Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen: slechts 674

o     Halfjaarlijkse vellijst (gepubliceerd 28 oktober 2015): alle aanvragen vergund

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Lotje Jokkebrok

o     Het hoeft niet te helpen, als het maar veel kost

–    Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

–    Breng voetgangerssituatie in kaart

–    De nieuwste Wob-beslistrend: Het informatieverzoek. Handig, doortrapt en gevaarlijk

–    Gemeenten hebben geen concurrentie

–    Verordening op het burgerinitiatief 2015 gemeente Utrecht

–    Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016

–    Gemeentelijke regels WMO

–    Verordening Jeugdhulp Utrecht 2016

–    “Vanaf deze week makkelijker afval scheiden in Utrecht”

–    Gemeente Utrecht trekt handen af van drijvende drollen

–    Commissievergadering TivoliVredenburg verplaatst

–    Grimlachje: Verzwakt SP-wethouder Jansen rol huurders doelbewust?

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

–    Agenda Raadsinformatieavond – 4 februari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 4 februari 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen: slechts 674

RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 635 bomen op Leeuwesteyn, ten

westen van Amsterdam-Rijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718

Op 14 januari hebben wij onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Ten westen van AmsterdamRijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718, Het kappen van bomen. Datum ontvangst aanvraag: 08-01-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 8793. Gepubliceerd op 26 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8793.html

BRAVO ! B&W wordt steeds efficiënter. In één klap 15 % van het tot dusver jaarlijkse legale quotum. Aan de Minderbroederstraat ligt men van bewondering ondersteboven.

De bomenstookcentrale van Eneco geeft heerlijke warmte.

Sectie D, perceelnummer 818 te Vleuten, HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 8992. Gepubliceerd op 27 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8992.html

Heerlijk zo’n transparant en open gemeentebestuur.

Voorveldselaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-01884

Het kappen van 6 Ulmus hollandica’s (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7758. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7758.html

De laatste twee jaar sneuvelen er veel bomen in de Voorveldsepolder.

De kapverhunning (6 bomen) Ariënslaan (Voorveldsepolder) is koud verleend en dus is het de hoogste tijd voor de volgende tranche in de kaalslag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10096.html

Emmalaan 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-02468

Het kappen van tien bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 10356. Gepubliceerd op 29 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10356.html

Op het perceel staan geen tien bomen.

Groenedijk 33B te Utrecht, HZ_WABO-16-02327

Het kappen van een esdoorn. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 10120. Gepubliceerd op 28 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10120.html

 

Halfjaarlijkse vellijst (gepubliceerd 28 oktober 2015): alle aanvragen vergund

Afgehandelde omgevingsvergunning, Het kappen van bomen (diverse locaties in Utrecht), locatie over de gehele stad te Utrecht, HZ_WABO-15-29944

locatie over de gehele stad te Utrecht

HZ_WABO-15-29944

Het kappen van bomen (diverse locaties in Utrecht)

Datum besluit: 19-01-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 784. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7841.html

De vellijst is eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/vellijst >>>

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-uitvoering/Bomen_in_Utrecht/Bomenproject/2015/Vellijst-najaar-2015-Nederlandse-soortnaam.pdf

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Lotje Jokkebrok

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks), voorvechter van de milieuzone, is tevreden ‘dat we mogen doorgaan van de rechter zoals we bezig waren’. ‘De rechter geeft ons op alle punten gelijk. Het bord dat we gebruiken is goed, onze motivering om deze maatregel te nemen is goed’

Aldus de wethouder in de Volkskrant van 22-1-2016. Maar wat staat er in de uitspraak?

     Gelet daarop stelt SSLU in beroep terecht dat de effecten zoals genoemd in het bestreden besluit in werkelijkheid lager zullen zijn dan door het college bij de beslissing op bezwaar genoemd. (r.o. 25)

SSLU heeft in bezwaar immers naar voren gebracht dat het effect van de milieuzone zoals de raad die heeft vastgesteld zeer gering en, naar haar opvatting, mogelijk zelfs negatief is. Door dit na te laten heeft het college in het bestreden besluit een incompleet beeld gegeven van de berekende effecten. In zoverre berust het bestreden besluit niet op een zorgvuldige en deugde¬lijke motivering. (r.o. 26)

Daarbij overweegt de rechtbank dat de effecten ervan op zichzelf wellicht marginaal zijn (…)r.o. 40)

De rechtbank:

– verklaart de beroepen gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit van 25 maart 2015;

– bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven;

– bepaalt dat het college het door eiseressen betaalde griffierecht aan hen vergoedt;

– veroordeelt het college in de proceskosten van SSLU ten bedrage van € 992,-;

– veroordeelt het college in de proceskosten van KNAC ten bedrage van € 992,-.

(Persbericht Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, 24 januari 2016)

Zie de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:339&keyword=luchtverontreiniging (naar beneden scrollen)

 

Het hoeft niet te helpen, als het maar veel kost

“Sorry arme mensen, we hadden er best 10 miljoen bij kunnen doen, maar die geven we liever uit aan een maatregel met een marginaal effect”

GroenLinks en D66 zijn erg tevreden met de uitspraak van de rechtbank over de milieuzone. De rechtbank overwoog dat de milieuzone wellicht slechts een marginaal effect heeft, maar dat dat geen reden is voor de rechtbank om er een stokje voor te steken.

M.a.w. als de meerderheid in de raad vindt dat het geen probleem is om 10 miljoen uit te geven voor een maatregel met een marginaal effect (en bezitters van een diesel Euro 1 en 2 te dwingen om kosten te maken voor diesel met een recenter bouwjaar), dan moet de gemeenteraad dat zelf weten.

Voor het jaar 2016 heeft het college 14,372 miljoen uitgetrokken voor het armoedebeleid. Hoe leggen GroenLinks en D66 aan de mensen die in armoede leven uit dat Utrecht geen geld meer heeft voor het Woonlastenfonds, Individuele inkomenstoeslag (voor langdurige armoede), de regeling voor ouderen en dat er niet meer geld bij kan voor schuldhulpverlening?

