Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 26 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o   Bomen kappen

o   Pretpark Kromme Rijn (3de vervolg)

–    DOSSIER ENERGIE

o   Alternatief voor Cremerpark.of Vleutenseweg? Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

o   Utrecht wil af van verplichte stadsverwarming

o   Stadsverwarming – Raadsinformatieavond 10 maart 2016

–    ‘Dienstbetoon’ aan de burger. Vreemde taferelen aan het gemeentelijke digitale balieloket

–    Steeds meer mensen verhuizen uit Utrecht

–    Meer mensen verlaten de grote stad

–    Utrecht wil geen contract met Buurtzorg

–    Huishoudelijk hulp Utrecht opnieuw onder de loep

–    Gemeente betaalt nieuwe tanden werkloze

–    83 procent minder restafval blijkt mogelijk

–    Bekendmaking: Zuidgebouw, Stationsgebied en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

–    Bekendmaking: HOV-baan Transwijk en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking: Voorbereidingsbesluit Amsterdamsestraatweg (2016)

–    Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Wetering

–    Data-goudmijn: open Raadsinformatie

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

–    Toegevoegd agendapunt Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Transwijk, sectie R, peceelnummer 203, 378, 2355 en sectie S perceelnummer 2135 te Utrecht,

Het kappen/verplanten van 250 bomen ten behoeve van de busbaan Transwijk.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 20335. Gepubliceerd op 22 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-20335.html

Kapteynlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-05118

Het kappen van 12 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 21537. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21537.html

Laan van Maarschalkerweerd 14 te Utrecht, HZ_WABO-16-05113

Het kappen van 6 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 21507. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21507.html

Maliesingel 26 te Utrecht, HZ_WABO-16-04936

Het kappen van één boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 21509 Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21509.html

Tractieweg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-05670

Het kappen van vier bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23039. Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23039.html

Zie ook volgende item

Tractieweg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-05672

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23041. Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23041.html

Zie vorige item. Twee onderscheiden, verschillende aanvragen voor hetzelfde adres, op hetzelfde moment gedaan. Deze split leidt tot meer kosten. Waarom is dat gedaan? Weinig transparant.

 

Pretpark Kromme Rijn (3de vervolg)

HDSR – watervergunning (2016) voor het mogen varen op de Kromme Rijn – “Kromme Rijn” Utrecht (code 505117)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het mogen varen op de Kromme Rijn. Op de locatie “Kromme Rijn in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 23 februari 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 1330. Gepubliceerd op 23 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-1330.html

Dit is sinds medio januari al de tiende vergunning?

Hoe moeten zo de natuur- en milieudoelstellingen gehaald worden. Welke impact heeft het op flora en fauna?
 

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

 

Alternatief voor Cremerpark.of Vleutenseweg?

Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

Op 16 februari werd een warmteleiding met een lengte van 800 meter onder het Noordzeekanaal door getrokken vlak naast de Coentunnel. Het technische hoogstandje verliep probleemloos. Eind 2016 zal afvalenergiecentrale AEB al duurzame warmte leveren aan 4.000 woningen in Amsterdam-Noord.

(Warmtenieuws, 24 februari 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=fab229e980&e=d945a066ea

Deze boring was van Nuon.

 

Utrecht wil af van verplichte stadsverwarming

Utrecht wil kopers van een nog te bouwen huis in Leidsche Rijn niet meer verplichten stadsverwarming af te nemen. Wie nu al stadsverwarming heeft kan, als het aan de gemeente Utrecht ligt, zich tegen lage kosten laten afsluiten.

Utrecht wil het contract met Eneco aangepast, nadat bekend werd dat de energieleverancier stadsverwarming minder duurzaam opwekte dan was afgesproken. AD Utrechts Nieuwsblad kwam hier als eerste mee naar buiten.

Eneco stuurt bewoners die zich nu willen afsluiten van stadsverwarming soms wel rekeningen van duizenden euro’s. Dit weerhoudt klanten ervan op zoek te gaan naar duurzamere vormen, bijvoorbeeld warmtepompen. Utrecht heeft indertijd een contract met Eneco gesloten waarin ze verplicht dat alle huizen in Leidsche Rijn afgesloten moeten worden op stadsverwarming.

Van de baan

Deze afsluitplicht is voor nieuwe huizen in het nieuwe stadsdeel van de baan, als het aan de gemeente ligt. Voor bestaande huizen wil Utrecht in overleg met Eneco zorgen dat zij zich tegen lage kosten kunnen afsluiten van stadsverwarming. Dat is goed nieuws voor onder meer Bart van den Heuvel. Hij moet ruim 3500 euro betalen om van stadsverwarming af te komen.

De bewoner van Terwijde (Leidsche Rijn) legt zich hier niet bij neer en is zelfs naar de kantonrechter gestapt om dit bedrag aan te vechten. Van den Heuvel is ook een website gestart (Stadsverarming) waar mensen met klachten over stadsverwarming terecht kunnen. Deze klachten zijn er zeker, onder meer over de hoge stookkosten van stadsverwarming. (De Gelderlander, 19 februari 2016)

http://www.gelderlander.nl/algemeen/opmerkelijk/utrecht-wil-af-van-verplichte-stadsverwarming-1.5744246

Deze verplichting via de koop/verkoopovereenkomst lijkt veel op de verboden ‘gedwongen winkelnering’ in de arbeidsrelatie, Burgerlijk Wetboek 7:631, tweede lid.

 

Stadsverwarming – Raadsinformatieavond 10 maart 2016

De raad heeft zijn ongenoegen geuit over het functioneren van stadsverwarming in Utrecht. Dit betreft de hoge naheffingen, de slechte installaties en onvoldoende communicatie met bewoners door Eneco. De raad wil van het college en toelichting op wat er precies is gebeurd en door wie het college werd geïnformeerd. Eneco wordt gevraagd tijdens deze bijeenkomst openheid van zaken te geven. U bent welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d9f081c0-02e0-4ada-9c26-bba0aebd0adb&FoundIDs=&year=2016
‘Dienstbetoon’ aan de burger. Vreemde taferelen aan het gemeentelijke digitale balieloket

voor het inzien van:

– bestemmingsplannen die ter inzage liggen

– nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen en ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen die ter

inzage liggen

– nieuwe aanvragen archeologievergunningen

Je kan de vele bladzijden van het scherm van de baliemedewerker aflezen. Je moet dan half op de balie klimmen en je in allerlei bochten wringen om de letters te kunnen zien. [Na afloop kun je naar de fysiotherapeut.]

Je mag niet zelf bladeren; de baliemedewerker staat de computermuis niet af.

Een document goed bekijken dat pak ‘m beet 10 bladzijden telt, kan onder de geboden condities meer dan een uur kostbare ambtenarentijd kosten. Of je laat het voor teveel geld printen en neemt het mee.

Je kan ter plekke voor teveel geld ook een geheugenstick kopen of als je geroutineerd bent dan kun je zelf een stick meebrengen.

Op de stick wordt een aantal documenten gezet. Of dat alles is valt te bezien, want als je nog eens terugkomt voor hetzelfde – omdat je iets niet goed gezien denkt te hebben – gebeurt het wel eens dat je deels dezelfde, andere documenten voorgeschoteld krijgt. Openbaarmaking is een moeilijke en willekeurige zaak.

Als je vraagt waarom de link naar de documentenverzameling niet in de overheid.nl-publicatie opgenomen wordt zoals in verschillende andere gemeenten wel gebeurt, dan krijg je als antwoord dat daaraan wordt gewerkt. Vraag je het drie maanden later nog eens met verwijzing naar het vorige antwoord, dan wordt gezegd dat wordt gestudeerd op de belemmeringen in de Auteurswet. Bij veel aanvragen zitten immers tekeningen, zo wordt aangegeven. Deze redenering volgend zouden er (tegen teveel geld) ook geen prints van tekeningen meegegeven mogen worden. Maar dat er in de Auteurswet belemmeringen zouden zitten is onzin. De Auteurswet verbiedt in een aantal gevallen belemmert namaak, maar belet niet het kennisnemen van tekeningen in het kader van een openbare procedure.

De baliemedewerker zal het wel niet allemaal begrijpen.

De kwestie is, hoe houd ik als gemeente in beginsel openbare informatie van de burger weg? Welke hindernissen moet ik daarvoor opwerpen?

(Van een correspondent, 23 februari 2016)

Steeds meer mensen verhuizen uit Utrecht

Er zit een stijgende lijn in het aantal mensen dat Utrecht verruilt voor een andere stad. In 2015 besloten ruim 25 duizend mensen om uit de gemeente te verhuizen.

Over de laatste vier jaar neemt het aantal mensen dat de uit de stad vertrekt gemiddeld met 1000 per jaar toe.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Doordat het aantal mensen dat naar Utrecht toe verhuist nog wel meer is dan het aantal dat de stad achter zich laat, steeg de Utrechtse bevolking door binnenlandse verhuizingen nog wel.

In 2015 trokken er 25.602 mensen weg uit de stad en kwamen er 27.313 mensen bij. Populaire vestigingsplekken voor Utrechters zijn omliggende gemeentes of Amsterdam.

5.216 mensen verlieten de stad voor een optrekje in een naastgelegen gemeente, terwijl zo’n 2.000 mensen vertrokken naar de hoofdstad. Zeist en De Bilt zijn onder verhuizende Utrechters de populairste nabijgelegen gemeenten. (DUIC, 22 februari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4218699/steeds-meer-mensen-verhuizen-utrecht.html

Nog even en deze omloopsnelheid is even groot als die onder raadsleden.

Meer mensen verlaten de grote stad

Steeds meer mensen verruilen de grote stad voor een kleinere gemeente. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Utrecht verwelkomde nog wel meer nieuwkomers, maar het verschil met het aantal vertrekkers wordt kleiner. De meeste mensen blijven in de buurt wonen. Zo gaan Utrechters vooral naar Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht.

AMSTERDAM

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vorig jaar ruim 39.000 mensen verhuisd van Amsterdam naar een andere plaats in Nederland. Dat zijn er 4000 meer dan in 2014 en bijna 10.000 meer dan in 2013.

Het aantal mensen dat in Amsterdam kwam wonen steeg ook, maar niet zo sterk. “Hierdoor vertrekken er voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008 meer mensen uit Amsterdam dan er voor terugkomen”, aldus het CBS.

DEN HAAG EN ROTTERDAM

Den Haag zag vorig jaar 1700 mensen meer vertrekken dan binnenkomen. Rotterdam is juist wel in trek. Voor 2008 zag de stad meer mensen vertrekken dan komen, sindsdien gingen die twee gelijk op, maar vorig jaar kreeg Rotterdam er veel meer nieuwkomers bij.

Ondanks de vertrekkers steeg het totale aantal inwoners van de grote steden wel. Dat komt door immigratie uit andere landen. Alle vier de steden ontvingen meer immigranten dan ‘binnenlandse verhuizers’. Bovendien werden er meer baby’s geboren dan er mensen overleden. (RTVUTrecht, 22 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1440250/meer-mensen-verlaten-de-grote-stad.html

Utrecht wil geen contract met Buurtzorg

Het is daarmee de eerste gemeente die negatief beslist over de overname van TSN-activiteiten.

De gemeente Utrecht gaat geen samenwerking aan met Buurtzorg Nederland. Utrecht is daarmee, voor zover bekend, de eerste gemeente die negatief beslist over de geplande overname van een deel van de activiteiten van het noodlijdende TSN Thuiszorg. Dat meldt persbureau ANP.

Deze week beslissen gemeentes over het voorstel van Buurtzorg om driekwart van de medewerkers en cliënten van TSN (10.000 werknemers en 40.000 cliënten) tegen betere voorwaarden over te nemen. De deadline voor de gemeentebesturen verschoof onlangs van maandag naar woensdag.

Staatssteun

In Utrecht krijgen 5500 mensen thuishulp. TSN verzorgt 450 adressen en garandeert die hulp tot 25 april, volgens ANP. Voor die tijd wil Utrecht de contracten onderbrengen bij een van de dertien andere thuishulporganisaties in de stad, en niet bij Buurtzorg dus.

Het grootste kritiekpunt van het Utrechtse stadsbestuur is de transitievergoeding die gemeentes betalen aan de stichting die Buurtzorg speciaal voor de redding opricht (Stichting Familiehulp). De totale vergoeding is geraamd op 5,7 miljoen euro; Utrecht zou daarvan 60.000 euro moeten bijdragen.

Om te voorkomen dat deze bijdrage als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien, zou Utrecht alle andere thuishulpaanbieders in de stad een gelijkwaardig bedrag moeten aanbieden. Dat zou Utrecht ruim een miljoen euro gaan kosten.

21 euro per uur

Eind november kreeg TSN uitstel van betaling, het ‘voorportaal’ van faillissement. TSN klaagde dat gemeenten te weinig betalen voor het werk dat de thuiszorgwerknemers doen. Daardoor zou het bedrijf er geld op toeleggen.

Buurtzorg wil alleen contracten van TSN overnemen in gemeentes die bereid zijn 21 euro per uur of meer te betalen voor de hulp. (NRC.nl, 22 februari 2016)

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/22/utrecht-wil-geen-contract-met-buurtzorg

Huishoudelijk hulp Utrecht opnieuw onder de loep

De juridische strijd over de bezuinigingen op huishoudelijke hulp in de stad Utrecht laait opnieuw op. De rechtbank toont zich zeer kritisch over de vaste 78 uur schoonmaakhulp per jaar.

Utrecht verlaagde vorig jaar de thuisschoonmaak voor mensen met een beperking fors. Voor iedereen geldt 78 uur (1,5 uur per week) en in individuele gevallen kunnen daar enkele uren bij komen.

Dat beleid hield tot opluchting van de gemeente stand bij de rechter. Het stadsbestuur werd wel meerdere malen bevolen beter onderzoek te doen naar specifieke situaties. Dat leidde vaak tot het toekennen van meer hulp.

Gisteren dienden bij de rechtbank Midden-Nederland opnieuw twee zaken van Utrechters die het niet eens zijn met het gemeentelijk beleid. De rechtbank nam nauwkeurig de 78 uur-norm onder de loep. Daarbij betrok hij recente uitspraken van de centrale raad van beroep (hoogste bestuursrechter) over andere WMO-zaken. Daaruit bleek dat gemeentes een dergelijke norm goed moeten kunnen onderbouwen.

Huishouden

Volgens de gemeente Utrecht is 78 uur voldoende voor het huishoudelijk werk en de was. De driekoppige rechtbank leek er gisteren niet van overtuigd dat Utrecht de norm goed heeft onderbouwd. Het feit dat er extra uren kunnen worden toegekend als 78 uur niet genoeg is, lijkt in tegenspraak met het stellen van een vast aantal uren, redeneerde rechtbankvoorzitter Slootweg.

De gemeentelijk advocaat Van der Mersch stelt dat de norm tot stand is gekomen door overleg met de zorgaanbieders. ,,Uitgangspunt is dat het huis niet vervuilt. Het kan een andere norm zijn dan andere gemeenten hanteren, want die vrijheid is wettelijk geregeld. Als 78 uur niet volstaat, bekijken we wat nodig is.”

Norm van 78 uur

Advocaat Rutten van de twee inwoners laakte de norm van 78 uur. Hij noemt de instemming van de zorgaanbieders niet relevant, omdat die juist ingehuurd worden om het werk uit te voeren. ,,Er is niet inzichtelijk gemaakt hoe deze norm tot stand is gekomen.” Hij wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt.

De twee inwoners die hij vertegenwoordigt zijn op leeftijd en hebben beperkingen. Ze waren gisteren niet aanwezig. Vorig jaar werd hun hulp gekort van respectievelijk 6 en 3,5 uur naar 3 en 2 uur per week. (AD.nl, 24 februari 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4250777/2016/02/24/Huishoudelijk-hulp-Utrecht-opnieuw-onder-de-loep.dhtml

Onzin? Nee ! Het schrale armoedebeleid trekt armen niet uit de prut. Extraatjes zijn nodig.

Gemeente betaalt nieuwe tanden werkloze

Een gemeente die het gebitsherstel van een werkloze vergoedt zodat hij meer kans maakt als hij solliciteert, of borg betaalt zodat een dakloze tienermoeder een huis kan krijgen. In Zaanstad grijpt de gemeente op deze praktische manieren in om hogere zorgkosten te voorkomen. En het werkt, zegt de wethouder. Maar regels staan de onorthodoxe maatwerkwijze in de weg.

Veel gemeenten experimenteren met zorg op maat. Zaanstad geeft wijkteams zelfs carte blanche voor de manier waarop zij inwoners helpen. In een proef stelt de gemeente 4 ton beschikbaar zonder voorwaarden. Het geld mogen professionals van wijkteams besteden aan zaken waarmee zij denken dat inwoners geholpen zijn op het gebied van werk, woning of armoedebestrijding. Dat kan ook gaan om de vergoeding van een laptop of de aanschaf van een fiets.

Kleine investering

Zaanstad ontdekte dat armoede vaak een onderliggend probleem is bij inwoners die zorg hebben. Vooral gezinnen die net boven het minimuminkomen leven en niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, belanden in een ‘negatieve spiraal’ van schulden, uitkering en woonproblemen. De regels stonden hulp om die spiraal te doorbreken in de weg, bleek uit gesprekken met inwoners en hulpverleners.

Daarom gooide Zaanstad het roer om. Door kleine investeringen vanuit de bijzondere bijstand, wil de gemeente hoge maatschappelijke kosten in de toekomst voorkomen. Een werkloze lasser met schulden kreeg bijvoorbeeld een lasmasker, iets dat hij vanwege zijn schulden niet zelf kon betalen. Met dat masker kon hij aan het werk. Hij kreeg een baan en begon met het aflossen van zijn schulden.

De proef is nu halverwege. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de uitgekeerde bedragen tussen de 10 euro en de 8000 euro per persoon liggen. Van de 4 ton is slechts 74.000 euro opgemaakt. Het grootste deel van de maatwerkondersteuning gaat op aan problemen rondom wonen. Volgens de gemeente willen mensen het bedrag graag terugbetalen.

Enthousiasme

Andere gemeenten zoals Enschede, Leeuwarden en Utrecht willen een soortgelijk project. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, Iederin, zijn positief. “Maar het mag er niet toe leiden dat geld dat voor een bepaalde doelgroep bedoeld is, op een grote hoop gaat en dus niet bij die groep terecht komt.”

Zaanstad vreesde vooraf voor een ‘aanzuigende werking’; als iemand een fiets krijgt, wil een ander die misschien ook. Maar dat is tot nu toe niet gebleken. Ook moesten de professionals wennen aan hun nieuwe vrijheid, waardoor ze in het begin te huiverig waren beslissingen te nemen. Ervaringsdeskundigen die adviseren bij het project, wezen ook op het risico van willekeur. Ook dat is tot nu toe nog niet vastgesteld. De gemeenteraad wordt vandaag geïnformeerd over de stand van zaken.

Schotten

Het beschikbare budget voor de proef investeert de gemeente nu zelf. Maar als gemeenten structureel zo gaan werken, willen ze de budgetten voor participatie, maatschappelijke ondersteuning of minimabeleid op een hoop gooien. En dan lopen ze tegen regelgeving aan. Veel potjes zijn geoormerkt en moeten in detail verantwoord worden. En juist dat staat praktisch inspringen in de weg, zegt Zaanstad. Het ministerie van Sociale Zaken kijkt mee in Zaanstad naar welke regels het maatwerk nog belemmeren.

De brancheorganisatie voor welzijnswerk, de MO-groep, heeft Zaanstad benoemd tot een van de tien ‘gouden gemeenten’: gemeenten die proberen over schotten heen te werken in het belang van inwoners. (NOS.nl, 25 februari 2016)

http://nos.nl/artikel/2089016-gemeente-betaalt-nieuwe-tanden-werkloze.html

Het “linkse” Utrecht verliest zich in allerlei dwaze klassementen. Zaanstad doet dat niet en belandt zomaar in een klassement dat er toe doet.

83 procent minder restafval blijkt mogelijk

147 huishoudens in de acht gemeenten van Circulus-Berkel probeerden vanaf 10 oktober 2015 om honderd dagen 100 procent afvalvrij te leven. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers 83 procent minder restafval produceerden dan overige inwoners in de regio.

Gemiddeld produceert een inwoner in het verzorgingsgebied van Circulus-Berkel 126 kilo restafval (zonder grofvuil) per jaar. De deelnemers aan de tweede 100-100-100 actie kwamen gemiddeld uit op 21,3 kilo. De eerste actie werd begin 2015 gehouden in de Rova-gemeenten. Inmiddels is het actie-programma al door verschillende andere gemeenten en inzamelorganisaties overgenomen.

Circulus-Berkel vond het opvallend dat de deelnemers anders wilden gaan kopen, nadat zij zich eerst hadden verwonderd over de enorme hoeveelheid verpakkingen die zij met het boodschappen doen in huis halen. Een ‘echte eye-opener’ vonden deelnemers de opdracht om te tellen hoeveel verpakkingen op een dag opengemaakt worden. De meeste discussie leverden verpakkingen op die niet recyclebaar zijn, en producten die ‘oververpakt’ zijn. Deelnemers geven aan door het project zich nog meer bewust geworden te zijn van wat ze zelf kunnen doen aan preventie en afvalscheiding. Er was veel enthousiasme en deelnemers gaven elkaar positieve feedback en tips. ‘Het was een zinvol en inspirerend project,’ concludeerden veel deelnemers na afloop.

Volledig (100 procent) afvalvrij is niemand gelukt. Een ‘volle stofzuigerzak’ of ‘een kapot bord’ zorgden voor teleurstelling dat het gestelde doel, 100 procent afvalvrij, net niet gehaald kon worden. Ook de feestdagen gooiden roet in het eten: in die periode steeg de hoeveelheid restafval weer. Degenen die konden meedoen aan een experiment met het gescheiden afvoeren van keukenafval, boekten daarbij de beste resultaten.

Gemeenten en Circulus-Berkel hebben met dit afvalvrij-experiment nieuwe inzichten vergaard over de (on)mogelijkheden van een huishouden om afvalvrij te leven. Daar zijn ze ook naar op zoek, gezien de regionale doelstelling om in 2030 nog maar 10 kilo restafval te hebben. Goede voorlichting, persoonlijke feedback en het stellen van doelen helpen daarbij. Ook het gescheiden inzamelen van keukenafval – een waardevolle grondstof die nu nog vaak in het restafval belandt – is nader onderzoek waard. Verder zal Circulus-Berkel de communicatie over ‘wat-hoort-waar’ intensiveren. Dit geldt met name voor verpakkingen van plastic, metalen en drankenkartons (PMD). (Afvalonline, 24 februari 2016)

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=21676

Bekendmaking: Zuidgebouw, Stationsgebied en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

– het op 11 februari 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPZUIDGEBOUWSTATIO-VA01.gml;

– het besluit (HW 1130) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 4 Besluit geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen direct ten zuidoosten van Utrecht Centraal Station en omvat het Zuidgebouw en tram- en busstation dat daar onder wordt gerealiseerd. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Moreelsebrug aan de zuidzijde, de OV-terminal en het openbaar gebied van het Stationsplein Oost aan de noordzijde, het openbaar gebied van de Stationsallee aan de oostzijde en de toekomstige HOV-(tram)baan aan de westzijde.

In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het gebouw krijgt een maximaal bruto vloeroppervlak van 18.500 m². Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9323. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9323.html
Het is het beleidsstreven de herriehoeveelheid te verminderen. Dit besluit gaat daar recht tegenin. In plaats van de herrie te verminderen worden de regels opgetrokken om legaal meer herrie toe te laten. De gemeenteraad geeuwt nog een keer.

Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 4 februari 2016 opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP-BPWILHELMINABWITTE-VA02.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPWILHELMINABWITTE-VA02.dgn, en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9234. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9234.html

Bekendmaking: HOV-baan Transwijk en besluit Hogere Waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

– het op 4 februari 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOVBAANKANWEST.VA01.gml

– het besluit (HW 1091) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 100a Wet geluidhinder. De toelaatbare geluidsbelasting wordt vanwege wegverkeer overschreden. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9238. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9238.html

Het is het beleidsstreven de herriehoeveelheid te verminderen. Dit besluit gaat daar recht tegenin. In plaats van de herrie te verminderen worden de regels opgetrokken om legaal meer herrie toe te laten. De gemeenteraad geeuwt nog een keer.

Bekendmaking: Voorbereidingsbesluit Amsterdamsestraatweg (2016)

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2016 heeft besloten:

 1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (‘voorbereidingsbesluit’), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344.VBBAMSTERDAMSEST16-VA01;
 2. te bepalen dat het verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen naar een vorm van de functies dienstverlening of maatschappelijk;
 3. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen, er geen verslechtering van het woon-en leefklimaat ontstaat en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
 4. te bepalen dat het besluit, vervat in de beslispunten 1, 2 en 3, in werking treedt daags na het raadsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit omvat de percelen aan het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Daalsetunnel en De Lessepsstraat-Muyskenweg. Het bestemmingsplan dat binnen dat gebied in voorbereiding is, wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 als ontwerp ter inzage gelegd. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 9017. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9017.html

Bekendmaking: Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Wetering

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 4 februari 2016 opnieuw vastgestelde bestemmingsplan De Wetering, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDEWETERING-VA02.gml met ondergrond NLIMRO.0344.BPDEWETERING-VA02.dgn, en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Bij de vaststelling op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzicht van het op 30 januari 2014 vastgestelde bestemmingsplan. Dit is een gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2015 (201403269/1/R2) waarbij de gemeente is opgedragen de door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geconstateerde gebreken te herstellen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 8700. Gepubliceerd op 24 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-8700.html

B&W heeft zonnesteek of neemt een goed besluit

Data-goudmijn: open Raadsinformatie

Uit gesloten raadsinformatiesystemen open informatie genereren, zodanig dat het voor iedereen te gebruiken is. Dat is de uitdaging die vijf gemeenten, samen met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG-KING, aangaan

Raadsinformatiesystemen (RIS) zitten vol met data. Elke gemeente richt haar RIS naar eigen inzicht in. Qua inhoud, vorm en toegankelijkheid. Dat maakt het lastig om data te vergelijken, onder meer voor onderzoek. Nog los van het feit dat veel data uit de afzonderlijke raadsinformatiesystemen sowieso niet bruikbaar is. Bijvoorbeeld doordat het is aangemaakt in formaten waar externe gebruikers niks mee kunnen. Onwenselijk, want data worden pas informatie als je het daadwerkelijk kunt gebruiken.

“Informatie is belangrijk omdat het de verbinding is tussen de binnenwereld (de raad) en de buitenwereld: inwoners, journalisten en onderzoekers. Pas als al die partijen toegang hebben tot dezelfde informatie, is er sprake van fair play. Dat is de basis onder de democratie.” Pascale Georgopoulou, raadsgriffier van Amstelveen, is daarom blij dat haar gemeente, samen met Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht meedoet aan de pilots ‘Standaard voor Open Raadsinformatie’ en ‘Toepassing Open Raadsinformatie’. “Voor mij als griffier is informatievoorziening de kern van mijn werk.”

Informatie-overload

Technologie is de valkuil en de sleutel in de moderne datavoorziening. Georgopoulou: “We zijn allemaal bezig om onze websites te optimaliseren. De digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden; tekst, audio, video. En we kunnen dat sneller dan ooit openbaar maken. Maar openbaar is niet hetzelfde als bruikbaar. Al die verschillende formats vormen juist de valkuil. Er worden verschillende applicaties gebruikt, of er zijn technische drempels, of het is niet duidelijk via welke zoektermen informatie te vinden is. Ik wil niet te diep in de techniek duiken, maar iedereen zal herkennen dat het niet zo simpel is om de weg te vinden in de informatie-overload. Probeer er maar eens achter te komen wat jouw partij gestemd heeft. Eerst moet je het verslag zoeken waar het betreffende agendapunt in staat. De stemming staat weer ergens anders. En vervolgens moet je uit die verschillende informatie zelf afleiden hoe er gestemd is. Dat moet eenvoudiger kunnen, met een app bijvoorbeeld.”

Toegangspoort

Open data, dat is de sleutel. Open data wil zeggen dat informatie snel en ‘aan de bron’ beschikbaar is en toegankelijk voor iedereen die daar – legaal – gebruik van wil maken. Zonder technische, financiële of (auteurs) wettelijke drempels. Georgopoulou: “We hebben een tool nodig die de data in de raadsinformatiesystemen (de voorkant) ‘losknipt’ en er aan de achterkant (bijvoorbeeld jouw pc) informatie van maakt die toegankelijk en geschikt is voor hergebruik.”

In een pilot, uitgevoerd met de Open State Foundation, bleek dat een API (application programming interface) de geschiktste toegangspoort is van raadsinformatiesysteem naar gebruiker. In lekentaal: de API vertaalt alle programma’s in de voorkant van het systeem naar een programma dat door iedereen aan de achterkant te gebruiken is. Ingewikkeld, maar een eerste resultaat is er: het platform zoek.openraadsinformatie.nl.

Twee sporen

“De inzet van een API is een belangrijk mijlpaal. Maar daarmee zijn we er nog niet”, aldus Georgopoulou. Voor het vervolg zijn twee sporen uitgezet. Een ‘denk-spoor’ en een ‘doe-spoor’. Het denk-spoor gaat over hoe je aan de voorkant de data erin stopt. Georgopoulou: “Er moet eenheid zijn in al die verschillende raadsinformatiesystemen, want ook de slimste API kan niet alle appels en peren verwerken tot bruikbare output. In de ideale situatie richt elke gemeente haar RIS op een vergelijkbare manier in. Via het project Standaard voor Open Raadsinformatie, te vinden op de Pilotstarter, willen we standaarden ontwikkelen. Er moeten afspraken komen over vaste basissets aan raadsinformatie, over de metadatering en over publicatiestandaarden.”

Het doe-spoor is gericht op het ontwikkelen van concrete toepassingen die aan alle gemeenten beschikbaar gesteld kunnen worden. “Bijvoorbeeld zo’n app waarmee je stemuitslagen aan raadsleden kunt koppelen. Gemeenten kunnen via de pilot Toepassingen Open Raadsinformatie meedoen. Het gaat erom zoveel mogelijk toepassingen te verzamelen, waarmee we praktische ervaring kunnen opdoen. We weten dat er in verschillende gemeenten al projecten lopen, maar die zijn lang niet altijd bekend bij de projectgroep. Projecten die wel via het collectieve doe-spoor worden ontwikkeld, krijgen daarvoor ondersteuning vanuit de Digitale Agenda 2020.”

Uitproberen en bijsturen

De Amstelveense raadsgriffier herhaalt dat er nog een lange weg te gaan is. “Uitgangspunt is: het kan. Hoe we er uiteindelijk komen is een kwestie van onderweg uitproberen en bijsturen. Want natuurlijk zullen we nog tegen allerlei issues aanlopen. Hoe zit het met veiligheid – je wilt niet dat anderen gegevens kunnen muteren -, en met de privacy van raadsleden, of met archiveren. Het zijn maar een paar van de subvragen waar we een antwoorden op moeten vinden.”

Dit traject is een cocreatie met de markt, met VNG-KING, Open State Foundation, KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), het Nationaal Archief, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de deelnemende gemeenten. “Maar ik hoop dat we onderweg zoveel mogelijk gemeenten kunnen prikkelen om mee te gaan”, zo zegt Georgopoulou. “Open Raadsinformatie staat in het ambitieuze actieplan Open Overheid. Persoonlijk geloof ik dat zo’n open standaard niet beperkt moet blijven tot raadsinformatie, maar uiteindelijk voor alle publieke informatie moet gelden. Pas dan ben je in die situatie van fair play.” (Gemeente.nu, 25 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/2/Data-goudmijn-open-Raadsinformatie-2766864W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2016-02-26|[ERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.]

Utrecht heeft een website van een waanzinnige architectuur en daarbij is het inhoudelijk beheer en onderhoud van de pagina’s ook nog eens slecht geregeld. Meer dan tien jaar geleden had deze website al over boord gezet behoren te worden.

Hoe gaat Utrecht deze zogenoemde ambitie te lijf? Door weer een bypass over het woud aan bypasses bouwen, of tegelijk met bovengemelde actie de website geheel en al vernieuwen?

Commissiebrieven M&S

25-2-2016         Veantwoording toezeggingen 17 december 2015

22-2-2016         Contract TSN

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

22-2-2016         Jaarhinderplanning 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

Toegevoegd agendapunt Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

Eindrapportage Tour de France

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de uitgebreide evaluatierapporten over de Tour de France. Tijdens deze bijeenkomst wil de raad van het college meer duidelijkheid krijgen over het onderdeel financiën, omdat dit een tegenvaller is. Terwijl over de financiële kaders nadrukkelijk besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=d9f081c0-02e0-4ada-9c26-bba0aebd0adb&FoundIDs=

De tweede agenda – waarom eigenlijk twee verschillende agenda’s voor één bijenkomst? – bevat minder agendapunten dan de eerste.

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 19 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Alweer de Cremerstraat, het liefdeskind van B&W en raad. Handhavers kijken de andere kant op; nekpijn.

o     Persbericht andere illegale kap

o     Bomen kappen. Deze wel via een vergunningtraject

o     Twee watervergunningen voor motorbootvaren op de Kromme Rijn. Utrecht – Wijk bij Duurstede

–    Dossier Energie

o     Korte film: De problemen rond de stadsverwarming in Utrecht

o     Moody’s is van plan kredietoordeel over tiental energiebedrijven te verlagen

–    Virtueel beleid. Wonderlijke uitwerking van besluit B&W

–    Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Utrecht

–    Utrecht ziet ‘goede score’ in Financial Times als bewijs voor belang regionale samenwerking

–    Ontwerp WTC Utrecht afgekeurd door welstand

–    Aanbodeconomie

–    WOB voor beginners en gevorderden. Utrecht

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Utrecht onderneemt geen actie tegen ‘spookwoningen’

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 3 maart 2016

–    Agenda Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

–    Raadsbrieven

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Alweer de Cremerstraat, het liefdeskind van B&W en raad. Handhavers kijken de andere kant op; nekpijn.

Aan het college,

Namens de Utrechtse Bomenstichting verzoek ik u handhavend op te treden tegen het verminken van de bomen langs de spoorlijn bij de Cremerstraar ter hoogte van de speeltuin. De eigenaar van de bomen (NS/Prorail) had aangekondigd de bomen te snoeien omdat overhangende takken een veiligheidsrisico zouden kunnen vormen.

Van snoeien blijkt echter geen sprake. De bomen zijn zodanig ‘half gekapt’ dat ze deze ingreep waarschijnlijk niet zullen overleven. Temeer niet omdat het ook het meest ongunstige seizoen is om te snoeien.

Ik verzoek u bij deze handhavend op te treden tegen het verminken van de bomen. Er was geen vergunning aangevraagd en verkregen om meer te doen dan snoeien.

(Bureau Rechtsbescherming, e-mail van 19-02-16)
 

 

Deze week: halfkap.

Bestuurlijk is de stadsverwarmingsleiding en salami-traject waar de gemeenteraad door niksigheid feitelijk van harte mee instemt. (Een vernieuwing van de stadsverwarmingsleiding die in een plantsoen ophoudt. Raad heeft geen belangstelling voor het totaalplaatje.) Het kappen lijkt ook salami-gewijs te lopen.

Overigens is de halfkap op zodanig jaarmoment gedaan dat zoals bedoeld vrijwel verzekerd is dat de bomen doodgaan.

 

Persbericht andere illegale kap

Naar uit goede bron is vernomen hebben ook de dienst Vergunning, Handhaving en Toezicht (VTH) van de gemeente Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vastgesteld dat er op het terrein van de Golfclub de Haar illegaal bomen zijn gekapt. Dat wil zeggen er zijn bomen gekapt waarvoor (nog) geen kapvergunning was verleend/onherroepelijk geworden terwijl daar wel een vergunning voor nodig was.

Op 11-2-2016 is namens de Utrechtse Bomenstichting een verzoek tot handhaving gedaan. Daarop heeft de gemeente de kapwerkzaamheden stilgelegd. De gemeente moet nog een beslissing nemen op het verzoek tot handhaving. Het kappen zonder vergunning is strafbaar (Boswet), reden waarom namens de UBS ook aangifte is gedaan bij het OM.

(Bureau Rechtsbescherming. E-mail, 17 februari 2016)

Zie de foto’s in de bijlagen !!!

 

Bomen kappen. Deze wel via een vergunningtraject

Europaplein 1043S te Utrecht, HZ_WABO-16-04544

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 18606. Gepubliceerd op 17 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-18606.html

Klaverstraat 30 te Utrecht, HZ_WABO-16-04500

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 18588. Gepubliceerd op 17 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-18588.html

 

HDSR – watervergunning voor het varen met een motorboot op de Kromme Rijn – tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede (code 922887_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een motorboot op de Kromme Rijn. Op de locatie tussen gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede. Dit besluit is verzonden op 18 februari 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 1170. Gepubliceerd op 18 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-1170.html

 

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn           – tussen de gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede (code 931620 -2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie tussen de gemeenten Utrecht en Wijk bij Duurstede. Dit besluit is verzonden op 18 februari 2016.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 1159. Gepubliceerd op 18 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-1159.html
 

DOSSIER ENERGIE

 

Korte film: De problemen rond de stadsverwarming in Utrecht

Filmmaker Michel Post heeft een mini-documentaire gemaakt over de Utrechtse stadsverwarming. In deze korte film komen mensen aan het woord die problemen hebben met stadsverwarming. Eén van de hoofdrolspelers in de film is Bart van den Heuvel, initiatiefnemer van stadsverarming.nl, die de laatste maanden flink in de clinch heeft gelegen met Eneco.

