Nieuwsch en ander Nieuwsch 3 juni 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 3 juni 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Illegale kap door gemeente

–    Ruimtelijke inrichting van steden bepaalt lichamelijke activiteit inwoners

–    Wat kost een fietsenstalling?

–    Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

–    Beleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

–    DOSSIER ENERGIE EN WARMTE

o     Eneco Produces Oxyhydrogen Gas & Pure Hydrogen Gas with Water & Self-developed Medium, Creating World’s First Plasma R Hydrogen Gas

–    Reinigingsdiensten gaan onkruid te lijf met heet water

–    Lunchroom ZiZo mag definitief op Oudegracht blijven

–    Bekendmaking bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

–    Bekendmaking hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad met omgevingsvergunning (revisie)

–    “Lof voor nieuw bestemmingsplan Straatweg”

–    Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg (ASW) roept weerstand op

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     Opzichtig geknoei met vergunning

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 9 juni 2016

o     Agenda’s Commissie Stad en Ruimte – 14 en 16 juni 2016

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 en 21 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Dianadreef 27 te Utrecht, HZ_WABO-16-16645

Het kappen van een meelbes

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 68329. Gepubliceerd op 30 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-68329.html

Hopakker te Utrecht, HZ_WABO-16-16627

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 69338. Gepubliceerd op 31 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-69338.html

Weer niet aangegeven waar het is, welke bomen het betreft? Is het weer een omstreden plan en wordt het daarom onherkenbaar gemaakt?

Koningsweg 47 te Utrecht, HZ_WABO-16-16987

Het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 71252. Gepubliceerd op 2 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71252.html

Oudegracht aan de werf t.h.v. nummer 53 en 75 te Utrecht, HZ_WABO-16-17299

Het kappen van 2 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 71593. Gepubliceerd op 3 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71593.html\

Oudegracht aan de Werf ter hoogte van huisnr. 227 te Utrecht, HZ_WABO-16-17305

Het kappen van een boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 71600. Gepubliceerd op 3 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71600.html

 

Illegale kap door gemeente

Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat aan de Oudegracht Oostzijde ter hoogte van ’t Wed per abuis door medewerkers van het team Bos en Bomen van Stadsbedrijven een boom is geveld waar nog geen velvergunning voor is verleend. Het betreft een els, boomnummer 59388 met een doorsnee van circa 50 centimeter van ongeveer 40 jaar oud. Ik wil u middels deze brief informeren hoe dit heeft kunnen gebeuren.

(Brief van de groene vingers-wethouder aan de raadscommissie, 30 mei 2016)

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=34fd021b-da21-477d-a451-8d6caf32f8af

Er was geen vergunningaanvraag gepubliceerd. Eigenlijk maakt dat weinig verschil. Zienswijzen van Utrechters spelen hoogst zelden een rol. Er zijn immers jaren waarin geen enkele aangevraagde kapvergunning wordt geweigerd. Dat indiceert heel stevig dat de kapvergunningbehandeling geen serieuze zaak is.
Ruimtelijke inrichting van steden bepaalt lichamelijke activiteit inwoners

De aanwezigheid van een dicht ov-netwerk, maar ook het aantal parken in de omgeving, bepalen voor een aanzienlijk deel in hoeverre de inwoners in beweging komen.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Californië. Wereldwijd werden 14 steden bij het onderzoek betrokken, waaronder in Europa onder andere Gent en Aarhus.

Daar werd een doorsnee van de inwoners gevraagd een week lang een activiteitenmeter te dragen.

Van de steden zelf werd bekeken hoe goed ze scoorden op punten als beloopbaarheid, ov, toegang tot parken, enzovoort. Dat werd gedaan voor ieder van de 6800 deelnemers afzonderlijk op basis van het huisadres en met behulp van een geografisch informatiesysteem.

Daarbij bleek dat de volgende factoren vooral van invloed zijn op het activiteitenniveau van de inwoners: de bevolkingsdichtheid, het aantal kruispunten, de dichtheid van het ov-netwerk en het aantal parken.

Gemiddeld registreerden de deelnemer 37 minuten per dag aan activiteiten. Baltimore in de VS scoorde het minst met 29 minuten lichamelijke activiteit per inwoner per dag, Wellington in Nieuw Zeeland scoorde het gunstigst met 50 minuten per inwoner per dag.

Het verschil in lichamelijke activiteit tussen inwoners in activiteitenvriendelijke buurten vergeleken met de minst activiteitenvriendelijke buurten liep van 69 minuten per week tot 89 minuten per week uiteen.

De onderzoekers concluderen dat de inrichting van de woonomgeving er dus substantieel aan kan bijdragen om de inwoners tot lichamelijke activiteit aan te zetten. (Verkeersnet.nl, 27 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19149/ruimtelijke-inrichting-van-steden-bepaalt-lichamelijke-activiteit-inwoners-2/

Het onderzoek naar correlaties http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01284-2/fulltext

Wat kost een fietsenstalling?

Een bewaakte stationsstalling met 1000 plaatsen kost €131.000 per jaar. Gemiddeld genomen tenminste. Met het ‘Beheer en exploitatiemodel Fietsparkeren’ is het uit te rekenen.

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, ProRail en NS heeft adviesbureau Decisio het model gebouwd. Daarmee kan men berekenen wat de kosten en opbrengsten zijn van verschillende oplossingen voor het fietsparkeren bij een station, zoals een stalling of fietsparkeren op maaiveld.

Het spreadsheetmodel is ontwikkeld voor stations in Amsterdam, maar volgens de makers ook geschikt voor de rest van Nederland.

Het gebruikt een aantal vaste (maar zelf aan te passen) parameters als uitgangspunt, bijvoorbeeld afschrijvingstermijnen voor het stallingspand en de rekken en het salaris van het personeel en dergelijke.

Zelf vult men het aantal fietsparkeerplaatsen in, of er bewaking is en hoe de handhaving is geregeld.

De uitkomst is het jaarlijkse resultaat van de gekozen stallingsvorm.

Het gaat om een globale indicatie. Het model berekent bijvoorbeeld niet de vraag naar fietsparkeerplaatsen. (Verkeersnet.nl, 27 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19133/wat-kost-een-fietsenstalling/

Voor de Utrechtse gemeenteraad is het nu al interessant om na te gaan of de nieuwe kampioensfietsenstalling bij het station een ordentelijke dan wel een goed weer-exploitatiebegroting heeft, zoals eerder het geval was bij bijvoorbeeld TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg, de stadskantoren en diverse andere gebouwen.

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

Op 24 mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016), hierna PRS en de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016), hierna PRV vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Eind 2016 zullen Provinciale Staten (PS) naar verwachting de definitieve versies van de documenten vaststellen.

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en –Verordening 2013 (Herijking 2016)

PS hebben in februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld en hebben daarbij besloten deze vierjaarlijks te herijken. In de eerste herijking worden diverse wijzigingen voorgesteld. Het gaat veelal om verduidelijkingen, aanpassingen aan andere beleidsdocumenten, gewijzigd Rijksbeleid, updates van programma’s e.d.. Er zijn enkele grotere (beleids)wijzigingen opgenomen over experimenteerruimte, duurzame energie, kernrandzones, detailhandel, landbouw en de opbouw van de PRV.

Terinzagelegging

De PRS en PRV liggen vanaf dinsdag 31 mei 2016 tot en met maandag 11 juli 2016 ter inzage. Ze zijn te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de PRS en PRV op digitale wijze kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staan de PRS en PRV op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar zijn ze te vinden met de volgende IMRO-codes: NL.IMRO.9926.SV1612PRS-OW01 en NL.IMRO.9926.PV1612PRV-OW01.

Een papieren versie van de PRS en PRV ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. De papieren versies liggen ook in alle gemeentehuizen in de provincie Utrecht ter inzage.

Inloopavonden

De provincie Utrecht organiseert op 14 juni en 23 juni twee inloopavonden in de foyer van het Huis voor de provincie Utrecht. Op deze avonden kunt u tussen 19:30 en 21:30 uur vrij binnenlopen voor extra informatie over de PRS en PRV en kunt u uw vragen stellen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 27344. Gepubliceerd op 30 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27344.html

Zie ook: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/oep/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9926.PV1612PRV-OW01

Beleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

(Besluit van b. en w. d.d. 24 mei 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

– gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

– gelet op de instemming van de gemeenteraad dd 7 april 2016 met het besluit van B&W om als Utrecht Global Goals City een bijdrage te leveren aan de realisering van de Global Goals for Sustainable Development.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Utrecht4GlobalGoals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 68807. Gepubliceerd op 30 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-68807.html

Gemeente lijkt zelf weinig of niets te doen op dit beleidspunt dat typisch iets voor de overheid is. De gemeente zet een zak subsidiegeld op tafel met daarbij een boterzachte subsidieregeling.

Leuk voor de vrije jongens, vooral die zich naar Daar begeven, waar geen toezicht is

DOSSIER ENERGIE EN WARMTE
Eneco Produces Oxyhydrogen Gas & Pure Hydrogen Gas with Water & Self-developed Medium, Creating World’s First Plasma R Hydrogen Gas

Eneco Holdings, Inc. (https://www.eneco-hd.co.jp/en/), which earlier developed state-of-the-art emulsion technology, has now succeeded in applying the water-modifying reaction technology that has been the target of recent research to develop a type of gas known as Eneco Plasma R Hydrogen Gas that can be changed into normal LPG gas with a next-generation ecological gas device.

This invention involves technology that uSES low-temperature reaction heat generated through contact between modified water and a medium developed in-house from waste to efficiently produce both oxyhydrogen gas and pure hydrogen gas at low energy levels without the use of an external energy source.

This fuel is produced from water and therefore does not consume resources, and it takes us one step closer to achieving an everlasting source of energy. Costs have been reduced to approximately 50% of conventional gases, and it also contributes greatly to reducing the burden on the environment (CO2, SOX, NOX, PM).

(Military-technologies.net, 30 mei 2016)

http://www.military-technologies.net/2016/05/30/eneco-produces-oxyhydrogen-gas-pure-hydrogen-gas-with-water-self-developed-medium-creating-worlds-first-plasma-r-hydrogen-gas/
Reinigingsdiensten gaan onkruid te lijf met heet water

Terwijl in Europa nog wordt gesteggeld over of het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat nu wel of geen gevaar is voor de volksgezondheid, kiezen Spaarnelanden en Saver er voor onkruid te bestrijden met heet water.

Spaarnelanden bestrijdt het onkruid in de straten van Haarlem de komende maanden zonder chemische middelen en op een milieuvriendelijke manier. Onkruid wordt met heet water en hete lucht behandeld. Het bovengrondse deel van de plant verdort op deze manier en de wortel van het plantje raakt na meerdere behandelingen uitgeput. Daarnaast zet Spaarnelanden veeg- en borstelmachines in om onkruid weg te halen. Hiermee wordt zand en overig vuil weggehaald, waardoor de voedingsbodem voor onkruid verdwijnt.

Ook Saver ziet af van chemische middelen om onkruid te verdelgen. In Bergen op Zoom, Hardelberge, Woensdrecht en Roosendaal gaat het bedrijf twee nieuwe voertuigen inzetten waarmee onkruid ook met heet water wordt bestreden. Eén van de voertuigen heeft twee handsproeiers waarmee medewerkers van Saver gericht het onkruid kunnen besproeien. Het andere voertuig heeft een sproeikop voorop zitten. Door middel van sensoren wordt er gekeken naar de plekken waar onkruid staat en alleen op die plekken wordt er water gesproeid. Op deze manier wordt er ook geen water verspild. De nieuwe manier van onkruid verdelgen blijkt wel een stuk duurder dan de oude manier.

Belangrijke reden voor reinigingsdiensten om te stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is het Nederlandse verbod op het gebruik van de voorheen veel gebruikte onkruidverdelger glyfosaat op verhardingen per 2016. (Afvalonline.nl, 20 mei 2016)

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=22210

Het linkse B&W: mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt” horen niet tussen winkelend upperclass-publiek

Lunchroom ZiZo mag definitief op Oudegracht blijven

Lunchroom ZiZo kan definitief door op de Oudegracht. Het noodgedwongen vertrek van de dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten gaat niet door.

ZiZo zou moeten verdwijnen vanwege verlies door hoge huur, investeringen in het pand en dalende vergoedingen voor dagbesteding. Het Oudkerkhof leek de nieuwe locatie te worden, maar daar stak de gemeente een stokje voor.

Door de aangetrokken economie, een betere huurprijs en andere meevallers kan zorgorganisatie Reinaerde de dagbesteding toch behouden op de huidige plek.

Helemaal uit de geldzorgen is Zizo echter nog niet. “Twee derde van het geld hebben we bij elkaar”, zegt Aagje aan de Stegge van zorggroep Reinaerde.

“Daarvoor zoeken we nog mensen die willen doneren. Natuurlijk krijgen ze er iets voor terug: een borrel of een kop koffie. Plus een uitnodiging voor de opening.” Met het geld wil Zizo onder andere de zaak verbouwen. (RTV Utrecht, 1 juni 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1479560/lunchroom-zizo-mag-toch-op-oudegracht-blijven.html

Bekendmaking bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt: het op 19 mei 2016 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.BPRIJNSMAARMYTRIJN-VA01.gml en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bevat twee locaties in het oosten van de gemeente Utrecht: Blauwe-Vogelweg 11 en

Rijndijk 32. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2014 is met deze herziening het bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd ten aanzien van deze locaties aangepast. De bestaande situatie is nu vastgelegd voor de locatie Blauwe-Vogelweg 11 en voor de locatie Rijndijk 23 is een landschappelijke inpassing van de bestaande loods en paardenbak geregeld.

Het plan zorgt daarmee voor de gewenste juridisch planologische regeling voor beide locaties.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 27878. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27878.html

Van Zanens stoere jongensklup verder bevoordeeld, ten koste van omwonenden

Bekendmaking hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad met omgevingsvergunning (revisie)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 1. het op 19 mei 2016 opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad en het daarbij behorende vaststellingsbesluit. Het bestemmingsplan is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPMARIAPLAATS-VA02.gml.
 2. de op 19 mei 2016 goedgekeurde revisietekeningen die behoren bij de omgevingsvergunning HZ_WABO-11-10638 d.d. 12 maart 2015.

Bij de vaststelling op 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het op 5 maart 2015 vastgestelde bestemmingsplan. Dit is een gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) van 30 december 2015 (201503466/1) waarbij de gemeente is opgedragen de door de Afdeling geconstateerde gebreken te herstellen en het bestemmingsplan op een aantal onderdelen te wijzigen.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak en de resultaten van het akoestisch onderzoek heeft de vergunninghouder een verzoek tot revisie ingediend op enkele ondergeschikte onderdelen, zoals het aanbrengen van een inpandige geluidsluis, geluidsisolerend glas en ramen die niet geopend kunnen worden.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft het perceel Mariaplaats 14 in de Binnenstad. Het doel van het bestemmingsplan is om na sloop van de huidige bebouwing aan de achterzijde van het perceel een nieuwe sociëteitsruimte te bouwen waarbij de sociëteit de nieuwe ruimte ook kan verhuren voor vergaderingen en er ruimte is voor een beperkte uitbreiding van de keuken. Op de vrijkomende ruimte zal een tuin worden aangelegd.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling is verduidelijkt welk gebruik door de sociëteit ter plaatse is toegestaan en wat onder additionele/ondergeschikte horeca moet worden verstaan en waar die wordt toegestaan. In de regels van het voorliggende bestemmingsplan zijn deze onduidelijkheden als volgt weggenomen: ……………….

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 27984. Gepubliceerd op 1 juni 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27984.html

Vastgoedsector opgetogen. “Journalist” heeft geschreven wat B&W wenst. Tevredenheid alom.

“Lof voor nieuw bestemmingsplan Straatweg”

Het nieuwe bestemmingsplan voor de Amsterdamsestraatweg lijkt op de inloopavond gisteren goed ontvangen te zijn door omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.

,,Wij kunnen hiermee verder dus wij zijn blij”, reageert Judith van Eijk van vastgoedeigenaar NSI, dat diverse panden op de Straatweg en rondom de Plantage in zijn bezit heeft. Van Eijk: ,,Er kwam wel eens een makelaar of een hypotheekadviseur bij ons, maar dienstverlening aan de Amsterdamsestraatweg was altijd beperkt. Om massagesalons en dergelijke tegen te houden.” Met het nieuwe bestemmingsplan heeft ze goede hoop voor de hypotheekadviseur die zich er nog altijd wil vestigen.

Overlast

Karina de Winter, oud-bewoner van de Amsterdamsestraatweg die haar bovenwoning nu verhuurt, is eveneens te spreken over de nieuwste poging van de gemeente om de overlast op de Straatweg aan te pakken. ,,En we hoorden van de aangepaste sluitingstijden. Dan zien die ‘gameshops’ het straks vast niet meer zitten.”

Volgens John van Rooijen van de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Utrecht is deze aanpak van de problematiek ‘uniek’ voor Nederland. ,,Rotterdam en Amsterdam kijken mee hoe ver we hiermee komen. We geven nu een bestemming aan elk pand, in plaats van aan een heel gebied. Elk pand krijgt de bestemming die het nu heeft.”

Massagesalon

Zo ‘bevriest’ de gemeente wat met de panden kan gebeuren. Zit er nu een café in, dan blijft dat horeca. Er zijn wat ongewenste bestemmingen, zoals een massagesalon, die vanwege de negatieve uitstraling op de straat niet terug mogen komen. ,,Het pand krijgt dan nu de bestemming massagesalon, maar als die salon weggaat, kan er geen een meer voor terugkomen.”

Een paar bezoekers waren nog sceptisch en vroegen zich af wat de gemeente doet aan de leegstand in de straat.

(AD.nl, 1 juni 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4311452/2016/06/01/Lof-voor-nieuw-bestemmingsplan-Straatweg.dhtml

Gemeentebestuur gaat door met het plezieren van vastgoedinvesteerders

Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg (ASW) roept weerstand op

Aan het College,

 

Namens (……….) stuur ik hierbij zienswijzen m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg. Als bijlage stuur ik mee een zelf ingekleurd kaartje waarop met rood “gemengd 2” aangegeven is.

 

Volgens de Inleiding van de Toelichting is er op de ASW leegstand ontstaan door de economische crisis en door internetwinkelen. Tegelijkertijd zouden bedrijfsruimten gevuld worden door functies die overlast veroorzaken (horeca en dienstverlening) De leefbaarheid zou daardoor achteruit gaan.

Deze analyse is om een aantal redenen wel erg kort door de bocht.

–  De belangrijkste oorzaak van de leegstand (niet alleen op de ASW) is dat de gemeente de laatste 10 á 20 jaar een enorme overbewinkeling heeft doen ontstaan door aan bouwplannen mee te werken voor heel veel extra winkelvloeroppervlak. Voor het Utrechts gemeentebestuur prevaleren de belangen van projectontwikkelaars en grote bouwers duidelijk boven die van winkeliers die door de overbewinkeling worden geconfronteerd met steeds lagere omzetcijfers.

–  Veelzeggend is het feit dat de gemeente de verdere leegstand meent moeten voorkomen door investeringen in het vastgoed (2.2.7.) terwijl uitgerekend het teveel aan investeringen in het vastgoed er de oorzaak van is dat er sprake is van een grote overbewinkeling, Het is alsof het ontwerp en de toelichting opgesteld zijn door instellingen die op jacht zijn naar steeds meer investeringen in vastgoed..

– Dat de gemeente het toegenomen internetwinkelen als oorzaak noemt is opmerkelijk, want toen de Stichting Zelfstandige Ondernemers Utrecht dat als argument aanvoerde tegen de verdubbeling van Hoog Catharijne (een toevoeging die op het ogenblik wordt gerealiseerd van ruim 45.000 m2 winkelvloeroppervlak) en de bouw van het winkelgebouw Vredenburg Noord beweerde de gemeente ijskoud dat het internetwinkelen nauwelijks merkbaar is in de omvang van de toonbankbestedingen in de detailhandel.

– De overbewinkeling die door de gemeente is en wordt bewerkstelligd raakt in het bijzonder de Amsterdamsestraatweg omdat die vlakbij Hoog Catharijne en de binnenstad ligt. Dat er op de ASW veel winkels zijn gesloten en er nauwelijks winkeliers zijn die het nog aandurven om een winkel te beginnen is dus voornamelijk toe te schrijven aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. Door de oorzaak bij internetwinkelen en de economische crisis te leggen wordt dat door de gemeente ten onrechte verdoezeld.

 

Ondanks het op overbewinkeling gerichte ruimtelijk beleid van de gemeente zijn ondernemers op met name het middendeel van de Amsterdamsestraatweg er in geslaagd daar een gezellige straat te realiseren, een “etnische specialiteitenstraat” (Brancheplan Amsterdamsestraatweg). Daarvoor staat de gemeente nu een uitsterfbeleid voor ogen. De onderliggende redenering is dat er niet genoeg omzet is, dat de omzet die er is ten goede moet komen aan de deelgebieden Plantage en Zuid (‘vergroting van supermarkten’) en dat de omzet in de overige gebieden dan maar moet afnemen met het gevolg dat de winkels het daar nog goed doen uitsterven.

 

Een keuze voor kapitaalvernietiging waar het nog redelijk goed gaat, namelijk in de “etnische specialiteitenstraat’ (deelgebied 2 (Spoorwegviaduct-Acaviastraat) ten behoeve van nieuwe investeringen in het vastgoed (2.2.7)! De verpaupering die daar het gevolg van is in deelgebied 2 is wordt dan in een volgende stap geheid aangegrepen om ook in het deelgebied 2 flink te investeren in vastgoed: vervangen van bestaande bouw door nieuwbouw. Kortom, dit ontwerp bestemmingsplan is niet gericht op herstel van leefbaarheid en vitaliteit, maar op investeren in vastgoed en wel ten koste van de “etnische specialiteitenstraat”.

 

Wat al de beoogde veranderingen te maken hebben met het bestrijden van overlast en het herstel van het woon- en leefklimaat (waarvan het college beweerd dat dat de insteek is van het ontwerp) is volstrekt onduidelijk en wordt ook niet duidelijk gemaakt. Naar het oordeel van de cliënten namens wie deze zienswijze is opgesteld, zal dit bestemmingsplan door het uitsterfbeleid en de verpaupering die ermee in deelgebied 2 wordt beoogd het woon- en leefklimaat alleen maar verder aantasten.

 

De regelgeving in het ontwerp lijkt te zijn ontworpen om de leegstand met name in deelgebied 2 te bevorderen. Immers, er is een beperkte lijst opgesteld van “functiemengingsfuncties gemengd 2” die op alle adressen op de begane grond zijn toegestaan (welgeteld 20 functies). Dat alleen dié functies maar mogen en niet talloze andere kan alleen maar verklaard worden door een beleid gericht op leegstand. Waarom geen computerservice, kunstatelier, boekhouder, crêche, architect, dierentrimsalon, tekstschrijver, reisbureau, pakketafhaalpunt, dietist, huiswerkklas en vele andere dienstverlenende functies die totaal geen overlast geven?

 

Weliswaar hebben B en W (4.5.2) de bevoegdheid om functies toe te voegen aan de lijst van functies die op alle adressen zijn toegestaan maar dat moet dan geval voor geval beoordeeld worden (“wel of niet afbreuk aan woon- en leefklimaat”) en dat wordt dan weer een bron van willekeur, want het is dan de beleidsvrijheid van B en W om uit te maken of het woon- en leefklimaat onder die functie te lijden heeft (criteria voor wel of niet afbreuk worden niet vermeld). Gelet op het streven deelgebied 2 te ontwinkelen en er de dienstverlening terug te dringen zal B en W er niet voor voelen om de lijst met functies uit te breiden.

 

Het omgekeerde ligt meer voor de hand. En inderdaad, art. 4.5.2 geeft B en W de bevoegdheid om functies die op alle adressen zijn toegestaan van de toch al bijzonder korte lijst af te voeren als blijkt dat die functies afbreuk doen aan woon- en leefklimaat. Wat B en W dus naar eigen goeddunken kunnen beslissen, want uit niets blijkt binnen welke grenzen B en W kunnen beslissen en welke criteria hebben te gelden voor afbreuk aan woon- en leefklimaat.

 

Voorts. Winkels, horeca, kapsalons, massagesalons, belwinkels, wedkantoor, telecomwinkels, geldwisselkantoor zijn alleen toegestaan op de adressen waar ze nu zitten. Komt er een pand vrij doordat bijvoorbeeld de kleermaker, makelaar, nagelstudio er mee ophoudt, dan mag daar dus geen winkel voor in de plaats komen. Deelgebied 2 moet immers ontwinkeld worden!

 

Als een pand gedurende een jaar leeg staat, waarop bij dit stringente beleid een grote kans bestaat, hebben B en W de bevoegdheid de voor dat adres aangegeven functie (winkel, horeca, kapsalon, afhaalzaak, belwinkel, massagesalon, e.d.) te schrappen, zodat zich daar alleen nog maar functies mogen vestigen die op alle adressen mogen, namelijk de functies van het hele korte lijstje van 20 functies. Ook als het gebruik “definitief is beëindigd” ( wat is dat precies?) mag de functie uit de lijst geschrapt worden. M.a.w. als de ondernemer met pensioen gaat en stopt kan hij het niet aan een ander overdoen en is hij zijn pensioen kwijt. Ook als hij stopt om ergens anders te beginnen moet hij een behoorlijk verlies nemen want hij kan het bedrijf niet overdoen, hij heeft het immers ter plaatse beëindigd.

 

Opmerkelijk is overigens dat in deelgebied 2 dat ontwinkeld wordt en waar horeca en dienstverlening worden teruggedrongen het wonen op de begane grond niet is toegestaan (4.3.1.). Wat je dan wél moet met de panden die leeg komen (behalve afbreken) is onduidelijk. Dat je in dit deelgebied 2 niet op de begane grond mag wonen laat zich overigens moeilijk rijmen met het verhaal dat winkels en horeca moeten wijken om daar het wonen te versterken.

 

Voor de andere delen van de Amsterdamsestraatweg is een andere lijst “bijzondere functies gemengd” van toepassing, namelijk “gemengd 1”. De mogelijkheden zijn daar iets ruimer , maar niet veel. Met dit verschil dat winkels (detailhandel) en horeca- D2 hier tot de functies horen die vrijwel overal zijn toegestaan. Evenals ‘wonen’, hoewel ook hier het wonen op de begane grond niet is toegestaan. Van het bevorderen van het wonen komt dus niet veel terecht.

 

De gekozen regelmethodiek, gedetailleerde lijsten van functies die voor alle of bepaalde adressen zijn toegestaan ontneemt aan eigenaren en gebruikers elke vorm van rechtszekerheid omdat B en W naar willekeur functies van die lijsten kunnen schrappen en functies daaraan kunnen toevoegen. Je kunt als bewoner zo maar bijvoorbeeld een buurthuis of dansschool als buurman krijgen als B en W beslissen dat het woon- en leefklimaat daardoor niet verslechtert en aan de lijst toevoegen. En als eigenaar/ondernemer kan je er niet zeker van zijn dat je pand/onderneming zijn waarde houdt (en dat je pensioen en het in de onderneming geïnvesteerd vermogen veilig is), want B en W kunnen beslissen dat de functie van de lijst wordt afgevoerd en niet meer in dat pand kan worden voortgezet.

 

Overigens. De mate waarin functiewisseling binnen de categorie dienstverlening is beperkt door te werken met een klein lijstje van 20 met name genoemde functies die op alle adressen zijn toegestaan in combinatie met de bevoegdheid van het college om functies van die lijst te schrappen of er aan toe te voegen (afhankelijk van de arbitraire vraag of die het woon- en leefklimaat verstoren) leidt niet alleen tot een onaanvaardbare aantasting van rechtszekerheid, maar betekent ook een enorme ambtelijke werkverschaffing en dito bron van inkomsten (leges voor elke wijziging). M.a.w een nieuw verdienmodel, dat de burger/ondernemer weer flink op extra kosten jaagt.

 

Tenslotte, uitgangspunt bij de opstelling van bestemmingsplannen is dat het gebruik van gronden of gebouwen overeenkomstig het bestemmingsplan als het meest doelmatige gebruik moet kunnen worden beschouwd. Het is duidelijk niet de bedoeling dat een bestemmingsplan ertoe leidt, laat staan erop gericht is, gebruiksmogelijkheden zo sterk terug te dringen of van arbitraire collegebeslissingen afhankelijk te maken dat de waarde van de panden als gevolg daarvan beduidend afneemt. Zeker ten aanzien van deelgebied 2 lijkt dat echter zonder meer het geval.

 

Naar het oordeel van mijn cliënten kan het college dit ontwerp maar beter helemaal terugnemen en vervangen door een normaal (ontwerp) bestemmingsplan dat aan bewoners en ondernemers de rechtszekerheid verschaft waar het instrument bestemmingsplan nu eenmaal voor bedoeld is.

 

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

(Email 3 juni 2016)

Zie bijlage

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

Opzichtig geknoei met vergunning

Aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd op 1 juni 2016. Burgers wordt een zienswijzentermijn beloofd, maar de vergunning is al 2 dagen voor de aanvraagpublicatie verleend.

Deugt niet. Getuigt van minachting van de burger waarover geregeerd wordt.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-70427.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-71808.html
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 9 juni 2016

o.a.

2             Verordening U-Pas 2016

2.A   Raadsbrief Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

2.B   De Verordening U-Pas 2016 is doorgeschoven van 26 mei jl. i.v.m. staken der stemmen bij Amendement A11

3      Prostitutiepanden Hardebollenstraat

3.A   De second opinion van het voorstel Prostitutiepanden Hardebollenstraat wordt nagezonden

4      ALGEMEEN DEBAT VOORJAARSNOTA 2016 (vindt in de avondvergadering plaats)

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=35578553-1fd7-447b-98a0-697b120983a2&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 14 juni 2016

o.a.

24        SPvE Kop op Tuindorp

Het voorliggende SPvE en het inrichtingsplan vormen het kader voor de herontwikkeling van de locatie van de Kop Op Tuindorp. Nadat het SPvE is vastgesteld, worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voorbereid om te komen tot de realisatie van het nieuwe woonprogramma. Het samenhangend ruimtelijk ontwerp van de Groene Kop en de herontwikkeling van de locatie van Careyn zijn twee uitvoeringstrajecten, maar die worden wel goed op elkaar afgestemd. Voor de uitvoering van het plan voor de Groene Kop is geen planologisch juridisch traject nodig en die is daarom reeds gestart.

25 Vaststelling bestemmingsplan NedalKWS

Het bestemmingsplan richt zich grotendeels op het vastleggen van de bestaande situatie en op het faciliteren van die ontwikkelen die op basis van de huidige milieuvergunningen noodzakelijk zijn. Dit geldt met name voor de Asfalt Centrale Utrecht van KWS. Door de toepassing van nieuwe technieken en het bouwen van een hogere schoorsteen zal er minder overlast van het bedrijf op zijn omgeving ontstaan. Omdat de huidige bestemmingsplannen sterk verouderd zijn ontbreekt het thans aan een goede beheersregeling voor de bedrijven in het plangebied. Door dit bestemmingsplan zal daarin worden voorzien. Hierdoor ontstaat er meer rechtszekerheid voor de omgeving en wordt tevens de verdere ontwikkeling van de Centrale Zone in Leidsche Rijn mogelijk gemaakt.

26 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Briljantlaan 9

Dit SpvE dient als kader voor de herziening van het bestemmingsplan. Ontwikkelaar GTZ investment heeft de locatie Briljantlaan 9 gekocht om er studentenwoningen en creatieve bedrijvigheid te realiseren. Het plan bestaat uit de ontwikkeling van circa 230 studentenwoningen, met in de plinten gemeenschappelijke ruimten en creatieve bedrijvigheid. Het initiatief levert een bijdrage aan de afspraken uit het coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”, waarin de ambitie is uitgesproken in te zetten op studentenhuisvesting.

27        Vaststelling bestemmingsplan ‘Veemarkt, 1e herziening’.

Het bestemmingsplan Veemarkt is vastgesteld in de gemeenteraad van oktober 2011. Om de bouw van het grotere aantal woningen mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan met voorliggende raadsvoorstel herzien. Als gevolg van de economische crisis en een verschuiving in het programma voor de Veemarkt stelde de gemeenteraad in maart 2014 het Ambitiedocument Woningbouwprogramma Veemarkt vast. Het ambitiedocument komt er op neer dat met behoud van de oorspronkelijke stedenbouwkundige uitgangspunten meer en kleinere woningen zullen worden gerealiseerd op het Veemarktterrein. Deze verhoging van de woningaantallen heeft vrijwel geen ruimtelijke consequenties en wordt vooral veroorzaakt door het vervangen van eengezinswoningen door 50/100 studenteneenheden (motie 2014/M28) en het bouwen van woningen op de plek waar eerst een supermarkt en een school waren gepland.

28        Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente Utrecht

Met deze wijzigingen sluit de huisvestingsverordening weer aan bij de verplichtingen uit de Woningwet. Het gaat alleen om aanpassingen die nodig zijn vanuit een directe praktijkbehoefte of wetswijziging. De wetswijziging heeft betrekking op de verplichting voor corporaties om huishoudens met lage inkomen ook daadwerkelijk in goedkope huurwoningen te huisvesten, de zogenaamde passendheidstoets. Het gaat hierbij om een verplichting waar alle woningcorporaties al aan moeten voldoen, maar die nu in de verordening is opgenomen. Woningzoekenden in de zestien gemeenten van de regio Utrecht maken bij sociale woonruimte gebruik van hetzelfde woonruimteverdeelsysteem. De regels voor dit verdeelsysteem staan in de huisvestingsverordening, vastgesteld door iedere gemeenteraad afzonderlijk. Op 1 juli 2015 is in iedere gemeente een huisvestingsverordening vastgesteld met eenduidige regionale regels. De evaluatie van het regionale verdeelsysteem is voorzien in de tweede helft van 2016. Binnen de regio is afgesproken om de huisvestingsverordening op een beperkt aantal punten aan te passen.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=0c52f6a1-751f-4feb-bc88-bc7212ed8a26&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 16 juni 2016

o.a.

2   Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 (VJN)

Ieder jaar presenteert het college een voorjaarsnota, waarin ze het financiële beeld actualiseren. De voorstellen zijn de basis voor de Programmabegroting 2017. In de Voorjaarsnota 2016 zit ook de Eerste Bestuursrapportage 2016.

3   Jaarstukken (VJN)

Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat er in 2015 bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat dat heeft gekost. De Jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

3.1       Rapport van bevindingen/Accountantsverslag          

4   Resultaatbestemming 2015 (VJN)

In de resultaatsbestemming wordt voorgesteld hoe het resultaat over 2015 wordt verwerkt. Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

5   Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 (VJN)

Dit jaar is er voor het eerst een MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) gemaakt met de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten uit de hele stad: zowel woningbouw, als commercieel vastgoed en openbare ruimteprojecten. Het MPSO geeft een overzicht van de projecten uit de programma’s Stedelijke Ontwikkeling, Leidsche Rijn en Stationsgebied en geeft op basis van dit overzicht een analyse van de stedelijke planvoorraad en prognose voor woningbouw en commercieel vastgoed.

6   Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2016 (VJN)

In het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) legt het college verantwoording af over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar. Het MPUV kijkt ook vooruit naar de financiële positie van de vastgoedportefeuille voor de middellange en lange termijn. Het MPUV brengt transparant en systematisch de vastgoedportefeuille in beeld en wordt gemaakt in de planning- en controlcyclus van de gemeente Utrecht.

7   Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2016 (VJN)

In dit document staan alle projecten van het programma Bereikbaarheid. Het MPB wordt jaarlijks opgesteld en geeft een overzicht van de voortgang en de financiële stand van zaken van de uitvoering van dit programma. De projecten uit het programma Bereikbaarheid dragen bij aan de doelen van de ruimtelijke strategie. Gezonde verstedelijking is daarbij het centrale thema: gezondheid, bewegen, welbevinden, perspectief op wonen, werk en opleiding, duurzaamheid.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=0afe4b71-bf68-4682-86bb-6c721dfac312&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 15 juni 2016

o.a.

2   Voorjaarsnota 2016 en eerste bestuursrapportage 2016 (VJN)

Ieder jaar presenteert het college een voorjaarsnota, waarin ze het financiële beeld actualiseren. De voorstellen zijn de basis voor de Programmabegroting 2017. In de Voorjaarsnota 2016 zit ook de Eerste Bestuursrapportage 2016.

3   Jaarstukken (VJN)

Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat er in 2015 bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat dat heeft gekost. De Jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

3.1 Rapport van bevindingen/Accountantsverslag          

4   Resultaatbestemming 2015 (VJN)

In de resultaatsbestemming wordt voorgesteld hoe het resultaat over 2015 wordt verwerkt. Met de Jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

5   Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2016 externe accountant

Op grond van Artikel 3, lid 1 van de ‘Verordening op de subcommissie Controle en Financiën van de commissie Mens en Samenleving van de gemeente Utrecht’ adviseert de subcommissie de raad jaarlijks over de opdrachtverlening aan de accountant. Naast de wettelijk verplichte controle, kunnen dit ook bijzondere controleopdrachten zijn.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=6df453fa-bdd0-4fc9-8184-31f39ec4ac94&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 21 juni 2016

o.a.

3.1 Raadsbrief Rapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

Op 12 mei is het adviesrapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg’ aan het college aangeboden, uw raadscommissie is destijds uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Op dinsdag 17 mei heeft het college de raadsbrief ‘Reactie adviesrapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg’ verstuurd. U kunt de raadsbrief desgewenst betrekken bij het uitgebrachte adviesrapport. Op donderdag 19 mei heeft het Onderzoeks- en Adviesteam haar rapport toegelicht op een Raadsinformatiebijeenkomst. De Procedurecommissie heeft u op 7 april geadviseerd het advies van de commissie Gehrels niet te diepgaand te bespreken tijdens de behandeling van de VJN in de commissie op 15/16 juni maar in een separate vergadering van de commissie M&S op dinsdag 21 juni dan wel donderdag 23 juni. Dit is dan nog voor raadsbehandeling van de VJN op 30 juni!.

3.2 Raadsbrief reactie adviesrapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=c2798012-5ec5-4421-aa7a-416f6e791122&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

3-6-2016           Tekst artikel 1 Nederlandse grondwet bij Stadskantoor

30-5-2016         Raadsbrief Beantwoording motie 61 ondersteuning initiatieven

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

3-6-2016           Gele kaart Welzorg

1-6-2016           Commissiebrief hotspot Sociaal Ondernemen

1-6-2016           Stand van zaken opvang asielzoekers

31-5-2016         Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

31-5-2016         Voortgang experiment ‘Weten wat werkt’

30-5-2016         Informeren inzet en resultaten Donkere Dagen Offensief

30-5-2016         Beleidsregel stimuleringssubsidie combinatiefuncties jeugd 2017-2018

30-5-2016         Regulering cannabisbeleid

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-6-2016           Aanpak toegankelijke bushaltes

1-6-2016           Resultaat consultatie U10 op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

31-5-2016         City Deal ‘De waarden van groen en blauw in de stad’

31-5-2016         Station Vaartsche Rijn

30-5-2016         Stoppen met Starterslening

30-5-2016         Vellen zonder vergunning van boom, nummer 59388, Oudegracht oostzijde, ter hoogte van ’t Wed

30-5-2016         Stand van zaken golfbaan De Haar

30-5-2016         Vernieuwde communicatieaanpak Afval is waarde

30-5-2016         Programma van Eisen Parkeergarage en P+R Berlijnplein

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

 
asw functies.jpg

Nieuwsch en ander Nieuwsch 27 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 27 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Komt een boom bij de rechter. Een must om te lezen.

o     Bomen kappen

–    Oud-NOS-journaliste: “De realiteit is vaak volslagen anders dan ons wordt voorgeschoteld”

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     TNO-rapport Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht

o     Raar verhaal. ‘Utrechtse milieuzone werkt wel degelijk’

o     Milieuzone Utrecht: minder fijnstof, maar verbetering luchtkwaliteit nog niet aangetoond

o     Utrecht knijpt ‘Monica’ verder af

–    Boa kent burger niet

–    Japanse keizerlijke onderscheiding voor Van Zanen

–    Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

–    Lokale overheden blijven profvoetbal massaal steunen. Een spits van belastinggeld. Onderzoek.

–    Twijfels over jurist Van Zanen. Jurist bekijkt aankoop sekspanden Utrecht

–    Gemeente trots als pauw op voorjaarsnota: Utrecht groeit

–    Ouderenjournaal is buikspreekpop van B&W

–    Utrecht neemt omstreden vervoersplan aan

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 2 juni 2016

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 9 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Een must om te lezen

Komt een boom bij de rechter

De Duitse bosbeheerder Peter Wohlleben is ervan overtuigd dat we de komende tijd radicaal anders tegen bomen gaan aankijken. Zijn boek Het verborgen leven van bomen werd een hit in Duitsland en wordt nu in 26 landen vertaald. Staan zijn boodschap en het succes ervan symbool voor een kentering in ons mens- en wereldbeeld?

Zie de mens. Zo slecht in zien wat voor hem staat, zo blind voor wat overduidelijk is. ‘Sommige mensen leggen bakken met geld neer voor reisjes om walvissen te bekijken. Maar de grootste levende wezens op het land, bomen, daar weten we helemaal niets van.’

Aan het woord is Peter Wohlleben, een boomlange Duitser van begin vijftig. Kort grijs haar, degelijke kleding, pretoogjes achter een bril. In het dagelijks leven is Wohlleben bosbeheerder, in zijn vrije tijd schrijft hij boeken. Een van die boeken, Het verborgen leven van bomen, is bedoeld om een eind te maken aan ‘s mens onwetendheid over bomen. Zo schrijft hij onder meer over de sociale banden die bomen met elkaar aangaan, de verschillende manieren waarop ze met elkaar communiceren, en de toewijding waarmee ze verzwakte soortgenoten helpen overleven. (1)

Zie de mens – er is iets met hem aan de hand. Of in elk geval, met de manier waarop hij zichzelf ziet. In het Westen geldt hij sinds pak ‘m beet de Renaissance als maat der dingen, als vrij en autonoom subject in een wereld van objecten. Maar sinds een paar decennia begint dat antropocentrische beeld barsten te vertonen. Techniekfilosofen menen dat ook objecten een moraal hebben, en dat de mens niet zo vrij en autonoom is als lang gedacht. Het voortschrijdend inzicht van primatologen maakt de verschillen tussen mensen en apen minder fundamenteel. Advocaten bepleiten dat ook de natuur bepaalde rechten moet krijgen. Posthumanisten verklaren het humanistische mensbeeld achterhaald. Van allerlei kanten worden de ooit zo vaststaande scheidslijnen en hiërarchie tussen mensen, dieren, planten en dingen in twijfel getrokken.

Noem het de emancipatie van de niet-mens (2). Of een teken van het steeds verder uitbreiden van onze ‘cirkel van empathie .’ (3) Je zou het ook het begin van het einde van de mens als maat der dingen kunnen noemen. Maar is het dat ook? En als het dat is, wat zijn daarvan dan de consequenties, voor de manier waarop we omgaan met planten, dieren, dingen en elkaar?

Om die vragen te beantwoorden, spreken Anoek Nuyens (4) en ik de komende maanden met verschillende denkers, wetenschappers en activisten over dit veranderende mensbeeld, en doen we verslag van onze bevindingen. Dat is ook de reden dat ik aan tafel zit met Peter Wohlleben: de schrijvende bosbeheerder is een paar dagen in het land vanwege het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn boek. Voor Wohlleben is het creëren van begrip voor ‘hoe bijzonder bomen zijn’ een belangrijke stap richting een toekomst die, volgens hem, onvermijdelijk is. ‘Ik ben ervan overtuigd,’ zegt hij, ‘dat we over tien, twintig jaar net zo over bomen praten als we nu al over dieren en dierenwelzijn praten.’

 

Het nieuwe bos van Wohlleben

Dat je bomen niet zomaar pijn mag doen, niet zomaar mag gebruiken als middel voor je eigen doel, dat je ze moet behandelen op een manier die bij hen past, dat ze rechtspersonen worden zelfs – in de toekomst die Wohlleben schetst is dat vanzelfsprekend, en staat modern bosbeheer in net zo’n kwaad daglicht als de excessen van de bio-industrie anno nu.

Wohlleben studeerde bosbeheer en begon zijn carrière in de jaren tachtig bij het Duitse Staatsbosbeheer. Later kreeg hij als boswachter een bos in de buurt van Keulen onder zijn hoede. Daar paste hij de kennis toe die hem op de universiteit was bijgebracht: hij kapte bomen als de boel dicht dreigde te groeien en verdelgde insecten.

Maar hoe meer hij zich begon te verdiepen in de wetenschap achter bomen, hoe meer hij van mening werd dat dit beleid tegennatuurlijk was: in de natuur werken bomen juist samen en ondersteunen ze elkaar, bijvoorbeeld door via de wortels water en voedingsstoffen zodanig onderling te verdelen dat iedere boom krijgt wat hij nodig heeft. Het weghalen van bomen om hun soortgenoten meer licht te geven, zoals gebruikelijk in westerse bossen, is helemaal niet nodig.

Hij bezocht gemeenschappen die bosbouw benaderen zoals biologische landbouwbedrijven de productie van voedingsmiddelen aanpakken. In deze ‘plenterbossen’ staan alle leeftijden en maten van bomen door elkaar, worden stammen slechts mondjesmaat en voorzichtig geoogst en wordt een deel van het bos beschermd zodat ook oude bomen kunnen blijven bestaan.

Wohlleben: ‘Zulke bossen produceren meer hout van betere kwaliteit, en het bos is beter bestand tegen storm en insectenaanvallen.’

Tien jaar geleden besloot de gemeente Wohlleben zijn nieuw opgedane kennis toe te laten passen in het bos dat hij toen al vijftien jaar beheerde, met als gevolg dat hij bomen niet langer neerhaalt met zware voertuigen maar met paarden, insecticiden in de ban heeft gedaan en het bos wilder en voller laat groeien.

 

De verrassende parallellen tussen bomen en dieren

Met schrijven begon Wohlleben een kleine tien jaar geleden. Na afloop van rondleidingen die hij door zijn bos gaf, vroegen mensen vaak om achtergrondliteratuur. Omdat die er niet was, schreef hij zelf maar een boek.

In Het verborgen leven van bomen richt Wohlleben zich vooral op de – vaak verrassende – parallellen tussen bomen en dieren, en daarmee ook tussen bomen en mensen. Wetenschappelijke inzichten over de manier waarop bomen communiceren, zich voortplanten, of samenwerken, duidt hij daarbij in antropomorfische termen. In korte hoofdstukken met titels als ‘Vriendschappen,’ ‘Sociale dienst,’ ‘Liefde,’ ‘Samen staan we sterker,’ ‘Burn-out,’ en ‘Nieuwe burgers’ legt hij uit dat bomen sociale netwerken vormen, informatie uitwisselen via een ‘wood wide web’ van wortels en schimmels, zorgen voor zwakkere of jongere soortgenoten en pijn lijden wanneer hun takken worden afgebroken of hun bast beschadigd raakt.

‘Het doel van al mijn boeken’ – Wohlleben heeft er inmiddels zestien geschreven – ‘is mensen ervan bewust maken hoe wreed modern bosbeheer met bomen omgaat.’ Of het nu uit winstbejag en kortetermijndenken of een gebrek aan kennis is, natuurbeheerders maken stelselmatig verkeerde keuzes die bossen niet versterken, maar juist verzwakken (5).

‘Dat is geen vrolijke boodschap: mijn eerdere boeken waren in mineur geschreven. Dit boek schreef ik in majeur: ik dacht, als ik eerst laat zien hoe mooi en bijzonder bomen zijn, dan werkt het misschien beter.’

Het antropomorfische taalgebruik – Wohlleben beschrijft bomen die ‘hun baby’s voeden,’ bossen die ‘gelukkig’ zijn, en het snoeien van takken noemt hij ‘een bloedbad’ – is een bewuste keuze. ‘Ik schrijf over wetenschappelijke kennis die er al lang is’ – bijvoorbeeld over beuken die onderling water en voedingsstoffen uitwisselen – ‘maar die geen aandacht krijgt, omdat wetenschappers een emotieloze taal gebruiken. Terwijl mensen juist reageren op emoties.’

 

Het einde van een mensbeeld

‘We hebben levende wezens onderverdeeld in planten en dieren, maar dat onderscheid is enkel gebaseerd op hoe ze aan hun voedsel komen,’ zegt Wohlleben. ‘Zelfs de manier waarop bomen met elkaar communiceren’ – via geuren, elektrische signalen en geluiden – ‘verschilt niet zoveel van de manier waarop dieren het doen. Graanzaailingen bijvoorbeeld knakken met hun wortels, en andere zaailingen ‘horen’ dat en reageren erop, door hun wortelpunten richting het geluid te oriënteren. (6) De scheidslijnen tussen planten en dieren zijn langzaam aan het oplossen.’ (7)

Wohllebens optimisme over de aanstaande verandering in hoe mensen met bomen omgaan is niet zonder basis. Ruim veertig jaar geleden schreef de Amerikaanse hoogleraar rechten Christopher D. Stone het essay ‘Should Trees Have Standing? (8),’ waarin hij beargumenteerde dat ook natuurlijke objecten, zoals bomen, rivieren en oceanen, rechten zouden moeten krijgen.

Net zoals we vroeger zwarten, kinderen, en vrouwen niet voor vol aanzagen en nu wel, schreef Stone, zo zullen we ook onze natuurlijke omgeving binnenkort toelaten tot het domein van de rechtsvertegenwoordiging. Immers, als bedrijven, gemeentes en naties rechtspersonen kunnen zijn, waarom dan niet ook bomen en bossen? Via een voogd zouden hun belangen behartigd kunnen worden in de rechtszaal (9).

Hier en daar worden Stones ideeën in de praktijk gebracht. In Nieuw-Zeeland kreeg een rivier onlangs de status van rechtspersoon (10), in Ecuador geldt dat voor de gehele natuur (11). Advocaten en activisten als Polly Higgins (12) strijden voor een wereldwijde wet tegen ‘ecocide’ – het vernietigen van de natuur. Een paar jaar geleden stelde de Global Alliance for the Rights of Nature (13) een ‘Universele Verklaring van de rechten van Moeder Aarde’. op. En in Zwitserland, vertelt Wohlleben, ‘worden niet alleen dieren beschermd door de grondwet, maar ook planten.’ Het afknippen van bloemen langs de weg zonder goede reden is daar niet toegestaan.

 

De boom als spiegel voor de mens

Wie het over de rechten en belangen van niet-mensen heeft, ontkomt er niet aan het ook over de mens te hebben. Over wat die mens mens maakt en wat hem al dan niet onderscheidt van andere wezens en objecten. Ook Het verborgen leven van bomen laat lezers reflecteren op de mensenwereld – al was het maar door de parallellen die Wohlleben trekt tussen bomen- en mensensamenlevingen.

‘Moderne wetenschappers zien evolutie al lang niet meer zoals wij het op school hebben geleerd: als een strijd om overleving tussen individuen. We leven in de hoogtijdagen van het individualisme, maar wanneer we naar bomen kijken, dan zien we dat zij zich heel anders gedragen’ – ze ondersteunen zwakkere soortgenoten omdat het bos als geheel beter functioneert wanneer iedereen meedoet (14). Het bos als herinnering aan hoe een samenleving er ook kan uitzien.

Misschien is dat laatste een verklaring voor het succes van het boek. (15) Of misschien zijn lezers juist nu zo enthousiast over bomen en over de natuur in het algemeen omdat we op het punt staan die te verliezen.

Klimaatverandering, oprakende grondstoffen, het besef dat de invloed van de mens op de aarde zo sterk is dat je zelfs van een nieuw geologisch tijdperk, het Antropoceen, kan spreken: de consequenties van ons handelen, zo wordt duidelijk, zijn verstrekkend en vaak onomkeerbaar. Wohlleben: ‘We verliezen steeds meer natuur, en de natuur die er nog is, is vaak volledig door mensenhanden gemaakt. Het landschap is zijn ziel verloren. Mensen hebben dit door en zoeken naar plekken die nog goed voelen, maar die plekken verdwijnen als sneeuw voor de zon.’

Misschien dat we ze in de toekomst enkel nog terug kunnen vinden in plenterbossen als die van Wohlleben, of in de pagina’s van boeken over bomen. Of misschien dat het beeld van de mens als onbetwiste top van de voedselketen en heerser over de aarde, als uniek autonoom en intelligent wezen met bijbehorende speciale rechten, in de komende jaren echt zal afbrokkelen, onder invloed van wetenschappelijke, intellectuele, en geologische bewegingen. En dat ons handelen daardoor ingrijpend zal veranderen.

Wohlleben, intussen, gaat vrolijk door met schrijven. Niet omdat het zijn passie of zijn beroep is – hij is er ook maar toevallig ingerold. Maar omdat schrijven, voor hem, ‘een extra manier is om mensen rond te leiden in het bos. Daar doe ik het voor.’

Het verborgen leven van bomen

De Nederlandse vertaling van Wohllebens boek, Het verborgen leven van bomen, verscheen onlangs bij A.W. Bruna. Meer informatie over het boek en de auteur vind je op de site van de uitgever https://www.awbruna.nl/boek/het-verborgen-leven-van-bomen-2-2/

(De Correspondent, 20 mei 20`16)

https://decorrespondent.nl/4349/Komt-een-boom-bij-de-rechter/581824328426-cc5d2bec

 

(1) Het boek staat al maanden bovenaan de Duitse bestsellerlijsten; inmiddels zijn de rechten aan 26 landen verkocht, waaronder de Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Korea en Nederland. De Nederlandse vertaling wordt uitgegeven door A.W. Bruna.

(2) Lees meer over de opkomst van ‘bio-emancipatie’ in dit recente artikel uit De Groene Amsterdammer. http://www.groene.nl/artikel/edelachtbare-mijn-client-voelt-zich-niet-fijn-in-de-legbatterij

(3) Meer over de uitbreidende cirkel van empathie lees je in Peter Singers boek: The Expanding Circle. Je zou het ook het begin van het einde van de mens als maat.

(4) Meer stukken die Anoek voor De Correspondent schreef vind je hier: https://decorrespondent.nl/anoeknuyens

(5) Volgens Wohlleben wordt in 95 procent van de bossen in Midden-Europa met zware machines gewerkt, en zijn monoculturen de norm.

(6) Meer over het geluid van planten lees je hier: http://www.linv.org/images/papers_pdf/1-s2.0-s1360138512000544-main.pdf

(7) In zijn boek geeft Wohlleben tal van voorbeelden, zoals dat van meerdere beuken die via hun wortels een suikeroplossing naar een oude stronk in hun midden pompen, om dit oudje in leven te houden. Schermacacia’s in Afrika ademen, zodra ze worden aangevreten door giraffes, een waarschuwingsgas uit, waardoor soortgenoten in de buurt van het naderend onheil op de hoogte worden gesteld. Die soortgenoten slaan vervolgens gifstoffen op in hun bladeren, om zich zo te beschermen tegen de hongerige giraffe. En graanzaailingen blijken met een frequentie van 220 hertz met hun wortels te knakken; wanneer andere zaailingen dit geluid ‘horen’, oriënteren de punten van hun wortels zich in de richting van het geluid . Met name over dit laatste feit is Wohlleben erg enthousiast: ‘aangezien ook wij mensen gericht zijn op communicatie via geluidsgolven,’ schrijft hij, ‘is dat misschien een sleutel om bomen beter te kunnen begrijpen.’

(8) Stones essay lees je hier: https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic498371.files/Stone.Trees_Standing.pdf

(9) Volgens Stone zou dit deels een terugkeer betekenen naar verloren tijden: in de middeleeuwen bijvoorbeeld werden bomen zo serieus genomen wat betreft hun rechten en plichten dat wanneer iemand om het leven kwam door een botsing met of val uit een boom, de nabestaanden over die boom mochten beschikken en hem mochten omhakken.

(10) Lees hier meer over de rivier als rechtspersoon: http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/nieuw-zeeland-maakt-van-rivier-rechtspersoon/article-normal-65346.html

(11) Lees hier meer over de rights of nature in Ecuador: http://environment.yale.edu/envirocenter/post/conversation-with-natalia-greene-about-the-rights-of-nature-in-ecuador/

(12) Bekijk hier een Tegenlicht-aflevering over het werk van Polly Higgins: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/advocaat-van-de-aarde.html

(13) Lees hier meer over the rights of nature in het algemeen: http://therightsofnature.org/what-is-rights-of-nature/

(14) Het kan het lokale klimaat dan beter regelen, beter vocht vasthouden, en is beter bestand tegen wind en storm.

(15) Bij het grote publiek doet het boek het in elk geval goed. Ook wetenschappers – zoals de biologen die hij in zijn boek citeert – reageren volgens Wohlleben enthousiast op zijn boek, ‘behalve dat ze mijn taalgebruik te emotioneel vinden.’ De enige groep die er volgens Wohlleben het zwijgen toedoet zijn collega-bosbeheerders.

 

Bomen kappen

OZ Spoorbaan te Utrecht, HZ_WABO-16-15625

Het kappen van zeven schijnacacia’s

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 64529. Gepubliceerd op 23 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64529.html

Wonder. Bomenkap in een niet-bestaande straat. Deze komt niet voor in het gemeentelijk register van straatnamen. Evenmin in Google Maps.

