Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Gesjoemel. Bomen kappen: 124 en herplant van gekapte (!) bomen

–    Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

–    Burgers willen geen macht én geen gelijk

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee
o     Failliet luchtkwaliteitsbeleid

o     Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur

–    Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Aangevraagde evenementenvergunningen

o     Brood en spelen: Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

 

 

 

 

Toenemende aantasting leefklimaat a.g.v. het toerisme

Onderzoek – In de greep van ijs en vastgoed

De binnenstad van Amsterdam verandert in snel tempo in een eentonig consumptiegebied. De gemeente slaagt er niet in greep te krijgen op de explosieve mix van stijgende vastgoedprijzen, miljoenen toeristen en slimme ondernemers. (….)

‘De verandering naar een monofunctionele economie gaat razendsnel’, zegt hij, zittend aan een kleine vergadertafel in zijn kamer in het stadhuis. ‘Zodra er een kantoor vrijkomt, is er wel iemand die er een hotel wil beginnen.’ Het geeft hem een dubbel gevoel. Toerisme levert de stad veel geld op en bovendien vindt hij het niet de rol van de overheid om groeisectoren af te remmen of mensen te weerhouden om naar Amsterdam te komen. ‘Maar de economie in de binnenstad wordt steeds eenzijdiger en consumptiever.’ Of het nu gaat om winkels en horeca die zich richten op plat consumptiegedrag of Booking.com en andere bedrijven in de toerismebranche die zijn gevestigd in de binnenstad: ze maken geen nieuwe producten, maar verkopen ze. (….)

Als de maximale draagkracht van een bestemming eenmaal is bereikt, zullen de netto kosten van het toerisme hoger zijn dan de netto opbrengsten. (…..)

De miljoenen mensen die naar de stad komen maken gebruik van de publieke ruimte, die wordt onderhouden op kosten van de Amsterdamse bevolking en ondernemers. . Slimme onder­nemers kunnen miljoenen verdienen aan het uitbuiten van de publieke ruimte, terwijl ze niet opdraaien voor een wezenlijk groter deel van de kosten. Rondvaartboten, hop-on ­hop-off-bussen, fietstours, wandeltours, bustours, stuk voor stuk zijn het goudmijnen die intensief gebruik maken van de publieke ruimte. (….)

Afgezien van eigen vastgoedbezit is het bestemmingsplan het machtigste middel dat de gemeente in handen heeft om enige regie te houden over het voorzieningenaanbod in de binnenstad.

(De Groene Amsterdammer, 28 juli 2016)

Lees vooral ook de bijlage.

Volgens meerdere geoefende waarnemers is in Utrecht in algemene zin dezelfde ontwikkeling gaande, zij het later ingezet. Anders dan in Amsterdam probeert het door liberalen gedomineerde Utrechtse stadsbestuur, laat staan de ambtenarij, helemaal geen greep op de ontwikkelingen te krijgen. Nee, in Utrecht worden de ‘marktontwikkelingen’ juist ondersteund, waarvan vooral de portemonnee van de Utrechters later de negatief uitpakkende balans moeten schonen.
DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR


Hier wordt met het beeld, de cijfers gesjoemeld. Lees aandachtig.

Heeft men zich wel eens afgevraagd waar de te herplanten bomen vandaan komen? Aan de vergunningen is niet te zien dat die ergens uitgegraven zijn. Komen die dan aanwaaien?

Bomen kappen: 124 en herplant (!) van gekapte bomen

Vergiliuslaan, Kruisstraat, Sophocleslaan, Sternstraat, Roerdompstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25331

Het kappen van 25 bomen en herplanten van 31 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112983. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112983.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van de 20 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Groeneweg en Jaffastraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25139

Het kappen van 14 bomen, het verplanten van 1 boom en het herplanten van 17 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112964. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112964.html

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Australiëlaan en Dommelstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-25141

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112955. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112955.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Columbuslaan 40 te Utrecht, HZ_WABO-16-25143

Het kappen van negen bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112928. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112928.html

Van de 2 bijlagen zijn er maar 1 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Jacobsgasthuissteeg 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-25330

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112912. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112912.html

Vergunningaanvraag zonder enige bijlage.