De laatste maanden zijn er meerdere problemen met de stadsverwarming in Utrecht aan het licht gekomen. Zo rekent Eneco 3.500,- euro als je je wilt laten afsluiten van de stadsverwarming. Ook werd de gemeente zelf verrast door de energieleverancier: de stadsverwarming blijkt veel minder duurzaam te zijn dan gedacht. (DUIC. 16 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/korte-film-de-problemen-rond-de-stadsverwarming-in-utrecht/

 

Moody’s is van plan kredietoordeel over tiental energiebedrijven te verlagen

Moody’s schat de kredietwaardigheid van een aantal Europese energie- en nutsbedrijven lager in. De onderneming is van plan de rating van een tiental bedrijven neerwaarts bij te stellen.

Dat heeft Moody’s zaterdag bekendgemaakt. De maatregel heeft te maken met de onrust op de grondstoffenmarkten en de lagere prijs voor elektriciteit.

Renteopslag

Hoe hoger de rating, des te lager de rente. Als de kredietrating van een bedrijf neerwaarts wordt bijgesteld, is de kans groot dat de onderneming uiteindelijk een renteopslag moet gaan betalen op uitstaande leningen of dat het moeilijker wordt een bank te vinden voor een nieuwe lening.

De onderneming heeft onderzoek gedaan naar dertig Europese energie- en nutsbedrijven. Van negentien bedrijven blijft de beoordeling van de kredietwaardigheid ongewijzigd. Zij lijken goed in staat de lagere marktprijzen voor de levering van elektriciteit op te kunnen vangen.

Voor tien van de dertig ondernemingen is dat niet het geval. Zij zijn door Moody’s op de lijst geplaatst van bedrijven waarvan de rating mogelijk neerwaarts wordt bijgesteld. Daarover wordt nader onderzoek gedaan en zal binnen drie maanden een besluit vallen. Het gaat onder meer om Vattenfall, RWE, Engie, EON en Centrica. (Financieele Dagblad, 13 februari 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1139559/moodys-is-van-plan-kredietoordeel-over-tiental-energiebedrijven-te-verlagen
Virtueel beleid. Wonderlijke uitwerking van besluit B&W

Op 4 december 2009 berichtten wij over het laatste collegebesluit “….om met ingang van 1-4-2010 geen vergunningen meer te verlenen voor kleine reclamevormen in de openbare ruimte zoals voor spandoekreclame op rotondes en bij invalswegen, flexibele driehoeksborden en jaarbeursbordjes.”

En wat gebeurt er dan ….???

Men laat alles bij het oude en doet daar op voorspraak van de VVD nog een schepje bovenop. Zie hierna.

Ergenis rond reclameborden bij Maliebaan

Wel of geen reclameborden op de rotonde Maliebaan/Museumlaan in Utrecht-Oost? Ja, zegt Jeroen van Vliet van advocatenkantoor Amice Advocaten aan de Emmalaan. Hij is woedend op de mensen die vier van zijn reclameborden met rode verf hebben besmeurd. Nee, zegt zijn vakgenoot Bernard Tomlow, die het besluit van het college een ‘weeffout’ noemt.

Van Vliet heeft – met toestemming van de gemeente Utrecht – vier reclameborden op de rotonden van de Maliebaan geplaatst. Door een rotonde te adopteren geven bedrijven een bedrag om het groen op de rotonde te onderhouden. Bij een aantal omwonenden is deze reclame in de fraaie omgeving van Utrecht-Oost in het verkeerde keelgat geschoten. Ze noemen het heiligschennis.

Van Vliet meent dat mensen van andermans eigendommen moeten blijven. “Ik probeer op deze manier reclame voor mijn bedrijf te maken en anderen maken dat onmogelijk. Ik hoop dat de politie mijn aangifte serieus zal behandelen.” De dader of daders, door hem omschreven als ‘treurige mensen die dit ’s nachts doen’, moeten worden bestraft, meent hij.

Tegenstander

Advocaat Bernard Tomlow is een fel tegenstander van reclame op rotondes in zijn wijk. Hij noemt het een weeffout van de gemeente. Maar hij neemt meteen afstand van wat zijn confrère is overkomen. “Maar dit heb ik natuurlijk niet gedaan, want ik strijd met open vizier. Er is hier een grens overgegaan.” Volgens Tomlow is het aan de politiek om deze situatie te herstellen.”Het lijkt een prestigekwestie te worden. Deze borden horen en passen hier niet. Bij de Berekuil kunnen ze prima staan, maar niet hier, op deze historische plek.”

De gemeente betreurt het incident. Het rotondebeleid is een besluit van het college. “Dit heeft geen zin en kost alleen maar geld. Maar dit is een democratisch genomen besluit”, aldus woordvoerder Jacqueline Rabius. De reclame levert de stad een kleine 70.000 euro op. (nieuws.nl, 17 februari 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/53394/ergenis-rond-reclameborden-maliebaan/

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Utrecht

Betreft

Artikel 2:40 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht (i.z. handelaren)

Artikel 2:16 Begripsbepalingen (inzake voetbalwedstrijden)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 17241. Gepubliceerd op 15 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-17241.html

Utrecht maakt goede sier met meer dan een miljard geleend geld

Utrecht ziet ‘goede score’ in Financial Times als bewijs voor belang regionale samenwerking

Utrecht doet het prima op de nieuwe lijst van beste investeringsklimaten van Europa van The Financial Times. De gemeente en samenwerkende organisaties zien dat de steeds intensievere samenwerking met instanties uit de regio werkt. “Ik zie een groot buitenlands bedrijf zich liever vestigen in Amersfoort dan in Neurenberg.”

In de lijst scoort Utrecht top 10 posities in drie van de zes onderdelen waarop gemeten is. Zo scoren de stad en de regio hoog op ‘connectivity’ (bereikbaarheid, internetgebruik en snelheid), ‘human capital’ (onderwijs, meertaligheid, opleidingsniveau) en ‘fDi’ (strategie voor het aantrekken van buitenlandse investeerders). Daarnaast staat Utrecht op plek zes in de overallcategorie “mid-size cities”. De onderzoekers van de The Financial Times verzamelden voor de ranking de gegevens van 468 steden en regio’s in Europa.

De bestuurders van de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Zeist, de provincie Utrecht, Utrecht Science Park en Economic Board Utrecht (EBU) zijn allen zeer te spreken over deze cijfers. Volgens de bestuurders bevestigt de score de kracht van de regio in een tijd van toenemende concurrentie.

(DUIC, 15 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-ziet-goede-score-in-financial-times-als-bewijs-voor-belang-regionale-samenwerking/

In relatief korte tijd een miljard schuld gemaakt. Bevolking moet de rekening van het bovengenoemde ‘succes’ betalen. Hartelijk dank volksvertegenwoordigers. U wordt op waarde geschat.

Ontwerp WTC Utrecht afgekeurd door welstand

Een gevoelige afkeuring van het ontwerp dat MVSA Architects maakte voor het WTC op het Jaarbeursplein in Utrecht. De welstandscommissie van de stad keurde het definitieve ontwerp af omdat het niet aan de geformuleerde criteria voor het gebied zou voldoen. De welstandscommissie heeft dan ook negatief advies gegeven omtrent het verstrekken van de omgevingsvergunning. Ook de inrichting van de omliggende openbare ruimte door GroupA kon rekenen op kritische kanttekeningen.

Dit werd een week geleden al gemeld door lokale nieuwssite Bouwput Utrecht, deze week werden de notulen van de welstandscommissie openbaar waarin de volledige motivatie te lezen is. (deArchitect.nl, 16 februari 2016)

http://www.dearchitect.nl/home
Geen stoer persbericht van B&W gezien, wel het bericht dat B&W een nieuwe voorzitter van de welstandscommissie heeft voorgedragen.

Aanbodeconomie

Volgens de theorie van de aanbodeconomie wordt de economische ontwikkeling vooral bepaald door wat fabrikanten, instellingen en de overheid aanbieden. Reagan en Thatcher waren enthousiaste aanhangers van de aanbodeconomie. En ze hadden gelijk.

Fabrikanten ontwerpen producten niet omdat ze denken dat de consument daar op zit te wachten. Belangrijk voor de fabrikant is de vraag of het aanbieden van een bepaald product de behoefte naar dat product in voldoende mate kan oproepen om omzet te garanderen en winst te maken.

Ter verdediging van de aanbodeconomie wordt wel aangevoerd dat de consument heus geen producten koopt waar hij geen behoefte aan heeft. Maar reclamemakers weten dat dat niet waar is. Die weten dat je de behoefte van de consument eindeloos kan manipuleren. Niet voor niets worden er vele miljarden uitgegeven aan reclame. Kennelijk werkt het.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat ook van aanbodeconomie sprake is bij de overheid. Ambtenaren van stadsontwikkeling maken plannen voor nieuwe kruispunten, geasfalteerde rode fietspaden, het herstel van de singel, een nieuw muziekcentrum, plannen om sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door koopwoningen. Maar de burger heeft daar nooit om gevraagd.

Zoals de fabrikant zijn ontharingscrème, afslankdrankjes, espresso machientjes en nieuwe auto’s aanprijst, zo prijst de gemeente de “ontwikkeling” van de stad aan. Zoals de consument met reclame wordt bewerkt, zo wordt de burger door de gemeente met “voorlichting” wijsgemaakt dat alle geldverslindende projecten die de gemeente op touw zet de stad steeds leefbaarder maakt.

Er is één groot verschil. Als een consument echt niet wil kan hij besluiten bepaalde producten niet te kopen. Dat kan de burger niet. De gemeenteraad beslist voor hem. De gemeenteraad beslist over ons geld. De gemeenteraad beslist dat wij ons in de schulden steken. Daar hebben wij als burger niets over te vertellen. De gemeente Utrecht heeft inmiddels ruim één miljard euro schuld.

Het is ons zelfs niet gegund om door middel van een referendum uit te spreken dat wij geen nieuw muziekcentrum willen, dat het muziekcentrum dat in de 70-er jaren werd gebouwd goed genoeg is. Of dat wij niet een parkeervoorziening willen onder het Jaarbeursplein van 50 miljoen. En dat we geen nieuw WTC willen.

Waarom dringt stadsontwikkeling ons voortdurend plannen op waar wij niet om gevraagd hebben, waarom ligt de gemeenteraad er niet wakker van dat de schuld van de gemeente steeds verder oploopt? Waarom is de gemeente eigenlijk veel erger dan die fabrikanten die ons met reclame verleiden producten te kopen waar wij tenminste nog ‘nee’ tegen kunnen zeggen?

Het antwoord op die vraag is dat de gemeente de belangen behartigt van financiële instellingen, projectontwikkelaars, asfaltondernemers, grote aannemers en adviesbureaus en zichzelf die samen rusteloos de stad afstruinen om te kijken of er nog wat te slopen, te kappen, te bouwen, aan te leggen en te verdienen valt. Dat is het enige wat voor de gemeente telt.

Steekt de gemeenteraad daar dan geen stokje voor? Nee, de gemeenteraad is er om ons wijs te maken dat wij zelf gekozen hebben voor al die plannen die wij niet willen, waar wij niet voor willen betalen en waarvoor wij ons zeker niet in de schulden zouden willen steken. Inmiddels ruim een miljard. (nieuws030.nl, 18 februari 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-aanbodeconomie/

WOB voor beginners en gevorderden. Utrecht

Zie Fringe Shop

https://cyberwar.nl/d/201402_Roger-Vleugels_Fringe-Shop-and-Colofon.pdf

Aangevraagde evenementenvergunningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 19822. Gepubliceerd op 19 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-19822.html

Utrecht onderneemt geen actie tegen ‘spookwoningen’

De gemeente Utrecht gaat geen maatregelen nemen tegen langdurige leegstand van woningen in de stad. Dat meldt wethouder Paulus Jansen in een brief aan de commissie Stad & Ruimte. Wel gaat hij een steekproef houden om meer inzicht te krijgen in zogenoemde ‘spookwoningen’.

De wethouder reageert daarmee op een verzoek van de commissieleden om onderzoek te doen naar het thema. In de stad staat ongeveer 1,6 procent van de woningen langdurig leeg, zo becijferde het CBS eerder. Dat komt neer op ruim 2300 woningen. Met langdurige leegstand bedoelt het CBS woningen die langer dan anderhalf jaar niet worden bewoond en met een laag energieverbruik.

Wethouder Paulus Jansen vindt het aantal langdurig leegstaande woningen in Utrecht relatief laag. Van de vier grote steden heeft Den Haag relatief de meeste leegstand met 2,6 procent, gevolgd door Rotterdam (2,3 procent) en Amsterdam (1,7 procent). Het landelijk gemiddelde ligt op 1,4 procent.

(RTV Utrecht, 19 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1440129/utrecht-onderneemt-geen-actie-tegen-spookwoningen.html

Het zou jammer zijn als het aantal woningzoekenden zou dalen en daarmee de koop- en huurprijzen onder neerwaartse druk komen te staan.

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 3 maart 2016

o.a.

8.a Raadsinformatiebrief arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

De Informatie arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016 en de raadsbrief Actieplan Jeugdwerkeloosheid 2015-2016 worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Post, PvdA: In de commissie gaat de PvdA graag in debat over de gemaakte keuzes, m.n. over de vraag hoe de groep kwetsbare jongeren wordt gediend met dit actieplan. Ook bespreekt de fractie de mate en wijze van aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

8.b Raadsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

De Informatie arbeidsmarktregio Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016 en de raadsbrief Actieplan Jeugdwerkeloosheid 2015-2016 worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Post, PvdA: In de commissie gaat de PvdA graag in debat over de gemaakte keuzes, m.n. over de vraag hoe de groep kwetsbare jongeren wordt gediend met dit actieplan. Ook bespreekt de fractie de mate en wijze van aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

10.a Commissiebrief incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin

De commissiebrieven Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016 en Incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin worden in samenhang behandeld. Wethouder Everhardt wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer Post, PvdA, mevrouw Tielen, VVD, de heer van Ooijen, ChristenUnie, mevrouw de Regt, GroenLinks, de heer Meijer, D66. Voor agenderingsmotivering zie bijlage.

10.b Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016

De commissiebrieven Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016 en Incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin worden in samenhang behandeld. Wethouder Everhardt wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer Post, PvdA, mevrouw Tielen, VVD, de heer van Ooijen, ChristenUnie, mevrouw de Regt, GroenLinks, de heer Meijer, D66. Voor agenderingsmotivering zie bijlage.

11 Commissiebrief Terugdringen van eenzaamheid

Geagendeerd door de heer Van Ooijen, ChristenUnie De ChristenUnie is door de Raadsinformatieavond aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid rondom het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Uit de RIA bleek in ieder geval dat de insprekers zich druk maken over de ontwikkeling van het probleem: de cijfers over eenzaamheid gaan helaas de verkeerde kant op. De meeste betrokkenen onderschreven daarom het belang van een aanpak door diverse betrokkenen, in welke mate en hoedanigheid dan ook. De ChristenUnie wil daartoe in de commissie een aantal voorstellen doen, en die ter consultatie neerleggen bij het college en de fracties.

13 1e technische begrotingswijzing 2016

Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast middels een begrotingswijziging.

15.a Commissiebrief Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg

De commissiebrieven Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016 en Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg worden in samenhang behandeld. Wethouder Diepeveen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de heer Kleuver, D66. Motivering ChristenUnie De ChristenUnie heeft aan de burgemeester een aantal vragen over waarom het geld aan de Amsterdamsestraatweg in grote mate niet is uitgegeven in de daarvoor bestemde periode (2014-2015), omdat slechts een zeer klein deel is besteed. De ChristenUnie fractie wil weten of en in welke mate hier sprake is van vertragingen en of het college er zeker van is dat de komende jaren dit budget voor de Amsterdamsestraatweg wel wordt uitgegeven. En ten derde, betreffende de collectieve sluitingstijden, wanneer het college daadwerkelijk tot invoering van de sluitingstijden overgaat en op welke manier de belangenafweging tussen bewoners en ondernemers in de inspraakronde wordt meegenomen. Motivering D66: Inzake de brief collectieve sluitingstijden ASW wil D66 in debat met het college om helderheid te krijgen over de te doorlopen procedure indien er bezwaren zijn. Voorts wil D66 in debat over de begrenzing van het gebied, de duur van de maatregel en de monitoring van de effecten. D66 is niet overtuigd dat de BOA’s niet meer nodig zijn als collectieve sluitingstijden zijn ingevoerd en wij willen het college daarop bevragen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de standpunten van andere fracties

15.b Commissiebrief Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016

De commissiebrieven Amsterdamsestraatweg vooruitblik 2016 en Collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg worden in samenhang behandeld. Wethouder Diepeveen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en de heer Kleuver, D66. Motivering ChristenUnie De ChristenUnie heeft aan de burgemeester een aantal vragen over waarom het geld aan de Amsterdamsestraatweg in grote mate niet is uitgegeven in de daarvoor bestemde periode (2014-2015), omdat slechts een zeer klein deel is besteed. De ChristenUnie fractie wil weten of en in welke mate hier sprake is van vertragingen en of het college er zeker van is dat de komende jaren dit budget voor de Amsterdamsestraatweg wel wordt uitgegeven. En ten derde, betreffende de collectieve sluitingstijden, wanneer het college daadwerkelijk tot invoering van de sluitingstijden overgaat en op welke manier de belangenafweging tussen bewoners en ondernemers in de inspraakronde wordt meegenomen. Motivering D66: Inzake de brief collectieve sluitingstijden ASW wil D66 in debat met het college om helderheid te krijgen over de te doorlopen procedure indien er bezwaren zijn. Voorts wil D66 in debat over de begrenzing van het gebied, de duur van de maatregel en de monitoring van de effecten. D66 is niet overtuigd dat de BOA’s niet meer nodig zijn als collectieve sluitingstijden zijn ingevoerd en wij willen het college daarop bevragen. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de standpunten van andere fracties

16 Commissiebrief Criminaliteitscijfers 2015 Utrecht

Geagendeerd door de heer Kleuver,D66, de heer de Vries, GroenLinks en de heer Menke, Student & Starter Motivering D66: De fractie van D66 wil naar aanleiding van de brief en de Raadsinformatiebijeenkomst bespreken of aanvullende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen fietsendiefstal. Van de burgemeester horen wij graag welke mogelijkheden hij ziet om zijn strijd tegen heling ook uitgebreid kan worden met de bestrijding van heling van fietsen. Fietsparkeerplekken in Utrecht voldoen niet aan de parkeur-norm: is dit van invloed op het aantal gestolen fietsen en als dat zo is, wat kan er dan gedaan worden aan de kwaliteit van fietsparkeerplekken? Welke mogelijkheden ziet het college om samen te werken met het bedrijfsleven in de strijd tegen fietsendiefstal? Wij denken aan aangifte doen bij de fietsenzaak als slachtoffers van diefstal een andere fiets gaan kopen en wellicht ook aan samenwerking met belangenorganisaties als BOVAG en ANWB Motivering GroenLinks: Na bespreking in de Raadsinformatiebijeenkomst is de fractie van GroenLinks nog niet overtuigd van het feit dat fietsendiefstal voldoende aangepakt wordt. De fractie willen hierover duidelijk toezeggingen van de burgemeester horen. Motivering Student &Starter: De fractie van Student & Starter bespreekt graag de criminaliteitscijfers. Dit mede n.a.v. de Raadsinformatiebijeenkomst. Student &Starter wil graag met andere fracties en de portefeuillehouder in gesprek over mogelijkheden om het aantal diefstallen te laten dalen. Tevens wil de fractie graag met de portefeuillehouder in gesprek over de duidbaarheid van het effect van lokaal beleid in het licht van de landelijke trends.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f406059a-5d4c-40a1-9bb6-f55908926c8d&FoundIDs=&year=2016\

Agenda Raadsinformatieavond – 10 maart 2016

Ingebruikname fietsenstalling Stationsplein

De oplevering van het eerste deel van de fietsenstalling naast Utrecht Centraal is met een jaar uitgesteld. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omdat de veiligheid bij een oplevering in 2016 minder groot zou zijn dan bij een oplevering medio 2017. De gemeenteraad wil graag een technische toelichting op dit besluit. U bent welkom als toehoorder.

Renteswaps

Het onderwerp derivaten en renteswaps roept met enige regelmaat vragen op. In de vorige raadsperiode is hier al aandacht aan besteed en de huidige raad wil ook duidelijk hebben hoe de gemeente Utrecht hiermee omgaat. De raad krijgt tijdens deze bijeenkomst een technische toelichting. U bent welkom als toehoorder.

Starten nieuwe school

De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is een set regels en afspraken tussen gemeente en schoolbesturen. Bij uitbreiding van een school moet de gemeente binnen de zogenaamde verwijsafstand van 1.000 meter huisvesting bieden. Zo kunnen leerlingen uit de wijk in de wijk naar school gaan. Hierop kan de gemeente een uitzondering maken indien binnen de verwijsafstand geen passende huisvesting beschikbaar is. In de zomer van 2015 heeft de Vrije School Utrecht gevraagd naar de mogelijkheden voor het starten van een dependance in een onderwijslocatie in Leidsche Rijn. Dit verzoek is afgewezen, omdat de Vrije school voldoende plek heeft om de groei te faciliteren op hun bestaande locaties. De raad wil tijdens deze bijeenkomst een technische toelichting op de verwijsafstand en geeft initiatiefnemers graag de gelegenheid te reageren. U bent welkom als meeprater.

Knelpunten en inspectie kinderopvang

Tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan een kinderopvanglocatie in zelfbeheer kreeg hij signalen van verschillende ondernemers dat zij knelpunten ervaren in het beleid van de inspectie. De raad wil met ondernemers om tafel om deze knelpunten boven water te krijgen. U bent welkom als meeprater.

Energiebesparing bij bedrijven

De gemeenteraad gaat graag in gesprek met bedrijven die voorlopen op het gebied van energiebesparing en bedrijven die achterblijven op dit gebied. Welke maatregelen zijn succesvol volgens hen en welke inzet vanuit de gemeente is het meest effectief? Daarnaast wordt de raad door de gemeente geïnformeerd over de maatregelen die bedrijven nemen en waarom bedrijven al dan niet kiezen voor de vrijwillige route en hoe ze hiertoe te verleiden zijn. U bent welkom als meeprater.

Uitvoering verstrekkingen individuele voorzieningen

De gemeenteraad organiseert een bijeenkomst over de uitvoering van de verstrekkingen individuele voorzieningen in het kader van de WMO. De bijeenkomst heeft als doel om de signalen die raadsleden ontvangen (over bureaucratie, verkeerde verstrekkingen, voorwaardelijkheden, etc.), nader te begrijpen. U bent welkom als meeprater.

Aanpak overlast brom- en snorfietsen

In de brief Actieplan Stop Scooteroverlast staan ambities en plannen ten aanzien van brommers op de rijbaan, aanpak parkeeroverlast, handhaving snelheid en het weren van vervuilende scooters. Graag gaat de raad in gesprek met belanghebbenden, experts, gebruikers en inwoners van Utrecht over deze plannen. U bent welkom als meeprater.

Stadsverwarming

De raad heeft zijn ongenoegen geuit over het functioneren van stadsverwarming in Utrecht. Dit betreft de hoge naheffingen, de slechte installaties en onvoldoende communicatie met bewoners door Eneco. De raad wil van het college en toelichting op wat er precies is gebeurd en door wie het college werd geïnformeerd. Eneco wordt gevraagd tijdens deze bijeenkomst openheid van zaken te geven. U bent welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

Bij de tweede agenda voor dezelfde bijeenkomst vind je de vergaderstukken:

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=d9f081c0-02e0-4ada-9c26-bba0aebd0adb&FoundIDs=&year=2016

Commissiebrieven M&S

18-2-2016         Wachtlijstonderzoek beschermd wonen en opvang

18-2-2016         Stand van zaken raamprostitutie

18-2-2016         Notitie Swaps

17-2-2016         Succesvolle VSV aanpak RMC regio Utrecht

16-2-2016         Handhavingsresultaten Drank- en Horecawet 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

19-2-2016         Commissiebrief busbaan Vleuterweide

19-2-2016         Iinformeren collegebesluit stadsverwarming

19-2-2016         Startdocument Kruisvaart

19-2-2016         Langdurig leegstaande woningen

19-2-2016         Plaatsing netten omloop en voorbereiding onderzoek restauratie Domtoren

18-2-2016         Stand van zaken raamprostitutie

18-2-2016         Snelheidssignalering op busbanen

15-2-2016         Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

15-2-2016         Gezondheidscentrum Rijnhuizenlaan

15-2-2016         Evaluatie Verruiming openstelling afvalscheidingsstations Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

Raadsbrieven

18-2-2016         Raadsbrief demonstraties op zaterdag 20 februari

18-2-2016         Raadsbrief stand van zaken ontwikkeling Skaeve Huse

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 12 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Verder feesten in het Noorderpark

o     Gemeente geeft niets om Zuiderpark

o     Rechtszaak i.z. grootschalige kap van honderden oude, waardevolle bomen in Haarzuilens

–    DOSSIER ENERGIE

o     Utrechtse Statenleden praten over energiebeleid

o     Utrecht blundert met warmte 240 woningen

o     Utrecht: Eneco sjoemelt met stadsverwarming

–    DOSSIER GEZONDHEID EN MILIEU

o     Houtense stichting wil meer aandacht voor gehoorschade

o     BASF legt productie stil vanwege te hoge uitstoot

o     Fietsers hebben meer te lijden van luchtverontreiniging

o     Informatieavond over klimaatverandering Lopikerwaard

o     Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale

–    Telegraaf Utrecht stopt met zaterdag-editie

–    Utrecht Centrum grootste bouwput

–    Tekort Utrechtse huurwoningen loopt op

–    Stadsbelang Utrecht: “Management TivoliVredenburg moet eruit”

–    Politie in regio Utrecht steeds drukker met verwarde mensen

–    Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen

–    Website SpoorData in de lucht

–    De Kade Utrecht plots afgeblazen

–    Vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027, provincie Utrecht

–    Ontwerp Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541

–    Reserveringskalender evenementen 2016

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 18 februari 2016

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen: 158

Van Zijstweg te Utrecht, HZ_WABO-16-03820

Het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16141. Gepubliceerd op 11 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-16141.html

Vredenburgplein te Utrecht, HZ_WABO-16-03674

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 15103. Gepubliceerd op 10 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-15103.html

Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 14824. Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-14824.html

Ringkade ter plaatse van huisnr. 7 te Utrecht, HZ_WABO-16-03434

Het kappen van 2 bomen (populieren)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 14813. Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-14813.html

 

Verder feesten in het Noorderpark

HDSR – watervergunning voor het aanleggen van diverse tijdelijke voorzieningen voor het Soendafestival – Ruigenhoeksepolder (Noorderpark) Utrecht / De Bilt (code 798296_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van diverse tijdelijke voorzieningen voor het Soendafestival. Op de locatie Ruigenhoeksepolder (Noorderpark) in de gemeenten Utrecht en De Bilt. Dit besluit is verzonden op 4 februari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 5 februari 2016 tot en met 18 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

(Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 882 Gepubliceerd op 4 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-882.html

 

Gemeente geeft niets om Zuiderpark

Het park rond Kasteel de Haar werd eind 19e eeuw/begin 20e eeuw onder leiding van Copijn aangelegd. Grote volwassen bomen werden overal uit Nederland vandaan gehaald om snel een volgroeid park te realiseren. Veel steden zouden trots zijn op zo’n park. Utrecht niet. Dat het om een

monumentaal park gaat dat het deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur telt voor de gemeente Utrecht niet.

De gemeenteraad ging op 13 januari 2014 akkoord met het bestemmingsplan Haarzuilens. Dat bestemmingsplan moest de weg vrij maken voor de uitbreiding van de golfbaan ten koste van het park van Kasteel De Haar. Veel discussie over het bestemmingsplan was er niet, want het was al laat op de avond en er was al heel wat gediscussieerd over de Bieb++ op het Smakkelaarsveld, waar inmiddels ook vrijwel alle grote platanen zijn verdwenen.

GroenLinks en de SP vonden het zonde van die 780 bomen die gekapt moesten worden. Wethouder Isabella (PvdA) beweerde dat een groot deel van deze bomen”wildgroeiend groen was dat inmiddels wat dikte gekregen had”. Er zou niettemin heel zorgvuldig gekeken worden alvorens de kapvergunning te verlenen. De overeenkomst tussen de golfclub, de gemeente en Natuurmonumenten (eigenaar van de grond) zou er borg voor staan dat de uitbreiding zorgvuldig en gefaseerd zou plaatsvinden. Die toezegging was voor de rest van de raad genoeg.

De Vries (GroenLinks) wees er op dat het park deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, waarvoor geldt dat er geen aantasting mag plaatsvinden tenzij er sprake is van een “groot openbaar belang” en dat de uitbreiding van de golfbaan moeilijk als zodanig kan worden beschouwd. Hij wees er ook op dat de Commissie voor de Milieueffectrapportage had geconcludeerd dat de aanleg van de 18-holes golfbaan zich lastig verdraagt met de ‘optimale inrichting voor natuurwaarden’, laat staan ‘het herstel van het oorspronkelijke parkontwerp’.

Het hielp allemaal niets, het was “een beetje zonde van het groen”(Haage, PvdA), maar na ruim tien jaar van voorbereiding en discussie moest er nu maar eens een klap opgegeven worden en werd het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Op 3 november 2015 discussieerde de raadscommissie Stad en Ruimte over de voorgenomen bomenkap door de golfclub. GroenLinks en de PvdD twijfelde aan financiële haalbaarheid en waren bang dat de bomen gekapt worden en dat er daarna voor de herinrichting geen geld meer zou zijn.

Paardekoper (GroenLinks) herinnerde eraan dat wethouder Isabella had beloofd dat er “boom voor boom” gekeken zou worden of die wel gekapt zouden moeten worden, maar dat er tot op heden geen boomonderzoek had plaatsgevonden. De heer Matser (VTH), te hulp geroepen door wethouder

Geldof, legde uit dat de bomen stuk voor stuk bekeken waren. Wat niet waar was. Zijn collega Bleis liet weten dat de golfclub samen met Natuurmonumenten het beheerplan had gemaakt. De lijst met te kappen bomen zou ook samen met Natuurmonumenten zijn opgesteld. Wethouder Geldof wist het daarna opeens ook heel zeker: “Boom voor boom is een en ander nagelopen” en de discussie werd gesloten.

Een maand later werd de kapvergunning verleend. En wat blijkt? De bomen zijn helemaal niet “boom voor boom” bekeken. Of de monumentale bomen nu goed of slecht zijn “is echter niet relevant nu het kappen van de bomen afhangt van de vraag of deze al dan niet in de weg staan voor realisatie

van het inrichtingsplan”, aldus het besluit. De door de golfclub ingediende inventaris van bomen zou het bovendien niet goed mogelijk hebben gemaakt de bomen afzonderlijk te beoordelen, aldus de

gemeentelijke beoordelaar.

Overigens, in maart 2015 vroeg de Stichting Vrienden van de Joostenlaan (die net als de Utrechtse Bomenstichting beroep heeft ingesteld tegen de kapvergunning) toestemming tot betreding van het golfterrein om door een eigen deskundige een boomonderzoek/quickscan flora- en fauna te laten

doen. Het in opdracht van de golfclub verrichte flora- en fauna onderzoek dateert uit 2010 en verloor na 3 jaar zijn geldigheid. Zoals de gemeente weet, werd dat verzoek door de golfclub geweigerd.

Wat ook blijkt is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het niet eens is met de keuze van de bomen die door de golfclub terug worden geplant: past niet bij het oorspronkelijk ontwerp. De vergunning bevat bovendien geen voorschrift waarmee aan de golfclub een verplichting wordt opgelegd om de te kappen bomen te compenseren, laat staan een termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Stel dat de golfclub begint met al die bomen (ruim 700 volwassen bomen) te kappen en daarna in geldnood komt. Jammer, maar helaas.

Veel leden heeft Golfclub de Haar niet. Het aantal schommelt al jaren rond de 600. Er zijn in de provincie 17 golfbanen en er komen er binnenkort weer twee bij. En als je dan 10.000 euro moet betalen om lid te mogen worden, dan zal de Golfclub De Haar niet veel groter worden. De

vraag is dus of die 600 leden in staat en bereid zijn om al die miljoenen bij elkaar te brengen die nodig zijn om de uitbreiding en de aanplant van nieuwe bomen te financieren. De gemeente heeft zich die

vraag niet gesteld.

Kortom: de gemeente heeft geen boom-voor-boom onderzoek gedaan, terwijl het om monumentale bomen gaat. De gemeente heeft zich niet de vraag gesteld of de uitbreiding van de golfbaan een belang is dat zo groot en openbaar is dat het belang van de Ecologische Hoofdstructuur daarvoor

moet wijken. De gemeente gaat voorbij aan de kritiek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die het niet met de sortimentkeuze eens is. De gemeente heeft geen behoefte aan een actueel flora- en fauna onderzoek.

Dat de aanleg van 18-holes zich lastig verdraagt met de ‘optimale inrichting voor natuurwaarden’ en ‘het herstel van het oorspronkelijke parkontwerp’ is voor de gemeente ook geen punt van overweging. In de vergunning is geen voorschrift opgenomen dat de golfclub verplicht om voldoende nieuwe bomen te planten. De gemeente wil niet weten of de golfclub het kapitaal bij elkaar kan brengen om het park te herstellen als die 744 bomen gekapt zijn. Wat beweegt de gemeente om het bestuur

van de golfclub zo ter wille te zijn? (Utrechtse Bomensrichting, 11 februari 2016)

http://www.utrechtsebomenstichting.nl/gemeente-utrecht-geeft-niets-om-het-zuiderpark/

Zie foto in de bijlage.

Zie ook: “Utrecht wil bloemenstad zijn.” Met dank aan de gemeenteraad, bij gebrek aan bomen lijkt dat het hoogst haalbare.

http://www.nieuws030.nl/achtergrond/utrecht-wil-bloemenstad-zijn/

De gemeenteraad die zijn rol beperkt tot “het controleren van B&W” blijkt alsmaar ongeschikt voor zijn magere taak en doet er goed aan af te treden.

 

18 februari: rechtszaak i.z. grootschalige kap van honderden oude, waardevolle bomen in Haarzuilens

Over deze bomenkap is veel te doen. De bomenkap is bedoeld om een wat zieltogende golfclub aan een verdubbeling van het aantal holes te helpen. B&W van Utrecht doet er enthousiast aan mee, met voorbijgaan aan eigen regels. Natuurmonumenten (geleid niet door natuurbeschermers, maar door algemene managers/bestuurders die het vertrouwen van de old boys-netwerken hebben) speelt een zeer bedenkelijke, faciliterende rol. Een aantal leden van Natuurmonumenten heeft om die reden zijn lidmaatschap opgezegd.

De Utrechtse Bomenstichting is in verzet gegaan. Op donderdag 18 februari a.s. om 10:30 u. dient de beroepszaak bij de rechtbank in Utrecht, een meervoudige kamer die in één keer het verzoek om een voorlopige voorziening alsook de bodemprocedure behandelt.

De zitting is openbaar. Bezoekers kunnen vanwege de wat tijd vragende toegangsprocedure het beste een 20 minuten tevoren naar binnen gaan.

(Van een correspondent.)
 

DOSSIER ENERGIE

 

Utrechtse Statenleden praten over energiebeleid

Statenleden praten maandag op het provinciehuis over het Utrechtse energiebeleid. Voor 2020 wil het kabinet dat tien procent van de in de Nederland gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt.

Dat kan bijvoorbeeld via zonnepanelen, biomassa of windmolens. Maar vooral dat laatste stuit in onze regio op veel verzet. Statenleden hebben daarom maandag allerlei experts uitgenodigd om over duurzame energie te praten.

De politici gebruiken de informatie om zich voor te bereiden op het debat over het provinciale energiebeleid, komend voorjaar. Volgens het CDA is het daarom ook een erg belangrijke bijeenkomst. Maar niet alle Statenleden denken daar hetzelfde over.

Zo heeft PVV-leider René Dercksen veel kritiek op duurzame energie en op klimaatwetenschappers die waarschuwen voor de opwarming van de aarde. Zo is hij bijvoorbeeld erk kritisch over het nut van windmolens en ziet hij niets in het plaatsen van zonnepanelen in weilanden.

“We houden alle opties open. We vinden het eerlijk gezegd ook niet relevant of de opwarming van de aarde nou wel of niet bestaat. Wij willen over duurzame energie praten, omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van landen als Rusland en Saoedi-Arabië,” aldus CDA-statenlid Derk Boswijk.

Er zijn overigens niet alleen experts aanwezig bij de bijeenkomst, maar op uitnodiging van het CDA zijn er ook studenten. Zij zijn volgens de partij de toekomst en hebben vaak innovatieve ideeën. (RTVUtrecht, 8 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437010/utrechtse-statenleden-praten-over-energiebeleid.html

 

Utrecht blundert met warmte 240 woningen

Utrecht heeft de bouwaanvragen voor 240 woningen op stadverwarming in Leidsche Rijn verkeerd beoordeeld, waardoor de huizen slechter geïsoleerd worden dan ze zouden moeten zijn.

Hierdoor valt het energieverbruik voor de (toekomstige) bewoners 40 procent hoger uit, hebben deskundigen berekend.         Utrecht kan dit niet bevestigen. De betreffende woningen zijn of in aanbouw of moeten nog worden gebouwd.

Ze moeten beter worden geïsoleerd of uitgerust met zonnepanelen om alsnog aan de landelijke bouwnormen te kunnen voldoen. De kosten hiervoor kunnen per woning oplopen tot wel 15.000 euro, is de schatting van deskundigen. Wie deze aanvullende maatregelen gaat betalen is nog onduidelijk. Utrecht gaat daarover snel in gesprek met Eneco en projectontwikkelaars. (AD, 11 februari 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4242873/2016/02/11/Utrecht-blundert-met-warmte-240-woningen.dhtml

De stadsverwarming draait op de afvalwarmte van de met fossiele brandstof gestookte elektriciteitscentrale aan het kanaal. De fossiele brandstof moet eruit en gaat eruit. En wat dan? Utrecht mag zijn inwoners daarover wel eens een helder verhaal geven, maar niet – niet met veel omslag van woorden ontwijken of op de lange baan schuiven. Inwoners doen nu lange termijn-investeringen en moeten houvast hebben.