Victor Hugoplantsoen te Utrecht, HZ_WABO-16-15814

Het kappen van 15 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 65622. Gepubliceerd op 24 mei 2016 08:59)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-65622.html

Niet aangegeven is waar op het plantsoen. Er staan veel meer bomen dan 15
.

Oud-NOS-journaliste: “De realiteit is vaak volslagen anders dan ons wordt voorgeschoteld”

Oud-journaliste Janneke Monshouwer van het NOS Journaal geeft sinds enkele maanden lezingen over haar boek ‘Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond’.

Monshouwer, die 30 jaar bij de televisie werkte, vertelt onder meer over haar tijd bij het NOS Journaal, dat geabonneerd was op westerse persbureaus die aan voorselectie deden. Ook gaat ze in op censuur in de huidige tijd.

“Waar ik mee zat was dat ik op een gegeven moment steeds het idee kreeg dat we er als beschaving niet op vooruit gingen, maar achteruit,” schrijft Monshouwer in haar boek. “Ra ra hoe kan zoiets?”

‘We krijgen eenzijdige of verdraaide informatie’

De televisie is volgens haar steeds meer veranderd in een propagandamiddel voor het welzijn voor de grote industrieën, met name de grootaandeelhouders. De conclusie van Monshouwer is dat we eenzijdige of verdraaide informatie krijgen en nieuwe geschiedenisboeken kunnen schrijven.

In haar 30-jarige loopbaan bij de Nederlandse tv, waaronder het NOS Journaal, zat ze met haar neus bovenop veel opzienbarende gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen. “Het werd me duidelijk dat de realiteit vaak volslagen anders is dan ons wordt voorgeschoteld,” schrijft ze.

“Als belastingbetaler en pensioenspaarder betalen we mee aan het ontwikkelen van producten, waar we wellicht niet voor zouden kiezen. Hierdoor zijn we wel medeplichtig aan misstanden in de grote industrieën en ellendige gebeurtenissen die we niet willen, zoals het uitlokken van ‘smerige’ oorlogen,” gaat ze verder.

‘Het is hypnose en komt diep in onze genen’

“Het gevoel dat iets niet klopte, dat had ik al lang, zoals bij de moord op de Kennedy’s en Martin Luther King jr. en Malcolm X (die onjuist als een misdadiger werd afgeschilderd),” schrijft ze. “En bij de verschrikkelijke Vietnamoorlog. En ja, ook bij die 6-daagse oorlog in Israël in 1967. Het was een zeer belangrijke tijd, waarin er voor het eerst vragen werden gesteld en mensen in opstand kwamen.”

“Alles was toen al voor-gecensureerd: het Journaal nam het nieuws over van bepaalde westerse persbureaus,” gaat de oud-journaliste verder. “Al het nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby) en anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby) en pro-Israël. En zo lang ik leef is Rusland al zwart gemaakt door het Westen. Vijandvorming. Poetin is nu de boosdoener. En kijk eens naar Assad in Syrië? Al die zwartmakerij, het wordt steeds herhaald. Het is hypnose en komt diep in onze genen.”

Geslepen spel

Monshouwer belicht het geslepen spel en de propaganda waardoor de Tweede Wereldoorlog kon ontstaan. Om niet in herhalingsgedrag te vervallen horen we volgens haar te weten wat er achter de schermen speelt in de politiek, bij multinationals, maar ook in de voedsel-, farmaceutische en wapenindustrie.

De oud-NOS-journaliste onthult hoe nazi’s voor de VS werden gerekruteerd. We komen uit bij Rockefeller, Rothschild, Shell, rasverbetering, slavenkampen, nazi-vrienden in de VS, DuPont en Henry Kissinger.

Tussen 1820 en 1975 zijn 200 miljoen mensen om het leven gekomen omdat individuele burgers hun politieke macht aan een elite gaven, aldus Anthony Sutton in zijn boek Wallstreet and the Rise of Hitler. Wanneer stopt dit? Monshouwer: “Als we als burger zo’n machtssysteem niet meer willen en zelf initiatieven starten zodat de machtselite gedoemd is te verdwijnen.”

Omdat Bol.com vorig jaar opeens een ‘veel te hoge marge afdwong’, heeft Monshouwer besloten de verkoop via het Centraal Boekhuis, die distribueert naar boekhandels en Bol.com, te staken. Het is alleen nog te koop via Andernieuws.eu en Boekenbestellen.nl

(Ninefornews.nl, 18 mei 2016)

http://www.ninefornews.nl/oud-nos-journaliste-de-realiteit-is-vaak-volslagen-anders-dan-ons-wordt-voorgeschoteld/

Ook het Nieuws uit Utrecht over Utrecht is geframed. De gemeente heeft een wel erg grote groep “communicatie”-medewerkers, waarvan een groot deel voor geframede berichtgeving (bedrog) wordt ingezet. Het meeste wordt klakkeloos overgenomen door         “journalisten” van allerlei bladen.

“Communicatie” schrijft mee aan van alles en nog wat, van allerlei beleidsdocumenten tot en met het coalitie-akkoord dat niet gericht is op uitvoering (wordt daarom ook nooit geëvalueerd), maar op beeldvorming.

(De Correspondent, 20 april 2016)

https://decorrespondent.nl/4349/Komt-een-boom-bij-de-rechter/581824328426-cc5d2bec

 

DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

TNO-rapport Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht

http://publications.tno.nl/publication/34620512/aSitMi/TNO-2016-R10230.pdf

 

Raar verhaal

‘Utrechtse milieuzone werkt wel degelijk’

De Utrechtse milieuzone draagt wel degelijk flink bij aan schonere lucht in de Utrecht. Dat zeggen TNO-onderzoekers Arjan Eijk en Richard Smokers. Ze zijn het niet eens met de interpretaties van hun rapport dat de lucht in de stad niet of nauwelijks schoner zou worden door de milieuzone.

Utrecht kent ruim een jaar een milieuzone. Bestel- en personen auto’s van voor 1 januari 2001 die rijden op diesel, mogen de binnenstad en de Jaarbeursomgeving niet meer in op straffe van een fikse boete.

Donderdag bracht de gemeente Utrecht de evaluatie van de milieuzone door TNO naar buiten. Op basis van de afname van het aandeel oude diesels berekende TNO een afname van de uitstoot van fijnstof met 16 procent in de zone.

Op twee plekken in de stad zijn metingen uitgevoerd. Die bewijzen echter niet dat de milieuzone werkt, zeggen de onderzoekers. Daarvoor speelden factoren als wisselende verkeersdrukte, wind en het steeds schoner worden van het wagenpark de onderzoekers parten. Ze concluderen dat na aftrek van de verstorende factoren slechts een verschil van nauwelijks 1 procent overblijft.

Afschaffing

Tegenstanders van de milieuzone grijpen die conclusie aan om voor afschaffing te pleiten. Onderzoeker Smokers: ,,De mensen die zeggen: zie je wel, het werkt niet, daar zijn wij het niet mee eens. De uitgevoerde concentratiemeting zou uitgebreider moeten om het effect van de milieuzone in de praktijk vast te stellen. Dat meten is gewoon erg ingewikkeld. De nu gevolgde methode laat niet zien dat de zone wel werkt, of niet werkt. Er zitten te veel onzekerheden in. Om het effect van de zone terug te vinden is het nodig langduriger en op meer locaties te meten.”

Corebusiness

Dat de milieuzone wel degelijk werkt, blijkt volgens Eijk en Smokers onomstotelijk uit verkeerstellingen en de modelberekeningen die ze uitvoerden. ,,We hebben het lokale wagenpark in kaart gebracht en we weten wat de uitstoot van typen voertuigen per bouwjaar is. Dat is onze corebusiness,” zegt Smokers.

,,Het gaat ook om het verschil tussen auto’s met en zonder roetfilter. Dat scheelt een factor 20 tot 50 in de uitstoot van fijnstof. Die berekeningen kloppen.”

(AD, 20 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4304017/2016/05/20/Utrechtse-milieuzone-werkt-wel-degelijk.dhtml

Rare lui die TNO-onderzoekers, dan wel een verslaggever die het verhaal niet goed verslaat.

Aan de ene kant citeert de verslaggever: “De nu gevolgde methode laat niet zien dat de zone wel werkt, of niet werkt. Er zitten te veel onzekerheden in. Om het effect van de zone terug te vinden is het nodig langduriger en op meer locaties te meten” Dus: het effect van de milieuzone is niet aangetoond.

Aan de andere kant verslaat de verslaggever: “Dat de milieuzone wel degelijk werkt, blijkt volgens Eijk en Smokers onomstotelijk uit verkeerstellingen en de modelberekeningen die ze uitvoerden.” Dus: de milieuzone werkt wel.

Het kan niet allebei waar zijn, omdat het elkaar over en weer uitsluit.

En gegeven is overigens dat modelberekeningen nogal eens de plank misslaan omdat men de werkelijkheid vaak niet goed in modellen weet te vatten. Door het resultaat van deze werkwijze als “onomstotelijk” aan te duiden, is op z’n zachtst gezegd onvoorzichtig.

Meten is – mis goed uitgevoerd – veel betrouwbaarder dan modelrekenen.

 

Milieuzone Utrecht: minder fijnstof, maar verbetering luchtkwaliteit nog niet aangetoond

De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof, maar het effect op de luchtkwaliteit is vooralsnog met metingen niet aangetoond. Het effect van de milieuzone op de uitstoot van stikstofoxiden is zeer beperkt. Dat zegt TNO.

Er is uitgebreider onderzoek is nodig op meer plaatsen in Utrecht om het effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit in Utrecht beter vast te kunnen stellen, aldus het rapport dat TNO heeft opgesteld in opdracht van de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren een pakket aan maatregelen geïmplementeerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onderdeel daarvan is de uitbreiding van de bestaande milieuzone voor vrachtwagens naar een zone die ook oude dieselpersonen- en -bestelwagens weert. Sinds begin 2015 mogen de meest vervuilende dieselpersonen- en -bestelwagens de Utrechtse binnenstad niet meer in. Het gaat om ongeveer 2 procent van het wagenpark. TNO heeft voor de gemeente Utrecht onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de milieuzone voor dieselpersonen- en -bestelwagens.

Uit onderzoek naar de samenstelling van het wagenpark in de Utrechtse milieuzone blijkt duidelijk dat het aantal oude dieselpersonen- en -bestelwagens sterker is afgenomen dan de te verwachten autonome vernieuwing van het park. Dat leidt tot duidelijk lagere uitstoot van fijnstof door het verkeer. Het effect op de emissie van stikstofoxiden is veel lager.

Naast het onderzoek naar het effect van de milieuzone op de samenstelling van het wagenpark en daarmee op de verkeersemissies en luchtkwaliteit, heeft TNO ook luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Deze metingen bestaan uit concentratiemetingen van elementair koolstof (een component van fijnstof die met name door dieselvoertuigen wordt uitgestoten) in de lucht op twee locaties in Utrecht. Ondanks het feit dat na introductie van de milieuzone wel degelijk een duidelijke afname van de concentratie Elementair Koolstof (EC) is vastgesteld, valt hieruit nog geen aantoonbaar effect van de milieuzone af te leiden, aldus TNO.

“Maar de resultaten bewijzen ook niet dat de milieuzone niet effectief is. De interpretatie van luchtkwaliteitsmetingen is zeer complex, omdat de gemeten concentraties door een groot aantal factoren worden beïnvloed, zoals het weer en verkeersdrukte. Om een goed beeld te krijgen van het effect van milieuzones op de luchtkwaliteit. zou over een langere periode en op meer locaties gemeten moeten worden.”

Een vergelijking met gemeten concentraties op vergelijkbare locaties in Amsterdam en Rotterdam, waar geen milieuzone voor personen- en bestelverkeer van kracht was, laat zien dat in deze steden de EC-concentratie in veel kleinere mate is afgenomen dan in Utrecht. De waargenomen trends in Amsterdam en Rotterdam zijn niet in hetzelfde detail geanalyseerd als de metingen in Utrecht. Aannemende dat de autonome verschoning van het park, ontwikkelingen in verkeersintensiteit en de variatie in meteorologische omstandigheden in deze steden vergelijkbaar is geweest met de situatie in Utrecht, kan het verschil in de trend in EC-concentraties tussen Utrecht enerzijds en Amsterdam en Rotterdam anderzijds volgens TNO wel gezien worden als een aanwijzing dat de invoering van de milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht effect heeft gehad. (Verkeersnet.nl, 19 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/19080/milieuzone-utrecht-minder-fijnstof-maar-verbetering-luchtkwaliteit-nog-niet-aangetoond/

 

Utrecht knijpt ‘Monica’ verder af

De gemeente Utrecht knijpt het autoverkeer bij de Monicabrug nog wat meer af. Ze wil daarmee een einde maken aan gevaarlijke situaties op de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat en ook automobilisten die het wachten voor de verkeerslichten willen omzeilen, de pas afsnijden.

Een jaar geleden voerde de gemeente de zogeheten ‘knijp’ in om het doorgaand verkeer over de Weerdsingel te ontmoedigen en daarmee de luchtkwaliteit op die route te verbeteren.

Daarvoor zijn de verkeerslichten bij de Monicabrug, op de hoek van de Oudenoord en de Weerdsingel zo afgesteld dat er bij groen licht telkens maar vier auto’s mogen passeren. In de praktijk zijn het er vaak meer, doordat bestuurders door rood rijden of fout voorsorteren, langs de rij wachtende auto’s rijden om op het laatste moment alsnog de singel op te draaien.

Andere bestuurders zijn het wachten zo beu dat ze op de Oudenoord omdraaien en voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook leidt de rij wachtende auto’s volgens de gemeente tot problemen op de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat.

Om de klachten op te lossen, heeft de gemeente de rijbaan langs het appartementencomplex Noorderlicht tot één rijstrook versmald. Het gedeelte van de Oudenoord tot de Monicabrug is voorzien van een middengeleider om het keren van automobilisten te verhinderen. Tot slot legt de gemeente in de bocht naar de Weerdsingel nog een nieuwe vluchtheuvel aan die illegaal afslaan lastiger moet maken. Door de maatregel zijn bezoekers van Wijk C en bijvoorbeeld De Bijenkorf langer onderweg.

(AD.nl, 20 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4304855/2016/05/20/Utrecht-knijpt-Monica-verder-af.dhtml
Boa kent burger niet

Er is momenteel veel aan de hand in de wereld van de buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en daarmee zeker ook in die van de gemeentelijke handhaver. Een van de kwesties is het imago van de handhavers. Wat vindt de burger van de opsporingsbevoegden

De gemeentelijke handhaving is volop in ontwikkeling en veel zaken zijn nog allerminst ‘uitgekristalliseerd’. Denk hierbij aan de vragen over taken, bevoegdheden, opleiding, selectie, positie in het (lokale) veiligheidsdomein en zeker ook het al dan niet toekennen van bepaalde geweldsmiddelen. Onlangs was er de discussie over bewapening van de Boa en wat de taakverdeling tussen politie en handhavers is. Dit is direct te koppelen aan het beeld dat de burger heeft van de handhaver. Is er voldoende steun en draagvlak. Vijf gemeenten (Den Haag, Utrecht, Almere, Katwijk en Smallingerland) hebben daarom Bureau Bervoets onderzoek laten doen naar het imago van de buitengewoon opsporingsambtenaar. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens de Dag van de Boa.

Wat vindt het publiek vindt van de gemeentelijke handhavers, wat zijn de ervaringen van het publiek zijn met deze specifieke beroepsgroep en hoe is het contact tussen burgers en handhavers op straat. In het onderzoek is gekeken naar het beeld van burgers over de zichtbaarheid van de handhavers; de bereikbaarheid van de handhavers; wijze van optreden door de handhavers (o.a. houding t.o.v. burger; professionaliteit); de bijdrage van handhavers aan een leefbare en veilige gemeente alsmede aan het uiterlijk van een handhaver (bv. representatief voorkomen).

Neutrale houding

De meeste burgers blijken een neutrale houding te hebben ten opzichte van de handhavers, waar de Boa zelf vaak denkt dat de burger een lage dunk van hen heeft. Dat laatste komt vooral voort uit ervaringen die de ambtenaar opvangt uit (social) media en niet direct uit eigen ervaring tijdens de werkzaamheden. Het komt naar voren dat burgers die ervaring hebben met handhavers overwegend positief zijn waar de handhaver vaak de negatieve ervaring lijkt te onthouden. Het kernprobleem is wellicht: in het algemeen tonen burgers zich wat mild over de handhavers, maar als zij zelf onderwerp worden van handhaving, wordt het ‘een ander verhaal’. Dan ontstaan soms de moeizame contacten.

Dienstverlenend versus regeltoepassend

Boa’s lijken een dienstverlenende rol te prefereren boven een regeltoepassende. Zij willen namelijk niet als ‘star’ of ‘autoritair’ overkomen, of voorkomen dat dit imago aan hen gaat kleven. Voor dienstverlenend straatoptreden is in de praktijk veel ervaring nodig, waaronder de kunst om handig om te kunnen gaan met de discretionaire ruimte. Denk daarbij aan het bijna ambachtelijk hanteren van meerdere strategieën om het gedrag van burgers te beïnvloeden, waarvan het inzetten van wettelijke bevoegdheden (o.a. bekeuren) slechts één van de opties is. Bij bijvoorbeeld parkeercontrole en bij (informele) bonnenquota kan nauwelijks worden geput uit deze discretionaire ruimte. Het daadwerkelijk toepassen van de dienstverlenende stijl lukt ook niet altijd en overal, omdat een deel van het publiek dat het de handhavers erg moeilijk maakt en op straat soms zelfs behoorlijk tegenwerkt, verbaal en soms zelfs fysiek geweld gebruikt tegen handhavers. Het is immers zo dat burgers, ongeacht hun achtergrond, zich vandaag de dag maar moeilijk laten aanspreken op hun gedrag.

Voorlichting splitsen

Uit dit onderzoek blijkt echter dat de burger (het publiek) erg moet wennen aan de gemeentelijke handhaver. Hoewel burgers aangeven dat ze de aanwezigheid en zichtbaarheid van de handhaver belangrijk vinden, is het voor de meesten van hen bij lange na niet duidelijk wie deze functionaris is, en wat deze doet aan de veelvoorkomende ergernissen van diezelfde burger. Dat kan de burger echter onmogelijk kwalijk worden genomen. Het lijkt er bovendien op dat de opkomst van de gemeentelijke handhavers zich buiten het blikveld van de gemiddelde burger heeft voorgedaan en vooral binnen politiek-bestuurlijk-ambtelijke kringen zichtbaar was. Daar ligt een (voorlichtings)taak voor de overheid. Uitgangspunten hierbij zouden moeten zijn: wat is de gemeentelijke handhaver, wat doet deze en wat mag deze? Een aantal gemeenten (niet alleen de deelnemende gemeenten in het onderzoek) heeft daarmee al ervaring opgedaan en het zou goed zijn om van elkaar te leren wat de meest effectieve inhoud en vorm is van een dergelijke campagne. Beter en waarschijnlijk effectiever voor het imago is het om de voorlichtingscampagne specifiek te richten op opiniemakers (journalisten, veiligheidsexperts) en een apart traject voor gemeenteraadsleden.

Geweldsanalyse

Ten slotte is nadere analyse nodig van het verbale en fysieke geweld tegen de gemeentelijke handhavers. Daarmee kan worden geleerd wat er nodig is (gericht op zowel de professionals als het publiek) om geweld via gevaarsbeheersing tegen te gaan en er goed mee om te gaan als het dan toch aan de orde is. Ook dit als onderdeel van correct, professioneel straatoptreden dat rechtstreeks van invloed is op het imago van handhavers. (Gemeente.nu, 23 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/5/Boa-kent-burger-niet-2807057W/

Nogal wat mensen in Utrecht zien BOA’s als bangelijk, niet toegerust om grensstellend op te treden.

Praten met lastpakken gebeurt wel, maar dat is niet vanzelfsprekend grensstellend optreden (zoals zij zelf vaak kunnen zien als ze na het weglopen omkijken).

Japanse keizerlijke onderscheiding voor Van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht ontvangt vrijdag een hoge Japanse keizerlijke onderscheiding. Dat gebeurt tijdens een speciale ceremonie op de ambassade van Japan in Den Haag.

Van Zanen wordt onderscheiden in de Orde van de Rijzende Zon. De burgemeester krijgt de onderscheiding ,,ter erkenning van zijn uitzonderlijke bijdrage aan het versterken van de economische banden en het bevorderen van wederzijds begrip tussen Japan en Nederland”, aldus de ambassade.

De Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata zal hem de versierselen – Gouden Stralen met Cravatte en bijbehorend rozet – opspelden. (Gemeente.nu, 24 mrei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Japanse-keizerlijke-onderscheiding-voor-Van-Zanen-2807270W/

Naast de 30 nevenfuncties schoten er nog 74 seconden over voor het versterken van de economische banden en het bevorderen van wederzijds begrip. Jammer dat in Utrecht niemand hier iets van bespeurd heeft. Moet de burgemeester wel tijd aan deze onzin besteden? Het echt oplossen van criminaliteits- en veiligheidsproblemen vraagt meer inzet.

Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

Aanvulling op de bekendmaking van 18 mei 2015 over het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg.

Met het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 mei 2016 ook het ontwerpbesluit hogere waarde BP Amsterdamsestraatweg gedurende zes weken ter inzage.

Doel van het besluit

De geluidsbelasting door wegverkeer is hoger dan de ‘voorkeursgrenswaarde’. Om transformatie naar wonen mogelijk te maken, overwegen burgemeester en wethouders hogere waarden als bedoeld in het Besluit geluidhinder vast te stellen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 26803 Gepubliceerd op 23 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-26803.html

Te veel herrie om er te kunnen wonen. Daarop de juridische grens maar optrekken zodat mensen er toch juridisch-rustig kunnen wonen. Fijne mensen daar op het stadhuis.

Onderzoek – Lokale overheden blijven profvoetbal massaal steunen. Een spits van belastinggeld

In de afgelopen vijf jaar reserveerden lagere overheden 230 miljoen aan steun voor voetbalclubs in de ere- en eerste divisie. Gemeenten overtreden daarmee op grote schaal Europese staatssteunregels. De pakkans is klein.

Op 16 mei 2010 speelt Willem II in de nacompetitie tegen Go Ahead Eagles. Inzet: een plek in de eredivisie voor volgend seizoen. De Eagles uit Deventer hadden de eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen. In de return staat de club uit Tilburg met 1-0 voor. Het wordt verlenging. Willem II scoort nog twee keer en wint de wedstrijd. Geen promotie voor Go Ahead Eagles. Willem II blijft in de eredivisie.

Een dag later klopt Willem II aan bij de gemeente. De club heeft meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. De gemeente Tilburg had een maand eerder de huur voor het stadion verlaagd. Nu wil Willem II ook de ‘te veel betaalde huur’ van de afgelopen jaren terug. ‘Als er binnen twee weken geen geld komt, kunnen we salarissen en belastingen niet meer betalen’, zegt de clubmanager dreigend op nu.nl.

Thuis in Hoorn leest gepensioneerd vws-ambtenaar Loek Jorritsma het nieuws­bericht, en zegt tegen zichzelf: ‘Nou kunnen jullie allemaal de kolere krijgen!’ Hij klapt zijn laptop open en begint een reeks boze brieven te tikken aan de Europese Commissie. Willem II is het zoveelste voorbeeld van een voetbalclub die er een financiële puinhoop van maakt, en vervolgens gered wordt door de gemeente. Aan die ongeoorloofde staatssteun wil Jorritsma nu eindelijk eens een eind maken.

Bijna alle gemeenten met een betaald-voetbalclub hebben de afgelopen vijf jaar steun gegeven aan het profvoetbal, blijkt uit onderzoek van Investico. Via leningen, garant­stellingen, huurverlagingen, grond-, vastgoed- en aandelentransacties werd tussen 2011 en nu in totaal voor zo’n 230 miljoen euro steun gegeven.

Vijf jaar geleden deden we hetzelfde onderzoek, toen over een langere periode. Destijds bleken gemeenten tussen 1996 en 2010 voor 610 miljoen euro betaald-voetbalclubs te hebben gesteund, gemiddeld zo’n 203 miljoen euro in de vijf jaar. De inspanningen van Loek Jorritsma en de bemoeienis van de Europese Commissie lijken dus geen effect te hebben.

(…………….)

Utrecht leerde een dure les met de redding van de plaatselijke FC. Een ingewikkelde deal waarbij de stad geld leende aan een bouwbedrijf, dat daarmee het stadion van FC Utrecht kon kopen, eindigde in een strop van ruim twintig miljoen voor de gemeente, toen het betreffende bouwbedrijf failliet ging. Sindsdien gaat er geen gemeentegeld meer naar FC Utrecht.

(………..)

Top-5

(………..)

FC Utrecht − 21,5 miljoen

In 2003 dreigde FC Utrecht failliet te gaan, terwijl het nieuwe stadion nog maar half afgebouwd was. De gemeente dacht de FC op een slimme manier te helpen. Geen geld naar de club, maar een lening van 25 miljoen euro aan bouwbedrijf Midreth waarmee het bedrijf het stadion kon afbouwen, overnemen van FC Utrecht en terugverhuren aan de club. In 2011 ging Midreth failliet, Utrecht had in 2015 nog een vordering op Midreth van ruim 27 miljoen. Die kon de stad voor 6 miljoen verkopen aan de Rabobank. De rest van het geld, 21,5 miljoen euro, is weg.

(De Groene Amsterdammer, 19 mei 2016)

http://www.groene.nl/artikel/een-spits-van-belastinggeld

Met andermans geld kan een wethouder goed de toffe peer uithangen

Twijfels over jurist Van Zanen

Jurist bekijkt aankoop sekspanden Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad wil weten of de voorgestelde aankoop van negen sekspanden in de Hardebollenstraat rechtmatig is.

Ook wil de raad weten of de gemeente mogelijk beticht kan worden van onbehoorlijk bestuur. De raad heeft dinsdag opdracht gegeven aan een juridisch adviesbureau om daar een oordeel over te geven.

Tien dagen geleden maakte burgemeester Jan van Zanen bekend dat de gemeente de negen sekspanden met in totaal zeventien werkruimtes voor 5,8 miljoen euro wil opkopen. Daarmee zette de gemeente Freya, het seksbedrijf van een ex-prostituee, buitenspel. Freya vroeg al jaren om een exploitatievergunning voor de Hardebollenstraat.

(Gemeente.nu, 25 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Jurist-bekijkt-aankoop-sekspanden-Utrecht-2808659W/

Correctie: Gemeentebestuur is trots. Bevolking zal t.z.t. in velerlei opzicht de rekening van de trots betalen. Het bestuur is dan naar elders vertrokken; loopbaanstap.

Gemeente trots als pauw op voorjaarsnota: Utrecht groeit

Onder het motto ‘Utrecht groeit’ presenteerde wethouder Kreijkamp afgelopen week vol trots de voorjaarsnota. De economie trekt aan en Utrecht is nu de snelstgroeiende stad van Nederland maakte hij bekend. Dit biedt de mogelijkheid om 90 miljoen te investeren om de stad gezond te laten doorgroeien.

Zo is de benodigde 9 miljoen voor het herstel van het laatste stukje stadsbuitengracht nu beschikbaar, waardoor er, zo stelt men, al in 2020 een rondje om de stad kan varen.

Ook TivoliVredenburg, lang beschouwd als een molensteen om de nek van de gemeentelijke begroting, krijgt als het aan het College ligt, de door de commissie-Gehrels gevraagde huurverlaging van 1,9 miljoen plus enkele tonnen voor een zakelijk directeur en het binnenhalen van grote artiesten. En dit alles zonder gevolgen voor de kleinere culturele instellingen of andere begrotingsposten.

Hoe kan dat? “Utrecht groeit, door en voor de groei komt er ook extra geld beschikbaar”, aldus de gemeente.

Toch is er ook kritiek. “Wc’s in parken, een internationale school en het imago van onze stad verdienen aandacht maar het zijn niet de dingen waar de meeste Utrechters wakker van liggen. Woningnood, werk en toegankelijke zorg zijn onderwerpen die mensen wél bezighouden”, stelt de PvdA.

Volgens Stadsbelang Utrecht stevent de stad met deze begroting regelrecht af op een faillissement.

(Stdasblad, 24 mei 2016)

http://stadsbladutrecht.nl/nieuws/gemeente-trots-als-pauw-op-voorjaarsnota-utrecht-groeit-1.6044845

Stadsbelang heeft het gelijk aan zijn zijde.

Ouderenjournaal is buikspreekpop van B&W

Utrecht investeert nóg meer in groen in stad

Utrecht is een compacte, levendige stad met prachtige oude én nieuwe parken en plantsoenen.

Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groene plekken voor recreatie, natuur en ontmoeting toe. Ook in 2016 investeert de gemeente Utrecht in groen in en om de stad vanuit het meerjarengroenprogramma.

Zo draagt de gemeente onder meer bij aan meer recreatie en natuur in de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. Groengebieden om de stad worden via groenblauwe verbindingen voor fietsers en wandelaars beter en sneller bereikbaar.

Genieten

Mensen willen genieten van mooie parken en groengebieden. Op mooie dagen is het een en al levendigheid in de Utrechtse parken. Net buiten de stad liggen grote groen- en recreatiegebieden zoals Haarzuilens of het Noorderpark.

Om bezoekers meer mogelijkheden te bieden, werkt Utrecht aan een robuust netwerk van parken en groenblauwe recreatieve en ecologische verbindingen in en om de stad. In 2016 werkt de gemeente verder aan dit netwerk met onder andere het ontwikkelen van de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de vergroening van de binnenstedelijke Vechtoevers.

Samen met bewoners gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van het Niftarlakeplantsoen in Zuilen en het Amaliapark in Parkwijk. ‘We investeren in 2016 in combinatie met bijdragen uit andere projecten, programma’s en (externe) subsidies in totaal circa 3,5 miljoen euro in stedelijk groen’.

Gezond

“Met dit groenprogramma werken we met bewoners ook dit jaar aan een groener en mooier Utrecht”, aldus wethouder Kees Geldof. “De projecten bieden ruimte aan natuur, recreatie, sport en spel en ontmoeten. Groen rondom de stad wordt sneller bereikbaar. Groen in de stad is in een compacte stad als de onze zeer belangrijk voor gezond stedelijk leven.”

Van Sjanghaipark tot Amelisweerd

Sinds de start van het groenprogramma in 2007 is al veel gerealiseerd. Voorbeelden van in 2015 afgeronde projecten zijn de herinrichting van het Sjanghaipark, het Baden Powellpark en de oplevering van het Bomenplan Wilhelminapark, een buurtmoestuin en een landschapskunstwerk in het Máximapark.

Bij deze projecten is nauw samengewerkt met bewoners. Op de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn diverse historische bomenlanen hersteld en is de tuin van Oud Amelisweerd gerenoveerd. “Met deze projecten geven we deze oude landgoederen hun allure terug”.

Bron: gemeente Utrecht.

Ouderenjournaal, 25 mei 2016)

http://www.ouderenjournaal.nl/home/utrecht-investeert-nog-meer-groen-stad/

Dat de werkelijkheid sterk afwijkt van wat de B&W’s propagandisten voor-schrijven is door de journalisten van het Ouderenjournaal niet opgemerkt.

Utrecht neemt omstreden vervoersplan aan

Het omstreden vervoersplan van GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk is woensdagavond door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen oppositiepartijen het CDA en Stadsbelang Utrecht stemden tegen.

Het plan dat een blauwdruk is voor alle verkeerskundige ontwikkelingen in de stad in de komende jaren, zorgt er voor dat autoverkeer zoveel mogelijk over de ring Utrecht moet gaan rijden en zo kort mogelijk door de stad. In de stad krijgen voetganger, fietser en openbaar vervoer ruim baan.

Van Hooijdonk is blij dat het plan is aangenomen. ,,De groei van de stad vraagt om een nieuw evenwicht”, zei ze in de raadsvergadering vanavond. ,,Dit verkeersplan zoekt naar een balans tussen economie en concurrentiepositie, en leefbaarheid, gezondheid en sociale interactie.”

Tijdens de raadsbehandeling over het plan kwamen ook vragen van GroenLinks-raadslid Thijs Weistra aan de orde. Hij vroeg aandacht voor scooteroverlast in Utrecht en stipte de maatregelen die Amsterdam daartegen heeft genomen aan als voorbeeld.

Die gemeente sloot met onder meer de Bovag een convenant en kwam tot een milieuzone voor scooters. Utrecht gaat nu met de brancheorganisatie om tafel om dat idee ook voor de eigen gemeente te bespreken. (AD.nl, 26 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4308606/2016/05/26/Utrecht-neemt-omstreden-vervoersplan-aan.dhtml
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 2 juni 2016

1 Kennismakingsbijeenkomst directeur GGDrU

2 Pilot Wijkverpleging samen met Achmea

3 Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

4 Amendement 62 extra inzet op schuldhulpverlening

5 Werkbezoek Veiligheid/Jeugdoverlast, alleen voor raadsleden

6 Werkbezoek Werk en Inkomen/ UWV, alleen voor raadsleden

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=854af973-0bbf-413e-9a2e-cd388368ed8b&FoundIDs=&year=2016

Zie ook: https://www.utrecht.nl/gemeenteraad/donderdag-raadsdag/programma-donderdag-raadsdag/

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 9 juni 2016

1 Raadsbrief Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=9cd38fa0-dfd0-4e56-96b6-23a5b3cd5e0f&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

25-5-2016         Skaeve Huse tijdelijke studentenhuisvesting.

25-5-2016         Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015 – 2016

24-5-2016         Inzicht in bezoekersstromen bij onderbouwing Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (toezegging)

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

27-5-2016         Rapport adviescommissie Cultuurnota

27-5-2016         City Deal Health Hub

23-5-2016         Informatiebrief inzake onderzoek toekomstscenario’s tippelzone De Baan

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

27-5-2016         Gedeeltelijk opheffen geheimhouding stukken DOMunder.

27-5-2016         City Deal Health Hub

25-5-2016         Brief Evaluatie proces prestatieafspraken 2016

25-5-2016         Brief beantwoording rondvraag 21 april 2016

24-5-2016         Beantwoording toezegging tijdelijke fietsenstalling Cambridgelaan

24-5-2016         Meerjaren Groenprogramma 2016-2019

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 20 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 20 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Verzet tegen kap 85 hectare bomen Hollandsche Rading

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     ‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

o     Effect Utrechtse milieuzone onduidelijk

o     Milieuzone in stad blijkt zinloos

o     Utrecht krijgt meer lucht

o     “Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht”

o     Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7. Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten

o   Utrecht blijft tegen verbreding A27 en A12

o   Utrechtse VVD staat alleen in steun voor verkeersplan

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Windpark Nieuwegein levert meer energie op dan verwacht

o     Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

–    ‘Gemeenten moeten stoppen met klakkeloos nieuwe grond uitgeven’

–    Plan voor grote fietsstallingen rond Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk

–    Kamp: twintig procent te veel winkeloppervlak in Nederland

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

–    Bekendmaking Wijzigingsplan Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied en bijbehorend besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)

–    ‘Blurring’ onderdeel evaluatie Horecawet

–    Houdt de onderwereld de burger in zijn greep?

–    Rechter keurt collectieve sluitingstijden Straatweg goed

–    Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht juni 2016

–    Wordt lid van de Fietsersbond en maak kans op een luxe elektrische fiets!

–    Utrecht niet verkozen tot fietsstad 2016

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     B&W belazert de burgers

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Gedragscode voor leden van de gemeenteraad gemeente Utrecht

o     Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

o     Gezonde groei bestaat niet

o     Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

o     Agenda Subcommissie Controle en Financien – 23 mei 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 26 mei 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 en 14 juni 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het kappen van 152 bomen (waarvan 110 stuks bosplantsoenbomen en 42 laanbomen) en het verwijderen van 6010 m2 bosplantsoen, Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen (waarvan 110 stuks bosplantsoenbomen en 42 laanbomen) en het verwijderen van 6010 m2 bosplantsoen

Dit ontwerpbesluit hangt samen met het Tracébesluit Spooruitbreiding Utrecht Centraal – Leidsche Rijn. De ontwerpbesluiten en de besluiten van een cluster dienen gezamenlijk te worden gepubliceerd. Op 4 mei 2016 heeft ProRail de terinzagelegging gepubliceerd in het Stadsblad, week 18. Deze publicatie strekt slechts ter informatie.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61675. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61675.html

Van Bijnkershoeklaan 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-14824

Het kappen van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61480. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61480.html

Twijnstraat t.h.v. nummer 9 te Utrecht, HZ_WABO-16-15055

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 63393. Gepubliceerd op 19 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63393.html

Op het aangegeven adres staat geen boom. Wel staat er een boom op de Twijnstraat a/d Werf maar dat is volgens de regels op een ander adres.

 

Verzet tegen kap 85 hectare bomen Hollandsche Rading

Het Goois Natuurreservaat (GNR) wil 85 hectare bos bij Hollandsche Rading kappen. Daarmee worden de Hoorneboegse Heide en het Hilversums Wasmeer met elkaar verbonden. Veel omwonenden zijn echter fel tegen de plannen.

Het GNR is eigenaar van het gebied en wil een groter aaneengesloten heidegebied. Het idee is dat de natuur weer moet worden zoals honderd jaar geleden, toen het gebied grotendeels uit heide bestond

(RTVUtrecht, 19 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477340/verzet-tegen-kap-85-hectare-bomen-hollandsche-rading.html
 

DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

‘Utrechtse lucht is lang niet zo gezond als Milieudefensie beweert’

Het onderzoek dat Milieudefensie afgelopen week naar buiten bracht met daarin de bewering dat Utrecht de schoonste lucht kent van alle steden in Nederland is niet correct. Dat concludeert Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) na bestudering van het onderzoek.

In het onderzoek zijn straten meegenomen die niet representatief zijn voor de stad. Alle erkende ‘vieze’ straten zijn niet meegenomen. “De metingen hebben alleen plaatsgevonden in straten waar ze vrijwilligers konden vinden”, legt voorman van de stichting, Kees van Oosten, uit. “Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, de Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.”

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden, stelt Van Oosten. “Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.”

“Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens, waarvan de rechtbank overigens heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone”, besluit Van Oosten.

(Duic, 13 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrechtse-lucht-is-zo-gezond-als-milieudefensie-beweert/

 

Effect Utrechtse milieuzone onduidelijk

De lucht in de stad Utrecht is de afgelopen jaren veel schoner geworden. Dat blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de gemeente. De onderzoekers zien echter geen direct verband met de milieuzone waarmee Utrecht oude dieselauto’s uit de stad weert.

De gemeente wilde met het onderzoek het effect van de Utrechtse milieuzone bepalen. Sinds vorig jaar zijn oude dieselauto’s niet meer welkom in de stad. Volgens de gemeente draagt die maatregel bij aan de schonere lucht. TNO kan dat verband niet leggen.

De lucht in Utrecht kan door diverse redenen schoner zijn geworden, stellen de onderzoekers. De verschoning kan komen doordat nieuwe auto’s veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan oude auto’s en het wagenpark zich automatisch verjongd. Door een subsidieregeling in Utrecht is in de stad het aantal oude auto’s dat werd ingeruild hoger dan gemiddeld.

Nieuwe bussen

Wat volgens TNO ook aantoonbaar heeft gezorgd voor een betere luchtkwaliteit in de stad Utrecht is de vernieuwing van de bussen. Verder spelen zogenoemde achtergrondconcentraties een rol bij schonere lucht. Deze concentraties worden niet veroorzaakt door het verkeer, maar door stedelijke en industriële emissies en buitenlandse bronnen.

Daarnaast, zo schrijft TNO, zou de verkeersintensiteit een rol kunnen spelen. Dat wil zeggen: het aantal auto’s dat voorbijrijdt en de mate van doorstroming op de gemeten punten. Tenslotte kan ook het weer een rol gespeeld hebben tijdens de meetperiodes. Meer wind zorgt voor een schonere lucht.

De conclusies staan in een aantal dikke rapporten die de gemeente openbaar heeft gemaakt. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk heeft de milieuzone als onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen wel bijgedragen aan schonere lucht. (RTVUtrecht, 19 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477334/effect-utrechtse-milieuzone-onduidelijk.html

Zie ook: http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/5/Geen-bewijs-dat-milieuzone-Utrecht-werkt-2805966W/

 

Milieuzone in stad blijkt zinloos

TNO maakt gehakt van de door vele automobilisten gehate milieuzones. Het verwachte effect kan niet bewezen worden, aldus de onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt.

De concentraties fijnstof in de lucht zijn weliswaar lager, maar na correcties blijft daar minder dan één procent van over. De stikstofdaling door het weren van oudere diesels is even minimaal. Het beboeten van duizenden automobilisten is mogelijk zinloos. Een motie van VVD- Kamerlid Visser om de zones af te schaffen kreeg in december een meerderheid, maar werd door de grote steden terzijde geschoven.

’Lucht kent geen grenzen’

De uitkomst van het TNO-rapport verbaast VVD-Kamerlid Barbara Visser niet. „We moeten Europese afspraken maken. Lucht houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Wat wil Utrecht, een hek om de stad?”

De Utrechtse CDA-fractie pleit ervoor de milieumaatregel af te schaffen. „Wij hebben altijd gezegd dat het effect van de milieuzone niet in verhouding staat tot de gevolgen voor individuele autobezitters. De evaluatie bewijst dat”, zegt fractievoorzitter Sander van Waveren.

Hij wijst erop dat er in Utrecht sinds een paar jaar schone bussen rijden en auto’s steeds schoner worden. De lucht kan ook daardoor schoner zijn geworden. Ook al werd de gemeentewens voor wetenschappelijke onderbouwing niet vervuld, houdt het bestuur toch vol dat de milieuzone effectief is. „Winst in de zin van levensduurverlenging en vermindering van ziektelast.” De gemeente zet nieuwe onderzoeken in gang. (deTelegraaf, 19 mei 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25820041/__Milieuzone_in_stad_blijkt_zinloos__.html

 

Utrecht krijgt meer lucht

De luchtkwaliteit in de stad Utrecht verbetert gestaag. Er zit minder roet in de lucht en het gehalte aan stikstofdioxide daalt jaar op jaar, maar toch dreigen Europese normen niet overal gehaald te worden.

Dat blijkt uit een drietal rapportages over de luchtkwaliteit die de gemeente Utrecht donderdag presenteert. Het college zint op verdere maatregelen: de milieuzone ook taboe verklaren voor een nieuwere lichting auto’s evenals voor oude bussen en touringcars. Ook wil het niet-elektrische brommers en snorfietsen in de ban doen. Utrecht voerde de afgelopen jaren een flink pakket maatregelen door om de luchtkwaliteit te laten voldoen aan de Europese normen.

De milieuzone die oude personen- en bestelauto’s op diesel weert uit het centrum, is de meest bekende. Daarnaast wordt doorgaand verkeer gedoseerd, kregen bezitters van oude vervuilende diesels subsidie voor het kopen van een schonere wagen en schafte busmaatschappij Qbuzz veel schonere bussen aan.

Bijna

De missie om te voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide lijkt bijna gehaald. Zo laat het gemeentelijk luchtmeetnet over de afgelopen vier jaar een gestage daling zien van de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.

Uit de Monitor Luchtkwaliteit blijkt dat de stad alleen op de westelijke Catharijnsesingel de Europese norm hiervoor nog overschrijdt, maar het aantal plekken waar hetzelfde dreigt te gebeuren groeide afgelopen jaar van 15 naar 23. Het gaat vooral om de grote invalswegen van de stad zoals de Weg der Verenigde Naties en de Cartesiusweg.

Evaluatie TNO

Uit de evaluatie van de milieuzone door TNO blijkt dat het aantal vervuilende oude diesels op de weg met tachtig tot negentig procent is afgenomen. De uitstoot van roet daalde op de de Graadt van Roggenweg met bijna dertien procent en op de Catharijnesingel met bijna zeventien procent. Toch is de afname volgens TNO niet rechtstreeks toe te schrijven aan de milieuzone, zeggen de onderzoekers, maar eerder aan het totale pakket aan maatregelen. (AD.nl, 19 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4303338/2016/05/19/Utrecht-krijgt-meer-lucht.dhtml

 

“Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht”

Het pakket luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht 2013-2015 werpt zijn vruchten af. De lucht wordt schoner, zoals met het coalitieakkoord is afgesproken. Dit betekent overigens niet dat de lucht nu gezond is. De huidige concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (o.a. roet) vormen nog steeds een blijvend risico op gezondheidsschade. Fijnstof veroorzaakt luchtwegklachten en heeft negatieve effecten op het hart-vaatsysteem. (……)

(Persbericht Gemeente Utrecht, 19 mei 2016)

http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/maatregelen-leiden-tot-schonere-lucht-in-utrecht/

Zie ook: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=363a6240-2975-4918-8c30-017640d1ebcd Voor de bijlagen, zie: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=7726b370-41b9-4204-85ec-f19bb5f612e8&EntryId=4d4c3c0e-c24c-4a9a-bd53-72e73de18349&searchtext=

 

Bewoners, natuur- en milieuorganisaties tegen A2x7. Kerngroep Ring Utrecht: het is nog erger dan we al dachten

Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Alle informatie op één website

De Kerngroep Ring Utrecht heeft een nieuwe website – snelwegen-utrecht http://www.snelwegen-utrecht.nl/ – waarop alle informatie is te vinden over verbreding van de A12/A27 en over het indienen van zienswijzen. Volg de Kerngroep ook op Facebook. Zorg dat u goed op de hoogte bent!

Kerngroep informatiebijeenkomst 31 mei – manifestatie op 5 juni

Op 17 mei, 25 mei en 7 juni zijn er bijeenkomsten in Utrecht, waarop Rijkswaterstaat de plannen verder toelicht en u direct vragen kan stellen. Zie verderop voor meer info. De Kerngroep houdt zelf een informatiebijeenkomst op dinsdag 31 mei. En zet alvast in je agenda: zondag 5 juni – manifestatie Stop de Verbreding. Hou onze websites in de gaten voor locatie en meer info.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!”

De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing acht jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!” Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): “Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan, terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat, omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt.”

De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

Reageer op de plannen en kom naar de bijeenkomsten

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffect-rapport (MER) liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage. U kunt alle stukken online bekijken http://www.ikgaverder.nl/documenten/, maar ook op het Stadskantoor en het Provinciehuis in Utrecht, en in de gemeentehuizen van De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein en Zeist.

Via de website Platform Participatie http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a27-a1-ring-utrecht/ kunt u t/m 20 juni uw zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert tussen 17 mei en 7 juni inloopbijeenkomsten om de plannen verder toe te lichten:

 • 17 mei, Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150, Utrecht
 • 18 mei, Gemeentehuis Houten, Onderdoor 23, Houten
 • 23 mei, NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
 • 25 mei, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
 • 30 mei, HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt
 • 7 juni, Restaurant ’t Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, Utrecht

De bijeenkomsten zijn vormgegeven als informatiemarkt voor iedereen met interesse, steeds van 16.30 uur tot 20.30 uur. Je kunt op elk tijdstip zonder aanmelding binnenlopen. U krijgt er informatie via onderzoeken, beelden, kaarten en een korte film. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens alle bijeenkomsten kunt u een mondelinge zienswijze indienen.

Onderzoek: verbreding A2x7 kan nooit rendabel worden

Let op: Het is belangrijk om u goed te informeren, voor u een zienswijze indient. Lees vooral de artikelen op de Kerngroep website http://www.snelwegen-utrecht.nl/ en de artikelen van de Kracht van Utrecht, of kom naar de Kerngroep informatiebijeenkomst op 31 mei (locatie en tijd nog niet bekend). En op 22 mei zijn de Vrienden van Amelisweerd ’s middags aanwezig op het Fête de la Nature om vragen te beantwoorden.

Eind 2015 brachten het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau nieuwe scenario′s voor de economische groei van Nederland uit (zogenaamde WLO-scenario’s). Onze modelexpert Gerard Cats gaat in een nieuwe onderzoeksnotitie na wat deze nieuwe scenario′s betekenen voor het economisch rendement van de voorgenomen verbreding van de Ring Utrecht.

De conclusie is dat de verbreding van de A12/A27 zich in 100 jaar nog niet terugverdient, wat je ook met enig realisme veronderstelt voor de economische groei.

In dit onderzoek is de officiele maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor de Ring Utrecht uit 2014 geactualiseerd naar de nieuwe scenario′s uit 2015. De meeste posten die in 2014 zijn opgevoerd opgevoerd hebben we daarbij zonder discussie overgenomen. Op twee posten wijken wij wel af: We verwerken de hinder tijdens de werkzaamheden (ten onrechte niet meegenomen in de officiële MKBA) en we veronderstellen niet meer dat Nederland nog 100 jaar volledig accijns op brandstof zal blijven betalen.

Onder realistische veronderstellingen (na 2040 geen belangrijke opbrengsten uit brandstofaccijnzen en tijdens de werkzaamheden wel hinder) is het zelfs in het recente WLO-scenario van hoge groei niet rendabel om de Ring te verbreden. In alle situaties die wij hebben doorgerekend is er slechts één waarin verbreding zich wel terugverdient: Er mag geen hinder optreden tijdens de werkzaamheden, Nederland blijft nog 100 jaar volledig op benzine en diesel rijden, en de komende 100 jaar beleven we voortdurend hoge economische groei. Deze veronderstellingen zijn stuk voor stuk onrealistisch, laat staan dat ze alle tegelijk zullen plaatsvinden. De A2x7 verdient zich nooit terug.

Meer over het onderzoek: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/dossier-ring-utrecht/artikelen-over-ring-utrecht/447-mkba-ring-utrecht-in-nieuwe-wlo-scenarios

(Kracht van Utrecht / Vrienden van Amelisweerd, 16 mei 2016)

http://ymlp.com/zVmuke#bijeenkomsten

 

Utrecht blijft tegen verbreding A27 en A12

Utrecht blijft tegen de verbreding van de snelwegring A12/ A27 rond de stad naar zeven rijstroken in beide richtingen. Omwonenden en natuur- en milieuorganisaties komen in verzet en ook de gemeente is ,,na lezing van alle rapporten” nog steeds niet overtuigd van de verkeerskundige noodzaak.

,,Er is sprake van overcapaciteit die zich niet verhoudt met het streven om het openbaar vervoer te stimuleren en de luchtkwaliteit rond de stad te verbeteren.”

Dat schrijft het gemeentebestuur woensdag in een reactie op het ontwerptracébesluit dat ter inzage ligt. Utrecht eist een groot aantal aanpassingen in het plan van Rijkswaterstaat. ,,Er is een diepgaande weerstand in de stad”, aldus de gemeente.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft volgens de gemeente becijferd dat de ruim 1 miljard euro die de verbreding kost, nooit opweegt tegen de baten van verkeersdoorstroming.

(de Telegraaf, 18 mei 2016)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25812898/__Utrecht_blijft_tegen_verbreding__.html

 

Utrechtse VVD staat alleen in steun voor verkeersplan

De landelijke VVD mengt zich in de discussie over de verkeersplannen voor Utrecht. De stad wil het autogebruik terugdringen. De VVD in de Utrechtse gemeenteraad is het met de plannen eens, tot onbegrip van provinciale en landelijke partijgenoten.

In de plannen staat dat nagenoeg de hele stad een 30-kilometerzone moet worden en dat belangrijke invalswegen moet worden versmald. Van vierbaanswegen moeten ze worden omgevormd tot tweebaans stadsboulevards.

De fractie van de VVD in de Tweede Kamerlid is alles behalve enthousiast over de plannen. Kamerlid Barbara Visser: “Alles lijkt erop gericht te zijn om de auto uit de stad te weren. Het lijkt niet zozeer om beleid te gaan dat voor schone lucht is, maar tegen de auto”

“De auto is de bron van al het kwaad lijkt het wel in de visie van sommige politici in Utrecht en daarmee ook een makkelijke prooi voor allerlei linkse autopest-maatregelen”, zegt Visser.

(RTVUtrecht, 18 mei 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1477319/utrechtse-vvd-staat-alleen-in-steun-voor-verkeersplan.html

Lokale VVD losgebroken uit het span van de landelijke VVD.
 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Windpark Nieuwegein levert meer energie op dan verwacht

De vijf windmolens langs de A27 bij Nieuwegein leveren meer energie op dan verwacht. De molens van Eneco staan er een jaar. De energieproductie kwam met 25,1 miljoen kilowattuur, tien procent hoger uit dan verwacht. Ze leveren stroom aan zo’n 7600 Nieuwegeinse huishouders. Een derde van het aantal huishoudens in Nieuwegein. (Nieuwegeintv.nl, 16 mei 2016)

https://nieuwegeintv.nl/windpark-nieuwegein-levert-meer-energie-op-dan-verwacht/

Het maken van vooruitberekeningen lukt niet zo goed.

 

Haagse proeftuin Couperus bewijst: warmtepomp bevordert flexibel energienet

In de Haagse wijk Leidschenveen-Ypenburg is de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar flexibilisering van het energienet met behulp van warmtepompen. Netbeheerder Stedin, energieleverancier Eneco, warmtepompleverancier Itho Daalderop en smartgridsoftware ontwikkelaar IBM testten of de energiebehoefte van driehonderd appartementen in het Couperus complex met warmtepompen en duurzame opgewekte energie te beheren is. Dat kan, zo blijkt uit het eindrapport, dat Stedin als ‘penvoerder’ deze week openbaar maakte.

Stroom uit zon en wind komt niet zo gelijkmatig op het elektriciteitsnet als stroom uit een energiecentrale. Het aanbod van deze duurzaam opgewekte stroom wordt steeds groter. Om deze energiestroom zo goed mogelijk in te passen, kan een netbeheerder ervoor kiezen om het elektriciteitsnet te verzwaren. Efficiënter en goedkoper is het om het net slimmer te maken, waardoor de duurzaam opgewekte stroom ten volle wordt benut.

In Couperus is vanaf 2012 tot en met 2015 een proefopstelling getest voor een slim net met warmtepompen. De driehonderd appartementen hebben elk een eigen warmtepomp voor verwarming, koeling en warm water. Stedin onderzocht in hoeverre warmtepompen flexibel zijn in te zetten. (Stedin.net, 19 mei 2016)

https://www.stedin.net/over-stedin/pers-en-media/persberichten/haagse-proeftuin-couperus-bewijst-warmtepomp-bevordert-flexibel-energienet
‘Gemeenten moeten stoppen met klakkeloos nieuwe grond uitgeven’

Gemeenten moeten verder kijken dan hun korte termijn financiële belangen en nietrücksichtslos grond uitgeven voor nieuwe gebouwen. Dat zegt Floris Alkemade, die als rijksbouwmeester de kwaliteit van de architectuur en het stedelijk gebied in het land bewaakt. Nederland telt vele halflege bedrijventerreinen en winkelstraten, mede doordat gemeenten in het verleden enthousiast grond uitgaven voor nieuwbouw wetende dat de buurgemeente hetzelfde deed.

Oude reflex

Nu de vastgoedmarkt aantrekt ziet Alkemade gemeenten terugschieten in hun oude reflex: ‘Ieder probleem oplossen door nog lege terreinen te bebouwen. Veel gemeenten hebben grondposities. Die moeten over de toonbank, het liefst voor een zo hoog mogelijke prijs.’

Zo zijn er verschillende gemeenten die de komst van grote nieuwe outletcentra aan de rand van steden toejuichen. Plannen voor zulke koopjespaleizen stuiten op fel verzet van bestaande winkeliers en vastgoedeigenaren, die vrezen dat de winkelleegstand in naburige stadscentra oploopt. Belangenverenigingen van vastgoedpartijen en retailers deden recent nog een klemmend beroep op de provincie Drenthe om de komst van een outlet in Assen te blokkeren.

Omgevingsvisie

Alkemade benadrukt dat hij niet tegen alle nieuwbouw is. ‘Maar er moet minstens net zo veel aandacht gaan naar wat al gebouwd is.’ De nieuwe omgevingswet dicteert dat gemeenten en provincie samen een visie ontwikkelen op de inrichting van het land, over de gemeentegrenzen heen.‘Het is heel belangrijk dat gemeenten deze taak serieus gaan nemen.’

De capaciteit om zo’n omgevingsvisie te maken ontbreekt echter bij veel gemeenten, erkent Alkemade. ‘Het is ook niet nodig dat ambtenaren de plannen zelf bedenken, maar ze moeten wel de juiste vragen aan de ontwerpwereld stellen. Daar proberen wij ze bij te helpen.’

(Financieele Dagblad, 17 mei 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1151863/gemeenten-moeten-stoppen-met-klakkeloos-nieuwe-grond-uitgeven

Niet voor Utrecht. De gaten van alsmaar nieuwe tegenvallende projecten moeten worden gestopt door o.a. de verkoop van grond.

Plan voor grote fietsstallingen rond Vredenburg, Neude, Ledig Erf, Mariaplaats en Lucasbolwerk

Het college van B&W wil fietsstallingen gaan realiseren rond de grote pleinen in de binnenstad. Dat blijkt uit het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid dat vandaag gelijktijdig met de Voorjaarsnota is gepresenteerd.

In het plan legt het college van B&W uit dat de straten in de binnenstad leefbaarder moeten worden door auto’s en fietsen zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen.

Hiervoor moeten de komende jaren parkeerplaatsen en stallingen worden gerealiseerd. Het college heeft de plannen vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd.

