkend voor de meest radicale en dus dwaze ideeën van de moderne stedenbouw. Scheiding van verkeerssoorten leidt altijd tot onveilige ruimten. Alleen een gewone straat werkt goed.

 

Het lijkt erop dat de gemeenteraad ondanks goede bedoelingen geen grip heeft op het plan. Ziet u dat vaker gebeuren in relatie tot dit soort stedenbouwkundige plannen en kent u misschien voorbeelden waar dat juist goed gaat? En waar hangt dat eigenlijk vanaf?
De gemeente Utrecht heeft ooit uitverkoop gehouden rond het CS en kan nu niet meer terug. Want wie gaat dat betalen? Men zal afhankelijk blijven van die onroerend goed maffia.

 

De invloed die lokale politici op plannen hebben hangt dus mede af van de vraag wie de grond in eigendom heeft. Toch komen deze plannen grotendeels bij de gemeentelijke projectorganisatie vandaan en ze zijn ook verschillende keren in de raad besproken. Bovendien geeft de gemeente ook de bouwvergunning af. Kan de gemeenteraad niet op een andere manier controle uitoefenen, door zelf bijvoorbeeld een second opinion van deskundigen te vragen?
De bewegingsvrijheid van de overheid is klein wanneer het gaat om grote investeringen. Om dergelijke projecten te realiseren is de armlastige gemeente in feite geheel afhankelijk van ontwikkelaars. Er is genoeg controle en regelgeving, daar gaat het niet om. De wethouder heeft geen keus, wordt in feite gechanteerd. Bovendien denkt elke gemeente in Nederland dat dergelijke ontwikkelingen goed zijn voor de vooruitgang. Vooral werkgelegenheid telt zwaar, terwijl met gronduitgifte veel geld verdiend wordt om andere dingen mee te doen.

Nederland heeft toch mensen van naam op het gebied van stedenbouw en architectuur. Waarom horen we in de media nooit iets van hen als dit soort plannen bedacht worden?
De stedenbouwkundigen en architecten zijn allemaal afhankelijk van ontwikkelaars voor opdrachten. Zwijgen is goud in die wereld. Bovendien gelooft men in die kringen graag in projecten als HC, dat is voor de ontwerpers kassa. Denk je heus dat ze gaan zeggen: meneer, we gaan weer gewoon ouderwets straatjes maken met kleine huisjes en een kruidenier op de hoek. Daar wordt niemand rijk van.

Wat zou er voor nodig zijn om alsnog de verwachtingen waar te maken?
De enige goede oplossing is natuurlijk de hele kolerezooi afbreken en de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur herstellen. Dit jaar bestaat Heemschut 100 jaar (vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten, red.) en ze hebben in feite al die tijd groot gelijk gehad: alleen de oude binnensteden functioneren goed.

http://sargasso.nl/vincent-van-rossem-over-utrechts-centrumplan/

Met de in 2014 aangetreden onbekwame gemeenteraad, die zich laat bemoederen en bevaderen door de ambtelijke top, daar geen distantie van weet te houden, is het al maar erger geworden.

Voor de komende generaties Utrechters is er heel wat werk aan het teniet doen van de ellende.

Hopelijk weet de gemeenteraad bij het laatste onderdeel, het opengraven van de Catharijnesingel, over zijn eigen schaduw heen te springen. Maar de eerste aanloop ziet er niet erg bemoedigend uit.

 

De transformatie naar de levende en bruisende stad, aangegeven in allerlei beleidsstukken

Het ondergrondse Utrecht: de Stationsstraat

Zie vooral ook de bijlage.

 

Utrecht gaat centrum uitbreiden aan de Jaarbeurszijde

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit grotere centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad.

Er wordt nu al gebouwd op een groot aantal plekken rondom het station, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2030. De gemeente organiseert op zaterdag 24 september het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum. Iedereen kan dan meekijken, meedenken en meepraten over de plannen en vraagstukken.

De gemeente heeft grote ambities met het toekomstige nieuwe centrum van Utrecht. Zoals hoogstedelijke bouw verbinden met veel ruimte voor groen en water, fietsers en voetgangers.

Voordat de bouw in 2023 kan starten, zijn er nog veel keuzes te maken en vragen te beantwoorden. In het Stadslab hebben de afgelopen tijd al veel gesprekken met bewoners, belangengroepen en ondernemers plaatsgevonden. Op zaterdag 24 september krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten tijdens het stadsgesprek op locatie, in het toekomstige nieuwe stadsdeel van Utrecht. In het Beatrixgebouw is die dag tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te zien en te doen. Elk uur start een tour door het gebied.

De Toekomstvisie Utrecht Centrum – a Healthy Urban Boost is in 2015 door de raad vastgesteld. De ambities daaruit worden nu uitgewerkt in een structuurvisie voor het Jaarbeursgebied en Westplein. Een tussenstap zijn zeven keuzedocumenten, waarin alle keuzes en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het toekomstige nieuwe centrum in beeld zijn gebracht. Ze behandelen prangende kwesties over identiteit, structuur, stad op ooghoogte, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit & parkeren en ontwikkelstrategie: Wat is de mate van stedelijkheid die past bij Utrecht? Hoe maken we van het Westplein een aantrekkelijk plein? Hoe organiseren we het parkeren op afstand? Hoe garanderen we de bereikbaarheid van de historische binnenstad terwijl ook Lombok goed verbonden wordt met de stad? Kiezen we voor veel kleinere parkjes of één groot stadspark? Hoe zorgen we voor een zo energieneutraal mogelijk gebied?

De komende weken wordt over deze keuzedocumenten verder van gedachten gewisseld met bewoners en belanghebbenden partijen in de stad. De totale opbrengst aan ideeën en resultaten uit de gesprekken wordt gebruikt als input voor de structuurvisie. Architectuurcentrum Aorta zal in oktober een bijeenkomst organiseren om te reflecteren op de uitkomsten van het stadsgesprek. De structuurvisie wordt dit najaar opgesteld. Na inspraak zal de raad de structuurvisie naar verwachting in de zomer van 2017 vaststellen. In 2023 komt grond van Jaarbeurs vrij voor ontwikkeling door de gemeente en kan met de bouw gestart worden. (deStadUtrecht.nl, 31 augustus 2016)

http://destadutrecht.nl/stationsgebied/utrecht-gaat-centrum-uitbreiden-aan-jaarbeurszijde/

Zie ook: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=008bf828-e4df-4ea9-a375-ead3db371be0&searchtext=

 

Snel verder met het geld van de Utrechters overdragen aan onroerend goed-exploitanten en aannemers

“Kansen en keuzes voor een nieuw en groter centrum van Utrecht”

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Dit grotere centrum zal nauw verbonden zijn met de historische binnenstad. Er wordt nu al gebouwd op een groot aantal plekken rondom het station, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2030. De gemeente organiseert op zaterdag 24 september het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum. Iedereen kan dan meekijken, meedenken en meepraten over de plannen en vraagstukken.

De gemeente heeft grote en vernieuwende ambities met het toekomstige nieuwe centrum van Utrecht. Zoals hoogstedelijke bouw verbinden met veel ruimte voor groen en water, fietsers en voetgangers. Met het benutten van nieuwste inzichten en technologieën over duurzaamheid, gezondheid, milieu en mobiliteit om van dit nieuwe deel van het centrum een prettige plek te maken voor mensen om te werken, wonen en ontspannen.

Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied): ‘Hoe geven we samen vorm aan dit nieuwe deel van het centrum? Welke kansen zien we? Welke keuzes maken we? Voor bijvoorbeeld veel groene straten naast kantoren en bedrijfjes. Een plek waar mensen te voet hun dagelijkse boodschappen doen, de fiets pakken naar hun geparkeerde auto en waar mensen ’s avonds of tijdens hun lunchpauze wandelen langs het water. Dat gesprek gaan we met elkaar voeren de komende tijd.’

Samen bouwen aan de stad

Voordat de bouw in 2023 kan starten, zijn er nog veel keuzes te maken en vragen te beantwoorden. In het Stadslab hebben de afgelopen tijd al veel gesprekken met bewoners, belangengroepen en ondernemers plaatsgevonden. Op zaterdag 24 september krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten tijdens het stadsgesprek op locatie, in het toekomstige nieuwe stadsdeel van Utrecht. In het Beatrixgebouw is die dag tussen 10.00 en 16.00 uur van alles te zien en te doen. Elk uur start een tour door het gebied.

Van Toekomstvisie naar Structuurvisie

De Toekomstvisie Utrecht Centrum – a Healthy Urban Boost is in 2015 door de raad vastgesteld. De ambities daaruit worden nu uitgewerkt in een structuurvisie voor het Jaarbeursgebied en Westplein. Een tussenstap zijn zeven keuzedocumenten, waarin alle keuzes en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het toekomstige nieuwe centrum in beeld zijn gebracht. Ze behandelen prangende kwesties over identiteit, structuur, stad op ooghoogte, gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit & parkeren en ontwikkelstrategie: Wat is de mate van stedelijkheid die past bij Utrecht? Hoe maken we van het Westplein een aantrekkelijk plein? Hoe organiseren we het parkeren op afstand? Hoe garanderen we de bereikbaarheid van de historische binnenstad terwijl ook Lombok goed verbonden wordt met de stad? Kiezen we voor veel kleinere parkjes of één groot stadspark? Hoe zorgen we voor een zo energieneutraal mogelijk gebied?

Vervolg

De komende weken wordt over deze keuzedocumenten verder van gedachten gewisseld met bewoners en belanghebbenden partijen in de stad. De totale opbrengst aan ideeën en resultaten uit de gesprekken wordt gebruikt als input voor de structuurvisie. Architectuurcentrum Aorta zal in oktober een bijeenkomst organiseren om te reflecteren op de uitkomsten van het stadsgesprek. De structuurvisie wordt dit najaar opgesteld. Na inspraak zal de raad de structuurvisie naar verwachting in de zomer van 2017 vaststellen. In 2023 komt grond van Jaarbeurs vrij voor ontwikkeling door de gemeente en kan met de bouw gestart worden.

De keuzedocumenten dienen als inspirerende bron van informatie voor het stadsgesprek Stadslab on Tour over het nieuwe deel van het centrum op zaterdag 24 september, van 10.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het stadsgesprek door een mail te sturen naar stadslab@utrecht.nl

De zogenoemde keuzedocumenten: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=008bf828-e4df-4ea9-a375-ead3db371be0&searchtext=

Vooral interessant voor de burgers die andere ambities hebben dan de aangestelde volksvertegenwoordiging heeft.

 

Alweer zoiets. Eigen schuld, dikke bult

De gemeente Utrecht vreest dat de bouw van de Uithoflijn niet op tijd van start kan gaan. De tramlijn gaat onder het Noord- en Zuidgebouw bij Utrecht Centraal door, maar de bouwplannen daarvan zijn eerder opgeschort door de Raad van State.

Het college heeft bij de Raad van State een verzoek ingediend om toch te mogen beginnen met de bouw van het Zuidgebouw. Het gaat alleen om het deel dat nodig is voor de bouw van het tram- en busstation, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van raadsvragen.

Als de Raad van State niet akkoord gaat met het verzoek van de gemeente, loopt de bouw van de Uithoflijn mogelijk vertraging op omdat het station alleen tegelijk met het Zuidgebouw kan worden gebouwd.

In juli werd bekend dat de gemeente Utrecht opnieuw moet kijken naar de plannen voor de twee nieuwe gebouwen in het stationsgebied. Tot die tijd mag de bouw niet beginnen, zo oordeelde de Raad.

Bewoners van nabijgelegen appartementen hadden een klacht ingediend dat het Noordgebouw veel te hoog gaat worden. Ook vrezen ze voor hun privacy en extra geluidsoverlast. (RTV Utrecht, 29 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518685/utrecht-vreest-voor-vertraging-uithoflijn.html

Het stadsbestuur zou er voor de Utrechters moeten zijn, maar het stadsbestuur handelt alsof de Utrechters de vijand zijn, die in een snel offensief klem gezet moeten worden. Er zijn Utrechters die – terecht – terugvechten.

 

Omzeilen van de bescherming van het bestemmingsplan

Beleidsregels Kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT vast te stellen de Beleidsregels Kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht

Paragraaf 1 Definities

Artikel 1

Onder transformatie wordt verstaan: het veranderen van de gebruiksfunctie van een pand dat op grond van het geldende bestemmingsplan is toegestaan in een andere gebruiksfunctie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 120631. Gepubliceerd op 1 september 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-120631.html

De volgende stap is van kleinschalig naar grootschalig.

Dit is de Utrechtse materialisering van het vertrouwensbeginsel in het recht. De raad staat er bij en lacht er om.