Hoe leggen GroenLinks en D66 het aan arme mensen uit dat ze er de komende jaren verder op achteruit gaan? Immers, het bedrag voor het armoedebeleid wordt bevroren, maar er komen steeds meer armen bij.

“Sorry arme mensen, we hadden er best 10 miljoen bij kunnen doen, maar die geven we liever uit aan een maatregel met een marginaal effect”. GroenLinks is een partij die beweert voor arme mensen op te komen.

“Sorry arme mensen, we geven liever 50 miljoen uit voor een ondergrondse parkeergarage onder het Jaarbeursplein dan wat extra’s uit te geven om de armoede te bestrijden”. GroenLinks beweert groen te zijn.

Sorry mensen die geen geld hebben om hun kinderen op zwemles te doen, zelf thuiszorg te betalen of hun kinderen ‘s ochtends een goed ontbijt te geven. GroenLinks geeft liever 80 miljoen uit om een snelweg aan te leggen aan de oostkant van Overvecht en nog eens 50 miljoen voor de reconstructie van het Anne Frankplein en het 5 Meiplein (om het centrum beter bereikbaar te maken voor auto’s), ruim 50 miljoen voor de fly-over bij het 24 Oktoberplein, etc.

Dat D66 zich niet bekommert om de armen in de stad, dat wisten we al. Maar dat GroenLinks van het zelfde laken en pak is, en dat het dus niets uitmaakt of je GroenLinks, D66 (of de VVD) kiest, dat weet GroenLinks nog steeds achter veel vrome praatjes te verbergen.

Wat beweegt partijen als GroenLinks en D66 om honderden miljoenen uit te geven voor asfaltplannen en maatregelen met een marginaal effect en de armen in de stad nog armer te maken?

Het antwoord is eenvoudig: financiële instellingen, grote projectontwikkelaars en aannemers, slimme adviesbureaus, hebben uitstekende en warme contacten met hoge ambtenaren. Samen bedenken ze plannen en maatregelen die een hoop werk en geld opleveren. Dat de bevolking daar niet om heeft gevraagd boeit ze niet. En dat die plannen en maatregelen niets helpen om wat voor probleem dan ook op te lossen boeit ze ook niet. Als het maar werk en geld oplevert.

Sinds de oratie (1969) van staatsraad en hoogleraar Crince le Roy is het begrip ‘vierde macht’ een open deur. Hoogleraar Van Boven betoogde in 2000 dat de macht van de ambtenaren sinds 1969 alleen maar verder was toegenomen (‘De vierde macht revisited’). Logisch dat projectontwikkelaars, adviesbureaus, aannemers en financiers de deur bij de ambtelijke dienst platlopen.

De (vierde) macht van de ambtelijke dienst maakt dat wethouders niets te vertellen hebben. Ze mogen het beleid aan de raad verkopen (en net doen als of het hun beleid is) waarvan de basis is gelegd lang voordat ze wethouder werden. Genoeg ijdeltuiten zonder principes die zich voor zo’n baantje lenen (pakweg 10.000 euro per maand).

En wat doen partijen als GroenLinks en D66? Die steunen hun wethouder in het college door dik en dun, want er zijn er nog meer die wethouder willen worden of een andere lucratieve functie waar ze de partij voor nodig hebben.

Sorry, arme mensen. Jullie zijn totaal onbelangrijk. Het gaat er in de politiek helaas niet om problemen van (arme) mensen op te lossen. Politici hebben een hoger doel, ook die van GroenLinks. Dat hogere doel is naar de pijpen te dansen van invloedrijke ambtenaren en ondernemers die het niets kan schelen of plannen en maatregelen helpen, als ze maar werk en geld opleveren. (Klimaatpartij.nl, 24 januari 2016)

http://www.klimaatpartij.nl/het-hoeft-niet-te-helpen-als-het-maar-veel-kost/

 

Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

De keus tussen fiets en auto wordt door veel meer factoren bepaald dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Door daar rekening mee te houden, kun je meer mensen bewegen om de fiets te nemen of te gaan lopen, in plaats van de auto te pakken.

Dat stelt Eline Scheepers van RIVM die in samenwerking met onderzoekers van de TU Eindhoven en de VU Amsterdam op het onderwerp promoveerde aan de VU.

Het onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe je korte autoritten kunt vervangen door fietsritten danwel lopen, vooral omdat dit de gezondheid ten goede komt.

Van bestaande studies op dit vlak werd de onderzoekster naar eigen zeggen niet veel wijzer. Ze bekeek er 19 die zich onder meer richtten op maatregelen bij de werkgever, fietsleensystemen en maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting. ‘De methodologische kwaliteit van deze studies is over het algemeen (erg) slecht’, concludeerde ze.

Daarop concentreerde het onderzoek zich op de beweegreden van mensen om te kiezen voor auto of fiets/lopen.

Uit een analyse van MOM-gegevens (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) kwam een aantal factoren naar voren waar tot nu toe onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van maatregelen om de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden, stelt Scheepers in haar promotieonderzoek.

Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen bijvoorbeeld vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarentegen vaker de auto.

De vervoermiddelkeuze hangt verder sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid en kan dus voor ieder individu verschillend zijn.

Ook is er een verband tussen tussen ritdoel en vervoermiddelkeuze. Zo gaan vrouwen bijvoorbeeld vaker met de auto naar de sportclub, terwijl ze eerder fietsend of lopend gaan winkelen.

Daarnaast wordt vervoermiddelkeuze en keuze van de route sterk beïnvloed door gewoonten, die vaak lastig te doorbreken zijn.