Als voorbeelden worden de onlangs heringerichte Mariaplaats, de Zadelstraat en de korte Jansstraat/Domstraat gegeven. Hier is ruimte gevonden door het opheffen van autoparkeerplaatsen of het aanpakken van de overlast door geparkeerde fietsen. Ook voor de Twijnstraat en het Oudkerkhof zijn dergelijke plannen in de maak.

Functioneren

De ervaringen van bewoners en ondernemers over de herinrichting zijn, afgaande op de gemeente, positief: de extra gecreëerde ruimte, kwaliteit en allure zorgen hier voor beter economisch functioneren. Hiervoor is ruimte nodig.

Deze ruimte wil het stadsbestuur gaan creëren door bewoners en bezoekers aan te sporen om hun auto’s te parkeren in de parkeergarages. In de huidige garages is immers nog plek genoeg. Dit wil de gemeente gaan stimuleren door de parkeertarieven te verlagen. Zo neemt de parkeerdruk niet toe in de binnenstad, stelt het college.

Om de parkeerdruk in de zone rondom de binnenstad op zondagen niet te laten toenemen, komt er een draagvlakmeting voor het invoeren van betaald parkeren in de zone rondom de binnenstad.

Fietsstallingen

Een andere maatregel om meer ruimte te creëren in de binnenstad is het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad. Hiervoor wil de gemeente in de toekomst rond het Vredenburg, de Neude, het Ledig Erf, de Mariaplaats en het Lucasbolwerk enkele grote fietsenstallingen realiseren.

Er wordt momenteel gezocht naar geschikte plekken hiervoor. (Nu.nl, 18 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4263045/plan-grote-fietsstallingen-rond-vredenburg-neude-ledig-erf-mariaplaats-en-lucasbolwerk.html

Kamp: twintig procent te veel winkeloppervlak in Nederland

Krantentitel: ‘‘Een op de vijf winkelruimtes in Nederland is overbodig’’

Een op de vijf winkelruimtes in Nederland is overbodig. Deze winkelpanden staan nu al leeg of dreigen binnenkort leeg te komen staan. Daardoor treedt verpaupering op in de binnenstad en daarom moet binnen een jaar dit overaanbod zijn afgenomen.

Dat zei minister Henk Kamp dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De minister kondigde vorige week al aan winkelleegstand aan te willen pakken, maar noemde daarin nog niet deze termijn. Hoeveel het overaanbod aan winkelruimte volgend jaar moet zijn gedaald liet Kamp niet weten.

Wethouders

Winkelleegstand is een groeiend probleem in Nederland. Officieel staat er nu een kleine 8% leeg, maar alle nieuwbouwplannen van gemeenten bij elkaar opgeteld zal er nog eens 8% extra winkeloppervlak bij komen. Daar komt bij dat een deel van de nieuwbouw buiten het centrum van steden zal komen. Dat betekent extra concurrentie voor de binnensteden die het nu al zwaar hebben aangezien consumenten steeds vaker hun spullen online kopen.

‘Dat Hudson’s Bay nu komt is een bewijs dat er nog kansen liggen in binnensteden’, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Maar hij waarschuwt wel voor ambitieuze wethouders die maar winkels blijven bijbouwen.

Broodjes

In de nieuwe aanpak moeten gemeenten beter toetsen of een nieuwbouwplan nog wel zinvol is. De provincie moet er daarbij op toezien dat projectontwikkelaars gemeenten niet tegen elkaar uitspelen. Als een gemeente een nieuwbouwplan weigert, moet niet de naastgelegen gemeente het wel zomaar toelaten. Nieuwbouw compleet verbieden is echter geen optie, gaf Kamp aan. ‘Vernieuwing en innovatie moet mogelijk blijven.’

Ook krijgen provincies en gemeenten meer ruimte om te zoeken naar oplossingen. Zo moet het mogelijk worden om horeca en retail beter te mengen, zodat retailverkopers bijvoorbeeld ook broodjes kunnen serveren en zo winkelstraten aantrekkelijker maken. ‘De mix moet mogelijk zijn’, zegt Kamp. ‘Zonder dat dit strijdt met de doelstellingen die de horecawet nastreeft.’ Zijn ministerie zoekt uit welke ruimte er is voor versoepelingen.

Oneerlijke concurrentie

Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord met de plannen. Wel eist de PvdA dat winkels niet te veel ruimte krijgen om horecataken uit te voeren, omdat dit oneerlijke concurrentie is met de bestaande horeca.

Een kop koffie in een boekenwinkel is wel iets anders dan een heel café, stelt Kamerlid Yasemin Çegerek. ‘We willen hier niet te ruimhartig in zijn.’ (Financieele Dagblad, 18 mei 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1151998/kamp-20-te-veel-winkeloppervlak-in-nl

In Utrecht is dit aan dovemansoren gericht mede doordat Utrechtse bestuurders bijna dwangmatig Utrecht altijd als de uitzondering willen zien. Als het tegenzit is de rekening uiteindelijk voor de bevolking.

Lawaaierige evenementen horen in natuurgebieden. Het dier houdt van muziek en geschreeuw.

Aangevraagde evenementenvergunningen

Mei 21. Soenda Festival. 11:00 / 23:00. Noorderpark Ruigenhoek,

Versterkt geluid, bouwsels

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-62641.html

Procedure met opzet zo georganiseerd dat het evenement dat nu al is opgebouwd niet bestreden kan worden met een verzoek om een voorlopige voorziening. Erg late vergunningverlening voor iets dat al lang gepland stond. In ons bestuur word je geacht vertrouwen te hebben.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA-ON01 en de concept-aanpassing van profiel 12 van het Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2012 die als bijlage 3 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan bestrijkt de percelen die aan de Amsterdamsestraatweg grenzen: aan de westzijde tussen de Sint-Josephlaan en de (afslag naar) de Daalsetunnel en aan de oostzijde tussen de Cornelis Mertensstraat en de Weerdsingel Westzijde. Het plangebied bestaat ook uit de percelen die grenzen aan het westelijke deel van de Marnixlaan, het deel tussen de Amsterdamsestraatweg en de rotonde waar de Van Egmondkade op uitkomt.

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen.

In verband met de versterking van de winkelconcentratiegebieden wordt voorgesteld om de mogelijkheid om de lichtste vorm van horeca, de zogenaamde ‘daghoreca’ (categorie D2), in de Amsterdamsestraatweg te vestigen te verruimen. Tegelijkertijd worden de eisen voor ondersteunende horeca buiten de winkelconcentratiegebieden aangescherpt. In bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan is de beoogde verandering van het horecabeleid opgenomen.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25674. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25674.html

Bekendmaking Wijzigingsplan Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541 en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 19 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 10 mei 2016 door het college van burgemeester en wethouders ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Rijnenburg Utrecht, 1e wijzigingsplan Nedereindseweg 541’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.WPRIJNUTR1EWIJZIGVA01.gml, het vaststellingsbesluit en het bijbehorend besluit hogere waarden (HW 1103) Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rijnenburg, Utrecht vastgesteld. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming van dit perceel te wijzigen naar de bestemming Wonen. Het agrarische bedrijf op de locatie Nedereindseweg 541 is beëindigd. De nieuwe eigenaar heeft het initiatief genomen om het perceel een nieuwe invulling te geven waarbij de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing in zijn geheel zal worden gesloopt. Daarna worden er twee woningen (waarvan een ter vervanging van de bestaande bedrijfswoning) op het perceel terug gebouwd. De doelstelling van dit wijzigingsplan is de beschreven nieuwe ontwikkeling ten behoeve planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Het plangebied bevindt zich in Rijnenburg. Het is halverwege de Nedereindseweg aan de zuidkant gelegen. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de sloot langs de Nedereindseweg aan de noordzijde, de sloten aan weerszijden van het perceel en de graslanden aan de zuidzijde.

Besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeerlawaai overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25328. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25328.html

Het beleidsstreven is de hoeveelheid geluidshinder in de stad te minderen.

Daarom wordt de grens van de toegelaten geluidshinder opgetrokken, zodat de toenemende herrie geen geluidsoverlast is.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied en bijbehorend besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 83 Wet geluidhinder en 110a van de Wet geluidhinder bekend dat met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 • het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BP1EHERWESTFLNOOR-ON01.gml
 • het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1136.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het Stationsgebied van Utrecht en wordt globaal begrensd door het spoorwegemplacement aan oostelijke zijde, de Mineurslaan in het westen, het Westplein in het Noorden, en Stadskantoor en Jaarbeursplein in het zuiden.

De hoofddoelstelling van deze herziening is de verruiming van de maximaal toegestane brutovloeroppervlakte voor de functie ‘wonen’ met 6.000 m2 BVO planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het betreft louter een functionele herziening van het bestemmingsplan. De toegestane bouwvolumes (maximale bouwhoogten, bouwvlakken e.d.) blijven ongewijzigd. De verbeelding van het bestemmingsplan Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied wijzigt niet.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De ‘voorkeursgrenswaarde’ wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 25445. Gepubliceerd op 18 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-25445.html

Het beleidsstreven is de hoeveelheid geluidshinder in de stad te minderen.

Daarom wordt de grens van de toegelaten geluidshinder opgetrokken, zodat de toenemende herrie geen geluidsoverlast is.

‘Blurring’ onderdeel evaluatie Horecawet

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij mengvormen horeca en retail, het zogenaamde ‘blurring’, mee zal nemen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW)

Hij antwoordde dit op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel, die de Slijtersunie in het gelijk stelde in een zaak tegen de gemeente Zwolle. De Slijtersunie had de zaak aangespannen om het feit dat de Gemeente Zwolle weigerde handhavend op te treden tegen een boekhandel die, in strijd met de Drank- en Horecawet (DHW), alcoholhoudende drank verkocht. De rechtbank is van oordeel, dat de gemeente op onjuiste gronden heeft besloten om van handhaving af te zien.

Van Rijn wijst in zijn antwoord op andere gemeenten die soortgelijke plannen hebben en spreekt de hoop uit dat zij deze naar aanleiding van de uitspraak deze zullen heroverwegen. Ook zei hij al eerder aan de VNG en Platform 31 te hebben aangegeven dat zij binnen hun pilots binnen bestaande wettelijke kaders moeten blijven.

Blurring

Dit jaar wordt de Drank- en Horecawet geëvalueerd. Van Rijn heeft toegezegd om, naast onder meer de evaluatie van de verhoging van de leeftijdsgrens en de decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten, mengvormen van horeca en retail (het zgn. ‘blurring’) hier een nadrukkelijk onderdeel van uit te laten maken. Via onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden moeten de feiten en voor- en nadelen omtrent blurring in kaart worden gebracht.

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Blurring-onderdeel-evaluatie-Horecawet-2804779W/

Wet Bibob dan ook in ‘geblurd’ winkel-horecabedrijf toepassen is wenselijk.

En de gemeente?

Houdt de onderwereld de burger in zijn greep?

Omdat criminele organisaties steeds meer invloed hebben op de samenleving, zoals in lokale politieke partijen, en op die wijze het democratisch gezag ondermijnen start het Expertisecentrum Veiligheid (EV) van Avans Hogeschool een nieuw lectoraat dat onderzoek verricht naar ondermijnende criminaliteit.

Rol van de burger

Onderzoek op het gebied van ondermijning zoals is bedoeld in het nieuw op te starten lectoraat is in Nederland nog niet verricht. De activiteiten van de lector Ondermijning, die Avans binnenkort aanstelt, richten zich onder andere op de burger. Welke rol speelt die in het proces? Hoe kan die signaleren en zichzelf weerbaarder maken tegen bijvoorbeeld criminelen die de wijk over dreigen te nemen? Hoe kan iemand die in de schulden zit het snelle geld van de wietteelt weerstaan?

Contra-strategieën

“Avans wil die mechanismen blootleggen, zodat deze niet meer werken. En we willen contra-strategieën ontwikkelen, zodat er proactief kan worden opgetreden. Bijvoorbeeld een situatie, waarin een crimineel bij de gemeente een vergunning aanvraagt. Dat de ambtenaar weet met wie hij van doen heeft. En het gesprek gebruikt om meer informatie over de crimineel in te winnen, in plaats van een vergunning te verlenen”, aldus Ron Tenge, voorzitter van het Expertisecentrum Veiligheid en directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

Stromannen, handlangers en ondermijning

Ongewild faciliteert de bovenwereld vaak de onderwereld. Dat gebeurt bijvoorbeeld rond vergunningaanvragen of bij de aanschaf van onroerend goed of het verkrijgen van politieke invloed in een gemeenteraad. Het gaat om stromannen, handlangers en diegenen die belangen hebben bij het in stand houden van dit soort vormen van criminaliteit.

De bovenwereld is zich daar niet altijd van bewust en daar ziet het lectoraat een eerste taak: bewustwording bij de professionals van de instanties die met ondermijnende criminaliteit te maken hebben. Daarnaast wil de Hogeschool zorgen voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld waar hun studenten later in terecht komen. De toekomstige professionals, noemt Avans dat.

(Gemeente.nu, 18 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Veiligheid/Nieuws-in-Veiligheid/2016/5/Grip-van-onderwereld-op-bovenwereld-onderzocht-2804889W/

Zie ook: http://www.avans.nl/onderzoek/projecten/detail/beinvloeding-gemeentelijke-besluitvorming

Rechter keurt collectieve sluitingstijden Straatweg goed

Het besluit om vanaf 1 juni 2016 de openingstijden van horecabedrijven aan het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht te beperken blijft in stand.

Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag geoordeeld. Zes bedrijven hadden bezwaar gemaakt tegen de collectieve sluitingstijden die Van Zanen voor het gebied heeft ingesteld. Volgens Jan van Zanen is deze maatregel nodig omdat het woon- en leefklimaat door de ruime openingstijden al jaren ernstig onder druk staat.

De burgemeester vindt dat met name het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg een aantrekkende werking heeft op overlastgevers. Die overlast is voor een deel het gevolg van de nachtelijke openingstijden van de horecabedrijven.

Hij vindt dat eerder genomen maatregelen om de overlast te controleren onvoldoende effect hebben gehad en dat meer inzet van Toezicht & Handhaving niet reëel is. De rechter geeft de burgemeester hierin gelijk.

Dat de goeden in deze onder de kwaden moeten lijden noemde de rechter een ‘roteffect’ van het besluit. Toch heeft de burgemeester voldoende laten zien dat hij geen alternatieven heeft om het woon- en leefklimaat op dit stuk van de Amsterdamsestraatweg in het gareel te krijgen.

De voorzieningenrechter wees daarom het verzoek van de horecabedrijven om een voorlopige voorziening af. (Nu.nl, 19 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4264021/rechter-keurt-collectieve-sluitingstijden-straatweg-goed.html

Van Zanen van de pot gerukt. Weer een operatie van heel veel miljoenen. Ditmaal met aantasting van de persoonlijke levenssfeer.

Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht juni 2016

De burgemeester van Utrecht besluit overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2014 tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde. Het besluit en de aangewezen gebieden staan in de bijlage bij de publicatie.

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 64206. Gepubliceerd op 20 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-64206.html

Voor de omschrijvingen van de 11 uitgestrekte gebieden, die tezamen een groot deel van de stad omvatten, volg de link en zie dan aan de linkerkant de bijlage.

Er zullen ook vele tientallen arbeidsplaatsen nodig zijn om de beelden te behandelen en te bekijken.

Wordt lid van de Fietsersbond en maak kans op een luxe elektrische fiets!

Dat de Nederlander steeds meer fietst is vooral het gevolg van de groeiende populariteit van de elektrische fiets. In 2014 werden er zo’n 223.000 van verkocht. Het verkoopaandeel van de elektrische fiets steeg in enkele jaren van 3 naar 22 procent.

Michael Slütter schreef in de Vogelvrije Fietser van 4 september 2012: “Er zijn goede redenen om je twee keer achter je oren te krabben voor je een elektrische fiets koopt: Je wordt er lui van en je conditie holt achteruit”.

“Het bezwaar van een elektrische fiets is dat je je best moet doen om de minimale inspanning van 100 watt inspanning te halen”. Hij bedoelt te zeggen, dat je grote afstanden moet afleggen om aan die 100 watt te komen doordat je zelf maar weinig hoeft te doen.

Een brommer of een elektrische fiets maakt voor je conditie dus weinig uit. Waarom maakt de Fietsersbond zich wel sterk voor elektrisch fietsen en niet voor brommers? Over gezondheid gesproken.

Dan de verkeersveiligheid. De Fietsersbond streeft ernaar het transport per fiets sneller en efficiënter te maken. Dat zou alleen verantwoord zijn als fietspaden overal een stuk breder zijn en als auto’s meer rekening zouden houden met (snelle) fietsers.

“De snelheidsverschillen tussen racefietsers, elektrische fietsers en gewone fietsers nemen toe en leiden vaker tot ongevallen’, zegt traumachirurg Jorrit Harbers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Vooral ouderen op elektrische fietsen lopen risico.

Het aantal ziekenhuisopnames na een fietsongeluk nam zelfs toe met 46 procent. Ook het aantal gewonden en doden als gevolg van fietsongelukken neemt toe. Kortom, dat het verkeer veiliger wordt door het fietsen in de stad te promoten is niet zonder meer het geval. Daar is een andere infrastructuur voor nodig en zolang die er niet is leidt meer fietsen juist tot minder veiligheid.

En tenslotte het milieu. Al die mooi rood geasfalteerde fietspaden hebben natuurlijk helemaal niets met een beter milieu te maken. De productie van asfalt brengt enorm veel CO2 in de lucht. Dat de Fietsersbond zich sterk durft te maken voor rood asfalt is een gotspe. Voor die accu’s zijn schaarse grondstoffen nodig die onder erbarmelijke omstandigheden worden gedolven.

Wat de voorstanders van elektrische auto’s en – fietsen helemaal uit het oog verliezen is dat daar, linksom of rechtsom, ook heel veel CO2 door in de lucht wordt gebracht.

Kortom: wat heeft de Fietsersbond eigenlijk nog te maken met gezondheid, verkeersveiligheid en een beter milieu? (Nieuws030.nl, 20 mei 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-wordt-lid-van-de-fietsersbond-en-maak-kans-op-een-luxe-elektrische-fiets/

Utrecht niet verkozen tot fietsstad 2016

Utrecht is de titel Fietsstad 2016 misgelopen. De prijs die driejaarlijks wordt uitgereikt door de fietsersbond ging dit jaar naar de stad Nijmegen. Utrecht had met het behalen van de titel gehoopt het ‘Tour de France gevoel’ nog even te kunnen vasthouden.

Wethouder Lot van Hooijdonk feliciteert Nijmegen met de overwinning. ‘’Natuurlijk vinden we het jammer dat Utrecht de titel niet heeft gewonnen. Toch verandert dat niets aan onze ambities en projecten om het fietsen in Utrecht leuker en aantrekkelijker te maken en de fietseconomie te stimuleren.’’

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in het fietsklimaat van Utrecht. Door de bouw van onder andere fietsstallingen en het verbeteren van fietspaden en verkeerslichten had de gemeente gehoopt de titel binnen te slepen. De jury noemde deze veranderingen in de stad ‘de transitiefase’.

Naast Utrecht en Nijmegen waren Groningen, Goes en Maastricht genomineerd.

(DUIC.nl, 19 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-niet-verkozen-tot-fietsstad-2016/

Het geluk van alle Utrechters is met sprongen verminderd. Hadden we er maar wat meer geld ingestoken, verzucht men in Overvecht.

Gelukkig is er een troostprijs: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-zonnigste-grote-stad/

 

DOSSIER BURGERBEDROG

 

B&W belazert de burgers

Op 13 mei 2015 stelt B&W de bergers in de gelegenheid zienswijzen naar voren te brengen met betrekking tot de aangevraagde vergunning voor de bouw van een tuinhuis.

“Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.”

B&W heeft op 12 mei 2016 – daags tevoren – echter al de vergunning verleend. Dat betekent dat hetgeen op 13 mei 2016 gepubliceerd werd een vals verhaal is. De burger heeft niets in te brengen.

Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-60674.html en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-63405.html

 

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Gedragscode voor leden van de gemeenteraad gemeente Utrecht

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2016   Nr. 08

De raad van de gemeente Utrecht

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

BESLUIT

vast te stellen de volgende

GEDRAGSCODE voor leden van de gemeenteraad

Inleiding  

Deze inleiding maakt integraal onderdeel uit van deze gedragscode.

Als lid van de gemeenteraad bent u gehouden het algemeen belang te dienen. Leden van de gemeenteraad zijn er voor alle inwoners. Een ieder kan zich voor vele aangelegenheden tot de gemeente wenden. De gemeente verkeert daarbij vaak in een monopoliepositie. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Wanneer de integriteit van de raadsleden ter discussie staat, wordt het vertrouwen in en de legitimiteit van het lokale openbare bestuur aangetast. Voor de democratie is het belangrijk dat een ieder vertrouwen heeft in het openbaar bestuur.

Een invulling van de waarden en normen van het gemeentebestuur kan in een gedragscode op schrift worden gesteld en openbaar gemaakt en wordt daarmee transparant en controleerbaar. Openheid en transparantie zijn van groot belang, want regelgeving is er niet om de integriteit te waarborgen, juist bewustwording van de normen en waarden is belangrijk. Het is een kwestie van mentaliteit.

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet vooral op de onderlinge omgangsvormen. Een respectvolle omgang met inwoners en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is van groot belang. ……………………………………..

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 61482. Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-61482.html

 

Iedereen komt goed uit de verf in Voorjaarsnota Utrecht

Vandaag maakte het gemeentebestuur de plannen bekend voor de begroting van het volgende jaar in de Voorjaarsnota 2016. Hieruit blijkt dat het financieel goed in de gemeente Utrecht.

De stad Utrecht kan, dankzij diverse meevallers zoals een hogere opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en een hogere uitkering van het Rijk, volgend jaar 90 miljoen euro extra besteden. En dat houdt in dat een aantal wensen, tegenvallers en noodzakelijke onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden kunnen worden gefinancierd. Een groot deel van het extra geld wordt gebruikt om gaten te dichten. Veel bezuinigingen die eerder waren aangekondigd blijken niet haalbaar te zijn. Die bezuinigingen worden nu teruggedraaid.

Singel: Bij het pakket wensen behoort de financiering van de aanleg van het laatste stukje singel bij Hoog Catharijne waarvoor de benodigde 9 miljoen euro nu beschikbaar is. Dat houdt in dat in 2020 inwoners van Utrecht helemaal rond het centrum kunnen varen of schaatsen. Bedrijven: Verder wordt één miljoen uitgetrokken om beginnende bedrijven te ondersteunen. De gemeente wil dat deze bedrijven met dit geld in de stad blijven. Stadspromotie: Ook één miljoen moet worden uitgegeven om de stad nationaal en internationaal beter op de kaart te zetten.

Tot de categorie tegenvallers kan TivoliVredenburg worden gerekend. Vorige week kwam een adviescommissie met voorstellen om muziekcentrum TivoliVredenburg van de ondergang te redden. Deze adviezen worden volledig overgenomen. Dit houdt in dat Tivoli een structurele huurverlaging krijgt van bijna 1,9 miljoen per jaar, plus extra subsidie van 4 ton per jaar tot en met 2020.

Bij de onderhouds- en verbeteringsvoorstellen behoort onder meer de Domtoren. Volgend jaar is bijna vier ton beschikbaar om te onderzoeken welk groot onderhoud de Domtoren nodig heeft. Voor dat groot onderhoud wordt nu vast gespaard. Voorts gaat de gemeente 5,7 miljoen euro investeren in onderhoud en verbeteren van openbare ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat er sanitaire voorzieningen komen in het centrum en in parken.

Reacties Voorjaarsnota

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Als SP doe je mee met het besturen van de stad om de boel een stuk socialer te maken. Pure winst is dan de uitbreiding van de thuiszorg die het college voorstelt. Aan het begin van deze maand hebben we daar niet voor niets nog op gehamerd. Een flinke stap in de goede richting. Maar ik zie ook 2 miljoen euro extra voor de uitvoering van het armoedebeleid. Samen met de afgesproken vergroting van de sociale woningvoorraad en de zeer beperkte huurverhoging zijn dat de zaken waar je het voor doet, waar je echt het verschil maakt.”

Ook de VVD is uitermate content. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: “De VVD is tevreden dat het college ook de komende jaren meer geld uittrekt voor een veilige en schone stad. Utrecht blijft werk maken van meer banen en investeert in de economische aantrekkingskracht van de stad.” De inzet van de stad om meer banen te creëren begint zijn vruchten af te werpen. Afgelopen jaar werden er via het Lokaal Economisch Fonds maar liefst 400 structurele banen en ruim 100 leerwerk- en stageplekken gerealiseerd. Gilissen: “Om nog meer Utrechters aan het werk te krijgen trekt het college tot en met 2018 maar liefst 5,4 miljoen euro uit om meer werkgelegenheid aan te trekken en Utrecht op de kaart te zetten.” Zo investeert de stad in stadspromotie, het aantrekken van nieuwe (sport-) evenementen en industriegebied Lage Weide.

GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer: “Laat ik beginnen om te zeggen dat het een hele mooie Voorjaarsnota is. Tegelijk staan we voor de grote uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen van die groei profiteert. Dus niet alleen de happy few.” Een ander belangrijk vraagstuk dat hier mee samenhangt, is de toenemende segregatie. “GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen. Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de tweedeling toe, dat zien we in wijken en op scholen. Voor ons is het tegengaan van deze tweedeling een heel belangrijk onderwerp de komende jaren. “En laten we ook waken voor vertrutting. Krakers en sekswerkers verdwijnen uit de binnenstad, en we zien een toename van de vercommercialisering van de openbare ruimte. (Nieuws.nl, 17 mei 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/56155/56155/

Doen de kleine partijen in het verhaal niet mee?

Geen maatregelen om in te lopen op de schuld van meer dan 1 miljard.

 

Voorjaarnota

Gezonde groei bestaat niet

Dinsdag presenteerde het college haar financiële plannen voor het komende jaar. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren mist een ambitieus college dat een leefbare stad als prioriteit heeft. “Om Utrecht duurzaam en toekomstbestendig te maken moeten we gaan voor radicaal andere keuzes. Dit college gaat op dezelfde doodlopende weg van economische groei verder, dat kunnen we ons niet veroorloven”, aldus Eva van Esch, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft niet economische groei als doelstelling, maar een duurzame samenleving. De partij wil een mooi en leefbaar Utrecht achterlaten voor generaties die na ons komen. Dat betekent onder meer: meer groen, schone lucht en zuiver water.

In de Voorjaarnota wordt gezonde groei als uitgangspunt genomen. “Maar gezonde groei bestaat helemaal niet. Het constant denken dat we moeten groeien en groeien heeft ons juist in de economische, en vooral ook ecologische problemen gebracht”, aldus Van Esch.

De voorstellen van de Partij voor de Dieren om hier verandering in te brengen en als stad wel te gaan focussen op ecologie, biodiversiteit en leefbaarheid zijn onder andere het opstellen van een plan van aanpak lichtvervuiling en het voorstel vanaf nu alleen nog biologische bloemen plaatsen in de openbare ruimte.

Plan van aanpak lichtvervuiling

Van Esch: “De stad is ´s nachts een zee van licht. En dat is allesbehalve goed voor dieren en het milieu.” Daarom wil de Partij voor de Dieren een plan van aanpak lichtvervuiling opstellen waarin staat hoe twee bronnen van ergernis aangepakt worden: straatlantaarns die licht naar boven uitstralen en gemeentelijke gebouwen waarin ook ´s nachts verlichting aan blijft staan. De PvdD wil dat er in de openbare ruimte geen nieuwe lampen meer geïnstalleerd worden die naar boven uitstralen. Tevens moet er worden onderzocht in welke gebieden gebruik gemaakt kan worden van bewegingssensoren, zodat lichten alleen aan gaan als er menselijke beweging is. Ook moet alle verlichting in gemeentelijke gebouwen standaard uit gaan als er niemand meer aanwezig is.

Biologische bloemen

De PvdD wil dat het college alleen nog maar biologische bloemen gaat aanschaffen, in navolging van de gemeente Amsterdam. Hierdoor zullen er alleen nog bloemen van biologische teelt in de openbare ruimte geplaatst worden. Bloemen bevatten grote hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen. Gif speelt een grote rol in de afname van bijen, hommels en vlinders, terwijl deze bestuivers juist essentieel zijn voor de biodiversiteit en voedselproductie.

Met deze en andere voorstellen zet de Partij voor de Dieren zich ervoor in dat natuur en milieu niet opgeofferd worden ten behoeve van economische groei. (Dichtbij.nl, 17 mei 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4250264/gezonde-groei-bestaat-niet.aspx

 

Forse kritiek op schuld van ruim een miljard van gemeente Utrecht

De dinsdagochtend gepresenteerd Voorjaarsnota (de jaarlijkse begroting van de gemeente Utrecht) is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Cees Bos van Stadsbelang Utrecht ziet de enorm opgelopen schulden van de laatste jaren als een potentieel loden last voor de stad.

Dat laat hij in een uitgebreide reactie op de plannen weten. Utrecht stevent af op een faillissement als het op deze voet blijft doorgaan. Bos legt uit dat Utrecht in 2007 nog 175.000 euro op de bank had staan maar dat dit eind 2016 is afgenomen tot een schuld van 1,1 miljard euro. “Het huidige bestuur geeft structureel meer geld uit dan dat er binnen komt en uiteindelijk zijn het de Utrechters die daarvoor op moeten draaien”, zegt Bos.

De fractievoorzitter omschrijft Utrecht als ‘een armoedzaaier met leencapaciteit, die alle zeilen bij moet zetten om dit te keren’. “Het college lijkt niet te beseffen dat deze schuld een potentieel loden last is voor de stad. Structureel presenteert het Utrechtse college een meerjarige begroting zonder realiteitszin. Keer op keer blijkt dat Utrecht incidentele meevallers hard nodig heeft om verliezen en voorzienbare onvermijdelijke financiële tegenvallers dicht te smeren. Voor 2016 heeft het college 49,5 miljoen euro’s gevonden uit de verkoop van erfpachtgronden, uit onzekere toekomstige opbrengsten op grondexploitaties, op een vrijvallende reserve benodigd voor de decentralisatieopgaaf in het sociaal domein, op afroming van het weerstandsvermogen en benodigde fondsen voor de betaling van vennootschapsbelasting. Stadsbelang Utrecht ziet dit niet als meevallers, maar als gegoochel met

geld.” (DUIC.nl, 17 mei 2016)

https://www.duic.nl/algemeen/forse-kritiek-op-schuld-ruim-miljard-gemeente-utrecht/

Stadsbelang heeft het grootste gelijk van de wereld. De enorme rentebetalingen moeten door de Utrechters opgebracht worden. De bestuurders smeren ‘m over enkele jaren om hun zegenrijk werk elders voort te zetten. En de in Utrecht wonende ondernemers die zich aan de Utrechtse megalonomie verrijkt hebben is het saldo veruit positief.

Het is de hoogste tijd dat allerlei idiote projecten stoppen en dat er een einde komt aan geld mikken in bodemloze putten (zoals bijv. de Stadsschouwburg, de nieuwe bibliotheek, e.d.)

De SP is na zijn oordeel in eerdere raadsperioden verrassend lenig in zijn positieve houding ten opzichte van deze feiten. Het feit dat Jansen het pluche smaakt speelt vanzelfsprekend geen rol.

 

Agenda Subcommissie Controle en Financien – 23 mei 2016

o.a.

4   Tweede concept accountantsrapport van bevindingen en concept collegereactie

5   Verantwoording 2015 en Voorjaarsnota 2016

6   Jaarplan Rekenkamer 2016

(…..) In het delegatieoverleg van december 2015 zijn de volgende mogelijke onderwerpen van de jaarplannen aan de orde gekomen: – Rekenkamer: 3D’s: Wmo maatschappelijke opvang en re-integratie participatie mogelijk in G4-verband, naast rechtmatigheid ook doelmatigheid en doeltreffendheid. Mogelijke deelname aan casus vanuit de Algemene Rekenkamer over de transities. – Team Audit: 3D’s dit jaar en volgend jaar, stap maken interne controle tbv accountantscontrole, doelmatigheid op gebied vastgoed, verzuim en beveiliging ICT, over doeltreffendheid wordt nog gesproken. – Accountant: wordt vastgelegd in jaarlijkse opdrachtbevestiging. – Nu aangedragen vanuit subcommissie: privacycharter buurtteams (IT-component en zorginhoudelijke component)/ privacymedewerker, pre-audit open spending, audits op lerend vermogen/ werking van de PDCA-cyclus. Team Audit is benieuwd of de overige leden ook nog onderwerpen willen aandragen (actie per mail via secretaris). – Attentiepunt mogelijke 3D’s-onderzoeken: focus en afstemming.

7    Jaarplan Team Audit 2016

8    Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2016 (‘jaarplan’) incl. concept-raadsvoorstel

9    Verkoop ander dan gemeentelijk vastgoed

10 Vervolg nieuw BBV

Achtergrond: In de subcommissievergadering van 23 november 2015, werd een presentatie gegeven over de stand van zaken en gevolgen van het nieuwe BBV. De aanwezigen stonden o.a. stil bij de indeling in programma’s, voorgeschreven indicatoren, de toerekening van overhead, behoud van de paragraaf bedrijfsvoering, en grondexploitaties. Afgesproken werd dat een dergelijke toelichting opnieuw in het jaarplan van de subcommissie werd opgenomen.

11 Jaarplan 2016.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=be474b9f-aecf-4b40-9b31-7ccc43115b65&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 26 mei 2016

o.a.

3     Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.

4     Zienswijzemogelijkheid jaarstukken BRU in liquidatie 2015

5     Jaarrekening Afval Verwijdering Utrecht 2015

6     Initiatiefvoorstel mevr. Ferket Houd de APV Actueel

7     Verordening U-Pas 2016

7.A Raadsbrief Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

8     Vaststellen van het bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

8.A Raadsbrief Castellum Hoge Woerd

9     Vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen

11    Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

11.A Raadsbrief Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020; raad 26 mei

12    Visie Utrecht ‘maakt kennis’ met de bibliotheek van de 21e eeuw/ Ondernemingsplan 2016-2020 de Bibliotheek Utrecht; ondernemend en programmerend voor de stad.

12.A Raadsbrief Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek

13    BENOEMING Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016. Zie ook agendapunt 3.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5ab09d6e-f4e3-40ea-a00a-4419544cde76&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 2 en 14 juni 2016

o.a.

7   Zienswijzemogelijkheid begroting RUD Utrecht 2017

Op 24 maart 2016 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht een tweetal brieven aan de raad aangeboden met daarin de jaarstukken over 2015 en de ontwerpbegroting 2017. De jaarstukken over 2015 zijn ter kennisname aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen, omdat de ontwerpbegroting past binnen de eerder vastgestelde kaders door de gemeenteraad op 3 december 2013.

8   Kredietaanvraag voor de HOV-Zuidradiaal trajectdeel Z80 (busbaan Transwijk)

Deze kredietaanvraag betreft het beschikbaar stellen van het resterende deel van het uitvoeringskrediet voor de HOV-Zuidradiaal trajectdeel Z80 (busbaan Transwijk). Het resterende deel van het krediet bestaat uit de hiervoor gereserveerde en inmiddels door het UVVB (Utrechts Verkeer en Vervoerberaad) en de Provincie Utrecht toegekende VERDER gelden die deels worden ingevuld met AROV-subsidie.

9   Cie S&R Rapportage 2-meting knijp Monicabrug

Geagendeerd door de PvdA. De PvdA-fractie is van mening dat in de commissiebrief vooral wordt ingegaan op de voordelen van de getroffen maatregelen en niet of slechts zeer omfloerst op de nadelen die bewoners en gebruikers van het gebied ervaren, bijvoorbeeld rondom de Oudenoord en de Kaatstraat. Deze nadelen kwamen op de druk bezochte bewonersavond van 23 maart 2016 wel ruimschoots aan bod. De PvdA wil van de wethouder weten wat haar indruk was van deze avond en wat zij op de korte termijn, dus vóór de ‘driemeting’ van september, gaat doen met de zorgen en suggesties die tijdens deze avond, bijvoorbeeld door de Verkeerswerkgroep Pijlsweerd, naar voren zijn gebracht.

10 Ontwikkelingen Maliebaan

Geagendeerd door het CDA. De CDA-fractie heeft geen vertrouwen in de door het college voorgestelde oplossing voor het kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat, te weten de ‘Ovonde’. Zowel de veiligheid als de doorstroming kunnen volgens de fractie in de knel komen. De inrichting lijkt niet getoetst te zijn op de verwachte groei van het auto- en fietsverkeer op deze locatie. Tegelijkertijd constateert de fractie een grote betrokkenheid van omwonenden en ondernemers bij de verschillende oplossingen. Het CDA wil daarom graag met het college in gesprek over de houdbaarheid van de voorgestelde plannen en de mogelijkheid en wenselijkheid van andere alternatieven (of meer flexibele oplossingen) bespreken.

12 Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Dit SPvE vormt het kader voor de verdere uitwerking van het gebied, waaronder het Bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan. De locatie Overste den Oudenlaan dient als compensatie-locatie voor de bouwclaim in verband met de grondaankoop ten behoeve van de gemeentelijke ontwikkeling in Leidsche Rijn. In september 2014 heeft de gemeenteraad de aankoop van het defensieterrein ten behoeve van de bouwclaim bekrachtigd. Voor de uitvoering van deze opgave heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken voor een ontwikkelingsstrategie waarbij de gemeente in samenwerking met een ontwikkelaar een bescheiden en faciliterende rol speelt. Daarbij is het uitgangspunt om zo snel mogelijk – voor de juiste prijs – grond en risico over te dragen aan een ontwikkelaar (amendement A34/2014). Ook heeft de gemeenteraad de opgave meegegeven om invulling te geven aan de ambitie van een gezonde en duurzame toekomst van de Merwedekanaalzone (motie M88/2014). Als aanvulling hierop heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de Woonvisie de opgave meegegeven om bij nieuwe ontwikkelingen energiezuinige woningbouw als voorwaarde te stellen (motie M47/2015).

13 Verzoekbesluit onteigening Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5

Met dit voorstel wordt de Kroon verzocht om tot onteigening te besluiten van enkele percelen. Dit betreft percelen met de bestemming wonen en verkeer/verblijfsgebied. Om de herontwikkeling Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5, in planologisch-juridisch opzicht te kunnen verwezenlijken, heeft de gemeenteraad op 10 maart 2016 het bestemmingsplan vastgesteld. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Churchilllaan, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Rooseveltlaan en de Trumanlaan. Voor de realisatie van de herontwikkeling zijn 40 percelen minnelijk verworven. De te onteigenen percelen zijn gezamenlijk eigendom van 2 personen en de laatste percelen die nodig zijn voor de herontwikkeling. Verwerving langs minnelijke weg is voor deze percelen ondanks verschillende pogingen niet gelukt.

14 Golfbaan De Haar

Geagendeerd door de PvdD. De uitspraak van de rechter op 31 maart 2016 heeft uitgewezen dat de gemeente de velvergunning met onvoldoende vooronderzoek heeft afgegeven. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de volgende stappen die het college wil gaan nemen met betrekking tot de bomen bij Golfclub De Haar. Ook wil de PvdD van het college horen wat zij gaat ondernemen om in de toekomst zorgvuldiger te handelen wat betreft velvergunningen en de bomen in Utrecht.

15 Bomen irt project herstel wal- en kluismuren

Geagendeerd door de PvdD. In de commissiebrief worden de resultaten van het onderzoek (motie 2015/M32) naar 32 beeldbepalende bomen langs oude- en nieuwe gracht met een frameconstructie opnieuw gepresenteerd. Uit de commissiebrief blijkt nu dat ook onderzoek is gedaan naar de 17 beeldbepalende bomen met een buispaalconstructie, waardoor 12 van deze bomen geveld gaan worden. In de raad is nooit sprake geweest van het opnieuw onderzoeken van de bomen met buispaalconstructie en PvdD hoort graag van de wethouder waarom ervoor gekozen is deze bomen toch mee te nemen in het onderzoek. Het onderzoek is al in de zomer van 2015 afgerond, de PvdD had de onderzoeksresultaten graag eerder willen ontvangen en wil daarom ook graag van de wethouder horen waarom deze resultaten niet eerder gedeeld zijn. Tot slot wil de PvdD graag weten hoe het komt dat er nu 12 bomen geveld moeten worden waarvan bij het begin van de werkzaamheden niet geconstateerd was dat deze risico zouden lopen. De fractie wil graag bespreken wat deze gang van zaken betekent voor de andere bomen en of er nog meer bomen zijn die door de werkzaamheden een risico lopen dat niet eerder geconstateerd of gecommuniceerd is. Daarbij wil ze ook in brede zin met de commissie bespreken wat deze gang van zaken betekent voor de andere bomen en verdere restauratiewerkzaamheden.

 1. SV 2016, nr. 25 over Betere communicatie, meer afvalscheiding, minder afvalstoffenheffing, Betrek bewoners beter bij Het Nieuwe Inzamelen (met antwoord)

Geagendeerd door D66. De fractie van D66 wil met de wethouder en andere partijen in gesprek over de volgende onderwerpen: Verbeteren communicatie rondom introductie van het nieuwe inzamelen. Garanderen toegankelijkheid ondergrondse containers voor mensen met een beperking. Beter aansluiten bij de inzamelwensen van bewoners voor een hogere afvalscheiding. Plaatsing van ondergrondse containers voor grondstoffen op een redelijke afstand. Telefonische communicatie rond plaatsing van ondergrondse containers. Daadwerkelijk afrekenen met overvolle afvalcontainers.

17        SV 2016, nr. 30 over Riolen, Ratten en Renovatie Kanaleneiland (met antwoord)

Geagendeerd door het CDA. Het CDA heeft naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen en de RIB van 12 mei nog steeds zorgen over manier waarop gemeente en corporaties omgaan met overlast door ratten in Kanaleneiland specifiek, maar ook in het algemeen. De fractie constateert dat er – in ieder geval – een flink verschil van beleving zit tussen de ervaringen van bewoners en de activiteiten van gemeente, Mitros en Portaal. De overlast van ratten is zodanig dat een steviger ingrijpen vanuit de gemeente en de corporaties nodig is. De aanpak zou moeten bestaan uit preventieve maatregelen, uit betere communicatie en uit bestrijding waar dat nodig en mogelijk is. Aan de hand van de concrete ervaringen in Overvecht wil het CDA met het college en de andere fracties bespreken op welke wijze dit ingezet kan worden en wat daarvoor nodig is.

19        Duiding tekort studenteneenheden en informatie aanpak huisjesmelkers en Huurteam Utrecht

Geagendeerd door PvdA, Student & Starter en D66. De PvdA-fractie wil in de commissie de discussie aangaan met andere fracties over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Zij vragen zich af of deze voldoende zijn. In de commissie wil de fractie nog aanvullende suggesties meegeven om een eind te maken aan malafide verhuurders. De fracties van Student & Starter en D66 willen graag met het college en andere partijen in gesprek over de duiding van het tekort aan studenteneenheden. Daarnaast is de fractie benieuwd naar de integrale inzet van de instrumenten tegen huisjesmelkers waar het college in de brief over spreekt.

20        Overzicht zonnepanelen op gemeentelijke daken

Geagendeerd door D66 en PvdD. D66 is blij dat het college de installatie van zonnepanelen op gemeentedaken versnelt en dat er een zoektocht is geweest naar grondgebonden zonnesystemen. De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie gaan echter snel. Er worden nu al zonnepanelen op de markt gebracht die 4 keer meer energierendement hebben dan reguliere zonnepanelen. Ook nemen de financiëringsbronnen toe, zowel voor grote installaties (SDE+) als voor particuliere initiatieven (postcoderoosregeling). Daarnaast is de potentie van het aantal schooldaken nog lang niet volledig benut: van de 100 geschikte daken worden er nu 15 gevuld met zonnepanelen. Bovendien ziet D66 nog meer kansen voor grondgebonden zonne-installaties. D66 wil daarom graag inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de realisatie van zonne-installaties verder te versnellen. De fractie wil hierover graag in gesprek gaan met de wethouder en andere fracties om te kijken of deze mogelijkheden in acties kunnen worden omgezet. De fractie van de PvdD: Het realiseren van zonnepanelen op sportpanden lijkt succesvol, maar het aantal schooldaken met zonnepanelen lijkt erg achter te blijven. De PvdD wil graag met wethouder en andere fracties bespreken hoe het komt dat er nog maar zo weinig schooldaken met zonnepanelen zijn en wat er gedaan kan worden om dit aantal te vergroten.

21 Woningbouw Sijpesteijnkade fase 3A

Geagendeerd door Student & Starter en GroenLinks, gezamenlijk. Bij de raadsinformatie-bijeenkomst is gesproken over de verplichte parkeernorm bij dit project. De fracties gaan graag in gesprek met andere partijen en het college over de hoogte van deze parkeernorm. Wat Student & Starter en GroenLinks betreft mag deze zo laag als mogelijk zijn. Daarnaast zijn de fracties gezien de ontwikkelingen rond de stadsverwarming benieuwd hoe de warmtevraag op een duurzame manier ingevuld gaat worden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=Utrecht&agendaid=a0010847-9ba2-4b66-b588-ef83857148b7&FoundIDs=

 

Raadsbrieven

20-5-2016         Beantwoording toezeggingen: U-Pas Verordening 2016: raad 26 mei 2016

20-5-2016         Beantwoording toezeggingen Sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

20-5-2016         Aanvulling indicatoren op basis van de visie Bibliotheek

19-5-2016         Castellum Hoge Woerd

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

19-5-2016         Aanpak 5 Multi Functionele Accommodaties Leidsche Rijn en Nieuw Welgelegen

19-5-2016         Antwoord motie 2014/77 mbt schoonmaakproducten

18-5-2016         Uitspraak Centrale Raad van Beroep over huishoudelijk hulp

18-5-2016         Handhavingsverslag 2015

17-5-2016         Evaluatie pilot Bureau NegenTien

17-5-2016         Afhandeling toezegging aan commissie inzake waterpijp

17-5-2016         Kwartaalinformatie Werk en Inkomen eerste kwartaal 2016

17-5-2016         Handhaving coffeeshops

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

19-5-2016         Aanpak 5 Multi Functionele Accommodaties Leidsche Rijn en Nieuw Welgelegen

19-5-2016         Evaluatie proef 2x groen voor de fiets op het Ledig Erf

18-5-2016         Voortgang afkoppeling Moldaudreef

18-5-2016         Handhavingsverslag 2015

17-5-2016         Evaluatie pilot Bureau NegenTien

17-5-2016         Zienswijze Ontwerptracésbesluit Ring Utrecht A27 A12

17-5-2016         Luchtkwaliteit

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 13 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 13 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

o     Plannen A27/A12 ter inzage; bezwaarmakers slijpen messen

o     Natuurmonumenten wil World Expo 2025 naar Nederland halen

–    DOSSIER BURGERBEDROG

o     B&W bedot burgers – en dat op deze manier vele tientallen keren per jaar

o     Opnieuw bedot B&W burgers. Burgers horen ook in hun hok. Koest.

o     En weer een

o     Nog strakker georganiseerd

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Eneco hoopt op hoger rendement warmte Utrecht

o     Bestuurders snappen niets van technische verhalen warmtebedrijven’

o     Daling variabele energieprijs zet door

o     Energiefonds Utrecht zorgt voor financiering 1 megawatt zonnepanelen

–    DOSSIER LUCHTKWALITEIT

o     Luchtkwaliteit steden boven Europese norm

o     Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

–    Utrechtse raad tevreden met omstreden verkeersplan

–    Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

–    ‘Utrecht steeds onveiliger?’

–    Gemeente wil leefklimaat Straatweg verbeteren met winkelgebieden

–    Mobiliteitsbehoud cruciaal voor ouderen

–    Rapport: Utrecht moet opnieuw miljoenen in TivoliVredenburg pompen

–    “Utrecht was gewaarschuwd voor financiële risico’s DOMunder”

–    Meer woningen op Veemarktterrein Utrecht

–    Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

–    ‘Financiering gemeenten moet anders’

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

o     Agenda Gemeenteraad – 19 mei 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Tractieweg 41, 41A en 41T te Utrecht, HZ_WABO-16-13835

Het verbouwen van de werkspoorkathedraal tot evenementenlocatie, het aanleggen van een inrit en het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 58335. Gepubliceerd op 9 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58335.html

Smalle Themaat 22 te Vleuten, HZ_WABO-16-03119

Het kappen van dertien bomen

(Gemeenteblad, aargang 2016 Nr. 58934. Gepubliceerd op 10 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58934.html

Onregelmatigheid. Is er bijna het dubbele verleend van wat is aangevraagd. Zo’n geknoei moet kunnen, zo vindt het gemeentebestuur. Voorgeschiedenis:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-13337.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29841.html

Rijkswaterstaat presenteert plannen uitbreiding A27

Rijkswaterstaat presenteerde dinsdagochtend de uitgewerkte ideeën, die de doorstroming op de ‘draaischijf van Nederland’ zou gaan verbeteren en tot maximaal tweehonderd bomen van Amelisweerd gaan kosten. (………..)

Een opvallend deel van de uitbreidingsplannen is de zogeheten ‘Bak Amelisweerd’. Dit dak wordt twee hectare groot. Rijkswaterstaat laat weten dat voor de 1,7 hectare die hiervoor er aan natuur wordt weggekapt er 4,73 elders wordt aangelegd.

De overkapping wordt 250 meter lang en begint ten zuiden van de Koningsweg. De gemeente Utrecht werkt het definitieve plan voor de inrichting van de overkapping nog uit. (Nu. nl, 10 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4259447/rijkswaterstaat-presenteert-plannen-uitbreiding-a27.html

 

Plannen A27/A12 ter inzage; bezwaarmakers slijpen messen

Rijkswaterstaat legt de plannen voor de verbreding van de A27 en de A12 dinsdagochtend ter inzage. Bezwaarmakers kunnen dan reageren en de actiegroep Vrienden van Amelisweerd gaat dat zeker doen.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd verbreden van zes naar zeven banen, om aparte rijstroken aan te leggen voor doorgaand verkeer. Dat moet veel files voorkomen. Ook wordt de verbindingsweg van de A28 naar de A27 aangepast en gaat knooppunt Rijnsweerd op de schop.

Voor de uitbreiding van de A27 moet een strook van 15 meter bos bij Amelisweerd verdwijnen. In ruil komt bovenop de snelweg een groen park en worden nieuwe bomen geplaatst. Ook wordt er stil asfalt aangelegd.

Vrienden van Amelisweerd ziet de afkalving van het bos niet zitten. De actiegroep wil ‘uitgebreid bezwaar gaan maken’. Tot 20 juni kunnen bezwaren tegen de plannen voor de ring Utrecht worden ingediend. Als de bezwaren niets opleveren, wordt over twee jaar begonnen met de werkzaamheden. (RTV Utrecht, 9 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476609/plannen-a27-a12-ter-inzage-bezwaarmakers-slijpen-messen.html

 

Natuurmonumenten wil World Expo 2025 naar Nederland halen

Ruim zeventig organisaties willen de wereldtentoonstelling van 2025 naar Nederland halen. Ook Natuurmonumenten zet zich er enthousiast voor in. De World Expo 2025 biedt een prachtige kans om als Nederland te laten zien dat economische groei en het behouden en versterken van natuur hand in hand kunnen gaan.

Creating a human Metropolis

De wereldtentoonstelling is een belangrijk internationaal evenement dat miljoenen bezoekers trekt. Vorig jaar ontving de Expo Milaan 21 miljoen mensen. De World Expo 2025 wordt daarom een uitnodiging aan de wereld en met als thema ‘Creating a human Metropolis’. De bedrijven en organisaties die zich ervoor inzetten, waaronder DSM, het Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, Van Oord, de culturele sector en Natuurmonumenten, willen de transitie naar een intelligente economie versnellen en Nederland daarmee op voorsprong zetten in de wereld. Dat begint al direct: in de aanloop naar Expo 2025 worden investeringen gedaan en projecten aangejaagd die economische kansen opleveren voor bedrijven en kennisinstellingen, maar ook banen en stages voor studenten en middelbare scholieren.

Marker Wadden

Ook Natuurmonumenten wil in aanloop en tijdens Expo 2025 tonen welke initiatieven er al zijn en komen in aansluiting op dit thema. Zo legt Natuurmonumenten samen met het Rijk de Marker Wadden aan. Deze eilandengroep in het Markermeer zorgt voor meer natuur, meer biodiversiteit in het meer en biedt de economie in het gebied om het Markermeer nieuwe kansen. Samen met andere natuurorganisaties knapt Natuurmonumenten het gebied rond het Haringvliet op met dezelfde doelstellingen. (Natuurmonumenten.nl, 9 december 2015)

https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/persberichten/natuurmonumenten-wil-world-expo-2025-naar-nederland-halen

Met deze opvatting is het niet verwonderlijk dat Natuurmonumenten (NM) een van de hoofdrolspelers is in de beoogde massale kap van stokoude bomen bij Haarzuilens: Human Metropolis.

Natuurmonumenten kent een ouderwetse Oostduits-aandoend bestuursmodel, waarin is verzekerd dat de leden nagenoeg geen invloed op het beleid kunnen hebben. De top, die in belangrijke mate bestaat uit leden van het old boys network, kunnen dan hun gang gaan: natuurbehoud door de kap van 774 stokoude bomen. Verder: industriële en ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg zitten en wel door na te laten tegen de Eemsmondontwikkelingen op te treden. Voor de tribune wel een klein beetje NM-verzet in de marge, dat dan sterk uitvergroot wordt.
DOSSIER BURGERBEDROG

 

B&W bedot burgers – en alleen al op deze manier vele tientallen keren per jaar

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een dakterras op een uitbouw aan de achterzijde van een woning, Korte Lauwerstraat 9 BS te Utrecht, HZ_WABO-16-13209

Korte Lauwerstraat 9 BS te Utrecht

HZ_WABO-16-13209

Het legaliseren van een dakterras op een uitbouw aan de achterzijde van een woning

Datum ontvangst aanvraag: 25-04-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54643.html

B&W publiceert het bovenstaande op 2 juni 2016. De burger werd de mogelijkheid van een reactie die meetelt beloofd.

Maar wat doet B&W? Op diezelfde 2de juni 2014 wordt de vergunning al verleend ! https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58288.html Wat is dit anders dan het belazeren van de burger en het bevoordelen van de illegale bouwer van het dakterras.

De gemeenteraad kijkt telkens met grote bewondering naar dit stoere no-nonse-optreden van B&W.

 

Opnieuw bedot B&W burgers. Burgers horen ook in hun hok. Koest.

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een inkoopstation op het terrein van de KPN-centrale, Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht, HZ_WABO-16-13519

Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht

HZ_WABO-16-13519

Het bouwen van een inkoopstation op het terrein van de KPN-centrale

Datum ontvangst aanvraag: 28-04-2016

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56515.html

B&W publiceerde het bovenstaande op 4 mei 2016.

Fijn, denkt de burger, hier mag ik wat van vinden. Maar nee hoor. B&W vindt het wel genoeg als burgers één keer in de vier jaar een hokje rood kruisen. Verder opgedonderd. We nemen het vergunningbesluit gewoon daags voordat we de burger een zienswijzenworst voorhouden krijgt, zo is gedacht.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-58938.html

 

En weer een

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een tuinhuisje bij een volkstuintje, Gageldijk 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-12903

Gageldijk 4 te Utrecht

HZ_WABO-16-12903

Het bouwen van een tuinhuisje bij een volkstuintje

Datum ontvangst aanvraag: 22-04-2016.

Wilt u op de aanvraag reageren, stuur dan een e-mail naar vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Doet u dit zo snel mogelijk omdat wij binnen een wettelijke termijn een beslissing moeten nemen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54192.html

B&W publiceerde deze aanvraag op 29 april 2016. In een moeite door nam B&W het besluit die dag de vergunning te verlenen. De mening van anderen legt bij B&W immers geen gewicht in de schaal.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-59832.html

 

Nog strakker georganiseerd

Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een voetbalkooi, Teun de Jagerdreef te Utrecht, HZ_WABO-16-09158

Teun de Jagerdreef te Utrecht

HZ_WABO-16-09158

Het bouwen van een voetbalkooi

Datum besluit: 28-04-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-59830.html

Hier is zelfs geen aanvraag van gepubliceerd. En er is geen enkele aanwijzing gevonden dat er überhaupt wel een aanvraag is ingediend; niet te vinden bij de balie Bouwen en Wonen.

Het hoofd VTH zal wel door B&W geprezen worden voor de strakke aanpak.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Bidden?

Eneco hoopt op hoger rendement warmte Utrecht

Energieleverancier Eneco verwacht dat het milieurendement van zijn warmtenet in Utrecht over twee jaar weer bijna op het niveau van 2012 ligt. Volgens manager marktontwikkeling Stan de Ranitz van het bedrijf zal een geplande biomassacentrale ertoe leiden dat het zogenoemde equivalent opwekrendement (EOR) van de warmteproductie in 2018 uitkomt op tussen de 150 en 160%.

Hij zei dat donderdag tijdens een bijeenkomst van stichting Warmtenetwerk. Tot mei vorig jaar ging Eneco uit van een EOR van 177%, maar dat percentage wordt al sinds 2012 niet meer gehaald; het huidige niveau is 125%. Over de afname van de EOR is recent veel commotie ontstaan. De gemeente Utrecht is namelijk nog maandenlang uitgegaan van de oude, hogere waarde.