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 15 september 2016

1   Muziek en geluid in horeca en podia

2   Gokken

3   Stoppen met Starterslening

4   Vaststelling bestemmingsplan Rijnvliet

5   Vaststelling bestemmingsplan “Kanaalweg 59, Transwijk”

6   Commissiebrief stadsverwarming

7   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Rijksstraatweg – Meerndijk 2016, De Meern

8   Vaststelling Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Oost

9   Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

en voor de tweede agenda:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=37514c45-3282-4e96-af80-bd1253579079&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

31-8-2016         Keuzedocumenten Nieuwe Centrum.

30-8-2016         Actieplan Jeugdwerkloosheid juli 2016

30-8-2016         Sportnota 2017-2020

24-8-2016         Scenario’s toekomst tippelzone “De Baan”

24-8-2016         Initiatiefvoorstel Referendumverordening

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

2-9-2016           Privacyverordening Utrecht 2016

1-9-2016           Bewonerspeiling en uitgangspunten toekomstige locaties asielzoekers

24-8-2016         Spanningen Utrechtse gemeenschap n.a.v. coup Turkije

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

26-8-2016         Beleidsregels kleinschalige transformaties naar wonen

26-8-2016         Aanbieding onderzoek effecten vergunningsvrij bouwen

24-8-2016         Verkeersveiligheid Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

19-8-2016         Ontwerpbesluit horecaterrassen op Ledig Erf

18-8-2016         Toevoeging speciaalzaken in Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Argumenten tegen de Biowarmte-installatie van Eneco

De door Eneco geplande biowarmte-installatie is slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat en slecht voor de luchtkwaliteit. Onbegrijpelijk dat GroenLinks zich er niet tegen verzet en dat GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk er zelfs een voorstander van is. Gelukkig is de Partij voor de Dieren tegen.

 1. De biowarmte-installatie is niets anders dan een megagrote houtkachel, met alle nadelen van een houtkachel. Houtkachels stoten gruwelijk veel roet en fijnstof uit. In de winter stoten ze net zoveel roet en fijnstof uit als het verkeer. Het verbieden van houtkachels in Utrecht en het niet door laten gaan van de biowarmte-installatie levert een veel grotere reductie op van roet dan de milieuzone. Eneco heeft niet eens laten berekenen wat de uitstoot is van roet en de gemeente heeft er niet naar gevraagd.
 2. Hout is een fossiele brandstof. Net als steenkool, gas en olie. Als je van steenkool, gas en olie af wil omdat die CO2 in de lucht brengen is het natuurlijk dwaas om dan hout te gaan branden, want dat brengt ook CO2 in de lucht.
 3. De biowarmte-installatie stoot ook NO2 uit. Net als de 50 vrachtwagens per dag die het stookhout aanleveren. Utrecht voldoet nog steeds niet overal aan de EU-norm voor NO2. Je zou zeggen: wie haalt het nu in zijn hoofd om er nog een schepje NO2 bovenop te doen als de norm nog steeds overschreden wordt? De vergunning bevat niet eens het voorschrift dat alleen de “schoonste” (qua uitstoot) vrachtwagens mogen worden gebruikt.
 4. Als brandstof wordt onbewerkt hout gebruikt, met name snoei-, hak- en dunningshout. Klinkt onschuldig, maar dat is het helemaal niet. Dooie takken en bladeren in een bos zijn juist erg belangrijk voor flora en fauna. Het weghalen van alle dooie takken en bladeren (leegschrapen) van bossen en parken leidt tot verschraling van de biodiversiteit. En als er niet genoeg is leidt dat tot een nog actiever gemeentelijk boomkapbeleid.
 5. Voor zover het verantwoord is om dooie takken en bladeren uit bossen en parken niet te laten liggen maar af te voeren kunnen die beter gebruikt worden voor het maken van compost. Ga je het verbranden, dan moet je namelijk grondstof voor compost gaan invoeren. Nederland voert nu al 4 miljoen ton veen per jaar in om compost te maken. Door biowarmte-installaties in gebruik te nemen neemt de noodzaak veen voor compost in te voeren toe, wat tot extra transport en natuurvernietiging leidt elders.
 6. Tegen de biowarmte-installatie moet natuurlijk ook worden aangevoerd dat die dient voor de stadsverwarming. Die stadsverwarming was een goed idee om het warme koelwater van de energiecentrale niet op het kanaal te hoeven lozen en nuttig te gebruiken: “restwarmte”. Maar bij de biowarmte-installatie is geen sprake van “restwarmte”, dan wordt alleen voor de warmte gestookt. Dat de stadsverwarming bijzonder ineffectief is (grote warmteverliezen door transport door de stad) is algemeen bekend.

Waarom is Eneco eigenlijk zo op die biowarmte-installatie gebrand? Daar heeft Eneco twee redenen voor. De eerste is dat je met biowarmte forse staatssteun in de wacht kan slepen. De tweede is dat Eneco veel geïnvesteerd heeft in de stadsverwarming en die om die reden niet wil afbouwen. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen de aanzienlijke milieu- en klimaatschade.

(Nieuws030.nl, 2 september 2016)
http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-argumenten-tegen-de-biowarmte-installatie-van-eneco/

 

Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

Vanwege oplopende verliezen grijpt Eneco hard in bij zijn installatiebedrijven. Zeker 120werknemers raken hun baan kwijt doordat onderdeel Eneco Installatiebedrijven (EIS) stoptmet dienstverlening aan woningcorporaties en bedrijven.

De onrust is groot bij EIS, Eneco’s installatiebedrijf dat actief is op de markt voor cv-ketels, geisersen boilers. “Mensen worden met bosjes boventallig verklaard”, zegt een werknemer die zijn halveafdeling deze week opgedoekt zag worden.

Afgelopen week vond de tweede ronde plaats van een forse reorganisatie die energiebedrijf Enecomomenteel aan het doorvoeren is. Eind dit jaar volgt nog een nieuwe, laatste ronde. Volgenswerknemers moeten honderden mensen weg, maar vakbond FNV stelt dat het ruim 120 man

betreft die hun huidige baan niet kunnen houden.

De klappen bij EIS – in 2013 ontstaan uit lokale bedrijven GSU, Tempus en Metapart – vallen ondermeer in Amsterdam, Houten en Schiedam. Die kantoren bedienen de provincies Utrecht, Noord-en Zuid-Holland. In totaal werken er nu nog zo’n 450 werknemers, verdeeld over 7 vestigingen.

Eerder waren dat er 850, maar de aanzienlijke flexibele schil van enkele honderden mensen isafgelopen jaar al afgebouwd. EIS biedt advies, installatie en onderhoud voor 650.000 cv-ketels en warmwatertoestellen.

CNV-bestuurder Sen Hoogendam spreekt van een ‘hard gelag’. “Dit is heel pijnlijk voor mensen die vaak allang in dienst zijn. Tegelijk is er een sociaal plan afgesproken, waarvan ik zeg dat het echt een fatsoenlijke regeling is.”

Oude werknemers

Werknemers mogen kiezen of ze een geldbedrag meekrijgen, ook mogen opteren voor een trajectmet begeleiding naar ander werk binnen of buiten Eneco. Geld dat overblijft krijgen ze uitgekeerd,waardoor ze tijdens de duur van de oude WW 85 procent van hun oude salaris ontvangen. Voor

oude werknemers is er bovendien een overbruggingsoptie naar een vroeger pensioen. Vakbond FNV noemt de regeling eveneens uitstekend. “Wij zullen er scherp op toezien dat Eneco

zich aan alle afspraken houdt”, zegt Ruud Cornelisse.

In een reactie stelt Eneco dat aanhoudende verliezen bij EIS aanleiding vormen voor de sanering.”We zien dat de marktomstandigheden voor met name het zakelijke installatiewerk, bijvoorbeeld bij woningcorporaties, moeilijk zijn, waardoor deze activiteiten verlieslatend zijn,” verklaart

woordvoerder Arie Spruit.

Koerswijziging

Het energiebedrijf wil zich bovendien richten op duurzame producten en diensten. “Denk aan onze slimme thermostaat Toon, Tesla’s thuisbatterij Powerwall, zonnepanelen en warmtepompen. Deze koerswijziging heeft gevolgen voor het personeel van onze installatiebedrijven.”

Eneco probeert boventallige werknemers zo veel mogelijk te herplaatsen binnen Eneco of ze te helpen naar ander werk. Dat is al bij zo’n 40 mensen gelukt, maar het energiebedrijf houdt er rekening mee dat eind dit jaar blijkt dat er voor 80 werknemers geen ander werk kan worden

gevonden.

Nuon

Eneco blijft met EIS wel actief op de markt voor particulieren. “Die is echter ook zeer lastig,” stelt Spruit.

Het energiebedrijf is niet de enige die het moeilijk heeft, ook Nuon wil van zijn installatiebranche af. Momenteel bereidt de concurrent de verkoop van dochter Feenstra Verwarmingvoor, onthullen goed ingevoerde bronnen aan het AD. Bedoeling is dat het onderdeel, waar 1500 mensen werken,

begin 2017 wordt verkocht.
(AD.nl, 2 september 2016)

http://www.ad.nl/economie/eneco-reorganiseert-verlieslatende-installatietak~a4e64f90/

 

Eneco publiceert rapport over Urgenda-doel

Nadat Trouw vanmorgen over de inhoud berichtte, heeft Eneco besloten het rapport over de haalbaarheid van het Urgenda-doel nu te publiceren.

De volledige tekst van het begeleidend persbericht van Eneco:

Urgenda-doel haalbaar zonder maatschappelijke kosten

Met een slim samengesteld pakket van CO2-reductiemaatregelen kan per saldo zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda-uitspraak. Het sluiten van één of twee nieuwe kolencentrales en CO2-afvang (CCS) in de industrie maken deel uit van dit meest kosteneffectieve pakket. Als ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n 400 tot 600 miljoen euro en de kosten voor huishoudens stijgen dan met 50 tot 80 euro per jaar. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CE Delft, in opdracht van European Climate Foundation (ECF) en Eneco.

In de Urgenda-uitspraak is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25% ten opzichte van het niveau in 1990. Om de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020 te halen, is een extra broeikasgasreductie nodig van 15 miljoen ton. Het kabinet heeft op 9 april jl. aangegeven dat dit najaar wordt besloten welke concrete CO2-reductie-maatregelen moeten worden genomen om de Urgenda-doelstelling te halen. Als mogelijke maatregelen noemt het kabinet de sluiting van de twee jaren negentig kolencentrales en het intensiveringspakket van het Energieakkoord.

CE Delft komt met een aantal bevindingen en aanbevelingen hoe de Urgenda-doelstelling zo kosteneffectief mogelijk kan worden bereikt:

 • De door het kabinet voorgestelde maatregelen (o.a. Energieakkoord, CCS ROAD en sluiting twee jaren negentig centrales) zijn niet voldoende om aan de Urgenda-doelstelling te voldoen. Dit voorgestelde pakket van het kabinet leidt tot een CO2-reductie van 5 tot 8 miljoen ton terwijl een reductieopgave van 15 miljoen ton nodig is. Dit betekent dat, zelfs als de twee jaren negentig kolencentrales voor 2020 worden gesloten, de resterende opgave om te voldoen aan de gerechtelijke uitspraak zo’n 7 tot 10 miljoen ton bedraagt.
 • CE Delft heeft alle in 2020 realiseerbare maatregelen in een kostencurve met reductiepotentieel gezet om vast te stellen wat het meest kosteneffectieve pakket is om de resterende CO2-reductie opgave van 7 tot 10 miljoen ton in te vullen. 3 miljoen ton CO2-reductie kan worden gerealiseerd met maatregelen die niets kosten of zelfs geld opleveren. Het gaat dan om energiebesparingsmaatregelen in de industrie, gedragsmaatregelen in het verkeer en maatregelen in de landbouwsector.
 • Naast deze rendabele maatregelen zijn CO2-afvang en opslag (CCS) in de industrie (kosten 24 euro per vermeden ton CO2) en sluiting van één of twee van de nieuwe kolencentrales (kosten 29 euro per vermeden ton CO2) de goedkoopste maatregelen om aan de resterende Urgenda-opgave te voldoen.
 • Indien ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. Voorbeelden van deze duurdere maatregelen zijn volgens de CE-studie: biomassa in stadsverwarming, een kilometerheffing voor het verkeer en rantsoenaanpassingen bij melkvee. Als dit alternatieve duurdere pakket wordt doorbelast aan de huishoudens, bedragen de jaarlijkse meerkosten per huishouden zo’n 50 tot 80 euro per jaar.

