Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

 

–      De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd

–      DOSSIER TOUR DE FRANCE

o   Twee miljoen euro uit Ondernemersfonds. Tourstart slurpte veel subsidie op.

o   Stad wordt beter van start wielerwedstrijd

–      DOSSIER BOMENLEED

o   Bomen kappen

–      Utrecht wil landelijke APK voor woninginstallaties

–      Pretpark Kromme Rijn

–      Aangevraagde evenementenvergunningen

–      Aanwijzing collectieve festiviteiten (Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer)

–      Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’

–      Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze

–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven

 

 

 

 

Besluit B&W vernietigd

De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd

De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd wegens de motiveringsgebreken die eraan kleven. Die gebreken zijn echter volgens de rechtbank niet zo ernstig dat de milieuzone niet zo mogen blijven.

De rechtbank is het met de SSLU eens dat de gemeente een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over het effect van de milieuzone (r.o.26) en dat het effect “wellicht marginaal” (r.o. 40) zal zijn. Dat blijkt voor de rechtbank echter geen reden te zijn de milieuzone zoals vastgesteld door de raad te verbieden. Als de gemeente heel veel geld wil uitgeven voor een maatregel met een marginaal effect, dan is dat een keuze van de politiek, waar de rechtbank zich niet in wil mengen.

Bijzonder interessant is wat de rechtbank in r.o. 37 overweegt: Als de berichten over het grote verschil tussen de fabrieksspecificatie (euroklasse) en de praktijktests eerder bekend waren gemaakt (en niet vlak na de zitting) dan had dat een reden kunnen zijn voor de rechtbank om het milieuzonebesluit daarop te beoordelen. Ten tijde van de bestreden beslissing zou dat echter volgens de rechtbank nog niet bekend zijn geweest.

De SSLU heeft er echter zowel in de bezwaarfase als in de beroepsfase op gewezen dat de werkelijke uitstoot van diesels Euro 3 en hoger aanzienlijk hoger is dan op grond van euroklassificatie mocht worden aangenomen. De SSLU heeft er bovendien op gewezen dat dat al lang bekend was en dat de gemeente daar ten onrechte aan voorbij is gegaan. De rechtbank is aan dit argument van de SSLU ten onrechte voorbijgegaan. Reden waarom de SSLU in hoger beroep gaat.

Naar het oordeel van de SSLU is de uitstoot van diesels Euro 3 en 4 qua NO2 (waarmee roet correleert) zoveel hoger dan Euro 1 en 2, dat het effect van de milieuzone per saldo negatief is: de luchtkwaliteit verslechtert. Steeds meer persberichten wijzen er inderdaad op dat nieuwe diesels niet of nauwelijks schoner zijn en dat het dus geen zin heeft om Euro 1 en 2 te vervangen door nieuwere diesels. (Persbericht Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, 22 januari 2016)

Zie de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:339&keyword=luchtverontreiniging (naar beneden scrollen):

In de uitspraak is aangegeven

– verklaart de beroepen gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit van 25 maart 2015;

– bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven.

Met andere woorden: het besluit deugt niet, het werkt waarschijnlijk niet, maar als de gemeente wil doorgaan met voor veel andermans geld bijna niks te presteren, dan gaat ze haar gang maar.

 

DOSSIER TOUR DE FRANCE
Niet (apart) te vinden in rapportages.

Twee miljoen euro uit Ondernemersfonds. Tourstart slurpte veel subsidie op. UTRECHT. Utrechtse bedrijven en ondernemers hebben in het …

Zie het relaas op http://www.taxiprijzenutrecht.nl/attachments/File/5%20januari%202016/Tourstart%20slurpte%20veel%20subsidie%20op.pdf

Zie ook:

Evaluatierapport van de Universiteit

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=60d9501d-3999-4b77-8a4d-b6761ad58bb1

Eindverantwoording van B&W

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=c2671d66-ebf3-45c6-9eb5-6b6dda6bc746

Brief van B&W

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=924c2467-51a6-4159-8d3d-c516c2339614

De universiteit stelde vast dat het bedrijfsleven uit de stad Utrecht € 2.400.000 heeft bijgedragen. Indien de 2 miljoen in dat bedrag zijn opgenomen, levert het een vertekening op. De 2 miljoen “ondernemersfonds” is niets anders dan afgezonderde WOZ-belastingopbrengst.