Marketentsterlaan 2 te De Meern, HZ_WABO-16-24954

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112858. Gepubliceerd op 15 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112858.html

Rotsoord 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-24900

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 112706. Gepubliceerd op 15 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-112706.html

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef) te Utrecht, HZ_WABO-16-25511

Nieuwe Zandpad (Einsteindreef), Prostitutiezone te Utrecht

Het kappen van 16 bomen en het verplanten van 1 boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115394. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115394.html

Van de 5 bijlagen zijn er maar 3 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Stastokdreef, Parsifaldreef, Rubicondreef, Fideliodreef, La Traviatadreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25695

Het kappen van 17 bomen en het herplanten van 32 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115383. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115383.html

Van de 21 bijlagen zijn er maar 5 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Cheopsdreef Quito- en La Pazdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-25700

Het kappen van 9 bomen en het herplanten van 7 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115373. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115373.html

Van de 9 bijlagen zijn er maar 2 digitaal bekendgemaakt. Onzinnig. Nu moet je nog steeds 1½ uur tijd investeren in een tochtje naar het stadskantoor.

Grote onzin. Hoe kunnen gekapte bomen herplant worden?

Van Sijpesteijnkade 7-9 te Utrecht, HZ_WABO-16-25694

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 115351. Gepubliceerd op 19 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-115351.html

Uitspraak: Wob-verzoek is vormvrij

De door gemeente Zevenaar ontslagen ambtenaar Frank Jansen heeft op de juiste manier geprobeerd informatie in te winnen over de verbouwing van het nieuwe Zevenaarse stadhuis.

Raad van State stelt de oud-ambtenaar in het gelijk, meldt De Geldelander. Jansen had 1 juli 2014 een Wob-verzoek ingediend voor een digitaal afschrift van alle externe adviezen, inclusief second opinions rond de eerste aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis.

Een van de partijen die de opdracht niet werd gegund, stapte naar de arbitragecommissie omdat de aanbesteding niet volgens de regels zou zijn verlopen. Hoewel gemeente Zevenaar zei zich bij het oordeel van de commissie neer te leggen, liet ze toch twee second opinions uitvoeren. Hierop diende Jansen een Wob-verzoek in om erachter te komen hoeveel geld aan de second opinions is uitgegeven.

Het college van B en W weigerde zijn Wob-verzoek omdat het niet op het daarvoor bestemde formulier is ingevuld. Jansen stapte naar rechtbank Gelderland, die de gemeente gelijk gaf, maar krijg uiteindelijk gelijk van de Raad van State, die aangeeft dat Wob-verzoeken vormvrij zijn. (Gemeente.nu, 18 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/8/Uitspraak-Wob-verzoek-is-vormvrij-2858816W/
De uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:2273

Burgers willen geen macht én geen gelijk

door: Rob Janssen

Het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Burgers willen alleen maar serieus genomen worden.

– blog – column Rob Janssen

In mijn praktijk als extern gespreksleider voor bewonersavonden is me één ding steeds opgevallen: de angst van veel politici dat het woord geven aan de burgers snel kan leiden tot het uit handen geven van de regie. Vanzelfsprekend zijn Steenbergen en Geldermalsen schrikbeelden hoe dat kan escaleren.

Echter, het uitgangspunt dat burgers ‘hun zin willen krijgen, of anders…’ klopt niet. Althans niet in mijn praktijk. Zoals de titel van deze bijdrage al vermeldt, willen burgers geen gelijk of macht. Tenminste, niet in de eerste plaats. Wat burgers per sé wel willen, is gehoord en gezien worden. Serieus genomen worden.

Voorbeeld

Tijdens een bijeenkomst over de parkeerproblematiek in een wijk hadden we een paar zaken aangepast. De stoelen stonden niet achter elkaar, maar in een cirkel. Ambtenaren en wethouder waren onderdeel van die cirkel. De beamer stond aan de kant. De bewoners waren de eersten die aan het woord mochten komen. En, niet onbelangrijk, de wethouder kwam pas aan het woord toen alle belangrijke grieven en zorgen op tafel gelegd waren. En dat waren er nogal wat….Bottom line, aan het eind van de avond gaf de wethouder op basis van argumenten aan waarom hij de wensen van de bewoners niet kon inwilligen. Foute boodschap, zou je kunnen zeggen. Het tegendeel bleek waar. De bewoners verlieten niet morrend de zaal, maar bleven nog lang napraten. De wethouder kreeg schouderklopjes en werd bedankt. Ik heb talloze van dit soort voorbeelden.

