Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED

o    Uitspraak rechtbank inzake kapvergunning t.b.v. Natuurmonumenten en de Golfbaan Haarzuilens

o    Bomen kappen of bewerken

o    Botsing tussen twee typen milieu-eisen: zonnecollectoren en bomenbehoud

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o    ChristenUnie laakt rol gemeente bij stadsverwarming

o    Kopers willen zekerheid over duurzaamheid huis

o    Nederlandse stroom vergrijst

o    Nuon voor rechter in zaak Natuurstoom

–    Utrechtse gemeentesecretaris wordt topman Sociale Verzekeringsbank

–    Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020
–    Geen seniorengetto in Heuvelrug

–    Masterplan Jaarbeurs online

–    Utrecht kiest voor groei met inbreiding

–    400.000 inwoners

–    Burgemeesters: laat grote steden economie trekken

–    Berichtenbox is meer dan besparing

–    Personeelstekort bij GGD’s

–    Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Utrechtse parken

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    A 27   A 27

–    Bioscoop Veemarktplein

–    ‘Vluchtelingen in Utrecht, blijven in Utrecht’

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o    Agenda Gemeenteraad – 7 april 2016
o    Commissiebrieven M&S

o    Commissiebrieven S&R

o    Raadsbrieven

DOSSIER BOMENLEED

 

Uitspraak rechtbank inzake kapvergunning t.b.v. Natuurmonumenten en de Golfbaan Haarzuilens

De meervoudige kamer van de rechtbank heeft de door de gemeente Utrecht verleende kapvergunning ten dienste van een verdubbeling van de golfbaan in Haarzuilens (waarover Natuurmonumenten een wat bijzonder bewind voert) met een strakke worp de prullenbak ingewerkt. De uitspraak bevat heel wat elementen die – gelet op de jarenlange feitelijke gang van zaken – tot een wijziging van de praktijk van vergunningverlening moeten leiden. Het zijn niet zo zeer de regels die het knelpunt vormen, maar het de facto aan de laars lappen van regels door de gemeente.

Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:1711.

In het belang van Utrecht doet de gemeente er goed aan om de praktijk van vergunningverlening (dossierstudie, interviews met belanghebbenden) onafhankelijk te laten onderzoeken. Vervolgens naar bevind van zaken maatregelen nemen.

De raad heeft immers mede tot taak B&W (lees: het ambtelijk apparaat) te controleren.

 

Bomen kappen of bewerken

Dr. H.J. Lovinklaan 6 te Utrecht, HZ_WABO-16-09229

Het kandelaberen van één eik.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 38518. Gepubliceerd op 30 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38518.html

Emmalaan 7 te Vleuten, HZ_WABO-16-09214

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 38526. Gepubliceerd op 30 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38526.html

ter hoogte van Daltonlaan 700 te Utrecht, HZ_WABO-16-09554

Het kandelaberen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39282. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39282.html

ter hoogte van Balkan 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-09288

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39280. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39280.html

op de hoek Laan van Maarschalkerweerd en Mytylweg te Utrecht, HZ_WABO-16-09304

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 3928. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39281.html

Cambridgelaan 100 te Utrecht, HZ_WABO-16-09357

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39136. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39136.html

speelplaats achter Adenauerlaan 229 te Utrecht, HZ_WABO-16-09551

Het kappen van 2 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39284. Gepubliceerd op 1 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39284.html
Everard Meijsterlaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-09669
Het kappen van één boom bij een monument

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39498. Gepubliceerd op 1 april 2016 09:00)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39498.html
Raad moet snel ordentelijk beleid laten maken

Botsing tussen twee typen milieu-eisen: zonnecollectoren en bomenbehoud

Eisen met betrekking tot klimaatadaptatie (veel flinke, bladerrijke bomen) en verlangens met betrekking tot energiezuinigheid botsen.

Als iedere projectmanager de straat kaal mag maken om zonnecollectoren volop zon te geven, gaat levensduur van de Utrechtse bevolking op den duur sterk achteruit als gevolg van veel te weeinig bomen en daardoor teveel hitte in de stad.

Er dienen scherpe criteria (geen timmermansoogcriteria, maar toetsbare) te worden ontwikkeld voor de plaatsing van zonnecollectoren en voor het wijken van bomen ten behoeve de zonnecollectoren. Daarnaast is een stedenbouwkundige regel gewenst die het toekomstig conflict tussen bomen en zonnecollectoren (en ook maar tegelijk maar de tussen bomen en geparkeerde auto’s) voorkomt, en wel zodanig dat er toch veel bomen geplant blijven, c.q. worden.

Zie : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33224.html

Zie de bijlage Buurt schonen van bomen

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

ChristenUnie laakt rol gemeente bij stadsverwarming

De ChristenUnie is niet te tevreden over de rol van de gemeente bij stadsverwarming, en wil dit onderwerp op 14 april met de hele gemeenteraad bespreken. Dit blijkt uit de 24 maart jl. gehouden vergadering van de commissie Stad en Ruimte van de gemeenteraad over dit onderwerp.