 

Utrecht: Eneco sjoemelt met stadsverwarming

De Utrechtse stadsverwarming blijkt een stuk minder efficiënt dan altijd gedacht. Dat staat in een brief die het college van B en W donderdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Eneco, de leverancier van de stadsverwarming, heeft verzwegen dat de cijfers niet kloppen, staat in de brief. Daardoor hebben ruim 200 woningen in Leidsche Rijn ten onrechte een gunstig energielabel gekregen.

In de brief aan de raad schrijft het college dat de efficiëntie van het opwekken van stroom en warmte door Eneco veel minder gunstig is dan dat het bedrijf eerder vermeldde. Bij de berekening van de energielabels werd rekening gehouden met die foute waarden. Huizen kregen zo een veel beter energielabel dan waar ze recht op hebben.

De gemeente is niet blij dat ze zelf achter het gesjoemel van Eneco moesten komen. De burgemeester heeft een brief op hoge poten aan het bedrijf gestuurd en eist binnen tien dagen uitleg. Verder eist de gemeente dat de energieproducent zich aan de gemaakte afspraken houdt en de warmte op een veel efficiëntere manier gaat opwekken.

VERBAASD

De ChristenUnie reageert geschokt. Jan Wijmenga zegt nog nooit in zijn politiek carrière zo verbaasd te zijn door een brief van het college.

Utrecht streeft er naar om de stad energieneutraal te maken. Een dergelijk bericht is een streep door die plannen. (RTVUtrecht, 12 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1438576/utrecht-eneco-sjoemelt-met-stadsverwarming.html

Brief van Eneco: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=a6a5252f-32be-4bdd-b83f-2a43e647b395

Brief van B&W: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=742713b6-0e93-42fe-8569-6243fa59289a
 

DOSSIER GEZONDHEID EN MILIEU

 

Houtense stichting wil meer aandacht voor gehoorschade

Stichting Hoormij in Houten vraagt aandacht voor de gevaren van oorsuizen bij jongeren. Soms is een bromtoon of fluittoon tijdelijk, maar sommigen horen ook een constante piep. Om dit probleem onder de aandacht te brengen is het deze week, de ‘Week van het Oorsuizen’.

Eén miljoen mensen heeft last van oorsuizen. In twintig procent van de gevallen gaat het om jongeren die een permanente pieptoon horen.

Joost Trebus hoort naar eigen zeggen constant drie hoge pieptonen. Hij leeft er al jaren mee en weet er inmiddels goed mee om te gaan: “Als ik uit eten ga, dan reserveer ik een plek waar ik rustig kan zitten. Met weinig lawaai van serviesgoed of bestek om me heen.”

Stichting Hoormij wil aandacht voor dit probleem en vooral jongeren moeten bewuster omgaan met hun oren. “Een vijfde van de jongeren hoort een permanente piep. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hard geluid van bijvoorbeeld een koptelefoon met muziek”, zegt directeur Joop Beelen van Stichting de Hoormij.

Het is de tweede keer dat de stichting een speciale week organiseert. Er worden workshops gehouden en er wordt extra veel informatie verspreid over de preventie van oorsuizen. (RTVUtrecht, 8 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437035/houtense-stichting-wil-meer-aandacht-voor-gehoorschade.html

 

BASF structureel bedreigend voor volksgezondheid en natuurlijke omgeving

BASF legt productie stil vanwege te hoge uitstoot

BASF in De Meern heeft een derde van de productie op het eigen fabrieksterrein dit weekend op eigen initiatief stilgelegd omdat er te veel uitstoot van nikkel was vastgesteld.

Nikkel wordt door BASF als grondstof gebruikt voor de productie. De uitstoot van het metaal is hoger dan de maximum hoeveelheid die het bedrijf mag uitstoten, maar volgens een woordvoerder van het bedrijf is de uitstoot wel “beduidend lager” dan de Nederlandse norm.

BASF heeft ook metingen verricht op de grenzen van het fabrieksterrein, maar volgens het bedrijf bestaat er geen risico voor de omgeving. Het chemiebedrijf is een intern onderzoek gestart naar de uitstoot. Pas als het onderzoek is afgerond, gaat het bedrijf kijken wanneer de productie weer van start kan gaan.

Het bedrijf moet sinds 1 januari dit soort incidenten niet meer melden bij de gemeente, maar bij de provincie. Een woordvoerder van BASF meldt dat dit ook is gebeurd.

Vorig jaar sloot BASF ook al een deel van de fabriek om veiligheidsmaatregelen te nemen. De sluiting was toen gepland, maar voordat het productieproces werd stilgelegd, waren er twee nieuwe incidenten binnen de fabriek. (RTVUtrecht.nl, 10 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437155/basf-legt-productie-stil-vanwege-te-hoge-uitstoot.html

Bericht van 16-02-15: http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/3902727/opnieuw-kankerverwerkkende-stof-vrijgekomen-bij-basf.aspx

Bericht van 24-04-15: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23967251/__BASF-fabriek_zes_weken_dicht_na_lekken_chemicalien__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

Bericht van 07-10-15: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1394821/basf-vrijgekomen-stofwolk-niet-gevaarlijk.html

Bericht van 10-11-15: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-105007.html

 

Fietsers hebben meer te lijden van luchtverontreiniging

Automobilisten en busreizigers worden blootgesteld aan hogere niveaus van luchtverontreiniging dan fietsers. Maar door de fysieke inspanning krijgen fietsers meer verontreinigde lucht binnen.

Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Carla Ramos aan de TU Delft. Ramos, geboren in Portugal, deed haar onderzoek in Lissabon.

Ze onderzocht de mate van luchtverontreiniging waaraan sporters, fietsers en automobilisten worden blootgesteld. In dat kader werden onder metingen verricht op drie belangrijke fietspaden in de Portugese hoofdstad.

Conclusie van het onderzoek is dat automobilisten en buspassagiers in straat in de stad aan hogere niveaus van luchtverontreiniging kunnen worden blootgesteld dan fietsers in dezelfde straat. Dat komt omdat de uitlaatgassen van voorgaande auto’s en bussen direct via het ventilatiesysteem de eigen auto of bus binnenkomen.

Daar staat echter tegenover dat het lagere niveau waaraan fietsers worden blootgesteld teniet wordt gedaan door het feit dat deze – door de fysieke inspanning – vaker inademen en zo per saldo meer verontreinigde lucht binnen krijgen. Voor fijnstof bijvoorbeeld kan dit in de spits meer dan een factor tien schelen.

Planologen zouden hier meer rekening mee moeten houden door fietsroutes en autoroutes verder van elkaar af te situeren. En fietsers kunnen kiezen voor routes met minder autoverkeer of reizen buiten de spits, stelt de TU onderzoekster.

Het wordt ook tijd dat routeplanners hier meer rekening mee gaan houden, door niet alleen te rekenen met de kortste reistijd of afstand , maar ook met de mate van luchtverontreiniging.

In ieder geval zou het bevorderen van fietsgebruik hand in hand moeten gaan met het terugdringen van het autogebruik, aldus Carla Ramos. (Verkeersnet.nl, 9 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18198/fietsers-hebben-meer-te-leiden-van-luchtverontreiniging/

Proefschrift: http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:91d26fbd-04a6-4ec2-baea-b14a99f2aea1/C.A._Ramos_PhD_thesis.pdf

Het wordt tijd dat de Fietsersbond zich voor de levensduur en levenskwaliteit van de fietsers gaat inzetten. Dat is van groter belang dan een fietssnelweg.

 

Informatieavond over klimaatverandering Lopikerwaard

De klimaatverandering is ook in de Lopikerwaard merkbaar. Waterschap De Stichtse Rijnlanden verwacht in de toekomst steeds meer zoetwater naar het westen van het land te moeten pompen.

De pompactie is nodig om verdroging en verzilting tegen te gaan. Dat zoete water komt uit de Lek en loopt via de Lopikerwaard naar de kanalen van de Hollandse IJssel.

Om aan die extra vraag te kunnen voldoen, zijn maatregelen nodig rond Lopik. Zo zullen watergangen verbreed moeten worden en stuwen moeten groter worden. Ook worden er mogelijk bruggen verplaatst.

Voor de bewoners van de Lopikerwaard wordt op 15 februari een informatieavond georganiseerd. (RTVUtrecht, 11 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1438554/informatieavond-over-klimaatverandering-lopikerwaard.html
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit), Isotopenweg 21 te Utrecht, HZ_WABO-15-10550

Isotopenweg 21 te Utrecht

HZ_WABO-15-10550

Het bouwen en gebruiken van een asfaltcentrale (Bouw, Milieu, Inrit)

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 6 weken (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 15107. Gepubliceerd op 10 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-15107.html
Telegraaf Utrecht stopt met zaterdag-editie

De Telegraaf stopt met het Utrecht-katern op zaterdag. Afgelopen weekend was de laatste editie over de stad.

Het stoppen van het katern op zaterdag hing al langer in de lucht. DUIC meldde vorig jaar dat de stekker uit de editie zou worden getrokken. Emile Bode, hoofd algemene verslaggeverij van De Telegraaf liet toen weten dat het bericht klinkklare onzin was.”Er wordt niets opgeheven”, was zijn reactie.

De Telegraaf brengt elke werkdag twee pagina’s met lokaal nieuws. In het weekend schreef de krant uitgebreider over de stad met lange interviews en achtergrondverhalen. (DUIC, 9 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/telegraaf-utrecht-stopt-met-zaterdag-editie/

Utrecht Centrum grootste bouwput

Het witte, gloednieuwe Utrechtse stadskantoor is niet alleen een nieuwe icoon van hoogbouw in de binnenstad, het is sinds de opening vorig jaar het middelpunt van alle bouwactiviteiten in het centrum van de domstad. “Het is de grootste bouwkeet van Nederland”, grapt Simon Roozen, manager uitvoering van de gemeente.

Op het balkon van de elfde verdieping is de hele westkant van het stationsproject goed te zien. Vlak voor hem, op het Jaarbeursplein, ligt een enorme zandvlakte waar de komende weken nog damwanden worden ingetrild. Daarna wordt de grond tot zo’n 8 meter diepte afgegraven om plaats te maken voor een parkeergarage. “Dat zand wordt gebruikt voor woningbouw in Leidsche Rijn.” Om de hoek wordt de laatste hand gelegd aan het golvende dak van de stationshal, en verder langs het spoor ligt het westelijke deel van een nieuwe voetgangersverbinding over de spoorlijnen, de Moreelsebrug, al klaar.

Rechts voor het balkon wordt het oude kantoorgebouw Leeuwensteijn langzaam gedemonteerd. Voor het grove sloopwerk is geen ruimte, omdat het Jaarbeursplein bereikbaar moet blijven voor reizigers, fietsers en voetgangers, bus- en tramverkeer en het personeel in het stadskantoor.

World Trade Center

Over een paar maanden begint op deze locatie de bouw van het World Trade Center. Ook op andere plekken aan de westkant van het station wordt gebouwd. Achter het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs is de bouw begonnen van een nieuwe Kinepolis-megabioscoop, en in september begint aan de zuidwestkant van het station de bouw van een nieuwe fietsenstalling en wordt het kantoorgebouw van de voormalige Knoopkazerne tot het casco gestript en getransformeerd tot een kantoor en vergadercentrum.

De activiteiten en logistieke uitdaging op dit kleine stukje stad, een van de drukste stedelijke knooppunten van Nederland, lijken duizelingwekkend, maar voor Roozen is de tijd voorbij dat hij iedere rondrijdende kraanwagen in de gaten hield. “Je kunt je over iedere stoeptegel druk maken, maar ik heb wel geleerd om dingen los te laten.” Hij is al sinds 2009 betrokken bij het project, en denkt dat zijn taak nog tot minstens 2018 of 2019 doorgaat. “Daarna is het misschien tijd voor een sabbatical.”

Hoofdbrekens

Maar de hoofdbrekens in het project zitten niet aan deze kant van het station. Aan de stadszijde is de uitdaging waarschijnlijk nog veel groter. Aan de oostkant moet op een kleine vierkante kilometer zo veel worden gebouwd, geschoven en gegraven dat het eindresultaat weinig meer lijkt op het Hoog Catharijne van drie jaar geleden. Dat is al goed te zien aan het Vredenburg, dat door hoogbouw en het nieuwe Tivoli Vredenburg een heel ander aanzicht heeft gekregen. Over een paar jaar is de overdekte verbinding tussen de stationshal en Hoog Catharijne ook verdwenen. Daartussen ligt dan een nieuw stationsplein, als open verbinding tussen het winkelcentrum en het station.

Het verhoogde stationsplein ligt dan bovenop een meerlaagse fietsenstalling, de grootste ter wereld, met plaats voor meer dan 12.000 fietsen. De eerste fase van de fietsenstalling wordt volgend jaar opgeleverd. “Dat zou eerst dit jaar zijn, maar in overleg met de aannemer (BAM – red.) bleek dat het beter was om te wachten tot 2017. Dan kunnen we een groter deel al gebruiken, en zijn er meer ontsluitingen voor de reiziger beschikbaar. Dat betekent een betere bereikbaarheid en meer comfort voor de reiziger.”

Fasering

Veel van de fasering in het gebied hangt af van de verplaatsing van het busstation en de verlegging van de lijnen van de sneltram en van de voortgang met het uitgraven en terugbrengen van de ooit verdwenen Catharijnesingel. Voor Roozen is het belangrijk dat hij de juiste mensen met de juiste kennis van zaken binnenboord houdt. “We werken voor het tweede deel van de Catharijnesingel weer zo veel mogelijk met het team dat ook het eerste deel heeft uitgevoerd. Dat is het voordeel van een groot project als dit: die mensen kun je hier in de tijd tussen die projecten aan het werk houden.”

Vinger aan de pols

De grote projecten van het Utrechtse stationsproject komen regelmatig aan bod in Cobouw en andere landelijke media. Maar wie de vinger aan de pols wil houden van het grootste binnenstedelijke project van Nederland, kan ook op andere plekken terecht voor dagelijkse updates.

–    Zo houdt de gemeente Utrecht de voortgang van alle verschillende deelprojecten nauwkeurig bij op             de website CU2030. Zeer actueel, met veel informatie over de projecten: http://www.cu2030.nl/

–    http://www.bouwpututrecht.nl/ is een onafhankelijke website waarop ook de positieve en minder       positieve gevolgen en meningen van Utrechters en omwonenden over de aanpak aan bod komen.       De website begon ooit als een project van een geïnteresseerde omwonende, maar is inmiddels dé       plek om informatie te halen over omleidingen, bouwvoortgang en andere nieuwtjes.

–    Zeker niet te missen zijn de sociale media. Plaatjes van de bouw en de veranderingen zijn overal      op Facebook of Instagram te vinden, maar de foto’s van de twitterende kraanmachinisten op de            verschillende torenkranen rond het station zijn wel heel speciaal. Marcel Peters (@dobbelbas) van BAM Materieel en zijn collega’s Geurt van Roekel (@GeurtRoekel) en Marco van Dulst (@MDulst)

maken duidelijk dat het uitzicht op een torenkraan nooit verveelt, en vergeten zelden hun     fotocamera’s mee naar boven te nemen. Zo krijgen we unieke beelden van de transformatie rond        het station. En weten we hoe de Dom eruit ziet bij zonsopgang. (Cobouw, 9 februari 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1617246-utrecht-centrum-grootste-bouwput

Met een referendum heeft een grote meerderheid van de Utrechtse bevolking het Utrechtse gemeentebestuur gelukkig overtuigd van een groene variant van de bouwplannen.

Tekort Utrechtse huurwoningen loopt op

Het tekort aan huurwoningen in Utrecht en Amsterdam neemt de komende jaren toe. Dat verwacht vastgoedadviseur Capital Value. De nieuwbouw trekt de komende jaren aan, maar volgens de adviseur worden er vooral koopwoningen neergezet.

Omdat corporaties daarvoor oude panden slopen of verkopen, verdwijnen er huurwoningen. Capital Value noemt het niet bouwen van huurwoningen een gemiste kans, omdat de vraag juist toeneemt.

Vluchteling

Dat komt op dit moment vooral vanwege de grote instroom van vluchtelingen. Dit betekent dat er komende jaren over de gehele linie waarschijnlijk meer huishoudens bij komen dan nieuwe woningen.

“Gemeenten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars bieden te weinig huurwoningen aan, terwijl er juist nu kansen zijn om tekorten te verminderen en wachtlijsten terug te brengen”, aldus directeur Kees van Harten.

Kapitaal

Het is volgens Capital Value niet zo dat er geen kapitaal beschikbaar is voor het bouwen van meer nieuwe huurhuizen. De focus bij partijen ligt echter te veel op koopwoningen, vindt de vastgoedadviseur.

Gemeenten zullen volgens het bureau in de programmering daarom meer aandacht moeten geven aan de bouw van huurwoningen, ook als dit voor hen een lagere grondopbrengst betekent. (RTVUtrecht, 8 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437030/tekort-utrechtse-huurwoningen-loopt-op.html

Incompetente gemeenteraad kan beter vertrekken. De raad keurde immers deze (en nog veel meer) onzin goed.

Stadsbelang Utrecht: “Management TivoliVredenburg moet eruit”

De fractie van Stadsbelang Utrecht wil dat het management van TivoliVredenburg haar conclusies trekt en opstapt. Dat laat fractievoorzitter Cees Bos weten in aanloop naar de commissievergadering vanavond over het kritische Rekenkamer Rapport over het gebouw en de exploitatie ervan.

De conclusies van de Rekenkamer in het rapport over Muziekpaleis TivoliVredenburg zijn niet mals, zo oordeelt Bos. “Het gemeentebestuur heeft steken laten vallen waardoor de stad Utrecht nu met een miljoenenprobleem is opgezadeld. Wanneer je als college en als wethouder tekort ben geschoten, neem je daar de verantwoordelijkheid voor. Elke partij in het college en voormalige colleges, maar ook de partijen die aan de zijlijn hebben ingestemd met de investeringen zijn er mede verantwoordelijk voor dat dit dossier zo verschrikkelijk uit de klauwen is gelopen.”

Bos vindt dat er opgehouden moet worden met het goed praten van de problemen. “Een betere programmering, een betere bezetting, de verhuur van vergader- of kantoorruimte zullen enigszins zorgen voor verbeteringen van de exploitatie. Maar wat ons betreft is dat onvoldoende; Tivoli Vredenburg blijft op achterstand staan. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De basis voor een goede exploitatie en een kleiner financieel subsidiebeslag komt er pas als Utrecht het pand waardeert naar waarde en een exploitatie realiseert die hierop aansluit.”

Stadsbelang Utrecht is van mening dat het pand en de gebruiker gebaat zijn met een juiste vaststelling van de waarde van het pand. Bos: ”Wij zijn er van overtuigd dat de investering van 160 miljoen euro die nu op de balans staat niet de waarde in het economisch verkeer is. Deze waarde moet veel lager worden getaxeerd. Deze lagere waardering moet de grondslag zijn voor een aangepast huurniveau en een lager subsidiebedrag. Dit kost de gemeente een stuk afwaardering. Dat doet pijn, maar alleen dan kan Tivoli-Vredenburg overleven.”

Management er uit

Het management moet er daarom uit volgens de partij. “Het heeft zich niet bewezen en moet zich nu laten bijstaan door een door de gemeente betaalde commissie om de exploitatie te verbeteren,” aldus Bos. “Dit management kan het kennelijk niet, heeft de vaardigheden en mogelijkheden niet om eigenstandig verbeteringen aan te brengen. Wat wij graag willen horen is dat het huidige college er alles aan gaat doen om het tij te keren om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel en dat het college de maatregelen die de Rekenkamer voorschrijft overneemt omdat het voor de stad goed is dat het Muziekpaleis een solide basis krijgt.” (DUIC.nl, 9 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/stadsbelang-utrecht-management-tivolivredenburg-moet-eruit/

Met zijn betoog voor afwaardering heeft Bos gelijk. Daarnaast is het goed de tent voor een aantal jaren te sluiten. Dan kan er ingelopen worden op de tekorten zonder dat er exploitatiesubsidies verstrekt worden. De Utrechtse horeca heeft dan ook niet met door de overheid gesubsidieerde valse concurrentie te maken.

In die jaren kan er gewerkt worden aan een integraal kultuurprogramma, zonder kul, dat alle podiumkultuur omvat en zich voor het eerst niet exclusief oriënteert op consumptieve middle- en upperclass-kultuur, maar ook veel ruimte geeft aan participatieve culturele activiteit, vooral in de buitenwijken.

Politie in regio Utrecht steeds drukker met verwarde mensen

Het aantal incidenten met verwarde mensen in Midden-Nederland is opnieuw gestegen afgelopen jaar. Sinds 2011 is sprake van een toename van 83 procent. Landelijk is dit percentage 65 procent.

In 2011 moest de politie in Nederland ruim 40.012 keer in actie komen voor verwarde mensen. Afgelopen jaar gebeurde dat landelijk 65.831 keer.

De politie-eenheid Midden-Nederland kreeg 5.922 keer te maken met verwarde personen. In 2014 lag dat aantal nog op 5.886 keer en in 2011 op 3.236 keer. De stijging is zichtbaar in bijna alle eenheden. Alleen in Amsterdam nam het aantal incidenten af. De politie meldt niet waardoor dat komt. (RTVUtrecht, 9 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1437126/politie-in-regio-utrecht-steeds-drukker-met-verwarde-mensen-op-straat.html

Verschuiving van overheidskosten van gezondheidszorg naar veiligheid en justitiepolitie, met flankerend groot expertiseverlies. VVD kan een grotere politie-inzet claimen.

Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen

Het stimuleren van parkeren op afstand, het uitdelen van fluorescerende hesjes of het plaatsen van een snelheidsdisplay. Scholen in Rotterdam kunnen zelf kiezen welke instrumenten zij willen inzetten voor hun leerlingen, de gemeente neemt de organisatie vervolgens uit handen.

Dat is de kern van het Actieplan Veilige Scholen van de gemeente. Scholen kunnen tot maximaal 2.000 euro per jaar aan educatieve maatregelen aanvragen. In totaal is jaarlijks 80.000 euro beschikbaar. Voor fysieke aanpassingen op straat kunnen scholen voor advies terecht bij de gemeente. De maatregelen variëren van een extra drempel op straat tot het instellen van eenrichtingsverkeer. Voor deze maatregelen is jaarlijks 150.000 euro gereserveerd.

VVN heeft voor de gemeente Rotterdam een enquête uitgezet bij alle 189 basisscholen. Van de 92 Rotterdamse scholen die hebben gereageerd, gaf 60% aan verkeersproblemen te ervaren. Het Actieplan richt zich op de meest genoemde probleempunten. ……… (Verkeersnet.nl, 4 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18167/rotterdam-start-actieplan-veilige-scholen/

Utrecht was koploper bij het onderzoeken van dit onderwerp. Onderzoek van Grontmij onder de titel “Onderzoek school-thuisroute “Binnenstad Utrecht” (november 1996). De raad nam de aanbevelingen in het rapport over. Het is nog steeds staand beleid, dat overigens in het geheel niet wordt uitgevoerd.

Website SpoorData in de lucht

Op de website spoordata.nl kunnen Prorail, onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus, projectaannemers en andere specialistische partners in de toekomst informatie over het spoor delen en uitwisselen. De website bevat geen reizigersinformatie maar wel info over de ‘hardware’.

Op dit moment is spoordata in vele bronnen opgeslagen. Veel spoorpartners houden er hun eigen datasysteem op na. Dat gaat veranderen. Eind 2017 moeten alle actuele en uniforme gegevens over spoorobjecten met elkaar verbonden zijn. Via het Informatieportaal is dan voor alle spoorpartners deze informatie oproepbaar .

Het gaat om twee soorten informatie. Configuratiedata zijn geografische, functionele en fysieke gegevens over objecten zoals bijvoorbeeld wissels. Waar liggen ze, hoe lang liggen ze er al? De dynamische kant van de informatie beslaat de sturingsdata van de spoorobjecten, waaronder de onderhoudsdata, de conditie van het spoor, storingen en de registratie van inspecties.

Met het programma SpoorData geeft de spoorbranche inhoud aan de afspraak met het ministerie om meer informatie over de railinfrastructuur met elkaar te delen. ‘Van de machinist die actuele informatie over zijn traject nodig heeft voor een veilige rit tot de ingenieur en aannemer die een complex spoorknooppunt ontwerpen en realiseren.’ (Verkeersnet.nl, 4 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18160/website-spoordata-in-de-lucht/

De website: http://spoordata.nl/

De Kade Utrecht plots afgeblazen

Onverwachts nieuws uit Utrecht: het plan voor de grote bioscoop De Kade zijn afgeblazen. Volgens De Utrechtse Internet Courant willen de aandeelhouders van de huidige grondeigenaren de grond niet beschikbaar stellen.

Het plan voor De Kade was al jaren in ontwikkeling. Waarom de grondeigenaren nu weigeren is dan ook niet duidelijk. Wel is duidelijk dat door deze beslissing er meteen een definitieve streep door het plan kan. (Biosagenda.nl, 11 februari 2016)

http://www.biosagenda.nl/nieuws_de-kade-utrecht-plots-afgeblazen_5905.html

Brief van B&W: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=0e3c919c-b2f1-4909-8988-5c58a2784ca5

En nog meer blunders ???

Vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027, provincie Utrecht

Provinciale staten hebben in hun vergadering van 1 februari 2016 de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016 – 2027 (TSK) vastgesteld.

De TSK beschrijft het provinciale ruimtelijke beleid met betrekking tot de reductie van planologische overcapaciteit voor de nieuwbouw van kantoren in de provincie Utrecht. Daartoe wordt een aantal locaties beschreven. Per locatie wordt aangegeven of er reductie moet plaatsvinden. Wanneer dat het geval is, wordt de omvang van de voorgenomen reductie genoemd. Het in 2015 uitgevoerde Kantorenmarktonderzoek 2015 vormt de basis van deze locatiebeschrijvingen. De reductie zal plaatsvinden door middel van een door Provinciale Staten in 2017 vast te stellen inpassingsplan.

Het belangrijkste doel van de TSK is het in het leven roepen van zogenoemde voorzienbaarheid. Hiermee wordt beoogd om zoveel mogelijk het risico te beperken dat verzoeken om vergoeding van planschade ingewilligd moeten worden. Dergelijke verzoeken kunnen het gevolg zijn van de vaststelling van het hiervoor genoemde inpassingsplan.

In de TSK wordt ook aangegeven dat de provincie gemeenten en belanghebbenden faciliteert bij de vernieuwing, herbestemming en transformatie van leegstaande kantoren en dat zij hiervoor zonodig haar ruimtelijk instrumentarium zal inzetten. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 7068. Gepubliceerd op 11 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-7068.html

Ontwerp Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541, dat is vastgelegd in het digitale bestand WPRIJNUTR1EWIJZIG.ON01 en het ontwerpbesluit hogere waarden, Wet geluidhinder (HW 1103).

Plangebied en doelstelling

Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rijnenburg, Utrecht vastgesteld. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming van dit perceel te wijzigen naar de bestemming Wonen. Het agrarische bedrijf op de locatie Nedereindseweg 541 is beëindigd. De nieuwe eigenaar heeft het initiatief genomen om het perceel een nieuwe invulling te geven waarbij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing in zijn geheel zal worden gesloopt. Daarna worden er twee woningen (waarvan een ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning) op het perceel terug gebouwd. De doelstelling van dit wijzigingsplan is de beschreven nieuwe ontwikkeling ten behoeve planologisch-juridisch mogelijk te maken. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 5210. Gepubliceerd op 10 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-5210.html

Vanwege het beleidsstreven de hoeveelheid herrie te verminderen wordt het niveau van de herrie juridisch verhoogd. Democratisch besloten is de benaming. Gezondheid.

Reserveringskalender evenementen 2016

Op basis van artikel 5:26 van de Algemene Plaatselijke Verordening stelt de burgemeester jaarlijks de ‘reserveringskalender evenementen’ voor het volgende kalenderjaar vast. Organisatoren kunnen jaarlijks vóór 1 november verzoeken hun voornemen tot het organiseren van een evenement op de kalender te plaatsen, waarmee zij een reservering doen voor een bepaalde datum en locatie. De organisatoren dienen vervolgens, ruim voor aanvang van het evenement een vergunning aan te vragen voor het evenement, die getoetst wordt op de voorwaarden als genoemd in de APV. De gereserveerde plek op de kalender kan een weigeringsgrond zijn voor een ander evenement op de gevraagde tijd of locatie (of in de nabijheid daarvan).

De kalender draagt bij aan een goede programmering van de verschillende evenementen, voorkomt wildgroei van evenementen in kwantitatieve zin en is een hulpmiddel voor een goede spreiding over de stad en in de tijd. Uitgangspunt daarbij is dat er een goede balans is tussen Utrecht als evenementenstad én stad met een prettig woon- en leefklimaat. Wij zijn er immers voor iedereen: bewoners, bezoekers en organisatoren. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 14417. Gepubliceerd op 8 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-14417.html

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 18 februari 2016

o.a.

7 Smakkelaarsveld

Het college heeft na het stopzetten van de Bieb++ de gemeenteraad toegezegd om te verkennen welke ontwikkelingen mogelijk zijn op het Smakkelaarsveld. Vorig jaar juli nam de gemeenteraad de motie 2014/M63 aan. Daarin roept de gemeenteraad op om “een park op het Smakkelaarsveld” als voorkeursscenario uit te werken voor het Smakkelaarsveld. Er zijn drie ontwikkelscenario’s voor het Smakkelaarsveld uitgewerkt.

9 Sanering Nedereindse Plas

Geagendeerd door PvdD. De PvdD wil graag ingaan op de potentiële gevaren voor de omgeving wat betreft de mate van vervuiling van de Nedereindse plas, de oplossing met folie die voor ligt en het toekomstperspectief voor de Nedereindse plas.

11 Ketenaanpak Openbare Ruimte: Ruimtelijk Kader

De gemeente Utrecht startte in 2013 met het verkennen van de mogelijkheden om de regie in de openbare ruimte te verbeteren. Hierover is de commissie Stad en Ruimte in februari 2013 geïnformeerd met de commissiebrief “Regie op de Openbare Ruimte” er is een inhoudelijke toelichting gegeven op de Raadsinformatieavond van 26 maart 2013. In de commissiebrief over de “Integratie van de Ruimtelijke Keten” van maart 2015 is aangegeven dat met de groei van de stad Utrecht de opgave die Utrecht heeft bij het beheer van de openbare ruimte toeneemt. De gebruiksdruk neemt sterk toe, in het Healthy Urban Living Concept stellen mensen hogere eisen aan de openbare ruimte en willen steeds meer betrokken worden bij planvorming, gebruik en beheer. De huidige economische context vraagt om hogere efficiencyeisen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het verbeteren van die regie sluit aan bij het verzoek van uw Raad om de samenwerking in de ruimtelijke keten te optimaliseren.

12 Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Geagendeerd door GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. De GroenLinks-fractie wil graag met andere partijen in gesprek over de mate waarin de gemeente (1) in de openbare ruimte kan bijdragen aan maatregelen om de wateroverlast te verminderen, (2) een leidende rol kan nemen in gezamenlijk met alle bewoners te nemen maatregelen om wateroverlast te verminderen of (3) bewoners kan ondersteunen in te nemen maatregelen. De PvdA fractie wil met het college in discussie gaan over de uitkomsten van het onderzoek. De fractie is ook benieuwd wat de andere fracties van de onderzoekresultaten vinden en hoe zij denken dat het probleem in de twee gebieden wordt opgelost. De CU-fractie wil dit punt met name agenderen om de wethouder erop te bevragen hoe hij de verantwoordelijkheid van de gemeente ziet in deze kwestie, daarbij wil de ChristenUnie oproepen tot actie van de kant van de gemeente en niet alle verantwoordelijkheid af te schuiven naar de bewoners.

13 SV 2015, nr 142 over festivalisering Utrecht

Geagendeerd door de fracties van de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks gezamenlijk en D66. PvdD, CU, PvdA en GL: Tijdens de RIA spraken meerdere insprekers over (het gebrek aan) handhaving van de vergunning en/of ontheffing bij festivals in parken. De fracties spreken graag verder over dit onderwerp in de commissie. Tevens werd tijdens de RIA door de ambtelijke ondersteuning gesproken over de wijze van het verlenen van een vergunning. Ook hier spreken de fracties graag verder over in de commissie. D66: Verschillende insprekers melden problemen voor flora, fauna en omwonenden als gevolg van evenementen in parken, met name in het Lepelenburgpark en het Gagelbos. De D66-fractie wil daarom graag in gesprek met de wethouder hoe festivals georganiseerd kunnen worden, met respect voor mens en milieu.

14 Aanwijzen ligplaatsen historische boten (08122015)

Geagendeerd door het CDA. De CDA-fractie begrijpt uit het voorstel niet welk probleem het college met deze extra regelgeving probeert op te lossen. De fractie wil daarom graag de overwegingen daarachter horen en hoe tot deze locatiekeuze is gekomen. De fractie wil het college daarom graag oproepen om de onderbouwing nader (overtuigender) toe te lichten óf het voorstel in te trekken. Ook hoort het CDA graag hoe andere fracties tegen nut en noodzaak van deze nieuwe quasi-welstandstoets voor boten aankijken. Conform de door het college in de brief geschetste procedure wil de fractie dan ook graag de commissie gebruiken om hun zienswijze helder te maken en daarmee het college aanmoedigen om een aangepast besluit te nemen: of beter onderbouwd óf het besluit niet nemen.

15 Gezondheidscentrum Rijnhuizenlaan

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA wil niet alleen de stand van zaken weten van het project maar ook de economische uitvoerbaarheid en de deal over de grond. Het college geeft geen enkele informatie over de (nieuwe) financiële situatie van het project. Van het college wil de fractie weten wat de exacte (nieuwe) deal is, welke prijs is voor de grond nu werkelijk betaald. Eén partij heeft zich teruggetrokken van het project. Wat betekent dit voor financiële uitvoerbaarheid van het project. Deze zaken wil de fractie indien nodig in een (besloten) bijeenkomst bediscussiëren met het college. De PvdA is benieuwd naar de mening van andere fracties over de deal. Tevens leest de fractie dat er weer sprake is van vertraging van de uitvoering van het project. Zowel de bewoners als de fractie van de PvdA vragen zich af of het project werkelijk wordt uitgevoerd en zo ja wanneer. In de commissie wil de PvdA fractie met het college in discussie over de ontstane vertraging.

17 Vaststelling bestemmingsplan “Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′.

In 2006 is voor de ontwikkeling van Centrum Kanaleneiland (dat is opgesplitst in zes deelgebieden) een structuurplan opgesteld. In dit plan is het beleid van de gemeenteraad voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 10 jaar uitgewerkt. Uitgangspunt is het opwaarderen en verbeteren van het centrumgebied door middel van gefaseerde herontwikkeling. De nieuwe aansluiting met bedrijventerrein Papendorp door de Prins Clausbrug én de vernieuwde Churchilllaan met haar verbeterde openbaar vervoersverbinding geven het gebied een centrale ligging in de wijk én in de stad. Dit is aanleiding voor een hoogstedelijke ontwikkeling van het centrumgebied.

18 Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht

Aanleiding en doelstelling De Johannesschool (KSU schoolbestuur), die nu aan de Pagodedreef is gevestigd, en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Beiroetdreef (SPOU schoolbestuur) komen samen in een nieuw gebouw aan de Beiroetdreef. Ze blijven wel zelfstandig functioneren en herkenbaar. Deze scholen zijn de laatste van de te vernieuwen basisscholen in Overvecht. De gymzaal voor beide scholen wordt aan de Pagodedreef gerealiseerd. Hiervoor wordt een afzonderlijke procedure doorlopen. Het plan voor de openbare ruimte wordt door de gemeente opgesteld en in een volgende fase met de buurt besproken. Het inrichtingsplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte ( aan de achterzijde van de flat aan de Eufraatdreef) ten behoeve van parkeren voor de gebruikers en bezoekers van de school en van een veilige oversteek naar de school toe. De doelstelling van het bestemmingsplan is de realisering van het kindercluster aan de Beiroetdreef (twee basisscholen, met ruimtes voor voor- en vroegschoolse educatie, een ouderlokaal en buitenschoolse opvang) planologisch-juridisch mogelijk te maken.

19 Intrekken beleidsnota’s ruimtelijk domein

Eén van de doelstellingen van het project Beter Bestemmen is het toewerken naar een beleidskader voor de fysieke leefomgeving waarin al ons beleid overzichtelijk wordt gerangschikt en waarin zoveel mogelijk een integratieslag wordt gemaakt. Het doel is dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot het ruimtelijke domein op één plek staat, overzichtelijk is weergegeven en dat daarin ook specifieke beleidsonderwerpen voor iedereen eenvoudig vindbaar zijn (en bij een zoekopdracht of vraag, er altijd hetzelfde antwoord uit komt). In de geest van het coalitieakkoord, waarin wordt gepleit voor minder beleid en een goede dienstverlening, is begonnen met een praktische slag in het terugbrengen van het aantal beleidsnota’s over de fysieke leefomgeving. Het resultaat hiervan is een vermindering van het aantal beleidsnota’s waaraan wordt getoetst bij het opstellen van bestemmingsplannen, SPvE’s, ruimtelijke onderbouwingen en bij het toetsen van vergunningaanvragen (omgevingsvergunningen). Het intrekken van deze beleidsnota’s is (A) een eerste opruimslag en geeft (B) een doorkijk naar tweede opruimslag binnen (C) een continu proces. In dit continue proces wordt gezamenlijk toegewerkt naar een overzichtelijk integraal beleidskader.