Rechtvaardigheid

Het fenomeen waar we het hier over hebben is procedural justice. Daarbij gaat het niet in eerste instantie om de goede argumenten. Het belangrijkste is de bereidheid om het standpunt van de ander uitgebreid naar boven te halen. De boodschap die we daarmee onder water uitzenden is simpel: “ik vind jou belangrijk genoeg om naar jouw standpunten te luisteren”. Door oprecht belang in de ander te stellen, zal hij zich ook als zodanig gaan gedragen. Als een volwassen en constructief persoon. In vele onderzoeken heeft Alan Lind aangetoond, dat de uitslag van ondergeschikt belang is.

Het gaat dus niet om gelijk krijgen, maar om gezien en gehoord worden. Elke ouder weet dat dit ook zo met kinderen werkt. Vertel hen alleen maar wat jij wil dat ze doen en ze komen in opstand. Betrek ze als partner in het proces en je hebt loyale meedenkers. En ja, als het met kinderen zo werkt, waarom dan niet met burgers, politici, professionals en hooligans? Wat dat laatste betreft ben ik er een voorstander van om in de Nederlandse stadions een gastvrij uitvak te maken. Niet zo’n kooi, zoals nu. Nee, een speciaal vak met pluche stoelen, hostessen, service en aandacht.

Maar dat terzijde, terug naar de bewonersavond

Hadden toestanden zoals in Steenbergen en Geldermalsen voorkomen kunnen worden?

Laat ik vooropstellen dat ik te weinig kennis van de details heb. Eén ding weet ik wel: de mensen die daar als relschoppers bezig waren hebben gebruik gemaakt van de macht die zij hebben om gehoord te worden. In hun geval met stenen gooien, schelden en bedreigen. Hun acties kwamen voort uit angst. Het had ongetwijfeld veel verschil gemaakt als de gemeente zich de moeite had getroost om op voorhand met deze mensen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun angsten en zorgen. Dat had in ieder geval tot een andere uitkomst geleid.

Maar in een interview zei een raadslid achteraf: “Het heeft ons volkomen overvallen”. Toen de interviewer vroeg of ze dan zo weinig op de hoogte was van wat er onder de bewoners leefde zei ze: “Ja, dat is zo”. Het is dus hoog tijd voor gemeenten om veel meer in te zetten op luisteren naar de burgers. Om in contact te komen en interesse te tonen wat de mensen die zij vertegenwoordigen bezig houdt. Want hoe kun je anders je eigen bevolking vertegenwoordigen, als je hen niet eens kent?

(Gemeente.nu, 19 augustus 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Opinie/2016/8/Burgers-willen-geen-macht-en-geen-gelijk-2859742W/

Macht nastreven is iets van mensen die zich meer- of minderwaardig voelen

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Utrechter rookt elke dag zes sigaretten mee

De lucht in de provincie Utrecht is zo smerig, dat iedere inwoner gemiddeld zes sigaretten per dag meerookt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De VVD beschuldigt de milieuorganisatie van ‘bangmakerij’.

Milieudefensie heeft via een onderzoek de vervuilde lucht (concentratie fijnstof en stikstofdioxide) concreet gemaakt door die te koppelen aan het meeroken. Gemiddeld rookt iedere inwoner van de provincie per dag zes sigaretten mee, aldus Milieudefensie.

Coalitiepartij VVD vindt dat Milieudefensie zich schuldig maakt aan ‘bangmakerij’. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: ,,Deze cijfers zeggen helemaal niks. Milieudefensie is alleen tevreden met 100 procent schone lucht. Dat is een illusie.”

Geschrokken

GroenLinks is daarentegen geschrokken van de resultaten. Raadslid Thijs Weistra: ,,De cijfers geven een beeld hoe slecht het is gesteld met de luchtkwaliteit.” Voor de coalitiepartij zijn de resultaten een aanmoediging van haar beleid. De fractie wil de milieuzone in de binnenstad uitbreiden voor onder meer scooters.

