Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 augustus 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     De vierde macht in het kwadraat

–    Geflatteerde misdaadcijfers

–    Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

–    Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

–    Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

–    Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

–    Inzet erfpacht neemt toe

–    Afwaarderingen grondposities achter de rug

–    DOSSIER EVENEMENTEN

o     Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     EU encouraged car industry to cheat, French report says

o     Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

o     Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven, nrs. 44 t/m 47

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

 

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

De vierde macht in het kwadraat

Dat de feitelijke bestuursmacht bij de ambtelijke dienst ligt en dat wethouders en burgemeesters niet veel meer zijn dan (zeer) goed betaalde woordvoerders is een open deur.         Het werd betoogd door hoogleraar en staatsraad Crince Le Roy in 1969 en na veel gedegen onderzoek nog eens bevestigd door hoogleraar bestuursrecht Bovens in 2000. Ze hebben echt niets in te brengen, weten nauwelijks waar ze het over hebben en weten zelfs vaak niet wat ze zelf besloten hebben.

Nadat RTL op 1 juli het nieuws bracht dat de Amsterdamsestraatweg qua verkeer de gevaarlijkste straat is in Nederland liet wethouder en zelfbenoemde ‘bondscoach’ Van Hooijdonk weten dat 30 km/uur zou worden ingevoerd, niet wetende dat ze een paar weken eerder geweigerd had om dat te doen (besluit op bezwaar 8 juni 2016) en niet wetende dat ze kort tevoren besloot verkeerslichtinstallaties uit te zetten zodat auto’s lekker hard door kunnen rijden.

Crince Le Roy en Bovens verklaren de almacht van de ambtelijke dienst door kennisoverwicht van de ambtelijke dienst. De ambtelijke dienst telt zoveel gespecialiseerde ambtelijke deskundigen, het zou voor een bestuurder onmogelijk zijn om net zoveel te weten als al zijn gespecialiseerde medewerkers bij elkaar. En dat maakt dat de bestuurder een soort stempelmachine is: hij/zet zijn paraaf onder het besluit zonder ook maar te begrijpen waar het besluit over gaat.

De gemeenteraad is een tenenkrommende vertoning. De wethouder of burgemeester weet nauwelijks waar het over gaat, het gros van de raadsleden nog minder. Het is een theater waarbij raadsleden en de portefeuillehouder doen alsof ze weten waar ze over praten terwijl het voor de aanwezige ambtelijke ondersteuners en de toevallige deskundige toehoorder duidelijk is dat ze de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Volgens Bovens (2000) is de macht van de ambtelijke dienst alleen maar groter geworden sinds Crince Le Roy daar in 1969 voor het eerst de aandacht op vestigde. Dat zou komen omdat het openbaar bestuur steeds complexer wordt: steeds meer wetjes en verordeningen. Ik denk dat er iets heel anders aan de hand is, namelijk dat politieke partijen steeds slechter functioneren. Politieke partijen zijn er om het volk te vertegenwoordigen en de uitvoerende macht te controleren en dat is juist wat ze steeds minder doen.

Het aantal kiezers dat lid is van een politieke partij neemt al jaren af. Het aantal leden is inmiddels 2%, terwijl het vlak na de oorlog nog 13% was. Een ander verschil is dat er vroeger nog partijen waren met een forse aanhang onder het volk, terwijl het lidmaatschap inmiddels een elitaire aangelegenheid is. In de Partij van de Arbeid is geen arbeider meer te bekennen. Net als bij GroenLinks en D66 tref je er vrijwel alleen maar hoger opgeleiden aan die zich niet erg druk maken over de problemen van gewone mensen.

De ambtelijke dienst in Utrecht neemt dagelijks tientallen besluiten waardoor individuele burgers en ondernemers in hun belangen worden geschaad. Die klagen daar dan over of maken bezwaar. Dat gaat vrijwel geheel buiten raadsleden om. Het gebeurt zelden dat een raadslid zich druk maakt om onrecht dat door de gemeente aan een burger wordt aangedaan. De meeste raadsleden kijken de andere kant uit want ze willen de harmonie bewaren en hun collegeleden niet afvallen of lastig vallen met problemen van burgers die door de gemeente in de knel raken.

Raadsleden zien zichzelf niet eens als volksvertegenwoordigers die op moeten komen voor de belangen van het volk en die er op moeten toezien dat de ambtelijke dienst niet zijn eigen hobby’s uitleeft of alleen de belangen dient van een paar hele grote ondernemers en financiële instellingen. Het gedoe in de gemeenteraad moet de schijn wekken van volksvertegenwoordiging, maar gaat in feite om het politieke spel, de knikkers en de baantjes.

Dat de gemeenteraad geen volksvertegenwoordiging is heeft als voornaamste oorzaak dat politieke partijen steeds meer als kruiwagen worden gebruikt, clubjes waar vooral (aspirant) hoogopgeleiden lid van worden om te netwerken en carrière te kunnen maken. Met name partijen met carrièreperspectief. Gewone, minder hoogopgeleiden komen er niet aan de bak en lopen weg. Idealisten en activisten tref je er steeds minder aan, wel mensen die weten te doen alsof.

Actief lid worden van een politieke partij en goeie maatjes worden met de wethouder is een veel gebruikte strategie van ondernemende adviseurs (ook van bureautjes die graag aan groen, fietsen, participatie en duurzaam willen verdienen!) om opdrachten in de wacht te slepen en uit de ruif van de overheid te eten. Ambtenaren die hogerop willen plegen lid te worden van een politieke partij die in de lift zit (en op tijd van partij te wisselen!).

Het feit dat in politieke partijen de dienst steeds meer wordt uitgemaakt door lieden die als ambtenaar bij de overheid werkzaam zijn, bij de overheid carrière willen maken of er belang bij hebben goeie maatjes te zijn met ambtenaren die voor opdrachten kunnen zorgen, maakt dat die politieke partijen niet de belangen van het volk behartigen maar de belangen van hoger opgeleiden die bij en voor de overheid werkzaam zijn.

Dat de fractie van GroenLinks sinds GroenLinks in het college zit (2006) nog nooit een luchtkwaliteitsonderzoek van de afdeling milieu ter discussie heeft gesteld, ondanks het feit dat de gemeente een tiental procedures verloren heeft en dat GroenLinks de milieuzone blijft toejuichen ondanks het feit dat het effect daarvan te verwaarlozen blijkt te zijn, valt slechts te verklaren door aan te nemen dat er bij de afdeling Milieu invloedrijke groene partijgenoten werken.

Toen de PvdA nog de grootste partij was ging het net zo. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op de sloop van de 9500 sociale huurwoningen (“De Utrechtse Opgave”/”Utrecht Vernieuwt”) onder wethouder Harry Bosch, want de partijgenoten bij Stadsontwikkeling laten we niet vallen. Geen spoor van kritiek van de PvdA-fractie op het falend onderwijs- en welzijnsbeleid, want ook daar zaten veel partijgenoten van de PvdA (misschien inmiddels lid van D66 en GroenLinks).

Een partij die macht verovert kan zich verheugen in de belangstelling van ambtenaren die carrière willen maken en adviseurs/ondernemers die aan de gemeente willen verdienen. En die maken in die partij dan ook meteen de dienst uit. Die maken dat de fractie het college lof toezwaait dat niets anders doet dan de besluiten van de ambtelijke dienst uitvoeren. Of de PvdA de meerderheid heeft in het college, Leefbaar Utrecht, GroenLinks of de VVD, het maakt allemaal weinig uit.

Wat de politiek naar de pijpen doet dansen van de ambtelijke dienst en haar ondernemende vrienden is dus niet alleen het kennisoverwicht van de ambtelijke dienst, zoals Crince Le Roy en Bovens meenden, maar vooral het feit dat hogere ambtenaren en bedrijven die aan de gemeente willen verdienen de dienst uit weten te maken in politieke partijen die aan de macht zijn. Dat is het kwadraat van de vierde macht.

(Nieuws030, 29 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-de-vierde-macht-in-het-kwadraat/

 

Geflatteerde misdaadcijfers

Soms komen er van die onderzoeksrapporten uit met conclusies waarvan iedereen denkt: “Dat wist ik al lang.”

Natuurlijk is dat niet zo. Waarheden worden immers pas waarheden als er de handtekening van een wetenschapper onder staat. Althans zo werkt dat in bestuurlijk Nederland.

Vorige week betrof het een onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CBS over de bereidheid van de Nederlandse burger om aangifte van ervaren misdrijven te doen. Die bereidheid neemt af, stellen de onderzoekers vast. Voor veel Utrechters waarschijnlijk geen verrassing. Ook in de Domstad wordt al jaren bij elke raadsdiscussie over misdaad en veiligheid, en dat is minstens éénmaal per jaar, gewezen op het verschil tussen de ervaren veiligheid, aangiftebereidheid en de misdaadcijfers.

Ik herinner me nog pittige discussies met voormalig burgemeester Annie Brouwer over de misdaadcijfers en de mogelijke vertekening van de cijfers door het feit dat aangifte doen vaak een te grote drempel opwierp en men het gevoel had dat er zelfs met een gelukte aangifte toch niets gedaan werd. Dat ontaarde dan meestal in een welles nietes discussie die uiteindelijk weinig opleverde. Het volgend jaar waren de misdaadcijfers opnieuw gedaald volgens de rapporten en begon de discussie opnieuw.
Dat het gevoel van zinloosheid rond het doen van aangifte toeneemt, is natuurlijk niet zo vreemd als je alle perikelen rond de reorganisatie van de politie, die ons dagelijks via de media worden voorgeschoteld, in ogenschouw neemt. Zoals zo vaak bij dit soort overheidsoperaties is de dagelijkse werkelijkheid voor de mensen op de werkvloer een heel andere dan die van het management.

Heel triest is dat voor die hardwerkende wijkagenten die zich een slag in de rondte werken om de veiligheid in de buurt te verhogen maar die voortdurend op één hoop geschoven worden met de falende leiding. De leiding die zich trots blijven beroepen op dalende misdaadcijfers terwijl iedereen met gezond boerenverstand op zijn klompen aanvoelt dat het niet klopt.

Hopelijk dat dit rapport over aangifte nu eens niet in een la op het ministerie verdwijnt want een goed veiligheidsbeleid begint bij het kennen en erkennen van de dagelijkse werkelijkheid op straat en niet bij het vastklampen aan geflatteerde cijfers.

(Nieuws030.nl, 25 juli 2016)

Zomeravondgesprek met burgervader van Utrecht: Jan van Zanen deel 2

Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen is een uur lang te gast in het zomeravondgesprek van WNL met Margreet Spijker. We hebben het met hem over zijn stad Utrecht, zijn reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, zijn turbulente jaren als partijvoorzitterschap, zijn toekomstplannen en nog veel meer. (NPO.nl, 2 augustus 2016)

http://www.npo.nl/sportzomer-2016/02-08-2016/RBX_RA1_4124310/RBX_WNL_4679864

Burgemeester Van Zanen moedigt Schippers aan in Rio

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij wil onder meer kijken naar sprintster Dafne Schippers.

Samen met zijn vriendin Simone reist hij naar Brazilië, zegt Van Zanen dinsdagavond in gesprek met het ZomerAvondgesprek van WNL op Radio 1. Hij gaat dus privé en niet in functie.

Van Zanen heeft net als bijna alle Nederlanders hoge verwachtingen van de Utrechtse Schippers. “Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.” (RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507966/burgemeester-van-zanen-moedigt-schippers-aan-in-rio.html

Burgemeester van Utrecht juicht in Rio voor Dafne Schippers

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro om onder anderen Dafne Schippers toe te juichen. De Spelen beginnen vrijdag.

Met vriendin

Van Zanen gaat met zijn vriendin Simone Richardson, vertelde hij in het radioprogramma ZomerAvondgesprek van WNL. ,,Ik hoop Dafne Schippers te zien lopen. Dus zo kom ik in ieder geval een paar dagen op de Olympische Spelen.”

Privéreisje

De burgervader gaat als privépersoon naar Brazilië, maar is zich bewust van zijn taken als burgemeester. ,,De burgemeester gaat natuurlijk wel mee. Er zijn natuurlijk heel veel sporters, ook uit Utrecht, maar ik ga in ieder geval naar Dafne. Ik hoop dat ze eremetaal mee kan nemen, het liefst twee medailles. Maar laten we eerst maar kijken hoe ver ze komt.”

(Sportnieuws.nl, 2 augustus 2016)

https://sportnieuws.nl/overig/olympische-spelen/burgemeester-utrecht-juicht-rio-dafne-schippers/

Nog meer: https://www.google.nl/search?as_q=&as_epq=Burgemeester+Jan+van+Zanen+van+Utrecht+gaat+naar+de+Olympische+Spelen+in+Rio+de+Janeiro+om+onder+anderen+Dafne+Schippers+toe+te+juichen.+&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=w&as_si tesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=

Uitstel bouw Noord- en Zuidgebouw

Bezwaren van de Raad van Staten leiden tot uitstel van de bouw van het Noord- en het Zuidgebouw in het Stationsgebied. De gemeente moet snel met aanpassingen van de bouwplannen komen waarna de Raad van State de plannen opnieuw zal beoordelen.

Bewoners van de appartementen in Gildeveste en Hoog Catharijne stapten met succes naar de Raad van State. De bewoners van de Gildeveste vinden met name dat het Noordgebouw veel te hoog wordt terwijl Hoog Catharijne van mening is dat er te weinig parkeerruimte is. Door deze bezwaren liggen de bouwwerkzaamheden voorlopig stil. (deStadUtrecht.nl, 30 juli 2016)

http://destadutrecht.nl/economie/uitstel-bouw-noord-en-zuidgebouw/

Inzet erfpacht neemt toe

Gemeenten gebruiken steeds vaker erfpacht. Dat kan aantrekkelijk zijn voor starters op de woningmarkt, voor huishoudens met een lager inkomen, en voor bedrijven.

Dat zegt Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate, in een interview met BNR. Een op de tien nieuwbouwwoningen werd afgelopen drie jaar uitgegeven in erfpacht, blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate.

Zekerheid

Kopers van nieuwbouwwoningen met erfpacht zijn goedkoper uit dan zonder erfpacht. Zij hebben lagere maandlasten omdat ze (sinds 2013) de hypotheek volledig moet aflossen naar nul. Over erfpacht betaal je alleen rente en geen aflossing. Dit maakt nieuwbouwwoningen volgens Ten Have ook bereikbaar voor lagere inkomensgroepen. Erfpacht wordt ook steeds vaker aangeboden aan bedrijven op bedrijventerreinen.

Eeuwigdurende erfpacht

De vorm van de erfpacht is wel belangrijk. Ten Have: ‘Je moet kunnen kiezen voor wel of geen erfpacht. Afkopen moet mogelijk zijn op elk moment, naar volledige eigendom. En mensen moeten niet verrast worden door plotselinge forse kostenstijgingen door de zogeheten canonverhoging, ook wel de tikkende tijdbom onder je woning genoemd.’

Daarop inspelend heeft Amsterdam vanaf juli dit jaar eeuwigdurende erfpacht ingevoerd. De gemeente stelt de canon dan in een keer vast en herziet die niet meer elke vijftig jaar. Dit geeft woningbezitters meer zekerheid over hun erfpachtkosten op langere termijn.

(Gemeente.nu, 4 augusrus 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/8/Inzet-erfpacht-neemt-toe-2849743W/

De gemeente Utrecht (waar onder diverse vlaggen de liberale partijen de overhand hebben) koerst in tegenovergestelde richting. Niet in het belang van de lagere inkomensgroepen, wel in het belang van de vastgoedsector.

De lerende organisatie: Er is weer alle ruimte voor fout gedrag

Afwaarderingen grondposities achter de rug

Grondposities: jarenlang waren ze een enorme verliespost voor gemeenten. Maar dankzij de aantrekkende woningmarkt hoeven lokale overheden over 2015 niet meer af te boeken op de waarde van hun grond, enkele uitzonderingen daargelaten. De voorzieningen die gemeenten hebben genomen om verwachte verliezen op te vangen zijn afgelopen jaar slechts met 1,3% toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Deloitte dat dinsdag verschijnt.

Voldoende opgeschoond

‘Er is voldoende opgeschoond. Grosso modo is lucht uit de waarderingen’ zegt Frank ten Have, partner van Deloitte. In vijf jaar tijd is zo’n € 3 mrd afgeboekt. Een meerderheid van de gemeenten verkleinde afgelopen jaar zelfs de pot met voorzieningen. Dat de verliezen van alle gemeenten samen toch iets zijn gestegen, komt door enkele uitschieters. Zo moest Rotterdam nog € 41,9 mln afboeken en Nijmegen € 32 mln. Ook zijn er gemeenten die grond hebben voor bedrijventerreinen; die markt trekt nog nauwelijks aan.

Grote lappen gekocht in de goede tijd

Gemeenten kochten op het hoogtepunt van de markt grote lappen grond, in totaal voor zo’n € 12 mrd. Toen de vastgoedmarkt nog op volle toeren draaide, verdienden ze goed geld aan het bouwrijp maken van de grond om het vervolgens met winst door te verkopen aan projectontwikkelaars voor de bouw van woningen of ander vastgoed. Maar toen de crisis uitbrak wilde niemand de grond meer kopen en moest er fors worden afgeboekt.

Prijzen stijgen fors

Dankzij de lage rente en de aantrekkende economie is de woningmarkt weer op stoom. In alle provincies behalve Zeeland zijn in 2015 10% meer woningen verkocht dan in 2014. Ook de prijzen stijgen fors, vooral in Noord-Holland (5%) en Utrecht (4%). Dat maakt dat gemeenten hun grond weer weten te verkopen, zonder verlies. Het vermogen dat gemeenten in 2015 nog in grond hebben zitten is hierdoor met 8% gedaald tot €8 mrd.

(Financieele Dagblad, 2 augustus 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1162154/afwaarderingen-grondposities-achter-de-rug

Door het opjagen van de prijs van de bouwgrond worden indirect ook de huurprijzen opgejaagd, waardoor ook het beroep op huursubsidie en de bijstand oploopt.

 

DOSSIER EVENEMENTEN

 

Een derde bezoekers verlaat voortijdig festival vanwege te harde muziek

Het festivalseizoen is in volle gang met elk weekend honderden festivals en muziekevenementen door het hele land.

Ondanks de populariteit van festivals zijn er veel bezoekers die zich ergeren aan de hoge prijzen, lange rijen voor de wc en – niet onbelangrijk – aan te harde muziek. Uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting onder ruim duizend jongeren van 18 t/m 30 jaar blijkt dat muziek op festivals en muziekevenementen soms zo hard aan staat dat zij het niet tot het einde volhouden. Maar liefst een derde van de bezoekers loopt weleens voortijdig weg. Het merendeel van de jongeren vindt dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor informatie en gehoorbescherming maar 43% geeft aan dat ze nog nooit hierop zijn gewezen vooraf of tijdens een muziekevenement. Een positieve ontwikkeling is dat een derde van de jongeren zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen de schadelijke decibels.

De Hoorstichting geeft aan dat, sinds het ondertekenen van het geluidsconvenant (2014) met de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over het geluidsniveau bij muziekevenementen, zaken al sterk zijn verbeterd. “Zo blijkt uit het onderzoek dat ruim de helft van de festivalbezoekers door organisatoren van een festival weleens is geïnformeerd over gehoorschade. Toch lopen veel jongeren weg omdat de muziek te hard staat. Daar moet verandering in komen. Want uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren die nooit naar een festival gaan dat juist niet doen vanwege de te harde muziek (73%). Hier laten festivalorganisatoren duidelijk kansen liggen”, aldus Kelly Coenen, woordvoerder bij de Hoorstichting.

Tijd voor een wettelijke limiet geluidsniveau

Volgens Coenen is het tijd voor de overheid om een wettelijke limiet van het geluidsniveau bij muziekevenementen in het leven te roepen. “Wij zijn al goed op weg maar uit de reacties van de jongeren in dit onderzoek maken wij op dat gehoorschade het beste kan worden aangepakt met een wettelijke limiet. Een groot aantal organisatoren houdt zich aan het huidige convenant maar er zijn er nog teveel die niet zijn aangesloten. Zij zijn van mening dat bezoekers wegblijven als de muziek niet hard genoeg aan staat. Ons onderzoek toont juist aan dat te harde muziek een groot probleem is. Bezoekers lopen weg of blijven weg”. Voor jongeren lijkt een wettelijke geluidslimiet overigens niks nieuws, ruim acht op de tien jongeren menen dat er in Nederland al een limiet geldt op festivals/muziekevenementen.

Jongeren nemen steeds meer eigen verantwoordelijkheid

In vergelijking met een vorig onderzoek van de Hoorstichting blijkt dat een toenemend aantal jongeren zelf voor bescherming zorgt. 36% neemt zelf de verantwoordelijkheid en zorgt voor oordoppen ter bescherming tegen harde festival dancebeats. “Een zeer positieve ontwikkeling, uit een onderzoek van vier jaar geleden onder 130.000 stappers lag dit aantal nog op 4%”.

Over het onderzoek ‘Festivalbezoek jongeren 18-30 jaar’

De Hoorstichting heeft onderzoek verricht onder 1.044 jongeren tussen de 18 en 30 jaar via PanelWizard. Er is een online vragenlijst afgenomen tussen 20 en 22 juli 2016. Een onderzoeksverantwoording en een rapportage zijn op aanvraag beschikbaar.

Over de Nationale Hoorstichting

De Nationale Hoorstichting strijdt voor een gezond gehoor voor iedereen in Nederland. De Hoorstichting organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast spoort zij organisaties en de overheid aan om maatregelen te treffen. Meer informatie op www.hoorstichting.nl en www.oorcheck.nl

(Zorgkrant.zorgportaal.nl, 31 juli 2016)

http://zorgkrant.zorgportaal.nl/index.php/bericht/9741-een-derde-bezoekers-verlaat-voortijdig-festival-vanwege-te-harde-muziek.html

Zie vooral ook: http://www.hoorstichting.nl/een-derde-bezoekers-loopt-weg-bij-festivals-vanwege-te-harde-muziek/
 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

EU encouraged car industry to cheat, French report says

European national authorities “encouraged” car manufacturers to produce diesel cars that polluted more than EU limits allowed by insufficiently investigating emissions of cars on the road, a French committee concluded in a report published Friday (29 July).

The report said market surveillance of emissions of diesel vehicles, once sold, was “largely insufficient”.

“The absence or lack of transparency of surveillance testing and control by public authorities on emissions of vehicles offered for sale in the European Union, constitutes incitement to fraud and therefore must be absolutely corrected,” the committee wrote.

The group was set up in October 2015 by French environment minister Segolene Royal after the Volkswagen emissions cheating scandal raised suspicions about other car manufacturers’ behaviour.

It included members from the environment ministry, French MPs, research institutes, environmental and consumer groups, but also representatives from industry.

At the committee’s request, France’s car certification body carried out emissions tests on 86 vehicles. Just like previous exercises carried out by German and UK authorities, it found that many diesel cars were emitting much higher pollutants on the road than in the laboratory.

The committee concluded that car manufacturers were “systematically” using defeat devices, which switched off or turned down the emissions filter system under certain conditions.

These are banned under EU law, but an exception exists: if they are used to protect the engine.

The authors of the report said it seemed that in some cases the exception was used too freely.

They asked carmakers to explain why the emissions filter is sometimes switched off under normal driving conditions, but complained about lack of cooperation from several carmakers.

“At this stage, the committee has not demonstrated the use of illegal defeat devices, but can not rule them out either,” the report noted.

The committee concluded that car manufacturers designed their diesel cars to pass the test, but not to stay under EU pollution limits in the real world.

“The impacts that this approach generates on the emissions of harmful elements and the air quality near roads seem to have been largely ignored” during the design phase, they wrote.

The report also gave an insight into where the cars were certified. The cars that were tested had mostly been certified in western Europe. However, there appeared to be no correlation to certain testing authorities compared to bad performances on the road.

A Citroen C4 Picasso for example emitted 4.1 times the EU limit when driving on the road. It was tested and approved in France.

A BMW 116D emitted 6.2 times above the limit. It was tested for emissions in Ireland and received its final approval to be sold on the market in Germany.

A Ford C-Max (6.1 times above the limit) was tested for emissions in the UK, and approved in Luxembourg.

The report was delayed several times, and the timing of its publication after 10 months of work is conspicuous.

Originally scheduled to be published in June, the report was finally released on a Friday afternoon in the middle of summer, with public attention diverted by the European holiday season.

The UK and Germany, which carried out similar tests and produced similar results, published their reports in April. (EUObserver, 30 juli 2016)

https://euobserver.com/dieselgate/134536

 

Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

Wel meer asfalt en hogere snelheden op de autowegen, maar onvoldoende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan. Milieudefensie is het zat. Omdat de gezondheid van Nederlanders op het spel staat, sleept de belangenorganisatie de staat voor de rechter. De dagvaarding is gisteren bezorgd op het ministerie van infrastructuur en milieu.

Ruim vijftig particulieren hebben de aanklacht mede ondertekend, net als de stichting Adem in Rotterdam. De kosten voor de rechtszaak worden opgebracht door middel van crowdfunding, waaraan inmiddels meer dan 1500 mensen hebben bijgedragen.

Het gaat hun allereerst om een principe-uitspraak: dat Nederland de mensenrechten schendt door ongezonde lucht – die vooral van verkeer komt – niet aan te pakken, zegt Anne Knol van Milieudefensie. “Duizenden Nederlanders gaan eerder dood en tienduizenden worden ziek als gevolg van de vervuilde lucht die ze inademen. Dat is onacceptabel. We willen voor iedereen schone lucht.”

Europese normen

Met behulp van een luchtkwaliteitsplan moet Nederland zorgen dat het binnen een half jaar in elk geval voldoet aan de wettelijke normen, eist Milieudefensie. Die normen zijn Europees vastgesteld en Nederland overschrijdt ze al sinds 2010, aanvankelijk met toestemming van Brussel.

Die toestemming is op 1 januari vorig jaar vervallen. Toch vonden bewoners van straten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Maastricht bij eigen metingen nog te hoge concentraties stikstofdioxide.

Stikstofdioxide

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert dat op sommige plaatsen nog te veel stikstofdioxide in de lucht zit, en verwacht dat dat tot 2020 nog wel zo zal blijven. Maar het aantal overschrijdingen van de normen is sinds 2010 wel drastisch afgenomen, van enkele duizenden keren naar 125 vorig jaar.

Milieudefensie erkent dat het aantal overschrijdingen afneemt en daarmee de lucht iets schoner wordt. “Veel plaatsen in Nederland zitten echter net onder de norm, bij een beetje variatie schieten ze eroverheen”, aldus Knol. “Die kans is veel groter dan dat de variatie leidt tot een duidelijke vermindering van ongezonde lucht.” .

Scherpere eisen

Daarom vindt Milieudefensie dat de overheid in plaats van de Europese normen eigenlijk de veel scherpere eisen zou moeten nastreven die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt aan schone lucht. De aanklagers vragen de rechter het voorzorgsbeginsel toe te passen en flink onder de wettelijke maxima te sturen. Daarvoor zijn maatregelen nodig als de kilometerheffing en lagere snelheden op autowegen. Knol: “Dezelfde oplossingen als Urgenda bepleitte in de vorig jaar gewonnen zaak tegen de staat over het klimaatbeleid.”

Gezien de aard van de luchtvervuiling zullen veel maatregelen lokaal moeten worden genomen. Toch klaagt Milieudefensie niet de gemeenten, maar de landelijke overheid aan. Die frustreert vaak het gemeentelijk beleid, zegt Knol. Zo stemde dit voorjaar een Kamermeerderheid tegen de instelling van gemeentelijke milieuzones en hield het ministerie lange tijd het verbod op dat Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oplegt aan verouderde scooters. (Trouw.nl, 2 augustus 2016)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/4350038/2016/08/02/Milieudefensie-eist-schone-lucht-op-als-mensenrecht.dhtml

 

Ook Utrechtse luchtkwaliteit voldoet niet aan Europese normen

Ook in Utrecht voldoet de luchtkwaliteit nog niet overal aan de Europese normen. Dat zegt Milieudefensie. De actiegroep eist nu van de Staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de normen.

(…….)

“De gemeente Utrecht neemt maatregelen, maar je ziet wel dat het Rijk bijvoorbeeld de A27 gaat verbreden. Dat zal meer verkeer aantrekken. Daarmee hef je eigenlijk de eerdere verbetering op en dat is erg zonde”, aldus Anne Knol van de milieuorganisatie.

(RTV Utrecht, 2 augustus 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1507932/ook-utrechtse-luchtkwaliteit-voldoet-niet-aan-europese-normen.html
 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

Bomen kappen

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-24087

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105628. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105628.html

Blauwe-Vogelweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-16-23842

Het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 105605. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-105605.html

Van Vollenhovenlaan 206 te Utrecht, HZ_WABO-16-24470

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 108931. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-108931.html

 

Nr. 44, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Driebergsestraatweg 59a Doorn (code HDSR3790)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6296. Gepubliceerd op 1 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6296.html

Nr. 45, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Hogelanden W.Z. 211 Utrecht (code HDSR4054)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6382. Gepubliceerd op 4 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6382.html

Nr. 46, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – H de Keyserkwartier 88 Bilthoven (code HDSR4087)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6405. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6405.html

Nr. 47, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Weerdsingel O.Z. 83BS Utrecht (code HDSR4033)

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6402. Gepubliceerd op 5 augustus 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6402.html

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Consultatie warmtewet sluit 17 augustus

Het Nederlandse Ministerie van EZ heeft een voorstel gemaakt voor herziening van de Warmtewet. De internetconsultatie loopt tot 17 augustus. In de toelichting bij het voorstel bespreekt men o.a. blokverwarming, de introductie van maximum tarieven voor koude,tariefregulering en eenmalige aansluitbijdrage.

Herziening Warmtewet

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

Doel van de regeling

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Zie verder: https://www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 juli 2016

sinds 19 december 2003

 

Inhoud

 

–    Belang van lopen onderschat

–    Bezwaarschrift “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieuonvriendelijke asfalt) Cremerstraat

–    “Utrecht doet niets aan overlast op het water”

–    Besluit tot aanwijzing rijksmonument

–    Op de kaart. Gemeentebestuur Utrecht genomineerd voor de ranking Zinloos Handelen

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     Bomen kappen

o     Utrecht maait parken met paard en wagen

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: nr. 2016 / 41

–    Groeitempo in horeca mindert vaart; Brexit-effect vooral in Amsterdam en Utrecht

–    ‘Linkse weldoeners’

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Diesel niet weg om milieuzone. Andere redenen vervanging

o     Kantonrechter: bebording milieuzone Utrecht onduidelijk

o     Helemaal niet te vroeg. Mogelijk meer borden voor milieuzone

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Commissiebrieven S&R

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

o     De andere agenda

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Brief lobby energiedialoog. Brief van de wethouder aan de raadscommissie

o     ‘Vervanging biomassa bijstook door wind op zee bespaart bijna 1 miljard euro’

 

 

 

Belang van lopen onderschat

We lopen maar liefst 40 procent meer kilometers dan de officiële cijfers aangeven. Dat komt vooral omdat de wandelingen naar het station of naar de buren verderop niet worden meegenomen in de cijfers.

Dat stelt KpVV-CROW die heeft uitgezocht dat de cijfers die voortkomen uit onderzoeken als MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) en OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland) van IenM en CBS een vertekend beeld geven. Zo bedraagt het gemiddelde aantal voetgangersverplaatsingen als je ook de kleine wandelingen meetelt niet 0,49 maar 1,0. En de gemiddelde verplaatsingsafstand ligt niet op 710 meter, maar bedraagt in werkelijkheid 1075 meter.

Lopen moet dus serieuzer worden genomen, ook omdat de helft van de Nederlanders geen auto tot zijn beschikking heeft, aldus KpVV-CROW. Als deze mensen eropuit willen, zijn ze vaak afhankelijk van fietsen of lopen. Dat kan zijn als trip van deur tot deur of als onderdeel van de keten: naar de bushalte, station of naar de deelauto.

Het belang van lopen zal de komende jaren toenemen, stelt KpVV-CROW verder.

(Verkeersnet.nl, 14 juli 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19640/belang-van-lopen-onderschat/

Bezwaarschrift “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieuonvriendelijke asfalt) Cremerstraat

Aan het college en de gemeenteraad,

Bijgaand het door de Stichting Rekenkamer Utrecht ingediende bezwaarschrift tegen de zgn. “doorstroomfietsstraat” (1 miljoen euro en milieu onvriendelijke asfalt) Cremerstraat.

Naar het oordeel van de Stichting is dit pure geldsmijterij. Nog niet zo heel erg lang geleden werd voor enige miljoenen de zgn. “hoofdfietsstraat” aangelegd langs de Vleutenseweg.

Kennelijk vond de gemeente destijds (geheel terecht!) dat een belangrijke fietsroute langs de Vleutenseweg te verkiezen was. De keuze voor de fietsstraat Cremerstraat is naar het oordeel van de Stichting gebaseerd op politieke stokpaardjes en gelobby door de Fietsersbond in plaats van op gedegen kennis van zaken.

Overigens is het de Stichting opgevallen dat ook overwegingen van verkeersveiligheid in het geheel geen rol hebben gespeeld bij de beslissing van het college, noch overwegingen m.b.t. rust en woongenot van de bewoners van de Cremerstraat.

Naar het oordeel van de Stichting betreft het hier weer een project dat bedacht en ontwikkeld is om ambtelijke diensten, externe adviseurs en asfaltondernemers aan werk en omzet te helpen.

De Stichting wijst erop dat de gemeente een schuld heeft van om en nabij de 1 miljard euro en dat de gemeenteraad wel eens wat kritischer mag zijn over dit soort geldsmijterij.

(E-mail, 17 juli 2016)

Zie ook bijlage.

“Utrecht doet niets aan overlast op het water”

Utrecht doet niets om de overlast op het water aan te pakken. Dat zeggen bewoners in de binnenstad en recreatieondernemers in een reactie op het plan om het vergunningensysteem voor boten aan te scherpen.

De gemeente vindt het te druk op de Utrechtse grachten en wil een betere balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers en toeristen. Het plan heeft met name gevolgen voor de rondvaartboten die in de toekomst geen vergunning meer krijgen voor onbepaalde tijd.

Rob Veldt kocht drie jaar geleden voor veel geld een vergunning om met schone, elektrische boten te gaan varen over de grachten. “Daar stond bepaalde exclusiviteit tegenover, maar dat wordt niet gehandhaafd door de gemeente. Er is nog steeds veel illegale verhuur, daar komt ook een groot deel van de overlast vandaan.”

Ook Wijkraad Binnenstad is niet blij met de situatie op het water. “Het is af en toe heel erg druk op de gracht. Dan zitten waterfietsen, kano’s en plezierjachten elkaar vreselijk in de weg. Een ander probleem is dat bepaalde groepen mensen nogal voor overlast kunnen zorgen”, zegt Ben Nijssen. Ook hij vindt dat er niet wordt gehandhaafd.

De Utrechtse gemeenteraad beslist na de zomervakantie over de plannen. (RTV Utrecht, 17 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499780/utrecht-doet-niets-aan-overlast-op-het-water.html

Zie ook: http://nieuws.nl/algemeen/20160714/utrecht-moet-wildgroei-rondvaarten-aanpakken/

B&W heeft in de afgelopen tijd valse concurrentie, soms slecht identificeerbare ‘grijze’ ondernemers toegelaten.

Besluit tot aanwijzing rijksmonument

Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap diverse obejecten behorende tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen tot beschermd rijksmonument op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Besluit tot aanwijzing met alle bijbehorende stukken zijn in de bijlage te vinden.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98040. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98040.html

Heeft betrekking op de forten Blauwkapel, de Bilt, Ruigenhoek, Griffenstein, Voordorp, de Gagel, Lunetten en aanpalende werken.

Op de kaart. Gemeentebestuur Utrecht genomineerd voor de ranking Zinloos Handelen

De oppositie in de Utrechtse gemeenteraad drong bij B&W aan op bij de digitale kennisgeving van (aangevraagde) velvergunningen ook de aanvraag, c.q. de vergunning en alle bijlagen op te nemen. Daardoor zouden burgers niet uit alle uithoeken van de gemeente naar het stadskantoor hoeven af te reizen, heen en terug gemiddeld anderhalf uur tijd, om daar ambtenaren op stang te jagen met hun gerechtvaardigde verzoeken om openheid, transparantie.

B&W zei toe dit kunstje op zijn mogelijkheden te onderzoeken, hoewel eerder gebleken was dat de gemeente het kunstje bijna zes jaar geleden al onder de knie had, toen ook al meerdere malen toepaste.

Na nieuwe, lange studie gaf B&W gevolg aan het verzoek, maar dan wel met een eigen draai eraan: slechts een klein deel van de bijlagen wordt bij de digitale publicaties gedaan, opdat er gemord blijft worden en het bestuur kan blijven zeggen “die burgers van ons hebben altijd wat te zeiken”. Verder biedt het een rechtvaardiging vond om het teveel aan ambtenaren in dienst te houden.

B&W is blij, hoewel men de manco’s niet zag is de oppositie opgetogen en laat het onderwerp verder rusten. De coalitiefracties – die het toch al niet interesseerde – interesseert het nog steeds niet waardoor het kalme bestaan kan worden voortgezet.

Minister Plasterk beziet het met belangstelling omdat dit zinloze gedoe de vernieuwing van het bestuur vormgeeft, waar hij zo naar streeft.

Stuur jouw steunbetuiging voor de nominatie naar raadsleden@utrecht.nl

(Van een correspondent)

Zie hierna ‘Bomen kappen’
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Zandweg 200 te De Meern, HZ_WABO-16-22322

Het kappen van 25 bomen en het herplanten van 40 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98022. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98022.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar een vijftal essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Homeruslaan 57 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-22325

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98018. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98018.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar twee van de drie essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Graanstraat 13 te Utrecht, HZ_WABO-16-22436

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 98014. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-98014.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar drie van de vier essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk.

Oudegracht aan de Werf te Utrecht, HZ_WABO-16-22318

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97774. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97774.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Kleine Hof naast nummer 1 te Vleuten, HZ_WABO-16-22316

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97762. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97762.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Oudegracht aan de Werf te Utrecht, HZ_WABO-16-22314

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97767. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97767.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vijf van de zes essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Zandweg 208 te De Meern, HZ_WABO-16-22317

Het kappen van 26 populieren

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97723. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97723.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar vier van de vijf essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

Pagodedreef 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-22328

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 97719. Gepubliceerd op 19 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-97719.html

Er zijn digitaal enige stukken bijgevoegd, maar een van de twee essentiële bijlagen echter niet. Dan moet je toch naar het gemeentekantoor; weer 1½ uur tijd investeren en kostbare tijd van ambtenaren verbeuzelen. Half werk is hier in effect hetzelfde als geen werk

 

Utrecht maait parken met paard en wagen

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.

Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.” (RTV Utrecht, 22 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501228/utrecht-maait-parken-met-paard-en-wagen.html

Heel goed. De Bronnen, Achterbergen en enige andere groenaannemers raggen met te weinig gekwalificeerd personeel door de parken en richten daarbij nogal wat schade aan. Snelheid vergroot immers de winstmarge en en tegelijk ook schade aan het openbaar groen.