Het probleem is dat het rendement van warmteleverancier Eneco al jaren veel lager is dan waarmee bouwers rekenden, maar dat dit pas in mei 2015 door Eneco is gemeld bij Utrechtse ambtenaren. Volgens de verantwoordelijke wethouders Van Hooijdonk, Jansen en Geldof is door hen hierop niet goed gereageerd. Pas in februari 2016 werd aan bouwers verteld dat ze hun berekeningen moeten aanpassen.

Verkeerde vergunningen: hogere energiekosten

Het gevolg hiervan: honderden niet goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen waarvoor toch vergunningen zijn verstrekt en flink hogere energiekosten voor nieuwe inwoners. De ChristenUnie wil dat deze bewoners door de gemeente gecompenseerd worden, de gemeente heeft immers de bouwvergunning niet goed gecontroleerd. De wethouders gaven aan hiernaar te zullen kijken, zonder garanties te geven dat inwoners niet worden gedupeerd. Raadslid Jan Wijmenga: “Het college erkent dat het fout zat, maar komt onvoldoende op voor de gedupeerde eigenaren. De gemeente moet actief gaan kijken hoe de woningen alsnog energiezuinig kunnen worden.

Nog steeds verkeerde vergunningen

De gemeente blijkt zelfs na februari 2016 verkeerde vergunningen te hebben uitgegeven. Volgens de wethouders omdat ze niet anders kunnen. De ChristenUnie vindt dit niet acceptabel. “Al in mei 2015 wisten gemeente én bouwers dat Eneco het rendement had verlaagd. Iedereen die de papieren invult voor de vergunningaanvraag krijgt namelijk een melding dat Eneco haar oude rendementsverklaring heeft ingetrokken. De gemeente erkent dat bewoners gedupeerd worden, dat ze beter had moeten opletten, maar blijft vergunningen uitgeven waardoor de groep gedupeerden steeds groter wordt. Dat vindt de ChristenUnie onaanvaardbaar”, aldus Wijmenga.

In de commissievergadering van 24 maart kondigde de ChristenUnie aan dit onderwerp met de hele gemeenteraad te willen bespreken. Dat debat zal op 14 april zijn. (Nieuw.nl, 26 maart 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/54685/christenunie-ontevreden-over-rol-gemeente-bij-stadsverwarming/

De Christenunie zou het hele varken op de menukaart mogen zetten, ook de story over vervanging van de warmtetransportleidingen.

 

Begrip ‘sjoemelwoning’ doet zijn intrede

Kopers willen zekerheid over duurzaamheid huis

Bij nieuwe bewoners van koophuizen in Leidsche Rijn is onrust ontstaan over stadsverwarming. Zij willen zeker weten dat de EPC-waarde die hun woning heeft, klopt. Deze waarde drukt uit hoeveel energie een woning jaarlijks per vierkante meter verbruikt. Deze waarde is gekoppeld aan het milieurendement van stadsverwarming.

Afgelopen week zijn de eerste huizen in het project Leidsche Lande (24 huizen, deelplan Hoge Weide) opgeleverd. Voor deze woning is een EPC-waarde gegarandeerd.

Omdat Eneco, leverancier van stadsverwarming, mei vorig jaar het milieurendement heeft verlaagd, moeten waarschijnlijk minimaal 240 woningen duurzamer worden gemaakt met bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente Utrecht heeft verzuimd in de bouwvergunningen met het lagere milieurendement te rekenen, zo bleek vorige maand.

Leidsche Lande

De bouwvergunning voor de 24 woningen in Leidsche Lande is voor mei vorig jaar afgegeven. In theorie maken ze dus geen deel uit van de 240 sjoemelwoningen. Desondanks zijn de bewoners verontrust door alle commotie rond stadsverwarming en willen ze van projectontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling zekerheid over de EPC-waarde van hun gekochte woning. Volgens de ontwikkelaar is er echter niks mis met de huizen. (…………) (Ad.nl, 30 maart 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4272421/2016/03/30/Kopers-willen-zekerheid-over-duurzaamheid-huis.dhtml

 

Nederlandse stroom vergrijst

Energiebedrijven produceren meer kolenstroom dan vorig jaar. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en WISE. Van de energiereuzen scoren Nuon en Essent een dikke onvoldoende. Eneco is het meest duurzaam, maar scoort lager dan voorgaande jaren: een krappe 6.

Ranking

De organisaties beoordeelden alle 37 stroomleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Beoordeeld werden de investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is een ranglijst gemaakt, ingedeeld in 3 groepen: voorlopers (score 6 en hoger), volgers (4 tot 6) en vervuilers (lager dan 4). Klik hier voor een volledige ranking van alle 37 stroomleveranciers.