Overigens staat het nog niet vast dat de biomassacentrale er daadwerkelijk komt; Eneco moet hier nog een definitief besluit over nemen. (Energeia, 13 mei 2016)

http://energeia.nl/nieuws/513033-1605/bestuurders-snappen-niets-van-technische-verhalen-warmtebedrijven

Onzin. Het rendement kan niet hoger dan 100 zijn.

 

‘Bestuurders snappen niets van technische verhalen warmtebedrijven’

De warmtesector moet zichzelf beter verkopen. Een kernachtige boodschap afgestemd op de doelgroep is veel effectiever dan technische verhalen over rendementen en marktmodellen, zegt communicatieadviseur Danieck Meere. “Bedrijven zijn vaak erg enthousiast over wat ze kunnen, maar vergeten voor wie zij hun oplossing hebben gemaakt.”

Aan plannen voor warmtenetwerken geen gebrek. Maar ondanks de behoefte aan alternatieven voor aardgas stuit de realisatie ervan niet zelden op een weerbarstige praktijk. En als het dan toch lukt, leiden verhalen in de media over te hoge tarieven of te lage milieurendementen tot een negatief imago (zie kader). Het is daarom tijd om het anders te doen, vindt Meere. Op verzoek van stichting Warmtenetwerk gaf hij donderdag tijdens de jaarbijeenkomst van de belangenorganisatie een eerste aanzet.

Specifieke boodschap

“Toen ik hiervoor werd gevraagd, kreeg ik een tekst toegestuurd met een heleboel technische begrippen”, zegt de communicatieadviseur. “Daarnaast stonden ook weer technische begrippen en die waren gelardeerd met technische begrippen. U begrijpt dat ik daar niks van snap. En waarom zou een bestuurder of klant zonder technische achtergrond dat wel snappen? Bedrijven zijn vaak erg enthousiast over wat ze kunnen, maar vergeten voor wie zij hun oplossing hebben gemaakt. Over gebruikers wordt niet gepraat.”

Meere stelt de volgende aanpak voor. Eerst moeten de doelgroepen worden gedefinieerd; in het geval van warmtenetten zijn dat bestuurders, eigenaren en ontwikkelaars, en vaklieden. Voor elk van hen moet vervolgens een profiel worden geschreven, waarin zaken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en drijfveren zijn omschreven. Nuttig hierbij is om uit te gaan van een persoon –een zogenoemd persona– in plaats van een groep. Ten slotte dient elke categorie met een specifieke boodschap te worden benaderd.

Zo definieert Meere de bestuurder als vrouw, rond de vijftig jaar, wetenschappelijk opgeleid en wethouder in een middelgrote gemeente. “Deze persona is niet geïnteresseerd in warmtenetten. Zij heeft andere doelstellingen die zij wil bereiken en schenkt alleen aandacht aan dingen die haar daarbij kunnen halen. Politici zijn altijd bezig met de volgende periode, wat ga ik over vier jaar doen. Dat moet je snappen als je met haar komt praten.” Meere raad initiatiefnemers daarom aan bestuurders te benaderen om te praten over een gezamenlijke visie in plaats van simpelweg warmtenetten te verkopen.

Sociale verandering

Stichting Warmtenetwerk trekt zich de opmerkingen van Meere aan. De organisatie is van plan een evenement te organiseren, dat is gericht op de persona van de vakman (rond de vijftig, laagopgeleid, trots op zijn werk). Ook is er aandacht voor wat in de communicatiewereld social marketing heet; door te benadrukken op welke wijze warmtenetten kunnen bijdrage aan sociale verandering (lees: de energietransitie) is volgens secretaris Astrid Madsen van de stichting meer te bereiken.

(Energeia, 13 mei 2016) http://energeia.nl/nieuws/513033-1605/bestuurders-snappen-niets-van-technische-verhalen-warmtebedrijven

Of het verhaal van Eneco (vorige artikel) klopt kunnen de meeste bestuurders niet beoordelen, net zo min als een bouwbegroting of een exploitatieplan. Raad laat zich adviseren door degenen die de zij moet controleren. Burgers zijn aan de goden overgeleverd.

 

Daling variabele energieprijs zet door

Per 1 juli gaat de energierekening van de meeste Nederlandse huishoudens flink omlaag. En dit keer zelfs met gemiddeld 75 euro op jaarbasis voor contracten met variabele tarieven. Dit heeft vergelijkingssite Pricewise.nl becijferd na onderzoek bij leveranciers, inkopers en andere experts op de energiemarkt. In 2015 en begin 2016 daalden de variabele tarieven ook al, maar niet zo fors als deze keer. (Energiegids.nl, 10 mei 2016)

http://www.energiegids.nl/nieuws/daling-variabele-energieprijs-zet-door

 

Energiefonds Utrecht zorgt voor financiering 1 megawatt zonnepanelen

Energiefonds Utrecht heeft een handtekening gezet voor de financiering van bijna 4.000 zonnepanelen op 10 daken in en om Utrecht, goed voor een vermogen van 1 megawatt. De panelen komen op de daken van 7 scholen.

Daarnaast komen er zonnepanelen op 2 studentencomplexen en een museum. Hierdoor zal een groot deel van het eigen verbruik met de zonnepanelen opgewekt worden. Robin Berg van Lomboxnet licht toe: ‘Dit project brengt in alle opzichten Utrecht veel moois. Eind vorig jaar tekenden 15 wethouders van Utrecht en omliggende gemeenten de ambitie om met 1.000 zongestuurde laadpalen, 1.000 elektrische deelauto’s en 10.000 nieuwe zonnepanelen een nieuw lokaal energiesysteem te realiseren. Deze nieuwe zonnepanelen zijn daarin een belangrijk onderdeel.’

Voor de financiering van het project is er een subsidie uit het SDE+-programma verkregen en is er een overeenkomst met het Energiefonds Utrecht getekend. Roy Ellenbroek fondsmanager van het Energiefonds Utrecht: ‘Een haalbaar project is niet per definitie financierbaar. Fantastisch dat het ons tóch gelukt is.’

LomboXnet leidt het consortium Smart Solar Charging. Hierin werken de gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin, GE Benelux, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet samen voor de realisatie van een regionaal energiesysteem met 1.000 laadpunten, evenzovele elektrische auto’s en tienduizend gekoppelde zonnepanelen. (Solarmagazine.nl, 11 mei 2016)

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i11314/energiefonds-utrecht-zorgt-voor-financiering-1-megawatt-zonnepanelen

 
DOSSIER LUCHTKWALITEIT

 

Onbetamelijke relatie

Luchtkwaliteit steden boven Europese norm

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Dat blijkt uit een meetrapport dat Milieudefensie vandaag publiceert. Van de grote steden bleef alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm.

Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de luchtkwaliteit in verschillende gemeenten gemeten. De metingen van bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat de norm voor stikstofdioxide (NO2) op zeker elf plekken in het land wordt overschreden.

Nederland moest in 2015 voor het eerst voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), maar haalt deze normen nog niet. “Jaarlijks overlijden duizenden mensen door ongezonde lucht. Gemeenten en het Rijk moeten nu echt drastische maatregelen nemen”, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie. De metingen vonden plaats op bijna zestig plekken in het land. Op elf meetpunten werd de wettelijk vastgelegde norm overschreden. “Terwijl die Europese norm eigenlijk al onvoldoende is om de gezondheid van inwoners te beschermen”.

Alle overschrijdingen zijn gemeten op drukke, binnenstedelijke wegen met veel autoverkeer. Ook in Rotterdam, Den Haag en Maastricht zijn forse overschrijvingen gemeten. Alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm.

Anne Knol: “We kunnen erover blijven praten. Maar iedereen weet wat er moet gebeuren: schonere auto’s, minder hard rijden en veel vaker op de fiets of met de trein. Dat is veel beter voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat en de leefbaarheid in de stad. Het is nu tijd voor concrete actie.”

Vandaag biedt Milieudefensie het meetrapport aan, aan de gemeente Amsterdam. Het rapport wordt volgende week ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht aangeboden. (Gemeente.nu, 11 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/5/Luchtkwaliteit-steden-boven-Europese-norm-2801438W/

Verbazingwekkende uitkomsten. Het is goed de methodische verantwoording kritisch te lezen, zeker als men weet dat Mileudefensie en Van Hooijdonk al een tijdje met elkaar vrijen.

 

Methodiek is knudde. Geen grond om Utrecht als het schoonst aan te merken, maar de “vrije pers” heeft dat verhaal al geframed.

Milieudefensie bewijst luchtkwaliteit in Utrecht een hele slechte dienst

Milieudefensie heeft een rapport uitgebracht waaruit zou blijken dat de luchtkwaliteit in Utrecht eigenlijk best meevalt. * Daar zullen het college en wethouder Van Hooijdonk wel blij mee zijn. Ten onrechte, want het rapport geeft een verre van representatief en betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit in Utrecht.

De metingen van MD hebben alleen plaatsgevonden in straten (en delen van straten) waar ze vrijwilligers konden vinden. Op de Graadt van Roggenweg. M.L. Kinglaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Cartesiusweg, Catharijnesingel tussen Bleekstraat-Ledig Erf, Venuslaan, Vredenburg, Weerdsingel, Voorstraat en een hoop andere erkend vieze straten is niet gemeten.

De conclusie dat Utrecht gunstig afsteekt bij andere grote steden kan dus niet getrokken worden. Ook de conclusie dat Utrecht op de goede weg is kan dus niet getrokken worden. Van een representatieve steekproef is immers in de verste verte geen sprake.

De SSLU heeft destijds, toen Milieudefensie het plan opvatte om die metingen te gaan doen, gewaarschuwd voor het effect van dit project. Stel namelijk dat er door een ongelukkige keuze van meetlocaties uit zou komen wat er nu uitgekomen is, namelijk dat er geen overschrijdingen zijn waargenomen, dan zou dat voor het college en gemeenteraad een krachtig argument zijn om niet op te houden met het bouwen van parkeergarages en het bevorderen van het autoverkeer.

Waar de SSLU voor waarschuwde gaat nu gebeuren: het college zal bij monde van Van Hooijdonk roepen dat Utrecht het prima doet. Daarbij zal Van Hooijdonk natuurlijk wijzen op het succes van de milieuzone voor personenwagens (waarvan de rechtbank heeft gesteld dat die waarschijnlijk slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de milieuzone).

(Stopluchtverontreiniging.nl, 12 mei 2016)

http://www.stopluchtverontreiniging.nl/?p=1103

 

Utrechtse raad tevreden met omstreden verkeersplan

De Utrechtse gemeenteraad is in meerderheid tevreden met de verkeersplannen van wethouder Van Hooijdonk. Dat bleek dinsdagavond nadat de raad tijdens een commissievergadering opnieuw uren over het verkeersplan had vergaderd.

De raadsleden hadden veel vragen, maar de meeste kon de wethouder goed beantwoorden. De oppositie is minder blij. Onder meer CDA, PvdA en Stadsbelang Utrecht vinden dat er nog heel veel vaag blijft. Ook vrezen zij grote economische schade als de plannen doorgaan omdat autogebruik wordt ontmoedigd.

Wethouder Van Hooijdonk wil minder auto’s in de stad en mensen vaker op de fiets en met het openbaar vervoer laten reizen. In de plannen staat dat vierbaanswegen moeten worden omgebouwd tot tweebaans stadsboulevards. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk via de snelwegen om de stad heen geleid. Ook moet bijna de hele stad een 30-kilometer zone worden.

Van Hooijdonk noemt de plannen ingrijpend, maar geen trendbreuk. Ze is blij met de brede steun die ze in de raad krijgt. Buiten die raad zijn de plannen omstreden. Zo vrezen omliggende gemeentes, de provincie, Rijkswaterstaat en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu dat de Utrechtse plannen zullen zorgen voor files vlak buiten de gemeentegrenzen en voor vertragingen in het openbaar vervoer.

De PvdA in Utrecht is ontevreden omdat er weinig concreets in de plannen staat. Vooral op essentiële gebieden zijn de plannen vaag, aldus de fractie. Stadsbelang Utrecht deelt die kritiek. Die partij maakt zich boos over het plan dat automobilisten die naar het centrum willen bij de Jaarbeurs zouden moeten parkeren. De fractie zegt dat het onduidelijk is hoe ze vervolgens verder moeten reizen naar de winkels en restaurants op de Oudegracht.

Coalitiepartij D66 maakt zich zorgen over de plannen voor een tram door de binnenstad. Die plannen zijn al tientallen jaren oud, maar er is altijd veel verzet geweest tegen dit idee. De Democraten vrezen dat als ze akkoord gaan met dit verkeersplan, ze automatisch ook instemmen met een tram door de binnenstad. De partij wil daar later over kunnen beslissen.

Oppositiepartij CDA vindt dat de wethouder geen aandacht heeft voor de gevolgen. Zo is er niet uitgerekend hoeveel economische schade de plannen voor de stad zullen opleveren. Maar er staat ook niet in wat de winst voor de luchtkwaliteit zal zijn. De partij vraagt de wethouder om dit soort zaken beter in beeld te brengen.

Op 26 mei stemt de gemeenteraad over het plan.

(RTVUtrecht.nl, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476679/utrechtse-raad-akkoord-met-omstreden-verkeersplan.html

Het traditionele electoraat van de PvdA heeft geen middelen om vanuit Ondiep of Overvecht per auto naar de Jaarbeurs te reizen om vervolgens restaurants en winkels op de Oudegracht te bezoeken. Zou de PvdA het traditionele electoraat voor een ander hebben ingeruild?

Schuldhulpverlening moet beter aansluiten op hulpvraag burger

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstraject en vallen buiten de boot. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in zijn rapport ‘Burgerperspectief op schuldhulpverlening’. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. Van Zutphen: ‘Er is een illusie van zelfredzaamheid. Burgers die niet aan de standaard voldoen, staan buitenspel.’ De ombudsman adviseert de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid de ervaringen van burgers mee te nemen in de evaluatie van de Wgs en om in gesprek te gaan met gemeenten en de knelpunten weg te nemen. (Nationaleombudsman.nl, 11 mei 2016) https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2016/schuldhulpverlening-moet-beter-aansluiten-op-hulpvraag-burger

Voor het rapport: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202016-050%20Burgerperspectief%20op%20Schuldhulpverlening_0.pdf

‘Utrecht steeds onveiliger?’

Aan de burgemeester van Utrecht,

Op 4 mei vond de zitting plaats waarop het verzoek behandeld werd uw besluit ‘collectieve beperking openingstijden horeca Amsterdamsestraatweg’ te schorsen zolang u het bezwaar van een aantal horeca ondernemers daartegen niet behandeld heeft. Daags voor de zitting ontving ik van de gemeente een lange lijst met 3089 Incidenten ASW‘ die volgens de politie zouden hebben plaatsgevonden op de (hele) Amsterdamsestraatweg in 2014, 2015 en 2016 (tot maart)

Het gaat om ruim 3000 ‘incidenten’, dat wil zeggen klachten/meldingen. Opmerkelijk is dat het slechts in 7 gevallen gaat om klachten/meldingen die te maken hebben met de horeca. Belangrijk is het er op te wijzen dat huisnummer aanduiding in de lijst betekent dat het feit ter zake waarvan geklaagd/gemeld is zich op de Amsterdamsestraatweg heeft afgespeeld ter hoogte van dat huisnummer. Het feit hoeft zich dus beslist niet op dat adres te hebben afgespeeld!

Klachten/meldingen hebben betrekking op diefstal, bedreiging, vuurwapenbezit, burenruzie, chantage, mishandeling, fraude, handel in drugs, heling, mensenhandel, verkrachting, vernieling, winkeldiefstal, diefstal uit auto’s, diefstal van fietsen, diefstal uit woningen, zakkenrollen, geweldpleging, oplichting, prostitutie, dronkenschap, stalking, vals geld en ‘overige meldingen’.

De vraag die bij het kennisnemen van die omvangrijke lijst van klachten/meldingen (het gaat hier dus alleen nog maar op de Amsterdamsestraatweg van Paardenveld tot Maarssen) opkomt is: wat heeft de politie gedaan met die ruim 3000 klachten/meldingen? Eigenlijk gaat het om de vraag: heeft het wel zin om te klagen en te melden bij de politie? Immers: Aangenomen dat de politie alleen voor de Amsterdamsestraatweg niet meer kan inzetten dan enkele fulltimers (er zijn nog veel meer straten en gebieden in Utrecht waarop klachten en meldingen betrekking kunnen hebben), dan is het volstrekt onaannemelijk dat de politie die ruim 3000 klachten/meldingen die in ruim 2 jaar m.b.t. feiten op de Amsterdamsestraatweg zijn gedaan ook maar kan hebben onderzocht.

In het geval dat de politie bij lange na niet elke klacht/melding onderzoekt ligt het voor de hand te veronderstellen dat er steeds minder geklaagd en gemeld wordt. Immers, klagers en melders zullen steeds vaker de conclusie trekken dat klagen/melden toch geen zin heeft want er volgt toch geen onderzoek/actie. Dat zou betekenen dat het aantal klachten veel groter is dan het aantal geregistreerde klachten en dat de ervaren onveiligheid nog veel groter is dan uit de lijst van de politie blijkt.

Aannemelijk (hopelijk) is overigens dat niet elke klacht/melding gegrond is. Of van een gegronde klacht/melding sprake is kan alleen blijken aan de hand van ingesteld onderzoek. Uit de lijst van die ruim 3000 klachten/meldingen blijkt niet of het om gegronde klachten gaat. Of het werkelijk zo ernstig is gesteld met de onveiligheid is dus een te beantwoorden vraag.

Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur verzoek ik u thans inzage in documenten waaruit blijkt in hoeveel gevallen (graag een specificatie per incidentcategorie) de klacht/melding gevolgd is door een onderzoek en hoe vaak de klacht/melding gegrond is gebleken.

Drs. C. van Oosten

Bureau Rechtsbescherming

De huisnummeraanduiding in de lijst ‘incidenten ASW’ betekent niet (of hoeft niet te betekenen) dat het incident zich op dat adres heeft afgespeeld, maar dat het incident zich op straat heeft afgespeeld ter hoogte van de huisnummer.

http://www.rechtsbescherming.com/utrecht-steeds-onveiliger/

Zie ook: http://www.rechtsbescherming.com/hoe-burgemeester-van-zanen-de-onveiligheid-bevordert/

Zie ook Spierballenvertoon als handhaving: http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-spierballenvertoon-als-handhaving/

Gemeente wil leefklimaat Straatweg verbeteren met winkelgebieden

De gemeente Utrecht heeft een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld voor de Amsterdamsestraatweg. Tussen het begin van de straat en de Marnixlaan moeten zogenoemde winkelconcentratiegebieden worden aangewezen.

Binnen die gebieden is ruimte voor daghoreca, zoals ijssalons en lunchrooms. Buiten de gebieden kunnen winkelpanden woningen worden.

Doel van de nieuwe plannen is de leefbaarheid in de straat te verbeteren. Zo moet het “onwenselijk gebruik van panden” worden tegengegaan. Daarmee doelt de gemeente op horecaondernemingen en massagesalons waar illegale praktijken plaatsvinden. Die worden met regelmaat gesloten op last van de burgemeester.

Het bestemmingsplan ligt van 20 mei tot en met 30 juni ter inzage bij de gemeente. 31 mei is een infobijeenkomst voor buurtbewoners.

Naar verwachting gaat de gemeenteraad rond november in discussie over het plan voor de Amsterdamsestraatweg. (RTVUtrecht, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476751/gemeente-wil-leefklimaat-straatweg-verbeteren-met-winkelgebieden.html

Mobiliteitsbehoud cruciaal voor ouderen

Mobiliteitsbehoud is cruciaal voor het behoud van een sociaal leven, het behoud van bewegingsvrijheid, en het behoud van vrijheid. Thuisblijven maakt passief, versterkt gevoelens van angst en depressie, terwijl actief zijn belangrijk is en bijdraagt aan levensvreugde en gezondheid.

Dat stelde prof. dr. Dick de Waard bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verkeerspsychologie en Mobiliteitsbehoud aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij het ouder worden gaat het gezichtsvermogen achteruit en naast het feit dat verslechterde visus de waarneming direct beïnvloedt, is er ook indirect een effect op de zekerheid die men ervaart bij deelname aan het verkeer. Ook het gehoor gaat achteruit. Vooral als voetganger en fietser gebruiken wij geluid, we horen auto’s van achteren naderen, aldus de Waard.

‘Ouderen ervaren problemen in het verkeer, maar zijn ook heel goed in het mijden van deze problemen. Als ze slecht zien in het duister, proberen ze voor het donker thuis te zijn. En er zijn ouderen die kruispunten waar fietsers gelijk groen krijgen mijden, omdat ze dit te chaotisch vinden. Strategisch gedrag. Maar het vermindert de mobiliteit wel. Bovendien werkt het niet altijd.’

De Waard stelt dat mensen langer mobiel kunnen blijven door de infrastructuur te optimaliseren, door op of in het voertuig technologische ondersteuning te bieden, of door te bekijken of een ander vervoermiddel op een bepaald moment wellicht geschikter is.

‘Als de locaties waar fietsers en automobilisten elkaar ontmoeten zodanig ingericht worden dat auto’s niet hard kúnnen rijden en goed zicht hebben op de fietsers, dan neemt het aantal ongevallen af. Je moet hierbij denken aan het creëren van ruimte tussen het fietspad en de weg, bijvoorbeeld bij een T-splitsing, of het ophogen van het kruisende wegvak. En aan maatregelen in de berm, verharding, betere zichtbaarheid van stoepranden en objecten, en het verwijderen van fietspaaltjes. (……….)

(Verkeersnet.nl, 10 mei 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18986/mobiliteitsbehoud-cruciaal-voor-ouderen/

Gemeente doet er goed aan om de openbare ruimte door deskundigen op dit punt, belangenorganisaties en ouderen te laten nakijken op noodzakelijke verbeteringen.

TivoliVredenburg moet gesloten worden

Rapport: Utrecht moet opnieuw miljoenen in TivoliVredenburg pompen

De gemeente Utrecht moet de komende jaren opnieuw miljoenen investeren in TivoliVredenburg en een streep zetten onder het verleden. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek over de toekomst van het muziekpaleis.

Om de financiële problemen op te lossen zou de gemeente onder meer de jaarlijkse huur structureel met 1,9 miljoen euro moeten verlagen. Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels, ex-wethouder cultuur in Amsterdam, bekeek de afgelopen maanden hoe de organisatie commercieel succesvoller kan worden. Dat zou kunnen als de gemeente tot 2020 jaarlijks twee ton investeert om meer zakelijke inkomsten te genereren.

Ook moet er ieder jaar 200.000 euro subsidie naar het binnenhalen van grote artiesten, denken de onderzoekers. Verder wordt voorgesteld om 1,1 miljoen euro aan de financiële reserves van het muziekpaleis toe te voegen. Verder zou bekeken kunnen worden over de prijs van toegangskaartjes in de toekomst omhoog moet.

156 Miljoen

TivoliVredenburg kwam zwaar in de problemen toen de nieuwbouw Vredenburgkade tientallen miljoenen euro’s duurder werd dan begroot. In 2006 werden de kosten voor bouw en inrichting nog geraamd op 98,6 miljoen euro. In 2015 was het bedrag opgelopen tot circa 156 miljoen euro. De tegenvaller leidt nu tot ernstige problemen bij de jaarlijkse exploitatie van het muziekpaleis.

De instelling krijgt zijn begroting niet rond vanwege de hoge huurlasten, die weer gekoppeld zijn aan de hoge bouwkosten. Die werden niet goed in de gaten gehouden door geruzie en gebrek aan regie, concludeerde de Rekenkamer eerder al. Ook weet de instelling onvoldoende sponsoren aan te trekken.

Risico’s

Vanwege de grote risico’s die de tekorten meebrengen voor de gemeente, moet de stad volgens de Rekenkamer bepalen welke culturele prestaties zij verwacht en welk subsidiebedrag zij beschikbaar wil stellen.

Volgende week dinsdag maakt het college bekend of het de aanbevelingen van de commissie opvolgt.

Zie het adviesrapport: http://www.rtvutrecht.nl/data/docus/796690.pdf

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476828/rapport-utrecht-moet-opnieuw-miljoenen-in-tivolivredenburg-pompen.html

Het puike management van Utrecht dat het TivoliVredenburg debacle veroorzaakte heeft nu een adviescommissie ingeschakeld met een opdracht die harde conclusies en voorstellen op voorhand uitsloot. Het advies is er dan ook naar: doormodderen.

Het extra geld moet uit de lengte of de breedte komen. Vooral de laagste inkomens gaan dit indirect ophoesten, al moet gezegd worden dat de relatief kleine categorie profiteurs van deze slokop ook ietsjes minder weinig gaan betalen.

Het is wachten op de volgende aflevering.

In de oliewinning legt men olieplatforms en -tankers, als die teveel van de concernbegroting vreten, gewoon op (de scheepsterm voor buiten bedrijf stellen, sluiten).

“Utrecht was gewaarschuwd voor financiële risico’s DOMunder”

De gemeente Utrecht wist al voor de bouw van DOMunder dat het museum niet rendabel zou zijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTV Utrecht. Woensdag werd bekend dat het museum op korte termijn 1,6 miljoen euro nodig heeft om te overleven.

Voor aanvang van de bouw kreeg de gemeente van meerdere kanten een negatief advies, maar daar is niet naar geluisterd. Utrecht gaf namelijk wel subsidie en staat voor 900.000 euro garant.

Bouwkosten

Nu twee jaar na opening verkeert DOMunder in grote financiële problemen. De bouwkosten en de exploitatie van de Schatkamer Domplein kostten veel meer meer dan berekend.

Het museum hoopt nu dat de gemeente wil helpen de schuld te betalen.

Bijspringen

De VVD in Utrecht heeft al laten weten dat de stad zal moeten bijspringen, want sluiting van DomUnder zou geen optie zijn. “Ik denk dat het gewoon niet anders kan dan meebetalen. DOMunder kan niet dicht vanwege de archeologische waarde en ook voor het publiek moet het openblijven,” zegt VVD-raadslid André van Schie.

DOMunder onder het Domplein toont 2000 jaar geschiedenis van de historische plek in het hart van Utrecht. Zo komen de Romeinen aan bod en krijgt de bezoeker te horen wat gebeurde in de middeleeuwen. (RTV Utrecht, 12 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476800/utrecht-was-gewaarschuwd-voor-financiele-risicos-domunder.html

Ook hier geen “opleggen”, sluiten.

En ja hoor:           http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476844/wethouder-komt-met-reddingsplan-voor-domunder.html

Meer woningen op Veemarktterrein Utrecht

Op het terrein van de voormalige Utrechtse Veemarkt komen meer huizen dan gepland. In de oude plannen stond een maximum van 580 huizen. Dat worden er nu 750.

De groei komt door de bouw van 50 tot 100 studentenwoningen op de plek waar eerder eengezinswoningen waren gepland. Dat wilde de gemeenteraad graag. Ook worden huizen gebouwd op een locatie in de wijk waar eerder een supermarkt en school waren bedacht.

De gemeente denkt dat een kleine supermarkt in de wijk niet levensvatbaar is en de school is niet nodig want daar zijn er al voldoende van in de omgeving. De plannen voor de school en super waren al eerder geschrapt, maar nu heeft de gemeente besloten om op die plek huizen te bouwen. Daarom is geen extra grond nodig voor die woningen.

De wijk Veemarkt moet een duurzame wijk worden. Inmiddels zijn er al delen van de wijk bewoond.

(RTV Utrecht, 11 mei 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1476740/meer-woningen-op-veemarktterrein-utrecht.html

Utrecht vangt zo meer geld om enkele van de vele gaten van het mismanagement te kunnen stoppen.

Roep om uitbreiding parkeerplaatsen binnenstad

De Utrechtse binnenstad is autotechnisch een van de meest onvriendelijkste van het land. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Strabo.

En dat heeft gevolgen voor de lokale economie. De VVD in Utrecht maakt zich daar zorgen over en heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

Het onderzoek is er gekomen op initiatief van Centrum Management Utrecht. De winkeliersvereniging was benieuwd wat de gevolgen zijn van de slechte bereikbaarheid voor auto’s voor de ondernemers in de stad.

Het rapport concludeert dat het aandeel autobezoekers aan de binnenstad 11 procent is. Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde dat tussen de 20 en 26 procent ligt.

Dit scheelt inkomsten omdat bezoekers die met de auto komen vaak twee keer zoveel uitgeeft als iemand die met het OV komt.

Als Utrecht aan het landelijk gemiddelde zou kunnen voldoen, wordt er volgens het onderzoek 200 miljoen euro meer besteed in de binnenstad.

De VVD wil dan ook weten van het college of het de conclusies deelt van het onderzoek, en zo ja of er dan ook mogelijkheden zijn om de parkeervoorzieningen bij de Jaarbeurs en aan de oostkant van de stad uitgebreid kunnen worden. (Nu.nl, 12 mei 2016)

http://www.nu.nl/utrecht/4260751/roep-uitbreiding-parkeerplaatsen-binnenstad.html

Rare lui die VVD-ers, want eerder hebben ze gelezen dat fietsers het meeste uitgeven.

En fietsers doen dat dan ook nog in het ééndimenesionaal winkelbestand: 55 x dezelfde succesformule met schoenen, broeken, make-up, enz.

Misschien blijven de autoklanten wel weg omdat ze thuis dezelfde winkels hebben als in het centrum van Utrecht. Of misschien komen ze toch, maar dan zonder auto.

Aan de oostkant van het centrum staan veel buitenlanders op belanghebbendenparkeerplaatsen, zonder een vergunning. Ze worden in hoge mate ongemoeid gelaten. Kennelijk zijn daar teveel parkeerplaatsen.

‘Financiering gemeenten moet anders’

De Raad voor de Financiële verhoudingen stelt in een advies voor om de financiering van gemeenten te veranderen. Omdat gemeenten er meer taken bij krijgen is het huidige model achterhaald.

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, maar hun financiële ruimte is hetzelfde gebleven. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wil deze situatie ter discussie stellen.

Nieuwe denkrichting

In het stuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ schetst de Rfv een nieuwe denkrichting voor de bekostiging van gemeentelijke taken. Met dit stuk wil de Rfv een bijdrage leveren aan de discussie die de fondsbeheerders over het gemeentefonds willen openen, die verder gaat dan het gemeentefonds alleen.

De manier waarop gemeenten hun taken nu bekostigen, is, volgens de Raad, gebaseerd op ‘gestolde, vaak onbe­wuste, principes’. Deze zijn het duidelijkst tot uitdrukking gekomen in de Financiële-verhoudings­wet 1997. Sinds die tijd zijn er vele ingrijpende ontwikkelingen geweest: bestuurlijk, maatschap­pelijk en economisch. De actualiteit laat zien waar dit knelt.

Meer autonomie voor gemeenten

De Raad stelt dat gemeenten zelf hun bestuur, huishouding en uitvoering mogen regelen. Dit is geregeld in de Grondwet. Daarin is echter ook vastgelegd dat het Rijk aan ze kan opdragen om taken uit te voeren (medebewind). Door decentralisatie te stimuleren wordt bestuur zo dicht mogelijk bij de burger gebracht. Daarnaast is een doelmatige besteding van belastinggeld belangrijk; dit kans soms juist pleiten voor centralisatie. Bijvoorbeeld vanwege de beheersing van overheidsuitgaven of vanwege schaalvoordelen.

Burger centraal

In een toelichting zegt de Rfv dat bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet staan; het bestuur is er immers namens hem. Belangen van verschillende burgers lopen echter uiteen. Dan is het belangrijk dat deze zorgvuldig en op het juiste (schaal)niveau tegen elkaar afgewogen worden. Het niveau van het Rijk is voor veel taken te ver weg. Zeker als het de persoonlijke levenssfeer of de directe woonomgeving betreft, zijn gemeenten het aangewezen niveau.

Gemeenten hebben dan wel beleidsvrijheid nodig, anders had de afweging net zo goed bij het Rijk kunnen liggen. Beleidsvrijheid kan tot verschillen tussen gemeenten leiden. (Gemeente.nu, 9 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Financiering-gemeenten-moet-anders-2799987W/
 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

 1. Ideeënmarkt

Op 19 mei vindt de fysieke ideeënmarkt plaats. Voor meer informatie over de digitale en de fysieke ideeënmarkt kijk hier. Wil je een kraam bemannen om je idee te presenteren? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier of via raadsinformatiebijeenkomst@utrecht.nl.

 1. Herontwikkeling voormalig Defensieterrein

Ongeveer 450 à 550 woningen op het voormalige defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan. Dat wordt mogelijk als de raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein vaststelt. De raad gaat met belanghebbenden in gesprek over de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied. Vragen die aan de orde komen zijn: is het mogelijk meer middel-dure huurwoningen te realiseren en meer appartementen? Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

 1. Vaststelling bestemmingsplan Veemarkt, 1e herziening

In een bestemmingsplan legt de gemeente planologische bepalingen voor een gebied vast. Om de bouw van het grotere aantal woningen op de Veemarkt mogelijk te maken is een herziening nodig van het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2011. In plaats van de 580 woningen die als maximum waren vastgelegd zullen nu circa 730 woningen (en wooneenheden) gerealiseerd worden. Deze verhoging heeft nauwelijks ruimtelijke gevolgen en wordt vooral veroorzaakt door het vervangen van eengezinswoningen door 50/100 studenteneenheden en het bouwen van woningen op de plek waar eerst een supermarkt en een school waren gepland. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meeprater.

 1. Advies TivoliVredenburg commissie Gehrels

Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels, ex-wethouder cultuur in Amsterdam, onderzocht hoe TivoliVredenburg commercieel succesvoller kan worden. Bijvoorbeeld door meer activiteiten en zakelijke verhuur. De bevindingen worden toegelicht. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

 1. Ook de buurt maken we samen

De gemeente heeft geen standaardstappenplan voor veranderingen in de straat of wijk. Communicatie is maatwerk, afhankelijk van het project en de buurt. De raad wil graag in gesprek over communicatie en participatie voor inwoners bij veranderingen in de buurt. De raad wil het bewustzijn in de gemeentelijke organisatie vergroten. Bijvoorbeeld met een standaardstappenplan. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

 1. Terugblik op jaarwisseling

Het aantal gemeentelijke maatregelen rond de jaarwisseling maakte indruk op de gemeenteraad. Toch is sprake van toenemende kosten vanwege vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals steeds meer parkeerautomaten, en stijging van het aantal autobranden. Welke inzet kan dit tegengaan? Graag gaat de raad met het college in gesprek over mogelijke oplossingen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

 1. Proef levensgebeurtenissen

Door levensgebeurtenissen zoals ontslag of scheiding kunnen kosten opeens stijgen en inkomsten dalen. Deze financiële veranderingen leiden vaak tot stress en zorgen er zelfs voor dat mensen in de schulden komen. De gemeente wil inwoners hierbij helpen. Een pilot (proefperiode) is bedoeld om te onderzoeken wat het effect is als mensen die te maken hebben met een levensgebeurtenis in een vroeg stadium bereikt worden. Met advies en een financieel steuntje in de rug. De raad wil graag een toelichting van de gemeente én het onderzoeksbureau over onder meer hoe de pilot tot stand kwam. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder.

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

en de tweede agenda voor hetzelfde:

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 19 mei 2016

1   SV 2015, nr. 177 over Ook de buurt maken we samen (met antwoord)

2   Cie M&S: Commissiebrief terugblik op jaarwisseling 2015-2016

3   Cie M&S: Pilot levensgebeurtenissen

4   Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein

5   Vaststelling bestemmingsplan ‘Veemarkt, 1e herziening’.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=761&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 19 mei 2016

o.a.

4   Bekrachtiging geheimhouding: Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een 7 tal bijlagen bij het conceptraadsvoorstel SpvE Kop op Tuindorp. Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen herontwikkeling voormalig Defensieterrein Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een geheime raadsbrief met bijlagen uit de portefeuille van wethouder Jansen met het kenmerk: 16.502423 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van een bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Jaarstukken 2015.

5   Vaststelling bestemmingsplan Rijnsweerd, Maarschalkerweerd, eerste herziening

6   Vaststelling bestemmingsplan Hoek Tjeerdsraklaan – Damraklaan – Groenedijk, Langerak

7   Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mariaplaats 14, Binnenstad vanwege tussenuitspraak Raad van State .

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=130046a3-b889-46f9-aae4-112be78afd4d&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

12-5-2016         Rapport Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg

10-5-2016         SV 2016 nr 66 inzake persoon met visuele beperking

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

12-5-2016         Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie Universiteit Utrecht

12-5-2016         Beëindiging Aanpak bijzondere woningtoewijzing Zwanenvechtplein e.o

11-5-2016         Uitkomsten JMU 2015-2016

11-5-2016         Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

12-5-2016         Stand van zaken Domunder

11-5-2016         Jaarlijkse huurverhoging Stuw-corporaties

11-5-2016         Ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg

11-5-2016         Sociaal Ondernemerschap in Utrecht

10-5-2016         Pilots CO2 arm asfalt

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 6 mei 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 6 mei 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

 

–   DOSSIER BOMENLEED EN GROEN
o    Bomen kappen

o    Bevrijdingsfestival Utrecht denkt aan uitbreiding

–   Vragen na opzegging samenwerking bewonersgroep Lombok en gemeente
–   Opgelegd collectief vervroegd sluitingsuur horeca Amsterdamsestraatweg

–   Openbaarheid. Informatie voor de burger toegankelijker door modernisering? Integendeel !
–   PvdA maakt zich zorgen over jeugdzorg in Utrecht

–   VVD Utrecht heeft veel vragen over integratieplan asielzoekers
–   Reclame-uitingen weg van rotondes in Utrecht

–   Motorboot vast onder brug aan Oudegracht in Utrecht

–   DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o    Laagste energieverbruik in 20 jaar
o    Eneco over de transitie van “energieleverancier naar een Business-to-Consumer Dienstverlener”

–   Boete voor uitstel besluit prostitutieramen
–   Bekendmaking bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht met omgevingsvergunning

–   Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone

–   DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o    Commissiebrieven M&S

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Sartreweg te Utrecht, HZ_WABO-16-13207

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 54677. Gepubliceerd op 2 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-54677.html

Intrekking omgevingsvergunning, het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van stadsverwarming (aanlegvergunning), Cremerstraat e.o. te Utrecht, HZ_WABO-15-43801

Cremerstraat e.o. te Utrecht

Datum besluit: 28-04-2016 Besluit: Ingetrokken

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56901. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56901.html

Daarmee is de grond aan deze verleende kapvergunning voor heel veel bomen vervallen en mag ook de vergunningvrije kap (dunne boompjes) niet plaatsvinden.

Belcampostraat te Utrecht, HZ_WABO-16-13396

Het kappen van 10 bomen en een maken van inrit en een uitweg

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56582. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56582.html

Niet aangegeven is waar het in de straat moet plaatsvinden. De bomen in de straat staan veel beter gelokaliseerd dan elders vaak het geval is. Maar is het wel in de straat ……?

Kapteynlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-13601

Het kappen van 12 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56593. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56593.html

Niet aangegeven is waar het in de straat moet plaatsvinden.

Van Sijpesteijnkade 29 – 31 te Utrecht, HZ_WABO-16-13550

Het kappen van 4 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 56489. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-56489.html

 

Beschermers van het openbare groen, hoedt u voor de feestjesbouwende vijand !

Bevrijdingsfestival Utrecht denkt aan uitbreiding

De organisatie van het Bevrijdingsfestival speelt met de gedachte volgend jaar een tweede evenementenlocatie te openen in Utrecht. Volgens de organisatie hoort een eventuele nieuwe locatie bij een ‘logische ontwikkeling’ die een festival doormaakt.

Dit jaar kwamen 45.000 bezoekers naar het festivalterrein in Park Transwijk. Iets minder dan vorig jaar, maar dat is volgens woordvoerder Tineke Teerink van het Bevrijdingsfestival te verklaren doordat de poorten tijdelijk werden gesloten omdat het maximaal aantal bezoekers was bereikt.

De plannen voor uitbreiding staan nog in de kinderschoenen. ,,We denken erover na,” zegt Teerink. ,,Onze wens voor twee festivallocatie komt niet zozeer voort uit een capaciteitsprobleem, maar heeft te maken met een inhoudelijke groei die je als festival doormaakt.”

Als voorbeeld noemt Teerink het nieuwe podium van de Nederlandse popacademie, dit jaar voor het eerst op het festival. ,,Of denk aan het terras la Liberté, dat we voor de eerste keer hadden opgezet in Franse sferen.” Volgend jaar bestaat het Utrechts Bevrijdingsfestival 25 jaar. ,,Dat willen we sowieso op een leuke manier gaan vieren. Gedachten voor een tweede plek zijn het Máximapark en het Wilhelminapark.” (AD.nl, 6 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4295906/2016/05/06/Bevrijdingsfestival-Utrecht-denkt-aan-uitbreiding.dhtml

Zie ook: http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4295440/2016/05/06/Heerlijk-feesten-dankzij-de-vrijheid.dhtml

Bewonersparticipatie = steungeven aan wat de ambtenaren en hun frontrunner B&W willen

Vragen na opzegging samenwerking bewonersgroep Lombok en gemeente

De Ontwikkelgroep Lombok Centraal overlegt niet langer met de gemeente over de toekomstplannen voor het Westplein. De groep ziet niks van hun plannen terug in de ideeën van de gemeente voor het gebied. Het uitstappen heeft geleid tot politieke vragen.

De groep die bestaat uit actieve, enthousiaste en deskundige bewoners zijn al lange tij betrokken bij de discussie over het stationsgebied en dan met name het Westplein. De groep voelt zich niet serieus genomen. “De inbreng van allerlei betrokkenen bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt wel steeds gevraagd, maar die keert niet of niet herkenbaar terug in de stukken op basis waarvan de gemeenteraad besluiten moet nemen,” lieten ze enkele tijd terug per brief weten.

De Utrechtse fractie van de PvdA wil hier nu van het stadsbestuur opheldering over. “Het college van B&W dat zegt de stad ‘samen’ te willen maken slaagt er opnieuw niet in draagvlak te verwerven onder bewoners en iets te doen met inbreng van mensen in de stad,” zo stelt de fractie.

Ze willen dan ook weten hoe het kan dat Ontwikkelgroep Lombok Centraal zich niet serieus voelt genomen door het college en hoe de gemeente deze ontwikkeling rijmt met het credo ‘Utrecht maken we samen’. Tot slot is de partij ook benieuwd naar wanneer er duidelijkheid komt over de toekomst van het Westplein. (DUIC, 2 mei 2016)

https://www.duic.nl/politiek/ontwikkelgroep-lombok-zegt-samenwerking-gemeente-stationsgbied-op/

De burger is de vijand van de ambtenaar.

Opgelegd collectief vervroegd sluitingsuur horeca Amsterdamsestraatweg

Persbericht

De burgemeester heeft besloten dat op een klein deel van de ASW de horeca om 1.00 dicht moet (in het weekend 2.00 uur) en de dienstverlening om 10.00 uur. Dat regime gaat dus alleen gelden op de ASW tussen het spoor en de Acaciastraat. Overal elders in Utrecht mag men onbeperkt open zijn.

Reden voor het besluit is dat er al jaren sprake zou zijn van onaanvaardbare overlast én dat die overlast veroorzaakt wordt doordat de horeca en dienstverlening tot diep in de nacht open zijn. Dat zou volgens de burgemeester een slag bezoekers aantrekken die overlast veroorzaken.

In het besluit (…………) wordt aan de betreffende ondernemers niet verweten dat zij zelf in overtreding zijn. Ook maakt de burgemeester niet duidelijk waarom het bedrijf op de ASW waar men voor kansspelen terecht kan meer of anders overlast veroorzaakt dan Holland Casino waarvoor de gemeente zich het vuur voor uit de sloffen loopt (de gemeente weigerde destijds handhavend op te treden tegen Holland Casino toen het na het verstrijken van het tijdelijk bestemmingsplan daar niet meer mocht zitten).

De ondernemers hebben mij gevraagd om bezwaar te maken. Dat heb ik gedaan, maar het indienen van een bezwaar heeft geen ‘schorsende’ werking. Daarom heb ik een voorlopige voorziening aan de rechtbank gevraagd, om te bereiken dat de maatregel pas in werking treedt als het besluit op bezwaar daar aanleiding toe geeft.

Ik stuur u de toelichting op het verzoek omdat het een kwestie is waar al vele jaren veel om te doen is. Er wordt al jaren heel veel negatiefs geroepen over de ASW (Spekman, Wolfsen en nu dus Van Zanen), maar na de bestudering van de cijfers in het besluit over de beweerde aard en de omvang van de overlast is mij gebleken dat dat niet in het minst hard te worden gemaakt. Er zijn bovendien actuele documenten van de gemeente waarin staat dat de overlast niet bovenmatig is.

Wat uit de bestudering van allerlei relevante documenten wél blijkt is dat het toezicht en de handhaving tegen lawaaischoppers door de gemeente zelf met name in de nachtelijke uren grotendeels ontbreekt. Veel herrie in de nacht wordt veroorzaakt door aangeschoten lieden die in de binnenstad zijn wezen stappen en op weg naar huis zijn en soms nog even onderweg een broodje of patatje meenemen. Ondertussen fietsen omgooien, schreeuwen, bakjes patat en blikjes laten slingeren en de stoep onder kotsen. Tegen deze overlast lijkt Toezicht & Handhaving niet op te treden. Je kunt ze zelfs na 22.30 uur niet meer naar T&H bellen met een klacht.

Wat de ondernemers buitengewoon oneerlijk vinden is het collectieve karakter van de maatregel. De burgemeester heeft kennelijk gedacht: “als ik ze allemaal straf zullen de slechten er vast wel tussen zitten en dat ik daarmee ook de goede straf, nou ja dat moet dan maar”. Ik kan na bestudering van de stukken alleen maar tot de conclusie komen dat de burgemeester de betreffende ondernemers ernstig dupeert, niet in het minst door hun reputatie te schaden. Ik zal om die reden ook voor de getroffen ondernemers een verzoek tot vergoeding van schade indienen.

Het heeft er alle schijn van dat de burgemeester de ondernemers van de ASW tussen het spoor en de Acaciastraat de schuld geeft van overlast die veroorzaakt wordt door het al jaren ernstig tekortschieten van de Toezicht en Handhaving door de gemeente zelf (Waarom staan die dure camera’s er eigenlijk?)

met vriendelijke groet,

 1. van Oosten, Bureau Rechtsbescherming

Openbaarheid. Informatie voor de burger toegankelijker door modernisering? Integendeel !

Aan de gemeenteraad,

Als de gemeente een (ontwerp)besluit of plan ter visie legt moet de burger om dat in te zien naar het stadskantoor. Dan moet hij een USB-stick meenemen en dan wordt wat hij wil inzien voor hem op die USB-stick gezet. Niemand begrijpt en niemand kan uitleggen waarom de gemeente hem die informatie niet gewoon even per mail kan toesturen (Wetransfer o.i.d.).

Ik heb al eens meegemaakt dat de medewerker aan de balie de gevraagde informatie niet meteen kon vinden omdat die niet tijdig door de dienst aan deze balie was doorgestuurd. En dan werd mij toegezegd dat het mij per mail zou worden toegezonden, zodat ik niet weer naar het stadskantoor hoefde te komen. Kennelijk is het dán wel mogelijk om de gevraagde informatie per mail te sturen.

Als ik een Wob-verzoek doe krijg ik de gevraagde informatie ook per mail aangeleverd. Kortom, zou u willen besluiten dat de informatie die ter visie wordt gelegd door de burger per mail kan worden opgevraagd, zodat hij die desgewenst per mail kan ontvangen zonder daarvoor naar het stadskantoor te hoeven gaan? Voor mensen die niet vlak bij het stadskantoor wonen scheelt dat uren tijd.

Dan heb ik nog een verzoek.

Ik heb gevraagd om inzage in een bestemmingsplan dat inmiddels niet meer geldt. Dat heb ik nodig in het kader van een planschade procedure waarbij een vergelijking moet worden gemaakt tussen het oude en het nieuwe planologische regime.

Dat niet meer geldende bestemmingsplan is niet te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar staan immers alleen de actuele bestemmingsplannen. Toen ik er om vroeg kreeg ik het volgende bericht:

Wat betreft uw 2e vraag/verzoek om informatie over de oude, voorheen geldende plannen voor Kanaleneiland en Den Hommel. Oude plannen zijn niet digitaal te raadplegen.

Deze informatie hebben wij bij Vergunningen (VTH) ook niet zo maar beschikbaar voor (externe) klanten.

Voor zover mij bekend loopt de archivering van dit soort bestemmingsplannen – en ook de eventuele archiefinformatie uit die plannen- via de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, REO-GebiedsOntwikkeling (voorheen Stedenbouw). Aan het opvragen van deze informatie zijn ook kosten verbonden die behoorlijk kunnen oplopen. De oude bestemmingsplannen zijn niet meer (fysiek) bij de gemeente aanwezig, maar zijn overgebracht naar een extern bedrijf in Limburg. Hoe en op welke wijze deze informatie beschikbaar kan worden gesteld is mij niet helemaal bekend. Mogelijk moeten die dossiers (plannen en plankaarten?) worden opgevraagd, al dan niet op papier of digitaal. Ik zal uw verzoek aan de afdeling REO-GebiedsOntwikkeling doormailen, met het verzoek om contact met u op te nemen. Mij is overigens uit uw mail ook niet helemaal duidelijk of u die plannen in zijn geheel nodig heeft/wilt raadplegen of dat uw verzoek zich beperkt tot een concrete locatie.

Ik moet u zeggen dat de dienstverlening toch wel enorm is afgenomen sinds het in gebruik nemen van het stadskantoor. Totdat het stadskantoor in gebruik werd genomen kon ik op elk moment van de dag terecht op het kantoor op het Rachmaninoffplantsoen, waar alle bestemmingsplannen (oud en nieuw) in een grote bak hingen. Dan hielp de zeer behulpzame medewerkster mij om de bestemmingsplannen die ik wilde zien uit de bak te halen en dan kon ik die ter plaatse bekijken en er foto’s van maken.

Die hele digitale informatieverstrekking door de gemeente wordt aan de burger verkocht met het argument dat de informatie daardoor toegankelijker zou worden en dat het dienstbetoon daardoor zou verbeteren. Ik hoop u met deze twee voorbeelden te hebben laten zien dat het tegendeel het geval is. Bovendien kunnen de kosten nu hoog oplopen, terwijl het voorheen gratis was.

Kees van Oosten

Bureau Rechtsbescherming (E-mail, 1 mei 2016)

PvdA maakt zich zorgen over jeugdzorg in Utrecht

De Utrechtse PvdA stelt vragen over de zorg voor jeugd in de stad Utrecht. De partij heeft gesproken met ouders, organisaties en mensen uit het werkveld en maakte een overzicht van problemen. Daaruit blijkt onder meer dat het werken met allochtone gezinnen niet van de grond en dat er te weinig kennis is over kindermishandeling. “Al die signalen bij elkaar, die baren mij zorgen,” aldus Bouchra Dibi van de PvdA.

De kinderombudsman deed recent onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015. Hij constateerde dat er zorgen blijven over de deskundigheid van de wijkteams en het gebrek aan inzicht van de gemeenten over wat er nodig is aan jeugdzorg.

In een rapport van de inspectie blijkt dat Utrecht op een aantal punten onvoldoende scoort. “We zijn nu bijna twee jaar verder met die decentralisatie,” aldus Dibi. “We moeten nu wel doorpakken. Er zijn nog teveel knelpunten.” (RTV Utrecht, 29 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1474642/pvda-maakt-zich-zorgen-over-jeugdzorg-in-utrecht.html

VVD Utrecht heeft veel vragen over integratieplan asielzoekers

De VVD heeft gisteren vragen gesteld aan het college over de Noopdopvang++, de proef waarmee het college en het COA willen bewerkstelligen dat asielzoekers, die worden opgevangen aan de Einsteindreef, zo snel mogelijk kunnen integreren in Utrecht. De VVD wil duidelijkheid over de gekozen richting en de financiële consequenties van het voorstel.

Meer betrokkenheid creëren met de stad Utrecht is mooi, evenals het streven naar minder verhuisbewegingen voor statushouders, vindt de VVD. Toch zijn er veel vragen over hoe dit project aansluit bij de prioriteiten rondom integratie, namelijk het krijgen van een status en het vinden van betaald werk.

Selectiecriteria?

De Noodopvang++ biedt asielzoekers die geen status hebben diverse cursussen en integratiemogelijkheden en suggereert de belofte van een toekomst in Utrecht. Naast de vraag in hoeverre burgerschap en de Nederlandse normen en waarden een plek krijgen in het cursusaanbod, vraagt de VVD zich af hoe de asielzoekers worden geselecteerd. “Vluchtelingen zonder perspectief op verblijf allerlei cursussen bieden met overheidsgeld is verkeerd besteed overheidsgeld”, aldus raadslid Judith Tielen.

Woning en werk?

De VVD vindt het belangrijk dat vluchtelingen met een status snel en goed integreren in onze maatschappij. Tielen: “Het vinden van werk of het volgen onderwijs zijn de belangrijkste voorwaarden voor een goede integratie in Nederland. Daarom willen we weten wat dit project betekent voor de betrokken asielzoekers die een status krijgen: hoe komen zij aan een woning en werk in Utrecht? En welke invloed heeft dit project op de uitstroom uit de andere vluchtelingenopvanglocaties in Utrecht en omstreken.” Ook wil de VVD weten of het college bereid is deelname aan de verschillende activiteiten niet vrijblijvend te maken.

Kosten en baten?

Verder is onduidelijk wat de kosten en baten zijn. Tielen: “Het college heeft een subsidieaanvraag bij de Europese Unie ingediend, maar maakt niet duidelijk wat deze proef de gemeente Utrecht gaat kosten. De VVD wil dat de raad een besluit kan nemen over de proef en de daarmee gemoeide kosten.” (Nieuws.nl, 30 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55822/werk-en-status-moeten-leidend-zijn-voor-integratie-vluchtelingen/

Reclame-uitingen weg van rotondes in Utrecht

Vandalen die op verschillende plekken in Utrecht reclamebordjes op rotondes hebben beklad, krijgen hun zin. De exploitant haalt de borden weg. Adverteerders hadden ook geen trek meer in scheve gezichten van buurtbewoners.

Omwonenden van het Emmaplein in Utrecht-Oost hadden bezwaar ingediend bij de gemeente tegen de ‘heiligschennis’ van het park. De bordjes werden ook met enige regelmaat beklad of overgeplakt.

Ook aan de Maliebaan werden de kleine borden doelwit van vandalen en dat wekte weer de woede van advocatenkantoor Amice. ,,Er komt daar veel zakelijk verkeer langs, dus de borden zijn een mooie reclame voor ons bedrijf”, zegt Jeroen van Vliet van het advocatenkantoor. De welstandscommissie van de gemeente schaarde zich achter de boze bewoners van de stichting Wilhelminapark en oordeelde dat de reclamebordjes niet passen: ,,Bebording is ongewenst bij zo’n beschermd stadsgezicht.”

De C & W Groep uit Arkel, die drie rotondes in Utrecht onderhoudt in ruil voor de inkomsten van reclameborden op de rotondes, besloot na overleg met de gemeente de handdoek in de ring te gooien. De adverteerders schrokken ook van de vele negatieve reacties op de reclame en de meesten zouden het liefst meteen afhaken. Ze zitten echter vast aan contracten van vijf jaar.

C & W heeft onlangs officieel te kennen gegeven geen gebruik meer te willen maken van de regeling en daarom heeft de gemeente die vergunning nu ingetrokken voor de drie rotondes die het bedrijf C & W exploiteerde. Het gaat om de Emmalaan, Maliebaan en de rotonde tussen de Pampadreef en de Paranadreef.

Wethouder Kees Geldof (VVD) zei een maand geleden nog in deze krant dat hij nooit zou zwichten voor vandalisme en dat stoppen met de reclame geen optie was. ,,Er zijn in de tussentijd twee dingen veranderd”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,De welstandscommissie heeft negatief geadviseerd en er loopt een bezwaarprocedure.”

Advocaat Van Vliet wil echter dat C & W zich aan het contract houdt en gaat desnoods procederen. ,,We zijn niet voor niets een advocatenkantoor.” (AD.nl, 1 mei 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4292735/2016/05/01/Reclame-uitingen-weg-van-rotondes-in-Utrecht.dhtml

Op 4 december 2009 berichtten wij over het toen laatste collegebesluit “….om met ingang van 1-4-2010 geen vergunningen meer te verlenen voor kleine reclamevormen in de openbare ruimte zoals voor spandoekreclame op rotondes en bij invalswegen, flexibele driehoeksborden en jaarbeursbordjes.”

Motorboot vast onder brug aan Oudegracht in Utrecht

Onder de Maartensbrug aan de Utrechtse Oudegracht heeft zaterdagmiddag een motorboot vastgezeten.

Het ongeluk gebeurde rond een uur of 16.00 uur zaterdagmiddag, en zorgde voor grote hilariteit bij het winkelend publiek. Omstanders zeiden dat er rook uit de motor kwam. Het gaat om een huurboot.