Goedkoop is duurkoop’, zegt het Delftsblauwe bord dat uit het stadhuis gestolen is.

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven: Nr. 41, vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven (code HDSR3444)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Dit besluit is verzonden op 20 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 6040. Gepubliceerd op 22 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-6040.html
Groeitempo in horeca mindert vaart; Brexit-effect vooral in Amsterdam en Utrecht

De groei van de horecabranche in Nederland vlakt momenteel iets af. Voor 2016 wordt een omzetgroei in de horeca van 3% verwacht. Door de Brexit, het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, houden veel consumenten de hand op de knip. Voor 2017 zal de omzet in de Nederlandse horeca met 1,5% gematigd groeien.

Dat schrijft het Economisch Bureau van ING dinsdag in een persbericht. Volgens ING verliezen de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland wat aan glans, met name doordat Britse toeristen minder geld spenderen. Het zijn vooral de plaatsen Amsterdam en Utrecht waar de horeca gevoelig is voor het Brexit-effect. Volgens ING ligt de horeca op koers om in 2016 een omzetgroei van circa 3% te realiseren. De vraag ontwikkelt zich positief en vooral restaurants en andere eetgelegenheden plukken de vruchten van een consument die meer uitgeeft. Hotels verwelkomden in het eerste kwartaal meer gasten en realiseerden hogere prijzen dan een jaar eerder. Cafés krabbelen wat op na een jarenlange daling van de omzetvolumes. (Foodclicks.nl, 19 juli 2016)

http://foodclicks.nl/nieuws/groeitempo-horeca-mindert-vaart-brexit-effect-vooral-amsterdam-en-utrecht.html

‘Linkse weldoeners’

In het boek ‘Leven aan de Onderkant’ betoogt de Engelse psychiater Dalrymple, die door links Nederland als een aartsconservatief wordt beschouwd, dat professionele weldoeners vooral profitéren van de mensen die tot de onderklasse behoren. Zij zouden de onderklasse juist in standhouden. Die weldoeners hebben er volgens Dalrymple belang bij alle mensen die het slecht getroffen hebben te rekenen tot hun potentiële cliënten die het zonder hun professionele en goed betaalde hulp niet

kunnen redden.

Iwan Illich betoogde in ‘Ontscholing van de Maatschappij’ (1972) eigenlijk hetzelfde. Weliswaar zijn er arbeiderskinderen en kinderen van migranten die door betaalbaar hoger onderwijs tot de middenklasse gaan behoren, maar voor de meesten geldt dat niet. Ook ons peperdure onderwijssysteem blijkt de onderklasse juist in stand te houden en in het voordeel te werken van de bevoorrechte klasse. De valse belofte dat ons onderwijssysteem iedereen een kans geeft helpt ervoor te zorgen dat de onderklasse niet in opstand komt.

De opvatting dat armoede en achterstelling bestreden zou kunnen worden door individuele hulpverlening, welzijnswerk en onderwijs, gaat er vanuit dat armoede en achterstelling hun oorzaak hebben niet in toeval (geboren zijn in een achtergesteld milieu of arm land) maar in een gebrek aan vaardigheden die ‘nu eenmaal’ nodig zijn in een competitieve maatschappij. Op die manier kunnen armoede en achterstelling verklaard worden uit het tekortschieten van de arme en achtergestelde zelf in plaats van uit de ongelijkheid in de maatschappij.

In Utrecht wemelt het van de initiatieven om armen een hart onder de riem te steken en vooral om ze te leren verstandiger om te gaan met het beetje geld wat ze hebben en om de mavo/havo af te maken waarmee je alleen voor de nederigste baantjes in aanmerking komt. Wie het ondanks

al die goedbedoelde hulp niet redt moet niet klagen (is de boodschap), want dat ligt dan echt aan hem of haar zelf. Armen en achtergestelden mogen in de Armoedecoalitie meepraten als ‘ervaringsdeskundigen’. Zo serieus worden ze genomen.

De armen en achtergestelden die het lukt om tot de middenklasse door te dringen, opgenomen te worden in politieke partijen en soms mooie bestuurlijke functies krijgen worden aan de onderklasse ten voorbeeld gesteld: kijk, als je je best maar doet, dan kom je er wel. Hetzelfde geldt voor de ‘ervaringsdeskundigen’ die trots komen vertellen hoe ze er in slagen met heel weinig geld toch rond te komen en daarvoor beloond worden door aan te mogen schuiven bij clubjes waar met de gemeente wordt overlegd hoe er bezuinigd kan worden op de zorg en de armoedebestrijding.

Wat armen en achtergestelden echt zou helpen is als de gemeente hun goedkope sociale huurwoningen niet zou afbreken (met instemming van de PvdA en GroenLinks!) ,waardoor het aandeel sociale huur van 46% is gedaald naar 30%. Wat ook zou helpen is als de honderden miljoenen die, met instemming van de PvdA en GroenLinks, gestoken zijn in het Muziekpaleis of de zestig miljoen die, met instemming van de PvdA en GroenLinks (én de SP!) gestoken wordt in de parkeergarage bij het station, gebruikt zouden worden voor armoedebestrijding.

Of de 10 miljoen die is uitgegeven voor een milieuzone die niets blijkt te helpen, de tientallen miljoenen die straks worden uitgegeven om de Marxdreef en de Schweitzerdreef tot een snelweg op te waarderen (waarlangs veel armen en achtergestelden wonen!), de miljoenen voor de aanleg van fietsstraten, het geld dat wordt uitgegeven om de Tour de France of de Giro d’ Italia naar Utrecht te halen of de vele miljoenen die worden uitgegeven voor het opstellen van deskundigenrapporten, onder andere over de bestrijding van armoede.

Opmerkelijk is dat ook politieke partijen die de mond vol hebben over armoedebestrijding (en milieu!), niets doen om de afbraak van sociale huurwoningen tegen te gaan, niets doen tegen de realisering van steeds meer infra (asfalt) en peperdure prestige projecten, niets doen tegen de

tomeloze productie van kostbare deskundigenrapporten (al of niet van externe adviesbureaus) en er zich bij neerleggen dat het budget voor armoedebestrijding de komende jaren niet verhoogd wordt terwijl er steeds meer armen (en vluchtelingen) bijkomen.

Misschien is de keuze van de PvdA en GroenLinks voor geldverspilling en tegen echte armoedebestrijding beter te begrijpen als we de lessen van Dalrymple en Illich ter harte nemen: de elite van linkse weldoeners heeft er geen belang bij armoede uit de wereld te helpen. Want armen

moeten geholpen worden en dat zorgt voor goedbetaalde banen voor hoogopgeleiden die graag het gevoel hebben goed te doen. Stel je voor dat er geen armen meer zijn, hoe moeten die hoogopgeleiden dan aan hun trekken komen. Kunnen ze zelf vakken gaan vullen.

Linkse weldoeners hebben armen en achtergestelden natuurlijk ook nodig om goeie sier te maken met hun sociale bewogenheid, want dat levert prestige en stemmen op. Armen hebben geen geld, maar mogen wel stemmen. En dus loont het voor politieke partijen als de PvdA en GroenLinks om armen wijs te maken dat ze opkomen voor hun belangen, ook al is dat niet het geval en geven ze het geld met bakken tegelijk uit aan projecten waar armen niets aan hebben zodat er bezuinigd moet worden op armoedebestrijding.

Tenslotte nog dit: linkse weldoeners bewijzen de kapitalistische samenleving waar zij zo tégen beweren te zijn, een belangrijke dienst. Zij helpen bij de armen en achtergestelden de illusie in stand te houden dat in opstand komen en organisaties op te zetten waarin de armen en achtergestelden zelf de dienst uitmaken geen optie is. Dat zou de linkse weldoeners zelf ook slecht uitkomen.

(Nieuws030.nl, 21 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-linkse-weldoeners/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-100284.html

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Framing door het stadhuis van geconstrueerd succes van verkeersmaatregel is nu ontmaskerd

Diesel niet weg om milieuzone. Andere redenen vervanging

Niet de milieuzone die vorig jaar werd ingevoerd, maar de landelijke afschaffing van de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oude auto’s in 2014 heeft ervoor gezorgd dat Utrechters massaal hun

oude diesel van de hand deden. Daarnaast heeft een gunstige sloopregeling (met een bonus van 1500 euro) ervoor gezorgd dat de oude bak uit het straatbeeld verdween.

Het aantal oude dieselauto’s dat in Utrecht is verdwenen sinds 2010 is het laagste van de vier grote steden, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Percentueel gezien is de daling van het aantal dieselauto’s wel het grootste in Utrecht. In totaal verdwenen er tot en met dit jaar 6800 dieselauto’s uit Utrecht.

Het aantal oude dieselauto’s daalde in Amsterdam met 12800, in Rotterdam met 12100 en in Den Haag met 8300. Landelijk ligt het verschil met andere steden erg laag, de conclusie kan zijn dat de milieuzone nauwelijks effect heeft”, aldus Ted Zorn van Stratus Luchthygiëne die een rapport

schreef over de effecten van de milieuzone.

Met uitzondering van Amsterdam troffen de overige grote gemeenten tussen 2010 en 2016 verscheidene maatregelen om hel aantal oude op diesel rijdende personen- en bestelauto’s te weren.

Het totale subsidiebedrag dat de gemeente Utrecht tussen 2013 en 1 december 2015 uitgaf aan het laten slopen en vervangen van vervuilende auto’s bedroeg 3,8 miljoen euro. ln totaal deden 2330 mensen hun auto van de hand door deze regeling. Ten slotte zijn veel oude auto’s naar de sloop gebracht omdat ze simpelweg aan het eind van hun Latijn waren.

(de Telegraaf, 21 juli 2016)

http://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7Rd

 

Kantonrechter: bebording milieuzone Utrecht onduidelijk

Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Utrecht) heeft op 11 juli jl. een milieuzone-boete teruggedraaid, omdat de bebording rond de zone onduidelijk is. Automobielclub KNAC pleit voor terugbetaling van álle opgelegde boetes.

Het betreft de borden die aangeven dat men de milieuzone nadert. Naar het oordeel van de kantonrechter is het onduidelijk voor wie de zone eigenlijk geldt. Het argument van de officier van justitie dat dit algemene bekendheid geniet, werd niet door de kantonrechter gedeeld. Als gevolg hiervan hoeft de gedupeerde de boete van 90 euro niet te voldoen.

Directeur Peter Staal van de KNAC ziet in deze uitspraak het zoveelste bewijs van het feit dat de Utrechtse milieuzone overhaast en onzorgvuldig is ingevoerd. “Mede dankzij deze uitspraak zien wij als KNAC de uitspraak in zaak die we hierover hebben aangespannen bij de Raad van State met nog meer vertrouwen tegemoet.” Die uitspraak wordt eind dit jaar verwacht.

De recente uitspraak van de rechter moet volgens de KNAC voor de gemeente Utrecht aanleiding zijn om alle opgelegde boetes terug te betalen. Staal: “Die onduidelijkheid bestaat immers al sinds de invoering van de milieuzone, iets wat we ook herhaaldelijk hebben aangegeven. Een dergelijke actie van de gemeente voorkomt een enorme rompslomp, want nu ben je als gedupeerde eigenlijk altijd genoodzaakt om naar de kantonrechter te stappen. Veel beter zou het zijn wanneer de gemeente Utrecht lering trekt uit de recente uitspraak en de boetes zelf terugdraait.”

Eerder al stelde de rechtbank in Utrecht de KNAC en de SSLU in het gelijk in een zaak waarin zij stelden dat de onderbouwing van de milieuzone niet deugt. De rechter vernietigde het verkeersbesluit, maar liet de rechtsgevolgen helaas in stand. “De stapeling van uitspraken zou de gemeente Utrecht moeten overtuigen van het feit dat die de milieuzone moet opheffen. De KNAC is wel degelijk voor schone lucht, maar niet door middel van dure en zinloze milieuzones”, aldus Staal. (Automobielmanagement, 19 juli 2016)

http://www.automobielmanagement.nl/nieuws/auto-milieu/nid24447-kantonrechter-bebording-milieuzone-utrecht-onduidelijk.html

 

Helemaal niet te vroeg

Mogelijk meer borden voor milieuzone

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of er extra verkeersborden moeten komen voor de milieuzone.

Dat wordt aangekondigd nadat een rechter vorige week een boete uit mei 2015 kwijtschold. Een automobilist vond dat sommige borden te onduidelijk waren en de rechter stelde hem in het gelijk.

(RTV Utrecht, 21 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1501205/gemeente-onderzoekt-of-borden-milieuzone-duidelijk-zijn.html

Schandelijk hoe B&W en de Raad met gemeenschapsmiddelen omspringen.

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Commissiebrieven S&R

20-7-2016         Llobby Energiedialoog

15-7-2016         Voortgang Het Nieuwe Inzamelen

15-7-2016         Busbaan Dichterswijk

15-7-2016         Uitkomsten overleg taxi

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

1 Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth

2 Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (VJN)

3 Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

4 SV 2016, nr. 57 over Maak Meer Merwede Mogelijk (met antwoord)

5 SV 2016, nr. 76 Verkeerssituatie Parkzichtlaan/Crouweldijk (met antwoord)

6 Luchtkwaliteit

7 Commissiebrief stadsverwarming

8 Vaststellen Privacyverordening 2016

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=8fd6722c-98b5-4098-9f1c-910e407659c9&FoundIDs=&year=2016

 

De andere agenda voor hetzelfde: Raadsinformatiebijeenkomst – 25 augustus 2016

Toelichting voorstel Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrath

Visie inwoners- en milieuorganisaties Meerjaren Groenprogramma

Maak Meer Merwede Mogelijk

Ongevallenregistratie Crouweldijk/Parkzichtlaan en elders in stad

Verdere verbetering luchtkwaliteit

Ervaringen bewoners oplossingen afhandeling stadsverwarming

Technische toelichting Privacy-verordening 2016

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

Bijzonder dat men het al jaren volhoudt om twee ambtelijke klups twee agenda’s voor dezelfde bijeenkomst te laten samenstellen.
 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Brief lobby energiedialoog. Brief van de wethouder aan de raadscommissie

Aan de orde:

– Landelijke energiedialoog

– Samenwerking zonne-energie

– SDE+ regeling

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=6c72dc14-7cc9-44dd-ae8f-a55aae54b59a

Zie verder:

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=3d6cfaa6-8581-44f9-b9fa-f6335a6f4626&searchtext=

 

‘Vervanging biomassa bijstook door wind op zee bespaart bijna 1 miljard euro’

Investeren in een pakket met wind op zee, zon en biowarmte is bijna 1 miljard euro goedkoper dan biomassa bijstook in kolencentrales. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu en Eneco. Aanleiding van de studie is de onlangs bekendgemaakte Borssele tender die het goedkoopste windpark ter wereld bleek te zijn.

Het voordeel van 940 miljoen euro komt doordat uit de nieuwe Borssele tender blijkt dat wind op zee 7,3 cent per kilowattuur kost volgens de subsidieregeling SDE+, terwijl het meestoken van biomassa in nieuwe kolencentrales 11,4 cent per kilowattuur vraagt. Daarnaast levert het pakket met wind op zee 3 keer zoveel banen op en zorgt het voor een lagere energierekening voor consumenten.

In eerder onderzoek werd becijferd dat dit pakket met wind op zee 400 miljoen euro goedkoper was dan biomassa bijstook. Zonder netkosten was dit voordeel zelfs 600 miljoen. Dit onderzoek publiceerden Natuur & Milieu en Eneco in februari 2016. Uit de nieuwe berekening, waarin de fors lagere kostprijs van wind op zee is verwerkt, blijkt dat het nog meer dan 2 keer goedkoper is om de subsidie voor biomassa in te zetten voor wind op zee.

Zie voor meer informatie het rapport “Alternatieven voor bijstook van biomassa in kolencentrales “, update juli 2016: https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/07/CE_Delft_7I44_Alternatieven_voor_biomassabijstook_in_kolencentrales_Upda-.pdf

(AgriHolland.nl, 19 juli 2016)

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=182925

Er moet niet alleen naar de beprijzing worden gekeken maar ook naar de macro-milieu-effecten.

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 juli 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 juli 2016

sinds 19 december 2003

Inhoud

–    Burgers voelen zich bedrogen
–    Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen

–    Een Huis voor Klokkenluiders in Utrecht

–    Stadhuis Utrecht krijgt genderneutrale toiletten. verdomd belangrijk, maar …

–    Video: burgemeester Utrecht: “Ik ben hier niet voor niets”

–    Nieuw busstation: taxi-chauffeurs boos op gemeente

–    Restaurant Karel V kookt niet voor daklozen

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

o     Wat de gemeentesecretaris ontving ……………

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Bewoners zelf doorslaggevende factor bij energieverbruik van woningen

o     ACM veegt bezwaren tegen opsplitsen Delta en Eneco van tafel

o     Eneco verlaagt kosten afsluiten stadsverwarming

–    DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

o     “Steeds meer en oudere bomen in Utrecht”

o     Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

–    Echte misdaad loont

–    Nieuwe erfgoedwet

–    Utrecht kritisch op vuurwerk bij festivals

–    31 ongelukken, 35 gewonden: Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land

–    Ook in Utrecht wijken bedrijven voor woningen

–    Gemeenten investeren minder in grondexploitaties

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

Burgers voelen zich bedrogen

De Utrechtse bestuurscultuur is een’ karikatuur. Volgens bewoner Ben van Diest nemen ‘passanten’ de besluiten.

Ik denk dat marktkoopman Henk Bunschoten de spijker op de kop heeft geslagen met zijn opmerking (AD van 14 mei) over de miljoenensubsidie voor TivoliVredenburg: projecten ‘worden bedacht door mensen die hier niet vandaan komen’.

Toen mijn dochter twaalf jaar geleden werd geboren, ben ik naar Utrecht getrokken. En ik heb me de afgelopen periode hogelijk verbaasd en geërgerd over hoe het de gemeente Utrecht steeds weer lukt ‘zich de kaas van het brood te laten eten’, ‘achter het net te vissen’, ‘een te grote of een te kleinebroek aan te trekken’. Het is het al tijd net niet, vaak met kostbare gevolgen. En als iets welslaagt, dan gebeurt dat vaak op een manier waar niemand blij van wordt.

Passanten

Dat komt doordat Utrecht niet bestuurd wordt door Utrechters, maar door ‘passanten’.

Van de vele raadsleden die de stad de afgelopen tien jaren heeft gekend is het aantal dat zijn wieg in Utrecht had staan op twee handen te tellen. Wethouders komen van elders. Dat heeft belangrijke gevolgen.

Zo wordt de bevolking voortdurend gevraagd wat het vindt (zoals referendum, stadsgesprek, raadsinformatieavond, wijkbezoeken). Van dit hele inspraakcircus wordt de Utrechter niets wijzer. Uiteindelijk geven partijpolitieke overwegingen de doorslag! Bewoners voelen zich niet serieus genomen; hoor hoe Utrechters nog spreken over het fameuze referendum!

Toen ik in Utrecht West kwam wonen, waren grote groepen bewoners betrokken bij de stedelijke omwikkeling van Utrecht west. ‘Trek Lombok door naar het spoor!’ was de leus. Grote bijeenkomsten van bewoners met ambtenaren en belanghebbenden, compleet met tekeningen, maquettes en

presentaties. Twaalfjaar later is daar niets van over.

Niet alleen de bewoners staan voor joker, maar ook de ambtenaren. Goede ambtenaren ver trekken. (Nu ligt er een plan, compleet met kabelbaan, fluisterbootjes en reuzenrad. Een plan dat de Efteling eer zou aandoen. Utrecht is straks de enige stad ter wereld die een parkeerplaats laat ontsluiten met een fly-over.)

Wat is hieraan te doen? In eerste instantie mag je van bestuurders reflectie verwachten.Dat zij nadenken over de bestuurscultuur en de bestuursprocessen in Utrecht. Ook zou ik willen pleiten voor een door het AD samen met de Universiteit Utrecht te geven politiek-bestuurlijk jaarboek,

waarin wordt gereflecteerd op de bestuurlijke gang van zaken in Utrecht.

(AD, 2 juli 2016)

Ook Van Diest slaat met zijn verdere analyse de spijker op de kop, maar de door hem voorgestelde oplossing is het niet, is zelfs gevaarlijk. De lokale (digitale en papieren) pers bespaart op redactiekosten door persberichten van vooral het stadskantoor al dan niet ietwat bewerkt te recyclen. Daarmee komt men (hopelijk onbedoeld) in de buurt van His Masters Voice, het nabrauwen van het wat het zich plezierig presenterend autoritair bestuur de wereld instuurt. De lokale media zijn in verschillende mate van afhankelijk van het lokale bestuur.

De pers in Utrecht die een kritische functie vervult is vooral bij historici bekend.

Het gemeentebestuur moet zeer zeker de maat genomen worden, maar op een andere manier dan Van Diets voorstelt. Mede doordat een kritische pers ontbreekt moeten we het vooral doen met zelfevaluaties van het gemeentebestuur, evaluaties die zelden terugkijken op het aanvankelijk gestelde doel, als er überhaupt een doel was. Evaluaties vallen – wat een wonder – bijna altijd redelijk tot zeer goed uit. En dan hebben we nog de stapel kleurige boekjes, monitoren genoemd. Methodisch zijn die op geen enkele manier verantwoord. Er zijn zomaar wat cijfers en andere gegevens bij elkaar gedonderd. In veel gevallen kun je met weinig werk ook materiaal vinden dat de andere kant uitwijst dan de monitoren doen.

De monitoren roepen door inhoud en vormgeving een ‘feel good’-sensatie op en creëren een beeld dat wringt met de werkelijkheid en dat de Utrechter onwetend houdt over hoe er met zijn belangen wordt omgesprongen en hoe het belastinggeld wordt gebruikt. “Ignorance is strength – Onwetendheid is kracht”. (George Orwell – Nineteen Eighty-four).

Zou de raad het lef kunnen opbrengen om door middel van een gedegen publieksonderzoek (zeker niet het prutserige ‘Bewonerspanel’ waarmee de Universiteit Twente zakgeld verdient) het functioneren van het gemeentebestuur te laten onderzoeken? Het gemeentebestuur is er immers voor de burgers. Wordt gezegd.

Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen

Het vervangen van de straatstenen in de Cremerstraat door rood asfalt en de inrichting van de fietsstraat kost ons ruim een miljoen. Hoewel de totale schuld van de gemeente meer is dan één miljard euro, is er niet één fractie in de gemeenteraad die daar wakker van ligt.

De aanleg van de NOUW2 langs de A2 (tussen de Vleutenseweg en de op/afrit NOUW 1 Lage Weide) heeft ruim 8 miljoen gekost terwijl die nauwelijks wordt gebruikt. Je kunt immers net zo makkelijk de Atoomweg nemen die helemaal niet druk is.

Terwijl er bezuinigd wordt op de zorg, op schoolzwemmen, verkeerstuinen om kinderen te leren veilig aan het verkeer deel te nemen, op armoedebestrijding, op bibliotheken, wordt het geld met miljoenen tegelijk over de balk gegooid om asfalt aan te leggen waar dat helemaal niet nodig is. En geen raadslid dat daar problemen over maakt.

In het geval van de fietsstraat Cremerstraat komt er nog bij dat het voor fietsers uit Leidsche Rijn geen enkel probleem is om de Vleutenseweg te nemen. Qua afstand maakt dat niets uit en de Vleutenseweg heeft brede (geasfalteerde!) fietspaden. Met andere woorden, het is echt geldsmijterij om de Cremerstraat te herinrichten als fietsstraat.

De bewoners van de Cremerstraat zijn er in grote meerderheid helemaal niet blij mee. De Cremerstraat is een woonstraat waar kinderen nog veilig buiten kunnen spelen. De auto’s die er komen zijn van de bewoners. Door daar nu een drukke fietsstraat van te maken (met brommers!) is het gedaan met de rust en de veiligheid.

Waarom douwt de gemeente ondanks het verzet van de bewoners die fietsroute dan toch door? Daar zijn twee antwoorden voor. In de eerste plaats is het een prestigeproject van GroenLinks. Die heeft dat samen met de Fietsersbond bedacht en zich daar sterk voor gemaakt. En dus moet die fietsstraat er komen. Politiek prestige dus.

In de tweede plaats bedenken ambtenaren van ‘Stadsontwikkeling’ voortdurend projecten om hun budget op te maken, want als er aan het eind van het jaar wat overblijft beslist de gemeenteraad dat ze volgend jaar wel met minder toe kunnen.

Om kort te gaan: die fietsstraat is volkomen overbodig, slecht voor het milieu vanwege al dat asfalt, slecht voor de leefbaarheid. Het politieke belang van GroenLinks en het belang van Stadsontwikkeling (voldoende werk op de plank) maken echter dat die fietsstraat toch wordt aangelegd. Als de bewoners er niet tegen in opstand komen. (Alles over Utrecht, 8 juli 2016)

http://allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2016/juli/Fietsstraat_Cremerstraat_kost_een_miljoen_(2016-07-08).php

Een Huis voor Klokkenluiders in Utrecht

Vanaf 1 juli kunnen mensen die werkgerelateerde misstanden willen melden met hun verhaal terecht aan de Maliebaan.

Op 1 juli gaat het Huis voor klokkenluiders van start als een zelfstandig bestuursorgaan. Het is bedoeld voor mensen die in loondienst zijn, ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en kan ook onderzoek doen naar de meldingen. Op die manier wil de organisatie meewerken aan het beëindigen van de misstanden.

Meer informatie treft u vanaf 4 juli aanstaande aan op de website: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Contactgegevens: Telefoon: (088) 371 30 30 | E-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl | Bezoekadres: Maliebaan 72 te Utrecht.

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/57283/huis-klokkenluiders-aan-maliebaan/

Het Huis voor Klokkenluiders is een instituut dat bevoegdheden heeft om klokkenluiders te adviseren en onderzoek te doen naar misstanden van maatschappelijk belang in zowel de publieke als de private sector. Op 1 maart 2016 heeft het parlement definitief ingestemd met het wetsvoorstel voor oprichting van dit instituut.

In de oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel zou het Huis voor Klokkenluiders worden ondergebracht bij de Nationale ombudsman. In een daarop volgende versie, de zogenaamde novelle, is deze opzet gewijzigd naar oprichting van het Huis voor Klokkenluiders als een zelfstandig bestuursorgaan. Het Huis is dus geen onderdeel van de Nationale ombudsman.

https://www.nationaleombudsman.nl/Huis-voor-Klokkenluiders

Het Zelfstandig Bestuursorgaan heeft verzuimd zich in het Handelsregister te registreren.

Men is onder dak gegaan bij Stichting Tour Sous le Dom, een vreemdsoortige stichting die dikke vrienden is met het Utrechtse stadsbestuur. Het stadsbestuur past de Stichting Tour Sous le Dom in bij stadspromotie. Utrechtse klokkenluiders kunnen zomaar van Zanen, die vooral doende is met eigen en Utrechts glorie, op de trap van Sous le Dom tegenkomen.

Een slimme zet kan deze huisvestingsbeslissing niet genoemd worden.

Verdomd belangrijk. Maar zou iemand zich eens willen bekommeren over het nog grotere percentage Utrechters dat al jaren net onder of boven de armoedegrens zit?

Stadhuis Utrecht krijgt genderneutrale toiletten

De gemeente Utrecht gaat alle toiletten op het Utrechtse stadhuis ‘genderneutraal’ maken. Er zullen geen specifieke mannen- en vrouwentoiletten meer zijn.

Dit meldt het Utrechtse raadslid van D66 Anne-Marijke Podt op de website van de partij. Volgens Podt voelt 1 tot 4 procent van de bevolking voelt zich niet eenduidig man of vrouw. ‘Zij worden er bij elk wc-bezoek mee geconfronteerd dat zij niet in één van de standaard hokjes passen. Voor de meeste mensen lijkt dit niet zo’n probleem, maar voor een kleine groep is het wel degelijk een issue.’

De ervaringen met de genderneutrale toiletten worden na een paar maanden geëvalueerd en besproken. Als de ervaringen goed zijn, worden de algemene toiletten ook ingevoerd in het Stadskantoor en andere gemeentelijke panden. D66-raadslid Anne-Marijke Podt: ‘Het maakt niet uit in welk hokje je past. Genderneutrale toiletten op het Stadhuis zijn een mooie eerste stap. En laten we het ook vooral niet groter maken dan het is; het gaat om het aanpassen van een paar bordjes. Maar voor een klein groepje mensen is dit een heel belangrijk signaal.’

De motie van D66 werd in de Utrechtse gemeenteraad breed gesteund en overgenomen door wethouder Paulus Jansen (SP) van het college. (Binnenlands Bestuur, 1 juli 2016)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/stadhuis-utrecht-krijgt-genderneutrale-toiletten.9542101.lynkx

Video: burgemeester Utrecht: “Ik ben hier niet voor niets”

De Tour de France is begonnen. Vorig jaar ging het belangrijkste wielerevenement nog in Utrecht van start en burgemeester Jan van Zaanen van de Domstad was nu ook aanwezig bij het Grand Départ. En niet zomaar: “Ik ben hier niet voor niks, als u begrijpt wat ik bedoel”, aldus de burgemeester.

Geruchten gaan al langer dat Utrecht bezig is om de start van de Vuelta naar Utrecht te halen. Of dat ook echt zo is, laat Van Zaanen niet los. Maar hij zei wel: “Ik vind wel dat je als Utrecht moet kijken of er nog een nieuwe kans is.”

Mocht de Ronde van Spanje inderdaad naar Utrecht komen, dan heeft de stad een primeur te pakken. Nog nooit heeft een stad alle drie de grote rondes (Tour de France, Giro D’Italia, Vuelta) binnen haar gemeentegrenzen gehad. Dat zou nu wel het geval zijn. (RTLNieuws.nl, 2 juli 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/sport/algemeen/video-burgemeester-utrecht-ik-ben-hier-niet-voor-niets

Nee, wij begrijpen niet wat hij bedoelt. Utrecht heeft heel veel sores, toegedekt onder propaganda die het tegenovergestelde moet doen geloven. Dáár zouden de leden van B&W zich mee bezig moeten houden.

Nieuw busstation: taxi-chauffeurs boos op gemeente

Boze taxichauffeurs hebben zaterdagmiddag een klein uur het nieuwe busstation bij het Beatrix-theater in Utrecht geblokkeerd. De chauffeurs zijn woedend op de gemeente. Ze eisen         betere standplaatsen rond het centraal station. Klanten kunnen de taxi’s achter het tramstation niet vinden, is de kritiek. (AD.nl, 2 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/nieuw-busstation-taxi-chauffeurs-boos-op-gemeente~a328d3b2/

Indien de gemeente dik op taxi’s zou inzetten, kwaliteitstaxi’s die flink wat bagage kunnen meenemen, en een voelbaar lager tarief hebben (bij een lager tarief minder stilstand) dan zouden er heel wat particulieren hun auto van de hand doen. De gemiddelde particuliere auto rijdt immers niet zo veel.

Restaurant Karel V kookt niet voor daklozen

Restaurant Karel V in Utrecht ziet af van een diner voor daklozen. Afgelopen winter daagden collega’s van restaurant Podium onder de Dom de koks van het toprestaurant uit om hun benefietdiner tijdens Kerstmis over te nemen.

Die handschoen wordt niet opgepakt, maar het chique restaurant en hotel benadrukt wel andere maatschappelijke projecten te steunen, zoals ‘Eet met je Hart’. Daarvoor krijgen enkele tientallen eenzame ouderen binnenkort een gezellige middag bij Karel V aangeboden. (RTV Utrecht, 1 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1493295/restaurant-karel-v-kookt-niet-voor-daklozen.html

Mensen structureel aan voldoende betaald werk helpen is veel belangrijker dan éénmaal een chique hap. Overigens heeft een heel groot deel van het Utrechtse horecapersoneel ‘weggooibanen’ die ook nog slecht betaald worden.

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

Binnen de EU is een akkoord gesloten over een nieuwe Europese Richtlijn om verdergaand luchtvervuiling aan te pakken en voor schonere lucht te zorgen. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging moet daardoor in 2030 zijn gehalveerd.

Dat gebeurt door plafonds op te leggen voor stoffen (onder andere fijnstof, stikstof en ammoniak) die een groot effect hebben op het welzijn van mensen.

De nieuwe Richtlijn zal een vermindering betekenen van de hoeveelheid verontreiniging die binnen de EU door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. Lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. De nieuwe Richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Dit leidt tot een aanzienlijke gezondheidsverbetering in Europa.

Lidstaten krijgen ook een verplichting een nationaal reductieprogramma op te stellen om zeker te zijn dat de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden. De Europese Commissie beoordeelt de voortgang en kan zo nodig lidstaten aanspreken op het uitblijven van (voldoende) resultaat. (Verkeersnet.nl, 30 juni 2016)
http://www.verkeersnet.nl/19527/europees-akkoord-tegen-luchtvervuiling-moet-leiden-tot-halvering-sterfgevallen/

Wat de gemeentesecretaris ontving ……………..
Aan alle Nederlandse gemeenten
t.a.v. de gemeentesecretaris
Betreft: Standpunt Longfonds over houtrook ten behoeve van de VNG- enquête
Amersfoort, 23 juni 2016

Geachte gemeentesecretaris,

 

Het Longfonds volgt met belangstelling de ontwikkelingen binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en haar leden omtrent de aangehouden motie aanpak houtrook ingediend door de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het Longfonds waardeert het dat de VNG zich in het onderwerp verdiept en u daarover bevraagt. In de enquête wordt u gevraagd naar de mate van overlast die burgers in uw gemeente ervaren, naar uw behoefte aan een instrumentarium en naar uw wens ten aanzien van (landelijk) beleid. Het Longfonds vindt een instrumentarium en landelijk beleid gewenst.

 

Het Longfonds vindt het hoog tijd dat gemeenten adequate handvatten krijgen om gezondheidsschade door houtrook te voorkomen. Daarnaast is ook landelijk beleid nodig om de problematiek aan te pakken. Uit onze contacten met gemeenten én met mensen die overlast ondervinden van houtrook, blijkt dat het daaraan nu ontbreekt. Hierdoor wordt de gezondheid van mensen die ziek worden van de rook van hun buren niet afdoende beschermd door de overheid.

 

Houtrook maakt ziek

Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haardeni en dit aantal neemt toe vanwege het duurzame en goedkope imago van houtstook. Ook blijft de overlast niet langer beperkt tot het traditionele stookseizoen in de wintermaanden. Door de huidige overheidssubsidie op pelletkachels, kiezen mensen vaker voor een cv-ketel op pellets. Deze emitteert het hele jaar door ziekmakende stoffen. Daarnaast nemen ook vuurkorven en terrashaarden toe in populariteit. Het CBS berekende dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrookii. Onze verwachting is dat dit aantal door de genoemde ontwikkelingen snel stijgt.

 

Luchtvervuiling kan mensen ziek maken. Het RIVM iiigaat ervan uit dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s) en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

 

Er zijn één miljoen mensen met een longziekte in Nederland. Zij zijn gevoeliger voor houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met een hart- en vaatziekte en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze ‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie wordt slechter. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur al uit is. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven.

De gevolgen zijn voor deze mensen snel merkbaar, maar blijven niet tot hen beperkt. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker zelf. Lokaal kunnen de risico’s hoog oplopen.

 

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zo af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om steeds te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.

 

Tientallen mensen die ziek worden door de houtrook van hun buren melden zich jaarlijks bij het Longfonds. Zonder uitzondering hebben ze de ervaring dat de gemeente hen niet kan helpen. Door alle activiteit op sociale media rond dit onderwerp, zien we dat dit het topje van de ijsberg is. Gemeenten rapporteren ons dat zij inderdaad niet over de juiste instrumenten beschikken om mensen te kunnen helpen.

 

Het Longfonds wil de gezondheidsschade van houtrook voorkómen, met name bij gevoelige groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen.

 

Stel gezondheid centraal in aanpak houtrookoverlast

Het Longfonds wil dat gezondheid het uitgangspunt is van het gemeentelijk beleid omtrent houtrook. Het Longfonds is blij met de motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het is een mooie stap in de goede richting. Het Longfonds is er van overtuigd dat zowel gemeenten als burgers geholpen zijn met een instrumentarium en landelijk beleid.

Maatregelen die wij aanbevelen zijn:

 • Stop de landelijke subsidie op pelletkachels. Door de subsidiëring wordt het hele jaar door gestookt, dat is een ongewenste situatie.
 • Stel een stookverbod in voor het stoken op hout zowel binnen als buiten bij bepaalde weersomstandigheden (windstil weer en mist). Stel BOA-tijd beschikbaar voor handhaving.
 • Richt houtrookvrije nieuwbouwwijken in, waar in de huizen ook achteraf geen rookkanaal mag worden ingebouwd.
 • Maak beleid waarin gezonde energiekeuze wordt gestimuleerd en stoken op hout actief wordt ontmoedigd, zoals een landelijke sloopregeling voor houtkachels en een aanschafsubsidie voor gezonde alternatieven.
 • Start- en steun gemeentelijke duurzame initiatieven met burgers bijvoorbeeld voor wijken waar gezamenlijk zonneboilers worden aangeschaft.
 • Houtrook heeft onterecht een duurzaam imago, geef landelijke en lokale voorlichting over de schadelijke gezondheidseffecten.

 

Voor meer informatie, zie onze website www.longfonds.nl/gezondelucht of neem contact op met Christine Strous, projectleider buitenlucht bij het Longfonds, (06) 51 49 21 74, christinestrous@longfonds.nl

 

Hoogachtend,

(Brief van 23 juni 2016)  Zie bijlage.

Het Utrechtse gemeentebestuur (B&W en Raad) heeft zich tot dusver nauwelijks bekommerd om een structurele en betekenisvolle verbetering van de gezondheidssituatie van de Utrechters. Er is veel symbool- en uitstelbeleid. Dat mag wel anders.

 
DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

2030: Claims van de gemeente m.b.t. energiebesparing blijken niet te kloppen

Bewoners zelf doorslaggevende factor bij energieverbruik van woningen

Energielabels krijgen pas betekenis wanneer ze worden gekoppeld aan werkelijke in plaats van aan theoretische verbruiksgegevens, stelt promovenda Daša Majcen.

Die koppeling is ook duidelijker voor bewoners en kan leiden tot meer bewustwording.

Energielabels zijn in Nederland de belangrijkste etiketten voor de energieprestaties van woningen,

maar feitelijk zeggen ze weinig. Aan de hand van de labels zijn alleen de thermische waarden van

woningen met elkaar te vergelijken. Veel factoren, waaronder de gezinssamenstelling en hoe bewoners hun woning verwarmen, worden onterecht als vaststaande

gegevens gezien”, constateert OTB-onderzoekster Daša

Majcen, die in april 2016 cum laude promoveerde op energieverbruik van gerenoveerde woningen.

Werkelijke besparingen blijven achter bij theoretische besparingen.