Tot nu wordt vaak aangenomen dat zo’n 10 procent van de korte autoritten vervangbaar zijn door fietsen of lopen. Maar als men meer rekening zou houden met deze factoren, kan wel eens b lijken dat veel meer mensen overgehaald kunnen worden om korte autoritten te vervangen door fietsritten, aldus concludeert Scheepers. (Verkeersnet, 24 januari 2014)

http://www.verkeersnet.nl/18001/fiets-en-lopen-heeft-meer-potentie-dan-gedacht/

Deng Xiaopings economische revolutie steunde in hoge mate op lopen en fietsen.

Breng voetgangerssituatie in kaart

In navolging van de verschillende meldpunten voor fietsers, is er nu ook een meldpunt voor voetgangers. Blijf Veilig Mobiel probeert op die manier gevaarlijke voetgangerssituaties in kaart te brengen.

De kaart is ontwikkeld in samenwerking met de Fietsersbond en Molster Stedenbouw. Men kan er gevaarlijke voetgangerssituaties melden of situaties die juist een pluim verdienen. Wie een idee heeft om de situatie te verbeteren, kan dat er meteen bij zetten.

Als op een bepaalde plek veel icoontjes verschijnen, neemt de organisatie contact op met de gemeente en geeft er zonodig advies bij voor verbeteringen.

Daarbij kunnen checklist voor voetgangersroutes behulpzaam zijn. Blijf Veilig Mobiel heeft er een aantal verzameld.

Zo ontwikkelde Unie KBO (belangenorganisatie voor senioren) ontwikkelde een checklist seniorvriendelijke gemeenten. Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam hanteert een checklist toegankelijkheid die onderscheid maakt tussen onder andere voetpaden en trottoirs, winkelstraten, oversteekplaatsen en pleinen. Voorall (een Haagse organisatie voor mensen met een beperking) heeft een eigen checklist gemaakt, specifiek gericht op toegankelijkheid. En de ANWB heeft een scan gemaakt gericht op ommetjes. Deze scan kunnen bewoners zelf doen en op basis hiervan in gesprek gaan met de gemeente voor mogelijke verbeteringen. Op de website van Blijf Veilig Mobiel staan nog meer van dergelijke checklists, ook uit het buitenland. (Verkeersnet, 22 januari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/17994/breng-voetgangerssituatie-in-kaart/

De kaart: http://blijfveiligmobiel.nl/voetgangerssituaties/

Checklists voro voetgangersroutes: http://www.blijfveiligmobiel.nl/mobiliteit-vervoer/voetgangers/checklists-voor-voetgangersroutes/

De nieuwste Wob-beslistrend: Het informatieverzoek. Handig, doortrapt en gevaarlijk

Sinds het najaar van 2015 wordt steeds vaker gevraagd om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek. Juridische kul want welke vraag naar kopie van documenten dan ook is een Wob-verzoek, maar dit terzijde.

Er kunnen voordelen zijn, vooral fake-voordelen, zoals gefaseerd aanleveren, inclusief nieuw gemaakte overzichten, staying on speaking terms, ‘snelheid’ enz.

Er zijn vooral nadelen zoals: de 2×28 dagen beslistermijn is weg; inzet rechtsmiddelen waaronder bezwaar&beroep is weg; de verstrekondergrens van de Wob is weg; vaak is de Wob-ambtenaar weg [en vervangen door een voorlichter met geen benul van je rechten en de Wob]; enz.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Met wat goede wil is de vraag om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek te zien als horend bij het streven naar een informelere aanpak van Wob-procedures.

Maar waarom de vraag om het verzoek ‘om te zetten’ in een informatieverzoek? Integer zou zijn als gevraagd zou worden om het Wob-verzoek ‘aan te houden’ tot na levering in het informatieverzoek. Zo behoudt een verzoeker immers zijn rechten.

Wat te doen?

Als gevraagd wordt om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek geldt: Denk goed na over akkoord/niet-akkoord. Neig je naar ja hanteer dan de volgende drie regels:

  1. Ga niet akkoord met omzetten Wob-verzoek in informatieverzoek, maar biedt aan dat het Wob-verzoek AANGEHOUDEN MAG WORDEN tot na de verstrekking op basis van informatieverzoek, en biedt aan om het Wob-verzoek, als de verstrekking voldoet, daags na ontvangst van die verstrekking in te trekken.
  2. Spreek een verstrekdatum af; eventueel ruimer dan de 2 x 28 dagen van de Wob.
  3. Geef aan dat de aanhouding van het Wob-verzoek ophoudt als de verstrekdatum niet gehaald wordt en/of als de verstrekking onder de maat is. Geef aan dat in dat geval, zonder nader bericht, daags na de verstrekdatum of na het verlopen daarvan een ingebrekestelling ingediend zal worden.

Drie redelijke punten

Mochten ze verzet oproepen dan roept dat vragen op over de oprechtheid van het verzoek tot omzetting in informatieverzoek.

Is obstructie een te groot woord?

De ernst van het probleem blijkt bijvoorbeeld uit dat het verzoek tot omzetting van een Wob-verzoek in een informatieverzoek pas komt vlak voor de beslisdeadline [waarmee rechtspositie in de knel komt]; of uit het alleen willen omzetten in informatieverzoek en niet bereid zijn tot aanhouding van het Wob-verzoek; of uit de opmerking: ‘als Wob-verzoek zullen we uw vraag afwijzen, als informatieverzoek valt er over te praten’. (Roger Vleugels in Fringe Spitting – year 13 – no.226 – january 2016.)

Gemeenten hebben geen concurrentie

Het politieke systeem is net zo gevaarlijk als een wandelaar op de snelweg. Dus is de vraag terecht of de overheid zijn snelheid wel aanpast aan die van de burgers en ondernemers?