Inmiddels is de boot bevrijd. Hoe de boot klem kwam te zitten en hoe hij weer is vrijgekomen, is niet bekend. (RTV Utrecht, 30 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1474675/motorboot-vast-onder-brug-aan-oudegracht-in-utrecht.html

Nogal wat gebruikers van scheepjes hebben geen vaarvaardigheden en missen de kennis en middelen om een goede vaarroute uit te stippelen. Met een schip varen is wat anders dan er met de caravan op uit gaan.

Het is verstandig om over een aantal jaren, zodra de Catharijnesingel helemaal open is, scheepjes die een bepaalde lengte-, breedte- of hoogtemaat overschrijden verplicht over die westelijke route te sturen.

 

DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 lag het energieverbruik op het laagste niveau in twintig jaar. Huishoudens en industrie consumeerden of verstookten samen 3 000 petajoule. Dat was 2 procent lager dan in 2014. Deze daling hing vooral samen met een forse dip in het verbruik van energie in de petrochemische industrie. Het verbruik van kolen nam fors toe. Dit meldt CBS.

De petrochemische industrie verwerkte in 2015 veel minder aardolie tot plastics dan een jaar eerder. De daling hing onder andere samen met groot onderhoud in een aantal fabrieken. De energiesector (elektriciteitscentrales en raffinaderijen) daarentegen verbruikte vorig jaar bijna 7 procent meer energie dan in 2014. De extra energie was nodig omdat meer elektriciteit is geproduceerd.

Grafiek Energieverbruik.

             (Voor het gebruik van de enigszins interactieve grafieken in het artikel, volg de weblink onder dit artikel. Red.)

Veel meer steenkool verbruikt

Vooral het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit is in 2015 fors gestegen. De toename hing samen met de ingebruikname van nieuwe centrales. Drie oude kolencentrales zijn eind 2015 gesloten, maar hebben gedurende 2015 nog volop gedraaid. Omdat de kolenprijs laag bleef en de vraag uit België aanhield, werd de capaciteit zo optimaal mogelijk benut.

Door de stijging van het kolenverbruik kwam het percentage steenkool in de energiemix in 2015 hoger uit, op bijna 15 procent. In 2010 was dit nog 9 procent. De gestegen inzet van steenkool ging ten koste van het verbruik van aardgas in de energiemix. Er is de afgelopen jaren minder aardgas ingezet in elektriciteitscentrales dan in eerdere jaren.

  Grafiek energiedragers in het totale gebruik.

            (Voor het gebruik van de enigszins interactieve grafieken in het artikel, volg de weblink onder dit artikel. Red.)

Eindverbruik energie steeg door iets koudere weer

Het verbruik van energie voor onder andere de verwarming van huizen, de werking van machines en het rijden met auto’s (het finale energieverbruik) nam in 2015 met bijna 2 procent toe. Dit komt overeen met ongeveer 30 petajoule. De verwarming van ruimtes is sterk afhankelijk van de temperatuur in de koude maanden van het jaar. Als het verbruik gecorrigeerd wordt voor de lagere temperatuur in de winter van 2015 vergeleken met 2014, is sprake van een lichte daling van het finale energieverbruik.

Grafiek energieverbruik naar type verbruik, 2015 tov 2014

            (Voor het gebruik van de enigszins interactieve grafieken in het artikel, volg de weblink onder dit artikel. Red.)

(CBS, 29 april 2016)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/17/laagste-energieverbruik-in-20-jaar

Eneco over de transitie van “energieleverancier naar een Business-to-Consumer Dienstverlener”

Personeelsadvertentie:

In het duurzame decentrale energie systeem van ‘morgen’ zullen veel verschillende producten en diensten in de slimme huizen, -kantoren en -gebouwen worden verbonden met en door energie. Ter illustratie, Eneco voorziet dat er op zonnige momenten energie zal worden opgeslagen in auto’s en batterijen. Verdere integratie van duurzame decentrale energie en IT technologieën, producten en diensten is van groot belang. ICT speelt hierbij een centrale rol: Big data en Cloud oplossingen stellen Eneco in staat om Innovatie te versnellen om een aantal nieuwe dienstvormen te ontwikkelen, breder dan alleen energie gerelateerde diensten. Inkoop speelt daarbij een cruciale rol.

(Eneco.nl, 2 mei 2016)

https://www.werkenbijeneco.nl/vacatures/category-manager-ict-bij-eneco/

Nieuw verdienmodel: eenvoudige dingen ingewikkeld voorstellen en dat dan duur verkopen?

Dat heeft alleen een slagingskans als lokale en landelijke overheden meedoen in de Hans Klok-achtige voorstelling.
Boete voor uitstel besluit prostitutieramen

Voor elke dag dat de gemeente Utrecht geen besluit neemt over het al dan niet heropenen van de prostitutieramen, moet het een boete van 250 euro betalen

Dat heeft de rechter beslist. Het vonnis gaat in vanaf 13 mei, en maximale boetebedrag is gestel op 37.500 euro. Burgemeester Van Zanen heeft in de gemeenteraad laten weten dat hij een boete eventueel voor lief zou nemen. Daarnaast heeft hij inmiddels ook aangekondigd half mei met een besluit te komen. Wat het boetebedrag dus op 500 euro zou zetten.

De beoogde exploitant van de ramen, Freya, een dwangsom tegen de gemeente geëist toen een besluit over heropening van de ramen aan de Hardebollenstraat werd uitgesteld.

Freya zegt aan alle voorwaarden voor een vergunning te voldoen en ziet niet waarom er geen besluit genomen wordt en werd door de rechter in het gelijkgesteld. Een principiële kwestie die over een kleine twee weken zou moeten zijn afgerond. (Gemeente.nu, 3 mei 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/5/Boete-voor-uitstel-besluit-prostitutieramen-2798171W/

Nieuwe wijk gecreëerd ?

Bekendmaking bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 5 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

–   het op 10 maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344. BPBEIROETDREEFOVER-VA01.gml;

–   de omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-15-21314, voor het bouwen van een school.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het noorden van Overvecht in de wijk de Gagel. Het wordt begrensd door de Beiroetdreef, Eufraatdreef en de achterkanten van woningen aan de Tigrisdreef en de Aleppodreef.

Doelstelling bestemmingsplan

De vernieuwing van de scholen Beiroetdreef en Pagodedreef is de laatste vernieuwing van de basisscholen in Overvecht. De Johannesschool (KSU schoolbestuur), die nu aan de Pagodedreef is gevestigd, en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Beiroetdreef (SPOU schoolbestuur) komen samen in een nieuw gebouw aan de Beiroetdreef. Ze blijven wel los van elkaar functioneren en herkenbaar. De gymzaal voor beide scholen wordt aan de Pagodedreef gerealiseerd. Hiervoor wordt een afzonderlijke procedure doorlopen. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisering van het kindercluster aan de Beiroetdreef (2 basisscholen, met ruimtes voor voor- en vroegschoolse educatie, een ouderlokaal en buitenschoolse opvang) planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld.

Inzien

het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen tijdens kantooruren ter inzage van donderdag 5 mei gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 15 juni 2016, in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

–   via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

–   via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 23091. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-23091.html

Opvallend is dat er een nieuwe wijk wordt genoemd: De Gagel

Het is voor de ambtenaren erg efficiënt om twee ietwat samenhangende procedures verknoopt te presenteren. Of het voor de doorsnee burger (waaraan de gemeentelijke dienst dienstbaar heet te zijn) te volgen is, is zeer de vraag.

Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwedekanaalzone

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer bekend dat zij een omgevingsvisie voorbereiden voor de Merwedekanaalzone en daartoe de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone voor inspraak ter inzage leggen. De inspraak termijn loopt van 6 mei tot en met 16 juni 2016.

Aanleiding

De gemeente Utrecht is voornemens een omgevingsvisie (structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) op te stellen voor de Merwedekanaalzone. Bij het opstellen van een omgevingsvisie is het verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen als die omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). In de in voorbereiding zijnde omgevingsvisie voor de Merwedekanaalzone gaat het om de toevoeging van 3000 tot 9000 woningen. Er is sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2), zodat een plan-MER noodzakelijk is.

Beoogd wordt de om de Merwedekanaalzone (deelgebied 4,5 en 6), te transformeren naar een gemengd stedelijk gebied waar de nadruk ligt op wonen maar waar ook kantoorachtige en publieksfuncties zullen zijn gevestigd. De wensen die onder meer uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2016 voortvloeien voor wat betreft verdichting, gezonde verstedelijking, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid, dienen onderling afgestemd te worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke mate van verdichting in relatie tot bereikbaarheid en het realiseren van een gezonde en duurzame verstedelijking in het gebied mogelijk en wenselijk is en wat de invloed daarbij kan zijn van verkeersarm ontwerpen.

Ook wordt onderzocht of een passende beoordeling vanwege mogelijk significante gevolgen voor een Natura-2000-gebied nodig is. Indien van toepassing zal de passende beoordeling in het plan-MER worden opgenomen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de procedure van een planMER is het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het MER-onderzoek. Met de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de gemeente globaal voor welke activiteit de planMER wordt opgesteld, welke alternatieven zullen worden onderzocht en op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden beschouwd. (Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 22783. Gepubliceerd op 4 mei 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-22783.html

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Commissiebrieven M&S

4-5-2016           Evaluatie referendum

29-4-2016         Stand van Zaken Onderwijs Achterstanden Beleid april 2016

29-4-2016         Beleidsregels speelautomaten

29-4-2016         Bed, bad, brood asielzoekers

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

 

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 22 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen: slechts 211

o     HDSR – watervergunning voor het realiseren van twee insteekhavens aan de Kromme Rijn – Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 Utrecht

o     HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – Kranenburgerweg 18 Utrecht

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o     Stadsverwarming blijft lastige zaak

o     Onderzoek naar linke lekkages in Ypenburg

o     Einde aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht

o     VVD kritisch op Nieuwegeins college over stadverwarming

–    Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

–    Experiment met hogere huren voor kleinere woningen

–    Meldpunt snackbaroverlast blijft langer open

–    Utrecht: Ingrijpende wijzigingen busvervoer op komst

–    CPB: ‘Begeleiden werklozen heeft nul effect’

–    Utrechtse dak- en thuislozen in de knel

–    ‘Gemeente Utrecht trekt geld uit voor laatste stuk singel’

–    Tweede Kamer neemt Wet Open Overheid aan

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 12 mei 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

o     Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 12 mei 2016

 

 

 

 

DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen: slechts 211

Mauritslaan 1 te De Meern, HZ_WABO-16-11720

het kappen van één gewone es, een witte populier en een schietwilg, aan achterzijde van tuin

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 47329. Gepubliceerd op 18 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-47329.html

Grebbeberglaan 4 te Utrecht, HZ_WABO-16-11915

Het plaatsen van ballenvangers op een sportveld en het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 48191. Gepubliceerd op 19 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-48191.html

Gehele stad Utrecht, HZ_WABO-16-10923

Het kappen van 98 bomen. De vellijst is eveneens gepubliceerd op www.utrecht.nl/vellijst

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 45549. Gepubliceerd op 19 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45549.html

Maliebaan 34 te Utrecht, HZ_WABO-16-12427

Het veranderen en vergroten van een kantoorgebouw ten behoeve van 23 (zorg)appartementen na sloop van de achterbebouwing en het kappen van drie bomen met herplant voorstel.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50627. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50627.html

Paranádreef 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-12415

Het kappen van honderd bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50631. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50631.html

In plaats van 151 woningen; de adresaanduiding klopt niet. Op het perceel staan geen 100 bomen.

Tolsteegplantsoen 27 tot en met 28 3 te Utrecht, HZ_WABO-16-12302

Het kappen van een boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50641. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50641.html

Gildstraat 118 te Utrecht, HZ_WABO-16-12491

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 50616. Gepubliceerd op 22 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-50616.html

 

Kromme Rijn: Ecologisch Efteling-verbindingslint

HDSR – watervergunning voor het realiseren van twee insteekhavens aan de Kromme Rijn – Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 Utrecht (code 1050294/1045524)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het realiseren van twee insteekhavens aan de Kromme Rijn. Op de locatie Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 april 2016.

Ter inzage. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 21 april 2016 tot en met 2 juni 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 – 17.00 uur. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 2988. Gepubliceerd op 20 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2988.html

B&W van Utrecht vindt het kennelijk ook een wenkend perspectief. Zie:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een kleine insteekhaven, Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-07446

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-30324.html

 

Andermaal Kromme Rijn: Ecologisch Efteling-verbindingslint

HDSR – watervergunning voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats – Kranenburgerweg 18 Utrecht (code 1047634)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het varen op de Kromme Rijn en het innemen van een ligplaats. Op de locatie Kranenburgerweg 18 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 20 april 2016. (Waterschapsblad, Jaargang 2016 Nr. 2977. Gepubliceerd op 20 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-2977.html

Beleid is er om met de mond te kunnen belijden.

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

Stadsverwarming blijft lastige zaak

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag duidelijk gesproken, maar het lastige dossier stadsverwarming is hiermee verre van gesloten. Wie uiteindelijk voor de extra kosten moet opdraaien om 240 woningen extra te isoleren, is nog onduidelijk.

Tevredenheid alom over de belofte van VVD-wethouder Kees Geldof dat bewoners van deze woningen niet de dupe mogen worden van blunders van de gemeente en nalatigheid van Eneco. De 240 huizen in Leidsche Rijn met stadsverwarming moeten extra geïsoleerd worden of van zonnepanelen worden voorzien omdat met een verkeerd milieurendement is gerekend.

Volgens klokkenluider Henk-Jan Visscher moet rekening worden gehouden met een bedrag van 7500 euro per woning. De gemeente gaat uit van maximaal 1600 euro per woning.

Lof van dezelfde Visscher en Bart van den Heuvel van de website Stadsverarming over de ‘daadkrachtige en snelle’ manier waarop het college de problemen met stadsverwarming heeft opgepakt, op het moment dat de wethouders hier ruim twee maanden geleden hoogte van kregen.

Snel om de tafel

Geldof moet nu snel met Eneco om tafel om te praten over het afschaffen van de aansluitplicht op stadsverwarming en het verlagen van de afsluitkosten. Als het aan de raad ligt, mag de wethouder hierbij best zijn rug rechten. Waarschijnlijk hoeft dat niet. Eneco denkt, net als de raad, dat beide partijen er wel gaan uitkomen, aldus woordvoerder Toby Ellson. Te meer ook omdat het eerste project (22 woningen) in Leidsche Rijn zonder stadsverwarming al in de maak is.

Alternatieven

Schrappen van de aansluitplicht betekent niet dat stadsverwarming helemaal exit is. Eneco moet het gaan opnemen tegen alternatieven als warmtepompen. Die zullen slechts op kleine schaal worden toegepast: voornamelijk bij de (middel)duurdere woningen, is de verwachting.

Deze week werd bekend dat naast de 240 ‘sjoemelwoningen’ ook nog 950 huizen in de stad zijn waar verkeerd is gerekend met het milieurendement. Onbekend is of Utrecht hiervoor verantwoordelijk is.

(AD.nl, 15 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4283355/2016/04/15/Stadsverwarming-blijft-lastige-zaak.dhtml

 

Onderzoek naar linke lekkages in Ypenburg

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gevaarlijke lekkages in het warmtenet van Ypenburg. Na jaren vol incidenten met gloeiend heet wa-ter hopen de bezorgde bewoners nu op stevige maatregelen. ‘Als de feiten straks op tafel liggen, móet er wel iets gebeuren.’

Royal HaskoningDHV meldde zich deze week bij Ypenburger Theo Barenburg. Het onderzoeksbureau gaat voor het ministerie van Economische Zaken de veiligheid van de Nederlandse stadsverwarming in kaart brengen. En de problemen met het warmtenet van de Haagse wijk komen daarbij nadrukkelijk aan bod.

Voor de voorzitter van de stichting Stadswarmte Den Haag-Ypenburg is het belletje een zeer welkome verrassing. In februari werd de wijk nog geplaagd door twee lekkages. Honderden liters gloeiend heet water stroomden de kruipruimtes van twee Ypenburgse woningen binnen.

Geen gevaar

Niemand liep gevaar, benadrukt energiebedrijf Eneco, maar de buurt is de jarenlange ellende met het warmtenet meer dan zat. Volgens een inventarisatie van de stichting zijn 20 gezinnen getroffen door ‘heel grote lekkages’, met soms meer dan een ton schade. Bij het aantal ‘grote lekkages’ bleef de teller steken op 45. Ook telde men ruim 100 kleine lekken. Die aantallen kon warmteleverancier Eneco overigens niet bevestigen.

De 10.000 huizen in Ypenburg zijn allemaal aangesloten op het open systeem van de stadsverwarming. Heet water wordt hierbij voortdurend door de leidingen gepompt. ,,Probleem is dat er geen beveiliging is ingebouwd,” vertelt Barenburg. ,,Als je een lekkage hebt, stroomt je huis vol water met een temperatuur tot wel 85 graden. En dat kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn.”

Onafhankelijk onderzoek

Hoewel Eneco in 2014 duizenden woningen inspecteerde en honderden reparaties uitvoerde, deden zich onlangs dus opnieuw lekkages voor. Barenburg is daarom heel blij dat er nu een onafhankelijk onderzoek komt. VVD-raadslid Monique van der Bijl juicht met hem mee. Al twee jaar probeert zij overal aandacht te vragen voor de ellende met de stadsverwarming. ,,Ik hoop dat er nu eindelijk vooruitgang kan worden geboekt.”

Het ministerie verwacht dat het onderzoek naar de veiligheid van de stadsverwarming voor de zomer klaar is. Een woordvoerder bevestigt dat Ypenburg vanwege de lekkages nadrukkelijk in de studie is opgenomen. Eneco wilde gisteren niet reageren. (AD.nl, 16 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4283800/2016/04/16/Onderzoek-naar-linke-lekkages-in-Ypenburg.dhtml

 

Einde aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht

Afgelopen donderdagmiddag en -avond vergaderde de Utrechtse gemeenteraad met het college van B&W over de misstanden met stadsverwarming die de stad al maanden bezig houden.

De gemeenteraad in Utrecht heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat er een einde komt aan het stadsverwarming monopolie van Eneco in Utrecht.

Utrecht is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die vergaande maatregelen neemt om haar burgers met een aansluiting op stadsverwarming beter te beschermen, eventueel gesjoemel met het milieurendement van stadsverwarming aan banden legt en zorgt voor een evenwichtige afweging over de eventuele uitbreiding van stadsverwarming. Tevens worden ontwikkelaars nu in de gelegenheid gesteld andere duurzamere en beter betaalbare warmte oplossingen aan kopers van nieuwe woningen aan te bieden. Voor bewoners met een (in het verleden verplichte) aansluiting op stadsverwarming worden de afsluitkosten, tot een redelijk niveau, verlaagd.

Afgelopen donderdagmiddag en -avond vergaderde de Utrechtse gemeenteraad met het college van B&W over de misstanden met stadsverwarming die de stad al maanden bezig houden. Na een Raadsinformatieavond op 10 maart en een commissievergadering op 24 maart was dit raadsdebat het voorlopige sluitstuk waarmee de recente periode werd afgerond.

De raadsvergadering leverde zeven inhoudelijke moties over het onderwerp op en één motie van afkeuring voor het college (dit was de 1e motie van afkeuring tegen dit college en gebeurde zes jaar geleden voor het laatst). De onderstaande drie moties werden tijdens de raadsvergadering al door het college overgenomen en daardoor weer door de raad ingetrokken:

 • Motie 40: ‘Waarborg onafhankelijkheid bij gebiedsgerichte aanpak’
 • Motie 41: ‘Maak werk van echte groene stadsverwarming’
 • Motie 43: ‘Onderzoek artikel 2 intentieverklaring Utrecht-REMU’

Deze vier moties werden door de raad instemming gebracht en werden allen met meerderheid (moties over verlagen afsluitkosten en schadeloos stelling van kopers van sjoemelwoningen werden zelfs unaniem) aangenomen:

 • Motie 39: ‘Stop met aansluitplicht op stadverwarming’
 • Motie 42: ‘Dat staat zo vast als een huis’ (Maximale energiebesparing bij nieuwbouw aangesloten op stadsverwarming)
 • Motie 44: ‘Verlaag afsluitkosten stadsverwarming’
 • Motie 45: ‘Milieu en bewoners niet duperen’

Samengevat zijn de volgende belangrijke punten door het college overgenomen of door de raad aan het college opgedragen:

 • Maximale inspanning voor het afschaffen van de afsluitplicht voor nieuwbouw woningen in Leidsche Rijn en alle andere nieuwbouw projecten tot het nieuwe Warmteplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld (motie 39);
 • Bij gebiedsgerichte aanpak een deskundige partij aan te stellen die een onafhankelijke review verzorgt, zodat wordt gekozen voor de meest duurzame en betaalbare oplossingen om energie te besparen en op te wekken (motie 40);
 • Verzoekt het college om organisaties met kansrijke, grootschalige opties voor voeding van het warmtenet snel een plaats te geven aan de regietafel ‘warmte’ en de mogelijkheden te onderzoeken (motie 41);
 • Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor nieuwbouw te blijven rekenen met de forfaitaire waarde voor stadsverwarming, met het doel meer CO2 te besparen (motie 42);
 • Bij de gebiedsgerichte aanpak, zoals beschreven in de Utrechtse Energieagenda’s, bij het kiezen van de warmte oplossing, uit te gaan van het werkelijke (EOR) opwekrendement (motie 42);
 • Liefst met Eneco, maar anders zelfstandig, onderzoek te doen naar de invulling van artikel 2 van de intentieovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en REMU uit 1996 (motie 43). Wethouder Jansen heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven te vragen of de ACM hier onderzoek naar kan doen;
 • In de onderhandelingen met Eneco afspraken te maken over het verlagen van de afsluitkosten van stadsverwarming, zonder gemeentelijke bijdrage, en hierbij als uitgangspunt de gemiddelde afsluitkosten van een standaard gasaansluiting voor kleinverbruikers van de drie grootste netbeheerders (Liander, Enexis en Stedin) te nemen en de raad over de uitkomsten te informeren (motie 44);
 • In principe geen omgevingsvergunningen meer te verlenen indien daarbij een opwekkingsrendement wordt gebruikt dat boven de forfaitaire waarde van 110% ligt;
 • Voorgaande ook van toepassing is op vergunningsaanvragen dien voor 19 februari 2016 zijn ingediend, en waarover nog geen besluit is genomen (motie 45);
 • Met betrokken projectontwikkelaars en Eneco mee te denken over oplossingen voor een mogelijk EPC-gat en hierbij als uitgangspunt te nemen dat eventuele (financiële) consequenties niet worden afgewenteld op bewoners (motie 45).

Het is nu afwachten of het college hetgeen de raad gevraagd heeft ook daadwerkelijk in acties en nieuw beleid omzet. Dit zullen we met de raad de komende maanden scherp in de gaten moeten houden. (Stadsverarming.nl, 17 april 2016)

http://www.stadsverarming.nl/einde-voor-het-stadsverwarming-monopolie-van-eneco-in-utrecht/

 

VVD kritisch op Nieuwegeins college over stadverwarming

Het Nieuwegeinse VVD-raadslid Henk-Jan Schat verwijt het college de gemeenteraad niet actief genoeg te hebben geïnformeerd over de problemen met stadsverwarming.

,,Dankzij Utrecht weten we dat in Nieuwegein dezelfde problemen spelen met het milieurendement van stadsverwarming. Burgemeester en wethouders leunen te veel op Utrecht.”

Het AD Utrechts Nieuwsblad onthulde dat in minimaal 240 huizen in Leidsche Rijn (Utrecht) het milieuvoordeel van huizen met stadsverwarming lager is dan eerst gedacht. Eneco heeft daarom de norm aangepast, maar de gemeente hield daar in de bouwaanvraag van de 240 woningen geen rekening mee. Zij krijgen nu extra zonnepanelen of moeten extra worden geïsoleerd.

Utrecht wil nu van de aansluitplicht op stadsverwarming af en wil de afsluitkosten omlaag hebben. Ze is hierover in gesprek met Eneco.

Op verzoek van Schat en zijn D66-collega Tom Verhoeve is donderdagavond een raadsinformatieavond over de Nieuwegeinse problemen met stadsverwarming. De twee wilden eerder al via schriftelijke vragen weten wat de gevolgen van het lagere milieuvoordeel voor Nieuwegein zijn. Die zijn beperkt, aldus het college. Alleen voor vijftig woningen in de wijk Blokhoeve-Oost is met het lagere milieurendement gerekend. Omdat de ontwikkelaar hier extra zonnepanelen op het dak laat leggen, is het milieurendement van deze woningen weer opgekrikt.

Op verzoek van VVD en D66 komt ook Bart van den Heuvel donderdagavond zijn zegje doen. Hij is een van degenen die in Utrecht de sjoemelwoningen aan het licht brachten. Hij adviseert Nieuwegein zijn eigen koers te varen. Wat hem betreft, moet Nieuwegein ook van de aansluitplicht af. (AD.nl, 21 april 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4286732/2016/04/21/VVD-kritisch-op-Nieuwegeins-college-over-stadverwarming.dhtml

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Achtergrond

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is van kracht sinds 1 augustus 2009 en loopt tot 1 januari 2017. Het kabinet wil het NSL verlengen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het NSL moet ervoor zorgen dat Nederland voldoet aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. In het NSL staan de projecten en maatregelen die Rijk, provincies en gemeenten hebben uitgevoerd of nog gaan uitvoeren de komende jaren. De maatregelen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit zodanig verbetert dat de projecten die in het NSL staan zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Ieder jaar worden berekeningen uitgevoerd en hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd: de gemiddelde concentratie stikstofdioxide en fijn stof daalt. De prognoses laten zien dat er slechts nog een beperkt aantal overschrijdingen van de normen kan optreden. U kunt de meest recente resultaten van de monitoring van het NSL bekijken op de website: www.nsl-monitoring.nl.

Reden voor verlenging

Er zijn twee redenen het NSL te verlengen. Ten eerste voorkomen dat er voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ander juridisch kader voor projecttoetsing geldt. Ten tweede wordt op een aantal punten nog niet voldaan aan de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Het NSL is en blijft erop gericht te voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit en, in geval van overschrijding, de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden. Daarnaast blijft ook het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen oogmerk van het NSL.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft daarom in overleg met de provincies en gemeenten die partners zijn in het NSL, besloten dat het gewenst is de programmatische aanpak voort te zetten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat houdt de verlenging in?

Het huidige NSL blijft in stand, de reikwijdte verandert dus niet, alleen de einddatum wordt verlengd. Via de meldingsprocedure zijn in de afgelopen jaren nieuwe projecten en maatregelen toegevoegd of gewijzigd. Deze procedure blijft mogelijk onder het verlengde NSL. Het NSL omvat de volgende regio’s: Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noordvleugel (een deel van Noord-Holland en Flevoland), Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

U kunt uw mening geven

Van 19 april tot en met 30 mei 2016 kunt u ………………..

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 19650. Gepubliceerd op 18 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19650.html

Experiment met hogere huren voor kleinere woningen

Minister Blok gaat experimenteren met huurverhogingen in Amsterdam en Utrecht. Verhuurders buiten de vrije sector krijgen daar vanaf 1 juli de kans om hogere huren te vragen voor kleine nieuwbouwappartementen. Dit tot grote teleurstelling van lokale politici uit beide steden.

Blok wil de woningbouw stimuleren door investeerders meer te laten verdienen op appartementen van maximaal 40 vierkante meter. De minister wil de huurprijs door een andere puntentelling laten bepalen, waardoor in theorie een stijging van enkele honderden euro’s mogelijk is. Tot zo’n 1000 euro per maand, zo stellen tegenstanders.

Een motie om het experiment tegen te houden, kon vandaag niet rekenen op een Kamermeerderheid. Onder andere coalitiepartij PvdA bleef het plan van de VVD-minister steunen. “Ik zou er zelf niet voor kiezen, maar je maakt in een coalitie onderling nou eenmaal afspraken”, aldus Tweede Kamerlid De Vries.

Verontwaardiging

In de steden waar het experiment moet worden uitgevoerd, is met verbazing gereageerd. Zeker vijftien Amsterdamse en Utrechtse politici lieten dat vandaag duidelijk merken in Den Haag. Voor de stemming overhandigden zij een manifest aan de Tweede Kamer: ‘Dankzij Blok 1000 euro voor dit hok’.

“Ik wil niet dat er over de rug van onze huurders experimenten worden uitgevoerd”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marleen Haage uit Utrecht. Ze vindt het jammer dat haar partijgenoten in het parlement de minister blijven steunen. “Hier komt de ware aard van liberaal Blok naar boven. Wat hij vooral doet, is de zakken vullen van projectontwikkelaars.” (NOS.nl, 19 april 2016)

http://nos.nl/artikel/2100218-experiment-met-hogere-huren-voor-kleinere-woningen.html

Meldpunt snackbaroverlast blijft langer open

Mensen die overlast ervaren van snackbars in Utrecht, kunnen nog tot de zomer terecht bij het speciale meldpunt van de gemeente.

Het meldpunt snackbaroverlast zou eigenlijk rond deze tijd al dicht gaan, maar burgemeester Van Zanen verwacht in de zomermaanden meer overlast en heeft daarom besloten het langer open te houden.

Eerder lieten bewoners van de binnenstad weten de nachtelijke overlast rond snackbars spuugzat te zijn. Volgens de gemeente is het belangrijk dat inwoners melding maken omdat de ervaren overlast niet overeenkomt met het aantal geregistreerde meldingen.

Mensen die een klacht hebben, kunnen een mail sturen naar overlastsnackbars@utrecht.nl

(RTVUtrecht.nl, 15 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1463431/meldpunt-snackbaroverlast-blijft-langer-open.html

Utrecht: Ingrijpende wijzigingen busvervoer op komst

Het openbaar vervoer in en rondom de stad Utrecht verandert vanaf 2 juli ingrijpend. Zo rijden er meer bussen van, naar en via De Uithof en Papendorp/Leidsche Rijn. Reizigers kunnen profiteren van directe verbindingen en betere overstapmogelijkheden. Dit staat in het Vervoersplan 2016 dat op 19 april door de Provincie is vastgesteld.

(…………………)

Om deze aanpassingen mogelijk te maken, is besloten om op een aantal verbindingen ritten te schrappen. Zo gaat lijn 2 in de spitsuren een kwartierdienst rijden en rijdt lijn 4 vanwege de beperkte belangstelling onder reizigers niet verder dan NS station Terwijde. Buslijn 126 wordt ingekort tot NS Station Maarssen-Vleuten vanwege de beperkte vraag onder reizigers. Ook lijn 15 vervalt ’s avonds en in het weekend vanwege de beperkte vraag.

(Nieuws.nl, 20 april 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55473/55473/

CPB: ‘Begeleiden werklozen heeft nul effect’

Alle denkbare maatregelen om werklozen aan een baan te helpen, zijn zo goed als zinloos. Dat valt op te maken uit het onderzoek ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid’ van het Centraal Planbureau (CPB).

“Het verbaasde ons ook”, reageerde een woordvoerder van het CPB in Trouw. Tientallen maatregelen zijn onderzocht, en de uitkomst is volgens het rapport voornamelijk: ‘nul, nul, geen effect, afname, onbekend, nul, 0,1 procent, onbekend’. Alleen het verlagen van het wettelijk minimumloon zorgt er voor dat werkgevers flink meer mensen een baan willen geven. Maar dan neemt de armoede ook toe, waarschuwt het CPB, doordat veel mensen minder gaan verdienen.

Effecten

Fiscale stimulering van de arbeidsparticipatie heeft in Nederland steeds minder effect. De mensen die nu nog niet werken of op zoek zijn naar werk, zijn steeds moeilijker te prikkelen om dat wel te doen. De keuze om wel of niet te gaan werken is gevoeliger voor fiscale prikkels dan de keuze voor het aantal dagen per week. Van het resterende arbeidspotentieel zijn vooral moeders van jonge kinderen nog fiscaal te prikkelen om (meer) te gaan werken. Een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting of een lager kindgebonden budget zijn voorbeelden van beleidsopties die relatief veel werkgelegenheid opleveren. Een lager kindgebonden budget leidt daarbij tot een toename in de inkomensongelijkheid, een hogere combinatiekorting niet.

Beschut werk

Verder wordt er gewezen op het belang van arbeidsparticipatie voor mensen die zonder hulp echt niet aan werk zouden komen. Als er meer budget komt voor gemeenten om zogenoemde beschutte werkplekken te realiseren voor werkzoekenden met heel veel beperkingen, helpt dat deze mensen wel aan een baan. Daar worden mensen die voorheen in de sociale werkplaats werkten echt mee geholpen. (Gemeente.nu, 21 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2016/4/CPB-Begeleiden-werklozen-heeft-nul-effect-2792972W/

Voor het CPB-rapport zie: http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-22-kansrijk-arbeidsmarktbeleid-deel-2.pdf

Deze bevinding behoort ook consequenties te hebben voor het beleid van gemeenten.

Utrechtse dak- en thuislozen in de knel

De allerzwaksten in Utrecht hebben het moeilijk. Dat blijkt uit een rondvraag van RTV Utrecht onder zorginstellingen in de stad. De PvdA in Utrecht wil opheldering van het college van B en W.

Jongeren met problemen raken onnodig dakloos, uitgeprocedeerde asielzoekers staan op straat, en mensen met acute psychische problemen moeten eindeloos op hulp wachten. De problemen worden veroorzaakt door bezuinigingen op de zorg, maar ook door een schrijnend tekort aan betaalbare woonruimte in de stad.

Wachtlijsten

Instellingen als het Leger de Heils, het Steunpunt Illegalen en De Tussenvoorziening in Utrecht bevestigen de problemen. De wachtlijsten voor de allerzwaksten zijn veel te lang. Dat komt onder andere doordat de hulpverlening verstopt raakt. Cliënten die toe zijn aan een volgende stap, kunnen niet doorstromen omdat er onvoldoende goedkope woonruimte is.

Ook aan plekken met begeleid wonen is een schrijnend tekort. Cliënten houden zo schaarse plekken bij de zorginstellingen bezet, waardoor nieuwe gevallen tussen wal en schip belanden. (RTVUtrecht, 20 april 2016)

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1464244/utrechtse-dak-en-thuislozen-in-de-knel.html

‘Gemeente Utrecht trekt geld uit voor laatste stuk singel’

De gemeente Utrecht heeft genoeg geld om het laatste stuk van de Stadsbuitengracht in ere te herstellen. Dat meldt het AD/Utrechts Nieuwsblad op basis van bronnen rondom het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat om de laatste 350 meter van de gracht tussen de Mariaplaats en hotel Karel V. Het zou volgens de krant uiterlijk vanaf 2020 mogelijk moeten zijn om een compleet rondje Oudegracht­/Catharijnesingel te varen.

Bronnen rondom het Utrechtse college van burgemeester en wethouders melden dat de gemeente de nog benodigde 9 miljoen euro gaat bijleggen. Het doortrekken van de singel is een vurige wens van de grootste coalitiepartij D66 en collegepartijen VVD, GroenLinks en SP. Het geld voor het laatste stuk singel zou zijn opgenomen in de voorjaarsnota die op 17 mei wordt gepresenteerd.

Eind vorig jaar werd het gedeelte van de singel tussen de Daalsesingel tot aan de Vredenburgknoop geopend. Voor de zomer stroomt het water van de singel ook voor het terras van TivoliVredenburg. Daarna volgt het stuk onder Hoog Catharijne en in 2018 het allerlaatste traject tussen de Mariaplaats en Karel V. (RTVUtrecht, 21 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1464493/gemeente-utrecht-trekt-geld-uit-voor-laatste-stuk-singel.html

Tweede Kamer neemt Wet Open Overheid aan

Met ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer de Wet Open Overheid (Woo), een initiatief van GroenLinks en D66, aangenomen. De wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken

(…………………..)

In de nieuwe wet wordt het verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft. Een ‘informatiecommissaris’ moet één en ander in goede banen gaan leiden.

(…………………..)

In de nieuwe wet moeten overheden bij elke weigering uitleggen waarom het belang om informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet.

De nieuwe Wet open overheid maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid en bevordert daarmee de informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en medeoverheden. Hiermee zou een een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld schelen, maar ook de samenleving als geheel, stelden enkele sympathiserende organisaties eerder in een open brief. ‘Overheidsinformatie die proactief gedeeld wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Bovendien verbetert het de kwaliteit van de informatie’, werd daaraan toegevoegd. (Gemeente.nu, 19 april 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/4/Tweede-Kamer-neemt-Wet-Open-Overheid-aan-2791819W

Zie ook: http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/4/Organisaties-willen-instemming-met-Wet-Open-Overheid-2790354W/

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 12 mei 2016

o.a.

6 Meedoen naar Vermogen, Transformatieagenda 2016-2017 Maatschappelijke ondersteuning

Utrecht heeft de decentralisaties in het sociaal domein vanaf de start aangegrepen om ook een inhoudelijke transformatie in de zorg en ondersteuning te realiseren. Deze transformatieagenda beschrijft de ontwikkelopgaven voor dit en komend jaar om de ambities en doelen zoals gesteld in de WMO kadernota Meedoen naar Vermogen (2013) en de daarop gebaseerde twee Uitvoeringsplannen (2014) te bereiken. Het college heeft de raad bij de 3e voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen toegezegd om een WMO-brede transformatie-agenda op te stellen. Dit om voor de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen, voortgang en aankomende mijlpalen in hun samenhang te kunnen bespreken en vast te stellen.

7 Contract TSN

Geagendeerd door mevr. Van Gemert, SP Naar aanleiding van de RIA over deze onderwerpen, het akkoord tussen staatssecretaris van Rijn en de vakbond en diverse gerechtelijke uitspraken, is de SP-fractie van mening dat anderhalf uur thuiszorg in Utrecht onvoldoende is voor cliënten, maar ook onhaalbaar is voor de medewerkers in de thuiszorg. De SP maakt zich zorgen dat de signaleringsfunctie geen ruimte kan krijgen in de thuiszorg zoals zij nu georganiseerd is en wil van de wethouder weten of hij de kwaliteit nog wel kan garanderen. Verder is een toekomstvisie over de thuiszorg in Utrecht toegezegd. Samen met de andere commissieleden wil de SP in gesprek over de toekomst van de thuiszorg, waarbij partijen tevens aan kunnen geven op welke manier zij het overschot in de WMO willen aanwenden voor medewerkers en cliënten. Tenslotte wil de SP van de wethouder horen hoe hij het bijkopen van extra uren wil gaan monitoren en stimuleren, waarbij ook aandacht is voor de cliënten die vanwege hun hoge eigen bijdrage onterecht gebruik maken van de bijkoopregeling en daarbij geen gebruik maken van de aan hun geïndiceerde uren met eigen bijdrage.

7.a SV 2016, nr 24 over huishoudelijke hulp TSN (met antwoord)

9 Commissiebrief Advies onderzoek Speeltuinwerk

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en de heer van Corler, GroenLinks. Tijdens de commissiebehandeling spreekt D66-fractie graag met het college en andere fracties over diezelfde oplossingsrichting: in hoeverre biedt verzelfstandiging en oplossing voor de uitdagingen van de speeltuinen, welke mogelijkheden en bezwaren zijn er, wat zijn de gevolgen voor de kwetsbare speeltuinen en voor de Sociaal Makel Organisaties. GroenLinks wil stil staan bij de vraag bij de voor- en nadelen van de voorgestelde verzelfstandiging. GroenLinks is er niet direct van overtuigd dat de problemen die ervaren worden het beste opgelost worden met een verzelfstandiging.

 1. Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020

Sinds januari 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de hulp en ondersteuning aan jeugd. In aanloop naar 2015 is de Utrechtse ambitie vastgelegd in een contourennota, een kadernota en twee uitvoeringsnotities. Met de notitie Meerjarige Sturing en Bekostiging Jeugdhulp 2017-2020 geeft het college verdere invulling aan de kaders die in die eerdere nota’s zijn gesteld.

 1. Verordening U-Pas 2016

De commissie wordt gevraagd de Verordening U-Pas 2016 vast te stellen, waarin de mogelijkheid is opgenomen om een bedrag te verstrekken dat kinderen aan verschillende doelen kunnen besteden, gericht op participatie (het U-Pas Kindpakket).

 1. Herbenoeming van de heer prof. T. Wubbels als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voor openbaar voortgezet onderwijs, per 1-8-2016.

NUOVO Scholengroep verzorgt het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht. Het college van bestuur bestaat uit één persoon en de Raad van Toezicht telt vijf leden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer dr. Prof. Theo Wubbels voor een tweede termijn te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep.

 1. Visie Utrecht ‘maakt kennis’ met de bibliotheek van de 21e eeuw/ Ondernemingsplan 2016-2020 de Bibliotheek Utrecht; ondernemend en programmerend voor de stad.

Het college heeft de concept-visie “Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21 eeuw” vastgesteld en op basis daarvan is de bibliotheek gevraagd als zelfstandige organisatie een ondernemingsplan uit te werken met een vooruitzicht naar de komende 4 jaar. Het ondernemingsplan moet passen binnen het financiële kader en de concept-visie (brandsheet) Deze zijn de uitkomst van een uitgebreid met de stad doorlopen proces.

 1. Zienswijze op ontwerp jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Utrecht

Per brief van 31 maart 2016 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp van de jaarstukken 2015 van de VRU aangeboden aan het college. Daarbij is gevraagd om de zienswijze van de gemeenteraad op de jaarstukken bekend te stellen aan de VRU bij voorkeur uiterlijk 27 mei 2016. Alle zienswijzen die de VRU ontvangt, worden betrokken bij het vaststellen van de jaarrekening door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2016.

 1. Zienswijze op ontwerp 1ste wijziging programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht

Per brief van 31 maart 2016 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp van de 1ste wijziging van de programmabegroting van de VRU aangeboden aan het college. Daarbij is gevraagd om de zienswijze van de gemeenteraad op deze 1ste wijziging bekend te stellen aan de VRU bij voorkeur uiterlijk 27 mei 2016. Alle zienswijzen die de VRU ontvangt worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2016.

 1. Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

Per brief van 31 maart 2016 heeft de secretaris van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het ontwerp van de programmabegroting 2017 van de VRU aangeboden aan het college. Daarbij is gevraagd om de zienswijze van de gemeenteraad op de programmabegroting bekend te stellen aan de VRU voor 25 mei 2016. Na verwerking door de VRU van alle ontvangen zienswijzen wordt de programmabegroting 2017 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd op 4 juli 2016. De programmabegroting is geschreven op basis van de Kadernota 2017 van de VRU. De zienswijzen die door de gemeenten zijn ingebracht zijn hierin ook meegenomen.

 1. Initiatiefvoorstel mevr. Ferket Houd de APV Actueel

Tijdens de vergadering van de commissie M&S van 28 januari is voornoemd initiatiefraadsvoorstel besproken. Destijds is besloten dat de initiatiefnemer, op basis van de reacties uit de commissie, het voorstel zou aanpassen en om een reactie voor zou leggen aan het college. Na de reactie van het college zou het voorstel worden doorgeleid naar de raadvergadering. Op 1 april is in reactie op het voorstel de raadsbrief ‘Houd de APV actueel’ ontvangen. Mevrouw Ferket heeft gemeld dat het aangepaste voorstel wellicht nog vragen oproept en daarom in de commissie daarop nog een korte toelichting te mogen geven/de mogelijke vragen te mogen beantwoorden. Het aangepaste voorstel is bij de stukken gevoegd. De Procedurecommissie heeft besloten mevrouw Ferket toe te staan het aangepaste voorstel in de commissievergadering toe te lichten, c.q. vragen n.a.v. het aangepaste voorstel te beantwoorden.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=e80b3033-1014-42a9-a809-840c80bb02e1&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

19-4-2016         Overeenstemming voortzetting Victas

19-4-2016         Waarnemend gemeentesecretaris

18-4-2016         Raadsbrief werkklimaat Werk en Inkomen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

20-4-2016         Motie 2015/155: vernieuw de wijkparticipatie

19-4-2016         Kinderrechten

19-4-2016         Uitvoering motie 18 over opvang asielzoekers

19-4-2016         Jaarverslag Dierenwelzijn 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

22-4-2016         Hart van De Meern

20-4-2016         Regionale samenwerking bereikbaarheid

19-4-2016         Vormgeving Parkorganisatie Maximapark

18-4-2016         Bestemmingsplan Castellum Hoge Woerd

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Agenda Raadsinformatiebijeenkomst – 12 mei 2016

Tekort studenteneenheden/aanpak huisjesmelkers

De gemeente prestenteerde nieuwe juridische instrumenten tegen malafide verhuurders. De raad hoort graag van Vidius en het Huurteam wat zij vinden en wat de huidige stand van zaken is. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Vaststelling bestemmingsplan NedalKWS

In Leidsche Rijn ligt het industrieterrein Hooggelegen, waarop de bedrijven Nedal Aluminium B.V. en Asfalt centrale Utrecht KWS Infra B.V. zijn gevestigd. Voor Hooggelegen is een geluidzone ten behoeve van industrielawaai vastgesteld. Deze geluidzone ligt over een deel van het toekomstige woongebied Leeuwensteyn Noord. Het bestemmingsplan beoogt de huidige geluidzonering van het industrieterrein aan te passen. Indieners van een zienswijze zijn welkom als meeprater.

Groene Verbinding

Bij de aanpak van de A27 komt een overkapping van de bak bij Amelisweerd. Met een lengte van 249 meter. Het dak is in te richten als groene verbinding. De gemeente presenteerde de ruimtelijke verkenning. De raad wil een toelichting. Van de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat. Over de planning van extra benodigd onderzoek en de gevolgen. Daarnaast laat de raad inwoners en andere betrokkenen aan het woord. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Zonnepanelen op gemeentedaken

De gemeente wil het plaatsen van zonnepanelen op gemeentedaken versnellen. Bijvoorbeeld daken van sportcomplexen en scholen. De raad ziet ook kansen voor grondgebonden zonne-installaties en wil inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de realisatie te versnellen. Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

Kop Op Tuindorp

Het college vraagt de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het inrichtingsplan Kop Op Tuindorp vast te stellen. Vastgoedeigenaar Careyn, ontwikkelaar Zenzo en gemeente hebben drie participatiebijeenkomsten georganiseerd om inbreng op te halen voor de herontwikkeling van het gebied. De raad wil graag van betrokken horen hoe zij het participatietraject hebben ervaren. U bent welkom als meeprater.

Riolen, Ratten en Renovatie Kanaleneiland

In Kanaleneiland hebben bewoners last van ratten. De gemeenteraad wil meer inzicht in de planning van het onderhoudsproject aan de riolen en wat de verwachtingen van de gemeente zijn over het verloop van de rattenoverlast. Ook wil de raad van verschillende partijen horen hoe zij de aanpak nu beleven en welke knelpunten zij zien. U bent welkom als meeprater.

Het nieuwe inzamelen

De gemeenteraad gaat tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst graag dieper in op de manieren waarop de gemeente bewoners kan betrekken en motiveren bij de introductie van het nieuwe inzamelen, de positieve impact van afval scheiden op de afvalstoffenheffing, en de kansen om beter aan te sluiten bij de wensen van inwoners om afval te scheiden. Ook de communicatie rondom de plaatsing van ondergrondse containers als overvolle containers komen aan de orde. U bent welkom als meeprater.

Verhuizing busstation

Het busstation Centrumzijde gaat zaterdag 2 juli anderhalf jaar dicht. Vanwege de verbouwing tot bus- en tramstation voor de Uithoflijn. Gedurende de verbouwing verhuizen de buslijnen naar 2 busstations aan de westkant van het station: het busstation Jaarbeurszijde en het tijdelijk busstation Jaarbeursplein. De raad wil graag een presentatie over de gevolgen. En vernemen of er mogelijkheden zijn om aan de stadszijde tijdelijk extra haltes te creëren, bijvoorbeeld aan het Smakkelaarsveld, of de Catharijnesingel. Of meer bussen laten stoppen aan het Vredenburg. Zijn partners zoals U-OV, rover, Solgu en de taxibranche betrokken? Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=20e731cb-2f82-411a-8c2f-b36f453019a8&FoundIDs=&year=2016   en

http://www.utrecht.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebijeenkomst/programma/

 

 

 

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 april 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 1 april 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED

o    Uitspraak rechtbank inzake kapvergunning t.b.v. Natuurmonumenten en de Golfbaan Haarzuilens

o    Bomen kappen of bewerken

o    Botsing tussen twee typen milieu-eisen: zonnecollectoren en bomenbehoud

–    DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

o    ChristenUnie laakt rol gemeente bij stadsverwarming

o    Kopers willen zekerheid over duurzaamheid huis

o    Nederlandse stroom vergrijst

o    Nuon voor rechter in zaak Natuurstoom

–    Utrechtse gemeentesecretaris wordt topman Sociale Verzekeringsbank

–    Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020
–    Geen seniorengetto in Heuvelrug

–    Masterplan Jaarbeurs online

–    Utrecht kiest voor groei met inbreiding

–    400.000 inwoners

–    Burgemeesters: laat grote steden economie trekken

–    Berichtenbox is meer dan besparing

–    Personeelstekort bij GGD’s

–    Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Utrechtse parken

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    A 27   A 27

–    Bioscoop Veemarktplein

–    ‘Vluchtelingen in Utrecht, blijven in Utrecht’

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o    Agenda Gemeenteraad – 7 april 2016
o    Commissiebrieven M&S

o    Commissiebrieven S&R

o    Raadsbrieven

DOSSIER BOMENLEED

 

Uitspraak rechtbank inzake kapvergunning t.b.v. Natuurmonumenten en de Golfbaan Haarzuilens

De meervoudige kamer van de rechtbank heeft de door de gemeente Utrecht verleende kapvergunning ten dienste van een verdubbeling van de golfbaan in Haarzuilens (waarover Natuurmonumenten een wat bijzonder bewind voert) met een strakke worp de prullenbak ingewerkt. De uitspraak bevat heel wat elementen die – gelet op de jarenlange feitelijke gang van zaken – tot een wijziging van de praktijk van vergunningverlening moeten leiden. Het zijn niet zo zeer de regels die het knelpunt vormen, maar het de facto aan de laars lappen van regels door de gemeente.

Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:1711.

In het belang van Utrecht doet de gemeente er goed aan om de praktijk van vergunningverlening (dossierstudie, interviews met belanghebbenden) onafhankelijk te laten onderzoeken. Vervolgens naar bevind van zaken maatregelen nemen.

De raad heeft immers mede tot taak B&W (lees: het ambtelijk apparaat) te controleren.

 

Bomen kappen of bewerken

Dr. H.J. Lovinklaan 6 te Utrecht, HZ_WABO-16-09229

Het kandelaberen van één eik.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 38518. Gepubliceerd op 30 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38518.html

Emmalaan 7 te Vleuten, HZ_WABO-16-09214

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 38526. Gepubliceerd op 30 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38526.html

ter hoogte van Daltonlaan 700 te Utrecht, HZ_WABO-16-09554

Het kandelaberen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39282. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39282.html

ter hoogte van Balkan 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-09288

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39280. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39280.html

op de hoek Laan van Maarschalkerweerd en Mytylweg te Utrecht, HZ_WABO-16-09304

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 3928. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39281.html

Cambridgelaan 100 te Utrecht, HZ_WABO-16-09357

Het kappen van één boom

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39136. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39136.html

speelplaats achter Adenauerlaan 229 te Utrecht, HZ_WABO-16-09551

Het kappen van 2 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39284. Gepubliceerd op 1 april 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39284.html
Everard Meijsterlaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-09669
Het kappen van één boom bij een monument

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39498. Gepubliceerd op 1 april 2016 09:00)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39498.html
Raad moet snel ordentelijk beleid laten maken

Botsing tussen twee typen milieu-eisen: zonnecollectoren en bomenbehoud

Eisen met betrekking tot klimaatadaptatie (veel flinke, bladerrijke bomen) en verlangens met betrekking tot energiezuinigheid botsen.

Als iedere projectmanager de straat kaal mag maken om zonnecollectoren volop zon te geven, gaat levensduur van de Utrechtse bevolking op den duur sterk achteruit als gevolg van veel te weeinig bomen en daardoor teveel hitte in de stad.

Er dienen scherpe criteria (geen timmermansoogcriteria, maar toetsbare) te worden ontwikkeld voor de plaatsing van zonnecollectoren en voor het wijken van bomen ten behoeve de zonnecollectoren. Daarnaast is een stedenbouwkundige regel gewenst die het toekomstig conflict tussen bomen en zonnecollectoren (en ook maar tegelijk maar de tussen bomen en geparkeerde auto’s) voorkomt, en wel zodanig dat er toch veel bomen geplant blijven, c.q. worden.

Zie : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33224.html

Zie de bijlage Buurt schonen van bomen

 
DOSSIER WARMTE EN ENERGIE

 

ChristenUnie laakt rol gemeente bij stadsverwarming

De ChristenUnie is niet te tevreden over de rol van de gemeente bij stadsverwarming, en wil dit onderwerp op 14 april met de hele gemeenteraad bespreken. Dit blijkt uit de 24 maart jl. gehouden vergadering van de commissie Stad en Ruimte van de gemeenteraad over dit onderwerp.

Het probleem is dat het rendement van warmteleverancier Eneco al jaren veel lager is dan waarmee bouwers rekenden, maar dat dit pas in mei 2015 door Eneco is gemeld bij Utrechtse ambtenaren. Volgens de verantwoordelijke wethouders Van Hooijdonk, Jansen en Geldof is door hen hierop niet goed gereageerd. Pas in februari 2016 werd aan bouwers verteld dat ze hun berekeningen moeten aanpassen.

Verkeerde vergunningen: hogere energiekosten

Het gevolg hiervan: honderden niet goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen waarvoor toch vergunningen zijn verstrekt en flink hogere energiekosten voor nieuwe inwoners. De ChristenUnie wil dat deze bewoners door de gemeente gecompenseerd worden, de gemeente heeft immers de bouwvergunning niet goed gecontroleerd. De wethouders gaven aan hiernaar te zullen kijken, zonder garanties te geven dat inwoners niet worden gedupeerd. Raadslid Jan Wijmenga: “Het college erkent dat het fout zat, maar komt onvoldoende op voor de gedupeerde eigenaren. De gemeente moet actief gaan kijken hoe de woningen alsnog energiezuinig kunnen worden.

Nog steeds verkeerde vergunningen

De gemeente blijkt zelfs na februari 2016 verkeerde vergunningen te hebben uitgegeven. Volgens de wethouders omdat ze niet anders kunnen. De ChristenUnie vindt dit niet acceptabel. “Al in mei 2015 wisten gemeente én bouwers dat Eneco het rendement had verlaagd. Iedereen die de papieren invult voor de vergunningaanvraag krijgt namelijk een melding dat Eneco haar oude rendementsverklaring heeft ingetrokken. De gemeente erkent dat bewoners gedupeerd worden, dat ze beter had moeten opletten, maar blijft vergunningen uitgeven waardoor de groep gedupeerden steeds groter wordt. Dat vindt de ChristenUnie onaanvaardbaar”, aldus Wijmenga.

In de commissievergadering van 24 maart kondigde de ChristenUnie aan dit onderwerp met de hele gemeenteraad te willen bespreken. Dat debat zal op 14 april zijn. (Nieuw.nl, 26 maart 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/54685/christenunie-ontevreden-over-rol-gemeente-bij-stadsverwarming/

De Christenunie zou het hele varken op de menukaart mogen zetten, ook de story over vervanging van de warmtetransportleidingen.

 

Begrip ‘sjoemelwoning’ doet zijn intrede

Kopers willen zekerheid over duurzaamheid huis

Bij nieuwe bewoners van koophuizen in Leidsche Rijn is onrust ontstaan over stadsverwarming. Zij willen zeker weten dat de EPC-waarde die hun woning heeft, klopt. Deze waarde drukt uit hoeveel energie een woning jaarlijks per vierkante meter verbruikt. Deze waarde is gekoppeld aan het milieurendement van stadsverwarming.

Afgelopen week zijn de eerste huizen in het project Leidsche Lande (24 huizen, deelplan Hoge Weide) opgeleverd. Voor deze woning is een EPC-waarde gegarandeerd.

Omdat Eneco, leverancier van stadsverwarming, mei vorig jaar het milieurendement heeft verlaagd, moeten waarschijnlijk minimaal 240 woningen duurzamer worden gemaakt met bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente Utrecht heeft verzuimd in de bouwvergunningen met het lagere milieurendement te rekenen, zo bleek vorige maand.

Leidsche Lande

De bouwvergunning voor de 24 woningen in Leidsche Lande is voor mei vorig jaar afgegeven. In theorie maken ze dus geen deel uit van de 240 sjoemelwoningen. Desondanks zijn de bewoners verontrust door alle commotie rond stadsverwarming en willen ze van projectontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling zekerheid over de EPC-waarde van hun gekochte woning. Volgens de ontwikkelaar is er echter niks mis met de huizen. (…………) (Ad.nl, 30 maart 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4272421/2016/03/30/Kopers-willen-zekerheid-over-duurzaamheid-huis.dhtml

 

Nederlandse stroom vergrijst

Energiebedrijven produceren meer kolenstroom dan vorig jaar. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en WISE. Van de energiereuzen scoren Nuon en Essent een dikke onvoldoende. Eneco is het meest duurzaam, maar scoort lager dan voorgaande jaren: een krappe 6.