Voor haar proefschrift over het verschil tussen verwacht en werkelijk energieverbruik en energiebesparing door Nederlandse huishoudens analyseerde Majcen de gegevens van meer dan 200.000 woningen met als doel de oorzaken van die verschillen te achterhalen. Zulke grote steekproeven zijn in Nederland niet eerder hiervoor gebruikt en ze geven resultaten die representatief zijn voor de hele woningvoorraad. Daarnaast gebruikte de promovenda informatie die ze verkreeg uit een analyse van de effectiviteit van hoofdstedelijke subsidies aan woningcorporaties voor energierenovatie van hun huurwoningen, die ze uitvoerde in opdracht van de Rekenkamer Amsterdam. De hoofdvraag van dat onderzoek was of een verbetering aan de woning die recht

geeft op een gunstiger energielabel, werkelijk leidt tot minder energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot. Ze voerde daarvoor een steekproef uit onder een kleine veertigduizend sociale huurwoningen door de database met energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te koppelen aan de energiedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook onderzocht zij de

werkelijke energiebesparing in ruim 600.000 gerenoveerde woningen op basis van de SHAERE-database van Aedes.

Deze studie liet zien dat de werkelijke besparingen in op hoog niveau gerenoveerde woningen sterk achterblijven bij de theoretische besparingen. In dit onderzoek analyseerde ze ook de werkelijke energiebesparing van verschillende renovatiemaatregelen. Enkele van die maatregelen pakten gunstiger uit dan verwacht, maar de meeste andere niet. (bk.tudelft.nl, 2de kwartaal 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_26/kwartaalblad_O_O_2016_2.pdf

De bevindingen doen vermoeden dat de claims van de gemeente Utrecht over toekomstige energiebesparing in de gemeente niet kloppen.

De gemeente moet vooral focussen op gedragsverandering van zijn burgers. Dat gedragsverandering bijna niet lukt door website, folder of perspresentatie, verwijzen naar een bevriend adviesbureau of telefonische beïnvloeding van achter het gemeentelijk bureau, dat kan als vaststaand worden beschouwd. De gemeente zal zijn burgers met inzet van consulenten moeten opzoeken, wanneer de burgers thuis zijn. Het vereist een ander type ambtenaar, met kennis behept, die ‘de straat’ op wil gaan.

 

ACM veegt bezwaren tegen opsplitsen Delta en Eneco van tafel

Energiebedrijven Delta en Eneco moeten worden opgesplitst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft bezwaren van beide bedrijven tegen de verplichte splitsing van tafel geveegd.

Delta moet uiterlijk 30 juni volgend jaar zijn opgedeeld in een netbeheerder en een energieleveringsbedrijf, laat de toezichthouder dinsdag weten. Voor elke week vertraging moet een boete van 1,5 miljoen euro worden betaald, tot een maximum van 30 miljoen euro.

Al in 2008 is wettelijk vastgelegd dat energiebedrijven geen eigen transportnet meer mogen hebben. Delta verzette zich tegen de opsplitsing, omdat het last heeft van de lage stroomprijzen en de inkomsten van de energielevering niet kan missen bij de andere helft van de onderneming.

Ook vrezen zowel Delta als Eneco na een splitsing te worden opgeslokt door een groot buitenlands bedrijf, zoals dat met Nuon en Essent gebeurde. Delta kreeg eerder al uitstel van de ACM.

Een woordvoerder van het Zeeuwse bedrijf laat weten dat door de beslissing van de ACM nu niets verandert voor het bedrijf. ”We hadden ons al ingesteld op die termijn en die blijft nu overeind.”

Verkoop

In reactie op de aankomende splitsing zette Delta zichzelf in de etalage, maar de verkoop wil nog niet echt vlotten. Er wordt nu ook gekeken naar een verkoop van losse onderdelen.

Delta is samen met Eneco het enige bedrijf in Nederland dat nog stroom opwekt én beschikt over eigen kabels voor de levering van elektriciteit. Eneco moet uiterlijk 1 februari zijn opgesplitst.

(Nu.nl, 5 juli 2016)

http://www.nu.nl/economie/4288275/acm-veegt-bezwaren-opsplitsen-delta-en-eneco-van-tafel-.html

De kans is groot dat de consument door het liberale zakkenrollen meer gaat betalen dan wanneer e.e.a. in één hand zou zijn. In de nieuwe situatie willen er twee van de tegenvallende dienstverlening plukken.

 

Eneco verlaagt kosten afsluiten stadsverwarming

Energiebedrijf Eneco verlaagt de kosten voor het afsluiten van stadsverwarming van 3500 euro naar 423. De verlaging komt onder meer nadat Utrechter Bart van den Heuvel stevige kritiek uitte op de hoge kosten die de energiemaatschappij daarvoor in rekening brengt.

Van den Heuvel wil af van de stadsverwarming om over te kunnen stappen op een duurzamere manier van verwarming. Hij zei begin dit jaar naar de rechter te stappen. De Utrechter begon het platform StadsverARming en wilde Eneco zo dwingen om hem tegen geringe kosten af te sluiten van de stadsverwarming. De 3500 euro die het energiebedrijf daar voor vroeg, vond Van den Heuvel absurd hoog.

Tevreden

Van den Heuvel is blij met de verlaging. “Ik ben tevreden. Ik heb een jaar lang strijd gevoerd met Eneco, maar als ik het resultaat zie is dat het waard geweest. Het is een overwinning”, zegt hij tegen RTV Utrecht.

De verlaging geldt voor alle huizen die Eneco voorziet van stadsverwarming. Dat is een derde van alle stadsverwarmingen in Nederland. “Ik heb nu nog stadsverwarming, maar vanaf 1 augustus kan ik er tegen een redelijk bedrag van af. Eerst was het een bizar bedrag, welke dienst in Nederland kun je niet gratis of tegen een redelijk bedrag afsluiten? Dit is vergelijkbaar met het afsluiten van een gasaansluiting.”

Kritiek

De discussie rondom stadsverwarming leidde tot flinke kritiek op het Utrechtse stadsbestuur. Zo werd eerder dit jaar bekend dat de voorziening een stuk minder efficiënt is dan gedacht. Eneco en Utrechtse gemeenteambtenaren wisten daar al langer van, maar lieten dit niet weten aan bewoners.

Niet klaar

“Ik ben een jaar geleden begonnen met een website om dit probleem aan te kaarten”, zegt Van den Heuvel. Dat is uitgegroeid tot een platform tegen dit soort praktijken. Het probleem met Eneco was het meest schrijnende. Ik ben blij dat dit is opgelost en ik hoop dat het een voorbeeld is voor andere problemen.”

Van den Heuvel is nog niet helemaal klaar met zijn strijd: “Er moet een landelijke stichting komen om alle misstanden rondom stadsverwarming op te lossen. Er zijn veel lokale initiatieven van bewoners. Zo zijn er in Den Haag problemen met lekkages in de leidingen van de stadsverwarming. Die mensen wordt geadviseerd niet in hun kruipruimte te komen vanwege de kans op heet water dat lekt. Die problemen gaan we hier in Utrecht ook krijgen als de leidingen ouder zijn. Voor die landelijke stichting wil ik me sterk maken.” (RTV Utrecht, 6 juli 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1499180/eneco-verlaagt-kosten-afsluiten-stadsverwarming.html

Bravo Bart

 

DOSSIER BOMENLEED, GROEN, NATUUR

 

“Steeds meer en oudere bomen in Utrecht”

Het aantal bomen dat de gemeente Utrecht beheert is de afgelopen jaren gestaag toegenomen tot bijna 160.000. Daarnaast telt de stad meer volwassen bomen. Bij nieuwe aanplant plant de gemeente waar mogelijk grotere bomen. Daar waar bij herinrichtingen bomen geveld moeten worden, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om bomen te verplaatsen. Deze acties en zorgvuldig beheer van het Utrechts groen leveren resultaat op, zo blijkt uit de evaluatie van het Bomenbeleid over de periode 2013-2016. (Persbericht Gemeente Utrecht,8 juli 2016)

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/steeds-meer-en-oudere-bomen-in-utrecht/

Zie: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=2080fbb8-5e25-46ab-b509-b9c3af82aad7

Daar valt wat op af te dingen. Volgt later.

 

Waterschap maakt van natuurgebied de Kromme Rijn een pretpark. Het Waterschap blijft alsmaar pretvergunningen afgeven

Nr. 35 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – in de gemeenten Bunnik en Utrecht (code KEUR_1075778, zaak: 3030)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie in de gemeenten Bunnik en Utrecht. Dit besluit is verzonden op 6 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5438 Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5438.html

Nr. 36 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven – Vedergraslaan 7 Vleuten (code 1072102)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor a. het varen met een elektrisch aangedreven vaartuig op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven. Op de locatie Vedergraslaan 7 in Vleuten, in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 1 juli 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5429. Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5429.html

Nr. 37 vanaf 1 januari 2016

Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven;- Rietkamp 2 Odijk (code 1070929)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven;Op de locatie Rietkamp 2 in Odijk, in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 1 juli 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 5431. Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5431.html

Wie zou het varen ten westen van de Waterlinieweg vergunnen?

De Vrienden van Amelisweerd hebben de beste positie om tegen het aantasten van het gebied op te trekken.

Voor alle pretvergunningen sinds maart 2013, zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Waterschapsblad&vrt=kromme+rijn&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode&spd=20100101&epd=20160707&sdt=DatumPublicatie&pnr=1&rpp=10&_page=12&sorttype=1&sortorder=4

Echte misdaad loont

Het strafrecht was ooit bedoeld om burgers te beschermen. Beschermen tegen schurken die roven, stelen, verkrachten en moorden.

In Nederland worden pakweg 150 mensen per jaar vermoord. Uit een recent historisch onderzoek naar 7493 in Nederland woonachtige slachtoffers van moord en doodslag in de periode 1911–2002 blijkt dat de kans om vermoord te worden vooral in de periode 1965–1990 substantieel is toegenomen.

Volgen de Enquête Slachtoffers Misdrijven van het CBS worden in ons land jaarlijks pakweg 6,5 miljoen delicten gepleegd, waaronder 1,6 miljoen tegen personen, 2,7 miljoen diefstallen en 1,9 miljoen vernielingen. Met name winkeldiefstallen en fietsdiefstallen nemen hand over hand toe.

De waarheid is, zo moeten we dus vaststellen, dat de overheid ons land niet veiliger maakt. Bepaald niet, denk ik soms, want zo nu en dan lees je dat de politie weer een burger van allochtone afkomst heeft doodgeschoten of verwurgd.

Volgens Abram de Swaan (Huizingalezing 2003) is de moderne overheid veruit de grootste moordenaar, gemeten naar het aantal onschuldige burgerslachtoffers. Het moorden door middel van drones, waar de VS onder Obama zich op heeft toegelegd, was toen nog niet aan de orde. Ook de bombardementen op Irak en Syrië niet.

Met zo’n beroerde staat van dienst moet de overheid alle zeilen bij zetten om de burger ervan te overtuigen dat het echt nodig is miljarden uit te geven om onze veiligheid te garanderen. Én om duizenden verboden aan de burger op te leggen. Zoveel, dat het volstrekt onmogelijk is die allemaal te kennen en ze niet per ongeluk te overtreden.

Om te laten zien dat de gemeente, justitie en politie er alles aan doen om criminaliteit keihard aan te pakken is het vervolgings- en handhavingsbeleid erop gericht om zoveel mogelijk overtredingen vast te stellen en boetes op te leggen. Dat laatste om te laten zien dat vervolging en handhaving niet alleen wat kost maar de overheid ook geld oplevert.

Omdat het makkelijk scoren is met vergrijpen waarvan het bewijs makkelijk rond te krijgen is, wordt voornamelijk tegen overtredingen en misdrijven opgetreden waarbij de ernst van het vergrijp alleen bestaat uit makkelijk aan te tonen overtreding van regels, door de overtreding waarvan eigenlijk niets of niemand kwaad wordt gedaan.

Formulier niet goed ingevuld, 1200 euro boete. Mevrouw had niet gemeld dat ze af en toe gratis en voor niets een SOS-hondje verzorgde: strafkorting want ze had gehandeld in strijd met de aan de bijstand verbonden informatieplicht. Huisuitzetting, want mevrouw had niet tijdig een adreswijziging gestuurd aan Burgerzaken.

 1. had zelf een ondergrondse brandstoftank van 2000 liter verwijderd: 6000 euro boete. Dat had een gecertificeerd bedrijf moeten doen en er had een vergunning aangevraagd moeten worden. B wist dat niet. Jammer, maar elke burger hoort de wet te kennen. Wat voor schade heeft B aangericht? Niets, maar zo is de wet nu eenmaal.

Aangiften van diefstal, bedreiging, verkrachting, daar wordt zelden iets mee gedaan, want de opheldering daarvan is moeilijk en tijdrovend. Klagen en aangiften doen tegen onterecht optreden van de overheid en gewelddadig optreden van de politie is zinloos, want voor de overheid geldt strafrechtelijke immuniteit.

Kortom, de grootste kans om vervolgd en beboet te worden heeft de fatsoenlijke burger die zich van geen kwaad bewust is omdat hij onmogelijk alle regeltjes kan kennen en zich ook nog eens makkelijk laat intimideren door ambtenaren en politie. En de echte boeven die onze veiligheid bedreigen? Daar komen er steeds meer van, want de pakkans bij het grote werk is maar klein en misdaad loont.

(Nieuws030.nl, 6 juli 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-echte-misdaad-loont/

Nieuwe Erfgoedwet

Door de Erfgoedwet die per juli in werking treedt, krijgen gemeenten bij een beoogde vervreemding van gemeentelijk cultuurgoed of een verzameling nieuwe verplichtingen.

Deze wet gaat over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed: zowel cultuurgoederen en verzamelingen als monumenten en archeologie. Zij vervangt een aantal wetten zoals de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit, zo meldt de VNG.

Vervreemding

De Erfgoedwet kent een aantal nieuwe bepalingen, zoals het vaststellen van een gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook wat vervreemding betreft: B&W zijn verplicht om het bekend te maken als ze van plan zijn om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden. Zij moeten de kans bieden om zienswijzen in te dienen en – bij het vermoeden van landelijke betekenis – een adviescommissie van deskundigen inschakelen.

Lokale gevolgen

De wet bevat ook diverse veranderingen met lokale gevolgen. Zoals vervanging van de landelijke aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten door een Rijksinstructie aan gemeenten. De minister van OCW kan voortaan wel te beschermen ensembles aanwijzen. Een tegemoetkomingvoor excessieve opgravingskosten van het Rijk aan gemeenten vervalt. Er is hiervoor een beperkte tegemoetkoming in het gemeentefonds. En er komt (tijdelijk) een landelijk fonds of subsidieregeling voor archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

Museale cultuurgoederen

Voorts wordt de opgravingsvergunning vervangen door een archeologie-certificaat. De minister van OCW wordt verantwoordelijk voor alle museale cultuurgoederen van de Staat. De rijksmusea die deze vaak beheren gaan hun beheersgelden los van de andere publieke middelen ontvangen. (Gemeente.nu, 1 juli 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/7/Nieuwe-plichten-voor-gemeenten-door-Erfgoedwet-2827603W/

De Erfgoedwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2016-07-01

Besluit Erfgoedwet Archeologie http://wetten.overheid.nl/BWBR0037866/2016-07-01

Utrecht kritisch op vuurwerk bij festivals

Het afsteken van vuurwerk bij festivals en evenementen in Utrecht is niet meer vanzelfsprekend. De gemeente en de plaatselijke politiek worden steeds kritischer.

Deze week werd bekend dat het vuurwerk bij aanvang van de Piekenkermis op de Maliebaan voor het eerst sinds vele jaren niet doorgaat.
Maar ook bij popfestivals zoals Lief en Zomerkriebels en op Koningsdag is het afsteken van vuurwerk geen vanzelfsprekendheid meer. De belangen van de buurt en de natuur worden zorgvuldig afgewogen, laat de gemeente weten.
Weerstand
De gemeente Utrecht heeft er bij de organisator van de Piekenkermis op aangedrongen dit jaar geen vuurwerk af te steken, omdat er in de buurt weerstand is.

Volgens organisator Job de Voer van de Piekenkermis had de gemeente er aanvankelijk geen problemen mee, maar is men gezwicht voor de kritische leden van de Stichting Behoud Lepelenburg. Deze stichting van omwonenden staat op gespannen voet met de gemeente, vanwege de vele festivals die er in het park worden toegestaan.

De Stichting Behoud Lepelenburg heeft bezwaar gemaakt bij het college tegen de vuurwerkshow, omdat zo’n show de vele vogels en vleermuizen in het park verstoort.

Konijnen

,,We hebben in het park twintig soorten vogels en veel vleermuizen en die willen we daar graag behouden”, zegt Jan Verheugen namens de stichting. ,,De konijnen, die hier voorheen liepen, zijn al gevlucht voor alle drukte. Laten we ervoor zorgen dat de vogels blijven.”

Fractievoorzitter Eva van Esch van de Partij voor de Dieren is blij met het afblazen van de vuurwerkshow. ,,We hebben er aardig wat druk op gezet bij het college. Zeker in het broedseizoen moet je de vogels niet storen. Wij zullen er ook bij Zomerkriebels en op Koningsdag bij de gemeente op aandringen om vuurwerk aan banden te leggen.”

Fractievoorzitter Steven de Vries van GroenLinks is niet voor een totaal verbod, maar wel voor zeer selectief gebruik van vuurwerk bij festivals.

Op de vlucht

,,Ik hoorde dat door het vuurwerk bij festival Lief bij de Strijkviertelplas vogels en wilde dieren massaal op de vlucht slaan,” vertelt De Vries. ,,Dat moeten we niet willen.” D66, de grootste fractie in de gemeenteraad, kon gisteren nog geen standpunt formuleren.

Bij vuurwerkshows waarbij niet meer dan 200 kilo aan vuurwerk wordt afgestoken, heeft de gemeente geen bevoegdheid om die te verbieden. Bij meer dan 20 kilo theatervuurwerk kan de burgemeester dat wel. (AD, 6 juli 2016)

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/utrecht-kritisch-op-vuurwerk-bij-festivals~abd2ab4f/

31 ongelukken, 35 gewonden: Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land

Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gebeurden in 2015 minstens 31 ernstige ongelukken. Daarbij raakten zeker 35 mensen gewond. Eén van de kruisingen is bovendien het een-na-gevaarlijkste kruispunt van Nederland. Alles bij elkaar maakt dat de straat de gevaarlijkste van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van Buurtfacts van RTL Nieuws, op basis van gegevens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal werden meer dan 18.000 ongelukken geregistreerd, waarbij ten minste één persoon gewond raakte of overleed. (…….)

In 2015 zijn meer dan 8000 ongelukken op kruispunten gebeurd. Minstens 144 mensen kwamen daarbij om het leven en bijna 9000 mensen raakten gewond. (…….)

Op zeven verschillende kruispunten gebeurden zeven ernstige ongelukken. De twee kruispunten met de meeste gewonden (9) liggen allebei in Utrecht. Het gaat om het kruispunt van het Pascalplein met de Carnegiedreef en de kruising Amsterdamsestraatweg, Marnixstraat en St.-Josephlaan.

Voor buurtbewoners is het geen verrassing dat de Amsterdamsestraatweg als gevaarlijkste straat uit de bus komt. Verschillende bewonersgroepen zijn actief om de verkeerssituatie aan te passen. Volgens de buurtbewoners rijden auto’s, die er 50 kilometer per uur mogen, op verraderlijke stukken van de straat soms wel 100 kilometer per uur. Omdat het juist lijkt dat de weg breed genoeg is, ontstaan onveilige situaties.

Auto ramt wachtkamer

Arvid Dam, die op de straat een mesologiepraktijk heeft, schreef als voorzitter van de ondernemersvereniging een brandbrief aan de gemeenteraad. Vorige maand reed een auto na een botsing door de ruit van zijn wachtkamer. “Een paar minuten voor het ongeluk zat er nog een moeder met haar drie weken oude baby. Toen de auto de wachtkamer binnenreed, was zij gelukkig net weg”, schrijft Dam aan de gemeenteraad.

De gemeente Utrecht zegt tegen RTL Nieuws het beeld van een gevaarlijke straat te herkennen. Daarom heeft wethouder van Verkeer Lot van Hooijdonk aangekondigd dat het stuk van het centrum tot aan de Marnixlaan binnenkort een 30 kilometer-zone wordt. (RTL Nieuws, 1 juli 2016)

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/31-ongelukken-35-gewonden-utrecht-heeft-de-gevaarlijkste-straat-van-het-land

Ook in Utrecht wijken bedrijven voor woningen

Net als in Amsterdam zet Utrecht druk op bedrijven om te verhuizen zodat er ruimte komt voor woningbouw. De gemeente en de provincie Utrecht betalen samen € 430.000 aan de autospuiterij van garage Sham en de meubelspuiterij Pastoefabriek zodat ze vertrekken van voormalig bedrijventerrein Rotsoord. Het zijn beide bedrijven die milieuhinder veroorzaken en daarom woningbouw belemmeren.

(………….) Zowel in Amsterdam als Utrecht is de druk op de woningmarkt groot. Met name huishoudens met een middeninkomen hebben grote moeite betaalbare woonruimte te vinden. Daarom zoeken de steden naarstig naar plekken waar nog woningen gebouwd kunnen worden. (……)

In de achtergebleven panden van de auto- en meubelspuiterij in Utrecht komen 200 woningen, de Hogeschool voor de Kunsten, creatieve bedrijven en horeca. De gemeente wil dat het voormalige bedrijventerrein aan de rand van de binnenstad een creatieve en culturele hotspot wordt, waar mensen ook kunnen wonen. Er zijn al 225 startersappartementen in aanbouw. Ook zijn er plannen voor de bouw van 230 studentenwoningen. Eerder investeerde de gemeente al €800.000 in het gebied.

Pastoe verhuist van Rotsoord naar Houten, en Sham stopt de activiteiten. Bedrijven zien het lang niet altijd zitten om zich uit te laten kopen. (FD.nl, 4 juli 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1158770/ook-in-utrecht-wijken-bedrijven-voor-woningen

Gemeenten investeren minder in grondexploitaties

Gemeenteraden hebben regelmatig nog te weinig inzicht in de risico’s van hun grondexploitaties en missen daardoor sturingsmogelijkheden. De nieuwe serie kwartaaluitgaven ‘Financiële gegevens

bouwgrondexploitatie’ geeft sinds kort inzicht in de landelijke cijfers. (bk.tudelft.nl, 2de kwartaal 2016)

http://www.bk.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersportal/otb/Nieuws_2016/Week_26/kwartaalblad_O_O_2016_2.pdf

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Raadsbrieven

5-7-2016           Benoeming gemeentesecretaris

5-7-2016           Stand van zaken Bewonersbod

4-7-2016           Ontwerp HOV Zuidradiaal Z80 (Busbaan Transwijk

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

7-7-2016           Commissiebrief aanpassing coffeeshopbeleid

7-7-2016           Nationaal Hockeycentrum

7-7-2016           Planning opvang Einsteindreef en wijkbericht

7-7-2016           Bredere inzet loonkostensubsidie

6-7-2016           Utrechtse aanpak diervriendelijk bouwen

6-7-2016           Commissiebrief Versnelling uitbreiding sociale huur

6-7-2016           Stand van zaken aanpak opvang en beschermd wonen

6-7-2016           Voortgang raamprostitutie

5-7-2016           Marktbewerkingsplan Utrechtse Werktafel

5-7-2016           Postkantoor Neude planologische procedure

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

8-7-2016           Stand van zaken Broese pand

8-7-2016           Klanttevredenheidsonderzoek

8-7-2016           Evaluatie bomenbeleid 2016

8-7-2016           Leefstraten

8-7-2016           Ontwikkelkoers Oudenoord-Nijenoord

7-7-2016           Concept visie religieus erfgoed

7-7-2016           Nationaal Hockeycentrum

6-7-2016           Voortgangsrapportage herstel Wal- en kluismuren

6-7-2016           Commissiebrief Versnelling uitbreiding sociale huur

6-7-2016           Voortgang raamprostitutie

5-7-2016           Informatie over kunst op het Vredenburgplein

5-7-2016           Postkantoor Neude planologische procedure

5-7-2016           Definitief Ontwerp Fietsstraat Cremerstraat

4-7-2016           Klepierre, Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 27 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 27 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Komt een boom bij de rechter. Een must om te lezen.

o     Bomen kappen

–    Oud-NOS-journaliste: “De realiteit is vaak volslagen anders dan ons wordt voorgeschoteld”

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     TNO-rapport Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht

o     Raar verhaal. ‘Utrechtse milieuzone werkt wel degelijk’

o     Milieuzone Utrecht: minder fijnstof, maar verbetering luchtkwaliteit nog niet aangetoond

o     Utrecht knijpt ‘Monica’ verder af

–    Boa kent burger niet

–    Japanse keizerlijke onderscheiding voor Van Zanen

–    Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

–    Lokale overheden blijven profvoetbal massaal steunen. Een spits van belastinggeld. Onderzoek.

–    Twijfels over jurist Van Zanen. Jurist bekijkt aankoop sekspanden Utrecht

–    Gemeente trots als pauw op voorjaarsnota: Utrecht groeit

–    Ouderenjournaal is buikspreekpop van B&W

–    Utrecht neemt omstreden vervoersplan aan

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 2 juni 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 9 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Een must om te lezen

Komt een boom bij de rechter

De Duitse bosbeheerder Peter Wohlleben is ervan overtuigd dat we de komende tijd radicaal anders tegen bomen gaan aankijken. Zijn boek Het verborgen leven van bomen werd een hit in Duitsland en wordt nu in 26 landen vertaald. Staan zijn boodschap en het succes ervan symbool voor een kentering in ons mens- en wereldbeeld?

Zie de mens. Zo slecht in zien wat voor hem staat, zo blind voor wat overduidelijk is. ‘Sommige mensen leggen bakken met geld neer voor reisjes om walvissen te bekijken. Maar de grootste levende wezens op het land, bomen, daar weten we helemaal niets van.’

Aan het woord is Peter Wohlleben, een boomlange Duitser van begin vijftig. Kort grijs haar, degelijke kleding, pretoogjes achter een bril. In het dagelijks leven is Wohlleben bosbeheerder, in zijn vrije tijd schrijft hij boeken. Een van die boeken, Het verborgen leven van bomen, is bedoeld om een eind te maken aan ‘s mens onwetendheid over bomen. Zo schrijft hij onder meer over de sociale banden die bomen met elkaar aangaan, de verschillende manieren waarop ze met elkaar communiceren, en de toewijding waarmee ze verzwakte soortgenoten helpen overleven. (1)

Zie de mens – er is iets met hem aan de hand. Of in elk geval, met de manier waarop hij zichzelf ziet. In het Westen geldt hij sinds pak ‘m beet de Renaissance als maat der dingen, als vrij en autonoom subject in een wereld van objecten. Maar sinds een paar decennia begint dat antropocentrische beeld barsten te vertonen. Techniekfilosofen menen dat ook objecten een moraal hebben, en dat de mens niet zo vrij en autonoom is als lang gedacht. Het voortschrijdend inzicht van primatologen maakt de verschillen tussen mensen en apen minder fundamenteel. Advocaten bepleiten dat ook de natuur bepaalde rechten moet krijgen. Posthumanisten verklaren het humanistische mensbeeld achterhaald. Van allerlei kanten worden de ooit zo vaststaande scheidslijnen en hiërarchie tussen mensen, dieren, planten en dingen in twijfel getrokken.

Noem het de emancipatie van de niet-mens (2). Of een teken van het steeds verder uitbreiden van onze ‘cirkel van empathie .’ (3) Je zou het ook het begin van het einde van de mens als maat der dingen kunnen noemen. Maar is het dat ook? En als het dat is, wat zijn daarvan dan de consequenties, voor de manier waarop we omgaan met planten, dieren, dingen en elkaar?

Om die vragen te beantwoorden, spreken Anoek Nuyens (4) en ik de komende maanden met verschillende denkers, wetenschappers en activisten over dit veranderende mensbeeld, en doen we verslag van onze bevindingen. Dat is ook de reden dat ik aan tafel zit met Peter Wohlleben: de schrijvende bosbeheerder is een paar dagen in het land vanwege het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn boek. Voor Wohlleben is het creëren van begrip voor ‘hoe bijzonder bomen zijn’ een belangrijke stap richting een toekomst die, volgens hem, onvermijdelijk is. ‘Ik ben ervan overtuigd,’ zegt hij, ‘dat we over tien, twintig jaar net zo over bomen praten als we nu al over dieren en dierenwelzijn praten.’

 

Het nieuwe bos van Wohlleben

Dat je bomen niet zomaar pijn mag doen, niet zomaar mag gebruiken als middel voor je eigen doel, dat je ze moet behandelen op een manier die bij hen past, dat ze rechtspersonen worden zelfs – in de toekomst die Wohlleben schetst is dat vanzelfsprekend, en staat modern bosbeheer in net zo’n kwaad daglicht als de excessen van de bio-industrie anno nu.

Wohlleben studeerde bosbeheer en begon zijn carrière in de jaren tachtig bij het Duitse Staatsbosbeheer. Later kreeg hij als boswachter een bos in de buurt van Keulen onder zijn hoede. Daar paste hij de kennis toe die hem op de universiteit was bijgebracht: hij kapte bomen als de boel dicht dreigde te groeien en verdelgde insecten.

Maar hoe meer hij zich begon te verdiepen in de wetenschap achter bomen, hoe meer hij van mening werd dat dit beleid tegennatuurlijk was: in de natuur werken bomen juist samen en ondersteunen ze elkaar, bijvoorbeeld door via de wortels water en voedingsstoffen zodanig onderling te verdelen dat iedere boom krijgt wat hij nodig heeft. Het weghalen van bomen om hun soortgenoten meer licht te geven, zoals gebruikelijk in westerse bossen, is helemaal niet nodig.

Hij bezocht gemeenschappen die bosbouw benaderen zoals biologische landbouwbedrijven de productie van voedingsmiddelen aanpakken. In deze ‘plenterbossen’ staan alle leeftijden en maten van bomen door elkaar, worden stammen slechts mondjesmaat en voorzichtig geoogst en wordt een deel van het bos beschermd zodat ook oude bomen kunnen blijven bestaan.

Wohlleben: ‘Zulke bossen produceren meer hout van betere kwaliteit, en het bos is beter bestand tegen storm en insectenaanvallen.’

Tien jaar geleden besloot de gemeente Wohlleben zijn nieuw opgedane kennis toe te laten passen in het bos dat hij toen al vijftien jaar beheerde, met als gevolg dat hij bomen niet langer neerhaalt met zware voertuigen maar met paarden, insecticiden in de ban heeft gedaan en het bos wilder en voller laat groeien.

 

De verrassende parallellen tussen bomen en dieren

Met schrijven begon Wohlleben een kleine tien jaar geleden. Na afloop van rondleidingen die hij door zijn bos gaf, vroegen mensen vaak om achtergrondliteratuur. Omdat die er niet was, schreef hij zelf maar een boek.

In Het verborgen leven van bomen richt Wohlleben zich vooral op de – vaak verrassende – parallellen tussen bomen en dieren, en daarmee ook tussen bomen en mensen. Wetenschappelijke inzichten over de manier waarop bomen communiceren, zich voortplanten, of samenwerken, duidt hij daarbij in antropomorfische termen. In korte hoofdstukken met titels als ‘Vriendschappen,’ ‘Sociale dienst,’ ‘Liefde,’ ‘Samen staan we sterker,’ ‘Burn-out,’ en ‘Nieuwe burgers’ legt hij uit dat bomen sociale netwerken vormen, informatie uitwisselen via een ‘wood wide web’ van wortels en schimmels, zorgen voor zwakkere of jongere soortgenoten en pijn lijden wanneer hun takken worden afgebroken of hun bast beschadigd raakt.

‘Het doel van al mijn boeken’ – Wohlleben heeft er inmiddels zestien geschreven – ‘is mensen ervan bewust maken hoe wreed modern bosbeheer met bomen omgaat.’ Of het nu uit winstbejag en kortetermijndenken of een gebrek aan kennis is, natuurbeheerders maken stelselmatig verkeerde keuzes die bossen niet versterken, maar juist verzwakken (5).

‘Dat is geen vrolijke boodschap: mijn eerdere boeken waren in mineur geschreven. Dit boek schreef ik in majeur: ik dacht, als ik eerst laat zien hoe mooi en bijzonder bomen zijn, dan werkt het misschien beter.’

Het antropomorfische taalgebruik – Wohlleben beschrijft bomen die ‘hun baby’s voeden,’ bossen die ‘gelukkig’ zijn, en het snoeien van takken noemt hij ‘een bloedbad’ – is een bewuste keuze. ‘Ik schrijf over wetenschappelijke kennis die er al lang is’ – bijvoorbeeld over beuken die onderling water en voedingsstoffen uitwisselen – ‘maar die geen aandacht krijgt, omdat wetenschappers een emotieloze taal gebruiken. Terwijl mensen juist reageren op emoties.’

 

Het einde van een mensbeeld

‘We hebben levende wezens onderverdeeld in planten en dieren, maar dat onderscheid is enkel gebaseerd op hoe ze aan hun voedsel komen,’ zegt Wohlleben. ‘Zelfs de manier waarop bomen met elkaar communiceren’ – via geuren, elektrische signalen en geluiden – ‘verschilt niet zoveel van de manier waarop dieren het doen. Graanzaailingen bijvoorbeeld knakken met hun wortels, en andere zaailingen ‘horen’ dat en reageren erop, door hun wortelpunten richting het geluid te oriënteren. (6) De scheidslijnen tussen planten en dieren zijn langzaam aan het oplossen.’ (7)

Wohllebens optimisme over de aanstaande verandering in hoe mensen met bomen omgaan is niet zonder basis. Ruim veertig jaar geleden schreef de Amerikaanse hoogleraar rechten Christopher D. Stone het essay ‘Should Trees Have Standing? (8),’ waarin hij beargumenteerde dat ook natuurlijke objecten, zoals bomen, rivieren en oceanen, rechten zouden moeten krijgen.

Net zoals we vroeger zwarten, kinderen, en vrouwen niet voor vol aanzagen en nu wel, schreef Stone, zo zullen we ook onze natuurlijke omgeving binnenkort toelaten tot het domein van de rechtsvertegenwoordiging. Immers, als bedrijven, gemeentes en naties rechtspersonen kunnen zijn, waarom dan niet ook bomen en bossen? Via een voogd zouden hun belangen behartigd kunnen worden in de rechtszaal (9).

Hier en daar worden Stones ideeën in de praktijk gebracht. In Nieuw-Zeeland kreeg een rivier onlangs de status van rechtspersoon (10), in Ecuador geldt dat voor de gehele natuur (11). Advocaten en activisten als Polly Higgins (12) strijden voor een wereldwijde wet tegen ‘ecocide’ – het vernietigen van de natuur. Een paar jaar geleden stelde de Global Alliance for the Rights of Nature (13) een ‘Universele Verklaring van de rechten van Moeder Aarde’. op. En in Zwitserland, vertelt Wohlleben, ‘worden niet alleen dieren beschermd door de grondwet, maar ook planten.’ Het afknippen van bloemen langs de weg zonder goede reden is daar niet toegestaan.

 

De boom als spiegel voor de mens

Wie het over de rechten en belangen van niet-mensen heeft, ontkomt er niet aan het ook over de mens te hebben. Over wat die mens mens maakt en wat hem al dan niet onderscheidt van andere wezens en objecten. Ook Het verborgen leven van bomen laat lezers reflecteren op de mensenwereld – al was het maar door de parallellen die Wohlleben trekt tussen bomen- en mensensamenlevingen.

‘Moderne wetenschappers zien evolutie al lang niet meer zoals wij het op school hebben geleerd: als een strijd om overleving tussen individuen. We leven in de hoogtijdagen van het individualisme, maar wanneer we naar bomen kijken, dan zien we dat zij zich heel anders gedragen’ – ze ondersteunen zwakkere soortgenoten omdat het bos als geheel beter functioneert wanneer iedereen meedoet (14). Het bos als herinnering aan hoe een samenleving er ook kan uitzien.

Misschien is dat laatste een verklaring voor het succes van het boek. (15) Of misschien zijn lezers juist nu zo enthousiast over bomen en over de natuur in het algemeen omdat we op het punt staan die te verliezen.

Klimaatverandering, oprakende grondstoffen, het besef dat de invloed van de mens op de aarde zo sterk is dat je zelfs van een nieuw geologisch tijdperk, het Antropoceen, kan spreken: de consequenties van ons handelen, zo wordt duidelijk, zijn verstrekkend en vaak onomkeerbaar. Wohlleben: ‘We verliezen steeds meer natuur, en de natuur die er nog is, is vaak volledig door mensenhanden gemaakt. Het landschap is zijn ziel verloren. Mensen hebben dit door en zoeken naar plekken die nog goed voelen, maar die plekken verdwijnen als sneeuw voor de zon.’

Misschien dat we ze in de toekomst enkel nog terug kunnen vinden in plenterbossen als die van Wohlleben, of in de pagina’s van boeken over bomen. Of misschien dat het beeld van de mens als onbetwiste top van de voedselketen en heerser over de aarde, als uniek autonoom en intelligent wezen met bijbehorende speciale rechten, in de komende jaren echt zal afbrokkelen, onder invloed van wetenschappelijke, intellectuele, en geologische bewegingen. En dat ons handelen daardoor ingrijpend zal veranderen.

Wohlleben, intussen, gaat vrolijk door met schrijven. Niet omdat het zijn passie of zijn beroep is – hij is er ook maar toevallig ingerold. Maar omdat schrijven, voor hem, ‘een extra manier is om mensen rond te leiden in het bos. Daar doe ik het voor.’

Het verborgen leven van bomen

De Nederlandse vertaling van Wohllebens boek, Het verborgen leven van bomen, verscheen onlangs bij A.W. Bruna. Meer informatie over het boek en de auteur vind je op de site van de uitgever https://www.awbruna.nl/boek/het-verborgen-leven-van-bomen-2-2/

(De Correspondent, 20 mei 20`16)

https://decorrespondent.nl/4349/Komt-een-boom-bij-de-rechter/581824328426-cc5d2bec

 

(1) Het boek staat al maanden bovenaan de Duitse bestsellerlijsten; inmiddels zijn de rechten aan 26 landen verkocht, waaronder de Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Korea en Nederland. De Nederlandse vertaling wordt uitgegeven door A.W. Bruna.

(2) Lees meer over de opkomst van ‘bio-emancipatie’ in dit recente artikel uit De Groene Amsterdammer. http://www.groene.nl/artikel/edelachtbare-mijn-client-voelt-zich-niet-fijn-in-de-legbatterij

(3) Meer over de uitbreidende cirkel van empathie lees je in Peter Singers boek: The Expanding Circle. Je zou het ook het begin van het einde van de mens als maat.

(4) Meer stukken die Anoek voor De Correspondent schreef vind je hier: https://decorrespondent.nl/anoeknuyens

(5) Volgens Wohlleben wordt in 95 procent van de bossen in Midden-Europa met zware machines gewerkt, en zijn monoculturen de norm.