Volgens Milieudefensie is een milieuzone een manier om de lucht schoner te maken. Net als het stimuleren van forensen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Andere maatregel: een verlaging van de maximale snelheden op snelwegen rond de stad.

Voor de VVD gaat een uitbreiding van de milieuzone weer te ver. Volgens de liberalen is nog niet bewezen dat de milieuzone, die sinds juli vorig jaar in de Utrechtse binnenstad geldt om vervuilende diesels te weren, effect heeft. Gilissen (VVD): ,,De lucht wordt schoner. Ook zonder de milieuzone.”

Provincie

Milieudefensie heeft bij haar onderzoek gebruik gemaakt van de jaargemiddelden van de meetgegevens van het RIVM. Het gemiddeld meeroken van zes sigaretten per dag geldt voor de hele provincie.

De stad Utrecht spant de kroon met een vuile lucht vergelijkbaar met 6,4 meegerookte sigaretten per dag. In de Utrechtse Heuvelrug is de lucht met 5,1 sigaret het schoonst. In Vianen is de lucht net zo vervuild als het meeroken van 5,8 sigaretten. In IJsselstein gaat het om 5,7, in Stichtse Vecht en Veenendaal 5,6, De Bilt, Houten, Bunnik en Zeist 5,5 sigaretten per dag. (AD.nl, 17 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrechter-rookt-elke-dag-zes-sigaretten-mee~aeb26f1c/

 

Failliet luchtkwaliteitsbeleid

Donderdag 25 mei 2016 houdt de Utrechtse gemeenteraad een ‘raadsinformatieavond’. Dat

houdt in dat leden van de gemeenteraad zich door ambtenaren laten voorlichten en als er dan

tijd over is mogen burgers ook wat zeggen. Dat moet allemaal binnen een uur, zodat burgers

hun verhaal in enkele minuten moeten afraffelen. De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft besloten niet meer aan deze schijninformatie/inspraak mee te doen en haar visie schriftelijk aan het publiek, de gemeente-

raad en het college ter kennis te brengen. (E-mail SSLU)

Zie de bijlage.

 

Stankverspreiding. Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur voor Revema, Reactorweg 11 te Utrecht, HZ_MAAT-16-24040

Reactorweg 11 te Utrecht

HZ_MAAT-16-24040

Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften geur voor Revema

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 2 weken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 114899. Gepubliceerd op 18 augustus 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114899.html

Op Lage Weide. Activiteit tot dusver: recycling van karton, plastic, oud ijzer en ander metaal. http://www.revemarecycling.nl/

Terwijl veel Utrechters ‘genieten’ van de achtergelaten klerezooi ………………..

Van Zanen geniet met volle teugen in Rio

 

Jan van Zanen geniet met volle teugen van de Olympische Spelen in Rio. Hij zat bijna met zijn neus bovenop de start van Dafne Schippers. ,,Jammer dat het geen goud werd, maar trots overheerst bij mij.”

Natuurlijk had ook burgemeester Jan van Zanen gehoopt op goud voor onze Utrechtse Dafne Schippers op de 200 meter. ,,Ik begrijp haar teleurstelling goed. Ze is een een topsportvrouw en was naar Rio gekomen voor het goud. Maar zilver in dit deelnemersveld is echt ook een prachtige prestatie. Bij mij overheerst trots en vreugde. Dafne heeft mij laten sidderen in het stadion. Het was een onvergetelijke ervaring.”

In het stadion zat Jan van Zanen met zijn neus op de startlijn. ,,Ik kon Dafne bijna aanraken. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar jongens, wat een spanning, wat een geweldige sport. Het kippenvel stond op mijn armen bij het omroepen van haar naam voor de finale. Er zaten veel Nederlanders voor haar in het stadion. Je hoorde een luid gejuich opstijgen toen haar naam klonk. Je kon zien dat ze dat hoorde. Mooi hoor.”

Van Zanen heeft geen poging gedaan om Dafne Schippers voor of na de wedstrijd te ontmoeten. ,,Ik heb haar ouders na het zilver wel een smsbericht gestuurd.”

Historisch

Dafne Schippers was het hoofdgerecht voor de korte Olympische vakantie van Jan van Zanen en zijn vriendin in Rio.