20 Uitspraak Broese

Geagendeerd door SBU, CDA en PvdA Wat voor Stadsbelang Utrecht belangrijk is, is dat de fractie duidelijkheid krijgt over hoe dit heeft kunnen ontstaan en welke scenario’s voorliggen. Er dient wat de fractie betreft een keuze te worden gemaakt door de raad. Gaan we door met het pand op de Stadhuisbrug? Gaan we (partieel)renoveren? Verkopen we het pand met de huurder? Zetten we alles op alles om Broese er uit te krijgen? Vanuit dat perspectief wil de fractie de scenario’s verkennen. CDA en PvdA willen een toelichting op de antwoorden op de schriftelijke vragen en de bijbehorende commissiebrief voor zover dit gaat over het proces dat leidde tot de uitspraak van de rechter (hoe heeft het zover kunnen komen/hoe voorkomen we dit soort misstappen in de toekomst?).

20.b SV 2015, nr 176 vervolgvragen over vonnis rechtszaak Broese Boekverkopers vs. Gemeente Utrecht met antwoord

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=d1f8c04e-5f5c-484a-b2a6-5c5bec2ba0d2&FoundIDs=

Raadsbrieven

10-2-2016         Raadsbrief Aanvullende informatie opvang asielzoekers n.a.v. Cie M&S 9 februari 2016

10-2-2016         Raadsbrief Informatie prestatieafspraken rectificatie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

12-2-2016         Informatie aanvullend onderzoek kinderen op Gezond Gewicht

10-2-2016         Informatiebrief over De Kade

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

12-2-2016         Brief Dance Sensation

12-2-2016         Stadsverwarming

10-2-2016         Informatiebrief over De Kade

10-2-2016         Conversieregeling 2003

9-2-2016           Samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling AVU

9-2-2016           Toezeggingen Perspectief Toerisme 2020

9-2-2016           Advies aan de Minister van OCW Nieuwe Hollandse Waterlinie

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 februari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 5 februari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen

o     Kappen met kappen

o     Privatisering openbaar groen ???

o     Pretpark Kromme Rijn (vervolg)

–    DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Tour de France in Utrecht: financieel debacle

–    Stadsverwarming uit afvalwarmte gaat tot de geschiedenis behoren

–    Verworpen amendement Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

–    De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid

–    Senioren fors beperkt in keuze huurwoning

–    Zorgen om zwervende kinderen in Utrecht

–    Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016

–    Ambtelijke fusies zijn onzin!!

–    Hoe de overvloed aan festivals het festival zelf om zeep helpt

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Asbest-registratie maar in helft gemeenten

–    Agenda Subcommissie Controle en Financien – 8 februari 2016

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 9 februari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 11 februari 2016

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S
–    Commissiebrieven S&R

–    Nog niet geagendeerde raadsvoorstellen

 

 
DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen

Alenveltpark 209 te Vleuten, HZ_WABO-16-02950

Het kappen van 2 bomen (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13076. Gepubliceerd op 4 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13076.html

Jacob Catsstraat 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-02974

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13088. Gepubliceerd op 4 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13088.html

Komeetstraat naast 72 en

Ina Boudier-Bakkerstraat naast 133 te Utrecht, HZ_WABO-16-03049

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13344. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13344.html

Twee verschillende locaties, gescheiden door spoorlijn, op één hoop gegooid. Weinig zorgvuldig. Twee dakkapellen uit twee verschillende straten worden ook apart behandeld. Waarom niet alles van een week op één hoop gooien? Dan verveelt de Utrechter zich niet.

Molenwerfsteeg 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-03048

Het kappen van 5 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13314. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13314.html

Smalle Themaat 22 te Vleuten, HZ_WABO-16-03119

Het kappen van zeven bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 13337. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13337.html

 

Kappen met kappen

De gemiddelde leeftijd van bomen neemt in de gemeente Utrecht voortdurend af. In enkele jaren was die afgenomen van 32 naar 27 jaar.

Wat heeft de gemeente tegen ouwe bomen? Vaak staan ze in de weg. Op het Smakkelaarsveld hebben vrijwel alle ouwe bomen plaats moeten maken voor een tijdelijke fietsstalling. De bomen langs het Cremerpark moeten er aan geloven omdat Eneco de leiding van de stadsverwarming wil vervangen (nog net even voordat we van de stadsverwarming afstappen).

Langs de Kinglaan – Weg der VN moesten 144 ouwe bomen verdwijnen vanwege de fly-over. Op landgoed De Haar moeten 744 bomen (waaronder 91 monumentale) gekapt worden voor uitbreiding van de golfbaan. Het kappen van bomen wordt sterk in de hand gewerkt door een intensivering van het stedelijk grondgebruik. Asfalt, beton, glad gemaaide grasvelden rukken op, dus voor bomen blijft steeds minder over.

Om de bevolking uit te leggen dat het helemaal niet erg is om bomen te kappen terwijl ze nog heel lang mee zouden kunnen wordt de laatste tijd het argument gebruikt dat bomen vooral CO2 opslaan tijdens de groei en dat je dus de meeste CO2 kunt opslaan door bomen zodra ze wat groter zijn te vervangen door kleine sprietjes. Dat blijkt niet waar te zijn.

Ook ouwe bomen groeien. Daarbij komt dat grote volwassen bomen een enorm oppervlak hebben (inclusief bladeren) om CO2 op te nemen. Het argument van de CO2 opslag pleit dus juist tegen het kappen van ouwe bomen. Hoe meer ouwe bomen, hoe meer CO2 opslag.

Behalve het toenemend stedelijk ruimtegebruik is een reden voor het kappen: kostenbesparing. Oudere bomen kosten meer qua onderhoud. Jonge sprietjes daar heb je jarenlang geen omkijken naar, ouwe bomen daar moeten vaak hoogwerkers aan te pas komen. Als dat ouwe hout dan bovendien flink wat opbrengt (biomassa installaties met veel CO2 uitstoot!) is de keus door Stadswerken snel gemaakt. De afgelopen jaren werd elke aanvraag voor een kapvergunning door de gemeente Utrecht gehonoreerd. Soms mochten er zelfs meer bomen gekapt worden dan waarvoor de kapvergunning werd gevraagd. Verreweg de meeste aanvragen kwamen overigens van de gemeente zelf.

Voor het kappen van een boom heb je een vergunning nodig. Maar dat werkt ongeveer zoals bij de steigervergunning. Als je daarvoor belt, krijg je te horen: begin maar vast, de factuur voor de leges krijg je wel als je klaar bent. De vergunningverlening voor het kappen van bomen blijkt in de praktijk een formaliteit. Een formaliteit die de gemeente veel geld (leges) en werk oplevert. De aanvraag wordt nooit geweigerd, ook niet als de aanvraag in alle opzichten in strijd is met de weigeringsgronden in de APV (art. 88).

Voor de uitbreiding van de golfbaan De Haar werd een kapvergunning gevraagd voor 744 bomen. De aanvraag was voorzien van een lyrische beschrijving van het “zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl” in 1896 van de beroemde Hendrik Copijn. De aanvrager (de golfclub) had er heel eerlijk een boekje bijgedaan waarin uitvoerig de bomendiversiteit werd beschreven met vermelding van alle soorten vogels, zoogdieren, reptielen, vleermuizen (12 soorten). Zo van: ‘we wilden het eigenlijk zelf niet, maar van de gemeente mocht het’. Het mocht niet baten, de kapvergunning werd verleend.

Hoewel de APV dat voorschrijft hadden de vergunningverleners nagelaten de bomen te beoordelen (natuurwaarde, ecologische waarde, cultuurhistorische waarde, milieuwaarde). Logisch, want als ze dat wél gedaan hadden hadden ze de aanvraag moeten weigeren en de politiek had in meerderheid besloten dat die 744 bomen er aan moesten om de golfbaan uit te breiden. In de motivering van het besluit wordt nu volstaan met wat argumenten waarvan de logica niet voor iedereen vanzelf spreekt. Ik zal een paar voorbeelden geven.

Dat er 91 monumentale bomen gekapt worden is niet zo erg want in totaal gaan er 744 bomen om. Het verlies van monumentale bomen zal worden gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen (kennelijk maakt het voor het monumentale karakter niet uit of die bomen nu oud zijn of jong). De conditie van die 744 bomen varieert van slecht tot goed. Een vermindering van de milieuwaarde betekent niet dat die verdwijnt. “De locatie ligt echter in het buitengebied van de stad Utrecht, daarbij rekening houdend en de hoeveelheid groen wat er na de kap resteer en opnieuw wordt geplant”. Wij hebben dus besloten de vergunning te verlenen.

Robert Giesberts stelde ooit voor, in de korte periode dat hij wethouder was voor GroenLinks, de kapverordening gewoon af te schaffen zodat je voor het kappen van een boom geen vergunning nodig had. Daar kwam de bevolking tegen in opstand, zodat dat niet doorging. Sindsdien wordt de kapvergunning min of meer automatisch verleend met een zwamverhaal erbij. Voor wie daar wat aan wil doen zit er maar één ding op: hou het stemgedrag bij van je favoriete partij en wees zo flink om daarbij weg te lopen als die kiest voor asfalt, beton en gladgeschoren golfvelden in plaats van voor bomen. (Nieuws030.nl, 3 februari 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-kappen-met-kappen/

 

Privatisering openbaar groen ???

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het afwijken van de bestemming ten behoeve van het gebruik van een gedeelte van het openbaar groen als tuin, Mr. J.M.M. Hamersplantsoen 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-03205

Het afwijken van de bestemming ten behoeve van het gebruik van een gedeelte van het openbaar groen als tuin

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1334. Gepubliceerd op 5 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13341.html

Hoe wordt eigendomsovergang door verjaring gestuit ??

 

Pretpark Kromme Rijn (vervolg)

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – Kromme Rijn Utrecht (code 787552)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Kromme Rijn in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 1 februari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 2 februari 2016 tot en met 15 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 761. Gepubliceerd op 1 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-761.html

en idem

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-837.html
 

DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Tour de France in Utrecht: financieel debacle

Volgzame gemeenteraad hartstikke blij met 60 miljoen virtueel geld en – volgzaam – wil nog wel eens.

Maarsseveen – Hoe steel je 6 miljoen ?

Rob komt wel vaker een kop koffie bij me drinken. Meestal belt hij tevoren op, want ik ben niet altijd op kantoor. Eind vorige week kwam hij op de bonnefooi. Ineens stond hij er. Ik zag dat er iets aan de hand was. Snel daarna wist ik het zeker. Hij wilde geen koffie en ging met zijn jas aan tegenover me zitten.

‘Jij maakt je nergens druk over hè, klinkt het verwijtend, ‘bij jou glijdt de wereldproblematiek zo van je schouders’

Ik kijk Rob aan en besluit niet te reageren.

Ik vraag me af hoe jij de krant leest’, gaat hij verder, ‘lees je überhaupt de krant, kijk je wel naar het nieuws?’

‘Waar wil je heen, Rob?’, vraag ik tenslotte, ‘wat is er aan de hand?’

‘Heb jij niet de pest in als je ziet hoe gemakkelijk de overheid met gemeenschapsgeld omgaat. Neem zo’n schikking met die fraudeurs van parkmanagement Papendorp. Die sjoemelen even ruim 5 ton weg uit het Ondernemersfonds en na lang soebatten wordt een schikking getroffen voor een schijntje van dat bedrag’

‘Wat wil je dat ik zeg, Rob. We gaan het toch niet weer over dat Ondernemersfonds hebben, hè?’

‘Ja, ja, ik weet al wat je gaat zeggen. Je weet er te weinig van en bottom line ga je ervan uit dat iedereen altijd vanuit eigen belang handelt’.

‘Inderdaad’, antwoord ik, ‘en daarbij spelen allerlei drijfveren die je toch niet kunt achterhalen of waar betrokkenen glashard over liegen of die ze zelf niet bewust kennen. Van wat ik van jou heb gehoord, begrijp ik dat het Ondernemersfonds en veel van die verenigingen op industrieterreinen wespennesten zijn. Ik wil daar inderdaad niets mee te maken hebben’

‘Maar hoe de gemeente Utrecht, via dat Ondernemersfonds, ruim 6 miljoen steelt voor de Tour de France, dat vind je wel interessant?’

Ik ben altijd bereid te luisteren’, zeg ik met een voorzichtige glimlach.

‘We betalen als ondernemers 10% extra over niet-woningen. Dat extraatje gaat naar die pot van het Ondernemersfonds. Daar zat ongeveer 11 miljoen euro per jaar in. Daar mogen de onbezoldigde bestuurders 10 procent van gebruiken voor onkostenvergoedingen, recepties en dergelijke. De rest moet worden besteed aan activiteiten voor ondernemers. Daarvan ging dus 5 ton naar dat parkmanagement’.

‘Ja, en ruim 6 miljoen euro naar de Tour de France. Dat heb je me al eens verteld’

‘Maar de pest is dat meerdere verenigingen tegen die bijdrage hebben gestemd, voor zover het ze al was gevraagd. Geen enkele weldenkende ondernemer had er fiducie in dat die Tour ze iets zou gaan opleveren. Maar niet-ondernemers, loonslaven dus die zelf geen enkel financieel risico nemen, berekenden dat het 34 miljoen gaat opleveren. Niet dus’.

‘Ik las laatst dat het een grote economische impact heeft gehad’, val ik Rob in de rede, ‘en dat er wereldwijd veel publiciteit is geweest, tezamen voor een waarde van 60 miljoen euro’.

‘Jongen, ben je nou zo naïef? Dat is luchtfietserij. Van dat soort geld kun je de bakker niet betalen hoor. Je moet het hebben over de harde pecunia, zoals die 6 miljoen euro die van de Utrechtse ondernemers is gejat. Dat hele Tourgrapje kostte 15 miljoen, waarvan dus 40 procent uit het Ondernemersfonds kwam. Uiteindelijk blijkt dat de gemeente 3 ton te kort is gekomen op de Tourbegroting. Nou die hadden ze er nog wel even bij kunnen stelen’.

‘Ok, ik begrijp het. En dat is waarschijnlijk de reden dat jij hier zo recalcitrant met je jas aanzit en geen koffie wilt’.

‘Nuah, het is dat. Maar vooral het gemak en het gekonkel van dat Ondernemersfonds. Daar zitten een stel idioten die maar wat doen. En er omheen zitten nog grotere idioten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en een stel ratten en roofridders die er alleen maar op uit zijn zichzelf zoveel mogelijk toe te eigenen’.

‘Weet je, Rob, doe nou gewoon zoals ik. Laat het van je afglijden. Het is heel ongezond je zo druk te maken, helemaal als je er toch weinig of niets aan kunt doen. Doe je jas uit, dan krijg je van mij een lekkere bak koffie en dan gaan we het over leuke dingen hebben’.

(Nieuws030, 26 januari 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/maarsseveen-hoe-steel-je-6-miljoen/
Stadsverwarming uit afvalwarmte gaat tot de geschiedenis behoren

Utrechter strijdt tegen hoge kosten afsluiten stadsverwarming

Bart van den Heuvel uit Leidsche Rijn stapt naar de rechter om Eneco te dwingen om hem tegen geringe kosten af te sluiten van de stadsverwarming. Het energiebedrijf vraagt daar nu 3500 euro voor, maar dat vindt Van den Heuvel absurd hoog.

De inwoner van Leidsche Rijn heeft een klimaatneutraal huis, dankzij onder meer zonnepanelen. Hij moet nu betalen voor stadsverwarming, terwijl hij het systeem niet gebruikt. Hij wil daarom dat de stadsverwarming zo snel mogelijk wordt afgesloten.

Van den Heuvel weigert de 3500 euro te betalen. Volgens hem is het een koud kunstje om de leiding af te toppen. De inwoner van Leidsche Rijn stapte al naar de geschillencommissie Energie om de rekening aan te laten passen, maar daar kreeg hij ongelijk.

Volgens Van den Heuvel was de motivatie van de geschillencommissie slecht en daarom stapt hij nu naar de kantonrechter. Hij zegt dat meerdere mensen van stadsverwarming af willen en met smart wachten op een uitspraak.

Eneco blijft bij het standpunt dat het bedrag terecht is. Aan RTV Utrecht laat het bedrijf weten dat de weg sowieso moet worden opengebroken om de stadsverwarming af te sluiten.

(RTV Utrecht, 29 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1435429/utrechter-strijdt-tegen-hoge-kosten-afsluiten-stadsverwarming.html

Eneco stuurt op bestendiging van de afhankelijkheid van centrale voorzieningen, terwijl de techniek meer en meer individuele oplossingen mogelijk maakt. Het gemeentebestuur faciliteert Eneco daarin.

Verworpen amendement Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

Onderwerp A 01 Klimaatneutrale gemeentelijke organisatie

Datum 14-1-2016

Portefeuillehouder Lot van Hooijdonk

Status Amendement verworpen

Indiener(s) Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)

Bijlage(s) amendement 01

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=95d24cf1-9ab5-41f1-ad8a-0504bc170067&ReportId=a5fe674d-1a89-4969-b91b-1b0d19ba27dd&EntryId=e54347bc-f1e7-4b72-8d29-fca3e3753ba8&searchtext=

Amendement: https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=dbf29435-087e-4f08-9f02-31a88c9fce4d

De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid

In arren moede heeft burgemeester Van Zanen aangekondigd een collectief sluitingsuur op te leggen aan alle winkels. horeca en dienstverlenende bedrijven aan de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acacialaan. Een noodsprong omdat de burgemeester niet weet wat hij anders nog zou moeten doen om aan de overlast en onveiligheid een eind te maken. De details krijgen we nog te horen, daar schijnt de burgemeester nog over te willen praten met de betrokken ondernemers en de bewoners.

Met het opleggen van een sluitingsuur wordt de schuld van de overlast bij de ondernemer gelegd. De redenering is: zijn zaak trekt volk aan dat voor overlast zorgt en daarom mag hij ’s avonds niet of minder lang open blijven. De ondernemer loopt daardoor omzet mis. Dat zal hem wel leren, is de gedachte, om ervoor te zorgen dat dat verkeerde volk wegblijft of zich beter gaat gedragen.

Een collectief sluitingsuur is natuurlijk een bijzonder oneerlijk middel: de goeie moeten onder de kwade lijden. Ik kan mij niet voorstellen dat de burgemeester in het gelijk zou worden gesteld door de bestuursrechter als ondernemers straks tegen dat collectieve sluitingsuur beroep instellen.

Het gevolg van dat collectieve sluitingsuur zal zijn dat overlastplegers een eindje verderop overlast gaan plegen, een ander stuk van de Amsterdamsestraatweg. Bijvoorbeeld tussen het Paardenveld en het spoor. En als daar dan een collectief sluitingsuur wordt ingesteld, gaan ze weer terug naar het stuk tussen het spoor en de Acacialaan.

Behalve dat de maatregel oneerlijk is en de overlast alleen maar verplaatst, gaat de maatregel volkomen voorbij aan de oorzaken van de overlast. Die overlast is niet de oorzaak maar het gevolg van de verloedering van de Amsterdamsestraatweg. En die verloedering is in de eerste plaats de schuld van de gemeente.

Door de verdubbeling van Hoog Catharijne, de uitbreiding van wijkwinkelcentra en de meubelboulevard, de vestiging van de Wall is er een in ruim 10 jaar tijd een gigantische overbewinkeling ontstaan in Utrecht. Dat dat zou gebeuren wist de gemeente in 2006 heel goed, maar het kon de gemeente niets schelen. Voor de gemeente is maar één ding echt belangrijk. Dat is dat er voortdurend gebouwd kan worden in Utrecht, ook al is het voor leegstand.

Die gigantische overbewinkeling betekent dat winkeliers op de Amsterdamsestraatweg het moeilijk hebben, dat er winkels leeg komen te staan, dat de panden minder opleveren en daardoor vanzelf ook minder goed verzorgd worden. De overbewinkeling zorgt voor verloedering van de Amsterdamsestraatweg. Steeds minder winkeliers durven op de Amsterdamsestraatweg nog een winkel te beginnen.

Eigenaren van leegstaande panden zouden hun pand wel willen verhuren aan aantrekkelijke winkels, maar omdat die er mee ophouden en er zich maar weinig nieuwe aandienen zijn ze min of meer gedwongen te gaan verhuren aan dienstverlenende bedrijven die de bewoners en de gemeente liever niet hebben of liever helemaal niet hebben. Daarmee zet de verloedering verder door.

De gemeente beweert de oversteekbaarheid op de Amsterdamsestraatweg te willen bevorderen (‘Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg’ april 2014). In plaats daarvan besloot wethouder Van Hooijdonk een aantal verkeerslichten uit te zetten, zodat de ASW nog aantrekkelijker wordt voor doorgaande auto’s en de straatweg nóg moeilijker valt over te steken.

Wat de ASW natuurlijk ook geen goed gedaan heeft is de sluiting van het Zandpand, doorgedrukt door Wolfsen die daarmee nog iets van zijn imago probeerde te redden. Ten koste van de vrouwen waarvoor hij beweerde op te komen, want doordat prostitutie nu verspreid en veel meer verborgen plaatsvindt is het veel moeilijker om de vrouwen tegen misbruik en vrouwenhandel te beschermen.

Kortom, de gemeente heeft er een puinhoop van gemaakt. Ik heb een tijd gedacht dat het pure dommigheid is van de gemeente om de ASW zo te laten verloederen, maar zo dom kan een gemeente niet zijn. Je hoeft echt niet veel van stedenbouw of planologie te weten om te begrijpen dat je traditionele winkelstraten om zeep helpt als je geen maat houdt met nieuwe winkelcentra (laat staan de verdubbeling van Hoog Catharijne). En een kind begrijpt dat het uitschakelen van verkeerslichten slecht is voor de oversteekbaarheid.

Maar waarom zou de gemeente de Amsterdamsestraatweg met opzet laten verloederen? Het antwoord is: door verloedering in de hand te werken wordt de grond en worden de panden goedkoper. Daarmee worden ze aantrekkelijke objecten voor projectontwikkelaars. Die kunnen dan de boel opkopen, tegen de vlakte gooien en nieuwe strakke nieuwbouw realiseren. Daar verdienen niet alleen die projectontwikkelaars flink aan, maar ook de gemeente zelf (hogere grondprijzen, leges).

Als je het zo bekijkt begrijp je waarom de gemeente niets doet om de Amsterdamsestraatweg voor verdere verloedering te behoeden. En je begrijpt dan ook waarom de gemeente er zo op gebrand was de huurflats in Kanaleneiland en Overvecht te laten verloederen (dan konden ze vervangen worden door dure koopwoningen). En je begrijpt ook waarom de gemeente Lombok en de Kanaalstraat zo lang heeft laten verloederen. Voor de gemeente Utrecht is het allerbelangrijkste ervoor te zorgen dat er voortdurend gebouwd kan worden. Dat levert ook de gemeente zelf geld en werk op.

Maar om te kunnen blijven bouwen moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat er telkens straten en gebieden bij komen die rijp zijn voor de sloop. En dat doe je door ze te laten verloederen.

(Allesoverutrecht.nl, 31 januari 2016)

http://allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2016/januari/De_Amsterdamsestraatweg_en_het_verloederingsbeleid_%282016-01-31%29.php

Senioren fors beperkt in keuze huurwoning

Senioren die van een koophuis overstappen naar een sociaal huurhuis, mogen vanwege Haagse regelgeving alleen in kleine huizen wonen. Daardoor wordt de wachtrij voor goedkope sociale huurwoningen langer.

Daarvoor waarschuwt Hassan Najja, sinds 1 oktober de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam). “Senioren met een klein inkomen die hun woning verkopen en in een huurwoning willen gaan wonen, mogen alleen wonen in een woning onder de 587 euro, de aftoppingsgrens. Terwijl veel van hen meer zouden willen betalen om groter te kunnen wonen. Dankzij het eigen vermogen uit de verkoop van de woning is dat ook mogelijk.” (Cobouw, 1 februari 2016)

http://www.cobouw.nl/artikel/1615836-senioren-fors-beperkt-keuze-huurwoning

Hier ligt weer een uitdaging voor de wethouder volkshuisvesting

Nog een uitdaging voor de wethouder

Zorgen om zwervende kinderen in Utrecht

In Utrecht wonen honderden mensen die geen fatsoenlijk onderdak krijgen. Onder hen zijn ook gezinnen met kinderen. Dat zeggen PvdA en ChristenUnie. Ze maken zich grote zorgen en hebben het college van B en W gevraagd snel maatregelen te nemen.

De cijfers kwamen volgens PvdA-raadslid Bouchra Dibi aan het licht tijdens een werkbezoek aan daklozenorganisaties Leger des Heils, Lister, Tussenvoorziening en Moviera. “Die geven aan dat er wachtlijsten zijn en die lopen op”, zegt ze.

“Het gevolg daarvan is dat er bijna 400 mensen op de wachtlijst staan, veel gezinnen en veel kinderen ook”, aldus Dibi. “De consequentie is dat de gezinnen in caravans slapen, of tuinhuisjes of over-en-weer bij familie. Dat kan natuurlijk niet.”

De PvdA wil dat buurtteams worden ingezet om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en dat ze worden geholpen worden als er in geestelijke problemen spelen. “Je moet heel goed kijken hoe je de zorg aanbiedt.”

Die buurtteams moeten daarom veel beter worden. “Daar gaat nog wel wat mis”, zegt Dibi. Zo vallen mensen onder meer tussen wal en schip als hun zorgvraag niet goed wordt geformuleerd. “Het gevolg hiervan is dat sommige mensen niet de juiste zorg krijgen.”

De PvdA zegt dat veel problemen opgelost kunnen worden door meer huizen te bouwen. (RTV Utrecht, 4 februari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1436143/zorgen-om-zwervende-kinderen-in-utrecht.html

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-12569.html

Met geld smijten

Ambtelijke fusies zijn onzin!!

Steeds meer ambtelijke fusies zien het licht. Er is zelfs een – slim commercieel gesponsord – Kennisplatform voor. Intussen is feitelijk aangetoond dat doelen als kwaliteitsverhoging en kostenreductie nauwelijks uit de verf komen. Tegenstanders roepen dat het de democratische legitimiteit ondermijnt en voorstanders vinden dat ze meer in de vaderlandse pap kunnen brokkelen. Hoe dan ook. Net als herindelen is ambtelijk fuseren “onderweg naar gisteren”.

Hoe komt dat nou?

Aan goede bedoelingen ligt het niet. De verse ambtelijke top gaat met vereende kracht aan de gang. Nieuwe managementteams worden platgelopen door commerciële – vaak door met vergane kennis behepte oud collega’s bevolkte – adviesbureaus. Door complexiteit met complexiteit te lijf gaan valt immers grof geld te verdienen. Doordacht wordt een oerwoud aan aanpakfilosofietjes in het leven geroepen. Niks wordt geschuwd tot het inzetten van “gratis” bijeenkomsten toe. Uiteraard uitsluitend toegankelijk voor gemeentelijke doelgroepen. De brainwash met variaties op thema’s uit de vorige eeuw beginnen. En zo blijven ook ambtelijk gefuseerde gemeenten losgezongen van de huidige moderne samenleving. (Gemeente.nu, 1 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/2/Ambtelijke-fusies-zijn-onzin-2754609W/

Hoe de overvloed aan festivals het festival zelf om zeep helpt

Alleen in Amsterdam vonden de afgelopen zomer al driehonderd festivals plaats. Een record. Waarom vinden al die festival eigenlijk plaats? De oorzaak vond ik in ‘de grote verveling.’ Festivals beloven deze op te lossen, maar verergeren haar ondertussen juist.

Twaalf jaar geleden, ik was net van de Randstad naar Groningen verhuisd, liep ik op een vrijdagmiddag door het stadscentrum naar het Noorderplantsoen, op weg naar het jaarlijkse theaterfestival Noorderzon. Ik weet niet meer naar welke voorstellingen ik dat jaar ging, ik kan me alleen nog het moment herinneren dat ik over de Plantsoenbrug liep, de eerste festivalgeluiden opving en iedereen op straat verwachtingsvol in de richting van het plantsoen zag kijken. ‘Gelukkig,’ dacht ik, ‘de grote verveling heeft Groningen nog niet bereikt.’

Ik was er al aan gewend geraakt dat festivals of optredens in parken niet zozeer om de voorstellingen draaiden, maar om het publiek zelf en de bar. En eerlijk is eerlijk, ikzelf ben natuurlijk ook ontvankelijk voor de verveling die juist in de verlokkingen op de loer ligt. Hoe vaak heb ik niet de zon op mijn huid gevoeld en het gras in mijn rug, terwijl elders in een tent een optreden bezig was waar ik eigenlijk ook wel heen had gewild. En even vaak heb ik denk ik tijdens het gedreun van een optreden gedacht: waarom lig ik niet gewoon met een boekje in het gras?

En misschien kwam het daarom op de Plantsoenbrug ook wel als een opluchting dat er buiten de Randstad nog een wereld leek te bestaan die niet alleen door narcisme en hedonisme werd geleid. Helaas bleek het een kwestie van tijd. Net als op vele andere festivalterreinen draait het ook op Noorderzon inmiddels nog maar nauwelijks om de kunst, maar vooral om het vermaak van de consument.

Zoals de Ice Bucket Challenge een van de vele varianten is van reclame onder het mom van het goede doel, zo is het hedendaagse festival consumentisme onder het mom van kunst en cultuur. De afgelopen jaren schieten deze gepimpte braderieën dan ook als paddenstoelen uit de grond. Elk weekend is er wel een kade of hondenuitlaatplek waar een tap, een tent, een dj en een band tegemoetkomen aan de schijn van deze culturele behoefte. Deze zomer telde Amsterdam meer dan driehonderd (!) festivals en ook deze maand zijn er honderden grote en kleine festivals door het hele land.

Zowel de hoeveelheid als de aard van het aanbod op festivals begint langzamerhand het festival als cultureel fenomeen om zeep te helpen. Het festival als grote jaarlijks terugkerende viering, omlijst met eten, drank en muziek, laat steeds meer de gedachte van het vieren los en richt zich op het consumeren alleen. Het verveelde gevoel dat je op een festival kan overvallen komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Het festival dat niets meer te wensen overlaat

Satiricus Micha Wertheim ridiculiseerde onlangs in Vrij Nederland de festivalisering met een paginagrote knipbonactie voor fictieve zomerfestivals waaronder Rosé in the Mud: ‘Bezoekers trekken in dit festival met een gebroken plastic bekertje door de modder van wijnbar naar wijnbar.’ Ik heb hard gelachen toen ik het las, maar heel moeilijk is het niet om deze mode te persifleren.

Neem nu het altijd ver van tevoren uitverkochte Into The Great Wide Open    De website van het festival. (ITGWO voor intimi) dat dit weekend voor de zesde keer wordt gehouden op Vlieland. ‘Middenin de natuur,’ valt te lezen op de website. ‘Voor alle liefhebbers van goede alternatieve popmuziek die behoefte hebben aan een sfeerrijk festival, maar ook graag zelf het tempo willen bepalen en net iets meer keuzemogelijkheden willen. Oesters van het wad, vers gevangen zeebaars, met zorg bereid. Uit je dak gaan op een festivalveld én kampvuurliedjes op het strand. Intiem festivalgevoel én de ‘great wide open.’

Wat wil je nog meer? Natuur, goede muziek, sfeer, eigen tempo, eigen keus, duurzame lokale lekkernijen, gezelligheid, maar ook genoeg stilte om even tot jezelf te komen. Heel veel meer vált er volgens mij niet te willen, en dan ligt verveling dus op de loer. ‘Geluk en welzijn,’ schreef Arthur Schopenhauer (1788-1860) ‘zijn niets anders dan de snelle overgang van wens naar bevrediging en van bevrediging naar nieuwe wens; het uitblijven van bevrediging betekent immers lijden, het uitblijven van een nieuwe wens uit zich in een ijdel verlangen, verveling.’

Met Schopenhauer zou je dus kunnen zeggen dat het probleem van het hedendaagse festival júist is dat het niets te wensen over laat. Maar er is meer aan de hand dan overdaad alleen.

  Vieren we ook echt nog iets?

Het festival is niet zo oud als de mens, maar toch zeker zo oud als de landbouw, want met de cycli van de oogst hadden we een telkens terugkerende reden om iets te vieren. Zo ontstonden de oogstfeesten die voor de eenheid van een samenleving van groot belang waren.

Het festival zoals wij dat kennen heeft zijn oorsprong natuurlijk vooral in de legendarische popfestivals van de jaren zestig en zeventig, zoals Isle of Wight (’68), Woodstock (’69) en Kralingen (’70). In zijn verschijningsvorm heeft het veel weg van van zijn revolutionaire voorgangers: de centrale rol van muziek, drank en drugs, de preoccupatie met natuur, rust en ruimte, het koketteren met kunst en filosofie en het verlangen naar authenticiteit en saamhorigheid.

Toch is er een wereld van verschil tussen de eerste popfestivals en de geprofessionaliseerde evenementen van vandaag. Wat ooit tegencultuur heette, is nu in feite doodgewone vrijetijdsbesteding. Er is geen oogst die gevierd wordt, en geen cultuur waartegen wordt afgezet.

Bovendien is ook het ‘gezamenlijk’ op de achtergrond verdwenen. Tot 1994 speelde Pinkpop zich nog af op één veld en op één dag. Het breidde in navolging van het in 1993 voor het eerst gehouden Lowlands uit met meer velden, meer podia over meer dagen. Sindsdien is er nergens meer één podium waar iedereen tegelijkertijd getuige is van hetzelfde optreden, maar is voor iedereen wat wils.

Sterker nog, het draait niet eens meer om de optredens. ‘Het is vooral de context die ons festival eigen maakt,’ meent de organisatie van ITGWO. ‘Verrassende randprogrammering, beeldende kunst, film, uitdagende kinderactiviteiten en voldoende rust en ruimte om er optimaal van te kunnen genieten.’ Aan alles is gedacht. Ook de papa’s en de mama’s hebben de handen vrij om met een gevuld bierkartonnetje in een duinpan neer te strijken.

De randprogrammering is de kern geworden

Randprogrammering behoort dan ook tot de core business van het hedendaagse festival en wordt vooral mogelijk gemaakt door marketing en merchandising – met een rosé’tje in de nieuwste hot-tub of op een ergonomische zitzak. De organisatie wordt zelfs betaald, zodat de kookcoach, de yogatrainer en de massagetherapeut hun workshops kunnen aanbieden.

Het verschil tussen een festival en een wellnessweekend is moeilijk te vinden. Alles is leuk, alles is mooi, alles is lekker en alles is binnen handbereik. De bands die optreden doen feitelijk vooral dienst als de live-versie van Spotify.

Ik ben zelf ook weleens onderdeel van een randprogrammering. Zonder mezelf naar beneden te willen halen: ik vind een schrijver in een tent niet per definitie ‘cultuur’. Maar als eenmanszaak met hooguit een beamer en een microfoon, ben ik natuurlijk wel een stuk goedkoper dan een theatergezelschap of een band. Op een van die gelegenheden trad ik op in een spiegeltent. ‘Mooie spiegeltent hè,’ bleef het meisje van de organisatie maar benadrukken, want het was duidelijk dat de tent er meer toe deed dan wie erin stond, laat staan wat hij te vertellen had.

De vaste bankjes in de spiegeltent bleken ook maar weinig geschikt om naar een verhaal van een filosoof te luisteren. Door de taxerende blikken van het publiek dat zich afvroeg of het nu niet misschien iets beters miste in een andere tent, kreeg ik het gevoel dat ik vaker heb als ik optreed op een festival: ik ben hier voor hun en voor hun ‘totaalbeleving,’ voor hun ‘life changing event,’ zij komen niet voor mij.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat andere schrijvers juist een gretig publiek in hun tent troffen, maar het gevoel dat mijn aanwezigheid in feite bijzaak was, bleef mij het meeste bij.

   De consument is bevredigd, maar is hij er ook mee gediend?

Doordat de zo belangrijk geworden randprogrammering vooral bestaat uit lieden die iets te verkopen hebben, van schrijver tot saunagroothandel, en omdat de artiest er is voor het publiek en niet andersom, houdt het festival vandaag de dag hooguit de schijn op van cultuur. Niet de kunst, maar de consument staat centraal. En het aanbod richt zich op het bevredigen van zijn onuitputtelijke en individuele wensen.

Je zou kunnen denken: daar is niets mis mee, toch? De consument lijkt er in elk geval mee gediend. Maar paradoxaal genoeg is dat nu juist niet het geval. Een mens is, schreef de Duitse filosoof Helmuth Plessner (1892-1985) immers ‘van nature kunstmatig.’ Dat wil zeggen: we leven evenveel van natuur als van cultuur. Wanneer de mens alleen wordt aangesproken als consument, als een bevrediger van zijn natuurlijke prikkels, dan blijft zijn culturele behoefte onbevredigd. Ook dat kan dat onbestemde verveelde gevoel tijdens een festival verklaren.

Cultuur is afhankelijk van vieringen. Het festival als cultuurfenomeen is dus de moeite van het verdedigen waard. Maar de meeste vieringen zijn net als de monarchie een evenement geworden dat vrijwel niemand nog durft te verdedigen, maar waarvan velen wel nog graag het feestje mee willen vieren.

Het festival is ook zo’n feestje. Een feestje vol verbondenheid, medemenselijkheid, creativiteit en engagement. Tenminste, zolang het festival duurt. Zodra de polsbandjes af zijn, is het zoeken naar betrokkenheid en verbondenheid. En is alles saai wat niet tot evenement gebombardeerd is.

Is dat erg? Allicht zijn er ergere dingen te verzinnen. Maar de terugkeer van het festival als cultuurfenomeen, dat zou pas reden voor een feestje zijn. (De Correspondent, 6 september 2014)

https://decorrespondent.nl/1708/Hoe-de-overvloed-aan-festivals-het-festival-zelf-om-zeep-helpt/60354026348-8ab32fea

Maar we gaan gewoon door

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-11478.html

Asbest-registratie maar in helft gemeenten

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten wordt asbestvervuiling niet geregistreerd in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS . Eind vorig jaar was in 181 van de 393 gemeenten geen enkele asbestlocatie doorgegeven.