(6) Meer over het geluid van planten lees je hier: http://www.linv.org/images/papers_pdf/1-s2.0-s1360138512000544-main.pdf

(7) In zijn boek geeft Wohlleben tal van voorbeelden, zoals dat van meerdere beuken die via hun wortels een suikeroplossing naar een oude stronk in hun midden pompen, om dit oudje in leven te houden. Schermacacia’s in Afrika ademen, zodra ze worden aangevreten door giraffes, een waarschuwingsgas uit, waardoor soortgenoten in de buurt van het naderend onheil op de hoogte worden gesteld. Die soortgenoten slaan vervolgens gifstoffen op in hun bladeren, om zich zo te beschermen tegen de hongerige giraffe. En graanzaailingen blijken met een frequentie van 220 hertz met hun wortels te knakken; wanneer andere zaailingen dit geluid ‘horen’, oriënteren de punten van hun wortels zich in de richting van het geluid . Met name over dit laatste feit is Wohlleben erg enthousiast: ‘aangezien ook wij mensen gericht zijn op communicatie via geluidsgolven,’ schrijft hij, ‘is dat misschien een sleutel om bomen beter te kunnen begrijpen.’

(8) Stones essay lees je hier: https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf

(9) Volgens Stone zou dit deels een terugkeer betekenen naar verloren tijden: in de middeleeuwen bijvoorbeeld werden bomen zo serieus genomen wat betreft hun rechten en plichten dat wanneer iemand om het leven kwam door een botsing met of val uit een boom, de nabestaanden over die boom mochten beschikken en hem mochten omhakken.

(10) Lees hier meer over de rivier als rechtspersoon: http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/nieuw-zeeland-maakt-van-rivier-rechtspersoon/article-normal-65346.html

(11) Lees hier meer over de rights of nature in Ecuador: http://environment.yale.edu/envirocenter/post/conversation-with-natalia-greene-about-the-rights-of-nature-in-ecuador/

(12) Bekijk hier een Tegenlicht-aflevering over het werk van Polly Higgins: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/advocaat-van-de-aarde.html

(13) Lees hier meer over the rights of nature in het algemeen: http://therightsofnature.org/what-is-rights-of-nature/

(14) Het kan het lokale klimaat dan beter regelen, beter vocht vasthouden, en is beter bestand tegen wind en storm.

(15) Bij het grote publiek doet het boek het in elk geval goed. Ook wetenschappers – zoals de biologen die hij in zijn boek citeert – reageren volgens Wohlleben enthousiast op zijn boek, ‘behalve dat ze mijn taalgebruik te emotioneel vinden.’ De enige groep die er volgens Wohlleben het zwijgen toedoet zijn collega-bosbeheerders.

 

Bomen kappen

OZ Spoorbaan te Utrecht, HZ_WABO-16-15625

Het kappen van zeven schijnacacia’s

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 64529. Gepubliceerd op 23 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64529.html

Wonder. Bomenkap in een niet-bestaande straat. Deze komt niet voor in het gemeentelijk register van straatnamen. Evenmin in Google Maps.

Victor Hugoplantsoen te Utrecht, HZ_WABO-16-15814

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 65622. Gepubliceerd op 24 mei 2016 08:59)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-65622.html

Niet aangegeven is waar op het plantsoen. Er staan veel meer bomen dan 15
.

Oud-NOS-journaliste: “De realiteit is vaak volslagen anders dan ons wordt voorgeschoteld”

Oud-journaliste Janneke Monshouwer van het NOS Journaal geeft sinds enkele maanden lezingen over haar boek ‘Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond’.

Monshouwer, die 30 jaar bij de televisie werkte, vertelt onder meer over haar tijd bij het NOS Journaal, dat geabonneerd was op westerse persbureaus die aan voorselectie deden. Ook gaat ze in op censuur in de huidige tijd.

“Waar ik mee zat was dat ik op een gegeven moment steeds het idee kreeg dat we er als beschaving niet op vooruit gingen, maar achteruit,” schrijft Monshouwer in haar boek. “Ra ra hoe kan zoiets?”

‘We krijgen eenzijdige of verdraaide informatie’

De televisie is volgens haar steeds meer veranderd in een propagandamiddel voor het welzijn voor de grote industrieën, met name de grootaandeelhouders. De conclusie van Monshouwer is dat we eenzijdige of verdraaide informatie krijgen en nieuwe geschiedenisboeken kunnen schrijven.

In haar 30-jarige loopbaan bij de Nederlandse tv, waaronder het NOS Journaal, zat ze met haar neus bovenop veel opzienbarende gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen. “Het werd me duidelijk dat de realiteit vaak volslagen anders is dan ons wordt voorgeschoteld,” schrijft ze.

“Als belastingbetaler en pensioenspaarder betalen we mee aan het ontwikkelen van producten, waar we wellicht niet voor zouden kiezen. Hierdoor zijn we wel medeplichtig aan misstanden in de grote industrieën en ellendige gebeurtenissen die we niet willen, zoals het uitlokken van ‘smerige’ oorlogen,” gaat ze verder.

‘Het is hypnose en komt diep in onze genen’

“Het gevoel dat iets niet klopte, dat had ik al lang, zoals bij de moord op de Kennedy’s en Martin Luther King jr. en Malcolm X (die onjuist als een misdadiger werd afgeschilderd),” schrijft ze. “En bij de verschrikkelijke Vietnamoorlog. En ja, ook bij die 6-daagse oorlog in Israël in 1967. Het was een zeer belangrijke tijd, waarin er voor het eerst vragen werden gesteld en mensen in opstand kwamen.”

“Alles was toen al voor-gecensureerd: het Journaal nam het nieuws over van bepaalde westerse persbureaus,” gaat de oud-journaliste verder. “Al het nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby) en anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby) en pro-Israël. En zo lang ik leef is Rusland al zwart gemaakt door het Westen. Vijandvorming. Poetin is nu de boosdoener. En kijk eens naar Assad in Syrië? Al die zwartmakerij, het wordt steeds herhaald. Het is hypnose en komt diep in onze genen.”

Geslepen spel

Monshouwer belicht het geslepen spel en de propaganda waardoor de Tweede Wereldoorlog kon ontstaan. Om niet in herhalingsgedrag te vervallen horen we volgens haar te weten wat er achter de schermen speelt in de politiek, bij multinationals, maar ook in de voedsel-, farmaceutische en wapenindustrie.

De oud-NOS-journaliste onthult hoe nazi’s voor de VS werden gerekruteerd. We komen uit bij Rockefeller, Rothschild, Shell, rasverbetering, slavenkampen, nazi-vrienden in de VS, DuPont en Henry Kissinger.

Tussen 1820 en 1975 zijn 200 miljoen mensen om het leven gekomen omdat individuele burgers hun politieke macht aan een elite gaven, aldus Anthony Sutton in zijn boek Wallstreet and the Rise of Hitler. Wanneer stopt dit? Monshouwer: “Als we als burger zo’n machtssysteem niet meer willen en zelf initiatieven starten zodat de machtselite gedoemd is te verdwijnen.”

Omdat Bol.com vorig jaar opeens een ‘veel te hoge marge afdwong’, heeft Monshouwer besloten de verkoop via het Centraal Boekhuis, die distribueert naar boekhandels en Bol.com, te staken. Het is alleen nog te koop via Andernieuws.eu en Boekenbestellen.nl

(Ninefornews.nl, 18 mei 2016)

http://www.ninefornews.nl/oud-nos-journaliste-de-realiteit-is-vaak-volslagen-anders-dan-ons-wordt-voorgeschoteld/

Ook het Nieuws uit Utrecht over Utrecht is geframed. De gemeente heeft een wel erg grote groep “communicatie”-medewerkers, waarvan een groot deel voor geframede berichtgeving (bedrog) wordt ingezet. Het meeste wordt klakkeloos overgenomen door         “journalisten” van allerlei bladen.

“Communicatie” schrijft mee aan van alles en nog wat, van allerlei beleidsdocumenten tot en met het coalitie-akkoord dat niet gericht is op uitvoering (wordt daarom ook nooit geëvalueerd), maar op beeldvorming.

(De Correspondent, 20 april 2016)

https://decorrespondent.nl/4349/Komt-een-boom-bij-de-rechter/581824328426-cc5d2bec

 

DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

TNO-rapport Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht

http://publications.tno.nl/publication/34620512/aSitMi/TNO-2016-R10230.pdf

 

Raar verhaal

‘Utrechtse milieuzone werkt wel degelijk’

De Utrechtse milieuzone draagt wel degelijk flink bij aan schonere lucht in de Utrecht. Dat zeggen TNO-onderzoekers Arjan Eijk en Richard Smokers. Ze zijn het niet eens met de interpretaties van hun rapport dat de lucht in de stad niet of nauwelijks schoner zou worden door de milieuzone.

Utrecht kent ruim een jaar een milieuzone. Bestel- en personen auto’s van voor 1 januari 2001 die rijden op diesel, mogen de binnenstad en de Jaarbeursomgeving niet meer in op straffe van een fikse boete.

Donderdag bracht de gemeente Utrecht de evaluatie van de milieuzone door TNO naar buiten. Op basis van de afname van het aandeel oude diesels berekende TNO een afname van de uitstoot van fijnstof met 16 procent in de zone.

Op twee plekken in de stad zijn metingen uitgevoerd. Die bewijzen echter niet dat de milieuzone werkt, zeggen de onderzoekers. Daarvoor speelden factoren als wisselende verkeersdrukte, wind en het steeds schoner worden van het wagenpark de onderzoekers parten. Ze concluderen dat na aftrek van de verstorende factoren slechts een verschil van nauwelijks 1 procent overblijft.

Afschaffing

Tegenstanders van de milieuzone grijpen die conclusie aan om voor afschaffing te pleiten. Onderzoeker Smokers: ,,De mensen die zeggen: zie je wel, het werkt niet, daar zijn wij het niet mee eens. De uitgevoerde concentratiemeting zou uitgebreider moeten om het effect van de milieuzone in de praktijk vast te stellen. Dat meten is gewoon erg ingewikkeld. De nu gevolgde methode laat niet zien dat de zone wel werkt, of niet werkt. Er zitten te veel onzekerheden in. Om het effect van de zone terug te vinden is het nodig langduriger en op meer locaties te meten.”

Corebusiness

Dat de milieuzone wel degelijk werkt, blijkt volgens Eijk en Smokers onomstotelijk uit verkeerstellingen en de modelberekeningen die ze uitvoerden. ,,We hebben het lokale wagenpark in kaart gebracht en we weten wat de uitstoot van typen voertuigen per bouwjaar is. Dat is onze corebusiness,” zegt Smokers.

,,Het gaat ook om het verschil tussen auto’s met en zonder roetfilter. Dat scheelt een factor 20 tot 50 in de uitstoot van fijnstof. Die berekeningen kloppen.”

(AD, 20 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4304017/2016/05/20/Utrechtse-milieuzone-werkt-wel-degelijk.dhtml

Rare lui die TNO-onderzoekers, dan wel een verslaggever die het verhaal niet goed verslaat.

Aan de ene kant citeert de verslaggever: “De nu gevolgde methode laat niet zien dat de zone wel werkt, of niet werkt. Er zitten te veel onzekerheden in. Om het effect van de zone terug te vinden is het nodig langduriger en op meer locaties te meten” Dus: het effect van de milieuzone is niet aangetoond.

Aan de andere kant verslaat de verslaggever: “Dat de milieuzone wel degelijk werkt, blijkt volgens Eijk en Smokers onomstotelijk uit verkeerstellingen en de modelberekeningen die ze uitvoerden.” Dus: de milieuzone werkt wel.

Het kan niet allebei waar zijn, omdat het elkaar over en weer uitsluit.

En gegeven is overigens dat modelberekeningen nogal eens de plank misslaan omdat men de werkelijkheid vaak niet goed in modellen weet te vatten. Door het resultaat van deze werkwijze als “onomstotelijk” aan te duiden, is op z’n zachtst gezegd onvoorzichtig.

Meten is – mis goed uitgevoerd – veel betrouwbaarder dan modelrekenen.

 

Milieuzone Utrecht: minder fijnstof, maar verbetering luchtkwaliteit nog niet aangetoond

De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof, maar het effect op de luchtkwaliteit is vooralsnog met metingen niet aangetoond. Het effect van de milieuzone op de uitstoot van stikstofoxiden is zeer beperkt. Dat zegt TNO.

Er is uitgebreider onderzoek is nodig op meer plaatsen in Utrecht om het effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit in Utrecht beter vast te kunnen stellen, aldus het rapport dat TNO heeft opgesteld in opdracht van de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren een pakket aan maatregelen geïmplementeerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onderdeel daarvan is de uitbreiding van de bestaande milieuzone voor vrachtwagens naar een zone die ook oude dieselpersonen- en -bestelwagens weert. Sinds begin 2015 mogen de meest vervuilende dieselpersonen- en -bestelwagens de Utrechtse binnenstad niet meer in. Het gaat om ongeveer 2 procent van het wagenpark. TNO heeft voor de gemeente Utrecht onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de milieuzone voor dieselpersonen- en -bestelwagens.

Uit onderzoek naar de samenstelling van het wagenpark in de Utrechtse milieuzone blijkt duidelijk dat het aantal oude dieselpersonen- en -bestelwagens sterker is afgenomen dan de te verwachten autonome vernieuwing van het park. Dat leidt tot duidelijk lagere uitstoot van fijnstof door het verkeer. Het effect op de emissie van stikstofoxiden is veel lager.

Naast het onderzoek naar het effect van de milieuzone op de samenstelling van het wagenpark en daarmee op de verkeersemissies en luchtkwaliteit, heeft TNO ook luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Deze metingen bestaan uit concentratiemetingen van elementair koolstof (een component van fijnstof die met name door dieselvoertuigen wordt uitgestoten) in de lucht op twee locaties in Utrecht. Ondanks het feit dat na introductie van de milieuzone wel degelijk een duidelijke afname van de concentratie Elementair Koolstof (EC) is vastgesteld, valt hieruit nog geen aantoonbaar effect van de milieuzone af te leiden, aldus TNO.

“Maar de resultaten bewijzen ook niet dat de milieuzone niet effectief is. De interpretatie van luchtkwaliteitsmetingen is zeer complex, omdat de gemeten concentraties door een groot aantal factoren worden beïnvloed, zoals het weer en verkeersdrukte. Om een goed beeld te krijgen van het effect van milieuzones op de luchtkwaliteit. zou over een langere periode en op meer locaties gemeten moeten worden.”

Een vergelijking met gemeten concentraties op vergelijkbare locaties in Amsterdam en Rotterdam, waar geen milieuzone voor personen- en bestelverkeer van kracht was, laat zien dat in deze steden de EC-concentratie in veel kleinere mate is afgenomen dan in Utrecht. De waargenomen trends in Amsterdam en Rotterdam zijn niet in hetzelfde detail geanalyseerd als de metingen in Utrecht. Aannemende dat de autonome verschoning van het park, ontwikkelingen in verkeersintensiteit en de variatie in meteorologische omstandigheden in deze steden vergelijkbaar is geweest met de situatie in Utrecht, kan het verschil in de trend in EC-concentraties tussen Utrecht enerzijds en Amsterdam en Rotterdam anderzijds volgens TNO wel gezien worden als een aanwijzing dat de invoering van de milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht effect heeft gehad. (Verkeersnet.nl, 19 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19080/milieuzone-utrecht-minder-fijnstof-maar-verbetering-luchtkwaliteit-nog-niet-aangetoond/

 

Utrecht knijpt ‘Monica’ verder af

De gemeente Utrecht knijpt het autoverkeer bij de Monicabrug nog wat meer af. Ze wil daarmee een einde maken aan gevaarlijke situaties op de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat en ook automobilisten die het wachten voor de verkeerslichten willen omzeilen, de pas afsnijden.

Een jaar geleden voerde de gemeente de zogeheten ‘knijp’ in om het doorgaand verkeer over de Weerdsingel te ontmoedigen en daarmee de luchtkwaliteit op die route te verbeteren.

Daarvoor zijn de verkeerslichten bij de Monicabrug, op de hoek van de Oudenoord en de Weerdsingel zo afgesteld dat er bij groen licht telkens maar vier auto’s mogen passeren. In de praktijk zijn het er vaak meer, doordat bestuurders door rood rijden of fout voorsorteren, langs de rij wachtende auto’s rijden om op het laatste moment alsnog de singel op te draaien.

Andere bestuurders zijn het wachten zo beu dat ze op de Oudenoord omdraaien en voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook leidt de rij wachtende auto’s volgens de gemeente tot problemen op de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat.

Om de klachten op te lossen, heeft de gemeente de rijbaan langs het appartementencomplex Noorderlicht tot één rijstrook versmald. Het gedeelte van de Oudenoord tot de Monicabrug is voorzien van een middengeleider om het keren van automobilisten te verhinderen. Tot slot legt de gemeente in de bocht naar de Weerdsingel nog een nieuwe vluchtheuvel aan die illegaal afslaan lastiger moet maken. Door de maatregel zijn bezoekers van Wijk C en bijvoorbeeld De Bijenkorf langer onderweg.

(AD.nl, 20 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4304855/2016/05/20/Utrecht-knijpt-Monica-verder-af.dhtml
Boa kent burger niet

Er is momenteel veel aan de hand in de wereld van de buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en daarmee zeker ook in die van de gemeentelijke handhaver. Een van de kwesties is het imago van de handhavers. Wat vindt de burger van de opsporingsbevoegden

De gemeentelijke handhaving is volop in ontwikkeling en veel zaken zijn nog allerminst ‘uitgekristalliseerd’. Denk hierbij aan de vragen over taken, bevoegdheden, opleiding, selectie, positie in het (lokale) veiligheidsdomein en zeker ook het al dan niet toekennen van bepaalde geweldsmiddelen. Onlangs was er de discussie over bewapening van de Boa en wat de taakverdeling tussen politie en handhavers is. Dit is direct te koppelen aan het beeld dat de burger heeft van de handhaver. Is er voldoende steun en draagvlak. Vijf gemeenten (Den Haag, Utrecht, Almere, Katwijk en Smallingerland) hebben daarom Bureau Bervoets onderzoek laten doen naar het imago van de buitengewoon opsporingsambtenaar. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens de Dag van de Boa.

Wat vindt het publiek vindt van de gemeentelijke handhavers, wat zijn de ervaringen van het publiek zijn met deze specifieke beroepsgroep en hoe is het contact tussen burgers en handhavers op straat. In het onderzoek is gekeken naar het beeld van burgers over de zichtbaarheid van de handhavers; de bereikbaarheid van de handhavers; wijze van optreden door de handhavers (o.a. houding t.o.v. burger; professionaliteit); de bijdrage van handhavers aan een leefbare en veilige gemeente alsmede aan het uiterlijk van een handhaver (bv. representatief voorkomen).

Neutrale houding

De meeste burgers blijken een neutrale houding te hebben ten opzichte van de handhavers, waar de Boa zelf vaak denkt dat de burger een lage dunk van hen heeft. Dat laatste komt vooral voort uit ervaringen die de ambtenaar opvangt uit (social) media en niet direct uit eigen ervaring tijdens de werkzaamheden. Het komt naar voren dat burgers die ervaring hebben met handhavers overwegend positief zijn waar de handhaver vaak de negatieve ervaring lijkt te onthouden. Het kernprobleem is wellicht: in het algemeen tonen burgers zich wat mild over de handhavers, maar als zij zelf onderwerp worden van handhaving, wordt het ‘een ander verhaal’. Dan ontstaan soms de moeizame contacten.

Dienstverlenend versus regeltoepassend

Boa’s lijken een dienstverlenende rol te prefereren boven een regeltoepassende. Zij willen namelijk niet als ‘star’ of ‘autoritair’ overkomen, of voorkomen dat dit imago aan hen gaat kleven. Voor dienstverlenend straatoptreden is in de praktijk veel ervaring nodig, waaronder de kunst om handig om te kunnen gaan met de discretionaire ruimte. Denk daarbij aan het bijna ambachtelijk hanteren van meerdere strategieën om het gedrag van burgers te beïnvloeden, waarvan het inzetten van wettelijke bevoegdheden (o.a. bekeuren) slechts één van de opties is. Bij bijvoorbeeld parkeercontrole en bij (informele) bonnenquota kan nauwelijks worden geput uit deze discretionaire ruimte. Het daadwerkelijk toepassen van de dienstverlenende stijl lukt ook niet altijd en overal, omdat een deel van het publiek dat het de handhavers erg moeilijk maakt en op straat soms zelfs behoorlijk tegenwerkt, verbaal en soms zelfs fysiek geweld gebruikt tegen handhavers. Het is immers zo dat burgers, ongeacht hun achtergrond, zich vandaag de dag maar moeilijk laten aanspreken op hun gedrag.

Voorlichting splitsen

Uit dit onderzoek blijkt echter dat de burger (het publiek) erg moet wennen aan de gemeentelijke handhaver. Hoewel burgers aangeven dat ze de aanwezigheid en zichtbaarheid van de handhaver belangrijk vinden, is het voor de meesten van hen bij lange na niet duidelijk wie deze functionaris is, en wat deze doet aan de veelvoorkomende ergernissen van diezelfde burger. Dat kan de burger echter onmogelijk kwalijk worden genomen. Het lijkt er bovendien op dat de opkomst van de gemeentelijke handhavers zich buiten het blikveld van de gemiddelde burger heeft voorgedaan en vooral binnen politiek-bestuurlijk-ambtelijke kringen zichtbaar was. Daar ligt een (voorlichtings)taak voor de overheid. Uitgangspunten hierbij zouden moeten zijn: wat is de gemeentelijke handhaver, wat doet deze en wat mag deze? Een aantal gemeenten (niet alleen de deelnemende gemeenten in het onderzoek) heeft daarmee al ervaring opgedaan en het zou goed zijn om van elkaar te leren wat de meest effectieve inhoud en vorm is van een dergelijke campagne. Beter en waarschijnlijk effectiever voor het imago is het om de voorlichtingscampagne specifiek te richten op opiniemakers (journalisten, veiligheidsexperts) en een apart traject voor gemeenteraadsleden.

Geweldsanalyse

Ten slotte is nadere analyse nodig van het verbale en fysieke geweld tegen de gemeentelijke handhavers. Daarmee kan worden geleerd wat er nodig is (gericht op zowel de professionals als het publiek) om geweld via gevaarsbeheersing tegen te gaan en er goed mee om te gaan als het dan toch aan de orde is. Ook dit als onderdeel van correct, professioneel straatoptreden dat rechtstreeks van invloed is op het imago van handhavers. (Gemeente.nu, 23 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/5/Boa-kent-burger-niet-2807057W/

Nogal wat mensen in Utrecht zien BOA’s als bangelijk, niet toegerust om grensstellend op te treden.

Praten met lastpakken gebeurt wel, maar dat is niet vanzelfsprekend grensstellend optreden (zoals zij zelf vaak kunnen zien als ze na het weglopen omkijken).

Japanse keizerlijke onderscheiding voor Van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht ontvangt vrijdag een hoge Japanse keizerlijke onderscheiding. Dat gebeurt tijdens een speciale ceremonie op de ambassade van Japan in Den Haag.

Van Zanen wordt onderscheiden in de Orde van de Rijzende Zon. De burgemeester krijgt de onderscheiding ,,ter erkenning van zijn uitzonderlijke bijdrage aan het versterken van de economische banden en het bevorderen van wederzijds begrip tussen Japan en Nederland”, aldus de ambassade.

De Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata zal hem de versierselen – Gouden Stralen met Cravatte en bijbehorend rozet – opspelden. (Gemeente.nu, 24 mrei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Japanse-keizerlijke-onderscheiding-voor-Van-Zanen-2807270W/

Naast de 30 nevenfuncties schoten er nog 74 seconden over voor het versterken van de economische banden en het bevorderen van wederzijds begrip. Jammer dat in Utrecht niemand hier iets van bespeurd heeft. Moet de burgemeester wel tijd aan deze onzin besteden? Het echt oplossen van criminaliteits- en veiligheidsproblemen vraagt meer inzet.

Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

Aanvulling op de bekendmaking van 18 mei 2015 over het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg.

Met het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 mei 2016 ook het ontwerpbesluit hogere waarde BP Amsterdamsestraatweg gedurende zes weken ter inzage.

Doel van het besluit

De geluidsbelasting door wegverkeer is hoger dan de ‘voorkeursgrenswaarde’. Om transformatie naar wonen mogelijk te maken, overwegen burgemeester en wethouders hogere waarden als bedoeld in het Besluit geluidhinder vast te stellen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 26803 Gepubliceerd op 23 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-26803.html

Te veel herrie om er te kunnen wonen. Daarop de juridische grens maar optrekken zodat mensen er toch juridisch-rustig kunnen wonen. Fijne mensen daar op het stadhuis.

Onderzoek – Lokale overheden blijven profvoetbal massaal steunen. Een spits van belastinggeld

In de afgelopen vijf jaar reserveerden lagere overheden 230 miljoen aan steun voor voetbalclubs in de ere- en eerste divisie. Gemeenten overtreden daarmee op grote schaal Europese staatssteunregels. De pakkans is klein.

Op 16 mei 2010 speelt Willem II in de nacompetitie tegen Go Ahead Eagles. Inzet: een plek in de eredivisie voor volgend seizoen. De Eagles uit Deventer hadden de eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen. In de return staat de club uit Tilburg met 1-0 voor. Het wordt verlenging. Willem II scoort nog twee keer en wint de wedstrijd. Geen promotie voor Go Ahead Eagles. Willem II blijft in de eredivisie.

Een dag later klopt Willem II aan bij de gemeente. De club heeft meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. De gemeente Tilburg had een maand eerder de huur voor het stadion verlaagd. Nu wil Willem II ook de ‘te veel betaalde huur’ van de afgelopen jaren terug. ‘Als er binnen twee weken geen geld komt, kunnen we salarissen en belastingen niet meer betalen’, zegt de clubmanager dreigend op nu.nl.

Thuis in Hoorn leest gepensioneerd vws-ambtenaar Loek Jorritsma het nieuws­bericht, en zegt tegen zichzelf: ‘Nou kunnen jullie allemaal de kolere krijgen!’ Hij klapt zijn laptop open en begint een reeks boze brieven te tikken aan de Europese Commissie. Willem II is het zoveelste voorbeeld van een voetbalclub die er een financiële puinhoop van maakt, en vervolgens gered wordt door de gemeente. Aan die ongeoorloofde staatssteun wil Jorritsma nu eindelijk eens een eind maken.

Bijna alle gemeenten met een betaald-voetbalclub hebben de afgelopen vijf jaar steun gegeven aan het profvoetbal, blijkt uit onderzoek van Investico. Via leningen, garant­stellingen, huurverlagingen, grond-, vastgoed- en aandelentransacties werd tussen 2011 en nu in totaal voor zo’n 230 miljoen euro steun gegeven.

Vijf jaar geleden deden we hetzelfde onderzoek, toen over een langere periode. Destijds bleken gemeenten tussen 1996 en 2010 voor 610 miljoen euro betaald-voetbalclubs te hebben gesteund, gemiddeld zo’n 203 miljoen euro in de vijf jaar. De inspanningen van Loek Jorritsma en de bemoeienis van de Europese Commissie lijken dus geen effect te hebben.

(…………….)

Utrecht leerde een dure les met de redding van de plaatselijke FC. Een ingewikkelde deal waarbij de stad geld leende aan een bouwbedrijf, dat daarmee het stadion van FC Utrecht kon kopen, eindigde in een strop van ruim twintig miljoen voor de gemeente, toen het betreffende bouwbedrijf failliet ging. Sindsdien gaat er geen gemeentegeld meer naar FC Utrecht.

(………..)

Top-5

(………..)

FC Utrecht − 21,5 miljoen

In 2003 dreigde FC Utrecht failliet te gaan, terwijl het nieuwe stadion nog maar half afgebouwd was. De gemeente dacht de FC op een slimme manier te helpen. Geen geld naar de club, maar een lening van 25 miljoen euro aan bouwbedrijf Midreth waarmee het bedrijf het stadion kon afbouwen, overnemen van FC Utrecht en terugverhuren aan de club. In 2011 ging Midreth failliet, Utrecht had in 2015 nog een vordering op Midreth van ruim 27 miljoen. Die kon de stad voor 6 miljoen verkopen aan de Rabobank. De rest van het geld, 21,5 miljoen euro, is weg.

(De Groene Amsterdammer, 19 mei 2016)

http://www.groene.nl/artikel/een-spits-van-belastinggeld

Met andermans geld kan een wethouder goed de toffe peer uithangen

Twijfels over jurist Van Zanen

Jurist bekijkt aankoop sekspanden Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad wil weten of de voorgestelde aankoop van negen sekspanden in de Hardebollenstraat rechtmatig is.

Ook wil de raad weten of de gemeente mogelijk beticht kan worden van onbehoorlijk bestuur. De raad heeft dinsdag opdracht gegeven aan een juridisch adviesbureau om daar een oordeel over te geven.

Tien dagen geleden maakte burgemeester Jan van Zanen bekend dat de gemeente de negen sekspanden met in totaal zeventien werkruimtes voor 5,8 miljoen euro wil opkopen. Daarmee zette de gemeente Freya, het seksbedrijf van een ex-prostituee, buitenspel. Freya vroeg al jaren om een exploitatievergunning voor de Hardebollenstraat.

(Gemeente.nu, 25 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Jurist-bekijkt-aankoop-sekspanden-Utrecht-2808659W/

Correctie: Gemeentebestuur is trots. Bevolking zal t.z.t. in velerlei opzicht de rekening van de trots betalen. Het bestuur is dan naar elders vertrokken; loopbaanstap.

Gemeente trots als pauw op voorjaarsnota: Utrecht groeit

Onder het motto ‘Utrecht groeit’ presenteerde wethouder Kreijkamp afgelopen week vol trots de voorjaarsnota. De economie trekt aan en Utrecht is nu de snelstgroeiende stad van Nederland maakte hij bekend. Dit biedt de mogelijkheid om 90 miljoen te investeren om de stad gezond te laten doorgroeien.

Zo is de benodigde 9 miljoen voor het herstel van het laatste stukje stadsbuitengracht nu beschikbaar, waardoor er, zo stelt men, al in 2020 een rondje om de stad kan varen.

Ook TivoliVredenburg, lang beschouwd als een molensteen om de nek van de gemeentelijke begroting, krijgt als het aan het College ligt, de door de commissie-Gehrels gevraagde huurverlaging van 1,9 miljoen plus enkele tonnen voor een zakelijk directeur en het binnenhalen van grote artiesten. En dit alles zonder gevolgen voor de kleinere culturele instellingen of andere begrotingsposten.

Hoe kan dat? “Utrecht groeit, door en voor de groei komt er ook extra geld beschikbaar”, aldus de gemeente.

Toch is er ook kritiek. “Wc’s in parken, een internationale school en het imago van onze stad verdienen aandacht maar het zijn niet de dingen waar de meeste Utrechters wakker van liggen. Woningnood, werk en toegankelijke zorg zijn onderwerpen die mensen wél bezighouden”, stelt de PvdA.

Volgens Stadsbelang Utrecht stevent de stad met deze begroting regelrecht af op een faillissement.

(Stdasblad, 24 mei 2016)

http://stadsbladutrecht.nl/nieuws/gemeente-trots-als-pauw-op-voorjaarsnota-utrecht-groeit-1.6044845

Stadsbelang heeft het gelijk aan zijn zijde.

Ouderenjournaal is buikspreekpop van B&W

Utrecht investeert nóg meer in groen in stad

Utrecht is een compacte, levendige stad met prachtige oude én nieuwe parken en plantsoenen.

Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groene plekken voor recreatie, natuur en ontmoeting toe. Ook in 2016 investeert de gemeente Utrecht in groen in en om de stad vanuit het meerjarengroenprogramma.

Zo draagt de gemeente onder meer bij aan meer recreatie en natuur in de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. Groengebieden om de stad worden via groenblauwe verbindingen voor fietsers en wandelaars beter en sneller bereikbaar.

Genieten

Mensen willen genieten van mooie parken en groengebieden. Op mooie dagen is het een en al levendigheid in de Utrechtse parken. Net buiten de stad liggen grote groen- en recreatiegebieden zoals Haarzuilens of het Noorderpark.

Om bezoekers meer mogelijkheden te bieden, werkt Utrecht aan een robuust netwerk van parken en groenblauwe recreatieve en ecologische verbindingen in en om de stad. In 2016 werkt de gemeente verder aan dit netwerk met onder andere het ontwikkelen van de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de vergroening van de binnenstedelijke Vechtoevers.

Samen met bewoners gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van het Niftarlakeplantsoen in Zuilen en het Amaliapark in Parkwijk. ‘We investeren in 2016 in combinatie met bijdragen uit andere projecten, programma’s en (externe) subsidies in totaal circa 3,5 miljoen euro in stedelijk groen’.

Gezond

“Met dit groenprogramma werken we met bewoners ook dit jaar aan een groener en mooier Utrecht”, aldus wethouder Kees Geldof. “De projecten bieden ruimte aan natuur, recreatie, sport en spel en ontmoeten. Groen rondom de stad wordt sneller bereikbaar. Groen in de stad is in een compacte stad als de onze zeer belangrijk voor gezond stedelijk leven.”

Van Sjanghaipark tot Amelisweerd

Sinds de start van het groenprogramma in 2007 is al veel gerealiseerd. Voorbeelden van in 2015 afgeronde projecten zijn de herinrichting van het Sjanghaipark, het Baden Powellpark en de oplevering van het Bomenplan Wilhelminapark, een buurtmoestuin en een landschapskunstwerk in het Máximapark.

Bij deze projecten is nauw samengewerkt met bewoners. Op de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn diverse historische bomenlanen hersteld en is de tuin van Oud Amelisweerd gerenoveerd. “Met deze projecten geven we deze oude landgoederen hun allure terug”.

Bron: gemeente Utrecht.

Ouderenjournaal, 25 mei 2016)

http://www.ouderenjournaal.nl/home/utrecht-investeert-nog-meer-groen-stad/

Dat de werkelijkheid sterk afwijkt van wat de B&W’s propagandisten voor-schrijven is door de journalisten van het Ouderenjournaal niet opgemerkt.

Utrecht neemt omstreden vervoersplan aan

Het omstreden vervoersplan van GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk is woensdagavond door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen oppositiepartijen het CDA en Stadsbelang Utrecht stemden tegen.

Het plan dat een blauwdruk is voor alle verkeerskundige ontwikkelingen in de stad in de komende jaren, zorgt er voor dat autoverkeer zoveel mogelijk over de ring Utrecht moet gaan rijden en zo kort mogelijk door de stad. In de stad krijgen voetganger, fietser en openbaar vervoer ruim baan.

Van Hooijdonk is blij dat het plan is aangenomen. ,,De groei van de stad vraagt om een nieuw evenwicht”, zei ze in de raadsvergadering vanavond. ,,Dit verkeersplan zoekt naar een balans tussen economie en concurrentiepositie, en leefbaarheid, gezondheid en sociale interactie.”

Tijdens de raadsbehandeling over het plan kwamen ook vragen van GroenLinks-raadslid Thijs Weistra aan de orde. Hij vroeg aandacht voor scooteroverlast in Utrecht en stipte de maatregelen die Amsterdam daartegen heeft genomen aan als voorbeeld.

Die gemeente sloot met onder meer de Bovag een convenant en kwam tot een milieuzone voor scooters. Utrecht gaat nu met de brancheorganisatie om tafel om dat idee ook voor de eigen gemeente te bespreken. (AD.nl, 26 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4308606/2016/05/26/Utrecht-neemt-omstreden-vervoersplan-aan.dhtml
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 2 juni 2016

1 Kennismakingsbijeenkomst directeur GGDrU

2 Pilot Wijkverpleging samen met Achmea

3 Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

4 Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening

5 Werkbezoek Veiligheid/Jeugdoverlast, alleen voor raadsleden

6 Werkbezoek Werk en Inkomen/ UWV, alleen voor raadsleden

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=854af973-0bbf-413e-9a2e-cd388368ed8b&FoundIDs=&year=2016

Zie ook: https://www.utrecht.nl/gemeenteraad/donderdag-raadsdag/programma-donderdag-raadsdag/

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 9 juni 2016

1 Raadsbrief Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=9cd38fa0-dfd0-4e56-96b6-23a5b3cd5e0f&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

25-5-2016         Skaeve Huse tijdelijke studentenhuisvesting.

25-5-2016         Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

24-5-2016         Inzicht in bezoekersstromen bij onderbouwing Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (toezegging)

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

27-5-2016         Rapport adviescommissie Cultuurnota

27-5-2016         City Deal Health Hub

23-5-2016         Informatiebrief inzake onderzoek toekomstscenario’s tippelzone De Baan

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

27-5-2016         Gedeeltelijk opheffen geheimhouding stukken DOMunder.

27-5-2016         City Deal Health Hub

25-5-2016         Brief Evaluatie proces prestatieafspraken 2016

25-5-2016         Brief beantwoording rondvraag 21 april 2016

24-5-2016         Beantwoording toezegging tijdelijke fietsenstalling Cambridgelaan

24-5-2016         Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 20 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 20 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Verzet tegen kap 85 hectare bomen Hollandsche Rading

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     ‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

o     Effect Utrechtse milieuzone onduidelijk

o     Milieuzone in stad blijkt zinloos

o     Utrecht krijgt meer lucht

o     “Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht”

o     Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7. Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten

o   Utrecht blijft tegen verbreding A27 en A12

o   Utrechtse VVD staat alleen in steun voor verkeersplan

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Windpark Nieuwegein levert meer energie op dan verwacht

o     Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

–    ‘Gemeenten moeten stoppen met klakkeloos nieuwe grond uitgeven’

–    Plan voor grote fietsstallingen rond Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk

–    Kamp: twintig procent te veel winkeloppervlak in Nederland

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

–    Bekendmaking Wijzigingsplan Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied en bijbehorend besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)

–    ‘Blurring’ onderdeel evaluatie Horecawet

–    Houdt de onderwereld de burger in zijn greep?

–    Rechter keurt collectieve sluitingstijden Straatweg goed

–    Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht juni 2016

–    Wordt lid van de Fietsersbond en maak kans op een luxe elektrische fiets!

–    Utrecht niet verkozen tot fietsstad 2016

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     B&W belazert de burgers

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Gedragscode voor leden van de gemeenteraad gemeente Utrecht

o     Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

o     Gezonde groei bestaat niet

o     Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 23 mei 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 26 mei 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 en 14 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het kappen van 152 bomen (waarvan 110 stuks bosplantsoenbomen en 42 laanbomen) en het verwijderen van 6010 m2 bosplantsoen, Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen (waarvan 110 stuks bosplantsoenbomen en 42 laanbomen) en het verwijderen van 6010 m2 bosplantsoen

Dit ontwerpbesluit hangt samen met het Tracébesluit Spooruitbreiding Utrecht Centraal – Leidsche Rijn. De ontwerpbesluiten en de besluiten van een cluster dienen gezamenlijk te worden gepubliceerd. Op 4 mei 2016 heeft ProRail de terinzagelegging gepubliceerd in het Stadsblad, week 18. Deze publicatie strekt slechts ter informatie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61675. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61675.html

Van Bijnkershoeklaan 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-14824

Het kappen van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61480. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61480.html

Twijnstraat t.h.v. nummer 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-15055

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 63393. Gepubliceerd op 19 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63393.html

Op het aangegeven adres staat geen boom. Wel staat er een boom op de Twijnstraat a/d Werf maar dat is volgens de regels op een ander adres.