Maar Van Zanen heeft de afgelopen dagen veel meer landgenoten bekeken. ,,Ik was getuige van de historische gouden oefening op de balk van turnster Sanne Wevers. Man, wat een wereldprestatie! Zo ontzettend knap. Zo indrukwekkend ook om dan de Nederlandse vlag tijdens de huldiging omhoog te zien gaan. Het zijn beelden die me altijd bij zullen blijven.”

 

Van Zanen zag ook de volleybalvrouwen schitteren en was getuige van de roeisuccessen. Maar het was natuurlijk niet allemaal euforie. De val van Epke en de uitschakeling van de hockeyheren noemt hij een deceptie.

Wilhelmus

,,Ik zat tussen het Oranje legioentje in het hockeystadion. Dat was overigens reuze sfeervol. De muziekinstallatie liet het afweten en toen hebben we voor aanvang met een paar honderd Oranjesupporters zelf maar het Wilhelmus gezongen. Accapella. Dat was mooi hoor. Maar het mocht helaas niet baten, want de Belgen waren gewoon beter die dag. Jammer, maar gelukkig hebben we de vrouwen nog in de finale.”

Uiteraard is Jan van Zanen ook in het Holland Heineken House geweest. ,,Op de avond dat er drie gouden- en twee zilveren medaillewinnaars werden gehuldigd. Een groot feest, maar om eerlijk te zijn hoeft dat gehos niet zo voor mij.”

Jan van Zanen, die de reis privé maakt en niet als burgemeester, reisde de afgelopen dagen honderden kilometers per metro door Rio. ,,Die afstanden van hotel naar stadions moet je niet onderschatten. Je bent soms uren onderweg. Maar het lukt allemaal goed hoor. We redden ons prima.”

Utrechters

Helemaal onopgemerkt blijft Jan van Zanen niet in Rio de Janeiro. ,,Ik word geregeld op mijn schouder getikt door Nederlandse supporters die me herkennen. In het atletiekstadion zat er een familie uit Utrecht achter me. Bleek de familie Dijkman uit Overvecht te zijn. Dat was erg gezellig. We zijn meteen even samen op de foto gegaan.”

De laatste dag van de vakantie staan er geen bezoekjes aan sportwedstrijden meer op het programma. ,,We gaan de Suikerbroodberg bezoeken en ik denk dat we nog even lekker naar het strand gaan.”

De Olympische vakantie is bijna voorbij gevlogen. ,,Maar ik ben blij dat ik dit heb gezien. Het is voor mij de eerste keer dat ik er zelf bij ben bij de Olympsche Spelen. Dit had ik voor geen goud willen missen.”

De gemeente Utrecht gaat haar Utrechtse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen na thuiskomst zeker huldigen, zegt Van Zanen vanuit Rio. ,,Hoe we dat gaan doen en wanneer, dat is nog niet duidelijk. Maar deze sporters verdienen zo’n eerbetoon. Zij hebben allemaal een topprestatie geleverd.” (AD.nl, 18 augustus 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/van-zanen-geniet-met-volle-teugen-in-rio~aeafd621/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Structureel belazeren van Utrechters bij behandeling omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een perceelafscheiding en het maken van een in- en uitrit., Landzigt 38, 40 en 42 te De Meern, HZ_WABO-16-25025

Aanvraag bekend gemaakt op 11 augustus 2016 onder de mededeling “Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-111683.html

Op dezelfde dag (11 augustus 2016) werd de vergunning al verleend en werden de Utrechters belazerd wat betreft de voorgespiegelde mogelijkheid iets in te brengen. Op 17 augustus werd hen dat onder de neus gewreven.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114371.html

Dit is strijk en zet. Een ernstige, structurele misstand.

Wie is eigenlijk de hoofdman van deze beroerdigheid? Van Zanen die zo graag in de belangstelling staat? Of Jansen van de Socialistische Partij?

 

DOSSIER EVENEMENTEN
Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-114419.html

 

Brood en spelen houdt de Utrechters af van nadenken over het bestuur van de stad

Utrechtse lobbyisten naar start van de Vuelta

Een delegatie uit Utrecht is dit weekend bij de start van de Vuelta in Spanje. Utrecht wil de jaarlijkse wielerwedstrijd naar de stad halen. De Ronde van Spanje is als evenement kleiner dan de Tour de France, maar kan toch gunstig voor de Utrechtse economie en het toerisme uitpakken, denken de initiatiefnemers.