Trend: minder duurzaam

Over de gehele linie worden de energiebedrijven in het onderzoek als minder duurzaam beoordeeld dan in 2014. Het gemiddelde eindcijfer daalde van 5,7 naar 5,5. Dat komt met name doordat de stroomproducenten in 2014 meer stroom uit kolen produceerden. Goedkope kolen zijn debet aan deze ontwikkeling.

Gevestigde orde grijzer

Van de vijf grote internationale bedrijven is Eneco nog steeds het meest duurzaam. Toch zakt Eneco in de ranking en behoort met een 6,2 nog maar net bij de voorlopers. De daling komt doordat Eneco meer grijze handelsmix inkoopt. Engie/Electrabel scoort iets beter dan vorig jaar en komt met een 5,9 dicht bij de voorlopers. Het energiebedrijf investeert onder andere in zonne- en windenergie. De andere drie grote energiebedrijven (E.ON, Nuon en Essent) verduurzamen helaas niet en zijn in de beoordeling zelfs gezakt.

Marktaandeel reuzen

De vijf energiereuzen bezitten in Nederland een marktaandeel tussen 75 en 80% en bepalen daarmee sterk de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening. Als deze bedrijven willen stijgen in de ranking, doen ze er slim aan om te kiezen voor energie uit zon, wind en duurzaam gecertificeerde biomassa. Ook energie uit gascentrales wordt als voldoende duurzaam beoordeeld.

Minder voldoendes

Ook zijn er minder duurzame voorlopers dan vorig jaar. In de vorige ranking scoorden negen energiebedrijven een voldoende, dit jaar zijn dat er acht. Er zijn echter nog steeds drie energiebedrijven die een 10 behalen: DE Unie, Pure Energie en Qurrent Nederland. De acht voorlopers bezitten een gezamenlijk marktaandeel van 3,3% in Nederland.

Oproep: stap over

De maatschappelijke organisaties roepen Nederlandse consumenten en bedrijven die voor echt duurzaam willen gaan, op om over te stappen op één van de acht voorlopers. Dit past ook in de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer consumenten en bedrijven een duurzame keuze maken. Consumenten kunnen nu zelf invloed uitoefenen op de transitie naar duurzame energie. Want een snelle energietransitie is cruciaal bij de aanpak van klimaatverandering. Een thema dat actueler is dan ooit in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. (Natuurenmilieu.nl, 27 oktober 2015)

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/ranglijst-duurzaamheid-stroomleveranciers-nederlandse-stroom-vergrijst/

Vervolgens zijn Natuur en milieu en Eneco gaan vrijen (http://nos.nl/artikel/2085731-eneco-en-natuur-en-milieu-lanceren-alternatief-voor-plannen-kamp.html). Eneco heeft zo een potentieel lastige klup geneutraliseerd, een klup die een gepromoveerde in huis heeft die in het proefschrift heeft laten zien dat Eneco (en zijn concurrenten) de overheid om zijn vingers windt. Weg kritisch geluid. De schoorsteen bij Natuur en Milieu moet roken, nietwaar?

 

Nuon voor rechter in zaak Natuurstoom

Energieleverancier Nuon moet zich vrijdag verantwoorden voor het product Natuurstroom. Het gaat om een bodemprocedure bij de kantonrechter in Nijmegen. De zaak is aangespannen door ConsumentenClaim namens een van zijn klanten.

Nuon verkocht jarenlang aan meer dan 200.000 consumenten en honderden bedrijven Natuurstroom. Voor de opwekking ervan werd uitsluitend gebruikgemaakt van schone bronnen: zon, wind en water. Klanten betaalden daarvoor een meerprijs. De energieleverancier verzekerde vanaf maart 1996 dat deze toeslag een op een geïnvesteerd zou worden in extra nieuwe duurzame energieprojecten, zoals de aanleg van windmolenparken.

Onjuist voorgelicht

Uit onderzoek, dat het FD in 2013 deed, bleek dat Nuon zijn klanten onjuist had voorgelicht. Tot eind 2002 gingen de toeslagen naar dergelijke projecten. Maar daarna werd de koppeling tussen toeslag en extra investeringen losgelaten. Klanten werden daarover niet geïnformeerd, terwijl ze de toeslag wel bleven betalen. De klant waarvoor ConsumentenClaim de procedure aanspant, heeft meer dan € 1000 aan toeslag betaald. Dit wil de claimstichting, waarbij zich duizend voornamelijk particulieren hebben aangesloten, terugvorderen.

‘Garanties niets waard’

‘Het afgelopen jaar hebben we meer informatie boven water gekregen waaruit blijkt dat de door Nuon afgegeven garanties niets waard zijn’, aldus Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. ‘Nuon heeft op geen enkele manier kunnen uitleggen wat zij vanaf 2003 extra deden voor klanten met een Natuurstroomcontract, terwijl zij fors meer betaalden.’ Particulieren hebben in de periode 2003-2012 voor meer dan € 86 mln toeslagen overgemaakt aan Nuon. Met bedrijven meegerekend, loopt dit bedrag verder op.