Met deze studie willen ECF en Eneco een actieve bijdrage leveren aan het publieke debat over de vraag hoe tegen de laagste kosten invulling kan worden gegeven aan de rechterlijke uitspraak om 25% CO2 te reduceren in 2020. Beide organisaties zijn overigens van mening dat zonder de Urgenda-zaak ook een doel van 25% CO2-reductie in 2020 noodzakelijk is om op koers te blijven van de mondiale klimaatafspraken die gemaakt zijn in Parijs.

Bronnen
Eneco, persbericht, 2 september 2016: Urgenda-doel haalbaar zonder maatschappelijke kosten
CE Delft, rapport, 2 september 2016: Recht doen aan klimaatbeleid. Kosteneffectief naar 25% reductie in 2020 (pdf, 50 pag.)

(FluxEnergie, 2 september 2016)

http://www.fluxenergie.nl/eneco-publiceert-rapport-urgenda-doel/

 

Zie ook:

Onderzoek: gemeenten gaan voor goedkope kolenstroom

Slechts 103 van de Nederlandse steden en dorpen kopen hun stroom duurzaam in, blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Greenpeace. De rest lapt afspraken met het kabinet aan hun laars en kiest voor goedkope kolenstroom van fossiele reuzen als Nuon, Essent en E.ON.

http://www.ad.nl/economie/onderzoek-gemeenten-gaan-voor-goedkope-kolenstroom~a3290ed9/

Gemeente peilt gezondheid Utrechters

De gemeente Utrecht gaat de gezondheid van haar bevolking peilen door middel van een vragenlijst. Deze Gezondheidspeiling wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

De vragenlijst bevat vragen over zowel lichamelijke als psychische gezondheid. Bijvoorbeeld over ziekten en aandoeningen, huisarstbezoek, sociale contacten en leefstijl.

Met deze informatie brengt de afdeling Volksgezondheid van de gemeente de gezondheid van de Utrechters in kaart. Welke gezondheidsproblemen doen zich voor in Utrecht en welke gezondheidsproblemen komen alleen bij specifieke groepen mensen voor of bij de gehele Utrechtse bevolking. Daarnaast worden de uitkomsten van de gezondheidspeiling van dit jaar jaar met de uitkomsten van voorgaande jaren vergeleken om te bepalen of de gezondheid van de Utrecht in de tijd is veranderd.

Op basis van de uitkomsten kan de gemeente bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. (deStadUtrecht.nl, 27 augustus 2016)

http://destadutrecht.nl/gezondheid/gemeente-peilt-gezondheid-utrechters/

Gebrekkige opzet als er niet ook vragenlijsten die huisartsen zijn voorgelegd, tegenaan gelegd worden.

B&W heeft niet graag burgerreacties op plannen:

In plaats van een wijds gebaar met daarbij het woord “ergens” gesproken : Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een inrit / uitweg, Sectie N(1542), perceelnummer 888 te Utrecht, HZ_WABO-16-26749. Sectie N(1542), perceelnummer 888 te Utrecht. HZ_WABO-16-26749. Het aanleggen van een inrit / uitweg. Datum ontvangst aanvraag: 23-08-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 118644. Gepubliceerd op 29 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118644.html

Beleidsnotitie en beleidsregels woningsplitsen en omzetten gemeente Utrecht (collegebesluit van 23 augustus 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT vast te stellen de volgende Beleidsnotitie en beleidsregels Woningsplitsen en omzetten gemeente Utrecht.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 118620. Gepubliceerd op 29 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118620.html

“Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 10 juli 2016.” Wat wordt hier met terugwerkende kracht en evt. met opzijzetten van concurrenten of bezwaarhebbers gewit ?

Mandaatbesluit college aan directeur publieke gezondheid, tevens aanwijzingsbesluit college – dpg

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 118622. Gepubliceerd op 29 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-118622.html

Vechten om plek in de Jaarbeurspleingarage

De nieuw te bouwen Jaarbeurspleingarage in het stationsgebied van Utrecht is het middelpunt van discussie bij grote bouwprojecten in het stationsgebied.

De Raad van State had bij de bestemmingsplannen voor het Noordgebouw en Zuidgebouw al de gemeente op de vingers getikt omdat ze de garage wil gebruiken voor de toekomstige gebrui-

kers van deze gebouwen. Nu moet ook de ontwikkelaar van het nieuw te bouwen Amräth hotel bekijken welk deel van de parkeervraag in de Jaarbeurspleingarage past en hoeveel parkeerplaatsen zij onder haar eigen gebouw moet realiseren.

“Het Arnrûth krijgt een eigen garage voor een deel van de 350 appartementen bovenop het hotel. De ontwikkelaar van het hotel en de gemeente hebben afgesproken dat alle bezoekers de

Jaarbeurspleingarage gaan gebruiken. ,Door de uitspraak van de Raad van State moet door gemeente en ontwikkelaar echter nog eens goed bezien worden of daarvoor plek is”, aldus Hetzer Patyhuis, projectleider Vastgoed van de afdeling Stationsgebied van de gemeente Utrecht.

Wanneer het Noord- of Zuidgebouw een overeenkomst sluit met Hoog Catharijne komt er op papier

ruimte vrij in de Jaarbeurspleingarage.

Het is echter de vraag of Hoog Catharijne desondanks niet wederom naar de Raad van State stapt. Zij vreest dat de garage veel te snel vol staat en gebruikers van de nieuwe gebouwen aan het Jaarbeursplein uitwijken naar garages van Hoog Catharijne, terwiil deze bedoeld zijn voor bezoekers van het winkelgebied.

De nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein biedt ruimte aan maximaal 800 auto’s. Aan het Jaarbeursplein zitten nu al het Beatrixtheater, het Stadskantoor, de Jaarbeurs

en een entree tot het Centraal Station. De eigenaren van deze gebouwen zorgen nu zelf voor hun benodigde parkeergelegenheid.

Daar komt het nieuwe WTC samen met het Amràth hotel bij, die gedeeltelijk gebruik maken van de

Jaarbeursgarage. Om de hoek komt de woontoren van de Sijpesteijnkade, die eigen parkeergelegenheid krijgt. Het Noord- en Zuidgebouw komen aan de andere zijde van hel CS aan het

nieuwe Stationsplein. (AD, 30 augustus 2016)

www.ad.nl

50% meer ongevallen op terugweg van school dan onderweg naar school

In Nederland wijzen de cijfers uit dat in de eerste weken na de zomervakantie 30% meer ongevallen gebeuren. Vooral onder jonge fietsers vallen meer slachtoffers. Het Belgische onderzoekinstituut BIVV ontdekte nog enkele opvallende trends.

Uit een nieuwe statistische analyse van het BIVV blijkt dat er in België meer dan 4 kinderen en jongeren op 10 die betrokken waren bij een letselongeval, op weg waren van of naar school. Het verlaten van de school is hierbij 1,5 keer gevaarlijker dan het traject naar de school. En hoe verder de week vordert, hoe hoger het risico op een ongeval. Zo zijn er 70% meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend.

Het BIVV denkt dat de vermoeidheid en het feit dat iedereen blij is dat de schoolweek achter de rug is hierbij een rol spelen.

Ook op woensdagmiddag is het risico groter. Alle kinderen verlaten de school dan op hetzelfde moment. Dat brengt meer verkeer met zich mee en ongebruikelijke interacties met andere weggebruikers op dat uur.

(Verkeersnet, 30 augustus 2016)

http://www.verkeersnet.nl/20059/50-meer-ongevallen-op-terugweg-van-school-dan-onderweg-naar-school/

Gemeente Utrecht kampte met groot datalek

De persoonsgegevens van duizenden Utrechters zijn eerder dit jaar onbeschermd geweest door een zogeheten datalek bij de gemeente Utrecht.

In totaal stonden 316 pagina’s met namen en bijbehorende burgerservicenummers op intranet. Het gaat om minimaal 5000 en maximaal 140.000 personen.

Dat blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door De Telegraaf met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. De personen om wie het gaat zijn niet door de gemeente Utrecht in kennis gesteld.

Omdat de gegevens op het intranet stonden, zou het onwaarschijnlijk zijn dat de blootgestelde informatie werd ingezien en/of misbruikt. Bij de gemeente werken echter een kleine 4000 mensen.

Mogelijk misbruik van de persoonsgegevens was volgens de gemeente niet aantoonbaar maar valt tegelijkertijd ook niet uit te sluiten. Niet duidelijk is hoelang de gegevens in te zien waren.

Kwaadwillenden kunnen identiteitsfraude plegen met de combinatie BSN en naam, adres en woonplaats. De (im-)materiële schade valt dan niet te overzien.

Het datalek werd op 3 maart opgemerkt door een ambtenaar. Er is melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), overigens één dag later dan de 72 uur die daarvoor staat. Sinds 1 januari van dit jaar geldt een meldplicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De intranetsite is na vaststelling van het lek ’dichtgezet’. Niet duidelijk is om welke site het ging; deze informatie in de stukken is zwartgelakt.

Van de negen datalekken die zich tot mei bij de gemeente hebben voorgedaan, waren er in twee zo ernstig dat de Autoriteit Persoonsgegevens is geïnformeerd. Bij het tweede incident was een kopie van een paspoort en een bankpas voor het aanvragen van een vergunning per mail verstuurd.

Vanaf 2017 besteedt de gemeente jaarlijks structureel 550.000 euro aan de beveiliging van haar systemen. In de Voorjaarsnota staat dat de gemeente Utrecht haar processen en systemen nog onvoldoende onder controle heeft om datalekken te voorkomen of te minimaliseren.

In Amersfoort kwamen eerder dit jaar gegevens van 1900 burgers in verkeerde handen. Die informatie werd via mail verspreid. (deTelegraaf.nl, 1 september 2016)

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/26519517/__Persoonsgegevens_lagen_op_straat__.html

‘Koopkracht studenten neemt flink af’

De koopkracht van studenten daalt de komende jaren onevenredig hard door de afschaffing van de basisbeurs en het steeds hoger wordende collegegeld. Dat meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op basis van eigen onderzoek.

Volgens het ISO wordt de drempel om te studeren hiermee steeds hoger. De organisatie roept ministers Jet Bussemaker (Onderwijs) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) daarom op tot maatregelen.

‘Dijsselbloem kondigde een forse koopkrachtreparatie aan’, zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige. ‘We willen dat hij studenten hierin meeneemt, maar we vrezen het ergste.’ Als mogelijke oplossing noemt hij het bevriezen van het collegegeld bij inschrijving, zodat een student weet waar hij of zij de komende vier jaar op kan rekenen.

Sinds de invoering van het leenstelsel is het Nibud gestopt met berekenen van de koopkracht voor studenten. Het ISO doet de berekening daarom nu zelf. ‘De cijfers liegen er niet om’, aldus Sinnige. ‘Dit is vooral problematisch voor studenten waarvan hun ouders niet kunnen bijspringen.’

(Financieel Dagblad, 27 augustus 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1165102/koopkracht-studenten-neemt-flink-af

‘Studenten hebben veel minder te besteden in 2017’

De afschaffing van de basisbeurs en de stijging van het collegegeld zorgen ervoor dat studenten volgend jaar aanzienlijk minder kunnen besteden. De koopkracht daalt onevenredig hard, zegt ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg uit Utrecht.

De organisatie trekt aan de bel op basis van eigen onderzoek. Het ISO wil dat de ministers Jet Bussemaker (Onderwijs) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maatregelen nemen.

Een oplossing kan volgens het ISO zijn dat het collegegeld bij inschrijving bevroren wordt, zodat de student jarenlang weet waar hij of zij aan toe is.

Bij het vaststellen

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

o     Stad bulkt in weekeinde van festivals

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR
o     Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

o     Natuurgebied Kromme Rijn : pretpark

o     2008. Uit de oude doos: bomenkap

o     Onderhoud bomen in Utrecht

o     Meer bomen gekapt langs Oudegracht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     ‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

o     Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

o     Eneco open dagen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

o     ‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

o     Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Machtsmisbruik

–    Weinig om burgerparticipatie gevraagd

–    Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

–    Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Met een SP-sportwethouder kan het niet meer stuk. De partij die normaal tegen is zal met zich uitzinnig bochten wringen zijn wethouder wel dekken.

Start Vuelta in Utrecht is weer een stap dichterbij

De Utrechtse lobbydelegatie heeft er vertrouwen in dat Utrecht de start van de Ronde van Spanje (Vuelta) binnen enkele jaren kan organiseren. Afgelopen weekend sprak de delegatie met de directie van de wielerwedstrijd.