 

Verzet tegen kap 85 hectare bomen Hollandsche Rading

Het Goois Natuurreservaat (GNR) wil 85 hectare bos bij Hollandsche Rading kappen. Daarmee worden de Hoorneboegse Heide en het Hilversums Wasmeer met elkaar verbonden. Veel omwonenden zijn echter fel tegen de plannen.

Het GNR is eigenaar van het gebied en wil een groter aaneengesloten heidegebied. Het idee is dat de natuur weer moet worden zoals honderd jaar geleden, toen het gebied grotendeels uit heide bestond

(RTVUtrecht, 19 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477340/verzet-tegen-kap-85-hectare-bomen-hollandsche-rading.html
 

DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

Het onderzoek dat Milieudefensie afgelopen week naar buiten bracht met daarin de bewering dat Utrecht de schoonste lucht kent van alle steden in Nederland is niet correct. Dat concludeert Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) na bestudering van het onderzoek.

In het onderzoek zijn straten meegenomen die niet representatief zijn voor de stad. Alle erkende ‘vieze’ straten zijn niet meegenomen. “De metingen hebben alleen plaatsgevonden in straten waar ze vrijwilligers konden vinden”, legt voorman van de stichting, Kees van Oosten, uit. “Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, de Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.”

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden, stelt Van Oosten. “Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.”

“Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens, waarvan de rechtbank overigens heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone”, besluit Van Oosten.

(Duic, 13 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrechtse-lucht-is-zo-gezond-als-milieudefensie-beweert/

 

Effect Utrechtse milieuzone onduidelijk

De lucht in de stad Utrecht is de afgelopen jaren veel schoner geworden. Dat blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de gemeente. De onderzoekers zien echter geen direct verband met de milieuzone waarmee Utrecht oude dieselauto’s uit de stad weert.

De gemeente wilde met het onderzoek het effect van de Utrechtse milieuzone bepalen. Sinds vorig jaar zijn oude dieselauto’s niet meer welkom in de stad. Volgens de gemeente draagt die maatregel bij aan de schonere lucht. TNO kan dat verband niet leggen.

De lucht in Utrecht kan door diverse redenen schoner zijn geworden, stellen de onderzoekers. De verschoning kan komen doordat nieuwe auto’s veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan oude auto’s en het wagenpark zich automatisch verjongd. Door een subsidieregeling in Utrecht is in de stad het aantal oude auto’s dat werd ingeruild hoger dan gemiddeld.

Nieuwe bussen

Wat volgens TNO ook aantoonbaar heeft gezorgd voor een betere luchtkwaliteit in de stad Utrecht is de vernieuwing van de bussen. Verder spelen zogenoemde achtergrondconcentraties een rol bij schonere lucht. Deze concentraties worden niet veroorzaakt door het verkeer, maar door stedelijke en industriële emissies en buitenlandse bronnen.

Daarnaast, zo schrijft TNO, zou de verkeersintensiteit een rol kunnen spelen. Dat wil zeggen: het aantal auto’s dat voorbijrijdt en de mate van doorstroming op de gemeten punten. Tenslotte kan ook het weer een rol gespeeld hebben tijdens de meetperiodes. Meer wind zorgt voor een schonere lucht.

De conclusies staan in een aantal dikke rapporten die de gemeente openbaar heeft gemaakt. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk heeft de milieuzone als onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen wel bijgedragen aan schonere lucht. (RTVUtrecht, 19 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477334/effect-utrechtse-milieuzone-onduidelijk.html

Zie ook: http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/5/Geen-bewijs-dat-milieuzone-Utrecht-werkt-2805966W/

 

Milieuzone in stad blijkt zinloos

TNO maakt gehakt van de door vele automobilisten gehate milieuzones. Het verwachte effect kan niet bewezen worden, aldus de onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt.

De concentraties fijnstof in de lucht zijn weliswaar lager, maar na correcties blijft daar minder dan één procent van over. De stikstofdaling door het weren van oudere diesels is even minimaal. Het beboeten van duizenden automobilisten is mogelijk zinloos. Een motie van VVD- Kamerlid Visser om de zones af te schaffen kreeg in december een meerderheid, maar werd door de grote steden terzijde geschoven.

’Lucht kent geen grenzen’

De uitkomst van het TNO-rapport verbaast VVD-Kamerlid Barbara Visser niet. „We moeten Europese afspraken maken. Lucht houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Wat wil Utrecht, een hek om de stad?”

De Utrechtse CDA-fractie pleit ervoor de milieumaatregel af te schaffen. „Wij hebben altijd gezegd dat het effect van de milieuzone niet in verhouding staat tot de gevolgen voor individuele autobezitters. De evaluatie bewijst dat”, zegt fractievoorzitter Sander van Waveren.

Hij wijst erop dat er in Utrecht sinds een paar jaar schone bussen rijden en auto’s steeds schoner worden. De lucht kan ook daardoor schoner zijn geworden. Ook al werd de gemeentewens voor wetenschappelijke onderbouwing niet vervuld, houdt het bestuur toch vol dat de milieuzone effectief is. „Winst in de zin van levensduurverlenging en vermindering van ziektelast.” De gemeente zet nieuwe onderzoeken in gang. (deTelegraaf, 19 mei 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25820041/__Milieuzone_in_stad_blijkt_zinloos__.html

 

Utrecht krijgt meer lucht

De luchtkwaliteit in de stad Utrecht verbetert gestaag. Er zit minder roet in de lucht en het gehalte aan stikstofdioxide daalt jaar op jaar, maar toch dreigen Europese normen niet overal gehaald te worden.

Dat blijkt uit een drietal rapportages over de luchtkwaliteit die de gemeente Utrecht donderdag presenteert. Het college zint op verdere maatregelen: de milieuzone ook taboe verklaren voor een nieuwere lichting auto’s evenals voor oude bussen en touringcars. Ook wil het niet-elektrische brommers en snorfietsen in de ban doen. Utrecht voerde de afgelopen jaren een flink pakket maatregelen door om de luchtkwaliteit te laten voldoen aan de Europese normen.

De milieuzone die oude personen- en bestelauto’s op diesel weert uit het centrum, is de meest bekende. Daarnaast wordt doorgaand verkeer gedoseerd, kregen bezitters van oude vervuilende diesels subsidie voor het kopen van een schonere wagen en schafte busmaatschappij Qbuzz veel schonere bussen aan.

Bijna

De missie om te voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide lijkt bijna gehaald. Zo laat het gemeentelijk luchtmeetnet over de afgelopen vier jaar een gestage daling zien van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.

Uit de Monitor Luchtkwaliteit blijkt dat de stad alleen op de westelijke Catharijnsesingel de Europese norm hiervoor nog overschrijdt, maar het aantal plekken waar hetzelfde dreigt te gebeuren groeide afgelopen jaar van 15 naar 23. Het gaat vooral om de grote invalswegen van de stad zoals de Weg der Verenigde Naties en de Cartesiusweg.

Evaluatie TNO

Uit de evaluatie van de milieuzone door TNO blijkt dat het aantal vervuilende oude diesels op de weg met tachtig tot negentig procent is afgenomen. De uitstoot van roet daalde op de de Graadt van Roggenweg met bijna dertien procent en op de Catharijnesingel met bijna zeventien procent. Toch is de afname volgens TNO niet rechtstreeks toe te schrijven aan de milieuzone, zeggen de onderzoekers, maar eerder aan het totale pakket aan maatregelen. (AD.nl, 19 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4303338/2016/05/19/Utrecht-krijgt-meer-lucht.dhtml

 

“Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht”

Het pakket luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht 2013-2015 werpt zijn vruchten af. De lucht wordt schoner, zoals met het coalitieakkoord is afgesproken. Dit betekent overigens niet dat de lucht nu gezond is. De huidige concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (o.a. roet) vormen nog steeds een blijvend risico op gezondheidsschade. Fijnstof veroorzaakt luchtwegklachten en heeft negatieve effecten op het hart-vaatsysteem. (……)

(Persbericht Gemeente Utrecht, 19 mei 2016)

http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/maatregelen-leiden-tot-schonere-lucht-in-utrecht/

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=363a6240-2975-4918-8c30-017640d1ebcd Voor de bijlagen, zie: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=4d4c3c0e-c24c-4a9a-bd53-72e73de18349&searchtext=

 

Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7. Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten

Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Alle informatie op één website

De Kerngroep Ring Utrecht heeft een nieuwe website – snelwegen-utrecht http://www.snelwegen-utrecht.nl/ – waarop alle informatie is te vinden over verbreding van de A12/A27 en over het indienen van zienswijzen. Volg de Kerngroep ook op Facebook. Zorg dat u goed op de hoogte bent!

Kerngroep informatiebijeenkomst 31 mei – manifestatie op 5 juni

Op 17 mei, 25 mei en 7 juni zijn er bijeenkomsten in Utrecht, waarop Rijkswaterstaat de plannen verder toelicht en u direct vragen kan stellen. Zie verderop voor meer info. De Kerngroep houdt zelf een informatiebijeenkomst op dinsdag 31 mei. En zet alvast in je agenda: zondag 5 juni – manifestatie Stop de Verbreding. Hou onze websites in de gaten voor locatie en meer info.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!”

De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing acht jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!” Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): “Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan, terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat, omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt.”

De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

Reageer op de plannen en kom naar de bijeenkomsten

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffect-rapport (MER) liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage. U kunt alle stukken online bekijken http://www.ikgaverder.nl/documenten/, maar ook op het Stadskantoor en het Provinciehuis in Utrecht, en in de gemeentehuizen van De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein en Zeist.

Via de website Platform Participatie http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a27-a1-ring-utrecht/ kunt u t/m 20 juni uw zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert tussen 17 mei en 7 juni inloopbijeenkomsten om de plannen verder toe te lichten:

 • 17 mei, Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150, Utrecht
 • 18 mei, Gemeentehuis Houten, Onderdoor 23, Houten
 • 23 mei, NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
 • 25 mei, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
 • 30 mei, HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
 • 7 juni, Restaurant ’t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

De bijeenkomsten zijn vormgegeven als informatiemarkt voor iedereen met interesse, steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. Je kunt op elk tijdstip zonder aanmelding binnenlopen. U krijgt er informatie via onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens alle bijeenkomsten kunt u een mondelinge zienswijze indienen.

Onderzoek: verbreding A2x7 kan nooit rendabel worden

Let op: Het is belangrijk om u goed te informeren, voor u een zienswijze indient. Lees vooral de artikelen op de Kerngroep website http://www.snelwegen-utrecht.nl/ en de artikelen van de Kracht van Utrecht, of kom naar de Kerngroep informatiebijeenkomst op 31 mei (locatie en tijd nog niet bekend). En op 22 mei zijn de Vrienden van Amelisweerd ’s middags aanwezig op het Fête de la Nature om vragen te beantwoorden.

Eind 2015 brachten het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau nieuwe scenario′s voor de economische groei van Nederland uit (zogenaamde WLO-scenario’s). Onze modelexpert Gerard Cats gaat in een nieuwe onderzoeksnotitie na wat deze nieuwe scenario′s betekenen voor het economisch rendement van de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht.

De conclusie is dat de verbreding van de A12/A27 zich in 100 jaar nog niet terugverdient, wat je ook met enig realisme veronderstelt voor de economische groei.

In dit onderzoek is de officiele maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor de Ring Utrecht uit 2014 geactualiseerd naar de nieuwe scenario′s uit 2015. De meeste posten die in 2014 zijn opgevoerd opgevoerd hebben we daarbij zonder discussie overgenomen. Op twee posten wijken wij wel af: We verwerken de hinder tijdens de werkzaamheden (ten onrechte niet meegenomen in de officiële MKBA) en we veronderstellen niet meer dat Nederland nog 100 jaar volledig accijns op brandstof zal blijven betalen.

Onder realistische veronderstellingen (na 2040 geen belangrijke opbrengsten uit brandstofaccijnzen en tijdens de werkzaamheden wel hinder) is het zelfs in het recente WLO-scenario van hoge groei niet rendabel om de Ring te verbreden. In alle situaties die wij hebben doorgerekend is er slechts één waarin verbreding zich wel terugverdient: Er mag geen hinder optreden tijdens de werkzaamheden, Nederland blijft nog 100 jaar volledig op benzine en diesel rijden, en de komende 100 jaar beleven we voortdurend hoge economische groei. Deze veronderstellingen zijn stuk voor stuk onrealistisch, laat staan dat ze alle tegelijk zullen plaatsvinden. De A2x7 verdient zich nooit terug.

Meer over het onderzoek: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/dossier-ring-utrecht/artikelen-over-ring-utrecht/447-mkba-ring-utrecht-in-nieuwe-wlo-scenarios

(Kracht van Utrecht / Vrienden van Amelisweerd, 16 mei 2016)

http://ymlp.com/zVmuke#bijeenkomsten

 

Utrecht blijft tegen verbreding A27 en A12

Utrecht blijft tegen de verbreding van de snelwegring A12/ A27 rond de stad naar zeven rijstroken in beide richtingen. Omwonenden en natuur- en milieuorganisaties komen in verzet en ook de gemeente is ,,na lezing van alle rapporten” nog steeds niet overtuigd van de verkeerskundige noodzaak.

,,Er is sprake van overcapaciteit die zich niet verhoudt met het streven om het openbaar vervoer te stimuleren en de luchtkwaliteit rond de stad te verbeteren.”

Dat schrijft het gemeentebestuur woensdag in een reactie op het ontwerptracébesluit dat ter inzage ligt. Utrecht eist een groot aantal aanpassingen in het plan van Rijkswaterstaat. ,,Er is een diepgaande weerstand in de stad”, aldus de gemeente.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft volgens de gemeente becijferd dat de ruim 1 miljard euro die de verbreding kost, nooit opweegt tegen de baten van verkeersdoorstroming.

(de Telegraaf, 18 mei 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25812898/__Utrecht_blijft_tegen_verbreding__.html

 

Utrechtse VVD staat alleen in steun voor verkeersplan

De landelijke VVD mengt zich in de discussie over de verkeersplannen voor Utrecht. De stad wil het autogebruik terugdringen. De VVD in de Utrechtse gemeenteraad is het met de plannen eens, tot onbegrip van provinciale en landelijke partijgenoten.

In de plannen staat dat nagenoeg de hele stad een 30-kilometerzone moet worden en dat belangrijke invalswegen moet worden versmald. Van vierbaanswegen moeten ze worden omgevormd tot tweebaans stadsboulevards.

De fractie van de VVD in de Tweede Kamerlid is alles behalve enthousiast over de plannen. Kamerlid Barbara Visser: “Alles lijkt erop gericht te zijn om de auto uit de stad te weren. Het lijkt niet zozeer om beleid te gaan dat voor schone lucht is, maar tegen de auto”

“De auto is de bron van al het kwaad lijkt het wel in de visie van sommige politici in Utrecht en daarmee ook een makkelijke prooi voor allerlei linkse autopest-maatregelen”, zegt Visser.

(RTVUtrecht, 18 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477319/utrechtse-vvd-staat-alleen-in-steun-voor-verkeersplan.html

Lokale VVD losgebroken uit het span van de landelijke VVD.
 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Windpark Nieuwegein levert meer energie op dan verwacht

De vijf windmolens langs de A27 bij Nieuwegein leveren meer energie op dan verwacht. De molens van Eneco staan er een jaar. De energieproductie kwam met 25,1 miljoen kilowattuur, tien procent hoger uit dan verwacht. Ze leveren stroom aan zo’n 7600 Nieuwegeinse huishouders. Een derde van het aantal huishoudens in Nieuwegein. (Nieuwegeintv.nl, 16 mei 2016)

https://nieuwegeintv.nl/windpark-nieuwegein-levert-meer-energie-op-dan-verwacht/

Het maken van vooruitberekeningen lukt niet zo goed.

 

Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

In de Haagse wijk Leidschenveen-Ypenburg is de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar flexibilisering van het energienet met behulp van warmtepompen. Netbeheerder Stedin, energieleverancier Eneco, warmtepompleverancier Itho Daalderop en smartgridsoftware ontwikkelaar IBM testten of de energiebehoefte van driehonderd appartementen in het Couperus complex met warmtepompen en duurzame opgewekte energie te beheren is. Dat kan, zo blijkt uit het eindrapport, dat Stedin als ‘penvoerder’ deze week openbaar maakte.

Stroom uit zon en wind komt niet zo gelijkmatig op het elektriciteitsnet als stroom uit een energiecentrale. Het aanbod van deze duurzaam opgewekte stroom wordt steeds groter. Om deze energiestroom zo goed mogelijk in te passen, kan een netbeheerder ervoor kiezen om het elektriciteitsnet te verzwaren. Efficiënter en goedkoper is het om het net slimmer te maken, waardoor de duurzaam opgewekte stroom ten volle wordt benut.

In Couperus is vanaf 2012 tot en met 2015 een proefopstelling getest voor een slim net met warmtepompen. De driehonderd appartementen hebben elk een eigen warmtepomp voor verwarming, koeling en warm water. Stedin onderzocht in hoeverre warmtepompen flexibel zijn in te zetten. (Stedin.net, 19 mei 2016)

https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/haagse-proeftuin-couperus-bewijst-warmtepomp-bevordert-flexibel-energienet
‘Gemeenten moeten stoppen met klakkeloos nieuwe grond uitgeven’

Gemeenten moeten verder kijken dan hun korte termijn financiële belangen en nietrücksichtslos grond uitgeven voor nieuwe gebouwen. Dat zegt Floris Alkemade, die als rijksbouwmeester de kwaliteit van de architectuur en het stedelijk gebied in het land bewaakt. Nederland telt vele halflege bedrijventerreinen en winkelstraten, mede doordat gemeenten in het verleden enthousiast grond uitgaven voor nieuwbouw wetende dat de buurgemeente hetzelfde deed.

Oude reflex

Nu de vastgoedmarkt aantrekt ziet Alkemade gemeenten terugschieten in hun oude reflex: ‘Ieder probleem oplossen door nog lege terreinen te bebouwen. Veel gemeenten hebben grondposities. Die moeten over de toonbank, het liefst voor een zo hoog mogelijke prijs.’

Zo zijn er verschillende gemeenten die de komst van grote nieuwe outletcentra aan de rand van steden toejuichen. Plannen voor zulke koopjespaleizen stuiten op fel verzet van bestaande winkeliers en vastgoedeigenaren, die vrezen dat de winkelleegstand in naburige stadscentra oploopt. Belangenverenigingen van vastgoedpartijen en retailers deden recent nog een klemmend beroep op de provincie Drenthe om de komst van een outlet in Assen te blokkeren.

Omgevingsvisie

Alkemade benadrukt dat hij niet tegen alle nieuwbouw is. ‘Maar er moet minstens net zo veel aandacht gaan naar wat al gebouwd is.’ De nieuwe omgevingswet dicteert dat gemeenten en provincie samen een visie ontwikkelen op de inrichting van het land, over de gemeentegrenzen heen.‘Het is heel belangrijk dat gemeenten deze taak serieus gaan nemen.’

De capaciteit om zo’n omgevingsvisie te maken ontbreekt echter bij veel gemeenten, erkent Alkemade. ‘Het is ook niet nodig dat ambtenaren de plannen zelf bedenken, maar ze moeten wel de juiste vragen aan de ontwerpwereld stellen. Daar proberen wij ze bij te helpen.’

(Financieele Dagblad, 17 mei 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1151863/gemeenten-moeten-stoppen-met-klakkeloos-nieuwe-grond-uitgeven

Niet voor Utrecht. De gaten van alsmaar nieuwe tegenvallende projecten moeten worden gestopt door o.a. de verkoop van grond.

Plan voor grote fietsstallingen rond Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk

Het college van B&W wil fietsstallingen gaan realiseren rond de grote pleinen in de binnenstad. Dat blijkt uit het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid dat vandaag gelijktijdig met de Voorjaarsnota is gepresenteerd.

In het plan legt het college van B&W uit dat de straten in de binnenstad leefbaarder moeten worden door auto’s en fietsen zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen.

Hiervoor moeten de komende jaren parkeerplaatsen en stallingen worden gerealiseerd. Het college heeft de plannen vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd.

Als voorbeelden worden de onlangs heringerichte Mariaplaats, de Zadelstraat en de korte Jansstraat/Domstraat gegeven. Hier is ruimte gevonden door het opheffen van autoparkeerplaatsen of het aanpakken van de overlast door geparkeerde fietsen. Ook voor de Twijnstraat en het Oudkerkhof zijn dergelijke plannen in de maak.

Functioneren

De ervaringen van bewoners en ondernemers over de herinrichting zijn, afgaande op de gemeente, positief: de extra gecreëerde ruimte, kwaliteit en allure zorgen hier voor beter economisch functioneren. Hiervoor is ruimte nodig.

Deze ruimte wil het stadsbestuur gaan creëren door bewoners en bezoekers aan te sporen om hun auto’s te parkeren in de parkeergarages. In de huidige garages is immers nog plek genoeg. Dit wil de gemeente gaan stimuleren door de parkeertarieven te verlagen. Zo neemt de parkeerdruk niet toe in de binnenstad, stelt het college.

Om de parkeerdruk in de zone rondom de binnenstad op zondagen niet te laten toenemen, komt er een draagvlakmeting voor het invoeren van betaald parkeren in de zone rondom de binnenstad.

Fietsstallingen

Een andere maatregel om meer ruimte te creëren in de binnenstad is het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad. Hiervoor wil de gemeente in de toekomst rond het Vredenburg, de Neude, het Ledig Erf, de Mariaplaats en het Lucasbolwerk enkele grote fietsenstallingen realiseren.

Er wordt momenteel gezocht naar geschikte plekken hiervoor. (Nu.nl, 18 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4263045/plan-grote-fietsstallingen-rond-vredenburg-neude-ledig-erf-mariaplaats-en-lucasbolwerk.html

Kamp: twintig procent te veel winkeloppervlak in Nederland

Krantentitel: ‘‘Een op de vijf winkelruimtes in Nederland is overbodig’’

Een op de vijf winkelruimtes in Nederland is overbodig. Deze winkelpanden staan nu al leeg of dreigen binnenkort leeg te komen staan. Daardoor treedt verpaupering op in de binnenstad en daarom moet binnen een jaar dit overaanbod zijn afgenomen.

Dat zei minister Henk Kamp dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De minister kondigde vorige week al aan winkelleegstand aan te willen pakken, maar noemde daarin nog niet deze termijn. Hoeveel het overaanbod aan winkelruimte volgend jaar moet zijn gedaald liet Kamp niet weten.

Wethouders

Winkelleegstand is een groeiend probleem in Nederland. Officieel staat er nu een kleine 8% leeg, maar alle nieuwbouwplannen van gemeenten bij elkaar opgeteld zal er nog eens 8% extra winkeloppervlak bij komen. Daar komt bij dat een deel van de nieuwbouw buiten het centrum van steden zal komen. Dat betekent extra concurrentie voor de binnensteden die het nu al zwaar hebben aangezien consumenten steeds vaker hun spullen online kopen.

‘Dat Hudson’s Bay nu komt is een bewijs dat er nog kansen liggen in binnensteden’, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Maar hij waarschuwt wel voor ambitieuze wethouders die maar winkels blijven bijbouwen.

Broodjes

In de nieuwe aanpak moeten gemeenten beter toetsen of een nieuwbouwplan nog wel zinvol is. De provincie moet er daarbij op toezien dat projectontwikkelaars gemeenten niet tegen elkaar uitspelen. Als een gemeente een nieuwbouwplan weigert, moet niet de naastgelegen gemeente het wel zomaar toelaten. Nieuwbouw compleet verbieden is echter geen optie, gaf Kamp aan. ‘Vernieuwing en innovatie moet mogelijk blijven.’

Ook krijgen provincies en gemeenten meer ruimte om te zoeken naar oplossingen. Zo moet het mogelijk worden om horeca en retail beter te mengen, zodat retailverkopers bijvoorbeeld ook broodjes kunnen serveren en zo winkelstraten aantrekkelijker maken. ‘De mix moet mogelijk zijn’, zegt Kamp. ‘Zonder dat dit strijdt met de doelstellingen die de horecawet nastreeft.’ Zijn ministerie zoekt uit welke ruimte er is voor versoepelingen.

Oneerlijke concurrentie

Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord met de plannen. Wel eist de PvdA dat winkels niet te veel ruimte krijgen om horecataken uit te voeren, omdat dit oneerlijke concurrentie is met de bestaande horeca.

Een kop koffie in een boekenwinkel is wel iets anders dan een heel café, stelt Kamerlid Yasemin Çegerek. ‘We willen hier niet te ruimhartig in zijn.’ (Financieele Dagblad, 18 mei 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1151998/kamp-20-te-veel-winkeloppervlak-in-nl

In Utrecht is dit aan dovemansoren gericht mede doordat Utrechtse bestuurders bijna dwangmatig Utrecht altijd als de uitzondering willen zien. Als het tegenzit is de rekening uiteindelijk voor de bevolking.

Lawaaierige evenementen horen in natuurgebieden. Het dier houdt van muziek en geschreeuw.

Aangevraagde evenementenvergunningen

Mei 21. Soenda Festival. 11:00 / 23:00. Noorderpark Ruigenhoek,

Versterkt geluid, bouwsels

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-62641.html

Procedure met opzet zo georganiseerd dat het evenement dat nu al is opgebouwd niet bestreden kan worden met een verzoek om een voorlopige voorziening. Erg late vergunningverlening voor iets dat al lang gepland stond. In ons bestuur word je geacht vertrouwen te hebben.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA-ON01 en de concept-aanpassing van profiel 12 van het Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2012 die als bijlage 3 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan bestrijkt de percelen die aan de Amsterdamsestraatweg grenzen: aan de westzijde tussen de Sint-Josephlaan en de (afslag naar) de Daalsetunnel en aan de oostzijde tussen de Cornelis Mertensstraat en de Weerdsingel Westzijde. Het plangebied bestaat ook uit de percelen die grenzen aan het westelijke deel van de Marnixlaan, het deel tussen de Amsterdamsestraatweg en de rotonde waar de Van Egmondkade op uitkomt.

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen.

In verband met de versterking van de winkelconcentratiegebieden wordt voorgesteld om de mogelijkheid om de lichtste vorm van horeca, de zogenaamde ‘daghoreca’ (categorie D2), in de Amsterdamsestraatweg te vestigen te verruimen. Tegelijkertijd worden de eisen voor ondersteunende horeca buiten de winkelconcentratiegebieden aangescherpt. In bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan is de beoogde verandering van het horecabeleid opgenomen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25674. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25674.html

Bekendmaking Wijzigingsplan Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 19 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 10 mei 2016 door het college van burgemeester en wethouders ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.WPRIJNUTR1EWIJZIGVA01.gml, het vaststellingsbesluit en het bijbehorend besluit hogere waarden (HW 1103) Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rijnenburg, Utrecht vastgesteld. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming van dit perceel te wijzigen naar de bestemming Wonen. Het agrarische bedrijf op de locatie Nedereindseweg 541 is beëindigd. De nieuwe eigenaar heeft het initiatief genomen om het perceel een nieuwe invulling te geven waarbij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing in zijn geheel zal worden gesloopt. Daarna worden er twee woningen (waarvan een ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning) op het perceel terug gebouwd. De doelstelling van dit wijzigingsplan is de beschreven nieuwe ontwikkeling ten behoeve planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Het plangebied bevindt zich in Rijnenburg. Het is halverwege de Nedereindseweg aan de zuidkant gelegen. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de sloot langs de Nedereindseweg aan de noordzijde, de sloten aan weerszijden van het perceel en de graslanden aan de zuidzijde.

Besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeerlawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25328. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25328.html

Het beleidsstreven is de hoeveelheid geluidshinder in de stad te minderen.

Daarom wordt de grens van de toegelaten geluidshinder opgetrokken, zodat de toenemende herrie geen geluidsoverlast is.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied en bijbehorend besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 83 Wet geluidhinder en 110a van de Wet geluidhinder bekend dat met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 • het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-ON01.gml
 • het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1136.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het Stationsgebied van Utrecht en wordt globaal begrensd door het spoorwegemplacement aan oostelijke zijde, de Mineurslaan in het westen, het Westplein in het Noorden, en Stadskantoor en Jaarbeursplein in het zuiden.

De hoofddoelstelling van deze herziening is de verruiming van de maximaal toegestane brutovloeroppervlakte voor de functie ‘wonen’ met 6.000 m2 BVO planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het betreft louter een functionele herziening van het bestemmingsplan. De toegestane bouwvolumes (maximale bouwhoogten, bouwvlakken e.d.) blijven ongewijzigd. De verbeelding van het bestemmingsplan Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied wijzigt niet.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25445. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25445.html

Het beleidsstreven is de hoeveelheid geluidshinder in de stad te minderen.

Daarom wordt de grens van de toegelaten geluidshinder opgetrokken, zodat de toenemende herrie geen geluidsoverlast is.

‘Blurring’ onderdeel evaluatie Horecawet

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij mengvormen horeca en retail, het zogenaamde ‘blurring’, mee zal nemen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW)

Hij antwoordde dit op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel, die de Slijtersunie in het gelijk stelde in een zaak tegen de gemeente Zwolle. De Slijtersunie had de zaak aangespannen om het feit dat de Gemeente Zwolle weigerde handhavend op te treden tegen een boekhandel die, in strijd met de Drank- en Horecawet (DHW), alcoholhoudende drank verkocht. De rechtbank is van oordeel, dat de gemeente op onjuiste gronden heeft besloten om van handhaving af te zien.

Van Rijn wijst in zijn antwoord op andere gemeenten die soortgelijke plannen hebben en spreekt de hoop uit dat zij deze naar aanleiding van de uitspraak deze zullen heroverwegen. Ook zei hij al eerder aan de VNG en Platform 31 te hebben aangegeven dat zij binnen hun pilots binnen bestaande wettelijke kaders moeten blijven.

Blurring

Dit jaar wordt de Drank- en Horecawet geëvalueerd. Van Rijn heeft toegezegd om, naast onder meer de evaluatie van de verhoging van de leeftijdsgrens en de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten, mengvormen van horeca en retail (het zgn. ‘blurring’) hier een nadrukkelijk onderdeel van uit te laten maken. Via onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden moeten de feiten en voor- en nadelen omtrent blurring in kaart worden gebracht.

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Blurring-onderdeel-evaluatie-Horecawet-2804779W/

Wet Bibob dan ook in ‘geblurd’ winkel-horecabedrijf toepassen is wenselijk.

En de gemeente?

Houdt de onderwereld de burger in zijn greep?

Omdat criminele organisaties steeds meer invloed hebben op de samenleving, zoals in lokale politieke partijen, en op die wijze het democratisch gezag ondermijnen start het Expertisecentrum Veiligheid (EV) van Avans Hogeschool een nieuw lectoraat dat onderzoek verricht naar ondermijnende criminaliteit.

Rol van de burger

Onderzoek op het gebied van ondermijning zoals is bedoeld in het nieuw op te starten lectoraat is in Nederland nog niet verricht. De activiteiten van de lector Ondermijning, die Avans binnenkort aanstelt, richten zich onder andere op de burger. Welke rol speelt die in het proces? Hoe kan die signaleren en zichzelf weerbaarder maken tegen bijvoorbeeld criminelen die de wijk over dreigen te nemen? Hoe kan iemand die in de schulden zit het snelle geld van de wietteelt weerstaan?

Contra-strategieën

“Avans wil die mechanismen blootleggen, zodat deze niet meer werken. En we willen contra-strategieën ontwikkelen, zodat er proactief kan worden opgetreden. Bijvoorbeeld een situatie, waarin een crimineel bij de gemeente een vergunning aanvraagt. Dat de ambtenaar weet met wie hij van doen heeft. En het gesprek gebruikt om meer informatie over de crimineel in te winnen, in plaats van een vergunning te verlenen”, aldus Ron Tenge, voorzitter van het Expertisecentrum Veiligheid en directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

Stromannen, handlangers en ondermijning

Ongewild faciliteert de bovenwereld vaak de onderwereld. Dat gebeurt bijvoorbeeld rond vergunningaanvragen of bij de aanschaf van onroerend goed of het verkrijgen van politieke invloed in een gemeenteraad. Het gaat om stromannen, handlangers en diegenen die belangen hebben bij het in stand houden van dit soort vormen van criminaliteit.

De bovenwereld is zich daar niet altijd van bewust en daar ziet het lectoraat een eerste taak: bewustwording bij de professionals van de instanties die met ondermijnende criminaliteit te maken hebben. Daarnaast wil de Hogeschool zorgen voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld waar hun studenten later in terecht komen. De toekomstige professionals, noemt Avans dat.

(Gemeente.nu, 18 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/5/Grip-van-onderwereld-op-bovenwereld-onderzocht-2804889W/

Zie ook: http://www.avans.nl/onderzoek/projecten/detail/beinvloeding-gemeentelijke-besluitvorming

Rechter keurt collectieve sluitingstijden Straatweg goed

Het besluit om vanaf 1 juni 2016 de openingstijden van horecabedrijven aan het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht te beperken blijft in stand.

Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag geoordeeld. Zes bedrijven hadden bezwaar gemaakt tegen de collectieve sluitingstijden die Van Zanen voor het gebied heeft ingesteld. Volgens Jan van Zanen is deze maatregel nodig omdat het woon- en leefklimaat door de ruime openingstijden al jaren ernstig onder druk staat.

De burgemeester vindt dat met name het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg een aantrekkende werking heeft op overlastgevers. Die overlast is voor een deel het gevolg van de nachtelijke openingstijden van de horecabedrijven.

Hij vindt dat eerder genomen maatregelen om de overlast te controleren onvoldoende effect hebben gehad en dat meer inzet van Toezicht & Handhaving niet reëel is. De rechter geeft de burgemeester hierin gelijk.

Dat de goeden in deze onder de kwaden moeten lijden noemde de rechter een ‘roteffect’ van het besluit. Toch heeft de burgemeester voldoende laten zien dat hij geen alternatieven heeft om het woon- en leefklimaat op dit stuk van de Amsterdamsestraatweg in het gareel te krijgen.

De voorzieningenrechter wees daarom het verzoek van de horecabedrijven om een voorlopige voorziening af. (Nu.nl, 19 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4264021/rechter-keurt-collectieve-sluitingstijden-straatweg-goed.html

Van Zanen van de pot gerukt. Weer een operatie van heel veel miljoenen. Ditmaal met aantasting van de persoonlijke levenssfeer.

Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht juni 2016

De burgemeester van Utrecht besluit overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2014 tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde. Het besluit en de aangewezen gebieden staan in de bijlage bij de publicatie.

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 64206. Gepubliceerd op 20 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64206.html

Voor de omschrijvingen van de 11 uitgestrekte gebieden, die tezamen een groot deel van de stad omvatten, volg de link en zie dan aan de linkerkant de bijlage.

Er zullen ook vele tientallen arbeidsplaatsen nodig zijn om de beelden te behandelen en te bekijken.

Wordt lid van de Fietsersbond en maak kans op een luxe elektrische fiets!

Dat de Nederlander steeds meer fietst is vooral het gevolg van de groeiende populariteit van de elektrische fiets. In 2014 werden er zo’n 223.000 van verkocht. Het verkoopaandeel van de elektrische fiets steeg in enkele jaren van 3 naar 22 procent.

Michael Slütter schreef in de Vogelvrije Fietser van 4 september 2012: “Er zijn goede redenen om je twee keer achter je oren te krabben voor je een elektrische fiets koopt: Je wordt er lui van en je conditie holt achteruit”.

“Het bezwaar van een elektrische fiets is dat je je best moet doen om de minimale inspanning van 100 watt inspanning te halen”. Hij bedoelt te zeggen, dat je grote afstanden moet afleggen om aan die 100 watt te komen doordat je zelf maar weinig hoeft te doen.

Een brommer of een elektrische fiets maakt voor je conditie dus weinig uit. Waarom maakt de Fietsersbond zich wel sterk voor elektrisch fietsen en niet voor brommers? Over gezondheid gesproken.

Dan de verkeersveiligheid. De Fietsersbond streeft ernaar het transport per fiets sneller en efficiënter te maken. Dat zou alleen verantwoord zijn als fietspaden overal een stuk breder zijn en als auto’s meer rekening zouden houden met (snelle) fietsers.

“De snelheidsverschillen tussen racefietsers, elektrische fietsers en gewone fietsers nemen toe en leiden vaker tot ongevallen’, zegt traumachirurg Jorrit Harbers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Vooral ouderen op elektrische fietsen lopen risico.

Het aantal ziekenhuisopnames na een fietsongeluk nam zelfs toe met 46 procent. Ook het aantal gewonden en doden als gevolg van fietsongelukken neemt toe. Kortom, dat het verkeer veiliger wordt door het fietsen in de stad te promoten is niet zonder meer het geval. Daar is een andere infrastructuur voor nodig en zolang die er niet is leidt meer fietsen juist tot minder veiligheid.

En tenslotte het milieu. Al die mooi rood geasfalteerde fietspaden hebben natuurlijk helemaal niets met een beter milieu te maken. De productie van asfalt brengt enorm veel CO2 in de lucht. Dat de Fietsersbond zich sterk durft te maken voor rood asfalt is een gotspe. Voor die accu’s zijn schaarse grondstoffen nodig die onder erbarmelijke omstandigheden worden gedolven.

Wat de voorstanders van elektrische auto’s en – fietsen helemaal uit het oog verliezen is dat daar, linksom of rechtsom, ook heel veel CO2 door in de lucht wordt gebracht.

Kortom: wat heeft de Fietsersbond eigenlijk nog te maken met gezondheid, verkeersveiligheid en een beter milieu? (Nieuws030.nl, 20 mei 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-wordt-lid-van-de-fietsersbond-en-maak-kans-op-een-luxe-elektrische-fiets/

Utrecht niet verkozen tot fietsstad 2016

Utrecht is de titel Fietsstad 2016 misgelopen. De prijs die driejaarlijks wordt uitgereikt door de fietsersbond ging dit jaar naar de stad Nijmegen. Utrecht had met het behalen van de titel gehoopt het ‘Tour de France gevoel’ nog even te kunnen vasthouden.

Wethouder Lot van Hooijdonk feliciteert Nijmegen met de overwinning. ‘’Natuurlijk vinden we het jammer dat Utrecht de titel niet heeft gewonnen. Toch verandert dat niets aan onze ambities en projecten om het fietsen in Utrecht leuker en aantrekkelijker te maken en de fietseconomie te stimuleren.’’

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in het fietsklimaat van Utrecht. Door de bouw van onder andere fietsstallingen en het verbeteren van fietspaden en verkeerslichten had de gemeente gehoopt de titel binnen te slepen. De jury noemde deze veranderingen in de stad ‘de transitiefase’.

Naast Utrecht en Nijmegen waren Groningen, Goes en Maastricht genomineerd.