– c o l u m n door Rob Janssen –

In het boekje “Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren” hebben co-auteur Paulus Blom en ikzelf een zoektocht ondernomen naar de oorzaken. Wat houdt ambtenaren en politici tegen om te handelen vanuit de signalen die de maatschappij meer dan overduidelijk hun kant op stuurt? Onderzoeken laten ondubbelzinnig zien dat participatie tientallen procenten winst in euro’s oplevert ten opzichte van de ‘als-u-het-er-niet-mee-eens-bent-kunt-u-een-klacht-indienen’ werkwijze. En niet alleen dat, het bevordert ook nog eens het werkplezier van ambtenaren en politici. Of dat geen belangrijk argument is. En om het helemaal compleet te maken: het imago van de betreffende gemeente gaat ook met sprongen omhoog. Een verbetering waar een gemiddelde city marketeer zijn of haar vingers bij aflikt.

Je kunt je dus voorstellen dat het op zijn minst vreemd is waarom er in Nederland nog altijd niet massaal op een participatieve manier gewerkt wordt.

Alleen maar voordelen en nog blijven de meeste gemeenten volharden in de oude werkwijze. Zelfs de grote negatieve publiciteit zoals Oranje, Steenbergen en Geldermalsen de afgelopen periode hebben gekregen lijkt slechts even te werken.

De centrale vraag: “Als het zo’n geweldige vooruitgang is om vanuit de participatiegedachte te werken, waarom gebeurt het dan niet”? heb ik op dit platform al eerder gesteld. Iemand gaf toen een interessant antwoord. Hij zei het heel kort: “Omdat gemeenten geen concurrentie hebben”. Interessante gedachte.

Want laten we eerlijk zijn, je kunt anytime van zorgverzekeraar wisselen, van telefoonprovider of supermarkt. Eigenlijk van elke leverancier (dat je dan nogal eens van de regen in de drup raakt is een tweede, maar vooruit). Maar als inwoner van Amsterdam zeg je niet zo snel: “Mmmm, de service in de hoofdstad valt me tegen, ik verhuis maar naar Rotterdam”. Of andersom natuurlijk.

Toch is in mijn beleving daarmee niet het volledige antwoord gegeven. Want dat zou betekenen dat wij als mondige burgers alleen maar kijken naar wat er niet goed gaat en de schuld bij de politici en ambtenaren leggen. Alsof de oplossing zou zijn dat ‘die lui in het stadhuis het gewoon anders moeten doen’. Dat is natuurlijk te simpel.

Snelheid van verandering

Het antwoord op de vraag kreeg ik van een Amerikaanse futuroloog, Alwin Toffler (1928). Hij heeft onderzocht hoe de diverse partijen in de samenleving omgaan met veranderingen. Om preciezer te zijn: met welke snelheid ze omgaan met veranderingen. Dat heeft hij uitgedrukt in km/u. De groep die het snelste met veranderingen omgaat zijn ondernemers, met zo’n 160 km/u. Ze worden op de voet gevolgd door burgers in het algemeen met 140 km/u en gezinnen met 100 km/u. Die zouden allemaal op de snelweg van de verandering kunnen rijden.

Maar dan wordt het gevaarlijk: vakbonden veranderen met 50 km/u, overheden met 40 km/u en het politieke systeem met slechts 5 km/u. Met andere woorden: het systeem zit blijkbaar degelijk in elkaar, anarchie en willekeur zijn nauwelijks mogelijk. Dat is fantastisch. Maar in deze tijd van verandering moet er iets gebeuren. Terwijl de maatschappij in pittig tempo over de snelweg raast wandelt het politieke systeem op zijn dooie akkertje langs de vangrail. Levensgevaarlijk en een enorme bron van ergernis. Want iedereen die een vergunning of andere dienst nodig heeft, moet vol in de remmen om dat voor elkaar te krijgen.

Kort gezegd, wij hebben met z’n allen een systeem opgetuigd dat ons heeft behoedt voor willekeur en ons daarmee gediend heeft. Maar nu lijkt de houdbaarheidsdatum in zicht te komen en is het van belang dat we samen, gemeenten en inwoners, op zoek gaan naar vormen waarmee we het systeem weer optimaal krijgen voor de huidige tijd.

Ik heb bijvoorbeeld in Nijmegen het initiatief genomen om een G1000 te organiseren. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Belangrijkste is dat we niet naar elkaar wijzen, maar als burger en als overheid gezamenlijk de handen uit de mouwen steken en nieuwe manieren durven te ontwikkelen. (Gemeente.nu, 25 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/1/Gemeenten-hebben-geen-concurrentie-2750694W/

De auteur toont geen visie op de functie en positie van de (lokale) overheid. Wel terecht heeft hij kritiek op de abominabele wijze waarop het gros van de gemeenten zijn taken vervult. Het is echter ondenkbaar dat er meerdere overheden binnen dezelfde jurisdictie met elkaar concurreren. De auteur heeft kennelijk op school niet opgelet.

Het beste kan men problemen aanpakken waar ze veroorzaakt worden of zich concentreren.

Verordening op het burgerinitiatief 2015

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7279. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7279.html

Burgerinitiatief = een gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een gemeentelijke aangelegenheid;

Het burgerinitiatief moet zijn voorzien van steunbetuigingen van tenminste 250 ingezetenen van 14 jaar en ouder.

Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vinden plaats binnen twaalf weken nadat het burgerinitiatief in behandeling is genomen.

Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016

(raadsbesluit van 14 januari 2016)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 2

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.6 en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen; dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;

besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016. (…..)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7382. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7382.html

Gemeentelijke regels WMO

Beleidsregels Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10565.html

Financieel besluit Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10558.html

Beleidsregels Eigen bijdrage Opvang Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10562.html

Verordening Jeugdhulp Utrecht 2016

(raadsbesluit van 14 januari 2016)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 3

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12-01-2016 met kenmerk 16.500087.

overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt; en dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening, over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen, de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, en regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;

overwegende dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociale netwerk;

besluit vast te stellen de Verordening jeugdhulp Utrecht 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7344. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7344.html

Nadere regels Jeugdhulp Utrecht 2016 gemeente Utrecht:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8432.html

Financieel besluit Jeugdhulp 2016 gemeente Utrecht

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8433.html

“Vanaf deze week makkelijker afval scheiden in Utrecht”

De gemeente gaat het scheiden van afval in de stad makkelijker maken. Vanaf gisteren kunnen plastic, blik en pak allemaal in de plasticbak worden ingeleverd. De gemeente zegt op deze manier het milieu te verbeteren en er zelf lagere kosten aan over te houden.