Lobby-organisatie Business Peloton Utrecht heeft de trip naar Spanje georganiseerd om Utrecht op de kaart te zetten als startplaats in 2019. De afvaardiging wil de directie van de Vuelta en de grote wielerploegen achter het plan krijgen. Oud-profrenner Mathieu Hermans, die tien etappezeges in de Vuelta op zijn naam heeft, begeleidt de reis.

Vanuit Portugal zegt Cor Jansen van het BPU tegen RTV Utrecht dat de Utrechters door de Vuelta waren uitgenodigd. Dat wijst erop dat de Spaanse organisatie openstaat voor suggesties van de zakenlieden uit Nederland.

“We zijn hier met hotels, horeca, van alles”, zegt Jansen. “Allemaal om te laten zien dat er bij ons in de stad draagvlak is. We hopen aan het eind van dit weekend te kunnen zeggen: dit is een goed huwelijk!” (RTV Utrecht, 19 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1510377/utrechtse-lobbyisten-naar-start-van-de-vuelta.html

“Vroeger verkochten we onze stem aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk de macht afgestaan. Het volk benoemde vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambtenaren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: brood en spelen.” (Decimus Iunius Iuvenalis, Romeins dichter)
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

3 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

4 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

5 Luchtkwaliteit

6 Commissiebrief stadsverwarming

7 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

en

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 1 september 2016

o.a.

6 Vaststelling verordening Routering vervoer gevaarlijke stoffen 2016

7 Luchtkwaliteit

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de uitkomsten van het luchtmeetnet en de eerste evaluatie van de milieuzone (CU). Thema’s waarover de fracties willen spreken met de wethouder zijn onder andere: mogelijkheden om de eisen aan te scherpen (PvdD), aangekondigde vervolgonderzoeken, door RIVM, gericht op gezondheid, mogelijkheden voor Raad om onderzoekskaders mee te geven (D66), praktische uitvoerbaarheid van de milieuzone (PvdA).

7.1 Aanbieding Luchtmeetnet-rapportage 2015 GGD Amsterdam

8 Duurzaamheidsverslag 2015

Geagendeerd door CU, D66, GL, PvdD, SP, S&S, PvdA en CDA. De genoemde fracties willen in gesprek met de wethouder over de stand van zaken tav duurzame ambities van Utrecht. De fracties leggen graag mogelijkheden voor om verdere stappen te nemen (CU). Met als thema’s onder andere: duurzaamheid integreren in alle beleidsterreinen, ontbreken dierlijke consumptie, behalen energiedoelstellingen (PvdD).

8.1 Voortgangsrapportage 2015 Utrechtse Energie

9 Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

Geagendeerd door PvdA, GroenLinks en D66. De PvdA-fractie wil met andere fracties en het college in discussie over de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Vraag is of het college bereid is om hierover in overleg te gaan met commerciële beleggers en woningbouwcorporaties. Welke aanvullende maatregelen gaat het college treffen om naheffingen te voorkomen. Hoe verhouden de onderzoekresultaten zich tot het energieplan dat recentelijk in de raad vastgesteld is. GroenLinks hoort graag van de wethouder wat de voortgang is van de in de brief aangekondigde vervolgacties. Daarnaast wilt GroenLinks graag het gesprek aangaan met de andere fracties en de wethouder hoe om te gaan met de buitensporig hoge rekeningen van enkele inwoners. Groenlinks ziet graag dat hier een passende oplossing voor komt. D66 gaat graag met de wethouder en andere partijen in gesprek over een structurele oplossing van dit schrijnende probleem waarbij bewoners van appartementen hun verwarming niet eens meer durven aan te zetten, omdat ze bang zijn voor een torenhoge naheffing op hun energierekening. Graag bespreekt D66 daarbij ook de mogelijke rol en pro-actieve houding van de gemeente.