(DUIC.nl, 19 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-niet-verkozen-tot-fietsstad-2016/

Het geluk van alle Utrechters is met sprongen verminderd. Hadden we er maar wat meer geld ingestoken, verzucht men in Overvecht.

Gelukkig is er een troostprijs: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-zonnigste-grote-stad/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

B&W belazert de burgers

Op 13 mei 2015 stelt B&W de bergers in de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen met betrekking tot de aangevraagde vergunning voor de bouw van een tuinhuis.

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

B&W heeft op 12 mei 2016 – daags tevoren – echter al de vergunning verleend. Dat betekent dat hetgeen op 13 mei 2016 gepubliceerd werd een vals verhaal is. De burger heeft niets in te brengen.

Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-60674.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63405.html

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Gedragscode voor leden van de gemeenteraad gemeente Utrecht

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2016   Nr. 08

De raad van de gemeente Utrecht

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

BESLUIT

vast te stellen de volgende

GEDRAGSCODE voor leden van de gemeenteraad

Inleiding  

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.

Als lid van de gemeenteraad bent u gehouden het algemeen belang te dienen. Leden van de gemeenteraad zijn er voor alle inwoners. Een ieder kan zich voor vele aangelegenheden tot de gemeente wenden. De gemeente verkeert daarbij vaak in een monopoliepositie. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Wanneer de integriteit van de raadsleden ter discussie staat, wordt het vertrouwen in en de legitimiteit van het lokale openbare bestuur aangetast. Voor de democratie is het belangrijk dat een ieder vertrouwen heeft in het openbaar bestuur.

Een invulling van de waarden en normen van het gemeentebestuur kan in een gedragscode op schrift worden gesteld en openbaar gemaakt en wordt daarmee transparant en controleerbaar. Openheid en transparantie zijn van groot belang, want regelgeving is er niet om de integriteit te waarborgen, juist bewustwording van de normen en waarden is belangrijk. Het is een kwestie van mentaliteit.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet vooral op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met inwoners en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang. ……………………………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61482. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61482.html

 

Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

Vandaag maakte het gemeentebestuur de plannen bekend voor de begroting van het volgende jaar in de Voorjaarsnota 2016. Hieruit blijkt dat het financieel goed in de gemeente Utrecht.

De stad Utrecht kan, dankzij diverse meevallers zoals een hogere opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en een hogere uitkering van het Rijk, volgend jaar 90 miljoen euro extra besteden. En dat houdt in dat een aantal wensen, tegenvallers en noodzakelijke onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden kunnen worden gefinancierd. Een groot deel van het extra geld wordt gebruikt om gaten te dichten. Veel bezuinigingen die eerder waren aangekondigd blijken niet haalbaar te zijn. Die bezuinigingen worden nu teruggedraaid.

Singel: Bij het pakket wensen behoort de financiering van de aanleg van het laatste stukje singel bij Hoog Catharijne waarvoor de benodigde 9 miljoen euro nu beschikbaar is. Dat houdt in dat in 2020 inwoners van Utrecht helemaal rond het centrum kunnen varen of schaatsen. Bedrijven: Verder wordt één miljoen uitgetrokken om beginnende bedrijven te ondersteunen. De gemeente wil dat deze bedrijven met dit geld in de stad blijven. Stadspromotie: Ook één miljoen moet worden uitgegeven om de stad nationaal en internationaal beter op de kaart te zetten.

Tot de categorie tegenvallers kan TivoliVredenburg worden gerekend. Vorige week kwam een adviescommissie met voorstellen om muziekcentrum TivoliVredenburg van de ondergang te redden. Deze adviezen worden volledig overgenomen. Dit houdt in dat Tivoli een structurele huurverlaging krijgt van bijna 1,9 miljoen per jaar, plus extra subsidie van 4 ton per jaar tot en met 2020.

Bij de onderhouds- en verbeteringsvoorstellen behoort onder meer de Domtoren. Volgend jaar is bijna vier ton beschikbaar om te onderzoeken welk groot onderhoud de Domtoren nodig heeft. Voor dat groot onderhoud wordt nu vast gespaard. Voorts gaat de gemeente 5,7 miljoen euro investeren in onderhoud en verbeteren van openbare ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat er sanitaire voorzieningen komen in het centrum en in parken.

Reacties Voorjaarsnota

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Als SP doe je mee met het besturen van de stad om de boel een stuk socialer te maken. Pure winst is dan de uitbreiding van de thuiszorg die het college voorstelt. Aan het begin van deze maand hebben we daar niet voor niets nog op gehamerd. Een flinke stap in de goede richting. Maar ik zie ook 2 miljoen euro extra voor de uitvoering van het armoedebeleid. Samen met de afgesproken vergroting van de sociale woningvoorraad en de zeer beperkte huurverhoging zijn dat de zaken waar je het voor doet, waar je echt het verschil maakt.”

Ook de VVD is uitermate content. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD is tevreden dat het college ook de komende jaren meer geld uittrekt voor een veilige en schone stad. Utrecht blijft werk maken van meer banen en investeert in de economische aantrekkingskracht van de stad.” De inzet van de stad om meer banen te creëren begint zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er via het Lokaal Economisch Fonds maar liefst 400 structurele banen en ruim 100 leerwerk- en stageplekken gerealiseerd. Gilissen: “Om nog meer Utrechters aan het werk te krijgen trekt het college tot en met 2018 maar liefst 5,4 miljoen euro uit om meer werkgelegenheid aan te trekken en Utrecht op de kaart te zetten.” Zo investeert de stad in stadspromotie, het aantrekken van nieuwe (sport-) evenementen en industriegebied Lage Weide.

GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer: “Laat ik beginnen om te zeggen dat het een hele mooie Voorjaarsnota is. Tegelijk staan we voor de grote uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen van die groei profiteert. Dus niet alleen de happy few.” Een ander belangrijk vraagstuk dat hier mee samenhangt, is de toenemende segregatie. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen. Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de tweedeling toe, dat zien we in wijken en op scholen. Voor ons is het tegengaan van deze tweedeling een heel belangrijk onderwerp de komende jaren. “En laten we ook waken voor vertrutting. Krakers en sekswerkers verdwijnen uit de binnenstad, en we zien een toename van de vercommercialisering van de openbare ruimte. (Nieuws.nl, 17 mei 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/56155/56155/

Doen de kleine partijen in het verhaal niet mee?

Geen maatregelen om in te lopen op de schuld van meer dan 1 miljard.

 

Voorjaarnota

Gezonde groei bestaat niet

Dinsdag presenteerde het college haar financiële plannen voor het komende jaar. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren mist een ambitieus college dat een leefbare stad als prioriteit heeft. “Om Utrecht duurzaam en toekomstbestendig te maken moeten we gaan voor radicaal andere keuzes. Dit college gaat op dezelfde doodlopende weg van economische groei verder, dat kunnen we ons niet veroorloven”, aldus Eva van Esch, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft niet economische groei als doelstelling, maar een duurzame samenleving. De partij wil een mooi en leefbaar Utrecht achterlaten voor generaties die na ons komen. Dat betekent onder meer: meer groen, schone lucht en zuiver water.

In de Voorjaarnota wordt gezonde groei als uitgangspunt genomen. “Maar gezonde groei bestaat helemaal niet. Het constant denken dat we moeten groeien en groeien heeft ons juist in de economische, en vooral ook ecologische problemen gebracht”, aldus Van Esch.

De voorstellen van de Partij voor de Dieren om hier verandering in te brengen en als stad wel te gaan focussen op ecologie, biodiversiteit en leefbaarheid zijn onder andere het opstellen van een plan van aanpak lichtvervuiling en het voorstel vanaf nu alleen nog biologische bloemen plaatsen in de openbare ruimte.

Plan van aanpak lichtvervuiling

Van Esch: “De stad is ´s nachts een zee van licht. En dat is allesbehalve goed voor dieren en het milieu.” Daarom wil de Partij voor de Dieren een plan van aanpak lichtvervuiling opstellen waarin staat hoe twee bronnen van ergernis aangepakt worden: straatlantaarns die licht naar boven uitstralen en gemeentelijke gebouwen waarin ook ´s nachts verlichting aan blijft staan. De PvdD wil dat er in de openbare ruimte geen nieuwe lampen meer geïnstalleerd worden die naar boven uitstralen. Tevens moet er worden onderzocht in welke gebieden gebruik gemaakt kan worden van bewegingssensoren, zodat lichten alleen aan gaan als er menselijke beweging is. Ook moet alle verlichting in gemeentelijke gebouwen standaard uit gaan als er niemand meer aanwezig is.

Biologische bloemen

De PvdD wil dat het college alleen nog maar biologische bloemen gaat aanschaffen, in navolging van de gemeente Amsterdam. Hierdoor zullen er alleen nog bloemen van biologische teelt in de openbare ruimte geplaatst worden. Bloemen bevatten grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen. Gif speelt een grote rol in de afname van bijen, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers juist essentieel zijn voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Met deze en andere voorstellen zet de Partij voor de Dieren zich ervoor in dat natuur en milieu niet opgeofferd worden ten behoeve van economische groei. (Dichtbij.nl, 17 mei 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4250264/gezonde-groei-bestaat-niet.aspx

 

Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

De dinsdagochtend gepresenteerd Voorjaarsnota (de jaarlijkse begroting van de gemeente Utrecht) is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht ziet de enorm opgelopen schulden van de laatste jaren als een potentieel loden last voor de stad.

Dat laat hij in een uitgebreide reactie op de plannen weten. Utrecht stevent af op een faillissement als het op deze voet blijft doorgaan. Bos legt uit dat Utrecht in 2007 nog 175.000 euro op de bank had staan maar dat dit eind 2016 is afgenomen tot een schuld van 1,1 miljard euro. “Het huidige bestuur geeft structureel meer geld uit dan dat er binnen komt en uiteindelijk zijn het de Utrechters die daarvoor op moeten draaien”, zegt Bos.

De fractievoorzitter omschrijft Utrecht als ‘een armoedzaaier met leencapaciteit, die alle zeilen bij moet zetten om dit te keren’. “Het college lijkt niet te beseffen dat deze schuld een potentieel loden last is voor de stad. Structureel presenteert het Utrechtse college een meerjarige begroting zonder realiteitszin. Keer op keer blijkt dat Utrecht incidentele meevallers hard nodig heeft om verliezen en voorzienbare onvermijdelijke financiële tegenvallers dicht te smeren. Voor 2016 heeft het college 49,5 miljoen euro’s gevonden uit de verkoop van erfpachtgronden, uit onzekere toekomstige opbrengsten op grondexploitaties, op een vrijvallende reserve benodigd voor de decentralisatieopgaaf in het sociaal domein, op afroming van het weerstandsvermogen en benodigde fondsen voor de betaling van vennootschapsbelasting. Stadsbelang Utrecht ziet dit niet als meevallers, maar als gegoochel met

geld.” (DUIC.nl, 17 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/forse-kritiek-op-schuld-ruim-miljard-gemeente-utrecht/

Stadsbelang heeft het grootste gelijk van de wereld. De enorme rentebetalingen moeten door de Utrechters opgebracht worden. De bestuurders smeren ‘m over enkele jaren om hun zegenrijk werk elders voort te zetten. En de in Utrecht wonende ondernemers die zich aan de Utrechtse megalonomie verrijkt hebben is het saldo veruit positief.

Het is de hoogste tijd dat allerlei idiote projecten stoppen en dat er een einde komt aan geld mikken in bodemloze putten (zoals bijv. de Stadsschouwburg, de nieuwe bibliotheek, e.d.)

De SP is na zijn oordeel in eerdere raadsperioden verrassend lenig in zijn positieve houding ten opzichte van deze feiten. Het feit dat Jansen het pluche smaakt speelt vanzelfsprekend geen rol.

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 23 mei 2016

o.a.

4   Tweede concept accountantsrapport van bevindingen en concept collegereactie

5   Verantwoording 2015 en Voorjaarsnota 2016

6   Jaarplan Rekenkamer 2016

(…..) In het delegatieoverleg van december 2015 zijn de volgende mogelijke onderwerpen van de jaarplannen aan de orde gekomen: – Rekenkamer: 3D’s: Wmo maatschappelijke opvang en re-integratie participatie mogelijk in G4-verband, naast rechtmatigheid ook doelmatigheid en doeltreffendheid. Mogelijke deelname aan casus vanuit de Algemene Rekenkamer over de transities. – Team Audit: 3D’s dit jaar en volgend jaar, stap maken interne controle tbv accountantscontrole, doelmatigheid op gebied vastgoed, verzuim en beveiliging ICT, over doeltreffendheid wordt nog gesproken. – Accountant: wordt vastgelegd in jaarlijkse opdrachtbevestiging. – Nu aangedragen vanuit subcommissie: privacycharter buurtteams (IT-component en zorginhoudelijke component)/ privacymedewerker, pre-audit open spending, audits op lerend vermogen/ werking van de PDCA-cyclus. Team Audit is benieuwd of de overige leden ook nog onderwerpen willen aandragen (actie per mail via secretaris). – Attentiepunt mogelijke 3D’s-onderzoeken: focus en afstemming.

7    Jaarplan Team Audit 2016

8    Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2016 (‘jaarplan’) incl. concept-raadsvoorstel

9    Verkoop ander dan gemeentelijk vastgoed

10 Vervolg nieuw BBV

Achtergrond: In de subcommissievergadering van 23 november 2015, werd een presentatie gegeven over de stand van zaken en gevolgen van het nieuwe BBV. De aanwezigen stonden o.a. stil bij de indeling in programma’s, voorgeschreven indicatoren, de toerekening van overhead, behoud van de paragraaf bedrijfsvoering, en grondexploitaties. Afgesproken werd dat een dergelijke toelichting opnieuw in het jaarplan van de subcommissie werd opgenomen.

11 Jaarplan 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=be474b9f-aecf-4b40-9b31-7ccc43115b65&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 26 mei 2016

o.a.

3     Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.

4     Zienswijzemogelijkheid jaarstukken BRU in liquidatie 2015

5     Jaarrekening Afval Verwijdering Utrecht 2015

6     Initiatiefvoorstel mevr. Ferket Houd de APV Actueel

7     Verordening U-Pas 2016

7.A Raadsbrief Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

8     Vaststellen van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

8.A Raadsbrief Castellum Hoge Woerd

9     Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

11    Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

11.A Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020; raad 26 mei

12    Visie Utrecht ‘maakt kennis’ met de bibliotheek van de 21e eeuw/ Ondernemingsplan 2016-2020 de Bibliotheek Utrecht; ondernemend en programmerend voor de stad.

12.A Raadsbrief Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek

13    BENOEMING Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016. Zie ook agendapunt 3.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5ab09d6e-f4e3-40ea-a00a-4419544cde76&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 en 14 juni 2016

o.a.

7   Zienswijzemogelijkheid begroting RUD Utrecht 2017

Op 24 maart 2016 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht een tweetal brieven aan de raad aangeboden met daarin de jaarstukken over 2015 en de ontwerpbegroting 2017. De jaarstukken over 2015 zijn ter kennisname aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen, omdat de ontwerpbegroting past binnen de eerder vastgestelde kaders door de gemeenteraad op 3 december 2013.

8   Kredietaanvraag voor de HOV-Zuidradiaal trajectdeel Z80 (busbaan Transwijk)

Deze kredietaanvraag betreft het beschikbaar stellen van het resterende deel van het uitvoeringskrediet voor de HOV-Zuidradiaal trajectdeel Z80 (busbaan Transwijk). Het resterende deel van het krediet bestaat uit de hiervoor gereserveerde en inmiddels door het UVVB (Utrechts Verkeer en Vervoerberaad) en de Provincie Utrecht toegekende VERDER gelden die deels worden ingevuld met AROV-subsidie.

9   Cie S&R Rapportage 2-meting knijp Monicabrug

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA-fractie is van mening dat in de commissiebrief vooral wordt ingegaan op de voordelen van de getroffen maatregelen en niet of slechts zeer omfloerst op de nadelen die bewoners en gebruikers van het gebied ervaren, bijvoorbeeld rondom de Oudenoord en de Kaatstraat. Deze nadelen kwamen op de druk bezochte bewonersavond van 23 maart 2016 wel ruimschoots aan bod. De PvdA wil van de wethouder weten wat haar indruk was van deze avond en wat zij op de korte termijn, dus vóór de ‘driemeting’ van september, gaat doen met de zorgen en suggesties die tijdens deze avond, bijvoorbeeld door de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, naar voren zijn gebracht.

10 Ontwikkelingen Maliebaan

Geagendeerd door het CDA. De CDA-fractie heeft geen vertrouwen in de door het college voorgestelde oplossing voor het kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat, te weten de ‘Ovonde’. Zowel de veiligheid als de doorstroming kunnen volgens de fractie in de knel komen. De inrichting lijkt niet getoetst te zijn op de verwachte groei van het auto- en fietsverkeer op deze locatie. Tegelijkertijd constateert de fractie een grote betrokkenheid van omwonenden en ondernemers bij de verschillende oplossingen. Het CDA wil daarom graag met het college in gesprek over de houdbaarheid van de voorgestelde plannen en de mogelijkheid en wenselijkheid van andere alternatieven (of meer flexibele oplossingen) bespreken.

12 Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Dit SPvE vormt het kader voor de verdere uitwerking van het gebied, waaronder het Bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan. De locatie Overste den Oudenlaan dient als compensatie-locatie voor de bouwclaim in verband met de grondaankoop ten behoeve van de gemeentelijke ontwikkeling in Leidsche Rijn. In september 2014 heeft de gemeenteraad de aankoop van het defensieterrein ten behoeve van de bouwclaim bekrachtigd. Voor de uitvoering van deze opgave heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken voor een ontwikkelingsstrategie waarbij de gemeente in samenwerking met een ontwikkelaar een bescheiden en faciliterende rol speelt. Daarbij is het uitgangspunt om zo snel mogelijk – voor de juiste prijs – grond en risico over te dragen aan een ontwikkelaar (amendement A34/2014). Ook heeft de gemeenteraad de opgave meegegeven om invulling te geven aan de ambitie van een gezonde en duurzame toekomst van de Merwedekanaalzone (motie M88/2014). Als aanvulling hierop heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de Woonvisie de opgave meegegeven om bij nieuwe ontwikkelingen energiezuinige woningbouw als voorwaarde te stellen (motie M47/2015).

13 Verzoekbesluit onteigening Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5

Met dit voorstel wordt de Kroon verzocht om tot onteigening te besluiten van enkele percelen. Dit betreft percelen met de bestemming wonen en verkeer/verblijfsgebied. Om de herontwikkeling Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5, in planologisch-juridisch opzicht te kunnen verwezenlijken, heeft de gemeenteraad op 10 maart 2016 het bestemmingsplan vastgesteld. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Churchilllaan, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Rooseveltlaan en de Trumanlaan. Voor de realisatie van de herontwikkeling zijn 40 percelen minnelijk verworven. De te onteigenen percelen zijn gezamenlijk eigendom van 2 personen en de laatste percelen die nodig zijn voor de herontwikkeling. Verwerving langs minnelijke weg is voor deze percelen ondanks verschillende pogingen niet gelukt.

14 Golfbaan De Haar

Geagendeerd door de PvdD. De uitspraak van de rechter op 31 maart 2016 heeft uitgewezen dat de gemeente de velvergunning met onvoldoende vooronderzoek heeft afgegeven. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de volgende stappen die het college wil gaan nemen met betrekking tot de bomen bij Golfclub De Haar. Ook wil de PvdD van het college horen wat zij gaat ondernemen om in de toekomst zorgvuldiger te handelen wat betreft velvergunningen en de bomen in Utrecht.

15 Bomen irt project herstel wal- en kluismuren

Geagendeerd door de PvdD. In de commissiebrief worden de resultaten van het onderzoek (motie 2015/M32) naar 32 beeldbepalende bomen langs oude- en nieuwe gracht met een frameconstructie opnieuw gepresenteerd. Uit de commissiebrief blijkt nu dat ook onderzoek is gedaan naar de 17 beeldbepalende bomen met een buispaalconstructie, waardoor 12 van deze bomen geveld gaan worden. In de raad is nooit sprake geweest van het opnieuw onderzoeken van de bomen met buispaalconstructie en PvdD hoort graag van de wethouder waarom ervoor gekozen is deze bomen toch mee te nemen in het onderzoek. Het onderzoek is al in de zomer van 2015 afgerond, de PvdD had de onderzoeksresultaten graag eerder willen ontvangen en wil daarom ook graag van de wethouder horen waarom deze resultaten niet eerder gedeeld zijn. Tot slot wil de PvdD graag weten hoe het komt dat er nu 12 bomen geveld moeten worden waarvan bij het begin van de werkzaamheden niet geconstateerd was dat deze risico zouden lopen. De fractie wil graag bespreken wat deze gang van zaken betekent voor de andere bomen en of er nog meer bomen zijn die door de werkzaamheden een risico lopen dat niet eerder geconstateerd of gecommuniceerd is. Daarbij wil ze ook in brede zin met de commissie bespreken wat deze gang van zaken betekent voor de andere bomen en verdere restauratiewerkzaamheden.

 1. SV 2016, nr. 25 over Betere communicatie, meer afvalscheiding, minder afvalstoffenheffing, Betrek bewoners beter bij Het Nieuwe Inzamelen (met antwoord)

Geagendeerd door D66. De fractie van D66 wil met de wethouder en andere partijen in gesprek over de volgende onderwerpen: Verbeteren communicatie rondom introductie van het nieuwe inzamelen. Garanderen toegankelijkheid ondergrondse containers voor mensen met een beperking. Beter aansluiten bij de inzamelwensen van bewoners voor een hogere afvalscheiding. Plaatsing van ondergrondse containers voor grondstoffen op een redelijke afstand. Telefonische communicatie rond plaatsing van ondergrondse containers. Daadwerkelijk afrekenen met overvolle afvalcontainers.

17        SV 2016, nr. 30 over Riolen, Ratten en Renovatie Kanaleneiland (met antwoord)

Geagendeerd door het CDA. Het CDA heeft naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen en de RIB van 12 mei nog steeds zorgen over manier waarop gemeente en corporaties omgaan met overlast door ratten in Kanaleneiland specifiek, maar ook in het algemeen. De fractie constateert dat er – in ieder geval – een flink verschil van beleving zit tussen de ervaringen van bewoners en de activiteiten van gemeente, Mitros en Portaal. De overlast van ratten is zodanig dat een steviger ingrijpen vanuit de gemeente en de corporaties nodig is. De aanpak zou moeten bestaan uit preventieve maatregelen, uit betere communicatie en uit bestrijding waar dat nodig en mogelijk is. Aan de hand van de concrete ervaringen in Overvecht wil het CDA met het college en de andere fracties bespreken op welke wijze dit ingezet kan worden en wat daarvoor nodig is.

19        Duiding tekort studenteneenheden en informatie aanpak huisjesmelkers en Huurteam Utrecht

Geagendeerd door PvdA, Student & Starter en D66. De PvdA-fractie wil in de commissie de discussie aangaan met andere fracties over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Zij vragen zich af of deze voldoende zijn. In de commissie wil de fractie nog aanvullende suggesties meegeven om een eind te maken aan malafide verhuurders. De fracties van Student & Starter en D66 willen graag met het college en andere partijen in gesprek over de duiding van het tekort aan studenteneenheden. Daarnaast is de fractie benieuwd naar de integrale inzet van de instrumenten tegen huisjesmelkers waar het college in de brief over spreekt.

20        Overzicht zonnepanelen op gemeentelijke daken

Geagendeerd door D66 en PvdD. D66 is blij dat het college de installatie van zonnepanelen op gemeentedaken versnelt en dat er een zoektocht is geweest naar grondgebonden zonnesystemen. De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie gaan echter snel. Er worden nu al zonnepanelen op de markt gebracht die 4 keer meer energierendement hebben dan reguliere zonnepanelen. Ook nemen de financiëringsbronnen toe, zowel voor grote installaties (SDE+) als voor particuliere initiatieven (postcoderoosregeling). Daarnaast is de potentie van het aantal schooldaken nog lang niet volledig benut: van de 100 geschikte daken worden er nu 15 gevuld met zonnepanelen. Bovendien ziet D66 nog meer kansen voor grondgebonden zonne-installaties. D66 wil daarom graag inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de realisatie van zonne-installaties verder te versnellen. De fractie wil hierover graag in gesprek gaan met de wethouder en andere fracties om te kijken of deze mogelijkheden in acties kunnen worden omgezet. De fractie van de PvdD: Het realiseren van zonnepanelen op sportpanden lijkt succesvol, maar het aantal schooldaken met zonnepanelen lijkt erg achter te blijven. De PvdD wil graag met wethouder en andere fracties bespreken hoe het komt dat er nog maar zo weinig schooldaken met zonnepanelen zijn en wat er gedaan kan worden om dit aantal te vergroten.

21 Woningbouw Sijpesteijnkade fase 3A

Geagendeerd door Student & Starter en GroenLinks, gezamenlijk. Bij de raadsinformatie-bijeenkomst is gesproken over de verplichte parkeernorm bij dit project. De fracties gaan graag in gesprek met andere partijen en het college over de hoogte van deze parkeernorm. Wat Student & Starter en GroenLinks betreft mag deze zo laag als mogelijk zijn. Daarnaast zijn de fracties gezien de ontwikkelingen rond de stadsverwarming benieuwd hoe de warmtevraag op een duurzame manier ingevuld gaat worden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=a0010847-9ba2-4b66-b588-ef83857148b7&FoundIDs=

 

Raadsbrieven

20-5-2016         Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

20-5-2016         Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

20-5-2016         Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek

19-5-2016         Castellum Hoge Woerd

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

19-5-2016         Aanpak 5 Multi Functionele Accommodaties Leidsche Rijn en Nieuw Welgelegen

19-5-2016         Antwoord motie 2014/77 mbt schoonmaakproducten

18-5-2016         Uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijk hulp

18-5-2016         Handhavingsverslag 2015

17-5-2016         Evaluatie pilot Bureau NegenTien

17-5-2016         Afhandeling toezegging aan commissie inzake waterpijp

17-5-2016         Kwartaalinformatie Werk en Inkomen eerste kwartaal 2016

17-5-2016         Handhaving coffeeshops

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

19-5-2016         Aanpak 5 Multi Functionele Accommodaties Leidsche Rijn en Nieuw Welgelegen

19-5-2016         Evaluatie proef 2x groen voor de fiets op het Ledig Erf

18-5-2016         Voortgang afkoppeling Moldaudreef

18-5-2016         Handhavingsverslag 2015

17-5-2016         Evaluatie pilot Bureau NegenTien

17-5-2016         Zienswijze Ontwerptracésbesluit Ring Utrecht A27 A12

17-5-2016         Luchtkwaliteit

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 13 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 13 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Plannen A27/A12 ter inzage; bezwaarmakers slijpen messen

o     Natuurmonumenten wil World Expo 2025 naar Nederland halen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     B&W bedot burgers – en dat op deze manier vele tientallen keren per jaar

o     Opnieuw bedot B&W burgers. Burgers horen ook in hun hok. Koest.

o     En weer een

o     Nog strakker georganiseerd

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Eneco hoopt op hoger rendement warmte Utrecht

o     Bestuurders snappen niets van technische verhalen warmtebedrijven’

o     Daling variabele energieprijs zet door

o     Energiefonds Utrecht zorgt voor financiering 1 megawatt zonnepanelen

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     Luchtkwaliteit steden boven Europese norm

o     Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

–    Utrechtse raad tevreden met omstreden verkeersplan

–    Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

–    ‘Utrecht steeds onveiliger?’

–    Gemeente wil leefklimaat Straatweg verbeteren met winkelgebieden

–    Mobiliteitsbehoud cruciaal voor ouderen

–    Rapport: Utrecht moet opnieuw miljoenen in TivoliVredenburg pompen

–    “Utrecht was gewaarschuwd voor financiële risico’s DOMunder”

–    Meer woningen op Veemarktterrein Utrecht

–    Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

–    ‘Financiering gemeenten moet anders’

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 19 mei 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Tractieweg 41, 41A en 41T te Utrecht, HZ_WABO-16-13835

Het verbouwen van de werkspoorkathedraal tot evenementenlocatie, het aanleggen van een inrit en het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 58335. Gepubliceerd op 9 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58335.html

Smalle Themaat 22 te Vleuten, HZ_WABO-16-03119

Het kappen van dertien bomen

(Gemeenteblad, aargang 2016 Nr. 58934. Gepubliceerd op 10 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58934.html

Onregelmatigheid. Is er bijna het dubbele verleend van wat is aangevraagd. Zo’n geknoei moet kunnen, zo vindt het gemeentebestuur. Voorgeschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13337.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29841.html

Rijkswaterstaat presenteert plannen uitbreiding A27

Rijkswaterstaat presenteerde dinsdagochtend de uitgewerkte ideeën, die de doorstroming op de ‘draaischijf van Nederland’ zou gaan verbeteren en tot maximaal tweehonderd bomen van Amelisweerd gaan kosten. (………..)

Een opvallend deel van de uitbreidingsplannen is de zogeheten ‘Bak Amelisweerd’. Dit dak wordt twee hectare groot. Rijkswaterstaat laat weten dat voor de 1,7 hectare die hiervoor er aan natuur wordt weggekapt er 4,73 elders wordt aangelegd.

De overkapping wordt 250 meter lang en begint ten zuiden van de Koningsweg. De gemeente Utrecht werkt het definitieve plan voor de inrichting van de overkapping nog uit. (Nu. nl, 10 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4259447/rijkswaterstaat-presenteert-plannen-uitbreiding-a27.html

 

Plannen A27/A12 ter inzage; bezwaarmakers slijpen messen

Rijkswaterstaat legt de plannen voor de verbreding van de A27 en de A12 dinsdagochtend ter inzage. Bezwaarmakers kunnen dan reageren en de actiegroep Vrienden van Amelisweerd gaat dat zeker doen.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd verbreden van zes naar zeven banen, om aparte rijstroken aan te leggen voor doorgaand verkeer. Dat moet veel files voorkomen. Ook wordt de verbindingsweg van de A28 naar de A27 aangepast en gaat knooppunt Rijnsweerd op de schop.

Voor de uitbreiding van de A27 moet een strook van 15 meter bos bij Amelisweerd verdwijnen. In ruil komt bovenop de snelweg een groen park en worden nieuwe bomen geplaatst. Ook wordt er stil asfalt aangelegd.

Vrienden van Amelisweerd ziet de afkalving van het bos niet zitten. De actiegroep wil ‘uitgebreid bezwaar gaan maken’. Tot 20 juni kunnen bezwaren tegen de plannen voor de ring Utrecht worden ingediend. Als de bezwaren niets opleveren, wordt over twee jaar begonnen met de werkzaamheden. (RTV Utrecht, 9 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476609/plannen-a27-a12-ter-inzage-bezwaarmakers-slijpen-messen.html

 

Natuurmonumenten wil World Expo 2025 naar Nederland halen

Ruim zeventig organisaties willen de wereldtentoonstelling van 2025 naar Nederland halen. Ook Natuurmonumenten zet zich er enthousiast voor in. De World Expo 2025 biedt een prachtige kans om als Nederland te laten zien dat economische groei en het behouden en versterken van natuur hand in hand kunnen gaan.

Creating a human Metropolis

De wereldtentoonstelling is een belangrijk internationaal evenement dat miljoenen bezoekers trekt. Vorig jaar ontving de Expo Milaan 21 miljoen mensen. De World Expo 2025 wordt daarom een uitnodiging aan de wereld en met als thema ‘Creating a human Metropolis’. De bedrijven en organisaties die zich ervoor inzetten, waaronder DSM, het Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, Van Oord, de culturele sector en Natuurmonumenten, willen de transitie naar een intelligente economie versnellen en Nederland daarmee op voorsprong zetten in de wereld. Dat begint al direct: in de aanloop naar Expo 2025 worden investeringen gedaan en projecten aangejaagd die economische kansen opleveren voor bedrijven en kennisinstellingen, maar ook banen en stages voor studenten en middelbare scholieren.

Marker Wadden

Ook Natuurmonumenten wil in aanloop en tijdens Expo 2025 tonen welke initiatieven er al zijn en komen in aansluiting op dit thema. Zo legt Natuurmonumenten samen met het Rijk de Marker Wadden aan. Deze eilandengroep in het Markermeer zorgt voor meer natuur, meer biodiversiteit in het meer en biedt de economie in het gebied om het Markermeer nieuwe kansen. Samen met andere natuurorganisaties knapt Natuurmonumenten het gebied rond het Haringvliet op met dezelfde doelstellingen. (Natuurmonumenten.nl, 9 december 2015)

https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/persberichten/natuurmonumenten-wil-world-expo-2025-naar-nederland-halen

Met deze opvatting is het niet verwonderlijk dat Natuurmonumenten (NM) een van de hoofdrolspelers is in de beoogde massale kap van stokoude bomen bij Haarzuilens: Human Metropolis.

Natuurmonumenten kent een ouderwetse Oostduits-aandoend bestuursmodel, waarin is verzekerd dat de leden nagenoeg geen invloed op het beleid kunnen hebben. De top, die in belangrijke mate bestaat uit leden van het old boys network, kunnen dan hun gang gaan: natuurbehoud door de kap van 774 stokoude bomen. Verder: industriële en ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg zitten en wel door na te laten tegen de Eemsmondontwikkelingen op te treden. Voor de tribune wel een klein beetje NM-verzet in de marge, dat dan sterk uitvergroot wordt.
DOSSIER BURGERBEDROG

 

B&W bedot burgers – en alleen al op deze manier vele tientallen keren per jaar

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een dakterras op een uitbouw aan de achterzijde van een woning, Korte Lauwerstraat 9 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-13209

Korte Lauwerstraat 9 BS te Utrecht

HZ_WABO-16-13209

Het legaliseren van een dakterras op een uitbouw aan de achterzijde van een woning

Datum ontvangst aanvraag: 25-04-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54643.html

B&W publiceert het bovenstaande op 2 juni 2016. De burger werd de mogelijkheid van een reactie die meetelt beloofd.

Maar wat doet B&W? Op diezelfde 2de juni 2014 wordt de vergunning al verleend ! https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58288.html Wat is dit anders dan het belazeren van de burger en het bevoordelen van de illegale bouwer van het dakterras.

De gemeenteraad kijkt telkens met grote bewondering naar dit stoere no-nonse-optreden van B&W.

 

Opnieuw bedot B&W burgers. Burgers horen ook in hun hok. Koest.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een inkoopstation op het terrein van de KPN-centrale, Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-13519

Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht

HZ_WABO-16-13519

Het bouwen van een inkoopstation op het terrein van de KPN-centrale

Datum ontvangst aanvraag: 28-04-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56515.html

B&W publiceerde het bovenstaande op 4 mei 2016.

Fijn, denkt de burger, hier mag ik wat van vinden. Maar nee hoor. B&W vindt het wel genoeg als burgers één keer in de vier jaar een hokje rood kruisen. Verder opgedonderd. We nemen het vergunningbesluit gewoon daags voordat we de burger een zienswijzenworst voorhouden krijgt, zo is gedacht.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58938.html

 

En weer een

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tuinhuisje bij een volkstuintje, Gageldijk 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-12903

Gageldijk 4 te Utrecht

HZ_WABO-16-12903

Het bouwen van een tuinhuisje bij een volkstuintje

Datum ontvangst aanvraag: 22-04-2016.

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54192.html

B&W publiceerde deze aanvraag op 29 april 2016. In een moeite door nam B&W het besluit die dag de vergunning te verlenen. De mening van anderen legt bij B&W immers geen gewicht in de schaal.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-59832.html

 

Nog strakker georganiseerd

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een voetbalkooi, Teun de Jagerdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-09158

Teun de Jagerdreef te Utrecht

HZ_WABO-16-09158

Het bouwen van een voetbalkooi

Datum besluit: 28-04-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-59830.html

Hier is zelfs geen aanvraag van gepubliceerd. En er is geen enkele aanwijzing gevonden dat er überhaupt wel een aanvraag is ingediend; niet te vinden bij de balie Bouwen en Wonen.

Het hoofd VTH zal wel door B&W geprezen worden voor de strakke aanpak.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Bidden?

Eneco hoopt op hoger rendement warmte Utrecht

Energieleverancier Eneco verwacht dat het milieurendement van zijn warmtenet in Utrecht over twee jaar weer bijna op het niveau van 2012 ligt. Volgens manager marktontwikkeling Stan de Ranitz van het bedrijf zal een geplande biomassacentrale ertoe leiden dat het zogenoemde equivalent opwekrendement (EOR) van de warmteproductie in 2018 uitkomt op tussen de 150 en 160%.

Hij zei dat donderdag tijdens een bijeenkomst van stichting Warmtenetwerk. Tot mei vorig jaar ging Eneco uit van een EOR van 177%, maar dat percentage wordt al sinds 2012 niet meer gehaald; het huidige niveau is 125%. Over de afname van de EOR is recent veel commotie ontstaan. De gemeente Utrecht is namelijk nog maandenlang uitgegaan van de oude, hogere waarde.

Overigens staat het nog niet vast dat de biomassacentrale er daadwerkelijk komt; Eneco moet hier nog een definitief besluit over nemen. (Energeia, 13 mei 2016)

http://energeia.nl/nieuws/513033-1605/bestuurders-snappen-niets-van-technische-verhalen-warmtebedrijven

Onzin. Het rendement kan niet hoger dan 100 zijn.

 

‘Bestuurders snappen niets van technische verhalen warmtebedrijven’

De warmtesector moet zichzelf beter verkopen. Een kernachtige boodschap afgestemd op de doelgroep is veel effectiever dan technische verhalen over rendementen en marktmodellen, zegt communicatieadviseur Danieck Meere. “Bedrijven zijn vaak erg enthousiast over wat ze kunnen, maar vergeten voor wie zij hun oplossing hebben gemaakt.”

Aan plannen voor warmtenetwerken geen gebrek. Maar ondanks de behoefte aan alternatieven voor aardgas stuit de realisatie ervan niet zelden op een weerbarstige praktijk. En als het dan toch lukt, leiden verhalen in de media over te hoge tarieven of te lage milieurendementen tot een negatief imago (zie kader). Het is daarom tijd om het anders te doen, vindt Meere. Op verzoek van stichting Warmtenetwerk gaf hij donderdag tijdens de jaarbijeenkomst van de belangenorganisatie een eerste aanzet.

Specifieke boodschap

“Toen ik hiervoor werd gevraagd, kreeg ik een tekst toegestuurd met een heleboel technische begrippen”, zegt de communicatieadviseur. “Daarnaast stonden ook weer technische begrippen en die waren gelardeerd met technische begrippen. U begrijpt dat ik daar niks van snap. En waarom zou een bestuurder of klant zonder technische achtergrond dat wel snappen? Bedrijven zijn vaak erg enthousiast over wat ze kunnen, maar vergeten voor wie zij hun oplossing hebben gemaakt. Over gebruikers wordt niet gepraat.”

Meere stelt de volgende aanpak voor. Eerst moeten de doelgroepen worden gedefinieerd; in het geval van warmtenetten zijn dat bestuurders, eigenaren en ontwikkelaars, en vaklieden. Voor elk van hen moet vervolgens een profiel worden geschreven, waarin zaken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en drijfveren zijn omschreven. Nuttig hierbij is om uit te gaan van een persoon –een zogenoemd persona– in plaats van een groep. Ten slotte dient elke categorie met een specifieke boodschap te worden benaderd.