Indien de 2 miljoen niet in dat bedrag zijn opgenomen, is de onttrekking aan het “ondernemersfonds” niet verantwoord.

Dat zou betekenen dat de veel geroemde bijdragen van het Utrechtse bedrijfsleven niet meer dan € 400.000 waren. De rest is dan vooral onttrokken aan onderhoud van de buurten, de sociale zorg, onderwijs, e.d.

Wat zijn de getallen toch mooi rond.

Beter is het de volgende keer, geen Vuelta, Giro of Tour te organiseren maar gewoon een paar ton aan de Utrechtse ondernemers te geven. Dat is veel goedkoper voor de Utrechtse bevolking.

 

Stad wordt beter van start wielerwedstrijd

CBS: Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond

In 2015 gaf 15 procent van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens. Van de (geraamde) 718 duizend huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens kwamen vier op de tien moeilijk rond. Dit uitte zich in het uitstellen of achterwege laten van reguliere uitgaven zoals verwarming of het kopen van kleding. Dat meldt CBS.

Piek financiële krapte in 2013

Na jaren van stabiliteit, ook gedurende de economische crisis, steeg bij huishoudens met een laag inkomen het aandeel dat aangeeft moeilijk rond te komen van 40 procent in 2012 naar ruim 50 procent in 2013. Daarna daalde het aandeel en kwam in 2015 met 41 procent weer op het oude stabiele niveau te liggen.

Bij de huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens schommelde het percentage dat moeilijk kan rondkomen in de afgelopen jaren rond de tien procent.

 

[Voor de grafiek Huishoudens die moeilijk rond komen, volg de weblink]

 

Financiële beperkingen eerder regel dan uitzondering

Huishoudens met een laag inkomen hebben regelmatig te maken met financiële beperkingen. In 2014 gaf 76 procent van hen aan onvoldoende geld te hebben voor één of meer veel voorkomende uitgaven, uiteenlopend van het verwarmen van het huis (13 procent) tot het vervangen van versleten meubels (61 procent).

 

[Voor de grafiek Huishoudens met financiële beperkingen 2015, volg de weblink]

 

De helft van de huishoudens met een laag inkomen had onvoldoende geld om regelmatig nieuwe kleding te kopen en bijna twee op de drie hadden geen geld voor onverwachte noodzakelijke uitgaven van zo’n duizend euro. Van de 6,4 miljoen huishoudens met een hoger inkomen had 31 procent te stellen met minimaal één van de genoemde financiële beperkingen. (CBS, 20 januari 2016)

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/ruim-miljoen-huishoudens-komen-moeilijk-rond.htm

Zie ook: Armoede en sociale uitsluiting, regionale cijfers 2013

http://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33fda81db5434d519d7766d4c99b0ab5

Utrecht behoort tot de treurigste categorie, 14 % of meer huishoudens met een laag inkomen. Voor hen is het dan ook fantastisch dat Utrecht er naar streeft weer miljoenen gemeenschapsgeld in de start van een wielerwedstrijd te steken; de stad en daarmee vooral de hier bedoelde inwoners, worden er immers beter van.
 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen

Willibrordpad, secie F, perceelnummer 90 te Vleuten, HZ_WABO-16-01076

Het kappen van twee Alnus glutinosa’s en het kandelaberen van elf Populus xcanadensissen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 5107. Gepubliceerd op 18 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-5107.html

Locatie had goed anders aangegeven kunnen zijn: tegenover Hindersteinlaan ……. Deze wijze van publiceren is bedoeld om ongewis te laten om welke bomen het gaat. Immers, in het recentste vindbare straatnamenregister van de gemeente Utrecht komt het Willibrordpad als naam niet voor, Voor alle bomen geldt: van de bomen uit gezien geen kapnoodzaak.