Ranking

De organisaties beoordeelden alle 37 stroomleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Beoordeeld werden de investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is een ranglijst gemaakt, ingedeeld in 3 groepen: voorlopers (score 6 en hoger), volgers (4 tot 6) en vervuilers (lager dan 4). Klik hier voor een volledige ranking van alle 37 stroomleveranciers.

Trend: minder duurzaam

Over de gehele linie worden de energiebedrijven in het onderzoek als minder duurzaam beoordeeld dan in 2014. Het gemiddelde eindcijfer daalde van 5,7 naar 5,5. Dat komt met name doordat de stroomproducenten in 2014 meer stroom uit kolen produceerden. Goedkope kolen zijn debet aan deze ontwikkeling.

Gevestigde orde grijzer

Van de vijf grote internationale bedrijven is Eneco nog steeds het meest duurzaam. Toch zakt Eneco in de ranking en behoort met een 6,2 nog maar net bij de voorlopers. De daling komt doordat Eneco meer grijze handelsmix inkoopt. Engie/Electrabel scoort iets beter dan vorig jaar en komt met een 5,9 dicht bij de voorlopers. Het energiebedrijf investeert onder andere in zonne- en windenergie. De andere drie grote energiebedrijven (E.ON, Nuon en Essent) verduurzamen helaas niet en zijn in de beoordeling zelfs gezakt.

Marktaandeel reuzen

De vijf energiereuzen bezitten in Nederland een marktaandeel tussen 75 en 80% en bepalen daarmee sterk de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening. Als deze bedrijven willen stijgen in de ranking, doen ze er slim aan om te kiezen voor energie uit zon, wind en duurzaam gecertificeerde biomassa. Ook energie uit gascentrales wordt als voldoende duurzaam beoordeeld.

Minder voldoendes

Ook zijn er minder duurzame voorlopers dan vorig jaar. In de vorige ranking scoorden negen energiebedrijven een voldoende, dit jaar zijn dat er acht. Er zijn echter nog steeds drie energiebedrijven die een 10 behalen: DE Unie, Pure Energie en Qurrent Nederland. De acht voorlopers bezitten een gezamenlijk marktaandeel van 3,3% in Nederland.

Oproep: stap over

De maatschappelijke organisaties roepen Nederlandse consumenten en bedrijven die voor echt duurzaam willen gaan, op om over te stappen op één van de acht voorlopers. Dit past ook in de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer consumenten en bedrijven een duurzame keuze maken. Consumenten kunnen nu zelf invloed uitoefenen op de transitie naar duurzame energie. Want een snelle energietransitie is cruciaal bij de aanpak van klimaatverandering. Een thema dat actueler is dan ooit in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. (Natuurenmilieu.nl, 27 oktober 2015)

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/ranglijst-duurzaamheid-stroomleveranciers-nederlandse-stroom-vergrijst/

Vervolgens zijn Natuur en milieu en Eneco gaan vrijen (http://nos.nl/artikel/2085731-eneco-en-natuur-en-milieu-lanceren-alternatief-voor-plannen-kamp.html). Eneco heeft zo een potentieel lastige klup geneutraliseerd, een klup die een gepromoveerde in huis heeft die in het proefschrift heeft laten zien dat Eneco (en zijn concurrenten) de overheid om zijn vingers windt. Weg kritisch geluid. De schoorsteen bij Natuur en Milieu moet roken, nietwaar?

 

Nuon voor rechter in zaak Natuurstoom

Energieleverancier Nuon moet zich vrijdag verantwoorden voor het product Natuurstroom. Het gaat om een bodemprocedure bij de kantonrechter in Nijmegen. De zaak is aangespannen door ConsumentenClaim namens een van zijn klanten.

Nuon verkocht jarenlang aan meer dan 200.000 consumenten en honderden bedrijven Natuurstroom. Voor de opwekking ervan werd uitsluitend gebruikgemaakt van schone bronnen: zon, wind en water. Klanten betaalden daarvoor een meerprijs. De energieleverancier verzekerde vanaf maart 1996 dat deze toeslag een op een geïnvesteerd zou worden in extra nieuwe duurzame energieprojecten, zoals de aanleg van windmolenparken.

Onjuist voorgelicht

Uit onderzoek, dat het FD in 2013 deed, bleek dat Nuon zijn klanten onjuist had voorgelicht. Tot eind 2002 gingen de toeslagen naar dergelijke projecten. Maar daarna werd de koppeling tussen toeslag en extra investeringen losgelaten. Klanten werden daarover niet geïnformeerd, terwijl ze de toeslag wel bleven betalen. De klant waarvoor ConsumentenClaim de procedure aanspant, heeft meer dan € 1000 aan toeslag betaald. Dit wil de claimstichting, waarbij zich duizend voornamelijk particulieren hebben aangesloten, terugvorderen.

‘Garanties niets waard’

‘Het afgelopen jaar hebben we meer informatie boven water gekregen waaruit blijkt dat de door Nuon afgegeven garanties niets waard zijn’, aldus Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. ‘Nuon heeft op geen enkele manier kunnen uitleggen wat zij vanaf 2003 extra deden voor klanten met een Natuurstroomcontract, terwijl zij fors meer betaalden.’ Particulieren hebben in de periode 2003-2012 voor meer dan € 86 mln toeslagen overgemaakt aan Nuon. Met bedrijven meegerekend, loopt dit bedrag verder op.

Nuon en ConsumentenClaim kruisten eerder de degens in deze zaak. Eind 2014 diende ConsumentenClaim bij de rechtbank Amsterdam een verzoek in om tien topmanagers van Nuon onder ede te horen. Die getuigenverklaringen wilde de in massaclaims gespecialiseerde organisatie gebruiken in een procedure tot schadevergoeding. De rechtbank wees dit verzoek af.

Investeringen

Nuon beweert dat Natuurstroom ‘al jaren’ niet meer ‘actief’ wordt verkocht. ‘Zo’n anderhalf tot twee jaar geleden hebben wij de toenmalige klanten van Natuurstroom aangeboden om over te stappen naar andere producten. Sindsdien bestaat het product niet meer’, aldus een woordvoerder van Nuon.

De energieleverancier houdt daarnaast vast aan zijn eerdere reactie en stelt dat het sinds 2002 € 558 mln heeft geïnvesteerd in duurzame productiecapaciteit. Veel meer dan er ooit aan toeslagen is binnengekomen. Hoewel de koppeling in 2003 losgelaten, is de meerprijs wel degelijk terechtgekomen bij duurzame energieopwekking, aldus Nuon. (Financieele Dagblad, 31 maart 2016)

http://fd.nl/economie-politiek/1145468/nuon-voor-rechter-in-zaak-natuurstoom

Hoe zouden andere stroom- en warmteleveranciers het in dit opzicht doen?
Utrechtse gemeentesecretaris wordt topman Sociale Verzekeringsbank

De Utrechtse gemeentesecretaris Maarten Schurink wordt bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zijn benoeming gaat in op 17 mei, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag bekend. (…..)

Burgemeester Jan van Zanen ziet Schurink niet graag gaan. “Maarten heeft in Utrecht laten zien het vermogen te hebben om netwerken in de stad met elkaar te verbinden rond complexe vraagstukken”, zegt hij. “Het is jammer dat hij vertrekt, maar begrijpelijk dat hij kiest voor een nieuwe uitdagende klus.” (…..)   (RTV Utrecht, 1 april 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1461935/utrechtse-gemeentesecretaris-wordt-topman-sociale-verzekeringsbank.html

De bedrijven die Utrecht uitzuigen kunnen een netwerker goed gebruiken, maar de Utrechtse inwoners hebben behoefte aan een gemeentesecretaris die de organisatie in al zijn facetten goed werkend maakt, vooral voor de ingezetenen. (Dat leidt ook tot grote kostenbesparingen.) Daar is dringend behoefte aan.

Zou de gemeenteraad niet van het vele niet-werkende weten, dan kan de raad zijn oor bij de Utrechters te luister leggen.

Het profiel van de gemeentesecretaris zou op zo’n taak/rol geschreven moeten worden en bovendien moet daar de hand aan worden gehouden.

Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020

Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten verwacht een tekort aan geschikte seniorenwoningen in 2020. Dat blijkt uit de vijfde editie van het onderzoek ‘Lokaal beleid seniorenhuisvesting’ van Ipso Facto in opdracht van seniorenorganisatie ANBO. Aan het onderzoek deden 114 van de 390 gemeenten in Nederland mee (29% respons), met een mooie verdeling van bevolkingsgrootte. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het verschil in inzicht verschilt per gemeente enorm. Verbazend, want instrumenten om huisvestingsbeleid te onderbouwen zijn heel belangrijk. Vooral nu het overheidsbeleid gericht is op langer zelfstandig wonen.” Het onderzoek is sinds 1998 met intervallen van vier jaar uitgevoerd.

Overzicht ontbreekt

Waar veel gemeenten de feiten over wonen van senioren op een rij hebben, heeft een aanzienlijk deel dat overzicht niet: een nipte meerderheid van 55% weet hoeveel woningen in de gemeente nu al geschikt zijn voor senioren. De helft (49%) kan een inschatting geven van het aantal geschikte woningen. “Dat bevestigt het beeld dat het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in haar eindrapportage geeft: er moet meer structureel zicht zijn op gemeenteniveau over zorgvraag, het aantal geschikte woningen en over sociale veiligheid,” licht Den Haan toe. “Het Aanjaagteam stelt voor dat de Rijksoverheid een onderzoeksprogramma gaat uitvoeren voor meer inzicht op gemeentelijk niveau.” (Anbo.nl, 29 maart 2016)

http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/nieuws/helft-gemeenten-verwacht-tekort-seniorenwoningen-in-2020?searchterm=seniorenwoningen

Het onderzoeksrapport:

http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/eindrapport_anbo_seniorenhuisvesting_2016.pdf

Om te weten dat men geen idee heeft hoe het in Utrecht zit was het niet nodig dat B&W aan het onderzoek deelnam. Dat was zonder onderzoek al duidelijk. Daarom heeft Utrecht in 2012 en ook nu niet aan het onderzoek deelgenomen.

De makke in Utrecht is dat men niet goed weet welke de kenmerken van een goede seniorenwoning zijn. Zou men dat wel weten, dan zou de Bouwverordening er op aangepast kunnen worden, zodanig dat er nog maar uitsluitend levensfasebestendige woningen worden gebouwd of verbouwd.

 

Geen seniorengetto in Heuvelrug

Er is landelijke ophef over een tekort aan woningen voor ouderen, maar in de Utrechtse Heuvelrug lukt het niet altijd om vrijkomende seniorenwoningen weer te vullen. ,,Er is onder ouderen wel behoefte aan huizen, maar mensen willen niet in een seniorengetto wonen”, denkt wethouder van volkshuisvesting Gerrit Boonzaaijer (SGP).

Veertig procent van de gemeenten in ons land heeft een tekort aan woningen voor senioren, zeggen onderzoeksbureau Ipso Facto en ouderenorganisatie ANBO. Boonzaaijer erkent die behoefte, maar ziet in Utrechtse Heuvelrug nog een andere trend. ,,Aan de ene kant zijn senioren wel bereid om te verhuizen, maar veel mensen willen niet naar een specifiek seniorenappartement”.

MOEITE Dat blijkt onder andere uit de moeite die plaatselijke woningcorporaties moeten doen om seniorenwoningen in de sociale sector aan de man te brengen. Daarover kregen bewoners van een aantal seniorenwoningen aan de Doornse Vogelweide onlangs een brief van verhuurder Heuvelrug Wonen. De corporatie kondigde aan dat de betreffende huizen ook aan andere woningzoekenden toegewezen gaan worden, als zich voor leegkomend huizen geen ouderen melden.

ZORGGESCHIKT Intussen heeft fractievoorzitter Chantal Broekhuis (CDA) vragen aan het Heuvelrugcollege gesteld over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Ze vraagt zich af of of burgemeester en wethouders voldoende zicht hebben op de woonbehoefte van senioren. Broekhuis wil onder andere weten hoeveel zorggeschikte woningen er de komende jaren nodig zijn in de Heuvelrugdorpen. (Nieuwsblad De Kaap, 31 maart 2016)

http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/geen-seniorengetto-heuvelrug-111428

Masterplan Jaarbeurs online

Alsjeblieft, hieronder het volledige masterplan van de Jaarbeurs in digitale vorm. De papieren versie is de afgelopen tijd verspreid. Maar we hebben gemerkt dat veel mensen er nieuwsgierig naar zijn. Deze versie zal volgend jaar worden opgevolgd door een versie 2.0 waarin de finale planvorming zijn beslag krijgt, gelijktijdig met het beschikbaar stellen van een structuurvisie fase 2 door de gemeente. (Bouwput.nl, 23 maart 2016)

http://www.bouwpututrecht.nl/2016/03/23/masterplan-jaarbeurs-online/

Dat wil zeggen ondernemers, ambtenaren en B&W kiezen voor groei.

Hoe zijn de groeicijfers onderbouwd? Willen Utrechters wel groeien, vraag dat eens ! Behoefte aan groet zo maar aannemen en daarvoor in de Utrecht-portemonnee graaien past niet.

Utrecht kiest voor groei met inbreiding

De gemeente Utrecht wil de groei van de stad voor een groot deel opvangen door inbreiding. Het gebied achter het centraal station speelt daarbij een belangrijke rol. Dat is te lezen in de ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’

Utrecht is een van de sterkst groeiende steden van Nederland, volgens de gemeente. Ze verwacht dat Utrecht in 2030 circa 400.000 inwoners heeft. Die groei wil de gemeente opvangen door ruim 40.000 inwoners binnen de bestaande stad te huisvesten.

Nieuw centrum

De grootste groei – circa veertig procent – zal plaatsvinden in de Merwedekanaalzone en op een deel van het Jaarbeursterrein, door de gemeente aangeduid als het Nieuwe Centrum. Intensief ruimtegebruik en hogere dichtheden zorgt hier voor de sterke groei. Hoogbouw behoort hier tot de mogelijkheden.

Deze bedrijfs- en parkeerterreinen worden op dit moment ervaren als barrière in de stad en zijn kansrijk voor gezonde stedelijke ontwikkeling, aldus de gemeente. Door de ligging op kleine afstand van het centrum ligt beperkt autogebruik voor de hand.

De groei van het inwonersaantal verwacht de gemeente verder op te vangen door circa 20.000 inwoners te huisvesten in Leidsche Rijn. De verdere groei van dit stadsdeel is al gepland.

Mobiliteit en economie

De Ruimtelijke Strategie 2016 gaat uit van meer ruimte voor langzaam verkeer, een systeemsprong voor het openbaar vervoer en een goede autobereikbaarheid van bestemmingsverkeer via de snelwegen en de stedelijke verbindingswegen.

Die uitgangspunten staan ook in het verkeers- en vervoersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. De ruimtelijke ontwikkeling en de afwikkeling van de mobiliteit worden op elkaar afgestemd, aldus de gemeente.

De Binnenstad en het Stationsgebied, het Utrecht Science Park (de voormalige Uithof) en Leidsche Rijn (Centrum) bieden volgens Utrecht ruimte voor economische ontwikkelingen. De kantoorgebieden Lage Weide en Papendorp zijn “hotspots voor werkgelegenheid”. In de overige buurten en wijken hanteert de gemeente in eerste instantie kwaliteitsverbetering als uitgangspunt bij ontwikkeling.

Financiën

Parallel met de Ruimtelijke Strategie stelt Utrecht een investeringsstrategie op, waarin ze aangeeft op welke wijze de gemeente middelen beschikbaar kan krijgen en welke publieke en private inzet ze verwacht. De Ruimtelijke Strategie 2016 en de investeringsstrategie worden (in samenhang met de Voorjaarsnota) behandeld in de gemeenteraad. (Architectenweb, 29 maart 2016)

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=38639

 

400.000 inwoners

In 2030 zou Utrecht 400.000 inwoners moeten hebben. Dat betekent 60.000 erbij. In het document waarmee de gemeente dat beleidsvoornemen wereldkundig heeft gemaakt wordt de belangrijkste vraag niet beantwoord: waarom is het huidige aantal van 340.000 niet meer dan genoeg? De

gemeente is bij het huidige aantal al niet eens in staat om leefbaarheid en veiligheid voor iedereen te garanderen.

De kreet ‘duurzame’ groei heeft inmiddels plaats gemaakt voor ‘gezonde groei’. Wat is er eigenlijk gezond aan de groei die de gemeente voor ogen staat? Het kost handen vol geld, zo schrijft de gemeente. Daarom wordt “parallel een investeringsstrategie opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente middelen beschikbaar kan krijgen en welke publieke en private inzet wordt verwacht”.

Ooit werd de groei van een stad bepleit met het argument dat daarmee een groter financieel draagvlak zou ontstaan voor hoog stedelijke voorzieningen. Maar kennelijk wordt groei nu om andere redenen nagestreefd, want, zo blijkt uit de website van de gemeente, het wordt nog een hele toer om het geld bij elkaar te krijgen voor Utrecht 400.000.

Om nóg meer inwoners (en bedrijven) in de bestaande stad op elkaar te kunnen proppen zal er veel meer hoogbouw gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden: er gaat laagbouw gesloopt worden (bijvoorbeeld de kop van Lombok) om plaats te maken voor hoogbouw. Dat niet alleen: de

schaarse stukjes groen in en rond het centrum zullen ook volgebouwd worden. De plannen voor een studentenflat op het Smakkelaarsveld liggen al klaar.

Het onvermijdelijke gevolg van het intensiever gebruik van de ruimte door hoogbouw is dat er nog meer auto’s en fietsers komen en dat er dus ook meer ruimte nodig is voor parkeren en stallen. Kortom, meer asfalt en kostbare kunstwerken om al dat verkeer te kunnen verwerken. Dure

ongelijkvloerse kruisingen bij het 5 Meiplein en het Anne Frankplein worden dan onvermijdelijk, evenals het vervangen van de Marx-Schweitzerdreef [Karl Marxdreef- Albert Schweitzerdreef, parallel aan de Gageldijk – N&aN] door een 6-baans snelweg.

Een verhaal waarin de kosten en baten van nog meer groei naast elkaar worden gezet ontbreekt. Dat groei gezond is wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Ten onrechte dus, want er zijn ook heel veel nadelen. Nadelen voor het milieu (bijvoorbeeld CO2-uitstoot van al die bouw) heb ik nog niet genoemd. Dat al die nadelen niet op een rijtje worden gezet is om te voorkomen dat wij kritische vragen gaan stellen, waardoor die groei veel minder ‘gezond’ en vanzelfsprekend blijkt.

Dat roept de vraag op: wie heeft er welk belang bij dat er ondanks tal van voor de hand liggende bezwaren toch gegroeid wordt? De vraag stellen is haar beantwoorden. In de eerste plaats de ondernemers en financiële instellingen die verdienen aan asfalt, beton en hypotheken. In de tweede

plaats de afdeling stadsontwikkeling, want slopen en groeien betekent werk op de plank.

Kortom, de financiële schuld van de gemeente (inmiddels ruim een miljard), de verder toenemende drukte door het verkeer en het verlies van schaars groen in de stad, het zijn allemaal offers die gebracht worden om banken, bouwend nederland en de afdeling stadsontwikkeling aan geld en werk te helpen. Welke belangen er door dit college gediend worden is duidelijk. Niet die van de inwoners en niet die van het milieu. (Nieuws030.nl, 31 maart 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-400-000-inwoners/

 

Burgemeesters: laat grote steden economie trekken

Het Rijk moet vooral investeren in de grote steden, want daar levert dat het meeste geld op en daar profiteert uiteindelijk heel Nederland van. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zegt dat dinsdagochtend in Trouw. Hij krijgt steun van de burgemeesters van Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

De landelijke politiek heeft volgens de burgemeesters de neiging geld gelijk over het land te verdelen in plaats van te investeren waar dat het meeste oplevert. Als voorbeeld noemt Van der Laan de Maasvlakte.

“Als het Rijk helpt met de aanleg daarvan, is het goed bezig. Dan moeten we even niet zeuren dat Vlissingen of Delfzijl ook steun moet krijgen, want die Maasvlakte is in ieders belang.” Volgens Van der Laan is de landelijke politiek nog niet zover.

Bevoegdheden

De burgemeesters willen ook meer bevoegdheden. Volgens hen wordt ons land top-down bestuurd: het Rijk bepaalt, terwijl de stadsbesturen uitvoeren. De bestuurlijke piramide moet volgens Aboutaleb worden omgekeerd en daar is de Utrechtse burgemeester Van Zanen het volstrekt mee eens.

“Geef de steden op z’n minst ruimte om te experimenteren met eigen regels die groei bevorderen. Daar wordt de koek die we in Nederland te verdelen hebben groter van en daar heeft iedereen baat bij”, aldus Van Zanen. (RTV Utrecht, 29 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1461432/burgemeesters-laat-grote-steden-economie-trekken.html

In macro-perspectief is er al heel lang geen groei. Grote ondernemingen gooien hun afval (materieel en personeel) op het bord van de gemeenschap die dat voor veel geld moet opruimen. Dit wordt niet meegenomen in economische berekeningen.

Het moet vooreerst gaan om een goede verdeling van werk door o.a. werktijdverkorting (leidt tot besparing op staatsuitgaven en belastingdruk).

Berichtenbox is meer dan besparing

Almere en Lelystad zetten de Berichtenbox succesvol in, maar kijken ook vooral uit naar de nieuwe mogelijkheden om eenvoudiger, sneller en goedkoper te kunnen communiceren.

Het aantal berichten dat verstuurd wordt met behulp van MijnOverheid Berichtenbox groeit snel. Waar er in 2014 nog 27 miljoen berichten werden verstuurd via de digitale postbus van de overheid, lag dat aantal vorig jaar op ruim 43 miljoen. Ook het aantal gebruikers volgt die lijn. Begin maart lag dat aantal op ruim 3,7 miljoen en wekelijks komen daar circa 100.000 bij. De verwachting is dat het aantal gebruikers en berichten dit jaar sterk stijgt, met name te danken aan de Belastingdienst die steeds meer post digitaal gaat versturen.

Ook de gemeenten Lelystad en Almere hebben inmiddels het belang en het gemak van de persoonlijke postbus onderkend. In Lelystad gaat het daarbij vooralsnog om de poststromen herinneringen met betrekking tot verlopen ID-bewijzen en rijbewijzen en de WOZ-beschikking in het kader van de onroerendezaakbelasting (OZB). Ook bij de gemeente Almere heeft de aanslag in het kader van de OZB de weg naar de Berichtenbox gevonden, evenals een aantal processen van Werk en Inkomen. (………..)

Net als in Lelystad zorgde de aansluiting bij de gemeente Almere in eerste instantie voor een aantal organisatorische probleempjes, zo laat Van Haastrecht weten. “Met de komst van de Berichtenbox hebben we besloten om de postverwerking centraal te trekken. Voorheen was het zo dat afdelingen zelf hun post printten, waarna het door een postloper op werd gehaald. Waar we naartoe willen is dat post centraal en digitaal wordt ingezameld en richting Berichtenbox gaat, waarbij aan de hand van het burgerservicenummer kan worden bepaald of documenten voor inwoners analoog of digitaal moeten worden verstuurd. Daar moet je goed over nadenken. Ook al omdat het digitaal trekken onder meer betekent dat het werk verandert voor de reproafdeling en de postlopers. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, waren wij op dat moment de enige organisatie die dit proces zo hebben vormgegeven. Dat kostte veel tijd. Nu staat het en gaat het aansluiten al veel sneller.” (…..)    (Gemeente.nu, 29 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Berichtenbox-is-meer-dan-besparing-2781902W/

Personeelstekort bij GGD’s

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) kampen met toenemende tekorten aan personeel waardoor er onvoldoende ruimte is om de uitbraak van infectieziekten tegen te gaan.

Ook het bestrijden van antibioticaresistentie staat om die reden onder druk, blijkt uit een rapport van GGD GHOR Nederland.

Doordat allerlei overheidstaken vorig jaar zijn overgeheveld naar gemeenten krijgen de GGD’s het steeds drukker. ,,Ook internationale veranderingen hebben effect op het werk van de GGD’s, zoals de verhoogde instroom van asielzoekers en de opkomst van nieuwe infectieziekten en antibioticaresistentie. En hoewel taken toenemen, dreigt er tegelijkertijd een tekort te ontstaan aan goed geschoolde, specialistische professionals”, aldus de koepelorganisatie.

De kans op uitbraken van infectieziekten neemt toe, mede doordat mensen meer reizen en ziektes mee kunnen nemen die van dier op mens overgaan. Daardoor moeten de gezondheidsdiensten ook vaker in actie komen, zoals bij de internationale uitbraken van MERS en Ebola, en de infectieziekte Q-koorts.

Nederland telt 25 GGD’s, waar in totaal bijna 10.000 mensen met een vast dienstverband werken. Zij doen onder meer gezondheidsonderzoeken, verzorgen vaccinaties, geven voorlichting en adviseren gemeenten over gezondheidsbeleid. (Gemeente.nu, 29 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Loopbaan/Nieuws/2016/3/Personeelstekort-bij-GGDs-2781737W/

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Utrechtse parken

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een aanwijzingsbesluit te nemen voor de plaatsing van ondergrondse containers voor het gescheiden inzamelen van Plastic, Blik en Pak (PBP) en het inzamelen van restafval, in de Utrechtse parken op de navolgende locaties:

– Park Lepelenburg; bij het Lepelenburg t/o de Brigittenstraat

– Griftpark; in het park bij de ingang in de groenstrook naast het restaurant aan de Blauwkapelseweg

– Julianapark; bij de ingang in de verharding, aan de Amsterdamsestraatweg/Zweder van Zuylenstraat

– Wilhelminapark; in het park in de groenstrook t.h.v. de Koningslaan/Hobbemastraat

– Park Transwijk; in het park bij het festivalveld t.h.v. het restaurant

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 38367 Gepubliceerd op 30 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38367.html

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38442.html

A 27   A 27

Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000365, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Hilversum en Laren krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de verbreding en aanpassing van de A27-A1 met bijkomende werken in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Hilversum, Laren, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Amersfoort)

(Staatscourant, Jaargang 2016 Nr. 13796. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-13796.html

Bioscoop Veemarktplein

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de onder HZ_WABO-14-01207 verleende vergunning voor het bouwen van bioscoop (betreft interne wijziging), Veemarktplein te Utrecht, HZ_WABO-16-09558

Datum ontvangst aanvraag: 24-03-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 39274. Gepubliceerd op 31 maart 2016 09:02)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-39274.html

‘Vluchtelingen in Utrecht, blijven in Utrecht’

De gemeente Utrecht wil vluchtelingen die in de noodopvang zitten zoveel mogelijk in de gemeente houden.

De gemeente heeft er bij het COA op aangedrongen om asielzoekers met kinderen, die eind april de noodopvang moeten verlaten in Kanaleneiland, zoveel mogelijk over te plaatsen naar de nieuwe opvanglocaties in Utrecht die in mei en juli openen aan de. Kinderen kunnen dan hun school in Utrecht voortzetten. Het COA heeft nog geen uitsluitsel gegeven.

Waar mogelijk stromen wat betreft het college vluchteling die in een Utrechtse noodopvang binnenkomen door naar een AZC en later naar een woning in de stad.

(Gemeente.nu, 31 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Vluchtelingen-in-Utrecht-blijven-in-Utrecht-2783183W/
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 7 april 2016

o.a.

4 Utrecht Global Goals City

5 Ontwerp-begroting AVU 2017 en meerjarenraming 2018-2020

6 Benoeming voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

7 Benoeming voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=fa7a9fa0-e358-4eb8-8051-a7f5d5f7eff1&FoundIDs=&year=2016

In de staart een merkwaardige agenda. Voor de stukken zie de weblink.

 

Commissiebrieven M&S

31-3-2016         Tussenstand gebruik ouderlokalen

31-3-2016         Brief exploitatievergunning Hardebollenstraat

31-3-2016         Uitvoeringsplan Stedelijke Agenda Ouderen

30-3-2016         Stand van zaken opvang asielzoekers

30-3-2016         Bijlage bij vergunningen digitaal opvragen

30-3-2016         18- / 18+ in Zorg voor Jeugd en WMO

30-3-2016         Kwaliteit van het onderwijs in 2015

29-3-2016         Pilot levensgebeurtenissen

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

1-4-2016           Golfbaan De Haar

31-3-2016         Fietsverbinding Dorpsstraat – Joostenlaan

31-3-2016         Brief exploitatievergunning Hardebollenstraat

31-3-2016         Commissiebrief Voornemen tot aanwijzen selectie wederopbouwarchitectuur als gemeentelijk monument

30-3-2016         Verhuizing busstations per 2 juli 2016

30-3-2016         Voortgang Oosterspoorbaan

30-3-2016         Aanbieding rapport Stadsbreed onderzoek naar blokverwarming

29-3-2016         Beantwoording vragen RIA 4 febr. Kantorenaanpak Provincie Utrecht

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Raadsbrieven

1-4-2016           Raadsbrief Raadsbrief Initiatiefvoorstel Houd de APV Actueel

29-3-2016         Raadsbrief Informatie inzake ontwikkeling De Kade

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 18 maart 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER BOMENLEED

o     Bomen kappen

–    Utrecht onderzoekt hoge kosten stadsverwarming

–    1997: ,,Utrecht is altijd gewaarschuwd voor illegale stort Put van Weber”

–    Kromme Rijn, pretpark

–    Limiet op rondvaart- en verhuurboten in Utrechtse grachten en singels

–    Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

–    Goed wegdek voor fietser belangrijker dan kortste route

–    Natuurbeschermers lonken nog wat onwennig naar investeerders

–    Eerste omgevingsvisies onder de loep

–    Utrechtse aanpak naar een omgevingsvisie

–    30 km/uur wordt de standaard in Utrecht

–    Gemeenten: stadswacht gelijkwaardig aan agent

–    Nog steeds onregelmatigheden bij omzettingsvergunningen

–    Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnvliet’ en bijbehorend ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

–    Intrekkingen van omgevingsvergunningen

–    Willekeurig veiligheidsbeleid

–    Gemeenten niet alert op risico’s evenementen

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Woonlasten stijgen, kosten bouwvergunningen dalen

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Tam debat over financiële missers Tivoli-Vredenburg

o     Aantal schriftelijke vragen in Utrechtse raad neemt verder toe

o     Agenda Commissie Mens en Samenleving – 31 maart 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

–    Enthousiasme over stadsstrand langs Utrechtse Catharijnesingel

–    Gemeenteraad akkoord met grondruil Jaarbeurs

–    Park en woningen op Smakkelaarsveld

–    Zware tijden voor Utrechtse theaters: minder bezoekers en subsidie

 

 

DOSSIER BOMENLEED

 

Bomen kappen:

Tractieweg 41 te Utrecht, HZ_WABO-16-07677

Het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 31784. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31784.html

Voor de Tractieweg is vanaf 26 februari 2016 verdeeld over vijf aanvragen de kap van 39 bomen aangevraagd. 30 voor nr. 2 (gemeente) zonder dat dat benutbare ruimte oplevert, 3 voor een geheim gehouden adres en ditmaal 6 kerngezonde bomen in het trottoir bij de Hogeschool voor de Kunsten

op nr. 41.

Lamérislaan 1 te Utrecht, HZ_WABO-16-07581

Het kappen van één boom (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 31582. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31582.html

20 straten wijk Overvecht te Utrecht, HZ_WABO-16-06428

Het kappen van 213 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 31504. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31504.html

De sraten zijn allemaal in de publicatie genoemd, maar om welke bomen het gaat is niet aangegeven.

Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 7 Ulmus hollandica’s, Voorveldselaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-01884

Datum besluit: 08-03-2016. Besluit: Verleend. Rechtsmiddel: Bezwaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33296.html

Zo gaat dat in Utrecht: kap van 6 bomen aanvragen, de kap van 7 vergund krijgen. Er was geen wijziging van de aanvraag. Schijt aan rechtsbescherming en geldende regels.

Aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7758.html

Laan van Puntenburg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-08185

Het kappen van tien bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33183. Gepubliceerd op 18 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33183.html

Verschrikkelijke puinhoop:

Tweemaal op één dag gepubliceerd, onder verschillende publicatienummers :

RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 22 bomen, Salamancapad, perceelnummer 1482 te Vleuten, HZ_WABO-16-01625

Op 27 januari 2016 hebben wij onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Salamancapad, perceelnummer 1482 te Utrecht

HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 18-01-2016

Dit had moeten zijn:

Ter Hoogte van Brink te Vleuten

HZ_WABO-16-01625

Het kappen van 22 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 18-01-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33062. Gepubliceerd op 18 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33062.html

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33063. Gepubliceerd op 18 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33063.html

Onjuist. In de publicatie van 27 januari 2016 was het Salamancapad niet vermeld. Er was alleen een kadastraal perceel vermeld. In zijn effect was dat gelijk aan geheimhouden.

Het Salamancapad is overigens op de Uithof te vinden, niet in Vleuten.

De locatie is na de rectificatie nog bar slecht omschreven. ” Ter hoogte van” betekent ergens op onbepaalde afstand rondom de Brink. Misschien moeten daar nog steeds de een paar hectares of vierkante kilometers voor worden afgezocht.

Probleem is verder dat er in Vleuten geen Brink is. Wel is er een Brink in Haarzuilens.

Het moet verdorie toch wel mogelijk zijn een goed locatie-omschrijving te maken. Stuur ambtenaren eens op taalles en op basiscursus geografie !

De Wierslaan 2 t/m 34 te Utrecht, HZ_WABO-16-08039

Het kappen van tien houtopstanden

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 33224. Gepubliceerd op 18 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33224.html

 

Utrecht onderzoekt hoge kosten stadsverwarming

Utrecht bekijkt of het mogelijk is om de kosten voor verwijdering van loze leidingen en kabels voor stadsverwarming onder de grond te verlagen. Hierdoor wordt het afsluiten voor de bewoners een stuk goedkoper.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA en ChristenUnie. Zij waren geschrokken van de kosten (3500 euro), die onder meer Leidsche Rijner Bart van den Heuvel aan leverancier Eneco moet betalen om van stadsverwarming af te willen. Dat die rekening zo hoog is, komt omdat de gemeente Utrecht de eigenaar/leverancier verplicht bij afsluiting van stadsverwarming alle loze leidingen en kabels in de grond weg te halen. Dit om lekkages te voorkomen. (AD.nl, 17 maart 2016)

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4264581/2016/03/17/Utrecht-onderzoekt-hoge-kosten-stadsverwarming.dhtml

Het verdienmodel van Eneco zal op de schop gaan. Dan zal blijken dat het park Cremerstraat gespaard kan blijven.

Op gemeenschapskosten is een aannemer van een financieel probleem verlost. Voordien heeft de overheid hem en zijn rechtsvoorgangers geholpen het milieuprobleem te laten ontstaan.

Uit de oude doos.

 1. ,,Utrecht is altijd gewaarschuwd voor illegale stort Put van Weber”

Vier dikke ordners vormen het dossier Put van Weber. In 1967 begon de nu 63-jarige L. van Woudenberg uit IJsselstein met het verzamelen van gegevens over de omstreden stortlocatie. Dertig jaar lang zag hij met eigen eigen ogen wat er misging. De verantwoordelijke instanties wilden niet luisteren of deden weinig. Tot in juni vorig jaar het milieuschandaal zijn voorlopig hoogtepunt bereikte en waterrecreatie voorlopig verboden werd.

De Nedereindse Plas tussen Nieuwegein en IJsselstein kent een lange historie. De ontgronding van de Put van Weber dateert uit de jaren dertig. In 1960 had de plas een oppervlakte van 4 hectare. De firma Weber diende in 1964 een aanvraag in voor uitbreiding van de ontgrondingsput. Omdat de provincie bang was dat er een te grote plas zou ontstaan, zonder duidelijk nut, kreeg Weber de opdracht het nieuwe stuk te dempen met bouw- en sloopafval.

Hoewel er nooit huisvuil en chemische afvalstoffen gedumpt mochten worden, veranderde de samenstelling van het afval vooral in de jaren tachtig. Steeds vaker werden bedrijfsafvalstoffen en verontreinigde grond uit bodemsaneringen aangeboden. Incidenteel werd daar door de provincie toestemming voor gegeven. Het storten in water werd in 1988 stopgezet. Op het land ging dat door tot 1993.

Al vanaf de jaren tachtig werd steeds meer toegewerkt naar de recreatieve ontwikkeling van het terrein. In 1990 gaven Gedeputeerde Staten officieel toestemming om in de plas te surfen en te zwemmen, tegen het advies van het Wageningse onderzoeksbureau Staring in. Ook de milieu-inspectie keurde dat af. Beide instanties waren bang dat stoffen op de bodem van de plas op den duur de waterkwaliteit negatief zouden beïnvloeden. Ook obstakels in de put kunnen voor een onveilige situatie zorgen.

Illegaal

Omwonenden hebben jarenlang geklaagd over illegale stort. Vooral ”s nachts zou die plaatsvinden. Massale sterfte van vis en stankoverlast was het gevolg. Steeds werd er door de bewonerscommissie van de IJsselsteinse wijk geklaagd bij de verantwoordelijke overheden: Justitie, provincie en gemeente Nieuwegein. Met die bezwaren gebeurde weinig. Om die reden werd in 1989 de Stichting Mens en Milieu in het leven geroepen. Die behaalde in juni 1996 haar eerste grote succes. Zwemmen en surfen in de put bleek na onderzoek te gevaarlijk: waterrecreatie werd voorlopig verboden. Eind vorige maand werd de openstelling van het water door de provincie opnieuw uitgesteld.

Vanaf 1967 heeft de IJsselsteiner Van Woudenberg, nu vrijwilliger bij de stichting, de ontwikkelingen op en rond de Put van Weber nauwlettend in de gaten gehouden. Hij was jachtopziener en kwam uit hoofde van zijn functie regelmatig op het terrein van Weber. Vanuit zijn flat kon hij met zijn verrekijker bovendien goed in de gaten houden wat er ”s nachts gebeurde. Een inspectie de volgende dag bewees vaak zijn vermoedens dat er illegaal materialen in het water gedumpt werden. Inspecties van diverse duikteams vorig jaar hebben die verdenkingen bevestigd.

Foto’s

Woudenberg maakte steeds foto”s. Ook van de massale vissterfte in 1972. ,,Ik heb toen gebeld naar de provincie en de veldbrigade ingeschakeld. Volgens de provincie was die dode vis het gevolg van zuurstofgebrek. Maar zo plotseling? Dat kan niet. Het is een diepe put en zelfs paling kwam bovendrijven. Een ander voorbeeld. In 1994, toen er dus niet meer gestort mocht worden, stikte het er van de kleine vis. In 1995 en vorig jaar zat er opeens niets meer”.

De firma Weber stelde het speurwerk van de IJsselteiner niet altijd op prijs. ,,In ”82 ben ik weggejaagd door een man die er nu nog werkt. Ze waren op dat moment bezig met de stort van afval in het water. Je hebt hier niets te zoeken, schreeuwde hij. Op dat moment zag ik een grote partij cilinders liggen. Ik heb dat aan Justitie doorgeven, maar er nooit meer wat van gehoord”.

Vorig jaar vonden duikers van de genie vaten met chemicaliën in het water. ,,Die zijn vooral ”s nachts gestort”, verzekert Van Woudenberg. ,,Ik weet dat van getuigen die daar op dat moment aan het vissen waren”. Naast de vaten werd er ook huisvuil en ziekenhuisafval aangetroffen: materiaal waarvoor nooit een stortvergunning is afgegeven.

Waarschuwing

,,De provincie is van alle kanten gewaarschuwd dat het mis zou gaan met de plas. Desondanks zijn ze akkoord gegaan met het inrichten tot een volwaardig recreatieterrein. Onze opmerkingen en adviezen van deskundigen zijn jarenlang in de wind geslagen. Het zwemmersstrand werd notabene al aangelegd toen er nog volop gestort werd in het water. De problemen zijn nog lang niet voorbij. Probeer de mensen straks maar eens uit het water te houden”.

De controleur van de Stichting Mens en Milieu volgt iedere vergadering van de provinciale onderzoekscommissie. Die bekijkt of er bestuurlijke fouten zijn gemaakt in de besluitvorming van de provincie rond de Nedereindse Plas. Voor Van Woudenberg is dat al lang geen vraag meer. ,,Als je de stukken leest, wordt duidelijk dat Gedeputeerde Staten tegen beter weten in besluiten hebben genomen ten gunste van waterrecreatie”.

Verder is hij bang dat vooral de afgevaardigden van de collegepartijen in de onderzoekscommissie, zullen proberen het eindrapport te beïnvloeden. Hun gedeputeerden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken. Zo vraagt Van Woudenberg zich bijvoorbeeld af waarom de commissieleden niet nader zijn ingegaan op de 107 inspecties die de provincie tussen 1989 en 1993 heeft uitgevoerd bij de put. ,,In de praktijk zijn dat er maar twee per maand. Veel te weinig. Maar ik vraag me af wat ze hebben ontdekt en gesignaleerd. Niemand die daar vragen over stelt”. (Digibron. Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte, 5 maart 1997)

http://www.digibron.nl/search/detail/012de107ecb7b4781dd5f72a/utrecht-is-altijd-gewaarschuwd-voor-illegale-stort-put-van-weber

Bestuurscolleges naaien gemeenteraden, provinciale staten en de onderdanen vaak een oor aan. In dit geval milieu verpest en de gemeenschap op kosten gejaagd. Bestuurscolleges doen dat geheel belangeloos. Dat is integer bestuur.

Kromme Rijn, pretpark

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een kleine insteekhaven, Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 te Utrecht, HZ_WABO-16-07446

Weg naar Rhijnauwen 6 en 8 te Utrecht

HZ_WABO-16-07446

Het realiseren van een kleine insteekhaven

Datum ontvangst aanvraag: 08-03-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 30324. Gepubliceerd op 14 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-30324.html

Limiet op rondvaart- en verhuurboten in Utrechtse grachten en singels

Door een uitspraak van de Raad van State is Utrecht gedwongen het beleid rond de verhuur van verschillende type boten in de gemeentelijke wateren aan te passen. Voor onbepaalde tijd verstrekte vergunningen zijn niet langer toegestaan en er komt een limiet op het aantal vergunningen.

De Raad van State heeft onlangs in een uitspraak besloten dat ‘een vergunning uitsluitend voor bepaalde tijd mag worden verleend, indien het aantal te verlenen vergunningen is gebonden aan een limiet’.

In Utrecht mochten tot voor kort onbeperkt vergunningen worden verleend voor bootverhuur, maar dit is niet langer wenselijk. “Een limiet is, naast de rechterlijke uitspraak, daarom noodzakelijk om een goede balans te houden tussen de mogelijkheden voor ondernemers op het water en de doorvaarbaarheid en impact op de omgeving,” zo laat het college van B&W weten. (DUIC, 14 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/limiet-op-rondvaart-en-verhuurboten-in-utrechtse-grachten-en-singels/


Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

12 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26983.html

9 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26982.html

15 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26981.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26989.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26984.html

2 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26987.html

6 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26977.html

9 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26980.html

1 rondvaartboot, niet-elektrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26978.html

Consequentie voor hobbelroute route naar rotonde middenin de Maliebaan ??

Goed wegdek voor fietser belangrijker dan kortste route

Een fietspad met vlak wegdek van hoge kwaliteit is voor fietsers belangrijker dan kortste route.

Dat blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV en de TU Eindhoven.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een masterstudie van TU/e-student Rens van Overdijk bij het bureau, waarbij gezocht is naar omgevingskenmerken die routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen bepalen.

Voor het onderzoek is aan 728 mensen gevraagd een keuze te maken tussen verschillende fietsroutes die werden omschreven door reistijd en route-comfort aspecten.

Doel van het onderzoek is om verkeersmodellen te verbeteren, waarin de fiets tot nu slechts een bescheiden plaats inneemt.

Uit het onderzoekt blijkt dat het type fietspad, de wegdek kwaliteit en het ontwijken van hellingen op de route meer invloed heeft op de routekeuze van fietsers dan het verkorten van de reistijd met vier minuten.

Ook blijkt dat de aanwezigheid van een fietsvoorziening veel belangrijker wordt gevonden door e-fietsers dan door gewone fietsers en dat het belang van de wegdekkwaliteit groter wordt als de ritafstand toeneemt.

Verder komt uit het onderzoek dat de invloed van reistijdverkorting groter is voor woon-werk fietsverkeer dan voor een bestemming met recreatieve doeleinden.

Daarnaast liet een vervoerwijzekeuze-experiment zien dat route-comfort een positieve invloed heeft op de keuze om te gaan fietsen.

De modal split in verkeersmodellen zou dus niet langer moeten plaatsvinden op basis van een statische verhouding tussen de keuze voor de fiets, auto of openbaar vervoer, maar zou moeten worden gerelateerd aan de aanwezige faciliteiten en de kwaliteit van de infrastructuur, zo concluderen de onderzoekers.

Zwolle gaat de resultaten gebruiken in het fietsverkeersmodel AIMSUN. (Verkeersnet.nl, 13 maart 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18567/goed-wegdek-voor-fietser-belangrijker-dan-kortste-route/

Studenten en medewerkers van universiteit en hogeschool zijn bijna niet te bewegen de hotsebotsroute via de Springweg in de binnenstad te volgen. Het historiserend wegdek kan niet veel beter, er zit wat helling in de Haverstraat, er zijn teveel hoeken en oversteken die remmend werken en er is een veelheid van over de weg zwabberende voetgangers (het worden alleen maar meer) en auto’s die de doorgang hinderen of zelfs blokkeren.

Een gevaarlijke rotonde in de Maliebaan – die dan ook nog eens partij bomen kost – kan daarvoor niet compenserend zijn

Inzetten op een fietssnelweg via Catharijnesingel en Stadionplein (net zoals de andere route 6 km lang) lijkt een veel betere oplossing om de fietsdrukte door de binnenstad te minderen.

Natuurbeschermers lonken nog wat onwennig naar investeerders

Ze staan er wat ongemakkelijk bij en ze zoeken nog naar de juiste toon voor hun verhaal. In een leslokaal op Nyenrode Business Universiteit oefenen vijf medewerkers van natuurorganisaties een pitch om geld op te halen bij investeerders. De een zoekt kapitaal om ecotoerisme op het Haringvliet te stimuleren, een ander hoopt met hulp van investeerders het Nederlandse weidelandschap te verfraaien. ‘Het is lastig om de juiste balans te vinden tussen mijn passie voor de natuur en de harde cijfers waar investeerders ook om vragen’, vertelt een van hen.

Het spreken met investeerders is nieuw terrein voor de medewerkers persoonlijk, maar ook voor de organisaties die zij vertegenwoordigen. Dat zijn onder meer Vogelbescherming Nederland, Wetlands International en Sovon Vogelonderzoek. Zij zijn traditiegetrouw afhankelijk van donaties en subsidies. Maar nu de overheid minder scheutig is met subsidies moeten zij op zoek naar nieuwe bronnen van kapitaal. De deelnemers aan de workshop zoeken investeringsgeld van enkele tonnen tot een paar miljoen. Ze mikken onder meer op banken, groene beleggingsfondsen en rijke particulieren om dat kapitaal aan te dragen.

Taal van bankiers

‘Er is genoeg geld, maar natuurorganisaties moeten de taal van bankiers leren spreken’, zegt Gerhard Mulder van IUCN NL een koepel van maatschappelijke organisaties ofwel NGO’s. Mulder was bankier bij ABN Amro. Tegenwoordig adviseert hij natuurorganisaties over groene investeringen en financiering. ‘Zij hebben vaak fantastisch mooie projecten, die ze ook commercieel kunnen inzetten’, aldus Mulder.

Hij wijst op de groeiende belangstelling voor groene en duurzame beleggingen, waar vrijwel iedere bank en grote vermogensbeheerder op in probeert te spelen. ‘Het is nu aan de natuurorganisaties om hun projecten geschikt te maken voor investeerders en die goed te presenteren. In mijn tijd als bankier, merkte ik dat het daar nog vaak aan schort.’

Uit natuurbeschermingsprojecten komen vaak diensten voort met een economische waarde. Denk aan bijvoorbeeld aan waterhuishouding. Een natuurgebied kan als overstromingbekken fungeren. Zo heeft het gebied waarde voor diegenen die nu geen schade meer lijden door overstromingen.

Geen zakenmensen

Natuurorganisaties erkennen zulke waardes lang niet altijd. ‘Zij moeten commerciëler denken’, zegt Mulder. ‘NGO’s zijn vooral gericht op de impact van hun projecten. Het zijn geen zakenmensen. Ze hebben al snel het gevoel hun ziel te verkopen, als ze in zee gaan met investeerders. Dat geldt trouwens ook voor hun achterban van donateurs.’

Toch is de bereidheid commerciëler te werken ‘verbazingwekkend groot’, aldus Mulder. Om de natuurbeschermers te helpen, heeft IUCN met Nyenrode een programma van workshops opgezet. Deelnemers leren er hun projecten te verkopen. Het doel is om later dit jaar een roadshow langs potentiële investeerders te houden.

Maasheggen

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft Egbert Jaap Mooiweer afgevaardigd. Het project waarvoor hij investeerders probeert te interesseren draait om het oudste cultuurlandschap van Nederland: de Maasheggen. Dat is een landschap met karakteristieke hagen, houtwallen en knotbomen langs de randen van de akkers en weilanden.

‘VNC wil dit landschap herstellen in Noord-Brabant en Gelderland’, vertelt Mooiweer. De vereniging wil daarvoor een grondfonds oprichten. ‘Met dat fonds gaan wij investeren in de aankoop van landbouwgrond om die daarna langjarig in pacht te geven. Voorwaarde is dan wel dat de pachters biologische landbouw bedrijven en langs de rand van hun percelen stroken vrijlaten voor hagen, bloemen en andere beplanting.’

In zijn pitch legt Mooiweer uitvoerig uit dat landbouwgrond doorgaans een vastrenderende waarde heeft, met inflatiegerelateerde inkomsten uit pacht. Ook gaat hij in op de belastingvoordelen voor de geldschieter. Het is een helder verhaal, maar toch krijgt hij kritiek van zijn medecursisten en de aanwezige docenten. Zij vinden Mooiweers verhaal te zakelijk.

‘Vind je het zelf wel een leuk project?’, vraagt medecursist Laurien Holtjer van Sovon, die meer beelden van het heggenlandschap had willen zien. Mooiweer antwoordt dat hij dit oorspronkelijk ook van plan was. ‘Maar toen ik mijn verhaal eerder voor een investeerder hield zei hij: “denk je dat ik het na twee plaatjes nog niet snap?”‘

Maatschappelijk rendement

Een element waar alle deelnemers het moeilijk mee hebben is het maatschappelijk rendement van hun projecten. ‘Dat blijft nog onderbelicht’, merkt docent Erik Maier van Nyenrode. ‘De combinatie van goede doel en ondernemen blijft moeilijk.’ Hij geeft een voorbeeld hoe de deelnemers dat in hun pitch toch voor elkaar kunnen krijgen: ‘Wat is een mooi Haringvliet u waard? Die vraag is moeilijk te valideren, maar daarom hebben we een investeringsplan erop geplakt.’

Volgens Mulder van IUCN NL zal het in de toekomst makkelijker worden om de waarde van een ecosysteem als het Haringvliet in geld uit te drukken. Steeds meer bedrijven maken gebruik van een nieuwe boekhoudmethode, ‘natural capital accounting’, die dit in principe mogelijk maakt, maar nog in de kinderschoenen staat. ‘Het wachten is op uniforme boekhoudregels hiervoor.’

Mooiweer van VNC heeft geen tijd om daarop te wachten. Hij, en de andere deelnemers aan de workshop, hebben hun pitches later op de dag mogen testen bij een jury van professionele investeerders. Droogzwemmen in een Dragon’s Den. Met zijn bijgeschaafde verkoopverhaal lijkt Mooiweer nu de juiste aanpak te hebben. ‘Ik kwam volgens de jury uiteindelijk als beste uit de bus van de voorgestelde initiatieven.’ (Financieele Dagblad, 14 maart 2016)

http://fd.nl/ondernemen/1142583/natuurbeschermers-lonken-nog-wat-onwennig-naar-investeerders

Eerste omgevingsvisies onder de loep

Hoe brengen gemeenten hun ambities in beeld? Hoe maken zij ruimte voor initiatief uit de samenleving? MijnOmgevingsvisie.nl nam de eerste vier omgevingsvisies onder de loep.

Hoe brengen gemeenten hun ambities in beeld? Hoe maken zij ruimte voor initiatief uit de samenleving? MijnOmgevingsvisie.nl nam de eerste vier omgevingsvisies onder de loep. Deze visies zijn vastgesteld door de gemeenten Tilburg, Uden, Opsterland en Hellendoorn. De analyse biedt een belangwekkend inzicht in hoe gemeenten omgaan met participatie, omgevingskwaliteit, veranderende rollen van de overheid en mondige burgers. Ook levert de analyse informatie en inspiratie op voor gemeenten die nog aan de slag moeten of bezig zijn met het opstellen van een omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingswet treedt in 2018 in werking. (Gemeente.nu, 15 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Eerste-analyse-van-gemeentelijke-omgevingsvisies-2775650W/

Voorbeeld Tilburg. Geen touw aan vast te knopen: http://0855.roview.net/?phID=D80B5364-70FB-4FF1-8CEE-71473AFFE6DD. Plaatjes en nietszeggende teksten.

 

De gemeente Utrecht werkt aan een omgevingsvisie die bestaat uit een integraal kader op het niveau van de gehele stad met als onderdeel daarvan uitwerkingen in deelvisies op wijkniveau.

Utrechtse aanpak naar een omgevingsvisie

Tal van gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk werken, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, op dit moment hard aan een omgevingsvisie. Ook Utrecht erkent de urgentie van de Omgevingswet, maar neemt tijd en probeert de gehele organisatie en samenleving te betrekken. Utrecht wil een omgevingsvisie meer laten zijn dan een structuurvisie waar extra participatie bij heeft plaatsgevonden. Maar wat is dat meer dan? Wat is een integrale omgevingsvisie? Qua thema’s, qua planvormingsproces, qua doorlooptijd, qua inbreng van de bevolking en meer.

Vakgebied overstijgende thema’s

Een omgevingsvisie vraagt volgens ons om een andere inzet op inhoud: vakgebiedoverstijgende thema’s in plaats van sectorale behandeling van onderwerpen waarbij elke beleidsafdeling een paragraaf aanlevert. Utrecht maakt in eerste instantie niet een nieuwe (sectorale) visie op de fysieke leefomgeving, maar ordent de bestaande beleidskaders en ruimt de boekenkast op door verouderde beleidsnota’s in te trekken. De inhoud uit de overblijvende beleidsnota’s wordt samengebracht tot een overzichtelijk meer integraal beleidskader. In de literatuur vaak aangeduid als een ‘Omgevingsvisie light’. Maar vergis je niet: ‘light’ is niet zo gemakkelijk als het lijkt. We willen dat het een product wordt van alle beleidsafdelingen. We vragen hulp en we doen het samen. Draagvlak vorming intern, cultuurverandering en integraal kijken zijn hier misschien wel moeilijker dan de inhoud sec. En het kost tijd.

Van eindproduct naar doorlopend proces

Hier in Utrecht gaan we uit van een integraal beleidskader (Omgevingsvisie Light) op stadsniveau en een uitwerking daarvan in de Omgevingsvisie op deelgebiedniveau (die weer wordt vertaald in het Omgevingsplan). Maar een Omgevingsvisie is een nieuw product en naast inhoud lopen we ook tegen tal van andere vragen aan. Is een Omgevingsvisie bij vaststelling bijvoorbeeld niet al achterhaald? De doorlooptijd van een traditionele structuurvisie was vaak minimaal tien jaar. Als de visie samen met bewoners en andere belanghebbenden tot stand is gekomen, wat doe je dan met nieuwe belanghebbenden en bewoners? En hoe houd je zo’n product bijvoorbeeld politiek-bestendig? Wat als een volgend bestuur andere overstijgende thema’s wil? De Utrechtse omgevingsvisie kon weleens niet in één keer af zijn, maar een doorlopend proces. En bevat misschien ook geen gelijkwaardige uitwerking van alle mogelijke thema’s, maar maakt bijvoorbeeld keuzes voor datgene wat nu belangrijk is en wat straks nadere uitwerking verdient. Of erkennen we de verschillen tussen gebieden in de stad en vullen we de Omgevingsvisie doorlopend met op-maat-gemaakte deelomgevingsvisies? Zo experimenteert Utrecht nu met een Omgevingsvisie voor een deelgebied, waarin alle gesprekspartners in dat gebied uitspreken wat de te behouden waarden en mogelijke ontwikkelingen zijn. Daarna volgt pas het Omgevingsplan. Dit lijkt ons de meest logische volgorde, in het besef dat dat de regels en vergunningstelsels de instrumenten zijn om beleid uit te voeren.

Meerdere goede antwoorden

Net als vele gemeenten in Nederland zijn we aan het zoeken. We weten nog niet precies hoe het product of proces er uit zal zien. Op dit moment is de reis naar een tussenproduct en het vervolgproces daarvan misschien wel net zo belangrijk als het uiteindelijke product zelf. Een reis waarin we werken naar een product waar iedereen zich in herkent, zowel binnen het stadkantoor als in de stad. Misschien niet iedereen honderd procent, maar is tachtig procent niet al heel erg goed? Utrecht heeft geen verlossend antwoord, maar stelt de opgave in de stad of in een gebied voorop, maakt keuzes met alle gesprekspartners en daagt uit om mee te doen. Resulterend in een hele andere Omgevingsvisie? Misschien wel, misschien niet, wie weet.