Nuon en ConsumentenClaim kruisten eerder de degens in deze zaak. Eind 2014 diende ConsumentenClaim bij de rechtbank Amsterdam een verzoek in om tien topmanagers van Nuon onder ede te horen. Die getuigenverklaringen wilde de in massaclaims gespecialiseerde organisatie gebruiken in een procedure tot schadevergoeding. De rechtbank wees dit verzoek af.

Investeringen

Nuon beweert dat Natuurstroom ‘al jaren’ niet meer ‘actief’ wordt verkocht. ‘Zo’n anderhalf tot twee jaar geleden hebben wij de toenmalige klanten van Natuurstroom aangeboden om over te stappen naar andere producten. Sindsdien bestaat het product niet meer’, aldus een woordvoerder van Nuon.

De energieleverancier houdt daarnaast vast aan zijn eerdere reactie en stelt dat het sinds 2002 € 558 mln heeft geïnvesteerd in duurzame productiecapaciteit. Veel meer dan er ooit aan toeslagen is binnengekomen. Hoewel de koppeling in 2003 losgelaten, is de meerprijs wel degelijk terechtgekomen bij duurzame energieopwekking, aldus Nuon. (Financieele Dagblad, 31 maart 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1145468/nuon-voor-rechter-in-zaak-natuurstoom

Hoe zouden andere stroom- en warmteleveranciers het in dit opzicht doen?
Utrechtse gemeentesecretaris wordt topman Sociale Verzekeringsbank

De Utrechtse gemeentesecretaris Maarten Schurink wordt bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zijn benoeming gaat in op 17 mei, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag bekend. (…..)

Burgemeester Jan van Zanen ziet Schurink niet graag gaan. “Maarten heeft in Utrecht laten zien het vermogen te hebben om netwerken in de stad met elkaar te verbinden rond complexe vraagstukken”, zegt hij. “Het is jammer dat hij vertrekt, maar begrijpelijk dat hij kiest voor een nieuwe uitdagende klus.” (…..)   (RTV Utrecht, 1 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1461935/utrechtse-gemeentesecretaris-wordt-topman-sociale-verzekeringsbank.html

De bedrijven die Utrecht uitzuigen kunnen een netwerker goed gebruiken, maar de Utrechtse inwoners hebben behoefte aan een gemeentesecretaris die de organisatie in al zijn facetten goed werkend maakt, vooral voor de ingezetenen. (Dat leidt ook tot grote kostenbesparingen.) Daar is dringend behoefte aan.

Zou de gemeenteraad niet van het vele niet-werkende weten, dan kan de raad zijn oor bij de Utrechters te luister leggen.

Het profiel van de gemeentesecretaris zou op zo’n taak/rol geschreven moeten worden en bovendien moet daar de hand aan worden gehouden.

Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020

Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten verwacht een tekort aan geschikte seniorenwoningen in 2020. Dat blijkt uit de vijfde editie van het onderzoek ‘Lokaal beleid seniorenhuisvesting’ van Ipso Facto in opdracht van seniorenorganisatie ANBO. Aan het onderzoek deden 114 van de 390 gemeenten in Nederland mee (29% respons), met een mooie verdeling van bevolkingsgrootte. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het verschil in inzicht verschilt per gemeente enorm. Verbazend, want instrumenten om huisvestingsbeleid te onderbouwen zijn heel belangrijk. Vooral nu het overheidsbeleid gericht is op langer zelfstandig wonen.” Het onderzoek is sinds 1998 met intervallen van vier jaar uitgevoerd.

Overzicht ontbreekt

Waar veel gemeenten de feiten over wonen van senioren op een rij hebben, heeft een aanzienlijk deel dat overzicht niet: een nipte meerderheid van 55% weet hoeveel woningen in de gemeente nu al geschikt zijn voor senioren. De helft (49%) kan een inschatting geven van het aantal geschikte woningen. “Dat bevestigt het beeld dat het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in haar eindrapportage geeft: er moet meer structureel zicht zijn op gemeenteniveau over zorgvraag, het aantal geschikte woningen en over sociale veiligheid,” licht Den Haan toe. “Het Aanjaagteam stelt voor dat de Rijksoverheid een onderzoeksprogramma gaat uitvoeren voor meer inzicht op gemeentelijk niveau.” (Anbo.nl, 29 maart 2016)

http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/nieuws/helft-gemeenten-verwacht-tekort-seniorenwoningen-in-2020?searchterm=seniorenwoningen

Het onderzoeksrapport:

http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/eindrapport_anbo_seniorenhuisvesting_2016.pdf

Om te weten dat men geen idee heeft hoe het in Utrecht zit was het niet nodig dat B&W aan het onderzoek deelnam. Dat was zonder onderzoek al duidelijk. Daarom heeft Utrecht in 2012 en ook nu niet aan het onderzoek deelgenomen.