Olympus, sectie P, perceelnummer 5524 te Utrecht, HZ_WABO-16-01075

Het kappen van acht Populus xcanadensissen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 5098. Gepubliceerd op 18 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-5098.html

Net als de vorige: een Canadese populier. Net als bij de vorige is hier de locatie verhuld. Is er een bestuurder die graag deze houtsoort stookt en niet wil dat men het weet?

Karawanken 62 te Utrecht, HZ_WABO-16-01465

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016Nr. 6095. Gepubliceerd op 20 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-6095.html

Wittevrouwensingel 94 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-01538

Het kappen van een esdoorn bij een woning.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7058. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7058.html

Van Bijnkershoeklaan 280 te Utrecht, HZ_WABO-16-01702

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7313. Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7313.html

Maliebaan 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-01682

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7297. Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7297.html
Utrecht wil landelijke APK voor woninginstallaties

Uit een pilot van de gemeente Utrecht blijkt dat ruim de helft van de woningen niet aan de keuringseisen van elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties voldoet. De resultaten van de pilot zijn in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om besproken te worden bij de parlementaire behandeling van koolmonoxide problematiek.

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen, laat de gemeente weten. In de pilot, uitgevoerd samen met UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), werden in 160 woningen de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd en vooral veroorzaakt zijn door fouten bij de installatie, gedrag en hobbyisme. Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18%). Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen. 47% van de woningen heeft een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.

De gemeente en UNETO-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden. Dat controle op installaties noodzakelijk is, wordt bevestigd door de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind 2015. Zij hebben daarom vandaag hun bevindingen per brief naar de Tweede Kamer gestuurd om hun bevindingen te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. (Gemeente.nu, 19 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2016/1/Utrecht-wil-landelijke-APK-voor-woninginstallaties-2747893W/

Goed initiatief van Utrecht.

Toen jaren geleden het toezicht onder de bezielende leiding van de grootste politieke partijen werd afgeschaft, werd er al voor gewaarschuwd dat dit op enig moment weer hersteld moest worden.

Pretpark Kromme Rijn

Watervergunning 2016 voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven – Werkhoven (code keur_899614_ 2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven. Op de locatie in Werkhoven, in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 467. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-467.html

 

Watervergunning 2016 voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik – (code 601852)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 472. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-472.html

 

Watervergunning voor het varen met een sloep op de Kromme Rijn – Salamanderpad 102 Utrecht (code keur 633780_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een sloep op de Kromme Rijn. Op de locatie Salamanderpad 102 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016         Nr. 432 Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-432.html

 

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – Provincialeweg 83 Bunnik (code keur_874180)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Provincialeweg 83 Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 430. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-430.html

 

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – bij Schoudermantel 57a Bunnik (code 1006308)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats. Op de locatie bij Schoudermantel 57a in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 15 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 16 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 280. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-280.html

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7234.html

Aanwijzing collectieve festiviteiten (Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer)

Vrijmarkt (alleen voor het gebied van de Vrijmarkt)

Koningsdag

Jaarwisseling

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7198. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7198.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’ zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKTJEERDDAMGRO-ON01.gml ter inzage ligt.

Bestemmingsplangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in Leidsche Rijn-Langerak. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Groenedijk in het noorden, de Damraklaan in het oosten, de Tjeerdsraklaan in het zuiden en de bestaande bebouwing aan de Groenedijk/Tjeerdsraklaan in het westen. Het doel van het bestemmingsplan is om maximaal 10 woningen te realiseren. Daarbij zal er ook openbare ruimte worden toegevoegd en aangepast.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 1099. Gepubliceerd op 13 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1099.html

Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze

Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarentegen vaker de auto. De vervoermiddelkeuze hangt sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Scheepers (RIVM) dat zij in samenwerking met de TU Eindhoven en de VU Amsterdam deed.