Een veertienkoppige delegatie vanuit het Utrechtse bedrijfsleven onder leiding van Cor Jansen, de voorzitter van het BPU (Business Peloton Utrecht), sprak met de directie van de Vuelta. ,,En dat ging hartstikke goed”, aldus Jansen.

,,Wij lopen hier glunderend rond. Het gesprek verliep heel erg positief. We hebben een berg huiswerk meegekregen. En ik ga alleen maar huiswerk maken als dat zin heeft”, zegt Jansen veelbetekenend.

,,We gaan gezamenlijk de toekomst verkennen. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe we het logistiek willen aanpakken. Wanneer gaat de wedstrijd terug naar Spanje? En hoe gaan we dat organiseren? Daar gaan we ons de komende tijd mee bezig houden.”

Als het aan het BPU ligt, krijgt Utrecht een tijdrit op vrijdag, een etappe op zaterdag en een start op zondag. ,,Grote rondes beginnen meestal op zaterdag. We hebben toestemming nodig van wielerbond UCI om op vrijdag te beginnen. Samen gaan we kijken hoe we dat kunnen regelen.”

Jansen zegt bovendien dat Utrecht profiteert van de ervaring die de stad vorig jaar tijdens de Tourstart heeft opgedaan. ,,Het maakt wel indruk op de mensen hier. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit de horeca- en hotelwereld en we hebben iemand van de Jaarbeurs. Alle deuren gaan hier voor ons open.”

Naast een gesprek met de directie van de Vuelta ging de delegatie ook op bezoek bij de twee Nederlandse wielerploegen die meerijden in de wedstrijd. ,,Bij Giant en Lotto-Jumbo zijn we met veel enthousiasme ontvangen. Zij zien een start in Utrecht zitten. Zij weten nog hoe mooi de Tourstart was.”

Maar wanneer, als alles goed gaat, komt de Spaanse wielerwedstrijd dan naar Utrecht? ,,We richten ons op de komende vijf jaar. Zelf zou ik 2019 mooi vinden, maar 2020 is natuurlijk ook mooi.”

Jansen wijst op een mooi rijtje dat dan kan ontstaan. ,,In 2010 de Giro, in 2015 de Tour en in 2020 de Vuelta. En misschien de Tour dan weer in 2025. Wie weet?” (

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/start-vuelta-in-utrecht-is-weer-een-stap-dichterbij~a435352d/

Met het wegwerken van de 1 miljard+ aan schuld (dat drukt op de gemeentelijke belastingen, leges en andere tarieven) worden de Utrechters meer geholpen dan met het opjagen van die schuld alsook de hele dag Van Zanen op de tv en in de krant.

 

Stad bulkt in weekeinde van festivals

Utrecht wacht een zonovergoten weekeinde met een uitpuilende festivalagenda. De stad voegt zich daarmee naar een groeiende tendens: elkaar buiten ontmoeten voor een sociale belevenis.

(………….)

Evenementenstad

In 2007 sleepte Utrecht voor de eerste keer de titel Evenementenstad van Nederland in de wacht, en sindsdien is het aantal festivals en evenementen elk jaar verder toegenomen. Daarbij is er zeker de laatste jaren een duidelijke trend waarneembaar, zegt onderzoeker Philomeen Lelieveldt, verbonden aan de Universiteit Utrecht: bezoekers willen naar búiten. Men is steeds vaker op zoek naar een sociale belevenis in de openbare ruimte. Festivals, natuurlijk, faciliteren die behoefte.

Lelieveldt: ,,Die overigens niet per se Utrechts is. Hij speelt in het hele land, zo niet wereldwijd. Waaróm dat zo is, dat is momenteel een actuele onderzoeksvraag.”

Op de vraag waarom festivals zo enorm populair zijn, heeft Utrechter Ramiro Gomes Monteiro wel een antwoord. Hij is 30 jaar oud en noemt zichzelf een echte festivalveteraan. Jarenlang heeft hij grote en kleine festivals afgelopen in binnen- en buitenland, en nu is hij één van de organisatoren van het Bucketlist Festival, dat morgenavond wordt gehouden in de Metaal Kathedraal in De Meern.

,,Het festivalpubliek is overwegend tussen de 18 en 35 jaar oud. Dat is de generatie van de flexmens. Altijd druk en flexibel, maar dus ook onzeker. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Je gaat naar een festival om te ontladen, om met elkaar even af te reizen naar een hedonistische wereld. Het heeft zeker te maken met de tijdgeest.”

Monteiro vindt overigens, dat Utrecht als festivalstad nog niet in de pas loopt met Amsterdam of Rotterdam, waar het begrip ‘festivallisering’ inmiddels een beladen begrip is geworden: de talrijke, grote festivals met hun vele decibellen zorgen hier ook voor de nodige overlast.

Meer nog dan in Utrecht, is daar de discussie beland bij de vraag of de grens niet allang is bereikt – zo niet overschreden.

Philomeen Lelieveldt was deze week één van de sprekers tijdens een discussieavond in TivoliVredenburg over de vraag welke rol cultuur speelt in een groeiende stad als Utrecht. Die is, daarover was iedereen het wel eens, bepaald niet onbelangrijk. Zeker ook niet in economische zin. Een bruisende culturele stad met theaters, musea, horeca en evenementen trekt bedrijven aan, die graag profiteren van gemiddeld hoger opgeleid personeel.
Ook festivals dragen aan deze ontwikkeling bij. Lelieveldt: ,,Utrecht is een stad die groeit. Studenten die hier komen, blijven er na hun studie vaak plakken. We constateren een tendens dat mensen elkaar steeds meer buiten willen ontmoeten, en die tendens speelt zeker in deze groep jongere Utrechters. Het aantal festivals zal zeker nog verder toenemen. We moeten wel oppassen waar en wanneer we al die festivals organiseren, om overlast te voorkomen.”
Zij vervolgt: ,,We moeten ook bedenken, dat niet elk festival dat buiten kan, ook maar meteen naar buiten móet. Bovendien: het kan ook regenen. Ook moeten we niet vergeten, dat de overheid grote bedragen heeft geïnvesteerd in allerlei binnenpodia, met de bedoeling natuurlijk die ook ten volle te benutten. Denk maar aan TivoliVredenburg.” (AD, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/stad-bulkt-in-weekeinde-van-festivals~a4590aad/

 
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

Administratieve chaos m.b.t. bomen kappen

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116199. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116199.html

Geen aanvraagstukken bijgevoegd. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de boel op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116207. Gepubliceerd op 23 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116207.html

Slechts 3 van de 5 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116140. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116140.html

Van de 9 bijlagen er maar 2 openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden.

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Ajaxdreef, Lotsydreef, Korfoedreef, Androsdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25777

Het kappen van 19 bomen en het herplanten van 30 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116118. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116118.html

Slechts 4 van de 19 bijlagen openbaar gemaakt. De Utrechter zal toch weer 1½ uur tijd in een tochtje van en naar het stadskantoor moeten maken om de rest op te halen. Idioot in 2016.

Omschrijving klopt niet: gekapte bomen kunnen niet herplant worden en er kunnen er zeker niet meer herplant worden dan er gekapt zijn.

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116123. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116123.html

De aanvraag is op 19 augustus ook al gepubliceerd. Nu opnieuw. Dit komt vaker voor. Lijkt te wijzen op administratieve chaos.

Mandenmakerslaan 11 te De Meern, HZ_WABO-16-25850

Het kappen van vijf bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116108. Gepubliceerd op 23 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-116108.html

 

Natuurgebied Kromme Rijn: pretpark

 1. 48 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Berkelstraat 142 Utrecht (code HDSR4448)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Berkelstraat 142 in de gemeente Utrecht.
(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6844. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6844.html

 

 1. 49 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Maliebaan 80BS           Utrecht (code HDSR4404)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Maliebaan 80BS in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6845. Gepubliceerd op 22 augustus 2016 09:22)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6845.html

 

 1. 50 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Tolsteegsingel 4 Utrecht (code HDSR4413)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Tolsteegsingel 4 in de gemeente Utrecht.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6828. Gepubliceerd op 22 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6828.html

 1. 51 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hertogenborch 7 Houten (code HDSR4539)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6885. Gepubliceerd op 25 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6885.html

 

 1. Uit de oude doos: bomenkap

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, met actueel commentaar in het rood

Vraag van dhr. J.A. Kleuver (ingekomen 14 augustus 2008 en antwoorden door het college verzonden op 16 september 2008)

Enige weken geleden werd bekend dat er voor de ontwikkeling in het stationsgebied zo’n 500 bomen – ongeveer 50 van alle bomen – moeten verdwijnen. D66 heeft daarop ambtelijke informatie ingewonnen die snel, hartelijk en deskundig werd geleverd. Overigens is ons bekend dat in het geval van 120 bomen getracht zal worden deze te verplaatsen en dat er wel bomen terugkomen voor de bomen die definitief sneuvelen.

D66 vindt het jammer maar begrijpelijk dat er bij zo’n project bomen sneuvelen, zoals de bomen in de Catharijnesingel. Als we daar water willen hebben kunnen de bomen niet blijven staan. Het aantal bomen dat daarnaast zal verdwijnen is evenwel verontrustend groot. Geef dan antwoord in grote lijnen, op stedebouwkundig nivo want op dat nivo worden al heel wat gevolgen voor de bomen bepaald. Van alle bomen in het stationsgebied is bekend welke soort het is, in welke conditie de boom verkeert en of de boom verplaatsbaar is. Wonderlijk genoeg is niet bekend welke bomen blijven staan en welke niet. Dat is van belang, want de ene boom is de andere niet. Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het College:

 1. Hoe is het mogelijk dat er zo veel bekend is over de bomen die blijven en sneuvelen, zoals het exacte aantal dat gekapt moet worden, maar dat niet bekend is welke bomen precies sneuvelen?

In onze bomeninventarisatie hebben wij soorten, stamdoorsnedes, kroonprojectie. standplaats, conditie en verplantbaarheid van alle bomen in het Stationsgebied benoemd.

In grote lijnen is bekend welke bomen worden gerooid dan wel verplaatst als gevolg van de
planontwikkelingen
.

De bomen visie geeft aan dat we de concrete beslissing een boom te rooien of verplaatsen, pas nemen aan de hand van een concreet bouwplan. Soms (bijvoorbeeld langs de Catharijnesingel of op het Westplein) kunnen door een verbetering van het wegenprofiel meer bomen blijven staan dan wij nu voorzien. Dat verdient dus nu, bij het stedenbouwkundig plan i.v.m. het opengraven, de aandacht! Wij hebben in de concept bomen visie wil/en aangeven om welk maximaal aantal bomen het gaat. Het is geen rooi/ijst.

 1. Is het College bereid om D66 inzicht te geven in welke bomen blijven en welke bomen sneuvelen?

Ja, maar dit kan pas als per bouwplan duidelijk is welke bomen moeten worden gekapt. Op dat moment publiceren wij de beoogde velaanvragen. Dat is te laat want bij een bouwplan zijn de mogelijkheden om bomen te sparen zeer beperkt: een bouwplan moet wel doorgaan…Dus het gevraagde inzicht wordt pas gegeven als de feiten practisch voldongen zijn.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6ae812f7-9b5e-4521-a7e3-ab68c681afc4

 

Zou het D66 inmiddels duidelijk zijn? Het Utrechtse publiek in elk geval niet, want dat zit de uitslag van het referendum (groen stationsgebied, met stip !) in de hand om en om te draaien.

De gemeenteraad is wel … eh …. ‘erg effectief’ met het behaalde resultaat en straalt tegenover de Utrechters betrouwbaarheid uit. Je zou bijna zeggen dat het referendumuitslag door de raad in het bekende kleine kamertje voor een ander doel benut is.

De lachende bouw- en vastgoedwereld zal wel voor een stankverdrijver hebben gezorgd.

Zie: Utrecht kiest voor groen stationsgebied: http://www.volkskrant.nl/archief/utrecht-kiest-voor-groen-stationsgebied~a626031/

 

Onderhoud bomen in Utrecht

Wat komt er kijken bij het onderhoud en de verzorging van bomen in Utrecht? Om u dat te laten zien heeft de gemeente een drietal korte films gemaakt waarmee u een blik achter de schermen krijgt van het bomenonderhoud in onze stad:

https://www.youtube.com/watch?v=nrgti_flnwY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IbbgT9V3Nc4

https://www.youtube.com/watch?v=NwNIFG9YXg8

(Mail-Nieuwsbrief Wijkbureau West, 26 augustus 2016)

In een tijdsbestek van enkele minuten kan er weinig verteld worden. Belangrijke zaken kunnen niet worden aangesneden. Omstreden kwesties blijven voor een deel onvermeld, voor een deel als een vanzelfsprekendheid gepresenteerd. De filmpjes hebben daardoor een te beperkt, een gebrekkig informatiegehalte.