“Daarom kunt u vanaf januari uw lege blikjes katten- en hondenvoer, lege yoghurtpakken en frisdrankkartons gewoon samen met uw plastic afval in de plasticafvalcontainer gooien,” zegt wethouder Kees Geldof over de nieuwe regeling.

Als grote stad doet Utrecht het op het gebied van afvalscheiden al goed. Van de vier grote steden staat Utrecht ruim bovenaan en ook landelijk gezien scoort de stad boven het gemiddelde. (DUIC, 26 januari 2015)

http://www.duic.nl/nieuws/vanaf-vandaag-makkelijker-afval-scheiden-in-utrecht/

De persberichtenoverschrijver lijkt net als de wethouder niet in goede doen. Het gaat hier immers niet om beter afval scheiden maar om meerdere afvalsoorten bij elkaar gooien.

Het afvalscheiden bij de bron is overigens een vreemd concept als je weet dat machines de afvalsoorten perfect scheiden. men krijgt meer het idee dat de gemeente met ingewikkelde toeren sluipenderwijs het aan huis ophalen van afval aan het afstoten is.

Gemeente Utrecht trekt handen af van drijvende drollen

Bewoners van Lombok en de Zeeheldenbuurt in Utrecht moeten problemen met wateroverlast zelf oplossen. Wel wil het college van B en W enkele bewoners een tegemoetkoming in de kosten geven. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

Ongeveer 200 eigenaren en bewoners van souterrainwoningen in Lombok en Zeeheldenbuurt hebben langere tijd last van overlast bij flinke hoosbuien. Zo sijpelt water door de muren en drijven soms de drollen door de kamer.

De gedupeerden hebben met petities de gemeente opgeroepen om maatregelen te nemen. Ze willen dat het riool wordt vernieuwd. De bewoners verwachten dat er meer waterproblemen komen en kunnen zich niet meer tegen waterschade verzekeren.

Het college van B en W heeft een enquête gehouden en zegt dat de problemen niet alleen komen door het riool. Vervanging van de riolering zal dan ook weinig uithalen, schrijft het gemeentebestuur. De komende decennia worden de riolen dan ook niet vervangen.

Het stadsbestuur erkent wel aansprakelijkheid bij bewoners in Lombok. Tijdens grootschalige renovaties tien jaar geleden zijn bewoners niet goed geadviseerd. Daarom kunnen sommige mensen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten, die kunnen oplopen tot 30.000 euro.

Andere gedupeerden krijgen geen financiële vergoeding, maar kunnen van de gemeente wel advies krijgen hoe ze de problemen het beste kunnen oplossen. (RTV Utrecht, 26 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1432336/gemeente-utrecht-trekt-handen-af-van-drijvende-drollen.html

Onderzoeken Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt: http://www.watervragenutrecht.nl/

Standpunt van B&W in brief aan raad: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=303e6078-5dfd-4ba9-86d6-ae77ab979146&searchtext=

Commissievergadering TivoliVredenburg verplaatst

De commissievergadering over het TivoliVredenburg-rapport van de Utrechtse Rekenkamer dat begin november uitkwam, is verplaatst naar 9 februari.

De conclusies in het rapport zijn niet mals. Het pand werd bijna 60 miljoen euro duurder dan verwacht, er waren twee geluidslekken en de organisatie ruziede onderling. Daarbij is de acht miljoen euro subsidie per jaar voor het muziekcentrum te weinig gebleken.

Eén van de aanbevelingen van de Utrechtse Rekenkamer is om te zorgen dat de zalen beter bezet zijn.

Naast de Rekenkamer is er een speciale commissie aangesteld die onderzoek doet naar het muziekpaleis. Die commissie komt in mei met adviezen om TivoliVredenburg commercieel sterker te maken. (RTV Utrecht, 28 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1435298/raadsleden-bespreken-zorgenkind-tivolivredenburg.html

Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van muziekpaleis TivoliVredenburg:

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/20151103_Eindrapport_Muziekpaleis_RekenkamerUtrecht.pdf

Grimlachje: Verzwakt SP-wethouder Jansen rol huurders doelbewust?

Miriam Sterk, voorzitter van de koepel van Utrechtse huurdersplatforms De Bundeling stuurde 18 januari een brandbrief naar de gemeenteraad: “help ons.” Bij de onderhandeling over de Prestatieafspraken – een uitwerking van Woonvisie – is De Bundeling doelbewust door woonwethouder Jansen op het tweede plan gezet. Raar, want Jansen meldt in zijn brief aan de gemeenteraad, dat het lekker is verlopen. Een andere beleving? Feit is dat De Bundeling de eindstukken niet mocht ontvangen. “Deze kundige SP-wethouder laat huurders links liggen” grimlach ik verbaasd.

De SP is fan van linkse logica: sterke vakbonden en collectieve afspraken. Vakbondskoepels zoals FNV en CNV leveren de zwakste partij op de arbeidsmarkt – werknemers – macht. Collectieve afspraken, die afgesloten worden door koepels van werkgevers en werknemers, staan garant dat werkgevers en werknemers overal te maken hebben met dezelfde afspraak. Handig. En wat blijkt: ook voor de Prestatieafspraken geldt dit uitgangspunt. Leve de polder. Moge dit 28 januari ook blijken op de Raadsinformatieavond al toont de tekst van de Ria dat huurders helemaal geen zeggenschap hebben gehad (zie plaatje).