Dit meldt Nu.nl op basis van gegevens die zij heeft ingezien. In het registratiesysteem worden met asbest vervuilde locaties bijgehouden. Alle betrokken partijen bij het vinden, verwijderen en onderzoeken van asbestvervuiling kunnen via het LAVS terugvinden waar eerdere vondsten van asbest zijn gedaan.

De streefdatum voor een verplichte melding in het systeem is al een aantal keren opgeschoven, de huidige streefdatum ligt op 2017. Volgens een deskundige wilde geen enkele minister zich aan dit ‘hoofdpijndossier’branden.

Met name in Friesland (80%) en Limburg (70%) ontbreekt een overzicht van asbestlocaties. (Gemeente.nu, 2 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/2/Asbest-registratie-maar-in-helft-gemeenten-2755075W/

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 8 februari 2016

o.a.

4 1e Technische Wijziging op de begroting 2016

Behandelvoorstel: Toelichting door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen en opmerkingen heeft bij de concept-stukken, welke waar van toepassing verwerkt worden in de versie aan de commissies. Achtergrond: De subcommissie bespreekt de concept- wijzigingen op de begroting, 3x per jaar. Aandachtspunt is de technische herkenbaarheid van de wijzigingen.

5 Aard begrotingstoezicht 2016

Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter. Toelichting op de brief door of namens de wethouder Financiën. Aangeven of u nog vragen of opmerkingen heeft bij de brief (zie B5), en of de brief u aanleiding geeft om de commissie M&S van advies te voorzien. Achtergrond: Jaarlijks ontvangt de gemeente een brief van de provincie over de aard van het begrotingstoezicht. Voor 2016 geldt wederom dat er sprake is van de meest lichte vorm van toezicht; repressief toezicht.

6 Terugkoppeling delegatie-overleg accountant 7 december 2015

Behandelvoorstel: Toelichting door de voorzitter en accountant. Aangeven of u nog vragen/opmerkingen heeft bij het verslag. Stilstaan bij de volgende punten: 1) de afstemming over vorm, deelnemers, frequentie en onderwerpen van het delegatie-overleg, is verwerkt in het jaarplan van de subcommissie. 2) de accountant zal nu de stand van zaken toelichten bij de controle 3D’s, planning en implicaties voor een goedkeurende verklaring. (Zie ook expertmeeting sociaal domein dd. 10 december 2015.)

7 Right to challenge, pilots wijk- en buurtbudgetten

Behandelvoorstel: Presentatie ‘Nieuwe financiële instrumenten’ (B7a) door of namens de wethouder Financiën en onderliggende inventarisatie (B7b). Aangeven of u nog vragen/opmerkingen heeft, en op welke manier u bij het vervolg aangehaakt wenst te zijn. Achtergrond: Met ‘Right to challenge’ kunnen bewoners zelf het initiatief nemen om een overheidsdienst uit te voeren als zij denken dat zij het beter of goedkoper kunnen. Begin 2015 vroeg u naar de stand van zaken in Utrecht hierbij. In de subcommissievergadering van 1 juni 2015 besprak u start van de pilots wijk- en buurtbudgetten. U was positief over de pilots en gaf mee de raad goed aangehaakt te houden. U ging o.a. in op verwachtingenmanagement, het aantal deelnemers in de kerngroep, specialistengroep en klankboardgroep, het betrekken van vakinhoudelijke ambtenaren, de wijze van budgetberekening, de geldigheid van de raadskaders en de mogelijke routing van een wijkvoorstel richting raad. U suggereerde een commissiebrief te maken die zowel in zou gaan op Right to Challenge als de pilots wijk- en buurtbudgetten.

8 Financiële werkwijzen raad.

Behandelvoorstel: Toelichting door dhr. Meijer. In gesprek gaan over de werkwijzen rondom de financiële dekking en prioritering bij voorstellen, moties en amendementen. Doel van dit gesprek is te komen tot een door de subcommissie en wethouder Financiën gedragen voorstel voor de werkwijzen, en de verdere routing te bepalen richting raad en college.

9 Jaarplan 2016

Behandelvoorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5ec3d5b3-9026-4065-82c8-877106c6660b&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 9 februari 2016

o.a.

2 Commissiebrief Nieuwe locaties opvang asielzoekers

De leden van de commissie Stad en Ruimte en wethouder Jansen worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Dit debat is een voortzetting van het debat in de commissie van 28 januari waarbij uit uw commissie is aangegeven dat vergadering van 9 februari vooral bedoeld is om conclusies te trekken uit de voorafgaande debatten.

3 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

Wethouder Diepeveen, wethouder Everhardt, wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis. Daarbij heeft de rekenkamer zich vooral gericht op de actuele risico’s voor de gemeente. Met risico’s wordt bedoeld de kans dat de doelen vanuit het cultuurbeleid en de financiële resultaatverwachtingen van de gemeente niet uitkomen. De Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het creëren van helderheid over dit complexe dossier en aanbevelingen doen voor de toekomst. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. Bovendien wil de rekenkamer de komende, eerste evaluatie van TivoliVredenburg in 2016 voeden met informatie

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=4ac777a9-ac81-4f24-8fe8-02640b9a0b15&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 11 februari 2016

o.a.

3 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van 4 bijlagen behorende bij.het conceptraadsvoorstel BOO Jaarbeursplein.

4 Voorbereidingsbesluit Amsterdamsestraatweg

5 Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

6 Vaststelling Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

7 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

8 Zienswijze Kadernota 2017 VRU

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=7a2feaab-204c-403d-8daf-9ad10392f5e7&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

2-2-2016           Raadsbrief Stand van zaken right to challenge januari 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

4-2-2016           Stand van zaken toezegging Utrechtse Regenboogagenda

2-2-2016           Stand van zaken Utrechtse Cultuurlening en Borgstellingsfonds Creatieve Industrie

1-2-2016           Convenant Veilig Uitgaan 2016-2021

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

5-2-2016           Commissiebrief bestemmingsplan Zuidgebouw

1-2-2016           Woningbouw Sijpesteijnkade fase 3A

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

Nog niet geagendeerde raadsvoorstellen

Hier vindt u de raadsvoorstellen die nog niet zijn opgenomen in een gepubliceerde agenda van een raadsinformatieavond, commissie- of raadsvergadering. De raadsvoorstellen van 2016 zijn gegroepeerd op 31 december 2016.

Deze raadsvoorstellen worden opgenomen in de respectievelijke agenda’s van de commissies Mens en Samenleving, Stad en Ruimte en de gemeenteraad, en indien van toepassing in de agenda van de Raadsinformatieavond. De meest recente raadsvoorstellen staan onderaan de lijst.

1 Smakkelaarsveld

2 Ketenaanpak Openbare Ruimte: Ruimtelijk Kader

3 Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht

4 Intrekken beleidsnota’s ruimtelijk domein

5 Vaststellen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=559aef04-aaa7-4ada-b4df-78e81ff8a981&FoundIDs=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 29 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen: slechts 674

o     Halfjaarlijkse vellijst (gepubliceerd 28 oktober 2015): alle aanvragen vergund

–    DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

o     Lotje Jokkebrok

o     Het hoeft niet te helpen, als het maar veel kost

–    Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

–    Breng voetgangerssituatie in kaart

–    De nieuwste Wob-beslistrend: Het informatieverzoek. Handig, doortrapt en gevaarlijk

–    Gemeenten hebben geen concurrentie

–    Verordening op het burgerinitiatief 2015 gemeente Utrecht

–    Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016

–    Gemeentelijke regels WMO

–    Verordening Jeugdhulp Utrecht 2016

–    “Vanaf deze week makkelijker afval scheiden in Utrecht”

–    Gemeente Utrecht trekt handen af van drijvende drollen

–    Commissievergadering TivoliVredenburg verplaatst

–    Grimlachje: Verzwakt SP-wethouder Jansen rol huurders doelbewust?

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

–    Agenda Raadsinformatieavond – 4 februari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 4 februari 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen: slechts 674

RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 635 bomen op Leeuwesteyn, ten

westen van Amsterdam-Rijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718

Op 14 januari hebben wij onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Ten westen van AmsterdamRijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718, Het kappen van bomen. Datum ontvangst aanvraag: 08-01-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 8793. Gepubliceerd op 26 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8793.html

BRAVO ! B&W wordt steeds efficiënter. In één klap 15 % van het tot dusver jaarlijkse legale quotum. Aan de Minderbroederstraat ligt men van bewondering ondersteboven.

De bomenstookcentrale van Eneco geeft heerlijke warmte.

Sectie D, perceelnummer 818 te Vleuten, HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 8992. Gepubliceerd op 27 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8992.html

Heerlijk zo’n transparant en open gemeentebestuur.

Voorveldselaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-01884

Het kappen van 6 Ulmus hollandica’s (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7758. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7758.html

De laatste twee jaar sneuvelen er veel bomen in de Voorveldsepolder.

De kapverhunning (6 bomen) Ariënslaan (Voorveldsepolder) is koud verleend en dus is het de hoogste tijd voor de volgende tranche in de kaalslag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10096.html

Emmalaan 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-02468

Het kappen van tien bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 10356. Gepubliceerd op 29 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10356.html

Op het perceel staan geen tien bomen.

Groenedijk 33B te Utrecht, HZ_WABO-16-02327

Het kappen van een esdoorn. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 10120. Gepubliceerd op 28 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10120.html

 

Halfjaarlijkse vellijst (gepubliceerd 28 oktober 2015): alle aanvragen vergund

Afgehandelde omgevingsvergunning, Het kappen van bomen (diverse locaties in Utrecht), locatie over de gehele stad te Utrecht, HZ_WABO-15-29944

locatie over de gehele stad te Utrecht

HZ_WABO-15-29944

Het kappen van bomen (diverse locaties in Utrecht)

Datum besluit: 19-01-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 784. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7841.html

De vellijst is eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/vellijst >>>

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/4.ruimtelijk-uitvoering/Bomen_in_Utrecht/Bomenproject/2015/Vellijst-najaar-2015-Nederlandse-soortnaam.pdf

 

 

DOSSIER VUILE LEEFLUCHT

 

Lotje Jokkebrok

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks), voorvechter van de milieuzone, is tevreden ‘dat we mogen doorgaan van de rechter zoals we bezig waren’. ‘De rechter geeft ons op alle punten gelijk. Het bord dat we gebruiken is goed, onze motivering om deze maatregel te nemen is goed’

Aldus de wethouder in de Volkskrant van 22-1-2016. Maar wat staat er in de uitspraak?

     Gelet daarop stelt SSLU in beroep terecht dat de effecten zoals genoemd in het bestreden besluit in werkelijkheid lager zullen zijn dan door het college bij de beslissing op bezwaar genoemd. (r.o. 25)

SSLU heeft in bezwaar immers naar voren gebracht dat het effect van de milieuzone zoals de raad die heeft vastgesteld zeer gering en, naar haar opvatting, mogelijk zelfs negatief is. Door dit na te laten heeft het college in het bestreden besluit een incompleet beeld gegeven van de berekende effecten. In zoverre berust het bestreden besluit niet op een zorgvuldige en deugde¬lijke motivering. (r.o. 26)

Daarbij overweegt de rechtbank dat de effecten ervan op zichzelf wellicht marginaal zijn (…)r.o. 40)

De rechtbank:

– verklaart de beroepen gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit van 25 maart 2015;

– bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven;

– bepaalt dat het college het door eiseressen betaalde griffierecht aan hen vergoedt;

– veroordeelt het college in de proceskosten van SSLU ten bedrage van € 992,-;

– veroordeelt het college in de proceskosten van KNAC ten bedrage van € 992,-.

(Persbericht Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, 24 januari 2016)

Zie de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:339&keyword=luchtverontreiniging (naar beneden scrollen)

 

Het hoeft niet te helpen, als het maar veel kost

“Sorry arme mensen, we hadden er best 10 miljoen bij kunnen doen, maar die geven we liever uit aan een maatregel met een marginaal effect”

GroenLinks en D66 zijn erg tevreden met de uitspraak van de rechtbank over de milieuzone. De rechtbank overwoog dat de milieuzone wellicht slechts een marginaal effect heeft, maar dat dat geen reden is voor de rechtbank om er een stokje voor te steken.

M.a.w. als de meerderheid in de raad vindt dat het geen probleem is om 10 miljoen uit te geven voor een maatregel met een marginaal effect (en bezitters van een diesel Euro 1 en 2 te dwingen om kosten te maken voor diesel met een recenter bouwjaar), dan moet de gemeenteraad dat zelf weten.

Voor het jaar 2016 heeft het college 14,372 miljoen uitgetrokken voor het armoedebeleid. Hoe leggen GroenLinks en D66 aan de mensen die in armoede leven uit dat Utrecht geen geld meer heeft voor het Woonlastenfonds, Individuele inkomenstoeslag (voor langdurige armoede), de regeling voor ouderen en dat er niet meer geld bij kan voor schuldhulpverlening?

Hoe leggen GroenLinks en D66 het aan arme mensen uit dat ze er de komende jaren verder op achteruit gaan? Immers, het bedrag voor het armoedebeleid wordt bevroren, maar er komen steeds meer armen bij.

“Sorry arme mensen, we hadden er best 10 miljoen bij kunnen doen, maar die geven we liever uit aan een maatregel met een marginaal effect”. GroenLinks is een partij die beweert voor arme mensen op te komen.

“Sorry arme mensen, we geven liever 50 miljoen uit voor een ondergrondse parkeergarage onder het Jaarbeursplein dan wat extra’s uit te geven om de armoede te bestrijden”. GroenLinks beweert groen te zijn.

Sorry mensen die geen geld hebben om hun kinderen op zwemles te doen, zelf thuiszorg te betalen of hun kinderen ‘s ochtends een goed ontbijt te geven. GroenLinks geeft liever 80 miljoen uit om een snelweg aan te leggen aan de oostkant van Overvecht en nog eens 50 miljoen voor de reconstructie van het Anne Frankplein en het 5 Meiplein (om het centrum beter bereikbaar te maken voor auto’s), ruim 50 miljoen voor de fly-over bij het 24 Oktoberplein, etc.

Dat D66 zich niet bekommert om de armen in de stad, dat wisten we al. Maar dat GroenLinks van het zelfde laken en pak is, en dat het dus niets uitmaakt of je GroenLinks, D66 (of de VVD) kiest, dat weet GroenLinks nog steeds achter veel vrome praatjes te verbergen.

Wat beweegt partijen als GroenLinks en D66 om honderden miljoenen uit te geven voor asfaltplannen en maatregelen met een marginaal effect en de armen in de stad nog armer te maken?

Het antwoord is eenvoudig: financiële instellingen, grote projectontwikkelaars en aannemers, slimme adviesbureaus, hebben uitstekende en warme contacten met hoge ambtenaren. Samen bedenken ze plannen en maatregelen die een hoop werk en geld opleveren. Dat de bevolking daar niet om heeft gevraagd boeit ze niet. En dat die plannen en maatregelen niets helpen om wat voor probleem dan ook op te lossen boeit ze ook niet. Als het maar werk en geld oplevert.

Sinds de oratie (1969) van staatsraad en hoogleraar Crince le Roy is het begrip ‘vierde macht’ een open deur. Hoogleraar Van Boven betoogde in 2000 dat de macht van de ambtenaren sinds 1969 alleen maar verder was toegenomen (‘De vierde macht revisited’). Logisch dat projectontwikkelaars, adviesbureaus, aannemers en financiers de deur bij de ambtelijke dienst platlopen.

De (vierde) macht van de ambtelijke dienst maakt dat wethouders niets te vertellen hebben. Ze mogen het beleid aan de raad verkopen (en net doen als of het hun beleid is) waarvan de basis is gelegd lang voordat ze wethouder werden. Genoeg ijdeltuiten zonder principes die zich voor zo’n baantje lenen (pakweg 10.000 euro per maand).

En wat doen partijen als GroenLinks en D66? Die steunen hun wethouder in het college door dik en dun, want er zijn er nog meer die wethouder willen worden of een andere lucratieve functie waar ze de partij voor nodig hebben.

Sorry, arme mensen. Jullie zijn totaal onbelangrijk. Het gaat er in de politiek helaas niet om problemen van (arme) mensen op te lossen. Politici hebben een hoger doel, ook die van GroenLinks. Dat hogere doel is naar de pijpen te dansen van invloedrijke ambtenaren en ondernemers die het niets kan schelen of plannen en maatregelen helpen, als ze maar werk en geld opleveren. (Klimaatpartij.nl, 24 januari 2016)

http://www.klimaatpartij.nl/het-hoeft-niet-te-helpen-als-het-maar-veel-kost/

 

Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

De keus tussen fiets en auto wordt door veel meer factoren bepaald dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Door daar rekening mee te houden, kun je meer mensen bewegen om de fiets te nemen of te gaan lopen, in plaats van de auto te pakken.

Dat stelt Eline Scheepers van RIVM die in samenwerking met onderzoekers van de TU Eindhoven en de VU Amsterdam op het onderwerp promoveerde aan de VU.

Het onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe je korte autoritten kunt vervangen door fietsritten danwel lopen, vooral omdat dit de gezondheid ten goede komt.

Van bestaande studies op dit vlak werd de onderzoekster naar eigen zeggen niet veel wijzer. Ze bekeek er 19 die zich onder meer richtten op maatregelen bij de werkgever, fietsleensystemen en maatregelen op het gebied van ruimtelijke inrichting. ‘De methodologische kwaliteit van deze studies is over het algemeen (erg) slecht’, concludeerde ze.

Daarop concentreerde het onderzoek zich op de beweegreden van mensen om te kiezen voor auto of fiets/lopen.

Uit een analyse van MOM-gegevens (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) kwam een aantal factoren naar voren waar tot nu toe onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van maatregelen om de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden, stelt Scheepers in haar promotieonderzoek.

Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen bijvoorbeeld vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarentegen vaker de auto.

De vervoermiddelkeuze hangt verder sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid en kan dus voor ieder individu verschillend zijn.

Ook is er een verband tussen tussen ritdoel en vervoermiddelkeuze. Zo gaan vrouwen bijvoorbeeld vaker met de auto naar de sportclub, terwijl ze eerder fietsend of lopend gaan winkelen.

Daarnaast wordt vervoermiddelkeuze en keuze van de route sterk beïnvloed door gewoonten, die vaak lastig te doorbreken zijn.

Tot nu wordt vaak aangenomen dat zo’n 10 procent van de korte autoritten vervangbaar zijn door fietsen of lopen. Maar als men meer rekening zou houden met deze factoren, kan wel eens b lijken dat veel meer mensen overgehaald kunnen worden om korte autoritten te vervangen door fietsritten, aldus concludeert Scheepers. (Verkeersnet, 24 januari 2014)

http://www.verkeersnet.nl/18001/fiets-en-lopen-heeft-meer-potentie-dan-gedacht/

Deng Xiaopings economische revolutie steunde in hoge mate op lopen en fietsen.

Breng voetgangerssituatie in kaart

In navolging van de verschillende meldpunten voor fietsers, is er nu ook een meldpunt voor voetgangers. Blijf Veilig Mobiel probeert op die manier gevaarlijke voetgangerssituaties in kaart te brengen.

De kaart is ontwikkeld in samenwerking met de Fietsersbond en Molster Stedenbouw. Men kan er gevaarlijke voetgangerssituaties melden of situaties die juist een pluim verdienen. Wie een idee heeft om de situatie te verbeteren, kan dat er meteen bij zetten.

Als op een bepaalde plek veel icoontjes verschijnen, neemt de organisatie contact op met de gemeente en geeft er zonodig advies bij voor verbeteringen.

Daarbij kunnen checklist voor voetgangersroutes behulpzaam zijn. Blijf Veilig Mobiel heeft er een aantal verzameld.

Zo ontwikkelde Unie KBO (belangenorganisatie voor senioren) ontwikkelde een checklist seniorvriendelijke gemeenten. Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam hanteert een checklist toegankelijkheid die onderscheid maakt tussen onder andere voetpaden en trottoirs, winkelstraten, oversteekplaatsen en pleinen. Voorall (een Haagse organisatie voor mensen met een beperking) heeft een eigen checklist gemaakt, specifiek gericht op toegankelijkheid. En de ANWB heeft een scan gemaakt gericht op ommetjes. Deze scan kunnen bewoners zelf doen en op basis hiervan in gesprek gaan met de gemeente voor mogelijke verbeteringen. Op de website van Blijf Veilig Mobiel staan nog meer van dergelijke checklists, ook uit het buitenland. (Verkeersnet, 22 januari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/17994/breng-voetgangerssituatie-in-kaart/

De kaart: http://blijfveiligmobiel.nl/voetgangerssituaties/

Checklists voro voetgangersroutes: http://www.blijfveiligmobiel.nl/mobiliteit-vervoer/voetgangers/checklists-voor-voetgangersroutes/

De nieuwste Wob-beslistrend: Het informatieverzoek. Handig, doortrapt en gevaarlijk

Sinds het najaar van 2015 wordt steeds vaker gevraagd om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek. Juridische kul want welke vraag naar kopie van documenten dan ook is een Wob-verzoek, maar dit terzijde.

Er kunnen voordelen zijn, vooral fake-voordelen, zoals gefaseerd aanleveren, inclusief nieuw gemaakte overzichten, staying on speaking terms, ‘snelheid’ enz.

Er zijn vooral nadelen zoals: de 2×28 dagen beslistermijn is weg; inzet rechtsmiddelen waaronder bezwaar&beroep is weg; de verstrekondergrens van de Wob is weg; vaak is de Wob-ambtenaar weg [en vervangen door een voorlichter met geen benul van je rechten en de Wob]; enz.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Met wat goede wil is de vraag om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek te zien als horend bij het streven naar een informelere aanpak van Wob-procedures.

Maar waarom de vraag om het verzoek ‘om te zetten’ in een informatieverzoek? Integer zou zijn als gevraagd zou worden om het Wob-verzoek ‘aan te houden’ tot na levering in het informatieverzoek. Zo behoudt een verzoeker immers zijn rechten.

Wat te doen?

Als gevraagd wordt om een Wob-verzoek om te zetten in een informatieverzoek geldt: Denk goed na over akkoord/niet-akkoord. Neig je naar ja hanteer dan de volgende drie regels:

 1. Ga niet akkoord met omzetten Wob-verzoek in informatieverzoek, maar biedt aan dat het Wob-verzoek AANGEHOUDEN MAG WORDEN tot na de verstrekking op basis van informatieverzoek, en biedt aan om het Wob-verzoek, als de verstrekking voldoet, daags na ontvangst van die verstrekking in te trekken.
 2. Spreek een verstrekdatum af; eventueel ruimer dan de 2 x 28 dagen van de Wob.
 3. Geef aan dat de aanhouding van het Wob-verzoek ophoudt als de verstrekdatum niet gehaald wordt en/of als de verstrekking onder de maat is. Geef aan dat in dat geval, zonder nader bericht, daags na de verstrekdatum of na het verlopen daarvan een ingebrekestelling ingediend zal worden.

Drie redelijke punten

Mochten ze verzet oproepen dan roept dat vragen op over de oprechtheid van het verzoek tot omzetting in informatieverzoek.

Is obstructie een te groot woord?

De ernst van het probleem blijkt bijvoorbeeld uit dat het verzoek tot omzetting van een Wob-verzoek in een informatieverzoek pas komt vlak voor de beslisdeadline [waarmee rechtspositie in de knel komt]; of uit het alleen willen omzetten in informatieverzoek en niet bereid zijn tot aanhouding van het Wob-verzoek; of uit de opmerking: ‘als Wob-verzoek zullen we uw vraag afwijzen, als informatieverzoek valt er over te praten’. (Roger Vleugels in Fringe Spitting – year 13 – no.226 – january 2016.)

Gemeenten hebben geen concurrentie

Het politieke systeem is net zo gevaarlijk als een wandelaar op de snelweg. Dus is de vraag terecht of de overheid zijn snelheid wel aanpast aan die van de burgers en ondernemers?

– c o l u m n door Rob Janssen –

In het boekje “Waarom gemeenten niet naar burgers luisteren” hebben co-auteur Paulus Blom en ikzelf een zoektocht ondernomen naar de oorzaken. Wat houdt ambtenaren en politici tegen om te handelen vanuit de signalen die de maatschappij meer dan overduidelijk hun kant op stuurt? Onderzoeken laten ondubbelzinnig zien dat participatie tientallen procenten winst in euro’s oplevert ten opzichte van de ‘als-u-het-er-niet-mee-eens-bent-kunt-u-een-klacht-indienen’ werkwijze. En niet alleen dat, het bevordert ook nog eens het werkplezier van ambtenaren en politici. Of dat geen belangrijk argument is. En om het helemaal compleet te maken: het imago van de betreffende gemeente gaat ook met sprongen omhoog. Een verbetering waar een gemiddelde city marketeer zijn of haar vingers bij aflikt.

Je kunt je dus voorstellen dat het op zijn minst vreemd is waarom er in Nederland nog altijd niet massaal op een participatieve manier gewerkt wordt.

Alleen maar voordelen en nog blijven de meeste gemeenten volharden in de oude werkwijze. Zelfs de grote negatieve publiciteit zoals Oranje, Steenbergen en Geldermalsen de afgelopen periode hebben gekregen lijkt slechts even te werken.

De centrale vraag: “Als het zo’n geweldige vooruitgang is om vanuit de participatiegedachte te werken, waarom gebeurt het dan niet”? heb ik op dit platform al eerder gesteld. Iemand gaf toen een interessant antwoord. Hij zei het heel kort: “Omdat gemeenten geen concurrentie hebben”. Interessante gedachte.

Want laten we eerlijk zijn, je kunt anytime van zorgverzekeraar wisselen, van telefoonprovider of supermarkt. Eigenlijk van elke leverancier (dat je dan nogal eens van de regen in de drup raakt is een tweede, maar vooruit). Maar als inwoner van Amsterdam zeg je niet zo snel: “Mmmm, de service in de hoofdstad valt me tegen, ik verhuis maar naar Rotterdam”. Of andersom natuurlijk.

Toch is in mijn beleving daarmee niet het volledige antwoord gegeven. Want dat zou betekenen dat wij als mondige burgers alleen maar kijken naar wat er niet goed gaat en de schuld bij de politici en ambtenaren leggen. Alsof de oplossing zou zijn dat ‘die lui in het stadhuis het gewoon anders moeten doen’. Dat is natuurlijk te simpel.

Snelheid van verandering

Het antwoord op de vraag kreeg ik van een Amerikaanse futuroloog, Alwin Toffler (1928). Hij heeft onderzocht hoe de diverse partijen in de samenleving omgaan met veranderingen. Om preciezer te zijn: met welke snelheid ze omgaan met veranderingen. Dat heeft hij uitgedrukt in km/u. De groep die het snelste met veranderingen omgaat zijn ondernemers, met zo’n 160 km/u. Ze worden op de voet gevolgd door burgers in het algemeen met 140 km/u en gezinnen met 100 km/u. Die zouden allemaal op de snelweg van de verandering kunnen rijden.

Maar dan wordt het gevaarlijk: vakbonden veranderen met 50 km/u, overheden met 40 km/u en het politieke systeem met slechts 5 km/u. Met andere woorden: het systeem zit blijkbaar degelijk in elkaar, anarchie en willekeur zijn nauwelijks mogelijk. Dat is fantastisch. Maar in deze tijd van verandering moet er iets gebeuren. Terwijl de maatschappij in pittig tempo over de snelweg raast wandelt het politieke systeem op zijn dooie akkertje langs de vangrail. Levensgevaarlijk en een enorme bron van ergernis. Want iedereen die een vergunning of andere dienst nodig heeft, moet vol in de remmen om dat voor elkaar te krijgen.

Kort gezegd, wij hebben met z’n allen een systeem opgetuigd dat ons heeft behoedt voor willekeur en ons daarmee gediend heeft. Maar nu lijkt de houdbaarheidsdatum in zicht te komen en is het van belang dat we samen, gemeenten en inwoners, op zoek gaan naar vormen waarmee we het systeem weer optimaal krijgen voor de huidige tijd.

Ik heb bijvoorbeeld in Nijmegen het initiatief genomen om een G1000 te organiseren. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Belangrijkste is dat we niet naar elkaar wijzen, maar als burger en als overheid gezamenlijk de handen uit de mouwen steken en nieuwe manieren durven te ontwikkelen. (Gemeente.nu, 25 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/1/Gemeenten-hebben-geen-concurrentie-2750694W/

De auteur toont geen visie op de functie en positie van de (lokale) overheid. Wel terecht heeft hij kritiek op de abominabele wijze waarop het gros van de gemeenten zijn taken vervult. Het is echter ondenkbaar dat er meerdere overheden binnen dezelfde jurisdictie met elkaar concurreren. De auteur heeft kennelijk op school niet opgelet.

Het beste kan men problemen aanpakken waar ze veroorzaakt worden of zich concentreren.

Verordening op het burgerinitiatief 2015

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7279. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7279.html

Burgerinitiatief = een gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een gemeentelijke aangelegenheid;

Het burgerinitiatief moet zijn voorzien van steunbetuigingen van tenminste 250 ingezetenen van 14 jaar en ouder.

Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vinden plaats binnen twaalf weken nadat het burgerinitiatief in behandeling is genomen.

Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016

(raadsbesluit van 14 januari 2016)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 2

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.3.6 en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

overwegende dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven; dat van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan; dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen; dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet met betrekking tot de ondersteuning bij de versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving;

besluit vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016. (…..)

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7382. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7382.html

Gemeentelijke regels WMO

Beleidsregels Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10565.html

Financieel besluit Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10558.html

Beleidsregels Eigen bijdrage Opvang Wmo 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-10562.html

Verordening Jeugdhulp Utrecht 2016

(raadsbesluit van 14 januari 2016)

Verordening van Utrecht 2016, nr. 3

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12-01-2016 met kenmerk 16.500087.

overwegende dat de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente heeft belegd, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt; en dat het noodzakelijk is om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening, over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen, de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, en regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan;

overwegende dat het voorts wenselijk is te bepalen onder welke voorwaarden degene aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot diens sociale netwerk;

besluit vast te stellen de Verordening jeugdhulp Utrecht 2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7344. Gepubliceerd op 25 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7344.html

Nadere regels Jeugdhulp Utrecht 2016 gemeente Utrecht:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8432.html

Financieel besluit Jeugdhulp 2016 gemeente Utrecht

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-8433.html

“Vanaf deze week makkelijker afval scheiden in Utrecht”

De gemeente gaat het scheiden van afval in de stad makkelijker maken. Vanaf gisteren kunnen plastic, blik en pak allemaal in de plasticbak worden ingeleverd. De gemeente zegt op deze manier het milieu te verbeteren en er zelf lagere kosten aan over te houden.

“Daarom kunt u vanaf januari uw lege blikjes katten- en hondenvoer, lege yoghurtpakken en frisdrankkartons gewoon samen met uw plastic afval in de plasticafvalcontainer gooien,” zegt wethouder Kees Geldof over de nieuwe regeling.

Als grote stad doet Utrecht het op het gebied van afvalscheiden al goed. Van de vier grote steden staat Utrecht ruim bovenaan en ook landelijk gezien scoort de stad boven het gemiddelde. (DUIC, 26 januari 2015)

http://www.duic.nl/nieuws/vanaf-vandaag-makkelijker-afval-scheiden-in-utrecht/

De persberichtenoverschrijver lijkt net als de wethouder niet in goede doen. Het gaat hier immers niet om beter afval scheiden maar om meerdere afvalsoorten bij elkaar gooien.

Het afvalscheiden bij de bron is overigens een vreemd concept als je weet dat machines de afvalsoorten perfect scheiden. men krijgt meer het idee dat de gemeente met ingewikkelde toeren sluipenderwijs het aan huis ophalen van afval aan het afstoten is.

Gemeente Utrecht trekt handen af van drijvende drollen

Bewoners van Lombok en de Zeeheldenbuurt in Utrecht moeten problemen met wateroverlast zelf oplossen. Wel wil het college van B en W enkele bewoners een tegemoetkoming in de kosten geven. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

Ongeveer 200 eigenaren en bewoners van souterrainwoningen in Lombok en Zeeheldenbuurt hebben langere tijd last van overlast bij flinke hoosbuien. Zo sijpelt water door de muren en drijven soms de drollen door de kamer.

De gedupeerden hebben met petities de gemeente opgeroepen om maatregelen te nemen. Ze willen dat het riool wordt vernieuwd. De bewoners verwachten dat er meer waterproblemen komen en kunnen zich niet meer tegen waterschade verzekeren.

Het college van B en W heeft een enquête gehouden en zegt dat de problemen niet alleen komen door het riool. Vervanging van de riolering zal dan ook weinig uithalen, schrijft het gemeentebestuur. De komende decennia worden de riolen dan ook niet vervangen.

Het stadsbestuur erkent wel aansprakelijkheid bij bewoners in Lombok. Tijdens grootschalige renovaties tien jaar geleden zijn bewoners niet goed geadviseerd. Daarom kunnen sommige mensen rekenen op een tegemoetkoming in de kosten, die kunnen oplopen tot 30.000 euro.

Andere gedupeerden krijgen geen financiële vergoeding, maar kunnen van de gemeente wel advies krijgen hoe ze de problemen het beste kunnen oplossen. (RTV Utrecht, 26 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1432336/gemeente-utrecht-trekt-handen-af-van-drijvende-drollen.html

Onderzoeken Wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt: http://www.watervragenutrecht.nl/

Standpunt van B&W in brief aan raad: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=303e6078-5dfd-4ba9-86d6-ae77ab979146&searchtext=

Commissievergadering TivoliVredenburg verplaatst

De commissievergadering over het TivoliVredenburg-rapport van de Utrechtse Rekenkamer dat begin november uitkwam, is verplaatst naar 9 februari.

De conclusies in het rapport zijn niet mals. Het pand werd bijna 60 miljoen euro duurder dan verwacht, er waren twee geluidslekken en de organisatie ruziede onderling. Daarbij is de acht miljoen euro subsidie per jaar voor het muziekcentrum te weinig gebleken.

Eén van de aanbevelingen van de Utrechtse Rekenkamer is om te zorgen dat de zalen beter bezet zijn.

Naast de Rekenkamer is er een speciale commissie aangesteld die onderzoek doet naar het muziekpaleis. Die commissie komt in mei met adviezen om TivoliVredenburg commercieel sterker te maken. (RTV Utrecht, 28 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1435298/raadsleden-bespreken-zorgenkind-tivolivredenburg.html

Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van muziekpaleis TivoliVredenburg:

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/7.extern/Rekenkamer/20151103_Eindrapport_Muziekpaleis_RekenkamerUtrecht.pdf

Grimlachje: Verzwakt SP-wethouder Jansen rol huurders doelbewust?

Miriam Sterk, voorzitter van de koepel van Utrechtse huurdersplatforms De Bundeling stuurde 18 januari een brandbrief naar de gemeenteraad: “help ons.” Bij de onderhandeling over de Prestatieafspraken – een uitwerking van Woonvisie – is De Bundeling doelbewust door woonwethouder Jansen op het tweede plan gezet. Raar, want Jansen meldt in zijn brief aan de gemeenteraad, dat het lekker is verlopen. Een andere beleving? Feit is dat De Bundeling de eindstukken niet mocht ontvangen. “Deze kundige SP-wethouder laat huurders links liggen” grimlach ik verbaasd.

De SP is fan van linkse logica: sterke vakbonden en collectieve afspraken. Vakbondskoepels zoals FNV en CNV leveren de zwakste partij op de arbeidsmarkt – werknemers – macht. Collectieve afspraken, die afgesloten worden door koepels van werkgevers en werknemers, staan garant dat werkgevers en werknemers overal te maken hebben met dezelfde afspraak. Handig. En wat blijkt: ook voor de Prestatieafspraken geldt dit uitgangspunt. Leve de polder. Moge dit 28 januari ook blijken op de Raadsinformatieavond al toont de tekst van de Ria dat huurders helemaal geen zeggenschap hebben gehad (zie plaatje).

Geen tegenstelling in beleving!

Wat schrijft Sterk stellig: “Strijdig met de Handreiking Prestatieafspraken [..] heeft wethouder Paulus Jansen geweigerd vooraf gezamenlijk samenwerkingsafspraken te maken over het te volgen proces. [..] Op deze wijze ontbreekt tijdens het proces het zicht op het totaal van de prestatieafspraken, en is er ook geen zicht op de samenhang van de afspraken. Het eindproduct is versnipperd: je bent als huurder mogelijk beter af bij de ene corporatie dan bij de andere.”(Bron: brief 18 januari aan de gemeenteraad, De Bundeling).

En hoe beleeft Jansen het: “Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken.” (Bron: Bijlage A Samenvatting inhoud Prestatieafspraken 2016-2109, gemeente Utrecht).

Wim T. Schippers, beroemd en befaamd om zijn logica, zegt terecht dat de waarheid niet in het midden ligt. Iets is waar of iets is onwaar. Wie van beiden heeft gelijk bezien vanuit de logica van Utrecht maken we samen.

Wie dient Utrecht maken we samen?

Het antwoord lijkt mij: Sterk.

Jansen schrijft namelijk in het voorstel aan de Raad voor 18 februari: “De huurdersorganisaties zijn betrokken bij de afspraken, maar hebben formeel nog niet ingestemd. Iedere huurdersorganisatie zal de prestatieafspraken van de eigen corporatie en de afspraken op stedelijk niveau voorleggen aan haar achterban. Iedere huurdersorganisatie bepaalt in overleg met de achterban of zij de prestatieafspraken mede ondertekent.” (Bron: gemeente Utrecht).

Deze procedure laat doelbewust de overkoepelende beoordeling buiten beschouwing. En zoals een ieder bekend is, is het geheel meer dan de som der delen. Afzonderlijke beoordelingen leveren niet een collectief akkoord zoals de SP altijd wil als het om de arbeidsmarkt gaat. Waarom dan niet bij het wonen?