Zo definieert Meere de bestuurder als vrouw, rond de vijftig jaar, wetenschappelijk opgeleid en wethouder in een middelgrote gemeente. “Deze persona is niet geïnteresseerd in warmtenetten. Zij heeft andere doelstellingen die zij wil bereiken en schenkt alleen aandacht aan dingen die haar daarbij kunnen halen. Politici zijn altijd bezig met de volgende periode, wat ga ik over vier jaar doen. Dat moet je snappen als je met haar komt praten.” Meere raad initiatiefnemers daarom aan bestuurders te benaderen om te praten over een gezamenlijke visie in plaats van simpelweg warmtenetten te verkopen.

Sociale verandering

Stichting Warmtenetwerk trekt zich de opmerkingen van Meere aan. De organisatie is van plan een evenement te organiseren, dat is gericht op de persona van de vakman (rond de vijftig, laagopgeleid, trots op zijn werk). Ook is er aandacht voor wat in de communicatiewereld social marketing heet; door te benadrukken op welke wijze warmtenetten kunnen bijdrage aan sociale verandering (lees: de energietransitie) is volgens secretaris Astrid Madsen van de stichting meer te bereiken.

(Energeia, 13 mei 2016) http://energeia.nl/nieuws/513033-1605/bestuurders-snappen-niets-van-technische-verhalen-warmtebedrijven

Of het verhaal van Eneco (vorige artikel) klopt kunnen de meeste bestuurders niet beoordelen, net zo min als een bouwbegroting of een exploitatieplan. Raad laat zich adviseren door degenen die de zij moet controleren. Burgers zijn aan de goden overgeleverd.

 

Daling variabele energieprijs zet door

Per 1 juli gaat de energierekening van de meeste Nederlandse huishoudens flink omlaag. En dit keer zelfs met gemiddeld 75 euro op jaarbasis voor contracten met variabele tarieven. Dit heeft vergelijkingssite Pricewise.nl becijferd na onderzoek bij leveranciers, inkopers en andere experts op de energiemarkt. In 2015 en begin 2016 daalden de variabele tarieven ook al, maar niet zo fors als deze keer. (Energiegids.nl, 10 mei 2016)

http://www.energiegids.nl/nieuws/daling-variabele-energieprijs-zet-door

 

Energiefonds Utrecht zorgt voor financiering 1 megawatt zonnepanelen

Energiefonds Utrecht heeft een handtekening gezet voor de financiering van bijna 4.000 zonnepanelen op 10 daken in en om Utrecht, goed voor een vermogen van 1 megawatt. De panelen komen op de daken van 7 scholen.

Daarnaast komen er zonnepanelen op 2 studentencomplexen en een museum. Hierdoor zal een groot deel van het eigen verbruik met de zonnepanelen opgewekt worden. Robin Berg van Lomboxnet licht toe: ‘Dit project brengt in alle opzichten Utrecht veel moois. Eind vorig jaar tekenden 15 wethouders van Utrecht en omliggende gemeenten de ambitie om met 1.000 zongestuurde laadpalen, 1.000 elektrische deelauto’s en 10.000 nieuwe zonnepanelen een nieuw lokaal energiesysteem te realiseren. Deze nieuwe zonnepanelen zijn daarin een belangrijk onderdeel.’

Voor de financiering van het project is er een subsidie uit het SDE+-programma verkregen en is er een overeenkomst met het Energiefonds Utrecht getekend. Roy Ellenbroek fondsmanager van het Energiefonds Utrecht: ‘Een haalbaar project is niet per definitie financierbaar. Fantastisch dat het ons tóch gelukt is.’

LomboXnet leidt het consortium Smart Solar Charging. Hierin werken de gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin, GE Benelux, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet samen voor de realisatie van een regionaal energiesysteem met 1.000 laadpunten, evenzovele elektrische auto’s en tienduizend gekoppelde zonnepanelen. (Solarmagazine.nl, 11 mei 2016)

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i11314/energiefonds-utrecht-zorgt-voor-financiering-1-megawatt-zonnepanelen

 
DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

Onbetamelijke relatie

Luchtkwaliteit steden boven Europese norm

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Dat blijkt uit een meetrapport dat Milieudefensie vandaag publiceert. Van de grote steden bleef alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm.

Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de luchtkwaliteit in verschillende gemeenten gemeten. De metingen van bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat de norm voor stikstofdioxide (NO2) op zeker elf plekken in het land wordt overschreden.

Nederland moest in 2015 voor het eerst voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), maar haalt deze normen nog niet. “Jaarlijks overlijden duizenden mensen door ongezonde lucht. Gemeenten en het Rijk moeten nu echt drastische maatregelen nemen”, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie. De metingen vonden plaats op bijna zestig plekken in het land. Op elf meetpunten werd de wettelijk vastgelegde norm overschreden. “Terwijl die Europese norm eigenlijk al onvoldoende is om de gezondheid van inwoners te beschermen”.

Alle overschrijdingen zijn gemeten op drukke, binnenstedelijke wegen met veel autoverkeer. Ook in Rotterdam, Den Haag en Maastricht zijn forse overschrijvingen gemeten. Alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm.

Anne Knol: “We kunnen erover blijven praten. Maar iedereen weet wat er moet gebeuren: schonere auto’s, minder hard rijden en veel vaker op de fiets of met de trein. Dat is veel beter voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat en de leefbaarheid in de stad. Het is nu tijd voor concrete actie.”

Vandaag biedt Milieudefensie het meetrapport aan, aan de gemeente Amsterdam. Het rapport wordt volgende week ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht aangeboden. (Gemeente.nu, 11 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/5/Luchtkwaliteit-steden-boven-Europese-norm-2801438W/

Verbazingwekkende uitkomsten. Het is goed de methodische verantwoording kritisch te lezen, zeker als men weet dat Mileudefensie en Van Hooijdonk al een tijdje met elkaar vrijen.

 

Methodiek is knudde. Geen grond om Utrecht als het schoonst aan te merken, maar de “vrije pers” heeft dat verhaal al geframed.

Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

Milieudefensie heeft een rapport uitgebracht waaruit zou blijken dat de luchtkwaliteit in Utrecht eigenlijk best meevalt. * Daar zullen het college en wethouder Van Hooijdonk wel blij mee zijn. Ten onrechte, want het rapport geeft een verre van representatief en betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit in Utrecht.

De metingen van MD hebben alleen plaatsgevonden in straten (en delen van straten) waar ze vrijwilligers konden vinden. Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden. Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.

De SSLU heeft destijds, toen Milieudefensie het plan opvatte om die metingen te gaan doen, gewaarschuwd voor het effect van dit project. Stel namelijk dat er door een ongelukkige keuze van meetlocaties uit zou komen wat er nu uitgekomen is, namelijk dat er geen overschrijdingen zijn waargenomen, dan zou dat voor het college en gemeenteraad een krachtig argument zijn om niet op te houden met het bouwen van parkeergarages en het bevorderen van het autoverkeer.

Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens (waarvan de rechtbank heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone).

(Stopluchtverontreiniging.nl, 12 mei 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1103

 

Utrechtse raad tevreden met omstreden verkeersplan

De Utrechtse gemeenteraad is in meerderheid tevreden met de verkeersplannen van wethouder Van Hooijdonk. Dat bleek dinsdagavond nadat de raad tijdens een commissievergadering opnieuw uren over het verkeersplan had vergaderd.

De raadsleden hadden veel vragen, maar de meeste kon de wethouder goed beantwoorden. De oppositie is minder blij. Onder meer CDA, PvdA en Stadsbelang Utrecht vinden dat er nog heel veel vaag blijft. Ook vrezen zij grote economische schade als de plannen doorgaan omdat autogebruik wordt ontmoedigd.

Wethouder Van Hooijdonk wil minder auto’s in de stad en mensen vaker op de fiets en met het openbaar vervoer laten reizen. In de plannen staat dat vierbaanswegen moeten worden omgebouwd tot tweebaans stadsboulevards. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk via de snelwegen om de stad heen geleid. Ook moet bijna de hele stad een 30-kilometer zone worden.

Van Hooijdonk noemt de plannen ingrijpend, maar geen trendbreuk. Ze is blij met de brede steun die ze in de raad krijgt. Buiten die raad zijn de plannen omstreden. Zo vrezen omliggende gemeentes, de provincie, Rijkswaterstaat en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu dat de Utrechtse plannen zullen zorgen voor files vlak buiten de gemeentegrenzen en voor vertragingen in het openbaar vervoer.

De PvdA in Utrecht is ontevreden omdat er weinig concreets in de plannen staat. Vooral op essentiële gebieden zijn de plannen vaag, aldus de fractie. Stadsbelang Utrecht deelt die kritiek. Die partij maakt zich boos over het plan dat automobilisten die naar het centrum willen bij de Jaarbeurs zouden moeten parkeren. De fractie zegt dat het onduidelijk is hoe ze vervolgens verder moeten reizen naar de winkels en restaurants op de Oudegracht.

Coalitiepartij D66 maakt zich zorgen over de plannen voor een tram door de binnenstad. Die plannen zijn al tientallen jaren oud, maar er is altijd veel verzet geweest tegen dit idee. De Democraten vrezen dat als ze akkoord gaan met dit verkeersplan, ze automatisch ook instemmen met een tram door de binnenstad. De partij wil daar later over kunnen beslissen.

Oppositiepartij CDA vindt dat de wethouder geen aandacht heeft voor de gevolgen. Zo is er niet uitgerekend hoeveel economische schade de plannen voor de stad zullen opleveren. Maar er staat ook niet in wat de winst voor de luchtkwaliteit zal zijn. De partij vraagt de wethouder om dit soort zaken beter in beeld te brengen.

Op 26 mei stemt de gemeenteraad over het plan.

(RTVUtrecht.nl, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476679/utrechtse-raad-akkoord-met-omstreden-verkeersplan.html

Het traditionele electoraat van de PvdA heeft geen middelen om vanuit Ondiep of Overvecht per auto naar de Jaarbeurs te reizen om vervolgens restaurants en winkels op de Oudegracht te bezoeken. Zou de PvdA het traditionele electoraat voor een ander hebben ingeruild?

Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in zijn rapport ‘Burgerperspectief op schuldhulpverlening’. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. Van Zutphen: ‘Er is een illusie van zelfredzaamheid. Burgers die niet aan de standaard voldoen, staan buitenspel.’ De ombudsman adviseert de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid de ervaringen van burgers mee te nemen in de evaluatie van de Wgs en om in gesprek te gaan met gemeenten en de knelpunten weg te nemen. (Nationaleombudsman.nl, 11 mei 2016) https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/schuldhulpverlening-moet-beter-aansluiten-op-hulpvraag-burger

Voor het rapport: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202016-050%20Burgerperspectief%20op%20Schuldhulpverlening_0.pdf

‘Utrecht steeds onveiliger?’

Aan de burgemeester van Utrecht,

Op 4 mei vond de zitting plaats waarop het verzoek behandeld werd uw besluit ‘collectieve beperking openingstijden horeca Amsterdamsestraatweg’ te schorsen zolang u het bezwaar van een aantal horeca ondernemers daartegen niet behandeld heeft. Daags voor de zitting ontving ik van de gemeente een lange lijst met 3089 Incidenten ASW‘ die volgens de politie zouden hebben plaatsgevonden op de (hele) Amsterdamsestraatweg in 2014, 2015 en 2016 (tot maart)

Het gaat om ruim 3000 ‘incidenten’, dat wil zeggen klachten/meldingen. Opmerkelijk is dat het slechts in 7 gevallen gaat om klachten/meldingen die te maken hebben met de horeca. Belangrijk is het er op te wijzen dat huisnummer aanduiding in de lijst betekent dat het feit ter zake waarvan geklaagd/gemeld is zich op de Amsterdamsestraatweg heeft afgespeeld ter hoogte van dat huisnummer. Het feit hoeft zich dus beslist niet op dat adres te hebben afgespeeld!

Klachten/meldingen hebben betrekking op diefstal, bedreiging, vuurwapenbezit, burenruzie, chantage, mishandeling, fraude, handel in drugs, heling, mensenhandel, verkrachting, vernieling, winkeldiefstal, diefstal uit auto’s, diefstal van fietsen, diefstal uit woningen, zakkenrollen, geweldpleging, oplichting, prostitutie, dronkenschap, stalking, vals geld en ‘overige meldingen’.

De vraag die bij het kennisnemen van die omvangrijke lijst van klachten/meldingen (het gaat hier dus alleen nog maar op de Amsterdamsestraatweg van Paardenveld tot Maarssen) opkomt is: wat heeft de politie gedaan met die ruim 3000 klachten/meldingen? Eigenlijk gaat het om de vraag: heeft het wel zin om te klagen en te melden bij de politie? Immers: Aangenomen dat de politie alleen voor de Amsterdamsestraatweg niet meer kan inzetten dan enkele fulltimers (er zijn nog veel meer straten en gebieden in Utrecht waarop klachten en meldingen betrekking kunnen hebben), dan is het volstrekt onaannemelijk dat de politie die ruim 3000 klachten/meldingen die in ruim 2 jaar m.b.t. feiten op de Amsterdamsestraatweg zijn gedaan ook maar kan hebben onderzocht.

In het geval dat de politie bij lange na niet elke klacht/melding onderzoekt ligt het voor de hand te veronderstellen dat er steeds minder geklaagd en gemeld wordt. Immers, klagers en melders zullen steeds vaker de conclusie trekken dat klagen/melden toch geen zin heeft want er volgt toch geen onderzoek/actie. Dat zou betekenen dat het aantal klachten veel groter is dan het aantal geregistreerde klachten en dat de ervaren onveiligheid nog veel groter is dan uit de lijst van de politie blijkt.

Aannemelijk (hopelijk) is overigens dat niet elke klacht/melding gegrond is. Of van een gegronde klacht/melding sprake is kan alleen blijken aan de hand van ingesteld onderzoek. Uit de lijst van die ruim 3000 klachten/meldingen blijkt niet of het om gegronde klachten gaat. Of het werkelijk zo ernstig is gesteld met de onveiligheid is dus een te beantwoorden vraag.

Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur verzoek ik u thans inzage in documenten waaruit blijkt in hoeveel gevallen (graag een specificatie per incidentcategorie) de klacht/melding gevolgd is door een onderzoek en hoe vaak de klacht/melding gegrond is gebleken.

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

De huisnummeraanduiding in de lijst ‘incidenten ASW’ betekent niet (of hoeft niet te betekenen) dat het incident zich op dat adres heeft afgespeeld, maar dat het incident zich op straat heeft afgespeeld ter hoogte van de huisnummer.

http://www.rechtsbescherming.com/utrecht-steeds-onveiliger/

Zie ook: http://www.rechtsbescherming.com/hoe-burgemeester-van-zanen-de-onveiligheid-bevordert/

Zie ook Spierballenvertoon als handhaving: http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-spierballenvertoon-als-handhaving/

Gemeente wil leefklimaat Straatweg verbeteren met winkelgebieden

De gemeente Utrecht heeft een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld voor de Amsterdamsestraatweg. Tussen het begin van de straat en de Marnixlaan moeten zogenoemde winkelconcentratiegebieden worden aangewezen.

Binnen die gebieden is ruimte voor daghoreca, zoals ijssalons en lunchrooms. Buiten de gebieden kunnen winkelpanden woningen worden.

Doel van de nieuwe plannen is de leefbaarheid in de straat te verbeteren. Zo moet het “onwenselijk gebruik van panden” worden tegengegaan. Daarmee doelt de gemeente op horecaondernemingen en massagesalons waar illegale praktijken plaatsvinden. Die worden met regelmaat gesloten op last van de burgemeester.

Het bestemmingsplan ligt van 20 mei tot en met 30 juni ter inzage bij de gemeente. 31 mei is een infobijeenkomst voor buurtbewoners.

Naar verwachting gaat de gemeenteraad rond november in discussie over het plan voor de Amsterdamsestraatweg. (RTVUtrecht, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476751/gemeente-wil-leefklimaat-straatweg-verbeteren-met-winkelgebieden.html

Mobiliteitsbehoud cruciaal voor ouderen

Mobiliteitsbehoud is cruciaal voor het behoud van een sociaal leven, het behoud van bewegingsvrijheid, en het behoud van vrijheid. Thuisblijven maakt passief, versterkt gevoelens van angst en depressie, terwijl actief zijn belangrijk is en bijdraagt aan levensvreugde en gezondheid.

Dat stelde prof. dr. Dick de Waard bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verkeerspsychologie en Mobiliteitsbehoud aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij het ouder worden gaat het gezichtsvermogen achteruit en naast het feit dat verslechterde visus de waarneming direct beïnvloedt, is er ook indirect een effect op de zekerheid die men ervaart bij deelname aan het verkeer. Ook het gehoor gaat achteruit. Vooral als voetganger en fietser gebruiken wij geluid, we horen auto’s van achteren naderen, aldus de Waard.

‘Ouderen ervaren problemen in het verkeer, maar zijn ook heel goed in het mijden van deze problemen. Als ze slecht zien in het duister, proberen ze voor het donker thuis te zijn. En er zijn ouderen die kruispunten waar fietsers gelijk groen krijgen mijden, omdat ze dit te chaotisch vinden. Strategisch gedrag. Maar het vermindert de mobiliteit wel. Bovendien werkt het niet altijd.’

De Waard stelt dat mensen langer mobiel kunnen blijven door de infrastructuur te optimaliseren, door op of in het voertuig technologische ondersteuning te bieden, of door te bekijken of een ander vervoermiddel op een bepaald moment wellicht geschikter is.

‘Als de locaties waar fietsers en automobilisten elkaar ontmoeten zodanig ingericht worden dat auto’s niet hard kúnnen rijden en goed zicht hebben op de fietsers, dan neemt het aantal ongevallen af. Je moet hierbij denken aan het creëren van ruimte tussen het fietspad en de weg, bijvoorbeeld bij een T-splitsing, of het ophogen van het kruisende wegvak. En aan maatregelen in de berm, verharding, betere zichtbaarheid van stoepranden en objecten, en het verwijderen van fietspaaltjes. (……….)

(Verkeersnet.nl, 10 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18986/mobiliteitsbehoud-cruciaal-voor-ouderen/

Gemeente doet er goed aan om de openbare ruimte door deskundigen op dit punt, belangenorganisaties en ouderen te laten nakijken op noodzakelijke verbeteringen.

TivoliVredenburg moet gesloten worden

Rapport: Utrecht moet opnieuw miljoenen in TivoliVredenburg pompen

De gemeente Utrecht moet de komende jaren opnieuw miljoenen investeren in TivoliVredenburg en een streep zetten onder het verleden. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek over de toekomst van het muziekpaleis.

Om de financiële problemen op te lossen zou de gemeente onder meer de jaarlijkse huur structureel met 1,9 miljoen euro moeten verlagen. Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels, ex-wethouder cultuur in Amsterdam, bekeek de afgelopen maanden hoe de organisatie commercieel succesvoller kan worden. Dat zou kunnen als de gemeente tot 2020 jaarlijks twee ton investeert om meer zakelijke inkomsten te genereren.

Ook moet er ieder jaar 200.000 euro subsidie naar het binnenhalen van grote artiesten, denken de onderzoekers. Verder wordt voorgesteld om 1,1 miljoen euro aan de financiële reserves van het muziekpaleis toe te voegen. Verder zou bekeken kunnen worden over de prijs van toegangskaartjes in de toekomst omhoog moet.

156 Miljoen

TivoliVredenburg kwam zwaar in de problemen toen de nieuwbouw Vredenburgkade tientallen miljoenen euro’s duurder werd dan begroot. In 2006 werden de kosten voor bouw en inrichting nog geraamd op 98,6 miljoen euro. In 2015 was het bedrag opgelopen tot circa 156 miljoen euro. De tegenvaller leidt nu tot ernstige problemen bij de jaarlijkse exploitatie van het muziekpaleis.

De instelling krijgt zijn begroting niet rond vanwege de hoge huurlasten, die weer gekoppeld zijn aan de hoge bouwkosten. Die werden niet goed in de gaten gehouden door geruzie en gebrek aan regie, concludeerde de Rekenkamer eerder al. Ook weet de instelling onvoldoende sponsoren aan te trekken.

Risico’s

Vanwege de grote risico’s die de tekorten meebrengen voor de gemeente, moet de stad volgens de Rekenkamer bepalen welke culturele prestaties zij verwacht en welk subsidiebedrag zij beschikbaar wil stellen.

Volgende week dinsdag maakt het college bekend of het de aanbevelingen van de commissie opvolgt.

Zie het adviesrapport: http://www.rtvutrecht.nl/data/docus/796690.pdf

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476828/rapport-utrecht-moet-opnieuw-miljoenen-in-tivolivredenburg-pompen.html

Het puike management van Utrecht dat het TivoliVredenburg debacle veroorzaakte heeft nu een adviescommissie ingeschakeld met een opdracht die harde conclusies en voorstellen op voorhand uitsloot. Het advies is er dan ook naar: doormodderen.

Het extra geld moet uit de lengte of de breedte komen. Vooral de laagste inkomens gaan dit indirect ophoesten, al moet gezegd worden dat de relatief kleine categorie profiteurs van deze slokop ook ietsjes minder weinig gaan betalen.

Het is wachten op de volgende aflevering.

In de oliewinning legt men olieplatforms en -tankers, als die teveel van de concernbegroting vreten, gewoon op (de scheepsterm voor buiten bedrijf stellen, sluiten).

“Utrecht was gewaarschuwd voor financiële risico’s DOMunder”

De gemeente Utrecht wist al voor de bouw van DOMunder dat het museum niet rendabel zou zijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTV Utrecht. Woensdag werd bekend dat het museum op korte termijn 1,6 miljoen euro nodig heeft om te overleven.

Voor aanvang van de bouw kreeg de gemeente van meerdere kanten een negatief advies, maar daar is niet naar geluisterd. Utrecht gaf namelijk wel subsidie en staat voor 900.000 euro garant.

Bouwkosten

Nu twee jaar na opening verkeert DOMunder in grote financiële problemen. De bouwkosten en de exploitatie van de Schatkamer Domplein kostten veel meer meer dan berekend.

Het museum hoopt nu dat de gemeente wil helpen de schuld te betalen.

Bijspringen

De VVD in Utrecht heeft al laten weten dat de stad zal moeten bijspringen, want sluiting van DomUnder zou geen optie zijn. “Ik denk dat het gewoon niet anders kan dan meebetalen. DOMunder kan niet dicht vanwege de archeologische waarde en ook voor het publiek moet het openblijven,” zegt VVD-raadslid André van Schie.

DOMunder onder het Domplein toont 2000 jaar geschiedenis van de historische plek in het hart van Utrecht. Zo komen de Romeinen aan bod en krijgt de bezoeker te horen wat gebeurde in de middeleeuwen. (RTV Utrecht, 12 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476800/utrecht-was-gewaarschuwd-voor-financiele-risicos-domunder.html

Ook hier geen “opleggen”, sluiten.

En ja hoor:           http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476844/wethouder-komt-met-reddingsplan-voor-domunder.html

Meer woningen op Veemarktterrein Utrecht

Op het terrein van de voormalige Utrechtse Veemarkt komen meer huizen dan gepland. In de oude plannen stond een maximum van 580 huizen. Dat worden er nu 750.

De groei komt door de bouw van 50 tot 100 studentenwoningen op de plek waar eerder eengezinswoningen waren gepland. Dat wilde de gemeenteraad graag. Ook worden huizen gebouwd op een locatie in de wijk waar eerder een supermarkt en school waren bedacht.

De gemeente denkt dat een kleine supermarkt in de wijk niet levensvatbaar is en de school is niet nodig want daar zijn er al voldoende van in de omgeving. De plannen voor de school en super waren al eerder geschrapt, maar nu heeft de gemeente besloten om op die plek huizen te bouwen. Daarom is geen extra grond nodig voor die woningen.

De wijk Veemarkt moet een duurzame wijk worden. Inmiddels zijn er al delen van de wijk bewoond.

(RTV Utrecht, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476740/meer-woningen-op-veemarktterrein-utrecht.html

Utrecht vangt zo meer geld om enkele van de vele gaten van het mismanagement te kunnen stoppen.

Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

De Utrechtse binnenstad is autotechnisch een van de meest onvriendelijkste van het land. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Strabo.

En dat heeft gevolgen voor de lokale economie. De VVD in Utrecht maakt zich daar zorgen over en heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

Het onderzoek is er gekomen op initiatief van Centrum Management Utrecht. De winkeliersvereniging was benieuwd wat de gevolgen zijn van de slechte bereikbaarheid voor auto’s voor de ondernemers in de stad.

Het rapport concludeert dat het aandeel autobezoekers aan de binnenstad 11 procent is. Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde dat tussen de 20 en 26 procent ligt.

Dit scheelt inkomsten omdat bezoekers die met de auto komen vaak twee keer zoveel uitgeeft als iemand die met het OV komt.

Als Utrecht aan het landelijk gemiddelde zou kunnen voldoen, wordt er volgens het onderzoek 200 miljoen euro meer besteed in de binnenstad.

De VVD wil dan ook weten van het college of het de conclusies deelt van het onderzoek, en zo ja of er dan ook mogelijkheden zijn om de parkeervoorzieningen bij de Jaarbeurs en aan de oostkant van de stad uitgebreid kunnen worden. (Nu.nl, 12 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4260751/roep-uitbreiding-parkeerplaatsen-binnenstad.html

Rare lui die VVD-ers, want eerder hebben ze gelezen dat fietsers het meeste uitgeven.

En fietsers doen dat dan ook nog in het ééndimenesionaal winkelbestand: 55 x dezelfde succesformule met schoenen, broeken, make-up, enz.

Misschien blijven de autoklanten wel weg omdat ze thuis dezelfde winkels hebben als in het centrum van Utrecht. Of misschien komen ze toch, maar dan zonder auto.

Aan de oostkant van het centrum staan veel buitenlanders op belanghebbendenparkeerplaatsen, zonder een vergunning. Ze worden in hoge mate ongemoeid gelaten. Kennelijk zijn daar teveel parkeerplaatsen.

‘Financiering gemeenten moet anders’

De Raad voor de Financiële verhoudingen stelt in een advies voor om de financiering van gemeenten te veranderen. Omdat gemeenten er meer taken bij krijgen is het huidige model achterhaald.

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze situatie ter discussie stellen.

Nieuwe denkrichting

In het stuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ schetst de Rfv een nieuwe denkrichting voor de bekostiging van gemeentelijke taken. Met dit stuk wil de Rfv een bijdrage leveren aan de discussie die de fondsbeheerders over het gemeentefonds willen openen, die verder gaat dan het gemeentefonds alleen.

De manier waarop gemeenten hun taken nu bekostigen, is, volgens de Raad, gebaseerd op ‘gestolde, vaak onbe­wuste, principes’. Deze zijn het duidelijkst tot uitdrukking gekomen in de Financiële-verhoudings­wet 1997. Sinds die tijd zijn er vele ingrijpende ontwikkelingen geweest: bestuurlijk, maatschap­pelijk en economisch. De actualiteit laat zien waar dit knelt.

Meer autonomie voor gemeenten

De Raad stelt dat gemeenten zelf hun bestuur, huishouding en uitvoering mogen regelen. Dit is geregeld in de Grondwet. Daarin is echter ook vastgelegd dat het Rijk aan ze kan opdragen om taken uit te voeren (medebewind). Door decentralisatie te stimuleren wordt bestuur zo dicht mogelijk bij de burger gebracht. Daarnaast is een doelmatige besteding van belastinggeld belangrijk; dit kans soms juist pleiten voor centralisatie. Bijvoorbeeld vanwege de beheersing van overheidsuitgaven of vanwege schaalvoordelen.

Burger centraal

In een toelichting zegt de Rfv dat bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet staan; het bestuur is er immers namens hem. Belangen van verschillende burgers lopen echter uiteen. Dan is het belangrijk dat deze zorgvuldig en op het juiste (schaal)niveau tegen elkaar afgewogen worden. Het niveau van het Rijk is voor veel taken te ver weg. Zeker als het de persoonlijke levenssfeer of de directe woonomgeving betreft, zijn gemeenten het aangewezen niveau.

Gemeenten hebben dan wel beleidsvrijheid nodig, anders had de afweging net zo goed bij het Rijk kunnen liggen. Beleidsvrijheid kan tot verschillen tussen gemeenten leiden. (Gemeente.nu, 9 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Financiering-gemeenten-moet-anders-2799987W/
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

 1. Ideeënmarkt

Op 19 mei vindt de fysieke ideeënmarkt plaats. Voor meer informatie over de digitale en de fysieke ideeënmarkt kijk hier. Wil je een kraam bemannen om je idee te presenteren? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier of via raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl.

 1. Herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Ongeveer 450 à 550 woningen op het voormalige defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan. Dat wordt mogelijk als de raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein vaststelt. De raad gaat met belanghebbenden in gesprek over de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied. Vragen die aan de orde komen zijn: is het mogelijk meer middel-dure huurwoningen te realiseren en meer appartementen? Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

 1. Vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening

In een bestemmingsplan legt de gemeente planologische bepalingen voor een gebied vast. Om de bouw van het grotere aantal woningen op de Veemarkt mogelijk te maken is een herziening nodig van het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2011. In plaats van de 580 woningen die als maximum waren vastgelegd zullen nu circa 730 woningen (en wooneenheden) gerealiseerd worden. Deze verhoging heeft nauwelijks ruimtelijke gevolgen en wordt vooral veroorzaakt door het vervangen van eengezinswoningen door 50/100 studenteneenheden en het bouwen van woningen op de plek waar eerst een supermarkt en een school waren gepland. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meeprater.

 1. Advies TivoliVredenburg commissie Gehrels

Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels, ex-wethouder cultuur in Amsterdam, onderzocht hoe TivoliVredenburg commercieel succesvoller kan worden. Bijvoorbeeld door meer activiteiten en zakelijke verhuur. De bevindingen worden toegelicht. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

 1. Ook de buurt maken we samen

De gemeente heeft geen standaardstappenplan voor veranderingen in de straat of wijk. Communicatie is maatwerk, afhankelijk van het project en de buurt. De raad wil graag in gesprek over communicatie en participatie voor inwoners bij veranderingen in de buurt. De raad wil het bewustzijn in de gemeentelijke organisatie vergroten. Bijvoorbeeld met een standaardstappenplan. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

 1. Terugblik op jaarwisseling

Het aantal gemeentelijke maatregelen rond de jaarwisseling maakte indruk op de gemeenteraad. Toch is sprake van toenemende kosten vanwege vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals steeds meer parkeerautomaten, en stijging van het aantal autobranden. Welke inzet kan dit tegengaan? Graag gaat de raad met het college in gesprek over mogelijke oplossingen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

 1. Proef levensgebeurtenissen

Door levensgebeurtenissen zoals ontslag of scheiding kunnen kosten opeens stijgen en inkomsten dalen. Deze financiële veranderingen leiden vaak tot stress en zorgen er zelfs voor dat mensen in de schulden komen. De gemeente wil inwoners hierbij helpen. Een pilot (proefperiode) is bedoeld om te onderzoeken wat het effect is als mensen die te maken hebben met een levensgebeurtenis in een vroeg stadium bereikt worden. Met advies en een financieel steuntje in de rug. De raad wil graag een toelichting van de gemeente én het onderzoeksbureau over onder meer hoe de pilot tot stand kwam. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

en de tweede agenda voor hetzelfde:

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

1   SV 2015, nr. 177 over Ook de buurt maken we samen (met antwoord)

2   Cie M&S: Commissiebrief terugblik op jaarwisseling 2015-2016

3   Cie M&S: Pilot levensgebeurtenissen

4   Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

5   Vaststelling bestemmingsplan ‘Veemarkt, 1e herziening’.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=761&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 19 mei 2016

o.a.

4   Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een 7 tal bijlagen bij het conceptraadsvoorstel SpvE Kop op Tuindorp. Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een geheime raadsbrief met bijlagen uit de portefeuille van wethouder Jansen met het kenmerk: 16.502423 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2015.

5   Vaststelling bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

6   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak

7   Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad vanwege tussenuitspraak Raad van State .

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=130046a3-b889-46f9-aae4-112be78afd4d&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

12-5-2016         Rapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

10-5-2016         SV 2016 nr 66 inzake persoon met visuele beperking

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

12-5-2016         Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie Universiteit Utrecht

12-5-2016         Beëindiging Aanpak bijzondere woningtoewijzing Zwanenvechtplein e.o

11-5-2016         Uitkomsten JMU 2015-2016

11-5-2016         Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

12-5-2016         Stand van zaken Domunder

11-5-2016         Jaarlijkse huurverhoging Stuw-corporaties

11-5-2016         Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

11-5-2016         Sociaal Ondernemerschap in Utrecht

10-5-2016         Pilots CO2 arm asfalt

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen: slechts 674

o     Halfjaarlijkse vellijst (gepubliceerd 28 oktober 2015): alle aanvragen vergund

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Lotje Jokkebrok

o     Het hoeft niet te helpen, als het maar veel kost

–    Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

–    Breng voetgangerssituatie in kaart

–    De nieuwste Wob-beslistrend: Het informatieverzoek. Handig, doortrapt en gevaarlijk

–    Gemeenten hebben geen concurrentie

–    Verordening op het burgerinitiatief 2015 gemeente Utrecht

–    Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016

–    Gemeentelijke regels WMO

–    Verordening Jeugdhulp Utrecht 2016

–    “Vanaf deze week makkelijker afval scheiden in Utrecht”

–    Gemeente Utrecht trekt handen af van drijvende drollen

–    Commissievergadering TivoliVredenburg verplaatst

–    Grimlachje: Verzwakt SP-wethouder Jansen rol huurders doelbewust?

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

–    Agenda Raadsinformatieavond – 4 februari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 4 februari 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen: slechts 674

RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 635 bomen op Leeuwesteyn, ten

westen van Amsterdam-Rijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718

Op 14 januari hebben wij onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Ten westen van AmsterdamRijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718, Het kappen van bomen. Datum ontvangst aanvraag: 08-01-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 8793. Gepubliceerd op 26 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8793.html

BRAVO ! B&W wordt steeds efficiënter. In één klap 15 % van het tot dusver jaarlijkse legale quotum. Aan de Minderbroederstraat ligt men van bewondering ondersteboven.

De bomenstookcentrale van Eneco geeft heerlijke warmte.

Sectie D, perceelnummer 818 te Vleuten, HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 8992. Gepubliceerd op 27 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8992.html

Heerlijk zo’n transparant en open gemeentebestuur.

Voorveldselaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-01884

Het kappen van 6 Ulmus hollandica’s (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7758. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7758.html

De laatste twee jaar sneuvelen er veel bomen in de Voorveldsepolder.

De kapverhunning (6 bomen) Ariënslaan (Voorveldsepolder) is koud verleend en dus is het de hoogste tijd voor de volgende tranche in de kaalslag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10096.html

Emmalaan 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-02468

Het kappen van tien bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 10356. Gepubliceerd op 29 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10356.html

Op het perceel staan geen tien bomen.

Groenedijk 33B te Utrecht, HZ_WABO-16-02327

Het kappen van een esdoorn. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 10120. Gepubliceerd op 28 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10120.html

 

Halfjaarlijkse vellijst (gepubliceerd 28 oktober 2015): alle aanvragen vergund

Afgehandelde omgevingsvergunning, Het kappen van bomen (diverse locaties in Utrecht), locatie over de gehele stad te Utrecht, HZ_WABO-15-29944

locatie over de gehele stad te Utrecht

HZ_WABO-15-29944

Het kappen van bomen (diverse locaties in Utrecht)

Datum besluit: 19-01-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 784. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7841.html

De vellijst is eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/vellijst >>>

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-uitvoering/Bomen_in_Utrecht/Bomenproject/2015/Vellijst-najaar-2015-Nederlandse-soortnaam.pdf

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Lotje Jokkebrok

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks), voorvechter van de milieuzone, is tevreden ‘dat we mogen doorgaan van de rechter zoals we bezig waren’. ‘De rechter geeft ons op alle punten gelijk. Het bord dat we gebruiken is goed, onze motivering om deze maatregel te nemen is goed’

Aldus de wethouder in de Volkskrant van 22-1-2016. Maar wat staat er in de uitspraak?

     Gelet daarop stelt SSLU in beroep terecht dat de effecten zoals genoemd in het bestreden besluit in werkelijkheid lager zullen zijn dan door het college bij de beslissing op bezwaar genoemd. (r.o. 25)

SSLU heeft in bezwaar immers naar voren gebracht dat het effect van de milieuzone zoals de raad die heeft vastgesteld zeer gering en, naar haar opvatting, mogelijk zelfs negatief is. Door dit na te laten heeft het college in het bestreden besluit een incompleet beeld gegeven van de berekende effecten. In zoverre berust het bestreden besluit niet op een zorgvuldige en deugde¬lijke motivering. (r.o. 26)

Daarbij overweegt de rechtbank dat de effecten ervan op zichzelf wellicht marginaal zijn (…)r.o. 40)

De rechtbank:

– verklaart de beroepen gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit van 25 maart 2015;

– bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven;

– bepaalt dat het college het door eiseressen betaalde griffierecht aan hen vergoedt;

– veroordeelt het college in de proceskosten van SSLU ten bedrage van € 992,-;

– veroordeelt het college in de proceskosten van KNAC ten bedrage van € 992,-.

(Persbericht Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, 24 januari 2016)

Zie de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:339&keyword=luchtverontreiniging (naar beneden scrollen)

 

Het hoeft niet te helpen, als het maar veel kost

“Sorry arme mensen, we hadden er best 10 miljoen bij kunnen doen, maar die geven we liever uit aan een maatregel met een marginaal effect”

GroenLinks en D66 zijn erg tevreden met de uitspraak van de rechtbank over de milieuzone. De rechtbank overwoog dat de milieuzone wellicht slechts een marginaal effect heeft, maar dat dat geen reden is voor de rechtbank om er een stokje voor te steken.

M.a.w. als de meerderheid in de raad vindt dat het geen probleem is om 10 miljoen uit te geven voor een maatregel met een marginaal effect (en bezitters van een diesel Euro 1 en 2 te dwingen om kosten te maken voor diesel met een recenter bouwjaar), dan moet de gemeenteraad dat zelf weten.

Voor het jaar 2016 heeft het college 14,372 miljoen uitgetrokken voor het armoedebeleid. Hoe leggen GroenLinks en D66 aan de mensen die in armoede leven uit dat Utrecht geen geld meer heeft voor het Woonlastenfonds, Individuele inkomenstoeslag (voor langdurige armoede), de regeling voor ouderen en dat er niet meer geld bij kan voor schuldhulpverlening?

Hoe leggen GroenLinks en D66 het aan arme mensen uit dat ze er de komende jaren verder op achteruit gaan? Immers, het bedrag voor het armoedebeleid wordt bevroren, maar er komen steeds meer armen bij.

“Sorry arme mensen, we hadden er best 10 miljoen bij kunnen doen, maar die geven we liever uit aan een maatregel met een marginaal effect”. GroenLinks is een partij die beweert voor arme mensen op te komen.