Nederlanders verplaatsen zich per dag gemiddeld drie keer. Ongeveer 70% van al deze verplaatsingen is korter dan 7,5 km. Wanneer we een rit van 7,5 km op de fiets maken, komt dit overeen met ongeveer 30 minuten fietsen. Kortom, een makkelijke manier om aan de beweegnorm te voldoen. De praktijk is anders: slechts een derde van deze ritten wordt met de fiets gedaan. Het stimuleren van fietsen en lopen in plaats van het gebruik van de auto heeft niet alleen een positieve invloed op onze gezondheid, maar ook op het milieu, als gevolg van een afname in luchtverontreiniging en broeikasgassen.

In gesprek met doelgroep

De resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift wijzen erop dat het stimuleren van actief transport niet alleen gericht moet zijn op de omgeving, maar ook op de individuele perceptie van die omgeving. ‘Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de aanleg van een tunneltje als oplossing voor een druk kruispunt op papier een goede oplossing lijkt, maar dat in gesprek met de doelgroep naar voren komt dat dit tunneltje juist niet aansluit bij de wensen van de doelgroep omdat het bijvoorbeeld als onveilig wordt ervaren’, legt Eline Scheepers uit. ‘Wanneer je in gesprek gaat met deze doelgroepen en aandacht besteedt aan hun beleving, dan is de kans dat ze daadwerkelijk hun gedrag gaan veranderen waarschijnlijk groter. Dus uit de auto en op de fiets.’ (RIVM, 21 januari 2016)

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Beleving_van_bereikbaarheid_belangrijk_bij_vervoermiddelkeuze

Door de specifieke invulling van informatieberichten over bereikbaarheid, scheppen lokale overheden nogal eens onbedoeld het beeld dat de gemeente slecht bereikbaar is met het OV of met een mix van transferium en OV.

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

o.a.

2 Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

De gemeente Utrecht en de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW hebben een traditie van samenwerken en het maken van meerjarige prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningenvoorraad. De huidige afspraken zijn vastgelegd in Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken Gemeente en woningcorporaties 2011-2015. Deze afspraken lopen af per 1 januari 2016.De Woningwet 2015 schrijft voor dat de maatschappelijke investeringen door corporaties verankerd zijn in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Utrecht heeft dat beleid vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie. De vijf grootste corporaties en de STUW hebben op basis van Woonvisie een bod gedaan waarin zij hebben aangegeven in welke mate zij ieder kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen uit de Woonvisie. Zij hebben dit aanbod financieel onderbouwd. Vervolgens hebben gemeente, corporaties en hun huurdersorganisaties onderhandeld met als resultaat de voorliggende prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. In de Woningwet hebben huurdersorganisaties een positie gekregen bij het opstellen van prestatieafspraken. Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken. Intentie is dat ook de huurdersorganisaties de afspraken ondertekenen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a938dc5-0654-4bdb-9b78-91977f7e88ab&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

19-01-2016        Raadsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

22-1-2016         Commissiebrief incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin

22-1-2016         Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016

19-1-2016         Regionaal Programma Educatie 2016-2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

22-1-2016         Brief Uitspraak rechtszaak milieuzone

20-1-2016        Eerste reactie op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

19-1-2016         Commissiebrief Reactie wensen en bedenkingen Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein en bijlagen

19-1-2016         Meldpunt verkeerslichten

19-1-2016         Aanhuur fietsenstalling Laag Catharijne

19-1-2016         Schikking Vereniging Parkmanagement Papendorp

19-1-2016         Voortgang Project Noordelijke Randweg Utrecht

18-1-2016         Onderzoeksresultaten pilot APK voor woninginstallaties

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=