Robbin Knuivers en Martine van Rijn werken bij gemeente Utrecht aan het project Beter Bestemmen. Hierin wordt geanticipeerd op de nieuwe planinstrumenten uit de Omgevingswet, maar wordt vooral ook gezocht naar meer flexibiliteit in de huidige en toekomstige ruimtelijke ordeningspraktijk.

Het bijzondere van de huidige omgevingsvergunningen in Utrecht is dat de omgeving, het kenmerkende van de omgeving niet of nauwelijks is het bestuurlijk afwegingsproces wordt betrokken.

30 km/uur wordt de standaard in Utrecht

‘Voor elke vervoerwijze hebben we een doel voor ogen: ruim baan voor de voetganger, nieuwe routes met korte reistijden voor de fietser, een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, minder doorgaand autoverkeer door de stad en slimmere logistiek in de stad’. Zo introduceert het gemeentebestuur van Utrecht het nieuwe verkeersplan van de gemeente.

Het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen dat B&W aan de gemeenteraad hebben voorgelegd voorziet een groeit van de stad van ruim 330.000 inwoners naar circa 400.000 inwoners rond 2030.

Uitgangspunt is dat deze bevolkingsgroei plaats vindt binnen de bestaande stad. Een stad met meer inwoners binnen dezelfde ruimte biedt volgens het gemeentebestuur volop kansen voor het verduurzamen en efficiënter maken van mobiliteit doordat meer reizigers gebruik kunnen gaan maken van de beschikbare stations en bushaltes.

De voetganger komt op nr. 1 te staan in de binnenstad. Dat betekent meer ruimte, betere routes en ontmoetingsplekken in de stad. De fietser gaat profiteren van minder stops op weg naar de bestemming en de aanleg van ontbrekende schakels. Voor het ov rekent Utrecht op het benutten van andere knooppunten dan CS, zoals Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum. Verder gaat men voertuigen met meer capaciteit inzetten.

Zeker in de centrumgebieden maar ook in de rest van de stad is de auto steeds vaker te gast en past zich ook qua rijsnelheid aan. 30 km per uur voor alle weggebruikers is hierbij uitgangspunt tenzij een hogere snelheid noodzakelijk is voor de doorstroming of bereikbaarheid. Utrechtse wijken en buurten blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer maar auto’s worden gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van stedelijke verbindingswegen en snelwegen en niet onnodig door woonstraten te rijden.

In 2025 moet zo het aantal afgelegde fietskilometers binnen heel Utrecht zijn toegenomen van 25 tot 37%, het aantal ov-kilometers van 13 tot 25%. Het aantal autokilometers in de stad (inclusief Leidsche Rijn) schat men dan op 1% krimp tot 10% groei. (Verkeersnet.nl, 14 maart 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18597/30-kmu-wordt-de-standaard-in-utrecht/

Gemeenten: stadswacht gelijkwaardig aan agent

Ook stadswachten moeten een bon kunnen uitschrijven voor lichte verkeersovertredingen zoals fietsen zonder licht en rijden door rood. De politie moet op straat niet langer de regie hebben over deze ‘handhavers’, maar op basis van gelijkwaardigheid met ze samenwerken.

Dit pleidooi staat in een toekomstvisie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het stuk is aangeboden aan minister Van der Steur. (NOS.nl, 15 maart 2016)

http://nos.nl/artikel/2092930-gemeenten-stadswacht-gelijkwaardig-aan-agent.html

Dit vereist een type stadswacht dat we nog te weinig zien, namelijk een die durft te handhaven.

Nu lijken nog te veel stadswachten op het dappere Irakese leger.

Nog steeds onregelmatigheden bij omzettingsvergunningen

Ditmaal een verleende vergunning, zonder aanvraag. Bovendien veel tijd tussen besluit en publicatie daarvan. Ruikt niet fris.

Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), HZ_OWR-15-41539, Amsterdamsestraatweg 220 BS te Utrecht

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor de onderstaande adres (tijdelijke) vergunning is verleend voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte:

Amsterdamsestraatweg 220 BS te Utrecht

Verleend 01-03-2016

Verzonden 02-03-2016

HZ_OWR-15-41539 (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 30696. Gepubliceerd op 14 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-30696.html

(Van een correspondent)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnvliet’ en bijbehorend ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 maart 2016 gedurende 6 weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnvliet’ zoals vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-ON01.gml ter inzage ligt met het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarden HW 1137.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden door de percelen aan de Rijksstraatweg.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen ten behoeve van de vestiging van geluidgevoelige functies in het bestemmingsplan “Rijnvliet”, hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, als bedoeld in hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden. (Staatscourant, Jaargang 2016
Nr. 12028. Gepubliceerd op 16 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12028.html

Fantastisch zo’n grensverleggend plan.

Het beleidsstreven is minder herrie in de gemeente. Omdat B&W in strijd daarmee de herrie niet wil aanpakken,- van het taaie verzet door het bedrijfsleven wordt B&W zo moe -, wordt de grens van het juridisch toelaatbare maar verhoogd.

Dat moet later vast de erepenning van de stad opleveren omdat men de herrie binnen de juridische grenzen weet te houden.

Nieuw: intrekkingen melden. Het voorkomt dat derden-belanghebbenden met procedurestappen gaten in de lucht slaan. Prima, maar …….

Intrekkingen van omgevingsvergunningen

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw op een woning, Malakkastraat 29 te Utrecht, HZ_INT-16-05663

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31836.html

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterkant van een woning, Meredith Willsonstraat 113, HZ_INT-16-05669

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31842.html

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de damwand langs het Amsterdam Rijnkanaal, vak 4 (langs Havenweg), Langs het Amsterdam-Rijnkanaal Project DARK (damwandvak 4, km 34,07-34,37) te Utrecht, HZ_INT-16-05654

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31831.html

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het inpandig wijzigen van een asielzoekerscentrum (bouwen en slopen), Joseph Haydnlaan 2 te Utrecht, HZ_INT-16-05662

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31826.html

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakterras op het dak van een woning, Jan Pieterszoon Coenstraat 13BS te Utrecht, HZ_INT-16-05674

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31821.html

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een balkon aan de achterzijde van een monumentale woning, Alexander Numankade 14 te Utrecht, HZ_INT-16-01149

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31804.html

 1. Intrekking omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning in twee appartementen, Harpstraat 34 te Utrecht, HZ_INT-16-00779

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-31810.html

Maar …..dit moet met alle intrekkingen alsook wijzigingen gebeuren, niet slechts met een deel ervan.

En het is beter het dossiernummer ongewijzigd te laten. Dat wordt immers ook niet gewijzigd bij een verlengingsbesluit m.b.t. de beslistermijn.

Willekeurig veiligheidsbeleid

 

Heeren-sociëteit-voorzitter Jan van Dijkhuizen spelt (in 2014) een lidmaatschapsspeldje op het jasje van Van Zanen. Foto: Ton van den Berg

 

Veiligheid en overlast worden door de Utrechtse afdeling Openbare orde en Veiligheid ‘gemeten’ door inwoners te vragen naar hun beleving daarvan en door te kijken naar de zogenaamde geregistreerde criminaliteit’ (het aantal aangiften). Je hoeft geen deskundige of burgemeester te zijn om te begrijpen dat dat maar weinig met echte veiligheid en overlast te maken heeft. Van Zanen, die over veiligheid en overlast gaat, en de afdeling Openbare orde en Veiligheid denken van wel.

Een paar weken terug stond in de krant dat Van Zanen een collectief sluitingsuur wil opleggen in een stuk van de Amsterdamsestraatweg. Vandaag stond in een groot krantenartikel dat de gemeente invallen had gedaan op de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg en dat daarbij een groot aantal ondernemers (horeca en dienstverlening) werd geverbaliseerd.

Volgende week vindt er een veiligheidsenquete plaats onder de bewoners van de Amsterdamsestraatweg. Wat een timing! Die bewoners zullen zich nu wel knap onveilig voelen als ze de berichten in de krant gelezen hebben. Beleving van veiligheid valt heel makkelijk te beïnvloeden en is dus een onbetrouwbare maatstaf voor veiligheid en overlast.

Aangifte doen bij de politie van fietsdiefstal, een scheldpartij of bedreiging, zo weet elke Utrechter, heeft geen enkele zin. Het is een hoop werk en de politie doet er toch niets mee. Ook inbraken worden zelden onderzocht met sporenonderzoek, daar heeft de politie de capaciteit niet voor. Het ophelderingspercentage in Nederland is dan ook schrikbarend laag vergeleken met dat in bijvoorbeeld Duitsland. Het gevolg is dat er steeds minder vaak aangifte wordt gedaan. Die ‘geregistreerde criminaliteit’ (aantal aangiften) is dus ook een onbetrouwbare maatstaf voor veiligheid en overlast.

Aan het melden van overlast of het doen van aangifte kleeft ook nog een heel ander probleem: de gemeente en de politie komen alleen in actie als zij denken dat het echt nodig is en daarbij spelen de vooroordelen van politie, ambtenaren en de burgemeester onvermijdelijk een grote rol. Als omwonenden overlast melden over de kakofonie die bij warm weer door de HKU (waar dan alle ramen van alle oefenlokalen open staan) op de Mariaplaats wordt geproduceerd voelt de gemeente er niets voor om daar tegen op te treden. Ook niet als de HKU bij de rechter erkent de geluidsnormen te overschrijden en zich niet bereid verklaart zich aan de geluidsnormen te zullen houden.

Als omwonenden klagen over de luidruchtige feesten in het gebouw van Sociëteit de Vereeniging (Mariaplaats 14) worden ze door de gemeente naar de politie verwezen en de politie laat de bewoners weten dat de gemeente daar vergunning voor heeft gegeven. In 2013 kon de gemeente er niet onderuit om aan de exploitant een last onder dwangsom op te leggen in verband met een ‘zware overschrijding van de geluidsnormen’. Dat de gemeente vergunning geeft voor activiteiten die het verboden heeft is niet te geloven. Kennelijk heeft de gemeente geen zin de last onder dwangsom (10.000 euro per overtreding) ten uitvoer te leggen. En dus komt er geen eind aan de zware overschrijding van geluidsnormen.

Sterker nog. Om de Sociëteit de Vereeniging zeer ter wille te zijn heeft de gemeente het middels een piepkleine bestemmingsplannetje (‘Bestemmingsplan Mariaplaats 14) mogelijk gemaakt dat ook in de achtertuin die grenst aan Achter Clarenburg plezierigheden kunnen plaatsvinden en de rust voor omwonenden wordt verstoord. Dat de Sociëteit verhuurt aan een exploitant waaraan een last onder dwangsom is opgelegd speelt kennelijk geen rol. Omwonenden voerden tijdens het beroep tegen dat bestemmingsplan aan dat Van Zanen, net als zijn voorganger, lid waren van de Sociëteit. Uit de uitspraak blijkt niet dat dat door de gemeente werd ontkend.

Hoe anders worden horeca ondernemers op de Amsterdamsestraatweg door onze burgemeester behandeld. De HKU en de exploitant van de Sociëteit de Vereeniging worden ontzien terwijl zij aantoonbare overlast veroorzaken, de horeca ondernemers van de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acaciastraat krijgen een collectief sluitingsuur hoewel daarmee ook ondernemers worden getroffen die, zoals Van Zanen schrijft in zijn brief aan die ondernemers, “op zichzelf beoordeeld geen aantoonbare overlast veroorzaken”. Het objectief veroorzaken van overlast is voor Van Zanen kennelijk geen relevant criterium.

Als ‘zware overschrijding van geluidsnormen’ en het veroorzaken van ‘aantoonbare overlast’ er voor Van Zanen niet toe doen, dan gaat het hem kennelijk om het verschil tussen enerzijds studenten van de HKU en heeren die in de Sociëteit feest vieren en anderzijds de (allochtone) mannen die een horeca zaak runnen en bezoeken op de Amsterdamsestraatweg. Tegen horecazaken op de Amsterdamsestraatweg wordt door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid aangevoerd dat zich bij de ingang van die zaken ‘mannen’ ophouden. Tegen de HKU en de Sociëteit wordt niet aangevoerd dat zich bij de ingang studenten en heren ophouden.

Van Zanen zou zich moeten afvragen of het niet de subjectieve veiligheidsbeleving is van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of misschien ook wel zijn eigen veiligheidsbeleving die leidend is in zijn veiligheidsbeleid en of die niet op het publiek wordt overgedragen door willekeurig handhaven en de berichtgeving daarover in de media.

(Nieuws030.nl, 17 maart 2016)

http://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-willekeurig-veiligheidsbeleid/

Een groot deel van de horeca in de binnenstad zorgt ook voor overlast, een aantal bedrijven structureel, andere bedrijven minder vaak maar toch teveel.

Klachten daarover leiden meestal niet tot ingrijpen.

Gemeenten niet alert op risico’s evenementen

Gemeenten moeten bij evenementen meer oog hebben voor de risico’s die spektakels met zich mee kunnen brengen. Dat constateren de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Er zijn ,,substantiële verbeteringen mogelijk en noodzakelijk”.

De Inspecties deden in 2015 onderzoek bij 124 gemeenten, de 25 veiligheidsregio’s en de tien regionale eenheden van de politie. Ze ontdekten dat vaak onduidelijk is wat de gemeenten op het gebied van veiligheid en gezondheid verlangen van organisatoren. Ook gaat het niet altijd goed met de beoordeling van het risico-gehalte en wordt er daarbij te weinig deskundigheid ingeroepen.

Dat moet dus beter en het zou goed zijn als ervaringen op dit gebied worden gedeeld. Veiligheidsminister Ard van der Steur onderschrijft de constateringen. ,,Ik verwacht dat zowel gemeenten als veiligheidsregio’s de uitkomsten serieus nemen en tot actie zullen overgaan, en heb de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad gevraagd hier een actieve rol in te vervullen.” (Gemeente.nu, http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Gemeenten-niet-alert-op-risicos-evenementen-2777269W/

Het rapport (waarin Utrecht de gemeente Utrecht onherkenbaar verwerkt is):

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/17/rapport-meer-aandacht-nodig-voor-veiligheid-en-gezondheid-bij-publieksevenementen/rapportmeeraandachtvoorveiligheidengezondheidbijpublieksevenementen.pdf

Wat opvalt is dat een van de auteurs, nl. de Inspectie voor de Gezondheidszorg, bij de Gemeente Utrecht in huis kantoor houdt.

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-33514.html

Woonlasten stijgen, kosten bouwvergunningen dalen

Huishoudens betalen in 2016 1,1 procent (7 euro) meer aan gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing enrioolheffing) dan in 2015. Dit blijkt uit berekeningen van COELO

Enkele andere gemeentelijke heffingen, zoals de hondenbelasting en de leges voor een bouwvergunning dalen. Ook paspoorten en id-kaarten zijn enkele procenten goedkoper geworden. Dit blijkt uit deAtlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. Hiermee kunnen lokale lasten per gemeente berekend en vergeleken worden. Hier een landelijk tarievenoverzicht.

(Gemeente.nu, 18 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Woonlasten-stijgen-kosten-bouwvergunningen-dalen-2777729W

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

De raad heeft tonnen boter op het hoofd.

Tam debat over financiële missers Tivoli-Vredenburg

Het kritische rapport van de Rekenkamer over de financiële missers van TivoliVredenburg heeft geen stof doen opwaaien in de Utrechtse gemeenteraad. Donderdagmiddag sprak die raad over het rapport, maar tot commotie leidde dat niet en geen enkele wethouder kwam in de problemen.

TivoliVredenburg werd tientallen miljoenen euro’s duurder dan begroot. Dat leidt tot ernstige problemen bij de jaarlijkse exploitatie van het muziekpaleis. De instelling krijgt zijn begroting niet rond vanwege de hoge huurlasten, die weer gekoppeld zijn aan de hoge bouwkosten. Die werden niet goed in de gaten gehouden door geruzie en gebrek aan regie, concludeerde de Rekenkamer.

Het rapport van de Rekenkamer legde de blunders van de Utrechtse politiek haarfijn bloot, maar diezelfde politiek verbindt geen consequenties aan de extreme financiële overschrijdingen. Meer dan een enkel vermanend vingertje stak de raad niet op. Alleen de SP verhief zijn stem tijdens het debat, maar dat maakte weinig indruk. (RTV Utrecht, 17 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460236/tam-debat-over-financiele-missers-tivolivredenburg.html

Rekenkamer in het hemd gezet
Aantal schriftelijke vragen in Utrechtse raad neemt verder toe

Het aantal schriftelijke vragen dat Utrechtse gemeenteraadsleden stellen aan het stadsbestuur blijft toenemen. Dit jaar staat de teller op vijftig, terwijl het pas half maart is.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski stelde vorig jaar schriftelijke vragen over het aantal schriftelijke vragen. Ze hoopte op een “stukje bewustwording” bij haar collega’s. “Is het wel relevant”, vroeg ze hardop af.

Vorig jaar werden 203 vragen gesteld. Als de raadsleden in de rest van 2016 in hetzelfde tempo doorgaan komt de teller boven het aantal van vorig jaar uit.

In 2014 werden in totaal 150 vragen gesteld, een jaar eerder waren het er 174. (RTV Utrecht, 15 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460089/aantal-schriftelijke-vragen-in-utrechtse-raad-neemt-verder-toe.html

Er is een cultuur gegroeid waarin men een benoemd college van B&W of een individuele wethouder gewoon laat zitten, niet op het flikker geeft of naar huis stuurt als er een potje van gemaakt wordt.

De manier waarop raadsleden stoom afblazen is het stellen van schriftelijke vragen. Die vragen worden vervolgens vaak op een misselijk makende manier beantwoord. [De raad laat zich tegen het been pissen.] Maar de stoom is er ondanks alles af. Iedereen gaat over tot de orde van de dag. Alles blijft hetzelfde. Op naar de volgende stoomopbouw.

Als Queeny de raadsvragen zou analyseren dan zou haar blijken dat heel veel vragen niet informerend van aard zijn, maar bedekt oordelend.

Queeny zou haar probleem kunnen indammen door het college naar huis te sturen.

Er zijn overigens ook informerende vragen.

Het is wat bedenkelijk om over dit onderwerp schriftelijke vragen aan B&W te stellen (met een verhuld oordeel). B&W gaat immers niet over de werkwijze van de raad en moet zich daar ook niet mee inlaten.

Queeny kan de werkwijze van de raad beter binnen de raad zelf bespreken, waarbij het er helemaal niet toe doet of er nu 129 of 174 vragen zijn gesteld. Het punt moet dan zijn: waarom stellen we vragen en hoe kunnen we B&W effectief op de huid zitten. Het vragenstellen idammen is geen oplossing

 

Agenda Commissie Mens en Samenleving – 31 maart 2016

o.a.

6 Integratie/plan vluchtelingen

Geagendeerd door mevrouw Podt, D66 en mevrouw Metaal, CDA. De fracties van D66 en CDA willen graag spreken over de enorme opgave op het gebied van integratie in de komende jaren. Aan het verzoek ligt geen commissiebrief of raadsvoorstel ten grondslag, maar een ten tijde van de eerder gevoerde debatten over de opvang van vluchtelingen uitgesproken gedachte om over dit onderwerp verder te praten. Daarnaast wil D66 binnen dit agendapunt graag haar plan bespreken om vluchtelingen, waarvan vrijwel zeker is dat zij in Nederland mogen blijven, direct op te vangen in reguliere huisvesting. In afwachting van hun verblijfsvergunning kan dan gelijk begonnen worden met het leren van de taal, het vinden van een baan en het integreren in de Utrechtse samenleving. De eerste gedachten hiertoe zijn u al eerder toegestuurd en ook bij deze agenda gevoegd. Beide fracties willen graag in de commissie van gedachten wisselen met andere partijen over de opgave op het gebied van re-integratie en het plan. Daarnaast zijn zij benieuwd naar de visie en ideeën van de andere fracties. Ook hoort D66 graag welke mogelijkheden de wethouder ziet voor het plan.

7 Commissiebrief Wachtlijstonderzoek beschermd wonen en opvang

Geagendeerd door de heer van Ooijen, ChristenUnie en mevrouw Podt, D66. De ChristenUnie heeft in de raadsinformatiebijenkomst verschillende signalen van kritiek gehoord op de gemeentelijke aanpak van de wachtlijsten in het beschermd wonen. De kritiek spitst zich met name toe op een ruimtelijk probleem. Daarom wil de ChristenUnie in de commissie de wethouder onder andere vragen stellen over een plus op de oplossingsrichting, bijvoorbeeld door uitbreiding van het contingent. De fractie van D66 sluit aan bij de motivering van de ChristenUnie.

12 Commissiebrief Gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1130

Geagendeerd door mevrouw van Esch, Partij voor de Dieren. De commissiebrief roept bij de Partij voor de Dieren meer vragen op dan dat deze antwoorden geeft. In de brief wordt aangegeven dat er geen neonicotinoïden worden gebruikt, maar er wordt niet aangeven welke gifsoorten er dan wel worden gebruikt. Tevens zijn er voldoende (grote) gemeentes in Nederland die wel geheel gifvrij werken op hun sportvelden. Waarom zou Utrecht dit dan niet kunnen? Daarover gaat de Partij voor de Dieren graag in debat met gemeenteraad en college.

13 Opmerkingen toezeggingenlijst en beantwoording rondvraagpunten wethouder Jansen

14 Commissiebrief Kwartaalinformatie Werk en Inkomen vierde kwartaal 2015

Geagendeerd door de heer Post, PvdA. Tijdens de bespreking gaat de fractie van de PvdA graag met het college en andere fracties in debat over de achterblijvende resultaten van de afspraak over garantiebanen, met name met betrekking tot mensen op de wachtlijst WSW. De PvdA wil weten wat de wethouder, ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van de arbeidsmarktregio Utrecht Midden, doet om de voortgang te versnellen. Daarbij is ook de aansluiting van het VSO-onderwijs op de garantiebanen en de overige instrumenten van de gemeente een aandachtspunt. Ook bespreekt de PvdA onder andere de toeleiding van statushouders naar werk en/of opleiding.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=b94a9323-ec8e-42e9-b28d-04e88664b0e1&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

17-3-2016         Raadsbrief Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein 16 maart 2016

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=

 

Commissiebrieven M&S

18-3-2016         Huisbankierschap-aanbesteding in relatie tot duurzaam inkopen

18-3-2016         Advies onderzoek Speeltuinwerk

18-3-2016         Beantwoording diverse toezeggingen portefeuille Kees Diepeveen

18-3-2016         Toezegging opzet Minima effectrapportage Nibud

16-3-2016         Stand van zaken aanpak en preventie van radicalisering

16-3-2016         Commissiebrief Handhavingsprogramma’s 2016

15-3-2016         Zingeving en het Utrechtse zorgmodel

15-3-2016         Toezegging besteding digitale vaardigheden 2016

15-3-2016         TivoliVredenburg: derde tussenrapportage 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

18-3-2016         Uitnodiging Eurocities Environment Forum 6, 7 en 8 april 2016

18-3-2016         Stand van zaken Rijnvliet

18-3-2016         Duiding en antwoord op vragen stadsverwarming

16-3-2016         Commissiebrief Handhavingsprogramma’s 2016

16-3-2016         Inventarisatie locaties zonne-energiesystemen

15-3-2016         Voortgangsbericht herinrichting Vredenburgplein

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=
Opmerkelijk enthousiasme van D66 elders niet waargenomen. Om gezondheidsredenen af te raden.

Enthousiasme over stadsstrand langs Utrechtse Catharijnesingel

Vlak langs het nieuwe stuk singel in Utrecht moet deze zomer een tijdelijk stadsstrand komen. Dat wil D66 in de stad. Sinds een paar maanden stroomt er weer water tussen het Paardenveld en Hoog Catharijne.

Aan de oevers bij het Paardenveld ziet D66-raadslid Koning mogelijkheden. “Wij willen daar graag een tijdelijk stadsstrand. Dat is mogelijk geworden, omdat de plannen voor de nieuwe bioscoop De Kade zijn uitgesteld en mogelijk zelfs afgeketst. Dat is op zich jammer, maar er ligt nu wel een kans om Utrechters te laten genieten van dit mooie stukje Utrecht langs de Catharijnesingel.”

Wethouder Everhardt, die over het Stationsgebied gaat, heeft al laten weten de plannen toe te juichen. Maar hij wacht af welke concrete plannen bij hem worden ingediend.

In de wandelgangen van de raad wordt gezegd dat de uitbater van het Stadsstrand in Oog in Al zich al bij de wethouder gemeld heeft. (RTV Utrecht, 18 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460247/enthousiasme-over-stadsstrand-langs-utrechtse-catharijnesingel.html
De Stadsstrandondernemer grossiert in bedenkelijke evenementen, die op gespannen voet staan met gezondheid en/of leefbaarheid. Ditmaal D66 voor zijn karretje gespannen.

Wie goed bij zijn hoofd is gaat zijn gezondheid niet op het spel zetten. Hoge concentratie fijnstof en beroerde gassen. Gelet op Wet publieke gezondheid moet de GGD hier adviseren.

Gemeenteraad akkoord met grondruil Jaarbeurs

De Utrechtse gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met een plan van het college van B en W om grond te ruilen met de Jaarbeurs. De Jaarbeurs gaat zijn activiteiten concentreren ten westen van het Merwedekanaal. Het gebied waar nu de Prins van Oranjehal staat, wordt terrein van de gemeente.

Rond de eeuwwisseling had de Jaarbeurs nog plannen om juist aan de centrumkant van het Merwedekanaal te gaan uitbreiden. Daarvoor kocht de Jaarbeurs huizen langs de Croeselaan. Naar nu blijkt heeft de Jaarbeurs die portiekwoningen twee jaar geleden van de hand gedaan aan een vastgoedexploitant.

De ruil betekent dat de Prins van Oranjehal op termijn gesloopt wordt. De hal werd gebouwd in 1993 en was destijds het paradepaardje van de Jaarbeurs. Op de plek moet een hotel komen. Op de parkeerplaats bij de Croeselaan wordt nu een bioscoop gebouwd, er wordt tijdelijk een parkje aangelegd en er komen op termijn woningen.

Auto’s van Jaarbeursbezoekers moeten aan de andere kant van het Merwedekanaal blijven. Voor expeditieverkeer komt een nieuwe brug over het kanaal, zo staat in het masterplan van de Jaarbeurs.

ASBEST

De fractie van Stadsbelang Utrecht vroeg aan het college van B&W of ze bij de aankoop van de Prins van Oranjehal wel voldoende rekening hebben gehouden met asbest.

De hal zelf zal geen asbest bevatten, zo is de verwachting, maar onder de hal liggen de resten van een woonwijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De kans dat in die fundamenten asbest zit, is wel aanwezig.

De Jaarbeurs staat garant voor een half miljoen euro, voor de sanering van asbest die daar wordt gevonden. Stadsbelang Utrecht vraagt zich af of dat wel voldoende is. (RTV Utrecht, 17 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460241/gemeenteraad-akkoord-met-grondruil-jaarbeurs.html

Verstandige vragen van Stadsbelang. Jammer dat de raad met gebrekkige antwoorden genoegen nam.

Utrecht heeft tekort aan pleinen voor evenementen. Tekort moe maar blijven vindt de raad.

Park en woningen op Smakkelaarsveld

Het Utrechtse Smakkelaarsveld krijgt een groot woongebouw en er wordt een park aangelegd. Dat heeft de Utrechtse gemeenteraad donderdagavond besloten. Nu is het gebied één grote fietsenstalling, maar die verdwijnt als een nieuwe overdekte fietsenstalling vlak naast het station klaar is.

Op het Smakkelaarsveld zou eerst de Bieb++ komen, een groot gebouw met woningen, met een filmhuis en de centrale bibliotheek. Dat plan werd op het laatste moment afgeschoten door de kleinst mogelijke meerderheid in de raad.

De partijen in de raad hadden veel wensen voor het gebied, waarvoor de gemeente al drie scenario’s klaar had liggen. Zo moet met de opbrengst van de verkoop van de nieuwe woningen in het nieuwe Smakkelaarsveldgebouw het park worden betaald. Het park moet deels op het dak van het gebouw komen en het pand mag niet te hoog worden.

Er mag maar een minimaal aantal parkeerplekken worden aangelegd. Verder wil de raad dat de Leidse Rijn weer wordt uitgegraven en wordt aangesloten op de Catharijnesingel.

Wethouder Everhardt gaat nu op zoek naar marktpartijen die bereid zijn een gebouw neer te zetten dat past in de wensen van de raad. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Als de zogenoemde marktconsultatie klaar is zal de wethouder aan de raad laten weten wat er mogelijk is.

(RTV Utrecht, 17 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460243/

Raad heeft zich weer in de fuik laten trekken. Eerst neemt de raad een fundamenteel besluit waar lastig op terug te komen is. Daarna wordt er uitgezocht of het wel financieel haalbaar is.

Goed dat de ondergrondse uitbreiding stadsschouwburg niet heeft plaatsgevonden. Anders was de financiële last nog groter.

Zware tijden voor Utrechtse theaters: minder bezoekers en subsidie

Theaters in de provincie Utrecht hebben het de afgelopen jaren financieel erg moeilijk gehad. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs zeven theaters in onze provincie. Vrijwel alle theaters hebben te maken gehad met teruglopende bezoekersaantallen en kortingen op de subsidie. (………)

De Stadsschouwburg in Utrecht onderkent dat het aantal bezoekers onder druk straat en dat er sprake is van een financiële uitdaging. Alle theaters hebben dan ook maatregelen moeten nemen om de financiën op orde te kunnen houden.

ECONOMISCHE CRISIS

Cultureel adviseur en oud-directeur van poppodium Tivoli Dick te Winkel begrijpt wel waar de problemen vandaan komen. “Theaters hebben last gehad van de economische crisis. Mensen zijn wat voorzichter geworden in het uitgeven van geld. Maar er is ook veel concurrentie van andere evenementen, zoals festivals.”

Er is onder theaters grote angst dat er opnieuw in de culturele sector gesneden gaat worden. In de stad Utrecht zijn bijvoorbeeld de procedures voor de subsidieaanvragen voor de komende vier jaar in volle gang.

GOEDE ZAKEN

Toch zijn er ook theaters die het goed doen. Zo doen Theater Kikker in Utrecht en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijnmomenteel prima zaken. Theater de Slinger in Houten probeert het hoofd boven water te houden door de samenleving meer bij het theater te betrekken.”We doen kunsteducatie- en dansprojecten met scholen. Ook organiseren we festivals, zoals Gluren bij de Buren”, aldus directeur Arjen Berendsen. (RTV Utrecht, 18 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1460260/zware-tijden-voor-utrechtse-theaters-minder-bezoekers-en-subsidie.html

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 11 maart 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

 

–    DOSSIER STADSVERWARMING

o     Ambtenaren wisten van problemen stadsverwarming

o     Alternatief voor een stadsverwarmingsleiding door het Cremerpark

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o     Bomen kappen

–    Amsterdam zet flink in op zonne-energie

–    De motor van internet loopt in het rood

–    Utrecht eerste Nederlandse stad met regenboog-verkeerslichten

–    Regenboogverkeerslicht ‘omdat het kan’

–    B en W: Ook wonen in Utrechtse Cartesiusdriehoek

–    SP heeft vragen over Woningnet

–    Gemeenteraad eist unaniem grotere rol huurders van SP-wethouder Jansen

–    “Utrecht had prostitutieramen veel eerder kunnen sluiten”

–    Hergebruik overheidsinformatie nog niet ingeburgerd

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

–    Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2016 gemeente Utrecht

–    Reclame op rotondes. Uit de agenda van de Vergadering Commissie Welstand & Monumenten

–    Plan voor vergroten wandelgebied binnenstad Utrecht

–    Eén op de tien Utrechters beheerst Nederlands onvoldoende

–    Grondig saneren Nedereindse Plas onbetaalbaar

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o     Agenda Gemeenteraad – 17 maart 2016

o     Agenda Commissie Stad en Ruimte – 24 maart 2016

o     Raadsbrieven

o     Commissiebrieven M&S

o     Commissiebrieven S&R

 

 

 

 

DOSSIER STADSVERWARMING

 

Ambtenaren wisten van problemen stadsverwarming

Utrechtse ambtenaren wisten al een jaar dat stadsverwarming veel minder milieuvriendelijk is dan gedacht. Mogelijk voldoen duizenden woningen in Leidsche Rijn nu niet meer aan het bouwbesluit. Een ernstige zaak, zeiden geschokte raadsleden donderdag na een raadsinformatiebijeenkomst.

Stadswarmte wordt al tientallen jaren gebruikt. Vroeger was het restwarmte bij de opwekking van elektriciteit in de centrale op Lage Weide. Vorige maand bleek dat Eneco tegenwoordig elektriciteit elders opkoopt en de ketels in Utrecht alleen gebruikt voor het opwekken van warmte. Daardoor zijn zo’n 50.000 huizen in Utrecht en Nieuwegein veel minder milieuvriendelijker dan werd aangenomen.

“Waar ik met name van geschrokken ben is dat de informatie over stadsverwarming al een jaar geleden op drie plekken in de gemeentelijke organisatie is binnengekomen”, zegt D66-raadslid Matthijs Siennot. Hij is geschokt dat die informatie niet bij de gemeenteraad terecht is gekomen.

BOUWBESLUIT

“Wat ik heel pijnlijk vind is dat insprekers letterlijk tegen ons zeggen dat nu woningen worden gebouwd die niet aan het bouwbesluit voldoen”, zegt raadslid Jan Wijmenga van de ChristenUnie. “Dat is een zeer zorgelijke constatering, want daar is de gemeente deels verantwoordelijk voor.”

Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat stadsverwarming veel te duur is. Klanten betalen ruim 22 euro per GigaJoule. Deskundigen zeggen dat de stadsverwarming hooguit 17 euro mag kosten. Die prijs wordt landelijk vastgesteld en Wijmenga gaat zijn collega’s in de Tweede Kamer dan ook oproepen om in te grijpen.

TOEKOMST

Energiedeskundige Henk-Jan Visscher zei tegen de raad dat stadsverwarming geen toekomst meer heeft. “Er zijn veel alternatieven en die zijn ook nog eens goedkoper.” Hij denkt dat consumenten voor iets anders zouden kiezen als ze niet gedwongen zouden worden om stadsverwarming af te nemen.

Op 24 maart praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp. Dan moet ook blijken of de blunders consequenties hebben voor de verantwoordelijk wethouders Paulus Jansen en Lot van Hooijdonk.

(RTV Utrecht, 11 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1458305/ambtenaren-wisten-van-problemen-stadsverwarming.html

Ambtenaren, met name die in de hogere echelons, moeten op hun lazer krijgen. Disciplinair. Maar de raad moet ook voor de spiegel gaan staan. De raad besteedt erg veel tijd aan allerlei onzin, waaronder regenboogstoplichten die geen gedragsverandering bewerkstelligen. Ondertussen laat de raad na wat resultaatloos vragenstellen Eneco een buurtpark bijna volledig verwoesten.

Er is een verkeerde cultuur. De organisatie wordt onbekwaam aangestuurd door een soort raad van elf.

 

Alternatief voor een stadsverwarmingsleiding door het Cremerpark

Mijlpaal voor duurzaam Amsterdam

Op 16 februari werd een warmteleiding met een lengte van 800 meter onder het Noordzeekanaal door getrokken vlak naast de Coentunnel. Het technische hoogstandje verliep probleemloos. Eind 2016 zal afvalenergiecentrale AEB al duurzame warmte leveren aan 4.000 woningen in Amsterdam-Noord.

(Warmtenieuws, 24 februari 2016)

http://us1.campaign-archive2.com/?u=b6b50ee50ae801ab524d585c6&id=fab229e980&e=d945a066ea

Deze boring was van Nuon.

Eneco zal het wel weglachen. Maar de Raad moet in het belang van zijn onderdanen zich onafhankelijk laten adviseren, zich niet door ambtenaren en B&W over de onfhankelijkheid van onderzoekers wat laten wijsmaken. Controleren !

 
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

 

Bomen kappen

Cremerstraat, sectie A, perceelnummer 1000 te Utrecht, HZ_WABO-16-07277

Het wijzigen van een rijweg in een fietspad en het kappen van 6 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 29935. Gepubliceerd op 11 maart 2016)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29935.html

Kanaalweg 36 te Utrecht

Als de kap van 6 bomen aangevraagd is verleent men doodgewoon de kap van 7 bomen. Dit zonder een gewijzigde aanvraag. En op geen stukken na voor het eerst. B&W, dat wil zeggen de mandataris van B&W, rotzooit maar wat aan. B&W controleert zijn mandataris niet en de raad controleert B&W niet. De raad kan beter de mandaten terugnemen, dan hoeft er niet gecontroleerd te worden.

De raad zou eens een extern belegd functioneringsonderzoek over zichzelf mogen organiseren.

Aanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-123504.html

Vergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-29657.html

Lieven de Keypad 2 t/m 60 te Utrecht, HZ_WABO-16-06714

Het kappen van één esdoorn. (Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 27049. Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-27049.html

St.-Maartendreef 280 te Utrecht, HZ_WABO-16-06646

Het kappen van twee sierkersen en twee catalpa’s

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 27054. Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-27054.html

RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van 152 bomen, Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht, HZ_WABO-16-03524

Per abuis is op 9 februari 2016 onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht

HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 03-02-2016

Dit had moeten zijn:

Galjoenstraat, Thomas à Kempisplantsoen en Cremerstraat te Utrecht

HZ_WABO-16-03524

Het kappen van 152 bomen
(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 28692. Gepubliceerd op 9 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28692.html

Tractieweg, kadastrale sectie B, perceelnummer 7574 te Utrecht, HZ_WABO-16-06868

Het kappen van drie bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 28273. Gepubliceerd op 9 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28273.html

Op 26-02-16 twee aanvragen voor resp. 4 en 23 bomen. Op 29-02-16 nog eens drie. Nu weer drie, maar ditmaal zonder huisnummer, maar de aanvraag verstopt achter een kadastraal perceelnummer dat niemand iets zegt.

Wat is daar aan de hand?

Leidseweg 71 te Utrecht, HZ_WABO-16-06870

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 28235. Gepubliceerd op 9 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-28235.html

 

Amsterdam zet flink in op zonne-energie

De gemeente Amsterdam heeft een programma gepresenteerd om 80.000 huishoudens van zonne-energie te gaan voorzien.

Het programma voorziet in een stijging van 7.500 huishoudens nu tot 80.000 in 2020 en 450.000 in 2040.

Duurzaamheidsfonds

Met het onlangs gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon wordt ingezet op een grootschalige, actieve en gerichte benadering van meerdere doelgroepen. De gemeente gaat bijvoorbeeld VvE’s wijzen op de mogelijkheden van zonne-energie en energiebesparing, en hen vervolgens helpen om met alle leden knopen door te hakken en de business cases rond zonnepanelen sluitend te krijgen. Indien nodig kan daarvoor een beroep gedaan worden op het vorig jaar ingestelde Duurzaamheidsfonds van €49,5 miljoen.

Zoncoalitie

Voor Amsterdammers die geen (geschikt) eigen dak hebben voor zonnepanelen gaat de gemeente met de Amsterdamse Zoncoalitie in zee, een open initiatief van Amsterdamse zoncoöperaties, zonne-energie aanbieders, installateurs en netwerkbedrijf Alliander. Eigenaren van grote daken, zoals grote zorginstellingen, bouwmarkten en andere bedrijven, worden benaderd om hun daken te beleggen met zonnepanelen voor eigen gebruik of om ter beschikking te stellen aan Amsterdammers zonder geschikt dak. Ook de gemeente gaat zijn eigen daken inbrengen.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Om Amsterdam een duurzame stad te maken gaan we de komende jaren op naar de grote aantallen: van duizenden huizen met zonnepanelen naar tienduizenden, en daarna door naar honderdduizenden. Die beweging gaan we als stad goed ondersteunen.’

Om de uiteindelijke doelen te halen zijn zoveel mogelijk daken in de stad nodig. Daarom wordt er ook gewerkt aan afspraken met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties op het gebied van zonne-energie.

Een belangrijke rol is verder weggelegd voor innovatie. De markt wordt uitgedaagd tot het ontwikkelen van innovatieve zontechnologie voor beschermd stadsgezicht en monumenten en het uitvoeren van projecten op het snijvlak van elektrische mobiliteit, opslag en zonne-energie.

(Gemeente.nu, 4 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Amsterdam-zet-flink-in-op-zonne-energie-2771110W/

De motor van internet loopt in het rood

De onstuitbare digitalisering vraagt steeds nieuwe datacenters. Die slurpen energie, vooral voor hun koeling. Er wordt volop gezocht naar zuinige technieken, maar kunnen die de enorme groei bijhouden?

 

Hoofdstad van het internet: verspreid over Nederland staan zo’n 180 ‘datahotels’, bij elkaar meer dan 240.000 m2. Nederland, en dan vooral Amsterdam, is de ‘hoofdstad’ van het internet.

 

Wat is hoger dan de Eiffeltoren — hoger zelfs dan ieder ander gebouw in Nederland — is ouder dan 50 jaar, heeft de officiële status van Rijksmonument en is toch gevuld met geavanceerde hightechapparatuur? De Gerbrandytoren, beter bekend als de zendmast bij Lopik. Het gevaarte is vanaf drie snelwegen te zien, zeker rond kerst, als de toren is volgehangen met duizenden lichtjes.

De zendmast werd in 1961 in gebruik genomen, maar doet tegenwoordig ook dienst als datacenter. ‘Eigenlijk verkopen we lucht’, grapt Ed Boerema. Hij is ceo van Alticom, eigenaar van alle 24 zendmasten in Nederland. In 11 van hen worden niet alleen FM-signalen doorgegeven, maar staan ook duizenden servers te zoemen. ‘Door de hoogte van onze mediatorens kunnen we een energiebesparende koeltechniek inzetten. Alle verdiepingen hebben vier ramen, dus we hoeven geen aparte koelingskanalen aan te leggen. We zetten bij wijze van spreken gewoon de ramen open. Een natuurlijke manier van koelen met een bijzonder laag elektriciteitsgebruik. De rekening halveert.’ De volgende stap die Boerema wil zetten, is de vrijkomende warmte om te zetten in energie.

 

Opslagruimte

De masten van Alticom zijn een voorbeeld van een snel om zich heen grijpend fenomeen: de grote behoefte aan opslagruimte voor alle gegevens die het internetgebruik met zich mee brengt. Datacenters vormen de machinekamer van het internet. Zonder datacenters geen Netflix, Whatsapp, Thuisbezorgd.nl of Bol.com.

De explosieve groei van data dwingt bedrijven hun it-beheer niet meer in de kelder of bezemkast onder te brengen, maar in de cloud. Die ‘wolk’ bestaat in werkelijkheid helemaal niet. Het is een goed beveiligd en hypermodern gebouw met daarin honderden servers waarin gegevens worden opgeslagen, doorverbonden en afgeschermd voor digitale pottenkijkers.

De groei lijkt onstuitbaar en Nederland is in trek, vanwege de aanwezigheid van snelle en betrouwbare internetverbindingen. Nu al staan verspreid over het land, maar vooral in de regio Amsterdam, zo’n 180 datahotels, bij elkaar meer dan 240.000 m2.

 

Elektriciteitsverbruik

De centra leggen ook een donkere kant van het internet bloot: gebruik van IT jaagt het elektriciteitsverbruik schrikbarend op. In ‘The cloud begins with coal’ van onderzoeksbureau Digital Power Group wordt geconcludeerd dat het jaarlijks verbruik van de sector nu al de 10% van het totale elektriciteitsgebruik in de wereld heeft bereikt. Omgerekend naar brandstof is dit zo’n 50% meer dan de luchtvaartindustrie gebruikt. Per uur worden nu bijna evenveel bytes getransporteerd als in het hele jaar 2000 en het einde van de groei is nog lang niet in zicht. Binnen twintig jaar heeft de internetindustrie waarschijnlijk verlichting ingehaald als ’s werelds voornaamste verbruiker van elektriciteit. Ieder mailtje dat wordt geopend, elke handeling op een smartphone, ergens ter wereld wordt in een datacenter it-capaciteit geactiveerd en is er dus elektriciteit nodig.

Begrijpelijkerwijs werken de bedrijven koortsachtig aan efficiencyverbetering en vergroening van de energiehuishouding. De vraag voor de nabije toekomst is of de winst die nu al geboekt wordt en de verwachte besparingen opwegen tegen de stijging van de vraag naar stroom door de datagroei. Zoals ook in een recent rapport van onderzoeksbureau CE Delft wordt geschreven: ‘Ontwikkelingen in techniek hebben geleid tot een sterke daling in energiegebruik van datacenters, en dat blijft ook zo, echter de ontwikkeling van “internet of things” kan de andere kant op gaan.’

 

Groene stroom

Dat het de bedrijven menens is blijkt uit de vele initiatieven die worden genomen. Google baarde in Nederland opzien met de aankondiging van de bouw van een datacenter in de Eemshaven dat volledig op groene stroom draait, afkomstig van wind op zee. Kosten: ¤ 600 mln. Het techconcern bezit veruit de meeste datacentra ter wereld. Iedere minieme besparing heeft grote impact op het geheel. Nu al werken de Google-centra 50% efficiënter dan het gemiddelde. ‘Onze ambitie is 100% groene stroom voor onze datacenter wereldwijd’, aldus Francois Sterin, directeur van het Global Infrastructure Team, dat verantwoordelijk is voor de investeringen in datacenters in Europa. Nu is dat nog 35%.

Maar zelfs als alle datacenters ter wereld volledig op groene stroom zouden draaien blijven er voldoende redenen over om aan energiebesparing te doen. Ook schone elektriciteit kost immers geld. Meer dan de helft van de kosten in een datacenter is terug te vinden in de maandelijkse elektriciteitsrekening. Koeling van de servers is daarbij de grootste boosdoener.

‘Hoe kan energiebesparing leiden tot verdere verbetering zonder dat de prestaties verslechteren’, vat Jaak Vlasveld de ambitie voor de komende jaren samen. Vlasveld is directeur van Green IT Amsterdam Regio, een bundeling van het (internet)bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten met als doel het energieverbruik terug te dringen en te verduurzamen. Er zijn al finke stappenOp alle mogelijk manieren wordt geprobeerd de efficiency te verhogen.

 

Warmte

Equinix, een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf, bouwt in Amsterdam datacenters waarbij de vrijkomende warmte wordt gebruikt om gebouwen van de Universiteit van Amsterdam te verwarmen. Bovendien experimenteert het met ventilatoren die in de muur zijn aangebracht. Een andere techniek is het maken van hardware die hogere temperaturen aankan. Ook worden servers in bakken met olie ondergedompeld, waardoor de koelingkosten afnemen. En Microsoft lanceerde enkele weken geleden een project waarbij de bedenkers een datacenter in zijn geheel tot op grote diepte van de — koele — oceaan laten zakken.

De pogingen de datacentra te verduurzamen ontstaan niet uitsluitend uit groen denken , geeft Vlasveld toe: ‘Uiteraard hebben hebben klanten en beleggers tegenwoordig meer oog voor duurzaamheid en stellen overheden strengere eisen voor de uitstoot van CO2. Maar de markt is volwassen geworden en de concurrentie neemt toe. De uitdijende clouddiensten kosten bedrijven geld. Iedere kostenbesparing in de datacenters is voor de klanten die de ruimte huren, interessant.’

Vlasveld ziet voor de komende jaren genoeg mogelijkheid verdere winst te boeken: ‘De centra worden “good citizens”. Ik bedoel daarmee dat ze in gesprek gaan met hun omgeving en kijken waar samenwerking mogelijk is. Ik zie mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen: datacentra die hun restwarmte doorverkopen.’

Ook Patricia Lago, hoogleraar Software and Services aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is optimistisch. ‘Het is een boeiende race tegen de klok. Een race die zeer belangrijk is voor Nederland, de datacenterhoofdstad van Europa: ongeveer 30% van de datacenters staat in Nederland. De verschuiving van IT-beheer naar datacentra zal de komende jaren zeer groot zijn.’

 

Slimmere software

Maar alleen vergroening is niet voldoende, verwacht Lago. De winst moet komen van toepassingen die het internet zelf te bieden heeft: ‘Het besluit van bedrijven, dus de klanten van datacentra, hun databeheer uit te besteden wordt vaak genomen vanuit een oogpunt van bezuiniging, maar ze denken te weinig na over de kosten op wat langere termijn. Hoe meer data, hoe hoger de kosten.

Om dat doel te bereiken werkt Lago aan een ‘software footprint’. ‘Hoe maken we software slim en tegelijkertijd duurzaam? Dat kan door bij het ontwerp hier al rekening mee te houden. Datacenters worden steeds groter, maar meestal gebruiken ze maar een geringe hoeveelheid van hun capaciteit . Betere software kan die capaciteit slimmer managen en voorspellen, hetgeen geld én energie scheelt.’

 

Wie het brandstofprobleem van de nieuwe machinekamer oplost is nog niet duidelijk. Google bouwt centra die zijn gebaseerd op ‘machine learning,’ neurale netwerken die beter dan de mens in staat zijn het gebruik van stroom te monitoren en managen. Tegelijkertijd heeft Google ook aangekondigd oude energiecentrales om te bouwen tot datacenters. Bij Alticom zetten ze voorlopig domweg op grote hoogte de ramen in de zendmasten open om koude lucht binnen te laten.

 

Koele centra als exportproduct

De kennis en ervaring die in Nederland wordt opgedaan met het bouwen van datacentra, levert een nieuw exportproduct op. Over de hele wereld zijn Nederlandse bedrijven actief. RoyalHasKoning DHV haalt een substantieel deel van de omzet uit de bouw van datacentra in het buitenland. Naast Europese projecten wordt onder meer gebouwd in Azië en Afrika. Veel winst wordt behaald met nieuwe duurzame methodes om te koelen. Onder andere bij het datacenter dat in Finland is gerealiseerd voor Yandex, het Russische internetbedrijf dat ongeveer 60% van de zoekmachines in Rusland in handen heeft. Bij advies- en ingenieursbureau Deerns maakt de bouw van datacenters in den vreemde tussen de 25 en 30% van de omzet uit. Ook Deerns zet vol in op betere koeling. Bijvoorbeeld met het Cube-concept, waarbij deuren als warmtewisselaar werken die de uitgeblazen warme lucht direct koelen en de stroomkosten met een kwart terugdringen Volgens de bedrijven speelt de regelgeving een belangrijke rol. Amsterdam hanteert strengere eisen op het gebied van C02-uitstoot die alle partijen stimuleren in te zetten op nieuwe concepten, die ook weer voor het buitenland aantrekkelijk zijn. Dit versterkt de exportpositie.

(Financieele Dagblad, 5 maart 2016)

http://fd.nl/morgen/1142192/de-motor-van-internet-loopt-in-het-rood

Utrecht eerste Nederlandse stad met regenboog-verkeerslichten

Twee figuurtjes van hetzelfde geslacht zijn vanaf dinsdag te zien in verkeerslichten voor voetgangers in Utrecht. Wethouder Kees Geldof onthult dan bij de oversteekplaats op het kruispunt Knipstraat-Daalsesingel de nieuwe regenboog-verkeerslichten.

Utrecht is de eerste Nederlandse stad met met deze figuurtjes in de lichten. Eerder had Wenen de Europese primeur. Utrecht gebruikt het Oostenrijkse ontwerp bij drie voetgangerslichten.

Utrecht wil hiermee de aandacht vestigen op de acceptatie en zichtbaarheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en van transgenders. Utrecht heeft al een regenboogzebrapad in het stadscentrum daar komen nu de regenboog-verkeerslichten bij. Het is op initiatief van raadslid Pepijn Zwanenberg (GroenLinks).

(DUIC, 5 maart 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/utrecht-eerste-nederlandse-stad-met-regenboog-verkeerslichten/

De spelende mens in ‘de politiek’. Groenlinks heeft het speelkwartier er opzitten. Nu maar eens aan de slag met thema’s waarvoor de CPN, PSP, PPR en de EVP destijds bij elkaar kropen.

 

Regenboogverkeerslicht ‘omdat het kan’

Wethouder Geldof (VVD) onthulde dinsdag samen met GroenLinkser Pepijn Zwanenberg een zogeheten regenboogverkeerslicht op de kruising bij de Knipstraat en Daalsesingel (bij het Paardenveld).”

Volgens de gemeente is Utrecht de eerste Nederlandse stad met deze speciale figuurtjes voor de voetgangersverkeerslichten. Als voorbeeld voor het ontwerp werden de verkeerslichten in Wenen, dat de Europese primeur had, genomen.

Zwanenberg was de initiatiefnemer voor de verkeerslichten, hij kwam ook met de regenboogzebra bij de Lange Viestraat.

Beste Pepijn, hoe en waarom? Kun je ons iets daarover vertellen?

“Natuurlijk! Er zijn dus drie nieuwe verkeerslichten Een met twee mannetjes op rood en groen, een met twee vrouwtjes en een met een mannetje en een vrouwtje.”

Waarom?

“Utrecht is een mensenrechtenstad en heeft al jarenlang een goed LHBTQ (lesbisch, homo, bi, transgender, queer) beleid. Zo waren we in 2013 een jaar lang Roze Stad met de Roze Zaterdag en hebben we elk jaar het Midzomergrachtfestival (dat bestaat dit jaar 20 jaar).

Utrecht is een sociale, tolerante stad maar in vroeger tijden stond Utrecht juist bekend om zijn brute homovervolging. En als je bedenkt dat LHBTQ’ers in veel landen worden getreiterd, vervolgd en vermoord, dan ben ik blij dat we in Utrecht een regenboogzebrapad hebben (het eerste van Europa!) en nu de regenboogverkeerslichten in de exclusieve kleuren rood en groen.”

Moet dat nou?

“We doen het ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’ (Ronnie Flex en Lil Kleine). Dat klinkt laconiek, maar is het zeer zeker niet. In veel landen worden homo’s getreiterd, het leven onmogelijk gemaakt, vervolgd en vermoord. En onlangs nog werden in Indonesië de emoticons met twee poppetjes van hetzelfde geslacht verboden. Een regenboogverkeerslicht kan hier wel. En omdat het kan, vind ik dat we het zeker niet moeten nalaten.”

Wat kost dat?

“De stoplichten zijn ter vervanging/toevoeging. Er werden geen goede exemplaren voor vervangen. Het regenboogzebrapad kostte zo’n 800 euro, maar weet je dat het nu een van de meest gefotografeerde plekken van Utrecht is? Hier zouden dus sowieso nieuwe verkeerslichten komen en deze kostten 1200 euro. (Nieuws030.nl, 9 maart 2016)

http://www.nieuws030.nl/nieuws/regenboogverkeerslicht-omdat-het-kan/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+week+10&utm_source=YMLP&utm_term=

Regenboogevenementen zijn een publiekstrekker, er komen andere spelende mensen op af en er wordt bier verkocht. De mensen die zich in het algemeen hurkerig tegenover ‘andersgeaarden’ gedragen, gaan niet naar de evenementen en volharden in hun gedrag. Het stoplicht wordt dan ook een verbeelding van wat niet wordt bereikt..

Als iedere partij wat leuks om te spelen krijgt, dan is men weer even zoet en hebben de ambtenaren van hen geen last. Bravo.

B en W: Ook wonen in Utrechtse Cartesiusdriehoek

In de Cartesiusdriehoek in het westen van de stad Utrecht moet een nieuwe woonwijk verrijzen met veel groen. Daarnaast blijft er ruimte voor bedrijven. Er zijn wel zorgen om het verkeer van en naar de wijk en de geluidsoverlast van treinen. Dat schrijft het college van B en W in een discussiedocument.

(RTV Utrecht, 4 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1446637/b-en-w-ook-wonen-in-utrechtse-cartesiusdriehoek.html

Framing. Er is geen ruimte voor een woonwijk, hooguit voor een woonbuurtje en dat in een vanuit milieugezichtspunt bedenkelijke omgeving. Er is ook geen ruimte voor veel groen. Wat heeft veel groen overigens voor zin als B&W op allerlei plekken zelfs weinig groen van enkele jaren oud aan het kappen is. Dan is het “veel groen” van het Cartesiusbuurtje over enkele jaren ook gekapt.

Het verhaal is dat Utrecht tot over de oren in de schuld zit (meer dan een miljard) en daar bovenop allerlei projecten heeft die qua kosten gierend uit de hand lopen. Er wordt naar voren gevlucht: allerlei kleine lapjes grond met een verhaal dat kant noch wal raakt proberen te verpatsen, in de hoop dat het debacle later pas blijkt als de bestuurders elders anderen met de zegeningen van hun werk lastig vallen.

 

SP heeft vragen over Woningnet

SP Utrecht heeft ontdekt dat woningzoekenden met een laag inkomen die via Woningnet willen reageren op een goedkopere sociale huurwoning in veel gevallen geen kans blijken te maken. Bij ongeveer één derde van het aanbod van deze huizen (< 628,76 euro kale huur) is reageren voor huishoudens met recht op huurtoeslag onmogelijk.