Wie hier zijn wijsheden uit ophaalt, heeft alleen propaganda geconsumeerd. Je kan er ook anders mee omgaan: de filmpjes gebruiken als vertrekpunt of kapstok voor verdiepende en kritische vragen.

 

Meer bomen gekapt langs Oudegracht

Niet 46, maar 25 bomen kunnen blijven langs de Utrechtse Oudegracht. Eerder zei de gemeente Utrecht meer bomen te kunnen redden, maar 21 moeten alsnog worden gekapt.

Door verbouwingen en het aanleggen van kabels is de toestand van de bomen slecht. Wethouder Geldoff betreurt de kap, maar zegt dat het wel erg moeilijk groeien is daar. “Er is maar een heel dun laagje aarde en de bomen wortelen dus horizontaal. Het is daarom erg lastig voor bomen te gedijen.”

De 25 bomen kunnen worden gered met speciale frame- en buisconstructies. Dat kost 80.000 euro per boom.

Overigens staan op de werven in totaal zo’n 430 bomen

(RTVUtrecht, 24 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518012/meer-bomen-gekapt-langs-oudegracht.html

430 – 46 = 384. Hartstikke helder.

Als die bomen dan niet op de Oudegracht staan, waar zijn dan die werven waar die 384 bomen staan? Wij kennen buiten de Oudegracht alleen werven van de Nieuwegracht en (heel beperkt) van de Kromme Nieuwegracht. Daar zien we geen 384 bomen.

 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

‘Grote energiebedrijven verliezen laatste jaren terrein’

De traditionele, grote energieconcerns Nuon, Essent, Eneco en DELTA verliezen de laatste jaren steeds meer klanten aan kleinere bedrijven.

Vooral subtoppers als Oxxio, NLE, Energiedirect.nl en Greenchoice profiteren van overstappers, meldt vergelijkingswebsite Pricewise op basis van gegevens over honderdduizenden overstappers. Overigens is Oxxio in handen van Eneco en is Energiedirect.nl onderdeel van Essent.

De bedrijven die door Pricewise als subtoppers worden aangeduid, werden opgericht kort na de liberalisering van de energiemarkt in 2004.

Met name Energiedirect.nl zit inmiddels dicht tegen de top vier aan. Dit jaar koos iets minder dan de helft van de overstappers voor een subtopper tegen 30 procent voor een van de oude vier.

De middelgrote spelers ondervinden steeds sterkere concurrentie van nieuwere leveranciers, zoals Vandebron en met name Budget Energie.

In 2016 tekende een op de vijf overstappers een contract bij een nieuwkomer. De meeste van die overstappers kwamen van een subtopper. (Nu.nl, 23 augustus 2016)

http://www.nu.nl/economie/4311007/grote-energiebedrijven-verliezen-laatste-jaren-terrein.html

 

Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij

Op dinsdag 23 augustus zijn de resultaten van het Forum Energietransitie gepresenteerd en aangeboden aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken. Energiedeskundigen hebben de afgelopen maanden in het Forum nagedacht

over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de C02-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Het Forum is ontstaan uit een unieke

samenwerking van negen partijen die actief zijn in de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Zij verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder C02 of op

energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

De transitieroutes roepen belangrijke vragen op voor Nederland: welke spelregels zijn nodig en waarom? In de paneldiscussie spraken Reinier Gerrits (VNCI), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis) en Manon Janssen (Topsector Energie) over de routes en benodigde spelregels voor de transitie, zoals in de gebouwde omgeving en voor de energie-intensieve industrie.

Manon Janssen: ‘We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het sluiten van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.’

Reinier Gerrits: ‘Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog. We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op C02. Circulaire economie en klimaatbeleid moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.’

Met de interactieve Denkhulp Energietransitie hopen deelnemende partijen een bijdrage te leveren aan het debat en nodigen zij beleidsmakers, politici en bedrijven uit om in gesprek tot heldere keuzes te komen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050.

 

De transitieroutes verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van deCO2-uitstoot en de manier waarop we de kosten verdelen. In de route ‘Ik doe het zelf’ ontstaatmaximale marktwerking. Huishoudens en bedrijven zoeken via de markt naar de meest betaalbare

energieoplossing die beschikbaar is binnen de CO2-grenzen die de overheid stelt. In de route ‘Wijdoen het samen’ steunt de overheid huishoudens en bedrijven met het terugdringen van CO2-uitstoot met subsidies voor collectieve infrastructuur, onderzoek en CO2-vrije productie. In de route

‘Wij doen het zó’ neemt de overheid een krachtige regie rol en stuurt zij huishoudens en bedrijvenmet een mix van subsidies, verplichtingen en aanleg van collectieve infrastructuur. In de route ‘Ik gamee’ dwingt de overheid doelen voor besparing en hernieuwbare energie af, maar legt zij de

verantwoordelijkheid voor uitvoering en kosten bij huishoudens en bedrijven.
Wat is het Forum Energietransitie?

Het Forum is een project waarin verschillende deskundigen in een serie bijeenkomsten hebbennagedacht over spelregels voor de energietransitie en bijbehorende argumenten onder begeleidingvan De Argumentenfabriek. Binnen het Forum negen partijen uit de energiesector meegedacht over

uiteenlopende transitieroutes. Hierna hebben tientallen deskundigen meegedacht over argumentenvoor en tegen deze routes. Vanuit overheden, natuur- en milieuorganisaties, maar ook bijvoorbeeldconsumentenorganisaties. Samen hebben zij een breed spectrum van argumenten ingebracht dat

relevant is bij het nadenken over de energietransitie.

(argumentenfabriek.nl, 23 augustus 2016)

https://www.argumentenfabriek.nl/media/2391/persbericht-forum-energietransitie.pdf

Zie ook:

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/op-weg-naar-een-co2-arme-energievoorziening/?ref=%2F

https://www.argumentenfabriek.nl/

 

Omdat afvalwarmte van de elektriciteitscentrales met de centrales aan het verdwijnen is, is in gelijke tred daarmee het stadsverwarmingsconcept aan het verouderen. Op zeker nabij moment is het achterhaald en ook onrendabel.

Eneco open dagen

Utrecht is een bijzondere stad, met trotse inwoners. Met diezelfde trots leveren we al sinds 1923 warmte aan de stad en haar inwoners. Wist u dat warmte in Utrecht één van de eerste duurzame energie-oplossingen van Nederland was? Uw eigen warmtenet was al pionier voordat wij bestonden!

Uniek kijkje in de centrale

Een warme douche en een comfortabel verwarmd huis. Zo vanzelfsprekend. Maar hoe wordt uw warmte precies gemaakt? Hoe komt deze uiteindelijk bij u thuis? En op welke typisch Utrechtse plekken verwarmt stadswarmte onze stad? We nodigen u en uw gezin graag uit voor een persoonlijk kijkje achter de schermen in onze centrale Merwedekanaal in Utrecht.

Open dagen Hartverwarmend Utrecht

Hartverwarmend Utrecht is een bijzondere rondleiding en fototentoonstelling, en dé ideale gelegenheid om al uw vragen over warmte te stellen. Wij vertellen u op 30 september, 1 en 2 oktober alles over onze centrale, het warmtenet en uw installatie.

Schrijf u vandaag nog in

We hebben slechts plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Schrijf u vandaag nog in via onderstaande aanmeldknop. Gebruik de volgende inlogcode (……………) om u aan te melden.

Benieuwd hoe warmte precies werkt?

Bent u nu al benieuwd hoe warmte precies werkt? Bekijk dan onderstaande animatie: https://www.youtube.com/watch?v=aJnyVpMXu3Y&feature=youtu.be

We hopen u te ontmoeten op één van deze unieke dagen.

(E-mail Eneco, 26 augustus 2016)

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

75 miljoen overwegend in non-beleid geïnvesteerd

Luchtkwaliteit interesseert de gemeenteraad van Utrecht geen moer

Wat zou het toch een hoop schelen als niet alleen de SSLU (Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht), maar ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie de gemeenteraad in Utrecht lieten weten dat die de boom in kan met haar “raadsinformatie”. Als de bevolking gewoon niet zou komen opdagen, waardoor duidelijk zou worden gemaakt dat de bevolking en actiegroepen allang niet meer geloven dat het er ook maar iets toe doet wat er bij wijze van inspraak aan de gemeenteraad en het college ter kennis wordt gebracht.

Helaas staat de SSLU in die opstelling alleen. Volgens de SSLU valt er met de gemeente niet te praten en kan die dus alleen maar bestreden worden. Kracht van Utrecht en Milieudefensie werken er echter graag aan mee de gemeenteraad en GroenLinks wethouder Van Hooijdonk de mogelijkheid te bieden een schertsvertoning te organiseren die de indruk moet wekken dat er door raadsleden en het college geluisterd wordt naar wat geïnteresseerde burgers en actiegroepen te vertellen hebben.

De ervaring zou ook Kracht van Utrecht en Milieudefensie hebben kunnen leren dat ze wel braaf elke keer kunnen komen opdraven als er weer een “raadsinformatie” plaatsvindt en dat ze wel nota’s en rapporten naar het college en de gemeenteraad kunnen sturen, maar dat daar toch niets mee gedaan wordt.

Mei 2012 organiseerde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” een voorlichtingsbijeenkomst voor de raad waarop een longarts kwam vertellen hoeveel mensen er wel niet ziek worden en voortijdig dood gaan door luchtverontreiniging. In december 2012 stuurde de SSLU een notitie naar de raad “Honderden doden in Utrecht per jaar door luchtverontreiniging“, gebaseerd op berekeningen van het RIVM 2005. Het werd door de raad niet eens geagendeerd en er was geen raadslid die er iets mee deed.

In 2013 stelde de werkgroep “Schone lucht en gezondheid” voor het autoverkeer aan de rand van de stad ‘s ochtends te doseren, zodat er voor het woon-werkverkeer uit de regio minder van de auto gebruik gemaakt zou worden en meer van het OV en de fiets. De gemeente berekende zelf in het ALU 2008 dat er toen al elke dag 300.000 auto’s de stad in en uitreden. Toen het college (i.c. GroenLinks wethouder Lintmeijer) daar na een half jaar later nog niet op gereageerd had hield de werkgroep het verder voor gezien.

Wetende hoe ontzettend slecht luchtverontreiniging is voor de gezondheid en hoe slecht de lucht in Utrecht nog steeds is, besloot het huidige college een nieuwe grote ondergrondse parkeergarage te bouwen bij het station (60 miljoen), met instemming van alle coalitiepartijen. De provincie heeft vergunning gegeven aan Eneco om een mega houtkachel te bouwen (de Biowarmteinstallatie), wethouder Van Hooijdonk die haar mond vol heeft over roet verklaart zich daar een voorstander van en de gemeenteraad doet er niets tegen.

De milieuzone (10 miljoen) blijkt, zoals de SSLU daar van begin af aan tegen heeft aangevoerd, geen aantoonbaar effect te hebben. Noch wat betreft NO2, noch wat betreft roet. Wethouder Van Hooijdonk die een paar keer geroepen heeft dat de milieuzone de lucht in Utrecht 30% schoner zou maken wordt niet eens door de raad ter verantwoording geroepen, laat staan weggestuurd. Tymon de Weger werd met steun van GroenLinks voor heel wat minder (namelijk alleen politieke motieven *) weggestuurd.

Kortom, het heeft geen enkele zin om het college en de gemeenteraad te informeren. Zowel de wethouder als het college en de gemeenteraad volgen blindelings de adviezen in de rapporten van externe bureaus en de ambtelijke dienst die ze niet eens plegen te lezen. Wat burgers en actiegroepen daar ook tegen inbrengen en hoe vaak ze daar ook in gelijk krijgen, er wordt in de meeste gevallen niet eens kennis van genomen.

De gemeente heeft sinds 2005 ruim 75 miljoen uitgegeven zogenaamd om de luchtverontreiniging te bestrijden, het gunstig effect daarvan kan niet worden aangetoond en de gemeenteraad laat het maar zo. Wie zich, zoals Kracht van Utrecht en Milieudefensie, niettemin “constructief” wil opstellen door nog aan de inspraak van de gemeenteraad mee te doen, helpt de gemeenteraad voor de bevolking te verbergen dat luchtkwaliteit en gezondheid de gemeenteraad in werkelijkheid geen moer kan schelen.