Geen tegenstelling in beleving!

Wat schrijft Sterk stellig: “Strijdig met de Handreiking Prestatieafspraken [..] heeft wethouder Paulus Jansen geweigerd vooraf gezamenlijk samenwerkingsafspraken te maken over het te volgen proces. [..] Op deze wijze ontbreekt tijdens het proces het zicht op het totaal van de prestatieafspraken, en is er ook geen zicht op de samenhang van de afspraken. Het eindproduct is versnipperd: je bent als huurder mogelijk beter af bij de ene corporatie dan bij de andere.”(Bron: brief 18 januari aan de gemeenteraad, De Bundeling).

En hoe beleeft Jansen het: “Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken.” (Bron: Bijlage A Samenvatting inhoud Prestatieafspraken 2016-2109, gemeente Utrecht).

Wim T. Schippers, beroemd en befaamd om zijn logica, zegt terecht dat de waarheid niet in het midden ligt. Iets is waar of iets is onwaar. Wie van beiden heeft gelijk bezien vanuit de logica van Utrecht maken we samen.

Wie dient Utrecht maken we samen?

Het antwoord lijkt mij: Sterk.

Jansen schrijft namelijk in het voorstel aan de Raad voor 18 februari: “De huurdersorganisaties zijn betrokken bij de afspraken, maar hebben formeel nog niet ingestemd. Iedere huurdersorganisatie zal de prestatieafspraken van de eigen corporatie en de afspraken op stedelijk niveau voorleggen aan haar achterban. Iedere huurdersorganisatie bepaalt in overleg met de achterban of zij de prestatieafspraken mede ondertekent.” (Bron: gemeente Utrecht).

Deze procedure laat doelbewust de overkoepelende beoordeling buiten beschouwing. En zoals een ieder bekend is, is het geheel meer dan de som der delen. Afzonderlijke beoordelingen leveren niet een collectief akkoord zoals de SP altijd wil als het om de arbeidsmarkt gaat. Waarom dan niet bij het wonen?

Ook heeft De Bundeling de stukken waarover de gemeenteraad gaat beslissen ontvangen van de wethouder. Raar! En wie de tekst van de Ria bekijkt ziet dat de Prestatieafspraken zelfs genomen zouden zijn zonder alle huurders. (zie plaatje).

Voordat we die vraag beantwoorden, is het wel van belang om eerst na te gaan of De Bundeling ook een formeel argument heeft om de werkwijze van wethouder niet kies te vinden.

De Woningwet en De Handreiking Prestatieafspraken bieden uitkomst

Sterk staat zeer sterk, zo dunkt me.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van corporaties (Aedes) en de Nederlandse Woonbond stelden ‘De handreiking Prestatieafspraken’ op. Die handreiking is handig want sinds 1 juli 2015 geldt de Woningwet 2015. De wet regelt onder andere de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties. Niet onhandig want er is in het recente verleden een en ander fout gegaan. Voor de tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer mocht ik daar zelfs wat over zeggen.

Het maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale woonbeleid is daarom geregeld via de cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken. Een belangrijk effect is dat de verhoudingen tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie anders zijn dan voorheen (zie plaatje).

De Woonvisie is een gemeentelijk verhaal voor en door burgers: Samen maken we Utrecht. Maar een visie is tandeloos zonder uitwerking zoals woningtoewijzing, huurprijsbeleid, sloop, nieuwbouw en verkoop. De Prestatieafspraken zijn de tanden. En net zoals de Woonvisie dienen deze ook met inbreng van de huurders plaats te vinden.

En wat staat er in de Handreiking over de huurdersorganisaties: “De Woningwet biedt huurdersorganisaties een formele positie in het overleg om te komen tot prestatieafspraken. De definitie van huurdersorganisaties is hierbij gelinkt aan de definitie van de Overlegwet. Indien er geen overkoepelende huurdersorganisatie is, hebben bewonerscommissies deze positie. In de praktijk betekent dit dat dan een afvaardiging van bewonerscommissies deelneemt in het proces om te komen tot prestatieafspraken.”

Nu heeft Utrecht een overkoepelende huurdersorganisatie De Bundeling.

En toch laat Jansen deze links liggen. Voorzitter Sterk heeft gelijk: Jansen houdt zich niet aan de regels die we met zijn allen hebben afgesproken.

Welke logica volgt de wethouder dan om zowel Utrecht maken we samen als De Handreiking te negeren? En is die logica gewenst?

Het argument van de wethouder zwakjes

Volgens Sterk vindt de wethouder dat een onderhandeling met elke corporatie en zijn bewonerscommissie beter is. Bovenstaand citaat uit de brief van de wethouder ondersteunt haar antwoord. Jansens argument zou zijn dat de democratische vertegenwoordiging in de Bundeling, namelijk vertegenwoordigers van de bewonerscommissie van elke Utrechtse corporatie, ‘dun’ is.

Zijn argumentatie is komisch. Voor een oudgediende van de SP is ledeninspraak inderdaad een nieuw dingetje. Jonge SP’ers, zoals de onlangs afgetreden Rotterdamse voorzitter, snappen beter hoe democratie werkt. En vooral waarom. De democratie van deze wethouder riekt naar die van de gestaalde communist: ‘wij weten wat goed is voor het volk.’ Die aanpak is nogal impopulair bij de D66 en PVV-flanken ofwel bij iedereen inclusief de SP. Slecht Protocol.

Zijn argumentatie is krom. Niet zozeer het democratisch gehalte De Bundeling is het probleem, maar de vertegenwoordiging van de bewonerscommissies. Voor deze commissies geldt hetzelfde als voor vele wijkraden, vakbonden en politieke partijen: de leden zijn zeer betrokken burgers met een dun democratisch mandaat. De logica van de wethouder zou dus ook de bewonerscommissies moeten uitsluiten. Maar dat doet hij niet.