“Sorry arme mensen, we geven liever 50 miljoen uit voor een ondergrondse parkeergarage onder het Jaarbeursplein dan wat extra’s uit te geven om de armoede te bestrijden”. GroenLinks beweert groen te zijn.

Sorry mensen die geen geld hebben om hun kinderen op zwemles te doen, zelf thuiszorg te betalen of hun kinderen ‘s ochtends een goed ontbijt te geven. GroenLinks geeft liever 80 miljoen uit om een snelweg aan te leggen aan de oostkant van Overvecht en nog eens 50 miljoen voor de reconstructie van het Anne Frankplein en het 5 Meiplein (om het centrum beter bereikbaar te maken voor auto’s), ruim 50 miljoen voor de fly-over bij het 24 Oktoberplein, etc.

Dat D66 zich niet bekommert om de armen in de stad, dat wisten we al. Maar dat GroenLinks van het zelfde laken en pak is, en dat het dus niets uitmaakt of je GroenLinks, D66 (of de VVD) kiest, dat weet GroenLinks nog steeds achter veel vrome praatjes te verbergen.

Wat beweegt partijen als GroenLinks en D66 om honderden miljoenen uit te geven voor asfaltplannen en maatregelen met een marginaal effect en de armen in de stad nog armer te maken?

Het antwoord is eenvoudig: financiële instellingen, grote projectontwikkelaars en aannemers, slimme adviesbureaus, hebben uitstekende en warme contacten met hoge ambtenaren. Samen bedenken ze plannen en maatregelen die een hoop werk en geld opleveren. Dat de bevolking daar niet om heeft gevraagd boeit ze niet. En dat die plannen en maatregelen niets helpen om wat voor probleem dan ook op te lossen boeit ze ook niet. Als het maar werk en geld oplevert.

Sinds de oratie (1969) van staatsraad en hoogleraar Crince le Roy is het begrip ‘vierde macht’ een open deur. Hoogleraar Van Boven betoogde in 2000 dat de macht van de ambtenaren sinds 1969 alleen maar verder was toegenomen (‘De vierde macht revisited’). Logisch dat projectontwikkelaars, adviesbureaus, aannemers en financiers de deur bij de ambtelijke dienst platlopen.

De (vierde) macht van de ambtelijke dienst maakt dat wethouders niets te vertellen hebben. Ze mogen het beleid aan de raad verkopen (en net doen als of het hun beleid is) waarvan de basis is gelegd lang voordat ze wethouder werden. Genoeg ijdeltuiten zonder principes die zich voor zo’n baantje lenen (pakweg 10.000 euro per maand).

En wat doen partijen als GroenLinks en D66? Die steunen hun wethouder in het college door dik en dun, want er zijn er nog meer die wethouder willen worden of een andere lucratieve functie waar ze de partij voor nodig hebben.

Sorry, arme mensen. Jullie zijn totaal onbelangrijk. Het gaat er in de politiek helaas niet om problemen van (arme) mensen op te lossen. Politici hebben een hoger doel, ook die van GroenLinks. Dat hogere doel is naar de pijpen te dansen van invloedrijke ambtenaren en ondernemers die het niets kan schelen of plannen en maatregelen helpen, als ze maar werk en geld opleveren. (Klimaatpartij.nl, 24 januari 2016)

http://www.klimaatpartij.nl/het-hoeft-niet-te-helpen-als-het-maar-veel-kost/

 

Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

De keus tussen fiets en auto wordt door veel meer factoren bepaald dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Door daar rekening mee te houden, kun je meer mensen bewegen om de fiets te nemen of te gaan lopen, in plaats van de auto te pakken.

Dat stelt Eline Scheepers van RIVM die in samenwerking met onderzoekers van de TU Eindhoven en de VU Amsterdam op het onderwerp promoveerde aan de VU.

Het onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe je korte autoritten kunt vervangen door fietsritten danwel lopen, vooral omdat dit de gezondheid ten goede komt.

Van bestaande studies op dit vlak werd de onderzoekster naar eigen zeggen niet veel wijzer. Ze bekeek er 19 die zich onder meer richtten op maatregelen bij de werkgever, fietsleensystemen en maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting. ‘De methodologische kwaliteit van deze studies is over het algemeen (erg) slecht’, concludeerde ze.

Daarop concentreerde het onderzoek zich op de beweegreden van mensen om te kiezen voor auto of fiets/lopen.

Uit een analyse van MOM-gegevens (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) kwam een aantal factoren naar voren waar tot nu toe onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van maatregelen om de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden, stelt Scheepers in haar promotieonderzoek.

Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen bijvoorbeeld vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarentegen vaker de auto.

De vervoermiddelkeuze hangt verder sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid en kan dus voor ieder individu verschillend zijn.

Ook is er een verband tussen tussen ritdoel en vervoermiddelkeuze. Zo gaan vrouwen bijvoorbeeld vaker met de auto naar de sportclub, terwijl ze eerder fietsend of lopend gaan winkelen.

Daarnaast wordt vervoermiddelkeuze en keuze van de route sterk beïnvloed door gewoonten, die vaak lastig te doorbreken zijn.

Tot nu wordt vaak aangenomen dat zo’n 10 procent van de korte autoritten vervangbaar zijn door fietsen of lopen. Maar als men meer rekening zou houden met deze factoren, kan wel eens b lijken dat veel meer mensen overgehaald kunnen worden om korte autoritten te vervangen door fietsritten, aldus concludeert Scheepers. (Verkeersnet, 24 januari 2014)

http://www.verkeersnet.nl/18001/fiets-en-lopen-heeft-meer-potentie-dan-gedacht/

Deng Xiaopings economische revolutie steunde in hoge mate op lopen en fietsen.

Breng voetgangerssituatie in kaart

In navolging van de verschillende meldpunten voor fietsers, is er nu ook een meldpunt voor voetgangers. Blijf Veilig Mobiel probeert op die manier gevaarlijke voetgangerssituaties in kaart te brengen.

De kaart is ontwikkeld in samenwerking met de Fietsersbond en Molster Stedenbouw. Men kan er gevaarlijke voetgangerssituaties melden of situaties die juist een pluim verdienen. Wie een idee heeft om de situatie te verbeteren, kan dat er meteen bij zetten.

Als op een bepaalde plek veel icoontjes verschijnen, neemt de organisatie contact op met de gemeente en geeft er zonodig advies bij voor verbeteringen.

Daarbij kunnen checklist voor voetgangersroutes behulpzaam zijn. Blijf Veilig Mobiel heeft er een aantal verzameld.

Zo ontwikkelde Unie KBO (belangenorganisatie voor senioren) ontwikkelde een checklist seniorvriendelijke gemeenten. Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam hanteert een checklist toegankelijkheid die onderscheid maakt tussen onder andere voetpaden en trottoirs, winkelstraten, oversteekplaatsen en pleinen. Voorall (een Haagse organisatie voor mensen met een beperking) heeft een eigen checklist gemaakt, specifiek gericht op toegankelijkheid. En de ANWB heeft een scan gemaakt gericht op ommetjes. Deze scan kunnen bewoners zelf doen en op basis hiervan in gesprek gaan met de gemeente voor mogelijke verbeteringen. Op de website van Blijf Veilig Mobiel staan nog meer van dergelijke checklists, ook uit het buitenland. (Verkeersnet, 22 januari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/17994/breng-voetgangerssituatie-in-kaart/

De kaart: http://blijfveiligmobiel.nl/voetgangerssituaties/

Checklists voro voetgangersroutes: http://www.blijfveiligmobiel.nl/mobiliteit-vervoer/voetgangers/checklists-voor-voetgangersroutes/

De nieuwste Wob-beslistrend: Het informatieverzoek. Handig, doortrapt en gevaarlijk

Sinds het najaar van 2015 wordt steeds vaker gevraagd om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek. Juridische kul want welke vraag naar kopie van documenten dan ook is een Wob-verzoek, maar dit terzijde.

Er kunnen voordelen zijn, vooral fake-voordelen, zoals gefaseerd aanleveren, inclusief nieuw gemaakte overzichten, staying on speaking terms, ‘snelheid’ enz.

Er zijn vooral nadelen zoals: de 2×28 dagen beslistermijn is weg; inzet rechtsmiddelen waaronder bezwaar&beroep is weg; de verstrekondergrens van de Wob is weg; vaak is de Wob-ambtenaar weg [en vervangen door een voorlichter met geen benul van je rechten en de Wob]; enz.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Met wat goede wil is de vraag om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek te zien als horend bij het streven naar een informelere aanpak van Wob-procedures.

Maar waarom de vraag om het verzoek ‘om te zetten’ in een informatieverzoek? Integer zou zijn als gevraagd zou worden om het Wob-verzoek ‘aan te houden’ tot na levering in het informatieverzoek. Zo behoudt een verzoeker immers zijn rechten.

Wat te doen?

Als gevraagd wordt om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek geldt: Denk goed na over akkoord/niet-akkoord. Neig je naar ja hanteer dan de volgende drie regels:

 1. Ga niet akkoord met omzetten Wob-verzoek in informatieverzoek, maar biedt aan dat het Wob-verzoek AANGEHOUDEN MAG WORDEN tot na de verstrekking op basis van informatieverzoek, en biedt aan om het Wob-verzoek, als de verstrekking voldoet, daags na ontvangst van die verstrekking in te trekken.
 2. Spreek een verstrekdatum af; eventueel ruimer dan de 2 x 28 dagen van de Wob.
 3. Geef aan dat de aanhouding van het Wob-verzoek ophoudt als de verstrekdatum niet gehaald wordt en/of als de verstrekking onder de maat is. Geef aan dat in dat geval, zonder nader bericht, daags na de verstrekdatum of na het verlopen daarvan een ingebrekestelling ingediend zal worden.

Drie redelijke punten

Mochten ze verzet oproepen dan roept dat vragen op over de oprechtheid van het verzoek tot omzetting in informatieverzoek.

Is obstructie een te groot woord?

De ernst van het probleem blijkt bijvoorbeeld uit dat het verzoek tot omzetting van een Wob-verzoek in een informatieverzoek pas komt vlak voor de beslisdeadline [waarmee rechtspositie in de knel komt]; of uit het alleen willen omzetten in informatieverzoek en niet bereid zijn tot aanhouding van het Wob-verzoek; of uit de opmerking: ‘als Wob-verzoek zullen we uw vraag afwijzen, als informatieverzoek valt er over te praten’. (Roger Vleugels in Fringe Spitting – year 13 – no.226 – january 2016.)

Gemeenten hebben geen concurrentie

Het politieke systeem is net zo gevaarlijk als een wandelaar op de snelweg. Dus is de vraag terecht of de overheid zijn snelheid wel aanpast aan die van de burgers en ondernemers?

– c o l u m n door Rob Janssen –

In het boekje “Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren” hebben co-auteur Paulus Blom en ikzelf een zoektocht ondernomen naar de oorzaken. Wat houdt ambtenaren en politici tegen om te handelen vanuit de signalen die de maatschappij meer dan overduidelijk hun kant op stuurt? Onderzoeken laten ondubbelzinnig zien dat participatie tientallen procenten winst in euro’s oplevert ten opzichte van de ‘als-u-het-er-niet-mee-eens-bent-kunt-u-een-klacht-indienen’ werkwijze. En niet alleen dat, het bevordert ook nog eens het werkplezier van ambtenaren en politici. Of dat geen belangrijk argument is. En om het helemaal compleet te maken: het imago van de betreffende gemeente gaat ook met sprongen omhoog. Een verbetering waar een gemiddelde city marketeer zijn of haar vingers bij aflikt.

Je kunt je dus voorstellen dat het op zijn minst vreemd is waarom er in Nederland nog altijd niet massaal op een participatieve manier gewerkt wordt.

Alleen maar voordelen en nog blijven de meeste gemeenten volharden in de oude werkwijze. Zelfs de grote negatieve publiciteit zoals Oranje, Steenbergen en Geldermalsen de afgelopen periode hebben gekregen lijkt slechts even te werken.

De centrale vraag: “Als het zo’n geweldige vooruitgang is om vanuit de participatiegedachte te werken, waarom gebeurt het dan niet”? heb ik op dit platform al eerder gesteld. Iemand gaf toen een interessant antwoord. Hij zei het heel kort: “Omdat gemeenten geen concurrentie hebben”. Interessante gedachte.

Want laten we eerlijk zijn, je kunt anytime van zorgverzekeraar wisselen, van telefoonprovider of supermarkt. Eigenlijk van elke leverancier (dat je dan nogal eens van de regen in de drup raakt is een tweede, maar vooruit). Maar als inwoner van Amsterdam zeg je niet zo snel: “Mmmm, de service in de hoofdstad valt me tegen, ik verhuis maar naar Rotterdam”. Of andersom natuurlijk.

Toch is in mijn beleving daarmee niet het volledige antwoord gegeven. Want dat zou betekenen dat wij als mondige burgers alleen maar kijken naar wat er niet goed gaat en de schuld bij de politici en ambtenaren leggen. Alsof de oplossing zou zijn dat ‘die lui in het stadhuis het gewoon anders moeten doen’. Dat is natuurlijk te simpel.

Snelheid van verandering

Het antwoord op de vraag kreeg ik van een Amerikaanse futuroloog, Alwin Toffler (1928). Hij heeft onderzocht hoe de diverse partijen in de samenleving omgaan met veranderingen. Om preciezer te zijn: met welke snelheid ze omgaan met veranderingen. Dat heeft hij uitgedrukt in km/u. De groep die het snelste met veranderingen omgaat zijn ondernemers, met zo’n 160 km/u. Ze worden op de voet gevolgd door burgers in het algemeen met 140 km/u en gezinnen met 100 km/u. Die zouden allemaal op de snelweg van de verandering kunnen rijden.

Maar dan wordt het gevaarlijk: vakbonden veranderen met 50 km/u, overheden met 40 km/u en het politieke systeem met slechts 5 km/u. Met andere woorden: het systeem zit blijkbaar degelijk in elkaar, anarchie en willekeur zijn nauwelijks mogelijk. Dat is fantastisch. Maar in deze tijd van verandering moet er iets gebeuren. Terwijl de maatschappij in pittig tempo over de snelweg raast wandelt het politieke systeem op zijn dooie akkertje langs de vangrail. Levensgevaarlijk en een enorme bron van ergernis. Want iedereen die een vergunning of andere dienst nodig heeft, moet vol in de remmen om dat voor elkaar te krijgen.

Kort gezegd, wij hebben met z’n allen een systeem opgetuigd dat ons heeft behoedt voor willekeur en ons daarmee gediend heeft. Maar nu lijkt de houdbaarheidsdatum in zicht te komen en is het van belang dat we samen, gemeenten en inwoners, op zoek gaan naar vormen waarmee we het systeem weer optimaal krijgen voor de huidige tijd.

Ik heb bijvoorbeeld in Nijmegen het initiatief genomen om een G1000 te organiseren. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Belangrijkste is dat we niet naar elkaar wijzen, maar als burger en als overheid gezamenlijk de handen uit de mouwen steken en nieuwe manieren durven te ontwikkelen. (Gemeente.nu, 25 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/1/Gemeenten-hebben-geen-concurrentie-2750694W/

De auteur toont geen visie op de functie en positie van de (lokale) overheid. Wel terecht heeft hij kritiek op de abominabele wijze waarop het gros van de gemeenten zijn taken vervult. Het is echter ondenkbaar dat er meerdere overheden binnen dezelfde jurisdictie met elkaar concurreren. De auteur heeft kennelijk op school niet opgelet.

Het beste kan men problemen aanpakken waar ze veroorzaakt worden of zich concentreren.

Verordening op het burgerinitiatief 2015

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7279. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7279.html

Burgerinitiatief = een gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een gemeentelijke aangelegenheid;

Het burgerinitiatief moet zijn voorzien van steunbetuigingen van tenminste 250 ingezetenen van 14 jaar en ouder.

Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vinden plaats binnen twaalf weken nadat het burgerinitiatief in behandeling is genomen.

Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016

(raadsbesluit van 14 januari 2016)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 2

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.6 en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen; dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;

besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016. (…..)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7382. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7382.html

Gemeentelijke regels WMO

Beleidsregels Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10565.html

Financieel besluit Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10558.html

Beleidsregels Eigen bijdrage Opvang Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10562.html

Verordening Jeugdhulp Utrecht 2016

(raadsbesluit van 14 januari 2016)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 3

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12-01-2016 met kenmerk 16.500087.

overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt; en dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening, over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen, de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, en regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;

overwegende dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociale netwerk;

besluit vast te stellen de Verordening jeugdhulp Utrecht 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7344. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7344.html

Nadere regels Jeugdhulp Utrecht 2016 gemeente Utrecht:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8432.html

Financieel besluit Jeugdhulp 2016 gemeente Utrecht

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8433.html

“Vanaf deze week makkelijker afval scheiden in Utrecht”

De gemeente gaat het scheiden van afval in de stad makkelijker maken. Vanaf gisteren kunnen plastic, blik en pak allemaal in de plasticbak worden ingeleverd. De gemeente zegt op deze manier het milieu te verbeteren en er zelf lagere kosten aan over te houden.

“Daarom kunt u vanaf januari uw lege blikjes katten- en hondenvoer, lege yoghurtpakken en frisdrankkartons gewoon samen met uw plastic afval in de plasticafvalcontainer gooien,” zegt wethouder Kees Geldof over de nieuwe regeling.

Als grote stad doet Utrecht het op het gebied van afvalscheiden al goed. Van de vier grote steden staat Utrecht ruim bovenaan en ook landelijk gezien scoort de stad boven het gemiddelde. (DUIC, 26 januari 2015)

http://www.duic.nl/nieuws/vanaf-vandaag-makkelijker-afval-scheiden-in-utrecht/

De persberichtenoverschrijver lijkt net als de wethouder niet in goede doen. Het gaat hier immers niet om beter afval scheiden maar om meerdere afvalsoorten bij elkaar gooien.

Het afvalscheiden bij de bron is overigens een vreemd concept als je weet dat machines de afvalsoorten perfect scheiden. men krijgt meer het idee dat de gemeente met ingewikkelde toeren sluipenderwijs het aan huis ophalen van afval aan het afstoten is.

Gemeente Utrecht trekt handen af van drijvende drollen

Bewoners van Lombok en de Zeeheldenbuurt in Utrecht moeten problemen met wateroverlast zelf oplossen. Wel wil het college van B en W enkele bewoners een tegemoetkoming in de kosten geven. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

Ongeveer 200 eigenaren en bewoners van souterrainwoningen in Lombok en Zeeheldenbuurt hebben langere tijd last van overlast bij flinke hoosbuien. Zo sijpelt water door de muren en drijven soms de drollen door de kamer.

De gedupeerden hebben met petities de gemeente opgeroepen om maatregelen te nemen. Ze willen dat het riool wordt vernieuwd. De bewoners verwachten dat er meer waterproblemen komen en kunnen zich niet meer tegen waterschade verzekeren.

Het college van B en W heeft een enquête gehouden en zegt dat de problemen niet alleen komen door het riool. Vervanging van de riolering zal dan ook weinig uithalen, schrijft het gemeentebestuur. De komende decennia worden de riolen dan ook niet vervangen.

Het stadsbestuur erkent wel aansprakelijkheid bij bewoners in Lombok. Tijdens grootschalige renovaties tien jaar geleden zijn bewoners niet goed geadviseerd. Daarom kunnen sommige mensen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten, die kunnen oplopen tot 30.000 euro.

Andere gedupeerden krijgen geen financiële vergoeding, maar kunnen van de gemeente wel advies krijgen hoe ze de problemen het beste kunnen oplossen. (RTV Utrecht, 26 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1432336/gemeente-utrecht-trekt-handen-af-van-drijvende-drollen.html

Onderzoeken Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt: http://www.watervragenutrecht.nl/

Standpunt van B&W in brief aan raad: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=303e6078-5dfd-4ba9-86d6-ae77ab979146&searchtext=

Commissievergadering TivoliVredenburg verplaatst

De commissievergadering over het TivoliVredenburg-rapport van de Utrechtse Rekenkamer dat begin november uitkwam, is verplaatst naar 9 februari.

De conclusies in het rapport zijn niet mals. Het pand werd bijna 60 miljoen euro duurder dan verwacht, er waren twee geluidslekken en de organisatie ruziede onderling. Daarbij is de acht miljoen euro subsidie per jaar voor het muziekcentrum te weinig gebleken.

Eén van de aanbevelingen van de Utrechtse Rekenkamer is om te zorgen dat de zalen beter bezet zijn.

Naast de Rekenkamer is er een speciale commissie aangesteld die onderzoek doet naar het muziekpaleis. Die commissie komt in mei met adviezen om TivoliVredenburg commercieel sterker te maken. (RTV Utrecht, 28 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1435298/raadsleden-bespreken-zorgenkind-tivolivredenburg.html

Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van muziekpaleis TivoliVredenburg:

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/20151103_Eindrapport_Muziekpaleis_RekenkamerUtrecht.pdf

Grimlachje: Verzwakt SP-wethouder Jansen rol huurders doelbewust?

Miriam Sterk, voorzitter van de koepel van Utrechtse huurdersplatforms De Bundeling stuurde 18 januari een brandbrief naar de gemeenteraad: “help ons.” Bij de onderhandeling over de Prestatieafspraken – een uitwerking van Woonvisie – is De Bundeling doelbewust door woonwethouder Jansen op het tweede plan gezet. Raar, want Jansen meldt in zijn brief aan de gemeenteraad, dat het lekker is verlopen. Een andere beleving? Feit is dat De Bundeling de eindstukken niet mocht ontvangen. “Deze kundige SP-wethouder laat huurders links liggen” grimlach ik verbaasd.

De SP is fan van linkse logica: sterke vakbonden en collectieve afspraken. Vakbondskoepels zoals FNV en CNV leveren de zwakste partij op de arbeidsmarkt – werknemers – macht. Collectieve afspraken, die afgesloten worden door koepels van werkgevers en werknemers, staan garant dat werkgevers en werknemers overal te maken hebben met dezelfde afspraak. Handig. En wat blijkt: ook voor de Prestatieafspraken geldt dit uitgangspunt. Leve de polder. Moge dit 28 januari ook blijken op de Raadsinformatieavond al toont de tekst van de Ria dat huurders helemaal geen zeggenschap hebben gehad (zie plaatje).

Geen tegenstelling in beleving!

Wat schrijft Sterk stellig: “Strijdig met de Handreiking Prestatieafspraken [..] heeft wethouder Paulus Jansen geweigerd vooraf gezamenlijk samenwerkingsafspraken te maken over het te volgen proces. [..] Op deze wijze ontbreekt tijdens het proces het zicht op het totaal van de prestatieafspraken, en is er ook geen zicht op de samenhang van de afspraken. Het eindproduct is versnipperd: je bent als huurder mogelijk beter af bij de ene corporatie dan bij de andere.”(Bron: brief 18 januari aan de gemeenteraad, De Bundeling).

En hoe beleeft Jansen het: “Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken.” (Bron: Bijlage A Samenvatting inhoud Prestatieafspraken 2016-2109, gemeente Utrecht).

Wim T. Schippers, beroemd en befaamd om zijn logica, zegt terecht dat de waarheid niet in het midden ligt. Iets is waar of iets is onwaar. Wie van beiden heeft gelijk bezien vanuit de logica van Utrecht maken we samen.

Wie dient Utrecht maken we samen?

Het antwoord lijkt mij: Sterk.

Jansen schrijft namelijk in het voorstel aan de Raad voor 18 februari: “De huurdersorganisaties zijn betrokken bij de afspraken, maar hebben formeel nog niet ingestemd. Iedere huurdersorganisatie zal de prestatieafspraken van de eigen corporatie en de afspraken op stedelijk niveau voorleggen aan haar achterban. Iedere huurdersorganisatie bepaalt in overleg met de achterban of zij de prestatieafspraken mede ondertekent.” (Bron: gemeente Utrecht).

Deze procedure laat doelbewust de overkoepelende beoordeling buiten beschouwing. En zoals een ieder bekend is, is het geheel meer dan de som der delen. Afzonderlijke beoordelingen leveren niet een collectief akkoord zoals de SP altijd wil als het om de arbeidsmarkt gaat. Waarom dan niet bij het wonen?

Ook heeft De Bundeling de stukken waarover de gemeenteraad gaat beslissen ontvangen van de wethouder. Raar! En wie de tekst van de Ria bekijkt ziet dat de Prestatieafspraken zelfs genomen zouden zijn zonder alle huurders. (zie plaatje).

Voordat we die vraag beantwoorden, is het wel van belang om eerst na te gaan of De Bundeling ook een formeel argument heeft om de werkwijze van wethouder niet kies te vinden.

De Woningwet en De Handreiking Prestatieafspraken bieden uitkomst

Sterk staat zeer sterk, zo dunkt me.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van corporaties (Aedes) en de Nederlandse Woonbond stelden ‘De handreiking Prestatieafspraken’ op. Die handreiking is handig want sinds 1 juli 2015 geldt de Woningwet 2015. De wet regelt onder andere de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties. Niet onhandig want er is in het recente verleden een en ander fout gegaan. Voor de tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer mocht ik daar zelfs wat over zeggen.

Het maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale woonbeleid is daarom geregeld via de cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken. Een belangrijk effect is dat de verhoudingen tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie anders zijn dan voorheen (zie plaatje).

De Woonvisie is een gemeentelijk verhaal voor en door burgers: Samen maken we Utrecht. Maar een visie is tandeloos zonder uitwerking zoals woningtoewijzing, huurprijsbeleid, sloop, nieuwbouw en verkoop. De Prestatieafspraken zijn de tanden. En net zoals de Woonvisie dienen deze ook met inbreng van de huurders plaats te vinden.

En wat staat er in de Handreiking over de huurdersorganisaties: “De Woningwet biedt huurdersorganisaties een formele positie in het overleg om te komen tot prestatieafspraken. De definitie van huurdersorganisaties is hierbij gelinkt aan de definitie van de Overlegwet. Indien er geen overkoepelende huurdersorganisatie is, hebben bewonerscommissies deze positie. In de praktijk betekent dit dat dan een afvaardiging van bewonerscommissies deelneemt in het proces om te komen tot prestatieafspraken.”

Nu heeft Utrecht een overkoepelende huurdersorganisatie De Bundeling.

En toch laat Jansen deze links liggen. Voorzitter Sterk heeft gelijk: Jansen houdt zich niet aan de regels die we met zijn allen hebben afgesproken.

Welke logica volgt de wethouder dan om zowel Utrecht maken we samen als De Handreiking te negeren? En is die logica gewenst?

Het argument van de wethouder zwakjes

Volgens Sterk vindt de wethouder dat een onderhandeling met elke corporatie en zijn bewonerscommissie beter is. Bovenstaand citaat uit de brief van de wethouder ondersteunt haar antwoord. Jansens argument zou zijn dat de democratische vertegenwoordiging in de Bundeling, namelijk vertegenwoordigers van de bewonerscommissie van elke Utrechtse corporatie, ‘dun’ is.

Zijn argumentatie is komisch. Voor een oudgediende van de SP is ledeninspraak inderdaad een nieuw dingetje. Jonge SP’ers, zoals de onlangs afgetreden Rotterdamse voorzitter, snappen beter hoe democratie werkt. En vooral waarom. De democratie van deze wethouder riekt naar die van de gestaalde communist: ‘wij weten wat goed is voor het volk.’ Die aanpak is nogal impopulair bij de D66 en PVV-flanken ofwel bij iedereen inclusief de SP. Slecht Protocol.

Zijn argumentatie is krom. Niet zozeer het democratisch gehalte De Bundeling is het probleem, maar de vertegenwoordiging van de bewonerscommissies. Voor deze commissies geldt hetzelfde als voor vele wijkraden, vakbonden en politieke partijen: de leden zijn zeer betrokken burgers met een dun democratisch mandaat. De logica van de wethouder zou dus ook de bewonerscommissies moeten uitsluiten. Maar dat doet hij niet.

Zijn argumentatie is gevaarlijk. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing stemde een kleine 50% van de stemgerechtigden. Van die helft stemde maar een piepklein deeltje op de SP. Het College van B&W waar de SP deel van uitmaakt, maakt samen met D66, GroenLinks en VVD beleid voor de hele stad onder de banier ‘Utrecht maken we samen.’ Wellicht is het nuttig om wat te leren van de coalitiepartners. Wat zou het toch weer heerlijk zijn om gewoon weer een echt afspiegelingscollege te hebben, denk ik vaak weemoedig.

Zijn argumentatie is afwijkend. De handreiking Prestatieafspraken geeft duidelijk weer wat alle partijen in Nederland, waaronder zijn VNG, helder en transparant vinden. En die handreiking past ook prima bij de wens tot burgerparticipatie en ‘Utrecht maken we samen.’

Wethouder Jansen zou wat minder gedrag SP 1.0 – lees Mao – en wat meer SP 2.0 – democratie – moeten toepassen. En dat zou ook gunstig zijn voor de burger die hem betaalt.

De huurder nu slachtoffer

Wie de Prestatieafspraken leest met de professionele bril slaat de schrik om het hart. Een woonvisie zonder SMART-prestatieafspraken levert een TivoliVredenburgdebacle op. En als De Bundeling in de toekomst niet betrokken is, is de huurder nog meer de pineut.

Door alleen afspraken te willen maken op corporatieniveau kan een huurder bij Portaal andere gevolgen ondervinden dan bij Mitros. Dat is raar want de Woonvisie gaat over het gemeentelijk beleid. En dus moeten ook de Prestatieafspraken een totaalbeeld schetsen. Niets van dit alles. Foute boel.

Uit eigen ervaring weet ik dat het ook anders kan. Beter en transparanter. Laat ik hier een inhoudelijk aspect van de Prestatieafspraken noemen omdat ook De Bundeling vraagt om betere informatie om beleid te maken en beleid te monitoren. Ik ben het eens met De Bundeling als professional op het terrein van de woningmarkt.

SMART kan

Terwijl alle gegevens voorradig zijn bij de corporaties, het ministerie en onderzoekbureaus – ik werkte daar lang – , staat nergens in het Utrechtse stuk hoeveel huurwoningen er naar prijsklassen (basishuur, kwalititeitskortingsgrens, Aftoppingsgrens, Liberalisatiegrens) nu en in de toekomst zijn. En nergens staat welke huishoudens naar inkomensklassen die woningen bewonen: nu en in de toekomst.

De gewenste en verwachte (wat kan) verdeling van huishoudens over de woningvoorraad is nu juist de essentie van de Woonvisie en daarmee ook van de instrumenten. Utrechters en hun gemeenteraad willen immers weten of er nu en straks voldoende betaalbare woningen zijn waar de corporaties een redelijke winst (kasstroom) uit kunnen behalen.

Dergelijke ramingen zijn aanwezig weet ik als onderzoeker en adviseur: ik werkte met die modellen. Ze tonen op stedelijk niveau en op corporatieniveau welke mogelijkheden voor verkoop, sloop, nieuwbouw, huurprijsbeleid en toewijzing de Woonvisie het beste dienen. Daar gaat de nieuwe Woningwet en Handreiking nu juist over.

SMART en transparant zijn ver te zoeken in deze afspraken.

Ontwaakt gemeenteraad: eerlijk speelveld

De brandbrief van De Bundeling vraagt aan de gemeenteraad om de wethouder te dwingend te stimuleren om zich te houden aan de regels van een eerlijk speelveld. De spelregels staan gewoon in ‘De handreiking Prestatieafspraken.’ Hoe moeilijk kan het zijn?

Haal deze vakinhoudelijk kundige wethouder uit zijn comfortzone van SP 1.0! Minder Ego, meer Nos.

Een mooi boodschap voor de RIA Prestatieafspraken van 28 januari

Grimlachjes ontstaan als goede ideeën slecht doordacht zijn: een glimlachje als een boer met kiespijn. Glimlachjes zijn dus goed doordachte ideeën. Roland Goetgeluk woont sinds 1981 in Utrecht. Momenteel is hij actief bij de wijkraadzuidwest.nl, restovanharte.nl, UJazz.nl, Taaldoetmeer.nl. Als gepromoveerd stadsgeograaf, marketeer en voorzitter ‘nieuwe wonen’ van Economie-ruimte.nl, verdient hij graag zijn centen.

(Dichtbij.nl, 28 januari 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4220658/grimlachje-verzwakt-sp-wethouder-jansen-rol-huurders-doelbewust.aspx

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

De gemeente Utrecht en de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW hebben een traditie van samenwerken en het maken van meerjarige prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningenvoorraad. De huidige afspraken zijn vastgelegd in Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken Gemeente en woningcorporaties 2011-2015. Deze afspraken lopen af per 1 januari 2016.De Woningwet 2015 schrijft voor dat de maatschappelijke investeringen door corporaties verankerd zijn in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Utrecht heeft dat beleid vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie. De vijf grootste corporaties en de STUW hebben op basis van Woonvisie een bod gedaan waarin zij hebben aangegeven in welke mate zij ieder kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen uit de Woonvisie. Zij hebben dit aanbod financieel onderbouwd. Vervolgens hebben gemeente, corporaties en hun huurdersorganisaties onderhandeld met als resultaat de voorliggende prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. In de Woningwet hebben huurdersorganisaties een positie gekregen bij het opstellen van prestatieafspraken. Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken. Intentie is dat ook de huurdersorganisaties de afspraken ondertekenen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a938dc5-0654-4bdb-9b78-91977f7e88ab&FoundIDs=&year=2016

Agenda Raadsinformatieavond – 4 februari 2016

Thematische structuurvisie kantoren

Oude stadhuis, Raadzaal

09.30-10.30 uur

De gemeenteraad wil met het oog op de door de Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘Thematische Structuurvisie Kantoren’ horen wat de consequenties zijn voor de stad Utrecht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de vastgestelde bestemmingsplannen en de lopende grondexploitaties. Ook wil de raad weten hoe het proces van de vertaling naar stedelijk beleid er de komende tijd uitziet. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Vonnis rechtszaak Broese vs. gemeente

Oude stadhuis, Raadzaal

10.30-11.30 uur

Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst wil de raad antwoord krijgen op diverse vragen, zoals: ‘Kan renovatie als dwingend eigengebruiksbepaling worden gebruikt om Broese (tijdelijk) te herhuisvesten?’ en ‘Kan Broese als shop in shop in de bibliotheek op de Neude worden geïncorporeerd, of in de voorgenomen ondergrondse detailhandelsruimte?’. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Klanttevredenheidsonderzoek UVO

Oud stadhuis, Raadzaal

11.30-12.30 uur

De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) heeft een klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. De gemeenteraad wil op opzet van het onderzoek en de commissiebrief Instelling organisatiedelen Stadsbedrijven en UVO bespreken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. U bent welkom als toehoorder.

Bestemmingsplan Kanaleneiland

OP LOCATIE wijkservicecentrum ZuidWest, Al-Masoedilaan 188

15.00-17.00 uur

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5’, organiseert de raad een raadsinformatiebijeenkomst op locatie. De raad wil geïnformeerd worden over de plannen die door de wijzigingen in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. De Gezamenlijke Exploitatie Maatschappij (de ontwikkelorganisatie) geeft een toelichting. U bent van harte welkom om mee te komen praten.

Sanering Nedereindse Plas

Oude stadhuis, Raadzaal

16.30-17.30 uur

Ballast Nedam rondt de sanering van de Westplas af met de eerder aangebrachte folieconstructie. Hiermee zal eind 2016 de sanering van de Westplas op een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden afgesloten. Ook in de Oostplas heeft de gemeente een saneringsopgave. De raad wil weten of dit op milieu-hygiënische wijze uitgevoerd kan worden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Bestemmingsplan Hoge Woerd

Oude stadhuis, Raadzaal

20.30 – 21.45 uur

In een bestemmingsplan legt de gemeente planologische bepalingen voor een gebied vast. Het doel van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening is het voorzien in een evenementenregeling, waarmee het maximale aantal evenementen geregeld wordt, de maximale bezoekersaantallen, een grens wordt gegeven aan versterkt geluid tijdens evenementen en die het gebruik van het buiten het castellum gelegen gebied voor evenementen niet langer toestaat. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meepraters.

Autodelen

Oude stadhuis, Trouwzaal

20.30 – 21.25 uur

Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst wil de gemeenteraad graag in gesprek met stakeholders (gebruikers, autodeel-bedrijven, kenniscentra en andere experts en betrokkenen) om te horen wat zij vinden van het Actieplan Autodelen. Vinden zij de voorliggende plannen ambitieus genoeg of blijven er mogelijkheden liggen om van Utrecht nummer 1 autodeelstad te maken, qua aanbod en gebruik? U bent welkom als meeprater.

Criminaliteitscijfers

Oude stadhuis, Perskamer

20.30 -21.25 uur

De criminaliteitscijfers in Utrecht vertonen gemiddeld gezien een dalende trend. Uitzondering vormt het aantal fietsendiefstallen. De raad wil graag informatie verzamelen. Om te beoordelen of hun vastgestelde prioriteiten aanpassing vereisen. Daarnaast is de raad benieuwd naar ideeën of succesvolle ‘best practices’ over de bestrijding van fietsendiefstallen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Oude stadhuis, Trouwzaal

21.30-22.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeenteraad graag met anderen in gesprek over de mate waarin de gemeente kan bijdragen om wateroverlast te voorkomen, een leidende rol kan nemen om samen met bewoners maatregelen te nemen en bewoners kan ondersteunen in de te nemen maatregelen. Ook krijgt de raad graag een toelichting op het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren en wil de raad van bewoners weten in welke mate zij betrokken zijn bij het onderzoek. U bent welkom als meeprater.

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016

Oude stadhuis, Perskamer

21.30-22.30 uur

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een samenwerking van de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. In het actieplan staat welke middelen worden ingezet om jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst hoort de raad graag van organisaties die zich met jeugdwerkloosheid bezighouden wat zij vinden van de gekozen focus voor de uitvoering van het programma in 2016. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Oude stadhuis, Anti-chambre

21.30 – 22.30 uur

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stuurde een brief over de concept-zienswijze Kadernota 2017. Daarnaast wil de burgemeester met de raad overleggen over het Beleidsplan 2016-2019. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Busbaan Vleuterweide

Oude stadhuis, Raadzaal

21.45 -22.45 uur

De gemeente heeft een plan voor de busbaan Vleuterweide. Het plan bestaat uit twee delen:

 1. noordelijke deel tussen Stroomrugbaan en busstation/NS Station Vleuten;
 2. zuidelijke deel ter hoogte van Winkelcentrum Vleuterweide en Landschapsbaan.

Voor het plan voor het noordelijke deel is veel draagvlak. De raad wil graag een toelichting over de uitwerking, voortgang en de mening van omwonenden horen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

Zie ook de tweede agenda, waarin de vergaderstukken: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f9a9663f-7cfc-4375-b8ca-37ea727254b2&FoundIDs=&year=2016

Agenda Gemeenteraad – 4 februari 2016

4 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij agendapunt 6.

5 Vaststelling bestemmingsplan De Wetering

6   Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

7   Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

8   Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

9   Kadernota 2017 GGD regio Utrecht

10 Herziening buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f17de798-5cc5-459c-a9dd-238fde5714ef&FoundIDs=&year=2016