Ook heeft De Bundeling de stukken waarover de gemeenteraad gaat beslissen ontvangen van de wethouder. Raar! En wie de tekst van de Ria bekijkt ziet dat de Prestatieafspraken zelfs genomen zouden zijn zonder alle huurders. (zie plaatje).

Voordat we die vraag beantwoorden, is het wel van belang om eerst na te gaan of De Bundeling ook een formeel argument heeft om de werkwijze van wethouder niet kies te vinden.

De Woningwet en De Handreiking Prestatieafspraken bieden uitkomst

Sterk staat zeer sterk, zo dunkt me.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van corporaties (Aedes) en de Nederlandse Woonbond stelden ‘De handreiking Prestatieafspraken’ op. Die handreiking is handig want sinds 1 juli 2015 geldt de Woningwet 2015. De wet regelt onder andere de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties. Niet onhandig want er is in het recente verleden een en ander fout gegaan. Voor de tijdelijke commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer mocht ik daar zelfs wat over zeggen.

Het maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale woonbeleid is daarom geregeld via de cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken. Een belangrijk effect is dat de verhoudingen tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie anders zijn dan voorheen (zie plaatje).

De Woonvisie is een gemeentelijk verhaal voor en door burgers: Samen maken we Utrecht. Maar een visie is tandeloos zonder uitwerking zoals woningtoewijzing, huurprijsbeleid, sloop, nieuwbouw en verkoop. De Prestatieafspraken zijn de tanden. En net zoals de Woonvisie dienen deze ook met inbreng van de huurders plaats te vinden.

En wat staat er in de Handreiking over de huurdersorganisaties: “De Woningwet biedt huurdersorganisaties een formele positie in het overleg om te komen tot prestatieafspraken. De definitie van huurdersorganisaties is hierbij gelinkt aan de definitie van de Overlegwet. Indien er geen overkoepelende huurdersorganisatie is, hebben bewonerscommissies deze positie. In de praktijk betekent dit dat dan een afvaardiging van bewonerscommissies deelneemt in het proces om te komen tot prestatieafspraken.”

Nu heeft Utrecht een overkoepelende huurdersorganisatie De Bundeling.

En toch laat Jansen deze links liggen. Voorzitter Sterk heeft gelijk: Jansen houdt zich niet aan de regels die we met zijn allen hebben afgesproken.

Welke logica volgt de wethouder dan om zowel Utrecht maken we samen als De Handreiking te negeren? En is die logica gewenst?

Het argument van de wethouder zwakjes

Volgens Sterk vindt de wethouder dat een onderhandeling met elke corporatie en zijn bewonerscommissie beter is. Bovenstaand citaat uit de brief van de wethouder ondersteunt haar antwoord. Jansens argument zou zijn dat de democratische vertegenwoordiging in de Bundeling, namelijk vertegenwoordigers van de bewonerscommissie van elke Utrechtse corporatie, ‘dun’ is.

Zijn argumentatie is komisch. Voor een oudgediende van de SP is ledeninspraak inderdaad een nieuw dingetje. Jonge SP’ers, zoals de onlangs afgetreden Rotterdamse voorzitter, snappen beter hoe democratie werkt. En vooral waarom. De democratie van deze wethouder riekt naar die van de gestaalde communist: ‘wij weten wat goed is voor het volk.’ Die aanpak is nogal impopulair bij de D66 en PVV-flanken ofwel bij iedereen inclusief de SP. Slecht Protocol.

Zijn argumentatie is krom. Niet zozeer het democratisch gehalte De Bundeling is het probleem, maar de vertegenwoordiging van de bewonerscommissies. Voor deze commissies geldt hetzelfde als voor vele wijkraden, vakbonden en politieke partijen: de leden zijn zeer betrokken burgers met een dun democratisch mandaat. De logica van de wethouder zou dus ook de bewonerscommissies moeten uitsluiten. Maar dat doet hij niet.

Zijn argumentatie is gevaarlijk. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing stemde een kleine 50% van de stemgerechtigden. Van die helft stemde maar een piepklein deeltje op de SP. Het College van B&W waar de SP deel van uitmaakt, maakt samen met D66, GroenLinks en VVD beleid voor de hele stad onder de banier ‘Utrecht maken we samen.’ Wellicht is het nuttig om wat te leren van de coalitiepartners. Wat zou het toch weer heerlijk zijn om gewoon weer een echt afspiegelingscollege te hebben, denk ik vaak weemoedig.

Zijn argumentatie is afwijkend. De handreiking Prestatieafspraken geeft duidelijk weer wat alle partijen in Nederland, waaronder zijn VNG, helder en transparant vinden. En die handreiking past ook prima bij de wens tot burgerparticipatie en ‘Utrecht maken we samen.’

Wethouder Jansen zou wat minder gedrag SP 1.0 – lees Mao – en wat meer SP 2.0 – democratie – moeten toepassen. En dat zou ook gunstig zijn voor de burger die hem betaalt.

De huurder nu slachtoffer

Wie de Prestatieafspraken leest met de professionele bril slaat de schrik om het hart. Een woonvisie zonder SMART-prestatieafspraken levert een TivoliVredenburgdebacle op. En als De Bundeling in de toekomst niet betrokken is, is de huurder nog meer de pineut.

Door alleen afspraken te willen maken op corporatieniveau kan een huurder bij Portaal andere gevolgen ondervinden dan bij Mitros. Dat is raar want de Woonvisie gaat over het gemeentelijk beleid. En dus moeten ook de Prestatieafspraken een totaalbeeld schetsen. Niets van dit alles. Foute boel.

Uit eigen ervaring weet ik dat het ook anders kan. Beter en transparanter. Laat ik hier een inhoudelijk aspect van de Prestatieafspraken noemen omdat ook De Bundeling vraagt om betere informatie om beleid te maken en beleid te monitoren. Ik ben het eens met De Bundeling als professional op het terrein van de woningmarkt.

SMART kan

Terwijl alle gegevens voorradig zijn bij de corporaties, het ministerie en onderzoekbureaus – ik werkte daar lang – , staat nergens in het Utrechtse stuk hoeveel huurwoningen er naar prijsklassen (basishuur, kwalititeitskortingsgrens, Aftoppingsgrens, Liberalisatiegrens) nu en in de toekomst zijn. En nergens staat welke huishoudens naar inkomensklassen die woningen bewonen: nu en in de toekomst.

De gewenste en verwachte (wat kan) verdeling van huishoudens over de woningvoorraad is nu juist de essentie van de Woonvisie en daarmee ook van de instrumenten. Utrechters en hun gemeenteraad willen immers weten of er nu en straks voldoende betaalbare woningen zijn waar de corporaties een redelijke winst (kasstroom) uit kunnen behalen.

Dergelijke ramingen zijn aanwezig weet ik als onderzoeker en adviseur: ik werkte met die modellen. Ze tonen op stedelijk niveau en op corporatieniveau welke mogelijkheden voor verkoop, sloop, nieuwbouw, huurprijsbeleid en toewijzing de Woonvisie het beste dienen. Daar gaat de nieuwe Woningwet en Handreiking nu juist over.

SMART en transparant zijn ver te zoeken in deze afspraken.

Ontwaakt gemeenteraad: eerlijk speelveld

De brandbrief van De Bundeling vraagt aan de gemeenteraad om de wethouder te dwingend te stimuleren om zich te houden aan de regels van een eerlijk speelveld. De spelregels staan gewoon in ‘De handreiking Prestatieafspraken.’ Hoe moeilijk kan het zijn?

Haal deze vakinhoudelijk kundige wethouder uit zijn comfortzone van SP 1.0! Minder Ego, meer Nos.

Een mooi boodschap voor de RIA Prestatieafspraken van 28 januari

Grimlachjes ontstaan als goede ideeën slecht doordacht zijn: een glimlachje als een boer met kiespijn. Glimlachjes zijn dus goed doordachte ideeën. Roland Goetgeluk woont sinds 1981 in Utrecht. Momenteel is hij actief bij de wijkraadzuidwest.nl, restovanharte.nl, UJazz.nl, Taaldoetmeer.nl. Als gepromoveerd stadsgeograaf, marketeer en voorzitter ‘nieuwe wonen’ van Economie-ruimte.nl, verdient hij graag zijn centen.

(Dichtbij.nl, 28 januari 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4220658/grimlachje-verzwakt-sp-wethouder-jansen-rol-huurders-doelbewust.aspx

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

De gemeente Utrecht en de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW hebben een traditie van samenwerken en het maken van meerjarige prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningenvoorraad. De huidige afspraken zijn vastgelegd in Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken Gemeente en woningcorporaties 2011-2015. Deze afspraken lopen af per 1 januari 2016.De Woningwet 2015 schrijft voor dat de maatschappelijke investeringen door corporaties verankerd zijn in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Utrecht heeft dat beleid vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie. De vijf grootste corporaties en de STUW hebben op basis van Woonvisie een bod gedaan waarin zij hebben aangegeven in welke mate zij ieder kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen uit de Woonvisie. Zij hebben dit aanbod financieel onderbouwd. Vervolgens hebben gemeente, corporaties en hun huurdersorganisaties onderhandeld met als resultaat de voorliggende prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. In de Woningwet hebben huurdersorganisaties een positie gekregen bij het opstellen van prestatieafspraken. Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken. Intentie is dat ook de huurdersorganisaties de afspraken ondertekenen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a938dc5-0654-4bdb-9b78-91977f7e88ab&FoundIDs=&year=2016

Agenda Raadsinformatieavond – 4 februari 2016

Thematische structuurvisie kantoren

Oude stadhuis, Raadzaal

09.30-10.30 uur

De gemeenteraad wil met het oog op de door de Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘Thematische Structuurvisie Kantoren’ horen wat de consequenties zijn voor de stad Utrecht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de vastgestelde bestemmingsplannen en de lopende grondexploitaties. Ook wil de raad weten hoe het proces van de vertaling naar stedelijk beleid er de komende tijd uitziet. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Vonnis rechtszaak Broese vs. gemeente

Oude stadhuis, Raadzaal

10.30-11.30 uur

Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst wil de raad antwoord krijgen op diverse vragen, zoals: ‘Kan renovatie als dwingend eigengebruiksbepaling worden gebruikt om Broese (tijdelijk) te herhuisvesten?’ en ‘Kan Broese als shop in shop in de bibliotheek op de Neude worden geïncorporeerd, of in de voorgenomen ondergrondse detailhandelsruimte?’. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Klanttevredenheidsonderzoek UVO

Oud stadhuis, Raadzaal

11.30-12.30 uur

De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) heeft een klanttevredenheidsonderzoek uit laten voeren. De gemeenteraad wil op opzet van het onderzoek en de commissiebrief Instelling organisatiedelen Stadsbedrijven en UVO bespreken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. U bent welkom als toehoorder.

Bestemmingsplan Kanaleneiland

OP LOCATIE wijkservicecentrum ZuidWest, Al-Masoedilaan 188

15.00-17.00 uur

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5’, organiseert de raad een raadsinformatiebijeenkomst op locatie. De raad wil geïnformeerd worden over de plannen die door de wijzigingen in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. De Gezamenlijke Exploitatie Maatschappij (de ontwikkelorganisatie) geeft een toelichting. U bent van harte welkom om mee te komen praten.

Sanering Nedereindse Plas

Oude stadhuis, Raadzaal

16.30-17.30 uur

Ballast Nedam rondt de sanering van de Westplas af met de eerder aangebrachte folieconstructie. Hiermee zal eind 2016 de sanering van de Westplas op een milieu-hygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden afgesloten. Ook in de Oostplas heeft de gemeente een saneringsopgave. De raad wil weten of dit op milieu-hygiënische wijze uitgevoerd kan worden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Bestemmingsplan Hoge Woerd

Oude stadhuis, Raadzaal

20.30 – 21.45 uur

In een bestemmingsplan legt de gemeente planologische bepalingen voor een gebied vast. Het doel van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening is het voorzien in een evenementenregeling, waarmee het maximale aantal evenementen geregeld wordt, de maximale bezoekersaantallen, een grens wordt gegeven aan versterkt geluid tijdens evenementen en die het gebruik van het buiten het castellum gelegen gebied voor evenementen niet langer toestaat. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meepraters.

Autodelen

Oude stadhuis, Trouwzaal

20.30 – 21.25 uur

Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst wil de gemeenteraad graag in gesprek met stakeholders (gebruikers, autodeel-bedrijven, kenniscentra en andere experts en betrokkenen) om te horen wat zij vinden van het Actieplan Autodelen. Vinden zij de voorliggende plannen ambitieus genoeg of blijven er mogelijkheden liggen om van Utrecht nummer 1 autodeelstad te maken, qua aanbod en gebruik? U bent welkom als meeprater.

Criminaliteitscijfers

Oude stadhuis, Perskamer

20.30 -21.25 uur

De criminaliteitscijfers in Utrecht vertonen gemiddeld gezien een dalende trend. Uitzondering vormt het aantal fietsendiefstallen. De raad wil graag informatie verzamelen. Om te beoordelen of hun vastgestelde prioriteiten aanpassing vereisen. Daarnaast is de raad benieuwd naar ideeën of succesvolle ‘best practices’ over de bestrijding van fietsendiefstallen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt

Oude stadhuis, Trouwzaal

21.30-22.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeenteraad graag met anderen in gesprek over de mate waarin de gemeente kan bijdragen om wateroverlast te voorkomen, een leidende rol kan nemen om samen met bewoners maatregelen te nemen en bewoners kan ondersteunen in de te nemen maatregelen. Ook krijgt de raad graag een toelichting op het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren en wil de raad van bewoners weten in welke mate zij betrokken zijn bij het onderzoek. U bent welkom als meeprater.

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016

Oude stadhuis, Perskamer

21.30-22.30 uur

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is een samenwerking van de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. In het actieplan staat welke middelen worden ingezet om jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst hoort de raad graag van organisaties die zich met jeugdwerkloosheid bezighouden wat zij vinden van de gekozen focus voor de uitvoering van het programma in 2016. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Oude stadhuis, Anti-chambre

21.30 – 22.30 uur

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stuurde een brief over de concept-zienswijze Kadernota 2017. Daarnaast wil de burgemeester met de raad overleggen over het Beleidsplan 2016-2019. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

Busbaan Vleuterweide

Oude stadhuis, Raadzaal

21.45 -22.45 uur

De gemeente heeft een plan voor de busbaan Vleuterweide. Het plan bestaat uit twee delen:

 1. noordelijke deel tussen Stroomrugbaan en busstation/NS Station Vleuten;
 2. zuidelijke deel ter hoogte van Winkelcentrum Vleuterweide en Landschapsbaan.

Voor het plan voor het noordelijke deel is veel draagvlak. De raad wil graag een toelichting over de uitwerking, voortgang en de mening van omwonenden horen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

Zie ook de tweede agenda, waarin de vergaderstukken: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f9a9663f-7cfc-4375-b8ca-37ea727254b2&FoundIDs=&year=2016

Agenda Gemeenteraad – 4 februari 2016

4 Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij agendapunt 6.

5 Vaststelling bestemmingsplan De Wetering

6   Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

7   Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

8   Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

9   Kadernota 2017 GGD regio Utrecht

10 Herziening buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f17de798-5cc5-459c-a9dd-238fde5714ef&FoundIDs=&year=2016

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

 

–      De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd

–      DOSSIER TOUR DE FRANCE

o   Twee miljoen euro uit Ondernemersfonds. Tourstart slurpte veel subsidie op.

o   Stad wordt beter van start wielerwedstrijd

–      DOSSIER BOMENLEED

o   Bomen kappen

–      Utrecht wil landelijke APK voor woninginstallaties

–      Pretpark Kromme Rijn

–      Aangevraagde evenementenvergunningen

–      Aanwijzing collectieve festiviteiten (Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer)

–      Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’

–      Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze

–      Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

–      Raadsbrieven

–      Commissiebrieven

 

 

 

 

Besluit B&W vernietigd

De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd

De rechtbank heeft het milieuzonebesluit vernietigd wegens de motiveringsgebreken die eraan kleven. Die gebreken zijn echter volgens de rechtbank niet zo ernstig dat de milieuzone niet zo mogen blijven.

De rechtbank is het met de SSLU eens dat de gemeente een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over het effect van de milieuzone (r.o.26) en dat het effect “wellicht marginaal” (r.o. 40) zal zijn. Dat blijkt voor de rechtbank echter geen reden te zijn de milieuzone zoals vastgesteld door de raad te verbieden. Als de gemeente heel veel geld wil uitgeven voor een maatregel met een marginaal effect, dan is dat een keuze van de politiek, waar de rechtbank zich niet in wil mengen.

Bijzonder interessant is wat de rechtbank in r.o. 37 overweegt: Als de berichten over het grote verschil tussen de fabrieksspecificatie (euroklasse) en de praktijktests eerder bekend waren gemaakt (en niet vlak na de zitting) dan had dat een reden kunnen zijn voor de rechtbank om het milieuzonebesluit daarop te beoordelen. Ten tijde van de bestreden beslissing zou dat echter volgens de rechtbank nog niet bekend zijn geweest.

De SSLU heeft er echter zowel in de bezwaarfase als in de beroepsfase op gewezen dat de werkelijke uitstoot van diesels Euro 3 en hoger aanzienlijk hoger is dan op grond van euroklassificatie mocht worden aangenomen. De SSLU heeft er bovendien op gewezen dat dat al lang bekend was en dat de gemeente daar ten onrechte aan voorbij is gegaan. De rechtbank is aan dit argument van de SSLU ten onrechte voorbijgegaan. Reden waarom de SSLU in hoger beroep gaat.

Naar het oordeel van de SSLU is de uitstoot van diesels Euro 3 en 4 qua NO2 (waarmee roet correleert) zoveel hoger dan Euro 1 en 2, dat het effect van de milieuzone per saldo negatief is: de luchtkwaliteit verslechtert. Steeds meer persberichten wijzen er inderdaad op dat nieuwe diesels niet of nauwelijks schoner zijn en dat het dus geen zin heeft om Euro 1 en 2 te vervangen door nieuwere diesels. (Persbericht Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, 22 januari 2016)

Zie de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:339&keyword=luchtverontreiniging (naar beneden scrollen):

In de uitspraak is aangegeven

– verklaart de beroepen gegrond;

– vernietigt het bestreden besluit van 25 maart 2015;

– bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit in stand blijven.

Met andere woorden: het besluit deugt niet, het werkt waarschijnlijk niet, maar als de gemeente wil doorgaan met voor veel andermans geld bijna niks te presteren, dan gaat ze haar gang maar.

 

DOSSIER TOUR DE FRANCE
Niet (apart) te vinden in rapportages.

Twee miljoen euro uit Ondernemersfonds. Tourstart slurpte veel subsidie op. UTRECHT. Utrechtse bedrijven en ondernemers hebben in het …

Zie het relaas op http://www.taxiprijzenutrecht.nl/attachments/File/5%20januari%202016/Tourstart%20slurpte%20veel%20subsidie%20op.pdf

Zie ook:

Evaluatierapport van de Universiteit

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=60d9501d-3999-4b77-8a4d-b6761ad58bb1

Eindverantwoording van B&W

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=c2671d66-ebf3-45c6-9eb5-6b6dda6bc746

Brief van B&W

https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=924c2467-51a6-4159-8d3d-c516c2339614

De universiteit stelde vast dat het bedrijfsleven uit de stad Utrecht € 2.400.000 heeft bijgedragen. Indien de 2 miljoen in dat bedrag zijn opgenomen, levert het een vertekening op. De 2 miljoen “ondernemersfonds” is niets anders dan afgezonderde WOZ-belastingopbrengst.

Indien de 2 miljoen niet in dat bedrag zijn opgenomen, is de onttrekking aan het “ondernemersfonds” niet verantwoord.

Dat zou betekenen dat de veel geroemde bijdragen van het Utrechtse bedrijfsleven niet meer dan € 400.000 waren. De rest is dan vooral onttrokken aan onderhoud van de buurten, de sociale zorg, onderwijs, e.d.

Wat zijn de getallen toch mooi rond.

Beter is het de volgende keer, geen Vuelta, Giro of Tour te organiseren maar gewoon een paar ton aan de Utrechtse ondernemers te geven. Dat is veel goedkoper voor de Utrechtse bevolking.

 

Stad wordt beter van start wielerwedstrijd

CBS: Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond

In 2015 gaf 15 procent van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens. Van de (geraamde) 718 duizend huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens kwamen vier op de tien moeilijk rond. Dit uitte zich in het uitstellen of achterwege laten van reguliere uitgaven zoals verwarming of het kopen van kleding. Dat meldt CBS.

Piek financiële krapte in 2013

Na jaren van stabiliteit, ook gedurende de economische crisis, steeg bij huishoudens met een laag inkomen het aandeel dat aangeeft moeilijk rond te komen van 40 procent in 2012 naar ruim 50 procent in 2013. Daarna daalde het aandeel en kwam in 2015 met 41 procent weer op het oude stabiele niveau te liggen.

Bij de huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens schommelde het percentage dat moeilijk kan rondkomen in de afgelopen jaren rond de tien procent.

 

[Voor de grafiek Huishoudens die moeilijk rond komen, volg de weblink]

 

Financiële beperkingen eerder regel dan uitzondering

Huishoudens met een laag inkomen hebben regelmatig te maken met financiële beperkingen. In 2014 gaf 76 procent van hen aan onvoldoende geld te hebben voor één of meer veel voorkomende uitgaven, uiteenlopend van het verwarmen van het huis (13 procent) tot het vervangen van versleten meubels (61 procent).

 

[Voor de grafiek Huishoudens met financiële beperkingen 2015, volg de weblink]

 

De helft van de huishoudens met een laag inkomen had onvoldoende geld om regelmatig nieuwe kleding te kopen en bijna twee op de drie hadden geen geld voor onverwachte noodzakelijke uitgaven van zo’n duizend euro. Van de 6,4 miljoen huishoudens met een hoger inkomen had 31 procent te stellen met minimaal één van de genoemde financiële beperkingen. (CBS, 20 januari 2016)

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2016/ruim-miljoen-huishoudens-komen-moeilijk-rond.htm

Zie ook: Armoede en sociale uitsluiting, regionale cijfers 2013

http://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=33fda81db5434d519d7766d4c99b0ab5

Utrecht behoort tot de treurigste categorie, 14 % of meer huishoudens met een laag inkomen. Voor hen is het dan ook fantastisch dat Utrecht er naar streeft weer miljoenen gemeenschapsgeld in de start van een wielerwedstrijd te steken; de stad en daarmee vooral de hier bedoelde inwoners, worden er immers beter van.
 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen

Willibrordpad, secie F, perceelnummer 90 te Vleuten, HZ_WABO-16-01076

Het kappen van twee Alnus glutinosa’s en het kandelaberen van elf Populus xcanadensissen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 5107. Gepubliceerd op 18 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-5107.html

Locatie had goed anders aangegeven kunnen zijn: tegenover Hindersteinlaan ……. Deze wijze van publiceren is bedoeld om ongewis te laten om welke bomen het gaat. Immers, in het recentste vindbare straatnamenregister van de gemeente Utrecht komt het Willibrordpad als naam niet voor, Voor alle bomen geldt: van de bomen uit gezien geen kapnoodzaak.

Olympus, sectie P, perceelnummer 5524 te Utrecht, HZ_WABO-16-01075

Het kappen van acht Populus xcanadensissen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 5098. Gepubliceerd op 18 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-5098.html

Net als de vorige: een Canadese populier. Net als bij de vorige is hier de locatie verhuld. Is er een bestuurder die graag deze houtsoort stookt en niet wil dat men het weet?

Karawanken 62 te Utrecht, HZ_WABO-16-01465

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016Nr. 6095. Gepubliceerd op 20 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-6095.html

Wittevrouwensingel 94 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-01538

Het kappen van een esdoorn bij een woning.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7058. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7058.html

Van Bijnkershoeklaan 280 te Utrecht, HZ_WABO-16-01702

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7313. Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7313.html

Maliebaan 42 te Utrecht, HZ_WABO-16-01682

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7297. Gepubliceerd op 22 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7297.html
Utrecht wil landelijke APK voor woninginstallaties

Uit een pilot van de gemeente Utrecht blijkt dat ruim de helft van de woningen niet aan de keuringseisen van elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties voldoet. De resultaten van de pilot zijn in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om besproken te worden bij de parlementaire behandeling van koolmonoxide problematiek.

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen, laat de gemeente weten. In de pilot, uitgevoerd samen met UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), werden in 160 woningen de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd en vooral veroorzaakt zijn door fouten bij de installatie, gedrag en hobbyisme. Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18%). Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen. 47% van de woningen heeft een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.

De gemeente en UNETO-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden. Dat controle op installaties noodzakelijk is, wordt bevestigd door de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind 2015. Zij hebben daarom vandaag hun bevindingen per brief naar de Tweede Kamer gestuurd om hun bevindingen te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. (Gemeente.nu, 19 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2016/1/Utrecht-wil-landelijke-APK-voor-woninginstallaties-2747893W/

Goed initiatief van Utrecht.

Toen jaren geleden het toezicht onder de bezielende leiding van de grootste politieke partijen werd afgeschaft, werd er al voor gewaarschuwd dat dit op enig moment weer hersteld moest worden.

Pretpark Kromme Rijn

Watervergunning 2016 voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven – Werkhoven (code keur_899614_ 2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Werkhoven. Op de locatie in Werkhoven, in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 467. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-467.html

 

Watervergunning 2016 voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik – (code 601852)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 472. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-472.html

 

Watervergunning voor het varen met een sloep op de Kromme Rijn – Salamanderpad 102 Utrecht (code keur 633780_2016)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen met een sloep op de Kromme Rijn. Op de locatie Salamanderpad 102 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016         Nr. 432 Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-432.html

 

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn – Provincialeweg 83 Bunnik (code keur_874180)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn. Op de locatie Provincialeweg 83 Bunnik. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 januari 2016 tot en met 3 maart 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 430. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-430.html

 

Watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – bij Schoudermantel 57a Bunnik (code 1006308)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats. Op de locatie bij Schoudermantel 57a in de gemeente Bunnik. Dit besluit is verzonden op 15 januari 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 16 januari 2016 tot en met 27 februari 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 280. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-280.html

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7234.html

Aanwijzing collectieve festiviteiten (Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer)

Vrijmarkt (alleen voor het gebied van de Vrijmarkt)

Koningsdag

Jaarwisseling

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 7198. Gepubliceerd op 21 januari 2016 09:42)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7198.html

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak’ zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKTJEERDDAMGRO-ON01.gml ter inzage ligt.

Bestemmingsplangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in Leidsche Rijn-Langerak. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Groenedijk in het noorden, de Damraklaan in het oosten, de Tjeerdsraklaan in het zuiden en de bestaande bebouwing aan de Groenedijk/Tjeerdsraklaan in het westen. Het doel van het bestemmingsplan is om maximaal 10 woningen te realiseren. Daarbij zal er ook openbare ruimte worden toegevoegd en aangepast.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 1099. Gepubliceerd op 13 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1099.html

Beleving van bereikbaarheid belangrijk bij vervoermiddelkeuze

Ouderen, mensen met een hoge opleiding, en mensen die in stadscentra wonen, nemen vaker de fiets voor korte ritten. Mensen onder de 65 jaar, zonder hoge opleiding, en die in landelijke en groenstedelijke gebieden wonen, nemen daarentegen vaker de auto. De vervoermiddelkeuze hangt sterk samen met de beleving van de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit staat los van de daadwerkelijke bereikbaarheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Scheepers (RIVM) dat zij in samenwerking met de TU Eindhoven en de VU Amsterdam deed.

Nederlanders verplaatsen zich per dag gemiddeld drie keer. Ongeveer 70% van al deze verplaatsingen is korter dan 7,5 km. Wanneer we een rit van 7,5 km op de fiets maken, komt dit overeen met ongeveer 30 minuten fietsen. Kortom, een makkelijke manier om aan de beweegnorm te voldoen. De praktijk is anders: slechts een derde van deze ritten wordt met de fiets gedaan. Het stimuleren van fietsen en lopen in plaats van het gebruik van de auto heeft niet alleen een positieve invloed op onze gezondheid, maar ook op het milieu, als gevolg van een afname in luchtverontreiniging en broeikasgassen.

In gesprek met doelgroep

De resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift wijzen erop dat het stimuleren van actief transport niet alleen gericht moet zijn op de omgeving, maar ook op de individuele perceptie van die omgeving. ‘Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de aanleg van een tunneltje als oplossing voor een druk kruispunt op papier een goede oplossing lijkt, maar dat in gesprek met de doelgroep naar voren komt dat dit tunneltje juist niet aansluit bij de wensen van de doelgroep omdat het bijvoorbeeld als onveilig wordt ervaren’, legt Eline Scheepers uit. ‘Wanneer je in gesprek gaat met deze doelgroepen en aandacht besteedt aan hun beleving, dan is de kans dat ze daadwerkelijk hun gedrag gaan veranderen waarschijnlijk groter. Dus uit de auto en op de fiets.’ (RIVM, 21 januari 2016)

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Beleving_van_bereikbaarheid_belangrijk_bij_vervoermiddelkeuze

Door de specifieke invulling van informatieberichten over bereikbaarheid, scheppen lokale overheden nogal eens onbedoeld het beeld dat de gemeente slecht bereikbaar is met het OV of met een mix van transferium en OV.

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 februari 2016

o.a.

2 Prestatieafspraken 2016 t/m 2019

De gemeente Utrecht en de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW hebben een traditie van samenwerken en het maken van meerjarige prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningenvoorraad. De huidige afspraken zijn vastgelegd in Bouwen aan de Stad, Utrechtse samenwerkingsafspraken Gemeente en woningcorporaties 2011-2015. Deze afspraken lopen af per 1 januari 2016.De Woningwet 2015 schrijft voor dat de maatschappelijke investeringen door corporaties verankerd zijn in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Utrecht heeft dat beleid vastgelegd in de geactualiseerde Woonvisie. De vijf grootste corporaties en de STUW hebben op basis van Woonvisie een bod gedaan waarin zij hebben aangegeven in welke mate zij ieder kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen uit de Woonvisie. Zij hebben dit aanbod financieel onderbouwd. Vervolgens hebben gemeente, corporaties en hun huurdersorganisaties onderhandeld met als resultaat de voorliggende prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord en geactualiseerd. In de Woningwet hebben huurdersorganisaties een positie gekregen bij het opstellen van prestatieafspraken. Bij het maken van deze prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties en de stedelijke huurdersorganisatie De Bundeling nauw betrokken. Zij hebben hun inbreng gegeven bij alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de nieuwe afspraken. Intentie is dat ook de huurdersorganisaties de afspraken ondertekenen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a938dc5-0654-4bdb-9b78-91977f7e88ab&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

19-01-2016        Raadsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

22-1-2016         Commissiebrief incidentele uitbreiding Buurtteams Jeugd en Gezin

22-1-2016         Incidentele uitbreiding Buurtteams Sociaal 2016

19-1-2016         Regionaal Programma Educatie 2016-2017

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

22-1-2016         Brief Uitspraak rechtszaak milieuzone

20-1-2016        Eerste reactie op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

19-1-2016         Commissiebrief Reactie wensen en bedenkingen Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein en bijlagen

19-1-2016         Meldpunt verkeerslichten

19-1-2016         Aanhuur fietsenstalling Laag Catharijne

19-1-2016         Schikking Vereniging Parkmanagement Papendorp

19-1-2016         Voortgang Project Noordelijke Randweg Utrecht

18-1-2016         Onderzoeksresultaten pilot APK voor woninginstallaties

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 15 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen, 3 maal onbegrijpelijke locatie. Dat is “bekendmaken”

o     Utrecht één van de minst groene steden

o     Bodem grote speelweide verdicht

o     Geplande bomenkap Cremerpark

o     Eneco stelt bomenkap Cremerstraat Utrecht uit

o     Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

DOSSIER TOUR DE FRANCE

o     Gemeente Utrecht is binnen Tour-budget gebleven

o     Tourstart Utrecht levert tekort van 400.000 euro op

o     Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart?

–    D66 kampioen vragenstellen in Utrechtse raad. Hou op met vragenstellen

–    ‘Gemeente Utrecht betaalt ondernemers lang niet altijd op tijd’

–    Mannen domineren gemeenteraad

–    Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

–    Brandalarm gaat af in stadsschouwburg Utrecht

–    Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

–    Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

–    Nieuwe busdienstreling. Reageer op het vervoerplan!

–    Prostitutieboten. Procesbesluit Wegra APV

–    Agenda Raadsinformatieavond – 19 januari 2016

–    Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 en 26 januari 2016

–    Agenda Commissie Mens en Samenleving – 28 januari 2016

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen, 3 maal onbegrijpelijke locatie. Dat is nou pas “bekendmaken”

Minhof, Platolaan, Herculeslaan, Burgemeester Fockema Andreaelaan en Flamingostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-00576

Het kappen van 18 bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 3562. Gepubliceerd op 13 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-3562.html

Onbegrijpelijke locatie-aanduiding

Ten westen van AmsterdamRijnkanaal tussen Vleutenseweg (noord) en J.C. Verthorenkade (zuid) te Utrecht, HZ_WABO-16-00718

Het kappen van bomen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4434. Gepubliceerd op 14 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4434.html

180 meter kanaaldijk en een vrijgelaten aantal bomen. Mag houtverstoker Eneco zelf het bomenaantal bepalen? Overigens, waar is dat kappen voor nodig; niemand snapt het.

De gemeenteraad staat er bij en kijkt er naar.

Utrechtse Heuvelrug, kadastrale sectie E, perceelnummer 7565 te Vleuten, HZ_WABO-16-00720

Het kappen van een wilg. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4437. Gepubliceerd op 14 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4437.html

Onbegrijpelijke locatie-aanduiding

Seringstraat, sectie B, perceelnummer 8598 te Utrecht, HZ_WABO-16-00708

Het aanbrengen van een ondergrondse trillingswerende damwand en het kappen van 6 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4658. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4658.html

Locatie-aanduiding onherkenbaar.

 

Utrecht één van de minst groene steden

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat Utrecht een van de minst groene steden van Nederland is.

De groenste gemeente van Nederland anno 2014 is Heerlen, gevolgd door Emmen en Lelystad.

De conclusies van onderzoeksinstituut Alterra zijn tot stand gekomen door het aantal vierkante meters openbaar groen binnen de bebouwde kom te delen door het aantal woningen.

Grote gemeenten van Nederland

In het onderzoek van de Universiteit Wageningen zijn de 31 grote gemeenten in Nederland meegenomen. De beste zeven gemeenten uit het onderzoek zijn: Heerlen, Emmen, Lelystad, Amersfoort, Eindhoven, Almelo en Arnhem. Onderaan de lijst staan: Utrecht, Leiden en Haarlem.

Utrecht staat op de 29e plaats. Alleen Leiden en Haarlem hebben een nog minder aantal vierkante meters groen.

Gelukkig is er wel een duidelijke stijging zichtbaar. Utrecht heeft in 2014 53,2 vierkante meter groen per woning. In 2009 was dat nog 42,8 vierkante meter. Een verschil van 24,3 procent.

Utrecht in 1832

Laten we het nog positiever bekijken. Uit kadasterinformatie van 1832 (zie afbeelding, afkomstig uit Watwaswaar.nl) blijkt dat Utrecht centrum het tot in de negentiende eeuw vrijwel geheel zonder groen moest doen. De enige groene plek in 1832 binnen de singels van Utrecht was het Janskerkhof. Alle mooie parken die de stad nu kent zijn na die tijd, hoofdzakelijk buiten de singels, aangelegd.

Janskerkhof eind zestiende eeuw

En zo zal het eeuwen geweest zijn. Niet voor niets schreef de Utrechtse stadshistoricus Aernout van Buchel (1565-1641) eind zestiende eeuw in zijn Monumenta over de Janskerk: “Collegiorum canonicorum ordine quartum, ab eodem Bernulpho, episcopo, in honorem divi Joannis Baptistae fundatum est, manetque adhuc hodie in loco urbis amoenissimo, arboribus undique septum.” Oftewel: “De vierde in de rij van kapittelkerken is gesticht door bisschop Bernulfus ter ere van St. Jan de Doper, en staat tot op de dag van vandaag op het mooiste plekje van de stad, aan alle kanten omringd door bomen.”

http://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/utrecht-een-van-de-minst-groene-steden/

Het gaat hier om groenpercelen, ongeacht de invulling. In de wetenschap dat er in Leidsche Rijn veel sprieten geplant zouden worden die de gemiddelde bomenleeftijd omlaag halen, besloot Utrecht in 2009 om de gemiddelde leeftijd op te krikken. Wat vraagt dat? Er omzichtig omgaan met volwassen en half-volwassen bomen. Utrecht kapt echter in razend tempo volwassen bomen, waardoor de gemiddelde leeftijd steeds verder daalt en het beleid faalt. Dat in de omstandigheid dat er als gevolg van klimaatsontwikkelingen meer en meer behoefte is aan veel lommer. Het vermindert het risico op vroegtijdig overlijden door oververhitting, stress, hittegerelateerde ruzie & geweld, vermindering arbeidsproductiviteit, lusteloosheid en ziekte.

Hoera voor het gemeentebestuur.

 

Bodem grote speelweide verdicht

De grote speelweide is een favoriete locatie voor evenementen. Ook onder de Utrechtse jongeren is dit veld een favoriete zomerse ontmoetingsplek. Begrijpelijk: het is een ruim zonnig veld, omzoomd met bomen. Maar door dit intensieve en massale gebruik raakt de bodem verdicht, en dit is vooral schadelijk voor de wortels van de bomen. Deze kunnen zich dan niet goed ontwikkelen, wat de kwaliteit en uiteindelijk de levensduur van de bomen aantast.