De makke in Utrecht is dat men niet goed weet welke de kenmerken van een goede seniorenwoning zijn. Zou men dat wel weten, dan zou de Bouwverordening er op aangepast kunnen worden, zodanig dat er nog maar uitsluitend levensfasebestendige woningen worden gebouwd of verbouwd.

 

Geen seniorengetto in Heuvelrug

Er is landelijke ophef over een tekort aan woningen voor ouderen, maar in de Utrechtse Heuvelrug lukt het niet altijd om vrijkomende seniorenwoningen weer te vullen. ,,Er is onder ouderen wel behoefte aan huizen, maar mensen willen niet in een seniorengetto wonen”, denkt wethouder van volkshuisvesting Gerrit Boonzaaijer (SGP).

Veertig procent van de gemeenten in ons land heeft een tekort aan woningen voor senioren, zeggen onderzoeksbureau Ipso Facto en ouderenorganisatie ANBO. Boonzaaijer erkent die behoefte, maar ziet in Utrechtse Heuvelrug nog een andere trend. ,,Aan de ene kant zijn senioren wel bereid om te verhuizen, maar veel mensen willen niet naar een specifiek seniorenappartement”.

MOEITE Dat blijkt onder andere uit de moeite die plaatselijke woningcorporaties moeten doen om seniorenwoningen in de sociale sector aan de man te brengen. Daarover kregen bewoners van een aantal seniorenwoningen aan de Doornse Vogelweide onlangs een brief van verhuurder Heuvelrug Wonen. De corporatie kondigde aan dat de betreffende huizen ook aan andere woningzoekenden toegewezen gaan worden, als zich voor leegkomend huizen geen ouderen melden.

ZORGGESCHIKT Intussen heeft fractievoorzitter Chantal Broekhuis (CDA) vragen aan het Heuvelrugcollege gesteld over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Ze vraagt zich af of of burgemeester en wethouders voldoende zicht hebben op de woonbehoefte van senioren. Broekhuis wil onder andere weten hoeveel zorggeschikte woningen er de komende jaren nodig zijn in de Heuvelrugdorpen. (Nieuwsblad De Kaap, 31 maart 2016)

http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/geen-seniorengetto-heuvelrug-111428

Masterplan Jaarbeurs online

Alsjeblieft, hieronder het volledige masterplan van de Jaarbeurs in digitale vorm. De papieren versie is de afgelopen tijd verspreid. Maar we hebben gemerkt dat veel mensen er nieuwsgierig naar zijn. Deze versie zal volgend jaar worden opgevolgd door een versie 2.0 waarin de finale planvorming zijn beslag krijgt, gelijktijdig met het beschikbaar stellen van een structuurvisie fase 2 door de gemeente. (Bouwput.nl, 23 maart 2016)

http://www.bouwpututrecht.nl/2016/03/23/masterplan-jaarbeurs-online/

Dat wil zeggen ondernemers, ambtenaren en B&W kiezen voor groei.

Hoe zijn de groeicijfers onderbouwd? Willen Utrechters wel groeien, vraag dat eens ! Behoefte aan groet zo maar aannemen en daarvoor in de Utrecht-portemonnee graaien past niet.

Utrecht kiest voor groei met inbreiding

De gemeente Utrecht wil de groei van de stad voor een groot deel opvangen door inbreiding. Het gebied achter het centraal station speelt daarbij een belangrijke rol. Dat is te lezen in de ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’

Utrecht is een van de sterkst groeiende steden van Nederland, volgens de gemeente. Ze verwacht dat Utrecht in 2030 circa 400.000 inwoners heeft. Die groei wil de gemeente opvangen door ruim 40.000 inwoners binnen de bestaande stad te huisvesten.

Nieuw centrum

De grootste groei – circa veertig procent – zal plaatsvinden in de Merwedekanaalzone en op een deel van het Jaarbeursterrein, door de gemeente aangeduid als het Nieuwe Centrum. Intensief ruimtegebruik en hogere dichtheden zorgt hier voor de sterke groei. Hoogbouw behoort hier tot de mogelijkheden.

Deze bedrijfs- en parkeerterreinen worden op dit moment ervaren als barrière in de stad en zijn kansrijk voor gezonde stedelijke ontwikkeling, aldus de gemeente. Door de ligging op kleine afstand van het centrum ligt beperkt autogebruik voor de hand.

De groei van het inwonersaantal verwacht de gemeente verder op te vangen door circa 20.000 inwoners te huisvesten in Leidsche Rijn. De verdere groei van dit stadsdeel is al gepland.

Mobiliteit en economie

De Ruimtelijke Strategie 2016 gaat uit van meer ruimte voor langzaam verkeer, een systeemsprong voor het openbaar vervoer en een goede autobereikbaarheid van bestemmingsverkeer via de snelwegen en de stedelijke verbindingswegen.