Zijn argumentatie is gevaarlijk. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing stemde een kleine 50% van de stemgerechtigden. Van die helft stemde maar een piepklein deeltje op de SP. Het College van B&W waar de SP deel van uitmaakt, maakt samen met D66, GroenLinks en VVD beleid voor de hele stad onder de banier ‘Utrecht maken we samen.’ Wellicht is het nuttig om wat te leren van de coalitiepartners. Wat zou het toch weer heerlijk zijn om gewoon weer een echt afspiegelingscollege te hebben, denk ik vaak weemoedig.

Zijn argumentatie is afwijkend. De handreiking Prestatieafspraken geeft duidelijk weer wat alle partijen in Nederland, waaronder zijn VNG, helder en transparant vinden. En die handreiking past ook prima bij de wens tot burgerparticipatie en ‘Utrecht maken we samen.’

Wethouder Jansen zou wat minder gedrag SP 1.0 – lees Mao – en wat meer SP 2.0 – democratie – moeten toepassen. En dat zou ook gunstig zijn voor de burger die hem betaalt.

De huurder nu slachtoffer

Wie de Prestatieafspraken leest met de professionele bril slaat de schrik om het hart. Een woonvisie zonder SMART-prestatieafspraken levert een TivoliVredenburgdebacle op. En als De Bundeling in de toekomst niet betrokken is, is de huurder nog meer de pineut.

Door alleen afspraken te willen maken op corporatieniveau kan een huurder bij Portaal andere gevolgen ondervinden dan bij Mitros. Dat is raar want de Woonvisie gaat over het gemeentelijk beleid. En dus moeten ook de Prestatieafspraken een totaalbeeld schetsen. Niets van dit alles. Foute boel.

Uit eigen ervaring weet ik dat het ook anders kan. Beter en transparanter. Laat ik hier een inhoudelijk aspect van de Prestatieafspraken noemen omdat ook De Bundeling vraagt om betere informatie om beleid te maken en beleid te monitoren. Ik ben het eens met De Bundeling als professional op het terrein van de woningmarkt.

SMART kan

Terwijl alle gegevens voorradig zijn bij de corporaties, het ministerie en onderzoekbureaus – ik werkte daar lang – , staat nergens in het Utrechtse stuk hoeveel huurwoningen er naar prijsklassen (basishuur, kwalititeitskortingsgrens, Aftoppingsgrens, Liberalisatiegrens) nu en in de toekomst zijn. En nergens staat welke huishoudens naar inkomensklassen die woningen bewonen: nu en in de toekomst.

De gewenste en verwachte (wat kan) verdeling van huishoudens over de woningvoorraad is nu juist de essentie van de Woonvisie en daarmee ook van de instrumenten. Utrechters en hun gemeenteraad willen immers weten of er nu en straks voldoende betaalbare woningen zijn waar de corporaties een redelijke winst (kasstroom) uit kunnen behalen.

Dergelijke ramingen zijn aanwezig weet ik als onderzoeker en adviseur: ik werkte met die modellen. Ze tonen op stedelijk niveau en op corporatieniveau welke mogelijkheden voor verkoop, sloop, nieuwbouw, huurprijsbeleid en toewijzing de Woonvisie het beste dienen. Daar gaat de nieuwe Woningwet en Handreiking nu juist over.

SMART en transparant zijn ver te zoeken in deze afspraken.

Ontwaakt gemeenteraad: eerlijk speelveld

De brandbrief van De Bundeling vraagt aan de gemeenteraad om de wethouder te dwingend te stimuleren om zich te houden aan de regels van een eerlijk speelveld. De spelregels staan gewoon in ‘De handreiking Prestatieafspraken.’ Hoe moeilijk kan het zijn?

Haal deze vakinhoudelijk kundige wethouder uit zijn comfortzone van SP 1.0! Minder Ego, meer Nos.

Een mooi boodschap voor de RIA Prestatieafspraken van 28 januari

Grimlachjes ontstaan als goede ideeën slecht doordacht zijn: een glimlachje als een boer met kiespijn. Glimlachjes zijn dus goed doordachte ideeën. Roland Goetgeluk woont sinds 1981 in Utrecht. Momenteel is hij actief bij de wijkraadzuidwest.nl, restovanharte.nl, UJazz.nl, Taaldoetmeer.nl. Als gepromoveerd stadsgeograaf, marketeer en voorzitter ‘nieuwe wonen’ van Economie-ruimte.nl, verdient hij graag zijn centen.

(Dichtbij.nl, 28 januari 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4220658/grimlachje-verzwakt-sp-wethouder-jansen-rol-huurders-doelbewust.aspx

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

De gemeente Utrecht en de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW hebben een traditie van samenwerken en het maken van meerjarige prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningenvoorraad. De huidige afspraken zijn vastgelegd in Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken Gemeente en woningcorporaties 2011-2015. Deze afspraken lopen af per 1 januari 2016.De Woningwet 2015 schrijft voor dat de maatschappelijke investeringen door corporaties verankerd zijn in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Utrecht heeft dat beleid vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie. De vijf grootste corporaties en de STUW hebben op basis van Woonvisie een bod gedaan waarin zij hebben aangegeven in welke mate zij ieder kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen uit de Woonvisie. Zij hebben dit aanbod financieel onderbouwd. Vervolgens hebben gemeente, corporaties en hun huurdersorganisaties onderhandeld met als resultaat de voorliggende prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. In de Woningwet hebben huurdersorganisaties een positie gekregen bij het opstellen van prestatieafspraken. Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken. Intentie is dat ook de huurdersorganisaties de afspraken ondertekenen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a938dc5-0654-4bdb-9b78-91977f7e88ab&FoundIDs=&year=2016