* Tymon de Weger (Christenunie) stuurde een maatregelenpakket voor het NSL naar Den Haag zonder dat ter kennisneming aan de raad voor te leggen, terwijl er nog van alles in dat maatregelenpakket veranderd kon worden.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 23 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1123

 

‘Meer auto’s op singel, ondanks knijp’

De knijp bij de Monicabrug in Utrecht, waar auto’s langer moeten wachten op een groen stoplicht, zorgt niet voor minder verkeer. Integendeel, de laatste maanden is het aantal auto’s op de Weerdsingel Westzijde alleen maar toegenomen, schrijft de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd.

De knijp geldt nu ruim een jaar: door stoplichten sneller weer op rood te laten springen wil de gemeente de weg via de Oudenoord en de Weerdsingel zo onaantrekkelijk maken dat automobilisten een andere route kiezen.

Dat lijkt op de route van de Oudenoord naar de Weerdsingel ook zo te zijn, maar de andere richting op, van de Daalsetunnel naar de Weerdsingel, nam het aantal auto’s de laatste maanden juist toe. In mei 2015 reden er nog 4369 auto’s, in dezelfde maand dit jaar waren dat er 5924, aldus tellussen in de weg.

File

De groep zag al meer file op de Weerdsingel. ,,Maar kwam dat door het toegenomen aantal auto’s of omdat de gemeente nog speelde met de afstellingen van de stoplichten? In het begin konden er maar twee auto’s door het stoplicht bij de Oudenoord, nu zes. Als de andere stoplichten wel langer op rood staan, krijg je natuurlijk meer file”, vroeg Pieter Wolbers zich eerder dit jaar af.

Wolbers concludeert nu dat de knijp niks heeft opgeleverd. ,,We hebben niks gewonnen. Sterker nog, de straat is nu ingericht voor fietsers, maar het is er juist drukker geworden. Dat fietst niet fijn.”

Verklaring

Een verklaring voor de toename heeft de groep niet. ,,Maar als ik via de Daalsetunnel naar de Weerdsingel rijd, gaat dat toch makkelijk. Dat nodigt mij uit zo te rijden.”

De Verkeerswerkgroep wil niet van de knijp af. In plaats daarvan roept ze de gemeente op om meer maatregelen te nemen. Wolbers: ,,Knijp ook hogerop in Utrecht, in een groter gebied. Of herzie de knijp en voer de knip (complete afsluiting, red.) in. Dat laatste ligt echter moeilijk.”

(AD.nl, 26 augustus 2016)

http://www.ad.nl/utrecht/meer-auto-s-op-singel-ondanks-knijp~aaf72766/

 

Milieuzone om niets tegen luchtverontreiniging te hoeven doen

Als je ziet hoe makkelijk je met een “vieze” auto tot in het centrum van Utrecht terecht kan moet je tot de conclusie komen dat de milieuzone helemaal niet bedoeld is om de lucht schoner te maken. Waar is de milieuzone dan voor bedoeld? Antwoord: om de schijn te wekken dat de gemeente ernst maakt met de luchtverontreiniging, zodat er niets gedaan hoeft te worden om de groei van het autoverkeer af te remmen. Veelzeggend is het feit dat de gemeente recentelijk besloten heeft nog een grote ondergrondse parkeergarage te bouwen onder het Jaarbeursplein (bij het station).

De SSLU heeft het college en de gemeenteraad er al vaak op gewezen dat het effect van de milieuzone toch minimaal is als je het immense parkeerterrein van de Jaarbeurs (P2 en P4) aan de Overste den Oudenlaan (3200) er volledig buiten laat. Vanaf de Overste den Oudenlaan (verlengde van de Europalaan) makkelijk te bereiken door bij de Truus van Lierlaan (net voor het milieuzone bordje!) rechtsaf te slaan. Zowel recht als links een enorm parkeerterrein.

Kennelijk heeft de gemeente de Jaarbeurs beloofd dat die geen last zou krijgen van de milieuzone. En kennelijk wil de gemeente zelf ook bereikbaar blijven voor bezoekers die met een auto komen die de milieuzone niet in mag. Dat de winkeliers in de binnenstad niet meer bereikbaar zijn voor “vieze” auto’s hoeft kennelijk niet te betekenen dat de Jaarbeurs en de gemeente dat ook niet meer zijn.

(Stopluchtverontreiniging.nl, 26 augustus 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1126

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Machtsmisbruik.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken van park Transwijk voor het houden van een festival, Park Transwijk te Utrecht, HZ_WABO-16-26376 (Gemeenteblad, Jaargang 2016
Nr. 117236. Gepubliceerd op 24 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-117236.html

De APV, die het evenement regelt wordt als te knellend beschouwd. Er wordt misbruik van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gemaakt in een poging dat te omzeilen.

Een evenementenvergunning blijft echter nodig.

 

Weinig om burgerparticipatie gevraagd

Gemeenten vragen zelden om de inbreng van burgers bij belangrijke kwesties of beleid.

Dat blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie over de periode 2014-2015 van ProDemos en het ministerie van BiZa. Vaak gaat burgerparticipatie niet verder dan de bevolking raadplegen of advies vragen aan inwoners.

Ten opzichte van de monitor van de periode daarvoor zijn de mogelijkheden voor burgers om een rol te spelen in besluitvorming gelijk gebleven. Ruim 70 procent van de gemeenten heeft burgerinitiatieven, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Burgers lijken vaker te kiezen voor informeel ideeën aandragen. (Gemeente.nu, 23 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Weinig-inbreng-van-burgers-gevraagd-2861076W/

 

Meer kinderen groeien op in bijstandsgezin

Het aantal gezinnen dat vorig jaar rond moest komen van een uitkering, is niet gestegen vergeleken met het jaar ervoor. Maar omdat de gezinnen die bijstand krijgen vaak groter zijn geworden, groeien er dus uiteindelijk wel méér kinderen op in een bijstandsgezin. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal waren er in 2015 in de provincie Utrecht 14.130 kinderen die opgroeiden in een bijstandsgezin. Het jaar ervoor waren dat er 13.430. In de gemeente Utrecht wonen van alle kinderen relatief gezien de meeste in een bijstandsgezin: 8 procent. Koploper is Rotterdam, daar groeit 18 procent van de kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een uitkering.

De stijging van het aantal kinderen in een bijstandsgezin komt volgens het CBS deels door de komst van Syrische vluchtelingen die een uitkering hebben. Dit omdat deze Syrische gezinnen vaak relatief groot zijn. (RTV Utrecht, 23 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1517932/meer-kinderen-groeien-op-in-bijstandsgezin.html

 

Veel hufters in Utrecht, weinig in Lopik

Utrecht staat in de top-10 van gemeenten waar de meeste ‘hufterboetes’ zijn uitgeschreven. In totaal ging het vorig jaar om 9711 bekeuringen. Dat zijn er 291 per 10.000 inwoners.

Utrecht staat daarmee op de negende plaats, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Buurtfacts vroeg gegevens op bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor diverse overtredingen. 127 verschillende strafbare feiten zijn vervolgens opgedeeld in tien categorieën, van wildplassen tot baldadigheid, hondenpoep en dronkenschap.

Amsterdam blijkt de hufterhoofdstad van Nederland met 761 boetes per 10.000 inwoners en 62.513 in totaal. Vergeleken met andere gemeenten worden nergens zoveel boetes uitgedeeld voor huftergedrag. Amsterdam wordt gevolgd door Den Haag en Terschelling. Dat de laatste gemeente zo hoog staat heeft te maken met de zomerperiode waarin veel jongeren vakantie vieren op het eiland.

Wie een broertje dood heeft aan hufters moet overigens naar het platteland verhuizen. Daar worden verhoudingsgewijs minder huftersbekeuringen uitgeschreven. Lopik had in 2015 de minste hufterboetes als gaat om onze provincie: 13 op 10.000 inwoners. (RTV Utrecht, 25 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1518518/veel-hufters-in-utrecht-weinig-in-lopik.html

Bekijk via de link de Utrechtse noteringen in de ranglijst.

 

Vergunningvrij bouwen slecht voor klimaat

Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. Gemeente Utrecht onderzocht – als eerste gemeente – de impact van vergunningvrij bouwen op de stad en ziet een zorgelijke ontwikkeling.

Landelijk monitoren

Het is hoog tijd voor het landelijk monitoren van het beleid, waarmee sinds 2003 de bouwregels voor particulieren steeds verder zijn versoepeld, stelt de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP, Wonen). Een eerste verkenning van de effecten van de bouwderegulering laat zien dat vergunningvrij bouwen heeft geleid tot een substantiele groei van bebouwing in stedelijk gebied. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en milieukwaliteit van de woongebieden en daarmee van de leefbaarheid voor bewoners, zegt Jansen. ‘De optelsom van al die kleine verbouwingen bepaalt uiteindelijk het beeld voor de totale wijk. Landelijke monitoring is nodig om te zien of het effect van dit bouwbeleid ook de bedoeling was van de wetgever.’

Meer ruimte voor particulier bouwinitiatief

Dertien jaar geleden zette de lichte bouwvergunning voor kleine bouwwerken de trend in naar meer ruimte voor particulier bouwinitiatief. In 2010 volgde een sterke verruiming van de categorie vergunningvrije bouwwerken, die in navolgende jaren nog verder is uitgebreid. De gevolgen van deze wetswijzigingen zijn nooit in kaart gebracht, stelde Utrecht vast. Opmerkelijk, vindt Jansen, die destijds als woordvoerder in de Tweede Kamer betrokken was bij de verruimingen van de bouwregels. ‘We waren toen al kritisch, omdat ik voorzag dat het zou kunnen leiden tot leefbaarheidsproblemen in wijken waar op grote schaal wordt bijgebouwd. Precies dat beeld komt nu naar voren in een wijk als Tuindorp, die je inmiddels haast de naam Betondorp zou geven.’

Veel bijgebouwd

Utrecht vroeg Lex Verhoeff, stadsingenieur-in-opleiding aan de Hogeschool Utrecht, om een eerste verkenning uit te voeren naar de ruimtelijke effecten van vergunningvrij bouwen in zeven woonwijken. Hij deed dat door luchtfoto’s te vergelijken uit de jaren 2009-2015. Alleen de duidelijk zichtbare bouwwerken zijn geteld, zoals dakkapellen, dakramen, aanbouwen, overkappingen en zonnepanelen. Uit de inventarisatie blijkt dat het effect van vergunningvrij bouwen per wijk verschilt, maar vrijwel altijd substantieel is. Vooral in Tuindorp (een jarendertigwijk met ruime tuinen) en Lombok (wijk uit 1900 met kleine achtertuinen) is veel bijgebouwd. ‘Tuindorp is een gewilde wijk. Mensen bouwen liever uit, dan dat ze verhuizen’, licht Verhoeff toe. Het verschil met wijken die nieuw zijn of veel huurwoningen hebben, is groot. Dat pleit ervoor om het mogelijk te maken dat gemeenten kunnen differentiëren in vergunningvrij bouwen, vindt de aankomend stadsingenieur.

Gevolgen evident

Welke gevolgen deze bouwdrift heeft voor de leefbaarheid en het klimaat in de wijk, heeft Verhoeff niet onderzocht. Wethouder Jansen pleit voor aanvullend onderzoek, maar stelt op basis van de luchtfoto’s al vast dat de gevolgen voor flora, fauna en klimaat evident zijn. Wat hem betreft zouden gemeenten wijken waar vergunningvrije bebouwing de kwaliteit, de ecologie of het klimaat schaadt, moeten kunnen beschermen tegen particuliere bouwdrift. ‘Als overheid moet je de balans tussen particuliere en collectieve belangen kunnen bewaken.’

Meer bouwwerken vergunningvrij

Het Besluit omgevingsrecht, waarin het vergunningvrij bouwen is geregeld, komt straks onder de Omgevingswet. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kondigde voor de zomer in een Kamerbrief aan dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te bepalen voor welke situaties in het omgevingsplan een vergunning nodig is voor bouwwerken. Mogelijk krijgen gemeenten via een instructieregel opdracht om bepaalde veel voorkomende bouwwerken in ieder geval vergunningvrij te maken. Gemeenten kunnen er vervolgens per locatie voor kiezen om meer bouwwerken vergunningvrij toe te staan via het omgevingsplan. Of gemeenten ook kunnen kiezen om juist per gebied minder vergunningvrij te maken, moet bij de verdere uitwerking worden bezien worden, aldus de woordvoerster. ‘Dat wordt pas besloten in het kader van het Invoeringsbesluit en zal uiteraard politiek van belang zijn; het belang van lastendrukvermindering en deregulering tegenover het belang dat gemeenten regie op ruimtelijke kwaliteit zouden moeten kunnen voeren in de achtertuin.’