Die uitgangspunten staan ook in het verkeers- en vervoersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. De ruimtelijke ontwikkeling en de afwikkeling van de mobiliteit worden op elkaar afgestemd, aldus de gemeente.

De Binnenstad en het Stationsgebied, het Utrecht Science Park (de voormalige Uithof) en Leidsche Rijn (Centrum) bieden volgens Utrecht ruimte voor economische ontwikkelingen. De kantoorgebieden Lage Weide en Papendorp zijn “hotspots voor werkgelegenheid”. In de overige buurten en wijken hanteert de gemeente in eerste instantie kwaliteitsverbetering als uitgangspunt bij ontwikkeling.

Financiën

Parallel met de Ruimtelijke Strategie stelt Utrecht een investeringsstrategie op, waarin ze aangeeft op welke wijze de gemeente middelen beschikbaar kan krijgen en welke publieke en private inzet ze verwacht. De Ruimtelijke Strategie 2016 en de investeringsstrategie worden (in samenhang met de Voorjaarsnota) behandeld in de gemeenteraad. (Architectenweb, 29 maart 2016)

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=38639

 

400.000 inwoners

In 2030 zou Utrecht 400.000 inwoners moeten hebben. Dat betekent 60.000 erbij. In het document waarmee de gemeente dat beleidsvoornemen wereldkundig heeft gemaakt wordt de belangrijkste vraag niet beantwoord: waarom is het huidige aantal van 340.000 niet meer dan genoeg? De

gemeente is bij het huidige aantal al niet eens in staat om leefbaarheid en veiligheid voor iedereen te garanderen.

De kreet ‘duurzame’ groei heeft inmiddels plaats gemaakt voor ‘gezonde groei’. Wat is er eigenlijk gezond aan de groei die de gemeente voor ogen staat? Het kost handen vol geld, zo schrijft de gemeente. Daarom wordt “parallel een investeringsstrategie opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente middelen beschikbaar kan krijgen en welke publieke en private inzet wordt verwacht”.

Ooit werd de groei van een stad bepleit met het argument dat daarmee een groter financieel draagvlak zou ontstaan voor hoog stedelijke voorzieningen. Maar kennelijk wordt groei nu om andere redenen nagestreefd, want, zo blijkt uit de website van de gemeente, het wordt nog een hele toer om het geld bij elkaar te krijgen voor Utrecht 400.000.

Om nóg meer inwoners (en bedrijven) in de bestaande stad op elkaar te kunnen proppen zal er veel meer hoogbouw gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden: er gaat laagbouw gesloopt worden (bijvoorbeeld de kop van Lombok) om plaats te maken voor hoogbouw. Dat niet alleen: de

schaarse stukjes groen in en rond het centrum zullen ook volgebouwd worden. De plannen voor een studentenflat op het Smakkelaarsveld liggen al klaar.

Het onvermijdelijke gevolg van het intensiever gebruik van de ruimte door hoogbouw is dat er nog meer auto’s en fietsers komen en dat er dus ook meer ruimte nodig is voor parkeren en stallen. Kortom, meer asfalt en kostbare kunstwerken om al dat verkeer te kunnen verwerken. Dure

ongelijkvloerse kruisingen bij het 5 Meiplein en het Anne Frankplein worden dan onvermijdelijk, evenals het vervangen van de Marx-Schweitzerdreef [Karl Marxdreef- Albert Schweitzerdreef, parallel aan de Gageldijk – N&aN] door een 6-baans snelweg.

Een verhaal waarin de kosten en baten van nog meer groei naast elkaar worden gezet ontbreekt. Dat groei gezond is wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Ten onrechte dus, want er zijn ook heel veel nadelen. Nadelen voor het milieu (bijvoorbeeld CO2-uitstoot van al die bouw) heb ik nog niet genoemd. Dat al die nadelen niet op een rijtje worden gezet is om te voorkomen dat wij kritische vragen gaan stellen, waardoor die groei veel minder ‘gezond’ en vanzelfsprekend blijkt.

Dat roept de vraag op: wie heeft er welk belang bij dat er ondanks tal van voor de hand liggende bezwaren toch gegroeid wordt? De vraag stellen is haar beantwoorden. In de eerste plaats de ondernemers en financiële instellingen die verdienen aan asfalt, beton en hypotheken. In de tweede

plaats de afdeling stadsontwikkeling, want slopen en groeien betekent werk op de plank.

Kortom, de financiële schuld van de gemeente (inmiddels ruim een miljard), de verder toenemende drukte door het verkeer en het verlies van schaars groen in de stad, het zijn allemaal offers die gebracht worden om banken, bouwend nederland en de afdeling stadsontwikkeling aan geld en werk te helpen. Welke belangen er door dit college gediend worden is duidelijk. Niet die van de inwoners en niet die van het milieu. (Nieuws030.nl, 31 maart 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-400-000-inwoners/

 

Burgemeesters: laat grote steden economie trekken

Het Rijk moet vooral investeren in de grote steden, want daar levert dat het meeste geld op en daar profiteert uiteindelijk heel Nederland van. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zegt dat dinsdagochtend in Trouw. Hij krijgt steun van de burgemeesters van Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

De landelijke politiek heeft volgens de burgemeesters de neiging geld gelijk over het land te verdelen in plaats van te investeren waar dat het meeste oplevert. Als voorbeeld noemt Van der Laan de Maasvlakte.