10 Commissiebrief stadsverwarming

Geagendeerd door de PvdA en D66. De PvdA maakt zich zorgen over de afhandeling van problemen met stadsverwarming van woningen in Leidsche Rijn. Dit betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor de betreffende woningen. De fractie wil met het college en andere fracties in discussie over de afhandelingswijze. Deze is niet in lijn met de gemaakte afspraken. In de brief geeft het college aan dat zij met betrokken partijen maatregelen hebben getroffen om de schade te herstellen en de kosten over de partijen te verdelen. De PvdA vraagt zich af waarom het college de raad niet vooraf heeft betrokken bij de afhandelingswijze. Afspraak was dat het college eerst een onderzoek zou verrichten naar de omvang van de schade, de maatregelen die nodig zijn om de ontstane schade te herstellen en naar degenen die de schade moeten betalen. De fractie wil ook met het college in gesprek over gemaakte afspraken met de verschillende partijen. Tevens wil de PvdA-fractie in de commissie de uitkomsten van het onderzoek van DGMR bediscussiëren. Van de andere fracties wil de PvdA horen of zij de oplossing afdoende vinden en wat zij van het onderzoekresultaten vinden. D66 wil met de wethouder in gesprek over de uitvoering van de aan- en overgenomen moties uit de raadsvergadering van 14 april 2016. De fractie is bijvoorbeeld benieuwd naar de betekenis van het nieuwe milieurendement van Eneco (125%). Daarnaast zijn zij heel benieuwd waarom de brief niet rept over oplossing voor woningeigenaren die een vergunning is verleend (ruim) ná 1 mei 2015, maar die deze vóór deze datum hadden aangevraagd (groep 2 in de commissiebrief). Ook deze inwoners verdienen de energiezuinige woning waar ze volgens de wet recht op hebben.

11 Agenda U10

De U10 Agenda bevat de voornemens van de bestuurstafels. De Agenda is opgesteld vanuit de bestuurstafels en is mede gebaseerd op de inbreng die raadsleden eerder hebben geleverd, onder meer tijdens het U10beraad van 10 februari 2016.

12 Technische wijziging Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het betreft een technische aanpassing van de beheerverordening om flexibiliteit en diversiteit aan te bieden in de mogelijkheden om te begraven. Bij raadsbesluit van 8 november 2012 zijn de beheerverordening en de rechtenverordening begraafplaatsen Utrecht ingrijpend aangepast ten gevolge van wetswijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Voor de Utrechtse situatie is het wenselijk om in een aantal zaken maatwerk toe te voegen.

13 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

Geagendeerd door PvdD. De PvdD bespreekt graag met de wethouder hoe precies invulling gegeven wordt aan de in het programma genoemde ambities. Daarnaast roept de ambitie om groene verbindingen naar het groen om de stad te realiseren vragen op. Is het niet beter te investeren in groen in de stad, in plaats van in verbindingen, en hoe wordt gewaarborgd dat deze verbindingen nooit ten koste gaan van groen in de stad? Ook de aankondiging dat het plafond van subsidieregeling groene daken in zicht is, is reden het Meerjarengroenprogramma te bespreken.

14 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein. Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend. De tripartiete overeenkomst, uit 2010, tussen Utrecht, Jaarbeurs en Amrath is geactualiseerd. Het betreft de ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal Hotel-Woningen.

15 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

Geagendeerd door D66, VVD, CU, S&S, CDA en PvdD Graag gaan zij in debat met de andere fracties en het college over de toekomst van Merwedekanaalzone deelgebied 5. Met name willen ze ingaan op het proces waarin deze gebiedsontwikkeling plaats vindt, de duidelijkheid die er moet komen over de belemmeringen in het gebied, zoals de tippelzone op de Europalaan, de busremise en de brandstof-vulpunten. Met het college willen ze in gesprek gaan over de rol van de organisatie MeerMerwede, de toegezegde evaluatie van de tippelzone, hoe het overleg met de verschillende eigenaren in het gebied verloopt en hoe we als gemeente zekerheid kunnen bieden over de ontwikkelmogelijkheden. Doel van de bespreking is het krijgen van meer duidelijkheid over het proces en tijdspad voor alle betrokkenen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van Vechtclub XL.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=46bc7db5-883e-4a9e-b8be-1317c6723b98&FoundIDs=&year=2016