(Binnenlands Bestuur, 26 augustus 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vergunningvrij-bouwen-slecht-voor-klimaat.9546207.lynkx

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raad Utrecht denkt na over tijdelijke verhuizing

De gemeente werkt momenteel aan een renovatieplan van het stadhuis aan de Minrebroederstraat. De werkzaamheden zijn echter zo omvangrijk zijn, dat de gemeenteraad tijdelijk een ander onderkomen moet zoeken. Gedacht wordt aan het nieuwe stadskantoor naast het centraal station en het provinciekantoor in Rijnsweerd. Dit meldt het AD.

Vernieuwingen

De gemeenteraad wil de renovatie aangrijpen om ook een aantal technische vernieuwingen in de raadszaal door te voeren. Zo hapert het camerasysteem, dat voor een live-uitzending van vergaderingen zorgt, regelmatig. Ook zijn er klachten over het geluidssysteem. De partijen denken verder na over een andere indeling van het stadhuis die het vergaderproces efficiënter maakt. D66’er Verschuure: “Het is raar dat de vierde stad van het land maar één ruimte heeft om met een grote groep te vergaderen. Met een tweede zaal die is voorzien van een camera- en geluidssysteem, zouden er commissievergaderingen tegelijkertijd kunnen worden gehouden.”

In september praten gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders verder over het project. Er is nog geen duidelijkheid over het budget. De verbouwing vindt waarschijnlijk plaats in 2018. (Nieuws.nl, 23 augustus 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/58929/raad-utrecht-denkt-tijdelijke-verhuizing/

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 8 september 2016

o.a.

6 Commisiebrief Antidiscriminatie Agenda

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66. D66 wil de brief graag bespreken met andere fracties en het college omdat de meldingsbereidheid nog steeds laag is. Ligt de oorzaak bijvoorbeeld bij onbekendheid met Artikel 1 organisatie? En wat is er gebeurd met eerdere suggesties over verhogen meldingsbereidheid? Daarnaast wil D66 meer duidelijkheid krijgen over de beoogde resultaten van de activiteiten in de discriminatieagenda. Bovendien ontbreekt er ook een evaluatiemoment.

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

In de gemeente geldt nu de Privacyverordening 2003. De Privacyverordening 2003 geeft al een goede basis voor de Utrechtse wijze van verwerkingen. In die verordening is een privacy coördinator benoemd en vastgelegd dat elke Dienst een contactpersoon krijgt. Tevens zijn de rollen en verantwoordelijkheden erin neergelegd. Door voorgaande ontwikkelingen is de Privacyverordening 2003 niet meer van deze tijd. De Privacyverordening 2016 borgt met regels voor specifieke verwerkingen en het voorschrijven van een PIA de wijze waarop de gemeente Utrecht omgaat met verwerkingen.

8 Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA)

9 Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Op 14 januari 2016 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD regio Utrecht. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is unanimiteit vereist van 26 raden. Dat bleek niet het geval, omdat drie raden hun toestemming hebben geclausuleerd. De GGD regio Utrecht heeft na ampel beraad besloten dat een volledig nieuwe besluitvormingsronde nodig is om tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling conform de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen. Een nieuw voorstel ligt hierbij voor.

10 2-e technische begrotingswijziging 2016

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging. De reactie van de subcommissie Controle en Financiën op het raadsvoorstel wordt na 29 augustus 2016 naar de commissie Mens en Samenleving gestuurd en bij de stukken gevoegd.

11 Aanbieden van het Initiatiefvoorstel ‘Vaststellen van de Verordening Raadgevend Referendum Utrecht en de Verordening Raadplegend Referendum Utrecht’ door de heer Eggermont van de SP en mevrouw Scholten D66.

De burgemeester is ook uitgenodigd voor de behandeling van dit agendapunt. 20.15 – 21.15 uur. In samenspraak met de referendumcommissie hebben mevrouw Scholten, D66 en de heer Eggermont, SP, een nieuwe referendumverordening opgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen uit het draaiboek over uitvoering van een referendum in Utrecht meegenomen, zijn bepaalde artikelen verduidelijkt en is aansluiting gezocht bij de nieuwe Referendumwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Tevens is de tekst geoptimaliseerd op klare taal en de inhoud op ‘slim regelen’. Bij de stukken treft u ook de raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening aan met de mening van het college over het initiatiefvoorstel “Verordening raadgevend referendum Utrecht” en “Verordening raadplegend referendum Utrecht”.

11.1 Raadsbrief Initiatiefvoorstel Referendumverordening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=5d4f6f4d-2870-4004-afa1-882d71075b95&FoundIDs=

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is gewijzigd per 1 april 2015. Naar aanleiding van de wetswijziging wijzigt de gemeente de manier waarop het wegvervoer gevaarlijke stoffen in Utrecht is geregeld. Er zijn geen wijzigingen in het aantal vervoersbewegingen of in de huidige veiligheidssituatie.

7 Cie S&R: Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Cie S&R: Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Cie S&R: duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Cie S&R: Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Cie S&R Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Cie S&R: Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Gesjoemel. Bomen kappen: 124 en herplant van gekapte (!) bomen

–    Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

–    Burgers willen geen macht én geen gelijk

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee
o     Failliet luchtkwaliteitsbeleid

o     Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur

–    Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenementenvergunningen

o     Brood en spelen: Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

Onderzoek – In de greep van ijs en vastgoed

De binnenstad van Amsterdam verandert in snel tempo in een eentonig consumptiegebied. De gemeente slaagt er niet in greep te krijgen op de explosieve mix van stijgende vastgoedprijzen, miljoenen toeristen en slimme ondernemers. (….)

‘De verandering naar een monofunctionele economie gaat razendsnel’, zegt hij, zittend aan een kleine vergadertafel in zijn kamer in het stadhuis. ‘Zodra er een kantoor vrijkomt, is er wel iemand die er een hotel wil beginnen.’ Het geeft hem een dubbel gevoel. Toerisme levert de stad veel geld op en bovendien vindt hij het niet de rol van de overheid om groeisectoren af te remmen of mensen te weerhouden om naar Amsterdam te komen. ‘Maar de economie in de binnenstad wordt steeds eenzijdiger en consumptiever.’ Of het nu gaat om winkels en horeca die zich richten op plat consumptiegedrag of Booking.com en andere bedrijven in de toerismebranche die zijn gevestigd in de binnenstad: ze maken geen nieuwe producten, maar verkopen ze. (….)

Als de maximale draagkracht van een bestemming eenmaal is bereikt, zullen de netto kosten van het toerisme hoger zijn dan de netto opbrengsten. (…..)

De miljoenen mensen die naar de stad komen maken gebruik van de publieke ruimte, die wordt onderhouden op kosten van de Amsterdamse bevolking en ondernemers. . Slimme onder­nemers kunnen miljoenen verdienen aan het uitbuiten van de publieke ruimte, terwijl ze niet opdraaien voor een wezenlijk groter deel van de kosten. Rondvaartboten, hop-on ­hop-off-bussen, fietstours, wandeltours, bustours, stuk voor stuk zijn het goudmijnen die intensief gebruik maken van de publieke ruimte. (….)

Afgezien van eigen vastgoedbezit is het bestemmingsplan het machtigste middel dat de gemeente in handen heeft om enige regie te houden over het voorzieningenaanbod in de binnenstad.

(De Groene Amsterdammer, 28 juli 2016)

Lees vooral ook de bijlage.

Volgens meerdere geoefende waarnemers is in Utrecht in algemene zin dezelfde ontwikkeling gaande, zij het later ingezet. Anders dan in Amsterdam probeert het door liberalen gedomineerde Utrechtse stadsbestuur, laat staan de ambtenarij, helemaal geen greep op de ontwikkelingen te krijgen. Nee, in Utrecht worden de ‘marktontwikkelingen’ juist ondersteund, waarvan vooral de portemonnee van de Utrechters later de negatief uitpakkende balans moeten schonen.
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR


Hier wordt met het beeld, de cijfers gesjoemeld. Lees aandachtig.

Heeft men zich wel eens afgevraagd waar de te herplanten bomen vandaan komen? Aan de vergunningen is niet te zien dat die ergens uitgegraven zijn. Komen die dan aanwaaien?

Bomen kappen: 124 en herplant (!) van gekapte bomen

Vergiliuslaan, Kruisstraat, Sophocleslaan, Sternstraat, Roerdompstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25331

Het kappen van 25 bomen en herplanten van 31 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112983. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112983.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van de 20 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Groeneweg en Jaffastraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25139

Het kappen van 14 bomen, het verplanten van 1 boom en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112964. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112964.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Australiëlaan en Dommelstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25141

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112955. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112955.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Columbuslaan 40 te Utrecht, HZ_WABO-16-25143

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112928. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112928.html

Van de 2 bijlagen zijn er maar 1 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Jacobsgasthuissteeg 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-25330

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112912. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112912.html

Vergunningaanvraag zonder enige bijlage.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-24954

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112858. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112858.html

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-24900

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112706. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112706.html

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef), Prostitutiezone te Utrecht

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115394. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115394.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar 3 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115383. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115383.html

Van de 21 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115373. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115373.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115351. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115351.html

Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

De door gemeente Zevenaar ontslagen ambtenaar Frank Jansen heeft op de juiste manier geprobeerd informatie in te winnen over de verbouwing van het nieuwe Zevenaarse stadhuis.

Raad van State stelt de oud-ambtenaar in het gelijk, meldt De Geldelander. Jansen had 1 juli 2014 een Wob-verzoek ingediend voor een digitaal afschrift van alle externe adviezen, inclusief second opinions rond de eerste aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis.

Een van de partijen die de opdracht niet werd gegund, stapte naar de arbitragecommissie omdat de aanbesteding niet volgens de regels zou zijn verlopen. Hoewel gemeente Zevenaar zei zich bij het oordeel van de commissie neer te leggen, liet ze toch twee second opinions uitvoeren. Hierop diende Jansen een Wob-verzoek in om erachter te komen hoeveel geld aan de second opinions is uitgegeven.

Het college van B en W weigerde zijn Wob-verzoek omdat het niet op het daarvoor bestemde formulier is ingevuld. Jansen stapte naar rechtbank Gelderland, die de gemeente gelijk gaf, maar krijg uiteindelijk gelijk van de Raad van State, die aangeeft dat Wob-verzoeken vormvrij zijn. (Gemeente.nu, 18 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Uitspraak-Wob-verzoek-is-vormvrij-2858816W/
De uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:2273

Burgers willen geen macht én geen gelijk

door: Rob Janssen

Het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Burgers willen alleen maar serieus genomen worden.

– blog – column Rob Janssen

In mijn praktijk als extern gespreksleider voor bewonersavonden is me één ding steeds opgevallen: de angst van veel politici dat het woord geven aan de burgers snel kan leiden tot het uit handen geven van de regie. Vanzelfsprekend zijn Steenbergen en Geldermalsen schrikbeelden hoe dat kan escaleren.

Echter, het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Althans niet in mijn praktijk. Zoals de titel van deze bijdrage al vermeldt, willen burgers geen gelijk of macht. Tenminste, niet in de eerste plaats. Wat burgers per sé wel willen, is gehoord en gezien worden. Serieus genomen worden.

Voorbeeld

Tijdens een bijeenkomst over de parkeerproblematiek in een wijk hadden we een paar zaken aangepast. De stoelen stonden niet achter elkaar, maar in een cirkel. Ambtenaren en wethouder waren onderdeel van die cirkel. De beamer stond aan de kant. De bewoners waren de eersten die aan het woord mochten komen. En, niet onbelangrijk, de wethouder kwam pas aan het woord toen alle belangrijke grieven en zorgen op tafel gelegd waren. En dat waren er nogal wat….Bottom line, aan het eind van de avond gaf de wethouder op basis van argumenten aan waarom hij de wensen van de bewoners niet kon inwilligen. Foute boodschap, zou je kunnen zeggen. Het tegendeel bleek waar. De bewoners verlieten niet morrend de zaal, maar bleven nog lang napraten. De wethouder kreeg schouderklopjes en werd bedankt. Ik heb talloze van dit soort voorbeelden.

Rechtvaardigheid

Het fenomeen waar we het hier over hebben is procedural justice. Daarbij gaat het niet in eerste instantie om de goede argumenten. Het belangrijkste is de bereidheid om het standpunt van de ander uitgebreid naar boven te halen. De boodschap die we daarmee onder water uitzenden is simpel: “ik vind jou belangrijk genoeg om naar jouw standpunten te luisteren”. Door oprecht belang in de ander te stellen, zal hij zich ook als zodanig gaan gedragen. Als een volwassen en constructief persoon. In vele onderzoeken heeft Alan Lind aangetoond, dat de uitslag van ondergeschikt belang is.