Agenda Raadsinformatieavond – 4 februari 2016

Thematische structuurvisie kantoren

Oude stadhuis, Raadzaal

09.30-10.30 uur

De gemeenteraad wil met het oog op de door de Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘Thematische Structuurvisie Kantoren’ horen wat de consequenties zijn voor de stad Utrecht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de vastgestelde bestemmingsplannen en de lopende grondexploitaties. Ook wil de raad weten hoe het proces van de vertaling naar stedelijk beleid er de komende tijd uitziet. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Vonnis rechtszaak Broese vs. gemeente

Oude stadhuis, Raadzaal

10.30-11.30 uur

Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst wil de raad antwoord krijgen op diverse vragen, zoals: ‘Kan renovatie als dwingend eigengebruiksbepaling worden gebruikt om Broese (tijdelijk) te herhuisvesten?’ en ‘Kan Broese als shop in shop in de bibliotheek op de Neude worden geïncorporeerd, of in de voorgenomen ondergrondse detailhandelsruimte?’. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Klanttevredenheidsonderzoek UVO

Oud stadhuis, Raadzaal

11.30-12.30 uur

De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) heeft een klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. De gemeenteraad wil op opzet van het onderzoek en de commissiebrief Instelling organisatiedelen Stadsbedrijven en UVO bespreken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. U bent welkom als toehoorder.

Bestemmingsplan Kanaleneiland

OP LOCATIE wijkservicecentrum ZuidWest, Al-Masoedilaan 188

15.00-17.00 uur

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5’, organiseert de raad een raadsinformatiebijeenkomst op locatie. De raad wil geïnformeerd worden over de plannen die door de wijzigingen in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. De Gezamenlijke Exploitatie Maatschappij (de ontwikkelorganisatie) geeft een toelichting. U bent van harte welkom om mee te komen praten.

Sanering Nedereindse Plas

Oude stadhuis, Raadzaal

16.30-17.30 uur

Ballast Nedam rondt de sanering van de Westplas af met de eerder aangebrachte folieconstructie. Hiermee zal eind 2016 de sanering van de Westplas op een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden afgesloten. Ook in de Oostplas heeft de gemeente een saneringsopgave. De raad wil weten of dit op milieu-hygiënische wijze uitgevoerd kan worden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Bestemmingsplan Hoge Woerd

Oude stadhuis, Raadzaal

20.30 – 21.45 uur

In een bestemmingsplan legt de gemeente planologische bepalingen voor een gebied vast. Het doel van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening is het voorzien in een evenementenregeling, waarmee het maximale aantal evenementen geregeld wordt, de maximale bezoekersaantallen, een grens wordt gegeven aan versterkt geluid tijdens evenementen en die het gebruik van het buiten het castellum gelegen gebied voor evenementen niet langer toestaat. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meepraters.

Autodelen

Oude stadhuis, Trouwzaal

20.30 – 21.25 uur

Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst wil de gemeenteraad graag in gesprek met stakeholders (gebruikers, autodeel-bedrijven, kenniscentra en andere experts en betrokkenen) om te horen wat zij vinden van het Actieplan Autodelen. Vinden zij de voorliggende plannen ambitieus genoeg of blijven er mogelijkheden liggen om van Utrecht nummer 1 autodeelstad te maken, qua aanbod en gebruik? U bent welkom als meeprater.

Criminaliteitscijfers

Oude stadhuis, Perskamer

20.30 -21.25 uur

De criminaliteitscijfers in Utrecht vertonen gemiddeld gezien een dalende trend. Uitzondering vormt het aantal fietsendiefstallen. De raad wil graag informatie verzamelen. Om te beoordelen of hun vastgestelde prioriteiten aanpassing vereisen. Daarnaast is de raad benieuwd naar ideeën of succesvolle ‘best practices’ over de bestrijding van fietsendiefstallen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Oude stadhuis, Trouwzaal

21.30-22.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeenteraad graag met anderen in gesprek over de mate waarin de gemeente kan bijdragen om wateroverlast te voorkomen, een leidende rol kan nemen om samen met bewoners maatregelen te nemen en bewoners kan ondersteunen in de te nemen maatregelen. Ook krijgt de raad graag een toelichting op het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren en wil de raad van bewoners weten in welke mate zij betrokken zijn bij het onderzoek. U bent welkom als meeprater.

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016

Oude stadhuis, Perskamer

21.30-22.30 uur

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een samenwerking van de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. In het actieplan staat welke middelen worden ingezet om jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst hoort de raad graag van organisaties die zich met jeugdwerkloosheid bezighouden wat zij vinden van de gekozen focus voor de uitvoering van het programma in 2016. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Oude stadhuis, Anti-chambre

21.30 – 22.30 uur

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stuurde een brief over de concept-zienswijze Kadernota 2017. Daarnaast wil de burgemeester met de raad overleggen over het Beleidsplan 2016-2019. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Busbaan Vleuterweide

Oude stadhuis, Raadzaal

21.45 -22.45 uur

De gemeente heeft een plan voor de busbaan Vleuterweide. Het plan bestaat uit twee delen:

  1. noordelijke deel tussen Stroomrugbaan en busstation/NS Station Vleuten;
  2. zuidelijke deel ter hoogte van Winkelcentrum Vleuterweide en Landschapsbaan.

Voor het plan voor het noordelijke deel is veel draagvlak. De raad wil graag een toelichting over de uitwerking, voortgang en de mening van omwonenden horen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

Zie ook de tweede agenda, waarin de vergaderstukken: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f9a9663f-7cfc-4375-b8ca-37ea727254b2&FoundIDs=&year=2016

Agenda Gemeenteraad – 4 februari 2016

4 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij agendapunt 6.

5 Vaststelling bestemmingsplan De Wetering

6   Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

7   Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

8   Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

9   Kadernota 2017 GGD regio Utrecht

10 Herziening buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f17de798-5cc5-459c-a9dd-238fde5714ef&FoundIDs=&year=2016