“Als het Rijk helpt met de aanleg daarvan, is het goed bezig. Dan moeten we even niet zeuren dat Vlissingen of Delfzijl ook steun moet krijgen, want die Maasvlakte is in ieders belang.” Volgens Van der Laan is de landelijke politiek nog niet zover.

Bevoegdheden

De burgemeesters willen ook meer bevoegdheden. Volgens hen wordt ons land top-down bestuurd: het Rijk bepaalt, terwijl de stadsbesturen uitvoeren. De bestuurlijke piramide moet volgens Aboutaleb worden omgekeerd en daar is de Utrechtse burgemeester Van Zanen het volstrekt mee eens.

“Geef de steden op z’n minst ruimte om te experimenteren met eigen regels die groei bevorderen. Daar wordt de koek die we in Nederland te verdelen hebben groter van en daar heeft iedereen baat bij”, aldus Van Zanen. (RTV Utrecht, 29 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1461432/burgemeesters-laat-grote-steden-economie-trekken.html

In macro-perspectief is er al heel lang geen groei. Grote ondernemingen gooien hun afval (materieel en personeel) op het bord van de gemeenschap die dat voor veel geld moet opruimen. Dit wordt niet meegenomen in economische berekeningen.

Het moet vooreerst gaan om een goede verdeling van werk door o.a. werktijdverkorting (leidt tot besparing op staatsuitgaven en belastingdruk).

Berichtenbox is meer dan besparing

Almere en Lelystad zetten de Berichtenbox succesvol in, maar kijken ook vooral uit naar de nieuwe mogelijkheden om eenvoudiger, sneller en goedkoper te kunnen communiceren.

Het aantal berichten dat verstuurd wordt met behulp van MijnOverheid Berichtenbox groeit snel. Waar er in 2014 nog 27 miljoen berichten werden verstuurd via de digitale postbus van de overheid, lag dat aantal vorig jaar op ruim 43 miljoen. Ook het aantal gebruikers volgt die lijn. Begin maart lag dat aantal op ruim 3,7 miljoen en wekelijks komen daar circa 100.000 bij. De verwachting is dat het aantal gebruikers en berichten dit jaar sterk stijgt, met name te danken aan de Belastingdienst die steeds meer post digitaal gaat versturen.

Ook de gemeenten Lelystad en Almere hebben inmiddels het belang en het gemak van de persoonlijke postbus onderkend. In Lelystad gaat het daarbij vooralsnog om de poststromen herinneringen met betrekking tot verlopen ID-bewijzen en rijbewijzen en de WOZ-beschikking in het kader van de onroerendezaakbelasting (OZB). Ook bij de gemeente Almere heeft de aanslag in het kader van de OZB de weg naar de Berichtenbox gevonden, evenals een aantal processen van Werk en Inkomen. (………..)

Net als in Lelystad zorgde de aansluiting bij de gemeente Almere in eerste instantie voor een aantal organisatorische probleempjes, zo laat Van Haastrecht weten. “Met de komst van de Berichtenbox hebben we besloten om de postverwerking centraal te trekken. Voorheen was het zo dat afdelingen zelf hun post printten, waarna het door een postloper op werd gehaald. Waar we naartoe willen is dat post centraal en digitaal wordt ingezameld en richting Berichtenbox gaat, waarbij aan de hand van het burgerservicenummer kan worden bepaald of documenten voor inwoners analoog of digitaal moeten worden verstuurd. Daar moet je goed over nadenken. Ook al omdat het digitaal trekken onder meer betekent dat het werk verandert voor de reproafdeling en de postlopers. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, waren wij op dat moment de enige organisatie die dit proces zo hebben vormgegeven. Dat kostte veel tijd. Nu staat het en gaat het aansluiten al veel sneller.” (…..)    (Gemeente.nu, 29 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Berichtenbox-is-meer-dan-besparing-2781902W/

Personeelstekort bij GGD’s

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) kampen met toenemende tekorten aan personeel waardoor er onvoldoende ruimte is om de uitbraak van infectieziekten tegen te gaan.

Ook het bestrijden van antibioticaresistentie staat om die reden onder druk, blijkt uit een rapport van GGD GHOR Nederland.