Het gaat dus niet om gelijk krijgen, maar om gezien en gehoord worden. Elke ouder weet dat dit ook zo met kinderen werkt. Vertel hen alleen maar wat jij wil dat ze doen en ze komen in opstand. Betrek ze als partner in het proces en je hebt loyale meedenkers. En ja, als het met kinderen zo werkt, waarom dan niet met burgers, politici, professionals en hooligans? Wat dat laatste betreft ben ik er een voorstander van om in de Nederlandse stadions een gastvrij uitvak te maken. Niet zo’n kooi, zoals nu. Nee, een speciaal vak met pluche stoelen, hostessen, service en aandacht.

Maar dat terzijde, terug naar de bewonersavond

Hadden toestanden zoals in Steenbergen en Geldermalsen voorkomen kunnen worden?

Laat ik vooropstellen dat ik te weinig kennis van de details heb. Eén ding weet ik wel: de mensen die daar als relschoppers bezig waren hebben gebruik gemaakt van de macht die zij hebben om gehoord te worden. In hun geval met stenen gooien, schelden en bedreigen. Hun acties kwamen voort uit angst. Het had ongetwijfeld veel verschil gemaakt als de gemeente zich de moeite had getroost om op voorhand met deze mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun angsten en zorgen. Dat had in ieder geval tot een andere uitkomst geleid.

Maar in een interview zei een raadslid achteraf: “Het heeft ons volkomen overvallen”. Toen de interviewer vroeg of ze dan zo weinig op de hoogte was van wat er onder de bewoners leefde zei ze: “Ja, dat is zo”. Het is dus hoog tijd voor gemeenten om veel meer in te zetten op luisteren naar de burgers. Om in contact te komen en interesse te tonen wat de mensen die zij vertegenwoordigen bezig houdt. Want hoe kun je anders je eigen bevolking vertegenwoordigen, als je hen niet eens kent?

(Gemeente.nu, 19 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/8/Burgers-willen-geen-macht-en-geen-gelijk-2859742W/

Macht nastreven is iets van mensen die zich meer- of minderwaardig voelen

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee

De lucht in de provincie Utrecht is zo smerig, dat iedere inwoner gemiddeld zes sigaretten per dag meerookt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De VVD beschuldigt de milieuorganisatie van ‘bangmakerij’.

Milieudefensie heeft via een onderzoek de vervuilde lucht (concentratie fijnstof en stikstofdioxide) concreet gemaakt door die te koppelen aan het meeroken. Gemiddeld rookt iedere inwoner van de provincie per dag zes sigaretten mee, aldus Milieudefensie.

Coalitiepartij VVD vindt dat Milieudefensie zich schuldig maakt aan ‘bangmakerij’. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: ,,Deze cijfers zeggen helemaal niks. Milieudefensie is alleen tevreden met 100 procent schone lucht. Dat is een illusie.”

Geschrokken

GroenLinks is daarentegen geschrokken van de resultaten. Raadslid Thijs Weistra: ,,De cijfers geven een beeld hoe slecht het is gesteld met de luchtkwaliteit.” Voor de coalitiepartij zijn de resultaten een aanmoediging van haar beleid. De fractie wil de milieuzone in de binnenstad uitbreiden voor onder meer scooters.

Volgens Milieudefensie is een milieuzone een manier om de lucht schoner te maken. Net als het stimuleren van forensen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Andere maatregel: een verlaging van de maximale snelheden op snelwegen rond de stad.

Voor de VVD gaat een uitbreiding van de milieuzone weer te ver. Volgens de liberalen is nog niet bewezen dat de milieuzone, die sinds juli vorig jaar in de Utrechtse binnenstad geldt om vervuilende diesels te weren, effect heeft. Gilissen (VVD): ,,De lucht wordt schoner. Ook zonder de milieuzone.”

Provincie

Milieudefensie heeft bij haar onderzoek gebruik gemaakt van de jaargemiddelden van de meetgegevens van het RIVM. Het gemiddeld meeroken van zes sigaretten per dag geldt voor de hele provincie.

De stad Utrecht spant de kroon met een vuile lucht vergelijkbaar met 6,4 meegerookte sigaretten per dag. In de Utrechtse Heuvelrug is de lucht met 5,1 sigaret het schoonst. In Vianen is de lucht net zo vervuild als het meeroken van 5,8 sigaretten. In IJsselstein gaat het om 5,7, in Stichtse Vecht en Veenendaal 5,6, De Bilt, Houten, Bunnik en Zeist 5,5 sigaretten per dag. (AD.nl, 17 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechter-rookt-elke-dag-zes-sigaretten-mee~aeb26f1c/

 

Failliet luchtkwaliteitsbeleid

Donderdag 25 mei 2016 houdt de Utrechtse gemeenteraad een ‘raadsinformatieavond’. Dat

houdt in dat leden van de gemeenteraad zich door ambtenaren laten voorlichten en als er dan

tijd over is mogen burgers ook wat zeggen. Dat moet allemaal binnen een uur, zodat burgers

hun verhaal in enkele minuten moeten afraffelen. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft besloten niet meer aan deze schijninformatie/inspraak mee te doen en haar visie schriftelijk aan het publiek, de gemeente-

raad en het college ter kennis te brengen. (E-mail SSLU)

Zie de bijlage.

 

Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur voor Revema, Reactorweg 11 te Utrecht, HZ_MAAT-16-24040

Reactorweg 11 te Utrecht

HZ_MAAT-16-24040

Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften geur voor Revema

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 2 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 114899. Gepubliceerd op 18 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114899.html

Op Lage Weide. Activiteit tot dusver: recycling van karton, plastic, oud ijzer en ander metaal. http://www.revemarecycling.nl/

Terwijl veel Utrechters ‘genieten’ van de achtergelaten klerezooi ………………..

Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

 

Jan van Zanen geniet met volle teugen van de Olympische Spelen in Rio. Hij zat bijna met zijn neus bovenop de start van Dafne Schippers. ,,Jammer dat het geen goud werd, maar trots overheerst bij mij.”

Natuurlijk had ook burgemeester Jan van Zanen gehoopt op goud voor onze Utrechtse Dafne Schippers op de 200 meter. ,,Ik begrijp haar teleurstelling goed. Ze is een een topsportvrouw en was naar Rio gekomen voor het goud. Maar zilver in dit deelnemersveld is echt ook een prachtige prestatie. Bij mij overheerst trots en vreugde. Dafne heeft mij laten sidderen in het stadion. Het was een onvergetelijke ervaring.”

In het stadion zat Jan van Zanen met zijn neus op de startlijn. ,,Ik kon Dafne bijna aanraken. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar jongens, wat een spanning, wat een geweldige sport. Het kippenvel stond op mijn armen bij het omroepen van haar naam voor de finale. Er zaten veel Nederlanders voor haar in het stadion. Je hoorde een luid gejuich opstijgen toen haar naam klonk. Je kon zien dat ze dat hoorde. Mooi hoor.”

Van Zanen heeft geen poging gedaan om Dafne Schippers voor of na de wedstrijd te ontmoeten. ,,Ik heb haar ouders na het zilver wel een smsbericht gestuurd.”

Historisch

Dafne Schippers was het hoofdgerecht voor de korte Olympische vakantie van Jan van Zanen en zijn vriendin in Rio.

Maar Van Zanen heeft de afgelopen dagen veel meer landgenoten bekeken. ,,Ik was getuige van de historische gouden oefening op de balk van turnster Sanne Wevers. Man, wat een wereldprestatie! Zo ontzettend knap. Zo indrukwekkend ook om dan de Nederlandse vlag tijdens de huldiging omhoog te zien gaan. Het zijn beelden die me altijd bij zullen blijven.”

 

Van Zanen zag ook de volleybalvrouwen schitteren en was getuige van de roeisuccessen. Maar het was natuurlijk niet allemaal euforie. De val van Epke en de uitschakeling van de hockeyheren noemt hij een deceptie.

Wilhelmus

,,Ik zat tussen het Oranje legioentje in het hockeystadion. Dat was overigens reuze sfeervol. De muziekinstallatie liet het afweten en toen hebben we voor aanvang met een paar honderd Oranjesupporters zelf maar het Wilhelmus gezongen. Accapella. Dat was mooi hoor. Maar het mocht helaas niet baten, want de Belgen waren gewoon beter die dag. Jammer, maar gelukkig hebben we de vrouwen nog in de finale.”

Uiteraard is Jan van Zanen ook in het Holland Heineken House geweest. ,,Op de avond dat er drie gouden- en twee zilveren medaillewinnaars werden gehuldigd. Een groot feest, maar om eerlijk te zijn hoeft dat gehos niet zo voor mij.”

Jan van Zanen, die de reis privé maakt en niet als burgemeester, reisde de afgelopen dagen honderden kilometers per metro door Rio. ,,Die afstanden van hotel naar stadions moet je niet onderschatten. Je bent soms uren onderweg. Maar het lukt allemaal goed hoor. We redden ons prima.”

Utrechters

Helemaal onopgemerkt blijft Jan van Zanen niet in Rio de Janeiro. ,,Ik word geregeld op mijn schouder getikt door Nederlandse supporters die me herkennen. In het atletiekstadion zat er een familie uit Utrecht achter me. Bleek de familie Dijkman uit Overvecht te zijn. Dat was erg gezellig. We zijn meteen even samen op de foto gegaan.”

De laatste dag van de vakantie staan er geen bezoekjes aan sportwedstrijden meer op het programma. ,,We gaan de Suikerbroodberg bezoeken en ik denk dat we nog even lekker naar het strand gaan.”

De Olympische vakantie is bijna voorbij gevlogen. ,,Maar ik ben blij dat ik dit heb gezien. Het is voor mij de eerste keer dat ik er zelf bij ben bij de Olympsche Spelen. Dit had ik voor geen goud willen missen.”

De gemeente Utrecht gaat haar Utrechtse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen na thuiskomst zeker huldigen, zegt Van Zanen vanuit Rio. ,,Hoe we dat gaan doen en wanneer, dat is nog niet duidelijk. Maar deze sporters verdienen zo’n eerbetoon. Zij hebben allemaal een topprestatie geleverd.” (AD.nl, 18 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/van-zanen-geniet-met-volle-teugen-in-rio~aeafd621/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een perceelafscheiding en het maken van een in- en uitrit., Landzigt 38, 40 en 42 te De Meern, HZ_WABO-16-25025

Aanvraag bekend gemaakt op 11 augustus 2016 onder de mededeling “Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-111683.html

Op dezelfde dag (11 augustus 2016) werd de vergunning al verleend en werden de Utrechters belazerd wat betreft de voorgespiegelde mogelijkheid iets in te brengen. Op 17 augustus werd hen dat onder de neus gewreven.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114371.html

Dit is strijk en zet. Een ernstige, structurele misstand.

Wie is eigenlijk de hoofdman van deze beroerdigheid? Van Zanen die zo graag in de belangstelling staat? Of Jansen van de Socialistische Partij?

 

DOSSIER EVENEMENTEN
Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114419.html

 

Brood en spelen houdt de Utrechters af van nadenken over het bestuur van de stad

Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

Een delegatie uit Utrecht is dit weekend bij de start van de Vuelta in Spanje. Utrecht wil de jaarlijkse wielerwedstrijd naar de stad halen. De Ronde van Spanje is als evenement kleiner dan de Tour de France, maar kan toch gunstig voor de Utrechtse economie en het toerisme uitpakken, denken de initiatiefnemers.

Lobby-organisatie Business Peloton Utrecht heeft de trip naar Spanje georganiseerd om Utrecht op de kaart te zetten als startplaats in 2019. De afvaardiging wil de directie van de Vuelta en de grote wielerploegen achter het plan krijgen. Oud-profrenner Mathieu Hermans, die tien etappezeges in de Vuelta op zijn naam heeft, begeleidt de reis.

Vanuit Portugal zegt Cor Jansen van het BPU tegen RTV Utrecht dat de Utrechters door de Vuelta waren uitgenodigd. Dat wijst erop dat de Spaanse organisatie openstaat voor suggesties van de zakenlieden uit Nederland.

“We zijn hier met hotels, horeca, van alles”, zegt Jansen. “Allemaal om te laten zien dat er bij ons in de stad draagvlak is. We hopen aan het eind van dit weekend te kunnen zeggen: dit is een goed huwelijk!” (RTV Utrecht, 19 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1510377/utrechtse-lobbyisten-naar-start-van-de-vuelta.html

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” (Decimus Iunius Iuvenalis, Romeins dichter)
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

3 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

4 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

5 Luchtkwaliteit

6 Commissiebrief stadsverwarming

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

en

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

7 Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=&year=2016