Onderzoek

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft bureau Boomtotaalzorg de bodemgesteldheid van de grote speelweide onderzocht, Bij een kwart van de meetpunten werd een goede tot optimale weerstand gemeten, bij 40% een hoge weerstand, en bij een derde werd een te sterke verdichting te gemeten. Dit laatste veelal onder de bomenrand.

Henk van Scherpenzeel van Boomtotaalzorg: “Wij adviseren de gemeente om de bodemverdichting in die zones aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via de pneumatische verdichtingmethode. [Noot N&aN: het laatste woord lijkt verkeerd weergegeven te zijn.] Je gaat met een lans de bodem in, en werkt de grond los met luchtdruk. In de scheurtjes die ontstaan voeg je structuurverbeterende korrel toe, eventueel aangevuld met voeding.”

Ook wordt aangeraden het lopen in en tussen de bomen te beperken. Het stichtingsbestuur en de beheergroep maken zich voor beide oplossingen sterk in hun contacten met de gemeente.

(Stichting Wilhelminapark e.o. Nieuws uit het park. Nr. 37 Zomer 2015.)

http://www.wilhelminapark.com/

 

Geplande bomenkap Cremerpark

Aan de gemeenteraad,

De raadscommissie spreekt woensdag (morgen) over de omstreden bomenkap Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerplein. Die bomenkap zou nodig zijn voor de vernieuwing van de hoofdleiding van de stadsverwarming.

In de bezwaarschriften van de Bomenstichting en van de bewoners (ruim 150 bewoners) is als één van de argumenten naar voren gebracht dat de toekomst van de stadsverwarming zeer twijfelachtig is. Ook tijdens de gesprekken die hebben plaatsgevonden tijdens de stadsgesprekken over energie is dat door veel deelnemers naar voren gebracht.

Stadsverwarming was een goede oplossing omdat de NUON-centrale met het probleem van de restwarmte zat. Omdat het zonde is warm water op het kanaal te lozen werd die voor stadsverwarming aangewend. NUON heeft de stadsverwarming van de hand gedaan omdat het er geen toekomst meer in zag. Daarbij speelde een rol dat er steeds meer gezocht wordt naar energieopwekking zonder fossiele brandstof.

Als energie niet opgewekt met fossiele brandstof is er dus ook geen restwarmte. Dat betekent dat er alleen voor de stadsverwarming gestookt zou moeten worden. Het argument van de restwarmte valt dan weg. Dat werd door deelnemers van de energie stadsgesprekken goed begrepen. Reden waarom er getwijfeld werd aan de duurzaamheid van stadsverwarming.

Eneco heeft een en ander maal laten weten dat de hoofdleiding langs de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerplein nog best 5 á 10 jaar mee kan en dat de vervanging alleen naar voren gehaald werd om de bewoners tegemoet te komen (de werkzaamheden van Eneco en Prorail zouden dan op elkaar aansluiten, zodat de bewoners er in één keer af zouden zijn).

Gelet op de twijfel die er bestaat over de duurzaamheid van de stadsverwarming begrijpen bewoners en de Bomenstichting niet waarom Eneco de hoofdleiding persé in 2016 zou moeten vervangen en waarom Eneco niet wacht tot er meer duidelijkheid bestaat over de vraag of de stadsverwarming nog wel toekomst heeft. Waarom ruim 160 bomen kappen als dat over een paar jaar bij nader inzien niet nodig blijkt te zijn?

Reden waarom zij in hun bezwaarschriften gewezen hebben op de twijfels ten aanzien van de duurzaamheid van de stadsverwarming.

De duurzaamheid van de stadsverwarming blijkt inmiddels ook om heel andere redenen een belangrijke kwestie te zijn. Uit een wob-besluit van zeer recente datum (zie bijlagen) blijkt dat er jaarlijks sprake is van omvangrijke stromen snoeihout afkomstig o.a. van bomenkap in de gemeente Utrecht. Deze stromen zijn dermate groot dat de Bomenstichting zich afvraagt of er niet een verband bestaat met de behoefte aan hout i.v.m. bijstook.

Recentelijk publiceerde DUIC het bericht dat Eneco haar biomassa centrale wil bevoorraden met 50 vrachtwagens per dag. De behoefte van Eneco aan brandhout is dus groot. De vraag of de omvangrijke bomenkap in Utrecht (ruim 4000 bomen per jaar) en andere gemeenten iets met de behoefte aan brandhout te maken heeft ligt dus voor de hand.

De Bomenstichting zou er uiteraard grote bezwaren tegen hebben als er bomen gekapt worden om als brandhout te dienen. Niet alleen omdat daarmee de bomen in Utrecht niet meer veilig zijn, maar ook omdat het klimaat (de noodzaak om CO2-uitstoot terug te dringen) er niets mee opschiet als kolen, gas en olie als brandstof door hout vervangen worden.

De Bomenstichting heeft dus ernstige twijfels over de duurzaamheid van de stadsverwarming en staat daarin bepaald niet alleen. De Bomenstichting zou er bovendien faliekant tegen zijn als er installaties voor het stoken van biomassa nodig zijn voor de stadsverwarming als die ook nog eens behoefte aan snoeihout doen ontstaan waardoor meer bomen in de gemeente worden gekapt dan strikt noodzakelijk is voor de leefbaarheid in de stad.

Om de boven genoemde redenen dringt de Bomenstichting er bij de gemeente en bij Eneco op aan om voorlopig af te zien van de vervanging van de hoofdleiding in de Galjoenstraat, Cremerstraat en Cremerpark zodat eerst een aantal urgente kwesties kunnen worden opgehelderd.

(E-mail Bomenstichting aan Utrechtse gemeenteraad, 14 januari 2016)

 

Eneco stelt bomenkap Cremerstraat Utrecht uit

Energiemaatschappij Eneco wacht voorlopig met de omstreden kap van bomen aan de Cremerstraat. De warmteleidingen zijn aan groot onderhoud toe en moeten deels worden verlegd vanwege de spoorverdubbeling, maar het stuk bij de Cremerstraat kan nog een paar jaar wachten.

Het tracédeel vanaf de Galjoenstraat tot en met Thomas à Kempisplantsoen wordt in opdracht van ProRail verlegd. Daarvoor gaat Eneco sneller bomen kappen dan eerder gemeld. Omwonenden krijgen daar van Eneco nog een brief over.

Het deel dat loopt langs de parkstrook Cremerstraat hoeft de komende jaren nog niet te worden vervangen. Om het werk in één keer te kunnen klaren, wilde Eneco dat eigenlijk wel. Vanwege fel verzet van buurtbewoners tegen de kap van bomen, stelt de energiemaatschappij het onderhoud op dat deel toch uit.

In een brief schrijft Eneco dat de noodzaak voor het kappen van bomen aan de Cremerstraat wel degelijk blijft bestaan, maar dat eerst verder met de buurt moet worden gesproken. Het uitstellen van het werk betekent in ieder geval dat een nieuw aan te leggen fietsstraat over enkele jaren weer moet worden opengebroken.

De plannen waren eerder al aangepast en Eneco en de gemeente gaan nu in kaart brengen wat de gevolgen van het uitstel zijn. (RTV Utrecht, 13 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1431532/eneco-stelt-bomenkap-cremerstraat-utrecht-uit.html

Op de webpagina een foto van het Cremerpark zoals het er (volgens ProRail) over 45 jaar uitziet.

 

Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

De bomen in de Utrechtse Cremerstraat blijven nog een een paar jaar staan. Eneco, dat onder de bomenstrook warmteleidingen moet vervangen, laat aan het college van B&W weten de kap van 150 bomen in twee delen op te splitsen.

Eneco doet dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over de aankondiging van de uitgebreide kap. De energieleverancier wil eerst duidelijke afspraken maken met de wijk zodat er begrip is onder de bewoners voor de toekomstige kap.

De kap gaat nu vijf jaar later vinden. De gewijzigde benadering van Eneco heeft geen consequenties voor de realisatie van de fietsstraat. Wel bestaat het risico van extra hinder voor de bewoners door deze gewijzigde benadering. In de komende periode zal de gemeente dit in beeld brengen.

Voor het deel Galjoenstraat – Thomas a Kempisplantsoen geldt dat Eneco, in tegenstelling tot wat zij eerder hebben aangegeven, op korte termijn al moeten beginnen met de bomenkap. Het bedrijf informeert zeer binnenkort de bewoners over hun besluit.

Eerder op woensdag liet GroenLinks al weten voor elke gekapte boom aan de Cremerstraat een nieuwe terug te willen zien. (Nu.nl, 14 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4197336/eneco-stelt-deel-bomenkap-cremerstraat.html
DOSSIER TOUR DE FRANCE

 

Gemeente Utrecht is binnen Tour-budget gebleven

‘We hebben een kosten- en baten analyse gedaan over de Grand Depart afgelopen weekend in Utrecht. Tot nu toe blijkt uit de cijfers dat de gemeente binnen het budget van 6 miljoen euro is gebleven, dus dat is goed nieuws.’ Dat zegt RTV-Utrecht verslaggever Jules Banffer vandaag in de rubriek Nieuws van Dichtbij. (Ditisdedag, 6 juli 2015)

https://www.eo.nl/ditisdedag/radio/item/utrecht-ruimt-4000-kilo-tour-afval-op-1/

Bij een evenement als de tour zijn er veel na-ijlende kosten. Men is nu nog bezig met opruimen en herstel. De kosten waren j.l. maandag niet bekend. Over de hoogte daarvan kan men dromen (‘forecast’), maar na de rekeningen zie je pas wat de realiteit is.

 

Tourstart Utrecht levert tekort van 400.000 euro op

Bezoekers aan de Grand Départ hebben 25 miljoen euro uitgegeven in Utrecht en omgeving.

De start van de Tour de France in Utrecht heeft de gemeente een tekort van vier ton opgeleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente en de Universiteit Utrecht. Wel hebben bezoekers van de Grand Départ ruim 25 miljoen euro uitgegeven in Utrecht en omgeving. De tourstart in de Domstad werd bijna 750.000 keer bezocht.

Het organiseren van de Grand Départ kostte bijna 15,5 miljoen. Dat bedrag werd betaald door de gemeente, het Rijk en private partners. Het bedrag is grotendeels terugverdiend, maar er ontstond een tekort van 386.200 euro. Dat komt volgens de gemeente onder andere door maatregelen tegen de grote hitte in het weekend van de tourstart, minder inkomsten uit parkeergeld en een tegenvallende bijdrage van private partners.

Toerisme

Utrecht hoopt dat de tourstart zal bijdragen aan het toerisme in Utrecht. Het is de bedoeling dat het aantal bezoekers aan de stad met 2 procent toe zal nemen. Volgens de evaluatie heeft de start zoveel media-aandacht opgeleverd dat het vergelijkbaar is met minstens 35 miljoen euro aan advertentiekosten.

De gemeente is zelf tevreden over de evaluatie en schrijft dat de tourstart “een groot feest” was, “zonder incidenten met een buitengewone saamhorigheid”. De Grand Départ is door bezoekers beoordeeld met een 8,4. (NRC.nl, 14 januari 2015)

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/tourstart-utrecht-levert-tekort-van-400-000-euro-op

Rapport:

http://www.scribd.com/doc/295443574/Eindrapportage-Le-Grand-Depart-Utrecht-2015

NRC volgt het persbericht op de voet en stelt geen kritische vragen.

Vage doelstelling, slecht toetsbaar. Bijv. “stijging toeristisch bezoek na juli 2015”. (Welke is de nulmeting?)

Bedrag van 15 miljoen aan kosten klopt niet zeggen mensen die van kosten van evenementen verstand hebben.

E.e.a. is geflatteerd door het kannibaliseren van deelbegrotingen van andere gemeentelijke diensten. Verder door de grootscheepse inzet van gemeentefunctionarissen die niet aan het project gekoppeld waren en de kosten van door de gemeente ingehuurde derden niet ten laste van het tourproject te brengen, maar ten laste van gemeentelijke diensten. Ook zijn onderhoudskosten in en om het centrum vanuit de meerjarenbegroting naar voren gehaald.

Achterwege gebleven onderhoud in bijv. Overvecht, op Kanaleneiland, is de rekening.

De tour heeft meer gekost dan die opbracht. De lasten vooral voor de gemeenschap en de baten vooral voor bedrijven. De door Den Uyl gedroomde herverdeling van inkomens?

De toekomstige opbrengsten (“toename van de bekendheid van de stad, internationale (media) exposure en een stijging van toeristisch bezoek na juli 2015”, blz. 6) zullen vast wel slagen door er nog meer geld tegenaan te gooien. Daarmee wordt tegelijk – zoals boven aangegeven – nog sterker gewerkt aan Den Uyls droom.

 

Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart?

Wat houdt Utrecht over aan de Tourstart? Dat is een van de belangrijkste vragen nu de karavaan de stad heeft verlaten. Onderzoeker Bake Dijk van de Universiteit Utrecht leidt dat onderzoek naar de ‘legacy’, de nalatenschap van de Tour de France.

Voor harde conclusies is het nog te vroeg, maar Dijk heeft wél al een aanbeveling voor Utrecht: het is heel belangrijk dat de stad nu de invloed van het Grand Départ verzilvert. ,,Alles rond de Tour de France werd gedaan vanuit de organisatie Le Tour Utrecht. Dat was de verbindende factor tussen allerlei instellingen, zoals de stichting Cultuurpromotie Utrecht, Toerisme Utrecht, het Business Peloton Utrecht. Die organisatie wordt nu snel afgebouwd. Zaak is dat alle kennis die daar is opgedaan, goed wordt overgedragen.” (AD.nl, 6 juli 2015)

http://www.ad.nl/ad/nl/33180/Grand-Depart-Utrecht/article/detail/4095532/2015/07/06/Wat-houdt-Utrecht-over-aan-de-Tourstart.dhtml
Hou op met vragen stellen

D66 kampioen vragenstellen in Utrechtse raad

Van alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad stelt D66 de meeste schriftelijke vragen. In totaal dienden raadsleden het afgelopen jaar 203 vragen in. Hoeveel belastinggeld daarmee gemoeid is, kan het college van burgemeester en wethouders niet zeggen.

Dat blijkt uit het antwoord op schriftelijke vragen die VVD-raadslid Queeny Rajkowski in december stelde. De vragenbrief van Rajkowski was nummer 200 van dat jaar. Ze wilde onder meer inzichtelijk maken hoe duur het is om alle vragen te beantwoorden en wilde weten of de kosten de afgelopen jaren zijn gestegen.

Ruimte en groen

De raadsleden van Utrecht lijken het meest geïnteresseerd in – of het meest kritisch over – het onderwerp ruimte en groen. Afgelopen jaar werd daar 27 keer vragen over gesteld. Ook verkeer en mobiliteit, en openbare orde en veiligheid staan in de belangstelling. Opmerkelijk is dat de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarmee het Rijk begin 2015 belangrijke zorg- en welzijnstaken naar de gemeente overhevelde, afgelopen jaar nul schriftelijke vragen opleverde. (RTVUtrecht, 12 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1431098/d66-kampioen-vragenstellen-in-utrechtse-raad.html

Zoals de gang van zaken rond het kampioensonderwerp ruimte en groen laat zien is vragenstellen hartstikke leuk, geeft media- aandacht en kan op het cv van de vragensteller, maar er verbetert geen ene moer. Althans het publiek (en daar gaat het om) ziet geen verbetering. Misschien dat een raadslid een kleine verbetering ziet, met oude theologen-ogen die vroeger het aantal engelen op een speldenknop telden. Dat is nauwelijks relevant.

Geef B&W op z’n flikker, stuur naar huis als ze het beleid, regels, coalitieprogramma, enz. niet uitvoeren. Hou op met het steriele, antiseptische, afstandelijke vragenstellen. Ga de directe confrontatie aan.

Understatement?

‘Gemeente Utrecht betaalt ondernemers lang niet altijd op tijd’

De gemeente betaalt facturen lang niet altijd binnen de termijn zoals ondernemers deze opstellen. Gemiddeld betaalt de gemeente elf dagen later dan de gestelde termijn van de ondernemer.

Dat zeggen de fracties van de VVD, CDA en D66. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld.

Ze snappen dat “het grote bedrijf dat de gemeente Utrecht is niet altijd alles binnen de tien dagen termijn kan uitbetalen, die ondernemers vaak stellen”. Wel willen de fracties weten of de gemeente nog wel altijd aan hun eigen gestelde betaaltermijn van dertig dagen voldoet.

“Vooral voor kleine ondernemers en ZZP’ers is het heel belangrijk dat ze op tijd betaald worden. Zij hebben minder financiële armslag”, zegt D66-raadslid Jony Ferket.

In 2014 betaalde de gemeente 95 procent van de rekeningen binnen de eigen gestelde termijn, maar gemiddeld 11 dagen later dan de ondernemer wenste. De partijen willen weten of dit percentage het afgelopen jaar gedaald of gestegen is. (Nu.nl, 8 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4194447/gemeente-utrecht-betaalt-ondernemers-lang-niet-altijd-tijd.html

Mannen domineren gemeenteraad

De vergoeding die gemeenteraadsleden voor hun raadswerk ontvangen is sinds 2007 met 28% gestegen. Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. Er is een lichte stijging in het aantal vrouwelijke raadsleden, mannen bezetten nog steeds veruit de meeste zetels

Dat blijkt uit het vierde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht in samenwerking met Raadslid.Nu

Raadsleden besteedden in 2014 gemiddeld bijna 16 uur per week aan het raadswerk. Door de jaren heen besteden raadsleden twee derde van hun tijd aan bestuurlijke activiteiten en een derde aan activiteiten als volksvertegenwoordiger. De vergadertijd is met circa 25 procent toegenomen, waar de stijging voor hhet lezen van stukken 25 procent is.

Herindelingen

De kostenstijging komt vooral voort uit de gemeentelijke herindelingen. De vergoeding die raadsleden voor hun werkzaamheden ontvangen is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. De vergoeding voor de raadsleden in de heringedeelde gemeenten neemt toe, vanwege het stijgende inwonertal waaraan de vergoeding gekoppeld is. Het aantal raadsleden is gedaald.

Mannen domineren raad

De samenstelling van gemeenteraden is sinds 2007 significant veranderd. Zo is het aandeel vrouwelijke raadsleden sinds 2007 met 10% gestegen. Desondanks zijn nog steeds meer dan 7 op de 10 raadsleden mannelijk. Naast de verschuiving in de zetelverdeling over mannen en vrouwen, laat het onderzoek zien dat landelijke partijen steeds meer zetels verliezen in gemeenteraden. Sinds 2009 is het aantal zetels voor landelijke partijen gedaald met 10%, ten gunste van lokale partijen. (Gemeente.nu, 11 juni 2015)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Mannen-domineren-gemeenteraad-2743580W/

Het onderzoek: http://www.daadkracht.nl/advies-en-projecten/onderzoek/raadsledenonderzoek/

Zelfs met een uitgekiende taakverdeling in grote fracties kunnen deze fracties niet anders dan bij steekproef de materie tot zich nemen. Anders pro forma luisteren naar de burger en ook het controleren van B&W is er vrijwel niet meer bij, zeker als de agendavaststelling en vergaderprocedures op afstand door de ambtelijke top gestuurd wordt.

Dit leidt tot een groot legitimiteitsprobleem en de noodzaak geheel anders te gaan werken.

Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

Afgelopen week verschenen er reclameborden op rotondes in Utrecht-Oost. Dit leidde tot veel verontruste reacties.

Er verschijnen steeds meer reclameborden op rotondes in Utrecht. Sinds een half jaar mogen rotondes in Utrecht gesponsord worden.

“Dit lijkt me in strijd met goede ruimtelijke ordening”, reageert een bewoner. “Een wirwar aan borden, het zal niet bijdragen aan de verkeersveiligheid”, zegt een buurtgenoot. “Hoe is het mogelijk dat je op deze plek vier keer een reclameboord mag plaatsen?”, vraagt een ander.

Gesponsord

In Utrecht mogen 47 rotondes gesponsord worden. De voornaamste reden hiervoor is de besparing op onderhoudskosten. Via een aanbesteding zijn zijn de rotondes afgfelopen verkocht.

Dit exploiteren van rotondes moet de gemeente jaarlijks zo ’n 32.500 euro opleveren en nog eens 47.000 euro besparen aan onderhoud. Het kost Utrecht zo’n 10.000 per jaar om de contracten te maken en in de gaten te houden of de exploitant zich wel aan de afspraken houdt.

Besparingen

Per rotonde mogen maximaal vier reclame-uitingen op een metalen frame geplaatst worden met een maximale afmeting van 50x70cm. De netto besparing en reclameinkomsten zijn bestemd voor het Programma Beheer Openbare Ruimte.

De gemeente wil, naast het besparen op onderhoudskosten, meer betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven bij de openbare ruimte creëren met rotonde-reclame, en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verhogen. (Nu. nl, 11 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4195777/bewoners-in-utrecht-oost-ergeren-zich-reclameborden-rotondes.html

Als publieke mannen en vrouwen zouden raadsleden ook met teksten van de Nederlandse Zuivel Organisatie op hun rug kunnen lopen. Daarmee kan de biologische hap in raadsvergadering gesponsord worden.

Brandalarm gaat af in stadsschouwburg Utrecht

In de Douwe Egberts-zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht ging zondagmiddag plots het brandalarm af.

Dat gebeurde tijdens de Culturele Zondagen in de stad.

Alle aanwezigen moesten naar buiten, waar net een flinke regenbui losbarstte. Even was er natuurlijk schrik voor de onlangs opgeleverde schouwburg.

Maar al snel bleek dat er niets aan de hand was en kon het publiek weer naar binnen. (Nu.nl, 11 januari 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4195469/brandalarm-gaat-af-in-stadsschouwburg-utrecht.html

Er was wel wat aan de hand: vals alarm.

Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

Minister Plasterk erkent dat gemeentelijke verordeningen niet altijd op de juiste wijze gepubliceerd zijn. Dit schrijft hij naar aanleiding van kamervragen van de VVD

Het Tweede Kamerlid Veldman (VVD) had op basis van een onderzoek van Bureau Daadkracht vragen gesteld over de vermeende ongeldigheid van 900 gemeentelijke verordeningen. Deze waren volgens de onderzoekers niet, of op onjuiste wijze (online), gepubliceerd. Plasterk erkent dat ze wellicht niet geheel op de juiste wijze zijn gepubliceerd maar laat het aan de rechter om te kijken of deze dan niet “onderbindend” zijn, iets wat de onderzoekers stelden: “Het is aan de rechter om te oordelen of een tekortkoming in een bekendmaking zodanig is dat de betreffende bepalingen daardoor niet verbindend zijn. Voor zover mij bekend is het nog niet voorgekomen dat een rechter in een dergelijke situatie tot dat oordeel is gekomen.”

Wetsvoorstel

Plasterk laat verder weten dar in het kader van het programma Digitaal 2017 een wetsvoorstel wordt voorbereid dat erin voorziet dat bestuursorganen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen en kennisgevingen moeten doen in een elektronisch publicatieblad dat met behulp van een centrale voorziening (thans de GVOP) wordt uitgegeven. Daarmee zal het niet langer kunnen voorkomen dat een bekendmaking niet voldoet aan wettelijke eisen m.b.t. het bestandsformaat.

VNG

Hij zal tevens de gemeenten nog eens wijzen op hun plicht en daarover ook contact opnemen met de VNG. Daarbij zal er steekproefsgewijs worden getoetst. (Gemeente.nu, 12 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Gemeentelijke-verordeningen-moeten-beter-gepubliceerd-2744099W/

Daarnaast is het zaak om niet elke verordening afzonderlijk, maar de hele verzameling als zodanig digitaal doorzoekbaar te maken met (aaneengesloten) trefwoorden. Titels van verordeningen zijn vaak niet erg sprekend over de precieze inhoud. Het kan anders dagen of langer duren voordat men gevonden heeft wat men zoekt.

Voor Utrecht is dat een zware opgave.

Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′ vast te stellen. Dit maakt de gemeente Utrecht vandaag bekend.

Het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland deelgebied 4 en 5’ omvat een herinrichting van de openbare ruimte, renovatie, de realisatie van vier nieuwe woontorens en uitbreiding van de horeca. Deze dragen bij aan de verbetering van de woonkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk en aan een gezonde verstedelijking, aldus de gemeente.

De grootste verandering binnen het plangebied is de sloop van vier blokken laagbouwwoningen langs de Churchilllaan. Daarvoor komen vier nieuwe woontorens in de plaats. De bestaande eensgezinswoningen aan de Bernadottelaan krijgen een extra bouwlaag. De reeds aanwezige horecagelegenheid kan worden uitgebreid.

Het gaat in het plan om 390 woningen, deels in de vorm van nieuwbouw, deels in de vorm van renovatie en intensivering van bewoning van bestaande blokken. De nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig en alle bereikbaar met een lift. De bestaande woningen en woongebouwen krijgen door renovatie een aanzienlijke kwaliteitsimpuls op het gebied van isolatie en energieverbruik. In ieder geval één, wellicht meer laagbouwclusters worden als CPO-project ontwikkeld tot Nul op de Meter woningen.

De binnenterreinen aan de achterkant van de flats worden groen ingericht en bieden ruimte aan recreatie en ontmoeting. De groenstructuur van het plangebied wordt verbonden met het recreatief verblijfsgebied dat inmiddels langs het Amsterdam Rijnkanaal is aangelegd.

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland in februari of maart 2016. (Nieuws.nl, 14 januari 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/52299/kanaleneiland-ondergaat-gedaantewisseling/

Ook al heeft de raad nog niets gezien, men weet nu al dat de raad dan in katzwijm ligt.

Nieuwe busdienstreling. Reageer op het vervoerplan!

De concept-plannen voor de dienstregeling vanaf 2 juli 2016 zijn bekend. In het vervoerplan 2016-2 leest u de voorstellen voor de nieuwe dienstregeling in de tweede helft van het jaar. De hoofdthema’s zijn dit jaar: …………………. (U-ov.info, 24 december 2015)

http://u-ov.info/contact/actueel/reageer-op-het-vervoerplan/

Opmerkelijk is de beoogde halvering van de dienstregeling van buslijn 2 in spits en avond, van een kwartierdienst nar een halfuurdienst. De chauffeurs worden naar verluidt in spits (dat is overigens geen goed omschreven tijdsperiode) ingezet op bussen naar de Uithof.

Buslijn 2 heeft een belangrijke functie voor de musea en voor oudere mensen die in de zuidelijke binnenstad wonen, c.q. die bezoeken.

Ook de drukke lijn 8 wordt aangepakt: minder ritten op lijn 8 tussen Lunetten en het Wilhelminapark in de spits; meer inzet van gelede bussen door straten die zich daar slecht voor lenen.

Daar tegenover ook enige verbeteringen.

De dienstregeling wordt in april vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie.

De webpagina van U-OV vermeldt waar reacties naar toe kunnen, te weten U-OV. Dat hoeft niemand te hinderen om de reactie ook naar Gedeputeerden van de Provincie Utrecht te sturen, info@provincie-utrecht.nl of Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. Vermeld in elk geval in de brief of mail het verzoek de mail/brief te betrekken bij het vaststellingsbesluit van de nieuwe dienstregeling.

Prostitutieboten

Procesbesluit Wegra APV

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

overwegende:

dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wegra Utrecht B.V., statutair gevestigd te Utrecht –verder te noemen eiser- de gemeente Utrecht –verder te noemen gedaagde – heeft gedagvaard om te verschijnen op:

13 januari 2016 ter terechtzitting van de Rechtbank Midden-Nederland, alsdan zitting houdende te Utrecht;

dat eiser vordert

(……………………..)

dat tegen de ingestelde vorderingen verweer dient te worden gevoerd;

gelet op artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen betreffende voornoemd geschil;

Besluit en :

 1. Verweer te voeren tegen de door eiser ingestelde rechtsvorderingen zoals deze zijn omschreven in de considerans;
 2. Het hoofd Intern Bedrijf Juridische Zaken, na instemming van de burgemeester, mandaat te verlenen tot het namens het college zo nodig nemen van een besluit tot het instellen van hoger beroep en/of cassatie dan wel tot het voeren van verweer in hoger beroep en/of cassatie ter zake van de onder 1 vermelde rechtsvorderingen. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 4666. Gepubliceerd op 15 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-4666.html

Agenda Raadsinformatieavond – 19 januari 2016

Zoals in Utrecht gebruikelijk zijn er twee agenda’s voor hetzelfde:

1 Cie M&S: Nieuwe locaties opvang asielzoekers

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=fa4867ce-d111-49cf-b467-607676940b44&FoundIDs=&year=2016

 1. Extra opvang asielzoekers

Definitief tijdstip volgt, bijeenkomst vindt plaats in het oude stadhuis.

De gemeente Utrecht wil extra opvang voor asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op een drietal locaties in Utrecht. Het gaat om uitbreiding van het AZC in Oog in Al met 100-150 plaatsen, een tijdelijk AZC op de Ravellaan in Utrecht West voor 250 plaatsen en een noodopvang op de Einsteindreef in Overvecht voor maximaal 400 asielzoekers. Maandag 11 en dinsdag 12 januari worden omwonenden geïnformeerd, aansluitend zijn er ook bijeenkomsten in de daarop volgende week. Raadsleden horen graag de mening van omwonenden en andere belanghebbenden. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatieavond/programma/

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 en 26 januari 2016

11 Cie S&R: Heroverweging blauwe zones bij winkelcentra

Geagendeerd door CDA en PvdA. De fractie van het CDA wil met de commissie in gesprek over de uitkomsten van de RIA en de wenselijkheid van het voeren van een parkeerbeleid met meer variatie in instrumenten bij winkelcentra. De fractie van de PvdA wil met het college en de overige fracties in gesprek over de onderbouwing van het college om niet te kiezen voor blauwe zones. Daarbij wil de PVDA ook de proef voor goedkoper parkeren op de Kanaalstraat betrekken.

12 Cie S&R Rol en Stand van zaken Ondernemersfonds Utrecht

Geagendeerd door GroenLinks en VVD. De GroenLinksfractie en de VVD willen met de wethouder en andere fracties in gesprek over de invulling van de voorwaarden aan de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds. Ze willen met name een nadere toelichting op de invulling van de gemeentelijke inzet op werkgelegenheid en de oplossing ten aanzien van onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden.

13 Cie S&R: ALV Vereniging Parkmanagement Papendorp

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA heeft in het dossier aanpak onregelmatigheden opdrachtverlening Vereniging Parkmanagement Papendorp steeds gepleit voor het terugbetalen van het onjuist verstrekte bedrag van ruim 5 ton. Tussen het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp en voormalige bestuursleden en The Rose is een schikking overeen gekomen, die niet openbaar is. Mede gelet op Good Governance en transparantie had de PvdA zowel vanuit de vereniging als van de gemeente als lid van de Vereniging Parkmanagement verwacht transparant te zijn over de uitkomsten van deze schikking. De PvdA wil van het college horen waarom zij hier niet voor kiezen. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten en wil horen welke schikking er getroffen is.

15 Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

De HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, maakt deel uit van de Zuidradiaal van het HOV-netwerk van Utrecht. De Zuidradiaal is de vrijliggende busbaan die Vleuten-De Meern via Papendorp verbindt met het Centraal Station. De HOV-baan Transwijk betreft het zogenaamde trajectdeel Z80 van de Zuidradiaal. Dit trajectdeel loopt vanaf de Churchilllaan, via de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan naar de dr. M.A. Tellegenlaan. In het verlengde hiervan zal de busbaan Dichterswijk (Z90) aangelegd worden over de dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Z90 wordt met een apart bestemmings-plan mogelijk gemaakt. Beide radialen vormen het sluitstuk van de HOV Zuidradiaal die de bereikbaarheid van de OV-Terminal en het busstation West voor het openbaar busvervoer mogelijk maakt. Op 24 november jl. heeft het college het Ontwerp HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, vastgesteld. Het voorstel dat nu voorligt betreft het vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland op basis van de vaststellingsrapportage van reacties op het Ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland.

16 Cie S&R Afronding beëindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum Utrecht  

Geagendeerd door de PvdD. Op het moment van ontvangst van de commissiebrief is het beëindigen van de subsidie nog niet in de commissie en de raad besproken. Noch in de programmabegroting 2016, noch in de commissiebrief is een uitgewerkt plan gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van de belangrijke taak om het milieu te beschermen. De Partij voor de Dieren gaat hierover graag in gesprek met andere partijen en de wethouder.

17 Cie S&R: OV Vervoerplan 2016 deel 2

Geagendeerd door de PvdA en ChristenUnie. Tijdens de commissie geeft de fractie, mede op basis van de uitkomsten van de RIA, graag richting aan de reactie die het college in de consultatiefase op het Vervoerplan zal geven. De PvdA-fractie vindt dit mede van belang, omdat is aangekondigd dat in het betreffende vervoerplan veel wijzigingen zitten, die veelal betrekking hebben op de stad Utrecht. Tijdens de RIA werden door de insprekers een aantal mogelijke aanpassingen gesuggereerd en in de loop van de week na de RIA werd ook duidelijk dat in Leidsche Rijn veel vragen leven over de voorgestelde wijzigingen. De ChristenUnie zou deze graag met de raad en het college bespreken zodat ze betrokken kunnen worden bij de reactie van het college.

18 Cie S&R: stand van zaken Uithoflijn

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA gaat graag met het college in gesprek over de beoogde doorkoppeling van de Uithoflijn naar de SUNIJ-lijn, het tijdpad hiervoor en de financiering hiervan. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de algehele voortgang van de Uithoflijn nog op schema (ingebruikname medio 2018) ligt.

18.b Raadsbrief beantwoording vragen koppeling tramlijnen in Stationsgebied

20 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

De gemeente Utrecht is bezig haar Stationsgebied te herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied (2006). De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar Vervoers-knooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

21 BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over: grondoverdracht, financiën en het herontwikkelen van delen van het gebied; de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein; de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal; de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop; de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente; de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs; verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan; de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie; zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

23 Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Bij besluit van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld door een drietal appellanten (waarvan 1 appellant het beroep heeft ingetrokken). Op 7 oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van een zogenaamde tussenuitspraak (201501762/1/R2) gedaan en de gemeente opgedragen het door de Raad van State geconstateerde gebrek te herstellen en de geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat bij de woonbestemming een aanhef ontbreekt bij de regeling voor een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf, en dat in dezelfde regeling rechtsonzekerheid ontstaat doordat onbedoeld niet eenduidig is aangegeven dat in de regeling van aan-huis verbonden bedrijven uitsluitend bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A en B1 van de bij de planregels behorende Lijst van bedrijven ‘functiemenging’ zijn toegestaan, mits daarvoor ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is op deze onderdelen aangepast.

24 Cie S&R Cohenlaan

Geagendeerd door PvdD. De PvdD maakt zich zorgen over de toekomst van de 19 bomen die op het terrein staan. Daarom wil de PvdD graag met de wethouder in gesprek over de tendervoorwaarden en de randvoorwaarden bij de tender. Daarnaast vraagt de PvdD zich af hoe het college tot het besluit gekomen is het terrein aan de Cohenlaan te verkopen en of ook is overwogen het terrein een groene bestemming te geven.

25 Cie S&R Informatie over woningdelen en Friends-concept in Amsterdam

Geagendeerd door Student & Starter. De fractie van Student & Starter gaat graag in gesprek met de wethouder en andere fracties over woonconcepten waar meerdere huurders als niet-partners een woning delen. De bestaande woningvoorraad wordt op deze manier op een flexibele en efficiënte manier benut. Volgens de fractie kan het bestaande beleid toegankelijker worden gemaakt voor huurders zonder dat dit voordeliger uitpakt voor huisjesmelkers.

26 Cie S&R: Huisvesting Voedselbank/uitgiftepunten

Geagendeerd door CU en CDA. De fracties van de ChristenUnie en het CDA willen graag in gesprek op welke manier de Gemeente de voedselbanken in Utrecht zo welwillend mogelijk tegemoet kan treden voor het faciliteren van de huisvesting. De voedselbanken zijn namelijk van onmisbare waarde voor de stad en hun huisvesting is hierbij van groot belang. De fracties zullen de wethouder bevragen naar de mogelijkheden binnen het gemeentelijk vastgoed en hoe de gemeente de voedselbanken tenminste kan helpen bij een zoektocht op de particuliere markt.”

27 Verslagen Expertmeetings Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Geagendeerd door D66, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP, S&S en VVD willen de samenvattingen van de expertmeetings over gebieds-ontwikkeling nieuwe stijl agenderen voor de commissievergadering. De expertmeetings hebben op initiatief van de gemeenteraad plaatsgevonden. De bijeenkomsten leverden nuttige conclusies en aanbevelingen op voor gemeentelijke planprocessen. Omdat het college bezig is met de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategie, de doorontwikkeling van het UPP en de invoering van de Omgevingswet, willen genoemde fracties graag in debat om te bespreken welke kaders we als gemeenteraad het college willen meegeven voor bovengenoemde ontwikkelingen. De fracties gaan graag in gesprek met andere fracties en de wethouder over de hoofdthema’s uit de expertmeetings: de rol van bewoners en ondernemers in alle stappen van het UPP, maatschappelijke waarde binnen ruimtelijke processen, transparantie en verwachtingenmanagement, open, gezamenlijke processen en versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke processen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b11f92ea-4487-488f-a062-48b419526142&FoundIDs=&year=2016

en

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=806965d8-dd07-4b2e-a814-7c348a2de001&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 28 januari 2016

6 Commissiebrief Nieuwe locaties opvang asielzoekers

9.35-11.35 uur. De leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Vanuit de commissies is o.a. verzocht om geïnformeerd te worden over de afspraken met het COA, een terugkoppeling te mogen ontvang van de voorbereidende gesprekken en afspraken met de sleutelfiguren uit de wijken, informatie over de financiële consequenties én het bieden van mogelijkheden tot een reactie aan andere betrokkenen. De commissiebrief komt ook aan de orde op de Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdagavond 19 januari. Tevens zijn/worden voor omwonenden en ondernemers rondom de in de brief genoemde locaties informatieavonden gehouden. Voor West op dinsdagavond 12 januari en maandagavond 18 januari. Voor de Overvecht op maandagavond 11 januari en donderdagavond 21 januari.