SP-fractievoorzitter en woordvoerder Wonen Tim Schipper: “Begin dit jaar is het zogeheten ‘passend toewijzen’ ingevoerd. Met deze maatregel moeten de betaalbare huurwoningen juist bij de laagste inkomens terechtkomen. Of je woningen van ruim 600 euro betaalbaar kan noemen is daarbij de vraag, maar met huurtoeslag kunnen armere huurders het nog opbrengen. Dan is het vreemd dat je die groep uitsluit van een deel van het voor hen bestemde aanbod”.

Schipper heeft er dan ook bij de wethouder op aangedrongen de corporaties hierop aan te spreken als dit inderdaad de trend blijkt te zijn. Volgens de Woningwet zijn die vanaf 1 januari 2016 verplicht 95% van de nieuwe verhuringen onder de 628,76 euro toe te wijzen aan de laagste inkomens. Hiervan lijkt nu in Utrecht geen sprake van te zijn.

Mogelijke oorzaak

Niet valt uit te sluiten dat in veel advertenties op Woningnet onjuiste informatie wordt gegeven. Het feit dat een recent aangeboden nieuwbouwwoningen in Leidsche Rijn volgens Woningnet niet toegankelijk zijn voor huishoudens met recht op toeslag en volgens de verhuurbrochure van de corporatie wél, kan hierop wijzen. In dat geval worden kandidaat-huurders op het verkeerde been gezet. Schipper: “Als dit aan de orde is, moeten de advertenties op Woningnet zo snel mogelijk worden aangepast. Huurders hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn.” De SP heeft over de gesignaleerde problemen vragen gesteld aan het stadsbestuur. (Nieuws.nl, 4 maart 2016)

http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/53947/53947/

 

Gemeenteraad eist unaniem grotere rol huurders van SP-wethouder Jansen

De unaniem aangenomen motie 2016/25 herinnert wethouder Jansen eraan dat de nieuwe Woningwet en ‘Utrecht maken we samen’ geen loze woordjes zijn: huurders betrek je honderd procent bij de Prestatieafspraken. De noodkreet van Miriam Sterk, voorzitter van de koepel van Utrechtse huurdersplatforms De Bundeling, is gehoord. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept haar woorden. Maar een motie wordt pas daad bij uitvoering dankzij dwang van de gemeenteraad. ‘Ook woorden zijn daden, maar niet alle daden zijn woorden’, grimlacht Goetgeluk.

Motie 2016/25 (zie plaatje) is afkomstig van GroenLinks, D66, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht en zelfs de SP. Deze corrigerende motie is echter door alle partijen aangenomen. De tekst is slim omdat de naam van de wethouder ontbreekt. De boodschap is: bestuur (de wethouder) én bedrijf (woningcorporatie) houdt u zich aan de Woningwet en ‘Utrecht maken ons samen.’ (Dichtbij.nl, 7 maart 2016)

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regionaal-nieuws/artikel/4231111/grimlachje-gemeenteraad-eist-unaniem-grotere-rol-huurders-van-sp-wethouder-jansen.aspx

Om op het pluche te mogen klimmen moest ook de SP wat ideologische veren afschudden. Een weg terug is nu mogelijk, maar niet met een voor iedereen geloofwaardig verhaal.

“Utrecht had prostitutieramen veel eerder kunnen sluiten”

Aan de raamprostitutie in de Utrechtse Hardebollenstraat had twaalf jaar geleden al een einde kunnen komen. De gemeente Utrecht wilde toen niet meewerken aan een vertrek van de dames uit de binnenstad. Ook toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen heeft in 2012 de kans gehad om de prostitutie definitief te verplaatsen, maar hij liet deze kans lopen. Nu kan een eventuele sluiting de stad veel geld kosten.

Dat de gemeente de gelegenheid een aantal keer voorbij liet gaan valt op te maken uit het boek ‘Moord op het Zandpad’ van voormalig Wegra-topman Cees Jobben. In het boek beschrijft Jobben dat hij als exploitant in 2004 aan de gemeente voorstelde om de zeventien prostitutieramen op te doeken. Ter compensatie wilde hij op het Zandpad zeventien extra ramen in gebruik nemen. (RTVUtrecht, 7 maart 2016.)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1446728/utrecht-had-prostitutiezone-veel-eerder-kunnen-sluiten.html

Utrecht wou koste wat kost de boten bij het Zandpad weg hebben om er een wandelboulevard te maken. De grond in de omgeving is dan immers meer waard.

Met de verkoop van dure grond kunnen er meer idiote projecten bekostigd worden, want meer lenen dan er nu al geleend is (> 1 miljard) maakt de rentelast riskant.

Extra prostitutieramen maakt de transitie lastiger.

Hergebruik overheidsinformatie nog niet ingeburgerd

Het lukt veel overheden en publieke instellingen nog steeds niet openbare informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik

Steekproef

Sinds de invoering van de Wet hergebruik overheidsinformatie vorig jaar, zijn bij ministeries nog geen mandaatbesluiten genomen, zijn ambtenaren niet bekend met de termen ‘open formaat’ en ‘machine-leesbaar’ en ontbreekt het aan voldoende prikkels voor tijdige besluitvorming en toepassing. Dit constateren Open State Foundation en Open Archieven. Een groot aantal ministeries, provincies, gemeenten en publieke instellingen moeite hebben volgens deze organisaties met de uitvoering van de wet.

Sinds 18 juli 2015 is de Wet hergebruik overheidsinformatie van kracht. Burgers en bedrijven kunnen met deze wet in de hand een verzoek indienen voor het gebruik van openbare overheidsinformatie. Documenten moeten zoveel mogelijk ‘machine-leesbaar’ en in een open formaat beschikbaar worden gesteld.

Open State Foundation heeft sinds oktober 2015 een aantal verzoeken voor hergebruik gedaan bij ministeries, gemeenten en provincies. De hergebruikregels zijn sinds de zomer ook van toepassing op musea, bibliotheken en archieven. Open Archieven heeft sinds januari 2016 hergebruik verzoeken gedaan bij meer dan vijftig archiefinstellingen en diverse gemeenten.

Langdurig proces

Resultaten geven een wisselend beeld. Het duurt vaak minimaal twee maanden voordat overheden en publieke instellingen een besluit nemen op een hergebruik verzoek. Bijna alle aangeschreven overheden en instellingen gebruiken de mogelijkheid tot verdaging. Nog langer duurt het voordat daadwerkelijk toegang is verkregen tot de gevraagde gegevens in een open machine-leesbaar formaat. De wet schrijft voor dat als een verzoek wordt ingewilligd, de verstrekking zo snel mogelijk dient te geschieden. Er bestaat hier echter geen termijn voor.

Landelijke overheid

Doordat het Ministerie van Economische Zaken nog geen mandaatbesluit genomen, kunnen alle bestuursorganen, waarover ministerie zeggenschap heeft, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tot nu toe geen besluit nemen. In deze twee gevallen werd na navraag bevestigd dat het om ‘organisatorische redenen’ niet was gelukt om op tijd een besluit te nemen en dat de ‘te volgen procedure nog niet geheel uitgewerkt’ is waardoor de minister van Economische Zaken de beslissing op het verzoek moet nemen. Inmiddels zijn sinds deze hergebruik verzoeken vier maanden verstreken.

Verzoeken voor hergebruik van overheidsinformatie bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie werden wel binnen twee maanden beantwoord en verzoeken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden binnen een week beantwoord.

Decentraal niveau

Op decentraal niveau is de ervaring in de steekproef         hetzelfde. Van 12 provincies waar een hergebruik verzoek is gedaan, heeft de helft beslissing op het verzoek verdaagd. Gemiddeld duurde het 44 werkdagen om uiteindelijk de gevraagde gegevens te ontvangen. Vier van de twaalf provincies leverden de gevraagde gegevens niet met als reden dat de gegevens bij andere overheden aanwezig moesten zijn maar geen enkele provincie heeft in dit geval het verzoek doorgestuurd naar de medeoverheden waar de informatie wel zou moeten zijn. Positief is dat de wet wel helpt om overheden opnieuw te vragen informatie in een open formaat te verstrekken. Zo hebben 20 gemeenten, gegevens die in Pdf-formaat op de eigen gemeentewebsite staan, na een hergebruik verzoek op basis van de nieuwe wet, de gevraagde informatie in een open CSV-bestand beschikbaar gesteld.

Inspanningsverplichting

Bij veel overheden bestaat nog geen mechanisme waarmee informatie die via deze wet in een open formaat zijn opgevraagd standaard kunnen worden aangemeld bij het open data rijksportaal data.overheid.nl. Het doel van de wet is dat overheidsinformatie door anderen ten volle kan worden gebruikt en benut voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie in eerste instantie is geproduceerd. Volgens de Wet hergebruik overheidsinformatie heeft een bestuursorgaan of publieke instelling een inspanningsverplichting om de informatie in herbruikbare vorm aan te bieden. Bij de verstrekking voor hergebruik gaat het om de ‘ruwe’ gegevens, dat wil zeggen, de gegevens zoals die bij de instelling aanwezig zijn. (Gemeente.nu, 3 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Nieuws-in-Organisatie/2016/3/Hergebruik-overheidsinformatie-nog-niet-ingeburgerd-2770280W/

Aangevraagde evenementenvergunningen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-27653.html

Gracht- en singelomwonenden kunnen hun wel lol wel op

Bekendmaking exploitatievergunningen voor 56 verhuurboten en rondvaartboten

12 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26983.html

9 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26982.html

15 verhuurboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26981.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26989.html

1 rondvaartboot, niet-electrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26984.html

2 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26987.html

6 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26977.html

9 rondvaartboten, zonder aanduiding van motortype

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26980.html

1 rondvaartboot, niet-elektrisch

Betekent dat een stinkende diesel van voor 1 januari 2001?

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26978.html

Geen vergunningaanvragen bekend gemaakt. Dus ook geen zienswijzentermijn. Geen belangeninventarisatie, geen belangenafweging. Nee, hoppa, meteen een vergunning.

Ambtenaren zijn weer eens te keer gegaan. Benieuwd hoe hun ‘frontmensen’ dit aan de raad uitleggen.

Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer 2016 gemeente Utrecht

(collegebesluit van 1 maart 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Overwegende dat zij krachtens de Algemene Subsidieverordening 2014 (ASV 2014) bevoegd zijn tot verstrekking van subsidies;

Dat het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte een beleidsregel vast te stellen betreffende de verstrekking en de normering van de hoogte van subsidies met betrekking tot activiteiten die schoon vervoer bevorderen.

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht en op artikel 3 lid 2 ASV 2014;

BESLUIT

vast te stellen de volgende Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Doel van de subsidie

Bijdragen aan de doelstelling gericht op zo min mogelijk kilometers met gemotoriseerd vervoer in de stad en als dat toch gebeurt, zo schoon mogelijk.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 26957. Gepubliceerd op 7 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26957.html

De beleidsregel maakt duidelijk dat het om vervoer op wielen gaat, geen boten.

Reclame op rotondes. Uit de agenda van de Vergadering Commissie Welstand & Monumenten

dinsdag 8 maart 2016

locatie Stadskantoor – Stadsplateau 1, 3521AZ Utrecht – 6e verdieping, vergaderzaal V34

2016-05 AGENDA

A Ingekomen stukken en mededelingen

B Notulen Commissie Welstand & Monumenten 23 februari 2016

C Algemeen

10.10u C1

(B)

Emmalaan [Wilhelminapark]

Reclamebebording in plantsoen

http://www.welstandutrecht.nl/downloads/4!6841/cwmu_20160308_agd_oost_Pub.pdf

Opmerkelijk is de volgorde. Eerst handelt B&W tegengesteld aan zijn besluit van 1 december 2009 en vervolgens komt de Adviescommissie Welstand & Monumenten aan zet.

Plan voor vergroten wandelgebied binnenstad Utrecht

Het wandelgebied in het centrum van Utrecht zou een stuk groter moeten worden. Auto’s en toeleveranciers, maar ook fietsen, zouden moeten wijken voor voetgangers. Op die manier wil het college van B en W de groei van het aantal bezoekers aan de stad opvangen. Voorlopig is het een plan. Eerst volgt een onderzoek en een stadsgesprek.

Het aantal bezoekers zal de komende tien jaar groeien van 25 miljoen naar 40 miljoen. In een convenant dat de gemeente Utrecht heeft gesloten met Stichting Centrummanagement Utrecht staat dat er maatregelen moeten worden genomen om de binnenstad aantrekkelijk te houden.

(RTV Utrecht, 9 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1450706/plan-voor-vergroten-wandelgebied-binnenstad-utrecht.html

Eén op de tien Utrechters beheerst Nederlands onvoldoende

Eén op de tien Utrechters is onvoldoende taalvaardig om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat zegt ‘Taal doet meer’, een organisatie die taalvaardigheid bij Utrechters wil bevorderen.

Het gaat zowel om vluchtelingen die pas kort in de stad zijn als om geboren en getogen Utrechters, aldus ‘Taal doet meer’.

Mensen die onvoldoende Nederlands spreken hebben daar veel last van. Ze vinden bijvoorbeeld moeilijker een baan en kunnen slecht communiceren met een huisarts. (RTV Utrecht, 10 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1454608/een-op-de-tien-utrechters-kan-onvoldoende-nederlands.html

Grondig saneren Nedereindse Plas onbetaalbaar

Het volledig afgraven van de vuilstort bij de Nedereindse Plas kost 200 miljoen euro. Dat schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

Het werk zou tien jaar duren en de milieueffecten zijn gering. Volgens de wethouder is afgraven niet zinvol, omdat je het afval daarna elders weer moet storten.

De Nedereindse Plas was vroeger een vuilstort, bekend onder de naam Put van Weber. Het afval werd gestort in een plas die was ontstaan na zandwinning voor de aanleg van de snelweg A2 in het begin van de vorige eeuw.

AFVAL

In de Put van Weber is ook heel veel illegaal afval terecht gekomen, waaronder licht radioactief ziekenhuisafval, lasplasma en vaten met onbekende inhoud. Nadat de stort gesloten is, werd hij omgebouwd tot recreatieplas met een wielerbaan en een skipiste.

Na onderzoek van de voorganger van RTV Utrecht bleek zwemmen niet veilig en werd de plas weer gesloten. Saneringen van de plas zijn keer op keer mislukt. Grond om het afval af te dekken bleef niet liggen en folie begon te drijven.

De gemeente wil nu een nieuwe poging doen het afval af te dekken. De gemeenteraad is daar niet gerust op en vroeg om alternatieven te onderzoeken. Die alternatieven blijken er niet te zijn, meent de wethouder.

KOSTEN

Alternatieven zijn niet nuttig of veel te duur. Zo kost het afgraven 200 miljoen euro. Als de plas gedempt wordt, kost dat altijd nog 50 miljoen euro.

De gemeente heeft in het verleden de plas gekocht van aannemer Mourik voor een bedrag van een euro, op voorwaarde dat de aannemer niet meer financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor de verontreiniging.

In 2005 werd het saneren van de plas geschat op zes miljoen euro. (RTV Utrecht, 10 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1457683/grondig-saneren-nedereindse-plas-onbetaalbaar.html

Dat er iets niet deugde met de deal met aannemer Mourik en dat eerder of huidig onderzoek ook niet deugde, lijkt geïndiceerd.

Op de geperesenteerde getallen moet men maar niet varen want de stukjesschrijver is niet zo precies. Hij/zij situeert de aanleg van de A2 immers in het begin van de vorige eeuw. Volgens een Bovag/Rai-schatting waren er in 1910 in geheel Nederland maar 2.000 auto’s. Het was toen mogelijk uren te rijden zonder een andere auto te zien.

http://www.bovagrai.info/auto/2012/images/MIC_AUTO_voor_WEB.pdf

 

DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

 

Agenda Gemeenteraad – 17 maart 2016

o.a.

4 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van 1 bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

5 1e technische begrotingswijzing 2016

Daar is niets technisch bij. Het gaat uiteindelijk om politieke keuzen.

5 Rekenkameronderzoek ‘Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg’.

Sorry, de raad nummert zelf niet goed

7 Smakkelaarsveld

8 BOO Jaarbeursterrein

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=5a1584d6-48ea-437e-9e99-94c68846e9df&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Commissie Stad en Ruimte – 24 maart 2016

o.a.

 1. Utrecht Global Goals City

Met de Global Goals for Sustainable Development hebben de Verenigde Naties afspraken vastgelegd over doelen die de aangesloten landen gezamenlijk in 2030 bereikt willen hebben. Samen met de stad werkt de gemeente al op veel verschillende manieren aan duurzame ontwikkeling. Met de Nota Utrecht Global Goals City wil de gemeente Utrecht gehoor geven aan de oproep van de Verenigde Naties om als lokale overheid ook een bijdrage te leveren aan de internationale component van de Global Goals.

8 Eindrapportage Tour de France 2015

Geagendeerd door GroenLinks, SP en CDA (gezamenlijk). De fracties willen conclusies trekken over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de financiële kaders die de raad heeft gesteld en de mate waarin daar door het college op gestuurd is.

10 Ontwerp-begroting AVU 2017 en meerjarenraming 2018-2020

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) heeft de concept begroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Tot uiterlijk 30 april 2016 kunnen de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk bezwaar maken tegen de door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgestelde concept begroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020.

10.b Samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling AVU

11 Vaststellen van het Stedenbouwkundig plan Leeuwesteyn

Het Stedenbouwkundige Plan Leeuwesteyn is een flexibel stedenbouwkundig raamwerk voor een duurzame, gezonde en groene stedelijke woonwijk van circa 950-1100 woningen, afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. Met dit plan wordt Leeuwesteyn een gebied waar energie opwekken eerder regel is dan uitzondering en water op eigen terrein wordt opgevangen. Een gebied met nieuwe en bestaande bomen. Met een fijnmazig netwerk van wandel- en fietsverbindingen en fijne ontmoetingsplekken aan het kanaal. Een gebied met hoogteverschil dat samen met de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) beide delen van Utrecht met elkaar verbindt.

12 Vaststellen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

12.b Vragen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

13 Aanwijzen ligplaatsen historische boten (08122015)

Geagendeerd door het CDA en GroenLinks. De CDA-fractie begrijpt uit het voorstel niet welk probleem het college met deze extra regelgeving probeert op te lossen. De fractie wil graag de overwegingen daarachter horen en hoe tot deze locatiekeuze is gekomen. De fractie wil het college daarom graag oproepen om de onderbouwing nader (overtuigender) toe te lichten óf het voorstel in te trekken. Ook hoort het CDA graag hoe andere fracties tegen nut en noodzaak van deze nieuwe quasi-welstandstoets voor boten aankijken. Conform de door het college in de brief geschetste procedure wil de fractie dan ook graag de commissie gebruiken om hun zienswijze helder te maken en daarmee het college aanmoedigen om een aangepast besluit te nemen: of beter onderbouwd óf het besluit niet nemen. GroenLinks is enerzijds blij zijn met deze stap die gezet wordt maar heeft anderzijds ook nog wat vragen hebben over de notitie. Daarnaast hopen ze dat het aanwijzen van ligplaatsen voor historische boten een eerste stap zal zijn in het anders om gaan met cultuur-historische waarden van het wonen op het water en de rol die dit al zo’n 100 jaar speelt in Utrecht. De fractie van GroenLinks wil ook graag beelden laten zien van ligplaatsen waar eerder historische schepen lagen en nu watervilla’s om zo het (negatieve) effect op de ruimtelijke kwaliteit te tonen.

14 Conversieregeling 2003

Geagendeerd door VVD, D66, CDA en SBU (gezamenlijk) De fracties agenderen de aanvullende informatie over de erfpachtconversies en de input op de Raadsinformatiemiddag van 7 januari voor de Commissie Stad & Ruimte om de verkregen informatie te bespreken met de andere fracties en de wethouder. De berichtgeving over het afschaffen van de erfpacht in Utrecht, eerst voor de kopers van een nieuwbouwwoning in Utrecht op grond van de gemeente en daarna voor de inwoners die de erfpacht eeuwigdurend hebben afgekocht, heeft bij veel erfpachters die de canon nog niet hebben afgekocht geleid tot onrust en vragen over de conversieregeling 2003. In Utrecht gaat door de recente besluiten van de gemeenteraad de situatie ontstaan dat erfpacht niet meer de regel is. Hierdoor ontstaat keuzevrijheid voor de nieuwe kopers van woningen in Utrecht en dit heeft een effect voor de 3200 woningeigenaren die hun erfpacht nog niet eeuwigdurend hebben afgekocht. De fracties van de VVD, D66, CDA en SBU bespreken dit graag met de andere fracties in de raad en de wethouder.

16 Stadsverwarming

De PvdA-fractie wil met de andere fracties hierover in discussie gaan en wil van het college horen hoe zij denken dat ze de problemen rondom deze zaak kunnen oplossen. Ook wil de PvdA horen hoe het college met dit bedrijf wil omgaan in de toekomst en daarover de discussie aangaan met de andere fracties. Er is sprake van een vertrouwensbreuk. De ChristenUnie heeft vernomen dat door een te hoog ingeschatte efficiency van de stadsverwarming honderden woningen in Leidsche Rijn een verkeerde EPC hebben gekregen. Dit kan voor deze woningeigenaren allerlei consequenties hebben, variërend van kosten voor na-isolatie tot mogelijke problemen bij wederverkoop vanwege een verkeerd energielabel. De ChristenUnie wil graag in debat met de wethouder over de gevolgen van de problemen met de efficiency van de stadsverwarming voor de duurzaamheidsambities van het college, over de maatregelen en ondersteuning die richting woningeigenaren worden geboden en (indien de beantwoording van SV 2016, 17 tijdig binnen is:) over de mogelijkheden voor woningen om afgekoppeld te kunnen worden van het stadsverwarmingssysteem. D66, GroenLinks, VVD en SBU willen graag met de wethouder in gesprek over de ontstane situatie en welke lessen de gemeente hieruit trekt om herhaling te voorkomen. Ook willen zij graag met de wethouder van gedachten wisselen hoe de gemeente kan zorgen voor een eerlijk speelveld voor aanbieders van warmte-oplossingen en vrije keuze voor consumenten. Zij zijn daarbij erg benieuwd hoe stadsverwarming zich verhoudt tot andere duurzame warmtebronnen, zowel milieu- als prijstechnisch. Verder vragen de fracties zich af of het recente inzicht in de energieprestaties invloed heeft op de aansluitplicht op stadsverwarming? Ook willen ze in gesprek met de wethouder over het feit dat nieuwbouwhuizen die aangesloten zijn op stadverwarming minder goed geïsoleerd hoeven te zijn om aan de wettelijke normen te voldoen.

16.b SV 2016, nr. 17 over kosten verwijderen meter stadsverwarming

18 Benoeming voorzitter Commissie Welstand en Monumenten

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijnen van de huidige voorzitter Commissie Welstand en Monumenten is de benoeming van een nieuwe voorzitter gewenst. Voor het werven van een nieuwe voorzitter is in het najaar van 2015 een vacature uitgezet op diverse sites.

19 Klanttevredenheid UVO

Geagendeerd door Student & Starter, GroenLinks en D66 (gezamenlijk). De fracties willen spreken over de uitwerking van het klanttevredenheid-onderzoek en de waardering die de verschillende doelgroepen hebben voor het vastgoed. Het is voor de agenderende fracties op dit moment onduidelijk hoe de gebruikerstevredenheid gemeten wordt en of dit binnen UVO en Stadsbedrijven op een vergelijkbare wijze gebeurt. De fracties hebben signalen uit de stad ontvangen die niet duidelijk in het klanttevredenheids-onderzoek terugkomen. Bij de Voorjaarsnota is motie 74 (Weistra, Roodenburg, Brussaard, Schipper, Buunk) aangenomen waarin het college is opgeroepen om extra inzicht te krijgen bij de bundeling van Utrechts Vastgoed. Daarnaast bespreken de fracties graag de lessen die getrokken kunnen worden en hoe de klanttevredenheid cijfers omgezet kunnen worden tot ambities op het gebied van duurzaamheid en participatie.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=2ea6fe14-ca38-462f-a4fc-bf4e611655c9&FoundIDs=&year=2016

 

Raadsbrieven

11-3-2016         Instellen limieten voor aantallen exploitatievergunning

Over rondvaartboten e.d. Zie een van de eerdere items.

http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=31567b82-03fd-4833-9401-2270e0e8ad6b&EntryId=4f9db952-cfd5-41f7-bb8c-25b0f357d653&searchtext=

 

Commissiebrieven M&S

11-3-2016         Auditrapport Geen schuld meer.

10-3-2016         Citydeal Inclusieve Stad

8-3-2016           Eindrapportage Masterplannen Primair Onderwijs 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

10-3-2016         Scenario’s Nedereindse Plas

9-3-2016           Brief Informatie Stadsverwarming

8-3-2016           Brommer op de rijbaan

8-3-2016           Spoedlocatielijst Bodemlocaties

8-3-2016           Convenant centrum Gemeente Utrecht CMU

8-3-2016           Overzicht zonnepanelen op gemeentelijke daken

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 maart 2016

Nieuwsch en ander Nieuwsch 4 maart 2016

sinds 19 december 2003

 

 

Inhoud

–    DOSSIER BOMENLEED EN GROEN

o   Bomen kappen of bewerken

o   Disneypark in Utrecht

–    Petitie. Geen reclameborden op de rotondes

–    Verdwijnen van kleine reclamevormen in openbare ruimte

–    Alarmerende cijfers luchtvervuiling 130 km wegen

–    Wordt er bijgebeund in de door de Utrechters betaalde werktijd?

–    Meer mensen vertrekken uit grote stad

–    Zeeland erkent: Tour-etappe bracht minder op

–    Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), Hardebollenstraat 3 BSA te Utrecht,

–    D66 wil snel handelen gemeente bij gesloten terrassen Ledig Erf

–    DOSSIER UTRECHTS AUTOMATISERINGSLEED

o   Senioren houden digitalisering overheid niet bij

o   ICT is bijzaak voor bestuurder

o   Utrecht is digitaal gegaan

–    Aangevraagde evenementenvergunningen

–    Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd

–    TivoliVredenburg wordt beter toegankelijk voor gehandicapten

–    Gemeenten reserveerden 240 miljoen voor betaald voetbal

–    Gemeente Utrecht negeert kritische vragen over samenwerking tabaksindustrie

–    DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING

o   Agenda Commissie Stad en Ruimte – 8 maart 2016

o   Agenda Gemeenteraad – 10 maart 2016

o   Agenda Raadsinformatieavond – 15 maart 2016

o   Commissiebrieven M&S

o   Commissiebrieven S&R

o   Raadsbrieven

 

 
DOSSIER BOMENLEED EN GROEN
Utrecht moet vooruit en moet dus op z’n Koolhaas kaal of sprietig zijn

Bomen kappen of bewerken:

naast Rembrandtlaan 34 te Vleuten, HZ_WABO-16-05956

Het kappen van een Hartbladige Els

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23627. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23627.html

Operettelaan te Utrecht, HZ_WABO-16-05958

12 wilgen omvormen naar knotwilgen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23638. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23638.html

Straat van 1400 meter lang. Dat is wat anders dan 30 m. Nagelaten is aan te geven om welke bomen het gaat.

Tractieweg 2 te Utrecht, HZ_WABO-16-05666

Het bouwen van een tijdelijk kantoor voor de periode van vijftien jaar en het kappen van 3 bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23618. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23618.html3

Dit is de derde aanvraag in 4 dagen tijd voor hetzelfde adres. Alle drie op dezelfde dag aangevraagd.

Het heeft een salamikarakter. Volgens het beleid moet alles samenhangend in één aanvraag.

Gemeenteraad vindt het goed gaan.

Europaweg 50A te Vleuten, HZ_WABO-16-05955

Het kappen van één ratelpopulier

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 23614. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23614.html

Groene Draeklaan te Vleuten, HZ_WABO-16-06113

Het kappen van 9 bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24862. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24862.html

Geen goede locatieomschrijving. In de straat staat een klein aantal sprietboompjes. Zou het hier om gaan? Zouden sprietjes nog te veel zijn voor het gemeentebestuur?

Vlindersingel t.h.v. huisnummers 2 t/m 56 te Utrecht, HZ_WABO-16-06117

Het knotten van één boom.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24871. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24871.html

Welke van de ca. 8 onder de adresaanduiding vallende bomen?

Rijnkennemerlaan Noord te Utrecht, HZ_WABO-16-06114

Het kappen van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24867. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24867.html

Welke van de vele sprietbomen?

Enghlaan te Utrecht, HZ_WABO-16-06115

Het kappen van vijf bomen en het knotten van twee bomen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24853. Gepubliceerd op 2 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24853.html

Welke van de vele sprietboompjes?

Eigenlijk hoeft ’t niet omschreven en gemeld te worden want zienswijzen doen er toch niet toe. Die verdomde bewoners moeten immers met hun poten van de stad van de ambtenaren afblijven!

Kruisstraat 108 te Utrecht, HZ_WABO-16-06449

Het kappen van twee bomen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 26488. Gepubliceerd op 4 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26488.html

 

Disneypark in Utrecht

Voornemen om zone aan te wijzen voor ligplaats aan de Wolvenstraat te Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om een zone aan te wijzen die bestemd is voor de ligplaats van een recreatievaartuig. Het gaat om de zuidzijde van de Stadsbuitengracht ter hoogte van de Wolvenstraat. De zone is gelegen grenzend aan de woning van de eigenaar van het vaartuig dat de ligplaats zal innemen. De ligplaats is uitsluitend toegankelijk vanuit de tuin bij deze woning.

De nieuwe situatie zal worden verwerkt op de kaart die onderdeel is van de Havenatlas.

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken hun zienswijze onder de aandacht van het college van B&W brengen.

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 26528. Gepubliceerd op 4 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-26528.html

Wij willen alles en kunnen niet kiezen: ecologische waterstructuur, pleziervaart, monument. reuring, rust, toeristen. En dat geldt voor het gemeentebestuur nog meer dan voor een modale burger. dat zal wel verklaren waarom er voor het centrumgebied geen wijkwaterplan is:

http://www.utrecht.nl/water/oppervlaktewater/wijkwaterplannen/

Eerst maar eens een wijkwaterplan en als dat daarin misschien zou passen, daarna evt. omzien naar een ligplaats.

Misschien kan de wijkraad zichzelf eens aan de haren omhoogtrekken en op dit punt iets ondernemen.
Petitie. Geen reclameborden op de rotondes

325 ondertekeningen (3 maart 2016 17:30 u.)

Protest tegen het plaatsen van reclameborden op de rotondes in de gemeente Utrecht.

 

Petitie

Wij, bewoners van de Oudwijkerlaan en omstreken

constateren

tot onze verbijstering zijn in de maand januari op verschillende rotondes, ondermeer in Utrecht-oost, reclameborden geplaatst. Zowel aan het einde van de Maliebaan als op het Kardinaal Alfrinkplein zien wij dat het fraaie stadsgezicht aan de commercie is prijsgegeven. Zelfs het beschermd stadsgezicht bij het Rosarium met de prachtige rode beuk wordt aangetast door een viertal borden.

Bij navraag bleek dat begin 2014 een motie van de VVD was aangenomen waarin werd gevraagd de rotondes in Utrecht te laten sponsoren. Op 4 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten 47 rotondes in de gemeente te laten sponsoren.

en verzoeken

Ondergetekenden menen dat dit betreurenswaardige gemeentelijke beleid herroepen dient te worden en verzoeken de reclameborden zo spoedig mogelijk te laten verdwijnen.

https://petities.nl/petitions/geen-reclameborden-op-de-rotondes?locale=nl

(Ingezonden mededeling)

 

Verdwijnen van kleine reclamevormen in openbare ruimte

Het college besluit:

1 Om met ingang van 1-4-2010 geen vergunningen meer te verlenen voor kleine reclamevormen in de openbare ruimte zoals voor spandoekreclame op rotondes en bij invalswegen, flexibele driehoeksborden en jaarbeursbordjes.

2 De brief van advocatenkantoor de Advocaten van Van Riet namens Fabian BV beantwoorden conform de in concept bijgevoegde brief en een afschrift te zenden aan Commissie Stad en

Ruimte.

Argumenten

1.1Het afschaffen van kleine reclamevormen wordt ook geadviseerd door een onafhankelijk adviesbureau.

1.2De af te schaffen reclamevormen zijn te kwalificeren als “van minder kwaliteit”.

1.3Sommige uitingen leiden verkeersdeelnemers af, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Kanttekeningen

1.1Afschaffen van kleine reclamevormen kan consequenties hebben voor bedrijven die deze

reclamevorm exploiteren.

1.2Afschaffen van kleine reclamevormen werkt het wild ophangen van spandoeken in de hand.

(Openbare besluitenlijst vergadering van B&W gehouden op 1 december 2009.)

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=3265dc9a-f5ab-429a-9823-6facc006f33f

Dat krijg je met de na-ons-de-zondvloed-partij aan het roer. Vaker op stemmen.

Alarmerende cijfers luchtvervuiling 130 km wegen

Uit niet eerder naar buiten gebrachte cijfers blijkt dat de kans op overschrijding van de normen voor luchtvervuiling door de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur,81 procent is.

Een rapport in handen van het AD laat zien dat van alle trajecten waarop nu 130 kilometer per uur gereden mag worden de A27 bij Breda en de A2 bij Urmond voor omwonenden de grootste risico’s met zich meebrengen.

Levensverwachting

Volgens Milieudefensie zijn de gevolgen voor omwonenden van de A27 bij Breda en Oosterhout ‘dramatisch’. ‘Het gemiddelde verlies aan levensverwachting voor mensen die aan de hoge concentraties daar worden blootgesteld ligt op ongeveer 20 maanden’, aldus de organisatie.

Zelfde rapport, andere cijfers

De Tweede Kamer eist opheldering van minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu, omdat zij op basis van een onderzoek van adviesbureau Tauw juist beweerde dat de lucht voldoende schoon blijft als de snelheid omhoog gaat naar 130 kilometer per uur. TNO en RIVM bekritiseerden die conclusie al. Uit de onderliggende cijfers van datzelfde rapport blijkt nu dat de kans op overschrijding van de normen 81 procent is. De nieuwe gegevens maken ook duidelijk waar de risico’s voor omwonenden het grootst zijn.

De minister laat in een eerste reactie weten zich niet in het beeld te herkennen. (Gemeente.nu, 2 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Nieuws-in-Leefomgeving/2016/3/Alarmerende-cijfers-luchtvervuiling-130-km-wegen-2769545W

Wordt er bijgebeund in de door de Utrechters betaalde werktijd?

Overzicht van nevenwerkzaamheden en nevenfuncties van de directieraad binnen de gemeente Utrecht (stand van zaken januari 2016).

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 22980. Gepubliceerd op 26 februari 2016 09:00.)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-22980.html

Worden evt. honoraria, vacatiegelden, vergoedingen, enz. in de gemeentekas gestort? Zoja, vanaf eerder of vanaf nu, en hoe vindt de controle daarop plaats? Hoe het gaat is niet bekend.

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen dan in voorgaande jaren uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak was de bestemming een van de dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie. Rotterdam is de uitzondering: daar nam ook de binnenlandse instroom toe. Dat meldt CBS.

In 2015 waren er meer verhuizingen dan in 2014, ook tussen gemeenten. (……….)

Naar Utrecht verhuizen juist ieder jaar meer mensen dan er vertrekken. In 2015 was het binnenlandse vestigingsoverschot van de Domstad echter veel lager dan de jaren ervoor, omdat ook daar de trek uit de stad toenam. (………)

Het merendeel van de mensen die wegtrekken uit de grote steden vestigt zich in nabijgelegen gemeenten. Bij Utrecht staat Amsterdam weliswaar op de eerste plaats, maar daarna volgen de randgemeenten Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht. (……….)

In Rotterdam en Utrecht was het verschil tussen immigratie en emigratie minder groot. Toch steeg het inwonertal ook in deze steden in 2015 meer door buitenlandse migratie dan door binnenlandse verhuizingen.

De grote steden groeien daarnaast doordat er meer baby’s worden geboren dan dat er mensen overlijden. Vooral Amsterdam en Utrecht hebben een flink geboorteoverschot. (Verkeersnet.nl, 22 februari 2016)

http://www.verkeersnet.nl/18372/meer-mensen-vertrekken-uit-grote-stad/

Zeeland erkent: Tour-etappe bracht minder op

De Provincie Zeeland erkent een misrekening van circa 2 miljoen euro in de opbrengsten van de Tour etappe in 2015. Hierdoor is de opbrengst naar beneden bijgesteld tot 2,5 miljoen euro

Berekeningen van Omroep Zeeland toonden aan dat de provincie de bezoekersaantallen veel te rooskleurig had ingeschat.

De Provincie meldt nu op haar site: “Na discussie over de geraamde bezoekersaantallen tijdens de Tourfinish op 5 juli 2015 hebben Gedeputeerde Staten aanvullende berekeningen laten maken van de bestedingen op en rond de 5e juli 2015. De nieuwe berekeningen laten zien wat de invloed is van bezoekersaantallen.’

Een lager bezoekersaantal leidt tot minder bestedingen, zegt nu ook de Provincie. In plaats van circa 4,3 miljoen euro komen de bestedingen bij het door Omroep Zeeland bepaalde aantal (55.668) uit op circa 2,5 miljoen. Ook daarin zijn aannames verwerkt, maar het geeft een goed beeld van de minimale bestedingen zo is de inschatting.

Gedeputeerde Ben de Reu: ‘de minimale bestedingen zijn meer dan de totale kosten en ruimschoots meer dan de provinciale investering die is gedaan, dat is mooi meegenomen’

Gedeputeerde Staten zijn tevreden met de resultaten van de Tourfinish in Zeeland. Het project zou in nauwe samenwerking publiek – privaat worden georganiseerd en gefinancierd. Die doelen zijn behaald. (Gemeente.nu, 29 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/2/Zeeland-erkent-Tour-etappe-bracht-minder-op-2768135W/

Over wat het gekost heeft is Zeeland net zo min als Utrecht duidelijk. Het kost ook niets als de burgers het moeten opbrengen.

Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur), Hardebollenstraat 3 BSA te Utrecht, HZ_OWR-15-40923

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor de onderstaande adres (tijdelijke) vergunning is verleend voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte:

Hardebollenstraat 3 BSA te Utrecht

Verleend 19-02-2016

Verzonden 22-02-2016

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 2411. Gepubliceerd op 29 februari 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24111.html

Nieren proeven als het onverenigbare niet te verenigen blijkt

D66 wil snel handelen gemeente bij gesloten terrassen Ledig Erf

De terrassen op het Ledig Erf die op last van de rechter voor onbepaalde tijd zijn gesloten hebben geleid tot politieke vragen vanuit D66. De fractie wil dat er snel wordt gehandeld door de gemeente om de terrassen weer terug te krijgen. (…….)

Er is door de gemeente een vergunning afgegeven op basis van foutieve inschattingen en berekeningen, zo bleek uit een rechtszaak die bewoners hadden aangespannen tegen de afgegeven vergunning.

De gemeente wil een bruisend plein op deze plek en bewoners willen niet inleveren op het woongenot dat er in hun ogen is beloofd bij aanschaf van een appartement op dit stuk grond. (….)

(DUIC.nl, 29 februari 2016)

http://www.duic.nl/nieuws/d66-wil-snel-handelen-gemeente-bij-gesloten-terrassen-ledig-erf/

Wat weegt bij D’66 zwaarder, vooral dank zij prachtige 0-urencontracten goed renderende horecabedrijven, of het woongenot van omwonenden?

DOSSIER UTRECHTS AUTOMATISERINGSLEED

 

Senioren houden digitalisering overheid niet bij

Bijna driekwart van de senioren die nu online is verwacht de toenemende digitale dienstverlening niet te kunnen bijbenen.

Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie UnieKBO waaraan 1.350 Nederlandse senioren deelnamen. Volgens de KBO denkt het overheidsbeleid daar te makkelijk over. Een vangnet blijft nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat zelfs ouderen met internet grote problemen verwachten. Bijna driekwart (72%) van de digivaardige senioren verwacht moeite om de internetontwikkelingen bij te benen of heeft dat nu al. Als diensten alleen nog maar via internet en e-mail aangeboden worden komt 47% van de digivaardige senioren ook nog eens echt in serieuze problemen. Dit komt bovenop de 1,2 miljoen internetloze senioren uit eerder onderzoek van de seniorenkoepel.

(Gemeente.nu, 1 maart 2016)

http://www.gemeente.nu/Burger-Bestuur/Nieuws-in-Burger–Bestuur/2016/3/Senioren-houden-digitalisering-overheid-niet-bij-2768606W/

‘Digitale dienstverlening’ is veelal niet de juiste benaming voor het digitaliseren van het contact. Heel vaak is er geen sprake van dienstverlenen, maar van procedure-oprispingen waarin niet gekeken wordt wat de burger heeft gezegd of gevraagd en de organisatievisie het hoogste goed is. Dat is vooral te danken aan de digitale dossierstapels en het opjagen van de overheidsmedewerkers. (“Besteed zou weinig mogelijk tijd aan het contact met de burger.”) De zogenoemde dienstverlener wordt geacht dat wat bovenop de digitale stapel ligt een stap verder te brengen. Als dat inhoudelijk niet juist of volledig is, wat vaak aan de orde is, dan wordt er niet naar het onderliggende dossier gekeken, wordt er niet naar de burger gebeld of gemaild, maar wordt er vanuit het bovenop liggend document gehandeld, wat nogal eens een ‘strafexpeditie’ is. De overheid heeft immers altijd gelijk. Ouderen zijn snel geneigd om de oorzaak van de ellende bij hun vaardigheden te zoeken. Ook anderen dan ouderen hebben met de bruuske overheid van doen.

Wat ook helpt is de opbouw van overheidswebsites min of meer te standaardiseren. Dan hoeft er niet telkens opnieuw uitgevonden worden hoe men de volgende website open krijgt. Ook jongeren hebben hier mee van doen, maar opgegroeid met de aangetroffen puinhoop, mopperen die vaak niet.

 

ICT is bijzaak voor bestuurder

Bestuur en ICT lijken geen gelukkige combinatie. Noem ze samen in één zin, en de eerste associaties zijn met termen als ‘mislukking’, ‘miljoenenverlies’ of ‘ellenlang vertraagde oplevering’..

‘Bestuurders Lelystad moeten meer ICT kennis opdoen’. Dat was de kop van een artikel op deze website, naar aanleiding van een voorgenomen onderzoek van de rekenkamercommissie van Lelystad. Op zichzelf is daar veel voor te zeggen. Bestuur en ICT lijken geen gelukkige combinatie. Noem ze samen in één zin, en de eerste associaties zijn met termen als ‘mislukking’, ‘miljoenenverlies’ of ‘ellenlang vertraagde oplevering’.

Toch spreekt de wens dat de bestuurders meer weet dienen te krijgen van ICT niet voor zich. Laat ik eens een parallel trekken met de opkomst van de auto. Honderd jaar geleden reden er een handjevol auto’s rond. Als je er mee de weg op ging, strekte het zeker tot aanbeveling als de bestuurder ook wist wat er onder de motorkap gebeurde. Immers, de kans op een defect was groot en de wegenwacht was nog in geen velden of wegen te bekennen.

Vandaag aan de dag is niet meer nodig. De moderne motor kent een hoge betrouwbaarheid. Mocht je pech krijgen dan weet de wegenwacht, die claimt binnen een uur ter plaatse te zijn, ook eigenlijk niet wat er aan de hand is, totdat die de computer van de auto heeft kunnen uitlezen.

Honderd jaar geleden was de auto een noviteit, die alleen door vakmensen kon worden bediend. Vijftig jaar geleden was het een statussymbool. Nu is het een doodgewoon vervoermiddel, waar vrijwel iedereen over kan beschikken. Hedendaagse bestuurders, en dan heb ik nog steeds over autobestuurders, moeten juist bekend zijn met hele andere zaken. Zij moeten de ingewikkelde verkeersregels en de route-informatie kunnen begrijpen (zonder zomaar de dijk af te rijden als er nog geen veerpont aangemeerd is).

ICT heeft er geen honderd jaar over gedaan om voor iedereen bereikbaar te worden. Ik behoor nog tot de generatie die meemaakte dat hobbyisten printplaatjes aan elkaar soldeerden en vervolgens zelf het besturingssysteem moesten programmeren. Maar iedereen onder de 40 is al opgegroeid met computers die het gewoon doen. ICT is een middel. Bestuurders hoeven echt niets te weten van registers, netwerken, koppelvlakken, contentmanagementsystemen of wat dies meer zij. Wel is belangrijk dat bestuurders een idee hebben hoe een goede inzet van informatietechnologie (en dat is iets anders dan ICT) hun kan helpen hun maatschappelijke doelen te realiseren.

Veel belangrijker is nog dat informatietechnologie het functioneren van elke organisatie, en daarmee ook die van de overheid, wezenlijk verandert. Informatie gaat oncontroleerbaar stromen, klassieke hiërarchische lijnen vervagen, professionals krijgen meer en meer eigen autonomie, en de relatie tussen burgers en overheid verandert wezenlijk van karakter.

Daar zouden bestuurders eens meer kennis over moeten opdoen.

(Gemeente.nu, 23 februari 2016)

http://www.gemeente.nu/Organisatie/Opinie/2016/2/ICT-is-bijzaak-voor-bestuurder-2765387W/

Hierna een pracht van een voorbeeld van de interesse van B&W alsook van de Raad voor de automatisering en voor het lot van de bewijs en recht zoekende burgers en bedrijven.

 

Utrecht is digitaal gegaan

Utrecht is digitaal gegaan, zo was jaren geleden de boodschap. Het gemeentebestuur heeft daarmee bedoeld dat er een hoop gemeenschapsgeld aan automatiseringsprojecten is weggegooid.

Een voorbeeld hiervan. De verslagen van de gemeenteraad, de commissie Stad en Ruimte en de commissie Mens en Samenleving zijn digitaal opgeslagen. Je zou zeggen dat het dan een makkie moet zijn iets te vinden. Wil je iets opzoeken maar weet niet waar het te vinden is, dan moet de zoekmodule je helpen. Maar niet in Utrecht. In Utrecht moet je veel vrije tijd organiseren om iets op de website na te kijken, een sabbatical of zoiets nemen, eventueel ontslag.

Het blijkt dat je http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=b14b6247-aff1-4e57-97f1-9866cac20290&ReportId= en http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=20283bf6-bf36-4408-a60f-bd63de8b6e63&ReportId=   en http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=Utrecht&ListId=09864d46-d5ff-4d56-b30a-d28e4318d6b4&ReportId= niet op trefwoord kan doorzoeken. (Neem de proef op de som met zeldzame lidwoorden de, het en een). Je bent dan genoodzaakt alle verslagen stuk voor stuk te openen en stuk voor stuk te doorzoeken. Veel succes !

Dat de zoekmodule van de gemeentelijke website de ene keer niets oplevert en de andere keer duizenden niet sorteerbare treffers, is diverse lichtingen raadsleden bekend. In plaats van zichzelf serieus te nemen doorzoeken veel raadsleden hun gemeentelijke website met Google Advanced Search. (1 maart 2016. Van een correspondent.)
Aangevraagde evenementenvergunningen

(Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 24429. Gepubliceerd op 1 maart 2016 09:00)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-24429.html

Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd

Het nieuwe huis-aan-huisblad DUIC kampt in Utrecht met grote problemen. Het lukt het blad niet om alle kranten bezorgd te krijgen.

DUIC was tot half december een internetsite, maar sinds ruim twee maanden verschijnt er ook een papieren versie. Die versie zou elke veertien dagen huis aan huis in de stad Utrecht bezorgd moeten worden. (RTVUtrecht, 1 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1441094/huisaanhuisblad-duic-slecht-bezorgd.html

De in Utrecht ‘werkzame’ verspreidingsbedrijven maken er al vanaf hun eerste verschijnen een potje van. Dat is hun verdienmodel.

Tot de steevast wel goed bezochte bezorgadressen horen de papiercontainers.

Alleen de bezorging van huis-aan-huis-berichten van de gemeente gaat goed, met dien verstande dat de gemeente het verspreidingsgebied heel vaak veel te krap bepaalt waardoor veel belanghebbenden buiten gesloten worden.

TivoliVredenburg wordt beter toegankelijk voor gehandicapten

De gemeente Utrecht en TivoliVredenburg hebben een plan opgesteld om het muziekcentrum beter toegankelijk te maken voor lichamelijk gehandicapten.

Het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) kwam eerder met 137 verbetersuggesties. Vooral de rolstoelvriendelijkheid liet te wensen over, meldde RTV Utrecht begin dit jaar. (RTV Utrecht, 1 maart 2016)

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1441186/tivolivredenburg-wordt-beter-toegankelijk-voor-gehandicapten.html

Gemeentebestuur corrigeert zijn eigen beroerde programma van eisen.

Bij het volgende project gaat het voor de zoveelste keer geheid weer mis; er wordt toch niet geleerd. De gemeente is immers geen ezel zoals die uit het gezegde.

Gemeenten reserveerden 240 miljoen voor betaald voetbal

De 32 gemeenten met een betaald voetbalclub hebben de afgelopen tien jaar ten minste 240 miljoen euro gereserveerd om de clubs te steunen. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur.

Nieuwsuur vroeg alle 32 gemeenten met één of meer betaald voetbalclubs binnen de gemeentegrens om aan te geven in hoeverre ze de club de afgelopen tien jaar financieel hebben gesteund. Het gaat dan om leningen, garantstellingen, aankoop van het stadion en bijvoorbeeld subsidies.

‘Het is waanzin’

Gerd Leers was als burgemeester van Maastricht in 2003 één van de eerste bestuurders die zich sterk maakte voor het stopzetten van steun aan de betaald voetbalclub. Over het bedrag van 240 miljoen euro zegt hij in Nieuwsuur: “Dat roept de emotie op van: waanzin, wat zijn we aan het doen met al dat gemeenschapsgeld.”

Maarten Allers, hoogleraar Economie van decentrale overheden, pleit voor overleg tussen de betrokken gemeenten. “Eigenlijk zouden ze moeten afspreken om dit niet meer te doen. Dan heb je een eerlijker competitie, en bespaar je veel gemeenschapsgeld.”   (…….)

Miljoenenleningen

De gemeenten hebben op dit moment ruim 34 miljoen euro aan leningen uitstaan bij de diverse voetbalclubs, zo blijkt uit het onderzoek van Nieuwsuur. Zo leende de gemeente Almelo 8,3 miljoen euro aan Heracles, en leende de gemeente Den Haag 6,5 miljoen euro aan ADO Den Haag.

Een lening van de gemeente Utrecht aan de eigenaar van het stadion Galgenwaard, kostte de gemeente na het faillissement van deze projectontwikkelaar 20,5 miljoen euro. (…….)

(NOS.nl, 2 maart 2016)

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2090223-gemeenten-reserveerden-240-miljoen-voor-betaald-voetbal.html

Gemeente Utrecht negeert kritische vragen over samenwerking tabaksindustrie

De gemeente Utrecht heeft met British American Tobacco samengewerkt in een actie om zwerfpeuken op te ruimen. Een samenwerking die volgens het internationale antirookverdrag FCTC niet mag. De gemeente gaat echter niet in op kritische vragen.

Door de webredactie

Stel, iemand legt je voor dat je een internationaal verdrag hebt overtreden en wijst je op een brief van staatssecretaris Martin van Rijn die in november 2015 nog oproept om je aan dat verdrag te houden, wat doe je dan? In het geval van de gemeente Utrecht ontwijk je die vraag en zeg je in de plaatselijke krant Stadsblad Utrecht dat je geen fout hebt gemaakt. Daar moet het dan maar mee af zijn gelopen.

Wat is er aan de hand? In 2014 werkte de gemeente Utrecht samen met de stichting Nederland Schoon en tabaksgigant British American Tobacco (BAT) aan een actie tegen zwerfpeuken. De gemeente plaatste asbakken die door stichting Nederland Schoon zijn gefinancierd. BAT moedigde mensen op ’t Wed aan de peuken op een juiste manier weg te gooien (niet op straat).

Dat klinkt als een mooie samenwerking. Maar daar zit iets scheef. In het internationale antirookverdrag FCTC staat dat overheden geen contact met de tabaksindustrie mogen hebben. Nederland heeft dat in 2005 ondertekend. Hoofdredacteur van TabakNee Frits van Dam legde aan Stadsblad Utrecht uit wat BAT’s bedoeling is met deze actie: “Het gaat erom dat tabaksbedrijven zich met deze acties willen afficheren als sociaal verantwoordelijke bedrijfstak. Ze willen voorkomen dat ze geassocieerd worden met dat wat zij daadwerkelijk maken: het dodelijkste consumentenproduct ooit.”

TabakNee stelde kritische vragen aan de gemeente Utrecht. Het antwoord was niet meer dan een bevestiging van de samenwerking en hoe die samenwerking eruit zag. Geen woord over het FCTC-verdrag of dat zij in de fout waren gegaan en hier in de toekomst op zullen letten.

Het doet aan de gemeente Katwijk denken die met de tabaksindustrie samenwerkte om peuken van het strand te halen en eerst ook niet vond dat ze iets verkeerds deed. Tot ze doorhad waar de tabaksindustrie mee bezig was en als eerste Nederlandse gemeente de samenwerking opzegde.

(tabaknee.nl, 18 februari 2016)

http://www.tabaknee.nl/nieuws/nieuws/46-nieuw-op-de-site/816-gemeente-utrecht-negeert-kritische-vragen-over-samenwerking-tabaksindustrie

Zie: Heulen met ‘vijand’ in strijd peukenafval.

http://www.tabaknee.nl/images/stories/docs/heulen_met_de_vijand.pdf

Het gedrag van de gemeente Utrecht, je weet wel de stad met de ‘linkse coalitie’, is net zo beroerd als het uitdelen van oordoppen bij een evenement met ongezond veel herrie.

Zie ook: http://www.joop.nl/nieuws/links-college-in-utrecht
DOSSIER VOLKSVERTEGENWOORDIGING
Agenda Commissie Stad en Ruimte – 8 maart 2016

o.a.

 1. BOO Jaarbeursterrein

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied kent een lange geschiedenis. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is een nieuw Afsprakenkader tussen de Jaarbeurs en de Gemeente gemaakt. Het Afsprakenkader is in 2014 door de Raad van Commissarissen Jaarbeurs en B&W vastgesteld voor uitwerking in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. In de overeenkomst zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over grondoverdracht, financien en het herontwikkelen van delen van het gebied. de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein. de voorgenomen invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs alsook het verplaatsen van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal. de voorgenomen invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop. de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente. de harmonisatie van eigendomspositie (grondruil) en omzetting van het bestaande erfpachtrecht in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor de Jaarbeurs. verder verkrijgt de Gemeente gronden langs de Van Zijstweg en de Van Tellegenlaan. de ruimtelijke hoofduitgangspunten die nader moeten worden uitgewerkt in de structuurvisie. zaken m.b.t. bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een expeditiebrug.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=06d3c3d8-26e7-4664-aad3-c67f2cbdde52&FoundIDs=&year=2016

 

Agenda Gemeenteraad – 10 maart 2016

o.a.

4 Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van 1 bijlage behorende bij het conceptraadsvoorstel Smakkelaarsveld.

5 Vaststelling bestemmingsplan “Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′.

6 Vaststelling bestemmingsplan Beiroetdreef, Overvecht

7   Intrekken beleidsnota’s ruimtelijk domein

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=40a5c8d9-28ce-4f8b-9c84-1a3e993d3cde&FoundIDs=&year=2016

Agendapunt 7 is niet zomaar een administratieve formaliteit, maar is nogal ingrijpend.

 

Agenda Raadsinformatieavond – 15 maart 2016

Locatie: Waar: Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 in De Meern

Enige agendapunt:

Cie S&R Vragen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=894&FoundIDs=&year=2016

 

Commissiebrieven M&S

2-3-2016           Gebruik bestrijdingsmiddelen sportvelden, toezegging 1130

1-3-2016           Bundeling van advies- en cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociaal domein: stand van zaken

1-3-2016           Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

1-3-2016           Voortgang jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 2015

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=acba3a09-61fc-49e9-b220-ddbc8a16f6cd&ReportId=

 

Commissiebrieven S&R

4-3-2016           Beantwoording toezeggingen BOO Jaarbeurs

4-3-2016           Voortzetten pilot gescheiden afvalbakken Lunetten

4-3-2016           Startdocument ontwikkelingskoers Cartesiusdriehoek

3-3-2016           Vragen bestemmingsplan Hoge Woerd, 1e herziening

2-3-2016           Fonds Energieke Initiatieven

1-3-2016           2e Daalsedijk participatie en moties

1-3-2016           Werkplan toegankelijkheid TivoliVredenburg

1-3-2016           Rapportage 2-meting knijp Monicabrug

1-3-2016           Subsidieverstrekking schoon vervoer 2016

1-3-2016           Brief informeren over uitvoering Motie “DEPOT:doen”

1-3-2016           Ruimtelijke Verkenning

29-2-2016         Afschrift reactie U10 op U-OV Vervoerplan 2016 deel 2

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=6ff806d4-66e9-45ea-95ac-9e23cdfe7c25&ReportId=

 

Raadsbrieven

4-3-2016           Toezegging nav bespreking bestemmingsplan Centrum, Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5

4-3-2016           Raadsbrief Aanwijzen ligplaats Wolvenstraat

http://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=