Doordat allerlei overheidstaken vorig jaar zijn overgeheveld naar gemeenten krijgen de GGD’s het steeds drukker. ,,Ook internationale veranderingen hebben effect op het werk van de GGD’s, zoals de verhoogde instroom van asielzoekers en de opkomst van nieuwe infectieziekten en antibioticaresistentie. En hoewel taken toenemen, dreigt er tegelijkertijd een tekort te ontstaan aan goed geschoolde, specialistische professionals”, aldus de koepelorganisatie.

De kans op uitbraken van infectieziekten neemt toe, mede doordat mensen meer reizen en ziektes mee kunnen nemen die van dier op mens overgaan. Daardoor moeten de gezondheidsdiensten ook vaker in actie komen, zoals bij de internationale uitbraken van MERS en Ebola, en de infectieziekte Q-koorts.

Nederland telt 25 GGD’s, waar in totaal bijna 10.000 mensen met een vast dienstverband werken. Zij doen onder meer gezondheidsonderzoeken, verzorgen vaccinaties, geven voorlichting en adviseren gemeenten over gezondheidsbeleid. (Gemeente.nu, 29 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Nieuws/2016/3/Personeelstekort-bij-GGDs-2781737W/

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Utrechtse parken

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een aanwijzingsbesluit te nemen voor de plaatsing van ondergrondse containers voor het gescheiden inzamelen van Plastic, Blik en Pak (PBP) en het inzamelen van restafval, in de Utrechtse parken op de navolgende locaties:

– Park Lepelenburg; bij het Lepelenburg t/o de Brigittenstraat

– Griftpark; in het park bij de ingang in de groenstrook naast het restaurant aan de Blauwkapelseweg

– Julianapark; bij de ingang in de verharding, aan de Amsterdamsestraatweg/Zweder van Zuylenstraat

– Wilhelminapark; in het park in de groenstrook t.h.v. de Koningslaan/Hobbemastraat

– Park Transwijk; in het park bij het festivalveld t.h.v. het restaurant

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 38367 Gepubliceerd op 30 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38367.html

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38442.html

A 27   A 27

Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000365, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Hilversum en Laren krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de verbreding en aanpassing van de A27-A1 met bijkomende werken in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum, Laren, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort)

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 13796. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-13796.html

Bioscoop Veemarktplein

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de onder HZ_WABO-14-01207 verleende vergunning voor het bouwen van bioscoop (betreft interne wijziging), Veemarktplein te Utrecht, HZ_WABO-16-09558

Datum ontvangst aanvraag: 24-03-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39274. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39274.html

‘Vluchtelingen in Utrecht, blijven in Utrecht’

De gemeente Utrecht wil vluchtelingen die in de noodopvang zitten zoveel mogelijk in de gemeente houden.

De gemeente heeft er bij het COA op aangedrongen om asielzoekers met kinderen, die eind april de noodopvang moeten verlaten in Kanaleneiland, zoveel mogelijk over te plaatsen naar de nieuwe opvanglocaties in Utrecht die in mei en juli openen aan de. Kinderen kunnen dan hun school in Utrecht voortzetten. Het COA heeft nog geen uitsluitsel gegeven.

Waar mogelijk stromen wat betreft het college vluchteling die in een Utrechtse noodopvang binnenkomen door naar een AZC en later naar een woning in de stad.

(Gemeente.nu, 31 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Vluchtelingen-in-Utrecht-blijven-in-Utrecht-2783183W/
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 7 april 2016

o.a.

4 Utrecht Global Goals City

5 Ontwerp-begroting AVU 2017 en meerjarenraming 2018-2020

6 Benoeming voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

7 Benoeming voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=fa7a9fa0-e358-4eb8-8051-a7f5d5f7eff1&FoundIDs=&year=2016

In de staart een merkwaardige agenda. Voor de stukken zie de weblink.

 

Commissiebrieven M&S

31-3-2016         Tussenstand gebruik ouderlokalen

31-3-2016         Brief exploitatievergunning Hardebollenstraat

31-3-2016         Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

30-3-2016         Stand van zaken opvang asielzoekers

30-3-2016         Bijlage bij vergunningen digitaal opvragen

30-3-2016         18- / 18+ in Zorg voor Jeugd en WMO

30-3-2016         Kwaliteit van het onderwijs in 2015

29-3-2016         Pilot levensgebeurtenissen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-4-2016           Golfbaan De Haar

31-3-2016         Fietsverbinding Dorpsstraat – Joostenlaan

31-3-2016         Brief exploitatievergunning Hardebollenstraat

31-3-2016         Commissiebrief Voornemen tot aanwijzen selectie wederopbouwarchitectuur als gemeentelijk monument

30-3-2016         Verhuizing busstations per 2 juli 2016

30-3-2016         Voortgang Oosterspoorbaan

30-3-2016         Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

29-3-2016         Beantwoording vragen RIA 4 febr. Kantorenaanpak Provincie Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Raadsbrieven

1-4-2016           Raadsbrief Raadsbrief Initiatiefvoorstel Houd de APV Actueel

29-3-2016         Raadsbrief Informatie inzake ontwikkeling De Kade

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=