7 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

1.35-12.35 uur. Wethouder Diepeveen, wethouder Everhardt, wethouder Jansen en de leden van de commissie Stad en Ruimte worden ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis. Daarbij heeft de rekenkamer zich vooral gericht op de actuele risico’s voor de gemeente. Met risico’s wordt bedoeld de kans dat de doelen vanuit het cultuurbeleid en de financiële resultaatverwachtingen van de gemeente niet uitkomen. De Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het creëren van helderheid over dit complexe dossier en aanbevelingen doen voor de toekomst. Met dit rapport wil de rekenkamer de raad ondersteunen bij te nemen besluiten, onder andere over structurele dekking van het exploitatietekort en de bouwkosten. Bovendien wil de rekenkamer de komende, eerste evaluatie van TivoliVredenburg in 2016 voeden met informatie

8 Commissiebrief Terugdringen van eenzaamheid

12.35-13.05 uur. Geagendeerd door de heer Van Ooijen, ChristenUnie De ChristenUnie is door de Raadsinformatieavond aangenaam verrast door de maatschappelijke betrokkenheid rondom het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Uit de RIA bleek in ieder geval dat de insprekers zich druk maken over de ontwikkeling van het probleem: de cijfers over eenzaamheid gaan helaas de verkeerde kant op. De meeste betrokkenen onderschreven daarom het belang van een aanpak door diverse betrokkenen, in welke mate en hoedanigheid dan ook. De ChristenUnie wil daartoe in de commissie een aantal voorstellen doen, en die ter consultatie neerleggen bij het college en de fracties.

11.a Commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK

14.10-15.25 uur. De commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK en de commissiebrief Stand van Zaken UCK worden in samenhang behandeld. Geagendeerd door de heer Schipper ,SP, de fractie van Stadsbelang Utrecht en mevrouw Bouazani, PvdA. De fractie van de SP wil graag in de commissie Mens en Samenleving het debat aan over de vraag welke rol college en raad zien voor het UCK. Het UCK krijgt – als alles qua reorganisatie achter de rug is – alleen nog subsidie voor amateurkunsteducatie en juist daar lijkt men nu het mes in te gaan zetten. Een zorgelijke ontwikkeling, waarmee ook een heleboel kapitaalvernietiging op de loer ligt. De fractie van Stadsbelang Utrecht (SBU) wil het graag in de commissie hebben over de toekenning van een eenmalige subsidie en de financiële onderbouwing daarvan. SBU wil onder andere scherp krijgen voor hoeveel jaren dit het UCK uit de brand gaat helpen. Ook wil de fractie van SBU bespreken of er een betere exploitatie mogelijk is in samenwerking met andere partijen. Daarnaast is Stadsbelang Utrecht benieuwd wat de inschatting is voor een honorering uit het cultuurconvenant. De PvdA is bezorgd over de toekomst van het belangrijke aanbod van amateurkunst en cultuureducatie van het UCK en meer in het bijzonder het aanbod in onze jongste wijk Leidsche Rijn. De PvdA wil van het college weten waarom het de aanbeveling van de externe commissie niet overneemt dat, wanneer het belang van de Cultuurcampus Leidsche Rijn wordt onderschreven, het UCK de voor de hand liggende aanbieder is. De PvdA wil weten waarom het UCK nu in zeer beperkte tijd een aanvraag moet indienen voor het Cultuurconvenant, in tegenstelling tot de financiering in de afgelopen jaren.

11.b Commissiebrief Stand van zaken UCK

De commissiebrief Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK en de commissiebrief Stand van Zaken UCK worden in samenhang behandeld.

12 Commissiebrief Garantstelling Bibliotheek Neude / voorhangprocedure

15.25-16.40 uur. Griffie: Het college meldt dat de leden van de betrokken commissie Mens en Samenleving tot en met 26 januari 2016, naar aanleiding van deze commissiebrief waarin melding wordt gemaakt van een voornoemde overeenkomst, wensen en bedenkingen kunnen indienen bij het college en in afschrift aan de griffie. Bij geen wensen en bedenkingen vervalt dit agendapunt.

14 Raadsvoorstel kadernota 2017 GGD regio Utrecht          

16.45-17.30 uur. Griffie: Dit raadsvoorstel is geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016 onder voorwaarde dat het raadsvoorstel uiterlijk aan de commissie is aangeleverd op 22 januari 2016. Indien het raadsvoorstel uiterlijk 22 januari aan de commissie is geleverd en daarna een Raadsinformatiebijeenkomst hierover wordt aangevraagd, wordt het voorstel alsnog doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.

16 Commissiebrief Toezeggingen Dierenwelzijn

20.10-20.40 uur. Geagendeerd door de fractie van de Partij voor de Dieren. De fractie van de Partij voor de Dieren is blij met de gedane toezeggingen, maar wat de PvdD betreft ontbreken er nog wel belangrijke punten in de brief, onder andere de informatie over veehouderij in Utrecht in het jaaroverzicht. Ook over het feit dat de Green Deal niet meer nodig lijkt te zijn en de gemeente de handhaving van de flora- en faunawet gaat doen, geeft voor de PvdD voldoende aanleiding om hierover in debat te gaan in de commissie. Tevens gaat de fractie graag in op de gepresenteerde visie van het college over de contacten met de AHVU.

18 STREKT TER VERVANGING: Initiatiefvoorstel ‘Houd de APV actueel’

20.45-21.15 uur. De Burgemeester wordt ook uitgenodigd voor de bespreking van dit agendapunt. Minder regels, minder ‘ paarse krokodillen’1, minder bureaucratie: de gemeente moet mogelijk maken! Afgelopen jaar was er veel aandacht voor berichten over ‘minder regels’: “70% regels geschrapt in Hollands Kroon” en soortgelijke koppen. Vaak gaat het daarbij om het aantal artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) . In het kader van minder regels en vooral ook vindbare regels die eenduidig en uitlegbaar zijn, heeft de fractie van D66 samen met de werkgroep Economische Zaken van de afdeling D66 Utrecht zich geboden over de Utrechtse APV.

19 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

21.15-21.45 uur. Het raadsvoorstel behelst de volgende wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV): verlenging van de bewaartermijn voor handelaren van opgekochte goederen van 3 naar 5 dagen en een redactionele correctie van artikel 2:16, zijnde een begripsbepaling in afdeling 2.7 over de orde rond voetbalwedstrijden.

20 Herziening buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen

21.45-22.05 uur. De noodzaak voor de vaststelling van de gewijzigde buurtnamen en de gerelateerde subbuurtnamen is ontstaan doordat de openbare ruimte naam voor het Leidsche Rijnpark (oude naam) gewijzigd is in Máximapark (nieuwe naam). Verder worden nog enkele kleine wijzigingen in openbare ruimte namen doorgevoerd voor de wijk West

21 Raadsvoorstel Kadernota 2017 VRU.

16.45-17.30 uur. Griffie: Dit raadsvoorstel is geagendeerd voor de commissie Mens en Samenleving van 28 januari 2016 onder voorwaarde dat het raadsvoorstel uiterlijk aan de commissie is aangeleverd op 22 januari 2016. Indien het raadsvoorstel uiterlijk 22 januari aan de commissie is geleverd en daarna een Raadsinformatiebijeenkomst hierover wordt aangevraagd, wordt het voorstel alsnog doorgeschoven naar een volgende commissievergadering.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=7710c6e0-8e0b-4681-be73-11501fbcd0b0&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

13-1-2016         Criminaliteitscijfers 2015 Utrecht

12-1-2016         Garantstelling Bibliotheek Neude / voorhangprocedure

12-1-2016         Afronding Plan van Aanpak subsidieverstrekking

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

14-1-2016         eindrapportage Tour de France

13-1-2016         Parkstrook Cremerstraat

11-1-2016         Beantwoording vragen over stilleggen bouw en staken gebruik Rooseveltlaan 826

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 8 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    Bomen kappen

–    “TivoliVredenburg niet goed rolstoeltoegankelijk”

–    Van Zanen: werkgelegenheid scheppen is topprioriteit

–    Voornemen om zones aan te wijzen voor historische schepen

–    Rekenkamer hekelt macht ambtenaren Den Haag

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Agenda’s Commissie Stad en Ruimte – 14, 19 en 21 januari 2016

–    Agenda Gemeenteraad – 14 januari 2016

–    Raadsbrieven

–    Commissiebrieven M&S

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

Bomen kappen

Noordersluis 32 te Utrecht, HZ_WABO-16-00030

Het kappen van 2 populieren.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1636. Gepubliceerd op 7 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1636.html

B&W overtreedt gemeentelijk beleidsregels. Bepaald is dat samenhangende vergunningaanvragen in samenhang gepubliceerd worden. B&W vertikt dat stelselmatig.

Hier gaat het om een werk waarvan de vergunningaanvraag op 9 december 2015 werd bekendgemaakt: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-117651.html. Nu is de zienswijzentermijn van de eerste vergunningaanvraag voorbij en dan komt B&W met de tweede. Goede kans dat met een andere opzet van het werk de bomen gespaard kunnen worden.

Odenveltpark 12 te Vleuten, HZ_WABO-16-00173

Het kappen van een boom. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1945. Gepubliceerd op 8 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1945.html

“TivoliVredenburg niet goed rolstoeltoegankelijk”

TivoliVredenburg is niet goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dat zegt Nicolette van der Drift uit Utrecht in een open brief. Zij schreef de brief na een teleurstellend bezoek in haar rolstoel aan het Oud en Nieuw-feest in het poppodium.

Van der Drift zit in een rolstoel na een val van een mountainbike. Dit weerhoudt haar er niet van om regelmatig naar concerten te gaan in TivoliVredenburg, maar volgens haar is er veel mis met de rolstoeltoegankelijkheid van het poppodium.

Omdat de toiletten in TivoliVredenburg niet op dezelfde verdieping als veel van de zalen zitten, moeten mensen in een rolstoel via een lift naar een andere verdieping om daar naar het toilet te gaan. Daarvoor moet echter elke keer een medewerker meelopen, maar die zijn vooral op drukke momenten, zoals tijdens het Oud en Nieuw-feest, niet altijd voor handen.

Gevolg is dat eventjes naar het toilet gaan voor iemand in een rolstoel soms wel een half uur tot veertig minuten duurt. En dat leidt weer tot spanningen bij de vrienden van Van der Drift: “De één helpt altijd en wordt dan weer boos op anderen die nooit helpen.”

Ook zouden er in sommige zalen zoals de Ronda drempels liggen die de zaal voor mensen in een rolstoel ontoegankelijker maken. Door dit alles hield Van der Drift een nare nasmaak over aan het Oud en Nieuw-feest in TivoliVredenburg.

TivoliVredenburg heeft de brief inmiddels ook gelezen en zegt de problemen te herkennen. Het muziektheater neemt daarom contact op met Nicolette om samen te zoeken naar een oplossing. (RTVUtrecht, 2 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420735/tivolivredenburg-niet-goed-rolstoeltoegankelijk.html

Het was een project met een nogal lange doorlooptijd. Zeker daarom is de conclusie onontkoombaar: bosjes gemeentelijke bestuurders, ambtelijke managers, projectleiders, zelfs de architect, zijn – ook al worden ze door iemand uit de coterie op het schild omhoog gestoken – niet geschikt voor hun werk.

Van Zanen: werkgelegenheid scheppen is topprioriteit

Utrecht gaat alles op alles zetten om werkloze inwoners van de stad aan werk te helpen. Die belofte deed burgemeester Jan van Zanen zaterdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Stadsschouwburg.

Volgens de burgemeester moeten er vooral voor jongeren meer stageplaatsen, leerwerkmogelijkheden en banen gecreëerd worden om de werkgelegenheid in de stad te verbeteren. Volgens Van Zanen groeit die nog niet echt mee met de geleidelijk aantrekkende economie. (RTV Utrecht, 2 januari 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420743/van-zanen-werkgelegenheid-scheppen-is-topprioriteit.html

Hoe vindt de evaluatie plaats? Dat moet je tevoren vaststellen. Dat scherpt ook het doel.

Voornemen om zones aan te wijzen voor historische schepen

De gemeente heeft het voornemen om drie zones aan te wijzen die bestemd zijn voor ligplaatsen van historische schepen. Het gaat om zones in de Vecht (Fortlaan), Merwedekanaal (Keulsekade) en Vaartscherijn (Oosterkade). In deze zones liggen reeds schepen.

Om historische schepen beter te kunnen beschermen wil het college zones in de stad aanwijzen waar bij voorkeur historische woonboten of – bedrijfsvaartuigen mogen liggen. Zo’n boot moet minimaal 50 jaar oud zijn. Als de originele romp van een boot of schip ontworpen is om te varen en de opbouw nog duidelijk oorspronkelijke kenmerken bezit, dan spreken we van een historische woonboot. Ook de zogenoemde “schark” wordt aangemerkt als historisch woonschip. De schark is een schip met een originele romp, waarbij de opbouw geheel of gedeeltelijk vervangen is door een in de regel eenlaags houten opbouw. Naast woonboten zijn er ook nog historische bedrijfsvaartuigen met een minimale leeftijd van 50 jaar die nu gebruikt worden als opslag- annex werkruimte.

De nieuwe situatie zal worden verwerkt op kaarten die onderdeel worden van de Havenatlas. De kaarten zijn opgenomen in aangehangen beleidsnotitie. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 1366. Gepubliceerd op 6 januari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1366.html

Rekenkamer hekelt macht ambtenaren Den Haag

Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben teveel petten op. Zij zijn ook als bestuurder verbonden aan een bedrijf of organisatie waar de gemeente zakelijke relaties mee onderhoudt. Dit levert een scheve machtscultuur op

De Haagse Rekenkamer concludeert in haar rapport Moeite met afstand dat ambtenaren van de gemeente vaak teveel verschillende rollen hebben die conflicterend zijn.

Commissariaat of toezichthouder

Zij zijn bijvoorbeeld bestuurder of commissaris/onafhankelijk toezichthouder binnen een zogenaamd ‘verbonden partij’ waardoor er sprake is van rolvermenging tussen het belang van de gemeente en het belang van de verbonden partij zélf. Een verbonden partij kan een andere overheidsorganisatie maar ook een private partij zijn.

Volgens de Rekenkamer komt het “regelmatig voor dat in de sturing van verbonden partijen de rol van eigenaar, opdrachtgever en/of toezichthouder belegd is bij één en dezelfde bestuurder of binnen dezelfde gemeentelijke afdeling”. De consequentie hiervan kan zijn dat minder optimale beslissingen worden genomen, omdat andere (conflicterende) belangen op de achtergrond meespelen.

De raad treedt niet op

De raad maakt nog onvoldoende gebruik van zijn kaderstellende rol ten aanzien van het beleid voor verbonden partijen. Zo stelt de raad in afwijking van de wettelijke voorschriften in de programmabegrotingen en -rekeningen geen visie en beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen vast. Daarnaast maakt de raad geen gebruik van de mogelijkheid om in een verordening nadere regels over verbonden partijen vast te stellen. Andere G4 gemeenten hebben een Nota verbonden Partijen vastgesteld waarin kaders worden gesteld. Den Haag heeft dit nog niet. (Gemeente.nu, 8 januari 2016)

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2016/1/Rekenkamer-hekelt-macht-ambtenaren-Den-Haag-2742960W/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-1688.html

Veel te laat gepubliceerd. Er zijn maar 14 dagen te gaan tot het evenement.

In die tijd kan geen andere dan een fake-zienswijzenperiode lopen.

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 14 januari 2016

o.a.

6 Vaststelling bestemmingsplan De Wetering

Bij besluit van 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Wetering’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied De Wetering. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld. Op 29 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan en de gemeente opgedragen de door de Raad van State geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen en het bestemmingsplan op het onderdeel The Wall vóór 1 februari 2016 te wijzigen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat de regeling ten aanzien van The Wall gewijzigd moet worden, omdat het bestaande en reeds eerder vergunde gebruik niet duidelijk en positief is bestemd, zodat daarover rechts-onzekerheid bestaat. Om deze rechtsonzekerheid weg te nemen, is nu een eindbestemming opgenomen voor The Wall in plaats van een uit te werken bestemming.

7   Vaststelling Ontwikkelingskader parkzone Amsterdam Rijnkanaal

Het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (ARK) helpt de gemeente om te sturen op realisatie van haar ambities en op de ontwikkelingen en initiatieven van andere partijen in de toekomstige parkzone. Het Ontwikkelingskader schrijft inrichtingsprincipes en –elementen voor om de ruimtelijke samenhang langs en over het kanaal te versterken en benoemt bijzondere plekken.

8 Commissiebrief S&R aanpassing markten

9 Cie S&R: Cremerstraat

9.b Cie S&R: Cremerstraat

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=f05e4e3a-b74a-4856-b962-7aec9233bc46&FoundIDs=&year=2016

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 19 januari 2016

o.a.

11 Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen

Bij besluit van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het juridisch-planologisch vastleggen van de bestaande situatie en de functionele en ruimtelijke structuur van het gebied. Tegen dit raadsbesluit is beroep ingesteld door een drietal appellanten (waarvan 1 appellant het beroep heeft ingetrokken). Op 7 oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van een zogenaamde tussenuitspraak (201501762/1/R2) gedaan en de gemeente opgedragen het door de Raad van State geconstateerde gebrek te herstellen en de geconstateerde rechtsonzekerheid weg te nemen. Voor het overige is de gemeente in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak, kort samengevat, aangegeven dat bij de woonbestemming een aanhef ontbreekt bij de regeling voor een aan-huis-verbonden beroep en bedrijf, en dat in dezelfde regeling rechtsonzekerheid ontstaat doordat onbedoeld niet eenduidig is aangegeven dat in de regeling van aan-huis verbonden bedrijven uitsluitend bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A en B1 van de bij de planregels behorende Lijst van bedrijven ‘functiemenging’ zijn toegestaan, mits daarvoor ook geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is vereist zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is op deze onderdelen aangepast.

12 Cie S&R Cohenlaan

Geagendeerd door PvdD. De PvdD maakt zich zorgen over de toekomst van de 19 bomen die op het terrein staan. Daarom wil de PvdD graag met de wethouder in gesprek over de tendervoorwaarden en de randvoorwaarden bij de tender. Daarnaast vraagt de PvdD zich af hoe het college tot het besluit gekomen is het terrein aan de Cohenlaan te verkopen en of ook is overwogen het terrein een groene bestemming te geven.

13 Cie S&R Informatie over woningdelen en Friends-concept in Amsterdam

Geagendeerd door Student & Starter. De fractie van Student & Starter gaat graag in gesprek met de wethouder en andere fracties over woonconcepten waar meerdere huurders als niet-partners een woning delen. De bestaande woningvoorraad wordt op deze manier op een flexibele en efficiënte manier benut. Volgens de fractie kan het bestaande beleid toegankelijker worden gemaakt voor huurders zonder dat dit voordeliger uitpakt voor huisjesmelkers.

14 Cie S&R: Huisvesting Voedselbank/uitgiftepunten

Geagendeerd door CU en CDA. De fracties van de ChristenUnie en het CDA willen graag in gesprek op welke manier de Gemeente de voedselbanken in Utrecht zo welwillend mogelijk tegemoet kan treden voor het faciliteren van de huisvesting. De voedselbanken zijn namelijk van onmisbare waarde voor de stad en hun huisvesting is hierbij van groot belang. De fracties zullen de wethouder bevragen naar de mogelijkheden binnen het gemeentelijk vastgoed en hoe de gemeente de voedselbanken tenminste kan helpen bij een zoektocht op de particuliere markt.”

15 Verslagen Expertmeetings Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Geagendeerd door D66, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP, S&S en VVD willen de samenvattingen van de expertmeetings over gebieds-ontwikkeling nieuwe stijl agenderen voor de commissievergadering. De expertmeetings hebben op initiatief van de gemeenteraad plaatsgevonden. De bijeenkomsten leverden nuttige conclusies en aanbevelingen op voor gemeentelijke planprocessen. Omdat het college bezig is met de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategie, de doorontwikkeling van het UPP en de invoering van de Omgevingswet, willen genoemde fracties graag in debat om te bespreken welke kaders we als gemeenteraad het college willen meegeven voor bovengenoemde ontwikkelingen. De fracties gaan graag in gesprek met andere fracties en de wethouder over de hoofdthema’s uit de expertmeetings: de rol van bewoners en ondernemers in alle stappen van het UPP, maatschappelijke waarde binnen ruimtelijke processen, transparantie en verwachtingenmanagement, open, gezamenlijke processen en versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke processen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=726&FoundIDs=&year=2016

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 21 januari 2016

o.a.

17 Cie S&R: Heroverweging blauwe zones bij winkelcentra

Geagendeerd door CDA en PvdA. De fractie van het CDA wil met de commissie in gesprek over de uitkomsten van de RIA en de wenselijkheid van het voeren van een parkeerbeleid met meer variatie in instrumenten bij winkelcentra. De fractie van de PvdA wil met het college en de overige fracties in gesprek over de onderbouwing van het college om niet te kiezen voor blauwe zones. Daarbij wil de PVDA ook de proef voor goedkoper parkeren op de Kanaalstraat betrekken.

18 Cie S&R Rol en Stand van zaken Ondernemersfonds Utrecht

Geagendeerd door GroenLinks en VVD. De GroenLinksfractie en de VVD willen met de wethouder en andere fracties in gesprek over de invulling van de voorwaarden aan de gemeentelijke bijdrage aan het ondernemersfonds. Ze willen met name een nadere toelichting op de invulling van de gemeentelijke inzet op werkgelegenheid en de oplossing ten aanzien van onderbesteding in bepaalde trekkingsgebieden.

19 Cie S&R: ALV Vereniging Parkmanagement Papendorp

Geagendeerd door de PvdA. De fractie van de PvdA heeft in het dossier aanpak onregelmatigheden opdrachtverlening Vereniging Parkmanagement Papendorp steeds gepleit voor het terugbetalen van het onjuist verstrekte bedrag van ruim 5 ton. Tussen het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp en voormalige bestuursleden en The Rose is een schikking overeen gekomen, die niet openbaar is. Mede gelet op Good Governance en transparantie had de PvdA zowel vanuit de vereniging als van de gemeente als lid van de Vereniging Parkmanagement verwacht transparant te zijn over de uitkomsten van deze schikking. De PvdA wil van het college horen waarom zij hier niet voor kiezen. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten en wil horen welke schikking er getroffen is.

21 Vaststelling Ontwerp en bestemmingsplan HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80

De HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, maakt deel uit van de Zuidradiaal van het HOV-netwerk van Utrecht. De Zuidradiaal is de vrijliggende busbaan die Vleuten-De Meern via Papendorp verbindt met het Centraal Station. De HOV-baan Transwijk betreft het zogenaamde trajectdeel Z80 van de Zuidradiaal. Dit trajectdeel loopt vanaf de Churchilllaan, via de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan naar de dr. M.A. Tellegenlaan. In het verlengde hiervan zal de busbaan Dichterswijk (Z90) aangelegd worden over de dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg. De Z90 wordt met een apart bestemmings-plan mogelijk gemaakt. Beide radialen vormen het sluitstuk van de HOV Zuidradiaal die de bereikbaarheid van de OV-Terminal en het busstation West voor het openbaar busvervoer mogelijk maakt. Op 24 november jl. heeft het college het Ontwerp HOV Zuidradiaal, trajectdeel Z80, vastgesteld. Het voorstel dat nu voorligt betreft het vaststellen door de gemeenteraad van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland op basis van de vaststellingsrapportage van reacties op het Ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland.

22 Cie S&R Afronding beëindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum Utrecht  

Geagendeerd door de PvdD. Op het moment van ontvangst van de commissiebrief is het beëindigen van de subsidie nog niet in de commissie en de raad besproken. Noch in de programmabegroting 2016, noch in de commissiebrief is een uitgewerkt plan gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van de belangrijke taak om het milieu te beschermen. De Partij voor de Dieren gaat hierover graag in gesprek met andere partijen en de wethouder.

23 Cie S&R: OV Vervoerplan 2016 deel 2

Geagendeerd door de PvdA. Tijdens de commissie geeft de fractie, mede op basis van de uitkomsten van de RIA, graag richting aan de reactie die het college in de consultatiefase op het Vervoerplan zal geven. De PvdA-fractie vindt dit mede van belang, omdat is aangekondigd dat in het betreffende vervoerplan veel wijzigingen zitten, die veelal betrekking hebben op de stad Utrecht.

24 Cie S&R: stand van zaken Uithoflijn

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA gaat graag met het college in gesprek over de beoogde doorkoppeling van de Uithoflijn naar de SUNIJ-lijn, het tijdpad hiervoor en de financiering hiervan. Daarnaast is de PvdA benieuwd of de algehele voortgang van de Uithoflijn nog op schema (ingebruikname medio 2018) ligt.

24.b Raadsbrief beantwoording vragen koppeling tramlijnen in Stationsgebied

26 Vaststelling bestemmingsplan Zuidgebouw

De gemeente Utrecht is bezig haar Stationsgebied te herontwikkelen. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied (2006). De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar Vervoers-knooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

27 BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over: grondoverdracht, financiën en het herontwikkelen van delen van het gebied; de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein; de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal; de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop; de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente; de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs; verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan; de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie; zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=727&FoundIDs=&year=2016

Agenda Gemeenteraad – 14 januari 2016

o.a.

4 Invoering betaald parkeren Rijnsweerd zuid

5 Energieplan en Duiding (Herzien)

6 Vaststellen Verordening op het Burgerinitiatief

7 Aanpassing Verordening Wmo 2016

8 Verordening Jeugdhulp 2016

9 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=727&FoundIDs=&year=2016

Raadsbrieven

7-1-2016           Raadsbrief Beantwoording toezegging Verordening Jeugdhulp 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

Commissiebrieven M&S

8-1-2016           Nieuwe locaties opvang asielzoekers

7-1-2016           Aanvullende informatie Wmo-verordening en eigen bijdrage

5-1-2016           Gevolgen uitspraak Regiotaxi Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

Commissiebrieven S&R

8-1-2016           Busbaan Vleuterweide

4-1-2016           Klanttevredenheid UVO

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 januari 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 januari 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Klassementscijfers

o     Bomen kappen

–    Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een asfaltcentrale, Groenewoudsedijk 7 te Utrecht

–    ‘Vroegafsteker’ nauwelijks beboet

–    ‘Milieuzone Rotterdam nu al succes’

–    FC Utrecht lijdt weer miljoenenverlies

–    Burgemeester van Utrecht spil in duister complot?

–    Agenda Raadsvergadering 7 en 14 januari 2015

–    Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Klassementscijfers

In 2015 in vergunningaanvragen verschenen bomen: 3611, verdeeld in 510 in de zogenoemde halfjaarlijkse vellijsten en 3101 in ad hoc-vergunningaanvragen.

Ook met de ca. 750 te kappen bomen om de leden van de golfclub in Haarzuilens te plezieren (B&W heeft het juiste aantal in het midden gelaten), waren het er in 2015 minder dan in 2014.

Met de bomen op de halfjaarlijkse vellijsten is meestal wat aan de hand, voor een deel overigens onnodig want uiteindelijk veelal veroorzaakt door lompigheid van evenementenorganisatoren en-deelnemers, parkerende automobilisten, in opdracht van de gemeente werkende groenverzorgingsbedrijven.

De bomen in de ad hoc-vergunningaanvragen zijn merendeels het slachtoffer van het ruimtelijk beleid van de gemeente Utrecht. De gemeenteraad zou hier meer zijn aandacht op mogen richten.

Er bestaan nog twee categorieën zonder bekende cijfers:

– De bomen van de zogenoemde noodkap. De noodkap is het vrije speelveld van enige ambtenaren. Vaak noozakelijke kap, maar ook dubiueuze kap.

– De door of in opdracht van de gemeente Utrecht illegaal gekapte bomen, want zonder vergunning(aanvraag). Sommigen bomenwatchers hebben de indruk dat dit er meer zijn dan in 2014.


Bomen kappen:  247
stuks

Rooseveltlaan 560 e.o. te Utrecht, HZ_WABO-15-44393

Het kappen van 200 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 129557. Gepubliceerd op 29 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-129557.html

Dit is nou eens aanpakken: zo wordt Utrecht echt klimaatbestendig ! Die 150 bomen in de Cremerstraat is echt te dunnetjes. Steviger aanpakken en de locatie lekker vaag houden. Dan kunnen de verrekte burgers er tenminste geen chocola van maken. Anders gaan die zich weer met onze stad bemoeien.

Monnetlaan en de Trumanlaan te Utrecht, HZ_WABO-15-44200

Het kappen van 23 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 128551. Gepubliceerd op 28 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-128551.html

Van de locatie kan weer niemand chocolade maken. Gemeenteraad vindt dit soort gedrag acceptabel; doet er niets aan.

Vlampijpstraat 50 te Utrecht, HZ_WABO-15-44296

Het kappen van drie wilgen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 129544. Gepubliceerd op 29 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-129544.html

Melkmeisjeslaan-Nijevelt te De Meern, HZ_WABO-15-44567

Het kappen van 4 bomen ten behoeve van de aanleg van een drainagesysteem

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131113. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

Exacte locatie geheim gehouden. Men zou immers eens bezwaar kunnen maken.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131113.html

Belcampostraat te Utrecht, HZ_WABO-15-44566

Het maken van een inrit en een uitrit en het kappen van 10 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131083. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

Exacte locatie geheim gehouden. Men zou immers eens bezwaar kunnen maken.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131083.html

Damraklaan te Utrecht, HZ_WABO-15-44565

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131090. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131090.html

Exacte locatie geheim gehouden. Men zou immers eens bezwaar kunnen maken.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het maken van een inrit en het kappen van zes bomen, Groenewoudsedijk 7 te Utrecht, HZ_WABO-15-39733

Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131022. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131022.html

Dit houdt ongetwijfeld verband met het plan een nieuwe asfaltcentrale te bouwen, zie hierna. B&W vertikt het echter om zoals de Nota Bomenbeleid verplicht, vergunningen samenhangend te presenteren. De aanvraag velvergunning was al op 13-11-2015 gepubliceerd. Op oudejaarsdag komt B&W voor de dag met de aanvraag omgevingsvergunning asfaltcentrale, die naar men zegt redengevend voor de bomenkap is. [Misschien kunnen de bomen met een beetje goede wil toch gespaard worden.]

We mogen aannemen dat er zeer binnenkort een velvergunning zal zijn, maar zeker nog geen onherroepelijke bouwvergunning. Er mag tot het onherroepelijk zijn van de bouwvergunning niet gekapt worden, dit gezien de heel ruim aangenomen motie van 2006, maar B&W zal zoals zo vaak met deze motie, liever de raad schofferen dan dit in de velvergunningvoorwaarden opnemen. Gemeenteraad, op uw qui-vive.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een asfaltcentrale, Groenewoudsedijk 7 te Utrecht, HZ_WABO-15-44657

Datum ontvangst aanvraag: 24-12-2015

(Gemeenteblad, Jaargang 2015 Nr. 131093. Gepubliceerd op 31 december 2015 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-131093.html

‘Vroegafsteker’ nauwelijks beboet

De politie komt nauwelijks in actie tegen het afsteken van vuurwerk buiten de wettelijk toegestane tijden. Dat blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij Halt en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Vorig jaar werden rond de jaarwisseling 524 mensen bekeurd die te vroeg vuurwerk afstaken, tegenover 647 een jaar eerder.

Utrecht is een van de steden waar in 2014 nauwelijks vuurwerkbonnen werden uitgeschreven, meldt het AD. Er werden slechts vijf mensen bekeurd. “Als er tijd is, gaan we erop af”, zegt een politiewoordvoerder. “Maar als er een melding van een inbraak of een overval is, gaat dat voor.”

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is niet verbaasd over de “ontzettend lage aantallen”. “Agenten hebben geen tijd om hierop te controleren”, zegt hij in de krant. “In december moeten de overuren opgemaakt worden, waardoor er nauwelijks mankracht is. Ook heeft vuurwerkoverlast geen prioriteit.”

“Ik snap heel goed dat mensen daar boos om worden. Zij willen dat er iets wordt gedaan met de tienduizenden meldingen van vuurwerkoverlast”, aldus Van de Kamp. (RTV Utrecht, 28 december 2015)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420268/vroegafsteker-nauwelijks-beboet.html

Het gemeentebestuur zou zich sterk kunnen maken voor het ontvlechten van de Nationale politie, die blijkens onderzoek ondoelmatig georganiseerd is.

‘Milieuzone Rotterdam nu al succes’

De milieuzone die vanaf 1 januari in werking treedt is nu al een succes. Er zijn al bijna 10.000 auto’s verdwenen uit het centrum

“Iedere Rotterdammer heeft recht op gezondere lucht. Roet is de grootste boosdoener voor de gezondheid omdat het diep in de longen doordringt. Autoverkeer is met 50 procent de grote veroorzaker van het aandeel roet in de lucht’. Dieselauto’s van voor 1 januari 2001 en benzineauto’s van voor 1 juli 1992 mogen niet meer in de milieuzone. Dat past bij de leefbare, aantrekkelijke én gezonde stad waar Rotterdammers prettig kunnen wonen”, zegt wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid) in De Telegraaf.

Volgens de wethouder is het aantal vervuilende auto’s binnen de zone al met 10.000 gedaald naar 5.000.

In totaal zijn er 6560 aanvragen voor een slooppremie ingediend, wat betekent dat een auto in aanmerking voor sloop komt. De auto moet dan nog wel daadwerkelijk gesloopt worden en daarvan bewijs geleverd worden door de eigenaar. Het aantal daadwerkelijk gesloopte auto’s waarvoor mensen een slooppremie hebben gekregen is 2654.

De gemeente heeft eerst een gewenningsperiode ingesteld voor de milieuzone. Deze loopt van 1 januari tot 1 mei . Daarna is een overtreder negentig euro per overtreding verschuldigd.

(Gemeente.nu, 29 december 2015)

http://www.gemeente.nu/Ruimte-Milieu/Nieuws/2015/12/Milieuzone-Rotterdam-nu-al-succes-2739139W/

FC Utrecht lijdt weer miljoenenverlies

FC Utrecht heeft vorig seizoen opnieuw verlies geleden. De club maakt vandaag bekend dat het 4,8 miljoen euro tekort komt.

Algemeen directeur Wilco van Schaik verwacht dat zijn vereniging zonder transfers in het huidige voetbaljaar ook rode cijfers blijft schrijven. Daarna moet FC Utrecht winst gaan maken.

De club maakte vorig seizoen 3,6 miljoen euro verlies. Een jaar eerder eindigde FC Utrecht voor 13 miljoen euro in de min. (RTLZ, 29 december 2015)

http://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/fc-utrecht-lijdt-weer-miljoenenverlies

Burgemeester van Utrecht spil in duister complot?

De spruitjeslucht die momenteel rond de Mariaplaats in Utrecht hangt, is niet te harden. Bron van deze onwelriekende odeur zijn omwonenden van heerensociëteit De Vereeniging. Zij hebben niet alleen een rechtszaak aangespannen uit angst voor eventuele geluidsoverlast van de deftige sociëteit, maar beschuldigen hun burgemeester Jan van Zanen daarnaast van een duistere samenzwering.

Sociëteit De Vereeniging werd in 1869 opgericht om ‘onder Utrecht’s inwoners uit den beschaafden stand een nuttigen en gezelligen omgang te bevorderen.’ Als het aan de omwonenden van het sociëteitspand ligt, wordt de omgang aan de Mariaplaats 14 echter een stuk minder gezellig.

Het college van B&W verleende De Vereeniging eerder dit jaar een vergunning voor de verbouwing van hun pand. In de plannen van de soostijgers zal op de plek van een oude aanbouw een nieuwe, kleinere aanbouw herrijzen met lieflijke binnentuin. Deze kunnen worden gebruikt door de leden zelf of door eventuele huurders. Uit vrees voor rumoerige borrelaars sleepten de omwonenden de gemeenteraad en het college van B&W, verleners van de vergunning, op voorhand voor de rechter.

Saillant onderdeel van de klaagzang van de buren vormt de beschuldiging aan het adres van VVD-er Jan van Zanen, burgervader van de domstad. Van Zanen is, net als de vorige burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, lid van de sociëteit. Volgens de complotdenkers zouden Wolfsen en Van Zanen hun geheimzinnige clubje veel te makkelijk toestemming hebben verleend voor de verbouwingsplannen. Maar de achterdocht gaat nog verder: ‘Omdat de ledenlijst van de Sociëteit niet openbaar is, kan ook niet worden uitgesloten dat andere leden van het college van burgemeester en wethouders lid zijn van de Sociëteit,’ aldus de klaagburen in de uitspraak. Gelukkig ging de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet mee in deze kolderieke aantijgingen. Wel eiste zij een nadere uitwerking van het bestemmingsplan. In een reactie laat Sociëteit de Vereeniging weten ‘de tussenuitspraak te bestuderen en de definitieve uitspraak met vertrouwen tegemoet te zien.’ Of zij dat vertrouwen ontleent aan het lidmaatschap van deze of gene laten we voor het gemak maar even in het midden… (Quotenet, 30 december 2015)

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Burgemeester-van-Utrecht-spil-in-duister-complot-171386

Zie ook: http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/51840/ramen-dicht-bij-utrechtse-societeit-de-vereeniging/

en

http://www.nu.nl/utrecht/4190398/heerensocieteit-mariaplaats-mag-voorlopig-niet-borrelen-in-tuin.html

en

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1420589/utrechtse-societeit-moet-ramen-dichthouden.html

Agenda Raadsvergadering 7 en 14 januari 2015

Geheimgehouden

http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Utrecht

Botst dit niet met de reglementen?

Commissiebrieven S&R

28-12-2015        OV Vervoerplan 2016 deel 2

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=